You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, KILOMETER 27 JALAN LIPIS,

27660, RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR


TELEFON : 09-3657309
FAX : 09-3657309

Ruj. Kami
Tarikh

:
: 11 OGOS 2014

..
..
..
..
Tuan/Puan,
MAKLUMAN DISIPLIN MURID MEROKOK DI DALAM KAWASAN SEKOLAH

NAMA
TAHUN

: MUHAMMAD FAIROZ BIN JURAHIM


: 5 MARIKH

Perkara di atas dirujuk. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak jagaan tuan/puan telah
melakukan kesalahan melanggar Peraturan Sekolah di bawah kod SSDM 556-Merokok di dalam kawasan
sekolah.
2. Menurut Pekeliling Iktisas Bil 4/1997: Hukuman Terhadap Murid Menghisap Rokok; hukuman bagi
kesalahan merokok adalah seperti berikut:
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan

kali
kali
kali
kali
kali

pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima

:
:
:
:
:

Rotan 1 kali
Rotan 2 kali
Rotan 3 kali
Gantung persekolahan (tidak melebihi 14 hari)
Buang sekolah

3. Sehubungan itu, pihak sekolah memaklumkan anak jagaan tuan/puan telah merokok dalam kawasan
sekolah kali kedua dan berharap tuan/puan dapat:a. Ambil Perhatian
b. Beri nasihat
4. Semoga perhatian dan kerjasama tuan/puan dapat membentuk murid berperibadi baik.
Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.................................................................
(ABD. WAHAB BIN JOHARI)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sega,
27660 Raub, Pahang.

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, KILOMETER 27 JALAN LIPIS,


27660, RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR
TELEFON : 09-3657309
FAX : 09-3657309

Ruj. Kami
Tarikh

:
: 11 OGOS 2014

..
..
..
..
Tuan/Puan,
MAKLUMAN DISIPLIN MURID MEROKOK DI DALAM KAWASAN SEKOLAH

NAMA
TAHUN

: ISHAK SIREGAR BIN AMIRULLAH


: 5 MARIKH

Perkara di atas dirujuk. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak jagaan tuan/puan telah
melakukan kesalahan melanggar Peraturan Sekolah di bawah kod SSDM 556-Merokok di dalam kawasan
sekolah.
2. Menurut Pekeliling Iktisas Bil 4/1997: Hukuman Terhadap Murid Menghisap Rokok; hukuman bagi
kesalahan merokok adalah seperti berikut:
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan

kali
kali
kali
kali
kali

pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima

:
:
:
:
:

Rotan 1 kali
Rotan 2 kali
Rotan 3 kali
Gantung persekolahan (tidak melebihi 14 hari)
Buang sekolah

3. Sehubungan itu, pihak sekolah memaklumkan anak jagaan tuan/puan telah merokok dalam kawasan
sekolah kali kedua dan berharap tuan/puan dapat:a. Ambil Perhatian
b. Beri nasihat
4. Semoga perhatian dan kerjasama tuan/puan dapat membentuk murid berperibadi baik.
Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.................................................................
(ABD. WAHAB BIN JOHARI)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sega,
27660 Raub, Pahang.

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA, KILOMETER 27 JALAN LIPIS,


27660, RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR
TELEFON : 09-3657309
FAX : 09-3657309

Ruj. Kami
Tarikh

:
: 11 OGOS 2014

..
..
..
..
Tuan/Puan,
MAKLUMAN DISIPLIN MURID MEROKOK DI DALAM KAWASAN SEKOLAH

NAMA
TAHUN

: ISHAK SIREGAR BIN AMIRULLAH


: 5 MARIKH

Perkara di atas dirujuk. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak jagaan tuan/puan telah
melakukan kesalahan melanggar Peraturan Sekolah di bawah kod SSDM 556-Merokok di dalam kawasan
sekolah.
2. Menurut Pekeliling Iktisas Bil 4/1997: Hukuman Terhadap Murid Menghisap Rokok; hukuman bagi
kesalahan merokok adalah seperti berikut:
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan
Kesalahan

kali
kali
kali
kali
kali

pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima

:
:
:
:
:

Rotan 1 kali
Rotan 2 kali
Rotan 3 kali
Gantung persekolahan (tidak melebihi 14 hari)
Buang sekolah

3. Sehubungan itu, pihak sekolah memaklumkan anak jagaan tuan/puan telah merokok dalam kawasan
sekolah kali kedua dan berharap tuan/puan dapat:a. Ambil Perhatian
b. Beri nasihat
4. Semoga perhatian dan kerjasama tuan/puan dapat membentuk murid berperibadi baik.
Sekian terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.................................................................
(ABD. WAHAB BIN JOHARI)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sega,
27660 Raub, Pahang.