You are on page 1of 1

Ketua Setiausaha,

Kementerian Pelajaran Malaysia,


Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset,
Aras 5, Blok E2,
Kompleks Kerajaan Persekutuan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
(U.P Encik Sabri Bin Haji Said)
Tuan,
Permohonan Bagi Lantikan Sebagai Lembaga Pemeriksa Pelupusan
Aset Alih Kerajaan Di SMK Datuk Patinggi Kedit, Betong, Sarawak
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.
2. Sehubungan itu, saya kemukakan nama pegawai seperti di bawah untuk pertimbangan pihak tuan
bagi lantikan sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan di sekolah ini.
2.(i) En. Linggir Anak Muli
(ii) En. Lim Hua Lip
3. Kerjasama serta tindakan segera dari pihak tuan amatlah diharapkan dan dihargai.
Sekian, terima kasih.
"Berkhidmat Untuk Negara"

Saya yang menurut perintah,


Dr. Lambat ak Lindong
Pengetua,
SMK Datuk Patinggi Kedit, Betong,
sarawak.