You are on page 1of 5

Bahan Elektronik

Bahan Elektronik

Bahan yang menggunakan peralatan teknologi

ICT atau TMK secara terancang dan

bersesuaian dengan cekap dan mahir

Contoh bahan elektronik

Video Clip Internet Slaid Grafik Komputer Projektor Dan lain-lain

Kebaikan

Dekat dengan zaman kanak-kanak Mudah mempengaruh dan menarik perhatian kanak-kanak Grafik yang cantik dan pelbagai kegunaan Boleh disunting bila-bila masa dan mudah diakses dan disimpan

Kelemahan

Perlukan kemahiran untuk menggunakan Maklumat mudah ditiru Memerlukan bekalan elektrik

Memerlukan internet connection untuk mendapatkan maklumat di laman web