You are on page 1of 4

Temporada Universitària 2014-2015

TEMPORADA UNIVERSITÀRIA 14/15
Pd3
Pd3
3d5
4d5
3d5a
4d5a
3d5
4d5
3d5a
4d5a
5d5
7d5
2d5
Pd4
Pd4ps
Pd4c

3d6
4d6
3d6p
4d6p
5d6
6d6
7d6
3d6ps
5d6a
2d6
2d6ps
8d6a
9d6
Pd5
4d7
3d7
2d7f
Pd6f
4d7p
3d7p
7d7
5d7
3d8f
9d7
3d7ps
Pd7fm
4d8

AZU
(96)
(06)
/
(07)
/
(07)
(10)
(10)
/
(12)
(08)
/
(13)
24+2
1
(10)
(14)
(14)
(09)
1
1
/
2
(14)
/
1
(12)
/
3
4
4
5
5
2+1
1
(09)
1
1
1
1
(14)
1C
1

X.UDG G. UAB P. TCM
2
1
/
1
/
(11)
(13)
(08)
/
/
(13)
(07)
/
1
(14)
(14)
2
(13)
(14)
(10)
(14)
1
2
(14)
(13)
(13)
1
(14)
/
/
1
2
(13)
12
18
12
(12)
1
1
(14)
/
/
2
3
1
1
(14)
1
(14)
1
(14)
3
4
(14)
5
5
3
/
(14)
/
3
5
(14)
(14)
(12)
1
/
/
/
3
(14)
2
/
/
/
/
/
(14)
(14)
1
/
4
4
1
6
5
3
2
(14)
1+1
1
1C
(14)
3
/
/
1C
(14)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Assolit enguany
Últim descarregat
Carregat últim cop
Recupera
Estrena

P. URV
/
/
/
(14)
/
/
(14)
1
(14)
/
1
(14)
(14)
19
(13)
/
5
3+1
4
(13)
2
/
/
(12)
/
5
/
/
/
2+1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Últim Intent Desmuntat
Últim Intent
Intent Desmuntat
Intent
Castells nets

E. URL E.UVIC M. UDL
(14)
1
(14)
/
/
(14)
(14)
(13)
/
/
1
/
1
/
/
(14)
/
/
(14)
3
1
(14)
2
3(2*)
1
/
1
1
/
3
2
2
/
(14)
(14)
/
1
3
5
9+1
13
10
(14)
(14)
2
/
/
(06)
2
3
3
2
3
1
2
(14)
2
3
/
1
1
1
1
/
/
/
/
/
(13)
/
/
(13)
/
/
(13)
2
1C
(13)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
(11)
/
/
(13)
/
/
/
/
/
(12)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

B. CT
(14)
/
(14)
(14)
1
/
/
/
/
/
/
/
2
17
1
/
5
2
2
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

(14) = 2013-2014
Sense dades
/ = mai fet
* = Aconxaneta

Pàgina 1

T. UPF LL. UPC P. CM
/
1
1
/
1
/
/
1
1
1
1
(14)
1
/
1
/
/
/
/
1
2+1
/
(14)
3
/
2
/
/
3
1
/
/
1
/
/
/
2
5
4
17+1
12
7
/
2
/
/
/
/
6
5
1
3+1
4
/
2
2
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
(14)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

M. UP
/
/
1*
/
/
/
1*
2*
/
/
/
/
2*
2*
/
/
(14)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Temporada Universitària 2014-2015

ACTUACIONS DE LA TEMPORADA 2014-2015
PASSERELLS
20/11/14
27/11/14
4/12/14
18/12/14
7/5/15

Passerells
Penjats
Xoriguers
Arreplegats
Diada Engrescats

3pd4, 2d6, 4d7, 3d6ps, 2pd4
Pd4, 3d6, 4d6, 5d5n, 2pd4
2d6, 4d7, 5d6, 2pd4
Pd4, 4d7, 3d7, 5d6, Pd4ps
Pd4, 3d7(c), id5d6, 5d6, Pd5

GANÀPIES
23/9/14
16/10/14
22/10/14
6/11/14
27/11/14
4/12/14
9/12/14
11/12/14
18/12/14
4/2/15
9/2/14
26/3/15
27/3/15
16/4/15
23/4/15
7/5/15

Postgrau
Acte Inici 20 Anys
Casa Convalescència
FM UAB
Emboirats
Xoriguers
Apadrinament Bergants
Ganàpies
Arreplegats
Aniversari Trempats
Benvinguda Erasmus
Acte Central
Museu Casteller
FM UPF
Sant Jordi
Diada Engrescats

3d6, 4d5an, 2d5
2pd4
3d6, 4d5an, 2d5, Pd4
Pd4, 7d6, 4d7, 5d6, Pd5
Pd4, 4d6p, 4d7, i7d6, 3d6, Pd5
4d6p, 5d6, 7d6, Pd5
Pd4
9d6, i2d7f, 2d7f(c), Pd4
Pd4, id7d6, 7d6, 4d7, 5d6, 2pd4
Pd4
Pd4
5d6, 4d7, 7d6, Vd5
Pd4
5d6, 4d6p, 3d6p, Pd4ps, Pd4
Pd4
Pd4, 4d6p, 4d7, 7d6, Pd4

XORIGUERS
9/10/14
28/10/14
20/11/14
27/11/14
4/12/14
11/12/14
6/3/15
7/3/15
19/3/15
27/4/15
30/4/15
7/5/15

Actuació a la RESA
Barraques
Passerells
Emboirats
Xoriguers
Ganàpies
Navarra
Navarra
AniverFest
Rectorat
Diada Trempats
Diada AZU

Pd4, 3d6, 4d6, 4d6p
5d6, 2d6, 4d6p, Pd5
2pd4, 7d6, 4d7, 2d6, Pd5
2pd4, 5d6, 4d7, 2d6, Pd6f
4d7, i2d7f, id7d6, 7d6, Pd6f
5d6, id4d7, 4d7, Pd4
2pd3, 4d5n, 2d5, 3d5n, Pd4
Pd4
3pd4, 5d6, 4d7, 4d6p, Pd5
Pd4, 4d5n, 3d6, 4d5pn, Pd4
4d7, 3d7, 5d6, Pd5

ARREPLEGATS
6/10/14
6/11/14
13/11/14
14/11/14
27/11/14
4/12/14
11/12/14
18/12/14
13/2/15
27/3/15
7/5/15

Pilar de dol Vidal Ferrer
FM UAB
Comercial BCN
Sant Albert
Emboirats
Engrescats
Ganàpies
Arreplegats
Colles de BCN
Arquitectura
Diada AZU

Pd4
Pd4, 3d7, 4d7, 7d6, Pd5
Pd4, 5d6, 2d6, 4d6p
3d7, 5d7, 2d7f, 3pd4
Pd5, 4d7, 2d7f, 4d7p, 3pd4
3pd4, 9d6, 2d7f, 3d7, Pd6f(c)
2d7f, 3d8f, Pd4(c)
Vd6f, 3d7+4d7, 7d7, 2d7f, 4pd4
9d6, 3d7, 7d6, Pd4ps
9d6, Pd6f, id7d7, 4d7
9d7, 4d8, Pd7fm(c), 8pd4(1c)

MARRACOS
19/9/14
4/12/14
11/12/14
18/12/14

Erasmus
Xoriguers
Ganàpies
Marracos

4d5n*, 2d5, pd3xSn, 3d5n, Pd4
3d6, 3d6p, 4d5an, Pd4ps
4d6, Pd4
3d6p, 5d6, 4d6p, 3pd4, Pd4ps
Pàgina 2

Temporada Universitària 2014-2015
23/2/15
26/3/15
23/4/15
30/4/15

Posa't la gorra
Sant jordi
Diada Pataquers

Pd4, 2d5, 4d5n*
Pd4, 2d5, 3d6, 4d5an, Pd4
2d5, 4d5n, Pd4
3d6, 4d5pn, 2d5, Pd4

PATAQUERS
14/11/14
20/11/14
4/12/14
11/12/14
18/12/14
29/1/15
19/3/15
23/4/15
30/4/15
7/5/15

St. Albert – Química
Llunàtics
Xoriguers
Pataquers
Marracos
Rugby Llops i Llobes
Diada Llunatics
Sant jordi
Diada Pataquers
Diada AZU

2pd4
Pd4, Pd4, 3d6p, 2d6, 5d6, Pd5, 2pd4
3d6, 4d6(c), id3d6p, 3d6p, Pd4
2d6, 3d7, 5d6, vd5
3d6p, id4d6, 4d6, 3d6, Pd4
Pd4
3d6p, 2d6, 4d6, Pd5(c), Pd4
3d6, id2d6, 4d5n, 5d5n, Pd4
4d6, 2d6, 3d6, 4pd4
2d6, id4d7, 4d7, 3d6, Pd4

EMBOIRATS
10/9/14
7/10/14
20/11/14
27/11/14
11/12/14
18/12/14
26/1/15
26/3/15
30/4/15
7/5/15

Benvinguda Erasmus
Pilar de dol Vidal Ferrer
Passerells
Emboirats
Ganàpies
Marracos
Benvinguda Erasmus
Xxè Ganàpies
Diada Trempats
Diada AZU

Pd3
Pd4
Pd4, 3d6, 5d5n, 4d6, Pd4
3pd4, 5d6, 2d6(c), 4d6, Pd5
3d6, Pd4
3d5n, 2d5, 4d5, Pd4
Pd4
3d5n, 4d5n, 2d5, Pd4
4d5n, id2d5, 2d5, 3d5n, Pd4
3d6, 4d6, 5d5n, 2pd4

LLUNÀTICS
5/9/2014 Presentació nous Alumnes
11/9/14
Diada de Catalunya
20/11/14
Llunàtics
4/12/14
Engrescats
11/12/14
Pataquers
18/12/14
Marracos
26/2/15
EPSEVG
19/3/15
Diada Llunatics
30/4/15
Diada Pataquers
7/5/15
Diada AZU

Pd3, Pd3n
Pd4
Pd4, 3d6, 4d6, 3d5an, 2pd4
Pd4, 3d5an, 3d6, 4d5an, Pd4
3d6, id4d6, 4d6, 4d5an, Pd4ps Pd4
2d5, 3d5, Pd4
2d5, 4d5, 3d5n, Pd4
3d6, 4d6, 2d5, Pd4ps, Pd4
3d6, 3d6p, 4d5pn, Pd4
2d5, 3d6p, 4d6, Pd4

ENGRESCATS
30/9/14
11/10/14
27/11/14
4/12/14
11/12/14
18/12/14
13/2/15
30/4/15
7/5/15

Museu Història
Col·legi Advocats BCN
Penjats
Engrescats
Pataquers
Arreplegats
Colles de BCN
Diada Trempats
Diada Engrescats

Pd4
Pd4
Pd4, 3d6, 5d5n, i4d6, 4d6, Pd4
2pd4, 3d6p, 4d6p, id2d6, ipd5
5d5n, 2d5, 3d5an, Pd4
2pd4, 4d6, 2d6, 5d6, Pd5, Pd4
2d5, 4d5an, i3d5n, 3d5a, Pd4
3d6, 4d6, 2id2d6, 3d5pn, Pd4
Pd4, 3d6p, 4d6p, 2d6, Pd5, Pd4(c)

PENJATS
20/11/14
27/11/14
4/12/14
11/12/14
18/12/14
30/4/15

Llunàtics
Penjats
Engrescats
Pataquers
Marracos
Diada Mangoners

Pd3, 3d5p, 2d5, 3d5n, Pd4
Pd3vc, Pd3ps, 2d5, 3d6, 5d5n, 2pd4
Pd4
3d5n(c), 4d5n, 2d5, Pd4
4d5n, 4d5an, 3d5, Pd4
3d5n, 4d5n, id2d5, 2d5, Pd4

MANGONERS
20/11/14
30/4/15

Passerells
Diada Mangoners

2d5*, 3d5*, 4d5n*, Pd4
3d5n*, 4d5n*, 2d5*, Pd4
Pàgina 3

Temporada Universitària 2014-2015

BERGANTS
8/10/14
20/11/14
4/12/14
9/12/14
11/12/14
15/2/15
19/3/15
21/03/15
26/3/15
29/4/15
30/4/15

Pilar de dol Vidal Ferrer
Llunàtics
Engrescats
Apadrinament Bergants
Ganàpies
Rua Carnestoltes
Diada Llunatics
Saló Ensenyament
Xxè Ganàpies
Centre Univ.i de la Visió
Diada Mangoners

Pd4
Pd4, 3d6, 4d6, 5d5, 2pd4
Pd4, 2d5, 4d6, 3d6, 2pd4
Pd4
3d6p, Pd4
Pd4
3d6, 4d6p, 2id3d6p, 2pd4
2d5, 3d5p, Pd4
3d6, 3d6p, 4d6p, Pd4ps, Pd4+iPd4
Pd4
3d6, 4d6p, 5d5, 2pd4

TREMPATS
20/11/14
27/11/14
4/12/14
4/2/15
13/2/15
26/3/15
16/4/15
30/4/15

Llunàtics
Penjats
Engrescats
Aniversari Trempats
Colles de BCN
Xxè Ganàpies
FM UPF
Diada Trempats

Pd4, 3d6, 4d6, 2d5, Pd4
Pd4, 2d5, 3d6, 3d5a, Pd4
Pd4, 3d6, 3d6p, id4d6, 4d6(c), Pd4
Pd4
3d6, 4d6, 3d6p, 2pd4
5d5, 2i3d6, 4d5, Pd4
2pd4, 3d6, 4d6, 5d5, Pd4
3d6, 5d6, 4d6p, Pd4, Pd4(c)

Pàgina 4