You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ

:
Profilul:Tehnologic
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Tehnician controlul calitatii produselor agro-alimentare
Modulul: Verificarea calităţii materiilor prime,semifabricatelor şi produselor finite
din industria alimentara fermentativa-M7
Nr de ore/an:90
Nr. ore /săptămână: din care: T:1
LT:
IP:2
Clasa:
Profesor:Rîșteiu Ancuța
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: ANEXA NR. 3 LA OMEDC NR.
4760/26.07.2006

Avizat,
Director

Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEM II

Nr.
crt.
(0)
1

Unitatea de
competenţă
(1)
UC 10
VERIFICAREA
CALITĂŢII
MATERIILOR
PRIME,SEMIFABRI
CATELOR ŞI
PRODUSELOR
FINITE DIN
INDUSTRIA
ALIMENTARA
FERMENTATIVA

Competenţe
specifice
(2)
Analizează
semifabricatele
din industria
fermentativă

Nr. ore
Conţinuturi
(3)
Semifabricate din industria fermentativă
- must de struguri, must de malţ, plămezi
zaharificate şi fermentate
 Însuşiri senzoriale ale semifabricatelor din
industria fermentativă;
- aspect, consistenţă, culoare, gust, miros
 Analize fizico-chimice ale semifabricatelor
din industria fermentativă
- mustul de bere: extract, zaharificarea

Săptămâna

T

LT

IP

T

LT

IP

(4)
1

(5)

(6)
2

(7)
S1

(8)

(9)
S1

1

2

S2

S2

1

2

S3

S3

1

2

S4

S4

1

2

S5

S5

Obs.
(10)

bacteriilor şi mucegaiurilor 1 2 S6 S6 1 2 S7 S7 1 2 S8 S8 1 2 S9 S9 1 2 S10 S10 1 2 S11 S11 1 2 S12 S12 1 2 S13 S13 1 2 S14 S14 1 2 S15 S15 Recapitulare Întocmit. bacteriilor şi mucegaiurilor. miros  Analize fizico-chimice ale produselor finite .plămezii. alcool rafinat  Însuşiri senzoriale ale produselor finite din industria fermentativă . aciditate. vin. . conţinut de esteri  Analize microbiologice .pe preparate microscopice umede şi uscate pentru identificarea drojdiilor. aciditate  Analize microbiologice ale semifabricatelor din industria fermentativă . extractul. .bere. Analizează produsele finite obţinute în industria fermentativă  Produse finite din industria fermentativă .must de struguri: aciditate.vin: concentraţie alcoolică.pe preparate microscopice umede şi uscate pentru identificarea drojdiilor. culoare. . .plămezi: conţinut de extract. conţinut de dioxid de sulf. conţinut de zahăr. calitatea spumei. aciditate. .aspect. consistenţă. aciditatea.bere: concentraţie alcoolică.alcool rafinat: concentraţie alcoolică. gust. conţinut de dioxid de carbon.