You are on page 1of 1

Federaci dAtletisme de les Illes Balears

Poliesportiu Prncipes de Espaa Gremi Forners, 4 07009 Palma de Mallorca


Tel: 971 761 046 Fax: 971436854, Web: www.faib.es Correu electrnic: faib@faib.es CIF: V07243819

DELEGACI DEIVISSA
Tel:650422174
Correu eletrnic: delegacioeivissa@faib.es

FINAL CROS ESCOLAR ESCOLAR 2014-15


18 DE GENER DE 2015
SANTA EULRIA

HORARI I DISTNCIES
CATEGORIA

DISTACIA

HORA

OBSERVACIONS

INF

300 m

10:30

SORTIDA 2

INM

300 m

10:35

SORTIDA 2

BJF

915 m ( 1 v A)

10:40

SORTIDA 1

1215m (300+ 1 v A)

10:50

SORTIDA 2

11:05

SORTIDA 1

11:20

SORTIDA 1

11:45

SORTIDA 1

BJM
ALF
ALM
IFF
IFM

1830 m (2 v A )

2700 m (3 v A)

JVF

3660 m (4 v A)

CDF

2700 m (3 v A)

CDM

4500 m (4 v A))

JVM

5500 m (6 v A )

Inscripcions :
..Escolars: Dacord amb les normes de la temporada

You might also like