You are on page 1of 2

Rabka-Zdrj, dnia 13.01.

2015 r

Ewa Przybyo
Burmistrz Rabki-Zdroju

Interpelacja

W imieniu mieszkacw z ul. Kasprowicza ,,Boczna, skadam interpelacje


w sprawie wyjanienie sprawy odwodnienia tej drogi gminnej, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntw i budynkw numerem ewidencyjnym 2707. Wyjanienie braku
odwodnienia tej drogi jest pilne, gdy dotyczy bezpieczestwa mieszkacw caego
osiedla. Mieszkacy nie mog porusza si bezpiecznie z powodu oblodzenia,
poniewa przy budowie nie przewidziano uoenia korytek odwadniajcych t drog,
bd te innego rozwizania odprowadzajcego wody opadowe.
Ze wstpnych ogldzin ustaliem e woda, ktra spywa z okolicznych pl
wpywa na drog, co przy niskich temperaturach, sprawia e caa droga pokryta jest
lodem. Woda wpywa rwnie na jedn z posesji, co utrudnia mieszkacom
poruszanie si pod wasnym domem. Nadmieni rwnie e w dniach 10.01.2015 oraz
11.01.2015r. poruszanie si po drodze byo niemoliwe z powodu pokrycia warstw
lodu caej drogi. Tylko yczliwo firmy odnieajcej drog, ktra przywioza piasek
na prob mieszkacw umoliwia chwilowe bezpieczne poruszanie si po drodze,
poniewa piasek jest spukiwany przez wod.
Problem, ktry przedstawiam istnieje od kilku lat i by wielokrotnie poruszany
przez mieszkacw.
Dlatego te wnioskuj, aby zarzdca drogi odpowiedzialny za wykonanie
nawierzchni tej drogi, niezwocznie zaj si sprawdzeniem tak fatalnego stanu rzeczy,
gdy brak fachowego wykonania drogi naraa na niebezpieczestwo i utrat zdrowia
mieszkacw.
W zwizku z tym wnioskuj o przygotowanie przez Burmistrza Rabki-Zdroju
p. Ew Przybyo szczegowej odpowiedzi na pimie, na nastpujce pytania:
- kto by wykonawc budowy tej drogi ?,
- czy odbyo si postpowanie przetargowe na wykonawstwo ?,
- czy byo pozwolenie budowlane a co wie si z tym projekt drogowy ?,
- czy by prowadzony dziennik budowy ?,
- kto by inspektorem nadzoru i kto dokona kocowego odbioru prac z dopuszczeniem
do uytkowania tej drogi ?
- jaki by koszt wykonania ?

Prosz o wskazanie osb odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, ktry powyej


opisaem.
Prosz aby odpowiedzi na te pytania byy udokumentowane powiadczonymi
za zgodno z oryginaami kompletnymi materiaami zwizanymi z ta spraw.

Radny Klubu Radnych NASZE MIASTO


Marek Ciepliski

You might also like