You are on page 1of 1

Rabka-Zdrj, 12.01.2015 r.

Wniosek
W imieniu mieszkacw dzielnicy Sone skadamy formalny wniosek
o wprowadzenia do projektu uchway budetowej na rok 2015 przebudowy drogi
publicznej gminnej - ul. Poniatowskiego wraz z infrastruktur towarzyszc,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntw i budynkw m.in. jako numery 938/3,
1662/1, 1662/2 - od posesji o numerze ewidencyjnym nr 4220 (budynek
Dewajtis ) do mostu przy posesji o numerze ewidencyjnym nr 2544,
jak rwnie za mostem do wysokoci posesji P. Jurcw

Uzasadnienie
Wniosek skadany jest po konsultacjach z radnymi Rady
Miejskiej w RabceZdroju, w zwizku z licznymi interpelacjami
mieszkacw.
Zagadnienie znane jest od kilku kadencji Burmistrz RabkiZdroju Ewie Przybyo oraz reprezentujcym mieszkacw czonkom
Komitetu Osiedlowego.
Wniosek ponawiany od wielu lat motywowany jest m.in.
powanym zagroeniem bezpieczestwa mieszkacw w tym dzieci
dochodzcych do placwki owiatowej. Powstajce w okresie
zimowym i zimowo-wiosennym oblodzenia stanowia powane
utrudnienie dla mieszkacw i turystw. Zasadno wniosku
wzmacnia planowana w Porbie Wielkiej inwestycja turystyczna,
ktrej formalne wsparcie zadeklarowaa w imieniu naszego miasta
Burmistrz Rabki-Zdroju.
Radni Klubu Radnych ,,Nasze Miasto
Rafa Wjtowicz, Janusz Wjciak

You might also like