CLASA a VIII-a

Profesor V Corcalciuc Scoala nr. 146 I G Duca
Bucuresti
FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT

1. PATRATUL SUMEI A DOI TERMENI
(BINOMUL LA PATRAT)
2 2 2
2 ) ( b ab a b a + + · +
2 2 2
2 ) ( b ab a b a + − · −
Demonstratie
2 2 2
2 ) )( ( b ab a b ba ab aa b a b a + + · + + + · + +
2 2 2
2 ) )( ( b ab a b ba ab aa b a b a + − · + − − · − −
Aplicatii.
1. Sa se demonstreze ca
3 2 +
este un numar irational.
Presupunem prin reducere la absurd ca ( ∈ + ) 3 2 Q
Q Q Q Q Q ∈ ⇒ ∈ ⇒ ∈ + ⇒ ∈ + + ⇒ ∈ + ⇒ 6 6 2 6 2 5 3 6 2 2 ) 3 2 (
2
Am ajuns la absurd, deci numarul este irational.
2. Sa se compare numerele x=
5 3 +
si y=
1 7 +
Deoarece x si y sunt pozitive, putem sa comparam patratele lor:
x
15 2 8 5 15 2 3 ) 5 3 (
2 2
+ · + + · + ·
y
7 2 8 1 7 2 7 ) 1 7 (
2 2
+ · + + · + ·
Deoarece x
y x y   ⇒
2 2
2. PATRATUL SUMEI A TREI TERMENI
(TRINOMUL LA PATRAT)
) ( c b a + + ) ( 2
2 2 2 2
ca bc ab c b a + + + + + ·
Demonstratia se face la fel ca si la binomul la patrat.
3. PRODUSUL SUMEI CU DIFERENTA

· − + ) )( ( b a b a
2 2
b a −
Aplicatie.
Sa se demonstreze ca daca
0 , ≥ y x
atunci
2 2
y x y x ≤ ⇔ ≤
y x y x y x y x y x y x ≤ ⇒ ≤ − ⇔ ≤ + − ⇔ ≤ − ⇔ ≤ 0 0 ) )( ( 0
2 2 2 2
4. CUBUL SUMEI A DOI TERMENI
( )
3 2 2 3 3
3 3 b ab b a a b a + + + · +
Formula se mai poate scrie si astfel:
( ) ( )
3 3 3
3 b b a ab a b a + + + · +
( ) ( ) ( ) ( )( )
3 2 2 3
3 2 2 2 2 3 2 2 2 3
3 3
2 2 2
b ab b a a
b ab b a ab b a a b a b ab a b a b a b a
+ + + ·
· + + + + + · + + + · + + · +
La
fel se poate scrie:
( )
3 2 2 3 3
3 3 b ab b a a b a − + − · −
Demonstratia se face ca la formula precedenta
5. DIFERENTA A DOUA CUBURI
( ) ( )
2 2 3 3
b ab a b a b a + + − · −
6. SUMA A DOUA CUBURI
( ) ( )
2 2 3 3
b ab a b a b a + − + · +
Exercitii
1. Sa se demonstreze ca
0 34 10 6
2 2
≥ + + + + y y x x
2 2 2 2
) 5 ( ) 3 ( 25 10 9 6 + + + · + + + + + y x y y x x
Avand o suma de 2 numere
pozitive expresia este mai mare decat 0.
2. Sa se afle minimul expresiei (
) 8 10 2
2
+ + x x
2
9
2
5
2 4
4
25
)
4
25
5 ( 2 ) 4 5 ( 2 8 10 2
2
2 2 2

,
`

.
|
+ ·
]
]
]

+ − + + · + + · + + x x x x x x x
Minimul expresiei se obtine cand
2
2
5

,
`

.
|
+ x
este minima, adica 0.
Rezulta ca minimul este -
2
9
3.Sa se afle maximul expresiei: - 1 32
2
+ + x x
257 ) 16 ( 257 ) 256 32 ( 257 256 32
2 2 2
+ − − · + + − − · + − + − x x x x x
Maximul se
obtine pentru minimul expresiei cu semnul -, adica pentru
0 ) 16 (
2
· − x
. Deci maximul este 257
3. Sa se determine numerele reale x, y pentru care
0 10 6 3 2 3
2 2
· + + + − y y x x

( ) ( ) ( ) 0 ) 3 ( ; 0 1 3 0 3 1 3 0 ) 9 6 ( ) 1 3 2 3 (
2
2
2 2
· + · − ⇒ · + + − ⇒ · + + + + − y x y x y y x x
3
3
· x
si
3 − · y
4. Sa se arate ca numarul
1 4 2 + ⋅a a
este un patrat perfect.
( )
2 2
3 10 9 60 100 1 ) 4 10 )( 2 10 ( 1 4 2 + · + + · + + + · + ⋅ a a a a a a a
5. Sa se arate ca numarul
1 ) 3 )( 2 )( 1 ( + + + + x x x x
este un patrat
perfect.
1 ) 2 3 )( 3 ( 1 ) 2 )( 1 )( 3 (
2 2
+ + + + · + + + + x x x x x x x x
Notam x x 3
2
+ cu k
( ) ( )
2
2 2 2
1 3 1 1 2 1 ) 2 ( + + · + · + + · + + ⇒ x x k k k k k ceea ce trebuia sa
demonstram.
7.Daca
5
1
· +
x
x
sa se calculeze:
i)
2
2
1
x
x +
23
1
2 25
1
2
1
2 25
1 1
2 5
1
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
· + ⇒ − · +
· + + ⇒ · + ⋅ + ⇒ ·
,
`

.
|
+
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
ii)
3
3
1
x
x +
110 15 125 5 3 125
1 1
3
1 1
1 1
3
1 1 1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
· − · ⋅ − · + ⇒
,
`

.
|
+ −
,
`

.
|
+ · +
⇒ +
,
`

.
|
+ + · +
,
`

.
|
+ ⋅ + ·
,
`

.
|
+
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x x
x
x
8.Daca 10 4 3
2
· + − x x sa se calculeze expresia:
24 24 17 6
2 3 4
+ − + − x x x x
( )
( )
( ) 108 8 10 8 4 3
8 16 24 17 6 24 24 17 6
16 24 17 6
24 8 6 16 9 4 3
2
2
2
2 3 4 2 3 4
2 3 4
2 3 2 4
2
2
· + · + + − ·
· + + − + − · + − + −
⇒ + − + − ·
· − + − + + · + −
x x
x x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x
9. Sa se calculeze
3 3
8 12 −
( )( ) ( ) 1216 304 4 64 96 144 4 8 8 12 12 8 12 8 12
2 2 3 3
· ⋅ · + + ⋅ · + ⋅ + − · −