IRREGULAR VERBS ?

DÜZENSİZ FİİLLER Infinitive (Mastar)

Fiilin 1.Hali Past Tense

Fiilin 2.Hali Past Participle

Fiilin 3.Hali

Türkçe Karşılığı

Arise Awake Be Bear Beat Become Begin Bend Bid Bind Bite Bleed Blow Break Breed Bring Broadcast Build Burn Burst Buy Cast Catch Choose Cling Come Cost Creep Cut Deal Dig Do Draw Dream Drink Drive Dwell Eat Fall Feed Feel Fight Find Flee

Arose Awoke,awaked Was Bore Beat Became Began Bent Bid Bound Bit Bled Blew Broke Bred Brought Broadcast Built Burnt Burst Bought Cast Caught Chose Clung Came Cost Crept Cut Dealt Dug Did Drew Dreamt Drank Drove Dwelt Ate Fell Fed Felt Fought Found Fled

Arisen Awoken,awaked Been Borne,born Beaten Become Begun Bent Bid Bound Bitten Bled Blown Broken Bred Brought Broadcast Built Burnt Burst Bought Cast Caught Chosen Clung Come Cost Crept Cut Dealt Dug Done Drawn Dreamt Drunk Driven Dwelt Eaten Fallen Fed Felt Fought Found Fled

Doğmak, çıkmak Uyandırmak Olmak Taşımak, doğurmak Vurmak, dövmek Olmak Başlamak Eğmek, bükmek Fiyat önermek Bağlamak Isırmak Kanamak Esmek Kırmak, üflemek Yetiştirmek, üremek Getirmek Yayın yapmak İnşa etmek Yanmak,yakmak Patlamak Satın almak Atmak, fırlatmak Yakalamak, yetişmek Seçmek Tutmak,yapışmak Gelmek Mal olmak Sürünmek, sürünerek gitmek Kesmek, ...işiyle uğraşmak Kazmak Yapmak Çekmek, resim vb. çizmek Rüya görmek İçmek Sürmek, kullanmak Yaşamak, oturmak Yemek Düşmek Beslemek Hissetmek, duymak Dövüşmek, savaşmak Bulmak Kaçmak

Fiilin 1.Hali Past Tense

Fiilin 2.Hali Past Participle

Fiilin 3.Hali

Türkçe Karşılığı

Fling Fly Forbear Forbid Forecast Foresee Forget Forgive Forsake Freeze Get varmak Give Go Grind Grow Hang Have Hear Hide Hit Hold Hurt Keep Kneel Knit Know Lay Lead Lean Leap Learn Leave bırakmak Lend Let Lie Light Lose Make Mean anlamındaolma Meet Mistake Misunderstand Mow

Flung Flew Forbore Forbade Forecast Foresaw Forgot Forgave Forsook Froze Got Gave Went Ground Grew Hung,hanged Had Heard Hid Hit Held Hurt Kept Knelt Knit,knitted Knew Laid Led Leant,leaned Leapt,leaped Learnt,learned Left Lent Let Lay Lit,lighted Lost Made Meant Met Mistook Misunderstood Mowed

Flung Flown Forborne Forbidden Forecast Foreseen Forgotten Forgiven Forsaken Frozen Got Given Gone Ground Grown Hung,hanged Had Heard Hidden Hit Held Hurt Kept Knelt Knit,knitted Known Laid Led Leant,leaned Leapt,leaped Learnt,learned Left Lent Let Lain Lit,lighted Lost Made Meant Met Mistaken Misunderstood Mowed,mown

Fırlatmak Uçmak Kaçınmak, tahammül etmek Yasaklamak Olacağı tahmin etmek Olacağı sezinlemek Unutmak Affetmek Terk etmek Donmak Elde etmek, almak, olmak, Vermek Gitmek Öğütmek Yetiştirmek, büyümek Asmak Sahip olmak İşitmek Saklamak, saklanmak Vurmak Tutmak İncitmek Muhafaza etmek, tutmak Diz çökmek Örmek Bilmek Yerleştirmek, koymak Yol göstermek, götürmek Eğilmek, yaslanmak Zıplamak Öğrenmek Ayrılmak, terk etmek, Ödünç vermek İzin vermek Uzanmak, yatmak Yakmak Kaybetmek Yapmak Demek istemek, Karşılaşmak, buluşmak Yanılmak Yanlış anlamak Çim biçmek

Fiilin 1.Hali Past Tense

Fiilin 2.Hali Past Participle

Fiilin 3.Hali

Türkçe Karşılığı

Overcome Overdo Overthrow Pay Put Read Rid Ride Ring Rise Run Saw Say See Seek Sell Send Set Sew Shake Shear Shed Shine Shoot Show Shrink Shut Sing Sink Sit Slay Sleep Slide Sling Slit Smell Sow Speak Speed Spell Spend Spill Spin Spit Split Spoil

Overcame Overdid Overthrew Paid Put Read Rid Rode Rang Rose Ran Sawed Said Saw Sought Sold Sent Set Sewed Shook Sheared Shed Shone Shot Showed Shrank Shut Sang Sank Sat Slew Slept Slid Slung Slit Smelt,smelled Sowed Spoke Sped,speeded Spelt,spelled Spent Spilt,spilled Spun Spat Split Spoilt,spoiled

Overcome Overdone Overthrown Paid Put Read Rid Ridden Rung Risen Run Sawn,sawed Said Seen Sought Sold Sent Set Sewed,sewn Shaken Shorn,sheared Shed Shone Shot Shown,showed Shrunk Shut Sung Sunk Sat Slain Slept Slid Slung Slit Smelt, smelled Sown,sowed Spoken Sped.speeded Spelt,spelled Spent Spilt,spilled Spun Spat Split Spoilt,spoiled

Yenmek Abartmak Yenmek, yerinden atmak Ödemek, ücretini vermek Koymak Okumak Kurtulmak, kurtarmak Ata binmek, atlagitmek Zil çalmak Yükselmek, doğmak Koşmak Testereyle kesmek Demek, söylemek Görmek Aramak Satmak Göndermek Yerleştirmek, koymak Dikiş dikmek Sarsmak, sallamak Yün vb. kırpmak Kan akıtmak Parlamak Vurmak, atmak Göstermek Büzülmek, çekmek Kapamak Şarkı söylemek Batmak Oturmak Öldürmek Uyumak Kaymak Atmak, sapan atmak Yarmak, yırtmak Kokmak, koklamak Tohum ekmek Konuşmak Hızla gitmek Harflerini söylemek Harcamak Dökmek Dönmek Tükürmek Yarılmak, bölmek Bozmak

Fiilin 1.Hali Past Tense

Fiilin 2.Hali Past Participle

Fiilin 3.Hali

Türkçe Karşılığı

Spread Spring Stand Steal Stick Sting Stink Strew Stride Strike Strive Swear Sweep Sweel Swim Swing Take Teach Tear Tell Think Thrive Throw Thrust Tread Undergo Understand Undertake Uphold Upset Wake Wear Weave Weep Wet Win Wind Withdraw Wring Write

Spread Sprang Stood Stole Stuck Stung Stank Strewed Strode Struck Strove Swore Swept Swelled Swam Swung Took Taught Tore Told Thought Throve,thrive Threw Thrust Trod Underwent Understood Undertook Upheld Upset Woke Wore Wove Wept Wetted, wet Won Wound Withdrew Wrung Wrote

Spread Yaymak, yayılmak Sprung Sıçramak, fırlamak Stood Ayakta durmak Stolen Çalmak(hırsızlık yapmak) Stuck Sokmak, yapıştırmak Stung Arı vb. sokmak ,stunk Stunk Pis kokmak Strewed,strewn Dağıtmak, yaymak Stridden Uzun adımla yürümek Struck Çarpmak Striven Çabalamak Sworn Yemin etmek, küfür etmek Swept Tükürmek Swelled,swollen Şişmek Swum Yüzmek Swung Sallanmak Taken Almak, götürmek Taught Öğretmek Torn Yırtmak Told Anlatmak, söylemek Thought Düşünmek, zannetmek Thriven,thrived Gelişmek Thrown Atmak Thrust Dürtmek, sokmak Trodden Yol gitmek, yürümek Undergone Zorluk, acı vb. şeyler çekmek Understood Anlamak Undertaken Üzerine almak Upheld Desteklemek Upset Altüst etmek, bozmak Waken Uyanmak, uyandırmak Worn Giymek Woven Örmek Wept Ağlamak Wetted,wet Islatmak Won Oyun, kumar vb. şeyler kazanmak Wound Döndürmek, saat kurmak Withdrawn Çekmek Wrung Bükmek Written Yazmak