SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE

11. TURISMUL

Numărul oficial al turiştilor înregistraŃi ca pasageri pe navele companiei Navrom
în anul 2007 a fost de 149.000. Estimarea numărului de vizitatori sosiŃi cu
navele companiilor private aaugă la această cifră un plus de cca. 30 – 40 %.
Delta Dunării este descrisă în mod curent ca fiind unică, mirifică şi fascinantă.
Delta oferă din belşug spaŃii largi şi peisaje diverse care însumează într-un
echilibru pitoresc entitatea organică aflată în interrelaŃie cu celelalte elemente,
atrăgând prin inedit şi originalitate.

Biodiversitatea excepŃională specifică Deltei reuneşte pe suprafaŃa de 5.212
kmp peste 25 de tipuri de ecosisteme naturale, 1.100 de specii vegetale, 1.530
de specii de insecte, 75 de specii de peşti de apă dulce, 34 de specii de
mamifere, 70 de specii de scoici şi moluşte, 16 specii de reptile, 300 de specii
de păsări, 60 % din populaŃia mondială de Cormoran mic, jumătate din populaŃia

72

În schimb. cantităŃi reduse de precipitaŃii (sub 200mm). Sulina oferă oportunităŃi de practicare a unor variate forme de turism. Turismul practicat în Sulina nu se încadrează în categoria agroturismului. de fluviu. Turismul de cunoaştere . în parte. la sfârşit de săptămână. şi de plaja litorală de la Marea Neagră.din luna mai până în luna octombrie. durată mare de strălucire a soarelui. număr mic de zile ploioase. nebulozitate redusă. fiind din ce în ce mai cunoscută ca destinaŃie turistică. perioadă caracterizată printr-o temperatură medie de 19oC.este forma principală de turism în zonă. regim eolian activ . să frecventeze plaja şi să beneficieze de numărul relativ mare de ambarcaŃiuni cu care localnicii îi pot transporta la complexul lacustru RoşuRoşuleŃ-Puiu. de cadrul natural deltaic. specifică. În week-end se înregistrează gradul maxim de ocupare a structurilor de cazare.SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE mondială de RaŃă cu gât rosu. monumentele istorice şi. majoritatea populaŃiilor de Pelican comun şi Pelican creŃ. fără să existe o politică specifică de încurajare a diversităŃii. Nu există încă o politică locală de informare turistică a publicului asupra Sulinei ca destinaŃie cu o mare varietate de atracŃii turistice oferite de tradiŃiile culturale. Accesul este asigurat în perioada de sezon de Navrom Delta cu navele clasice. Sulina este singurul oraş aflat pe teritoriul RezervaŃiei Biosferei Delta Dunării şi exercită o atracŃie proprie. aceasta rămânând o formă de turism care poate fi dezvoltată în viitor în anumite condiŃii. tradiŃia acestuia. Se organizează excursii cu durata de o zi sau două. vizitatorii cautând sa cunoască într-un timp relaitv scurt oraşul. 73 . dar rămâne în principal cantonată în sezonalitatea turismului estival pentru care există condiŃii optime doar 5 luni pe an . la pădurea Letea şi gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră. este practicat individual şi deŃine ponderea principală în fluxul turistic. inclusiv datorită popularizării prin Internet şi alte medii de către vizitatorii care rămân vrăjiŃi de farmecul său.

pe peridoc. cu care se vine de la Brăila. care sosesc în grupuri.SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE Turismul de cură helio-marină şi de sejur (odihnă) .este preferat de familii în vacanŃă şi de un număr tot mai mare de persoane de vârsta a doua. unde se găsesc facilităŃi oferite de cinci locaŃii comerciale. Tulcea şi. Este un turism necontrolat. vânătorii sportivi. de la ConstanŃa. în perioadele permise de lege. practic pe parcursul întregului an. 74 .este practicat de două categorii de turişti : o familii care se deplasează cu ambarcaŃiuni cu motor. cu efecte rele asupra mediului. îndeosebi în cazul ski-jeturilor şi motoarelor de putere mare o pescarii amatori. Turismul sportiv . la care se adugă. GalaŃi. Bucuresti şi alte oraşe mari. atrase de preŃurile întrucâtva mai mici în comparaŃie cu alte locaŃii de pe litoral în condiŃii corespunzătoare de cazare şi restauraŃie şi de transport la plajă.

cimitirul marin internaŃional şi plaja de la Marea Neagră. cât şi a sejururilor şi excursiilor dedicate observării şi cunoaşterii patrimoniului natural şi mediului special al RBDD. timp în care turiştii vizitează faleza. Este o consecinŃă a poziŃiei speciale a Sulinei în spaŃiul dunărean şi european. cu 250 de locuri.D. în general. muzeul di clădirea Farului C.E. în principal de touroperatorii din Europa Centrală. atât sub forma tradiŃională a sejurului de practică de studiu. Navele fluviale de croazieră ajung în portul Sulina şi staŃioneaza câteva ore.SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE Eco-turismul . din Ńară şi. echipat corespunzător standardelor specifice şi dotat inclusiv pentru campare.. Turismul internaŃional de croazieră Este o formă de turism reluată după decenii de întrerupere. În Sulina operează o structură de cazare dedicată turiştilor tineri: Youth Hostelul deŃinut de Autoritatea NaŃională pentru Tineret. din străinătate. recent. 75 .cunoaşte o creştere accentuată de popularitate în rândurile tineretului.

în general sosite din oraşele mari Tulcea. 76 . pentru practicarea turismului durabil. DVD.este o formă recent apărută de vizitare a spaŃiului deltaic. albume. ConstanŃa. Bucureşti. care efectuează curse cu nave rapide când acestea se ocupă cu pasageri la capacitate. cu o capacitate de 10-15 persoane. etc. plachete .  Amenajarea şi mobilarea zonei costiere. dintre care unele aterizează într-o zonă destinată. Se practică cu aparate mici de zbor. Propuneri:  Organizarea unui serviciu de Taxi fluvial. blazoane.  Dezvoltarea unui sistem de comunicare. fără un program prestabilit. respectiv a plajei. în condiŃiile includerii parŃiale a acesteia în intravilanul oraşului. uniforme. Recent s-au solicitat autorizaŃii de survol cu baloane cu aer cald sau heliu. informare si promovare a turismului local şi zonal în reŃea  Distribuirea on–line a informaŃiilor turistice privind Sulina pe site-uri profesionale  Realizarea de produse turistice specifice: miniaturi de nave.SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE Turismul de survol . în cadrul reglementării stricte a regimului de ocupare a terenurilor  Emiterea de reglementări stricte în scopul protejării mediului construit şi natural impotriva poluării prin activităŃi turistice şi conexe.

X loc de joacă. ventilatoare Bucătărie. restaurant Aer condiŃionat. frigider si aer conditionat. Masă şi excursii terasă 3 pavilioane în curte Masă şi excursii Terasă. restaurant X X X X 20 „TOPAZ” Aer condiŃionat. bar Aer condiŃionat. Internet TV. terasă Masă şi excursii TV. TV. restaurant. ventilatoare TV. terasa TV în living. Nr. grătar. grătar Masă Excursii Masă şi excursii X X X Excursii Excursii Masă Masă şi excursii Masă şi excursii Masă şi excursii Masă şi excursii Excursii *** „ALGA 1” „ANGY” „MARINA” *** ** **** Dana Surugiu „SELLINA” *** 14 18 8 22 9 19 Tabăra ”DELTA DUNARII” VIHOCEN CO Casa Elegant Excursii Aer condiŃionat. grătar. terasă. Internet pescuit şi vânătoare X X X X X X X 200 Camere cu 6 – 8 locuri 10 20 loc/6 cam X X Sală mese – 3 mese/zi Excursii X TV. hamac X *** 12 „VELCU” Alte servicii P X  FacilităŃi X X X X X X X X Masă şi excursii TV. curte. foişor Aer condiŃionat. restaurant Aer condiŃionat. terasă.SULINA – PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE STRUCTURI DE CAZARE 2008 Denumire pensiune Categ. Excursii. terasă. Tv Cablu. loc uri Camere – nr. TV în living. terasă. frigider - X baie proprie. Excursii 77 . terasă. terasă TV Terasă. curte Excursii X Aer condiŃionat. paturi 1 “CORAL” *** 32 “JEAN BART” ** 30 Casa de VacanŃă “LOTUS” „AURORA” ** Baie Ccomună P– proprie 2 3 4 do ubl e C 18 X X X X X X ** 10 „ASTIR” ** 7 „JOSAN” ** 8 „ALGA” **** „ANA” „ADRIANA” „DELTA” „RUSTIC” ** ** ** ** X X X X X X X X 30 10 10 11 X X X X X X X TV. restaurant. foişor.