You are on page 1of 16

PARTEA I

Anul 178 (XXII) Nr. 67

Vineri, 29 ianuarie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

76.

77.

Ordin al preedintelui Ageniei Naionale de


Administrare Fiscal pentru aprobarea modelului i
coninutului formularului (390 VIES) Declaraie
recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile
intracomunitare ........................................................

28

Ordin al preedintelui Ageniei Naionale de


Administrare Fiscal pentru aprobarea modelului i
coninutului formularului (300) Decont de tax pe
valoarea adugat ....................................................

916

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

ORDIN
pentru aprobarea modelului i coninutului formularului (390 VIES)
Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
n temeiul art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, i al art. 228
alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul ordin:

Art. 1. Se aprob modelul i coninutul formularului


(390 VIES) Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile/
prestrile intracomunitare, cod MFP 14.13.01.02/r, prevzut n
anexa nr. 1.
Art. 2. Formularul prevzut la art. 1 se completeaz i se
depune conform instruciunilor de completare prevzute n
anexa nr. 2.
Art. 3. Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare,
utilizare i pstrare ale formularului prevzut la art. 1 sunt
stabilite n anexa nr. 3.
Art. 4. Procedura de gestionare a declaraiei recapitulative
privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare este stabilit
n anexa nr. 4.
Art. 5. (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului
ordin reprezint trimiteri la titlul VI Taxa pe valoarea adugat
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare, iar referirile la Normele metodologice
reprezint trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI
Taxa pe valoarea adugat din Codul fiscal, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedur fiscal din cuprinsul
prezentului ordin reprezint trimiteri la Ordonana Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare.
Art. 6. Anexele nr. 14 fac parte integrant din prezentul
ordin.
Art. 7. Declaraia recapitulativ se completeaz, n mod
obligatoriu, cu ajutorul programului de asisten elaborat de
Agenia Naional de Administrare Fiscal.
Art. 8. Formularul prevzut la art. 1 se completeaz i se
depune ncepnd cu operaiunile desfurate n luna ianuarie
2010.
Art. 9. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Art. 10. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului i coninutului
formularului Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile
intracomunitare de bunuri, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, cu modificrile
ulterioare.
Art. 11. Direcia general proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcia general de tehnologia informaiei, Direcia
general de administrare a marilor contribuabili, precum i
direciile generale ale finanelor publice judeene i a
municipiului Bucureti vor lua msuri pentru ducerea la
ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,


Sorin Blejnar

Bucureti, 21 ianuarie 2010.


Nr. 76.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

3
ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

ANEXA Nr. 2

INSTRUCIUNI

pentru completarea formularului (390 VIES) Declaraie recapitulativ


privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
1.1. Declaraia recapitulativ se depune lunar, n condiiile
prevzute la art. 1564 din Codul fiscal, pn la data de 15
inclusiv a lunii urmtoare unei luni calendaristice, de ctre
persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform
art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal.
1.2. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA
depun declaraia recapitulativ numai pentru lunile
calendaristice n care ia natere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrrile intracomunitare scutite de tax n condiiile
prevzute la art. 143 alin. (2) lit. a) i d) din Codul fiscal, pentru
care exigibilitatea taxei a luat natere n luna calendaristic
respectiv;
b) livrrile de bunuri efectuate n cadrul unei operaiuni
triunghiulare prevzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal
efectuate n statul membru de sosire a bunurilor i care se
declar drept livrri intracomunitare cu cod T, pentru care
exigibilitatea de tax a luat natere n luna calendaristic
respectiv;
c) prestrile de servicii prevzute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal efectuate n beneficiul unor persoane impozabile
nestabilite n Romnia, dar stabilite n Comunitate, altele dect
cele scutite de TVA n statul membru n care acestea sunt
impozabile, pentru care exigibilitatea de tax a luat natere n
luna calendaristic respectiv;
d) achiziiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care
exigibilitatea de tax a luat natere n luna calendaristic
respectiv;
e) achiziiile de servicii prevzute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din Romnia
care au obligaia plii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru
care exigibilitatea de tax a luat natere n luna calendaristic
respectiv, de la persoane impozabile nestabilite n Romnia,
dar stabilite n Comunitate.
2.1. Declaraia recapitulativ se depune, n format electronic,
prin una dintre urmtoarele metode:
la registratura organului fiscal competent;
la pot, prin scrisoare recomandat;
prin SEN;
prin completare, pe pagina de web a Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal.
2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi
nsoit de formularul editat de persoana impozabil cu ajutorul
programului de asisten, semnat i tampilat, conform legii.
Formularul se editeaz n dou exemplare:
un exemplar se depune la unitatea fiscal, mpreun cu
suportul electronic;
un exemplar se pstreaz de ctre persoana impozabil.
Formatul electronic al declaraiei recapitulative se obine prin
folosirea programului de asisten elaborat de Agenia Naional
de Administrare Fiscal i se transmite organului competent pe
suport electronic.
Programul de asisten este pus la dispoziia persoanelor
impozabile, gratuit, de unitile fiscale sau poate fi descrcat de
pe serverul de web al Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal, la adresa www.anaf.ro
Contribuabilii care dein certificat digital pot depune
formularul prin mijloace electronice de transmitere la distan,
pe site-ul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.

Modul de completare a declaraiei recapitulative


SECIUNEA 1

Cartuul Perioada de raportare se completeaz cu:


anul la care se refer declaraia; se nscrie cu cifre arabe
cu 4 caractere (de exemplu: 2010)
perioada de raportare aferent operaiunilor realizate este
format din dou caractere, respectiv cifrele aferente lunii
respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va nscrie 01).
Declaraia depus iniial se rectific prin depunerea unei noi
declaraii, pe acelai format, bifnd csua corespunztoare de
pe formular.
n declaraia rectificativ se rectific tranzacii declarate n
orice perioad de raportare anterioar i se completeaz toate
rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarrii,
indiferent dac acestea au mai fost declarate.
Se completeaz cte o declaraie rectificativ pentru fiecare
perioad de raportare pentru care se opereaz rectificri.
Ajustrile se declar pentru luna calendaristic n care
intervine exigibilitatea taxei, conform art. 1342 alin. (3) din Codul
fiscal, respectiv n luna calendaristic n care regularizarea a
fost comunicat clientului.
Cartuul Date de identificare conine:
1. Cod de identificare fiscal se nscrie codul de
identificare n scopuri de TVA al persoanei impozabile din
Romnia, atribuit potrivit art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal.
nscrierea cifrelor n caset se face cu aliniere la dreapta.
2. Denumire/Nume, Prenume se nscriu, dup caz,
denumirea sau numele i prenumele persoanei impozabile.
3. Domiciliul fiscal se completeaz cu datele privind
adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul
fiscal, dup caz) al persoanei impozabile nregistrate n scopuri
de TVA.
n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate,
nregistrate direct n scopuri de TVA n Romnia, se nscrie
adresa din Romnia la care pot fi examinate evidenele i
documentele ce trebuie pstrate n conformitate cu prevederile
pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.
n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate, care
i-au desemnat reprezentant fiscal, se nscrie domiciliul fiscal al
reprezentantului.
n cazul persoanelor impozabile care au sediul activitii
economice n afara Romniei i sunt stabilite n Romnia prin
unul sau mai multe sedii fixe fr personalitate juridic, conform
art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se nscrie domiciliul fiscal
al sediului fix desemnat s depun decontul de tax i s fie
responsabil pentru toate obligaiile n scopuri de TVA, conform
pct. 66 alin. (5) din normele metodologice.
Cartuul Rezumat declaraie conine:
numrul total al paginilor anex la declaraie;
numrul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de
numrul operaiunilor;
valoarea operaiunilor, defalcat pe tipuri: livrri
intracomunitare de bunuri, livrri ulterioare de bunuri efectuate
n cadrul operaiunilor triunghiulare, livrri intracomunitare ce
constau n transferuri scutite, achiziii intracomunitare de bunuri,
achiziii intracomunitare asimilate, prestri intracomunitare de
servicii, achiziii intracomunitare de servicii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


SECIUNEA a 2-a

1. Se completeaz, cu tranzaciile intracomunitare efectuate,


n urmtoarea ordine:
a) livrri intracomunitare de bunuri (L);
b) livrri ulterioare de bunuri efectuate n cadrul unei
operaiuni triunghiulare (T);
c) achiziii intracomunitare de bunuri, achiziii care urmeaz
transferurilor scutite, achiziii efectuate de beneficiarul livrrii
ulterioare n cadrul unei operaiuni triunghiulare (A);
d) prestri intracomunitare de servicii (P);
e) achiziii intracomunitare de servicii (S).
Fiecare pagin aferent seciunii a 2-a va conine n antet
informaii privind codul de nregistrare n scopuri de TVA,
perioada aferent i numrul paginii.
a) Livrri intracomunitare de bunuri se nscrie suma total
a livrrilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei n
condiiile art. 143 alin. (2) lit. a) i d) din Codul fiscal, pe fiecare
cumprtor, pentru care exigibilitatea taxei ia natere n luna
calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru
ncasri de avansuri pentru livrri intracomunitare de bunuri,
scutite.
b) Livrri ulterioare de bunuri efectuate n cadrul unei
operaiuni triunghiulare se nscrie suma total a livrrilor de
bunuri efectuate n cadrul unei operaiuni triunghiulare,
prevzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, efectuate
n statul membru de sosire a bunurilor expediate sau
transportate, pe fiecare beneficiar al livrrii ulterioare ce are
desemnat un cod T, i pentru care exigibilitatea taxei ia natere
n luna calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile
pentru ncasri de avansuri pentru livrrile de bunuri efectuate
n cadrul unei operaiuni triunghiulare.
Se va completa doar de ctre cumprtorul revnztor.
c) Achiziii intracomunitare de bunuri se nscrie suma
total a achiziiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor,
pentru care persoana impozabil care depune declaraia este
obligat la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, i pentru
care exigibilitatea taxei intervine n luna calendaristic
respectiv, inclusiv sumele din facturile primite pentru pli de
avansuri pentru achiziii intracomunitare de bunuri.
d) Prestri intracomunitare de servicii se nscrie suma
total a prestrilor de servicii pentru care se aplic prevederile
art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele dect cele scutite de TVA
n statul membru n care acestea sunt impozabile, pe fiecare
client n parte, stabilit n Comunitate, pentru care exigibilitatea
taxei ia natere n luna calendaristic respectiv. Nu vor fi
declarate prestrile de servicii prevzute la art. 133 alin. (2) din
Codul fiscal dac beneficiarul serviciului este o persoan
impozabil care nu este stabilit pe teritoriul Comunitii.
e) Achiziii intracomunitare de servicii se nscrie suma
total a achiziiilor intracomunitare de servicii pentru care se
aplic prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele dect
cele scutite de TVA, pe fiecare prestator n parte, care este
stabilit n Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine
n luna calendaristic respectiv. Nu vor fi declarate prestrile de
servicii prevzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal dac
prestatorul serviciului este o persoan impozabil care nu este
stabilit pe teritoriul Comunitii.
Coloana ara codul rii care a emis codul de
nregistrare n scopuri de TVA al clientului/furnizorului/
prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit s
emit acest cod de nregistrare n scopuri de TVA, dar din
diverse motive acesta ori nu a fost emis, ori nu a fost comunicat.
Coloana Cod operator intracomunitar trebuie introdus
fr spaii, virgule sau puncte i se completeaz astfel:
n cazul livrrilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate
din Romnia codul de identificare n scopuri de TVA al
persoanei care achiziioneaz bunurile n alt stat membru dect

Romnia, pe baza cruia furnizorul din Romnia i-a efectuat o


livrare intracomunitar scutit de TVA conform art. 143 alin. (2)
lit. a) i d) din Codul fiscal;
n cazul livrrilor ulterioare de bunuri efectuate din
Romnia n cadrul unei operaiuni triunghiulare (T) codul de
identificare n scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrrii
ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza cruia
cumprtorul revnztor din Romnia i-a efectuat livrarea
ulterioar;
n cazul achiziiilor intracomunitare de bunuri, achiziiilor
care urmeaz transferurilor scutite, achiziiilor efectuate de
beneficiarul livrrii ulterioare n cadrul unei operaiuni
triunghiulare (A) efectuate n Romnia codul de identificare n
scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care
efectueaz livrarea intracomunitar;
n cazul prestrilor intracomunitare de servicii (P) codul
de identificare n scopuri de TVA al persoanei care primete
serviciile n alt stat membru dect Romnia, pe baza cruia
prestatorul din Romnia i-a prestat servicii prevzute de art. 133
alin. (2) din Codul fiscal, altele dect cele scutite de TVA n statul
membru n care acestea sunt impozabile;
n cazul achiziiilor intracomunitare de servicii (S) codul
de identificare n scopuri de TVA din alt stat membru atribuit
prestatorului sau, dup caz, doar codul statului membru n care
este stabilit prestatorul serviciilor, n cazul n care prestatorul nu
este identificat n scopuri de TVA, dar exist indicii suficiente
pentru a considera c este o persoan impozabil.
Coloana Tipul operaiunii
L pentru livrri intracomunitare de bunuri ctre alte state
membre;
T pentru livrri n cadrul unei operaiuni triunghiulare;
A pentru achiziii intracomunitare de bunuri, achiziii care
urmeaz transferurilor scutite, achiziii efectuate de beneficiarul
livrrii ulterioare n cadrul unei operaiuni triunghiulare din alte
state membre;
P pentru prestrile intracomunitare de servicii;
S pentru achiziii intracomunitare de servicii.
Coloana
Baza
impozabil

valoarea
tranzaciei/tranzaciilor efectuate n perioada de raportare cu
respectivul client/furnizor (baza impozabil pentru calculul TVA
stabilit potrivit prevederilor art. 1371381 i 1391 din Codul
fiscal)
2. n subsolul paginii se nscrie suma total a tranzaciilor
nscrise n pagina respectiv, iar pe ultima pagin a declaraiei
se nscrie i totalul general al operaiunilor.
3. Toate sumele se nscriu n lei.
N O T :

1. Pentru achiziii intracomunitare de bunuri taxabile n


Romnia, n cazul n care furnizorul nu comunic un cod valabil
de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene, achiziia se declar n declaraia
recapitulativ, astfel:
Coloana ara codul rii membre din care s-a efectuat
livrarea intracomunitar.
Coloana Cod operator intracomunitar nu se va nscrie
nimic.
Coloana
Denumire/Nume,
prenume
operator
intracomunitar se va nscrie denumirea/nume, prenume al
furnizorului care a emis factura.
Coloana Tipul operaiunii se va nscrie A.
Coloana
Baza
impozabil

valoarea
tranzaciei/tranzaciilor efectuate n perioada de raportare cu
respectivul furnizor (baza impozabil pentru calculul TVA
stabilit potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).
2. Pentru livrrile intracomunitare de bunuri efectuate ctre
clieni nestabilii n Comunitate i care au desemnat un
reprezentant fiscal n Uniunea European sau ctre clieni

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


stabilii n Comunitate, nregistrai prin reprezentant fiscal n
statul membru n care efectueaz achiziia intracomunitar de
bunuri, la rubrica Denumire operator intracomunitar va fi
nscris denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar
la rubrica Cod operator intracomunitar va fi nscris codul de
nregistrare n scopuri de TVA atribuit persoanei strine prin
reprezentant fiscal.
3. Pentru achiziiile intracomunitare de bunuri care provin de
la un furnizor nestabilit n Comunitate i care a desemnat un
reprezentant fiscal n statul membru n care ncepe transportul
bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit n Comunitate,
nregistrat prin reprezentant fiscal n statul membru din care
efectueaz livrarea intracomunitar de bunuri, la rubrica
Denumire operator intracomunitar va fi nscris denumirea
furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica Cod
operator intracomunitar va fi nscris codul de nregistrare n
scopuri de TVA atribuit persoanei strine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaz i n situaia n care furnizorul
nestabilit n Comunitate nu i-a desemnat un reprezentant fiscal
n statul membru n care ncepe transportul, dar prin aplicarea

de ctre unele state membre a msurilor de simplificare a


declarrii importurilor, respectiv o reprezentare global de ctre
o societate care poate fi, de exemplu, o societate de
expediie/transport, operatorul extracomunitar se consider
reprezentat fiscal de societatea respectiv.
Exemplu: o societate A dintr-un stat extracomunitar (X)
vinde unei societi din Romnia B bunuri. Bunurile sunt
importate ntr-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de ctre
societatea de expediie C i apoi aceeai societate C declar
n numele furnizorului A din statul extracomunitar (X) (dar sub
propriul cod de TVA) livrarea intracomunitar a bunurilor din
statul membru (Y) n Romnia.
n astfel de situaii se va considera drept reprezentant fiscal
societatea de expediie C. n declaraia recapitulativ privind
achiziiile intracomunitare, la rubrica Denumire operator
intracomunitar va fi nscris denumirea furnizorului, respectiv
societatea A din statul extracomunitar (X), iar la rubrica Cod
operator intracomunitar codul din statul membru (Y) al societii
de expediie C care a declarat livrarea intracomunitar.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, utilizare i pstrare ale Declaraiei recapitulative


privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
Denumirea formularului: Declaraie recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
(390 VIES)
Cod MFP: 14.13.01.02/r
Format: A4/t1
Caracteristici de tiprire:
pe o singur fa;
se utilizeaz echipament informatic pentru completare i editare, cu ajutorul programului de
asisten pus la dispoziie gratuit de Agenia Naional de Administrare Fiscal.
Se difuzeaz: gratuit.
Se utilizeaz la: declararea operaiunilor intracomunitare.
Se ntocmete de: persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA, care realizeaz operaiuni
intracomunitare.
Circul: n format electronic, la organul fiscal n a crui raz teritorial persoana impozabil
nregistrat n scopuri de TVA i are domiciliul fiscal;
n format hrtie, n dou exemplare listate, semnate i tampilate, potrivit legii, din care:
un exemplar la contribuabil;
un exemplar la organul fiscal.
Se pstreaz: formatul electronic, n arhiva de documente electronice;
formatul hrtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA DE GESTIONARE

a Declaraiei recapitulative privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare


n vederea ndeplinirii cerinelor Regulamentului (CE)
nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind
cooperarea administrativ n domeniul taxei pe valoarea
adugat i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu
modificrile i completrile ulterioare, persoanele impozabile
nregistrate n scopuri de TVA, care realizeaz operaiuni
intracomunitare, au obligaia s depun lunar Declaraia
recapitulativ privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
(390 VIES), potrivit dispoziiilor art. 1564 din Codul fiscal.

1. Depunerea declaraiei recapitulative


1.1. Declaraia recapitulativ se depune lunar, pn la data
de 15 inclusiv a lunii urmtoare, la organul fiscal competent.
1.2. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA
depun declaraia recapitulativ numai pentru luna de raportare
n

care

ia

natere

exigibilitatea

livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare.

taxei

pentru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

2. Prelucrarea declaraiei recapitulative


2.1. Prelucrarea declaraiilor recapitulative depuse de
persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA se
realizeaz de ctre organul fiscal competent, prin folosirea
programului informatic de prelucrare pus la dispoziie de Direcia
general de tehnologia informaiei, n termen de cel mult dou
zile lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a
declaraiei.
2.2. Dup prelucrare, declaraia recapitulativ se arhiveaz
la dosarul fiscal al persoanei impozabile nregistrate n scopuri
de TVA.
3. Verificarea formal a declaraiilor recapitulative
Pentru fiecare declaraie recapitulativ organul fiscal
competent verific:
a) corectitudinea codului de nregistrare n scopuri de TVA
al persoanei impozabile care realizeaz operaiuni
intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din
declaraie cu cele existente n Registrul contribuabililor;
b) integralitatea codurilor de nregistrare n scopuri de TVA
ale operatorilor strini nscrii n declaraia recapitulativ:
nscrierea corect a codului de ar, precum i a numrului de
caractere ale codului.
4. Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a
verificrii formale
4.1. Dup prelucrarea declaraiilor recapitulative vor fi
identificate persoanele impozabile care au depus declaraii
recapitulative ce prezint erori, potrivit pct. 3 lit. a) i b), iar
pentru aceste persoane se emit notificri pentru corectarea
declaraiei.
4.2. Notificrile prevzute la pct. 4.1 se emit n termen de
maximum dou zile lucrtoare de la expirarea termenului de
depunere a declaraiilor recapitulative.
5. Notificarea persoanelor impozabile pentru
nedepunerea declaraiilor recapitulative
5.1. Dup prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a
deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele
impozabile care nu au depus declaraii recapitulative, iar pentru
aceste persoane se emit notificri pentru depunerea declaraiei.
5.2. Notificrile prevzute la pct. 5.1 se emit potrivit
reglementrilor legale n vigoare, dup expirarea termenului de
depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.
5.3. Nerespectarea obligaiilor de depunere a declaraiilor
recapitulative privind livrrile/achiziiile/prestrile intracomunitare
se sancioneaz potrivit prevederilor Codului de procedur
fiscal.
6. Organizarea bazei centrale de date Declaraii
recapitulative
6.1. Informaiile din declaraiile recapitulative depuse la
termenele legale de depunere, precum i cele depuse ca urmare
a notificrilor transmise de organele fiscale competente se
introduc ntr-o baz de date denumit Declaraii recapitulative.
6.2. Baza de date Declaraii recapitulative cuprinde
3 seciuni:
livrri n care se nscriu toate livrrile intracomunitare
de bunuri (cod L), toate livrrile ulterioare de bunuri efectuate n
cadrul unei operaiuni triunghiulare (cod T);

achiziii n care se nscriu achiziiile intracomunitare de


bunuri (cod A);
prestri servicii n care se nscriu prestrile
intracomunitare de servicii (cod P);
achiziii servicii n care se nscriu achiziiile
intracomunitare de servicii (cod S).
7.

Centralizarea

informaiilor

din

declaraiile

recapitulative
7.1. Pn la data de 21 a fiecrei luni, organul fiscal
competent transmite direciei generale a finanelor publice
judeene sau a municipiului Bucureti baza de date cuprinznd
declaraiile recapitulative depuse n luna respectiv, i anume:
declaraiile recapitulative corecte;
declaraiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a
notificrilor transmise persoanelor impozabile nregistrate n
scopuri de TVA; i
declaraiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost
efectuat corecia ca urmare a notificrilor transmise
persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA.
7.2. Organul fiscal competent este responsabil pentru
completitudinea i corectitudinea informaiilor transmise.
7.3. n termen de maximum dou zile lucrtoare, direciile
generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, precum i Direcia general de administrare a marilor
contribuabili transmit informaiile din declaraiile recapitulative
Direciei generale de tehnologia informaiei i sunt responsabile
pentru completitudinea informaiilor transmise.
7.4. Cel mai trziu n ultima zi lucrtoare a lunii urmtoare
celei de raportare, Direcia general de tehnologia informaiei
pune la dispoziia Serviciului Central de Legturi datele primite
de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, n vederea
transmiterii prin sistemul VIES.
8. Gestionarea datelor din declaraiile recapitulative
rectificative
8.1. Declaraiile recapitulative rectificative se prelucreaz n
momentul primirii lor de la persoanele impozabile.
8.2. Pn pe data de 21 a fiecrei luni, organul fiscal
competent transmite direciei generale a finanelor publice
judeene sau a municipiului Bucureti baza de date cuprinznd
diferenele dintre declaraiile recapitulative rectificative depuse
n luna respectiv i declaraiile recapitulative iniiale.
8.3. Organul fiscal competent este responsabil pentru
completitudinea i corectitudinea informaiilor transmise.
8.4. n termen de maximum dou zile lucrtoare, direciile
generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti, precum i Direcia general de administrare a marilor
contribuabili transmit informaiile din declaraiile recapitulative
rectificative Direciei generale de tehnologia informaiei i sunt
responsabile pentru completitudinea informaiilor transmise.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

ORDIN
pentru aprobarea modelului i coninutului formularului (300)
Decont de tax pe valoarea adugat
n temeiul art. 12 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 109/2009 privind
organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 228 alin. (2) din Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare,
preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul
ordin:
Art. 1. Se aprob modelul i coninutul formularului (300) Decont de tax
pe valoarea adugat, cod MFP: 14.13.01.02, prevzut n anexa nr. 1.
Art. 2. Formularul prevzut la art. 1 se completeaz i se depune conform
instruciunilor de completare prevzute n anexa nr. 2.
Art. 3. Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizare i pstrare
ale formularului prevzut la art. 1 sunt stabilite n anexa nr. 3.
Art. 4. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 5. Decontul de tax pe valoarea adugat prevzut la art. 1 se
utilizeaz ncepnd cu declararea obligaiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.
Art. 6. Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezint
trimiteri la titlul VI Taxa pe valoarea adugat din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, iar referirile la Normele
metodologice reprezint trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI
Taxa pe valoarea adugat din Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului
nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 8. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.746/2008 pentru
aprobarea modelului i coninutului formularului (300) Decont de tax pe valoarea
adugat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 864 din
22 decembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 9. Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia
general de reglementare a colectrii creanelor bugetare, Direcia general de
tehnologia informaiei, Direcia general de administrare a marilor contribuabili,
precum i direciile generale ale finanelor publice judeene i a municipiului
Bucureti din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal vor lua msuri
pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
Sorin Blejnar

Bucureti, 21 ianuarie 2010.


Nr. 77.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

ANEXA Nr. 2

INSTRUCIUNI

pentru completarea formularului (300) Decont de tax pe valoarea adugat


Formularul (300) Decont de tax pe valoarea adugat se
completeaz de persoanele impozabile nregistrate n scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care conduc evidena contabil,
potrivit legii, pentru operaiunile realizate pe baz de contract de
asociere n participaiune declar inclusiv datele i informaiile
privind taxa pe valoarea adugat rezultate din astfel de
operaiuni.
Formularul (300) Decont de tax pe valoarea adugat se
depune la organul fiscal competent, la urmtoarele termene:
a) lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile
pentru care perioada fiscal este luna calendaristic, potrivit
prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;
b) trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni din
trimestrul urmtor celui pentru care se depune decontul, de
persoanele impozabile pentru care perioada fiscal este

trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul


fiscal;
c) semestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni din
semestrul urmtor celui pentru care se depune decontul, de
persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a
aprobat ca perioad fiscal semestrul calendaristic, potrivit
prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal i ale pct. 80
alin. (2) din Normele metodologice;
d) anual, pn la data de 25 ianuarie inclusiv a anului
urmtor celui pentru care se depune decontul, de persoanele
impozabile prevzute la pct. 80 alin. (4) din Normele
metodologice i de persoanele impozabile pentru care organul
fiscal competent a aprobat ca perioad fiscal anul calendaristic,
potrivit prevederilor art. 156 alin. (7) din Codul fiscal i ale pct. 80
alin. (2) din Normele metodologice;
e) pn la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului
calendaristic, pentru primele dou luni ale aceluiai trimestru
calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaz trimestrul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


ca perioad fiscal i care efectueaz o achiziie intracomunitar
taxabil n Romnia, dac exigibilitatea taxei aferente achiziiei
intracomunitare intervine n a doua lun a respectivului
trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a
trimestrului, dar va cuprinde i operaiunile realizate n prima
lun a acestuia. n situaia n care exigibilitatea taxei aferente
achiziiei intracomunitare intervine n prima sau n a treia lun a
trimestrului calendaristic, sunt aplicabile n mod corespunztor
dispoziiile lit. a) din prezentul paragraf.
Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal au obligaia prezentrii
formularului (300) Decont de tax pe valoarea adugat, cu
codificarea informaiei prin cod de bare. Sunt exceptai de la
aceast prevedere:
a) contribuabilii mari, pentru deconturile care se depun prin
intermediul Sistemului electronic naional, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaraiile fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distan, pe site-ul Ministerului
Finanelor Publice, portalul Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal.
Formularele se depun n format hrtie, semnat i tampilat
conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se
editeaz n dou exemplare:
un exemplar se depune la organul fiscal competent;
un exemplar se pstreaz de ctre pltitor.
Formatul hrtie se obine prin utilizarea programului de
asisten (DECLMF), elaborat de Agenia Naional de
Administrare Fiscal. Programul de asisten este pus la
dispoziia contribuabililor gratuit de unitile fiscale sau poate fi
descrcat de pe site-ul Ministerului Finanelor Publice, portalul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
ATENIE! Nu se nscriu n decont:
taxa pe valoarea adugat din facturile de executare silit,
de ctre persoanele abilitate prin lege s efectueze vnzarea
bunurilor supuse executrii silite;
diferenele de tax pe valoarea adugat de plat
constatate de organele de inspecie fiscal, pentru care nu este
reglementat includerea n decont;
documentele neevideniate n jurnalele pentru cumprri
sau vnzri, constatate de organele de inspecie fiscal;
taxa pe valoarea adugat pentru care se afl n derulare
o nlesnire la plat.
Completarea formularului se face astfel:
Perioada de raportare
Perioada de raportare poate fi luna calendaristic, trimestrul
calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, n
condiiile art. 1561 din Codul fiscal i ale pct. 80 alin. (2) i (4) din
Normele metodologice.
Se nscrie cu cifre arabe numrul perioadei de raportare (de
exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru
semestrul I, 12 pentru an).
Anul pentru care se completeaz declaraia se nscrie cu
cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).
Seciunea Date de identificare a persoanei impozabile
Caseta Cod de identificare fiscal se completeaz astfel:
contribuabilii persoane juridice, cu excepia comercianilor,
asociaiile sau alte entiti fr personalitate juridic nscriu
codul de nregistrare fiscal;
comercianii, inclusiv sucursalele comercianilor care au
sediul principal al comerului n strintate, nscriu codul unic de
nregistrare;
contribuabilii persoane fizice care desfoar activiti
economice n mod independent sau exercit profesii libere
nscriu codul de nregistrare fiscal;
contribuabilii persoane fizice, cu excepia persoanelor
fizice care desfoar activiti economice n mod independent

13

sau care exercit profesii libere, nscriu codul de nregistrare n


scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;
contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite
n Romnia, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, i sunt
nregistrate n scopuri de tax pe valoarea adugat n
Romnia, potrivit art. 153 din acelai act normativ, nscriu codul
de nregistrare n scopuri de TVA.
Reprezentantul fiscal desemnat de o persoan impozabil
stabilit n strintate nscrie codul de nregistrare n scopuri de
TVA atribuit persoanei impozabile strine, care este diferit de
codul de nregistrare n scopuri de TVA atribuit pentru activitatea
proprie a reprezentantului.
nscrierea cifrelor n caset se face cu aliniere la dreapta.
Caseta Denumire se completeaz cu denumirea persoanei
juridice, a asociaiei sau a entitii fr personalitate juridic ori
cu numele i prenumele persoanei fizice, dup caz.
n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate care
i-au desemnat reprezentant fiscal, n caseta Denumire se
nscriu informaiile de identificare nscrise pe certificatul de
nregistrare fiscal a reprezentrii (denumirea persoanei
impozabile stabilite n strintate, reprezentat fiscal prin
reprezentantul fiscal desemnat n condiiile legii).
Caseta Domiciliu fiscal se completeaz cu datele privind
adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate,
nregistrate direct n scopuri de TVA n Romnia, se nscrie
adresa din Romnia la care pot fi examinate evidenele i
documentele ce trebuie pstrate, n conformitate cu prevederile
pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.
n cazul persoanelor impozabile stabilite n strintate, care
i-au desemnat reprezentant fiscal, n caseta Domiciliu fiscal
se nscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.
n cazul persoanelor impozabile care au sediul activitii
economice n afara Romniei i sunt stabilite n Romnia prin
unul sau mai multe sedii fixe fr personalitate juridic, conform
art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, n caseta Domiciliu
fiscal se nscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat s
depun decontul de tax i s fie responsabil pentru toate
obligaiile n scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din
Normele metodologice.
n rubrica Pro rata de deducere se nscrie pro rata
determinat potrivit art. 147 din Codul fiscal.
Seciunea Taxa pe valoarea adugat colectat
Rndul 1 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), privind baza de impozitare pentru livrrile
intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a)
i d) din Codul fiscal, i pentru livrrile intracomunitare de bunuri
cu cod T, efectuate n cadrul unei operaiuni triunghiulare de
cumprtorul revnztor, prevzute la art. 1321 alin. (5) din
Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine n perioada
de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru ncasri de
avansuri pariale pentru livrrile intracomunitare de bunuri
scutite. Se nscriu, de asemenea, ajustrile bazei de impozitare
prevzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cnd acestea au
loc ulterior, ntr-o alt perioad dect cea n care a intervenit
exigibilitatea pentru livrrile intracomunitare respective.
Rndul 2 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor
evenimente care determin modificarea datelor declarate la rd. 1
din decont n alt perioad, precum: modificarea preului
generat de alte situaii dect cele prevzute la art. 138 din
Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrrii intracomunitare
n perioada n care intervine exigibilitatea etc.
Rndul 3 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), privind baza de impozitare pentru livrrile de
bunuri/prestrile de servicii care nu sunt impozabile n Romnia
pentru c nu au locul livrrii/prestrii stabilit, conform art. 132 i
133 din Codul fiscal, n Romnia, precum i pentru livrrile

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b)


i c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine n
perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru
ncasri de avansuri pariale pentru livrrile intracomunitare de
bunuri, scutite. De asemenea, se nscriu orice regularizri
ulterioare, cu excepia celor referitoare la serviciile
intracomunitare care se nscriu la rndurile 4 i 8.
Rndul 3.1 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru
care se aplic prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele
dect cele scutite de TVA n statul membru n care acestea sunt
impozabile, prestate ctre persoane impozabile nestabilite n
Romnia, dar stabilite n Comunitate, pentru care exigibilitatea
intervine n perioada de raportare.
Rndul 4 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor
evenimente care determin modificarea datelor declarate la
rd. 3.1 din decont n alt perioad, precum: modificarea preului
generat de alte situaii dect cele prevzute la art. 138 din
Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaiunilor respective
n perioada n care intervine exigibilitatea etc.
Rndul 5 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare pentru achiziiile
intracomunitare de bunuri taxabile n Romnia, precum i baza
de impozitare pentru achiziiile de bunuri efectuate de ctre
beneficiarul unei livrri ulterioare efectuate n cadrul unei
operaiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata
taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, i taxa pe
valoarea adugat aferent, pentru care exigibilitatea taxei
intervine n perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile
primite pentru pli de avansuri pariale pentru achiziii
intracomunitare de bunuri. Se nscriu, de asemenea, ajustrile
bazei de impozitare prevzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci
cnd acestea au loc ulterior, ntr-o alt perioad dect cea n
care a intervenit exigibilitatea pentru achiziiile intracomunitare
respective.
Rndul 6 se nscriu achiziiile intracomunitare de bunuri a
cror exigibilitate a intervenit n alt perioad, dar respectiva
achiziie nu a fost declarat, regularizrile privind achiziiile
intracomunitare declarate n perioade anterioare i datorate unor
evenimente care determin modificarea datelor declarate iniial,
precum:
modificarea preului bunurilor care au fost declarate ca
achiziie intracomunitar pe baz de autofactur, n condiiile
legii, ulterior factura primit de la furnizor avnd un pre mai
mare sau mai mic;
declararea achiziiei intracomunitare pe baz de
autofactur, n condiiile legii, ntr-o perioad ulterioar, la
primirea facturii de la furnizor, constatndu-se c exigibilitatea
achiziiei intracomunitare intervenea ntr-o perioad anterioar;
modificarea bazei impozabile a achiziiei intracomunitare
i a taxei aferente ca urmare a modificrii cursului valutar de
referin aplicabil, datorat unor neconcordane ntre data
primirii facturii de la furnizor i data declarrii achiziiei
intracomunitare;
orice alte evenimente de natur s modifice datele
declarate iniial, cu excepia ajustrilor bazei de impozitare
prevzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci cnd acestea au
loc ulterior, ntr-o alt perioad dect cea n care a intervenit
exigibilitatea pentru achiziiile intracomunitare respective.
Rndul 7 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat pentru achiziiile de bunuri i servicii pentru care
beneficiarul din Romnia este persoan obligat la plata TVA
conform art. 150 alin. (2)(6) i pentru importurile de bunuri
crora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) i (5) din
Codul fiscal, a cror exigibilitate intervine n perioada de
raportare. De asemenea, se nscriu orice regularizri ulterioare,

cu excepia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se


nscriu la rndurile 4 i 8.
Rndul 7.1 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat pentru achiziiile de servicii intracomunitare pentru
care beneficiarul din Romnia este persoan obligat la plata
TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal.
Rndul 7.1.1 se nscriu informaiile preluate din jurnalul
de cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat pentru achiziiile de servicii intracomunitare pentru
care beneficiarul din Romnia este persoan obligat la plata
TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, iar prestatorul
este nregistrat n scopuri de TVA n statul membru din care
efectueaz prestarea de servicii.
Rndul 8 se nscriu regularizrile ulterioare datorate unor
evenimente care determin modificarea datelor declarate la
rd. 7.1 din decont n alt perioad, precum: modificarea preului
generat de alte situaii dect cele prevzute la art. 138 din
Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operaiunilor respective
n perioada n care intervine exigibilitatea etc.
Rndul 9 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n
perioada de raportare, privind:
baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectat
pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii taxabile cu cota
de 19%, inclusiv pentru livrrile de bunuri i prestrile de servicii
asimilate;
baza de impozitare i taxa pe valoarea adugat colectat
pentru operaiunile supuse regimurilor speciale de tax pe
valoarea adugat determinate pe baza situaiilor de calcul
ntocmite n acest scop.
Rndul 10 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n
perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe
valoarea adugat colectat pentru livrrile de bunuri/prestrile
de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrrile de
bunuri i prestrile de servicii asimilate.
Rndul 11 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n
perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe
valoarea adugat colectat pentru livrrile de bunuri taxabile cu
cota de 5%.
Rndul 12 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa colectat pentru
achiziiile de bunuri i de servicii, a cror exigibilitate intervine n
perioada de raportare, de ctre beneficiarii care aplic msurile
de simplificare prevzute la art. 160 din Codul fiscal.
Rndul 13 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), pentru operaiuni a cror exigibilitate intervine n
perioada de raportare sau n perioade fiscale anterioare, privind:
baza de impozitare pentru livrrile de bunuri/prestrile de
servicii scutite cu drept de deducere, prevzute la art. 143
alin. (1), art. 144 i 1441 din Codul fiscal;
baza de impozitare pentru operaiuni scutite de tax,
conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 15 i lit. b) din Codul fiscal,
n cazul n care cumprtorul sau clientul este stabilit n afara
Uniunii Europene sau n cazul n care aceste operaiuni sunt n
legtur direct cu bunuri care vor fi exportate, precum i n
cazul operaiunilor efectuate de intermediari care acioneaz n
numele i n contul altei persoane, atunci cnd acetia intervin
n derularea unor astfel de operaiuni;
baza de impozitare pentru livrrile/prestrile efectuate,
pentru care furnizorii/prestatorii aplic msurile de simplificare
prevzute la art. 160 din Codul fiscal.
Rndul 14 se nscriu informaiile preluate din jurnalul de
vnzri*), privind baza de impozitare pentru livrrile de bunuri

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010


scutite fr drept de deducere, prevzute la art. 141 din Codul
fiscal.
Rndul 15 se evideniaz sumele rezultate din corectarea
informaiilor de la rd. 9, 10, 11 i 12 din deconturile anterioare,
precum i orice alte sume rezultate din regularizrile prevzute
de legislaia n vigoare datorate unor evenimente care determin
modificarea datelor declarate iniial, precum: acordarea de
reduceri de pre, modificarea preului de vnzare, nedeclararea
din eroare a operaiunii n perioada n care intervine exigibilitatea
etc.
Seciunea Taxa pe valoarea adugat deductibil
Rndul 17 se nscriu aceleai informaii declarate la rd. 5.
Rndul 18 se nscriu aceleai informaii declarate la rd. 6.
Rndul 19 se nscriu aceleai informaii declarate la rd. 7.
Rndul 19.1 se nscriu aceleai informaii declarate la
rd. 7.1.
Rndul 19.1.1 se nscriu aceleai informaii declarate la
rd. 7.1.1.
Rndul 20 se nscriu aceleai informaii declarate la rd. 8.
Rndul 21 se nscriu informaiile din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat deductibil aferent achiziiilor din ar de bunuri i
servicii taxabile cu cota de 19%, precum i baza de impozitare
i taxa aferent importurilor care nu se ncadreaz n prevederile
art. 157 alin. (4) i (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea
intervine n perioada de raportare.
Rndul 22 se nscriu informaiile din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat deductibil aferent achiziiilor din ar de bunuri i
servicii taxabile cu cota de 9%, precum i taxa aferent
importurilor care nu se ncadreaz n prevederile art. 157
alin. (4) i (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine
n perioada de raportare.
Rndul 23 se nscriu informaiile din jurnalul de
cumprri*), privind baza de impozitare i taxa pe valoarea
adugat deductibil aferent achiziiilor din ar de bunuri
taxabile cu cota de 5%.
Rndul 24 se nscriu informaiile din jurnalul de
cumprri*), privind:
contravaloarea achiziiilor de bunuri i servicii a cror
livrare/prestare a fost scutit de tax, neimpozabil sau supus
unui regim special de tax;
contravaloarea achiziiilor de bunuri i servicii din alte
state membre pentru care nu se datoreaz taxa pe valoarea
adugat n Romnia;
contravaloarea achiziiilor intracomunitare de bunuri
scutite de tax sau neimpozabile n Romnia;
contravaloarea achiziiilor de servicii intracomunitare
scutite de taxa pe valoarea adugat;
contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea
adugat.
Nu este obligatorie nscrierea n decont a sumelor care nu
sunt incluse n baza impozabil.
Rndul 24.1 se nscriu informaiile din jurnalul de
cumprri*), privind achiziiile de servicii intracomunitare scutite
de taxa pe valoarea adugat.
Rndul 26 se nscrie taxa pe valoarea adugat efectiv
dedus pentru achiziiile prevzute la rd. 1723:
conform art. 145 i 1451 din Codul fiscal, n cazul
persoanelor care efectueaz numai operaiuni cu drept de
deducere. Nu se preia n acest rnd taxa pentru care nu se
permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din
Codul fiscal;
conform art. 1451 i 147 din Codul fiscal, n cazul
persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluat
din coloanele jurnalului pentru cumprri*), n funcie de
destinaia achiziiilor, astfel:

15

taxa aferent achiziiilor destinate realizrii de operaiuni


cu drept de deducere, cu excepia achiziiilor pentru care nu se
permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din
Codul fiscal;
taxa dedus conform pro rata pentru achiziiile destinate
realizrii att de operaiuni cu drept de deducere, ct i de
operaiuni fr drept de deducere, cu excepia achiziiilor pentru
care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform
art. 1451 din Codul fiscal;
taxa aferent achiziiilor destinate realizrii operaiunilor
care nu dau drept de deducere nu se preia n acest rnd.
Totalul rd. 26 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la
rd. 1723, cu excepia celor de la rd. 17.1, 19.1 i 19.1.1.
Rndul 27 se nscriu sumele reprezentnd taxa pe
valoarea adugat efectiv restituit, n baza art. 143 alin. (1)
lit. b) din Codul fiscal, cumprtorilor persoane fizice care nu
sunt stabilite n Comunitatea European, de ctre persoanele
impozabile autorizate n acest sens, inclusiv comisionul
perceput pentru activitatea de restituire a taxei.
Rndul 28 se evideniaz sumele rezultate din corectarea
informaiilor, precum i orice alte sume rezultate din regularizri
prevzute de legislaia n vigoare datorate unor evenimente care
determin modificarea datelor declarate iniial, precum:
reducerile de pre acordate de furnizori/prestatori, modificarea
preului, nedeclararea operaiunii n perioada n care intervine
exigibilitatea, pentru informaiile de la rd. 21, 22, 23 din
deconturile anterioare de tax depuse la organele fiscale.
Rndul 29 se nscriu diferenele de tax pe valoarea
adugat rezultate ca urmare a ajustrii anuale pe baz de pro
rata definitiv, prevzute la art. 147 din Codul fiscal, diferenele
de tax pe valoarea adugat rezultate ca urmare a regularizrii
erorilor constatate ulterior n calculul pro rata definitiv, conform
pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum i diferenele
de tax pe valoarea adugat rezultate ca urmare a ajustrii
taxei deductibile pentru bunurile de capital prevzute la art. 149
i 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, dup caz.
Seciunea Regularizri conform art. 1473 din Codul fiscal
Rndul 33 se preia suma prevzut la rd. 37 din decontul
perioadei precedente celei de raportare, din care se scad
sumele achitate pn la data depunerii decontului. Pentru primul
decont de tax pe valoarea adugat, depus dup publicarea
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentelor
instruciuni, se preia suma prevzut la rd. 34 din decontul
perioadei precedente, din care se scad sumele achitate.
Rndul 35 se preia suma prevzut la rd. 38 din decontul
perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a
solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunztoare din
decontul anterior. Pentru primul decont de tax pe valoarea
adugat, depus dup publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, a prezentelor instruciuni, se preia suma
prevzut la rd. 35 din decontul perioadei precedente, pentru
care nu s-a solicitat rambursarea.
Seciunea Facturi emise dup inspecia fiscal, conform
art. 159 alin. (3) din Codul fiscal
Se completeaz cu informaiile preluate din facturile de
corecie emise ctre beneficiari n urma inspeciei fiscale, astfel
cum este prevzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi
care se evideniaz ntr-o rubric separat din jurnalul pentru
vnzri, conform pct. 811 alin. (4) din Normele metodologice.
Cmpul Nr. de eviden a plii nu se completeaz, n
condiiile prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice
nr. 2.235/2006 privind suspendarea i modificarea unor ordine
ale ministrului finanelor publice n domeniul administrrii fiscale,
cu modificrile ulterioare, i de Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevzut
de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.235/2006 privind
suspendarea i modificarea unor ordine ale ministrului finanelor
publice n domeniul activitii fiscale.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 67/29.I.2010

Nu se admit ntocmirea i depunerea de deconturi


rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.
n ceea ce privete achiziiile intracomunitare de bunuri, pe
lng legislaia naional, organele fiscale i contribuabilii vor

ine cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al


Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a msurilor de
punere n aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul
comun de tax pe valoarea adugat.

*) Prin jurnale de vnzri i jurnale de cumprri se nelege orice jurnale, registre, evidene sau alte documente similare pe care persoanele impozabile
au obligaia s le ntocmeasc n conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal i ale pct. 79 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI Taxa pe
valoarea adugat din Codul fiscal, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Prin ordin al ministrului finanelor publice se propun modele de jurnale de vnzri i cumprri,
utilizarea acestor modele de ctre persoanele impozabile fiind opional.
**) Pentru a evita orice neconcordan ntre livrrile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ n decontul de TVA i n declaraia
recapitulativ pentru astfel de livrri n statul membru de origine, i achiziiile intracomunitare evideniate n decontul de TVA i n declaraia recapitulativ pentru
achiziii intracomunitare, n statul membru de destinaie, momentul exigibilitii taxei pentru achiziiile intracomunitare intervine:
n a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;
la data emiterii facturii pentru livrarea respectiv ctre persoana care cumpr bunurile, inclusiv n cazul facturilor pentru ncasarea de avansuri
pariale, dac factura este emis nainte de data de 15 a lunii urmtoare lunii n care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE DE TIPRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE I DE PSTRARE


ALE FORMULARULUI (300) DECONT DE TAX PE VALOAREA ADUGAT

Denumirea formularului: Decont de tax pe valoarea


adugat
Cod MFP: 14.13.01.02
Format: A4/t1
Caracteristicile de tiprire: se utilizeaz echipament
informatic pentru completare i editare, cu ajutorul programului
de asisten pus la dispoziie gratuit de unitile fiscale teritoriale.
Se utilizeaz la declararea operaiunilor din sfera TVA.
Se ntocmete de persoanele impozabile nregistrate n
scopuri de TVA.

Circul:
un exemplar la organul fiscal competent:
n format hrtie, semnat i tampilat, potrivit legii, cu
codificarea informaiei prin cod de bare;
n format electronic;
un exemplar la contribuabil.
Se pstreaz:
formatul electronic, n arhiva de documente electronice;
formatul hrtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 67/29.I.2010 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|437166]
ISSN 14534495