AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI

NAMA : M.RIFQY.IZULHAQ
KELAS : IX D

A. BERILMU

B. KERJA KERAS

PRODUKTIF . KREATIF D.C.

INOVATIF .E.