DIDAKTIKA (Dopunsko

)
Prof. dr. sc. Marko Palekčić

Zimski semestar 2015. godine
9. Siječanj 2015. godine

umijeća (kompetencije) i etika nastavnika. Odnos stručnog i pedagoško-didaktičkog (na primjeru razumljivost tekstova).). Kipper. obrazovanje. (2005). Opći i temeljni pojmovi didaktičkog diskursa (stupnjevi didaktičke refleksije). Signatura profesije. Temeljni pojmovi pedagogije i didaktike: odgoj. Meyer. Vrste znanja i oblici mišljenja u didaktici (didaktičke discipline). Kako se razumljivo izražavati.Palekčić.Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika. . Modeli artikulacije nastave (model lekcije). Profesionalna znanja. Langer.E. uvjeti i način provjere znanja i umijeća. Mischke. (2001). Modeli artikulacije nastave (doživljajni i refleksivni model). Didaktički modeli i/ili teorije. nastava. str. H.  1.-180.Osnove i vježbe. Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja: Metode poučavanja kao uvjeti za procese učenja. 147-190). H.Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.-218. 6. (2003).). str.Znanstvene potvrde... i Peti dio . 209-233. (2008). Predavanja : Sadržaj kolegija.. 3. (odabrana poglavlja: Prvi dio . 13. str. I. Arheologija poučavanja i učenja. F. W. Zagreb:Educa.-38.. 157. 4. M. godine) Kolokvij I..  DIDAKTIKA (Dopunsko) (zimski semestar 2015.181. 5. Zagreb:Educa. Četvrti dio: Pisati i govoriti usmjereno na osobu. str. R. Modeli artikulacije nastave (pragmatički model). II (2). 24.Uvod u opću didaktiku (str..Terhart. – 71. Zagreb: Erudita. Schulz von Thun. Pedagogijska istraživanja. 2. (2005). Tausch.

85-100. 5. Palekčić. Pedagoški takt u nastavi (šutnja znalaca). 4. H. 3. godine) Kolokvij II. str. 2. (2005). (2006).(2008). (2005). Zagreb: Erudita.Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji odabira. Lersch. M. Commichau.Nastava kao čin uravnoteženja. Način ophođenja sa stresom u radu nastavnika. III (2). Etika nastavničkog poziva.DIDAKTIKA (Dopunsko) (zimski semestar 2015. Predavanja:Držanje u nastavnim situacijama. Meyer. R. A. II (1).181-200. Winkler. Ocjenjivanje učenika (pedagoška dijagnostika). 1. M.  Pedagogijska istraživanja. Drugi kolokvij i pismeni ispit . Pedagogijska istraživanja. Komunikacijskopsihološka retorika. Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.

Matte. Didaktik and / or Curriculum: an international dialogue. Zwölf Unterrichtsmethoden.) (2011). Nastavne metode. Beyond fragmentation: Didactics. Prange.A. London: Routledge. Zagreb: Educa. (2012):Visible learning for teachers. Hopmann. B. J. W.) (1998). (2006). Temeljna nastavna umijeća. Wiechmann .K. Zagreb: Naklada Ljevak. (2007). (2005). W. Hattie. Matte. II (1). 49-58. & Meyer. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. New York: Peter Lang Hattie. Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije. London: Routledge.Popis literature koja se preporuča kao dopunska Hudson. Auflage) Seelze-Velber: Kallmeyer. Rutinski planirati – učinkovito planirati. Vielfalt für die Praxis. (2009): Visible learning: A Synthesis of 800+ metaanalyses on achievment. Pedagogijska istraživanja. Andreas (2014): Unterrichtsqualitäts und Lehrerprofessionalität: Diagnose. Weinheim: Beltz. (1997). . Kyriacou. J. learning and teaching in Europe. K. S. (Eds.B. J. Maximizing impact on learning. Helmke. M. Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (5. Opladen: Budrich Gundem B.. (2007). Zagreb: Naklada Ljevak. (eds.

Kopirani materijali za nastavu – u kopiraoni ili skeniran na zajedničkom mail-u! . E-mail adresa demonstratorice Ivane Šurlin: isurlin@gmail. od 13 do 16 = 3. od 9 do 12 = 2. Redovito pohađanje nastave (tolerira se izostanak na dva predavanja u prvom dijelu i na dva predavanja u drugom dijelu nastave) 2. a drugo pitanje nosi 6 bodova i njime se traži povezivanje gradiva s predavanja i sa seminara i ima obilježja samostalnog promišljanja UKUPNA OCJENA: od 1 do 8 = 1. Ispit se sastoji od po dva kolokvija (ili dijela ispita) za područje predavanja. Jednom položeni kolokviji . Kolokviji iz područja predavanja sastoje se od tri pitanja. Pismeni dio ispita se sastoji od dva pitanja. Zajednička e-mail adresa: didaktika2015d@gmail. Lozinka:dopunsko15.ponovno se ne polažu 5.com 7. E-mail adresa profesora Palekčića: mpalekci@ffzg. Oni nose po 2 boda i odnose se na reprodukciju gradiva. soba C 011 od 11. Prolaznost na kolokviju – 4 bodova! Ukupan broj bodova: 12.hr 7. Postoje i uvjeti za dobivanje ocjena iz seminara. sati. 8. Prvo pitanje nosi 5 bodova i odnosi se na razumijevanje gradiva s predavanja. 6. Konačni uspjeh na kolegiju je zbir navedena tri uvjeta 3. od 17 do 20= 4 od 21 do 24 = 5 4.com.Uvjeti za polaganje kolokvija Predavanja: 1. 4. Termin konzultacija: četvrtkom. do 13.

siječanj 2015.Pet susreta 1. 4. 17. siječanj 2015. – 3 sata): 5. do 20 – 4 sati): kolokvij 2. siječanj 2015. – 5 sati): kolokvij 1. 23. (subota od 12:45 do 15 sati – 3 sata): 3. (petak od 17. i pismeni ispit . 10. 9. (petak od 17. (subota od 12:45 do 15. (petak od 17 do 20:45. – 5 sati): 2. siječanj 2015. siječanj 2015. 16. do 20:45.

do 20:45. (petak od 17.Prvi susret: 9. – 5 sati): 1. uvjeti i način provjere znanja i umijeća 2. Sadržaj kolegija. Vrste znanja i oblici mišljenja u didaktici (didaktičke discipline) .Opći i temeljni pojmovi didaktičkog diskursa (stupnjevi didaktičke refleksije) 5. Signatura profesije 4. Arheologija poučavanja i učenja 3. siječanj 2015.

Funkcije profesionalnog učitelja temeljem didaktičkog trokuta 2. Profesionalna znanja. siječanj 2015. Odnos stručnog i pedagoškodidaktičkog (na primjeru razumljivost tekstova) . (subota od 12:45 do 15 sati – 3 sata): 1.Drugi susret: 10. umijeća (kompetencije) i držanja nastavnika 3.

do 20:45 – 5 sati): kolokvij 1. Didaktički modeli i/ili teorije 2. Modeli artikulacije nastave (doživljajni i refleksivni model) 5. 1. Modeli artikulacije nastave (pragmatički model) 4. siječanj 2015. (petak od 16. Modeli artikulacije nastave (model lekcije) 3.Treći susret: 16. Prvi kolokvij .

Način ophođenja sa stresom u radu nastavnika .Četvrti susret: 17. siječanj 2015. Pedagoški takt u nastavi (šutnja znalaca) 3. (subota od 12:45. do 15. Držanje u nastavnim situacijama 2. – 3 sata): 1.

– 4 sata): 1. siječanj 2015. Drugi kolokvij 4. do 20. Pismeni ispit . Etika nastavničkog poziva 3.Peti susret: 23. (petak od 17. Ocjenjivanje učenika (pedagoška dijagnostika) 2.

novinari) Različite discipline Signature Proto-pedičke i pedeutičke strukture Teorijska Empirijska Pragmatičko-operativna . • • • • • • nastavnici.Perspektive • Kulturno-civilizacijska • Različite kulture • Različiti interesi (znanstvenici. obrazovna politika.

držanja) .Pedagogija i didaktika – osnovna zadaća Posredovanje i prisvajanje (znanja. sposobnosti/vještina. vrijednosti.stavova.

auto. tečajevi na veleučilištima) • Lectio i disputatio (forme elaboracije moći suđenja i kulturalne senzibilnosti) • Igra i vježbanje: forme samokultiviranja • Projekt .Didaktika kao arheologija formi poučavanja i učenja . plesne škole.škole.proto-pedagoški i pedagoško-didaktički fenomeni - • Programi treniranja i/ili uvježbavanja (primjerice stručno obrazovanje.

funkciju eksperta i njegov status • Površna. dublja i implicitna struktura (i ono što ona nije) • Signature profesija oblikuju kulture profesionalnog rada. ranu socijalizaciju i vrijednosti područja što . profesionalno ponašanje.Signature profesije • Signature su načini pripreme za neku profesiju (načini poučavanja i učenja • Tri temeljne dimenzije profesionalnog rada: misliti. izvoditi i djelovati s integritetom • Signature su važne jer su trajne i jer definiraju: je vrijedno kao znanje i kako se spoznaje.

Signatura pedagogije • Shvatiti signature pedagogije u nekoj profesiji znači shvatiti nju samu. One definiraju kako se znanje analizira. izvoditi i djelovati s integritetom . to perform.to think. Signature su prepoznatljivi načini pripreme za neku profesiju • Tri temeljne dimenzije profesionalnog rada: misliti. koja obuhvaća niz vjerovanja o profesionalnim . lokus autoriteta i privilegirani status ili rang neke znanosti Signature pedagogije imaju tri dimenzije: Površna struktura (načini poučavanja i učenja) Dublja struktura (sadrži niz pretpostavki o načinima prenošenja određene vrste znanja i umijeća – “know that”/”know-how”) Implicitna struktura ( ili moralna dimenzija. prihvaća ili odbacuje. kritizira. One definiraju funkcije eksperata u nekom području. kako se spoznaje. to act with integrity • Signature su važne jer su trajne. One implicitno definiraju što vrijedi kao znanje u nekom području.

Određenje didaktike Didaktiku shvaćam i određujem kao odgoj i obrazovanje putem nastave Odnos odgoja i nastave? „Odgoj je specifična komunikativna praksa. sa svrhom da nespecifično pripremi za druge prakse“ .

Skriveno znanje u funkcioniranju “ Mehanizam se u umijeću odgoja mora preobraziti u znanost. može se to i učiniti. Ako se želi znati (ustvari „obrazložiti“) što odgoj jeste. Različiti su lanci radnji u različitim znanostima i praksama (primjerice algoritmi u informatici). Da bi se spoznalo što nešto jest mora se to učiniti i to je odlučujuće – u točnom redoslijedu. Mora postojati papir i olovka da bi se pisalo ili ključ i brava da bi se vrata otvorila. Kant ovdje upućuje na obrasce ponašanja i radnje koje omogućuju određena iskustva i kojima se izazivaju raznoliki učinci. mora se pokazati odnosno pružiti uvid u način na koji odgoj funkcionira . U funkcioniranju leži skriveno znanje. koje treba iznijeti na vidjelo. Inače ona nikad neće postati suvislo nastojanje”. jer ako se zna kako nešto funkcionira. Stoga sigurnost spoznaje leži u pristupu stvari – u metodici. Misli se na povezanost “znanja” i umijeća”.