Konsep perkembangan kanak-kanak

Setelah mengukir nokta permulaan kehidupan di IPG Kampus Sultan Abdul Halim sebagai
seorang guru pelatih maka ternyatalah tanggungjawab saya untuk mengenali dan menyelusuri
latar belakang kanak-kanak serta proses perkembangan dan prinsip perlakuan mereka seiring
umur masing-masing bagi mempertingkatkan kualti sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik
darjah pada masa hadapan. Kini saya diamanahkan untuk menyempurnakan kewajipan yang
didukung dengan mengadakan kajian ilmiah tentang perkembangan kanak-kanak berdasarkan
eksperimen mengenai tingkah laku manusia secara saintifik dan sistematik yang telah mencipta
sejarah perjalanan tersendiri berkurun-kurun lamanya. Pengetahuan tentang perkembangan
kanak-kanak dapat membentuk warga pendidik yang berwibawa dan berkaliber dalam perjuangan
mewujudkan golongan pemangkin nasional.
Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam
corak biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan
sehingga ke akhir hayat. Menurut Dr. Ragbir Kaur (2008), perkembangan boleh didenifnisikan
sebagai perubahan-perubahan sistematik yang berterusan dalam seseorang daripada tarikh lahir
hinggalah kematiannya. Perubahan- perubahan ini adalah perubahan kualitatif yang berlaku
secara progresif dalam diri manusia. Mengikut Mok Soon Sang (2009), perkembangan merupakan
satu proses yang berterusan daripada peringkat lahir hingga peringkat kematangan. Konsep
perkembangan pada asasnya ialah perubahan tingkah laku mental. Gesell (1949) menyatakan,
walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa, secara global semua kanak-kanak
yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak- kanak.
Menurut Crow dan Crow pula dalam laman sesawang, perkembangan merupakan perubahan
secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan
sosial. Manakala dalam laman ini juga turut mengemukakan pa ndangan Karl E. Garrison dengan
menyatakan bahawa perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara
perkembangan jasmani dan pembelajaran. http://www.slideshare.net/fanera91/konsep-dan-prinsip
Sesungguhnya, perubahan dan perkembangan dari aspek fizikal, sosial, kognitif dan emosi
sudah menjadi norma kehidupan manusia sejak dilahirkan sehinggalah memimpin tongkat pada
usia tua. Perkembangan melibatkan perubahan kuantitif yang membawa makna bahawa proses
perubahan yang dapat diperhatikan namun sukar ditentukan dari satu tahap ke satu tahap yang
berlainan seperti penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta penguasaa kemahiran
menjalani kehidupan sosial dalam diri seoran kanak-kanak. Fasa perkembangan kanak-kanak
berjalan berdasarkan corak ansuran dan konsisten. Impak daripada tindakan tersebut wujudlah
kaitan antara proses kematangan dan pembelajaran mengikut aturan semula jadi. Pengaruh baka
dan persekitaran dibuktikan sebgai faktor signifikan yang menyumbang kepada kadar
perkembangan yang berbbeza-beza bagi seorang kanak-kanak. Perkembangan merupakan
peningkatan penampilan dan potensi kanak-kanak secara berperingkat-peringkat dan berterusan.

Justeru, perkembangan adalah suatu proses untuk menghasilkan kemantapan kemampuan untuk
berfungsi pada tahap-tahap tertentu.

Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak
Atan Long (1968), menjelaskan bahawa prinsip asas perkembangan terdiri daripada lapan,
iaitu arah tertentu, susunan perkembangan serupa, perkembangan berlaku secara menyeluruh,
perkembangan adalah berterusan, kadar kecepatan perkembangan tidak sama dan berbeza-beza,
perkembangan anggota-anggota badan berkaitan saling mempengaruhi antara satu sama lain,
corak perkembangan antara individu berbeza-beza dan perkembangan mengikut peringkat demi
peringkat. Arah tertentu merangkumi sebanyak dua arah perkembangan yakni arah kepala ke kaki
(cephalacaudal) dan arah tengah ke tepi (proximodistal).
Arah kepala ke kaki (cephalacaudal) merupakan perkembangan yang permulaannya
diaktifkan daripada kepala dan terus beralih ke arah kaki. Hal ini sedemikian kerana perubahan
pada strukur dan fungsi berlaku pada bahagian kepala terlebih dahulu diikuti oleh bahagian badan
dan berakhir pada bahagian kaki. Sebagai contoh dalam fungsi pergerakan, selepas tiarapan
didberi kepada sesebuah bayi keupayaannya bermula dari megangkat kepalanya terlebih dahulu
sebelum menggerak dadanya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa kepala kanak-kanak lebih
berat berbanding anggota-anggota badan lain memandangkan perkembangan di bahagian kepala
telah bermula lebih awal dibandingkan dengan perkembangan pada bahagian-bahagian lain.
Seterusnya, dalam arah tengah ke tepi (proximodistal) perkembangan bermula dari arah
tengah badan menghala ke bahagian luar badan dan ke bahagian hujung anggota badan. Ketika
sesebuah berada dalam kandungan ibu, hanya anggota kaki dan tangan dikatakan bahawa
bahagian yang belum tumbuh semasa bahagian kepala dan badan terbentuk. Punting tangan
memanjand serta berkembang menjadi tangan dan jari secara ansuran. Bayi dapat menggunakan
lengan dahulu sebelum menggerakkan tangan dan jarinya.
Keserupaan membawa makna bahawa persamaan dalam sesuatu tahap, keadaan atau
halangan. Susunan perkembangan bagi setiap orang kanak-kanak bercorak serupa beralih dari
satu peringkat ke peringkat lain. Maksudnya proses perkembangan kanak-kanak normal A adalah
sama dengan proses perkembangan bagi kanak-kanak normal B walaupun mereka tidak tinggal di
lokasi yang sama. Jika diamati, kita dapat melihat bahawa sebelum golongan kanak-kanak
bermula berjalan mereka akan belajar untuk duduk, merangkak dan berdiri terlebih dahulu. Corak
perkembangan ini agak sama dan hanya berbeza dari segi kadar waktu sama ada cepat ataupun
lambat.
Prinsip seterusnya adalah perkembangan berlaku dari menyeluruh kepada spesifik.
Perkataan menyeluruh bermkasud meluaas dan merebak. Hal ini bermakna bahawa proses

perkembangan yang berlaku adalah sifat meluas dan menyeluruh. Jika kita memerhatikan
sesebuah bayi, ia hanya memberi gerak balas secara menyeluruh ke atas sesuatu rangsangan
kerana tulang dan oto bayi belum mencecah tahap kematangan yang secukupnya. Contohnya,
apabila seseorang bayi ingin mencapai sesuatu barang, kita mendapati bahawa hampir
keseluruhan badannya akan bergerak bersama-sama dengan lengan dan tanggannya kerana
jarinya masih belum dapat digunakan. Setelah bayi berkenaan semakin membesar, diketahui
bahawa proses pergerakan untuk mengambil barang kegemaran bertambah fokus. Bayi tersebut
akan hanya memerlukan jari sahaja tanpa melibatkan pergerakan seluruh badan untuk mencapai
sesuatu barang.
Perkembangan adalah berterusan merupakan prinsip yang memberitahu kita bahawa
perkembangan yang berlaku pada diri setiap individu akan berlangsung secara konsisten iaitu
bermula selepas kelahiran dan bersambungan sepanjang hayat manusia. Konsep berterusan
dalam prinsip ini bermakna sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa berhenti-henti atau secara
berlanjutan dan berpanjangan. Oleh sebab demikian, perkembangan yang berlaku pada satu
peringkat akan mempengaruhi peringkat yang lain. Contohnya,penguasaan kemahiran yang lebih
tinggi pada peringkat perkembangan yang selanjutnya adalah berasakan kemahiran sedia ada
pada satu peringkat awal.
Di samping itu, kadar kecepatan perkembangan berbeza-beza juga dianggap sebagai
salah satu prinsip perkembangan kanak-kanak. Kadar kecepatan bermaksud tahap kelajuan atau
kepantasan sesuatu yan diukur. Walaupun urutan perkembangan bercorak serupa namun kadar
kecepatan perkembangan setiap domain seperti kognitif, afektif dan psikomotor amat berbeza
antara seseornag kanak-kanak dengan kanak-kanak yang lain. Contohnya, seorang kanak-kanak
yang mempunyai kadar perkembangan kognitif yang lebih cepat akan menonjolkan tahap
kecerdasan yang lebih tinggi berbanding dengan rakan sebaya.
Perkembangan anggota badan yang saling mempengaruhi turut diklasifikasikan sebagai
salah satu prinsip dalam aspek perkembangan kanak-kanak. ‘Saling mempengaruhi’ bermaksud
hubungan yang ada pada anggota badan akan turut meninggalkan kesan pada anggota badan
lain. Proses perkembangan yang berlaku pada setiap anggota badan dalam tubuh manusia adalah
saling berkaitan antara satu organ badan dengan organ yang berlainan. Pendek kata, walaupun
mata memainkan peranan yang amat penting dalam pembacaan namun anggota badan seperti
tangan, telinga, mulut juga turut terlibat dalam aktiviti tersebut. Situasi ini meninggalkan pengaruh
terhadap semua anggota lain. Contoh seterusnya adalah semasa menulis, cara mata menghayati
huruf, cara tangan memegang pensel, cara otak berfungsi mencari idea adalah antara pendekatan
untuk mencapai tahap penguasaan kemahiran menulis kanak-kanak yang progresif.

Keterangan manusia seperti kebolehan keupayaan fizikal dan perhubungan emosi mula ditunjukkan Perkembangan bahasa yang pesat.0 yang mengandungi lima peringkat ketara dalam perkembangan manusia yang berbeza mengikut sifat yang nyata bersesuaian dengan peringkat-peringkat tertentu dibina berdasarkan prinsip perkembangan mengikut peringkat-peringkat.0 Peringkat Sifat Peringkat bayi (0-2 tahun) asas berbahasa. Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) Peringkat kanak-kanak (9-11 tahun) Peringkat awal remaja (12-15 tahun) bersosial.Jadual 1. berimaginasi ketika bermain dan peningkatan kepada psikomotor Menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan Berfikir secara abstrak dan mula peka terhadap perubahan fizikal Perinkat remaja (15-20 tahun) Berkeinginan untuk berdikari Jadual 1. Faktor Persekitar an Prenatal Postnatal Pemakan an ibu Pemakan an Kesihatan ibu Keluarga Gaya hidup ibu Rakan Sebaya Umur ibu Sekolah Media massa Baka Fizikal Fisiologi Sahsiah Mental . praoperasi. Perkembangan kognitif manusia melalui peringkat-peringkat konkrit kepada abstrak seperti dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget. operasi konkrit dan operasi formal. yakni perkembangan kognitif manusia berlaku dalam empat peringkat iaitu peringkat sensori motor.

Gen yang terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan ciri keturunan. Cecair amniotik yang melindungi fetus daripada mengalami kecederaan fizikal dan sempadan plasenta yang melindungi bayi daripada ditembusi berdasing . sahsiah dan mental. pemalu dan kurang bersosialisasi. Munn (1969) menyatakan bahawa persekitaran ialah kuasa luaran yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Sebenarnya. Faktor persekitaran ini meninggalkan tapak kesan sebeleum kelahiran (prenatal) serta selepas kelahiran (postnatal) dalam fasa perkembangan kanak-kanak. Gen merupakan penguasa terhadap perkembangan manusia dan mereka unsur keunikan pada sifat setiap insani. Ibu bapa sihat akan melahirkan anak-anak yang sihat dan begitulah sebaliknya. jenis kumpulan darah dan saiz tubuh badan. Munn (1969) berpendapat bahawa baka merupakan ciri-ciri biologi yang diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Mengikut Mohd. perkembangan individu turut didatangkan implikasi oleh faktor genetik seseorang individu seperti saiz dan bentuk badan. Kedudukan nukleoprotein terletak di atas lokus tertentu pada kromosom yang mempunyai rupa benang luas mengawal sifat tertentu seperti warna mata. Sharani Ahmad (2007). Persekitaran merupakan destinasi bagi kanak-kanak untuk menimba pengalaman dengan berinteraksi menggunakan cara yang bersopan-santun tidak kira di mana mereka berada. fisiologi. Antara pengaruh baka terhadap perkembangan kanak-kanak ialah fizikal. Fisiologi menceritakan tentang tahap kesihatan seseorag kanakkanak. Namun begitu. Lebih-lebih lagi. ketinggian. benih yang baik akan menghasilkan benih yang baik dan begitu juga sebaliknya. baka dan persekitaran merupakan dua penyebab utama yang melahirkan impak pada perkembangan kanak-kanak. pendiam. agresif dan suka bersosialisasi manakala personaliti ekstrovert menceritakan tentang sikap orang yang pasif. emosional. Menurut penyelidikan. rambut dan warna kulit. kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA. Pendek kata. kulit dan rambut. DNA dan RNA berperanan untuk membawa gen masing-masing yang merangkumi sifat baka. warna rambut. warna mata.0 : Faktor-faktor Perkembangan Kanak-kanak Kelahiran seseorang bayi merupakan anugerah yang diarcakan oleh Mahakuasa dengan mereka dan mengukir ciri-ciri yang berbeza kepada ciptaan-Nya yang menjadi identiti tersendiri seseorang individu pada suatau hari kelak nanti apabila memebesar. status penyakit tidak berjangkit atau dikategorikan sebagai bawaan keturunan seperti darah tinggi dan diabetes juga dipengaruhi oleh baka. maka tidak mustahil bahawa kulit anakanak yang dilahirkan turut cerah. Perbezaan yang timbul mungkin disebabkan oleh warisan sifat fizikal ataupun tingkah laku ibu bapa mahupun keturunan keluarga terdahulu yakni nenek moyang kita. Pada masa yang sama.Faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak Gambar rajah 1. Sahsiah bercabang kepada sikap introvert dan ekstrovert. jika ibu berkulit cerah. Contohnya. Mental ditakrifkan sebagai kecerdasan seseorang insani. 80% bayi yang lahir cacat disebabkan oleh faktor persekitaran. Personaliti introvert merujuk kepada sikap individu yang aktif. Fizikal mempunyai bulatan yang meliputi warna kulit.

sosial dan sikap individu dari aspek pedidikan. meminum minuman keras. Pemakanan memainkan peranan signifikan dalam perkembangan kanak-kanak terutamanya pada jangka masa tumbesaran yang kritikal. emosi. pemakanan. mengambil dadah perlu dijauhi. mineral serta protein adalah perkara yang mesti diberi prioriti oleh ibu-ibu untuk menjaga kesihatan diri dan bayi dengan baik. kalsium yang menguatkan tulang dan gigi serta vitamin dan mineral demi perkembangan mental dan fizikal yang sihat. protein. perkembangan kognitif. Bayi yang baru lahir mesti diberi sumber khasiat yang terdapat dalam susu ibu. Murid-murid menuntut pendidikan formal di bangku sekolah dengan menikmati keselesaan suasana pembelajaran yang mampu memangkin perkembangan sosioemosi mereka. Tambahan pula. sosial fahaman dan . politik. Selain itu. Ibu harus bersenam dan melakukan aktiviti ringan sepanjang tahap kehamilan. keluarga. sekolah. tabiat minum air yang banyak dan pengambilan vitamin tambahan. rakan sebaya dijadikan role model seseorang individu untuk mencontohi tingkah laku dna nilai yang diamalkan dalam sesebuah kumpulan sebaya. Perhatian yang diberi kepada aktiviti kokurikulum dan kurikulum dapat memajukan perkembangan jasmani. Gaya hidup ibu perlulah diutamakan sepanjang peringkat prenatal. Interaksi sosial dijadikan kaedah kanak-kanak belajar memahami diri dan mengenali dunia serta persekitaran. tenang dan gembira serta memikir idea-idea positif supaya semangat diri dapat dipangkin untuk mengatasi kemurungan dan kebimbangan diri demi kepentingan bayi. rohani dan intelek kanak-kanak.yang menyebabkan kecacatan bentuk pada janin mahupun tingkah laku dan kecerdasan otak adalah dua bentuk perlindungan bagi bayi pada peringkat prenatal. Amalan makanan yang berkhasiat tinggi dan seimbang. Umur ibu haruslah dititikberatkan dalam kelahiran bayi. Biasanya. penggunaan masa berkualiti dan gaya mendisiplikan anak yang diamalkan dalam sesebuah keluarga memberi implikasi pada ikatan. Institusi keluarga patut mengekalkan kesejahteraan rumah tangga. asuhan dan gaya kepimpinan ibu bapa yang positif serta prioriti utama terhadap kanak-kanak di rumah yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosioemosi mereka demi kebaikan anakanak sendiri. Kanak-kanak sekolah sekolah peru mengaplikasikan pengambilan karbohidrat yang membekalkan mereka tenaga. Kesihatan ibu perlulah dipelihara dengan mengikut rutin pemeriksaan doktor sepanjang tempoh kehamilan. rakan sebaya. harga diri dan penghargaan diri. Usia ibu perlulah berada dalam lingkungan 24 hingga 40 tahun untuk melahirkan anak yang sihat supaya mengelakkan peluang mendapatkan anak Sindrom Down atau darjah kecerdasan yang rendah. Corak perkembangan kanak-kanak terbina berdasarkan kelompok rakan sebaya. perapatan dan perkembangan kanak-kanak. Emosi ibu perlulah sentiasa stabil. Antara penyumbang utama persekitaran pada peringkat prenatal kepada perkembangan kanak-kanak adalah pemakanan ibu. Pendedahan kepada sinara X-ray yang berlebihan yang mampu memberi impak negatif kepada perkembangan bayi dalam kandungan perlulah dielakkan. Tabiat merokok. dan media massa adalah himpunan punca yang mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak di bawah liputan faktor persekitaran pada tahap postnatal. Tanggungjawab rakan sebaya dalam kehidupan kita amat penting untuk mengekalkan dan menyerlahkan identiti. Curahan kasih sayang.

Urie Bronfenbrenner (1979. Beliau berkata bahawa persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem. kaedah pengurusan. Misalnya. Misalnya. adik-beradik dan para jiran serta mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan masa senggang dengan mereka. 1989) menjelaskan bahawa proses perkembangan kanakkanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak terssebut. mesosistem. Begitu juga sistem ekologi turut meluahkan pengaruh pada perkembangan diri kanakkanak. Mikrosistem terdiri daripada persekitaran yang terdekat dengan kanak-kanak seperti ibu bapa. Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Ekosistem adalah pengalaman dengan persekitaran yang tidak memerlukan penglibatan secara langsung daripada warga pelajar namun keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut.pandangan sangat dipengaruhi oleh penyebaran rangkaian informasi melalui media massa yang terbentuk akibat ledakan telekomunikasi seperti televisyen. 2008). keadaan di rumah mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. kemudahan dan peraturan-peraturan dikuatkuasakan tempat membeli-belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial seseorang kanakkanak. Misalnya. Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh norma. dalam sesetengah komuniti. Pengaruh dalam satu mikrosistem membentuk impak terhadap mikrositem yang lain. makrosistem dan kronosistem. kanakkanak pada zaman kontemporari ini lebih minat bermain permainan komputer jika dibanding dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di halaman rumah. perkembangan kanak-kanak merupakan kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. peranan jantina diutamakan (Santrock. Teori Perkembangan kognitif Model Kognitif Repons Teori Kognitif Percanggahan Teori Kognitif Piaget Teori Erikson Teori Konstruktif . nilai dan amalan masyarakat dalam makrosistem. Contohnya. Perhubungan antara mikrosistem mewujudkan mesosistem. Menurt beliau. ekosistem. radio dan akhbar.

2: Teori-teori Perkembangan Kognitif Pedahuluan Pada masa dahulu. Seseorang individu itu seharusnya memaksimumkan penggunaan minda mereka supaya mereka dapat menjadi warga pemikir yang aktif. Sebagai manusia yang telah dikurniakan otak untuk berfikir. kerana manusia Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia boleh berfungsi untuk melahirkan tingkah laku. Pendekatan kognitif menyelisuri dan megamati proses mental dalaman. kita seharusnya dapat bertindak balas degan sewajarnya apabila menerima sesuatu maklumat dan bersedia pula untuk berubah sikap jika kita dapati bahawa idea kita sebelum ini adalah salah atau negatif. perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Model Respons Kognitif (Kognitif respons Theory) Model Respons Kognitif (Kognitif respons Theory). Teori (Percanggahan Cognitive Theory ).Gambar rajah 1. Berikut dengan itu juga kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan. idea. apabila wujudnya isu tentang sikap dan sifat insani.idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri. Teori Perkembangan Kognitif Kognitif Percanggahan (Cognitive Development Theory) adalah sumber teori yang menjadi rujukan bagi mendapat pengetahuan yang mendalam tentang perubahan sikap ini. Hasil pemikiran bergantung pada proses mental dalaman tersebut. Maklumat yang diterima dan diproses melalui pemilihan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. diikuti pula dengan teori tingkah laku yang menyatakan manusia menghasilkan tingkah laku adalah buah impak daripada pembelajaran diibaratkan sebagai mesin malah minda mereka adalah kosong. maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif sebaliknya otak kita akan melaksanakan proses secara aktif maklumat yang diterima dan menukarkan maklumat kepada bentuk atau kategori baru. umrah manusia tidak dikaitkan dengan bidang psikologi walaupun kajian terhadap golongan manusia telah dilakukan sekian lama. Teori ini memberi fokus kepada kenyataan bahawa penerima sesuatu maklumat bukan sekadar memberi . Model Respons Kognitif ialah teori yang menyatakan cara manusia memperoleh dan berubah sikap mereka apabila bertindak ke atas komunikasi berbentuk pemujukan. Pada awalnya.

fungsi dan konsistensi. Teori Kognitif Percanggahan . implikasi kognitif respons model terhadap dan teori percanggahan kognitif. kajian Multidimensi. beliau menyusun kognitif respons mengikut tiga kategori iaitu kelemahan model kognitif respons. teori Kualitatif dan teori berasaskan ingatan. maklumat tersebut akan dihubung kaitkan dengan pengetahuan sedia-ada lalu melahirkan gera tindak balas secara aktif bersesuaian maklumat yang diterima. Pusat maklumat Teori ini menitikberatkan aspek penerimaan atau tolakan sesesuatu maklumat baru. Beliau telah menggunakan kaedah lisan dalam kajiannya untuk mengukur kognitif respons terhadap sesuatu iklan itu. Pengiklanan. Kualitatif melibatkan perangkaan. kognitif berperanan sebagai pusat utama untuk menghantar signal neurone yang memberitahu kita cara untuk bertindak ketika berdepan dengan situasi yang tidak dijangka dan didesak untuk membuat keputusan seiring sikap mereka dengan objek –objek. ulangan dan isu-isu yang terlibat. Greenwald pada tahun 1930 an. Kualitatif digunakan untuk membezakan antara sikap pro dan kontra terhadap sesuatu maklumat dalam memikir pencarian struktur. Anthony G. Teori Berasaskan Ingatan adalah bertentangan teori pusat maklumat. Walaupun teori ini cuba memahami bagaimana perubahan sikap diperlukan namun matlamat itu tidak jelas tercapai. Apabila manusia berhadapan dengan sesuatu maklumat yang tidak dijangkakan. kognitif akan mencari semula maklumat daripada stor ingatan dan kemudiannya cuba mengaitkannya dengan maklumat yang baru diterima. Apabila seseorang menerima sesuatu perkara. adalah teori merupakan reflektif penyatuan teori-teori yang lain. Pendek kata. Teori ini diperhatikan oleh Anthony G. Kriteria.tindak balas terhadap maklumat yang diterima malahan juga menggerakkan pemikirannya terhadap informasi tersebut. komponen di dalam Kognitif Respons bercabang kepada dua kategori iaitu kekutuban dan asal .kriteria tersebut ialah peranan produksi.Greenwald mengaryakan Kognitif respons pada tahun 1968 dan telah digunakan dalam bidang pengiklanan oleh Peter Wright di dalam bidang pemasaran kerana ia membekalkan pemahaman yang penting tentang pujukan dan membuat ramalan terhadap gangguan. Kognitif respons Model mengandungi kriteria utama yang membezakannya dengan kajian-kajian yang lain dalam konsep perubahan sikap. Perubahan sikap ini mempunyai hubung kait dengan aspek pembelajaran. Jika diminta untuk menyenaraikan hasil pemikiran seseorang yang bersesuaian dengan mesej yang diberikan. Peter Wright mendapati bahawa iklan mampu mengubah corak pemikiran pengguna dan mempengaruhi sikap pengguna. Teori Berasaskan Ingatan memberi pengikitirafan bahawa penerimaan sesuatu maklumat daripada satu teks tertentu sama ada aktif ataupun bukannya pasif. Hasil dapatan Peter Wright. persepsi. peranan guru di kelas dan alat bantu mengajar adlah implikasi-implikasi yang diwujudkan oleh teori ini. Satu masalah yang ketara dalam Model Kognitif Respons adalah keterlaluan bergantung kepada teori-teori yang lain. Kajian beliau terbina bertema perubahan sikap.

pendedahan kepada Informasi dan sokongan. Kajian Festinger menunjukkan bahwa pendapat dan kepercayaan boleh diubah untuk melahirkan hubungan adaptasi dengan sesuatu situasi sosial.Kognitif Percanggahan ditakrifkan sebagai ketidakselesaan atau ketegangan dalam diri individu tersebut apabila individu tersebut mempunyai idea atau tanggapan yang tidak selaras dengan orang lain. Mereka menyarankan bahawa minda memainkan peranan yang teramat signifikan dalam aspek perkembangan yang dilalui oleh manusia. seseorang itu akan cuba mengurangkan ikatan ketegangan atau rasa ketidakselesaan dengan menukar struktur abstrak kepercayaan dan pendapat diri. Misalnya. Di sini. percanggahan meliputi empat bidang yakni percanggahan pos keputusan . sikap dengan tingkah laku. seseorang wanita menentang prejudis (sikap). Leon Festinger (1957) dalam bukunya A Theory of Cognitive. Teori Kognitif Piaget Ahli psikologi Eropah telah lama membuat pengenal pastian tentang asas pembentukan mental dan hubungannya dengan perkembangan kognitif manusia. Percanggahan boleh membuka cabang kepada tiga arah yang berlainan iaitu percanggahan di antara sikap dengan sikap. proses pembelajaran berjalan. Isu ini merupakan satu “percanggahan” antara sikap dengan tingkah laku. kita dapat lihat “percanggahan” antara sikap dengan tingkah laku seseorang. Konsep Skemata Takrif Struktur kognitif yang berubah untuk . Percanggahan mampu melahirkan dorongan tingkah laku dan membuahkan anjakan paradigma seseorang. pematuhan paksaan. Dia tidak sukakan pekerja lelaki bekerja di pejabatnya (sikap). Gangguan seumpama ini akan mendorong seseorang untuk bertindak mengikut kenyataan yang bertentangan dengan kepercayaan dan tingkah lakunya. Contoh seterusnya. tetapi setiap hari dia makan makanan pada kuantiti yang tinggi (tingkah laku). tingkah laku dengan tingkah laku. seseorang individu ingin mengamalkan diet (sikap). Prinsip-prinsip asas Percanggahan kognitif bolehlah mengatakan bahawa berlakunya ketidakserasian apabila wujudnya dua pemikiran atau kognitif yang bercanggah. Apabila percanggahan ini terwujud. Apabila seseorang individu diganggu dan didorong untuk bertindak.

1: Konsep-Konsep Asas Berhubung Dengan Teori Kognitif Piaget Piaget membuktikan bahawa tiap-tiap orang kanak-kanak mempunyai perkembangan yang bercorak individualistik. Jadual 1.mengadaptasikan maklumat baru Penerimaan maklumat baru sebagai selaras Asimilasi dengan skemata sedia ada Akomodasi Pengubahsuaian skemata yang ada bagi Keseimbangan menerima maklumat baru Gabungan proses asimilasi dan adaptasi yang membantu dalam keseimbangan terhadap pengetahuan. peringkat-peringkat yang lebih awal menjadi asas bagi perkembangan yang berikutnya. Oleh hal yang demikian. Tahap-tahap perkembangan itu ialah : . Beliau telah membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap mengikut urutan umur. kepercayaan dan pengalaman. Secara ringkas. kanak-kanak yang menduduki dalam sesuatu darjah bukan sahaja memiliki presetasi kebolehan yang berbeza malahan kadar kecepatan menguasai perkembangan kognitif mereka turut menonjolkan unusur perbezaan. Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku secara berperingkat.peringkat. Piaget mendapati bahawa kemampuan mental manusia muncul pada tahap spesifikasi dalam fasa perkembangan yang dialami.

perhatian dan kasih sayang maka dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup.7 tahun ) Tahap Operasi Konkrit ( 7 tahun .15 tahun ) Tahap Pra Operasi ( 2 tahun . jika tidak.tahap perkembangan kognitif Teori Erikson Seorang tokoh lagi yang bernama Eric Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia merupakan kurniaan pengalaman melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari satu tahap ke tahap seterusnya dengan merangkumi ciri-ciri bertentangan di tahap-tahap tertentu. kepercayaan berlawanan ketidakpercayaan. Hal ini jelas kelihatan di tahap pertama Erikson.3 : Tahap. Hasil kajian Erikson menyerlahkan bahawa seseorang individu yang bersifat dinamik dan bukan statik serta mempunyai identiti tersendiri. . remaja. bayi berkenaan akan tidak dapat mempercayai orang di sekitarnya dan akan menjadi defensif serta akan cuba melindungi diri dari persekitaran yang tidak memberi sebarang rangsangan.11 tahun ) Gambar rajah 1. awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang perlu diatasi demi keberkesanan perkembangan seterusnya. sekolah. kanak-kanak. Sebaliknya. Ini bercanggah dengan pendapat Jean Piaget di mana beliau berpendapat bahawa kanak-kanak pada setiap tahap mengalami perkembangan-perkembangan tertentu. Pada setiap peringkat seperti peringkat bayi. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung pada nilai jagaan dan pemeliharaan ibu bapadan orang sekeliling. zaman bermain.Tahap Sensori Motor atau deria motor ( sejak dilahirkan . Jiakalau keperluan bayi dijadikan realiti seperti mendapat makanan.2 tahun ) Tahap Operasi Formal ( 11 tahun . minum.

penafian. Kesunyian Tujuan hidup. Mengendalikan sendiri dan sokongan. Kekeliruan tujuan. Meluaskan Awal 20 hingga 35 tahun kemesraan.Tahap Keadaan Sosial Sokongan. persefahaman. pemberian keperluan asas. peluang 4 hingga 5 tahun Mempercayai kesinambungan hidup. kurang Kekeliruan peranan memahami ekspektasi. Perlindungan yang berlebihan. Rendah diri kestabilan dalaman yang berterusan. perasaan negatif Kemahiran diri. 36 hingga 55 tahun produktiviti Kekurangan perkembangan diri Perasaan mesra. Tidak mempercayai Kebebasan Keraguan Inisiatif Perasaan bersalah pendidikan yang cukup dan produktif. Kekurangan sokongan. maklum balas yang kurang jelas. 2 hingga 3 tahun Ekoran Psikososial sendiri. bertanya Tiada peluang. ada Lahir hingga 1 tahun tidak konsisten. kefahaman mendalam mengenai model seks. mendapatkan maklum 12 hingga 19 tahun Identiti balas positif. mempercayai. kekurangan sokongan dan keyakinan Galakan. Kemesraan Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu Terhenti . arah dan sokongan. 6 hingga 11 tahun Kerajinan menjadi model yang baik Kurang latihan.

Misalnya. Piaget menganggap pembelajaran sebagai satu proses konstruktif kerana individu dikehendaki menyusun semula pemahaman dan minda mereka terlebih dahulu. Sekiranya sesuatu informasi tidak secocok dengan skema yang ada maka maklumat ini mungkin ditolak atau diubah suai atau skema akan diubah suai. maka murid akan menyerap maklumat tersebut ke dalam skema ini. Murid membina pemikiran aktif berasaslkan pengajaran Konstruktif dan mereka turut tidak menggunakan amalan pemikiran pasif.2: Teori Eric Erickson dan Psikososial Tahap Penggerak utama Kognitivisme adalah Jean Piaget menunjukkan satu lagi jalan penyelesaian bagi manusia belajar dan memperoleh pengetahuan. Semua idea dan imej yang berlegar-legar dalam minda individu adalah signal perwakilan yang muncul akibat Kognitivisme struktur mental yang dikenali sebagai skema.Jadual 1. Skema akan menentukan bagaimana data dan maklumat ini secocok dengan skema yang ada. Cara manusia belajar secara Konstruktif tercipta berlandaskan pandangan kognitivisme. Teori Konstruktif Dalam buku Anita E woolfolk. Turut penting dalam memahami fahaman konstruktif adalah keupayaan seorang yang berbeza dari segi penggunaan otak kiri atau otak kanan bagi membentuk pelajar yang Global atau Analitik. murid akan menyesuaikan sebarang maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka untuk membentuk pengetahuan baru dalam minda mereka dengan bantuan interaksi sosial bersama rakan dan guru. KAWALAN OTAK KIRI Bahasa Nombor Fakta/logik Urutan/linear Analisa Lirik Bukti Objektif Tersurat Kecenderungan Analitik KAWALAN OTAK KANAN Pola Bentuk Imaginasi Dimensi manipulasi/globalisasi Rentak penerokaan idea Subjektif Tersirat Kecenderungan global . Idea utama yang ditekankan dalamKognitivisme adalah perwakilan mental.

4 : Ciri-ciri pelajar global atau Analitik Fahaman konstruktif adalah menyatakan pembelajaran sebagai persepsi individu berdasarkan pengalaman yang dilalui jika berbanding dengan fahaman objektiviti yang membuahkan pendapat tentang mengenai sebagai aktiviti penerimaan pengetahuan secara mutlak. oleh guru. Guru perlu mengubah peranan mengikut harus diketahui oleh murid. dibimbing oleh guru walaupun respons itu di . setiap manusia mempunyai persepsi tersendiri Pembelajaran adalah proses penerimaan Pembelajaran mempunyai perkaitan dengan pengetahuan secara pakej. ilmu Pengajaran bertujuan menyusun dan membina pengetahuan dari guru kepada murid.Jadual 13: Teori Fungsi Otak Terbelah Dua (R. adaptasi dan equilbrium Guru hanya pemudah cara kepada pencapaian Pengajaran bertujuan menyalurkan kognitif. ilmu pengetahuan. fahaman bersifat mutlak hanyalah persepsi maklumat yang diterima Pengetahuan boleh dipindah dari seorang Pengetahuan tidak dapat dipindah kerana secara pakej. pengalaman dan kefahaman murid murid diuji untuk mengetahui sama ada Murid diuji untuk mengetahui tahap kefahaman mereka dapat merekodkan dan mentafsir dan cara merangka mengendalikan maklumat maklumat seperti mana yang diharapkan yang diterima. Sperry & Ornstein ( 1969) Pelajar Analitik Belajar sendiri Suka belajar dalam cahaya terang Makan selepas selesai kerja Kedudukan belajar formal Lakukan kerja satu per satu Pelajar Global belajar bersama belajar dalam cahaya suka samar rakan sebaya Makan semasa kerja Kedudukan belajar tidak formal Lakukan beberapa kerja serentak Jadual1. FAHAMAN OBJEKTIVITI Pengetahuan wujud secara bebas FAHAMAN KONSTRUKTIF dan Pengetahuan tidak bersifat mutlak. konsep dan mempunyai pengalaman keupayaan yang mentafsir sesuatu maklumat Semua murid dianggap mempunyai tafsiran Setiap individu mempunyai murid semua sama persepsi untuk yang yang sama dengan guru terhadap apa yang berlainan terhadap apa yang diajar berdasarkan disampaikan oleh guru. Murid dianggap bijak apabila mereka Murid dianggap bijak apabila mereka memberi memberi respons yang diharapkan oleh respons yang konstruktif terhadap apa yang guru. asimilasi. struktur Guru sebagai sumber ilmu utama. pembentukan skemata. Mempunyai kata putus tentang apa yang pengalaman masing-masing.

Mereka dapatlah betindak menggunakan pengetahuan yang ditimba semasa di bangku prasekolah dahulu untuk mengatasi situasi sedemikian. Teori ini menekankan proses kognitif untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran.murid dianggap sebagai pengawal disiplin luar tahap kefahaman guru. Hal ini jelas membuktikan bahawa teori pembelajaran kognitif merupakan satu teori yang sangat mempunyai role yang amat signifikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid. menangani masalah disiplin murid yang berbeza bagi menyesuaikan mereka dengan Guru tidak pertambahan mengharapkan ilmu atau tahap kefahaman masing-masing. Teori pembelajaran kognitif ini menegaskan bahawa pengalaman sedia ada dalam jiwa murid-murid akan membantu mereka dalam menyelesaikan sesuatu konflik atau masalah. Implikasi teori pembelajaran kognitif yang pertama kepada proses pembelajaran muridmurid adalah kuasa sebagai ingatan kanak-kanak semula. Selain itu. apa-apa Guru turut meningkatkan kefahaman tentang peningkatan bidang yang diajar hasil interaksi dengan murid. perkembangan kognitif mendatangkan rangkaian impak yang mendalam terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. implikasi teori pembelajaran kognitif yang seterusnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid ialah perkembangan ini dapar membantu murid-murid untuk mengingat semula sesuatu perkara. pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan kanak-kanak semula. kefahaman tentang bidang yang diajar hasil interaksi dengan murid. teori ini juga menekankan untuk mempersenjatakan faktor pengalaman sedia ada untuk memikirkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Selain itu.5: Perbezaan Fahaman Objektiviti dan Konstruktif Implikasi Perkembangan Kognitif terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran Sesungguhnya. ketika kanak-kanak tersebut berada di alam persekolahan mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman ataupun pengetahuan yang sedia ada seperti kemahiran 3M iaitu membaca. menulis dan mengira. Jadual 1. Guru dianggap sebagai pengurus kelas yang dan penguat kuasa peraturan pembelajaran. Oleh hal yang demikian. Perkembangakan kognitif lebih mengutamakan penggunaan pengalaman yang sedia ada bagi membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini sedemikian kerana pembelajaran kognitif meberikan fokus utama pada perubahan-perubahan yang berlaku dalam cara manusia berfikir dari peringkat ke peringkat yakni bermula dari kelahiran sebagai bayi sehinggalah membangun sebagai seorang dewasa. Jean Piaget memandang kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif dan berkelakuan . Contohnya.

pengetahuan dan kebolehan kanak-kanak berbeza mengikut umur dan tahap masing-masing. Contohnya. Di sini. Mengikut pendapat Jean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif. kecerdasan dan sebagainya.murid-murid akan belajar sesuatu mengikut tahap atau pun tingkat umur mereka. Kecenderungan kepadap engetahuan asas tentang kemahiran 3M haruslah diamalkan di alam prasekolaha. ia juga bergantung pada insiatif yang diambil oleh kanak-kanak sendiri untuk memperolehi pengetahuan masing-masing. Teori perkembangan ini telah sedikit sebanyak memberi panduan kepada warga pendidik g dan juga golongan ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Hal ini demikian kerana. guru di prasekolah perlu mengapilkasikan kaedah bermain sambil belajar. pembelajaran kognitif turur meri impak pada isi-isi pelajaran.seperti saintis muda serta dapat memperkembangkan teori mereka masing-masing. Isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. operasi konkrit ( 7 hingga 11 tahun) dan operasi formal ( 11tahun hingga remaja). Di samping itu. kanak-kanak tadika memperolehi pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan dunia. Di situ guru hendaklah mengajar murid-murid tersebut dengan menitikberatkan peringkat perkembangan individu berkenaan dan bukannya mengajar mereka dengan menggunakan sukatan pelajaran sekolah rendah. Misalnya. beliau telah membuat pembahagian kepada empat tahap perkembangan kognitif Piaget iaitu sensori motor ( sejak lahir hingga 2 tahun). guru haruslah menyampaikan dan menyusun isi-isi pelajaran mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. Di dalam bilik darjah. apabila kanakkanak tersebut melalui zaman persekolahan pengetahuan yang dibina akan membantu muridmurid semula tentang apa yang dituntut oleh mereka dalam pelajaran selama ini terutama sekali pengetahuan yang dimiliki oleh ketika di prasekolah. makanan. Seterusnya. . praoperasi (2 hingga 7 tahun). isi pelajaran yang disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. Dengan itu. persekitaran. Oleh hal yang demikian. Teori ini juga menguatkan norma alam bahawa setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang kemungkinan kesan pengaruh faktor-faktor lain seperti baka.

Menurut teori piaget. masa 1. beliau telah membahagikan peringkat sensorimotor yang lebih dikenali sebagai fasa deria motor kepada enam peringkat. kematangan an kesempurnaan dalam pesawat suaranya. Pada tahap ini. Saya memerhatikan bahawa responden berasa sesuatu objek seolah-olah hilang daripada pandangannya dan terus menangis apabila sesuatu objek sudah tidak ada di dalam sentuhan. dia terus memberi tangisan yang kuat dan saya dapat merasai kesuburan. saya telah memilih responden bernama LISHALINI A/P WASU yang berumur 4 tahun untuk melaksanakan kajian ilmiah bagi menyempurnakan kerja kursus saya.59 tengah hari. Saya berpendapat bahawa tokoh Jean Piaget merupakan insani yang menghasilkan penyelidikan yang amat teliti dan mempunyai isi kajian yang mendalam tentang teori perkembangan kanak-kanak.2009.9. Sebagai seorang jiran kepada responden tersebut. Responden mula menghisap susu ibunya pada usia 2 minggu hingga 4 bulan.. saya telah mendapati bahawa dia tidak . Pergerakan responden terkawal oleh pola-pola refleks semula jadi. dengan selamatnya atas limpah kurniaan-Nya. Dia juga mengenali cara menelan susu tersebut. Latihan berserta dengan kebolehan semula jadi tersebut menghasilkan maklumat balas yang berbeza-beza. Responden berumur 5 tahun yang telah saya pilih melalui peringkat sensorimotor dan peringkat pra-operasi. saya berpeluang untuk menikmati pekembangan ishalini sejak kecil lagi bermula dari fasa kelahirannya. Setelah melakukan perjuangan kira-kira 280 hari dalam kandungan ibu. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat refleks.Perkembangan Kognitif kanak-kanak atas Lishalini A/P Wasu PERINGKAT SENSORIMOTOR Saya telah melaksanakan kajian ilmiah tentang perkembangan koginitif kanak-kanak berdasarkan kajian pemerhatian dan pembacaan. Perubahan skema tercipta hasil daripada pengalaman-pengalaman terkumpul. Selaku jiran bersebelahan Puan Meenatchi. saya telah melihat perkembangannya dari lahir hingga sekarang. Apabila dia mencecah tanah bumi ini. maka insani ciptaan itu pun lahirlah ke dunia pada hari 17. Hal ini membantu saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan kualiti yang baik.

Dari segi pengalaman saya. Pada tahap ini. Sebagai contoh. Responden juga dapat mengesan arah bunyi yang didengarnya serta mencari-cari ke arah bunyi yang didengarnya. Dia dapat melakukan tingkah laku baru seperti mengambil sesuatu barang lalu menggerakkannya. Responden didapati bukan sahaja menghisap susu manakala menghisap jari dan puting. Pada peringkat 3 iaitu tindakbalas pusingan sekunder yang diarahkan kepada objek-objek persekitaran. melihat dan mendengar semata-mata. Sebagai contoh. menggenggam. Dia berhasrat untuk mendapatkan hasil yang . Perkembangan yang terserlah di sini adalah responden mula mengenali tempat letaknya puting ibu untuk menghisap susu. Kadang-kala dia sengaja memasukkan barang mainan ke dalam mulut dengan tujuan untuk mengetahui atau mengenali barang tersebut.Pada tahap ini juga responden dapat menggerakkan matanya seiring gerakan objek. Selain itu. apabila bapa Lishalini. dia masih juga menggerakkan kakinya untuk mendapatkan mainan itu. Menurut pengalaman saya. kebolehan meniru Lishaliin terhad. jika dia ingin menarik sesuatu yang jauh sedikit daripada badannya. tanpa mengenali jantina bayi itu mencari-cari puting untuk menghisap susu. Tindak balasnya yang amat aktif tertonjol apabila saya siarkan lagu kegemarannya. dia akan ketawa lalu mengoyangkan kepalanya. menggerunkan dahinya dan sebagainya. bayi boleh membuat tanggapan tentang objek dalam tangannya. Encik Wasu mendukungnya. Namun begitu. dia akan mencari muka bapa yang sengaja ditutup dengan langsir. menghisap. Dia juga meniru contoh-contoh perbuatan orang dewasa seperti melambai. Dia juga memberi tindak balas yang sama iaitu apabila saya senyum dia juga memberi senyuman yang sama. jika saya menyiarkan lagu kegemarannya. Misalnya. perkembangan yang saya dapat lihat pada tahap ini adalah mencari-cari. Responden pada tahap ini membuat pandangan dan pemerhatian yang lebih. Antara salah satu ciri yang tertimbul pada tahap ini adalah imitasi yang dikatakan sebagai tiruan seperti bayi melemparkan senyuman apabila bayi lain bersenyum. Walaupun mainan tadinya dialih jauh daripadanya. responden suka mengesan objek yang separuh tersembunyi.dapat melakukan dua kerja pada satu masa iaitu menghisap sambil menelan tetapi dia akan bergerak balas terhadap rangsangan sentuhan bibir dan mulutnya setelah menelan susu ibu. Responden menggerakkan kakinya untuk diikuti dengan pergerakan mainan yang tergantung di bauaiannya. Pada waktu ini. responden mengulangi tingkah laku yang sama. dia tidak dapat meniru menjelerkan lidahnya kerana tidak dapat melihat lidahnya. responden masih belum menguasai kebolehan untuk mencari-cari objek atau benda hilang daripada skop pandangannya. Menurut pemerhatian. ia sudah dapat mengangkat tangannya kea rah objek tersebut lantas cuba untuk mencapainya. tanda-tanda responden untuk mengenali sesuatu kian berkembang. dia akan menangis apabila bayi lain menangis. Dari segi konsep objek. Namun begitu. kemudian diikuti pula dengan pergerakan kepala dan badannya. Menurut responden.

Semasa bermain dengan objek mainan seperti kereta mainan. Responden juga pada tahap ini. responden bermain pelbagai jenis mainan hanya untuk mendengarkan bunyi mainan tersebut. responden sentiasa mengawasi dan menghayati cara ibunya menyikat rabut beliau. responden pernah mengheret ibunya untuk membuka set pool yang dibeli oleh bapanya untuk bermain dalam air bersama-sama dengan saya. dia juga akan mengabil sikat dan berdiri di depan cermin untuk menyikat sama seperti ibunya. mencari objek yang tersembunyi sepenuhnya. Jika responden bermain di tempat kebiasaannya. Dalam hal ini. Responden sudah dapat meniru pergerakan yang kelihatan mustahak pada tahap awal walaupun dia tidak dapat melihat tindakannya sendiri seperti menjelerkan lidahnya hasil daripadaa seorang dewasa lain.melampaui kemampuan tubuh badannya sendiri. dia terus bangun dan berupaya untuk berjalan. responden dapat mengatasi masalah kaedah cuba jaya dan dapat membezakan jenis-jenis tingkah laku peniruan yang diperhatikan. Apabila dia melihat tangan seorang dewasa menyebabkan pergerakan sesuatu objek yang seronok. kemajuan tingkah laku Lishalini lebih berfokuskan pencapaian matlamat. Di akan memupuk gaya berjalan seperti orang dewasa salam dirinya. Setelah memerhati. Dia akan mengulangi perkara yang sama hingga menemui cara-cara baru dengan kaedah percubaan. Matlamatnya di sini adalah berjalan seperti orang lain. merupakan penggambaran pemikiran awal. Sehubungan itu. responden banyak menghabiskan masa dengan menjelajahi objek-objek baru dan memeriksa apa yang harus dibuat dengan objek tersebut. dia tidak akan mencari ibunya. Jika baju yang dipakai olehnya tersangkut dawai. Responden juga menukar pasangan dan memasang balik pengepit kain berasaskan tarikan warna. dia akan melihat tempat duduk asal beliau. Pada mulanya. dia akan mencari benda yang tersorok di belakang bantal jika sekiranya benda yang tersorok sebelum ini disorokkan di belakang bantal lain. Pada akhir peringkat ini. Pada tahap ini. Pada peringkat 5 iaitu 12 hingga 18 bulan. responden mengetahui bahawa . Umpamanya. Responden juga telah mengetahui tentang peranan jantina dan fungsi individu dalam rumahtangga. Responden juga pada tahap ini kerap bermain dalam air. Walaupun jatuh. Pada bulan 8 hingga 12 bulan. jikalau ibunya beralih dari tempat tersebut tanpa pengetahuannya.responden berupaya untuk berjalan. dia akan menanggal balik tayar kereta lalu memasangkannya dengan cara sendiri. maka dia akan mencuba untuk menggerakkan tangan orang dewasa tadi supaya berlaku pergerakan objek itu lagi. kebolehan imitasi atau meniru pada perigkat ini kian bertambah. Kanak-kanak mula mempunyai keupayaan untuk memahami aktiviti permainan dan fungsi simbolik dan wujudlah kombinasi mental. Semasa dia sibuk main. maka dia akan cuba untuk bergerak ke arah dawai yang menyangkuti bajunya. Dia bersifat egosentrik dalam motif untuk mencapai sesuatu hasrat. Pada ketika ini. Pada peringkat akhir sensorimotor iaitu peringkat 6 dari 18 hingga 24 tahun. Dari segi pengalaman saya.

. Responden memberi tindak balas menutup mata Responden didapati menggerunkan hidunga dan dahi.pencarian puting penyusuan di dada bapanya merupakan pencarian mustahil. Dia dapat mengenali dan memahami ciri-ciri fizikal kedua-dua jantina. Gambar-gambar dibawah ini menunjukkan antara pengalaman yang dilalui oleh responden pada peringkat sensorimotor.

.

.Responden memberi tindak balas melambai Responden memberi senyuman ketika menangkap gambar.

Misalnya. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. responden mewakili imej sebenar buku dengan perkataan `buku’ ataupun dengan menggunakan gambar dan menggunakan jari semasa hendak minum susu. Pada peringkat ini juga semasa berada dalam lingkungan umur 2-3 tahun.PERINGKAT PRAOPERASI (2-7 TAHUN) Teori piaget menggambarkan kemajuan dalam gambaran mental dan ukuran had yang wujud pada pemikiran kanak-kanak peringkat praoperasi. Kanak-kanak membuat gambaran dan rancangan pergerakan yang dilakukan dengan menggunakan minda untuk membentuk skema. iaitu peringkat prakonsepsi (dari 2 tahun hingga 4 tahun) dan peringkat pemikiran intuisi (dari 4 hingga 7 tahun). Pada peringkat Pra operasi iaitu umur 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol semasa bermain. . mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. Perubahan yang ditunjukkan oleh responden dalam peringkat ini ialah dia dapat mewakili sesuatu perkara dengan simbol mental iaitu bahasa. Sebagai contoh. dia juga menelefon . Kadang-kala. responden mampu menceritakan pengalamannya ataupun peristiwa yang dilalui. Menurut Piaget. Responden pada tahap ini dapat menggunakan perkataan ’mama’ untuk mewakili ibu. isyarat. Fasa praoperasi ini bercabang kepada dua peringkat. gambar dan sebagainya. Responden yang dipilih didapati dia sedang menghayati pencapaian peringkat prakonsepsi. kanak-kanak mula menggunakan minda bagi membentuk skema-skema baru.

responden boleh kira angka nombor dari 1 hingga 10. Sebagai contoh. dia menjawab “ya” manakala apabila salah satu garis dipanjangkan dan ditanya sekali lagi jawapannya berubah iaitu dia menjawab barisan yang dipanjangkan tersebut mempunyai lebihan keping sen daripada barisan yang sebelumnya walaupun pada hakikatnya kedua-dua baris tersebut mempunyai bilangan sen yang sama. Apabila ditanya adakah setiap baris mempunyai bilangan syiling yang sama. Kepingan sen tersebut diletakkan dalam dua baris yang mengandungi lima keping sen sebaris. responden diuji dengan memberi lapan keping sen sama saiz. dia tidak dapat memahami operasi bilangan seperti (3+1) adalah sama dengan (5-1). . Gambar diatas menunjukkan kajian isipadu air yang dilakukan ke atas responden. Pemikiran kanak-kanak pada peringkat Pra operasi juga bersifat intuitif iaitu pemahaman mereka tentang objek bergantung pada ciri-ciri yang bersifat nyata. Walaupun.kepada bapa yang tiada di depannya dengan menggunakan genggaman tangannya sebagai telefon. Saya mendapati bahawa responden mampu untuk berfikir secara logik dan rasional setelah melakukan beberapa kajian Jean Piaget. Gambar diatas menunjukkan Kajian syiling yang dilakukan ke atas responden.

lagu 123. dia akan beranggapan orang lain juga suka dengan siri kartun berkenaan hingga dia tidak membenarkan untuk menukar ke siri lain. apabila responden suka dengan sesuatu siri kartun. Kanak-kanak pada tahap ini akan dapat menyatakan jumlah air dalam bekas A dan C masih sama banyak disebabkan oleh  Tiada pertambahan dan pengurangan jumlah air dilakukan. menyanyi lagu abc. responden lebih kepada bersifat egosentrik di mana dia melihat dan memahami persekitaran melalui perspektif mereka sendiri. Dia asyik leka bermain dengan Barbie Doll tersebut dan menganggapnya sebagai kawan karib sehingga dia bercakap dan berkomunikasi dengan Barbie Doll tersebut. Kanak-kanak menguasai tiga prinsip asas iaitu prinsip identity. Pada peringkat ini juga didapati bahawa responden menggemari jenama ’Barbie Doll’. kanak-kanak pada peringkat ini dapat memangkin penguasaan konsep pemuliharaan iaitu ‘conservation’. Dia menyangka semua orang mempunyai minat. Dari segi pengalaman saya. Pada peringkat ini juga. ganti rugi dan keterbalikkan. Paras air dalam bekas C meningkat berbanding paras air dalam bekas A. Air dari gelas B dituang kedalam gelas C yang lebih panjang dan tirus. responden pada tahap ini memiliki tahap perkembangan yang kian memangkin dari satu tahap ke tahap lain. akan memberi paras yang sama dengan bekas A. . Sebagai contoh: Gelas A dan B diisi dengan air yang sama banyak.Menurut piaget. perasaan dan reaksi yang sama dengan mereka. Responden juga mempunya kemampuan menghafal angka 1 hingga 10.(prinsip identiti)  Perubahan bentuk bekas C ( panjang dan tirus) yang membawa kepada peningkatan paras air .(prinsip ganti rugi)  Apabila air dituang semula ke bekas b. Kesimpulannya. Apabila melihat Barbie Doll dan Princess di pusat beli-belah Tesco dikatakan bahawa dia akan mendesak bapanya untuk membeli alat permainan tersebut. (prinsip keterbalikkan). Pada tahap ini juga responden menceritakan sebuah cerita yang didengarinya daripada ibunya. mengenal hari iaitu dari ahad hingga sabtu dalam bahasa inggeris. perspektif.

Lishalini sangat menggemari memegang begnya yang berjenam Princess. jenama ‘Princess’. Dia .

Lishalini suka menyanyi lagu 123 dan mewarnai kartun. BIODATA RESPONDEN NAMA : LISHALINI WASU UMUR : 4 TAHUN A/P .

MELUKIS MAKANAN KEGEMARAN : WAN TAN MEE PAKAIAN KEGEMARAN : PAKAIAN TRADISIONAL ORANG INDIA TEMPAT KEGEMARAN .NAMA BAPA : WASU A/L DACHANAMOORTHY NAMA EMAK : V. PADANG PERMAINAN RANCANGAN KEGEMARAN : TOM AND JERRY .M.MEENATTCI HOBI : MENONTON TELEVISYEN.