Program de formare initiala

a
potentialilor asistenti maternali
profesionisti

Programa de formare pentru pregatirea initiala    Numar ore = 64 Evaluare = 8 ore Total 72 de ore .

Sesiuni de formare     o sesiune 8 zile formare x 8 ore = 64 ore 8 ore – evaluare total=72 ore sesiune  sapte sesiuni  9 zile x 8 ore x 7 sesiuni =504 ore formare .

Cresterea si dezvoltarea copilului – 12 ore  Modulul 3. Protectia si drepturile copilului – 8 ore  Modulul 2. Rolul si locul asistentului maternal profesionist in sistemul de servicii – 12 ore .Module de formare  Modulul 1.

neglijarii sau exploatarii – 8 ore . Pregatirea specializata a asistentului maternal profesionist care primeste in plasament un copil victima a abuzului. Pregatirea specializata a asistentului maternal profesionist care primeste in plasament un copil cu handicap (dizabilitati) –8 ore  Modulul 5.!!  Modulul 4.

!!  Modulul 6. Pregatirea specializata a asistentului maternal profesionist care primeste un copil in plasament in regim de urgenta – 8 ore  Modulul 7. Pregatirea specializata a asistentului maternal profesionist care primeste in plasament un copil infectat cu HIV/SIDA – 8 ore .

care a fost aprobata de Comisia pentru Protectia Copilului sector1. Bucuresti-Ministerul Muncii. .!!!  La aceasta programa analitica FICF si-a adus contributia proprie propunand o programa analitica de 64 ore de formare. sector 4 si sector 6 si Directia pentru Dialog. Solidaritatii Sociale si Familiei. Familie si Solidaritate Sociala.

discutii structurate în grup. . înainte si dupa terminarea modulului.  grila / lista de control pentru observare.Evaluare Formativa:  participanti:  pretest si posttest pe baza de chestionar.  sesiune formare:  chestionar cu întrebari precodificate si libere cu privire la continutul si procesul formarii.  rezolvarea de situatii  .

în sesiune separata .Evaluare  Sumativa/certificativa:  întrebari centrate pe competentele prevazute în pograma de formare  discutii pe marginea acestora  20 min de fiecare candidat.

.Evaluarea sumativa/certificativa  a fost realizata de reprezentanti din echipa de formatori ai Fundatiei Internationale pentru Copil si Familie si reprezentantii DGASPC/ ONG.

Formatori pregatire initiala  Formatorii sunt experti cunoscuti in domeniu.  10 formatori .  Fiecare modul specific a fost sustinut de experti cu competenta in domeniu.