Cerinţe Proiect ECONOMETRIE

APLICAŢIA 1:
Modele de regresie simpla
Folosind date referitoare la variabile intre care exista o legatura logica din punct de
vedere al teoriei economice(serii de date reale pentru diversi indicatori
macroeconomici1 pentru care se impune ca datele sa fie cat mai recente) se cere:
1. Sa se formuleze stadiul actual al cunoasterii pe problematica analizata- se face
referire la minim 5 articole de specialitate (din ultimii 5 ani.)
2. Se se precizeze pentru fiecare variabila studiata(transformarile aduse datelorexprimarea in preturi comparabile prin deflationare, definitia, modul de colectare
al datelor, periodicitatea precum si sursa de colectare a datelor).
3. Sa se analizeze evolutia economica a fiecarei variabile prin reprezentare grafica.
4. Sa se masoare intensitatea legaturii dintre cele doua variabile utilizand un
indicator adecvat.
5. Sa sa se estimeze parametrii unui model de regresie simpla, si sa se interpreteze
economic si econometric rezultatele (testarea validitatii modelului, verificarea
semnificatiei parametrilor, indicatorii de bonitate etc.). Sa se verifice cele mai
importante ipoteze ale modelului de regresie pe baza analizei reziduurilor si sa se
corecteze modelul daca acestea nu se verifica.
6. Sa se realizeze o prognoza pe interval de incredere pentru variabila dependenta
studiata.

APLICAŢIA 2:
Modele de regresie multipla
Sa se imbunatateasca modelul de regresie simpla prin adaugarea unor noi variabile
independente si sa se interpreteze economic si econometric rezultatele obtinute cu
evidentierea principalilor indicatori cheie(interpretarea parametrilor modelului,
interpretarea lui R2, testarea validitatii modelului si testarea semnificatiei parametrilor,
interpretarea indicatorilor de bonitate). Sa se testeze ipotezele modelului de regresie
multifactoriala si sa se corecteze modelul in cazul in care acestea nu se verifica.
1 functia de productie de tip Cobb-Douglas pentru seriile de date inregistrate la nivelul unei tari sau ale
unei ramuri a economiei nationale; diverse modele de regresie pentru analiza GDP (Produsului Intern Brut)
al unei ţări funcţie de una sau mai multe variabile din următoarele: rata inflaţiei, ponderea populaţiei din
agricultură în total populaţie, durata medie de viaţă, rata primară de şcolarizare şi rata de urbanizare.

3. ec growthi reprezintă cresterea economica reala la nivelul tarii i.  4  0. Să se interpreteze rezultatele obţinute din punct de vedere economic. C i : consumul real al gospodăriilor pe locuitor neincluzând consumul de energie electrică în ţara i (exprimat în $ SUA la paritatea puterii de cumpărare). Să se estimeze parametrii modelului cu ecuaţii simultane prin metoda celor mai mici pătrate în două stadii. S i : ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut. Qi : procentul altor surse de energie decât energia electrică în totalul consumului de energie în cadrul gospodăriilor. 2. Di : ponderea persoanelor întreținute de peste 14 ani și a celor inactive în totalul persoanelor active.  3  0 unde: Ei : consumul de energie electrică pe locuitor în ţara i (kWh). Să se compare rezultatele obţinute în urma aplicării celor două metode. Ti : suma taxelor pe venitul personal. Gi : frecvenţa relativă a lunilor în care este necesară încălzirea locuin țelor în țara i. 1.  2  0. Să se justifice diferenţele obţinute prin cele două metode. Observatii: .  3  0.  2  0. pe venitul corporativ și ale taxelor pe bunuri și servicii raportate la produsul intern brut.APLICAŢIA 3: Modele cu ecuatii simultane Se consideră următorul model cu ecuații simultane pe datele României: ln E i   1 ln C i   2 ln PRi   3Gi   4 Qi  u i  1  0. PRi : preţul a 1 kwh consumat de populaţie (exprimat în $ SUA la paritatea puterii de cumpărare). Să se estimeze parametrii fiecărui model de regresie prin metoda celor mai mici pătrate.  5  0 ec _ growthi  1Ti   2 ( S i  Ti )   3 Di  vi  1  0.

7. bibliografia finala trebuie sa contina toate titlurile si datele aferente (editura. marime 10. . dar care nu se . pagina). plus alte titluri representative pentru tema. anul lucrarii. Justify.pagina va avea marginile formatate Left 3 cm. exemplu (Bernard Dagenais. . 2003. introducere. numele si prenumele conducatorului stiintific. 2. Coman. concluzii si bibliografie. 2006. În cazul sistemului Harvard.Folosirea caracterelor românesti (diacritice). Pentru datele brute se va forma sectiunea de anexe care vor fi apelate in corpul proiectului. Raportul va fi realizat în Microsoft Word: .paginile vor fi numerotate de la 1 la n începând cu pagina de Cuprins. Toate aplicatiile se realizeaza in Eviews si sunt tehnoredactate in format word.se vor utiliza diacritice în redactarea raportului. alineat cu Justify.paragraful va avea spaţierea 1. anul) la care s-a facut referire în text. editura. ci reluari. sunt în forma (Bernard Dagenais. 64) sau (Bernard Dagenais. pp.Textul cu alineate. 64-66).observatie: trimiterile de pe Internet se citeaza cu link-ul întreg si cu data citarii. 2. 3.la toate figurile si tabelele este esential sa se precizeze sursa datelor utilizate. 2003 apud C. .Pentru trimiteri la subsol. . numele si prenumele autorului. font Times New Roman. loc.fontul folosit va fi Times New Roman cu Font Size 12. Fiecare aplicatie va fi structurata in doua subcapitole:  Capitolul teoretic . 6. cu optiunea Footnote): trimiterea se organizeaza în forma: .graficele vor avea denumirea Figura [Numărul graficului] de la 1 la n si se va pozitiona sub graficul aferent . Introducerea – 1-2 pagini: argumente privind alegerea temei lucrarii si prezentarea concisa a modului de lucru. fara interstitii (rânduri goale). 2003. .Citare (se alege unul dintre sistemele de citare prezentate mai jos.5. . anul în care este sustinuta. 5. . citarile care nu folosesc sursa originala. continut stiintific.autor. Sistemul european (trimitere la subsol. . trimitere cu Footnote.. Tema (titlul) lucrarii. . an.folosesc simultan): - 1. Sistemul Harvard: citarile se fac în text în forma (autorul.59). 4. pagina (pagini).tabelele vor avea denumirea Tabelul [Numărul graficului] de la 1 la n si se va pozitona deasupra tabelului aferent referinţele bibliografice vor fi numerotate de la 1 la n în următorul format [Numărul referinţei bibliografice].1. locul. . Proiectul trebuie sa aiba cuprins. titlu. Top-Bottom -Right 2 cm.. .

. .lipseste contributia personala (exemplu: preluarea integrala a unei investigatii sau a unui studiu de caz realizat de altcineva). explicate si interpretate rezultatele obtinute  Concluzii – 1-2 pagini. 8.. în textul lucrarii si în bibliografia finala.lipsesc indicarile surselor pentru datele din studiul de caz. Va face referire la minim 5 articole de specialitate (din ultimii 5 ani.  Bibliografie: a) utilizarea cu prioritate a biblografiei de referinta în domeniu. .1. . Obs.lipseste studiul de caz / investigatia empirica / produsul / procedura de comunicare etc. fara citare. cifrice etc. grafice. Lucrarea este respinsa daca: .2. Literature review – Va prezenta stadiul cunoasterii in domeniu. potrivit unuia dintre modelele consacrate în domeniu. 2.Metodologia cercetarii – Va prezenta metodologia ce va fi utilizata in cadrul studiului de caz. Anexe (ilustrari foto-video.Rezultatele empirice ale cercetarii – vor fi prezentate.lipsesc integral trimiterile la surse teoretice. b) utilizarea prioritara a bibliografiei recente (ultimii cinci ani).)  1. Date utilizate – vor fi descrise datele utilizate si modul lor de obtinere  2. c) indicarea corecta a surselor biblografice.  Capitolul aplicativ va contine obligatoriu urmatoarele subcapitole:  2. .nu se folosesc caracterele românesti (diacritice). . . ale unor aspecte relevante din lucrare).lipseste bibliografia.1.sunt preluate cu copy-paste. 1. texte din literatura de specialitate sau de pe Internet.