PISMENA PRIPREMA ZA SAT LIKOVNE KULTURE

Razred 6/IX
NASTAVNA JEDINICA Tople i hladne boje
TEMA/MOTIV vizuelni/po slobodnom izboru
NAČIN RADA posmatranjem
NASTAVNI OBLIK frontalni, individualni
NASTAVNA METODA razgovor, usmeno izlaganje
OBRAZOVNI ZADACI usvajanje znanja o boji, psihološkom djelovanju boje
ODGOJNI ZADACI razvijanje interesa za kreativnost, razvijanje radnih i estetskih navika
FUNKCIONALNI ZADACI razvijanje pažnje, percepcije, mišljenja, interes za rad
LIKOVNI PROBLEM vrstama linija predstaviti jedan drvored
LIKOVNO PODRUČJE RADA/TEHNIKA crtanje/flomaster
NASTAVNA SREDSTVA blok, olovka, gumica, flomasteri u bojama
ARTIKULACIJA SATA
Uvodni dio sata
1. Priprema pribora za rad (blok, olovka, gumica, tempere, sveska)
2. Tople i hladne boje, izlaganje, zapisati u sveske
3. Ponoviti princip rada, tempera
Tople i hladneboje
Osvaldov krug boja možemo podijeliti na dvije polovice: na jednoj će ostati crvena, žuta i
narandžasta, a na drugoj plava, zelena i ljubičasta.
Te dvije grupe boja među sobom su naglašeno različite ili suprotne, tj. Kontrastne. Nazivamo
ih toplim i hladnim bojama.
Tako su podijeljene zato što se u prirodi primjećuju uzodređena toplinska stanja (crvenovatra, plavo-more)
Tople boje – izvor svjetla: crvena, narandžasta, žuta
Hladne boje-hlad, sjena: zelena, plava, ljubičasta

ZADATAK : Uzmi neki svoj rad koji je naslikan hromatskim bojama. Poredaj boje po svjetlini.
Kreni od najsvjetlije na svojoj slici do najtamnije. Naslikaj ponovo isti rad i promijeni
hromatske boje u ahromatske.
Ponoviti šta je potrebno uraditi u zadatku. Provjeriti da li je svima jasan zadatak. Početi sa
izradom zadatka.
Učenici samostalno rade. Nastavnik ih obilazi, ukazuje na moguće pogreške, upućujena
pravilan rad, ali pazeći da ne sputava njihovu kreativnost.
Završni dio sata
Zamoliti učenike da pospreme svoje stolove.
Nastavak započetih radova naredni sat.