Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

Prefaţă
Introducere
Capitolul 1: Despre preoţie şi rolul preotului ca păstor de suflete
1.1 Preotul de azi, ca liturghisitor
1.2 Sensul preoţiei la Sfinţii Părinţi
1.3 Sfinţenia şi răspunderile preotului
1.4 Preoţia lucrare cerească
1.5 Sfântul Apostol Pavel – despre personalitatea religios-morală a păstorului de
suflete
1.6 Vocaţia şi pregătirea pentru preoţie
1.7 Chipul preotului după Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi
1.8 Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

Capitolul 2 : Activitatea pastoral –misionară a preotului
2.1 Spovedania, prilej de pastoraţie individuală
2.2 Sfânta Împărtăşanie în spiritualitatea creştină
2.3 Ierurgiile ca mijloc şi prilej de pastoraţie2.4 Sfânta Liturghie şi Sfintele Taine ca
mijloc de păstorire2.5 Predica şi cateheza –mijloace de pastoraţie
2.5.1 Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator al unităţii creştine
2.5.2 Fericitul Augustin, predicator al unităţii Bisericii
2.5.3 Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare
Capitolul 3 : Activitatea obştească a preotului

Pagina 1 din 2

4 Preoţia creştină –o misiune sublimă în viaţa oamenilor Capitolul 5 : Personalitatea religios .1 Actualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur 4.3 Îndrumătorul duhovnicesc şi ucenicul după Sfinţii Părinţi.Vizitati www.3 Posturile rânduite de Biserica Ortodoxă în condiţiile de viaţă actuale ale credincioşilor 3. cursuri si referate postate de utilizatori.2 Calităţile de îndrumător duhovnicesc ale Sfântului Apostol Pavel 5.5 Învăţătura despre post în Biserica Ortodoxă3. îndrumător al vieţii preoţeşti 4.2 Sfântul Grigorie cel Mare. 3.ortodocşi să treacă la alte culte 3.4 Despre vocaţie şi zel în pastoraţia din ţara noastră 3.3 Preoţia în viaţa Bisericii şi a credincioşilor 4.1 Îndatoririle duhovnicului după Sfintele Canoane 5.6 Necesitatea şi roadele iubirii Capitolul 4 : Preoţia în viaţa bisericească a credincioşilor 4.tocilar.1 Vrednic este lucrătorul de plata sa 3.morală a păstorului de suflete 5.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 2 din 2 .2 Motivele care determină pe unii creştini .