FIZICA CONSTRUCŢIILOR

HIGROTERMICA
Fizica construcţiilor este o disciplină tehnică care studiază
fenomenele fizice din spaţiul construit, determinat de microclimatul
interior, având ca scop realizarea confortului interior.
Higrotermica este un capitol al fizicii construcţiilor care studiază
fenomenele fizice legate de temperatură şi umiditate, atât în spaţiul
interior al clǎdirii cât şi în structura elementelor de închidere, utilizând
metode specifice, în vederea realizării confortului higrotermic.

1. CONFORTUL ÎN CLĂDIRl
Clădirile trebuie să asigure în spaţiul construit o ambianţǎ plǎcutǎ
destinatarilor, printr-un microclimat corespunzǎtor exigenţelor.
Microclimatul interior este determinat de urmǎtorii parametri:
 temperatura aerului şi a suprafeţelor elementelor,

umiditatea relativă a aerului,

 intensitatea curenţilor de aer,
 luminozitatea,
 nivelul zgomotului,
 calitatea şi culoarea elementelor de finisaj, etc.
Se consideră că este realizat confortul interior dacă valorile acestor
parametri se încadrează în anumite limite normate.
Cea mai importantă componentă a confortului interior o reprezintă
confortul termic, determinat de temperatura aerului interior şi a
suprafeţelor interioare ale elementelor de construcţie ca şi pereţi, tavane,
pardoseli, precum şi de umiditatea relativă a aerului interior.
1

Problema realizării confortului termic se pune în contextul evoluţiei preţurilor resurselor energetice. În normativele C 107/1-5 din anul 2005 . Exigenţele de performanţă (obiectivele) care definesc comportarea termotehnică a clădirilor sunt: a). c). 2 .. Acest indice PVM are 6 parametri: metabolismul şi îmbrăcămintea subiecţilor."opţiunea medie previzibilă" a unui grup de persoane asupra senzaţiei de confort termic în raport cu o scară cu şapte niveluri. b). limitarea la valori normate a umezirii din condens a materialelor din structura elementelor anvelopei.) delimitat de o serie de suprafeţe care alcătuiesc anvelopa clădirii şi prin care au loc pierderile de căldură. Criterii de performanţă (Conditiile)asociate exigenţelor de mai sus sunt: 1 .Importanţa confortului termic rezultă atât din influenţa deosebită pe care acesta o exercită asupra sănătăţii oamenilor cât şi din cheltuielile necesare pentru realizarea lui. asigurarea confortului termic cu un consum optim de energie şi stabilitatea termică a elementelor anvelopei. Astfel aceastǎ problemǎ trebuie analizată atât sub aspectul investiţiilor pentru realizarea izolaţiei termice a clădirilor. cât şi sub aspectul creşterii preţului la combustibilii necesari pentru încălzirea clădirilor. evitarea condensării vaporilor de apă pe suprafaţa interioară a elementelor anvelopei.. ceea ce explică preocupările specialiştilor în acest domeniu. ale materialelor de termoizolaţie şi al combustibililor. spaţii de circulaţie (. de la foarte cald la frig. Clădirea reprezintă un ansamblu de apartamente.

rezistenţa termică specifică corectată medie pe ansamblul clădirii a unui element de construcţie [m2 K / W]. V . pentru o diferenţă de temperatură între interior şi exterior de 1◦ K.temperatura aerului. 4 . raportată la volumul clădirii.este coeficientul de cuplaj termic. Se defineşte coeficientul global de izolare termică a unei clădiri (G).limitarea cantităţii de apă condensată. R'm .aria elementului de construcţie [m2] având rezistenţa termică R'm.factorul de corecţie a temperaturilor exterioare [-]. 2 -coeficientul global de izolare termică a clădirii. 5 .umiditatea relativă a aerului interior. la care se adaugă pierderile de căldură aferente reîmprospătării aerului interior. temperatura medie de radiaţie. influenţat de rezistenţa la transmisia termică a elementelor anvelopei. Se calculează cu relaţia: G  ( L  ) +0. 3 . calculat cu relaţia: L A Rm' [W / K]  . 6 . reprezentând suma pierderilor de căldură realizate prin transmisie directă prin aria anvelopei clădirii. precum şi cele datorate infiltraţiilor suplimentare de aer rece. viteza relativă a aerului din interior. A .stabilitatea termică a elementelor anvelopei clădirii.34 n i i V [W / (m3 K)] în care: L. 3 . încălzit al clădirii [m3].temperatura minimǎ admisă în orice punct al suprafeţei interioare. presiunea parţială a vaporilor de apă din aerul interior.volumul interior.

etc.viteza de ventilare naturală a clădirii.gradul de vitrare (raportul dintre aria tâmplăriei exterioară şi aria totală pereţi exteriori: . Coeficientul global de izolare termică evaluat astfel se compară cu coeficientul global normat de izolare termică (GN). existenţa bowindourilor.n . respectiv numărul de schimburi de aer pe oră [h-1].retrageri gabaritice. G < GN [W / m3 K] Factorii geometrici care influenţează G din faza de proiectare: . .raportul P / AC perimetrul clădirii pe aria construită. 4 .