TEME DE REFERATE

Semestrul I, anul universitar 2014-2015
Prof.dr. Andrei Marga
Recomandăm fiecărui student să elaboreze un referat pe
parcursul semestrului și să-l prezinte înainte de ultima oră de curs
din semestru.
Referatul trebuie să se bazeze pe parcurgerea unei bibliografii și
studiul în bibliotecă. Bibliografia se indică la capătul referatului,
conform regulilor actuale.
Referatul constă din abordarea unui subiect la nivelul cercetărilor
de astăzi, cu interogații și considerații proprii, formate prin
aprofundarea acelui subiect.
Referatul bine elaborat consolidează calificativul obținut de
student la acea disciplină.
Studenții înșiși pot propune teme din perimetrul disciplinei.
Recomandări tematice:
Disciplina: GLOBALIZARE ȘI GEOPOLITICĂ
Globalizare și internaționalizare
Globalizarea economiei
Globalizarea securității
Globalizarea comunicațiilor
Geopolitica și politica
Spațiul politic
Statul național în condițiile globalizării
Evoluția SUA
Evoluția Europei
Evoluția Chinei
Evoluția Rusiei
Evoluția Germaniei
Evoluția Turciei

Evoluția Poloniei Evoluția Franței Multilateralismul Disciplina:SOCIOLOGIA GLOBALIZĂRII Globalizarea ca fenomen social Cauzele globalizării Globalizarea economiei Particularitățile crizei 2008-2013 Alternative ale ieșirii din criză Ce este neoliberalismul? Guvernanța în condițiile globalizării Guvernanța teritorială Cotitura culturală Dreptul în condițiile globalizării Efectele globalizării asupra forței de muncă Comunitățile locale în condițiile globalizării Știința în condițiile globalizării Efectele universitare ale globalizării Arta în condițiile globalizării Religia în condițiile globalizării Viitorul globalizării Disciplina: ELEMENTE DE EPISTEMOLOGIE SI METODOLOGIE Ce este știința? Geneza cunoașterii ți întemeierea cunoașterii Demonstrație și argumentare Clasificări ale științelor Inducția Deducția Abducția Rolul întrebărilor în cunoașterea științifică .

Kuhn Holismul la Quine Folosirea calculatorului în cunoaștere . falsificare Teorie și interpretare Explicația științifică Importanța statisticii Modelarea Factuali și contrafactuali Teoria confirmării a lui Carnap Teoria intereselor de cunoaștere a lui Habermas Teoria falsificării a lui Popper Paradigme și teorii la Thomas S. confirmare.Faptul științific Condiționarea faptelor Rolul limbajului în cunoașterea științifică Fragmentarism și holism Explicația deductiv-nomologică Explicația comprehensivă Explicația intențională Teoria științifică Etica cercetătorului Descoperirea științifică Evaluarea cercetării științifice Condițiile abordării logice în cunoaștere Experiență și experiment Investigația de teren Formularea întrebărilor în cunoaștere Faptul științific Eșantionarea Importanța matematizării cunoașterii Identificarea regularităților Ce este ipoteza? Verificarea ipotezei Verificare.