You are on page 1of 3

MINIT MESYUARAT LINUS

KALI KETIGA TAHUN 2012


SK LEGONG ULU
TARIKH
MASA

: 1 NOVEMBER 2012
: 1.15 PETANG

TEMPAT

:BILIK MESYUARAT SKLU

KEHADIRAN:
1.
2.
3.
4.

Pn. Hjh Che Mah Bt Ujang


En. Norli B Masngut
Pn. Azlimaton Bt Abas
Pn. Latifah Bt Ibrahim

5. Pn. Zaihana Bt Zainal Abidin


6. Pn. Roziah Bt Hamid
7. En. Ahmad Ehsan B Nordin

Guru Besar
GPK 1
GPK HEM

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha

Guru Numerasi
Guru Pemulihan

1.0 UCAPAN PENGERUSI - PN. HJH CHE MAH


Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Surah Al- Fatihah. Beliau mengucapkan terima kasih kerana guruguru dapat meluangkan masa menghadiri Mesyuarat LINUS kali ketiga yang diadakan pada hari ini.
Tindakan : Makluman
2.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MESYUARAT
Mesyuarat telah bersetuju untuk mengesahkan Minit Mesyuarat LINUS Kali kedua2012 tanpa sebarang
pindaan
Pencadang

Pn. Zaihana Bt Zainal Abidin

Sokongan

Cik Nur Farrah Bt Mohd Yaacob

3.0

PERKARA BERBANGKIT

3.1 SARINGAN LINUS


Saringan 2 kohort 3 tahun 1 2012 telah dijalankan dan murid yang tidak melepasi saringan 1Literasi telah
melepasi saringan tersebut.
Tindakan: Pn Latifah
3.2 SARINGAN KHAS

Saringan khas yang dijalankan pada bulan April dan mei bagi kohort 2 (tahun 2) dan kohort 1
(tahun 3menunjukkan 2 orang murid tidak melepasi saringan numerasi.

4.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


4.1 Pn. Latifah menyatakan bahawa P&P untuk murid LINUS tiada kerana murid sudah 100% lulus.
Tindakan : Guru Linus
5.0 Fail
5.1 Guru LINUS perlu sentiasa mengemaskini fail berkaitan LINUS semasa program ini berjalan bagi
rujukan
Tindakan: Guru Linus

6.0
HAL HAL LAIN
7.1 guru kelas tahun satu telah menyediakan satu sudut LINUS

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.30 petang


Di Sediakan Oleh;

Disahkan Oleh,

LATIFAH BT IBRAHIM
Setiausaha LINUS
SK Legong Ulu

PN. HJH CHE MAH BT UJANG


Guru Besar
SK Legong Ulu