You are on page 1of 1

8.

Susun huruf bagi membentuk perkataan berdasarkan gambar.


Contoh :

1.

2.

h
d
a

d
u

3.

4.

5.

l
k

___________________________________________________________________________________________________
_
Nota guru :
Tahun 2

Kontruk 8: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganting.


8