You are on page 1of 20

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

www.politikinews.gr ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΝ. ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΑΣ 57Α
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13674
politikimx@yahoo.gr
mgvavour@gmail.com

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ!!

Παρά το γενικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτών της χώρας, οι οποίοι ήδη έχουν αποστασιοποιηθεί πλήρως από τα κόμματα υπάρχουν μεταξύ των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου κάποιοι που -εξ αιτίας του έργου και
της γενικότερης στάσης τους- έχουν κερδίσει τον σεβασμό των πολιτών.
Τούτο αποτελεί μεγάλη «νίκη» για τους ίδιους, αφού κατάφεραν να κερδίσουν την αποδοχή των πολιτών εν μέσω
μιας από τις κρισιμότερες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας..(σελ. 3)

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΔΙΝΕΙ Η
GOLDMAN SACHS ...
...και σε αυτό
φαίνεται
να
συμφωνεί και
το Bloomberg!!

Το γύρο του
διαδικτύου
κάνει τελευταία
η εκτίμηση των
δύο διεθνών
οίκων σε αντίθεση με όλα τα
γκάλλοπ που το τελευταίο διάστημα
βομβαρδίζουν τους Ελληνες, κατευθύνοντάς τους στο μονοπάτι που βολεύει τους εντολείς τους.

Η εκτίμηση οτι ο κ. Σαμαράς έχει
43% πιθανότητες να επανεκλεγεί εξ
αιτίας της πτώσης της ανεργίας και
του πληθωρισμού ανατρέπει κατά
πολύ τα πολυδιαφημισμένα “γκάλλοπ” της χώρας μας και δεν μένει
παρά να περιμένουμε λίγες ημέρες
ακόμα προκειμένου να διαπιστώσουμε του λόγου το αληθές. Το συμπέρασμα στηρίχτηκε σε μοντέλο
ανάλυσης-μέτρησης της Gondman
Sachs.

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΑ “ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ” ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΟΜΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙ Ο
ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ.
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
Αμείλικτα ερωτήματα εν Δημοτικώ Συμβουλίω
Αχαρνών στον πρώην δήμαρχο Αχαρνών ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟ.
Και ενώ ο ίδιος δεν δίνει καμία απάντηση στους ερωτώντες Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο (πάγια τακτική του αφού πάντα στηριζόταν στις “υψηλές του γνωριμίες”) ο λαός των Αχαρνών διαβάζει
εμβρόντητος τα φοβερά ερωτήματα:

-υπάρχει χρέος ενός εκατομμυρίου ευρώ στην δημοτική κοινότητα Θρακομακεδόνων που άφησε πίσω της η διοίκηση Σωτήρη Ντούρου και μόλις πρόσφατα
υποχρεώθηκε ο δήμος να πληρώσει τις πρώτες εκατόν είκοσι χιλιάδες;

-στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ αναζητούνται παραστατικά για 20000 ευρώ που έχουν πληρωθεί χωρίς αυτά;
-γιατί ο Ντούρος πήρε απο την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 66000 ευρώ χωρίς παραστατικά;
που βρίσκονται τα λεφτά του Αχαρναϊκού Λαού;

-γιατί δεν απαντά στον κύριο Ρακιντζή που τον ρωτά: “γιατί πληρώσατε το 2013
στους κουμπάρους και στους επιλεγμένους φίλους σας ληξιπρόθεσμες οφειλές;”

-ποιές ακριβώς είναι οι δεκάδες απ’ ευθείας αναθέσεις που έκανε ο Ντούρος
ΑΦΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
-Γιατί δεν έκανε ισολογισμό το 2012, 2013,2014; (συνέχεια στην σελίδα 5)

Ενα σκάνδαλο ζητά ΓΕΝΝΑΙΑ ΛΥΣΗ
σελίδα 4

www.politikinews.gr - http://politikinews.blogspot.gr
..καθημερινά στο διαδίκτυο..καθημερινά ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ενημέρωση από όλο τον Κόσμο!!

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (18 Δεκεμβρίου 2014) ‒ Συμπεράσματα
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014
(OR. en)
EUCO 237/14
CO EUR 16
CONCL 6
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (18 Δεκεμβρίου 2014) ‒ Συμπεράσματα
Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.
I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1. Η τόνωση των επενδύσεων και η αντιμετώπιση της αποτυχίας
των αγορών στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική πρόκληση από
άποψη πολιτικής. Η νέα έμφαση στις επενδύσεις, σε συνδυασμό
με τη δέσμευση των κρατών μελών να εντατικοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να επιδιώξουν φιλοαναπτυξιακή δημοσιονομική εξυγίανση, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη
και την απασχόληση στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:
α) ζητεί να συσταθεί Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ) στον Όμιλο ΕΤΕπ με στόχο την κινητοποίηση 315 δισ.
ευρώ σε νέες επενδύσεις κατά την περίοδο 2015-2017· τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή θα υποβάλει σχετική πρόταση, την
οποία οι νομοθέτες της Ένωσης καλούνται να εγκρίνουν το αργότερο έως τον Ιούνιο, ώστε οι νέες επενδύσεις να μπορέσουν να
δρομολογηθούν ήδη από τα μέσα του 2015· ο Όμιλος ΕΤΕπ καλείται να εγκαινιάσει δραστηριότητες χρησιμοποιώντας ίδιους πόρους από τον Ιανουάριο του 2015· το ΕΤΣΕ θα δέχεται εισφορές
από τα κράτη μέλη είτε άμεσα είτε μέσω εθνικών αναπτυξιακών
τραπεζών· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την ευνοϊκή θέση
της Επιτροπής όσον αφορά τέτοιου είδους εισφορές κεφαλαίου
στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών δυνάμει
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οπωσδήποτε σύμφωνα με την ευελιξία που υπάρχει στους ισχύοντες κανόνες του·
β) υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής και της ΕΤΕπ να ενισχύσουν την παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση έργων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δημιουργήσουν κέντρο επενδυτικών
συμβουλών που θα λειτουργήσει από τα μέσα του 2015·

γ) υπογραμμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα συμπληρώσει τα εν εξελίξει προγράμματα της ΕΕ και τις παραδοσιακές δραστηριότητες της ΕΤΕπ,
έχοντας πρόσθετο χαρακτήρα σε σχέση με αυτά· στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να ενθαρρυνθεί η πλήρης χρήση όλων των υφιστάμενων
και κατανεμημένων πόρων της ΕΕ· η Επιτροπή θα συνεργαστεί
στενά με τα σχετικά κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των αναλήψεων υποχρεώσεων
κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2007-2013 και αναγνωρίζει ότι είναι
επιθυμητή η υλοποίηση μακροπρόθεσμων σχεδίων κατά τα επόμενα έτη με χρήση της ευελιξίας των ισχυόντων κανόνων·
δ) καλεί την Επιτροπή και τους νομοθέτες της Ένωσης να εντείνουν τις εργασίες που αφορούν βασικά μέτρα υπέρ της αύξησης
της ελκυστικότητας της Ένωσης για την παραγωγή, τις επενδύσεις
και την καινοτομία και να βελτιώσουν το ρυθμιστικό περιβάλλον
για τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε καλύτερα ενοποιημένες κεφαλαιαγορές, προωθώντας ταυτόχρονα με
αποφασιστικό τρόπο το πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας με στόχο διαφανείς και απλές νομοθετικές ρυθμίσεις με το
ελάχιστο δυνατό κόστος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2014·
ε) ζητεί να επιταχυνθούν η έκδοση, η μεταφορά και η εφαρμογή
της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της ενιαίας αγοράς και να
ενισχυθούν οι προσπάθειες για την άρση των φραγμών και την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων
και των υπηρεσιών·
στ) καλεί την Επιτροπή να υποβάλει συνολική πρόταση για την
Ενεργειακή Ένωση πολύ πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου 2015·

ζ) καλεί τους νομοθέτες της Ένωσης να δώσουν νέα ώθηση στις
εργασίες για τις εκκρεμείς προτάσεις περί ψηφιακής ενιαίας αγοράς και την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη σχετική ανακοίνωση
πολύ πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2015·

η) ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και τη σύναψη διμερών εμπορικών συμφωνιών με βασικούς εταίρους· η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων
σχετικά με μια φιλόδοξη, σφαιρική και αμοιβαία επωφελή διατλαντική εταιρική σχέση στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (ΤTIP) έως το τέλος του 2015.
2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανασκοπεί τακτικά την πρόοδο της
υλοποίησης των προαναφερόμενων προσανατολισμών.

3. Πρέπει επειγόντως να δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την
καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ενωσιακό επί-

πεδο. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αναμένει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες
τύπου «tax rulings» στην ΕΕ. Το Συμβούλιο θα εξετάσει τρόπους
για την επίτευξη προόδου επί όλων αυτών των θεμάτων και θα
υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου
2015.

4. Ο στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών έχει ουσιώδη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης. Μετά την εξέταση του θέματος, βάσει αναλυτικού σημειώματος, κατά την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τον Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Συνόδου
Κορυφής για το Ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα υποβάλει έκθεση
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το αργότερο τον Ιούνιο του 2015. Τα
κράτη μέλη θα συμμετέχουν στενά στις προπαρασκευαστικές εργασίες.
II. ΟΥΚΡΑΝΙΑ

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγχαίρει την Ουκρανία για τη νέα
της κυβέρνηση και σημειώνει με ικανοποίηση την ισχυρή βούλησή
της να προχωρήσει σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
Μετά τη δεύτερη εκταμίευση ποσού μακροοικονομικής συνδρομής
ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο, η ΕΕ και
τα κράτη μέλη της είναι έτοιμα να διευκολύνουν και να στηρίξουν
περαιτέρω τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Ουκρανία, από κοινού με άλλους δωρητές και σύμφωνα με τους όρους του ΔΝΤ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδοκιμάζει την προθυμία της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το
δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.

6. Η κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία παραμένει εστία σοβαρής ανησυχίας. Η πολιτική της Ένωσης για μη αναγνώριση της
παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης
ενισχύθηκε περαιτέρω σήμερα. Η ΕΕ δεν θα αλλάξει πλεύση και
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει νέα μέτρα εάν χρειαστεί. Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, θα πρέπει
να συμμετάσχουν στις συμφωνίες του Μινσκ και να τις εφαρμόσουν στο ακέραιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί ανεμπόδιστη
πρόσβαση στο σημείο συντριβής του αεροσκάφους της πτήσης
MH17 προς το συμφέρον των υπό εξέλιξη ερευνών.

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να δαπανήσουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων το
2014 και το 2015 αντί για την περίοδο 2014-2020, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι τα μη δαπανηθέντα κεφάλαια της ΕΕ
θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη στήριξη της απασχόλησης,
ιδίως για τους νέους ανθρώπους, αλλά και σε τομείς ανάπτυξης,
όπως η καινοτομία και η έρευνα.
Διευκόλυνση των νέων για την αναζήτηση απασχόλησης πέραν
των συνόρων

Οι ηγέτες συμφώνησαν να ενισχύσουν τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES» και
«Erasmus +», που επίσης προωθούν τη διασυνοριακή επαγγελματική κατάρτιση.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν
μέρος των κονδυλίων τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
για τη στήριξη προγραμμάτων διασυνοριακής κινητικότητας.

Η απασχόληση των νέων στην Ευρώπη των 28 : στοιχεία και αριθμοί, Νοέμβριος 2014

-Τα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ είναι υπερδιπλάσια των
αντίστοιχων ποσοστών των ενηλίκων : 21,9% έναντι 10%
-περισσότεροι από 5,1 εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι ηλικίας από
15 έως 24 ετών είναι άνεργοι

-οι διαφορές των ποσοστών ανεργίας των νέων μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ είναι μεγάλες: κυμαίνονται από 7.4% στη
Γερμανία έως πάνω από 50% στην Ελλάδα, την Κροατία και την
Ιταλία
-περίπου 7,5 εκατομμύρια νέοι παραμένουν εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)
-η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 354.000 από τον Νοέμβριο
του 2013
Πηγή: Eurostat, Νοέμβριος 2014

OI ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ..
..συνέχεια απο την πρώτη σελίδα

Παρά το γενικό κλίμα που
υπάρχει μεταξύ των πολιτών της
χώρας, οι οποίοι ήδη έχουν αποστασιοποιηθεί πλήρως από τα
κόμματα, υπάρχουν μεταξύ των
εκπροσώπων του Κοινοβουλίου
κάποιοι που - εξ αιτίας του έργου
και της γενικότερης στάσης τουςέχουν κερδίσει τον σεβασμό των
πολιτών.
Τούτο αποτελεί μεγάλη «νίκη» για
τους ίδιους, αφού κατάφεραν να κερδίσουν την αποδοχή των πολιτών εν μέσω μιας από τις κρισιμότερες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.
Καθημερινά, μέσα από την επαφή μου με τους αναγνώστες της
Εφημερίδας, «εισπράττω» μια καθαρότατη άποψη περί των κοινών, πεντακάθαρη και αξιόπιστη, αφού δεν «περνά» μέσα από τα
γκάλλοπ (για τα οποία δεν τρέφω κανέναν απολύτως σεβασμό)
ούτε προέρχεται από άτομα που ωφελούνται ή αποβλέπουν να
ωφεληθούν από καταστάσεις, αλλά απο πολίτες που δεν φοβούνται να εκφέρουν την άποψή τους με άμεσο και ειλικρινή τρόπο.
Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν «κλέψει» την καρδιά μεγάλου αριθμού πολιτών:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: ο «Κερκυραίος», όπως τον αποκαλούν κέρδισε
τις εντυπώσεις με έργο που έχει επιτελέσει από όποιο πόστο του
εμπιστεύθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, κατάφερε να μειώσει τον αριθμό ληστειών κατά 20% σε
όλη την χώρα (το 2013 και το πρώτο τετράμηνο 2014), έκανε σεβαστό έργο στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης με
τον «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ», αύξησε αναμφισβήτητα την αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ. και κέρδισε με την σοβαρότητα και τις ενέργειές
του τον σεβασμό των Ελλήνων ως Υπουργός Εθνικής Αμύνης. Η
φράση του «..οι Έλληνες στο ένα χέρι κρατούν κλαδί ελιάς και στο
άλλο ΞΙΦΟΣ..» χάρισε στους Ελληνες μια φράση που θα την θυμούνται για πάντα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Έδωσε όταν χρειάστηκε μια μάχη
εθνική και όσοι Ελληνες «βλέπουν καθαρά» τον είδαν να θυσιάζει
το κόμμα για την Χώρα. Ο κ. Βενιζέλος έχασε πολλά με την στάση
του και χρεώθηκε αντρίκεια όλο το πολιτικό κόστος. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ
μετά από όλα όσα συνέβησαν, «έχασε» τις στρατιές των συνδικαλισταρέων, των ωφελημένων και των καιροσκόπων που πέταξαν
προς τον ουρανό του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ που τους έταζε τα πάντα, αφού δεν
μπορούν –και δεν θέλουν- να καταλάβουν ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΧΙΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΑΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ. Εξ αιτίας αυτού το ΠΑ.ΣΟ.Κ
κατά κάποιο τρόπο «αυτοκαθάρθηκε» αλλά πολύ λίγοι το έχουν
αντιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Βενιζέλος παραμένει δημοφιλής σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων που εκτιμούν την Εθνική του
στάση. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν κάτι τέτοια.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οι Έλληνες τον παρακολούθησαν να τα
βάζει μόνος με την Λερναία Ύδρα των συμφερόντων των φαρμακευτικών κλάδων. Πάλεψε γενναία, αψήφησε πολιτικό κόστος και
προσωπική πολιτική καριέρα, διόρθωσε πάρα πολλά στραβά και
πάλεψε έως ότου έπαψε να είναι Υπουργός Υγείας. Στην συνέχεια
τον παρακολουθήσαμε σε μια εξ ίσου γενναία στάση ως Υπουργό
Παιδείας. Μια ελληνική θαρραλέα γλώσσα που ποτέ δεν επισημάνθηκε να λέει ψέματα ή να ωραιοποιεί πράγματα και καταστάσεις. Καθόλου «πολιτική» στάση..
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: τον καθορίζει μια έντιμη πολιτική
στάση, επιμονή στους στόχους του, μαχητικότητα, δύναμη και σταθερότητα. Τοποθετήθηκε σε ένα πόστο ικανό να κάψει τον οποιονδήποτε, αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν φαίνεται να απόκτησε
κανένα.. «έγκαυμα»!! Αντίθετα, με τους συνδικαλισταράδες απέ-

ναντί του, έδωσε γενναίες μάχες και τις κέρδισε. Μαζί, κέρδισε και
τις καρδιές μεγάλης μερίδας Ελλήνων. Δίκαια.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Η απόλυτη νικήτρια όλων της των στόχων!! Δουλευταρού, επίμονη, με σαφείς στόχους, κατάφερε το ακατόρθωτο: να ζει -εν μέσω φονικής κρίσης- σχεδόν όλη η χώρα από
το έργο της στον τουριστικό τομέα. Η κυρία Κεφαλογιάννη θα αποτελεί στο εξής αδιαμφισβήτητο ΔΕΙΚΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ για όσους
επόμενους Υπουργούς θα σταθούν στο ίδιο πόστο. Εξαιρετικά δημοφιλής και αγαπητή.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ίσως ένας από τους πλέον εργατικούς
και αξιόπιστους Βουλευτές. Η δραστηριότητά του στην Κρήτη είναι
συνεχής, αδιάλειπτη και εξαιρετικά φιλότιμη. Διακρίνεται για την
μεγάλη του δραστηριότητα, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις του σε
θέματα που αφορούν τους Ελληνες, την διαρκή του παρουσία
δίπλα στους πολίτες και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ο Βουλευτής και π. Υπουργός, προσωποποίηση της Αξιοπιστίας, της Σοβαρότητας, της Υπευθυνότητας.
Στο υπόλοιπο Αττικής όπου ψηφίζεται, διαθέτει ψηφοφόρους που
«δεν τον αλλάζουν με τίποτα»!! Παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής εξ
αιτίας της ευθύτητος του χαρακτήρος του και των ικανοτήτων που
διαθέτει να φέρνει σε πέρας ό,τι αναλαμβάνει.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατηγορήθηκε πρόσφατα για την «μεταγραφή» του στην ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί.
Η συμπεριφορά του στο Υπόλοιπο Αττικής όπου εκλέγεται στάθηκε πάντοτε άψογη απέναντι σε όποιον τον πλησίαζε. Δουλευταράς και σοβαρός, δεν αφήνει «να πέσει κάτω» κανένα θέμα που
αφορά τους Ελληνες. Δημοφιλής στην περιοχή του και αγαπητός
από όλους, σίγουρα θα σταθεί πολύ χρήσιμος εάν και πάλι εκλεγεί.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Μικρό το διάστημα Υπουργοποίησής του,
αλλά μεγάλο και ουσιαστικό το έργο του. Εξαιρετικά δημοφιλής,
αγαπητός και προσεγγίσιμος, συνεχίζει στην ΕΛ.ΑΣ το έργο που
άφησαν άλλοι με τον καλύτερο τρόπο. Προσθέτει κύρος στον
Θώκο που υπηρετεί, διακρίνεται από σεμνότητα που αρέσει στους
Έλληνες και το κυριότερο;;; ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ σε ό,τι και αν
κάνει. Διαθέτει σίγουρα «συστατικά» μεγάλου Πολιτικού. Πολύ
νέος, πολύ σεμνός.. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ! Ιδιαίτερο
το τελευταίο…είναι σπάνιο χάρισμα!!
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πολύ αγαπητός στην Περιφέρεια Αττικής
όπου οι φίλοι του τον εκτιμούν και τον σέβονται.Εχει επιδείξει διαχρονικά μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες της περιοχής και έχει
φέρει πλείστα όσα θέματα στην Βουλή των Ελλήνων όσες φορές
πίστευε πως αυτό ήταν δίκαιο και σωστό. Ποτέ δεν υπήρξε αδιάφορος ή “μακρυνός” και αυτό το θυμούνται καλά όσοι τον σέβονται.
ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ:Και ποιός δεν θυμάται τον “νόμο Κατσέλη” για
την ρύθμιση των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων!! Η κ. Κατσέλη έσωσε στο “παραπέντε” πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών που
δεν μπορούσαν να αντέξουν το βάρος των υποχρεώσεών τους.
Ενα απο τα σοβαρότερα πρόσωπα της πολιτικής μας σκηνής,
αξιόπιστη και υπεύθυνη, με εξ ίσου σοβαρό έργο, απ΄ όπου πέρασε άφησε μια πεντακάθαρη, αξιοζήλευτη “σφραγίδα”. Ο λαός
την αγαπά και την σέβεται. Με μια λέξη: Μια εκπληκτική Ελληνίδα
Πολιτικός!
Σίγουρα υπάρχουν και πολλοί άλλοι δημοφιλείς υποψήφιοι. Δεν
είναι δυνατόν να αναφερθούν όλοι, ούτε είναι σκοπός μας να συστήσουμε λίστα…υποψηφίων.
Απλά, αναφέραμε κάποιους που ο Ελληνικός Λαός εκτιμά, σέβεται και υπολογίζει, επειδή έχει πολύ σοβαρούς λόγους γι αυτό.

Μαρία Χατζηδάκη Βαβουρανάκη

«ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΠΑΡΝΗΣ»
Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των
Αχαρνών, η παύση λειτουργίας του
Αθλητικού χώρου, στα χέρια του Δημάρχου Αχαρνών κ. ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ: θα κόψει γενναία τον Γόρδιο
Δεσμό αποδίδοντας στους νέους της
πόλης έναν Αθλητικό Χώρο;

Ο Σκοπευτικός ΄Ομιλος λειτουργεί δεκαετίες προσφέροντας στους δημότες
της πόλης –και όχι μόνον- ένα χώρο
Ολυμπιακού Αθλήματος.
Ο ίδιος ο χώρος αποτελεί ένα κόσμημα
στην περιοχή των Αχαρνών αφού οι
εγκαταστάσεις του δεν έχουν προηγούμενο τάξης, φυσικής ομορφιάς, καλαισθησίας και προδιαγραφών. Οσοι δεν
το έχετε δει, θα σας συνιστούσαμε να
κάνετε έναν περίπατο προς τα εκεί
αφού θα σας αποζημιώσει η διαδρομή
αλλά και οι εγκαταστάσεις. Η διοίκηση
του Σκοπευτηρίου, ουδέποτε ζήτησε οικονομικές ενισχύσεις, πριμοδοτήσεις ή
ο,τιδήποτε άλλο ζητά σε τέτοια περίπτωση κάθε σύλλογος. Όλα έγιναν με
ίδια έξοδα, μεράκι και αγάπη για το
Ολυμπιακό Άθλημα της Σκοποβολής.
Και αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα ήρθε
–και πάλι- από την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ώσπου έσκασε μύτη η δύναμη του

ΚΑΚΟΥ.
Ενας και μόνο άνθρωπος, ΟΧΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ, με απαράμιλλη κακία,
αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής στόχους
και μοναδική μεθοδικότητα στην επίτευξη καταστροφής, έκλεισε προσωρινά
το Σκοπευτήριο.
Δεν είναι της παρούσης η εις βάθος διερεύνηση στόχων, γεγονότων, ευθυνών,
υπευθύνων, υποκινητών, συμφερόντων
κ.λ.π. Αυτά –το πιστεύουμε ακράδανταθα διερευνηθούν ενώπιον του Νόμου εν
ευθέτω χρόνω.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να
έχουμε όλοι μια απάντηση απο τον νυν
δήμαρχο Αχαρνών κ. Κασσαβό: Θα θελήσει να διορθώσει (μία ακόμα) κατάφωρη αδικία; Ως απόλυτος Άρχων του
τόπου βάσει Καλλικράτη, θα θέσει ενώπιον όσων για ίδιους λόγους αγωνίζονται να εξαφανιστεί το ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ το κύρος και την δύναμή
του και θα ανοίξει το Σκοπευτήριο ξανά;
Ο δήμαρχος ας κάνει το σωστό και
να είναι βέβαιος ότι δίπλα του θα δει να
στέκονται εσαεί –εις επίρρωσιν των σωστών του πρωτοβουλιών- τόσοι δημότες που δεν έχει ποτέ φανταστεί.

ΤΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΓΕΝΝΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.

Αυτοδιοικητικά

....

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Σοβαρές ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ότι
οι Αχαρνές απέκτησαν επιτέλους….ΔΗΜΑΡΧΟ!!
Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗ
Λίγους μήνες μόνο μετά την νίκη της
νυν δημαρχίας και εν μέσω κάποιων
«ταρακουνημάτων» που είναι αναμενόμενο να συμβούν σε νεόκοπες αυτοδιοικητικές εκπροσωπήσεις (ακατάλληλοι
που «παραιτούνται», ανεπαρκείς που
φαίνονται και επισημαίνονται από τους
πολίτες, μετακινήσεις στελεχών, τραγικές διαπιστώσεις περί των έργων και
ημερών των «προηγουμένων αρχονταίων» κ.λ.π.) διαφαίνεται ευκρινώς η
διαπίστωση ότι οι Αχαρνές, απόκτησαν
ΔΗΜΑΡΧΟ.
Διαπιστώνω με μεγάλη χαρά ότι ο
νέος δήμαρχος δείχνει ένα σοβαρό και
ειλικρινές ενδιαφέρον για τους δημότες των οποίων άρχει. Σημειώστε ότι
όσα επισημαίνω εδώ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΩ ΞΑΝΑΔΕΙ ποτέ σε αυτό τον τόπο, γι
αυτό άλλωστε και τα καταγράφω. Καταγράφω την ύπαρξη συναισθήματος
εκ μέρους του τόσο για τους φτωχούς της πόλης όσο και για τις αδικίες
που έχουν συμβεί κατ’ επανάληψιν από τους πρώην ακατανόμαστους και
που ο ίδιος σπεύδει να διορθώσει, ανεξάρτητα εάν υπήρξαν ή όχι ψηφοφόροι του.
Ζητά ήδη ανταποδοτικά οφέλη από τις υπερτοπικές χρήσεις που ρημάζουν την πόλη επι σειράν δεκαετιών. Το αίτημα των ανταποδοτικών για τις
υπερτοπικές χρήσεις θα το βρείτε σε όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες
προηγούμενων δημαρχαίων, ΣΕ ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, χωρίς μετεκλογικά να το τηρήσει κανένας ή να τολμήσει να τα διεκδικήσει.
Μειώνει τα δημοτικά τέλη για τους αναξιοπαθούντες δημότες, διεκδικεί τους
Αθλητικούς Χώρους του Ολυμπιακού Χωριού αποβλέποντας στην φροντίδα των Νέων της πόλης, προβαίνει σε σοβαρές ενέργειες και προετοιμάζεται για μάχη με την ανεργία, δεν αφήνει τους δημότες του στο σκοτάδι
αλλά κινείται εγκαίρως για να μην στερηθούν το ρεύμα, υπογράφει μνημόνιο με την ΕΛ.ΑΣ για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ξαποστέλνει χωρίς δεύτερη συζήτηση τους έωλους που αντιλαμβάνεται στην
παράταξή του και πολλά άλλα που δεν μπορώ να αναφέρω εδώ.
Άλλωστε είναι πολύ ενωρίς για να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα.
Όμως το συναίσθημα που έλειπε τελείως από τους προηγούμενους
αρχονταίους και εξ αιτίας αυτής της έλλειψης κυριάρχησε η έπαρση, η αδιαφορία για τα προβλήματα των δημοτών, η αμετροέπεια και η καθημερινή
εργασία για τις ανώνυμες εταιρείες τους και μόνον, δεν φαίνεται να λείπει
απο τον σημερινό δήμαρχο. Το συναίσθημα που συνήθως ακολουθεί την
καλωσύνη, υπάρχει άφθονο στον χαρακτήρα του νέου δημάρχου και αυτό
για την γράφουσα είναι ουσιαστικό και σημαντικότατο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πως έχεις έναν δήμαρχο που δεν υπάρχει και λειτουργεί
μόνο για όσους τον ψήφισαν ή τον στήριξαν αλλά βλέπει τον εαυτό του
δήμαρχο ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.
Ομως, η υπογραφή Μνημονίου Δήμου Αχαρνών-Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έρχεται να ενισχύσει τα ως άνω γραφόμενά μου, αφού στο
εν λόγω μνημόνιο αναφέρονται τα εξής εξαιρετικά ενδιαφέροντα(και πρωτόγνωρα για τον τόπο):
-συμφωνείται ετήσιο μίσθωμα 550 χιλιάδων ευρώ για δεκαπέντε χρόνια
και αφορά την εκμίσθωση στην ΕΛ.ΑΣ οικοπεδικής εκτάσεως τριακοσίων
στρεμμάτων. Πρόκειται για την έκταση που φιλοξενείται σήμερα η ΣΧΟΛΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
-ως χρησιδάνειο παραχωρείται στην ΕΛ.ΑΣ για την λειτουργία Τεχνικών
Συνεργείων Οχημάτων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας έκταση,
ενώ παράλληλα ο δήμος Αχαρνών απαλλάσσεται εξ αιτίας αυτής της παραχώρησης, της φροντίδας του κόστους συντήρησης των οχημάτων του
-επιβάλλεται ισχυρή αστυνόμευση σε όσες περιοχές υπάρχει έξαρση
εγκληματικότητας
-το Τμήμα Τροχαίας μεταφέρεται στις Αχαρνές
-ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την μεταφορά του αστυνομικού τμήματος Αχαρνών ή στο κτίριο του 13ου Γυμνασίου Αυλίζας ή σε άλλο, υποδεικνυόμενο απο την ΕΛ.ΑΣ
-συμφωνήθηκε επιπλέον ενισχυμένη αστυνόμευση στις “ευαίσθητες” περιοχές Αυλίζας, Αγίας Σωτήρας, Β’ Χαραυγής και Κύπρου, ενίσχυση αστυνόμευσης ΣΚΑ,αφετηριών Μ.Μ.Μ.

Μακάρι ο χρόνος που θα κυλήσει, να προσυπογράψει το παρόν άρθρο
μου, να μην με διαψεύσει και να επισημάνει πως οι Αχαρνές ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟ…
Μ.Χ.Β

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΑ “ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ” ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΟΜΟΥΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙ Ο
ΑΔΕΚΑΣΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ
(συνέχεια απο την πρώτη σελίδα)

-Με αφετηρία την επόμενη ημέρα των εκλογών, ο
πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος ξεκίνησε μια
άνευ προηγουμένου τακτική: αρνούμενος να δεχτεί
και να διαχειριστεί την παταγώδη ήττα της διαρχίας
του (απολύτως αναμενόμενη απο όσους γνώριζαν)
κυριολεκτικά έχασε την επαφή με το περιβάλλον
αποκαλύπτοντας στοιχεία μιας ασυνήθιστης και
ιδιάζουσας προσωπικότητας.
Δημοσιεύθηκαν απαράδεκτες και ανήκειες επιστολές τόσο απο τον ίδιο όσο και απο το στενό οικογενειακό του περιβάλλον που έγιναν κυριολεκτικά
“μπούμερανγκ” για τους συντάκτες τους, εξύβρισε
εγγράφως και δημοσίως όσους δεν τον στήριξαν,
προσπάθησε να σπιλώσει τους στενούς του συνεργάτες, παραληρούσε στο δημοτικό συμβούλιο παριστάνοντας τον...νυν
άρχοντα, στόχευσε κατ’ επανάληψιν την -σε όλα της άψογη- πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου κ. Χαριτίδη με τρόπο χυδαίο και προκλητικό, προσπάθησε να εμπνεύσει με απειλές και διφορούμενα λεχθέντα, φόβο, τόσο
στην ίδια όσο και στον νυν δήμαρχο, σε μια προσπάθεια εκμηδένισης στενών συνεργατών του κατήγγειλε στον κ. Ρακιντζή τον...ΕΑΥΤΟ του και μάλιστα εγγράφως, όπου πάει ο δήμαρχος ακολουθεί και ..ο ίδιος (!!),
ξημεροβραδιάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση γράφοντας αναφορές
και... καταγγελίες(!!!) και γενικότερα δεν συμπεριφέρεται ως άτομο με φυσιολογική συμπεριφορά. Πασιδήλως του είναι αδύνατον να δεχτεί οτι έχασε
τις εκλογές και εμφανίζει περίεργα σημεία συμπεριφοράς.
Όλα συτά, έως την στιγμή που τόσο ο Αντιδήμαρχος κ. Χίος όσο και ο ίδιος
ο δήμαρχος κ. Κασσαβός κατήγγειλαν στο δημοτικό συμβούλιο τα εξής
συγκεκριμένα και μη αμφισβητούμενα ερωτήματα:
1)υπάρχει χρέος ενός εκατομμυρίου ευρώ στην δημοτική κοινότητα Θρακομακεδόνων που άφησε πίσω του η διοίκηση Σωτήρη Ντούρου και μόλις
πρόσφατα υποχρεώθηκε ο δήμος να πληρώσει τις πρώτες εκατόν είκοσι
χιλιάδες
2)στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ αναζητούνται παραστατικά για 20000 ευρώ που έχουν πληρωθεί χωρίς αυτά
3)Υπάρχει ανάγκη άμεσης διευκρίνισης γιατί πληρωνόταν ενοίκιο κτιρίου
για υπηρεσίες ΚΕΠ που είχε μεταφερθεί σε κτίριο του δήμου.
δ)σε ποιές δεξαμενές των Λιοσίων άδειαζε 3000 λίτρα ο Σωτήρης Ντούρος
επι της δημαρχίας-διαρχίας του;
4)γιατί ο Ντούρος πήρε απο την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 66000 ευρώ (ΕΞΗΝΤΑΕΞΙ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) χωρίς παραστατικά; που βρίσκονται τα λεφτά του Αχαρναϊκού Λαού;
5)είναι αλήθεια οτι στελέχη Ντούρου χρωστούσαν στον δήμο και δεν εδικαιούντο να συμμετέχουν στις εκλογές;Απο ποιά αιτία γεννήθηκαν οι οφειλές τους;Ποιά είναι αυτά τα στελέχη του;
6)γιατί δεν απαντά στον κύριο Ρακιντζή που τον ρωτά: “γιατί πληρώσατε
το 2013 στους κουμπάρους και στους επιλεγμένους φίλους σας ληξιπρόθεσμες οφειλές;”
7) ποιές ακριβώς είναι οι δεκάδες απ’ ευθείας αναθέσεις που έκανε ο Ντούρος ΑΦΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
8)Γιατί δεν έκανε ισολογισμό το 2012, 2013,2014;
Οι ορκωτοί λογιστές για αυτό το άτομο που χρημάτισε δήμαρχος Αχαρνών
απο κοινού με τον συνεταίρο και γραμματέα του δήμου ΝΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗ δεν αρκούν. ΜΟΝΟ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
μπορεί να βρεί άκρη και να αποδώσει δικαιοσύνη.
Για να ξέρει ο Αχαρναϊκός Λαός πως διαχειρίστηκε τα χρήματά του...

Διαδικασία εισαγωγής μελιού στην Ιαπωνία
Πρεσβεία της Ελλάδος
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Τόκυο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Ελλάδα
Πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την αρμόδια περιφερειακή Κτηνιατρική Υπηρεσία
Χημική ανάλυση από το Γενικό Χημείο Κράτους
Συνιστάται να γίνει ανάλυση περιεκτικότητας σακχάρων. Εάν η
περιεκτικότητα βρεθεί άνω του 5%, τότε το προϊόν δεν θεωρείται μέλι και
υπάρχει σοβαρή επί πλέον επιβάρυνση κατά την εισαγωγή.
- Σχεδιάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας
από την καλλιέργεια
έως την στιγμή της
αποστολής του
φορτίου (flowchart). Πρέπει να
περιγράφονται
σχηματικά όλα τα
βήματα παραγωγής.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:
Ο εισαγωγικός δασμός (δασμολογική κλάση 04090000)
ανέρχεται σε 25,5% επί της τιμής CIF (cost, insurance, freight = το άθροισμα της αξίας τιμολογίου, κόστους ασφάλισης και μεταφορικού κόστους).
Ισχύουν τουλάχιστον τα προβλεπόμενα από τον Codex Alimentarius για το μέλι. Ωστόσο, οι ιαπωνικές απαιτήσεις μπορεί να είναι αυστηρότερες. Το σύστημα επιτρεπομένων / απαγορευμένων ουσιών έχει
αναρτηθεί στον εξής ιστότοπο:
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-p
Ειδικότερα για το μέλι επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ύπαρξη
cumaphos. Προσοχή: στην ΕΕ το επιτρεπόμενο υπολειπόμενο όριο είναι
0,10 mg/kg, με συνέπεια τα όργανα μέτρησης να είναι ρυθμισμένα έτσι,
ώστε να να μην ανιχνεύουν μικρότερες ποσότητες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην Ιαπωνία σε απόρριψη φορτίων, διότι το cumaphos θεωρείται
ανιχνεύσιμο από την τιμή 0,01 mg/kg και άνω.
Η ύπαρξη cumaphos μπορεί να οφείλεται όχι στην διαδικασία
αυτής καθεαυτής της μελισσοκαλλιέργειας, αλλά στο κερί που χρησιμοποιήθηκε ή ακόμη και σε τυχόν υπολείμματα που υπήρχαν στην συσκευαστική μηχανή από προηγούμενο παραγωγό κατά την τυποποίηση του Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (τα ανωτέρω πιστοποιητικά και χημικές αναλύσεις, καθώς και τιμολόγιο, φορτωτική, κ.λ.π.) πρέπει να είναι μόνον στην
αγγλική γλώσσα.
Σε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, το προϊόν πρέπει να αναγράφεται με τον ίδιο τρόπο χωρίς καμμία παρέκκλιση. Ακόμη και η παράθεση
της ονομάσίας του προϊόντος με διαφορετική σειρά των λέξεων μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα. Επί παραδείγματι, αν πρόκειται για “thyme
honey”, δεν πρέπει κανένα έγγραφο να αναφέρεται σε “honey” ή σε “honey
thyme” ή σε “honey from thyme” κ.ο.κ.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ιχνηλασιμότητα. Πρέπει ανά
πάσα στιγμή να μπορεί να ενοπισθεί η προέλευση των επί μέρους συστατικών κάθε φορτίου έως την πηγή. Συνιστάται η δημιουργία lots και η
αποστολή φορτίων στην Ιαπωνία από το ίδιο lot έως την εξάντλησή του.
Eίναι απαραίτητη η τήρηση διαδικασιών HACCP
Η διάρκεια επιτρεπτής κατανάλωσης του προϊόντος έχει ορισθεί
στα 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής και όχι στα 3, όπως προβλέπεται στην Ε.Ε.
Οι περισσότεροι Ιάπωνες εισαγωγείς απαιτούν κατά την στιγμή
εισαγωγής, να υπολείπονται τουλάχιστον τα 2/3 της επιτρεπτής διάρκειας
του προϊόντος.
Διαδικασία κατά την εισαγωγή
Με την άφιξη του προϊόντος αποστέλλεται ειδοποίηση (Notification Form for Importation of Foods") προς τον Σταθμό Καραντίνας του
Υπουργείου Υγείας.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν πριν
από τον εκτελωνισμό του προϊόντος.
Το εμπόρευμα υποβάλλεται σε χημικό έλεγχο. Εάν βρεθούν
υπερβάσεις, τότε απαγορεύεται ο εκτελωνισμός και η διάθεσή του στην ιαπωνική αγορά. Πρέπει είτε να επανεξαχθεί είτε να εγκαταλειφθεί και τελικά
να κατασχεθεί από τις τελωνειακές υπηρεσίες.
Εάν το πρώτο φορτίο εκτελωνισθεί χωρίς προβλήματα, τότε τα
επόμενα φορτία εντός ενός έτους, εφ’ όσον πρόκειται για ακριβώς το ίδιο
προϊόν και από το ίδιο lot, άρα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανότατα δεν θα υποβληθούν σε χημικό έλεγχο, παρά μόνον ενδεχομένως
δειγματοληπτικά.
Έχει ιδιαίτερη σημασία, τα συνοδευτικά έγγραφα να είναι σωστά
συμπληρωμένα. Τυχόν τυπικά προβλήματα, ακόμη και επουσιώδη, αλλά

ιδίως τυχόν προβλήματα κατά τον χημικό έλεγχο, θα θέσουν τον εισαγωγέα σε πολύ δυσμενή θέση για τις επόμενες εισαγωγές που θα πραγματοποιήσει.
Συνιστάται, να αποστέλλεται κατά την πρώτη εξαγωγή, μία μικρή παρτίδα
χαμηλού βάρους, ώστε να διαπιστωθούν κατά τον εκτελωνισμό της τυχόν
επί μέρους ζητήματα.
Είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία του Έλληνα εξαγωγέα με τον εισαγωγέα του προϊόντος στην Ιαπωνία.
8 Δεκεμβρίου 2014
Διονύσης Πρωτοπαπάς
Σύμβουλος Α’ Ο.Ε.Υ.
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tηλ. +81-3-3404 5853,Φαξ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr
Κατάλογος ουσιών που επιτρέπονται
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Zinc
34
Thiamine
Azadirachtin
35
Tyrosine
Ascorbic acid
36
Iron
Astaxanthin
37
Copper
Asparagine
38
Paprika coloring
beta-apo-8'-carotene acid ethyl ester
39
Tocopherol
Alanine 40
Niacin
Allicin
41
Neem oil
Arginine 42
Lactic acid
Ammonium
43
Urea
Sulfur
44
Paraffin
Inositol 45
Barium
Chlorine 46
Valine
Oleic acid 47
Pantothenic acid
Potassium
48
Biotin
Calcium 49
Histidine
Calciferol 50
Hydroxypropyl starch
beta-Carotene
51
Pyridoxine
Citric acid 52
Propylene glycol
Glycine 53
Magnesium
Glutamine
54
Machine oil
Chlorella extracts 55
Marigold coloring
Silicon
56
Mineral oil
Diatomaceous earth57
Methionine
Cinnamic aldehyde 58
Menadione
Cobalamin
59
Folic acid
Choline 60
Iodine
Shiitake mycelia extracts
61
Riboflavin
Sodium bicarbonate 62
Lecithin
Tartaric acid
63
Retinol
Serine
64
Leucine
Selenium 65
Wax
Sorbic acid
----

Πηγή: http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-p-ES
Κατάλογος ουσιών που απαγορεύονται
1.
2, 4, 5-T
2.
Captafol
3
Carbadox
4.
Chloramphenicol
5.
Chlorpromazine
6.
Coumaphos
7.
Daminozide
8
Diethylstilbestrol
9.
Dimetridazole
10.
Furaltadone
11.
Furazolidone
12.
Malachite green
13.
Metronidazole
14.
Nitrofurantoin
15.
Nitrofurazone
16.
Propham
17.
Ronidazole
Πηγή: http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-p-ND

http://politikinews.blogspot.gr/2015/01/blog*Αναζητήστε
εδώ:
post_9.html ολόκληρη την ενδιαφέρουσα επιστολή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Οι Έλληνες παίζουν με την φωτιά

Η οικονομική επιβίωση της Ελλάδας εξαρτάται από τον
βαθμό ορθολογικότητας των ψηφοφόρων της.
«Το 2015 ίσως αποδειχθεί από πολύ νωρίς “μαύρη χρονιά” για την
Ελλάδα.

Θα πάνε δε κυριολεκτικά χαμένα πέντε χρόνια
θυσιών και προσπαθειών, οι οποίες φέτος θα
άρχιζαν να αποδίδουν».

Αυτά τονίζει κορυφαίο στέλεχος της ομάδας οικονομικών προβλέψεων του περιοδικού The
Economist, που προβλέπει ότι η μη συνέχιση
της οικονομικής πολιτικής της συγκυβέρνησης
μόνον περιπέτειες επιφυλάσσει.

Επίσης, ο Βρετανός δημοσιογράφος αποδίδει σοβαρές ευθύνες
και στο εκλογικό σύστημα της χώρας, τονίζοντας ότι επιτρέπει στο
ένα τρίτο του λαού να κυβερνά ερήμην της πραγματικής πλειοψηφίας.
Δύσκολες ημέρες για την Ελλάδα προβλέπουν, όμως, τόσον ο
οίκος αξιολόγησης Fitch όσο και το Ινστιτούτο Peterson για την Διεθνή Οικονομία.

Αμφότεροι οι φορείς υπογραμμίζουν ότι το μεγάλο πρόβλημα της
χώρας δεν είναι τόσο το ύψος του χρέους της, όσο η αδυναμία να
γίνουν στην οικονομία οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα το κάνουν βιώσιμο.
Στην βάση αυτής της διαπίστωσης, οι δανειστές δεν πρόκειται να
δεχθούν «κουρέματα» και σοβαρές παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα που εφαρμόζει η χώρα, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι μηδενικό.

«Η Ελλάδα ποτέ δεν θα μπορέσει να μπει σε φάση ουσιαστικής
και βιώσιμης ανάπτυξης αν δεν επαναπροσανατολίσει τις παραγωγικές της δομές προς διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα», τονίζει
ο Ρόμπερτ Μέρφυ, σύμβουλος στον οίκο Fitch, που από την αρχή
της κρίσης παρακολουθεί την ελληνική οικονομία.
Μία οικονομία που ακόμη παρουσιάζει σοβαρές αγκυλώσεις και
που δεν μπορεί να ξεφύγει από ένα καταναλωτικό πρότυπο στηριγμένο στον δανεισμό και την εξωτερική βοήθεια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναλυτής του Ινστιτούτου Peterson, Γιάκομπ
Κίρκεργκαρντ, επισημαίνει σε τελευταία μελέτη του ότι, με δεδομένη την διαρθρωτική λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, μία κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ θα
έχει
σοβαρό
πρόβλημα
να
επαναδιαπραγματευθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος.

Στην έκθεσή του για τις ελληνικές προοπτικές τονίζει ότι δύο είναι
οι βασικοί λόγοι που οι δανειστές της χώρας δεν πρόκειται να κάνουν παραχωρήσεις επί του χρέους, πέρα από μία μικρή επιμήκυνσή του.
Εξάλλου, όπως αναφέρουν κάποιες πληροφορίες μας, είναι πολύ
πιθανόν να δοθεί παράταση και στο πρόγραμμα που εφαρμόζει η
Ελλάδα, το οποίο λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου.
Σε γενικές γραμμές, πάντως, κατά το Ινστιτούτο Paterson, στην
παρούσα φάση η ευρωζώνη αισθάνεται ότι απειλείται πολύ λιγότερο από μία ελληνική κρίση σε σχέση με το 2012.

Σήμερα η ευρωζώνη έχει διαμορφώσει ισχυρότερους θεσμούς διαχείρισης των κρίσεων, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η τραπεζική ένωση, κλπ.

Επιπλέον, η προοπτική να εγκαινιάσει η ΕΚΤ έναν γύρο αγοράς
ομολόγων –που φυσικά δεν θα περιλαμβάνει τα ελληνικά κρατικά
ομόλογα– θα ενισχύσει περαιτέρω την σταθερότητα της ευρωζώνης.
«Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς μετάδοση της

ελληνικής οικονομικής κρίσης στην ευρωζώνη, ακόμα και αν αυτή
επιδεινωθεί», αναφέρει ο αναλυτής.
Ο άλλος λόγος για τον οποίο το Ινστιτούτο είναι απαισιόδοξο έχει
πολιτικά κριτήρια.

Τονίζεται, έτσι, ότι οι βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες σε χώρες όπως η Πολωνία και η Φινλανδία για τον Μάρτιο,
συνεπάγονται ότι αυτές οι χώρες θα ταχθούν εναντίον της παροχής μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα.
Επιπλέον, και οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
που αντιμετωπίζουν και αυτές εκλογικές προκλήσεις από τους λαϊκιστές στα τέλη του 2015, θα έχουν κάθε κίνητρο να εναντιωθούν
σε μεγαλύτερες παραχωρήσεις προς μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Γίνεται έτσι προφανές ότι, για την Ελλάδα, η έξοδος από την πιστωτική ασφυξία περνάει μέσα από την παράταση του μνημονιακού διαδρόμου και μία πιθανή επέκτασή του.

Περί «κουρέματος», όμως, δεν υπάρχει καν θέμα –κάτι που ξεκαθάρισε και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Όλα αυτά οδηγούν στο βάσιμο συμπέρασμα ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα περάσει πολύ δύσκολες ώρες, καθώς η ΕΚΤ
ενδέχεται να παύσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυητικά
στοιχεία.
Αυτό σημαίνει μηδενική ρευστότητα για την οικονομία και πολύ
άσχημες μέρες για τις επιχειρήσεις.

Το Ινστιτούτο Peterson τονίζει στο σημείο αυτό ότι μία ενδεχόμενη
κυβέρνηση που θα κυριαρχείται από τον ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει
να τηρήσει μία γραμμή πλεύσης που να αποφεύγει τόσο την οικονομική κρίση που θα προκαλούσε μία ανοικτή σύγκρουση με τους
πιστωτές, όσο και μία κυβερνητική κρίση την οποία θα προκαλούσε ενδεχόμενη αποχώρηση των ακροαριστερών ομάδων από
το κόμμα.
Όμως, σύμφωνα με την έκθεση, μια τέτοια εξισορροπητική προοπτική δεν έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, με αποτέλεσμα η
χώρα να συρθεί ξανά σε εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η οικονομική κατάσταση της χώρας θα έχει επιδεινωθεί σημαντικά και οποιεσδήποτε δημοσιονομικές βελτιώσεις που
είχαν επιτευχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα έχουν εξανεμισθεί.
«Οι προοπτικές για το 2015 για την Ελλάδα δεν είναι ευνοϊκές», καταλήγει η έκθεση. «Μία δραματική επιδείνωση της κατάστασης δεν
μπορεί να αποκλειστεί.

Το χειρότερο με την κατάσταση είναι ότι είναι το αποτέλεσμα λανθασμένων προσλήψεων και υποθέσεων των Ελλήνων πολιτικών
αρχηγών.
Ό,τι και να λένε πολλοί αναλυτές, το γεγονός παραμένει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που μπορεί να απαλλαγεί από την
πολιτική της λιτότητας.

Παραμένει μία μικρή χρεοκοπημένη χώρα, που χρειάζεται εξωτερική βοήθεια και βρίσκεται γεωγραφικά σε μία “σκληρή” γειτονιά.
Στον βαθμό που δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης, η
Ελλάδα έχει μηδενική διαπραγματευτική ισχύ και θα χάσε σε οποιαδήποτε απόπειρα κάνει να εκβιάσει τους εταίρους της στην ευρωζώνη.

Θα χάσει, επίσης, όλους τους καρπούς της οικονομικής σταθεροποίησης που κέρδισε με τόση δυσκολία, ενώ θα δώσει το δικαίωμα στα “γεράκια” στην ευρωζώνη να την χρησιμοποιούν ως
παράδειγμα για το τί παθαίνει μία χώρα που παραβαίνει τις ευρωπαϊκές συμφωνίες».

Αυτό που δεν αναφέρει το Ινστιτούτο Paterson ως σενάριο είναι
μία εξέλιξη σε στυλ Κύπρου, η οποία θα γύριζε την ελληνική οικονομία πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Το πόσο τα καταλαβαίνουν όλα αυτά οι Έλληνες ψηφοφόροι είναι
ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, που δεν πρέπει να το αφήνουμε
στην άκρη.

..R ]^JVR ^R\ <L[KL\..- 9IWL^L P]c^P[TUJ\
.ZVT^TUJ\
Και φτάσαμε εδώ..
Στον κόμπο που σταμάτησε το χτένι. ΄Η θα λυθεί, ή δεν θα
πάμε παρακάτω.
Δεν θέλω να σας μεταφέρω την απογοήτευση και τους φόβους μου. Ούτε
την αγανάκτηση και την οργή μου. Συναισθήματα τέτοιου είδους δεν είναι
ωφέλιμα ούτε εποικοδομητικά. Και κάθε φορά που τα νοιώθω, προτιμώ
να τα θάβω πολύ βαθειά. Ακόμα και αν “βράζω”. Αρκεί βέβαια, να μην τιναχτεί το καπάκι της κατσαρόλας...
Θα ήθελα απλώς σήμερα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.
Θα ήθελα ας πούμε να μοιραστώ μαζί σας μια τραγική αμφιβολία, έναν
φόβο που δεν μπορώ να νικήσω: δεν μας έχω..εμπιστοσύνη!!
Δεν πιστεύω πια στον “σοφό λαό” αφού αυτό μου το γκρέμισε ο “κόσμος”
που συνέρρευε στον ΣΥΡΙΖΑ περιμένοντας ΞΑΝΑ παροχές και “δωράκια”.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο οτι ο “κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ”, δηλαδή οι λαθρομετανάστες, οι πρώην βολεμένοι του ΠΑΣΟΚ, οι ποινικοί, οι ακραίοι, οι απάτριδες, μια μερίδα περίεργων αύριο ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!
Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μετακομίσει όλοι οι βολεψάκηδες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν
κατάλαβαν οτι σ’ αυτό -το ΠΑΣΟΚ- δεν έχει άλλο “μάμ”!!
Και βεβαίως υπάρχει και μια μικρή μερίδα σωστών που ακόμα δεν μπορώ
να καταλάβω πως βρέθηκαν εκεί.
Βέβαια δεν ξεχνώ οτι τον ΣΥΡΙΖΑ τον δημιούργησαν τα κόμματα που κυβερνούσαν με τα χιλιάδες λάθη, τις αβλεψίες, τα κλειστά αυτιά στα ουρλιαχτά των πολιτών, την αδιαφορία για τις αυτοκτονίες, τον μαρτυρικό
θάνατο της παραγωγής, την φορομπηχτική πολιτική των δανειστών μας
και ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΗΝ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Σε μια προσπάθεια να διορθώσουν τα αδιόρθωτα μέσα στον χρόνο που
τους επέβαλλε η Ευρώπη (κεφαλαιώδες λάθος η αποδοχή της ΕΠΙΒΟΛΗΣ
συγκεκριμένου χρόνου) μέσα στην αποπνικτική πανταχόθεν πίεση που
μας επέβαλλαν αφού δεν εύρισκαν αντίσταση -τι αντίσταση να φέρεις οταν
ο δανειστής, σου έχει το πιστόλι στον κρόταφο- έχασαν το μέτρο και την
μπάλλα.
Κανείς -κατά την γνώμη μου - δεν μπορεί να ασκήσει ΣΩΣΤΗ κριτική, έξω
απο το χορό. Τι κριτική σωστή να κάνεις οταν κρίνεις κάποιον που ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και αν του κλείσεις την στρόφιγγα, θα πεθάνει!!
Ομως κι έξω απο αυτόν-τον χορό εννοώ- αν έχεις καλή θέληση και μπορείς να δεις καθαρά, μπορείς να βγάλεις και συμπέρασμα. Δεν μηδενίζω
κόπους και προσπάθειες, ασφυκτικούς “εναγκαλισμούς” και εντολές, απαιτήσεις, ταπεινώσεις και “σφαλιάρες”. Ομως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει οτι τον ΣΥΡΙΖΑ τα δύο μεγάλα κόμματα τον έφτιαξαν. Δικό τους
δημιούργημα είναι. Εκείνοι τον άνδρωσαν με μια σωρεία απανωτών
λαθών.
Και σε λίγο, πιθανότατα θα είναι κυβέρνηση. Ξέρω πολλούς Ελληνες που
δεν βλέπουν πια τηλεόραση. Είναι πολλές οι δυνάμεις που τον στηρίζουν,
πολλά τα πληρωμένα γκάλλοπ, πολλές οι φάτσες των αλητών που παίζουν στο κουτί το παιχνίδι του.

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανανέωση δελτίων Ανεργίαςκαι αιτήσεις για παροχές και βεβαιώσεις
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο
της συνεδρίασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015. Με
βάση τα καινοτόμα «εργαλεία» που διαμόρφωσε και παρέχει πλέον ο Οργανισμός, οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των
λοιπών παροχών, πλην της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος
μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία ανεργίας και
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για όλες τις λοιπές παροχές χωρίς να
προσέρχονται στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού, αλλά με απλά «βήματα» μέσω
της ιστοσελίδας www.oaed.gr.
Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών του Οργανισμού μπορούν, με τη χρήση των απαραίτητων κωδικών, να έχουν πρόσβαση, γρήγορα και εύκολα, στις νέες

Και ο σκεπτόμενος πολίτης είναι πλέον πολύ αδύναμος. Πολύ αδύναμος
μπροστά στις στρατιές των αφηνιασμένων για εξουσία ακραίων. Και η
μοίρα του αύριο, μπορεί να βρεθεί σε χέρια καταστροφικά.
Θα σταματήσω εδώ. Νοιώθω κούραση, οργή, και διάθεση φυγής. Νοιώθω
απογοήτευση..
Ομως, όχι ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. Ποτέ!!!
Ας πούμε οτι σήμερα, όσοι μου κάνατε την τιμή να με διαβάσετε, απλώς
“συζητήσαμε”.
Ανώφελα.
Χωρίς προτεινόμενες ΛΥΣΕΙΣ και ατραπούς διαφυγής.
Σας ευχαριστώ πολύ...ΑΝ με διαβάσατε..
Ες αύριον ....όποιο και αν είναι αυτό!
Κάνει το γύρου του διαδικτύου αυτή η είδηση, ανήκει στο defencenet.gr και θαρρώ πως καλό είναι να το γνωρίζετε:
“Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015
Eπεισόδιο στα Ιμια με ισραηλινή εμπλοκή - Πώς ένα σκάφος της ΕΛΛ.ΑΚΤ.
κυνήγησε ένα τουρκικό σκάφος διπλάσιου εκτοπίσματος και οπλισμού
Σοβαρό επεισόδιο το οποίο περιέργως δεν ανακοινώθηκε ούτε από το
ΓΕΕΘΑ, ούτε από την Ακτοφυλακή σημειώθηκε στα Ιμια αναφέρουν πηγές
του defencenet.gr από την Διοίκηση Εθνοφυλακής Δωδεκανήσου.
Μάλιστα στο επεισόδιο ενεπλάκη (εκουσίως ή ακουσίως;) και ένα ισραηλινό πλοίο το οποίο βρέθηκε κατά ένα περίεργο τρόπο στην περιοχή.
Οι πηγές αναφέρουν ότι τουρκικά αλιευτικά επιχείρησαν να προσεγγίσουν
τα Ιμια, έχοντας ήδη παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
Σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής το οποίο έσπευσε στο σημείο είχε τα
Ιμια "περικυκλωμένα" από τουρκικά αλιευτικά στα οποία τους ζητήθηκε να
αποχωρήσουν άμεσα (ένα από αυτά μπορεί και να αποβίβασε στα Ιμια
ένα ή δύο άτομα).
Μετά από λίγα λεπτά εμφανίστηκε ένα μεγάλο τουρκικό σκάφος της Ακτοφυλακής από τα νεότευκτα με τον ισχυρό οπλισμό πυροβόλων των 76
χλστ. από την Μούγλα, της περιοχής του Μποντρούμ δηλαδή της Αλικαρνασσού και ζήτησαν αυτοί από το μικρό ελληνικό περιπολικό να αποχωρήσει γιατί "Βρίσκεται μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα".
Ο κυβερνήτης του ελληνικού σκάφους, παρά την διαφορά στο εκτόπισμα
των δύο περιπολικών δεν δίστασε να κινηθεί κατά των τουρκικών αλιευτικών, αρχικά και αν συνεχεία κατά του τουρκικού σκάφους, το οποίο αιφνιδιάστηκε από την ελληνική κίνηση και όπως βεβαιώνουν οι αναφορές και
οι αυτόπτες μάρτυρες του ελληνικού σκάφους, πλησίασε το τουρκικό σε
απόσταση μόλις έξι μέτρων με την πλώρν του ελληνικού σκάφους να "βλέπει" τα πλευρά του τουρκικού.
Το τουρκικό πλοίο γύρισε τον πυργίσκο του πυροβόλου του προς το ελληνικό, αλλά το σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής με μία κίνηση προς
την πρύμνη του τουρκικού σκάφους βρέθηκε εκτός της ζώνης πυρός του
τουρκικού πλοίου.
Ακολούθησαν ελιγμοί και προσεγγίσει του ενός και του άλλου σκάφους και
ξαφνικά εμφανίστηκε στην περιοχή ένα ισραηλινό πλοίο και αμέσως μετά
το επεισόδιο έληξε. Κατά ένα περίεργο τρόπο, αναφέρεται ότι το όλο σκηνικό "καταγράφηκε" από το ισραηλινό πλοίο, μάλλον εμπορικό.
Στην περιοχή οι φρουρές των κοντινών νησιών (Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
κλπ) τέθηκαν σε επιφυλακή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια
επιπλέον τουρκική κίνηση.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr”

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθώντας τα εξής «βήματα»:
1) Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εισέρχονται στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από οποιονδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης
και στη συνέχεια,
2) Επιλέγουν το πεδίο «e–Υπηρεσίες» όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες που τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και δικαιούχοι των λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ, δεν
έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μπορούν να
προσέλθουν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2
του Οργανισμού για να πιστοποιηθούν και να
παραλάβουν κλειδάριθμο και κωδικούς πρόσβασης.

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΑ
Τις ελάχιστες φορές που ανοίγω την τηλεόραση
μου, αναθεματίζω την ώρα και με πιάνει κατάθλιψη.
Τόσος πολύς και μεγάλος ευτελισμός ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ.
‘Όλοι τους κυνηγούνε τα νούμερα και προς χάριν
του στόχου γίνονται και οι ίδιοι ΝΟΥΜΕΡΑ.
Βέβαια είναι δικαίωμα τους όταν το κανάλι είναι ιδιωτικό, άρα και το
συμφέρον προφανέστατα ιδιοτελές.
Από την δημόσια τηλεόραση όμως έχω απαιτήσεις ποιοτικές
καθώς φορολογούμαι για την λειτουργία της. Ομολογώ βεβαίως
ότι δεν έχει παρασυρθεί στο χάλι των ιδιωτικών καναλιών, όπου
πρόσωπα «τερακότες» έχουν αναλάβει εργολαβικά την κατατρομοκράτηση του Έλληνα, την υποβάθμιση της νοημοσύνης του και
τον εξευτελισμό των θεσμών και της Δημοκρατίας. Όλα αυτά με
την ανοχή - αν όχι την «άδεια» - των υποψηφίων «σωτήρων» της
χώρας.
Μοναδικό αντάλλαγμα, η παρουσία τους στα τηλεπαράθυρα σε
μια προσπάθεια να επιβάλουν εκ νέου την χρησιμότητα τους την
πολιτική, η οποία έχει προ πολλού κριθεί εκ του αποτελέσματος!
Συμπεριλαμβανομένων όλων των παρατάξεων οι οποίες έχουν
«ζεστάνει» τα έδρανα του Κοινοβουλίου και διασπάθισαν ελαφρά
«τη καρδία» τον κόπο γενεών των Ελλήνων πολιτών.
Καταρράκωσαν την αξιοπρέπεια τους, με αποτέλεσμα να έχουν
καταντήσει πένητες, αφερέγγυοι, ζήτουλες και μετανάστες. Ποιοί!;
Αυτοί που στην πατρίδα τους γεννήθηκε η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που ποτέ
δεν έχουν «απολαύσει».
Αναγκάζεσαι να παρακολουθήσεις έναν διπολισμό του υπέρτατου τρόμου από τη μια μεριά και της ακατάσχετης και ανέξοδης
παροχολογίας από την άλλη και απορείς αν έχεις ψευδαισθήσεις
ή είσαι τόσο πολύ «βλάκας».
Από τη μία ο φορομπήχτης και από την άλλη ο συνέταιρος αφέντης των απανταχού «συνδικαλιστών» δημοκρατών.
Από τους λόγους τους δεν παράγεται κανένα αποτέλεσμα και ως
εκ τούτου, ποιος μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά;
Και όμως ο απελπισμένος παρασύρεται από την παροχολογία και
τον λαϊκισμό, ο αδύναμος φοβάται την τρομοεπίθεση και θα ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια το ένα ή το άλλο κόμμα του διπολισμού,
εις γνώση του ότι το λογαριασμό σίγουρα θα τον πληρώσει με
πολύ μεγάλο «τόκο».
Αρνείται να διαλέξει άλλους δρόμους και να στείλει όλους όσους
έχουν διατελέσει έστω και μία φορά «βολευτές» στο σπίτι τους.
Ο Σαμαράς της Ν.Δ. με την τρομοεπίθεση του την οποία μεταμορφώνει όσο πλησιάζουν οι εκλογές σε παροχολογία, αλλά και ο
Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ-παρά το γεγονός ότι προηγούνται,γεγονός
αναμφισβήτητο- δεν θα πρέπει να υπερψηφιστούν ώστε να έχουν
κοινοβουλευτική αυτοδυναμία.
Μονόδρομος για τον πολίτη είναι να προκύψει Κυβέρνηση τουλάχιστον τρι-κομματική. Να συμμετέχουν δηλαδή και κόμματα που
βαδίζουν ισοροπιστικά και έχουν αποφύγει υποσχέσεις και κινδυνολογίες. Κι επειδή ο Έλληνας είναι σοφότερος των πολιτικών
που έχουν διαχειριστεί μέχρι τώρα τις τύχες του, με όσα λάθη κι αν
έχει κάνει στις επιλογές του, αλλά και για τον επιπρόσθετο λόγο
ότι μόνο αυτός πληρώνει το «μάρμαρο», καλείται να φέρει το ιδανικότερο αποτέλεσμα.
Αυτό κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είναι: πρώτο
κόμμα όποιο από τα δυο ο Λαός κρίνει ως πλέον ενδεδειγμένο για
την δεδομένη κατάσταση, χωρίς να υπερβαίνει σε ποσοστό το 2528%.
Και να δώσει την ευκαιρία σε όσα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν
κινδυνολογούν ή δεν έχουν ακραίες ή ποταπές θέσεις να αναλάβουν την συν-ευθύνη της διακυβέρνησης με μοναδικό γνώμονα το
συμφέρον της χώρας και την ανάταση του Εθνικού Φρονήματος
το οποίο έχουν κάνει σημαία τους -μόνο και μόνο επειδή πουλάει

- μορφώματα που λέγονται πολιτικά κόμματα.
Αυτά δεν έχουν θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ο θυμός για τους πολιτικούς μας πρέπει να τιθασευθεί δίνοντας
την ευκαιρία σε μας να ξεκαθαρίσουμε «αναίμακτα» το «σιτάρι»
από την «ψείρα».
Να πραγματοποιήσουμε πραγματική κάθαρση με την ψήφο μας.
Δεν θα συμβουλεύσω εγώ βεβαίως ποιο κόμμα ή ποιόν βουλευτή
θα ψηφίσετε.
ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ μόνο ποιό είναι το ιδανικότερο αποτέλεσμα για όλους
μας. Όσοι δεν είναι ταγμένοι σε ιδεοληψίες και έχουν απαλλαγεί
από τη μανία της τιμωρίας των υπευθύνων, ας ψηφίσουν εκτός
των δυο πόλων.

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;
Έφτασε ο «κόμπος στο χτένι» και καλούμαστε να επωμιστούμε
την ευθύνη επιλογής νέας Κυβέρνησης.
Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις –όσο χαλκευμένες και να είναι
–γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι για την πρωτιά κοντράρονται τα
κόμματα της Ν.Δ και του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
Τα υπόλοιπα κόμματα «φιλοδοξούν» ή διαγκωνίζονται καλύτερα,
για την τρίτη θέση.
Μια θέση η οποία με την προϋπόθεση της μη αυτοδυναμίας αποκτά
ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων. Και
ναι μεν οι δημοσκοπήσεις ανάλογα
με τον εντολέα προσπαθούν να
διαμορφώσουν το ανάλογο ρεύμα,
αλλά η πραγματικότητα είναι κρυμμένη στη σκέψη του αμφιταλαντευόμενου και αναποφάσιστου Πολίτη.
Το ποσοστό των τελευταίων είναι μεγάλο και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από την προσπάθεια των κομμάτων του διπολισμού για
μεγαλύτερη πόλωση.
Στην προσπάθεια τους αυτή πείθουν περί του αντιθέτου καθώς
παρασύρονται στην περιχαράκωση του στενού κομματικού πλαισίου δράσης τους, υποβαθμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία έχουμε φέρει τη χώρα, με κύρια ευθύνη τους ίδιους
και συμμέτοχους όλους μας.
Στο “δια ταύτα” όμως την 26|1|15 η χώρα πρέπει να έχει Κυβέρνηση.
Την πλάστιγγα καλούνται να γείρουν - ή μάλλον είναι στην ευχέρεια
τους να το πράξουν - όσοι απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα «κατηγοριοποιούνται» στους αναποφάσιστους.
Αυτοί λοιπόν αποφασίζουν επί της ουσίας καθώς όλοι οι άλλοι- ας
πούμε αποφασιστικοί- έχουμε πείσει εαυτούς ότι το τάδε ή το δείνα
κόμμα έχει καταφέρει να κερδίσει την προτίμηση μας.
Βέβαια η ευθύνη μοιράζεται σε όλους αφού καλούμαστε αναποφάσιστοι και αποφασισμένοι να καταφέρουμε να εκλέξουμε την
ιδανικότερη Κυβέρνηση.
Μια Κυβέρνηση η οποία δεν πρέπει με κανένα τρόπο να είναι μονομοκομματική και αν είναι δυνατόν να είναι τρι-κομματική.
Είναι η μοναδική περίπτωση επιβολής κάποιου ελέγχου και ποτέ
“λευκή επιταγη”.
Τα παθήματα του πρόσφατου παρελθόντος ας μας γίνουν επιτέλους μάθημα που θα μας οδηγήσει προς το καλύτερο.
Εάν τα δυο κόμματα δεν έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 30% έκαστο, τότε τα άλλα κόμματα - όποια προτιμάτε- θα είναι επί της ουσίας οι «κυματοθραύστες» της ενδεχόμενης-αν όχι σίγουρηςΚυβερνητικής αβίαστης αδιαλλαξίας και αλαζονείας.
Πολυκομματική Βουλή λοιπόν με κόμματα που δεσμεύονται στην
κατεύθυνση του κοινού Ελληνικού συμφέροντος.

Παρατείνεται μέχρι 31/12/2015 η απόσυρση αυτοκινήτων
Διαβάστε εδώ την σχετική εγκύκλιο:

“Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270
Α΄), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.4316/2014
(ΦΕΚ Α΄ 270) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Παρατείνεται μέχρι 31/12/2015 η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212) και της παρ. 5 του άρθρου 30 του
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66), περί του δικαιώματος παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται και περί απόσυρσης για
καταστροφή Ε.Ι.Χ και φορτηγών Ι.Χ αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας έχουν εκδοθεί στη χώρα μας έως 31/12/2001 και έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή
και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών, αντίστοιχα. Με τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις ορίζεται επίσης ότι, τα εν λόγω αυτοκίνητα πρέπει
να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι και την 20-12-2015.
Η ισχύς των προαναφερομένων διατάξεων αρχίζει από 1/1/2015.
Επιπλέον, τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις εγκυκλίους ΠΟΛ
1037/22.2.2011 , ΠΟΛ1050/15.3.2011 , ΠΟΛ1074/8-4-2011 και
ΠΟΛ.1091/30-3-2012 , αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των αποσυρόμενων οχημάτων (να έχουν καταβληθεί για το έτος της
απόσυρσης καθώς και οι τυχόν οφειλές προηγούμενων ετών, διαδικασία
οριστικής διαγραφής, χορήγηση βεβαίωσης κ.τ.λ) εξακολουθούν αναλογικά να ισχύουν και μετά την προαναφερόμενη παράταση των διατάξεων
περί της απόσυρσης των αυτοκινήτων οχημάτων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ”

ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ; ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

“Σε σχέση με δημοσιεύματα για φορολογική επιβάρυνση όσων αμείβονται
με «μπλοκάκι», το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
1. Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα φυσικά πρόσωπα που αμείβονται αποκλειστικά με «μπλοκάκια» εξακολουθούν να φορολογούνται ως μισθωτοί (με φορολογικό συντελεστή 22% για
φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ) και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, ακόμη και αν υπερβαίνουν
τον αριθμό αυτό, εφόσον ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από
επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες
(όπως άλλωστε ακριβώς ίσχυε και για τα εισοδήματα του 2013 με τον προϊσχύσαντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).
β. Δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία.
2. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι μισθωτοί λόγω ύπαρξης έμμισθης σχέσης εργασίας, αλλά παράλληλα έχουν αμοιβές και με «μπλοκάκι», φορολογούνταν για τα εισοδήματα του 2013 ως μισθωτοί για το
σύνολο του εισοδήματός τους. Δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να εκπέσουν
τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, με αποτέλεσμα η άθροιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και του συνόλου του εισοδήματος από «μπλοκάκια» να οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση. Όπως είχε επισημανθεί και
σε σχετικά δημοσιεύματα στις αρχές του 2014, ο τρόπος αυτός φορολόγησης συνεπαγόταν επιβάρυνση για όσους είχαν και εισοδήματα ως μισθωτοί.
Αντίθετα, με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνεται η δυνατότητα και στους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και απασχολούνται επιπλέον με «μπλοκάκια» να εκπίπτουν τις
επιχειρηματικές τους δαπάνες, όπως και όλοι οι άλλοι που έχουν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αποφεύγεται επίσης η ενδεχόμενη
υπαγωγή σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, στην οποία θα μπορούσε
να οδηγήσει η αθροιστική φορολόγηση του εισοδήματος από «μπλοκάκια»
μαζί με εισόδημα από μισθούς.
3. Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια» υποχρεούνται σε
καταβολή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ (σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3986/2011 που διατηρείται σε ισχύ
και με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) και δεν τίθεται κανένα ζήτημα αύξησης του ποσού αυτού για το 2015.”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση με την οποία δόθηκε
παράταση στην υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του
ημερολογιακού έτους 2014, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος Ιανουα-

ρίου 2015.
Ειδικότερα, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του 2014 θα υποβάλλονται
ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015.
Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές καταστάσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων των υποβληθέντων στοιχείων θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.

Παράταση χωρίς πρόστιμα για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών

Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων,Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών, οι οποίες
υποβάλλονται εντός δεκαημέρου από την έναρξη της διαχειριστικής-φορολογικής περιόδου 2015.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των πολιτών και για την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα
Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία δίδεται απαλλαγή
σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης αρχείου αποθεμάτων. Με την απαλλαγή αυτή διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη της απογραφής, είτε λόγω του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους
είτε και της μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθέματος, και δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών.
Από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής, απαλλάσσονται ενδεικτικά οι
εξής επιχειρήσεις:
- Φαρμακεία
- Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ειδικού και κανονικού καθεστώτος
ΦΠΑ)
- Ανθοπωλεία
- Βιβλιοπωλεία
- Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου
- Ζαχαροπλαστεία
- Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια- Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών διατροφής (παντοπωλεία, μίνι μάρκετ,
ιχθυοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), ψιλικών, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων
(πώληση χονδρική), χρωμάτων κλπ
- Περίπτερα κλπ
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας
φυσικής απογραφής ακόμα και όταν ασκούν και άλλη δραστηριότητα, εφόσον ο καθαρός κύκλος εργασιών της τελευταίας δεν υπερβαίνει τα 150.000
ευρώ.
Από την ανωτέρω υποχρέωση απαλλάσσονται επίσης και τα πρατήρια βενζίνης, δεδομένου ότι τα αποθέματα αυτών προσδιορίζονται από το σύστημα εισροών-εκροών. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρατήρια πωλούν
και λοιπά προϊόντα (π.χ. λιπαντικά, είδη αυτοκινήτου, τσιγάρα, αναψυκτικά
κλπ) απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής, εφόσον ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών της παράλληλης αυτής
δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 Τ.Μ.

Ύστερα από σχετικά ερωτήματα πολιτών διευκρινίζεται ότι: μετά την κατάργηση του ελέγχου των δικαιολογητικών για την ηλεκτροδότηση των ακινήτων και την άμεση χορήγηση της βεβαίωσης από τις Δ.Ο.Υ., χωρίς
περαιτέρω ταλαιπωρία, για όσες βεβαιώσεις δόθηκαν κατά τα έτη 20082013, θα γίνει μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος που θα περιοριστεί σε πολύ
συγκεκριμένα ΑΦΜ ανά έτος και μόνο για τις μεγάλες ιδιοκτησίες άνω των
180 τ.μ.. Όσον αφορά τα αυθαίρετα κτίσματα δειγματοληπτικά θα
ελεγχθούν μόνο όσα είναι άνω των 120 τ.μ. και για τα οποία έχει χορηγηθεί βεβαίωση χρηματοδότησης κατά τα έτη 2008-2013.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότησηχορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:
α) εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7
β) εντός του έτους 2009 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 1
γ) εντός του έτους 2010 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 4
δ) εντός του έτους 2011 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου
λήγει στο 2
ε) εντός του έτους 2012 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου
λήγει στο 5
στ) εντός του έτους 2013 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 9

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση ο δειγματοληπτικός έλεγχος δεν
αφορά ακίνητα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή ακίνητα των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε από τις 25-11-2005 και μετά.

**1^LX YP.LNg]P^P ^ZX UL^LbfU^R ]L\, LVPKb^P J bPUH]^P ^ZX WP VKNZ `_^TUe
VHOT. ? .HNZ\ SL MNLKXPT .ZVf PfUZVL WP^H.
**<P IXL LVZ_WTXeaL[^Z UH^c L.e ^Z UHV_WWL ^R\ ]TOP[g]^[L\, ^Z ]TOI[cWH
]L\ SL NKXP^LT .TZ N[JNZ[L, L`Zf ^Z ]KOP[Z SL ULKPT .P[T]]e^P[Z ULT R SP[WZU[L]KL SL OTL^R[PK^LT .P[T]]e^P[Z.
**AKY^P ]^Z_\ ]cVJXP\
]L\ .Z_ MZfVc]LX, M[L]^e YfOT ]P WTU[I\ ]_aXI\ .Z]e^R^P\. 2`J]^P
^Z 10-15 VP.^H ULT
WP^H YP.VfXP^P WP M[L]^e XP[e. 0 [KY^P ]^ZX
]cVJXL WT]J UZf.L ]eOL
WLNPT[TUJ ULT WKL UZf.L
YfOT. 2`J]^P ^Z WPKNWL
XL L`[K]PT P.K 10h ULT
WP^H LOPTH]^P IXL W.gV
M[L]^e XP[e.
**? MZ_VcWIXZ\ WP VK.R
XP[Zaf^R\, YPMZ_VgXPT
e^LX [KYP^P WTL UZf.L
LVH^T ULT WTL UZf.L ]eOL
WLNPT[TUJ\.<P^H, [KY^P
M[L]^e XP[e.

..   

]^RWL WP IXL WPKNWL e.c\: ]P IXL VK^[Z XP[Zf, OTLVf]^P OfZ UZ_^LVTI\ ^R\
]Zf.L\ QHaL[R ULT OfZ UZ_^LVTI\ VP_Ue YfOT.
**2X O_]UZVPfP]^P XL MNHVP^P IXL `PVVe L.e IXL W.Z_UHVT, ^_VKY^P ^Z VLTWe
^Z_ W.Z_ULVTZf NTL VKNL OP_^P[eVP.^L WP IXL QP]^e .LXK. ? `PVVe\ SL MNPT
PfUZVL .
**2X ^L I.T.VL ]L\ IaZ_X N[L^]Z_XTI\ LNZ[H]^P ^T\ PTOTUI\ LVZT`I\ .Z_ U_UVZ`Z[ZfX ]^RX LNZ[H
ULT ULWZ_`VH[P^P L.Z^PVP]WL^TUH
eVP\ ^T\ N[L^]Z_XTI\ ]^T\ YfVTXP\
P.T`HXPTP\.

! 

"  

..

**<TL UZ_^LVTH ^R\ ]Zf.L\ _N[e ^cX .TH^cX WP
WTL UZ_^LVTH ].Z[IVLTZ ]P IXL NLVeXT XP[Zf .Z_ LXLUL^PfP^LT ULVH, ULT [LX^KQP^P WP L_^e ^L OIXO[L ULT ^L `_^H, PYL`LXKQPT ^L IX^ZWL ULT ^L .L[H]T^L
**E^THY^P ^Z OTUe ]L\ PX^ZWZU^eXZ WP ^[PT\ UZf.P\ XP[Zf, OfZ UZ_^LVTI\ ]Zf.L\ V_cWIXZ ]Ue[OZ ULT WT]J UZf.L YP[e ULT ^[TWWIXZ WLdX^LXe .Z_ M[H]L^P
Ic\ e^Z_ WPKXZ_X OfZ UZf.P\ _N[Zf. 2`J]^P ^Z XL U[_g]PT, ]Z_[g]^P ULT bPUH]^P OIXO[L, `_^H ULT VLaLXTUH.

**CL `_^H ]L\ SL QJ]Z_X OfZ PMOZWHOP\ ac[K\ .e^T]WL, LX NPWK]P^P
^RX W.LXTI[L WP M[PNWIXP\ P`RWP[KOP\ ULT ^L ^Z.ZSP^J]P^P .HXc
^Z_\, L`Zf .[g^L ^L .Z^K]P^P ULVH.
B^R ]_XIaPTL, ^L bPUHQP^P WP XP[e
ULT ^L ]UP.HQP^P WP XHTVZX ]LUZfVP\ .[Z]IaZX^L\ eWc\ XL WRX
LUZ_W.ZfX ]^L `fVVL.
**E_VH^P ^L _.ZVPKWWL^L ]L.Z_XTgX
.Z_ OPX W.Z[PK^P .TL XL ^L a[R]TWZ.ZTJ]P^P NTL XL .V_SPK^P ULT e^LX
WLQPfZX^LT L[UP^H a^_.J]^P ^L ]^Z
W.VIX^P[ WP VKNZ XP[e. 9L IaP^P
IXL LXLU_UVcWIXZ ]L.ZfXT ]P _N[J
WZ[`J

**2X `_VH^P ^L .Z^J[TL ]L\ ^LU^Z.ZTgX^L\ ^L ]P ]^ZKMP\, ^Z IXL WI]L ]^Z
HVVZ, PKXLT .ZVf .TSLXeX UH.ZTL ]^TNWJ XL ]`RXg]Z_X ULT XL WRX W.Z[PK^P XL
^L YPac[K]P^P. 4TL XL ^L ac[K]P^P ac[K\ XL ].H]Z_X, M_SK]^P ^Z UH^c - UH^c
^R\ ]^ZKML\ ]P IXL W.ZV WP QP]^e XP[e ULT NPWK]^P ^Z .HXc - .HXc WP U[fZ
XP[e. 6KXLT .ZVf L.Z^PVP]WL^TUe..

**@LNg]^P ^L UP[TH ]L\ ]^Z b_NPKZ WP[TUI\ g[P\ .[TX ^L LXHbP^P ULT UHXP^P
ZTUZXZWKL L`Zf SL OTL[UI]Z_X .ZVf .P[T]]e^P[Z.

**3HV^P ]P IXL .Z^J[T ^QTX. 3Z_^JY^P WI]L ^Z Ue]WRWH ]L\ ULT L`J]^P ^Z XL
WZ_VTH]PT NTL WT]J g[L. >PMNHVP^P ULVH WP aVTL[e XP[e. 9L IaPT NKXPT VLW.P[e ]LX ULTXZf[NTZ..

**4[L^QZ_XTI\ ]P ULS[I.^P\ ULT N_LVTUH, OTZ[SgXZX^LT HbZNL PHX ^[KbP^P
P.HXc ^Z_\ VKNR L.VJ ZOZX^e.L]^L WP IXL WLVLUe f`L]WL.

**4TL XL VHW.Z_X ULT XL `LKXZX^LT ULSL[H ^L LVZ_WTXIXTL ]UPfR ]L\, M[H]^P
^L WI]L ]P UL_^e XP[e WLQK WP [ZOIVP\ U[PWW_OTgX NTL 10 - 15 VP.^H.

**CZ aPTWgXL .Z_ LXHMPT ^Z ULVZ[T`I[, ^Z.ZSP^J]^P .HXc IXL WTU[e N_HVTXZ
W.ZV WP XP[e ULT VKNZ YKOT. CZ YKOT PYL`LXKQPT ^T\ W_[cOTI\ ^Z_ ^]TNH[Z_ .

**2X R .VHUL ^Z_ ]KOP[Z_ UZVVHPT, ^[Kb^P ^RX e]Z PKXLT LUeWL aVTL[J WP IXL
VP.^e UZWWH^T .LXK, ]^Z Z.ZKZ SL IaP^P MHVPT P.HXc ^[TWWIXZ UP[K. ;L^e.TX
.P[H]^P ^RX .VHUL WP IXL WLVLUe .LXK.

**4TL XL WRX `Z_]Ug]Z_X L.e ^Z .Vf]TWZ ULT UL^L]^[L`ZfX N[JNZ[L ^L YfVTXL ]UPfR ^R\ UZ_QKXL\ ]L\, .[TX ^L a[R]TWZ.ZTJ]P^P NTL .[g^R `Z[H, .P[H]^P ^L WP IXL MZ_[^]HUT MZ_^RNWIXZ ]P VKNZ VHOT. BUZ_.K]^P ^L L.LVH WP
aL[^K UZ_QKXL\ ULT L`J]^P ^L I^]T NTL PTUZ]T^I]]P[T\ g[P\.
**2X IaP^P .L[HS_[Z ]^RX UZ_QKXL ]L\ ^Z.ZSP^J]^P WKL QL[X^TXTI[L ]^Z .P[MHQT ^Z_ ULT `_^Ib^P ML]TVTUe, WLdX^LXe, HXRSZ, OPXO[ZVKMLXZ.
**2X SIVP^P XL .VfXP^P ^L `fVVL ^cX `_^gX ]L\ .[Z]SI]^P ]P IXL NLVeXT
XP[Zf, WT]J UZf.L ]eOL WLNPT[TUJ\ ULT IXL UZ_^LVHUT NV_UZf VHOT. 2XLUL^Ib^P
^L ULVH ULT bPUH]^P WP L_^e eVL ^L `_^H.
**<.Z[PK^P XL U[L^J]P^P `[I]UTL P.K a[eXTL ^RX W.ZNTH .Z_ ]L\ .P[K]]PbP
L.Z ^Z MHbTWZ ^Z_ ].T^TZf ]L\, LX ]UP.H]P^P ^Z OZaPKZ WP IXL `fVVZ .VL]^TUZf, WP^H UVPK]P^P ^Z ]UI.L]WH ^Z_ a^_.gX^L\ WP IXL ]`_[K, ULT U[L^J]^P
^Z LXL.ZOZN_[T]WIXZ.
**5TL^R[PK]^P ^L VZ_VZfOTL ]^Z MHQZ ]L\ `[I]UL ULT O[Z]P[H P.K WPNHVZ OTH-

**4TL XL VHWbZ_X ^L L]RWTUH ]L\, ^[Kb^P ^L WP VKNR ]eOL J WP ]^Ha^R L.e
^Z ^QHUT..
**2VVHYL^P SI]R ]^L I.T.VH ]L\; @c\ SL ]MJ]P^P ^L ]RWHOTL .Z_ IaZ_X L`J]PT ^L .eOTL ^Z_ ^[L.PQTZf ]^R WZUI^L; 2`JXZX^L\ L.Vg\ ^ZX L^We L.e ^Z ]KOP[e ]L\ ]P L.e]^L]R 5 PU. L.e ^L ]RWHOTL ULT ^[KMZX^L\ WP^H WP OfXLWR ^Z
]RWPKZ .Z_ IaPT .L^RSPK.
**2X ].H]PT ^Z OLU^_VKOT .Z_ LXZKNPT ^Z UZ_^HUT ^cX LXLb_U^TUgX J ^R\ W.K[L\, WRX L.PV.T]^PK^P.. 2UeWL ULT ac[K\ LXZTa^J[T W.Z[PK^P XL ^Z LXZKYP^P PfUZVL ! 2[UPK XL .TI]P^P ^R VLMJ PXe\ UZ_^LVTZf ]^Z .P[KN[LWWL ^Z_
LXZKNWL^Z\.,
**4TL XL YPUZVVH^P ^L L_^ZUeVVR^L, MNHV^P ^Z WPNLVf^P[Z WI[Z\ ULT L.ZWLU[fXP^P e]Z P.TWIXPT WP VKNZ ULSL[e ZTXe.XP_WL J OTLV_^TUe. @[Z]ZaJ ]^T\ MLWWIXP\ P.T`HXPTP\ WJ.c\ OTLVfP^LT ULT ^Z a[gWL.

ΟΑΕΕ Ανακοίνωση

Παράταση χρόνου κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία 16/12/2014

γείσα κατηγορία για δύο ακόμη έτη, έως 31/12/2016.
Μετά την ημερομηνία αυτή θα επανέλθουν αυτοδίκαια στην
υποχρεωτική κατηγορία.

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει
την κατάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης ότι με πρόσφατη διάταξη (Ν. 4310/14 αρθρ. 55
παρ 7) παρατάθηκε ο χρόνος παραμονής τους στην επιλε-

Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα
μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκουν εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση οφειλών.

σελίδα 11

Επιχειρηματική Ενημέρωση
ΒΕΛΓΙΟ:Εξωτερικό εμπόριο και διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Βελγίου κατά το εννεάμηνο 2014 (βελγικά
στοιχεία)
ΠΗΓΗ:
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Rue des Petits Carmes 6-1000 Bruxelles
Τηλ. : 00 32 2 545 55 06 Φαξ : 00 32 2 545 55 08
Email : ecocom-brussels@mfa.gr Βρυξέλλες, 30/12/2014
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το πρώτο εννεάμηνο τρέχοντος έτους υπήρξε ελλειμματικό κατά 5,18 δις. €, σημειώνοντας αξιόλογη
βελτίωση έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου 2013, όταν είχε ανέλθει σε
6,32 δις. € (βελτίωση κατά 18,03%).
Η βελτίωση αυτή του εμπορικού ελλείμματος προήλθε κυρίως από την
αύξηση των εξαγωγών του Βελγίου κατά 1,61%, και ιδιαίτερα εκείνων
προς τρίτες χώρες, κατά 2,64%.
Σημειώνουμε ότι οι βελγικές εξαγωγές προς κοινοτικές χώρες αυξήθηκαν με ρυθμό 1,16%. Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές εισαγωγές από
κοινοτικές χώρες μειώθηκαν κατά 0,51%, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά κατά
4,8% οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα οι συνολικές εισαγωγές της χώρας στο εννεάμηνο του 2014 να αυξηθούν ελαφρά (+0,95%)
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο όγκος του βελγικού
εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,27% το πρώτο εννεάμηνο του
2014 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του περσινού έτους (ανερχόμενος
σε 374,9 δις. €, έναντι 370,18 δις. €).
Τη μερίδα του λέοντος στις βελγικές εξαγωγές κατέχουν οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το 69,1% των βελγικών εξαγωγών
κατευθύνθηκε προς αυτές. Αντίστοιχα, το 71,4% των βελγικών εισαγωγών πρώτου εννεαμήνου 2014 προήλθε από χώρες της Ε.Ε.
Συνολικά στο εννεάμηνο 2014 παρατηρούμε αξιόλογη βελτίωση των
μεγεθών του βελγικού εξωτερικού εμπορίου –κυρίως των εξαγωγών- σε
σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013, καθώς και ενίσχυση της
σταθερής τάσης μεγέθυνσης των εμπορικών συναλλαγών της χώρας –ιδιαίτερα των βελγικών εισαγωγών- με μη κοινοτικούς εταίρους.
Σημειώνουμε ωστόσο ότι η θετική εξέλιξη των μεγεθών του βελγικού εξωτερικού εμπορίου δείχνει να έχει κάπως ανακοπεί το εννεάμηνο 2014 σε
σύγκριση με τα στοιχεία του εξαμήνου του 2014, όπου οι συνολικές βελγικές εξαγωγές είχαν αυξηθεί κατά 2,6% και εκείνες προς τρίτες χώρες
κατά 7,1%, ενώ οι συνολικές βελγικές εισαγωγές είχαν αυξηθεί κατά μόλις
0,2%.
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε την συγκριτική εξέλιξη του
βελγικού εξωτερικού εμπορίου την τελευταία τριετία και τα εννεάμηνα του
2013 και του 2014. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία του 2013 έχουν αναθεωρηθεί.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δίκαιο και ευέλικτο το πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, με θέμα : «Ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία», παρουσία πολυπληθούς κοινού.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Ανδριανός Μιχάλαρος, μεταξύ
άλλων στην ομιλία του, αφού ευχαρίστησε τους Γ.Γ. Βιομηχανίας και Ασφαλίσεων, κ.κ. Στεργίου και Κοκκόρη αντίστοιχα και τους Διοικητές του ΙΚΑΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ, κο Σπυρόπουλο και κα Κωτίδου αντίστοιχα, για την
ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Επιμελητηρίου να ενημερώσουν
οι ίδιοι άμεσα τα μέλη του ΒΕΠ, επεσήμανε ότι η ρύθμιση των επιχειρηματικών «κόκκινων» δανείων θα δώσει τη δυνατότητα στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να παραμείνουν βιώσιμες, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.
Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, εξέφρασε την
ικανοποίησή του και υπενθύμισε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,
ήταν το μόνο Επιμελητήριο που, από τον Ιανουάριο του 2013, με επιστολή
του στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, ζήτησε την
αύξηση των δόσεων σε 100 προκειμένου να στηριχθούν οι μικρομεσαίοι
επαγγελματοβιοτέχνες, που ….κάποτε, κατά γενική ομολογία, αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο Γεν. Γραμματέας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφέρθηκε διεξοδικά στη ρύθμιση για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια και
επεσήμανε ότι ο νόμος δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα να διαγράψουν οφειλές και οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις αφορούν και πολύ μικρές
δραστηριότητες, ακόμα και ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οπότε υπάρχει αισιοδοξίαοτι θα υπαχθούν στη ρύθμιση πολλοί οφειλέτες. Τόνισε δε, ότι αυτή η ρύθμιση είναι μία καλή ευκαιρία και θα
είναι η τελευταία και πρόσθεσε ότι το «κούρεμα» των 500.000 ευρώ κεφαλαίου και τόκων αφορά κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
Ο Γεν. Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,του Υπουργείου Εργασίας, κος Π. Κοκκόρης, ανέφερε ότι η νέα ρύθμιση είναι μία τελευταία ευκαιρία για όσους πραγματικά επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους
και κινείται σε πιο δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο και ως προς τις δόσεις που
ανέρχονται στις 100 και ως προς το ελάχιστο ποσόν που είναι 50 ευρώ.
Υποστήριξε ότι η ρύθμιση θα έχει αποτελέσματα σε αντίθεση με προηγούμενη ρύθμιση που τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά. Με τη ρύθμιση αυτή, τόνισε, και το Ασφαλιστικό Σύστημα ενισχύεται, αλλά και η
επιχειρηματικότητα.Επεσήμανε δε ότι οι οφειλέτες ενημερώνονται από το
Υπουργείο Εργασίας και ότι δεν έγινε καμία κατάσχεση λόγω χρεών.Ο Διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ανακοίνωσε ότι η
ρύθμιση αυτή θα είναι η τελευταία και, κατ΄ εκτίμησή του, δεν θα υπάρξει
άλλη ρύθμιση, χωρίς αυτό να αποκλείει τις κανονιστικές παρεμβάσεις για
διαδικαστικά ζητήματα, που πιθανόν θα προκύψουν.

Η Διοικητής του ΟΑΕΕ, κα Γεωργία Κωτίδου, με τη σειρά της αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της ρύθμισης τόσο για τους ασφαλισμένους όσο
και για τον Οργανισμό. Είπε ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα καταβολής
των συντάξεων, αλλά τόνισε ότι υπάρχει κίνδυνος, αφού η αναλογία στις
καταβαλλόμενες εισφορές με τις εισπράξεις είναι μικρότερη της μονάδας.

ιατρικά θέματα με την Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ

2A9A:C:;2: C: @A6@6: =2 >6A6C6

OT .LSJ]PT\ ^cX L[S[g]PcX .[Z]MHVVZ_X .HXc L.e ^Z 90% ^cX LXS[g.cX ]JWP[L.
8 O_]ULWbKL ULT Z .eXZ\ ^cX L[S[g]PcX .L[Z_]THQP^LT ]P WKL P_[PKL NUHWL L]SPXgX,
.Z_ .[Z]I[aZX^LT ]^Z .LSZVZNTUe TL^[PKZ. ;L^H ^RX OTL`Z[TUJ OTHNXc]R OTL.T]^gXP^LT
PHX ^L .LSZVZNTUH L_^H ]_W.^gWL^L Z`PKVZX^LT ]P [P_WL^ZVZNTUJ .HSR]R (..a. [P_WL^ZPTOJ\ L[S[K^T\, VfUZ\), Z[NLXTUe Xe]RWL (..a. _.P[.L[LS_[PZPTOT]We\, LfYR]R Z_[TUZf ZYIZ\) J PHX .[eUPT^LT NTL PU`_VT]^TUJ VeNc RVTUKL\ Z]^PZL[S[K^TOL.
8 PU`_VT]^TUJ L[S[K^TOL, P_[Ic\ NXc]^J c\ «L[S[T^TUH», PKXLT R .TZ ]_aXJ LT^KL ]_W.^cWH^cX L.e ^T\ L[S[g]PT\, .Z_ PW`LXKQZX^LT WP ^RX .H[ZOZ ^R\ RVTUKL\. 8 a[ZXZVZNTUJ RVTUKL .Z_ PW`LXKQZX^LT ZT UVTXTUI\ PUORVg]PT\ ^R\ Xe]Z_, .ZTUKVVPT L.e H^ZWZ
]P H^ZWZ, LVVH R P.K.^c]J ^R\ PKXLT ]_aXJ ]P H^ZWL HXc ^cX PYJX^L P^gX.
8 UVR[ZXZWTUe^R^L IaPT ]RWLX^TUe [eVZ ]^RX .LSZNIXPTL ^R\ Xe]Z_. @[ZZOP_^TUg\ Z
aeXO[Z\ PU`_VKQP^LT, PXg LXL.^f]]ZX^LT .P[TZaI\ Z]^TUJ\ _.P[^[Z`KL\ WP Z]^Pe`_^L
]^RX L[S[TUJ P.T`HXPTL. CL .LSZVZNTUH `LTXeWPXL W.Z[PK XL L`Z[ZfX ^R ].ZXO_VTUJ
]^JVR, ^Z NeXL^Z, ^RX H[S[c]R ^Z_ T]aKZ_ J WTU[e^P[P\ L[S[g]PT\. CZ L.Z^IVP]WL PKXLT
R O_]ULWbKL ULT Z .eXZ\ ^cX L[S[g]PcX. CL ]_W.^gWL^L ]P L[UP^H H^ZWL ]_XOIZX^LT
WP Z[T]WIXP\ ULT[TUI\ WP^LMZVI\ (_N[L]KL, WP^L.^g]PT\ SP[WZU[L]KL\), PXg ]_aXH P.TOPTXgXZX^LT WP ^RX O[L]^R[Te^R^L J ^RX H[]R MH[Z_\ ULT .L[Z_]THQZ_X f`P]R e^LX ^Z
H^ZWZ LXL.LfP^LT. CZ .LSZVZNTUe L_^e .[eMVRWL ]P Z[T]WIXL H^ZWL VLWMHXPT ^I^ZTP\
OTL]^H]PT\, .Z_ .[ZULVPK P.K WLU[eX LUTXR^Z.ZKR]R ^Z_ .H]aZX^L WP ]RWLX^TUI\ b_aZVZNTUI\ ULT UZTXcXTUI\ P.T.^g]PT\.
CT .[I.PT XL NXc[KQP^P LXL`Z[TUH WP ^RX .[eVRbR ^R\ Xe]Z_:
• 8 LXLNULTe^R^L ^J[R]R\ WI^[cX .[eVRbR\ L.e ^R XPL[J RVTUKL PKXLT ]RWLX^TUJ.
• 8 .La_]L[UKL L_YHXPT ^RX .TSLXe^R^L .[Z]MZVJ\ L.e Z]^PZL[S[K^TOL
• 8 H]UR]R ]_X^PVPK ]^RX .[eVRbR ^R\ Xe]Z_. G]^e]Z R a[eXTL UL^L.eXR]R ^cX L[S[g]PcX, VeNc LUL^HVVRVcX LSVR^TUgX .[ZN[LWWH^cX, LSVR^TUgX _.ZORWH^cX J _.P[MZVgX UL^H ^RX H]UR]R, L_YHXPT ^RX P.K.^c]R ^R\ Xe]Z_
• 6.LNNIVWL^L .Z_ P.TMHVVZ_X ^RX H[]R ULT WP^L`Z[H `Z[^KcX ]_XOIZX^LT WP LfYR]R
^R\ P.K.^c]R\ ^R\ Z]^PZL[S[K^TOL\
• 8 P.L[UJ\ .[e]VRbR MT^LWKXR\ D, PKXLT ]RWLX^TUJ ]^RX .[eVRbR ^R\ PU`_VT]^TUJ\ Z]^PZL[S[K^TOL\. 8 .VPTZbR`KL ^R\ MT^LWKXR\ ]_X^KSP^LT ]^ZX Z[NLXT]We WP^H L.e IUSP]R ^Z_
OI[WL^Z\ ]^ZX JVTZ. BRWLX^TUJ .Z]e^R^L _.H[aPT ]^L bH[TL, ]^L L_NH, ]^L NLVLU^ZUZWTUH .[ZdeX^L
• CZ L_YRWIXZ Z_[TUe ZYf P.TOPTXgXPT ^RX `SZ[H .Z_ .[ZULVPK Z a[eXZ\ ]^RX H[S[c]R
]P P_LK]SR^L H^ZWL ULT .[I.PT XL L.ZULSK]^L^LT. ? INULT[Z\ PX^Z.T]We\ ULT SP[L.PKL
^R\ Z]^PZ.e[c]R\ .Z_ .[Z]MHVVPT P.K]R\ ^L Z]^H WP ^RX .H[ZOZ ^R\ RVTUKL\ PKXLT L.L[LK^R^R.
CT .[I.PT XL NXc[KQP^P P.K]R\ P]PK\ .Z_ .H]aP^P L.e L[S[T^TUH:
• ;HSP ]fW.^cWL L.e ^T\ L[S[g]PT\ OPX PKXLT L[S[T^TUH. ;LUg]PT\, Z[T]WIXL VZTWgOR,
[P_WL^ZVZNTUH XZ]JWL^L, XZ]JWL^L LKWL^Z\, XP_[ZVZNTUH XZ]JWL^L, .LSJ]PT\ PXOZU[TXgX LOIXcX, WP^LMZVTUH XZ]JWL^L ]_XZOPfZX^LT L.e .eXZ_\ ULT O_]ULWbKL L[S[g]PcX.
8 ]c]^J TL^[TUJ .LSZVZNTUJ PYI^L]R, IaPT UZWMTUJ ]RWL]KL ]^RX OTL`Z[TUJ OTHNXc]R ULT
SP[L.PKL.
• 8 ]c]^J ]_]^RWL^TUJ UZVfWMR]R _.e TL^[TUJ .L[LUZVZfSR]R ULT R L.gVPTL .P[T^^Zf
MH[Z_\ PKXLT ]RWLX^TUH WI^[L .Z_ ]_X^PVZfX ]^RX L.ZUL^H]^L]R ^cX L[S[g]PcX .Z_
.H]aZ_X.
• BJWP[L _.H[aZ_X L.Z^PVP]WL^TUH `H[WLUL.
• 8 P.PWML^TUJ LX^TWP^g.T]R, .Z_ .P[TVLWMHXPT PNaf]PT\ `L[WHUcX WP^H L.e .L[LUIX^R]R J aPT[Z_[NPKZ IaPT IXOPTYR ]P Z[T]WIXP\ .P[T.^g]PT\.

Δρ. Αναστασία Μοσχοβάκη
Ιατρός Eιδική Παθολόγος
Φραγκοπούλου 10 Κηφισιά
24ωρη γραμματεία νοσοκομειακά περιστατικά : 2106252770
E mail
amoschovaki@yahoo.gr.

69=:;:B<?B 6;C?B C?@?D ;2: FA?=?D
?T ]_QR^J]PT\ ]^RX 3Z_VJ NTL ^ZX @[Z_.ZVZNT]We I`P[LX ]^RX P.T`HXPTL
eVP\ ^T\ O_]ULWbKP\ ULT ^ZX aL[LU^J[L ^R\ ]fNa[ZXR\ PVVRXTUJ\ .[LNWL^TUe^R^L\.
@I[LX ^cX [RagX – ]_aXH ZYf^L^cX ULT `[L]^TUH .PQZO[ZWTLUZf P.T.IOZ_ –
LX^T.L[LSI]PcX, ^Z .P[TPaeWPXZ ^cX PUL^I[cSPX .[ZMLVVeWPXcX P.TaPT[RWH^cX OPKaXPT ^RX LO_XLWKL ^R\ PVVRXTUJ\ UZTXcXKL\ XL LX^TU[f]PT ^RX .[LNWL^TUe^R^L ULT XL ]aPOTH]PT WP ]^ZTaPTgOR P.H[UPTL ^RX P.eWPXR RWI[L.
2XPYH[^R^Z\ MZ_VP_^J\ – .[gRX D.Z_[Ne\ WHVT]^L – aL[LU^J[T]P ^L QR^JWL^L
.Z_ SI^Z_X ZT OLXPT]^I\ NTL XL ]_XLTXI]Z_X ]P PU^LWKP_]R ^cX _.P]aRWIXcX
]LX «ZORNKP\ ^Z_ ;LVTNZfVL».
;LT XL ZVZUVR[g]PT ^RX .L[IWML]J ^Z_ LXL`cXgX^L\:
-«1aT OPX .[Z]U_XHWP»!!
6^P[Z\ .[gRX D.Z_[Ne\ .P[TIN[LbP ^Z_\ OLXPT]^I\ ]LX «^_[HXXZ_\ ^Z_ VLZf
WTL\ P_[c.LdUJ\ ag[L\».
;LT QJ^R]P XL ^Z_\ PYRNRSPK
-«e^T Z VLe\ L[XPK^LT XL NKXPT WTL `Z[H LUeWR .PT[LWL^eQcZ».
CZ .[eMVRWL PKXLT .c\ eVP\ L_^I\ ZT U[L_NI\ ULT ZT LT^TH]PT\ OPX L.P_SfXZX^LT ]P ]UZ^PTXZf\ _.ZXZWP_^I\ ^R\ P_RWP[KL\ ^R\ PVVRXTUJ\ UZTXcXKL\.
B^[I`ZX^LT UL^H U_MP[XJ]PcX ULT SP]WTUgX `Z[IcX .Z_ ^Z_\ QR^JSRUP XL .L[IWMZ_X g]^P XL WRX UL^[LU_VJ]PT R ag[L ]^L LOTIYZOL WTH\ PSXTUJ\ .^gaP_]R\ ULT WTH\ ]_XLUeVZ_SR\ LXS[c.T]^TUJ\ ^[LNcOKL\.
2XL`I[ZX^LT ]P «OLXPT]^I\» .Z_ PKXLT ]^RX .[HYR PSXTUH UZTXZMZfVTL .Z_ ]f[SRULX ]^ZX ]aP^TUe OLXPT]We g]^P R 6VVHOL XL WRX UL^L[[Pf]PT. ;LT .Z_ .L]aKQZ_X MIMLTL, UH^c L.e ^RX ]_XPaJ UcV_]TP[NKL ULT ^Z ]aP^TUe .L[L.PT]^TUe
U[_`^ZfVT ^R\ PVVRXTUJ\ .ZVT^TUJ\ ^HYR\, XL OTL]`LVK]Z_X e[Z_\ WL\ .TSLXJ\
WPVVZX^TUJ\ L.Z.VR[cWJ\ ^cX .Z]gX .Z_ OLXPKQZ_X R .Z_ IaZ_X OLXPK]PT.
5PX J[SLX POg QR^gX^L\ XL WL\ OLXPK]Z_X ZT «;LVTNZfVP\». CZ_\ PUVT.H[R]LX, PVVRXTUI\ PUVPNWIXP\ L.e ^ZX VLe U_MP[XJ]PT\, XL .[Zac[J]Z_X ]^T\ ]aP^TUI\ aPT[ZXZWKP\.
;LT ^Z IULXLX LX^TWP^c.KQZX^L\ T]a_[J U[T^TUJ L.e HVVP\ `^cae^P[P\ ag[P\
UT’ L.e O_XLWTUH .ZVT^TUH W.VeU WI]L L.e ^T\ OTUI\ ^Z_\ UZTXcXKP\.
;LT ^g[L ULS_M[KQZX^LT.
2.e L_^Zf\ ^Z_\ Z.ZKZ_\ ]^J[TYLX. CT PKOZ_\ LX^KO[L]R .[Z]OZUZfWP; <J.c\
.L[L.I[L ]^J[TYR ULT LVVRVPNNfR; <.[Z]^H WHVT]^L ]^Z PXOPaeWPXZ WTL\ WPNHVR\ .ZVT^TUJ\ LVVLNJ\ ]^R ag[L ULT ]^RX LXHOPTYR WTL\ U_MI[XR]R\ .Z_ OPX
LXLNXc[KQPT a[IR ULT ]_W`cXKP\, LXL.e`P_U^Z PKXLT XL UcV_]TP[NZfX NTL XL
_.Za[Pg]Z_X ^RX ULTXZf[NTL U_MI[XR]R XL LXLVHMPT ^T\ e.ZTP\ ]aP^TUI\ P_SfXP\.
6KXLT `LXP[e .VIZX .c\ ZT OLXPT]^I\ P^ZTWHQZX^LT XL a[R]TWZ.ZTJ]Z_X ^R ag[L
]LX .L[HOPTNWL `[ZXRWL^T]WZf NTL eVZ_\ PUPKXZ_\ .Z_ ]^ZaPfZ_X XL _bg]Z_X
]RWLKP\ LX^L[]KL\ ULT LW`T]MJ^R]R\ ^cX _.Za[Pg]PgX ^Z_\.
?OJNRWL ^R\ 6VVHOZ\ ]P .^gaP_]R J ]P _.Za[Pc^TUe ^L.PTXc^TUe ]_WMTML]We
SL OTOHYPT ULT ]^Z_\ HVVZ_\ .c\ WZXLOTUe\ ^[e.Z\ OTPYeOZ_ PKXLT R _.Z^LNJ
]^T\ P.TVZNI\ ^cX .LXK]a_[cX ZTUZXZWTUgX UIX^[cX ^R\ 6_[g.R\.
?T RWI[P\ .Z_ I[aZX^LT OPX PKXLT LT]TeOZYP\. BP ]_XO_L]We WP ^RX aPT[Z^I[P_]R ^cX ]aI]PcX WP ^RX Ac]KL ULT ^T\ O_]UZVKP\ .Z_ I[aZX^LT WP ^ZX
LO_]g.R^Z LX^LNcXT]We ^cX LXP[aZWIXcX ZTUZXZWTgX ;KXL\, 3[LQTVKL\ ULT =Z^KZ_ 2`[TUJ\ ^L .[HNWL^L ZORNZfX^LT ]P ]UZ^PTXe^P[P\ WHVVZX L^[L.Zf\. @ZVT^TUJ ]_].PK[c]R ULT Z[NLXcWIXP\ UTXJ]PT\ L.LT^ZfX^LT NTL XL LX^TWP^c.T]SPK
WP P.T^_aKL ^Z WIVVZX.
?T UZ[gXP\ PXe\ PX^PVg\ ]^PK[Z_ PSXTUT]WZf OPX .[eUPT^LT XL ZORNJ]Z_X .Z_SPXH.
? BDA:72 PKXLT ZVZ`HXP[Z .c\ SL PKXLT R P.eWPXR U_MI[XR]R ^R\ ag[L\.
8 H[XR]R .Z_ SL LX^TWP^c.K]PT L.e ^ZX OTPSXJ .P[KN_[Z PWWIXZX^L\ ]^T\ NXc]^I\ .ZVT^TUI\ ULT ZTUZXZWTUI\ ^Z_ SI]PT\ OPX SL QRWTg]PT WZXLaH ^T\ OTUI\ ^Z_
UZWWL^TUI\ .[ZZ.^TUI\.
9L ]_X^[KbPT ZVeUVR[R ^cX ag[L ULT ^ZX ^LVLT.c[RWIXZ VLe WL\.
?`PKVPT VZT.eX XL .[Z]PNNK]PT ^Z WIVVZX
.[Z]PU^TUH ULT XL `[ZX^K]PT XL Z[TZSP^J]PT ^Z
.[eN[LWWH ^Z_ g]^P XL L.ZU^J]PT P`TU^I\
OTL]^H]PT\ ULT [PLVT]^TUe aL[LU^J[L.
4TL ^Z ULVe eVcX WL\.

Η στήλη των Σοφών
κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλου εξαίρετο άρθρο:
69=:;:B<?B 6;C?B C?@?D ;2: FA?=?D

www.andrianopoulos.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης «μπήκε με το δεξί» στην υλοποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής 2015, με την συμμετοχή της στην διεθνή τουριστική έκθεση «Vakantiebeurs» που πραγματοποιήθηκε στην
Ουτρέχτη της Ολλανδίας από 13 έως 18 Ιανουαρίου.

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Με το Σύλλογο Πολυτέκνων συναντήθηκε ο δήμαρχος Ιεράπετρας
Το Σύλλογο Πολυτέκνων Ιεράπετρας δέχτηκε στο γραφείο του ο δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζακής. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η πρόεδρος, κα. Ευαγγελία Κορνάρου, ο αντιπρόεδρος, κ.
Χριστόφορος Φεργαδάκης, τα μέλη Ιωάννα Πιτροπάκη και Ζαχαρένια
Γιανναδάκη, καθώς και η πρόεδρος της Ελεκτικής Επιτροπής, Ευγενία
Παρσωτάκη και το μέλος Αναστασία Βερίγου. Στόχος της συνάντησης ήταν
η ενημέρωση για τη δραστηριότητα του συλλόγου και βέβαια για τις ανάγκες του.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν, η ανάγκη για εξεύρεση χώρου
αποθήκευσης για τα προϊόντα που κατά καιρούς διανέμονται από το σύλλογο, καθώς, όπως τονίστηκε η έλλειψή του δημιουργεί αρκετά προβλήματα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και το αίτημα για μείωση των
δημοτικών τελών σε τομείς όπως η ύδρευση.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης «Πρώτα απ’ όλα
οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το σύλλογο Πολυτέκνων για την παρουσία
του και τις δραστηριότητές του στην κοινωνία της Ιεράπετρας και βέβαια
να τους διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε δίπλα τους, για να τους προσφέρουμε
κάθε δυνατή βοήθεια. Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές, στόχος μας
είναι να στηρίξουμε όλους τους συλλόγους της πόλης μας, καθώς επιτελούν ένα σημαντικό έργο που η κοινωνία μας έχει ανάγκη».
Ξεκίνησαν οι εργασίες τακτοποίησης της αποθήκης του δήμου Ιεράπετρας στην Αγρέξ

Η Κρήτη προβλήθηκε ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη έκθεση καθώς αξιοποίησε την ευκαιρία να παρουσιάσει μαζί με τον τουριστικό προορισμό και τα
τοπικά εδέσματα. Σε σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων με τουριστικούς
παράγοντες έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη διαχείριση της ερχόμενης
τουριστικής περιόδου και καταγράφηκαν οι θετικές τάσεις που σημειώνουν οι κρατήσεις προς την Κρήτη.
Τα μηνύματα από την Ολλανδική αγορά είναι εξαιρετικά θετικά, καθώς οι
τάσεις της τουριστικής κίνησης είναι ήδη αυξητικές σε σχέση με πέρυσι,
ενώ οι εκτιμήσεις είναι πως οι ελληνικοί προορισμοί θα διατηρήσουν και
το 2015 συγκριτικό πλεονέκτημα στη Μεσόγειο.
Η προσέλευση στο περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης ήταν μεγάλη, παρατηρήθηκε επίσης έντονο ενδιαφέρον επισκεπτών της ηλικιακής ομάδας
50+ για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, τις
φυσικές ομορφιές του νησιού και τον περιπατητικό τουρισμό.

Εργασίες τακτοποίησης της αποθήκης του δήμου που στεγάζεται στο
χώρο της Αγρεξ πραγματοποιούνται το τρέχον διάστημα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Ιεράπετρας. Η τακτοποίηση του χώρου
και η καταγραφή και διαλογή των υπαρχόντων πραγμάτων είναι πρώτιστος στόχος, προκειμένου, όπως τονίστηκε να μπει τάξη και να δημιουργηθεί μια σύγχρονη και λειτουργική αποθήκη που θα καλύπτει
επαρκώς υπό ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες τις καθημερινές ανάγκες του δήμου σε αποθηκευτικό χώρο.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Αργύρης Πανταζής «η κατάσταση στην οποία βρισκόταν μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν
ήταν και η καλύτερη. Δεκάδες αντικείμενα, εξοπλισμός και εργαλεία χρήσιμα και μη ήταν συσσωρευμένα και στοιβαγμένα επί σειρά ετών, αφημένα στο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπήρχε τάξη, οργάνωση αλλά και
οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης και προστασίας τους».
Απώτερος στόχος, όπως τόνισε, είναι να γίνουν την τρέχουσα περίοδο
όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις, να καταγραφεί και να ξεκαθαριστεί το
υπάρχον υλικό, ακολουθώντας πάντα τις προβλεπόμενες διαδικασίες και
να προχωρήσει η διαδικασία για τη δημιουργία μιας νέας αποθήκης με
λειτουργικούς χώρους που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπηρεσιών του
δήμου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε « οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Τις
μέρες αυτές προχωράμε στην καταγραφή και τη διαλογή των αντικειμένων. Όσα αντικείμενα είναι παλιά και μη χρησιμοποιούμενα θα πάνε
προς ανακύκλωση με οικονομικό όφελος προς τον δήμο, ενώ αντικείμενα,
εξοπλισμός και εργαλεία που είναι προς χρήση θα φυλαχτούν σε κατάλληλες
πια συνθήκες.
Ένας από τους στόχους μας είναι να δημιουργήσουμε στο χώρο αυτό
αποθήκη πολιτικής προστασίας, όπου θα φυλάσσεται όλο το απαραίτητο
υλικό για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που κατά διαστήματα
προκύπτουν στον συγκεκριμένo τομέα, καθώς επίσης και αποθήκη πρασίνου για εξοπλισμό και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες πρασίνου».

Σημειώνεται ότι, η Κρήτη είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς των Ολλανδών, με υψηλό δείκτη επαναλαμβανόμενων τουριστών που εκτιμούν τον πολιτισμικό της πλούτο, την Κρητική
διατροφή, την ελληνική φιλοξενία και το ξεχωριστό Κρητικό τοπίο.
Με τη συμπαράσταση του Γραφείου ΕΟΤ Κάτω Χωρών, δημιουργείται
πλέον μια βάση στοιχείων με ενδιαφερόμενους προκειμένου να λαμβάνουν ιδιαίτερη πληροφόρηση για την Ελλάδα και ενημερωτικό υλικό.
Επόμενος τουριστικός σταθμός της Περιφέρειας Κρήτης είναι στις Βρυξέλλες, στην διεθνή τουριστική έκθεση «SALON DES VACANCES», που
θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 9 Φεβρουαρίου 2015.

Μελέτη Σκελετικών Καταλοίπων
Ταφικού Μνημείου, Λόφου Καστά
Αμφίπολη
(όλο το παρόν υλικό ανήκει στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Οπως έχει αναφερθεί στο Δελτίο Τύπου της 19ης Δεκεμβρίου 2014, η ολοκλήρωση της μακροσκοπικής μελέτης του οστεϊκού υλικού από το ταφικό
μνημείο στο λόφο Καστά, την οποία έχει αναλάβει διεπιστημονική ομάδα
των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου και Δημοκριτείου, θα ολοκληρωνόταν
εντός του Ιανουαρίου 2015. Το Υπουργείο είχε δεσμευθεί, σε προφορική
ενημέρωση, όπως αποδεικνυεται στα
σχετικά δημοσιεύματα, ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης θα είχε καταληκτική ημερομηνία
την 20ή Ιανουαρίου 2015.

είναι συνήθως ασυμπτωματική και συνδέεται με ορμονικές διαταραχές που
εμφανίζονται συχνά σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση),
5) στις έντονες εκφυλιστικές αλλοιώσεις, κυρίως στη σπονδυλική στήλη και
στις οστεοποιήσεις ενθέσεων και χόνδρων στα μακρά οστά και στις πλευρές.
Σε ό,τι αφορά το ανάστημα της ηλικιωμένης γυναίκας, μετά από τη συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων στις μετρήσεις των μακρών
οστών, εκτιμάται στα 157 εκ.
Στο γυναικείο σκελετό φαίνεται ότι αποδίδονται τα περισσότερα οστά που
βρέθηκαν στον κιβωτιόσχημο τάφο, από τα 7,8 μ. από την κορυφή του θαλάμου και κάτω, δηλαδή 1 μ. πάνω από το δάπεδό του κιβωτιόσχημου.
Ατομα 2 και 3 : Δύο άνδρες, 35
έως 45 ετών.

Συνοπτική εικόνα
Τα σκελετικά κατάλοιπα του ταφικού
μνημείου, από τον λόφο Καστά Αμφίπολης αντιστοιχούν σε 550 περίπου
οστά, θρυμματισμένα και ακέραια,
ένα κρανίο σε αρκετά καλή κατάσταση, από το οποίο λείπουν τα
οστά, που συνθέτουν το πρόσωπο
και μία σχεδόν ακέραιη κάτω γνάθο.
Δεν βρέθηκαν δόντια, εκτός από μία
τερηδονισμένη ρίζα δεξιού δεύτερου
προγόμφιου, η οποία βρισκόταν μέσα
στη κάτω γνάθο και εμφανίζει προχωρημένο ακρορριζικό απόστημα.
Από τα 550 οστά, που καταμετρήθηκαν, τα 157, τα οποία προέκυψαν κατόπιν προσεκτικής ανάταξης από
διαφορετικά θραύσματα διάσπαρτων
οστών, καταγράφηκαν συστηματικά
σε βάση δεδομένων και έγινε προσπάθεια απόδοσης τους σε επιμέρους άτομα.

ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ
ΘΑΥΜΑ:
συγκλονιστικά
νεώτερα

Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν οστά ζώων, κάποια από τα οποία φαίνεται να
ανήκουν σε μακρά οστά ιπποειδούς. Τα οστά των ζώων θα μελετηθούν
από ειδικό ζωοαρχαιολόγο.
Ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων, που ταυτοποιήθηκαν από τα διαγνωστικά σκελετικά κατάλοιπα αντιστοιχεί σε πέντε άτομα, τέσσερα εκ των
οποίων αποδίδονται σε ενταφιασμούς και ένα σε καύση.
Οι νεκροί των ενταφιασμών διακρίνονται: Σε μία γυναίκα (άτομο 1) (Εικ. 12), σε δύο άνδρες μέσης ηλικίας (άτομα 2 και 3) (Εικ. 3-6) και σε ένα νεογέννητο άτομο (άτομο 4) (Εικ. 7, 8).
Ατομο 1: Γυναίκα
Η γυναίκα, μπορεί με ασφάλεια να τοποθετηθεί στο ηλικιακό διάστημα άνω
των 60 ετών. Ο προσδιορισμός του φύλου έγινε βάσει συγκεκριμένων δεικτών, που αφορούν:
1) στα οστά της πυέλου (λεκάνης) (αριστερή μείζων ισχιακή εντομή, δεξιά
πρωτιαία αύλακα, αριστερό και δεξιό ισχιακό κύρτωμα λαγώνια ακρολοφία, σώμα και άκανθα ισχιακού),
2) στα οστά του κρανίου (μεσόφρυο, υπερόφρυα τόξα, κλίση του μετωπιαίου, μετωπιαία ογκώματα, κάτω κροταφική γραμμή, μαστοειδείς αποφύσεις, ινιακό έπαρμα),
3) στην κάτω γνάθο (γένειο, γωνία κάτω γνάθου, κλάδοι),
4) στη μορφολογική διάπλαση των οστών (μετρήσεις των μακρών οστών).
Ο προσδιορισμός της ηλικίας βασίστηκε:
1) σε τμήμα της αριστερής ηβικής σύμφυσης (πρόσθιο τμήμα της λεκάνης),
2) στο βαθμό συνοστέωσης των κρανιακών ραφών,
3) στην έντονη προθανάτια απώλεια των οπίσθιων δοντιών και στις δύο
πλευρές της κάτω γνάθου,
4) στην παρουσία μεταβολικών νοσημάτων, όπως είναι η οστεοπόρωση
και η μετωπιαία υπερόστωση (Hyperostosis Frontalis Interna: πάχυνση
των τοιχωμάτων του κρανίου, εσωτερικά του μετωπιαίου οστού, η οποία

Τα δύο άτομα (2 και 3), από τα
τέσσερα, που είχαν δεχτεί ενταφιασμό, μπορούν με ασφάλεια
να αποδοθούν σε άνδρες, βάσει:
1) των ανατομικών σημείων στα
οστά της πυέλου (λεκάνης) (αριστερό και δεξιό ηβικό οστό και ειδικότερα κοιλιακό τόξο, υποηβική
κοιλότητα και μέση επιφάνεια των
οστών, αριστερή πρωτιαία αύλακα, αριστερό και δεξιό ισχιακό
κύρτωμα, αριστερή και δεξιά κοτύλη, μορφολογία ιερού οστού
για το άτομο 2 και δεξιό ισχιακό
κύρτωμα και μορφολογία ιερού
οστού για το άτομο 3)
2) της μορφολογικής διάπλασης
των μακρών οστών (μετρήσεις
των μακρών οστών).
Οι δύο άνδρες είναι σχετικά
κοντά ηλικιακά, στην κατηγορία
των 35 έως 45 ετών: Ο ένας, στις
αρχές και ο δεύτερος, προς το
τέλος της κατηγορίας αυτής.

Ο προσδιορισμός της ηλικίας για
το άτομο 2 βασίστηκε:
1) στις δύο ηβικές συμφύσεις (πρόσθιο τμήμα της λεκάνης),
2) στις εκφυλιστικές αλλοιώσεις της ωτοειδούς επιφάνειας της αριστερής
πυέλου (η περιοχή της λεκάνης που αρθρώνεται με το ιερό οστό),
3) στην πλήρη συνοστέωση των επιφύσεων των στερνικών άκρων και στις
δύο κλείδες.
Ο προσδιορισμός του ηλικιακού εύρους για το άτομο 3, βασίστηκε στη
δεξιά ηβική σύμφυση.
Σημειώνεται ότι ο σχετικά νεαρότερος από τους δύο άνδρες (άτομο 2) φέρει
ίχνη τομών (cut marks) στην αριστερή άνω θωρακική μοίρα, σε δύο πλευρές και αυχενικό σπόνδυλο, (Εικ. 9-11) καθώς και στην κάτω επιφάνεια του
στερνικού άκρου της αριστερής κλείδας. Ταυτίζονται πιθανόν με επιθετικά
χτυπήματα-τραυματισμούς, που θα πρέπει να έγιναν εξ επαφής με αιχμηρό όργανο π.χ. μαχαιρίδιο, και προκάλεσαν το θάνατο του, καθώς δεν
διακρίνονται ενδείξεις επούλωσης.
Ο δεύτερος άνδρας (άτομο 3), λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με τον πρώτο,
έχει ενδείξεις εγκάρσιου, πλήρως επουλωμένου, κατάγματος στη δεξιά του
κερκίδα, σχετικά κοντά στο δεξιό καρπό. Επιπλέον, και οι δύο άνδρες παρουσιάζουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις οστεοαρθρίτιδας και σπονδυλαρθρίτιδας σε διαφορετικά σημεία των σκελετών τους.
Σε ό,τι αφορά το ανάστημα των ανδρών μετά από τη συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων στις μετρήσεις των μακρών οστών, εκτιμάται
στα 168 εκ. για το άτομο 2 και στα 162-163 εκ. για το άτομο 3.
Ατομα 4 και 5
Το τέταρτο άτομο είναι ένα νεογέννητο βρέφος (νεογνό). Ο προσδιορισμός
της ηλικίας βασίστηκε στις μετρήσεις μήκους και πλάτους του αριστερού
βραχιονίου και της αριστερής κάτω γνάθου. Ο προσδιορισμός του φύλου
σε αυτό το άτομο δεν κρίνεται δυνατός καθώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά διάκρισης φύλου στα οστά των νεογνών δεν είναι σαφή.

Το πέμπτο άτομο εκπροσωπείται από ελάχιστα θραύσματα, μόλις εννέα (9),
κυρίως μακρών οστών, (Εικ. 12, 13) που φέρουν όλες τις παραμορφώσεις
(εγκάρσιες μικρορωγμές και μερικές φορές έντονη παραμόρφωση) αλλά και
τους αποχρωματισμούς (υπόλευκο και μπλε/γκρι) που συναντώνται στις περιπτώσεις πλήρους καύσης σαρκωμένου νεκρού και ανήκει πιθανότατα σε
ενήλικο άτομο.
Η γενική εικόνα εύρεσης των σκελετικών καταλοίπων συνηγορεί στην αναμόχλευση τους από ανθρωπογενή επέμβαση, η οποία φαίνεται ότι αφορούσε
τόσο στο εσωτερικό του χώρου 4, όσο και στο εσωτερικό του κιβωτιόσχημου
τάφου.
Προοπτικές
Στα σκελετικά ευρήματα του ταφικού μνημείου του λόφου Καστά, εκτός από
τις μακροσκοπικές μεθόδους, θα εφαρμοστεί μια σειρά αναλυτικών μεθόδων για την καλύτερη τεκμηρίωση αλλά και για την συμπλήρωση πληρέστερων πληροφοριών, που αφορούν στις παθολογικές αλλοιώσεις, στην
διατροφή, στη συγγένεια και στον τόπο καταγωγής των ανθρώπων αυτών,
δηλαδή εάν πρόκειται για άτομα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Αμφίπολη ή για άτομα που μετακινήθηκαν από κάπου αλλού κατά την διάρκεια
της ζωής τους και ενταφιάστηκαν στο συγκεκριμένο ταφικό μνημείο.
Οι αναλυτικές αυτές μέθοδοι περιλαμβάνουν:
• ακτινολογική μελέτη των οστών για τον εντοπισμό παθολογικών αλλοιώσεων, που δεν είναι μακροσκοπικά διακριτές αλλά και για την πληρέστερη
περιγραφή των ήδη καταγεγραμμένων π.χ. μετωπιαία υπερόστωση ατόμου
1, τομές-τραυματισμοί (cut marks) ατόμου 2, επουλωμένο κάταγμα ατόμου
3.
• ιστολογικές-μικροσκοπικές τεχνικές π.χ. περίπτωση μετωπιαίας υπερόστωσης, και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.
• αναλύσεις σταθερών ισοτόπων άνθρακα και αζώτου με σκοπό τον προσδιορισμό του είδους των πρωτεϊνών που κατανάλωναν τα συγκεκριμένα
άτομα.
• αναλύσεις στροντίου που λόγω της απουσίας δοντιών θα περιοριστούν
μόνο στις τιμές που θα προκύψουν από τη δειγματοληψία των οστών.
• παλαιογενετικές αναλύσεις (αρχαίο DNA) με σκοπό την περιγραφή της βιολογικής και γενετικής ιστορίας των ατόμων. Στο πλαίσιο των αναλύσεων θα
εξεταστεί η ενδεχόμενη εξ αίματος συγγένεια των τριών ατόμων. Η ταφονομική όμως παρουσία των μακρών οστών, η απουσία δοντιών και τμημάτων
του κρανίου στα άτομα 2 και 3 που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις αρχαίου DNA, ενδεχομένως να μην επιτρέψει την απόκτηση επαρκούς ποσότητας ενδογενούς πυρηνικού DNA για την επιτυχημένη και με ακρίβεια
ταυτοποίηση της εξ αίματος συγγένειας. Στα άτομα 4 και 5, λόγω της περιορισμένης ποσότητας δείγματος αλλά και της επίδρασης υψηλής θερμοκρασίας λόγω καύσης, στο άτομο 5, δεν θα εφαρμοστούν οι παραπάνω μέθοδοι.
• Η εφαρμογή AMS χρονολογήσεων σε δείγματα τόσο των ανθρώπινων
οστών όσο και των συγκείμενων ζώων, θα συμπληρώσει την εικόνα της διαδοχής των ταφών, η οποία δεν μπορεί να ανασυσταθεί μέσα από την ανασκαφική διαδικασία.
Τόσο οι μακροσκοπικές όσο και οι αναλυτικές μέθοδοι θα εφαρμοστούν σε
ένα μεγάλο αριθμό σκελετών, περίπου 300, από τα νεκροταφεία της Αμφίπολης, στο πλαίσιο διετούς ερευνητικού προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟΑ και πραγματοποιείται από πολυπληθή ερευνητική
ομάδα με επικεφαλής τις κυρίες Σ. Τριανταφύλλου, επίκουρη Καθηγήτρια
Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Οστεοαρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, ΑΠΘ και Χ. Παπαγεωργοπούλου, επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής
Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας, Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας, ΔΠΘ. Η ομάδα αποτελείται από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
και μεταδιδακτορικούς φοιτητές των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου και Δημοκριτείου αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
Με αυτό τον τρόπο θα αποκτηθεί πολύτιμο συγκριτικό υλικό, έτσι ώστε:
1) τα συγκεκριμένα σκελετικά κατάλοιπα, από το εξαιρετικά σημαντικό ταφικό μνημείο του λόφου Καστά να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πληθυσμιακό
σύνολο,
2) τα αποτελέσματα των αναλυτικών μεθόδων σε αρχαιολογικά σύνολα να
ερμηνευθούν σε συνάφεια με τα αποτελέσματα της μακροσκοπικής μελέτης
ενός συνόλου πληθυσμού,
3) να γίνει σαφές ότι τα ανθρωπολογικά ευρήματα πρέπει να μελετώνται
μέσα στο αρχαιολογικό, κοινωνικό και ιστορικό τους πλαίσιο, που προσφέρεται μόνο μέσα από τη συστηματική μελέτη των συνευρημάτων και τη συνολική προσέγγιση της περιόδου.

Εικόνα 1: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 1
Εικόνα 2: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 1 με φωτογραφίες οστών
Εικόνα 3: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 2
Εικόνα 4: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 2 με φωτογραφίες οστών
Εικόνα 5: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 3
Εικόνα 6: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 3 με φωτογραφίες οστών
Εικόνα 7: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 4
Εικόνα 8: Ενδεικτική εκπροσώπηση οστών Ατόμου 4 με φωτογραφίες οστών
Εικόνα 9: Άτομο 2, αριστερή πρώτη πλευρά με ίχνη 3 τομών (cut marks) (Αριθμός οστού, #31.1)
Εικόνα 10: Άτομο 2, αριστερή πρώτη πλευρά, λεπτομέρεια από την πλάγια τομή (cut mark) στον αυχένα (Αριθμός οστού , #31.1)
Εικόνα 11: Άτομο 2, αριστερή πλευρά με ίχνος τομής (cut mark) στο άνω χείλος του σώματος
Εικόνα 12: Άτομο 5, οστά που έχουν υποστεί την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, μετά από καύση
Εικόνα 13: Άτομο 5, οστά που έχουν υποστεί την επίδραση υψηλής θερμοκρασίας, μετά από καύση

Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων
στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να
υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων
στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.
Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες
ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική
των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).
Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για τον Νομό Θεσσαλονίκης, θα

υλοποιηθεί Τετάρτη 21/1/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής, θα υλοποιηθεί Πέμπτη 22/1/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αχαΐας, θα υλοποιηθεί
Πέμπτη 29/1/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν
μέρος.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή
στους Εργασιακούς Συμβούλους
της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που
είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Για περισσότερες
πληροφορίες στον διαδικτυακό
τόπο www.oaed.gr .
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι,e-mail: typ@oaed.gr

..Z LYTe.T]^Z\ ULT L.Z^PVP]WL^TUe\ @ZVT^T]^TUe\ EZ[IL\

6^Z\ :O[f]Pc\ 2007
http://axarneonfiliki.blogspot.com
e-mail:axarneonfiliki@gmail.com

ανταλλακτικά

ανταλλακτικά

ανταλλακτικά

ανταλλακτικά