OCTactueel

OCT-actueel is de nieuwsbrief van de Ondernemers Coöperatie Tiel
nummer 2, december 2004

Henk Gerards maakt zich sterk voor parkmanagement
Hoewel de financiën voor de functieplaats van parkmanager ontbreken, hebben de Tielse bedrijventerreinen behoefte aan een parkmanager die alle lopende projecten coördineert. Daarom hebben de OCT en de gemeente Tiel aan Henk Gerards van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Oost NV) gevraagd om alvast kwartier te maken. Oost NV wordt grotendeels gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken, die de ontwikkeling van parkmanagement op bedrijventerreinen vanuit hun beleid zeer belangrijk vinden. Het parkmanagementproject van de OCT zal dan ook als pilotproject in Gelderland gaan fungeren. De middelen voor onze activiteiten worden bij elkaar gebracht door de Gemeente Tiel, de Provincie Gelderland, de OCT en Oost NV zelf. Oost NV was in de persoon van Henk Gerards al in 2003 betrokken bij het draagvlakonderzoek van de OCT. Hij is goed bekend met de specifieke situatie van de bedrijventerreinen en de doelen die de OCT zich heeft gesteld. Hij gaat daarom voortvarend aan de slag, met de volgende projecten. Lopende parkmanagementprojecten: 1. Het opzetten en ondersteunen van thematische werkgroepen collectieve inkoop. Doel is om vanuit deze werkgroepen - bestaande uit OCT-leden concrete aanbiedingen te doen. 2. Het mede ontwikkelen van ruimtelijke kwaliteitsprojecten samen met OCT-leden en de gemeente Tiel. Deze rol vervulde Oost NV al bij het Revitaliseringplan Latenstein. 3. De coördinatie van alle parkmanagementprojecten voor het bestuur van de OCT. Eindresultaat van de overbruggingsfase met Henk Gerards in de rol van parkmanager is dat er in de zomer van 2005 een aantal collectieve inkooptrajecten zullen lopen. Een Businessplan Parkmanagement OCT zal meer inzicht geven in de opzet van structureel parkmanagement.

in deze uitgave
Henk Gerards aan het woord Plannen Latenstein Subsidie gemeente Opwaardering Kellen Werkgroepen

Bijdrage bedrijven
Als lid van de OCT profiteert u van de collectieve aanbiedingen die de OCT ontwikkelt. Activiteiten voor parkmanagement worden opgezet ‘door-en-voor’ ondernemers. Oost NV ondersteunt initiatieven door een groot deel van het voorbereidende en uitvoerende werk op zich te nemen. Een actieve inbreng van visie, ervaring, kennis en netwerkrelaties vanuit de ondernemers is echter van cruciaal belang voor succesvolle projecten. Oost NV zal binnenkort zelf contact opnemen met bedrijven die al hun actieve medewerking hebben toegezegd voor de projecten: Collectieve inkoop energie, Duurzame energievoorzieningen en Afvalinzameling. Wilt u meewerken in één van de werkgroepen? Neem dan contact op met de OCT.

Henk Gerards vertegenwoordigt de rol van parkmanager namens Oost NV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful