You are on page 1of 14

www.e-referate.

ro
www.referat.ro
www.referat.ro

PROIECT
LA

ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA A

INTREPRINDERII
PROFESOR :

STUDENT:

MIOARA FLORINA PANTEA

CSEIKA IOSIF
ANUL III

GRUPA 2
Aceasta societate a fost constituita din initiativa unui asociat, cetatean
roman
Denumirea este S.C. BIMBO S.R.L., este persoana juridica romana,
are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Arad
str Prieteniei,nr.4, bl 130, sc B, ap 4.
Activitatea principala este 5246-Comert cu amanuntul cu articole de
fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (inclusiv usi metalice).
Capitalul social subscris varsat este de 700 RON.
Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 27 angajati.
Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in
vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind
respectate principiile si metodele contabilitatii.
Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea
inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor


obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare.
Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si
exactitatea cu privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi.

Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza


bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2005.
Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand activele dupa
gradul de lichiditate iar pasivele dupa gradul lor de exigibilitate.
Eliminam din activ cheltuielile inregistrate in avans in suma de 19753 RON respectiv
84443 RON si scadem aceasi valoare din capitalurile proprii in pasiv. Totodata
scadem din pasiv veniturile inregistrate in avans in suma de 71768 RON, respectiv
81715 RON si le adunam tot in pasiv la valoarea datoriilor pe termen scurt.
S.C. BIMBO S.R.L.

BILANT FINANCIAR
la data de 31.12.2005
Nr.
Perioada
Cr Indicatori
2004
t
2005
TOTAL ACTIVE IMOBI 14214v2112o LIZATE, din
1 care
104889 141891
a) Imobilizari necorporale
0
0
b) Imobilizari corporale
104889 141891
c) Imobilizari financiare
0
0
2 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care
338036 460776
a) Total stocuri, din care
164527 320963
I.de marfuri
II.de materii prime, materiale
III.de produse
0
0
b) Creante
173509 130356
c) Investitii pe termen scurt
0
0
d) Disponibilati banesti
0
9457

3
4
5
6

TOTAL ACTIV
442925
CAPITALURI PROPRII
55906
IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG
82486
DATORII PE TERMEN SCURT
304533
a) Credite bancare pe termen scurt
0
b) Altele
304533
PROVIZIOANE
PENTRU
RISCURI
SI
7 CHELTUIELI
0
8 TOTAL PASIV
442925
ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI

602667
-6116
82021
526762
0
526762
0
602667

A. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI


1. RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Perioada
2004
2005
Active imobilizate nete
104889 141891
Total activ
442925 602667
Rata activelor (%)
23.68
23.54
Valoare maxima acceptata (%)
60
60
Indicele de crestere al activelor imobilizate (%)
135.28
Indicele de crestere al totalului activ (%)
136.07
Indicele de crestere a cifrei de afaceri (%)
78.36
In perioada analizata de noi intreprinderea Sc Bimbo Srl inregistreaza o usoara
Indicatori

scadere de la 23.68% la 23.54%. Scaderea ratei activelor imobilizate este datorata


faptului ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat activul total (35.28%
< 36.07) . Daca se compara indicele de crestere al cifrei de afaceri cu cel al activelor
imobilizate , se observa ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat cifra
de afaceri (78.36% > 35.28%). In perioada abordata rata activelor se afla pe un nivel
foarte bun in 2004 fiind 23.68% , iar in 2005 scazand putin la 23.54% ambele ramase
sub valoarea maxima acceptata de 60% .
2. RATA ACTIVELOR CIRCULANTE
Nr.
crt.
1
2
3
4

Indicatori
Active circulante
Total activ
Rata activelor circulante (%)
Valoare minima acceptata (%)

Perioada
2004
2005
338036 460776
442925 602667
76.32
76.46
40
40

5
6

Indicele de crestere al activelor circulante (%)


136.31
Indicele de crestere al totalului activ (%)
136.07
Rata activelor circulante inregistreaza o tendinta de crestere de la 76.32% din 2004
pana la 76.46% inregistrata in anul 2005 .Rata activelor se afla in postura pozitiva
deoarece in ambele perioade se afla peste valoarea minima acceptata de 40%.
Cresterea ratei se observa pentru ca s-a inregistrat o usoara crestere al activului
circulant fata de activul total (36.31% >36.07%) . Dupa comparatia indicelui activului
circulant cu indicele de crestere al cifrei de afaceri (36.31% <78.36% ) se observa ca
are loc o scadere a vitezei de rotatie a activelor circulante de unde rezulta o inrautatire
a eficientei utilizarii acestora
3. RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Perioada
Nr.
Indicatori
crt.
2004
2005
1 Imobilizari corporale
104889 141891
2 Active imobilizate nete
104889 141891
3 Rata imobilizarilor corporale (%)
100.00 100.00
4 Valoarea minim acceptata
85.00
85.00
5 Indicele de crestere al imobilizarilor corporale (%)
135.28
6 Indicele de crestere al activelor imobilizate (%)
135.28
Pe perioada analizata inregistreaza o stabilitate deoarece in ambii ani rata
imobilizarilor corporale ramane neschimbat de la procentul de 100%. Aceasta rata
ajunge la procentajul maxim datorita valori imobilizarilor corporale ce cuprinde in
intregime activele imobilizate , astfel se observa ca in intreprinderea analizata nu
exista imobilizari necorporale si imobilizari financiare . Indicele de crestere al
imobilizarilor corporale este egal cu indicele de crestere al activelor imobilizate
(35.28% = 35.28%) si acesta observatie dovedeste ca Activele imobilizate nete sunt
alcatuite doar din imobilizari corporale .
Pe perioada respectiva rata inregistreaza

valori optime peste valoarea minima

acceptata(85%) .
4. RATA STOCURILOR
Nr.
crt.
1

Indicatori
Stocuri

Perioada
2004
2005
164527 320963

2
3
4
5
6

Active circulante
338036 460776
Rata stocurilor (%)
48.67
69.66
Indicele de crestere al stocurilor (%)
195.08
Indicele de crestere al activelor circulante (%)
136.31
Valoarea maxim acceptata
50
50
Rata stocurilor inregistreaza o crestere in anii analizati cu un procentaj de 20.99 de la
48.67% pana la 69.66% datorita cresterii intr-un ritm mai mare a stocurilor fata de
activele circulante acesta se observa prin compararea indicelor de crestere al acestor
active .In 2005 rata stocurilor ajunge peste valoarea maxima acceptata astfel trebuie
abordata o inbunatatire in vanzari (ex.reducere de preturi , oferte) , pentru a reduce
cantitatea stocurilor.

5. RATA CREANTELOR
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Perioada
2004
2005
Creante
173509 130356
Active circulante
338036 460776
Rata creantelor (%)
51.33
28.29
Indicele de crestere al creantelor (%)
75.13
Indicele de crestere al activelor circulante (%)
136.31
Rata creantelor inregistreaza o scadere (de la 51.33% pana la 28.29%) intre anii
Indicatori

analizati . Se observa o crestere mai mare al creantelor decat cel al activelor


circulante(75.13%>36.31) Daca facem comparative cu indicele de crestere al cifrei de
afaceri care este in situatia noastra de (75.13<78.36%) observam ca apare o
inrautatire a situatiei incasarilor datorata cresterii duratei in zile a unei rotatii a
clientilor si poate sa aiba un effect negative asupra lichiditatii intreprinderii.
6. RATA DISPONIBILITATILOR BANESTI
Perioada
Nr.
Indicatori
crt.
2004
2005
1 Disponibilitati banesti
0
9457
2 Active circulante
338036 460776
3 Rata disponibilitatilor banesti (%)
0.00
2.05
4 Indicele de crestere al disponibilitatilor banesti (%)
0
5 Indicele de crestere al activelor circulante (%)
136.31
6 Valoarea optima
10
10

Rata disponiobilitailor banesti inregistreaza o valoare de 0% in anul 2004 si creste


cu un procentaj de 2.05% in urmatorul an .Pe perioada analizata rata ramane sub
valoarea optima(10%) acesta reflectand folosirea eficienta a disponibilitatilor
banesti .In aceasta intreprindere indicele de crestere al disponoibilitatilor banesti este
de 0 iar comparative cu indicele de crestere al activelor circulante (36.31%) se
observa o crestere al activului circulant ,rezulta folosirea eficienta a disponibilitatilor
banesti.

B. ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

1. RATA STABILITATII FINANCIARE (RATA CAPITALULUI


PERMANENT)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Perioada
2004
138392
442925
31.25
50

Indicatori

2005
Capital permanent
75905
Total pasiv
602667
Rata stabilitatii financiare (%)
12.59
Valoare minima acceptata (%)
50
Indicele de crestere al capitalului permanent (%)
54.85
Indicele de crestere al totalului pasivului (%)
136.07
Rata stabilitatii financiare (Rata capitalului permanent ) inregistreaza o scadere
de la 31.25% la 12.59% datorita unui ritm de crestere mai mare al capitalului
permanent decat cel al totalului pasivului (54.85%> 36.07%) .Pe perioada analizata
se observa o nestabilitate financiara din cauza inrautatire ratei care ajunge mult sub
valoarea minima acceptata(de 50%).
2. RATA AUTONOMIEI FINANCIARE
a)

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE


(RATA CAPITALULUI PROPRIU)

Nr.
crt.
1
2

Indicatori
Capital propriu
Total pasiv

Perioada
2004
2005
55906
-6116
442925 602667

3
4
5
6

Rata autonomiei financiare globale (%)


12.62
-1.01
Valoare minima acceptata (%)
33
33
Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)
-10.94
Indicele de crestere al totalului pasivului (%)
136.07
Rata autonomiei financiare globale arata cat din patrimonial intreprinderii este
finantat din resurse proprii (capital propriu) .Pe perioada analizata se observa o
scadere enorma a ratei autonomiei financiare globale(de la 12.62% pana la -1.01%)
datorat unui scadere enorma a capitalului propriu fata de

totalul pasivului (-

10.94%<36.07%), astfel apare o inrautatire alarmanta al autonopmiei financiare al


firmei Sc Bimbo Srl rata ajungand cu 34.01% sub valoarea minima acceptata.

b) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN


Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Perioada
2004
2005
Capital propriu
55906 -6116
Capital permanent
138392 75905
Rata autonomiei financiare la termen (%)
40.40 -8.06
Valoare minima acceptata (%)
50
50
Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)
-10.94
Indicele de crestere al capitalului permanent (%)
54.85
Rata autonomiei financiare la termen(calculat ca raport intre capital propriu si
Indicatori

capital permanent )
Inregistreaza o scadere enorma de la 40.40% pana la -8.06% datorita cresterii
capitalului propriu intr-un ritm mult mai scazut decat capitalul permanent(10.94%<54.85%).situatia este alarmanta deoarece rata autonomiei financiare este cu
un procentaj de 60.94% sub valoarea minima acceptata.

c) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN


Nr.
Indicatori
crt.
1 Capital propriu
2 Imprumuturi pe termen lung
3 Rata autonomiei financiare la termen (%)
4 Valoare minima acceptata (%)

Perioada
2004
55906
82486
67.78
100

2005
-6116
82021
-7.46
100

5
6

Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)


-10.94
Indicele de crestere al imprumuturilor pe termen lung (%)
0.00
Rata autonomiei financiare la termen (calculat ca raport intre c apital propriu si
datorii pe termen lung)
Inregistreaza o puternica tendinta de scadere de la 67.78% pana la -7.46% datorita
faptului caci capitalul propriu creste intr-un ritm mult mai mic decat datoriile pe
termen lung (-10.94%<0%) .
3) RATA INDATORARII
a)

RATA INDATORARII GLOBALE (RATA DATORIILOR


GLOBALE)

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Indicatori
Datorii totale
Total pasiv
Rata indatorarii globale (%)
Valoare maxima acceptata (%)
Indicele de crestere aL datoriilor totale (%)
Indicele de crestere al totalului pasivului (%)

Perioada
2004
387019
442925
87.38
66

2005
608783
602667
101.01
66
157.30
136.07

Rata indatoririi globale a crescut de la 87.38% la 101.01% datorita unei ritm de


crestere mai mare a datoriilor totale fata de pasivul total (57.30%>36.07%).
Tendinta de crestere a acestei rate este un semnal de alarma pentru intreprindere in
ceea ce priveste riscul de neplata a datoriilor .
b ) RATA INDATORARII LA TERMEN
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Indicatori

Perioada
2004
82486
138392
59.60
50

Datorii pe termen lung


Capital permanent
Rata indatorarii globale (%)
Valoare maxima acceptata (%)
Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%)
Indicele de crestere al capitalului permanent (%)
Rata indatoririi la termen (calculata ca raport intre datoriile

2005
82021
75905
108.06
50
99.44
54.85
pe termen lung si

capital permanent ) inregistreaza o puternica crestere de la 59.60% pana la 108.06%

datorita cresterii inprumuturilor pe termen lung intr-un ritm munlt mai mare decat cel
al capitalului permanent (99.44%>54.85%).Nivelul in 2005 este cu mult mai mare
decat nivelul maximului acceptat de 50% ceea ce arata un grad de indatorare
periculos de mare pentru intreprinderea respectiva .
c) RATA INDATORARII LA TERMEN
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Perioada
2004
2005
Datorii pe termen lung
82486 82021
Capital propriu
55906 -6116
Rata indatorarii la termen (%)
147.54 -1,341.09
Valoare maxima acceptata (%)
100
100
Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%)
99.44
Indicele de crestere al capitalurilor proprii (%)
-10.94
Rata indatoririi la termen (calculate ca raport intre datorii pe termen lung sii
Indicatori

capitalul propriu ) ,se inregistreaza o scadere foarte mare de la 47.54% la -1.34%


.Datorita scaderii enorme al capitalului propriu comparative cu datoriile pe termen
lung. In 2005 rata indatoririi este negativ reprezentand un semnal de alarma pentru
intreprindere.
C. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

1. ANALIZA FONDULUI DE RULMENT


Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
Nr.
crt.
1
2

Perioada
2004
Capital permanent
138392
Active imobilizate
104889
Fond de rulment (R1-R2)
33503
Active circulante
338036
Datorii pe termen scurt
304533
Fond de rulment (R4-R5)
33503
a) FONDUL DE RULMENT PROPRIU
Indicatori

Indicatori
Capital propriu
Active imobilizate nete

2005
75905
141891
-65986
460776
526762
-65986

Perioada
2004
2005
55906
-6116
104889 141891

3
4
5
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
crt.
1
2
3

Fond de rulment propriu (R1-R2)


-48983 -148007
Indicele de crestere a capitalului propriu
-10.94
Indicele de crestere a activelor imobilizate
135.28
2. ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT
Indicatori
Stocuri
Creante
Active curente (R1 + R2)
Pasive curente
Indicele de crestere a activelor curente
Indicele de crestere a pasivelor curente
Necesarul de fond de rulment
3) ANALIZA TREZORERIEI NETE
Indicatori
Fondul de rulment
Necesarul de fond de rulment
Trezoreria neta
CO NC LU ZI I:

Perioada
2004
164527
173509
338036
304533

33503

2005
320963
130356
451319
526762
133.51
172.97
-75443

Perioada
2004
2005
33503 -65986
33503 -75443
0
9457.00

Pe perioada analizata Fondul de rulment inregistreaza o scadere ajuns la valori


negative in anul 2005 acesta reprezentand o inbunatatire a situatiei .Aceasta situatie
este datorata unui ritm de crestere mai mare a capitalului permanent decat al activelor
imobilizate (54.85%>35.28%).Din pacate resursele proprii au trecut printr-o scadere
enorma datorata creditelor pe termen lung .Creditele pe termen lung va avea ca effect
pentru perioadele urmatoare o crestere a cheltuielile cu dobanzile.
Fondul de rulment propriu este negative si inregistreaza o inrautatire datorita cresterii
capitalului propriu intr-un ritm mult mai mic de cea a activelor imobilizate(-10.94%
<35.28%) .Aceasta situatie se explica cresterea nivelului imobilizate corporale prin
apelare la credite pe termen lung si nu pe seama resurselor proprii .Necesarul de fond
de rulment se afla in scadere datorita cresterii mai mare al pasivelor curente decat al
activelor curente(72.97%>33.51%).
Trezoreria se afla intr-o tendinta de crestere datorita lipsei creditelor pe termen scurt
si cresterii pasivelor curente adica a datoriilor fata de furnizori .Cresterea datorata fata

de furnizori se afla in situatia in care nu se poate negocia de termenele de plata


acestea fiind fixate ,fapt ce poate inrautatii relatiile intreprinderii cu partenerii sai.
D. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
1. ANALIZA LICHIDITATI
a)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

LICHIDITATEA GENERALA

Indicatori
Active circulante
Pasive circulante
Lichiditate generala (R1/R2)
Indicele de crestere a activelor circulante
Indicele de crestere a pasivelor circulante
Valoarea minima acceptata
Valoarea maxima acceptata
Indicele de crestere a lichiditatii generale
b) LICHIDITATEA REDUSA
Indicatori

Perioada
2004
338036
304533
1.11

1
2

Perioada
2004
173509
304533
0.57

Active circulante - Stocuri


Datorii pe termen scurt
Lichiditatea redusa (R1/R2)
Indicele de crestere a activelor circulante - Stocuri
Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt
Valoarea minima acceptata
0.6
Valoarea maxima acceptata
1
Indicele de crestere a lichiditatii reduse
c) LICHIDITATEA IMEDIATA
Indicatori
Disponibilitati banesti
Datorii pe termen scurt
Lichiditatea imediata (R1/R2)
Indicele de crestere a disponibilitatilor
Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt
Valoarea minima acceptata
Valoarea maxima acceptata
Indicele de crestere a lichiditatii immediate
C O N C L U Z I I:

Perioada
2004
0
304533
0.00

0.2
0.3

2005
460776
526762
0.87
136.31
172.97
1
2
0.79

2005
130356
526762
0.25
75.13
172.97
0.6
1
0.43

2005
9457
526762
0.02
#DIV/0!
172.97
0.2
0.3
#DIV/0!

Pe perioada analizata lichiditatea generala se afla intr-o scadere de la 1.11% la


0.87% ,scaderea fiind atat de mare incat se ajunge sub nivelul minim acceptat
.Aceasta tendinta de scadere s-a inregistrat faptului ca activele circulante au crescut
intr-un ritm mai mic decat datoriile pe termen scurt (36.31%<72.97%).Lichiditatea
generala a ajuns la valori mai mici decat nivelul minim acceptat asta dovedind ca
firma nu are o capacitate de plata a creditelor pe termen scurt.Si lichiditatea redusa
inregistreaza

o tendinta de scadere in ambii ani

ramase sub valoarea minima

acceptata. Aceasta inrautatire s-a datorat scaderii mai mare al activelor circulantestocuri in comparatie cu datoriile pe termen scurt (75.13%<172.97%).Lichiditatea
imediata se afla in primul an sub valoarea minima acceptata iar in al doilea an creste
si ajunge valoarea minima acceptata.Deoarece in 2004 se afla sub valoarea minima
acceptata rezulta ca intrprinderea nu are suficiente disponibilitati pentru a-si acoperi
datoriile pe termen scurt ,iar in 2005 ajunge la nivelul in care dispune de banii
datoratii creditorilor pe termen scurt.
E. ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII
1. SOLVABILITATEA PATRIMONIALA LA TERMEN
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Indicatori

Perioada
2004
442925
387019
1.14

2005
Activ total
602667
Datorii totale
608783
Solvabilitatea patrimoniului (R1/R2)
0.99
Indicele de crestere al activului total
136.07
Indicele de crestere al datoriilor totale
157.30
Indicele de crestere al solvabilitatii patrimoniului
86.50
Valoarea minima acceptata
1.66
1.66
Pe perioada analizata se observa o scadere foarte mare a solvabilitatii patrimoniului
(1.14% la 0.99%),ambele valori ramase sub valoarea minima acceptata(1.66%).fapt
ce arata ca firma se afla in mai mare pericol in anul 2005 decat din ani precedenti de
a nu putea acoperii datoriile pe seama activelor in caz de faliment.
F. ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR
1. RATA PROFITABILITATII COMERCIALE
Indicatori

Perioada

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

2004
Rezultatul brut al exercitiului
91702
Cifra de afaceri
1015175
Rata profitabilitatii comerciale
9.03
Indicele de crestere a rezultatului brut al exercitiului
Indicele de crestere a cifrei de afaceri
Indicele de crestere a ratei profitabilitatii comerciale
Valoarea recomandata
15
2. RATA MARJEI NETE
Indicatori

Perioada
2004
76473
1015175
7.53

Rezultat net
Cifra de afaceri
Rata marjei nete
Indicele de crestere al rezultatului net
Indicele de crestere al cifrei de afaceri
Indicele de crestere a ratei marjei nete
3. RATA RENTABILITATII ECONOMICE
Indicatori

Perioada
2004
91702
138392
66.26

Rezultatul brut al exercitiului


Capitaluri investite
Rata rentabilitatii economice
Indicele de crestere al rezultatului brut al exercitiului
Indicele de crestere al capitalului investit
Indicele de crestere a ratei rentabilitatii economice
Rata medie a dobanzii
7.5

2005
3706
795480
0.47
4.04
78.36
5.16
15

2005
2668
795480
0.34
3.49
78.36
4.45

2005
3706
75905
4.88
4.04
54.85
7.37
7.5

C ON C LU Z II :
Pe perioada de raportare rata profitabilitaii comerciale are valori sub sau in 2005 chiar
mult sub valoarea recomandata de 15% observandu-se o inrautatire in 2005. Aceasta
tendinta de scadere rezulta din faptul ca se observa scadere al rezultatului brut fata de
cifra de afaceri(4.04%<78.36%)
Pentru a creste profitabilitatea comerciala Sc Bimbo Srl ar trebui sa sporeasca
vanzarile ,sa-si schimbe structura vanzarilor sa-si accelereze viteza de rotatie sis a-si
optimize cheltuielile.

Rata marjei nete inregistreaza la fel o scadere enorma (de la 7.53% la 0.34%) ceea
ce arata o scadere al eficientei valorificarii produselor societatii .situatia a aparut
datorata scaderii cu ritm mai mare al rezultatului net decat cifra de afaceri inregistrat.
Indicatorii arata ca in 2004 la 100lei Cifra de afaceri s-au obtinut 7.53 lei profit net ,
iar in 2005 aceasi valori obtin doar 0.34 lei profit net .
Rata rentabilitatii economice a inregistrat la fel o scadere foarte mare de la 66.26%
pana la 4.88%.Datorita cresterii in ritm mult mai mult al capitalului investit decat al
rezultatului brut al exercitiului (4.04%<54.85%).In primul an se observa o
rentabilitate economica foarte buna deoarece rata rentabilitatii economice are un
procentaj enorm (66.26%) cu 58.76% mai mare decat rata medie a dobanzii (7.5%)
.In urmatorul an rata rentabilitatii economice scade la valoarea de 4.88% ajunsese sub
valoarea medie fapt doveditor pentru lipsa rentabilitatii economice.

Powered by http://www.e-referate.ro/
Adevaratul tau prieten