You are on page 1of 15

LATENSTEIN - TIEL

Revitalisering
Stand van zaken juni 2002
REVITALISERING

hjGrontmij
hjGrontmij
hjGrontmij 1
Presentatieopbouw

Projectopzet

Wat is revitaliseren?

Integrale benadering

Voorlopige bevindingen

hjGrontmij
hjGrontmij 2
Projectopzet

Stappenplan:

Stap 1 Oriëntatie & Inventarisatiefase

Stap 2a Beeldkwaliteitsplan

Stap 2b Masterplan

Stap 3 Realisatiestrategie

hjGrontmij
hjGrontmij 3
Doel van de avond

Samen met u als ondernemers de revitalisering van


Latenstein zo goed mogelijk van start te laten gaan.

Projectgroep heeft nodig:


- informatie
- persoonlijke mening
- kritiek, op – en aanmerkingen
- vragen

Centraal: Zien we alles en zien we het goed?


M.a.w., kunnen we inventarisatiefase afsluiten?

hjGrontmij
hjGrontmij 4
Projectorganisatie

Klankbord Ondernemers van Latenstein

Projectgroep Ondernemers Coöperatie Tiel

Klankbord Gemeentevan
Ondernemers Tiel Latenstein
Kamer van Koophandel
Oost nv
Grontmij

hjGrontmij
hjGrontmij 5
Wat is revitaliseren?

Revitaliseren = integraal opwaarderen van het


bedrijventerrein, met aandacht voor:

- Werk- en leefklimaat (openbare ruimte,


groen,
verkeer, beeldkwaliteit, uitstraling)
- Economische klimaat op een terrein
- Duurzaamheid: ruimtegebruik, milieu en
economie gebundeld

Samenwerking tussen overheid & bedrijfsleven

hjGrontmij
hjGrontmij 6
Doel revitalisering Latenstein

} Duurzame vernieuwing bedrijventerrein Latenstein

} ... ook in 2020 een goed functionerend bedrijventerrein


met:
} voldoende werkgelegenheid;
} aandacht voor leefbaarheid & milieu;
} economisch gezonde bedrijven;
} en een daarbij behorende vastgoedwaarde.

hjGrontmij
hjGrontmij 7
Wat zien we op het terrein?

hjGrontmij
hjGrontmij 8
Integrale benadering

Problemen en knelpunten
Eerste aanknopingspunt, maar daar niet in blijven steken

Ambities, kansen en mogelijkheden


Op zoek gaan naar realisme en haalbaarheid

hjGrontmij
hjGrontmij 9
Voorlopige resultaten inventarisatie

Knelpunten & problemen

- Parkeren langs openbare weg


- Routing vrachtverkeer
- Kwaliteit openbare ruimte en onderscheid privaat –
publiek
- Onderhoud groen en wegen, mogelijk riolering
- Menging wonen & werken (milieuregelgeving)
- Leegstand en zelfs verpaupering
- Wegprofielen i.r.t. verkeersveiligheid
- Onduidelijke segmentering
- Ontbreken praktische zaken: voorbeeld brievenbus

hjGrontmij
hjGrontmij 10
Voorlopige resultaten inventarisatie

Kansen, ambities, mogelijkheden:

- Centrale ambitie: kwaliteit terrein omhoog


- OCT: Parkmanagement (middel, geen doel)
- Heldere segmentering en herkenbare indeling terrein
- Snel zichtbare resultaten revitalisering, impulswerking …
- Heldere planologische regeling
- Hoogwaardig kwaliteitsniveau openbare ruimte
- Parkeren oplossen, infrastructuur verbeteren
- Ideeën herontwikkeling locatie Duijts
- Mogelijkheden voor herontwikkeling oude GAMMA-terrein
- Plannen voor herontwikkeling gemeentewerf
- Ontwikkeling Vijverterrein

hjGrontmij
hjGrontmij 11
Voorlopige resultaten - kaartbeeld
Braakliggende
Latenstein Noordwest gronden
(Duijts, Gemeentewerf,
etc) – Oude
Kruispunt Bulkweg
Medelsestraat
Grote Brugse
Grintweg

Latenstein Oost
NUON
Latensteinse
Middenweg

Lutterveldweg

Latenstein Zuidoost
(wonen-werken,
leegstand,Vijverterrein,
hjGrontmij
hjGrontmij 12
etc)
Hoe verder – contouren van een plan

Detailhandelszone
met wonen

Gemengd
bedrijventerrein
Nuon met wonen
Gemengd
bedrijventerrein
(wonen bezien)

hjGrontmij
hjGrontmij 13
Vijverterrein
Hoe verder ?

Handen ineen slaan voor:


•Verdere planvorming revitalisering
•Initiatieven parkmanagement OCT
•Reservering middelen voor revitalisering
•Draagvlak plannen EN uitvoering

hjGrontmij
hjGrontmij 14
Hoe verder - informatievoorziening

Goede informatievoorziening vergroot


draagvlak (twee richtingen)

- Nieuwsbrieven
- Websites OCT en gemeente
- Informatie-avond voor afronding
masterplan/beeldkwaliteitsplan
- Vragen tijdens verdere proces:
stel ze aan OCT, gemeente, KvK …

hjGrontmij
hjGrontmij 15