You are on page 1of 6

TUAN AIDIL KHAIRUDDIN BIN TUAN ABDULLAH

HB130108 1 KBV SEM. 2 2013/2014
Tutorial 10: CHI BERGANDA
SOALAN 1
Untuk setiap jadual yang berikut, dapatkan nilai jangkaan untuk setiap sel dan tentukan
sama ada ia signifikan pada aras α = 0.05
(a)
12
16

32
38

A

B

1
2

Pengiraan nilai jangkaan:
Sel
A1
A2
B1
B2

Pengiraan

Nilai Jangkaan

(b)
27
17

22
46

A

B

1
2

Pengiraan nilai jangkaan:
Sel
A1
A2
B1
B2

Pengiraan

1

Nilai Jangkaan

(c) 33 27 66 14 A B ∑ 1 2 ∑ Pengiraan nilai jangkaan: Sel A1 A2 B1 B2 Pengiraan SOALAN 2 2 Nilai Jangkaan .

Data berikut adalah keputusan dari soal selidik yang dijalankan ke atas pekerja awam bagi memilih cadangan terhadap plan baru pencen untuk berbagai kategori pekerja awam.1 Pandangan Menyebelahi plan baru Tidak menyebelahi plan baru ∑ Pengeluaran Kategori Kerja Pengkeranian Pengurusan 169( ) 76( ) 26( ) 87( ) 35( ) 7( ) ∑ (a) Ho: Ha: (b) Darjah kebebasan: (c) Nilai Jangkaan Sel A1 A2 B1 B2 C1 C2 Pengiraan Nilai Jangkaan x 2 kiraan  x 2 kiraan  x 2 kiraan  x 2 sifir (  0. Tiada kaitan yang signifikan di antara kategori kerja dan paradigm.1. (c) Uji hipotesis anda pada aras signifikan 0.0051 x 2 kiraan  x 2 sifir  Ho diterima. SOALAN 3 3 . (a) Tuliskan hipotesis null dan alternative bagi kajian di atas. r = 0. df  2)  4. (b) Dapatkan darjah kebebasan bagi keputusan di atas.

(b) Dapatkan darjah kebebasan bagi statistic ini. (c) Uji hipotesis anda pada aras signifikan 0. (a) Tuliskan hipotesis null dan alternative bagi kajian di atas.Keputusan yang berikut menunjukkan dari satu kaji selidik kepada mahasiswa/i yang mengikuti beberapa bidang pengkhususan dan harapan untuk mendapat kerja selepas tamat kursus.05 Bidang Sains Sosial Harapan untuk kerja tinggi Harapan untuk kerja sederhana Tiada harapan/rendah ∑ Sains Hayat Sains Fizikal Sastera Kemanusiaan 12( ) 27( ) 43( ) 16( ) 36( ) 45( ) 38( ) 27( ) 14( ) 6( 3( ) 33( ) ) (a) Ho: Ha: (b) Darjah kebebasan (c) Nilai Jangkaan Sel A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Pengiraan x 2 kiraan  4 Nilai Jangkaan ∑ .

r ≠ 0.x 2 kiraan  x 2 kiraan  x 2 sifir (  0.05.. (a) Tuliskan hipotesis null dan alternative bagi kajian di atas. (b) Dapatkan darjah kebebasan bagi keputusan di atas.5916 x 2 kiraan  x 2 sifir  Ho ditolak. SOALAN 4 Data berikut adalah keputusan dari soal selidik yang dijalankan oleh syarikat penerbangan ke atas pelanggannya. maka terdapat kaitan yang signifikan di antara bidang dan harapan untuk kerja. Juruterbang Pengalaman Penerbangan Bukan juruterbang Bukan juruterbang yang suka terbang yang tidak suka 5 ∑ . df  6)  12.

05.62) 183(173. 6 . r ≠ 0.80) 140(242. df  4)  9.17) (a) Ho: Ha: (b) Darjah kebebasan: (c) Nilai Jangkaan Sel A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Pengiraan Nilai Jangkaan x 2 kiraan  x 2 kiraan  x 2 kiraan  x 2 sifir (  0.75) 6(33.48773 x 2 kiraan  x 2 sifir  Ho ditolak.12) 47(39.58) 128(153. maka keresahan bergantung kepada pengalaman penerbangan.Tiada keresahan Ada keresahan Takut ∑ 1043(949.08) 141(46.25) terbang 113(180.63) 46(28.