BORANG KEAHLIAN

PERSATUAN ALUMNI SMK MENGGATAL
D/A SMK BANDARAYA KOTA KINABALU, JLN. TUARAN, 88450, KOTA KINABALU, SABAH.
Blog: www.alumnismkm.blogspot.com Emel: alumni.smkm@yahoo.com.my Sila Lekatkan Gambar Ukuran Pasport Terbaru Anda Di Sini.

1) NAMA PENUH (Huruf Besar):

2) NO. KAD PENGENALAN: 4) TARIKH LAHIR (hh-bb-tttt): 6) TEMPAT LAHIR: 8) PEKERJAAN: 9) ALAMAT TETAP:

3) AGAMA: 5) JANTINA: Lelaki Perempuan

7) STATUS PERKAHWINAN: Bujang Berkahwin

Poskod 10) ALAMAT SURAT-MENYURAT:

Negeri

Poskod 11) NO. TELEFON: Rumah : Pejabat : Bimbit : 13) EMEL: -

Negeri 12) NO. FAKS: -

14) BUTIRAN PERSEKOLAHAN / PERKHIDMATAN DI SMK MENGGATAL:

■ PERSEKOLAHAN Tahun masuk Tahun tamat persekolahan persekolahan

■ PERKHIDMATAN
Jawatan Guru Pentadbir:Pengetua/PK…………….. AKS / KTBM Dari Tahun Hingga Tahun

15) TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI: Tahap Kursus Diploma Ijazah Master Ph. D

Tempat

Tahun Graduasi

Saya mengaku segala butir dan kenyataan yang dinyatakan di atas adalah benar. Jika didapati manamana butiran dan kenyataan dalam borang ini yang tidak benar maka keahlian saya dalam Persatuan Alumni SMK Menggatal dengan sendirinya akan terbatal.

□ Bayaran Pendaftaran masuk – ahli biasa (RM10.00 + RM12.00) □ Bayaran Pendaftaran masuk – ahli seumur hidup (RM150.00)
Tandatangan: Tarikh (hh-bb-tttt):

Untuk kegunaan pejabat.
Tarikh diterima :…………………… Pencadang: ….………………………... Penyokong: …...…………………….....

………………………….

-

Permohonan: □ Terima

□ Tolak

Tarikh kelulusan: ……………………