You are on page 1of 8

Samet Agaolu'nun cep defterlerine yazd "Siyasi Gnlk"

yaymland Belge ve yorumlarla yakn tarihimiz halefet ve iktidar


dnemlerine ilikin anlarn yazanlann saysnda bir hayli art oldu.
Tam ve tketici bir liste yapmak burada mmkn deil... Ancak
Samet Agaolu'nun ilk kez gn na kan ve 19471950 ylarn
kapsayan siyasi gnlnn/anlarnn nemini ve anlamn zellikle
vurgulamak isterim. Sanrm bu gnlk/anlar, dierlerinin yannda
ya da arasnda farkl bir konumasahip... ncelikle belirtmek gerekir
ki, siyasi edebiyatmzda gnlkler fazlaca bir yer tutmaz. Asm
Us'un ve son yllarda yaymlanan smet tnn'nn ksa bir dnemi
kapsayan gnlkleri bir yana braklrsa, yakn dnem cumhuriyet
tarihi ile ilgili siyasi gnlk says yok denecek kadar azdtr.
Dolayisyla Samet Agaolu'nun siyasi gnl, bu bakmdan nemli
bir istisna oluturuyor. Ama gnln nemi, sadece gnlk
olmasndan ve szn ettiim bu istisnai durumdan kaynaklanmyor.
ok dahatesivar... Agaolu'nun gnl, sadece hacim bakmmdan
deil, fakat ierikbakmndan da hayli zengin... Okuyucu, ilerleyen
sayfalarda, bu zenginlii hemen fark edecektir. Samet Aaolu,
siyasi gnlne, aradan yllar getikten sonra, baz notlar da
eklemi... Bu nedenle de, kanmca, metne sadece gnlk ya da an
de mek mmkn deil... Ben metni, gnlk/an biiminde
tanmlamay daha uygunbuluyorum. (...) K T A P T A N B R B O L O
M Sabahattin Ali'nln ldurlmesl 13 Ocak 1949 Dnn mhim
haberlerinden biri, Sabahattin Ali'nin Bulgaristan'a kaarken
ldrlmesi... I laber doru ise, bu ii ya hkmet ya Ruslar yapm
olabilir. Ruslarn parma varsa, memlekette karklk karmak
iindir. ldrl ekli de feci... Ban odunla ezerek... 14 Ocak 1949
Dn Menderes, Sabahattin Ali'nin hkmet tarafndan
ldrldn, hadisenin on gn kadar evvel olduunu, hkmetin
bu ii nasl meydana karacan ok dndn, eer gemite
33 kiinin ldrimesi hadisesi olmasayd, meydana kartmamak
yolunu tutacaklarn, fakat buna imkn bulamadklarn, bunun iin
de hadiseye gazetelerde yazlan ekli verdiklerini anlatt. Alan
yolun fena olduunu syledim. "Doru, inallah bununla ebediyen
kapanr" cevabn verdi. (...) Trkiye Cumhuriyeti'nin iki byk ve
kkl partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin,
aralarnda tam 45 yl sren kavgaya, hatta son 30 yldr sren kan
davasna artk bir son vererek, Trkiye'nin politik iklimini ve
slubunu deitirmeye koyulduklar, tam da bu srada, Samet
Agaolu'nun yazdklarnn, dndklerinin, yorumlarnn ve
tahliUerinin dikkatle okunacan umuyorum. Farknda olalm ya da
olmayalm, gemi, biroumuzun sandndan ok daha
yalunmzda, koynumuzda yaamaya devam ediyor. (...) Samet
Aaolu, 1962 y lnn sonbaharnda Kayseri Blge Cezaevi'nde
siyasi anlarn kaleme almaya balyor. Yazar. siyasi gnlne /
anlanna yazd nsz'de, bunu yapmann nce kendisine ok da
gerekli ve anlaml gelmediini belirtiyor. Aaolu, tarihilere den
bu grevi kendi zerine almann bir yarar olmayacan dnm...
Ancak birok dostlar onun bu dncesiniyanl bulmular... "Onlara

gre siyasi hayata iinde atldm, muhalefet ve iktidar yllarnda


yksck sevk ve idare kurullarnda sorumluluk yklendiim, sonunda
da urunda en ar bir ceza ile lnceyc kaCUMHURYET
KTAPS/4VM18 Demokrat Parti'nin Birinci Byk Kongresi'nden
kapatld gne kadar Genel dare Kurulu yelii, Babakan
Yardmcl, alma, letmeler, Sanayi ve Devlet Bakanl yapan,
bir ara Adnan Menderes'e vekalet eden Samet Agaolu'nun 14
kk cep defterine yazd "Siyasi Gnlk", 27 ubat 1947
tarihinden 16 Mays 1950 tarihine kadar olan dnemi kapsyor.
Gnlkte yer alankimi belgeler ilk kez yaymlanyor. Samet Aaolu
(ortada. konusan) Siyasi Gnlk (Demokrat Parti'nin Kuruluu)
Samet Aaolu Yayna Hazrlayan: Cemil Koak tletiim Yaynlar /
606 s. CEML KOAK Samet Aaolu aramzdan ayrlal on yl oluyor.
Onu, Demokrat Parti'nin gerek muhalefet ve gerekse iktidar
yllarnda, sadece nde gelen bir politikac olarak deil, ama edebi
ynnn yannda, siyasi edebiyatmzda hakl bir n yapan birka
nemli yapt ile de tanyoruz. Bunlar arasnda Aina Yzler ile
Babamn Arkadalar ilk akla gelenlerdir. Bir anlanda siyasi
gzlemler saylabilecek bu yaptlar Aaolu'ndan geride kalan anlar
olarak deerlendirebiliriz. Ancak siyasi an dcyip de gememek
gerekir. nk bu eserler, ayn zamanda, SAYFA Agaolu'nun edebi
kaleminden kmtr ve yalnzca siyasi tarihimiz asndan nemli
birer an eseri deil, ama ayn zamanda siyasi an ile edebi slubun
hangi gzel noktalarda buluabileceinin deerli mekleridir.
Marmara'da Bir Ada Yassada anlardr. Arkadam Menderes,
Demokrat Parti'nin muhalefet ve iktidar yllarna ait anlardr. Son
olarak, Demokrat Parti'nin Dou ve Ykseli Sebepleri/Bir Soru adl
kitab, yalnzca bir an kitab deil, ama ayn zamanda da Demokrat
Parti zerinebirtahlildenemesidir. Samet Agaolu'nun yukarda
saydm bu be kitab da dikkatle ve zerinde ciddiyetle allarak
okunmas gereken, yakn dnem siyasi tarihimiz asndan son
derece nemli ve deerli eserlerdir. Okuyucu, ok kez, yazarn siyasi
deerlendirmeleri, yorumlan, tahlilleri ile edebi slubu arasnda,
zaman zaman da dikkatini hangisine teksif edeceine, etmesi
gerektiine ararak.gidergelir... Son yllarda Demokrat Parti'nin mu
Nasl gflmiM kt? imdi sra gnln nasl olup da gn na
kabildiini anlatmaya geldi: Samet Agaolu'nun olu Tekta
Aaolu, geen yl, babasnn evraklar arasnda yapt aratrmada,
bu gnl/ anlar bulmu... Samet Aaolu, siyasi gnln eski
yaz ile kk cep defterlerine not etmi... Toplam 14 kk cep
defteri halen Tekta Aaolu'nda bulunuyor. Ama Samet Aaolu,
eski yaz notlarn yeni harflerle dzenleyip daktilo da etmi... Yayna
hazrladm metin, Samet Agaolu'nun bizzat kaleme ald bu
metindir. Aaolu, birka yz sayfa tutan gnln/anlarn kaleme
alrken ve dzenlerken, onlar yayna hazr bir halde brakmad iin,
mevcut metnin yayna hazrlanmas bir zorunluluktu. nce metni
batan aa redakte ettim. mla benim, slup ise Samet
Aaolu'nundur.

Bir baka derin cinayetin anatomisi: Sabahattin Al


lk kez, 1931 ylnda, bir ihbar sonucu Trkiye Komnist
Partisi ile ilikisi olduu gerekesiyle tutuklanmt. Neyse ki
ay sonra beraat etti. Ertesi yl Konyaya tayin oldu. nl
roman Kuyucakl Yusufu ilk kez burada, Yeni Anadolu
gazetesinde tefrika etmeye balad. 1932de, biri (Cemal
Kutay olduu sylendi) Gaziye hakaret eden bir iiri dost
meclisinde birden ok kez okuduunu ihbar etmiti. Yeniden
tutukland. Halbuki iki yl nce yazd Memleketten Haber,
bir zamanlar Sivasta yaanm bir Bektai olayn anlatan
iirin szcklerinin deitirilmesiyle oluturulmu bir iirdi
ve iinde Mustafa Kemal ad gemiyordu. Ama savunmas
inandrc bulunmad, nk sicili ortadayd!
Mahkemede gsterdii ahitlerin dinlenmesine gerek
olmadna karar verildi. Bir sre sonra dava gizli celsede
grlmeye balad. Cezas 12 ay hapis olarak aklanm,
temyizden sonra 14 aya karlarak gzda verilmiti. Drt
ay Konyada, alt ay Sinopta hapis yatt. 29 Ekim 1933de
Cumhuriyetin 10. yl erefine cezasnn bitmesine bir ay
kala zgrlne kavutu. Sinop cezaevinin en popler
miras Ban ne eilmesin/Aldrma gnl aldrma diye
balayan iiriydi. En ufak bir eletiriye tahamml edemeyen
Tek Parti rejiminin bu damgal adam, iir, hikaye ve
romanlaryla, Trk edebiyatnn ke talarndan biri olan
Sabahattin Aliydi.
Hayat 1948 ylnn ilkbaharnda derin devlet in ellerinde
sona erdiinde geride cevaplanmay bekleyen onlarca soru
kalmt. Konunun tartlmasna ancak 1968de cesaret
edilebildi. Ancak o gnden beri tek bir ilerleme olmad. CHP
Denizli milletvekili Mustafa Gazalcnn verdii soru
nergesine, 2003n Nisan aynda AKP Hkmetinin ileri
Bakan Abdlkadir Aksunun cevab gayet tandkt:
Belgeler var ama, zaman amna urad iin yok
edilmi... Sabahattin Ali cinayeti vesilesi ile, Hrant Dink
bata olmak zere lmleri zerinde sr perdesi hala
kalkmam onlarca aydn, gazeteciyi, fikir adamn saygyla
anyor, yetkilileri bu cinayetleri aydnlatmaya aryoruz.
ALDIRMA GNL ALDIRMA . Sinop Cezaevinden tahliye
olduunda tekrar retmenlie dnmek istemiti Sabahattin
Ali. Hay hay demiti yetkililer, ama kck bir artlar
vard: Eski grlerini deitirdiini kantlamalyd! 15 Ocak
1934 gnl Varlk dergisinde yaynlanan Benim Akm
balkl Mustafa Kemal gzellemesini, rejimin istedii diyeti
demek iin yazd. Nadim olduuna kanaat getirilmi
olmalyd ki, nce Neriyat Mdrl Bro eflii'ne,
ardndan Talim ve Terbiye Dairesi ikinci snf mmeyyizliine
atand. Ama bu atama onun sosyalist fikirlere ilgi duymasn

engellememiti, sadece maiet motorunu rahata


evirebilmesini salam, dolaysyla retkenliini
arttrmt. Ama daha sonra yaadklar rejimin onu
affetmediini gsterecekti. 1944te rk-Trk hareketin
lideri Nihal Atsza kar at hakaret davasn kazanmasna
ramen, Milli Eitim Bakanl emrine alnnca
retmenlikten istifa etti, profesyonel yazarla soyundu.
Ama bu lkede rejime muhalefet edenlere ekmek yoktu! Ne
yazsa soruturma konusu oluyor, mahkemenin birinden
kyor dierine giriyordu. Aziz Nesinle birlikte yaynladklar
Marko Paa adl mizah dergisi, ksa srede 100 bin tiraja
ulanca iktidarn paalar tututu. Skynetim makamlar
tarafndan defalarca toplatlan, en sonunda kapatlan
derginin yerine kard Malum Paa, Merhum Paa, Hr
Marko Paa, Mazlum Paa, Yedi Sekiz (Hasan) Paa, kz
Mehmet Paa, Ali Baba gibi dergilerle muhalefete devam
eden Sabahattin Ali, 1947de kesinlemi bir cezasn
ekmek iin hapse girdi ve ay yatt. Ayn yl Sra Kk
adl hikaye kitab. Bakanlar Kurulunca toplatld. Arkasnda
gizli polisin ayak sesleri, sac basnn saldrlar, derken,
1948'de Mehmet Ali Aybar'n kard Zincirli Hrriyetteki
bir yazsndan dolay balatlan kovuturma sonrasnda pes
etti ve matbaa makinelerini satarak kamyon nakliyeciliine
balad. Ne arkadalar ne kendi bu ii kendine
yaktramyordu ama ne are Arkadalarna Trkiyeden
gitmek istediini sylemeye balamas ilk bu zamanlar oldu.
Ancak yazmasna izin vermeyen devlet, Trkiyeden
gitmesine de izin vermiyordu. Pasaport bavurusunun
reddedilmesinden sonraki bir gn, 29 Mart 1948de
kamyonuna atlad ve Krklareline doru yola kt. Anlalan
ksld kapandan kurtulmak iin bir plan yapmt. k o
k
GZEML KAYBOLU . Sabahattin Alinin o gnden sonra
yaadklarn hala bilmiyoruz. Kendisinden ancak 9,5 ay
sonra haber alnd ama bu haber ok acyd: 12 Ocak 1949
gnl gazetelerde stuna Sabahattin Ali ldrld
yazyor ve devam ediyordu: Huduttan Bulgaristana
kaarken ldrld. Bulgaristana para karl adam
karan bir komnist ebekeye mensup Ali Ertekin adndaki
katil yakaland ve evinde yaplan aratrmada Sabahattin
Aliye ait eyalar bulundu. Ali Ertekin kimdi? Sabahattin
Aliyle ilikisi neydi? Yazar neden ldrmt? Neden
yazarn eyalarn hala saklyordu? Polisin veya istihbaratn
olaydan haberi var myd?
Resmi makamlarn komnist komplo dedii cinayetin Nisan
aynda balayan durumalarnda, bu sorulara cevap almak
bir yana kafalar iyice kart. Mahkemeye sunulan bir

belgeden, Sabahattin Alinin l bedeninin aslnda, 16


Haziran 1948de, snrdan 35 kilometre ierde, Hedye ky
civarnda obanlar tarafndan bulunduu, 4-5 ay nce
ldrlp stnkr gmld anlalan cesedin akallar
tarafndan ortaya karldnn sanld, kimliinin tespit
edilememesi yznden, tekrar bulunduu yere gmld
renilmiti. Ceset daha sonra babasn kaybeden bir kii
tarafndan tehis edilmek zere yerinden karlm, ancak
sz konusu kiinin l bedenin babasna ait olmadn
sylemesi zerine yeniden gmlmt. Yani olaydan polisin
bir ekilde haberi vard.

TANIDIK TPLER . Pek tandk karanlk tiplerden biriydi


Yugoslavya gmeni Ali Ertekin. Trk uyruuna getikten
sonra Gnll Erba Okulunu bitirmi, 1945te Svari
Gnll avuu iken silah ald gerekesiyle askeri
mahkemede drt ay 20 gn hapis cezasna arptrlm ve
askerlikle iliii kesilmiti. ddialara gre ertesi yl
Bulgaristana kam, ksa sre sonra dnerken snrda
yakalanm, komnizm propagandas yapmaktan hapis
yatmt. Sabahattin Aliyi, hapishane arkada berber Hasan
Tural vastasyla tanmt. Sabahattin Alinin bir baka
hapishaneden tand Hasan da gmendi. Bulgaristandan
gelmi, komnizm propagandas suundan o da hapis
yatmt. Bazlar polis ajan olduunu sylyordu, ama dava
boyunca kimse bu iddiay aratrmaya kalkmad, kalkmad
gibi Hasan Tural mahkemeye bile gelmedi.
Tm dava boyunca usta bir tiyatro oyuncusu gibi ezberledii
replikleri tekrarlayan Ali Ertekin mahkemede epey ov
yapmt. nce konumak istememi, sonra konutuka
konumutu. Bazen alam, bazen buz gibi baklarla
izlemiti etrafn. Anlattna gre, berber Hasann ricas
zerine Bulgaristana geirmeye yardmc olmay kabul ettii
Sabahattin Ali, Krklarelinin skp nahiyesinin Sazara ky
yaknlarna geldiklerinde, Ali Ertekine gya Ben buradan
gideceim. Ruslarla beraber dndm zaman bu
memlekette hrriyetin ne demek olduunu reneceksiniz
(..) Moskovada bir ek pasaportu karttktan sonra nce
Romanyaya oradan da Fransaya gideceim. Fransadaki
Trkleri tekilatlandracam. Yaplacak yardmlarla onlar bir
taraftan mlteci sfatyla, te yandan muntazam pasaportla
Trkiyeye sokacam. Onlar dardan geldikleri iin kolay
tannmazlar. Bylelikle memleket iindeki tekilat
kuvvetlendirip iin bana geeceiz. Bu rejimi ykacaz
demiti. Ali Ertekin de bir gn Trkiyeye Bulgarlarla
Ruslarn geleceini dnerek deli olmu, aklna vaktiyle 93

Harbinde dedesine yaplan fenalklar gelince de kendini


kaybetmiti. Elindeki sopa ile kitap okumakta olan
Sabahattin Alinin kafasnn sol tarafna iddetli bir darbe
patlatmt. Sabahattin Alinin surat, gzlkleri, kula kan
iinde kalmt. Arkasndan bir kez daha vurmutu.
Sabahattin Ali sa tarafna doru yklmt. Azndan
burnundan kann boald halde lmediini grnce,
ensesine nc darbeyi vurmutu. En sonunda Sabahattin
Alinin nefesi kesilmiti. lmt.
HAFFLETC NEDEN . Ertekine gre gya baka bir olay
yznden yakalandnda, polisler Sabahattin Alinin
eyalarn bulduklar iin, cinayetle ilikisi ortaya kmt.
Eyalar niye atmadna dair garip gerekeleri bir yana,
Sabahattin Alinin byle sama sapan bir konuma yapacak
biri olmad akt ama kimse bunun zerinde durmad.
Ceset snrdan 35 kilometre ierde bulunmutu, kimse bu
elikiye deinmedi. Ali Ertekini askerlikten tanyan baz
tanklar, sann milli hislerle cinayet ilemesinin inandrc
olmadn sylediler, bir Milli stihbarat (MT) memuru, Ali
Ertekinin sk sk MTe geldiini syledi, Emniyet
Mdrlnden gelen bir yazdan Ali Ertekine iki kez 50er
lira ikramiye verildii renildi ama cevap gizli celse oldu.
Dolaysyla, iin asl hi bir zaman renilemedi. 14 Ekim
1950de karar akland: Mahkeme,baz hafifletici sebepleri
dikkate alarak drt yl hapis cezas vermekle yetinmiti! Bu
hafifletici nedenlerin ne olduu hibir zaman renilemedi.
Karar saolun diyerek karlayan Ali Ertekin, Demokrat
Partinin Af Kanunudan yararlanarak iki yl sonra serbest
kald ama bir sre sonra pheli biimde ortadan kayboldu,
mezar bile bulunamad. Sabahattin Ali ailesinin iddiasna
gre Krklareli Emniyet Mdrlnde ikencede lmt,
ama bu iddia ispatlanamad.
SINIRDA DEL EMNYETTE LD . Sabahattin Alinin 29
Martta yurtdna kaacan bilen tek dostu Rasih Nuri
leriye gre Sabahattin Ali, zekasna fazla gvenmi ve hi
kimseden yardm almadan byle cretkar bir ie kalkmt.
Ama iddia edildii gibi Bulgaristan snrnda deil, Krklareli
Emniyet Mdrlnde ikence ile ldrlmt. Rasih
Nuriyi byle dnmeye iten uydu: Anlamalarna gre,
Sabahattin Ali snr sa salim getii zaman Rasih Nuriye,
berber Hasan araclyla mehur yeil kalemi ile zel olarak
iaretlenmi bir kartvizit gnderecekti. Kart Rasih Nurinin
eline getiinde, Sabahattin Alinin sa salim snr getii
anlalacak, Ali Ertekine paras denecek, ayrca Sabahattin
Alinin Ankarada yaayan karsna ve stanbulda evinde
kald Mehmet Ali Cimcoza yazd iki mektup yerlerine
ulatrlacakt. Kart en ge 1 Nisanda alacan hesaplayan

Rasih Nuri bir trl haber kmaynca endieler iinde


hafta beklemi, sonra polise yakalanmay gze alarak berber
Hasann dkkanna gitmiti. Biraz maceral biimde ondan
zeri yeil kalemle zel biimde imzalanm kartviziti alm,
sevinle eve dnp mektuplar da yerine ulatrmt. Kart
Sabahattin Aliye zorla imzalatlsayd, ifrenin
konmayacan dnen Rasih Nuri, Sabahattin Alinin ya
snr getikten sonra, ya da snr getiine inandrldktan
sonra, Milli Emniyete gzaltna alndn tahmin ediyordu.
Polisin yine Ali Ertekin tarafndan karlacak olan iki kiiyi
ele geirmek iin Sabahattin Aliyi sorguya aldn tahmin
eden Rasih Nuri, Sabahattin Alinin sorguda lmesi zerine,
olayn kk bir ceza karl polis ajan Ali Ertekine
ykldn dnyordu. Rasih Nurinin polise yakalanmadan
berberden kart alabilmesi ise, Sabahattin Alinin sorguda
zlmediini dndryordu.
Kendisi de 24 Ocak 1993te karanlk bir cinayete kurban
giden Uur Mumcu, 1973 ylnda bir dost meclisinde, Rasih
Nurinin anlattna benzer bir hikayeyi Mareal Fevzi
akmakn yeeni olan Adnan akmaktan dinlediini
sylemiti. Emniyet Genel Mdrl Tefti Heyeti
Bakanl yapm bir kii olan Adnan akmaka olay anlatan
12 Martn nl ikencehanesi Ziverbey Kknden kader
arkada olan Kurmay Albay Talat Turhand. Bir st dzey
emniyet grevlisi Talat Turhana Sabahattin Ali snrdan
Krklareline getirildiinde sorguya ekildi. Fakat
konumad iin sktrld ve bu sktrma srasnda ld.
Hem de inleyerek kollarmda can verdi... demiti. Ancak
Adnan akmak, Uur Mumcu olay yazmak istediini
syleyince bu szlerinin arkasnda durmamt.
HKMET YAPTI . Olayn olduu tarihte stanbul Emniyeti
Birinci ube Mdr olan Parmaksz Hamdi Bey, ise,
"cinayeti ileyen polis deil, MTtir. nfaz emrini veren de
gazeteci, yazar, CHPde st dzeylerde bir kiidir. Zaten bu
emri veren politikac da daha sonra feci ekilde ldrld,
adn veremem diyerek hem Rasih Nuriyi ve Uur
Mumcuyu dorulam, hem de kafalar kartrmt. ma
ettii kii Nihat Erimdi ancak bu iddiann temelsiz olduu
anlald.
Demokrat Partinin milletvekili ve bakanlarn Samed
Aaolu, olaydan 30 yl sonra Sabahattin Ali olayn
aydnlatmak zere bir kitap hazrlayan Kemal Bayram
ukurkavaklya olayn kendi zerinde yaratt byk etkiyi
anlatm, ancak gerekten kayor muydu, yoksa kayor
gsterilerek hudutta ldrld m belli deil demiti.
Ancak, lmnden on yl sonra yani 1992de yaynlanan

gnlnn 14 Ocak 1949 tarihli sayfasnda unlarn yazd


grld: Dn Menderes Sabahattin Alinin hkmet
tarafndan ldrldn, hadisenin on gn [dorusu 10 ay
evvel olmal] kadar evvel olduunu hkmetin bu ii nasl
meydana karacan ok dndn, eer gemite 33
kiinin ldrlmesi [muhtemelen 1943te Vann zalp
ilesinde 33 Krt kylsnn Orgeneral Mustafa Mulal
tarafndan kuruna dizilmesini kastediyor] hadisesi
olmasayd, meydana kartmamak yolunu tutacaklarn,
fakat buna imkan bulamadklarn, bunun iin de hadiseye
gazeteye yazlan ekli verdiklerini anlatt. Alan yolun fena
olduunu syledim. Doru, inallah bununla ebediyen
kapanr cevabn verdi.
Anlalan partisi iktidarda iken, ar kovanna omak sokmaya
cesaret edemeyen Samed Aaolu, en azndan lmnden
sonra gerein bilinmesini istemiti. Olay CHP zamannda
olduu iin Menderes de rahata itiraf etmiti ama, derin
mekanizmalara el atacak yrei olmad iin daha ileri
gitmemiti.
MUHBR ENTELEKTEL KM? in bir baka ynne de yllar
sonra deinildi. Hasan zzettin Dinamo, aratrmac Kemal
Bayram ukurkavaklya, Sabahattin Aliyi ihbar eden kiinin
adn bildiini ancak kim olduunu sylemenin yarar
olmadn belirtmiti. Marko Paada birlikte alt yazar
Rfat Ilgaz ise birlikte alt ve sonra yllarca ks kald
bu isim iin, Polistir ama belgelemek ok zor demiti.
Rasih Nuri, Zekeriya Sertel, Mehmet Ali Aybar gibi pek ok
dostu, bu ahsn, MTe altn bildiklerini fakat ellerinde
somut bir kant olmad iin adn veremeyeceklerini
sylemilerdi. Peki, Marko Paadan arkada Aziz Nesin bu
konuda konuur muydu? Elbette ki hayr! Bylece bu muhbir
entelektelin ad bir sr olarak kald.
Kaynaka: Hfz Topuz, Ban ne Eilmesin, Remzi Kitabevi,
2007; Alpay Kabacal, Trkiyede Siyasal Cinayetler, Grer
Yaynlar, 2007, s.354-367; Kemal Bayram ukurkavakl,
Sabahattin Ali Olay, Ankara 1978.