You are on page 1of 5

3.

2 LEGEA NORMALĂ (GAUSS – LAPLACE)

1

f t  

Caracteristicile legii:

e

 2

 t m2
2 2

; t    , 

Legea normală descrie probabilistic apariţia fenomenelor naturale.
În studiul fiabilităţii interesează numai intervalul t   0.    .
Se introduce coeficientul de normare c, astfel încât
f(norm
 c  f  t  . Determinarea lui c se face din condiţia:
t)

norm

 f t 

dt  c 

0

 f t  dt

 1.

0

1

c

Deci



1

e

2

0

 t  m2
2 2 d t

.

Se efectuează înlocuirea de variabilă:
t m
 y;

Deci:
Dar





1

e

2

0

1
dt  d y ;

t m
2

2

2

t  0; y  

t  ; y  ;
0

dt 

m
;

m

1

 2

e

y2
2 dy

0

1
2

e

y2
2 dy

.

y2

x


1
e 2 dy    x 

2 0

, funcţia integrală Laplace.

Se cunoaşte că: (-x) = - xşi că () = 0,5.
Rezultă:

Deci:

m

1

0

2

  0,5 

1

c

 m

  

e

y2
2 dy

m

 m
 0,5   
  0,5  
  

. Dacă

0,5  

Analiza funcţiei

f t 

1

 2

e

.

m
 m
 3 , atunci 
  0,5 şi deci c  1 .

  

 t m  2
2 2

 Puncte de maxim
25

 t = m. cu puncte de inflexiune la t = m  .45 f(t) 0.   Puncte de inflexiune d2 f  t  dt  2    1  1  3 2 3  e   t  m2 2 2  2  2   t  m 2  e  t  m2  2 2  2  2   t  m 2 2 2 e  t m2   2 2      0.00005 0 500 m-3 2000 3500 5000 6500 8000 9500 t m- m m+ m+3  m1 = m2  0. t  m2 df t  1 2 t  m   2 2   e dt  2 2 2  t m  3 2 e   t  m2 2 2  0.3 0.35 0. PROPRIETĂŢI 10 Curba funcţiei f(t) este simetrică faţă de t = m. cu atât f(m) . punct de maxim.4 0. 20 Valorile funcţiei f(t) sunt pozitive pe tot domeniul de definiţie.0002 0.0001 0. Cu cât  .00025 0.25 0.0003 0.15 0.1 0. m + 3].00015 0.399 .2 0. 30 Curba funcţiei f(t) are formă de clopot. f(t) 0. f  m  1 1  e0   2   2 0.  t = m   . e 2    2 1 REGULA CELOR 3  Peste 99% din evenimente sunt produse în intervalul [m – 3.05 26 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 t 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .242 . puncte de inflexiune. f m     1  0.

5     t m   Dacă c  1 .25 0.2 0.15 0.3 f(t) 0.m1 < m 2  0. funcţia integrală Laplace. y  .   t m t  tx  y  x .1 0.5 y d y e  0.5 y d y  x  0 Rezultă:   0 1 2 2 1 2 2 e  0.5       27 2 e  0. se face înlocuirea de varibilă: t m dt  y.05 t 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Funcţia fiabilităţii R(t) Rt x      f t  dt    tx tx 1 2 e   t  m2 2 2 d t.  d y. .  t m     R  t   0.5 y d y  tx  m  1 0 2  .5 y d y .  R t     tx  m  1 2 2  x   e  0. atunci R  t   c   0. t  .

5.  t .5      .5       c   0.5       Dacă 1 Pentru t =0 z  t    2 1 m  1  2 f     m    0.5  0. iar    0. R  0   c   0.     m  3  R  0  1   0.5 .5        .5    1 dt     e  2  lim Rezultă: z() = .  t m      2  0.  R  m   0.798    . 1 1 2 0.5  0    0 t  : z    R     0 .  m t = 0.5 .  z(t)  28 1 t   2 2  t  m   .5      m 1  m  3. R     c   0.5        dacă    m    c   0. Deoarece c 1  m  m  .5  0.5           Funcţia de repartiţie   t m  F  t   1  R  t   1  c   0.  z  0        2 t = m: z m   1  m 2   2 e 2  2 . rezultă c  1 .  t = m.5   1.   e 2     0.  Rata de defectare 1 z t   e   t  m2 2 2 f t   2  Rt   t m 0.5  0  0.5   0    c   0. R  m   c   0. dacă m  3.5  0 . 0.5c . o.5   1 df t  df t   t  m  e  3 2 d t d t lim  lim  lim t  d R t  t   f t  t   tm   0.

798  0 m t OBSERVAŢIE Legea normală se aplică în perioada îmbătrânirii dispozitivelor.0.798  0. 29 .