You are on page 1of 212

Vozni red

14. XII. 2014. - 12. XII. 2015.

besplatni primjerak

ZAGREB, 2014.

H Putniki prijevoz zadrava pravo izmjene voznog reda i sastava vlakova.

***
H Putniki prijevoz ne jami za tonost podataka o voznom redu izvan granica Republike
Hrvatske u dijelu 3. Meunarodni vozni red vlakova.

Nakladnik:
H Putniki prijevoz d.o.o.
10 000 Zagreb
Strojarska cesta 11

Grafika priprema i tisak:


eljeznika tiskara d.o.o.
10 000 Zagreb
Petrinjska 87

SADRAJ
1. INFORMATIVNI DIO..............................................................................................

Uputa za uporabu voznog reda vlakova H Putnikog prijevoza .........................

Uzorak tablice voznoga reda, znakovi i njihova objanjenja ................................

Izvadak iz tarife za prijevoz putnika i prtljage ........................................................

10

- unutarnja tarifa ...................................................................................................


- meunarodna tarifa ...........................................................................................

10
14

Adrese Uprave H Putnikog prijevoza i regionalnih jedinica


H Putnikoga prijevoza .......................................................................................

30

Poredbena tablica vremenskih zona ....................................................................

31

Abecedni popis kolodvora i stajalita s oznakama pruga (tablica voznog reda)....

32

2. PREGLED SASTAVA, RAZDOBLJE PROMETA VLAKOVA I IZRAVNIH VAGONA.

45

3. MEUNARODNI VOZNI RED VLAKOVA ............................................................ 55


4. VOZNI RED VLAKOVA U UNUTARNJEM PRIJEVOZU .....................................

71

INHALTSVERZEICHNIS
1. INFORMATIONSTEIL ...........................................................................................

17

Anweisungen zum Gebrauch des Kursbuches ....................................................

17

Muster einer Fahrplantabelle mit Erluterungen der verwendeten Zeichen..

18

Auszug aus dem Tarif zur Reisenden- und Gepckbefrderung .......................... 22

- Inlandstarif.......................................................................................................... 22

- Internationaler Tarif.............................................................................................

Adressen der Generaldirektionen und Regionaleinheiten des

HZ Personenverkehrs ...........................................................................................

30

Zeitvergleichstabelle..............................................................................................

31

ABC-Verzeichnis der Bahnhfe und Haltestellen...................................................

32

2. BERSICHT DER ZUGBILDUNG, DES VERKEHRSZEITPLANES UND DER


DIREKTEN WAGEN .............................................................................................

46

27

3. FAHRPLAN DER INTERNATIONALEN ZGE..................................................... 55


4. FAHRPLAN DER ZGE IM INLANDSVERKEHR ..............................................

71

1. INFORMATIVNI DIO
UPUTA ZA UPORABU VOZNOG REDA VLAKOVA
H PUTNIKOG PRIJEVOZA
1. INFORMATIVNI DIO sadrava osnovne obavijesti o organizaciji i uvjetima prijevoza
putnika i prtljage, o rezervaciji sjedala, leaja i postelja u izravnim vagonima u unutarnjem i meunarodnom prijevozu. U abecednom popisu kolodvora i stajalita na mrei
H Infrastrukture uz naziv kolodvora i stajalita dana je oznaka pruge dotine tablice
voznog reda gdje se kolodvor ili stajalite nalazi.
2. PREGLED SASTAVA, RAZDOBLJE PROMETA VLAKOVA I IZRAVNIH VAGONA
tiskan u crvenoj boji sadrava pregled sastava vlakova, relacije i razdoblje prometa
vlakova i izravnih vagona EuroCity, EuroNight, brzih i ubrzanih vlakova koji voze
prugama H Infrastrukture.
3. VOZNI RED EUROCITY (EC) I INTERCITY (IC) VLAKOVA H PUTNIKOG PRIJEVOZA U MEUNARODNOM PRIJEVOZU dan je kao poseban izvadak iz voznog
reda.
4. MEUNARODNI VOZNI RED tiskan u zelenoj boji sadrava najosnovnije podatke o
voznom redu vlakova u meunarodnom prijevozu. Na shematskoj karti Europe, koja
se nalazi na unutarnjoj stranici prvoga omotnog ovitka, identificira se slovna oznaka
za traenu relaciju ili zemlju. Podatci o polascima i dolascima na prugama u inozemstvu dani su prema vremenu koje vrijedi za tu zemlju.
5. VOZNI RED VLAKOVA U UNUTARNJEM PRIJEVOZU tiskan u plavoj boji sadrava
podatke o svim vlakovima na mrei H Infrastrukture. Pri uporabi potrebno je prvo
pogledati kartu hrvatskih pruga na kojima se obavlja putniki prijevoz koja se nalazi
na unutarnjoj stranici posljednjeg omotnog ovitka, a na kojoj su brojkom ili brojkom
i slovom oznaene pojedine relacije. Oznaka relacije na preglednoj karti ujedno je
oznaka tablice voznog reda u kojoj se nalaze vozni redovi svih vlakova na toj relaciji.
Na stranicama 6., 7., 8. i 9. nalazi se uzorak tablice voznog reda i objanjenje znakova
upotrijebljenih u tablici voznog reda. Ako se ne zna na kojoj se relaciji nalazi neki kolodvor ili stajalite, moe se pogledati abecedni popis kolodvora i stajalita na stranici
32. gdje se uz naziv kolodvora ili stajalita nalazi i traena oznaka pruge.

UZORAK TABLICE VOZNOG REDA,


ZNAKOVI I NJIHOVA OBJANJENJA
ZAGLAVLJE TABLICE
VOZNOG REDA

10(

10
8008

IC 212

8010

8012

990

2.

1. 2. R

1. 2. R

dol 2 Dugo
Dugo Selo Selo

od

km

EC 158 2170

0 Vinkovci

2.

8014

3200

2.

2.

dol 5 Dugo
Novoselec Selo

2 37

65 Slavonski Brod

3 24

235 Dugo Selo

6 16 2 6 23 3 6 32

5 6 59

7 17 3 7 25

256 Zagreb Gl. kol.

6 42 2 6 51 3 7 02

5 7 30

7 46 3 7 54

0 Zagreb Gl. kol.

3 6 23

6 50

7 17 2 7 25

6 59

7 12

7 22

7 02

7 14

Croatia

Mimara

6 55 3 7 07

7 36 2 7 50

7 57

7 41

7 55

8 02

7 43

7 57

8 04

2 Zagreb Zap. kol.

6 28

4 Kustoija

6 30

7 Vrape

6 33

7 05

7 17

7 46

8 00

8 07

8 Gajnice

6 36

7 09

7 20

7 49

8 04

8 10

7 53

8 08

8 14

7 58

8 13

8 19

11 Podsused Staj.

6 40

7 13

7 24

6 45

7 18

7 29

6 46

7 18

7 30

7 59

8 14

17 Zaprei-Savska

6 49

7 21

7 33

8 02

8 17

19 Brdovec

6 52

7 24

7 36

8 05

8 20

15 Zaprei

Zaprei

22 Savski Marof

3 6 55

7 37

7 27 3 7 39

8 08 2 8 23

0 Savski Marof
7 Dobova

prema

7 23
Frankfurt
(Main) Hbf 4

7 58
Kotoriba

Wien
Meidling

Harmica

2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


3 Vozi od ponedjeljka do petka do 5. VII. i od 26. VIII.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 22. VI. do 25. VIII.

STUPAC KOLODVORA I
STAJALITA

STUPAC VLAKA

Gornja
Stubica

ZAGLAVLJE TABLICE VOZNOG REDA


10 *

Oznaka tablice voznog reda

Istovjetna je s oznakom na shematskoj karti eljeznikih pruga za relaciju na koju se odnosi tablica
voznog reda.

Tablica voznog reda za drugi smjer slijedi

Traiti je na stranicama prema naprijed.

Tablica voznog reda za drugi smjer


prethodi

Traiti je na stranicama prema natrag.

Shematski prikaz prune relacije na koju


se odnosi tablica voznog reda

Naznaeni su poetni, krajnji, prikljuni i vei kolodvori koji odreuju prijevozni put te smjer kretanja
vlaka.

STUPAC KOLODVORA I STAJALITA


km

Udaljenost u stvarnim kilometrima

Zagreb Gl. kol *

Poetni, krajnji ili prikljuni kolodvor na pruzi

Tiskano masnim slogom.

Zagreb Zap. kol. * Drugi kolodvori ili stajalita na pruzi

Tiskano svijetlim slogom.

Vinkovci *

Kolodvor ili stajalite na prikljunoj pruzi

Tiskano kosim slogom (kurzivom) na zasjenjenoj


podlozi. U tablici voznog reda prikazane su samo
neke prikljune pruge i kolodvori.

Slavonski Brod *

Oznake prikljunih pruga koje se sijeku u


tom kolodvoru.

Vozni red vlakova na prikljunim prugama potraiti u


tablicama voznog reda za naznaene pruge.

Granini kolodvor

Pregled putovnica i carinski pregled.

IEV *

Promjena vremenske zone

Vidjeti poredbenu tablicu vremenskih zona. U navedenom kolodvoru mijenja se vremenska zona.

Dolazak vlaka u kolodvor

STUPAC VLAKOVA
EuroCity vlak

Plaa se posebni dodatak za EC vlak.

EN

EuroNight vlak

Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se cijena za brzi vlak. Za putnike kojima je odredini kolodvor u Italiji/Njemakoj ispostavlja se prijevozna karta
s globalnom cijenom.

ICN

InterCity nagibni vlak

Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se dodatna cijena za IC vlakove.

IC

InterCity vlak

Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se cijena za IC vlakove. Na relacijama u meunarodnom


prijevozu ne plaa se posebni dodatak.

Brzi vlak

Na relacijama u unutarnjem prijevozu plaa se dodatna cijena za brzi vlak, dok je na relacijama u meunarodnom prijevozu ta dodatna cijena sadrana u
prijevoznoj cijeni.

* na primjer

HPP

U organizaciji H Putnikog prijevoza


osiguran je prijevoz autobusom

eljeznika prijevozna karta vrijedi u autobusu.

3200*

Lokalni vlak broj 3200

Lokalni i ubrzani vlakovi tiskani su obinim slogom i


bez posebne oznake kategorije vlaka.

Rezervacija sjedala u vlaku obvezatna

Rezervacija sjedala u vlaku mogua

Samo vagoni prvoga razreda

Samo vagoni drugoga razreda

1, 2

Vagoni prvoga i drugoga razreda


Izravni vagon

Vagon u kojemu putnik izravno putuje preko dviju ili


vie prikljunih pruga ne prelazei iz vlaka u vlak u
prikljunom kolodvoru u kojemu se izravni vagon dodaje drugom vlaku. Mogue je da vozni red na dotinoj
relaciji nije primjenljiv za sve vagone.

Vagon za prijevoz praenih vozila

U sastavu vlaka nalazi se vagon za prijevoz praenih vozila. Pratitelji vozila (najmanje jedna odrasla
osoba) prevoze se u putnikom vagonu istog vlaka.

Vagon s posteljama (vagon za spavanje)


Vagon s leajevima (kuet-vagon)
Vagon za objedovanje (vagon-restoran)
Buffet-vagon ili pokretni minibar
Vagon za prijevoz bicikla
Dugo Selo*

Polazni kolodvor vlaka

Obavjeuje da se polazni ili odredini kolodvor vlaka nalazi na nekoj drugoj pruzi izvan dotine tablice
voznog reda. Prethodni ili nastavni dio voznog reda
vlaka potraiti na odgovarajuoj prikljunoj pruzi.

Wien Meidling*

Odredini kolodvor vlaka

6 31*

Vrijeme iz voznog reda za vlakove ranga


EC, EN, IC, ICN, B

Tiskano masnim slogom.

6 42*

Vrijeme iz voznog reda za ubrzane i


lokalne vlakove

Tiskano svijetlim slogom.

6 45*

Vrijeme iz voznog reda na prikljunim


prugama

Tiskano kosim slogom (kurzivom) na zasjenjenoj podlozi. Obavjeuje da se u prikljunom kolodvoru mogu
ostvariti veze na drugi vlak na prikljunoj pruzi (u tom
sluaju vremena iz voznog reda dana su u sljedeem
stupcu) ili da isti vlak nastavlja vonju dalje od prikljunog kolodvora (u tom sluaju vremena iz voznog reda
dana su u istom stupcu).

Policijska i carinska kontrola obavlja se za


vonje vlaka

U sredini kolone vlaka.

* na primjer
** Detaljnije informacije o vagonima vidjeti u tablici Pregled sastava, razdoblje prometa vlakova i izravnih vagona

Vlak ne vozi svaki dan, vozi samo u odreenom razdoblju ili vozi u posebnim sluajevima

Lijevo uz vrijeme voznog reda. Na poetku i kraju


ove oznake nalaze se posebni simboli ili oznake
za napomene kojima se objanjava vozni kalendar
vlaka. Vozni kalendar vlaka vrijedi samo za relaciju
uz koju se oznaka nalazi.

Vlak se ne zaustavlja u tom kolodvoru ili


stajalitu ili vozi drugom prugom

U sredini stupca vlaka.

Dodavanje izravnih vagona iz sastava


jednog vlaka u sastav drugog vlaka

Mogue su i druge kombinacije crta i strelica.

Nastavak voznog reda u jednoj od


sljedeih stupaca
Croatia *

Naziv vlaka Croatia

Po
Ut
Sr
e
Pe
Su
Ne

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
etvrtak
Petak
Subota
Nedjelja

1*

Dodatne obavijesti o vlaku

Otisnut masnim slogom u slobodnom prostoru


stupca vlaka.

Objanjenja se nalaze na slobodnom prostoru


stranice ispod tablice voznog reda.

Blagdani u Republici Hrvatskoj:


1. sijenja

Nova godina

6. sijenja

Sveta tri kralja

5. travnja

Uskrs

6. travnja

Uskrsni ponedjeljak

1. svibnja

Praznik rada

4. lipnja

Tijelovo

22. lipnja

Dan antifaistike borbe

25. lipnja

Dan dravnosti

5. kolovoza

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

15. kolovoza

Velika Gospa

8. listopada

Dan neovisnosti

1. studenoga

Svi sveti

25. i 26. prosinca

Boi i Sveti Stjepan

Blagdani i neradni dani u Republici Sloveniji: 25. i 26. XII .2014.; 1. I., 8. II., 6. i 27. IV., 1. i 2. V., 25. VI.,
15. VIII., 31. X. i 1. XI. 2015.

* na primjer

10

IZVADAK IZ TARIFE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I PRTLJAGE


UNUTARNJA TARIFA
a) Pretprodaja i rok valjanosti prijevoznih karata
Prijevozne karte mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva mjeseca prije
poetka putovanja, a vrijede:
- za jednosmjerno putovanje: jedan dan za udaljenosti do 100 km, dva
dana za udaljenosti od 101 do 400 km, etiri dana za udaljenosti vee od
401 km
- za dvosmjerno putovanje (povratne karte): jedan dan za udaljenosti do
50 km, dva dana za udaljenosti od 51 do 100 km, est dana za udaljenosti vee od 101 km.
Ako je povratna karta za udaljenost do 100 km po bilo kojem popustu kupljena za iskoritavanje nedjeljom, blagdanskim i neradnim danima, tada vrijedi od petka (od dana koji
prethodi blagdanu ili neradnom danu) u 0.01 sat do ponedjeljka (do dana nakon blagdana
ili neradnog dana) do 24.00 sata.
Povratne prijevozne karte za udaljenosti vee od 100 km u jednome smjeru, uz iskaznicu
K-15 vrijede dva mjeseca, a putovanje u odlasku (kao i putovanje u povratku) mora se
zavriti u roku od 10 dana od datuma koji je otisnut na kolodvorskome igu. Rok valjanosti
prijevozne karte poinje tei od 0.01 sat prvoga dana koji je naznaen na prijevoznoj karti,
a putovanje mora zavriti najkasnije vlakom koji po voznom redu u odredini kolodvor stie
do 24.00 sata posljednjega dana valjanosti prijevozne karte.
Prijevozne karte mogu se kupiti na blagajnama u kolodvorima i putnikim agencijama.
b) Prekidi putovanja
Prekidi putovanja doputeni su u roku valjanosti prijevozne karte, ali uz
potvrdu kolodvora u kojemu se putovanje prekida. Prekidom putovanja
ne produljuje se rok valjanosti prijevozne karte. Doputen je samo jedan
prekid putovanja (jedan u odlasku i jedan u povratku). Ako prekid putovanja nije potvren, tada karta ne vrijedi od kolodvora u kojemu je putovanje
prekinuto.
c) Rezerviranje mjesta
U postupku rezerviranja mjesta moe se zahtijevati
rezerviranje sjedala i postelja. Rezerviranje sjedala
moe se zahtijevati istoga dana kada se kupuje prijevozna karta ili poslije (ako je prijevozna karta kupljena
unaprijed), ali uvijek uz pokazivanje prijevozne karte.
Mjesto se moe rezervirati unaprijed, ali najranije dva
mjeseca prije datuma planiranog putovanja. Rezervirano mjesto putnik mora zauzeti najkasnije 15 minuta nakon to vlak krene iz kolodvora od
kojega je rezerviranje obavljeno, inae rezervacija ne vrijedi.
Mjesto za dvosmjerno putovanje moe se rezervirati na blagajni u polaznome kolodvoru.
Ako se rezervacija sjedala plaa u vlaku, tada se uz tu naknadu ne plaa poseban dodatak.
d) Vraanje prijevozne cijene
Iznos cijene plaene za prijevoznu kartu koja je iskoritena djelomino ili nije iskoritena
uope vraa H Putniki prijevoz d.o.o., Sluba kontrole prihoda, Livadarski put 17,
10 000 Zagreb. Uz pismeni zahtjev potrebno je priloiti i prijevoznu kartu koju je potvrdio

11

kolodvor. Blagajne u kolodvorima i putnike agencije vraaju samo iznose za karte koji su
istoga dana kupljene na istoj blagajni ili u istoj agenciji. Zahtjev se takoer moe podnijeti:
- u polaznome kolodvoru prvoga dana valjanosti prijevozne karte, i to za karte koje nisu u
cijelosti iskoritene
- u usputnome i u odredinom kolodvoru odmah nakon prispijea vlaka, i to za povratne
karte za putovanje koje nije iskoriteno u povratku (najkasnije posljednjega dana valjanosti), za karte koje su iskoritene djelomino ili za sjedalo neiskoriteno u 1. razredu ili
u vlaku viega ranga (samo uz kondukterovu pismenu potvrdu).
Ako kolodvor ne radi, tada se zahtjev podnosi sljedeega radnog dana kolodvora. Razliku
novca koju nije mogao vratiti kondukter, na temelju njegove potvrde vraa putnika blagajna.
e) Prijevoz prtljage
Runa prtljaga prevozi se besplatno u putnikim vagonima iznad ili ispod putnikova sjedala i pod njegovim je nadzorom. Putnik bez sjedala
u svezi sa smjetanjem prtljage postupa po kondukterovim uputama. Za
prekomjernu prtljagu plaa prevozninu prema Tarifi 103. Putnik u putniki
vagon ne smije unositi predmete kojima moe nanijeti tetu drugim putnicima ili vagonu, kao to su napunjeno vatreno oruje, opasni i eksplozivni
predmeti, nagrizajue ili zapaljive tvari te predmet iji je prijevoz carinskim ili drugim propisima zabranjen.
f) Prijevoz kunih ljubimaca, slubenih pasa i pasa vodia/pomagaa
Uz predoenje odgovarajue veterinarske knjiice doputen je prijevoz
manjih kunih ljubimaca, slubenih pasa i pasa vodia/pomagaa (ako to
nije zabranjeno veterinarskim, sanitarnim ili drugim propisima).
U vlakove je doputeno unijeti/uvesti:
a) male pripitomljene ivotinje (psi visine do 30 cm, make i male pitome ivotinje) zatvorene u rune transportne kutije (krletke, koare ili drugo koje se mogu smjestiti kao runa
prtljaga)
b) male pse (visine do 30 cm) koji se mogu drati u krilu
c) slubene pse koje vode zaposlenici MUP-a, HV-a, lovci i pripadnici Gorske slube spaavanja, i registrirane spasilake pse
d) pse vodie/pomagae u pratnji slijepih osoba, osoba s invaliditetom ili trenera koji koluju takve pse. Na temelju predoene valjane radne iskaznice navedene osobe u pratnji
psa imaju pravo na slobodan pristup javnim mjestima predvienim za putnike (peroni,
ekaonice, uredi i slino).
e) ostale pse (vie od 30 cm) ako imaju veterinarsku knjiicu iz koje je vidljivo vlasnitvo
psa, oznaka (mikroip) i redovitost cijepljenja. Takvi se psi moraju vezati na kratko i imati
brnjicu. Prijevozna karta za te se pse kupuje na blagajni kolodvora ili u vlaku uz predoenje veterinarske knjiice. Psi bez veterinarske knjiice ne primaju se na prijevoz. Psi
se ne smiju smjetati na sjedala.
Psi navedeni pod tokama c) i d) ne moraju imati brnjicu i za njih se ne naplauje prijevozna
cijena.
Psi za koje je na zadnjoj stranici veterinarske knjiice u rubrici Ostalo navedena napomena
opasan pas ne primaju se na prijevoz.

12

Putnik koji je uveo psa u vlak odgovoran je za njegovo ponaanje i sam e nadoknaditi
eventualnu tetu koju pas nanese drugim putnicima u vlaku ili oneisti vlak. Za svu tetu
koju prouzroi pas odgovoran je vlasnik psa. teta se naplauje prema odredbama Tarife
103.
Putnik koji prevozi psa u vagonu za spavanje treba rezervirati odjeljak za iskljuivu uporabu,
tj. platiti prijevoznu cijenu za sve postelje u odjeljku. Pas se ne smije smjetati na postelju.
Putnik u vlak moe uvesti samo jednog psa ili unijeti jednu runu transportnu kutiju.
ivotinje se ne smiju unositi u vagone za objedovanje.
Dozvoljen je prijevoz pasa u svim vrstama vlakova (vagoni i motorne garniture) po sljedeim
cijenama:
a) ivotinje u runim transportnim kutijama koje se prevoze kao runa prtljaga i mali psi
izvan runih transportnih kutija prevoze se besplatno
b) za velike pse plaa se 50% od cijene prijevozne karte u 2. razredu putnikog vlaka.
U autobusima koji voze umjesto vlakova mogu se prevoziti samo male pripitomljene ivotinje zatvorene u rune transportne kutije i psi navedeni pod tokama c) i d).
g) POPUSTI
Djeca do est godina
Djeca do est godina koja ne zahtijevaju zasebno sjedalo putuju besplatno u pratnji odrasle
osobe koja posjeduje prijevoznu kartu. Odrasla osoba moe povesti najvie dvoje djece
koja putuju besplatno. Ostala djeca plaaju 50% redovite cijene prijevozne karte.
Djeca od est do 12 godina
Djeca od est do 12 godina, bez obzira na to je li putovanje jednosmjerno ili dvosmjerno,
kupuju kartu uz popust od 50% i imaju pravo na zasebno sjedalo.
Mladi do 26 godina
Mladi do 26 godina s iskaznicom K-33 J prijevozne karte za putovanja na relacijama duljima
od 25 km mogu kupovati po cijeni nioj 30%. Iskaznica K-33 J vrijedi godinu dana, a na temelju neke od identifikacijskih isprava i fotografije moe se kupiti na putnikim blagajnama.
Uz iskaznicu ISIC i cijene prijevoznih karata za putovanja na relacijama duljima od 25 km
sniene su 25%.
Mladi do 30 godina
Mladi do 30 godina uz iskaznice EYCA i hi.euro ostvaruju pravo na kupovinu prijevoznih
karata uz popust od 25%, i to na relacijama duljima od 25 km.
Uenici srednjih kola i redoviti studenti
Srednjokolci i redoviti studenti mogu kupovati prijevozne karte uz popust od 40% tijekom
jedne kolske/studentske godine, i to za po dvije vonje u odlasku iz mjesta kolovanja u
mjesto stalnog prebivalita i u povratku. Karte se ispostavljaju uz ovjerenu potvrdu kole ili
uilita.
Uenike i studentske polumjesene, mjesene, viemjesene i godinje pretplatne
karte za svakodnevna putovanja iz mjesta prebivalita u mjesto kolovanja ili uilita ispostavljaju se po povoljnijoj cijeni na temelju iskaznice K-18, a putnici ostvaruju pravo na
neogranien broj putovanja u razdoblju za koje je prijevozna karta kupljena. Dodatni popust
na redovitu cijenu prijevoznih karata kupljenih za tri mjeseca unaprijed iznosi 5%, za est
mjeseci unaprijed 10%, a za cijelu godinu unaprijed 20%.

13

kolske ekskurzije
Tijekom jedne kolske godine uenici i redoviti studenti ostvaruju pravo na popust od 50%
za jedno putovanje u odlasku i povratku u 2. razredu putnikih i brzih vlakova. Da bi ostvarili
popust, skupna karta kupuje se uz popunjenu potvrdu o koritenju popusta koju je ovjerio
fakultet ili upanijski ured za prosvjetu, sport i tehniku kulturu.
Godinje, viemjesene, mjesene i polumjesene karte za radnike kupuju se po povoljnijoj cijeni na temelju iskaznice K-19, a putnici ostvaruju pravo na neogranien broj putovanja u razdoblju za koje je prijevozna karta kupljena. Dodatni popust na redovitu cijenu
prijevoznih karata kupljenih za tri mjeseca unaprijed iznosi 5%, za est mjeseci unaprijed
10%, a za cijelu godinu unaprijed 20%.
Umirovljenici i osobe starije od 60 godina
Umirovljenici i osobe starije od 60 godina s iskaznicom K-33 S mogu kupovati prijevozne
karte uz popust od 30%, i to za putovanja u vlakovima 1. i 2. razreda, ali na relacijama duljima od 25 km. Pravo na popust ima i korisnikov brani partner ako putuju zajedno. Iskaznica vrijedi godinu dana, a ispostavlja se na putnikim blagajnama uz predoivanje zadnjeg
odreska od mirovine ili osobne iskaznice ako je osoba starija od 60 godina.
Novinari
Novinari prijevozne karte po cijeni nioj 30% mogu kupovati na temelju novinarske iskaznice koju je ispostavilo Hrvatsko novinarsko drutvo ili Hrvatsko drutvo katolikih novinara i
koja je potvrena za tekuu godinu. Popusti vrijedi na relacijama duljima od 25 km.
Osobe s invaliditetom
Uz objavu upanijskog Ureda za rad, zdravstvo i socijalnu skrb osobe s invaliditetom godinje mogu kupiti etiri povratne karte za putovanja u 1. i 2. razredu putnikih i brzih vlakova
po cijeni nioj 75%. Pratitelj koji putuje s osobom s invaliditetom vozi se besplatno, takoer
uz objavu.
Skupna putovanja po posebnom odobrenju
Na temelju zahtjeva, putovanja najavljenih organiziranih skupina uz popust od 30 do 50%
odobravaju organizacijske jedinice H Putnikog prijevoza, Prodaja i marketing i regionalne
jedinice H Putnikog prijevoza Zagreb, Jadran (Podregija Rijeka i Split), Vinkovci i Varadin. Popust se ne primjenjuje na udaljenostima kraima od 25 km.
Obiteljska karta
Da bi ostvarili pravo na popust Obiteljska karta, zajedno moraju putovati najmanje tri lana
obitelji a najvie njih deset, uz uvjet da je barem jedan putnik dijete u dobi od est do navrenih 15 godina. Popust moe iznositi40 ili 50% na redovitu cijenu prijevozne karte za 1. i
2. razred svih vrsta redovitih vlakova u unutarnjem prijevozu.
Popusti od 75 i 85% za skupna putovanja djece predkolske dobi, uenika osnovnih
i srednjih kola te studenata
Pravo na popust imaju skupine djece predkolske dobi, uenici osnovnih i srednjih kola te
studenti koji putuju u organizaciji obrazovne ustanove kojoj pripadaju, ali samo u odreene
dane i u odreenim vlakovima. Detaljne informacije i odobrenje za navedena putovanja daju
regionalne jedinice Zagreb, Jadran (Podregija Rijeka i Split), Vinkovci i Varadin.
Putovanja u vagonima 1. razreda (At vagoni)
U godinu dana iskaznica za At vagone omoguuje kupnju prijevoznih karata za devet dvosmjernih putovanja (18 jednosmjernih) u At vagonima (vagonima 1. razreda bez odjeljaka)
uz popust od 30% te besplatno deseto putovanje.

14

NAJSKUPLJA PRIJEVOZNA KARTA JE ONA KUPLJENA U VLAKU


Ako putnik kondukteru prijavi da nema prijevoznu kartu, uz njezinu redovitu cijenu plaa i
dodatak u iznosu od 15 kuna. Putnicima koji se ne jave kondukteru ili namjerno izbjegavaju
naplatu, osim cijene karte, naplauje se i dodatak u visini od 500 kuna.
Putnik koji ima prijevoznu kartu, ali za neodgovarajui razred, rang vlaka ili prijevozni put,
uz razliku u cijeni plaa i dodatak od pet kuna. Dodatke ne plaaju putnici koji putuju iz
kolodvora ili stajalita u kojima se karte ne prodaju.
*Napomena: Detaljnije obavijesti o ovim i svim drugim komercijalnim popustima moete
pronai na web stranici www.hzpp.hr ili kod slubenog osoblja na prodajnim mjestima.
MEUNARODNA TARIFA
a) Pretprodaja i rok valjanosti prijevoznih karata
Meunarodne prijevozne karte mogu se kupiti u pretprodaji najranije dva
mjeseca prije prvoga dana valjanosti, i to na meunarodnim blagajnama
u eljeznikim kolodvorima i putnikim agencijama. Plaanje se obavlja
u kunama. Rokovi valjanosti prijevoznih karata razliiti su, a ovise o vrsti
ponude. eljeznica na putnikov zahtjev moe besplatno produljiti rok valjanosti prijevozne karte ako je iz opravdanih razloga (bolest, teka nesrea i
slino) nije bilo mogue iskoristiti unutar roka valjanosti.
b) Prekid putovanja
Prekidanje putovanja doputeno je u roku valjanosti prijevozne karte, osim
kod karata za pogranini promet izmeu Hrvatske i Slovenije. Rok valjanosti prijevozne karte ne produljuje se prekidom putovanja. Putovanje se
moe nastaviti samo od kolodvora u kojemu je prekinuto ili od kolodvora
koji se nalazi na jo neproputovanome dijelu relacije.
c) Popusti
H Putniki prijevoz na svojemu dijelu meunarodne relacije odobrava sve komercijalne
popuste i dobne granice koje putnici imaju u unutarnjem prijevozu, ako su pogodnije
od odabrane meunarodne povlastice.
1. 20% na dvosmjerna putovanja putnika koji putuju u Sloveniju, Federaciju BIH i Republiku Srpsku.
2. 30% za starije osobe, umirovljenike i mlade koji putuju u Sloveniju.
3. 40% na putovanja na velesajamske, kulturne i sportske priredbe i putovanja u
vlakovima za kupae pravo na popust imaju i putnici iz Slovenije.
4. 60% na dvosmjerna putovanja putnika koji putuju u Maarsku (dijete plaa pola
redovite cijene karte za odraslog putnika).
5. 30% za putnike koji putuju u Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju (kod povratnih putovanja na snazi je dodatni popust od 50% za suputnike, a djeca do est godina putuju
besplatno).
6. 50 100% za djecu koja putuju samostalno ili u pratnji odraslih (dobne granice
razlikuju se od eljeznice do eljeznice).

15

7. 10 65% za skupine od est i vie osoba (popust se razlikuje od eljeznice do eljeznice).


8. 70% na jednosmjerna i povratna putovanja skupina mladih do 20 godina (barem 6
osoba) u prometu izmeu Hrvatske, Slovenije, Srbije i Austrije.
9. Interrail za putnike koji u sklopu jednog putovanja ele proputovati vie europskih
zemalja
10. Rail Plus iskaznica za putnike koji putuju vie puta na godinu. Iskaznica im daje
pravo na popust od 25% kod svakog putovanja u tijeku te godine.
11. Ponuda City Star omoguuje povoljnije povratno putovanje putnicima u Sloveniju,
Austriju, Njemaku, vicarsku, eku i Slovaku (suputnicima se nudi dodatni popust
od 50%, a kroz vicarsku od 10% na redovitu cijenu karte za City Star). Za putovanja
u Austriju, Njemaku i vicarsku kartu je potrebno kupiti najmanje tri dana ranije dok
se za ostale zemlje karte mogu kupiti i na dan putovanja.
12. City Star/Rail Plus putnici koji putuju u Slovaku i eku ostvaruju popust od 20%
na cijenu City Star, suputnici imaju dodatni popust od 50%, a djeca od 75%.
13. City Star/Rail Plus za Sloveniju, Austriju i Njemaku za putnike koji imaju iskaznicu
Rail Plus, a u okviru dvosmjernog putovanja kupe kartu najmanje 3 dana ranije (popust od 10% na cijenu City Star, a za suputnike - dodatni popust od 50% od te cijene).
14. Mnchen Specijal 50% na dvosmjerna putovanja u vlakovima 2. razreda na relaciji
Zagreb GK Mnchen Hbf (dijete plaa pola redovite cijene karte za odraslog putnika).
15. Mnchen Smart ogranieni broj mjesta u vlaku u prometu izmeu Hrvatske i Njemake; cijena karte Zagreb Mnchen ve od 39 eura*.
16. Frankfurt (M) Smart ogranieni broj mjesta u vlaku u prometu izmeu Hrvatske i
Njemake, cijena karte Zagreb Frankfurt (M) ve od 49 eura*.
17. Sparschiene ogranieni broj mjesta u prometu izmeu Hrvatske, Slovenije, Austrije
i vicarske. Cijene karata od Zagreba do Villacha i Zagreba do Graza ve od 19 eura*,
od Zagreba do Bea, od Vinkovaca do Villacha i Zagreba do Zricha ve od 29 eura*.
* (plaanje u kunama)
Detaljnije informacije o tarifnim ponudama za konkretnu relaciju potraite na meunarodnim putnikim blagajnama.
d) Rezerviranje mjesta
Prilikom rezerviranja mjesta, kao i u unutarnjem prijevozu,
moe se zahtijevati rezervacija sjedala, postelja i leaja.
Rezerviranje sjedala moe se zahtijevati istoga dana kada
se kupuje prijevozna isprava ili poslije, ali uvijek uz pokazivanje prijevozne isprave.
Rezervacija u pretprodaji moe se kupiti najranije tri mjeseca prije putovanja za vlakove za koje je mogue elektroniko rezerviranje mjesta, a najranije mjesec dana za ostale vlakove. Rezervacijska karta - karta za dodatak vrijedi samo:
- za vlak i dan za koji je ispostavljena
- uz prijevoznu kartu koja vrijedi za odgovarajuu relaciju.
Mjesta za dvosmjerno putovanje mogu se rezervirati na blagajni u polaznome kolodvoru.
Ako rezervirano mjesto nije zauzeto ni 15 minuta nakon polaska vlaka (kursnog vagona) iz
polaznoga kolodvora, putnik gubi pravo na rezervirano mjesto, osim u prigodama za koje
je odgovorna eljeznica.

16

e) Vraanje prijevozne cijene


Prijevoznu cijenu za neuporabljenu ili djelomino neuporabljenu meunarodnu prijevoznu
ispravu vraa eljeznica koja ju je ispostavila. U Republici Hrvatskoj to je:
H PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.
Sluba kontrole prihoda
Livadarski put 17, 10 000 ZAGREB.
Uz pismeni zahtjev valja priloiti potvrenu prijevoznu ispravu (potvrdu, ovisno o prigodi,
ispostavlja kondukter ili eljezniki kolodvor). Iznimno prijevoznu cijenu moe vratiti meunarodna blagajna koja je kartu prodala ako se zahtjev postavi najkasnije prvoga dana roka
valjanosti i u istom mjesecu u kojemu je prodana.
Od iznosa za koji se zahtijeva vraanje zadrava se odreena naknada (10% po prijevoznoj
ispravi), ali ne za sve prijevozne isprave i sve prigode.
Ako se prijevozna isprava vraa najkasnije prvoga dana roka valjanosti ili ako nije uporabljena zbog kanjenja vlaka, izostajanja vlaka ili prekida prometa, naknada se ne zadrava.
f) Prijevoz prtljage
Prtljaga se moe prevesti samo s putnikom u istome odjeljku i to samo u
koliini koja stane na policu iznad putnikova sjedala.

g) Prijevoz pasa i malih kunih ivotinja


Psi i male kune ivotinje primaju se ako ni mirisom ni bukom ne smetaju
putnicima i ako se tome ne protivi ni jedan putnik.
Psi se primaju u vagone putnikih vlakova ako budu drani na krilu ili ako
se voze na podu na uzici i s brnjicom tako da ne ugroavaju okolinu. Male
kune ivotinje primaju se ako su u krletkama, sanducima, koarama ili
kutijama koje sprjeavaju ozljede i oneiivanje putnika te oteivanje ili oneiivanje
vagona i rune prtljage. Kutije se moraju drati na krilu ili smjestiti kao runa prtljaga.
Za prijevoz pasa ispostavlja se prijevozna karta. Naplauje se pola redovite cijene prijevozne karte za 2. razred za odraslog putnika za jedan ili dva smjera. Posebni dodaci se ne naplauju. Psi i make smiju se uvoditi i u vagone za spavanje ili vagone s leajevima, ako njihov pratitelj ima odgovarajue prijevozne karte i posteljne ili leajne karte za cijeli odjeljak.

17

1. INFOMATIONSTEIL
ANWEISUNGEN ZUM GEBRAUCH
DES KURSBUCHES
1. DER INFORMATIONSTEIL umfasst Hauptausknfte ber Organisation und Befrderungsbedingungen von Reisenden und Gepck sowie ber Platzreservierung in Reise-,
Liege- und Schlafwagen in Kurswagen sowohl im Inlands- als auch im internationalen
Verkehr. Im ABC-Verzeichnis der Bahnhfe und Haltestellen auf dem Netz der HZ Infrastruktur ist die Streckenbezeichnung der betreffenden Kursbuchtabelle aufgefhrt,
wo sich der Bahnhof oder die Haltestelle befindet.
2.

BERSICHT DER ZUGBILDUNG, DES VERKEHRSZEITPLANES UND DIREKTEN


WAGEN. Der rot gedruckte Abschnitt des Kursbuches beinhaltet Zusammensetzung,
Verbindungen und Verkehrszeiten der Zge und EuroCity-, und EuroNight-Kurswagen,
Schnell- und Eilzge, die auf dem Netz der HZ Infrastruktur verkehren.

3.

DER FAHRPLAN DER EUROCITY-(EC) UND INTERCITYZGE -(IC) DES HZ PERSONENVERKEHRS IM INTERNATIONALEN VERKEHR ist als gesonderter Auszug
im Fahrplan gedruckt.

4.

FAHRPLAN DER INTERNATIONALEN ZGE. Der grn gedruckte Abschnitt des


Kursbuches umfasst die wichtigsten Angaben ber den Fahrplan der internationalen
Zge. An der schematischen Europakarte Innenseite des Umschlages vorne wird
die Buchstabenbezeichnung fr die gesuchte Relation oder Land identifiziert. Die Angaben ber Abfahrten und Anknfte auf den auslndischen Strecken sind nach Zeit
aufgefhrt, die fr das betreffende Land zutrifft.

5.

FAHRPLAN DER ZGE IM INLANDSVERKEHR. Der blau gedruckte Abschnitt des


Kursbuches umfasst die Angaben ber alle Zge auf dem Netz der HZ Infrastruktur.
Beim Gebrauch ist es erstens notwendig, auf der schematische Karte der HZ-Infrastruktur Strecken, die sich auf der Innenseite des vorletzten Umschlages hinten befindet, die Nummer bzw. die Nummer und den Buchstaben der betreffenden Verbindung
festzustellen. Die Verbindungsbezeichnung auf der schematischen Karte ist zugleich
die Tabellenbezeichunung des Fahrplanes aller Zge auf dieser Verbindung. Auf den
Seiten 18., 19., 20. und 21. befindet sich ein Fahrplanmuster mit Erluterungen der
in diesen Tabellen verwendeten Bezeichnungen. Wenn es aber nicht bekannt ist, auf
welcher Verbindung sich ein Bahnhof bzw. eine Haltestelle befindet, kann man auf
Seite 32. das ABC-Bahnhofs- und Haltestellenverzeichnis finden, wo neben dem betreffenden Namen des Bahnhofs oder der Haltestelle auch die gesuchte Streckenbezeichnung zu finden ist.

18

MUSTER EINER FAHRPLANTABELLE


Mit Erluterungen der verwendeten Zeichen
FAHRPLAN - TABELLENKOPF

10(

10
8008

IC 212

8010

8012

990

2.

1. 2. R

1. 2. R

dol 2 Dugo
Dugo Selo Selo

od

km

EC 158 2170

0 Vinkovci

2.

8014

3200

2.

2.

dol 5 Dugo
Novoselec Selo

2 37

65 Slavonski Brod

3 24

235 Dugo Selo

6 16 2 6 23 3 6 32

5 6 59

7 17 3 7 25

256 Zagreb Gl. kol.

6 42 2 6 51 3 7 02

5 7 30

7 46 3 7 54

0 Zagreb Gl. kol.

3 6 23

6 50

7 17 2 7 25

6 59

7 12

7 22

7 02

7 14

Croatia

Mimara

6 55 3 7 07

7 36 2 7 50

7 57

7 41

7 55

8 02

7 43

7 57

8 04

2 Zagreb Zap. kol.

6 28

4 Kustoija

6 30

7 Vrape

6 33

7 05

7 17

7 46

8 00

8 07

8 Gajnice

6 36

7 09

7 20

7 49

8 04

8 10

7 53

8 08

8 14

7 58

8 13

8 19

11 Podsused Staj.

6 40

7 13

7 24

6 45

7 18

7 29

6 46

7 18

7 30

7 59

8 14

17 Zaprei-Savska

6 49

7 21

7 33

8 02

8 17

19 Brdovec

6 52

7 24

7 36

8 05

8 20

15 Zaprei

Zaprei

22 Savski Marof

3 6 55

7 37

7 27 3 7 39

8 08 2 8 23

0 Savski Marof
7 Dobova

prema

7 23
Frankfurt
(Main) Hbf 4

7 58
Kotoriba

Wien
Meidling

Harmica

2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


3 Vozi od ponedjeljka do petka do 5. VII. i od 26. VIII.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 22. VI. do 25. VIII.

BAHNHOFS - UND
HALTESTELLENSPALTE

ZUGNUMMER - UND
ZEITENSPALTE

Gornja
Stubica

19
FAHRPLAN - TABELLENKOPF
10 *

Fahrplantabellenbezeichnung

Fahrplantabelle fr andere Richtung folgt,


bitte weiterblttern

Fahrplantabelle fr andere Richtung


befindet sich vorne, bitte zurckblttern.

Schematische Darstellung der Streckenrelation, auf welche sich die Fahrplantabelle


bezieht

Ist identisch mit der Bezeichnung auf der schematischen Relationskarte des Fahrplanes

Aufgezeichnet sind Anfangs-, Ziel- und Anschlussbahnhfe sowie andere wichtige Bahnhfe, die den
Zuglauf und die Fahrtrichtung des Zuges bestimmen.

BAHNHOFS - UND HALTESTELLENSPALTE


km

Entfernung in tatschlichen Kilometern

Zagreb Gl. kol *

Abgangs-, Ziel- und Anschussbahnhof

Zagreb Zap. kol. * Andere Bahnhfe und Haltestellen auf


dieser Strecke

Fette Schrift
Magere Schrift

Vinkovci *

Bahnhof oder Haltestelle auf der


Anschlussstrecke

Schrge Schrift auf Rasterfeld. Auf der Fahrplantabelle sind nur einige Anschlussstrecken und Bahnhfe
wiedergegeben.

Slavonski Brod *

Zeichen der Anschlussstrecke in diesem


Bahnhof

Fahrplne fr Anschlussstrecken befinden sich auf


den Fahrplantabellen der betreffenden Reisestrecken.
Reisepass- und Zollkontrolle

Grenzbahnhof
IEV *

Zeitwechsel

Ankunft des Zuges im Bahnhof

Siehe Zeitvergleichstabelle. In diesem Bahnhof ndert sich die Zeitzone. Alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten sind in der jeweils gltigen Landeszeit angegeben.

ZUGSPALTE
EuroCity-Zug

Europischer Qualittszug - Zuschlagspflichtig

EN

EuroNight-Zug

Auf Binnenverkehrsstrecken wird der Schnellzugpreis


bezahlt. Fr Fahrgste mit Bestimmungsbahnhof in
Italien / Deutschland wird eine Globalpreisfahrkarte
ausgestellt.

ICN

InterCity-Neigezug

Auf Reisestrecken im Inlandsverkehr ist fr IC ein


Sonderzuschlag zu entrichten.

IC

InterCity-Zug

Fr InteCity-Zge ist im Inlandverkehr (Zeichen P


unter der Zugnummer) bzw. fr Schnellzge (Zeichen
B unter der Zugnummer) ein Sonderzuschlag zu entrichten. Auf Reisestrecken im internationalen Verkehr
wird kein Sonderzuschlag erhoben.

Schnellzug

Auf Reisestrecken im Inlandverkehr ist fr Schnellzge ein Sonderzuschlag zu entrichten. Im internationalen Verkehr ist dieser Zuschlag bereits im Fahrpreis
enthalten.

*z.B.

20

HPP

Busverkehr wird von H Personenverkehr


gesichert

Fahrkarte gilt im Bus

3200*

Lokalzug Nr.

Lokalzge und Eilzge sind in normaler Schrift gedruckt und haben keine besondere Kategoriebezeichnung.

Sitzplatzreservierung erforderlich

Sitzplatzreservierung mglich

Nur Wagen der 1.Klasse

Nur Wagen der 2.Klasse

1, 2

Wagen der 1. und 2.Klasse


Zug fhrt Kurswagen

Direktwagen ber zwei oder mehrere Abzweigstrecken ohne Umsteigen im Abzweigbahnhof, wo der
Kurswagen an einen anderen Zug angekoppelt wird.

Wagen fr PKW-Befrderung

In der Zusammensetzung des Zuges befindet sich


ein Spezialwagen, mit dem die Reisenden ihre PKWs befrdern knnen. Wageninsassen (zumindest 1
Erwachsener Person) knnen in einem Reisewagen
desselben Zuges Platz nehmen.

Schlafwagen
Liegewagen
Speisewagen
Bffetwagen
Fahrradwagen
Dugo Selo*

Abgangsbahnhof des Zuges

Informiert darber, dass sich der Abgangs- oder Zielbahnhof auf einer anderen Strecke auerhalb der
betreffenden Fahrplantabelle befindet. Der Vor- oder
Anschlussfahrplan befindet sich in der betreffenden
Fahrplantabelle.

Wien Meidling*

Zielbahnhof des Zuges

6 31*

Zeit aus dem Fahrplan fr Zge des Ranges


EC, EN, IC, ICN, B

Fette Schrift

6 42*

Zeit aus dem Fahrplan fr Eil- und Lokalzge

Magere Schrift

6 45*

Zeit aus dem Fahrplan des Anschlusszuges

In Schrgschrift auf dem Rasterfeld. Informiert darber,


dass im Anschlussbahnhof Umsteigemglichkeiten auf
einen anderen Zug der Anschlussstrecke bestehen (in
diesem Fall sind die Zeiten aus dem Fahrplan in einer anderen Spalte angefhrt) oder dass der Zug die Fahrt ab
dem Anschlussbahnhof fortsetzt (in diesem Fall gelten
die Zeiten in derselben Spalte).

Polizei- und Zollkontrolle erfolgt whrend


der Fahrt

In der Mitte der Zugspalte

* z.B.
** Ausfhrliche Informationen ber die Wagen entnehmen Sie bitte der bersicht der Zusammensetzung, Verkehrszeiten und Kurswagen der Zge

21

Verkehrt nicht tglich, oder nur in einem


bestimmten Zeitraum, oder in bestimmten
Fllen

Links neben der Zeit aus dem Fahrplan. Am Beginn


und am Ende dieses Zeichens befinden sich spezielle
Symbole und Zeichen zwecks Erklrung des Fahrtkalenders des Zuges. Der Fahrtkalender des Zuges gilt
nur fr die Reisestrecke auf die er sich bezieht.

Der Zug fhrt durch oder ber eine andere


Strecke

In der Mitte der Zugspalte.

Kurswagenbergabe von einen auf einen


anderen Zug

Es sind auch andere Kombinationen von Strichen und


Pfeilen mglich.

Fortsetzung des Fahrplanes in einer der


nchsten Spalten
Croatia *

Zugbezeichnung Croatia

Po
Ut
Sr
e
Pe
Su
Ne

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

1*

Ergnzende Informationen

Fette Schrift im freien Raum der Zugnummerspalte.

Erluterungen befinden sich auf dem freien Raum der


Seite unterhalb der Fahrplantabelle.

FEIERTAGE IN DER REPUBLIK KROATIEN:


1. Januar

Neujahr

6. Januar

Heilige Drei Knige

5. April

Ostern

6. April

Ostermontag

1. Mai

Arbeiterfeiertag

4. Juni

Fronleichnam

22. Juni

Tag des antifaschistischen Kampfes

25. Juni

Nationalfeiertag

5. August

Tag des Sieges und der nationalen Dankbarkeit

15. August

Maria Himmelfahrt

8. Oktober

Tag der Unabhngigkeit

1. November

Allerheiligen

25. u. 26. Dezember

Weihnachtsfeiertage

Feiertage und arbeitsfreie Tage in der Republik Slowenien: 25. und 26.XII.2014; 1.I., 8.II., 6. u. 27.IV.,
1. u. 2.V., 25.VI., 15.VIII., 31.X. u. 1.XI.2015.

* z.B.

22

AUSZUG AUS DEM TARIF ZUR REISENDEN- UND GEPCKBEFRDERUNG


INLANDSTARIF
a) Vorverkauf und Gltigkeitsdauer der Fahrkarten
Fahrkarten knnen im Vorverkauf frhestens zwei Monate vor Reiseantritt
erworben werden und gelten fr:
- einfache Fahrt: 1 Tag fr Entfernungen bis 100 km, 2 Tage fr Entfernungen von 101-400 km, 4 Tage fr Entfernungen ber 401 km
- fr Hin- und Rckfahrt (Rckfahrkarten): 1 Tag fr Entfernungen bis 50
km, 2 Tage fr Entfernungen von 51-100 km, 6 Tage fr Entfernungen
ber 101 km.
Wenn eine Rckfahrkarte fr Entfernung bis 100 km mit irgendeiner Ermigung zur Benutzung an Sonn-und Feiertagen sowie an arbeitsfreien Tagen gekauft wurde, ist diese von
Freitag (dem Tag vor einem Feiertag oder arbeitsfreien Tag) 00:01 Uhr bis Montag (dem Tag
nach einem Feiertag oder arbeitsfreien Tag) bis 24:00 Uhr gltig.
Die aufgrund des Ausweises K-15 ausgegebenen Rckfahrkarten fr Entfernungen ber
100 km in einer Richtung sind 2 Monate gltig, wobei die Hinfahrt (wie auch die Rckfahrt)
innerhalb von 10 Tagen ab dem Datum des Bahnhofstagesstempels enden muss. Die Gltigkeitsdauer der Fahrkarte beginnt um 00:01 Uhr des ersten Tages, der auf der Fahrkarte
vermerkt ist, und die Reise muss sptestens mit dem Zug enden, der laut Fahrplan am
Zielbahnhof bis 24:00 Uhr des letzten Tages der Gltigkeit der Fahrkarte ankommt. Die
Fahrkarten knnen an den Fahrkartenschaltern/Kassen in den Bahnhfen und Reisebros
gekauft werden.
b) Fahrtunterbrechungen
Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der Gltigkeitsdauer der Fahrkarte
gestattet, jedoch nur mit einer Besttigung des Bahnhofs, in welchem die
Reise unterbrochen wird. Die Gltigkeitsdauer wird durch die Fahrtunterbrechung nicht verlngert. Es ist nur eine Fahrtunterbrechung gestattet (je
eine bei der Hin-und Rckfahrt).
Wenn die Fahrtunterbrechung nicht besttigt ist, ist die Fahrkarte ab dem
Bahnhof, in welchem die Fahrt unterbrochen wurde, ungltig.
c) Platzreservierungen
Im Rahmen der Platzreservierung knnen Sitz- und
Bettpltze reserviert werden. Die Sitzplatzreservierung kann am gleichen Tag beantragt werden, an
welchem die Fahrkarte gelst wird, oder auch spter
(falls die Fahrkarte im Vorverkauf gekauft wurde), jedoch immer durch Vorlage der Fahrkarte. Reservierungen knnen im Vorverkauf gebucht werden, jedoch
frhestens 2 Monate vor dem Datum des geplanten Reiseantritts. Der Reisende muss den
reservierten Platz sptestens 15 Minuten nach Abfahrt des Zuges vom Bahnhof belegen,
von welchem die Reservierung vorgenommen wurde, da ansonsten die Reservierung nicht
mehr gilt.
Die Platzreservierung fr Hin- und Rckfahrt kann am Fahrkartenschalter/an der Kasse im
Abgangsbahnhof erfolgen.

23

Wenn die Sitzplatzreservierung im Zug bezahlt wird, wird - auer Reservierungsentgelt kein Sonderzuschlag eingehoben.
d) Rckerstattung des Fahrpreises
Der Fahrpreis fr eine Fahrkarte, die teilweise oder berhaupt nicht benutzt wurde, wird von
H Putniki prijevoz d.o.o., Sluba kontrole prihoda, Livadarski put 17, 10000 Zagreb
zurckerstattet. Dem schriftlichen Antrag ist auch der vom Bahnhof besttigte Fahrausweis
beizufgen. Die Fahrkartenschalter/Kassen in den Bahnhfen und Reisebros erstatten
nur Betrge fr Fahrkarten, die am selben Tag am selben Fahrkartenschalter/an derselben
Kasse oder im demselben Reisebro gekauft worden sind.
Der Antrag kann auch
-

im Abgangsbahnhof am ersten Tag der Gltigkeit der Fahrkarte eingereicht werden, und
zwar nur fr Fahrkarten, die nicht vollstndig benutzt wurden

in einem Unterwegs- bzw. im Zielbahnhof sofort nach Eintreffen des Zuges, und zwar
fr Rckfahrkarten fr eine unbenutzte Rckfahrt (sptestens am letzten Tag der Gltigkeit), fr teilweise benutzte Fahrkarten oder fr nicht benutzte Sitzpltze in der 1. Klasse
oder in einem Zug hheren Ranges (nur mit schriftlicher Besttigung des Zugschaffners).

Wenn der Bahnhof geschlossen ist, kann der Antrag am nchsten Arbeitstag des Bahnhofes eingereicht werden.
Falls der Zugschaffner den Restbetrag nicht zurckerstatten kann, wird dieser aufgrund
einer Besttigung des Zugschaffners am Fahrkartenschalter/an der Kasse zurckerstattet.
e) Gepckbefrderung
Das Reisegepck wird kostenlos in Reisewagen ober- oder unterhalb des
Sitzplatzes des Reisenden, der darber die Aufsicht hat, befrdert. Ein
Reisender ohne Sitzplatz verfhrt hinsichtlich der Unterbringung des Gepcks nach Anweisungen des Zugschaffners. Fr bermiges Gepck
sind Transportkosten nach Tarif 103 zu bezahlen.
In den Reisewagen drfen keine Gegenstnde mitgenommen werden, die
anderen Reisenden oder den Reisewagen Schaden zufgen knnen, wie z.B. geladene
Feuerwaffen, gefhrliche und explosive Gegenstnde, tzende oder entflammbare Stoffe,
sowie Gegenstnde, deren Transport durch Zollvorschriften oder andere Vorschriften verboten ist.
f) Mitnahme von Haustieren, Diensthunden und Blindenfhrhunden/Hilfshunden
Gegen Vorlage vom entsprechenden Veterinrausweis ist die Mitnahme
von kleineren Haustieren, Diensthunden und Blindenfhrhunden/Hilfshunden zugelassen (wenn dies den Veterinr- und Sanitrvorschriften oder
anderen Vorschriften nicht widerspricht).
In Zgen ist die Mitnahme von folgenden Tieren gestattet:
a) kleine gezhmte Tiere (Hunde bis zur 30cm Hhe, Katzen und kleine zahme Tiere), die
in verschlossenen Transportboxen befrdert werden (Kfige, Krbe u.a., wenn sie als
Handgepck untergebracht werden knnen),
b) kleine Hunde (bis zur 30cm Hhe), welche auf dem Schoss gehalten werden knnen,
c) Diensthunde, die von Angestellten beim Innenministerium, Angehrigen der Kroatischen
Streitkrfte, Jgern und Angehrigen des Bergrettungsdienstes mitgefhrt werden und
Hunde, die als Rettungshunde registriert wurden,

24

d) Blindenfhrhunde/Hilfshunde zur Begleitung von blinden Menschen, Menschen mit beschrnkter Mobilitt oder Trainern, die solche Hunde trainieren. Aufgrund des vorgelegten
gltigen Ausweises ist den Personen, die vom Hund begleitet werden, ein freier Zugang
zu ffentlichen Rumen zugelassen, die fr Reisende bestimmt sind (Bahnsteige, Warterume, Bros u..),
e) andere Hunde (hher als 30 cm), wenn sie einen Veterinrausweis haben, dem zu entnehmen ist, wer der Hundehalter ist, Kennzeichen (Mikrochip) und Angaben ber regelmige Impfung. Solche Hunde mssen mit kurzer Leine angebunden sein und einen
Maulkorb tragen. Die Fahrkarte fr diese Hunde ist am Fahrkakrtenschalter am Bahnhof
oder im Zug gegen Vorlage vom Veterinrausweis zu kaufen. Hunde ohne Veterinrausweis werden zur Befrderung nicht zugelassen. Hunde sind auf Sitzpltzen nicht zugelassen.
Die unter Punkt c) i d) aufgefhrten Hunde sollen keinen Maulkorb tragen. Fr diese Hunde
ist kein Fahrpreis zu entrichten.
Hunde, fr welche auf der letzten Seite des Veterinrausweises im Feld Sonstiges die Bemerkung - Gefhrlicher Hund aufgefhrt wurde, sind zur Befrderung nicht zugelassen.
Der Reisende, der den Hund in den Zug mitgenommen hat, ist fr das Verhalten des Hundes verantwortlich. Er wird den eventuellen Schaden, die durch den Hund anderen Reisenden zugefgt wurde, selbst ersetzen. Er wird den Schaden auch im Falle der Verunreinigung, die durch den Hund verursacht wurde, selbst ersetzen. Fr alle Schden, die
durch den Hund verursacht wurden, ist der Hundehalter verantwortlich. Der Schaden ist laut
Bestimmungen des Tarifs 103 zu erheben.
Der Reisende, dessen Hund im Zug befrdert wird, soll im Schlafwagen das Abteil fr die
ausschlieliche Nutzung buchen, d.h. den Fahrpreis fr alle Bettpltze im Abteil bezahlen.
Der Hund ist auf dem Bettplatz nicht zugelassen.
Der Reisende darf ausschlielich einen Hund oder eine Transportbox, die als Handgepck
befrdert wird, in den Zug mitnehmen.
Tiere sind im Speisewagen nicht zugelassen.
Die Mitnahme von Hunden in allen Zugtypen (Wagen und Motorgarnituren) ist zu folgenden
Preisen gestattet:
a) Tiere in Transportboxen, die als Handgepck befrdert werden und kleine Hunde, die
nicht in Transportboxen befrdert werden, werden kostenfrei befrdert,
b) fr groe Hunde ist 50% vom Fahrpreis in der 2. Klasse des Personenzuges zu entrichten.
In Bussen, die anstatt Zge fahren, knnen ausschlielich kleine gezhmte Tiere in der
verschlossenen Transportboxen befrdert werden und Hunde, die unter Punkt c) und d)
aufgefhrt sind.
g) FAHRVERGNSTIGUNGEN
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr werden kostenlos befrdert, falls fr sie kein
eigener Sitzplatz verlangt wird, bzw. unter der Bedingung, dass sie mit einer erwachsenen
Person reisen, die eine Fahrkarte besitzt. Ein Erwachsener kann maximal 2 Kinder mitnehmen, die kostenlos reisen. Andere Kinder bezahlen 50% des regelmigen Fahrpreises.
Kinder vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 12. Lebensjahr genieen eine Fahrpreisermigung von 50% ohne Rcksicht darauf, ob es sich um eine einfache oder eine
Hin- und Rckfahrt handelt. Sie haben Anrecht auf einen eigenen Sitzplatz.

25

Jugendliche bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, die kroatische Staatsbrgerschaft und
ihren stndigen Aufenthalt in der Republik Kroatien haben, knnen mit Ausweis K-33 J
zu 30% Ermigung auf Entfernungen ber 25 km reisen. Ausweis K-33 J gilt ein Jahr
und kann durch Vorlage eines der Personalausweise und Fotos an Reiseschaltern gekauft
werden. Mit Ausweis ISIC genieen die Reisenden eine 25% Ermigung fr Reisen ber
25 km.
Jugendliche bis zum vollendeten 30. Lebensjahr, die kroatische Staatsbrgerschaft haben wie auch auslndische Jugendliche, haben mit Ausweisen EYCA Anrecht auf Kauf von
Fahrkarten zu einer Ermigung von 25%, u.z. auf Reisestrecken ber 25 km.
Gymnasiasten und ordentliche Studierende
Gymnasiasten und ordentliche Studierende knnen Fahrkarten zu einer Ermigung von
40% im Laufe eines Schul-/Studienjahres kaufen, u.z. fr je 2 Hinfahrten vom Schulungsort
nach Ort ihres stndigen Aufenthaltes und fr Rckfahrten. Die Fahrkarten werden mit der
beglaubigten Besttigung seitens der Schule oder Bildungsanstalt ausgestellt.
Zeitfahrkarten fr Schler und Studierende, die einen halben Monat, einen Monat,
mehrere Monate und ein Jahr gelten, fr tgliche Fahrten vom Aufenthaltsort nach Schulungsort oder Ort, an welchem sich die Bildungsanstalt befindet, werden zu einer Ermigung aufgrund von Ausweis K-18 ausgestellt. Die Reisenden haben Anrecht auf eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten im Zeitraum, fr welchen der Fahrausweis gekauft wurde. Eine
zustzliche Ermigung auf den regelmigen Preis der Fahrkarten, die fr 3 Monate im
Voraus gekauft wurden, betrgt 5%, fr 6 Monate im Voraus 10% und fr das ganze Jahr
im Voraus 20%.
Schulexkursionen
Im Laufe eines Schuljahres wird den Schlern und Studierenden eine Ermigung von 50%
fr eine Hin- und Rckfahrt in der 2. Klasse eines Personen- oder Schnellzuges gewhrt.
Um diese Ermigung in Anspruch zu nehmen, wird die Gruppenfahrkarte mit der ausgefllten Besttigung ber die Inanspruchnahme der Ermigung, die von der Fakultt oder
vom Bezirksamt fr Bildung, Sport und technische Kultur beglaubigt wurde, gekauft.
Fahrkarten fr arbeitende Personen, die ein Jahr, mehrere Monate, einen Monat und
einen halben Monat gelten, werden zu einem ermigten Preis aufgrund von Ausweis
K-19 gekauft. Arbeitende Personen haben Anrecht auf eine unbegrenzte Anzahl von Fahrten im Zeitraum, fr welchen die Fahrkarte gekauft wurde. Eine zustzliche Ermigung auf
der regelmigen Preis der Fahrkarten, die 3 Monate im Voraus gekauft wurden, betrgt
5%, fr 6 Monate im Voraus 10% und fr das ganze Jahr 20%.
Rentner und Personen lter als 60 Jahre, die kroatische Staatsbrgerschaft und ihren
stndigen Aufenthalt in der Republik Kroatien haben, knnen mit Ausweis K-33 S die Fahrkarten zu einer Ermigung von 30% kaufen, u.z. fr Fahrten in Zgen der 1. und 2. Klasse, jedoch auf Reisestrecken ber 25 km. Einen Anspruch auf Ermigung hat auch der
Ehepartner des Kunden, wenn sie gemeinsam reisen. Der Ausweis gilt ein Jahr und wird
an Reiseschaltern durch Vorlage des letzten Pensionsabschnittes oder Personalausweises
ausgestellt, wenn die Person lter als 60 Jahre ist.
Journalisten, Mitglieder des Kroatischen Journalistenverbandes und der Kroatischen Gesellschaft katholischer Journalisten, knnen die Fahrkarten zu einer Ermigung von 30%
aufgrund von Presseausweis, der vom Kroatischen Journalistenverband bzw. von der Kroatischen Gesellschaft katholischer Journalisten ausgestellt und fr das laufende Jahr beglaubigt worden ist. Die Ermigung gilt auf Reisestrecken ber 25 km.

26

Personen mit beschrnkter Mobilitt


Unter Bekanntgabe durch das Bezirksamt fr Arbeit, Gesundheit und Sozialfrsorge knnen
Personen mit beschrnkter Mobilitt 4 Rckfahrkarten pro Jahr fr Reisen in der 1. und 2.
Klasse der Personen- und Schnellzge zu 75% Ermigung kaufen. Die Person, dia als
Begleitung der Person mit beschrnkter Mobilitt reist, fhrt auch unter Bekanntgabe
kostenfrei.
Gruppenfahrten mit besonderer Genehmigung
Aufgrund des Antrages gewhren die Organisationseinheiten von H Putniki prijevoz, Prodaja i marketing und Regionaleinheiten von H Putniki prijevoz Zagreb, Regionaleinheit
Jadran (Unterregionen - Rijeka und Split), Vinkovci und Varadin fr die Reisen der angekndigten organisierten Gruppen eine Ermigung von 30 bis 50%. Die Ermigung gilt
nicht fr Entfernungen krzer als 25 km.
Family Card
Um eine Family Card Ermigung in Anspruch zu nehmen, mssen mindestens 3 und
maximal 10 Familienmitglieder gemeinsam reisen, unter der Bedingung, dass mindestens
ein Reisender ein Kind im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 15. Lebensjahr ist. Die Ermigung kann 40% oder 50% auf den regelmigen Fahrpreis fr die
1. und 2. Klasse aller Regelzuggattungen im Inlandsverkehr betragen.
Ermigungen von 75% und 85% fr Gruppenreisen von Vorschlern, Grundschlern, Mittelschlern und Studierenden
Die Gruppen von Vorschlern, Grundschlern, Mittelschlern und Studierenden, die in der
Veranstaltung einer Bildungsanstalt, der sie angehren, reisen, haben ein Anrecht auf Ermigung, jedoch nur an bestimmten Tagen und in bestimmten Zgen. Ausfhrliche Informationen und Genehmigungen fr die genannten Reisen werden von Regionaleinheiten
Zagreb, Regionaleinheit Jadran (Unterregionen - Rijeka und Split), Vinkovci und Varadin
erteilt.
Fahrten in Wagen der 1. Klasse (At Wagen)
Der Pass fr At Wagen ermglicht Kauf von neun Hin- und Rckfahrten (18 einfache Fahrten) innerhalb eines Jahres mit 30% Ermigung in Wagen Gattung At (Wagen der 1. Klasse ohne Abteile). Die zehnte Fahrt ist kostenlos.
DIE IM ZUG GEKAUFTE FAHRKARTE IST DIE TEUERSTE FAHRKARTE
Wenn der Reisende dem Zugschaffner meldet, dass er keine Fahrkarte besitzt, bezahlt er
neben dem regelmigen Preis einen Zuschlag dazu in Hhe von HRK 15.-. Von den
Reisenden, die sich beim Zugschaffner nicht melden, oder absichtlich die Zahlung vermeiden, wird dazu ein Zuschlag in Hhe von HRK 500.- erhoben.
Der Reisende, der eine Fahrkarte fr keine entsprechende Klasse, keine entsprechenden
Zugrang oder Befrderungsweg besitzt, bezahlt neben Preisdifferenz einen Zuschlag
dazu in Hhe von HRK 5.-. Zuschlge werden nicht von Reisenden bezahlt, die vom Bahnhof oder der Haltestelle reisen, wo keine Fahrkarten verkauft werden.
*Hinweis: Ausfhrliche Informationen zu diesen und weiteren kommerziellen Ermigungen
finden Sie unter www.hzpp.hr oder an offiziellen Verkaufsstellen von H Putniki prijevoz.

27

AUSZUG AUS DEM TARIF ZUR REISENDEN- UND GEPCKBEFRDERUNG


INTERNATIONALER TARIF
a) Vorverkauf und Gltigkeitsdauer der Fahrkarten
Internationale Fahrkarten knnen Sie im Vorverkauf frhestens zwei Monate vor dem ersten Tag der Gltigkeit erwerben, und zwar an den internationalen Fahrkartenschaltern/Kassen der Bahnhfe und in Reisebros.
Die Bezahlung erfolgt in kroatischer Whrung (Kuna). Die Gltigkeitsdauer der Fahrkarten ist unterschiedlich und von der Art des Angebots
abhngig. Auf Antrag des Reisenden kann die Bahn die Gltigkeitsdauer
der Fahrkarte kostenlos verlngern, wenn es aus berechtigten Grnden
(Krankheit, schwerer Unfall u..) nicht mglich war, die Fahrkarte innerhalb der Gltigkeitsdauer zu benutzen.
b) Fahrtunterbrechungen
Fahrtunterbrechungen sind innerhalb der Gltigkeitsdauer der Fahrkarte
gestattet, auer bei Fahrkarten fr den Grenzverkehr zwischen Kroatien
und Slowenien.
Die Gltigkeitsdauer der Fahrkarte wird durch die Fahrtunterbrechung
nicht verlngert. Die Fahrt kann nur vom Unterbrechungsbahnhof oder
von einem Bahnhof aus fortgesetzt werden, der auf einem noch unbenutzten Teil der Reisestrecke liegt.
c) Fahrvergnstigungen
HZ Personenverkehr gewhrt auf ihrem Teil der internationalen Reisestrecke alle kommerziellen Ermigungen und Altersgrenzen, welche die Reisenden im Binnenverkehr
genieen, wenn diese gnstiger als die ausgewhlten Ermigungen aus dem internationalen Tarif sind.
1. 20% fr Hin- und Rckfahrt fr die Reisenden, die nach Slowenien reisen und fr
die Reisenden, die in die Fderation Bosnien und Herzegowina und Entitt Republika
Srpska reisen.
2. 30% fr ltere Personen, Rentner und Jugendliche, die nach Slowenien reisen.
3. 40% fr Fahrten zu Messe-, Kultur- und Sportveranstaltungen und fr Reisen in
Badezgen - die Reisenden, die nach Slowenien reisen, genieen auch diese Ermigung.
4. 60% fr Hin- und Rckfahrt fr die Reisenden, die nach Ungarn reisen (das Kind
wird zum ermigten Fahrpreis des Erwachsenen von 50% befrdert.)
5. 30% fr die Reisenden, die nach Serbien, Montenegro und Mazedonien reisen
(den Mitreisenden wird eine Ermigung von 50% fr Rckfahrten gewhrt, und die
Kinder bis 6 Jahren reisen kostenlos).
6. 50% - 100% fr Kinder, die allein oder in Begleitung von Erwachsenen reisen
(die Altersgrenzen fr Kinder sind von der Bahn abhngig, durch welche die Fahrt
durchgefhrt wird).
7. 10% - 65% fr Gruppenreisende, d.h. fr die Reisenden, die in einer Gruppe von 6
oder mehr Personen reisen (die Ermigung ist von der Bahn abhngig, durch welche
die Fahrt durchgefhrt wird).
8. 70% fr Hin und Rckfahrt fr Gruppenreisen von mindestens 6 Jugendlichen bis
zum vollendeten 20. Lebensjahr im Verkehr zwischen Kroatien, Slowenien, Serbien
und sterreich.

28

9. Interrail fr die Reisenden, die im Rahmen einer Reise mglichst viele europische
Lnder durchreisen wollen.
10. Rail Plus Pass fr die Reisenden, die mehrmals innerhalb eines Jahres reisen wollen. Rail Plus Pass berechtigt die Reisenden zu einer Ermigung von 25% bei jeder
Fahrt im Laufe des betreffenden Jahres.
11. City Star Angebot ermglicht gnstigere Rckfahrt fr Reisende nach Slowenien,
sterreich, Deutschland, in die Schweiz, nach Tschechien, Slowakei (Mitreisenden
wird eine zustzliche Ermigung von 50% gewhrt. Fr Reisen durch die Schweiz
wird eine Ermigung von 10% auf den regelmigen Fahrkartenpreis fr City Star
gewhrt). Fr Reisen nach sterreich, Deutschland und in die Schweiz ist die Fahrkarte mindestens drei Tage vorher zu kaufen, whrend die Fahrkarten fr andere Lnder auch am Reisetag erhltlich sind.

Die Bestimmung fr den Kauf von Fahrkarte mindestens 3 Tage vorher gilt ausschlielich fr Reisen nach sterreich, Deutschland und in die Schweiz.
12. City Star/Rail Plus den Reisenden, die in die Slowakei und nach Tschechien reisen,
wird eine Ermigung von 20% auf den City Star Preis gewhrt, den Mitreisenden
wird eine zustzliche Ermigung von 50% und den Kindern eine Ermigung von
75% gewhrt.
13. City Star/Rail Plus fr Slowenien, sterreich und Deutschland fr Reisende, die
RailPlus Pass haben und die die Fahrkarte fr die Rundfahrt mindestens 3 Tage vorher kaufen (10% Ermigung auf City Star Preis, fr Mitreisende zustzliche 50%
Ermigung auf diesen Preis).
14. Mnchen Specijal den Reisenden, die in der 2. Klasse auf der Hin- und Rckfahrt auf
der Strecke Zagreb GK Mnchen Hbf reisen, wird eine Ermigung von 50% gewhrt
(das Kind bezahlt die Hlfte der Pauschale fr Erwachsene).
15. Mnchen Smart begrenzte Anzahl der Pltze im Verkehr zwischen Kroatien und
Deutschland; Zagreb Mnchen schon ab EUR 39.- *.
16. Frankfurt (M) Smart begrenzte Anzahl der Pltze im Verkehr zwischen Kroatien
und Deutschland, Zagreb Frankfurt (M) schon ab EUR 49.- *.
17. Sparshiene Der Fahrpreis fr Verbindung Zagreb - Villach und Zagreb - Graz schon
ab 19,- Euro*. Der Fahrpreis fr Verbindung Zagreb - Wien, Vinkovci - und Zagreb
- Zrich schon ab 29,- Euro*.
*Die Bezahlung erfolgt in kroatischer Whrung (Kuna).
Fr weitere Informationen ber Tarifangebote fr eine konkrete Verbindung wenden
Sie sich bitte an die internationalen Fahrkartenschaltern / Kassen.
d) Platzreservierungen
Bei Platzreservierungen knnen wie im Inlandsverkehr
Reservierungen von Sitz-, Bett- und Liegepltzen beantragt
werden. Die Sitzplatzreservierung kann am gleichen Tag
beantragt werden, an dem die Fahrkarte gelst wird, aber
auch spter durch Vorlage der Fahrkarte.
Im Vorverkauf knnen Reservierungen frhestens 3 Monate vor Reiseantritt vorgenommen werden, und zwar fr die Zge, fr welche eine elektronische Platzreservierung vorgesehen ist (und frhestens einen Monat vorher fr andere Zge).
Die Reservierungs- bzw. Zuschlagskarte gilt nur:
- fr den Zug und den Tag, fr welchen sie ausgestellt ist,
- zusammen mit der Fahrkarte fr die entsprechende Reisestrecke.

29

Pltze fr Hin- und Rckfahrten knnen an Fahrkartenschaltern/Kassen im Abgangsbahnhof reserviert werden. Wenn der reservierte Platz auch 15 Minuten nach der Abfahrt des
Zuges (des Kurswagens) vom Abgangsbahnhof nicht belegt ist, verliert der Reisende das
Anrecht auf den reservierten Platz, auer in Fllen, fr welche die Bahn die Verantwortung
trgt.
e) Rckerstattung des Fahrpreises
Der Fahrpreis fr eine unbenutzte oder teilweise benutzte internationale Fahrkarte wird
von jener Bahn zurckerstattet, die die Fahrkarte ausgestellt hat. In der Republik Kroatien
erfolgt dies durch:
H PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.
Sluba kontrole prihoda
Livadarski put 17, 10 000 ZAGREB.
Dem schriftlichen Antrag ist der besttigte Fahrausweis (die Besttigung wird je nach
Fall vom Zugschaffner oder Bahnhof ausgestellt). In Ausnahmefllen kann der Fahrpreis
vom internationalen Fahrkartenschalter zurckerstattet werden, an welchem die Fahrkarte
verkauft worden ist, wenn der Antrag sptestens am ersten Tag der Gltigkeitsdauer und im
gleichen Monat, in welchem die Fahrkarte verkauft wurde, gestellt wird.
Vom zurckgeforderten Betrag wird eine bestimmte Gebhr (10% je Fahrausweis) einbehalten, jedoch nicht fr alle Ausweise und alle Flle.
Wenn der Fahrausweis sptestens am ersten Tag der Gltigkeitsdauer zurckgegeben wird
oder dieser wegen Zugversptung, Zugausfall oder Verkehrsunterbrechung nicht benutzt
wurde, wird keine Gebhr einbehalten.
f) Gepckbefrderung
Das Reisegepck kann nur zusammen mit dem Reisenden im selben Abteil befrdert werden, und zwar in einer Menge, die im Fach ber dem
Sitzplatz des Reisenden Platz findet.

g) Mitnahme von Hunden oder kleinen Haustieren


Hunde und kleine Haustiere knnen mitgenommen werden, wenn durch
sie keine Geruchs- oder Lrmbelstigung der Mitreisenden erfolgt und
wenn kein Reisender etwas dagegen einzuwenden hat.
Hunde knnen in Reisewagen mitgenommen werden, wenn sie auf dem
Scho oder an der Leine und mit Maulkorb so auf dem Boden gehalten
werden, dass sie ihre Umgebung nicht gefhrden. Kleine Haustiere knnen
in Kfigen, Kisten, Krben oder Kartons mitgenommen werden, welche Verletzungen und
Verunreinigungen an Reisenden wie auch Beschdigungen und Verunreinigungen des Wagens und Handgepcks verhindern. Diese Kartons mssen auf dem Scho gehalten oder
als Handgepck untergebracht werden.
Fr die Befrderung eines Hundes wird eine Fahrkarte ausgestellt, fr welche die Hlfte des
regelmigen Fahrpreises fr die 2. Klasse fr einen erwachsenen Reisenden fr die einfache Fahrt oder Hin- und Rckfahrt zu entrichten ist. Sonderzuschlge werden nicht eingehoben. Hunde und Katzen drfen in Schlaf- oder Liegewagen mitgefhrt werden, wenn ihr
Begleiter eine entsprechende Fahrkarte sowie eine Schlaf- oder Liegewagenkarte fr das
ganze Abteil hat.

30

ADRESE UPRAVE H PUTNIKOG PRIJEVOZA d.o.o. I REGIONALNIH JEDINICA


H PUTNIKOG PRIJEVOZA
H PUTNIKI PRIJEVOZ d.o.o.
10 000 ZAGREB
Strojarska cesta 11
MBS: 080590508
OIB: 80572192786
Transakcijski raun: HR0323400091110252669
Uprava H Putnikog prijevoza
Telefon: +385 (01) 3783 061
Telefaks: +385 (01) 4577 604
Regionalna jedinica H Putnikog prijevoza JADRAN
Podregija RIJEKA
51 000 RIJEKA
Trg kralja Tomislava 1
Telefon: +385 (051) 322 455; AT 51303
Telefaks: +385 (051) 333 742
Podregija SPLIT
21 000 SPLIT
Obala kneza Domagoja 8
Telefon: +385 (021) 338 525; AT 21508

+385 (021) 314 181; AT 21442
Telefaks: +385 (021) 314 181
Regionalna jedinica H Putnikog prijevoza VARADIN
42 000 VARADIN
Kolodvorska 17
Telefon: +385 (042) 212 202; AT 8772456
Telefaks: +385 (042) 200 871
Regionalna jedinica H Putnikog prijevoza VINKOVCI
32 100 VINKOVCI
Ante Starevia 79
Telefon: +385 (032) 309 934

+385 (032) 308 963
Telefaks: +385 (032) 308 964
Regionalna jedinica H Putnikog prijevoza ZAGREB
10 000 ZAGREB
Trg Ante Starevia 1
Telefon: +385 (01) 4551 324; AT 14111
Telefaks: +385 (01) 4573 263
INFORMACIJE
060 333 444 (cijena poziva s fiksne linije je 1,39 kn/min + PDV, a
s mobilne 2,37 kn/min + PDV, HT d.d.), 01 3782 583,
www.hzpp.hr

31

POREDBENA TABLICA VREMENSKIH ZONA

SREDNJOEUROPSKO VRIJEME (SEV)


HEURE DE LEUROPE CENTRALE (HEC)
MITTELEUROPISCHE (MEZ)

MOSKOVSKO VRIJEME (MV)


HEURE DE MOSCOU (HM)
MOSKAUER ZEIT(MZ)

MOSKOVSKO VRIJEME + 1 sat (MV + 1)


HEURE DE MOSCOU + 1 heure (HM + 1)
MOSKAUER ZEIT + 1 Stunde (MZ + 1)

AUSTRIJA
BiH
EKA
HRVATSKA
SRBIJA

SEV
SEV
SEV
SEV
SEV

MAARSKA
NJEMAKA
SLOVENIJA
VICARSKA
RUSIJA

SEV
SEV
SEV
SEV
MV

Zimsko vrijeme od 26. listopada 2014. do 28. oujka 2015. godine.


Ljetno vrijeme od 29. oujka 2015. do 24. listopada 2015. godine.
Zimsko vrijeme od 25. listopada 2015.

32

ABECEDNI POPIS KOLODVORA I STAJALITA


s oznakama pruga
(tablica voznog reda)

Brlog Grad

61

ulinec

20, 40

Andrijaevci

49

Brod-Moravice

60

Andrijevci

40

Brodski Stupnik

40

Dabar

Antunovac

46

Bradin

47

Dalmat. Ostrovica

Bradin-Lipovaa

47

Dalj

Bubnjarci

61

Darda

Buje-Koprivnica

42

Daruvar

Budinina

12

B
Badljevina
Bakovii
Banova Jaruga

41
70a
40, 41

Dukovec

13

Dunjkovec

17

73
71

akovo

44

eletovci stajalite

40

31

evrske

71

41

ulovac

41

Deanovec

40

urenovac

30

30, 47

Banja

74

Budrovci

44

Debeljak

71

urevac

30

Bedekovina

12

Buli

71

Delnice

60

urmanec

13

Belavii

60

Buzin

50

Desinec

60, 70

Beli Manastir

31

Buzet

90

Dobrovac

41

Erdut

Belie

32

Ernestinovo

Benkovac

71

Cabuna

Bibinje

71

Carevdar

Bijela

41

Cera

Bijelo Brdo

30

Cerje-Tuno

Bilaj-Ribnik

70

Bizovac

30

Bjelovar
Blacko-Jaki

E
30, 47

Dolie

13

30

Domagovi

60

20

Donja Stubica

14

Ferianci

30

Donja Vrba

40

Frigis (Osijek)

30

15

Donja Vrijeska

41

Fuine

60

Cerna

49

Donje Dubrave

Cerovljani

50

Donji Dolac

21

Cerovlje

90

43

Ciglenik

42

Blata

70

Cirkvena

Blinjski Kut

50

Cret

Borovo-Trpinja

47

Borut

90

abrunii

Botovo

20

abrunii Selo

Bojakovina

70a

46

60
70a

Gabo

Donji Kraljevec

12

Gajnice

Donji Lipovec

12

Galiana

90

21

Donji Mihaljevec

12

Galovci

71

30

Dopsin

44

Garin

40

Dragali

40

Generalski Stol

60

90

Draganii

60

Golubi

72

90

Dragovci

42

Golubovec

15

46
10, 12

20

ainci

30

Drae

11

Gomirje

60

Brdace

70a

aglin

42

Drenovci

48

Gornja Stubica

14

Brdovec

10

akovec

60

Gornje Dubrave

60

Brani Krajiki

50

akovec-Buzovec 12, 18

Drni

70a

Gornji Zveaj

60

Bregi

30

ehovec

12

Drnje

20

Gospi

70

Brezine-Bujavica

41

eminac

31

Dubrava Zaboka

12

Grabotani

52

Brezovljani

21

epin

44

Duga Resa

60

Graac

70

Brijest

46

ukovec

16

Dugo Selo

20, 40

Gradec

20

12, 17, 18

Drivenik

33

Gradite

49

Greda

50

Jui

80

Krvavac

74

Lokve

60

Kukaa

60

Londica

42

Gredice

11

Kaldrma

70a

Kukunjevac

41

Lovinac

70

Grginac

21

Kalinovac

30

Kula Norinska

74

Ludbreg

16

Grginac Novi

21

Kamanje

61

Kuljevica

15

Ludina

40

Gunja

48

Kanfanar

90

Kumrovec

11

Luka

12

Karlovac

51, 60, 61, 70

Kunovec-Subotica

16

Lupoglav

90

Luani-Malino

40

H
Harmica

11

Karlovac Centar

60

Kupjak

60

Heki stajalite

90

Katel Gomilica

70a

Kupljenovo

12

Heki

90

Katel Kambelovac

70a

Kustoija

Horvati

60

Katel Stari

70a

Kuti

Hrastovac

52

Katel Suurac

70a

Kutina

Hrastovac-Vuki

44

Kistanje

Hraina-Trgovie

12

Hromec

13

Hrsovo

21

Klotar

21, 30

Hrvatska Dubica

50

Kneci

42

Hrvatska Kostajnica

52

Knin

Hrvatski Leskovac

60

Komin

74

90

Konjina
Kopanica-Beravci

Hum u Istri
Hum-Lug

12, 14

40

LJ
Ljeskovica

42

Ljuboina

60

40

71

Klanjec

11

Labin Dalmatinski

Klokoevac

21

Ladimirevci

17

Maarevo

12

Mahino

61

Ladu

11

Majur

52

Laslovo-Koro

46

Majurec

20

Latin

70

Maksimir

Latinovac

42

Mala Subotica

12

12

Lazina

60

Malovan

70

45

Lekenik

50

Mandalina

73

Lepavina

20

Markovac

21

Lepoglava

15

Markuica-Antin

46

Lepuri

71

Martijanec

16

16, 20, 30

70a

Macinec

32

70, 70a, 71, 72

Koprivnica

10, 12

20, 40

llaa

40

Koprno

Ilova

40

Koreniani

Ivanec

15

Kosovo

70a

Li

60

Maslenjaa

41

Ivani-Grad

40

Koare

60

Lika Jesenica

70

Mavraii

60

Ivankovo

40

Koka

30

Lika Kaldrma

72

Medak

70

Kotoriba

12

Liki Osik

70

Meuri

41

70a
41

Jalabet

16

Kolovac

71

Liki Podhum

70

Meja

60

Jasenovac

50

Kraj Donji

11

Liki Tikovac

72

Melnice

60

Jastrebarsko

60

Krajcar Brijeg

90

Liko Cerje

70

Metkovi

74

Jelisavac

30

Krapina

13

Liko Dugo Polje

72

Mihaljevci

43

Josipdol

70

Krievci

20, 21

Liko Lee

70

Mikleu

30

Josipovac

30

Krnjevo

80

Lipik

41

Mirkovci

40

Jurdani

80

Krukovac

70

Lipovac-Koritna

44

Miulinovac

21

Jurii

90

Kruljevec

12

Lipovljani

40

Moravice

60

34

Moslav. Graenica

40

Oriovac

40

Plavno

Mraclin

50

Orlovac

51

Pleternica

Mrzlo Polje

60

Orolik

40

Muna Reka

20

Oroslavje

14

Mursko Sredie

18

Osijek

N
Nadin

71

Naice

30, 31 ,44, 46

70

Riice

70

42, 43

Rijeka

60, 80

Ploe

74

Ripite

73

Podravska Bistrica

30

Ro

90

12

Podrute

Roko Polje

90

10, 12

Rogotin

74

Pojatno

12

Rokovci

49

Osijek Donji Grad

30

Podsused Staj.

Osijek Dravski most

31

30, 42

Osijek Luka

30

Poljana

41

Rovie

21

Naice Grad

42

Osijek OLT

30

Poljanka

21

Rozga

11

Naika Breznica

30

Ostrna

40

Popovaa

40

Rudopolje

70

Nemetin

30

Ostrovo

46

Potoani-Katinac

41

Rukavac

80

Niza

30

Otarije

60, 70

Poznanovec

12

Normanci

30

Otarije Ravnice

70

Poega

43

Sadine

Nova Bukovica

30

Otok

48

Preec Stajalite

40

Samatovci

30

Nova Gradika

40

Ozalj

61

Preslo

70a

Sarva

30

N. Kapela-Batrina 40, 42

S
70a

Prgomet

70a

Savienta

Novaki

90

Paene

70

Primorski Dolac

70a

Savski Marof

Novakovec

16

Pakrac

41

Primorski Sveti Juraj

73

Sedrami

Novi Dalj

47

Pakrac Grad

41

Primorsko Vrpolje

73

Sesvete

20, 40

Novi Dvori

12

Papii

50

Pristava Krapinska

13

Sesv. Kraljevec

20, 40

Novi Jankovci

40

Paulovac

21

Privlaka

48

Sibinj

40

Novi Marof

12

Pazin

90

Prkos

71

Sikirevci

45

Novigrad Podravski

30

Peli

30, 41

Prljevo

70

Sira

41

Novo Selo Rok

18

Pepelana

41

Prosinec

11

Sirova Katalena

21

Novoselci

43

Perkovci

40

Pula

90

Sisak

Novoselec

40

Perkovi

70a, 73

40, 50

Permani

80

Radu

70

Siveri

70a

90

Perui

70

Radui

71

Skrad

60

47

Peenica

50

Raji

40

Sladojevci

30

Petrinja

51

Rasinja

16

Slakovci

40

Petrove Gore

30

Ratevi

71

Slatina

30

Pitomaa

30

Ratkovica

42

Slavonski Brod

40

41

Raine

73

Slavonski Samac

45

Remetinec

60

Slobodnica

40

Novska
Nugla
Nutar Stajalite

O
Odra
Ogulin

50
60, 70

Sisak Caprag

90
10, 11
70a

50
50, 51

Ogulinski Hreljin

60

Pivnica

Okuani

40

Planjane

Opatija-Matulji

80

Plase

60

Repinec

20

Smoljanci

90

Opuzen

74

Plaki

70

Repunica

40

Sokolovac

20

70a

35

Solin
Spava

70a

ijana

90

Vinkov. Novo Selo

48

irinec

40

Vinkovci 40, 46, 47, 48, 49

49
Zabok

12, 13, 14

Split

70a

kabrnje

71

Vinkovci Bolnica

48

Zadar

71

Split Predgrae

70a

kodinovac

41

Virje

30

Zadubravlje

40

Sremske Laze

40

krinjari

21

Virovitica

Zagorska Sela

11

Stablina

74

krljevo

60

Virovitica Grad

30

Standard

30

opot

71

Vikovci

44

Stara Subocka

40

pikovina

12

Vinjevac

30

Zagreb Klara

Stare Plavnice

21

pii-Bukovica

30

Vinjevac IPK

30

Stari Mikanovci

40

tikada

70

Vinjica

50

Zagreb, Zapadni Kol.


10, 12

Stari Slatnik

40

trucljevo

13

Vladislavci

44

Zalesina

60

Staro Petrovo Selo

40

unjevo Selo

70

Vodnjan

90

Zaluka

61

Staro Topolje

40

Vodnjan Stajalite

90

Zapolje

Staza

50

Vodovod

30

Zaprei

Stanjevec

15

Voinci

40

T
Tepljuh

70a

30, 41

Zagreb,Glavni Kolodvor
10, 12, 20, 40, 50, 60, 70
50

40
10, 12

Zaprei-Savska

10

Striz.-Vrpolje 40a, 44, 45

Tounj

60

Vojakovaki Klotar

20

Zarilac

42

Strmica

72

Tovarnik

40

Vojnovac

70

Zbelava

16

Stubike Toplice

14

Trenkovo

43

Volinja

52

Zdenci-Orahovica

30

Studenci

70

Trnava

Voloder

40

Zdenina

60

50

Turin

12

Vrapana

48

Zelenjak

11

Turopolje

50

Vrape

Zid Katalena

21

Stupno
Suhopolje

30, 41

Sukoan

71

Sulkovci

42

Sunja

50, 52

20, 40

U
Unei

70a

10, 12

Vrata

60

Zlatar-Bistrica

12

Vratiinec

18

Zlobin

60

Vrbanja

48

Zoljan

42

Vrbova

40

Zorkovac

61

Vrbovec

20

Zrmanja

70

Zveaj

60

Suak-Peine

60

Sutla

11

Sveti Ilija

12

Valpovo

32

Vrbovsko

60

Sveti Ivan abno

21

Varadin

12, 15, 16

Vrhovine

70

Sveti Kri Zaretje

13

Velika

43

Vukosavljevica

Sveti Petar u umi

90

Velika Gorica

50

Vukovar

Velika Ves

13

Vukovar Bor. naselje

Veliko Trgovie

12

30
47, 47a

abjak

21

47a

einci

12

Vukovje

41

itni

70a

Vukovo Selo

11

ivaja

50

apjane

80

Veliko Trojstvo

21

50

Velimirovac

30

minj

90

ibenik

73

Vidovec

15

upanja

49

idski Banovci

40

Vinkovaki Banovci

40

utnica

13

Sretan put eli Vam H Putniki prijevoz.

45

2. PREGLED SASTAVA, RAZDOBLJE PROMETA VLAKOVA I


IZRAVNIH VAGONA svih EuroCity, InterCity, EuroNight, brzih i
ubrzanih vlakova koji voze prugama H Infrastrukture
NAPOMENA:
Kod Izravnih vagona koji prelaze s vlaka na vlak, u zagradi uz naziv prikljunog kolodvora
vagona upisan je broj vlaka na koji ili s kojega prelaze vagoni te naziv polaznog odnosno
odredinog kolodvora vagona.
Ako vagon vozi u odreenom razdoblju ili odreenim danima, to razdoblje i ti dani posebno
su navedeni.

EC

EuroCity vlak

Vagon s posteljama
(vagon za spavanje)

ICN

InterCity nagibni vlak

Vagon s leajevima
(kuet-vagon)

IC

InterCity vlak

Vagon za objedovanje
(vagon-restoran)

EN

EuroNight vlak

Buffet-vagon
ili minibar u vlaku

Brzi vlak

Prtljani vagon

Rezervacija sjedala u vlaku mogua

Vagon za prijevoz praenih


automobila

Rezervacija sjedala u vlaku obvezatna

Vagon za prijevoz bicikla

Vagon prvog razreda

Vagon drugog razreda

46

2. BERSICHT DER ZUGBILDUNG, DES


VERKEHRSZEITPLANES UND DIREKTEN WAGEN
aller EuroCity-, InterCity-, EuroNight-, Schnell - und Eilzge,
die auf dem Netz der HZ Infrastruktur
Anmerkung:
Bei den direkten Wagen, die von einem Zug an einen anderen angekoppelt werden, ist in
Klammern neben dem Namen des Anschlubahnhofes des Wagen auch die Zugnummer von
welcher oder an welche die Wagan abgekoppelt bzw. angekopplet werden sowie der Name
desAbfahrt-bzw. des Zielbahnhofes angegeben.
Wenn ein Wagen in einem bestimmen Zeitraum oder an bestimmen Tagen verkehrt, sind sie
dann besonders angegeben.

EC

EuroCity - Zug

Schlafwagen

ICN

InterCity-Neigezug

Liegewagen

IC

InterCity - Zug

Speisewagen

EN

EuroNight - Zug

Bffetwagen oder
bewegliche Minibar

Schnellzug

Sitzplatzreservierung mglich

Gepckwagen oder ein besonderes Wagenabteil fr Befrderung


von Handgepck und ExpressSendungen

Sitzplatzreservierung erforderlich

Wagen fr Pkw- Befrderung

Nur Wagen der 1. Klasse

Fahrradwagen

Nur Wagen der 2. Klasse

47
CROATIA

EC 158 R

Zagreb Gl. kol. Dobova Maribor Graz Hbf Wien Hbf


1, 2

Zagreb Gl. kol. Wien Hbf


CROATIA

EC 159 R

Wien Hbf Graz Hbf Maribor Dobova Zagreb Gl. kol.


1, 2
IC* 200 R

Wien Hbf Zagreb Gl. kol.


AGRAM
Budapest Deli Gyknyes Koprivnica (2206* Zagreb Gl. kol.)
*Koprivnica Zagreb Gl. kol. vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2
IC* 201 R

Budapest Deli Koprivnica (2206* Zagreb Gl. kol.)


AGRAM
(Zagreb Gl. kol. 703*) Koprivnica Gyknyes Budapest Deli
*Zagreb Gl. kol. Koprivnica vrijedi tarifa brzog vlaka

1, 2
IC* 204 R

(Zagreb Gl. kol. 703*) Koprivnica Budapest Deli


Budapest Keleti Gyknyes Koprivnica (782* Zagreb Gl. kol.)
*Koprivnica Zagreb Gl. kol. vrijedi tarifa brzog vlaka

1, 2
IC* 205 R

Budapest Keleti Koprivnica (782* Zagreb Gl. kol.)


(Zagreb Gl. kol. 2207*) Koprivnica Gyknyes Budapest Keleti
*Zagreb Gl. kol. Koprivnica vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2
B 210 R

(Zagreb Gl. kol. 2207*) Koprivnica Budapest Keleti


SAVA
Vinkovci SI. Brod Zagreb Gl. kol. Dobova Ljubljana Jesenice
Villach Hbf

1, 2

B 211 R

Vinkovci Villach Hbf (*vozi od 24. V. do 14. IX. 2015.)


SAVA
Villach Hbf Jesenice Ljubljana Dobova Zagreb Gl. kol. SI. Brod
Vinkovci

1, 2

Villach Hbf Vinkovci

1, 2

Zagreb Gl. kol. Vinkovci

EC 212 R

(*vozi od 23. V. do 13. IX. 2015.)

MIMARA
Zagreb Gl. kol. Dobova Ljubljana Villach Hbf
1, 2

EC 213 R

Zagreb Gl. kol. Villach Hbf (112 Frankfurt/M)


MIMARA
Villach Hbf Ljubljana Dobova Zagreb Gl. kol.

1, 2

(Frankfurt/M 113) Villach Hbf Zagreb Gl. kol.

48
Sarajevo Banja Luka Volinja Sisak Zagreb Gl. kol.
* Volinja Zagreb Gl. kol. vrijedi tarifa putnikog vlaka

B* 396 R
2

Sarajevo Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Sisak Volinja Banja Luka Sarajevo
* Zagreb Gl. kol. Volinja vrijedi tarifa putnikog vlaka

B* 397 R
2
B 410 R

Zagreb Gl. kol. Sarajevo


Beograd Tovarnik Vinkovci Zagreb Gl. kol. Dobova Ljubljana

1, 2 Beograd Ljubljana
B 411 R

Ljubljana Dobova Zagreb Gl. kol. Vinkovci Tovarnik Beograd

1, 2 Ljubljana Beograd
EN 414 R

Beograd Tovarnik Vinkovci Zagreb Gl. kol. Dobova Ljubljana


Villach Hbf Schwarzach-St. Veit
2

Zagreb Gl. kol. Schwarzach-St. Veit (464 Zrich HB)

Beograd Villach Hbf

1, 2
EN 415 R

Vinkovci Zagreb Gl. kol.


Schwarzach-St. Veit Villach Hbf Ljubljana Dobova Zagreb Gl.
kol. Vinkovci Tovarnik Beograd

(Zrich HB 465) Schwarzach-St. Veit Zagreb Gl. kol.

Villach Hbf Beograd

1, 2
B* 480 R

Zagreb Gl. kol. Vinkovci


OPATIJA
Rijeka apjane Postojna Ljubljana
*Rijeka apjane granica vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2

B* 481 R

Rijeka Ljubljana (*od 23. V. do 13. IX. 2015.)


OPATIJA
Ljubljana Postojna apjane Rijeka
*apjane granica Rijeka vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2

B* 482 R

Ljubljana Rijeka (*od 23. V. do 13. IX. 2015.)


LJUBLJANA
Rijeka apjane Ljubljana
*Rijeka apjane granica vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2

B* 483 R

Rijeka Ljubljana (*od 23. V. do 13. IX. 2015.)


LJUBLJANA
Ljubljana apjane Rijeka
*apjane granica Rijeka vrijedi tarifa putnikog vlaka

1, 2

Ljubljana Rijeka (*od 23. V. do 13. IX. 2015.)

49
EN 498 R

LISINSKI
Zagreb Gl. kol. Dobova Ljubljana Villach Hbf Salzburg Hbf
2

Zagreb Gl. kol. Salzburg Hbf (462 Mnchen Hbf)

Zagreb Gl. kol. Villach Hbf


Vozi od 22. XII. 2014. - 04. I. 2015., 03. IV. - 18. V., 07. VI. - 27. IX. 2015.

EN 499 R

LISINSKI
Salzburg Hbf Villach Hbf Ljubljana Dobova Zagreb Gl. kol.
2

(Mnchen Hbf 463) Salzburg Hbf Zagreb Gl. kol.

Villach Hbf Zagreb Gl. kol.


Vozi od 23. XII. 2014. - 05. I. 2015., 04. IV. - 19. V., 08. VI. do 28. IX. 2015.

B 1272*

Hrpelje Kozina Buzet Pula


*vozi od 25. VI. do 30. VIII. 2015.
2

B 1273 *

Hrpelje Kozina Pula


Pula Buzet Hrpelje Kozina
*vozi od 25. VI. do 30. VIII. 2015.

2
B 1274 *

Pula Hrpelje Kozina


Ljubljana Buzet Pula
*vozi od 25. IV. do 3. V. i od 31. VIII. do 27. IX. 2015.

2
B 1275 *

Ljubljana Pula
Pula Buzet Ljubljana
*vozi od 25. IV. do 3. V. i od 31. VIII. do 27. IX. 2015.

Pula Ljubljana
ADRIA

B 15800* R**

(Budapest Keleti 1204) Gyekenyes Zagreb Gl. kol. Ogulin Split


*vozi u dan Ut/Sr, Pe/Su i Ne/Po od 12/13. VI. do 28./29. VIII. 2015.
**rezervacija obvezna samo u meunarodnom prometu
2

(Budapest K. 1204) Gyekenyes Split


(Moskva 15, Budapest K. 1204) Gyekenyes Split
Vozi u dan Ut/Sr i Pe/Su
(Prag 277, Budapest K. 1204) Gyekenyes Split
(Budapest K. 1204) Gyekenyes Rijeka
(Moskva 15, Budapest K. 1204) Gyekenyes Rijeka
Vozi u dan Ne/Po

(Budapest K. 1204) Gyekenyes Zagreb Gl. kol.

50
ADRIA

B 15801* R**

Split Ogulin Zagreb Gl. kol. Gyekenyes (1205 Budapest Keleti)


*vozi u dan Po/Ut, Sr/e i Su/Ne od 13./14.VI. do 29./30.VIII.2015.
**rezervacija obvezna samo u meunarodnom prometu
2

Split Gyekenyes (1205 Budapest K.)


Split Gyekenyes (1205 Budapest K., 16 Moskva)
Vozi u dan Sr/e i Su/Ne
Split Gyekenyes (1205 Budapest K., 276 Prag)
Rijeka Gyekenyes (1205 Budapest K.)
Rijeka Gyekenyes (1205 Budapest K., 16 Moskva)
Vozi u dan Po/Ut

Zagreb Gl. kol. Gyekenyes (1205 Budapest K.)


ADRIA

B 16000* R**

Ogulin Rijeka
*vozi u dan Po, Sr i Su od 13.VI. do 29.VIII.2015.
**rezervacija obvezna samo u meunarodnom promet
(Budapest K. 1204, Gyekenyes 15800) Ogulin Rijeka
(Moskva 15, Budapest K. 1204, Gyekenyes 15800) Ogulin Rijeka
ADRIA

B 16001* R**

Rijeka Ogulin
*vozi u dan Po/Ut, Sr/e i Su/Ne od 13./14.VI. do 29./30.VIII.2015.
**rezervacija je obvezna samo u meunarodnom prometu
Rijeka Ogulin (1205 Budapest K., 16 Moskva)
Rijeka Ogulin (15801 Gyekenyes, 1205 Budapest K., 16 Moskva)
Split Perkovi Knin Otarije Karlovac Zagreb Gl. kol.

ICN 520 R
1, 2

Split Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Karlovac Otarije Knin Perkovi Split

ICN 521 R
1, 2

Zagreb Gl. kol. Split


Split Perkovi Knin Otarije Karlovac Zagreb Gl. kol.

ICN 522 R
1, 2

Split Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Karlovac Otarije Knin Perkovi Split

ICN 523 R
1, 2
IC 570* R

Zagreb Gl. kol. Split


Koprivnica Varadin
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
IC 571* R

(Zagreb Gl. kol. 581 ) Koprivnica Varadin


Varadin Koprivnica Zagreb Gl. kol.
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

Varadin Zagreb Gl. kol.

51
IC 580 R

PODRAVKA
Osijek Naice Virovitica Koprivnica Zagreb Gl. kol.
1, 2

IC 581 R

Osijek Zagreb Gl. kol.


PODRAVKA
Zagreb Gl. kol. Koprivnica Virovitica Naice Osijek

1, 2
2

Zagreb Gl. kol. Osijek


Zagreb Gl. kol. Koprivnica (570 Varadin)
ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

B 700 R

Zagreb Gl. kol. Karlovac Ogulin Rijeka


1, 2

B 701 R

Zagreb Gl. kol. Rijeka


Rijeka Ogulin Karlovac Zagreb Gl. kol.

1, 2
B 702 R

Rijeka Zagreb Gl. kol.


Osijek Virovitica Koprivnica Zagreb Gl. kol. Karlovac Ogulin
Rijeka

1, 2
B 703 R

Osijek Rijeka
Rijeka Ogulin Karlovac Zagreb Gl. kol. Koprivnica Virovitica
Osijek

1, 2

Rijeka Osijek

1, 2

Zagreb Gl. kol. Koprivnica (201 Budapest Deli)

B 740 R

Vinkovci Slavonski Brod Novska Zagreb Gl. kol.


1, 2

B 741 R

Vinkovci Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Novska Slavonski Brod Vinkovci

1, 2
2

Zagreb Gl. kol. Vinkovci


(Split 1820) Zagreb Gl. kol. Vinkovci
vozi od 28. VI. do 31. VIII. 2015.

B 742 R

Vinkovci Slavonski Brod Novska Zagreb Gl. kol.


1, 2

B 743* R

Vinkovci Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol Novska Slavonski Brod Vinkovci
*ne vozi nedjeljom i blagdanom

1, 2
B 744* R

Zagreb Gl. kol. Vinkovci


Vinkovci Slavonski Brod Novska Zagreb Gl. kol.
*ne vozi nedjeljom i blagdanom

1, 2
B 745 R

Vinkovci Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol Novska Slavonski Brod Vinkovci

1, 2
B 746 R

Zagreb Gl. kol. Vinkovci


Vinkovci Slavonski Brod Novska Zagreb Gl. kol.

1, 2

Vinkovci Zagreb Gl. kol.

52
B 747 R

Zagreb Gl. kol Novska Slavonski Brod Vinkovci


1, 2

B 748 R

Zagreb Gl. kol. Vinkovci


Vinkovci Slavonski Brod Novska Zagreb Gl. kol.

1, 2
2

Vinkovci Zagreb Gl. kol.


Vinkovci Zagreb Gl. kol. (1821 Split)
vozi od 26. VI. do 29. VIII. 2015.

B 782 R

Osijek Virovitica Koprivnica Zagreb Gl. kol.


1, 2
2

Osijek Zagreb Gl. kol.


Osijek Zagreb Gl. kol. (1821 Split)
vozi od 26. VI. do 29. VIII. 2015.

1, 2
B 783 R

(Budapest Keleti 204) Koprivnica Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Koprivnica Virovitica Osijek

1, 2
2

Zagreb Gl. kol. Osijek


(Split 1820) Zagreb Gl. kol. Osijek
vozi od 28. VI. do 31. VIII. 2015.

B 786*

Virovitica Bjelovar Krievci Zagreb Gl. kol.


*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
2

B 787*

Virovitica Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Krievci Bjelovar Virovitica
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
B 790*

Zagreb Gl. kol. Virovitica


Zagreb Gl. kol. Varadin
* ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
960*

Zagreb Gl. kol. Varadin


Sisak Caprag Sisak Zagreb Gl. kol.
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 20. VI. do 6. IX. 2015.

2
971

Sisak Caprag Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Krievci Koprivnica

2
980*

Zagreb Gl. kol. Koprivnica


Osijek Virovitica Koprivnica Zagreb Gl. kol.
*ne vozi u dan Pe/Su, Su/Ne i dan prije blagdana/blagdan

2
981

Osijek Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Koprivnica Virovitica Osijek

2
984

Zagreb Gl. kol. Osijek


Virovitica Bjelovar Zagreb Gl. kol.

2
985

Virovitica Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Bjelovar Virovitica Osijek Osijek Donji Grad
* na relaciji Osijek Osijek Donji Grad ne vozi nedjeljom i blagdanom

2
986

Zagreb Gl. kol. Osijek Donji Grad


Virovitica Bjelovar Zagreb Gl. kol.

Virovitica Zagreb Gl. kol.

53
987*

Zagreb Gl. kol. Bjelovar Klotar


*na relaciji Zagreb Gl. kol. Bjelovar ne vozi nedjeljom i blagdanom
2

988*

Zagreb Gl. kol. Klotar


Virovitica Bjelovar Zagreb Gl. kol.
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
989*

Virovitica Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Bjelovar Virovitica
*na relaciji Bjelovar - Virovitica ne vozi u dan Pe/Su, Su/Ne i dan prije
blagdana/blagdan

2
990*

Zagreb Gl. kol. Virovitica


Zagreb Gl. kol. Zabok Varadin akovec
*na relaciji Varadin akovec ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
991*

Zagreb Gl. kol. akovec


Varadin Zabok Zagreb Gl. kol.
*ne vozi nedjeljom i blagdanom

2
992

Varadin Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Zabok Varadin

2
995

Zagreb Gl. kol. Varadin


Varadin Zabok Zagreb Gl. kol.

2
996*

Varadin Zagreb Gl. kol.


Varadin Kotoriba
*ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2
B 1820* R

Varadin Kotoriba
Split Knin Ogulin Karlovac Zagreb Gl. kol.
*vozi od 27./28. VI. do 30./31. VIII. 2015.

Split Zagreb Gl. kol.

Split Zagreb Gl. kol. (741 Vinkovci)

Split Zagreb Gl. kol. (783 Osijek)

B 1821* R

Zagreb Gl. kol. Karlovac Ogulin Knin Split


*vozi od 26./27. VI. do 29./30. VIII. 2015.
2

Zagreb Gl. kol. Split

(Vinkovci 748) Zagreb Gl. kol. Split

(Osijek 782) Zagreb Gl. kol. Split

B 1822* B

Split Knin Ogulin Karlovac Zagreb Gl. kol.


*vozi od 30./31. V. do 4./5. X. 2015.
2

B 1823* B

Split Zagreb Gl. kol.


Zagreb Gl. kol. Karlovac Ogulin Knin Split
*vozi od 29./30. V. do 3./4. X. 2015.

Zagreb Gl. kol. Split

54

Kako bismo nau uslugu prilagodili


Vaim potrebama i eljama
i pruili to kvalitetniju uslugu,
vano nam je Vae miljenje.
PIITE NAM
DA BISTE SAZNALI INFORMACIJE O USLUGAMA
informacije@hzpp.hr
DA BISTE UPUTILI REKLAMACIJU
reklamacije@hzpp.hr
ZA SVE OSTALE INFORMACIJE NAZOVITE NAS NA
060 333 444
(cijena poziva s fiksne linije je 1,39 kn/min + PDV,
a s mobilne 2,37 kn/min + PDV, HT d.d.),
01 3782 583
www.hzpp.hr
Hvala Vam to koristite usluge
H Putnikog prijevoza.
elimo Vam ugodno putovanje.

3. MEUNARODNI VOZNI RED VLAKOVA

56

Zagreb Gl. kol. Wien Hbf Zagreb Gl. kol.

EC 158

EC 159

CROATIA

Dolazak

Odlazak

7.25

7.57

8.12

8.24

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

22.43

Dobova

21.56

22.11

8.25

Krko

21.42

21.43

8.38

8.39

Sevnica

21.28

21.29

9.07

9.08

Lako

20.59

21.00

9.16

9.18

Celje

20.48

20.50

9.45

9.46

Poljane

9.58

9.59

Pragersko

20.10

20.11

10.14

10.19

Maribor

19.38

19.55

10.36

10.48

Spielfeld-Strass

19.08

19.20

10.57

10.58

Leibnitz

18.58

18.59

11.20

11.25

Graz Hbf

18.33

18.38

12.01

12.03

Brk a.d. Mur

17.56

17.58

12.08

12.10

Kapfenberg

17.51

17.52

12.32

12.33

Mrzzuschlag

17.28

17.30

13.28

13.32

Wiener Neustadt

16.28

16.31

13.56

13.59

Wien Miedling

16.00

16.03

14.04

15.55

Zagreb Gl. kol.

Wien Hbf

57

Zagreb Gl. kol. Budapest Deli Zagreb Gl. kol.

(703) IC 201
Dolazak

Odlazak

I
I
I
I
I
10.26
I
10.37
I
I
10.50
I
I
I
I
I
I
11.10
11.33
12.20
12.35
13.07
13.13
13.32
13.51
14.00
14.08
14.18
14.23
14.31
14.36
14.42
14.49
14.59
15.18
15.39
16.21
16.29

10.08
I
I
I
I
I
10.27
I
10.38
I
I
10.51
I
I
I
I
I
I
11.21
12.00
12.21
12.50
13.08
13.14
13.44
13.52
14.01
14.10
14.19
14.24
14.32
14.37
14.43
14.50
15.01
15.19
15.41
16.22

IC 200 (2206)

AGRAM
Slubeno mjesto

Zagreb Gl. kol.


Maksimir
Trnava
ulinec
Sesvete
Sesvetski Kraljevec
Dugo Selo
Bojakovina
Vrbovec
Gradec
Repinec
Krievci
Majurec
Vojakovaki Klotar
Carevdar
Lepavina
Sokolovac
Muna Reka
Koprivnica
Gyknyes
Murakeresztr
Nagykanizsa
Zalaszentjakab
Zalakomr
Balatonszentgyrgy
Balatonmariafrdo
Balatonfenyves
Fonyd
Balatonboglr
Balatonlelle
Balatonszemes
Balatonszrsz
Balatonfldvr
Zamrdi
Sifok
Lepsny
Szkesfehrvar
Kelenfld
Budapest Deli

Dolazak

Odlazak

12.47
12.41
12.38
12.36
12.31
12.26
12.21
12.14
12.05
11.58
11.54
11.48
11.43
11.40
11.37
11.31
11.28
11.23
10.59
10.10
9.55
9.31
I
I
8.48
I
I
8.26
8.14
8.09
I
I
7.52
7.46
7.37
I
6.51
6.11

12.42
12.38
12.36
12.32
12.27
12.22
12.15
12.07
11.59
11.54
11.49
11.43
11.40
11.37
11.32
11.28
11.24
11.18
10.47
9.56
9.45
I
I
8.50
I
I
8.27
8.18
8.10
I
I
7.53
7.47
7.39
I
6.53
6.12
6.05

58

Zagreb Gl. kol. Budapest Keleti Zagreb Gl. kol.

(2207) B 205
Dolazak

Odlazak

14.30

14.35

14.35

14.38

B 204 (782)
Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

20.44

Maksimir

14.38

Trnava

14.40

14.41

ulinec

14.45

14.46

Sesvete

14.50

14.50

Sesvetski Kraljevec

14.55

15.00

Dugo Selo

20.25

20.26

15.05

15.06

Bojakovina

15.13

15.14

Vrbovec

20.13

20.14

15.20

15.21

Gradec

15.25

15.25

Repinec

15.30

15.35

Krievci

20.00

20.01

15.39

15.39

Majurec

15.43

15.43

Vojakovaki Klotar

15.46

15.46

Carevdar

15.52

15.53

Lepavina

15.56

15.56

Sokolovac

16.00

16.00

Muna Reka

16.05

16.15

Koprivnica

19.28

19.40

16.27

16.47

Gyknyes

18.51

19.16

16.57

16.57

Csurgo

18.41

18.41

17.12

17.13

Somogyszob

18.25

18.26

18.05

18.07

Kaposvar

17.39

17.41

18.47

18.59

Dombovar

16.55

16.59

19.42

19.43

Simontornya

16.09

16.10

20.58

20.59

Kelenfld

14.58

14.59

21.14

14.45

Zagreb Gl. kol.

Budapest Keleti

59

Vinkovci Villach Hbf Vinkovci

B 210

B 211

SAVA

Dolazak

Odlazak

9.00

9.17

9.18

9.35

9.37

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

21.06

Strizivojna Vrpolje

20.49

20.50

Slavonski Brod

20.29

20.31

Vinkovci

9.58

9.59

Nova Kapela Batrina

20.07

20.08

10.12

10.13

Nova Gradika

19.52

19.53

10.32

10.34

Novska

19.32

19.33

10.51

10.52

Banova Jaruga

19.14

19.15

11.01

11.02

Kutina

19.04

19.05

11.46

11.47

Ivani-Grad

18.18

18.19

12.07

12.08

Dugo Selo

17.57

17.58

12.25

12.35

Zagreb Gl. kol.

17.12

17.41

13.07

13.39

Dobova

16.21

16.40

Krko

16.08

16.09

14.02

14.03

Sevnica

15.55

15.56

14.17

14.19

Zidani Most

15.39

15.41

14.30

14.31

Trbovlje

15.26

15.27

Litija

15.10

15.11

15.10

15.25

Ljubljana

14.31

14.45

15.44

15.45

kofja Loka

15.52

15.53

Kranj

14.10

14.11

16.12

16.13

Lesce Bled

13.50

13.51

16.24

16.27

Jesenice

13.33

13.40

16.54

16.55

Faak am See

13.06

13.07

17.09

12.53

Villach Hbf

60

Zagreb Gl. kol. Frankfurt Hbf Zagreb Gl. kol.

EC 212

EC 213

MIMARA

Dolazak

Odlazak

6.50

7.22

7.38

8.01

8.02

8.16

8.18

9.08

9.22

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

20.53

Dobova

20.05

20.21

Sevnica

19.41

19.42

Zidani Most

19.25

19.27

Ljubljana

18.31

18.35

Zagreb Gl. kol.

9.41

9.42

Kranj

18.11

18.12

10.01

10.02

Lesce Bled

17.50

17.51

10.14

10.17

Jesenice

17.33

17.40

10.45

10.46

Faak am See

17.06

17.07

10.58

11.16

Villach Hbf

16.43

16.53

11.38

11.40

Spittal Millstttersee

16.18

16.20

12.03

12.04

Mallnitz Obervellach

15.55

15.56

12.16

12.17

Bad Gastein

15.41

15.42

12.29

12.30

Bad Hofgastein

15.28

15.29

12.36

12.37

Dorfgastein

15.22

15.23

12.48

12.50

Schwartzach-St.Veit

15.09

15.11

12.55

12.56

St. Johann in Pongau

15.02

15.03

13.03

13.05

Bischofshofen

14.52

14.54

13.24

13.25

Goling-Abtenau

14.32

14.33

13.48

14.00

Salzburg Hbf

13.59

14.12

14.06

14.08

Freilassing

13.50

13.51

14.24

14.25

Traunstein

13.31

13.33

14.43

14.44

Prien am Chiemsee

13.12

13.13

15.01

15.03

Rosenheim

12.55

12.57

15.31

15.32

Munchen Ost

12.25

12.26

15.41

15.46

Mnchen Hbf

12.10

12.18

16.15

16.17

Augsburg Hbf

11.40

11.42

16.46

16.48

Gnzburg

11.09

11.10

17.01

17.03

Ulm Hbf

10.53

10.56

18.00

18.05

Stuttgart Hbf

9.54

9.58

18.44

18.46

Heidelberg Hbf

9.12

9.14

18.59

19.00

Weinheim

8.58

9.00

19.08

19.09

Bensheim

8.48

8.50

19.22

19.24

Darmstadt Hbf

8.36

8.38

19.40

8.22

Frankfurt (M) Hbf

61

Zagreb Gl. kol. Sarajevo Zagreb Gl. kol.

B 397

B 396

Dolazak

Odlazak

9.18

9.30

9.31

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

19.49

Velika Gorica

19.36

19.37

Zagreb Gl. kol.

9.43

9.44

Lekenik

19.23

19.24

10.01

10.02

Sisak

19.05

19.06

10.08

10.09

Sisak Caprag

18.58

18.59

10.32

10.33

Sunja

18.34

18.35

10.38

10.38

Hrastovac

18.29

18.29

10.42

10.42

Grabotani

18.25

18.25

10.45

10.45

Majur

18.22

18.22

10.49

10.50

Hrvatska Kostajnica

18.17

18.18

11.00

11.21

Volinja

17.46

18.07

11.29

11.49

Dobrljin

17.18

17.38

12.03

12.04

Novi Grad

17.03

17.04

12.38

12.40

Prijedor

16.24

16.29

12.57

12.59

Omarska

16.06

16.07

13.34

13.42

Banja Luka

15.24

15.31

13.56

13.58

ekinac

15.09

15.10

14.22

14.24

Ukrina

14.43

14.45

14.40

14.41

Dragalovci

14.19

14.20

14.45

14.46

Stanari

14.14

14.15

15.12

15.22

Doboj

13.38

13.48

15.48

15.49

Maglaj

13.11

13.12

16.09

16.10

Zavidovii

12.50

12.51

16.20

16.21

epe

12.39

12.40

16.55

16.57

Zenica

12.03

12.05

17.22

17.23

Kakanj

11.37

11.38

17.38

17.39

Visoko

11.21

11.22

17.46

17.47

Podlugovi

11.13

11.14

18.17

10.43

Sarajevo

62

Beograd Villach Hbf Beograd

B 410

B 411

Dolazak

Odlazak

21.42
22.04
22.11
22.34
23.01
23.59
0.33
0.50
1.22
1.40
2.01
2.15
2.35
2.53
3.03
3.50
4.10
4.28
5.22
5.57
6.10
6.25
6.41
I
I
7.21

21.30
21.43
22.05
22.13
22.39
23.03
0.26
0.34
1.05
1.23
1.41
2.02
2.16
2.36
2.54
3.04
3.51
4.11
4.50
5.45
5.58
6.11
6.29
6.42
I
I

Slubeno mjesto

314

7.31
7.49
8.12
8.24
8.43
8.54
9.08

Beograd
Novi Beograd
Nova Pazova
Stara Pazova
Ruma
Sremska Mitrovica
id
Tovarnik
Vinkovci
Strizivojna Vrpolje
Slavonski Brod
Nova Kapela Batrina
Nova Gradika
Novska
Banova Jaruga
Kutina
Ivani-Grad
Dugo Selo
Zagreb Gl. kol.
Dobova
Krko
Sevnica
Zidani Most
Trbovlje
Zagorje
Litija
Ljubljana

Dolazak

Odlazak

5.52
5.41
5.19
5.12
4.50
4.34
3.45
3.37
3.10
2.53
2.34
2.13
1.59
1.39
1.21
1.11
0.25
0.04
23.30
22.42
22.29
22.16
22.00
21.47
21.42
21.29

5.42
5.20
5.13
4.51
4.35
4.10
3.38
3.20
2.54
2.36
2.14
2.00
1.40
1.22
1.12
0.26
0.05
23.48
22.58
22.30
22.17
22.02
21.48
21.43
21.30
21.05

''EMONA''
7.27
7.32
7.52
8.13
8.27
8.44
8.55

Ljubljana
Litostroj
Kranj
Lesce Bled
Jesenice
Rosenbach
Faak am See
Villach Hbf

315

20.40
I
20.15
19.52
19.33
I
19.06

I
20.16
19.55
19.40
I
19.07
18.53

63

Beograd Zrich HB Beograd

EN 414
Dolazak

Odlazak

I
11.41
12.04
12.31
13.29
14.03
14.20
14.59
15.17
15.39
15.53
16.03
16.16
16.36
16.46
17.33
17.53
18.11
19.09
I
19.49
20.04
20.56
21.30
21.50
22.02
22.43
23.39
0.09
0.24
0.40
0.57
I
I
4.49
5.41
6.08
6.19
6.56
7.21
7.53
8.23
9.20

11.03
I
11.43
12.09
12.33
13.56
14.04
14.42
15.00
15.19
15.40
15.54
16.04
16.19
16.37
16.47
17.34
17.54
18.37
19.26
I
19.50
20.06
21.10
21.31
21.51
22.05
23.16
23.41
0.10
0.27
0.41
2.26
I
I
4.53
5.45
6.10
6.20
7.06
7.38
8.12
8.23

EN 415
Slubeno mjesto

Beograd
Novi Beograd
Stara Pazova
Ruma
Sremska Mitrovica
id
Tovarnik
Vinkovci
Strizivojna Vrpolje
Slavonski Brod
Nova Kapela Batrina
Nova Gradika
Okuani
Novska
Banova Jaruga
Kutina
Ivani-Grad
Dugo Selo
Zagreb Gl. kol.
Dobova
Krko
Sevnica
Zidani Most
Ljubljana
Kranj
Lesce Bled
Jesenice
Villach Hbf
Spittal-Millstttersee
Mallnitz-Obervellach
Bad Gastein
Bad Hofgastein
Schwarzach-St. Veit
Wrgl
Jenbach
Innsbruck Hbf
Landeck
St. Anton am Arlberg
Langen am Arlberg
Bludenz
Feldkirch
Buchs SG
Sargans
Zrich HB

Dolazak

Odlazak

17.32
17.19
16.51
16.25
16.08
15.20
15.12
14.39
14.22
14.02
13.40
13.25
13.15
13.02
12.43
12.34
11.43
11.23
10.45
9.57
9.44
9.31
9.15
8.12
7.51
7.30
7.05
6.05
5.40
5.15
4.59
4.43
3.17
1.36
1.17
0.54
0.03
23.39
23.29
22.55
22.23
21.48
21.35

17.20
16.53
16.30
16.10
15.44
15.13
14.55
14.23
14.04
13.41
13.26
13.16
13.03
12.44
12.35
11.48
11.24
11.05
10.13
9.45
9.32
9.17
8.25
7.52
7.31
7.15
6.25
5.42
5.16
5.01
4.44
4.27
1.38
1.19
0.56
0.09
23.41
23.31
22.58
22.42
22.08
21.37
20.40

64

Rijeka Mnchen Hbf Rijeka

B 480

B 481

OPATIJA

Dolazak

Odlazak

20.50

21.03

21.04

21.28

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

9.20

Opatija Matulji

9.06

9.07

21.43

apjane

8.28

8.43

21.57

22.12

Ilirska Bistrica

7.58

8.14

22.27

22.28

Pivka

7.43

7.44

22.40

22.41

Postojna

7.31

7.32

23.20

23.21

Borovnica

6.51

6.52

23.36

Ljubljana

6.35

EN 498

Rijeka

''LISINSKI''

EN 499

23.55

Ljubljana

5.59

0.15

0.16

Kranj

5.38

5.39

0.35

0.36

Lesce Bled

5.17

5.18

0.47

0.50

Jesenice

4.53

4.57

1.31

1.46

Villach Hbf

3.50

4.15

2.08

2.09

Spittal-Millstttersee

3.26

3.27

3.18

3.20

Schwarzach-St. Veit

2.23

2.26

4.09

4.28

Salzburg Hbf

1.18

1.34

6.10

23.36

Mnchen Hbf

65

Rijeka Wien Hbf Rijeka

B 482

B 483

LJUBLJANA
Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

11.55

17.55

12.08

12.09

Opatija Matulji

17.41

17.42

12.33

12.50

apjane

17.04

17.18

13.04

13.23

Ilirska Bistrica

16.37

16.50

13.38

13.39

Pivka

16.22

16.23

13.52

13.54

Postojna

16.09

16.10

14.06

14.07

Rakek

15.58

15.59

14.16

14.17

Logatec

15.46

15.47

14.35

14.36

Borovnica

15.27

15.28

Ljubljana Tivoli

15.13

15.14

14.51

Ljubljana

15.10

EC 150

Rijeka

Dolazak
o

''EMONA''

Odlazak

EC 151

16.00

Ljubljana

14.08

16.36

16.37

Zagorje

13.30

13.31

16.42

16.43

Trbovlje

13.24

13.25

16.56

16.57

Zidani Most

13.10

13.12

17.11

17.12

Lasko

12.54

12.55

17.21

17.23

Celje

12.43

12.45

18.00

18.01

Pragersko

12.05

12.06

18.16

18.19

Maribor

11.37

11.50

18.36

18.48

Spielfeld-Stra

11.08

11.20

18.57

18.58

Leibnitz

10.58

10.59

19.20

19.25

Graz Hbf

10.33

10.38

20.01

20.03

Bruck A.D.Mur

9.56

9.58

20.08

20.10

Kapfenberg

9.51

9.52

20.32

20.33

Mrzzuschlag

9.28

9.30

Semmering

9.14

9.15

21.28

21.32

Wiener Neustadt Hbf

8.28

8.31

21.56

21.59

Wien Meidling

8.00

8.03

22.04

7.55

Wien Hbf

66

Zagreb Gl. kol. Mnchen Hbf Zagreb Gl. kol.

EN 498

EN 499

LISINSKI

Dolazak

Odlazak

21.20

21.52

22.07

22.19

22.20

22.32

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

8.37

Dobova

7.50

8.05

Krko

22.33

Sevnica

7.26

7.27

22.47

22.48

Zidani Most

7.10

7.12

23.38

23.55

Ljubljana

5.59

6.20

0.15

0.16

Kranj

5.38

5.39

0.35

0.36

Lesce Bled

5.17

5.18

0.47

0.50

Jesenice

4.53

4.57

1.31

1.46

Villach Hbf

3.50

4.15

2.08

2.09

Spittal-Millstttersee

3.26

3.27

3.18

3.20

Schwarzach-St. Veit

2.23

2.26

4.09

4.28

Salzburg Hbf

1.18

1.34

6.10

23.36

Zagreb Gl. kol.

Mnchen Hbf

67

Pula Maribor Pula

B 1273

B 1272

Vozi 25. VI. 30. VIII.


2015.

Vozi 25. VI. 30. VIII.


2015.

Dolazak

Odlazak

18.10

18.36

18.37

18.47

18.48

19.03

19.04

19.30

19.31

19.46

20.00

20.10

20.23

20.35

20.36

20.45

1604

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

10.42

Kanfanar

10.15

10.16

Sveti Petar u umi

10.00

10.05

Pazin

9.45

9.46

Lupoglav

9.20

9.21

Buzet

8.42

9.02

Rakitovec

8.21

8.35

Podgorje

8.08

8.09

Hrpelje Kozina

8.00

Pula

1605

Vozi
25./26. VI. 30./31. VIII.
2015.

20.53

Vozi
25. VI. 30. VIII. 2015.
Hrpelje Kozina

7.57

21.05

21.08

Divaa

7.43

7.45

21.28

21.29

Pivka

7.21

7.22

21.40

21.41

Postojna

7.08

7.09

22.02

22.03

Logatec

6.45

6.46

22.20

22.21

Borovnica

6.26

6.27

22.37

22.48

Ljubljana

6.06

6.10

22.55

22.56

Ljubljana Zalog

23.13

23.14

Litija

5.41

5.42

23.26

23.27

Zagorje

5.29

5.30

23.32

23.33

Trbovlje

5.23

5.24

23.38

23.39

Hrastnik

5.17

5.18

23.47

23.49

Zidani Most

5.07

5.09

0.03

0.04

Lako

4.52

4.53

0.13

0.15

Celje

4.40

4.42

0.24

0.25

entjur

4.30

4.31

0.44

0.45

Poljane

4.09

4.10

0.57

0.58

3.56

3.57

1.11

3.40

Pragersko
o

Maribor

68

Pula Ljubljana Pula

B 1275

B 1274

Vozi 25. IV. - 3. V.,


31. VIII. - 27. IX. 2015.
Dolazak

Odlazak

18.10

18.36

18.37

18.47

Vozi 25. IV. - 3. V.,


31. VIII. - 27. IX. 2015.
Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

10.42

Kanfanar

10.15

10.16

18.48

Sveti Petar u umi

10.00

10.05

19.03

19.04

Pazin

9.45

9.46

19.30

19.31

Lupoglav

9.20

9.21

19.46

20.00

Buzet

8.42

9.02

20.10

20.23

Rakitovec

8.21

8.35

20.35

20.36

Podgorje

8.08

8.09

20.45

20.50

Hrpelje Kozina

7.59

8.00

21.01

21.07

Divaa

7.45

7.47

21.27

21.28

Pivka

7.22

7.23

21.40

21.41

Postojna

7.09

7.10

21.51

21.52

Rakek

6.59

7.00

22.03

22.04

Logatec

6.46

6.47

22.21

22.22

Borovnica

6.26

6.27

22.38

6.10

Pula

Ljubljana

69

Split Budapest Keleti Split

B 15801/1205

ADRIA

B 1204/15800

vozi Po/Ut, Sr/e i Su/Ne


od 13./14. VI. do 29./30.
VIII. 2015.

Dolazak

Odlazak

18.50

19.54

19.55

21.19

vozi Ut/Sr, Pe/Su i Ne/Po


od 12./13. VI. do 28./29.
VIII. 2015.

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

8.24

Perkovi

7.18

7.20

21.21

Knin

6.04

6.25

1.21

1.40

Ogulin

2.00

2.10

3.10

3.28

Zagreb Gl. kol.

0.11

0.30

3.45

3.46

Dugo Selo

23.53

23.54

3.56

4.02

Vrbovec

23.42

23.43

4.13

4.15

Krievci

23.30

23.31

4.34

4.46

Koprivnica

23.04

23.11

4.58

5.35

Gyknyes

22.21

22.51

6.00

6.02

Nagykanizsa

21.57

21.58

6.39

6.42

Balatonszentgyrgy

21.14

21.16

7.02

7.03

Fonyd

20.50

20.52

7.33

7.34

Balatonfldvr

20.17

20.18

7.52

7.53

Sifok

20.03

20.04

8.29

8.32

Szkesfehrvar

19.25

19.26

9.16

9.22

Budapest Kelenfld

18.33

18.35

9.39

18.20

Split

Budapest Keleti

70

Rijeka Budapest Keleti Rijeka

B 16001/15801/1205

ADRIA

B 1204/15800/16000

vozi Po/Ut, Sr/e i Su/Ne


od 13./14. VI. do
29./30. VIII. 2015.

Dolazak

Odlazak

23.10

1.04

1.40

3.10

vozi Ut/Sr, Pe/Su i Ne/Po


od 12./13. VI. do
28./29. VIII. 2015.

Slubeno mjesto

Dolazak

Odlazak

5.30

Ogulin

2.00

3.37

3.28

Zagreb Gl. kol.

0.11

0.30

3.45

3.46

Dugo Selo

23.53

23.54

3.56

4.02

Vrbovec

23.42

23.43

4.13

4.15

Krievci

23.30

23.31

4.34

4.46

Koprivnica

23.04

23.11

4.58

5.35

Gyknyes

22.21

22.51

6.00

6.02

Nagykanizsa

21.57

21.58

6.39

6.42

Balatonszentgyrgy

21.14

21.16

7.02

7.03

Fonyd

20.50

20.52

7.33

7.34

Balatonfldvr

20.17

20.18

7.52

7.53

Sifok

20.03

20.04

8.29

8.32

Szkesfehrvar

19.25

19.26

9.16

9.22

Budapest Kelenfld

18.33

18.35

9.39

18.20

Rijeka

Budapest Keleti

4. VOZNI RED VLAKOVA U UNUTARNJEM PRIJEVOZU

Vinkovci
Vinkovci
Slavonski Brod
Slavonski
Dugo SeloBrod
Dugo
Selo
00
Zagreb
Gl. kol.
00
Zagreb Glavni kol.
Zagreb Gl. kol.
Zagreb
Glavni
kol.
Zagreb Zap.
kol.
Zagreb
Zapadni kol.
Kustoija
Kustoija
Vrape
Vrape
Gajnice
Gajnice
Podsused Staj.
Podsused
Zaprei Staj.
00
Zaprei
Zaprei
Zaprei
Zaprei-Savska
Zaprei
Brdovec Savska
Brdovec
Savski Marof
00
Savski Marof
Savski Marof
Savski
DobovaMarof
00
Dobova
prema
prema

od
od

Kotoriba
Harmica

1 4 34
4 38
32
x 4
4 40
36
x 4
4 43
39
x 4
4 42
x 4 46
4
44
x 4 49
4 54
48
14
4 53
4 54
4 56
4 59
5 02

3000
8092
2.
2.

8000
8000
2.
2.

8002
8002
2.
2.

3002
3002
2.
2.

8004
8004
2.
2.

8006
8006
2.
2.

8008
+212 +1212 8010
8008 *212 8010
8012
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
1. 2. R
2.
2.

8012
990
2.
2.

Savski Marof
Marof
Savski
992
*158
*158 8014
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
X
X
V
V
Dugo
Selo

8014
8016
2.
2.

8016
3200
2.
2.

Dobova
Dobova

V
V
V
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Beograd Selo
Dugo Dugo
DugoSelo
dol1
Dugo
Dugo Selo
Dugo Selo
Dugo
Selo
Selo
Selo
Dugo Selo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
1 20
2 43
1
05
2
36
1 58
3 31
41 4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
7 00 6 7 03
5 55
4130
6 31524
1 5 54426 6 50941 6 22
7 06 177 26
33 25 05
25 6 7 32
10 15409
5 34
6 650362 7 06
4451
6 63807 2 6 22 1
1 5 48
6 04
7 32 1 7 49
4 28 1 4 57 5 28
6 26 2 6 46 1 7 01
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
2 x5 5
7| 36 177 37
44542 5 55850 6 61707x 1
58
25
01 5 34
52 377 53
4
| 50 15516
|6 50x 2 6|55 1
5 44
6 75908x 7 71317 7721
6 62925x
x x5 49
7| 41 x 77 39
03
06 5 39
56 x 78 55
|| x 5518
| x 6 50055 6 61912x x6 63130x
| | x x 7|00 x7 70113x 7 71522 ||
5 46
|
x x5 52
7| 44 x 77 42
06
09 5 42
59 x 78 58
||
|| x 5521
| x 6 50358 6 62215x x6 63433x
| | x x 7|04 x7 70516x 7 18
5 49
|
| x 5 12 5 45 x 5 55 x 6 01
| x 7 07 x 7 19
|
6 18 x 6 36
7 47 x 8 02 x 8 09
|
|
|
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
|
|
|
|
x
x
x
x
5
47
x
6
21
x
x
7
49
x
5
58
8
12
6
38
5
14
6
03
7
09
7
21
8
05
|
|
|
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
|
|
x 3
7| 53 x 78 53
66
0208x 6 61407 6 63325x x6 64542x
16
18 5 51
09 x 88 10
7 35
|| x 5532
| | x x 7|14 x7 71625x 7 29
6 01
7 36
| x 5 23 5 56 2 6 07 x 6 12
| x 7 19 x 7 30
|
6 30 x 6 47
7 58 x 8 14 3 8 21
|
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
|
|
|
x
x
5
57
x
6
31
x
x
7
59
x
6
48
5
24
6
13
7
20
7
31
8
15
|
|
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|
x 6 62115 6 64033x x6 65250x
8| 01 x 88 00
26 5 59
17 8 17
|| x 5539
| | x x 7|22 x7 72233x 7 36
6 08
|
x 6 62418 6 643362x6 65553x
8| 04 x 88 03
29 6 02
20 8 20
|| x 5542
| | x x 7|25 x7 725362 7 39
6 11
| 1 5 32 6 05
| 2 7 28 1 7 39
|
2 6 21
6 39 1 6 56
8 07 1 8 23
|
|
x
| x
|
|
| 5 7 21
|
7 56
4 7 21
5 31
7 57
5 22
7 22
Frankfurt Frankfurt
Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Kotoriba Wien Harmica
Frankfurt
Ljubljana
Varadin
dol2 Wien Meidling
Gornja
Harmica
Harmica
(Main)
Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina Harmica Harmica
akovec Hbf
(Main) Hbf
Stubica

B 314
B 410
1. 2. R
1.
2. R
_Y
_

Zaprei
Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


1
nedjeljom
do 3.VII.
i odi 24.VIII.2015.
2 Ne
Vozivozi
od subotom,
ponedjeljka
do petkai blagdanom
osim blagdana
do 6.VII.
od 27.VIII.2012.
2
3 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
subotom nedjeljom i blagdanom
3
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
km
0
0
65
65
235
235
256
256
0
02
24
47
7
8
8
11
11
15
15
17
17
19
19
22
22
0
07
7

10

Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.
Zagreb

10
10
10

72
86
72

Croatia

Croatia

Mimara

Mimara
Mimara

8020
8020
2.
2.

8022
8022
2.
2.

3004
3004
2.
2.

8024
8024
2.
2.

8026
8026
2.
2.

Zaprei
Zaprei
8028
8028
2.
2.

8030
8030
2.
2.

3006
3006
2.
2.

8032
8032
2.
2.

8034
8034
2.
2.

B 210
8036
B 210
8036
1. 2. R
2.
1. 2. R
2.

Savski
SavskiMarof
Marof
2172
2172
2.
2.

3008
3008
2.
2.

8040
8040
2.
2.

Dobova
Dobova

od
od

Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo 2 3 53 Selo
Selo
2 4348
53
2
2 8401
48 8 47 2 9 46
0 7 47 1 8 08 3
188 32
47 2
210907
3 8826
47 1
08 3
46
01 9810
0 87 10
188 35
10 2
210
0 1 88 13
3 9803
10 1
32 3
1010
07
26 9915
15 x210
13 x188 40
35 x3 9908
1015
10
03 9920
x188 18
20 xx 10
18 xx 88 43
40 xx 9911
1018
15
08 9923
xx 88 21
23 xx 10
21 xx 88 46
43 xx 9914
1021
18
11 9926
xx 88 24
26 xx 10
24 xx 88 48
46 xx 9916
1023
21
14 9929
xx 88 27
29 xx 10
27 xx 88 52
48 xx 9920
1027
23
16 9933
xx 88 31
0 xx 88 36
33 xx 10
x 9925
31 xx 88 57
52 3
1032
27
20 9938
0 xx 88 37
38 xx 10
36 xx 88 58
57 3 9 25 9939
1033
32
xx 88 39
9941
39 xx 10
37 xx 98 00
58
1035
33
xx 88 42
9944
41 xx 10
39 xx 99 03
00
1038
35
01
9947
x 88 45
x 99 06
44 2
x 10
42 1
03
1041
38
0 1 8 45 1 9 06
9 47 2 10 41

Dugo
Dugo
Selo
Selo

Sava
Sava

10

X
V

73
73

Godine vrijede
Godine
vrijede vie
vie
Zagreb Gl. kol.
Zaprei
Savski Marof
Dobova
-- 50%
50% jeftinije
prijevozne
jeftinije prijevozne karte,
karte, osim
osim uu srpnju
srpnjuiikolovozu,
kolovozu,
za osobe starije od 60 godina koje putuju u 2. razredu
za osobe starije
koje
putuju
u 2.8010razredu
3000 od
B 314 60
8000 godina
8002
3002 8004
8006
8008
+212 +1212
8012
992
*158 8014
8016
IC i brzih vlakova
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
IC i brzih vlakova
_Y

km
km0
0
65
65
235
235
256
2560
02
24
47
78
8
11
15
11
15
17
19
17
22
19
220
07
7

V
V Dugo Novoselec
Dugo
Dugo
Dugo Vinkovci
Dugo
Dugo
Dugo Selo
Dugo Vinkovci Selo
Dugo Novoselec
Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo 3 7 32
Selo
Selo
Selo
Selo
Vinkovci
9 00
Vinkovci
32
Slavonski Brod
x3 8708
9 93700
Slavonski
08
10 15 xx 10837
11 25 1 11 46 12 90737 12 18 1 12 36
2 12 53
Dugo SeloBrod
1037
153
1148
2511
Dugo
x 10
1055
37
10
11
22
ZagrebSelo
Glavni kol.
0136
12111146 12122507 12124018111312
1312
1653
1041
371
1154
4811
Zagreb
Glavni
kol.
311
1008
553 11 20 11
Zagreb
Glavni
kol.
10
03012 13 13 22
12121411 12123525 12124240111313
1313
2216
Zagreb
Glavni kol.
1046
41x111
1159
54x 1
1125
2011
1113
08x311
| 35 12124742x 11313
Zagreb Zapadni
kol.
10
1313
1813x 2
0803x 2
12121914 12
1313
2722
Zagreb
Zapadni kol.
1049
46xx 11
1102
59x x12122219
1128
2512
1116
13xx 11
| | 12125047x x 1313
Kustoija
10
2118x x1313
1108x x1313
3027
Kustoija
1052
49xx 11
1205
02x x12122522
1131
2812
1119
16xx 11
| | 12125350x x 1313
Vrape
10
2521x x1313
1411x x1313
3330
Vrape
1054
52xx 11
1208
05x x12122725
1133
3112
1121
19xx 11
Gajnice
| | 12125553x x 1313
10
2825x x1313
1614x x1313
3633
Gajnice
1058
54xx 11
1212
08x x12123127
1137
3312
1125
21xx 11
Podsused Staj.
| | 12125955x x 1313
10
3228x x1313
2016x x1313
4036
Zaprei Staj.
| | 131204591x 1313
Podsused
11
x 11
1003
58xx 11
1217
12x x12123631
3732x x1313
25202x1313
1142
3712
4540
1130
253
Zaprei
1104
03xx 11
1218
17x x12123736
1131
30 3 11 4212
Zaprei
| | 13130504 1 13 25 2 13 37x x1313
11
4645
Zaprei Savska
| | 13130705
11
12
x x1313
4846
Zaprei
1106
04xx 11
1220
18x x12123937
1133
31
Brdovec Savska
| | 13131007
11
12
x x1313
5148
Zaprei
1109
06xx 11
1223
20x x12124239
1136
33
Savski Marof
| | 13131310
11
12
2x1313
5451
Brdovec
1112
091
1226
231x12124542
x 11
1139
36
Savski Marof
|
11 12 1 11 39
12 26 1 12 45
13
13
2
13
54
|
0
DobovaMarof
13 07
Savski
|
Dobova
13 07Harmica
prema 0 Harmica
Varadin Harmica Harmica Harmica
Varadin
Varadin
Harmica Villach
prema Harmica
Villach Harmica
Varadin Harmica Harmica Harmica
Varadin
Varadin
Harmica Hbf
Hbf
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
2 Ne vozi subotom, nedjeljom ii blagdanom
1
blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
3 Ne vozi subotom,
nedjeljom nedjeljom
i blagdanom
2
i blagdanom
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

10

Zagreb
Zagreb Glavni
Glavni kol.
kol.

73

10 10
10
10

Vinkovci
Vinkovci
Slavonski Brod
Slavonski
Dugo SeloBrod
0
Dugo
Selo
0
Zagreb
Gl. kol.
0
Zagreb
Glavni
kol.
Zagreb Gl. kol.
Zagreb Zap.
Glavni
kol.
kol.
Zagreb
Zapadni kol.
Kustoija
Kustoija
Vrape
Vrape
Gajnice
Gajnice
Podsused Staj.
Podsused
0
Zaprei Staj.
0
Zaprei
Zaprei
Zaprei
Zaprei-Savska
Zaprei
Brdovec Savska
Brdovec
0
Savski Marof
0
Savski
Savski Marof
Marof
Savski
0
DobovaMarof
Dobova
prema 0
prema

od
od

Kotoriba
Harmica

13 27
50
113
4 34
53
x 13
4 38
58
x 13
4 40
01
x 14
4 43
04
x 14
4 46
06
x 14
4 49
10
114
4 54
14 15
14 16
14 18
14 21
14 24

Dugo
Selo

3000
8042
2.
2.

8000
8044
2.
2.

8002
8046
2.
2.

3002 8004 8006


8008
+212 +1212 8010 8012
8048
8050
B 790
8052
3010
8054
8056
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Savski Marof
Savski Marof
992
8058
2.
2.
*158
3012
1. 2. R
2.
X
V

8014
8060
2.
2.

8016
8062
2.
2.

Dobova
Dobova

Beograd

V
V
Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Dugo Dugo Selo
Dugo SeloDugo Selo
Dugo
DugoSelo Dugo
Dugo
Dugo
Selo
Selo Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo 2 43
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
1 20
3 9 44
12 00
1 58
3 31
x 10 46
12 36
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
7 00 6 7 03
5 55
4 30
6 15
14 13 51
1 14 45
1 15
2 15 50
x 14 49 15 146 50
35
15 07 167 23
14 276 2
44
0914 34
232
26 1
616
7 32
6 22
7 06
4 51 151309512 5 34
6 38
1 15
1 15
2 16712
3 15
59
14 506 2
256
4 09
5166 15
16 15727
5 39 3 5144936 51
54
1314
255
32 1 16
7 48
25 167 46
6 24
50 386 55
7 08
5 00 15141215
6 50
14| 04 15141618 1 14
1 15
1 15
2 16717
26x 5145440 51
02
28 167 48
14 556 2
x 12
x 17| 15
x 24 |15 426 59
212 16 |
5 44
58
1715
x 58
37 1 17
7 53
6 29
7 13
14| 09 x 5141823 x 14
x 15
x 16
x 16 22
31x 14
07
33 167 53
15 006 x19 x| 6 31
| x 16 |
| 45 6x 00
x 22| 15
x 29 |15 477 01
5 46
x 02
39 x 17
7 55
7 15
14| 12 x 5142126 x 14
x 15
x 16
x 16 25
34x 14
10
36 167 57
15 036 x22 x| 6 34
| x 16 |
| 48 6x 03
x 25| 15
x 32 |15 517 05
5 49
x 05
42 x 17
7 58
7 18
14| 15 x 5142430 x 14
x 15
x 16
x 16 28
37x 14
14
40 177 01
15 066 x25 x| 6 37
| x 16 |
| 52 6x 06
x 28| 15
x 36 |15 557 08
5 53
x 08
45 x 17
8 02
7 21
14| 17 x 5142733 x 14
x 15
x 16
x 16 30
40x 14
17
43 177 03
15 096 x28 x| 6 40
| x 16 |
| 55 6x 09
x 31| 15
x 39 |15 587 11
5 56
x 10
48 x 17
8 05
7 24
14| 21 x 5143237 x 14
x 15
x 16
x 16734
443 6140859 6x 14
21
47 177 07
15 136 x33 x| 6 45
35x 16 |
x 35| 15
x 43 |16 027 16
6 01
x 14
53 x 17
8 10
7 29
14| 26 x 5143342 1 14
x 15
x 16
x 16 39 2 16 |
49 15 04 6x 15
26
52 177 12
15 186 2
x 29
x 40| 15
x 48 |16 077 16
6 02
3415
x 19
54 1 17
8 11
6 46
7 30
x 5143643
15 05 6x 18
x 15
x 16
x 16 40
177 13
15 196 37 x 6 49
|
|
x 41| x
|16 087 19
6 05
x 20
57
8 14
7 33
x 5143945
15 07 6x 21
x 15
x 16
x 16 43
178 15
15 216 40 x 6 52
|
|
x 43| x
|16 107 22
6 08
x 22
00
8 17
7 36
x 5144248
15 10 6x 24
x 15
x 16
x 16 46
178 18
15 246 43 2 6 55
|
|
x 46| x
|16 137 25
6 11
225
03
8 20
7 39
1 14 51
15 13 1 15 27
1 15
17 21
|
|
x 49| x
|16 16 1 16 28 2 16 49
7 56
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Kotoriba Wien Harmica
Varadin
Harmica
Harmica
Varadin Harmica
Varadin
Harmica Harmica Varadin
(Main) Hbf
(Main) Hbf
Meidling Harmica
Hbf
ina

B 314
992
1. 2. R
2.
_Y

Zaprei
Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


1
nedjeljom
do 3.VII.
i odi 24.VIII.2015.
2 Ne
Vozivozi
od subotom,
ponedjeljka
do petkai blagdanom
osim blagdana
do 6.VII.
od 27.VIII.2012.
2
3 Ne vozi subotom,
subotom nedjeljom i blagdanom
3
4 Ne
Vozivozi
od nedjeljom
10.VI.2012.i blagdanom
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
km0
0
65
65
235
235
256
2560
02
24
47
78
8
11
11
15
15
17
17
19
19
22
220
07
7

10

Zagreb Gl. kol.


Zagreb Glavni kol.

10
10
10

74
8674

Croatia

Mimara

Mimara

od

8066

2.
8066
2.

8064

3014

2.
8064

2.

2.

2.
3014
2.

2.
8068

8068
2.
8070

1. 2. R
414
_Y
XW
1. 2. R
_Y
Beograd
XW

2.

8070

414

Zaprei

Zagreb Glavni kol.

2.

2.
8072

8072

2.

2.
3016

3016

2.

2.
8074

8074

2.

2.
8076

8076

2.

2.
8078

8078

Savski Marof

Savski Marof

2.

2.
8080

8080

2.

2.
3018

3018
2. R
498
_Y
W
2. R
_Y
W

498

10

X
V

75 75

Indeks vrijedi vie


vrijedi prijevozne
vie
-Indeks
50% jeftinije
karte, osim u srpnju
i kolovozu, Dobova
Zagreb Gl. kol.
Zaprei
Savski Marof
-za50%
jeftinije
prijevozne
karte,
osim
u
srpnju
i kolovozu,
redovite studente hrvatskih uilita koji putuju
u 2.
za
redovite
studente
hrvatskih
uilita
koji
putuju
3000
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012 u
992 2.
*158 8014
8016
razredu IC i brzih
vlakova
2.
1. 2.vlakova
R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
razredu IC i brzih
_Y

Lisinski
Lisinski

Harmica

Dugo
Selo
Dugo
Selo
21 01
21 25
21
21 28
01
21
21 33
25
21
21 36
28
21
39
21 33
21
21 41
36
21
21 45
39
21
50
21 41
21
21 51
45
21
21 53
50
21
56
21 51
21
21 59
53
21 56
21 59
Harmica

2.

2.
8082

8082

Dobova

Dobova

Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo Dugo
Dugo
km
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
0
Vinkovci
2 14 52 Dugo Dugo
15 40 17 20
14 42
od
Dugo
Dugo
Dugo Beograd
Dugo
Dugo
65
Slavonski
Brod
2
16 36 18 07
15
19
15
49
km
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
2
1
18
00
18
39
2
19
55
1
2350 Dugo
Selo
3
20
0
16
53
17
32
19
35
20
30
17
53
19
16
Vinkovci
2 14 52
15 13
40 20
14 42
17 46
20
2
1
18
23
19
02
2
20
19
1
0
256
Zagreb
Glavni
kol.
3
20
17
16
17
55
19
59
20
52
18
11
19
43
65
Slavonski Brod
2 15 49
16 37
36 21
15 19
18 06
07
0
Zagreb
Glavni
kol.
3
1
19
23
2
1
18
26
19
07
2
20
23
1
1
21
05
18
18
18
42
17
20
17
58
20
03
20
54
18
37
21
19
42
18 00 17 53
18 39
235
Dugo Selo
3 19 16 2 19 35 19 55 1 20 30 20 13 20 20
0 2 16 53 1 17 32
46
2 Zagreb
Zapadni
18 31
23 18|11 x 18 47 19
19 12
02 19 28 x319
20 28
19 x120
0 x217
256
Zagreb
Glavnikol.
kol.
20 10
37 21|06
17 25
16 x118
17 03
55 x 18 23 18
19 08
59 20
20 59
52 21
19 47
43 x220
40 Kustoija
x217
Zagreb Glavni kol.
19 31
23 x119
18 34
26 18|37 x118
19 15
07 19
20 31
23 x121
21 13
05 21|20
18 26
18 18
18 50
42 19
17 28
20 x118
17 06
58 x318
20 11
03 20
20 02
54 21
19 50
42 x220
|| xx 18
||
72 Vrape
xx 17
Zagreb Zapadni kol.
19 34
28 xx 19
18 37
31
19 18
12 19
20 34
28 xx 21
21 16
10
18 29
23 18
18 53
47 19
17 32
25 xx 18
18 09
03 xx 18
20 14
08 20
20 05
59 21
19 53
47 xx 20
|| xx 18
||
84 Gajnice
xx 17
Kustoija
19 37
31 xx 19
18 40
34
19 21
15 19
20 36
31 xx 21
21 19
13
18 32
26 18
18 55
50 19
17 35
28 xx 18
18 11
06 xx 18
20 17
11 20
21 07
02 21
19 55
50 xx 20
Staj.
|
||
117 Podsused
x
x
19
42
x
x
18
44
19
25
x
20
40
x
x
21
23
18
37
18
59
| x 18 53 19 18 19 34 x 19
Vrape
x 17
17 39
32 x 18
18 15
09 x 18 29 18 37
20 21
14 20 34 x 21
21 11
05 21 16
19 59
53 x 20
0
|
||
158 Zaprei
3
1
19
47
x
x
18
49
19
30
x
20
45
x
x
21
28
18
42
19
04
17
43
18
20
20
26
21
16
20
04
Gajnice
| x 18 55 19 21 19 37 x 19 55 x 20 17 20 36 x 21 07 21 19
x 17 35 x 18 11 x 18 32 18 40
|| x 18 59 19
||
xx 17
Podsused Staj.
11 Zaprei
18 49
44
19 31
25 19 42 xx 20
20 46
40 xx 21
17 44
39 xx 18
18 21
15 x 18 37 18
20 27
21 20
21 17
11 21 23
19 05
59 xx 20
|| 1 19 04 19
||
17
0 xx 17
ZapreiSavska
15 Zaprei
18 51
49
19 33
30 19 47 xx 20
20 48
45 xx 21
17 47
43 xx 18
18 23
20 3 18 42 18
20 29
26 20
21 19
16 21 28
20 07
04 xx 20
|
||
19 Brdovec
x
x
18
54
19
36
x
20
51
x
x
17
50
18
26
20
32
21
22
20
10
Zaprei
|
x 17 44 x 18 21
18 49
19 31
x 20 05 x 20 27 20 46 x 21 17
02
Marof
||
||
22
18
19
1
Zaprei
Savska
17 Savski
x 17
x 18
18 57
51
19 39
33
x 20
20 54
48 1
x 21
x 20
17 53
47 1
18 29
23
20 35
29 20
21 25
19
20 13
07 2
0 Savski
||
||
BrdovecMarof
19
x 17 50 x 18 26
18 54
19 36
x 20 10 x 20 32 20 51 x 21 22
00 2 17 53 1 18 29
7 Dobova
21|52
Savski Marof
22
18 57 19|09
19 39
1 20 13 2 20 35 20 54 1 21 25
prema
Varadin Harmica Zurich
Varadin Harmica Harmica
Harmica
Harmica akovec Munchen
0 Savski Marof
|
|
Hbf
HB 09
0
7 Dobova
19
21 52
prema
Harmica
Varadin Harmica Zurich
Varadin Harmica Harmica
Harmica akovec Munchen
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015. HB
Hbf
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3
i blagdanom
1Ne
Ne vozi
vozi nedjeljom
subotom, nedjeljom
i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

10
10
Zaprei

Zagreb Glavni kol.

75

10
10

10 10

od

Vinkovci
Slavonski Brod
Dugo Selo
0
0
Zagreb Glavni kol.
Zagreb Glavni kol.
Zagreb Zapadni kol.
Kustoija
Vrape
Gajnice
Podsused Staj.
0
Zaprei
Zaprei
Zaprei Savska
Brdovec
0
Savski Marof
Savski Marof
0
Dobova
prema

dol4
Varadin

3 22 24
x 22 29
x 22 32
x 22 35
x 22 37
x 22 41
3 22 46

2.

Harmica

1 22 20
1 22 42
22 44
22 49
22 52
22 55
22 57
23 01
23 06
23 07
23 09
23 12
23 15

dol1
Dugo Selo

2.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.


3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi ponedjeljkom i dan iza blagdana

17
19
22
0
7

km
0
65
235
256
0
2
4
7
8
11
15

10

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Zagreb Glavni kol.
Zaprei
Savski Marof
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama
kroz koje se putuje.
3020
8086
Dobova

10
10
10
76
76

441
2.

8107
2.

8005
2.

8007
3001
2.

3003
8007
2.

80092.

Savski
8009 Marof
8011

8005

3001

Dobova
3003
2.

8013
8013
2.

8015
2. 8019

Zaprei
8017
3005

80152. 8017 2. 3101

3101

Zaprei
Zaprei

2. 3005

2.8023

2. 991

Glavni
8021 kol.
8023

2. 8021

8019 Zagreb
991

Zagreb Glavni kol.


Zagreb Gl. kol.

2.

8025

77

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice
iznosi od
10% do
Usluga
prijevoza bicikala
u odreenim
brzim vlakovima.
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.
Usluga prijevoza bicikala u odreenim brzim vlakovima.

2.
3001

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
8005
8007
3003
8009
8011
8013 8015
3101
8017
3005
8019
991
8021
8023
8025
_Y
XW
od Varadin
Harmica
Varadin
Harmica
Harmica
Harmica
Varadin
Varadin
Harmica
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2. urmanec
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
km
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
0 Dobova
km
S.L.
0
7 Savski Marof
Dobova
49 2 5 17 Varadin Harmica
00Savski
Marof
2 6 16 6 27 urmanec 1
7 24 2 7 36 1 7 56
4356
5 44 3 5 56 Harmica
6 44 Varadin 2 7 06 Varadin Harmica
od
Varadin
Harmica
Harmica
0
Savski Marof
37Brdovec
x 6 47
x 7 09
7 27 x 7 39 x 7 59
4 |59 x 5 20
5 47 x 5 59 x 6 19 6 30
km
Savski Marof
3 5 512503x5 62802 x 6 22 66 33
07 6 20 4 6 x32 6 50
6x
46 7 12
2 7 04 7 30
7 11
0 07
48
500Zaprei
Savska
x 7 43 x 8 02
5 |02 x35423
Dobova
Brdovec
x
x
x
6
10
6
23
x
6
49
x
7 14
|
0
10
4
51
5
15
5
31
6
35
7
07
0
773Zaprei
x
x
x
6
35
x
x
7 32
x 7 45 x 8 04
5
04
5
52
5
25
6
04
6
24
6
52
7
14
0 0 13
Savski Marof
5Zaprei
Zaprei-Savska
14 3
6 276 x446 x38 6 53 3 7 036 x
52 7 15 3 7
x 27
7 17
|05 xx 5426
54 3 5 48 x 5 51853x x5 63405 x 6 25 66 36
7 10 7 33
4
58
x 7736
x7856
5
461
05
07 Savski
Marof
1
2
7 247 2
4 |56 2
52144x 3
54 17
53756 2 6 16 6627
6 44
7 06
0
Zaprei
x
x
17
6
30
x
6
55
x
20
0
16
57
5
5
6
41
7
13
5 03
| xx 6647
113Podsused
41 x
38xx 7739
54 10
5 47
58 xx 56 59
10 xx 66 19
30 66 30
59 x 7 09 xx 7709
20 x 7 32 7727
51xx7859
10
Brdovec Staj.
59 xx 55 31
5
20 x 5 53
7
33
Zaprei
12
5
58
3
6
51
x
x
x
6
18
6
31
x
6
56
x
7
22
|
0
17
7
09
4
58
5
22
5
38
6
42
7
14
5
07
x
x
|
x
x
145Gajnice
x
x
x
6
45
x
x
7
42
x
x
5
14
6
03
5
57
7
14
7
36
5
35
6
14
6
34
7
04
7
24
7
55
8
14
Zaprei Savska
x 6 50
x 7 12
7 30 x 7 43 x 8 02
5 02 x 5 23
5 50 x 6 02 x 6 22 6 33
7x38
Podsused Staj.
17 x 5 5
11
23 x6 36 |x 6xx47 6752
01 7x714
x 39
7 x27
22
14 7
03 x 65 00
7 19 7732
5009
x 7 177xx
15
48
44
x 7745
x8804
55 |16
62752
06x x5 64304
17 xx66603
37 66635
07 |
277 x
58
16
0
7Vrape
Zaprei
04 xx 5537
25
24
|
7
41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
54 13
x 6 |44 xx 6753
x 7703
x 7 27
|
18 Kustoija
52 3
48xx 7846
55 20
6 53
10 xx 66 05
21 xx 7715
21 xx 66 25
41 66 36
11 3
313
02xx8805
19
Zaprei
58
7733
05 xx 55 41
5
5 04
48
26 x3 6
Vrape
|
7
44
5
24
6
09
x
15
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
|
0
28
7
20
5
09
5
35
5
49
6
54
7
27
Zagreb
Zapadni
kol.
5
17
x
x
x
x
7
03
7
45
20
x
x
x
6
56
x
x
7
52
x
x
5
24
6
14
6
08
7
26
5
45
6
25
6
45
7
15
7
35
8
06
8
23
5 03
| x 6 59 x 7 09 x 7 20 x 7 32
11 Podsused Staj.
7 38 x 7 51 x 8 10
5 10 x 5 31 x 5 53
5 58 x 6 10 x 6 30 6 41 x
Kustoija
28 x 5 6
66613
18Zagreb
32x3
6 477|x076x1
12 7x724
x36
7 x39
31
2377
12 3
5 665314
58 7704
7 31 7742
0 55021
Glavni kol.
3 7714
49
22
00
56
27855
55 |27
63803
18x x3
307x2
29 x2
49 67645
18 x|
397x3
10|x1
27
Gajnice
07
x 6
14
xx 55549
14 2
55 12
57
35
34
8814
7
49
Zap.
kol.
7
08
5
31
6
16
x
20 Zagreb
x
x
x
6
35
6
50
x
7
15
x
7
42
|
0
34
7
27
5
15
5
41
5
56
7
01
7
34
Zagreb Glavni kol.
1 55 30
04 7744
2
06 x
59x 7 58 x1
6 06
22 x 66 17
15 2 6
33 x266 37
55 67 48
21 x 7 17 x 7727
45x1 7839
30
Vrape
50 09
x 6
|4 7x2
15
x355554
16
65 00
37
7707
8816
0
7
53
Zagreb
Gl.
kol.
7
12
35
6
20
3
22
3
3
6
39
6
54
7
19
2
7
46
4
20
38
7
31
19
5
45
6
00
05
7
38
Dugo
Selo
1
2
1
8
29
2
2
7
31
2
8
22
1
5
53
6
47
6
33
6
18
6
56
7
19
7
44
8
11
8
53
5 13
| x 7 11 x 7 21 x 7 31 x |
18 Kustoija
7 48 x 8 02 x 8 19
5 20 x 5 41 x 6 04
6 10 x 6 21 x 6 41 6 52 x
Zagreb
Gl.
kol.
154 17
17 3 5 64714 x6 60425 x 6625
44x7 017 4
42 x255 45
08
23 x 9
Slavonski
Brod
12
267x387 45
Zapadni
kol.
03 7x11 7 15 x 7 267x2311
20 Zagreb
7 527 x518 06 x 8 23
54 24
66 08
45 6656
7 35
Dugo
Selo
1
6
37
6
50
2
3
7
09
7
29
4
7
48
8
16
5
02
4
34
8
03
5
50
6
12
6
30
7
39
Vinkovci
46
213 7 49
0 5 21
Glavni kol.
22 Zagreb
7 56 2 8 10 1 8 27
5 27 2 5 49 3 9
6 18 3 6 29 2 6 49 7 00 3 7 07 1 7 18 3 7 30 2 12
6 12
7 39
Slavonski
Brodkol.
9 15
16 2 6 22
111
288 04
Zagreb
Glavni
1 5 30 2 5 54 10
2 7 21
7 59
1 8 30
6
6 33 2 6 55 7 06
7 45
Vinkovci
01 2 6 47
121
258 29
Dugo
Selo
1 5 53 2 6 18
2 7 44
8 22
1 8 53
6 33
6 56 2 7 19 7 31
8 11
Slavonski Brod prema
9 12 dol2
11 26
dol1
Dugo
Dugo
Dugo Dugo
dol2
Dugo
Dugo
Vinkovci
9
46
12
21
Dugo Selo Selo
Dugo Selo Selo
Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
prema
Budapest
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom K.
2 Ne vozi subotom, nedjeljom
3.VII. iDugo
od 24.VIII.2015. dol2
premai blagdanom do
dol1
Dugo
Dugo Dugo
dol2
Dugo
Dugo
1Ne
Nevozi
vozinedjeljom
nedjeljomi iblagdanom
blagdanom od 25.VI.
do Selo
26.VIII.2012.
3
Dugo
Dugo Selo Selo
Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi
vozi subotom,
nedjeljomnedjeljom
i blagdanom
1
i blagdanom
4 Ne vozi
vozi subotom,
subotom, nedjeljom
nedjeljom iiblagdanom
blagdanomdo 3.VII. i od 24.VIII.2015.
2
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

10
10
10
Savski Marof
Savski Marof

Dobova
Dobova
77 91

77

10

10
10

od

prema

Dobova
Savski Marof
Savski Marof
Brdovec
Zaprei Savska
Zaprei
Zaprei
Podsused Staj.
Gajnice
Vrape
Kustoija
Zagreb Zapadni kol.
Zagreb Glavni kol.
Zagreb Glavni kol.
Dugo Selo
Slavonski Brod
Vinkovci

2.

2.

2.

2.

Dugo
Selo

9 50
9 53
9 56
9 58
9 59
10 04
10 08
10 10
10 14
10 18
10 22
10 25
10 48

2.

2.

2.

2.

2.

8041
2.

8043
2.

8045
2.

3011
2.

8047

Zagreb Glavni kol.

dol2
Dugo Selo

Dugo
Selo

Dugo
Selo

Dugo
Selo

Dugo
Selo

Dugo
Selo

Zurich
Harmica Budin- Harmica Harmica
dol1 Harmica
akovec
HB
ina
10 13
|
1 11 18 11 43 2 12 02 12 40
2 13 09
|
10 35
x 11 21 11 46 x 12 05 12 43
x 13 12
|
10 38
x 11 24 11 49 x 12 08 12 46
x 13 15
|
10 41
x 11 26 11 51 x 12 10 12 48
x 13 17
|
10 43
|
10 44 1 11 13 x 11 27 11 52 x 12 11 12 49 3 12 59 x 13 18
|
10 49 x 11 18 x 11 32 11 57 x 12 16 12 54 x 13 04 x 13 23
|
10 53 x 11 22 x 11 36 12 01 x 12 20 12 59 x 13 09 x 13 27
|
10 55 x 11 24 x 11 39 12 03 x 12 22 13 02 x 13 12 x 13 30
|
10 58 x 11 27 x 11 43 12 06 x 12 26 13 06 x 13 16 x 13 34
|
11 02 x 11 31 x 11 47 12 10 x 12 30 13 10 x 13 20 x 13 38
10 45
11 06 1 11 35 1 11 51 12 14 2 12 34 13 14 3 13 24 2 13 42
11 05 2 11 10 1 11 45 1 11 54 12 18 2 12 36 13 19 3 13 41 2 13 49
11 24 2 11 35 x 12 12 1 12 17 12 42 2 12 57 13 41 3 14 07 2 14 12
x 16 18
14 04
1 17 13
14 55

1. 2. R
_Y
W

Novoselec Beograd

Munchen Harmica
dol3 Harmica
Kotoriba
Hbf
8 05
|
2 9 21 2
|
8 34 2 8 57
x 9 24 x
|
8 37 x 9 00
x 9 27 x
|
8 40 x 9 03
x 9 29 x
|
8 42 x 9 05
9 16 x 9 29 x
|
8 43 x 9 06
9 21 x 9 34 x
|
8 48 x 9 11
9 25 x 9 38 x
|
8 52 x 9 15
9 27 x 9 40 x
|
8 54 x 9 17
9 31 x 9 43 x
|
8 58 x 9 20
9 35 x 9 47 x
|
9 02 x 9 23
9 39 2 9 51 2
8 37 9 06 2 9 27
1 9 07
9 30 10 08 3 9 46 2
1 9 33
9 51 10 27 x 10 11 2
x 14 23
3 15 16

2. R
_Y
W

Lisinski

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

11
14
15
18
20
22

km
0
7
0
3
5
7

10

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba putuju
Dobova
Savski jeftinije.
Marof
Zaprei
Visina povlastice iznosi od 10% do
8027
8029
3007kroz
8031
2173
415
3009
8039
70% a ovisi o499
zemljama
koje
se 8035
putuje.
1010
10
78
78

8107
8049

441
8051

8005
8053

3001
3013

8007
8057

8009
8015
8059 30038061 8013 8063

Savski Marof

Dobova
8017
8065

3101
2105

Zaprei

Zaprei
Zaprei
8019
8069

3005
3015

B8021
211

8023
8071

991
8073

Zagreb Glavni kol.

Zagreb
Gl.kol.
kol.
Zagreb
Glavni

SavaSava

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putujuujeftinije.
Udobno
i sigurno
putovanje
Europu u vagonima za spavanje
i sigurno
putovanje
u Europu
u vagonima
Visina
povlastice
iznosi
od 10%
do
iUdobno
vagonima
s leajima
iz Zagreba
do Mnchena
te izza spavanje
i70%
vagonima
iz kroz
Zagreba
te iz
a ovisi
o leajima
zemljama
koje do
se Mnchena
putuje.
Zagreba
do sZricha
i natrag.
Zagreba do Zricha i natrag.

2.2.
8049

2.2.U
2.
2.2.
2.2.
2. 2.
2. 2. 2.
2. 2.
2. 2.
2.2.
2.
2.2.
2. 2.
2.
2.2.
2.
1.B2.
2.211
R
8051
8053
3013
8057
8059
8061
8063
8065
2105
8069
3015
8071
8073
_Y
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
V
od Harmica Harmica
Venezia Harmica Varadin
Harmica
urmanec
Varadin Villach Harmica
od
Varadin HarmicaHarmica Varadin
Harmica
Harmica
Harmica Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
Harmica
km
S.L.
km
Hbf
V
Dobova
3 49
00
Dobova
40 Harmica Harmica
od 0
Villach
Harmica
Varadin Harmica
Harmica Harmica
Harmica
Varadin 16
|
Savski
Marof
7
|
0
7 Savski Marof
km
Hbf
0Savski
SavskiMarof
Marof
314
3 51412463 5 28
6 07 15
6 20
4
6 25
46
2 7 |04 27161154 1 17 16
| 1
0 07 13 39
4 48
615
3256 2 16 13 16
00
2
2
45
03
15
23
Dobova
3Brdovec
Brdovec
x 5141549x 5 31
10 6 23
6 28
49
x 716
| xx 14
4 51
615
3559 x 16 16 16
0740x 7161457 x 17 19
37
42
x 15 266
48x
06
|
0 00 10
Savski
Marof
5Zaprei
Zaprei-Savska
x 5141852x 5 34
6 14 15
6 27
xx
6 31
52
x 7|
7 1700 x 17 22
| xx 14
13 13
4 54
616
3802 x 16 19 16
50
Savska
13
x215
x2
|10
15
51
09
Savski
Marof
1345
39 x
14
14
46
25
| x2717
15
45
1457
03
1529
23
15 56 2 16 13 16
16
54 1 17 16
0
7
Zaprei
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
2002
|
0
16
5
21
5
37
6
41
7
13
0
73Zaprei
13
47
x
14
54
x
x
x
16
33
|
15
53
14
11
15
31
16
04
16
21
Brdovec
13|42 x
x 4
49
x5815 26
x6 42
283 7 09 x 7 14
| xx 717
15
48
1458
06 5 12 x 514
15 59 x616
16 16
16
57xx717
1724
19
33
Zaprei
5
51
x
6
18
6
31
x
6
56
2203
0
17
22
5
38
Zaprei
2
1
2
3
13
48
x
14
55
x
x
x
16
34
x
|
15
54
13
33
14
30
15
06
16
44
14
12
15
32
16
05
16
22
17
5
Zaprei
Savska
13
45
x
14
52
x
x
x
16
31
x
|
15
51
14
09
15
29
16
02
16
19
17
00xx717
1724
22
|
38
Podsused
Staj.
5
17
6
03
x
11
x
x
x
6
23
6
36
x
7
01
x
7
27
|
0
22
7
14
5
03
5
27
5
43
6
47
7
19
Staj.
x5 15
11
00
xx616
39
|23
15
59
38 13
35x 515
11 x6x0615
49
17
08
0x 130 25
7Podsused
Zaprei
1353
47xx
x 14
14
54
16
33xx 16
| xx 717
15
53
1406
11x 14
1537
31
1610
04xx 16
1627
2116
17
02xx717
1729
24
|
41
Gajnice
5
21
14
x
6
26
6
40
x
7
05
x
31
|
7
17
5
31
46
50
7
x
x
x
x
14 Gajnice
13
57
x
15
04
x
x
x
16
44
x
x
|
16
03
13
42
14
39
15
15
16
53
14
22
15
42
16
14
16
31
17
12
17
33
Zaprei
2 13
x 5
55
34x3 16
| x 717
54
33 13|48 x
30x 514
15 066x0915 32
44x 7 27
1409
12 1514
16 05 x |16 22 16
03 x7 44
17 24
Vrape
24
15Vrape
x x2
6 29 16
615
44
xxx616
7 47
09
3514
0 28
7 55
20
3506
5 15
49
54
x
x
x
15
13
59
x
15
x
x
16
x
x
|
05
13
44
14
41
17
16
14
25
15
45
17
16
33
17
17
35
Podsused
Staj.
x
x
x
x
11
13
53
x
15
00
x
x
x
16
39
x
x
|
15
59
13
38
14
35
15
11
16
49
14
17
15
37
16
10
16
27
17
08
17
29
Kustoija
| 36 16
5 28
18Kustoija
x 5 3809x x5 15
6 47
xx 616
7 51
12 xx 16
| xx 14
0 31
7 59
23 x 7 |31 x 7173917 x |
5 12
53 21 x6 1315 496 32 16
5821 x 16
xx 13
18
09
48
45
29
Gajnice
14
1302
x 5
15
04
44xx 16
| x 717
03
13
42 14
39x 515
15 156x1615 42
53x 7 34
1415
22xx 14
16 14 x716
31 16
12 x717
1738
33
49
ZagrebZapadni
Zap. kol.kol.
0839
514
31
20Zagreb
x xx
6 35 16
616
50
xxx716
7 55
15
4221
|57xx
0 34
7 03
27
4113
5 15
56
01
x
x
x
20
14
06
15
x
x
16
x
x
|
13
13
52
14
49
25
17
14
33
15
53
25
16
17
17
42
x
x 16
15
59
x 5
06
x7 05
473
| x 717
05
44 13
413 515
15 176x2015 45
552 7 38
1419
25 x 514
16 17 x716
33 16
14 x7 53
17 35
ZagrebGlavni
Gl. kol.
1243
35
22 Vrape
3
32
6 39 16
616
54
4
7 59
19
4625
410
201
0 38
7 07
31
4517
6 15
00
002xx 1313
kol.
1
3
22
14
15
2
2
2
16
2
1
17 12
17
56
14
53
29
17
14
37
15
57
16
29
16
17
17
46
Kustoija
x
x
x
18Zagreb
14
02
x
15
09
x
x
x
16
51
x
x
|
16
09
13
48
14
45
15
21
16
59
14
29
15
49
16
21
16
36
17
17
17
38
ZagrebGlavni
Gl. kol.
114
6 17 3 5154723 2
6 25 026 2
214
44 16
7 01
4 7 11 1 16 45 17
7 05
23
414
421
4 08
7 38 17 41 7 51
5 23
6 15
04 31 1
Zagreb
2
21
00
40
Zapadni
kol.
x
20 Zagreb
14
06
x 5
15
13 x
55 x 17
| x 817
13
13
52 14
15 256x5016
03
1450
33 x 614
15 53
16 25 x 16 39 16
1748
42
DugoSelo
Selo kol.
114
37493 615
2
72
09 16
716
29
4x7 39
7 28
48
1621 x 17
538
021
4 34
8 03
1246
6 15
30
Dugo
2
2
14
1
1
17
17
58
45
23
53
15
04
16
26
17
09
18
11
0 2 13 56 14 10 1 14 37 19141653 15 17 2 15 29 2 15 57 16 17 2 16 29 2 16 43 16 59 311
Glavni
kol.
22 Zagreb
1728
07 17 12 2 17 25 1 17 46
Slavonski
Brod
Slavonski
Brod
20
31
Zagreb
Glavni
kol.
2
2
2
14
14
1
15
23
1
1
17
05
17
41
16
21
14
00
15
31
14
40
16
02
16
45
17
48
Vinkovci
10 01
12 25 21 06
Vinkovci
Dugo Selo
2 14 23 14 38 1 15 04
15 46 2 15 53 1 16 26 2 16 45
1 17 09 17 28
17 58
18 11
Slavonski Brod
20 31
Vinkovci
21 06
prema
prema
Dugo Budapest
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
dol1
dol2
dol1
Dugo
Dugo
Vinkovci
K.
Dugo Selo Dugo Selo
Novska Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
prema
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
dol1
dol2
dol1
Dugo
Dugo
Vinkovci
1Ne
Nevozi
vozisubotom,
nedjeljomnedjeljom
i blagdanom
od 25.VI. do 26.VIII.2012.
1
i blagdanom
Dugo Selo Dugo Selo
Novska Selo
Selodo 6.VII.
Seloi od 27.VIII.2012.
Selo
Selo
Selo
2Ne
Vozi
odsubotom,
ponedjeljka
do petka
osimSelo
blagdana
2
vozi
nedjeljom
i blagdanom
do 3.VII.
i od 24.VIII.2015.
3Ne
Nevozi
vozinedjeljom
nedjeljomi iblagdanom
blagdanom
3
1
Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

10
10
SavskiMarof
Marof
Savski

Dobova
Dobova
91
79 79

79

10
10 10

prema

Dobova
Savski Marof
Savski Marof
Brdovec
Zaprei Savska
Zaprei
Zaprei
Podsused Staj.
Gajnice
Vrape
Kustoija
Zagreb Zapadni kol.
Zagreb Glavni kol.
Zagreb Glavni kol.
Dugo Selo
Slavonski Brod
Vinkovci

od

17 40
17 45
17 49
17 51
17 54
17 58
18 02
18 06
18 29

dol1
Dugo Selo

2
x
x
x
x
x
2
1
1

2.

17 48
17 51
17 54
17 56
17 57
18 02
18 06
18 08
18 11
18 15
18 19

Harmica

2.

2.

18 08
18 13
18 17
18 19
18 23
18 27
18 31

1 18 21
x 18 24
x 18 27
x 18 29
x 18 30
x 18 35
x 18 39
x 18 41
x 18 45
x 18 49
1 18 53
3 19 05
x 19 30
3 22 34

dol3 Harmica
Kotoriba

2.

2.

dol4
urmanec

2.

Dugo
Selo

2 18 37
x 18 40
x 18 43
x 18 45
18 59
x 18 46
|
x 18 51
|
x 18 55
|
x 18 58
|
x 19 02
19 14
x 19 06
19 18
2 19 10
19 16 1 19 55
19 39 1 20 21

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom

11
14
15
18
20
22

km
0
7
0
3
5
7

10

Dugo
Selo

2 19 18
x 19 23
x 19 27
x 19 29
x 19 32
x 19 36
2 19 40
2 19 45
2 20 08

2.

2.

Dugo
Selo

19 34
19 37
19 40
19 42
19 43
19 48
19 52
19 55
19 58
20 02
20 06
20 11
20 34
20 02
|
20 10
20 12
|
20 18
20 22

Harmica Varadin

2.

Dugo
Selo

20 08
20 11
20 14
20 16
20 17
20 22
20 27
20 30
20 34
20 38
20 42
20 48
21 12

2.
V
Frankfurt
(Main) Hbf
20 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 53

1. 2. R

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba putuju
Dobova
Savski jeftinije.
Marof
Zaprei
Visina povlastice iznosi od 10% do
8075
8077
3017
8079
3103
8083 putuje.
8085
995
8087 *213
70% a ovisi o zemljama
kroz8081 koje
se

1 21 02
x 21 05
x 21 08
x 21 10
x 21 11
x 21 16
x 21 20
x 21 22
x 21 25
x 21 29
1 21 33
21 35
21 52
0 32
1 17

2 20 39
x 20 42
x 20 45
x 20 47
x 20 48
x 20 53
x 20 57
x 20 59
x 21 02
x 21 06
2 21 10
2 21 15
2 21 39

Dugo
Selo

Harmica

2.

2.

Harmica

8091

8089

Dugo
Selo

21 16
21 19
21 22
21 24
21 25
21 30
21 34
21 36
21 39
21 43
21 47
21 49
22 11

2.

8093

3 21 42
x 21 47
x 21 51
x 21 53
x 21 57
x 22 01
3 22 05
22 51
23 17

Kotoriba

2.

3019

Zagreb Glavni kol.

10
10
10
80
80

Mimara

Dobova
od 0
Savski Marof
Savski Marof
Dobova
Brdovec
0
Savski
Marof
Zaprei-Savska
Zaprei
Savska
Savski Marof
0
Zaprei
Brdovec
Zaprei
Zaprei
Savska
Podsused Staj.
0
Zaprei
Gajnice
Zaprei
Vrape
Podsused
Staj.
Kustoija
Gajnice Zapadni
Zap. kol. kol.
Zagreb
Vrape Glavni
Gl. kol.kol.
0
Zagreb
Kustoija
Gl. kol.kol.
Zagreb Glavni
Zagreb
kol.
DugoZapadni
Selo
0
Zagreb
Glavni
kol.
Slavonski
Brod
Zagreb
VinkovciGlavni kol.
Dugo Selo
Slavonski Brod
Vinkovci
prema

od

Dobova

441
*159

8005
8097

8007
8099 8009

3003

8013

8015

8017

3101

Zaprei

Savski Marof
3001
B 411

Zaprei

Savski Marof

8019

3005

8021

8023

991

Zagreb Glavni kol.

Zagreb
Gl. kol.
Zagreb
Glavni

2.2.
8095

UR
2. 2.
2.2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.2.2. R 2. 2.
*159
8097
B_
411
8099
_Y
XW
X
2.
1.V
2. R
2.
1. 2. R
2.
_
Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
Wien Harmica
Ljubljana
Harmica Venezia
Harmica Varadin
HarmicaHarmica Varadin Harmica
X
S.L.
Hbf
V
49
22311
22 58
Harmica Wien
Harmica Ljubljana
Harmica
||
|
Hbf
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
0 07
12433 5 28
2 21
|| 3 4224844
| 3 523
49
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
0 10
1546x 5 31
x 21
52 22||11 x 4225147 22|58x 523
|
|
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
0 13
1849x 5 34
x 21
|| x 4225450
| x 523
55
2 21
43x 5 37
44
49
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
0 16
2151
x
|| x 4225752
| x 523
57
x 21
23
46x 5 38
|| x 422
| x 523
225853
47 5 12
21
52
7 33
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
0 17
2252
x
|
|
57
x
23
49
|
|
22
50
21
55
|
7 38
6 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
0 22
2757x 5 43
x 22
|| x 5220358 5 17
| x 523
02
x 22
51x 5 46
|| x 523
| x 523
220602
52 5 21
21
57
|
7 41
6 06
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
0 25
31
x
0 01
|
|
06
x 22
52x 5 49
|| x 523
| x 523
220904
53 5 24
21
57
|
7 44
6 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
0 28
35
x
0 03
|
|
08
x
23
57
|
|
22
58
22
02
|
|
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
0 31
x 22
0 06x 5 53
|| x 5231207 5 28
| x 5 38
11
x 22
0 10
01x 5 56
|| x 523
| x 5 41
231511
02 5 31
22
06
7 49
7 08
6 16
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
0 34
x
0
|
|
15
x 22
033 6 00
|303 5 45
04 52335
08 224|43
7 53
7 12
6 20
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
20 3 5231915
0 38
2
0 14
19
x
0 06 6 04
|483 5 47
11
122
6 25
2 523
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4| 42 2
4 08
7 38
232307
20 62317
22
30
x
0 10 6 30
|053 6 12
235042
11 6 037
22
15
122
6 50
2 523
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5| 02 2
4 34
8 03
55
2 22 19 22 43
0 14
30
23 15 923
11 28
21636
2 23 20 1023
48
22 30
12 25
301
20
2 23 42
0 05
22 55
2 36
3 20
Budapest dol2 Beograd
K.
Dugo Selo

8107
8095

Croatia
Croatia

81

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju jeftinije.
Ako
vee skupine
putovanje
najave pet dana prije nego to
Ako
vee
skupine
putovanje
najave
dana prije
nego
to
Visina
povlastice
iznosi
od 10%
putovanje
zapone,
odobrava
imdo
se pet
povoljnija
cijena
prijevoza
putovanje
im se
70%
a ovisizapone,
obrzim
zemljama
kroz koje
se povoljnija
putuje. cijena prijevoza
u
putnikim,
i odobrava
IC-vlakovima.
u putnikim, brzim i IC-vlakovima.

premai blagdanom
Beograd
1 Ne vozi subotom,
nedjeljom nedjeljom
i blagdanom
od 25.VI. do
2
do26.VIII.2012.
3.VII. dol2
i od 24.VIII.2015.
Dugo Selo
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII.
i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2
4 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
subotom, nedjeljom
nedjeljom ii blagdanom
blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

km
0
7
km
0
0
3
7
5
0
7
3
5
11
7
14
15
11
18
14
20
15
22
18
20
22

10
10

Dobova
91
81

81

10
10

8092
3000
2.
2.

Zaprei

Kumrovec

Savski Marof

Croatia

Mimara

Imeno
Dobova

8000
8004
8006
8014
8020
8024
8026
8028
8034
8036
8042
8044
8048
8052
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
_Y
X
od
Zagreb
Dugo
dol1
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
DugoV Dugo VDugo
Dugo
Dugo
Dugo
Dugo
V Dugo
km
Glavni kol. Selo Dugo Selo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
od
Beograd
Dugo5 50 dol2
Dugo
Dugo 9 15 2 10 10 10 41 1 12 14
Dugo 12Dugo
Dugo
0
Zagreb
Glavni
kol.
4
32
1
2
6
07
7
36
1
42
13
53
1
14
40
1
5
01
8
13
14
18
15 17
km
Dugo Selo
Selo6 21
Selo 13Selo
Selo
0
22
Savski Marof
5 02 1 5 32 2
6 39
8 07 Selo
1 8 45Selo 9 47 2 10 41 11 12 1 12 45
13 14 24 1 14 51 15
13 1 15 49
0
Vinkovci
1
20
2
43
0 Savski
MarofBrod
5 07 11558
6 45
8 08 1 8 47
9 49 2 10 43 31
11 19 1 12 47 13 15 14 25 1 14 53 15 18 1 15 51
45 2 6 23
65
Slavonski
2 Ladu
x 4530
48
8 11 5x188 505 419 525 x5510 463
11 22 x 12 50
28 x 14 56 15 21
48 x 4 43
6 26
15
54
2 56
08
6 23 13
218
00x
7 03
235
Dugo Selo
0 55 10
6 40 14
6 15
4
Sutla
12
x
x
6
50
8
13
x
9
54
x
11 24 x 12 52
13
20
14 30 x 14 59 157
23
x6
5
50
6
28
8
52
10
48
15
56
5
09
2
5
34
5
44
6
09
6
50
2
7
26
6
7
32
0
256
Zagreb
Gl.
kol.
6
22
7
06
4
51
6
38
5 Harmica
5 13 1 5 51 2 6 29
6 51
8 14 1 8 53
9 55 2 10 49 11 25 1 12 53 13 21 14 31 1 15 00 15 24 1 15 57
ZagrebSelo
Gl. kol.
1 4 34
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
80 Vukovo
|
|
Zagreb
x 4 38
| x
|
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
7 37
7 53
92 Kraj
DonjiZap. kol.
|
|
|
Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
124 Rozga
|
|
|
7
Vrape
x
x
|
x
x
|
x
|
5
21
5
49
6
03
6
22
7
05
x
7
42
7 58
4
43
6
34
7
18
15 Prosinec
Gajnice
|
|
|
8
x
x
|
x
x
|
x
|
5
24
5
53
6
06
6
25
7
08
x
7
45
8 02
4
46
6
37
7
21
19 Drae
Podsused Staj.
|
|
|
11 Gredice
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
22
0
Zaprei
7
35
|
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
7
16
x
7
53
8 10
6
08
4
54
6
45
7
29
25 Klanjec
Zaprei
|
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
26 Zelenjak
Zaprei-Savska
|
|
17 Kumrovec
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
0
31
Brdovec
|
|
19 Kumrovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
0
Savski Marof
|
|
22 Zagorska
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
Sela
37
90 Imeno
0
Savski Marof
|
|
x
| x
|
0
7 Dobova
7
56
4
5
7
21
5
31
7
21
prema
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Kotoriba Wien Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina
U organizaciji Metrovi prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Harmice i Kumrovca u kojima vrijedi zajednika mjesena pretplatna karta HPP-MPZ.
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
1
nedjeljom
do 3.VII.
i od i24.VIII.2015.
2 Ne
Vozivozi
od subotom,
ponedjeljka
do petkai blagdanom
osim blagdana
do 6.VII.
od 27.VIII.2012.
2
3 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
subotom nedjeljom i blagdanom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

11
10

Savski
ZagrebMarof
Gl. kol.

10

11
11
82
8286

Mimara

8056

Savski Marof

8060

2.

2.

8058

8058

8056

x 18 00
2 18 01

2.
8074

8076

2.

8074

Kumrovec

8068
8080

2.

8076

19 03 x 20 20 x 20 45 x 21 32
19 04 1 20 21 2 20 46 1 21 33

8068

2.

8064
2.

22 06
22 07

8082

8080

23 22
23 23

8086

2.

8082
2.

8086

Dugo
Dugo
Dugo
Zagreb
dol1
2.
2.
2.
2.
2.Dugo 2. Dugo 2. Dugo
Selo
Selo
Selo Glavni kol.
Selo
Selo
Selo Dugo Selo
16 48 2 17 20 18 26 1 19 42 2 20 03 1 20 54 21 28
22 44
Dugo
Dugo
dol1 21 59
17
21 2Dugo
18 57 1
2 20 35Dugo
1 21 25
23 15
17 53 Zagreb
20 13 Dugo
Selo
17
23 2Selo
18kol.
58 1Selo
2 20 40Selo
1 21Dugo
23 17
17 55 Glavni
20 15 Selo
27 Selo22 01
2
26
1 19
2
1 20
22 4422 04
1726
20 x 18
19 42
2020
0318
54 4321x2821 30
17
01
x
x
23 20
17
58
20
2 17 53 18 57 1 20 13 2 20 35 1 21 25 21 59
23 15
17 28 x 18 00 19 03 x 20 20 x 20 45 x 21 32 22 06
23 22
2
58
1 19
2
1 21
0121 33
23 1722 07
1729
55 218
20 15
2020
4021
27 46221
17
04
1
2
23 23
18
01
20
x 17 58 19 01 x 20 18 x 20 43 x 21 30 22 04
23 20

8064

2.

8060

Kumrovec
Imeno

Imeno

83

1. 2. R
2.
2.
za putovanja u2. Sloveniju
_Y

10
2.

2.

2.

2.

1. 2. R

1. 2. R

2.

2.

2.

X
V

1. 2. R

2.

2.

83

Kartice
s popustom
Karticezazaputovanja
putovanja
s popustom
Kartice
i kartice
za starije
Karticezazamlade
mlade
i kartice
za starije
Zagreb
Gl.
kol.
Zaprei
Savski
Dobova
-- 30%
prijevozne
karte
u svim
vlakovima
kojiMarof
voze
30%jeftinije
jeftinije
prijevozne
karte
u svim
vlakovima
koji voze
na relacijama duljim od 25 km i meunarodne prijevozne karte
na relacijama duljim
od 800225 3002
km8004i meunarodne
prijevozne
karte
3000
B 314
8000
8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
za putovanja u Sloveniju

1Ne
Nevozi
vozi
subotom,
nedjeljom
i blagdanom
doi od
3.VII.
i od 24.VIII.2015.
1
subotom,
nedjeljom
i blagdanom
do 3.VII.
24.VIII.2015.
2Ne
Nevozi
vozi
subotom,
nedjeljom
i blagdanom
2
subotom,
nedjeljom
i blagdanom

U organizaciji Metrovi prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Harmice i Kumrovca u kojima vrijedi zajednika mjesena pretplatna karta HPP-MPZ.
U organizaciji Metrovi prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Harmice i Kumrovca u kojima vrijedi zajednika mjesena pretplatna karta HPP-MPZ.

prema

od 2. Dugo 2. Dugo2.
km
Selo
Selo
Zagreb Glavni kol.
1 15 58 2 16 17
0
Dugo
Dugo
od
0 1 16 28 2 16Dugo
Savski Marof
22
49
km 0 Savski Marof
Selo1 16 Selo
30 2 16Selo
55
0 2 Ladu
Zagreb Glavni kol.
1 15 x5816
2 33
1658
48
16 17
x
16
0
22
Savski Marof
1 16 28 2 16 49 17 21
4 Sutla
x 16 35 x 17 00
0 5Savski
Marof
1
2
17
23
16
30
16
55
Harmica
1 16 36 2 17 01
2 Ladu
x 16 33 x 16 58 17 26
Vukovo Selo
4 8Sutla
x 16 35 x 17 00 17 28
Kraj Donji
5 9Harmica
1 16 36 2 17 01 17 29
12Vukovo
RozgaSelo
8
9
Kraj
Donji
15 Prosinec
12
Drae
19Rozga
15
Gredice
22Prosinec
19
Klanjec
25Drae
Gredice
22
Zelenjak
26
Klanjec
25
0
Kumrovec
31
26 Zelenjak
Kumrovec
0
31 Kumrovec
Zagorska Sela
37Kumrovec
0
Imeno Sela
37 9Zagorska
9 Imeno
0
prema

11

11

Savski Marof

83

10 11

11

11

2.

2.

4 48
5 36
4 50
5 38
4 52
5 40
4 55
5 43
4 56
5 44
5 27
6 18
dol1
dol2
Dugo Selo Dugo Selo

8009

8005

2 6 08
x 6 10
x 6 12
2 6 15
2 6 16
2 6 49
Dugo
Selo

2.

8013

1 6 36
x 6 38
x 6 40
1 6 43
1 6 44
1 7 18
dol2
Dugo Selo

2.

8017

2.

8027

7 16
8 26
7 18
8 28
7 20
8 30
7 23
8 33
7 24
8 34
7 56
9 06
Dugo Zagreb
Selo Glavni kol.

2.

8021

2.

8035

2 9 13
10 27
x 9 15
10 29
x 9 17
10 31
2 9 20
10 34
2 9 21
10 35
2 9 51
11 06
Zagreb dol2Dugo
Selo
Glavni kol.

2.

8031

1 11 10
x 11 12
x 11 14
1 11 17
1 11 18
1 11 51
Dugo
Selo

2.

8039

11 35
11 37
11 39
11 42
11 43
12 14
Dugo
Selo

2.

8041

2 13 01
x 13 03
x 13 05
2 13 08
2 13 09
2 13 42
Dugo
Selo

2.

8047

13 31
13 33
13 35
13 38
13 39
14 10
Dugo
Selo

2.

8051

14 38
14 40
14 42
14 45
14 46
15 17
Dugo
Selo

2.

8057
2.

8063

2 15 10
15 37
x 15 12
15 39
x 15 14
15 41
2 15 17
15 44
2 15 23
15 45
2 15 57
16 17
dol1 dol2Dugo
Dugo Selo
Selo

2.

8061

Savski Marof

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

U organizaciji Metrovi prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Harmice i Kumrovca u kojima vrijedi zajednika mjesena pretplatna karta HPP-MPZ.

od
km
0 Imeno
1 Zagorska Sela
7 Kumrovec
Kumrovec
0
12 Zelenjak
13 Klanjec
16 Gredice
19 Drae
23 Prosinec
26 Rozga
29 Kraj Donji
30 Vukovo Selo
33 Harmica
34 Sutla
36 Ladu
0
38 Savski Marof
0
Savski Marof
0
22
Zagreb Glavni kol.
prema

11

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
Imenoest osoba putuju jeftinije.
Kumrovec
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

84

11
10
11
84

od

od
Dobova
0
Savski Marof
Imeno
Savski Marof
Zagorska
Brdovec Sela
Kumrovec
Zaprei-Savska
Kumrovec
0
Zaprei
Zelenjak
Zaprei
Klanjec
Podsused Staj.
Gredice
Gajnice
Drae
Vrape
Prosinec
Kustoija
Rozga
Zagreb Zap. kol.
Kraj
Donji
0
Zagreb
Gl. kol.
Vukovo Selo
Zagreb Gl. kol.
Harmica
Dugo
Selo
Sutla
Slavonski Brod
Ladu
Vinkovci
0
Savski
Marof
Savski Marof
0
Zagreb Glavni kol.
prema
prema

Imeno

441

8005

3001

8007

8009

3003

8013

8015

Kumrovec
8017

3101

Zaprei

2.
2105

8019

3005

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
8071
8073
8077
8079
8085
8089
8091
8095
8097
8099
_Y
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
S.L.
3 49
|
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
| 3 4 48
0 07
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
| x 4 51
0 10
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
| x 4 54
0 13
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
| x 4 57
0 16
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09
| x 4 58
0 17
|
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14
| x 5 03
0 22
|
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17
| x 5 06
0 25
|
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20
| x 5 09
0 28
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23
| x 5 12
0 31
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27
| x 5 15
0 34
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31
4 20 3 5 19
0 38
116
2520 31
6 44
015442
4 08
5 17
23 08 6 17
47 18 13
6 04
7 11
2
17 3
4051
19 266 2
1 720
22 367 2323 357 38
05 2 41642
4621
21 41
1
6
37
6
50
2
3
7
09
7
29
4
5
02
4
34
5
50
6
12
6
30
7
39
x 16 07 x 16 48 x 17 10
17 42 x 18 15 19 28 x 20 33 x 20 56 x 21 43
22 387 4823 378 03
11 28
x 16 09 x 16 50 x 17 12 9 16
17 44 x 18 17 19 30 x 20 35 x 20 58 x 21 45
22 40
23 39
12 25
2 16 12 2 16 53 1 17 15 10 01
17 47 1 18 20 19 33 2 20 38 1 21 01 2 21 48
22 43
23 42
2 16 13 2 16 54 1 17 16
17 48 1 18 21 19 34 2 20 39 1 21 02 2 21 49
22 44
23 43
2 16 43 2 17 25 1 17 46
18 19 1 18 53 20 06 2 21 10 1 21 33 2 22 19
23 15
0 14
dol1 Budapest
Zagreb
Dugo
Zagreb
Zagreb Dugo
Dugo
Zagreb
Zagreb dol2Dugo Zagreb
K. kol.
Novska Glavni
Selo
Selo Glavni kol. Glavni kol. Selo
Selo
Glavni kol. Glavni kol.
Glavni kol.

8107

Savski Marof

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Savski Marof

Zagreb Gl. kol.


85

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1organizaciji
Ne vozi nedjeljom
i blagdanom
od 25.VI.
do 26.VIII.2012.
U
Metrovi
prijevoza d.o.o.
osiguran
je prijevoz autobusima izmeu Harmice i Kumrovca u kojima vrijedi zajednika mjesena pretplatna karta HPP-MPZ.
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
1
i blagdanom
3 Ne vozi subotom,
nedjeljom nedjeljom
i blagdanom
2
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

km
0
km
7
0
0
1
3
7
5
7
12
13
11
16
14
19
15
23
18
26
20
29
22
30
33
34
36
38
0
22

10
11

Dobova
91

85

11 11
10

3000
3800
2.
2.

B 314
3090
1. 2. R
2.
_Y
8000
3092
2.
2.

8002
3300
2.
2.

3002 8004
3000
3002
2.
2.
2.
2.

Zabok
Zaprei

8006
990
2.
2.

8008
3200
2.
2.

Varadin

od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
od
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
0
Vinkovci
1 20
km
65
Slavonski Brod
1 58
2 55 44
0 Zagreb
4 43 2 5 08
18 7517
41 1 7558
235
DugoGlavni
Selo kol.
0
55
4 30
Zapadni
kol.
x 55 49
2 Zagreb
5 09 2 5 34
44 7622
09 x 8603
0
256
Zagreb
Gl. kol.
22
4 51
|
x
x
40 Kustoija
8
06
5
52
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24
5 00
x 55 55
72 Vrape
|
Zagreb Zap. kol.
x 4 38
5 16
5 44 x 5 54
58
6| 17 xx 8609
29
84 Gajnice
|
Kustoija
x 4 40
5 18
5 46 x | x 56 58
00
6| 19 xx 8612
31
117 Podsused
|
Vrape Staj.
x 4 43
5 21
5 49 x | x 66 02
03
6| 22 xx 8616
34
0 x 4 46
158 Zaprei
Gajnice
|
5 24
5 53 x | x 66 07
06 7636
25 xx 8621
37
Zaprei
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
5 56 x | x 66 08
09 7637
28 xx 8622
40
Dvori
x 66 13
19
0 1 4 54
Zaprei
|
15 Novi
5 32
6 01 3 6 08
14
6| 33 xx 8628
45
| 34 xx 8632
x 66 17
23 Pojatno
Zaprei
|
5
33
6
02
15
6
46
Kupljenovo
|
x
x
26
8
36
6
21
|
17 Zaprei-Savska
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49
x 66 28
28
Brdovec
|
19 Luka
5 39
6 08
21
6| 40 xx 8640
52
x 66 32
31
0
Savski Marof
|
22 einci
5 42
6 11
24
6| 43 x28644
55
Trgovie
|
x
x
330 Veliko
8
51
6
39
Savski Marof
|
00
8 06 x 9 01
x 6 49
387 Zabok
Dobova
5 31
0
Zabok
7 07 Harmica 9 09
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica Budin-2
16
Krapina
9 32
7 36
Hbf
ina x
0
21
urmanec
2 7 44
9 40
Zabok
1 9 06
10Ne vozi
nedjeljom i blagdanom
0
12
Gornja
Stubica
1
9 23
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Zabok
2 5 44 x 6 56
8 08 x 9 06
3 Ne
vozi subotom
Hum
x 5 47 x 6 59
40Vozi
| 1 9 09
4
odLug
10.VI.2012.
Dubrava
Zaboka
x 5 51 x 7 03
41Vozi
|
5
do 9.VI.2012.
pikovina
x
45
|
x
5
54
7
06
6
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Bedekovina
x 6 04 x 7 11
47Ne
8 21
x 6 07 x 7 14
50 Poznanovec
|
x 6 12 x 7 19
54 Zlatar Bistrica
8 28
x 6 16 x 7 23
59 Donji Lipovec
8 32
2 4 16 1 5 17
x 6 30 x 7 28
62 Konjina
8 37
x 4 22 x 5 23
x 6 36 x 7 34
69 Hraina Trgovie
8 43
x 4 30 x 5 27
x 6 43 x 7 40
72 Budinina
8 47
x 4 38 x 5 35
x 6 51 x 7 48
78 Podrute
8 55
x 4 46 x 5 43
x 6 59 x 7 56
84 Maarevo
9 03
x 4 56 x 5 53
x 7 12 x 8 02
87 Novi Marof
9 09
x 5 06 x 6 04
x 7 22 x 8 12
93 Kruljevac
9 19
x 5 11 x 6 10
x 7 27 x 8 17
96 Sveti Ilija
9 24
x 5 16 x 6 15
x 7 32 x 8 22
98 Turin
9 29
0
2 5 22 1 6 21
x 7 38 2 8 28
104 Varadin
9 35

12
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol. Zaprei

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

+212
3302
1. 2. R
2.
V

Mimara

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

Dugo
Selo

+1212 8010
3802
7350
1. 2. R
2.
2.
2.

992
*158
3804
3304
2.
1. 2. R
2.
2.
X
V
Dugo
Selo

8014
3006
2.
2.

8016
3306
2.
2.

Murakeresztur
Dobova

Croatia

16 40
171100206 7 03
9 03
2
x 7 06
x 71126256 7 32
9 08
2
x
9
11
7 16
2 7 08
7 25 x 7113228 7 48
x 7113731 7 53
9 14 7 21
|
xx 7 13
x 7113933 7 55
9 16 |
|
xx 7 15
x 7114237 7 58
9 20 |
|
xx 7 18
x 7114542 8 02
9 25 |
|
xx 7 21
x 7114843 8 05
9 26 |
|
xx 7 24
x 7115348 8 10
9 31 7 35
|
xx 7 29
x 7115452 8 11
9 35
|
xx
7
30
x
x 7115756 8 14
9
39
|
x 7 33
x 8120000 8 17
9 43
|
xx 7 36
x 7 39
x 8120304 8 20
9 47
|
2
x 9 51
x 12 07
|
x 10 01
7 56 x 12 17
1 10 38Kotoriba Wien Harmica
12 26
x 11 01
12 49
Meidling
1 11 09
12 57
1 12 29
1 10 41
1 12 46
1 10 58
x 12 23
x 10 03
x 12 26
x 10 06
x 12 30
x 10 10
x 12 33
x 10 13
x 12 38
x 10 23
x 12 41
x 10 26
x 12 46
x 10 31
x 12 50
x 10 35
x 12 55
x 10 40
x 13 01
x 10 46
x 13 05
x 10 50
x 13 13
x 10 58
x 13 21
x 11 06
x 13 27
x 11 12
x 13 37
x 11 22
x 13 42
x 11 27
x 13 47
x 11 32
1 13 53
1 11 38

Dugo
Selo

8012
3004
2.
2.

akovec
Kotoriba
Savski Marof

10

12
12
86
86
86

Mimara

10
3002
2.

8002
2.

Zaprei

2 6 53 x 7 40
x 7 03 x 7 50
x 7 10 x 7 52
x 7 13 x 7 56
x 7 19 2 8 02
x27625
53 x 7 40
xx 7729
03 x 7 50
xx 7735
10 x 7 52
2
7
42
x 7 13 x 7 56
x 7 19 2 8 02
x 7 25
x 7 29
x 7 35
2 7 42

2.

8004

2.

8006

2.

8008

Gornja
Stubica

1. 2. R
V

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
+212

2.

8012

Savski Marof

Mursko Lendava
Sredie

1 10 20 2 10 42 3 10 42
x 10 30 x 10 52 x 10 52
x 10 31 x 10 57 x 10 57
x 10 34 2 11 00 3 11 00
x 10 40
x110
2 9 37
1046
20 2 10 42 3 10 42
xx 10
2 9 46
1050
30 x 10 52 x 10 52
xx 10
1056
31 x 10 57 x 10 57
1
11
03
x 10 34 2 11 00 3 11 00
x 10 40
x 10 46
Gornja x 10 50 Mursko Lendava
Stubica x 10 56 Sredie
1 11 03

2 9 37
2 9 46

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

Mursko
Sredie

13 05
13 15
13 26
13 29
13 36
1 12 4713
1342
05
x 12 5713
1346
15
x 13 3113
1352
26
13
59
1 13 34 13 29
13 36
13 42
Mursko 13 46
Sredie 13 52
13 59

1 12 47
x 12 57
x 13 31
1 13 34

2.

8014

2.

8016

Dobova

1 14 25
x 14 35
x 14 37
x 14 41
x 14 48
x114
1455
25
xx 15
1403
35
xx 15
1409
37
1
15
16
x 14 41
x 14 48
x 14 55
x 15 03
x 15 09
1 15 16

87

Djeca doZagreb
est
godina
Gl. kol.
- besplatno
Djeca do est 3000
godina
B 314
8000
2. R
2.
- besplatno 2. 1._Y

5 26
5 36
5 38
5 41
5 48
5554
26
6502
36
6508
38
6515
41
5 48
5 54
6 02
6 08
6 15

87

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Vozi subotom

1 4 44
Varadin
0 x 4 54
115 akovec
x 5 23
akovec
117 akovec Buzovec
1 5 26
124 Mala Subotica
130 ehovec
Varadin
1 4 44
132
Kraljevec
0 x 4 54
115Donji
akovec
138 Donji
Mihaljevec
akovec
x 5 23
0 1 5 26
145
akovec Buzovec
117Kotoriba
0 Kotoriba
.
Mala Subotica
124
6 Murakeresztur
.
ehovec
130
prema
Mursko
132 Donji Kraljevec
Sredie
138 Donji Mihaljevec
0
145 Kotoriba
1 Ne
vozi nedjeljom
i blagdanom
0 Kotoriba
.
2 Ne
vozi subotom, nedjeljom
i blagdanom
6 Murakeresztur
.
3 Vozi subotom
prema
Mursko
Sredie

87

10 12
12 12

3000
3308
2.
2.

B 314
3008
1. 2. R
_Y
2.
8000
992
2.
2.

8002
3806
2.
2.

3002
7352
2.
2.

Zabok
Zaprei

od
Beograd Dugo
dol2
km
Selo Dugo Selo
od
0
Vinkovci
1 20
km
65
Slavonski Brod
1 58
4 43
235
DugoGlavni
Selo kol.
0
3013 14
2413
0 Zagreb
04 2 5 08
5 09
0
256
Zagreb
Gl. kol.kol.
5118 14
Zapadni
x 413
2 Zagreb
09 2 5 34
40 Kustoija
12
Zagreb Gl. kol.
1 4 34 x 513
5 12
5 39 3 5 49
0021 14
72 Vrape
15
| 25 14
Zagreb Zap. kol.
x 4 38 x 13
5 16
5 44 x 5 54
| 28 14
Kustoija
x 4 40 x 13
5 18
5 46 x |
84 Gajnice
17
|
7
Vrape
x
5
21
5 49 x |
4
43
x 13 32 14 21
11 Podsused Staj.
0 x 4 46 x 13
158 Zaprei
26
Gajnice
| 37 14
5 24
5 53 x |
Podsused Staj.
| 38 14
11 Zaprei
x 4 49 x 13
5 27
5 56 x |
31
0
Zaprei
|
15
1
5
32
6 01 3 6 08
4
54
x 13 44 14 36
19 Novi Dvori
x 13
23 Pojatno
40
Zaprei
| 48 14
5 33
6 02
x 13
26
44
Zaprei-Savska
| 52 14
17 Kupljenovo
5 36
6 05
Brdovec
|
19
5
39
6 08
x 13 56 14 47
28 Luka
0
Savski Marof
| 00 14
22 einci
5 42
6 11
x 14
31
51
x 14
330 Veliko
SavskiTrgovie
Marof
| 04 14 55
00
x 514
387 Zabok
Dobova
3114 15 05
0
Zabok
15 10 Harmica Budin14 25Harmica
prema Kotoriba 2
Villach
16
Krapina
xHbf
14 48 15 33
ina
0
21
urmanec
2 14 56 15 41
10Ne vozi
nedjeljom i blagdanom
Zabok
2 14 17 15 13
2
od ponedjeljka
osim blagdana
i od 27.VIII.2012.
12VoziGornja
Stubica do petka 0
2 14do
15 30
346.VII.
3 Ne
vozi subotom
Zabok
x 14 22 15 07
4
odLug
10.VI.2012.
Hum
40Vozi
x 14 25 |
5
do 9.VI.2012.
Dubrava
Zaboka
41Vozi
x 14 29 |
pikovina
45Ne
32 |
6
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. xdo14
26.VIII.2012.
47 Bedekovina
x 14 37 15 21
50 Poznanovec
x 14 40 |
54 Zlatar Bistrica
x 14 45 15 29
59 Donji Lipovec
x 14 49 |
62 Konjina
x 14 54 15 38
69 Hraina Trgovie
x 15 00 |
72 Budinina
x 15 08 15 47
78 Podrute
x 15 16 |
84 Maarevo
x 15 24 |
87 Novi Marof
x 15 30 16 12
93 Kruljevac
x 15 40 |
96 Sveti Ilija
x 15 45 |
98 Turin
x 15 50 16 30
0
104 Varadin
2 15 56 16 36

12
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol. Zaprei

5 18
5 44
5 54
5 58
6 00
6 03
6 06
6 09
6 14
6 15
6 18
6 21
6 24

Dugo
Selo

8004
3310
2.
2.

akovec
Kotoriba
Savski Marof

Murakeresztur
Dobova

8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
B 790
996
3010
3402
3808
3312
3012
3616
3014
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
X
V
V
V
Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Selo
Selo
Selo
Kopriv-Selo
nica
2 43
3 31
4112 5 55
6 23 2 6 40
7 00
67
6 15
1524
2515
2 16 28
1 18
1803
6 50 2 7 06
7 26
67
6 22
6 15
3829
x 6 09
|
x 16 33
x 18
2332
x 6 13
| 2 6 24 4 6 15
x 18 7
2648
5 6 50 6 55 2 7 08
7x1616 367 25
7 32
5032
x 6 17
| x 6 29 x
x 18 7
2953
|15 36
x
|
7x2116 40 |
6 59 x 7 13
7 37
|15 39
x
|
7 01 x 7 15
7 39
x 6 19
| x 6 31 x
x| 16 43 |
x 18 7
3255
|
|
x
x
|
x
|
6
22
7
05
x
7
42
7
6
34
7
18
x
|
x 16 47
x 18 3758
15 43
x 615
x| 16 52 |
x 18 8
4202
x 6 37 x
|15 48
x
|
2529
7 08 x 7 21
7 45
x 6 40 x
|15 49
x
|
2830
7 11 x 7 24
7 48
x 615
x| 16 53 |
x 18 8
4305
7
35
|
x
x
|
x
|
6
33
7
16
x
7
53
8
6
45
7
29
x
|
x 16 58
x 18 5310
15 55
x 6 34
| x 6 46 x
x 17 02 |
x 18 8
5711
|16 00
x
|
7 16 x 7 30
7 54
x 6 37
| x 6 49 x
x 17 06 |
x 19 8
0114
|16 04
x
|
7 19 x 7 33
7 57
|
x
x
|
x
|
6
40
7
22
x
8
00
8
6
52
7
36
x
|
x 17 09
x 19 0417
16 08
|16 12
x
|
7 25 2 7 39
8 03
x 6 43
| 2 6 55 x
x 17 13 |
x 19 8
0820
x
|
x 17 17 |
x 19 12
x
|16 16
x
|
x 16 00
x 17 277 56
x 19 22
4 7 16
5 7 21
2126
4 16 31Frankfurt
2 17 37
1 19 31
Frankfurt
Wien Harmica
Harmica
Kotoriba
x Hbf
x 17Meidling
x 19 53
16 54
59
(Main)
(Main) Hbf
4 17 02
2 18 07
1 20 01
5 16 34
1 19 34
17 40
5 16 51
1 19 51
17 57
x 16 02
x 17 34
x 19 28
16 28
x
|
x 17 37
x 19 31
16 31
x
|
x 17 41
x 19 35
16 35
x
|
x 17 44
x 19 38
16 38
x
|
x 17 49
x 19 43
16 43
x
|
x 17 52
x 19 46
16 46
x 16 20
x 17 57
x 19 51
16 51
x
|
x 18 01
x 19 55
16 55
x 16 28
x 18 06
x 20 00
17 00
x
|
x 18 12
x 20 06
17 06
x 16 38
x 18 49
x 20 15
17 10
x
|
x 18 57
x 20 23
17 18
x
|
x 19 05
x 20 31
17 26
x 16 57
x 19 11
x 20 37
17 32
x
|
x 19 21
x 20 47
17 42
x
|
x 19 26
x 20 52
17 47
x 17 13
x 19 31
x 20 57
17 52
2 17 19
2 19 37
1 21 03
17 58

Varadin

10

12
12
88
86
88

Croatia

Mimara

Mimara

16 41
16 51
16 53
16
16 41
56
16
17 51
03
16
17 53
09
16
17 56
17
17
03
17 23
17
17 09
30
17 17
17 23
17 30
2 17 29
x 17 39
x 17 41
2
x 17|29
x
x 17
17 39
50
x 17|41
x
x 17|59
x
x 17|50
x
2 18|10
x 17 59
x
|
2 18 10
Mursko
Sredie

Mursko
Sredie

6 19 24
2 18 34 6 19 27
2 18 44
6 19 24
6 19 27

2 18 34
2 18 44

19 11
19 21
19 30
19
19 11
34
19
19 21
41
19 30
48
19
19 34
52
19
41
19 58
19
20 48
05
19 52
19 58
20 05

X
V

2 20 10
x 20 20
x 20 22
2
x 20
20 10
25
x
x 20
20 20
31
x 20 22
37
x
x 20
20 25
40
x
20
31
x 20 46
x
2 20
20 37
53
x 20 40
x 20 46
2 20 53

10

89

REMONT I PROIZVODNJA ELJEZNIKIH VOZILA d.o.o.


REMONT
I PROIZVODNJA
ELJEZNIKIH
35000 Slavonski
Brod, Dr. Mile
Budaka 2 VOZILA d.o.o.
35000
Slavonski
Dr. Mile
centrala:
035/410Brod,
534; 410
545; Budaka
410 533 2
Zagreb Gl. kol.
Zaprei
Savski Marof
Dobova
centrala:
534; 410 545; 410 533
tel./faks: 035/410 515
tel./faks:
035/410
515
e-mail: rpv@rpvsb.hr
3000
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
e-mail: rpv@rpvsb.hr
_Y

2 15 15
Varadin
0 x 15 25
115 akovec
x 15 27
2 15 32 3 15 32
akovec
Varadin Buzovec
2 15
2 15 35 3 15 35
117 akovec
15 15
31
0 xxx 15
115
akovec
124 Mala
15 25
38
Subotica
akovec
2 15 32 3 15 32
x 15 27
130 ehovec
45
akovec
Buzovec
2 15 35 3 15 35
117 Donji
x
x 15
132
15 31
49
Kraljevec
Mala
Subotica
124
x
15
38
x 15 55
138 Donji Mihaljevec
ehovec
130 Kotoriba
0 x2 15
145
16 45
02
Donji Kraljevec
132
x 15 49
0 Kotoriba
.
Donji Mihaljevec.
138
x 15 55
6 Murakeresztur
0
145 Kotoriba
2 16 02
prema
Mursko Lendava
0 Kotoriba .
Sredie
6 Murakeresztur .
prema
Mursko Lendava
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Sredie
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Vozi subotom
1
4 Ne
Ne vozi
vozi nedjeljom
subotom i blagdanom
2
i blagdanom
5 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
nedjeljom nedjeljom
i blagdanom
do 13.VI. i od 24.VIII.2015.
3
Vozi
subotom
6 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
4 Ne vozi subotom
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom do 13.VI. i od 24.VIII.2015.
6 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.

89

89

10
12
12 12

3000
3618
2.
2.

B 314
3016
1. 2. R
_Y
2.
8000
3314
2.
2.

8002
3018
2.
2.

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

1. 2. R

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

+212

2.
V

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

Murakeresztur
Dobova

Croatia

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

akovec
Kotoriba
Savski Marof

8008

Varadin

3002 8004 8006


3228
3020
2.
2.
2.
2.
2.

Zabok
Zaprei

od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
od
Koprivnica
0
Vinkovci
1 20
km
65
Slavonski Brod
1 58
0805
5 18
5 41
235
DugoGlavni
Selo kol.
0
419
3023 4 43 2 521
1 22 24
0 Zagreb
3410
5 44
6 09
0
256
Zagreb
Gl. kol.kol.
419
5128 5 09 2 521
Zapadni
x 22 29
2 Zagreb
x 22 32
40 Kustoija
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
3 5 49 5 54
521
3913
6 13
519
0031 5 12
x 22 35
72 Vrape
19
| 34 5 16
Zagreb Zap. kol.
x 4 38
x 5 54 5 58
521
4416
6 17
| 37 5 18
Kustoija
x 4 40
x |
521
4619
6 00
6 19
x 22 37
84 Gajnice
19
|
7
Vrape
x
x
|
5
21
5
49
6
03
6 22
4
43
x 22 41
11 Podsused Staj.
21 23
19 42
0 x 4 46 19
x 22 46
158 Zaprei
Gajnice
| 47 5 24
x |
521
5328
6 06
6 25
Podsused Staj.
| 48 5 27
11 Zaprei
x 4 49
x |
521
5629
6 09
6 28
x 22 47
19
0
Zaprei
|
15
1
3
5
32
6
01
6
14
6 33
6
08
4
54
x 22 52
19 Novi Dvori
19 58
21 35
x 22 56
23 Pojatno
20
Zaprei
| 02 5 33
621
0239
6 15
6 34
x 23 00
26
20
Zaprei-Savska
| 05 5 36
17 Kupljenovo
621
0543
6 18
6 37
Brdovec
|
19
5
39
6
08
6
21
6 40
x 23 03
28 Luka
21 47
20 10
0
Savski Marof
| 14 5 42
22 einci
621
1151
6 24
6 43
x 23 07
31
20
x 23 11
330 Veliko
20
21 55
SavskiTrgovie
Marof
| 18
00
x 23 21
387 Zabok
22 05
Dobova
520
3128
0
Zabok
1 22 18Budin20 45Harmica Harmica
prema Kotoriba 1
Villach
Harmica
16
Krapina
xHbf
1 22 40 ina
21 07
0
21
urmanec
1 21 15
10Ne vozi
nedjeljom i blagdanom
Zabok
2 20 40
2 22 21
2
od ponedjeljka
osim blagdana
12VoziGornja
Stubica do petka 0
2 20do
2 22 38
576.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne
vozi
subotom
Zabok
20 30
22 15 2 22 21 x 23 22
4
odLug
10.VI.2012.
Hum
40Vozi
20 33
22 18 2 22 24 x 23 25
5
do 9.VI.2012.
Dubrava
Zaboka
41Vozi
x 23 29
20 37
22 22
pikovina
45
x 23 32
40
22 25
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do20
26.VIII.2012.
47 Bedekovina
x 23 36
20 45
22 30
50 Poznanovec
x 23 39
22 33
20 48
54 Zlatar Bistrica
x 23 44
20 53
22 38
59 Donji Lipovec
x 23 48
20 57
22 42
62 Konjina
x 23 52
21 02
22 47
69 Hraina Trgovie
1 23 58
21 08
22 53
72 Budinina
9 0 02
21 13
22 57
78 Podrute
x 0 10
23 05
21 21
84 Maarevo
x 0 18
23 13
21 29
87 Novi Marof
x 0 23
21 35
23 18
93 Kruljevac
x 0 33
21 45
23 28
96 Sveti Ilija
x 0 38
21 50
23 33
98 Turin
x 0 43
23 38
21 55
0
104 Varadin
9 0 49
22 01
23 44

12
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol. Zaprei

10

12
12
90
86
90

Mimara

10

X
V

8016
2.

8014
2.

Dobova

91

Vlakom u Njemaku
- 50% jeftinije
prijevozneZaprei
karte za dvosmjerna
putovanja
Zagreb Gl. kol.
Savski Marof
Vlakom
u
Njemaku
na relaciji Zagreb - Mnchen
- 50% jeftinije 3000
prijevozne
karte
za dvosmjerna
putovanja
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158
2.
1. 2.R Mnchen
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
na relaciji Zagreb
_Y

21 12
Varadin
8 22 18
23 45
0 21 22
115 akovec
x 22 28
23 55
7 21 24
akovec
x 22 29
x 21 27
117 akovec Buzovec
x 22 32
x 21 38
124 Mala Subotica
x 22 43
Varadin
8
23 45
x 21 12
130 ehovec
43
x 22 18
48
0
115
akovec
x
23 55
21
22
x 21 47
132 Donji Kraljevec
x 22
22 28
52
akovec
7
x 22 29
x 21 24
138 Donji
52
Mihaljevec
57
akovec Buzovec
117 Kotoriba
x
0 x7 21 27
145
59
8 22
23 32
04
Mala Subotica
x 21 38
124
x 22 43
0 Kotoriba
.
ehovec
x 21 43
130
x 22 48
6 Murakeresztur
.
132 Donji Kraljevec
x 22 52
prema x 21 47
Gornja
x 21 52
138 Donji Mihaljevec
x 22 57
Stubica
0 7 21 59
145 Kotoriba
8 23 04
.
10NeKotoriba
vozi nedjeljom
i blagdanom
26NeMurakeresztur
vozi subotom, .
nedjeljom i blagdanom
prema
Gornja
7 Vozi petkom od 16.I. do
19.VI. i od 11.IX.2015. te jo 19.XII.2014., 30.IV.,
3.VI. i 7.X.2015., a ne vozi 1.V., 5.VI. i 9.X.2015.
Stubica
8 Ne vozi petkom, subotom i dan prije blagdana
9 Ne vozi ponedjeljkom i dan iza blagdana
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
7 Vozi petkom od 16.I. do 19.VI. i od 11.IX.2015. te jo 19.XII.2014., 30.IV., 3.VI. i 7.X.2015., a ne vozi 1.V., 5.VI. i 9.X.2015.
8 Ne vozi petkom, subotom i dan prije blagdana
9 Ne vozi ponedjeljkom i dan iza blagdana

91

91

10
12 12

12

Murakeresztur .
Kotoriba .
Kotoriba
Donji Mihaljevec
Donji Kraljevec
ehovec
Mala Subotica
akovec Buzovec
akovec
akovec
Varadin
Varadin
Turin
Sveti Ilija
Kruljevac
Novi Marof
Maarevo
Podrute
Budinina
Hraina Trgovie
Konjina
Donji Lipovec
Zlatar Bistrica
Poznanovec
Bedekovina
pikovina
Dubrava Zaboka
Hum Lug
Zabok
Gornja Stubica
Zabok
urmanec
Krapina
Zabok
Zabok
Veliko Trgovie
einci
Luka

od

1 3 53
1 4 15
4 23
4 34
4 37
4 41

1 4 32
x 4 44
1 5 06
x 5 12
x 5 23
x 5 26
x 5 31

1 3 41
x 3 48
x 3 52
x 3 57
x 4 07
x 4 12
x 4 20
x 4 29
x 4 32
x 4 39
x 4 43
x 4 48
x 4 52
x 4 56
x 5 00
x 5 03
x 5 07
x 5 10

2.

2.

2 49
2 56
3 00
3 05
3 15
3 20
3 28
3 37
3 40
3 47
3 51
3 56
4 00
4 04
4 08
4 11
4 15
4 18

3003

3001

1
1
1
x
1
1
x
x
x

5 42
5 59
5 25
5 41
6 03
6 08
6 19
|
6 27

urmanec

2.

3101

x
x
x
x

6 27
6 38
6 41
6 46

1 4 28
x 4 35
x 4 39
x 4 44
x 4 55
x 5 00
x 5 08
x 5 35
x 5 38
x 5 45
x 5 49
x 5 54
x 5 58
x 6 02
x 6 06
x 6 09
x 6 13
x 6 16

2.

3005

2 4 24
x 4 31
x 4 38
x 4 41
x 4 48
x 4 55
x 4 58
x 5 00
2 5 10

2.

3301

Mursko
Sredie

2.

3801

2.

3007

1 5 46
x 5 54
x 6 01
x 6 04
x 6 11
1 6 12 x 6 18
1 6 15 x 6 21
x 6 23
1 6 33
1 5 25
6 44
x 5 32
6 51
x |
6 55
x |
7 00
x 5 52
7 11
x |
7 16
x 6 05
7 24
x 6 14
7 50
x 6 17
7 53
x 6 25
8 00
x |
8 04
x 6 33
8 09
x |
8 13
x 6 41
8 23
x |
8 27
x |
8 30
x |
8 34
x 6 53
8 37
2 6 28
2 6 45
2 8 02
x 8 11
2 8 33
x 6 55
8 39
x 7 06
8 50
x |
8 53
x |
8 58

2.

991

1 6 34
x 6 41
x 6 48
x 6 51
x 6 58
x 7 04
x 7 07
x 7 09
1 7 19

2.

3303

7 52
7 59
8 06
8 09
8 16
8 22
8 25
8 26
8 36

2.

3305

2 9 53
x 9 56
x 10 03
x 10 07
x 10 12
x 10 16
x 10 21
x 10 25
x 10 28
x 10 32
x 10 35
1 9 40
1 9 57
1 9 58
x 10 07
1 10 29
x 10 37
x 10 48
x 10 51
x 10 56

2.

3009

2 10 04
2 10 14
1 10 41
x 10 48
x 10 52
x 10 57
x 11 13
x 11 18
x 11 26
x 11 35
x 11 39
x 11 47
x 11 51
x 11 56
x 12 00
x 12 05
x 12 09
x 12 13
x 12 17
x 12 20
1 11 56
1 12 13
11 38
11 47
12 09
x 12 22
x 12 33
x 12 36
x 12 41

2.

3011

Zaprei

2 12 13
x 12 20
x 12 24
x 12 29
x 12 40
x 12 45
x 12 53
x 13 06
x 13 09
x 13 16
x 13 21
x 13 26
x 13 30
x 13 34
x 13 38
x 13 41
x 13 45
x 13 48
2 13 25
2 13 42
2 13 08
x 13 17
2 13 39
x 13 50
x 14 05
x 14 08
x 14 13

2.

3013
2.

7351

2 12 13
x 12 16
x 12 18
2 12 28

3 12 13
x 12 16
x 12 18
3 12 28

Mursko Lendava
Sredie

2.

3803

2 11 56
x 12 03
x 12 10
x 12 13
x 12 20
x 12 26
x 12 29
x 12 34
2 12 44

2.

3307

Zagreb Glavni kol.

12
10
12

112
114
117

47
49
52
58
61
67
73
76
83
86
91
95
98
100
104
105
107
0
12
0
5
21

41

km
0
6
0
7
13
15
21
28
30

12

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.
Murakeresztur
Kotoriba
akovec
Varadin
Zabok
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

92
92

Budapest
K.

3 5 28
x 5 31
x 5 34
x 5 37
x 5 38
x 5 43
x 5 46
x 5 49
x 5 53
x 5 56
3 6 00
6 04
6 30
5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29
4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

x 10 59
x 11 03
x 11 07
x 3101
11 12
x 11 13
2. 18
x 11
x 11 22
x 11 24
x 11 27
urmanec
x 11 31
2 11 35

Zaprei

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48

x 12 44
x 12 48
x 12 53
x 8019
12 58
x 12 59
2. 04
x 13
x 13 09
x 13 12
x 13 16
xHarmica
13 20
1 13 24

3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

x 14 16
x 14 20
x 14 24
x 3005
14 29 8021
x 14 30
2. 35 2.
x 14
x 14 39
x 14 41
x 14 45
Varadin
x
14 49
2 14 53
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zagreb Gl. kol.


93

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

3 5 12
x 5 15
x 5 18
x 5 21
x 5 22
x 5 27
x 5 31
x 5 35
x 5 38
x 5 41
3 5 45
3 5 47
3 6 12

2.

8007

x |
9 01
x |
9 05
x |
9 10
8013
x 8009
9 15 8015
7 26 3003
x 7 27
9 16
2.
2.
2.
x 7 32
9 21 2.
x 7 36
9 25
x 7 39
9 27
x |
9 31
Harmica
x 7 45 Varadin Harmica
9 35
1 7 49
9 39

Savski Marof

Kupljenovo
4 44 x 5 34 x 6 30 x 6 49
Pojatno
4 48 x 5 38 x 6 34 x 6 53
Novi Dvori
4 52 x 5 42 x 6 38 x 6 57
0 8107
Zaprei
4 57 x441
5 47 x 8005
6 43 x3001
7 02
Zaprei
4 58 x 5 48 x 6 44 x 7 03
U
2.
2.
2.
2.
134 Podsused Staj.
5 03 x 5 53 x
| x 7 09
137 Gajnice
5 07 x _Y
| x 7 14
5 57 x
XW
138 Vrape
5 09 x 6 00 x
| x 7 17
141 Kustoija
5 13 x 6 04 x
| x 7 21
od Harmica
143 Zagreb Zapadni kol.
5 17 xVenezia
x 7 26
7 03 Varadin
6 08 xHarmica
km Zagreb Glavni kol.
0 5 21 1S.L.
145
6 12 1 7 07 1 7 30
0 Dobova
3
49
prema
|
0
7 Savski Marof
0 Savski Marof
| 3 4 48
0 07
3
Brdovec
| x 4 51
0
10
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Zaprei-Savska
| x 4 54
0 13
25Ne
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
0
7
Zaprei
| x 4 57
0
16
3 Vozi subotom
Zaprei
5 12
| x 4 58
0 17
5 17
11 Podsused Staj.
| x 5 03
0 22
5 21
14 Gajnice
| x 5 06
0 25
5 24
15 Vrape
| x 5 09
0 28
5 28
18 Kustoija
| x 5 12
0 31
5 31
20 Zagreb Zap. kol.
| x 5 15
0 34
0 0 38
5 35
22 Zagreb Gl. kol.
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17
4 42 2 5 23
Dugo Selo
1 4 34
6 37
5 02 2 5 50
Slavonski Brod
9 16
Vinkovci
10 01

10

119
122
126
130

Dobova
91

93

12 12

10

Murakeresztur .
Kotoriba .
Kotoriba
Donji Mihaljevec
Donji Kraljevec
ehovec
Mala Subotica
akovec Buzovec
akovec
akovec
Varadin
Varadin
Turin
Sveti Ilija
Kruljevac
Novi Marof
Maarevo
Podrute
Budinina
Hraina Trgovie
Konjina
Donji Lipovec
Zlatar Bistrica
Poznanovec
Bedekovina
pikovina
Dubrava Zaboka
Hum Lug
Zabok
Gornja Stubica
Zabok
urmanec
Krapina
Zabok
Zabok
Veliko Trgovie
einci
Luka

od

2.

2.

1 12 46
x 12 53
x 13 00
x 13 03
x 13 10
x 13 16
x 13 19
x 13 20 2 14 02
1 13 30 2 14 12

3403

3309

1 14 18
x 14 25
x 14 29
x 14 34
x 14 45
x 14 50
x 14 58
x 15 07
x 15 10
x 15 17
x 15 21
x 15 30
x 15 34
x 15 37
x 15 41
x 15 44
x 15 48
x 15 51
1 14 44
1 15 01
1 15 22
x 15 34
1 15 55
x 16 03
x 16 18
x 16 21
x 16 26

2.

3015

2.

3017

1 14 48
x 14 55
x 15 02
x 15 05
x 15 12
1 14 23 x 15 18
1 14 26 x 15 21
x 15 28
1 15 38
15 40
15 51
15 55
16 00
16 11
16 16
16 24
16 46
16 49
17 01
17 05
17 10
17 14
17 17
17 21
17 24
17 28
17 31
4 17 06
4 17 23
16 43
16 55
17 17
17 33
17 44
17 47
17 51

Mursko
Sredie

2.

3805

2.

7353

Mursko Lendava
Sredie

2.

3807

5 16 14
x 16 21
x 16 28
x 16 31
x 16 38
x 16 44 2 17 27 3 17 27
x 16 47 2 17 30 3 17 30
x 16 54
5 17 04

2.

3615

17 02
17 09
17 16
17 19
17 26
17 32
17 35
17 42
17 52

2.

3313

6 17 48
x 18 00
6 18 22
18 23
18 34
|
18 41

dol6
urmanec

2.

3103

18 01
18 08
|
|
18 27
|
|
18 48
|
18 57
|
19 05
|
19 13
|
|
|
19 25
19 01
19 18
6 18 43
x 18 52
6 19 14
19 27
19 38
19 41
19 45

2.

995

Zaprei

18 20
18 27
18 34
18 38
18 45
18 52
18 55
18 57
19 07
1 19 21
x 19 32
x 19 36
x 19 41
x 19 52
x 19 57
x 20 05
x 20 14
x 20 17
x 20 24
x 20 28
x 20 33
x 20 37
x 20 47
x 20 51
x 20 54
x 20 58
x 21 01
1 20 07
1 20 24
1 20 08
x 20 16
1 20 37
x 21 03
x 21 13
x 21 16
x 21 20

2.

3019

2 19 12
x 19 20
x 19 27
x 19 31
x 19 45
x 19 52
x 19 55
x 19 57
2 20 07

2.

3315

2.

3405

7 20 12
7 20 15
2 20 23 8 21 32
2 20 33 8 21 42

Mursko
Sredie

2.

3809

Zagreb Glavni kol.

12 10
12

112
114
117

47
49
52
58
61
67
73
76
83
86
91
95
98
100
104
105
107
0
12
0
5
21

41

km
0
6
0
7
13
15
21
28
30

12

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.
Murakeresztur
Kotoriba
akovec
Varadin
Zabok
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

94
94

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

prema

Budapest
K.

95

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

119
122
126
130

19 48 x 21 23
Kupljenovo
x 16 29
17 54
|
19 52 x 21 27
Pojatno
x 16 33
17 58
|
| x 21 36
Novi Dvori
x 16 38
18 02
18 52
800718 078009
3003
8013 8015 8017
3101
8023
991
20 01 x 3005
0 8107 441 x8005
18 58 8019
Zaprei
16 43 3001
21 41 8021
20 02 x 21 42
Zaprei
x 16 44
18 08
18 59
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
| x 21 47
|
134 Podsused Staj.
x 16 49
18 13
_Y x 16 53
20 10 x 21 51
|
137 Gajnice
18 17
XW
20 12 x 21 53
|
138 Vrape
x 16 55
18 19
| x 21 57
|
141 Kustoija
x 16 59
18 23
od Harmica Venezia Harmica
Harmica Varadin Harmica
urmanec
Harmica Kotoriba
20 18 xVaradin
19 14 Harmica
143 Zagreb Zapadni kol.
x 17 03Varadin
18 27
22 01
km Zagreb Glavni kol.
S.L.
20 22 1 22 05
0
19 18
145
1 17 07
18 31
0 Dobova
3
49
prema
Kopriv|
0
7 Savski Marof
nica
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
13Ne
vozi nedjeljom i blagdanom
Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| x 4 51
0 10
Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| x 4 54
0 13
25Ne
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
3 Vozi subotom
4 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom do 0
13.VI.
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
x 4 58
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
17 i od |24.VIII.2015.
|
7 38
Podsused
Staj.
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11Vozi
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 226.IV.2015.
5
nedjeljom
osim 5.IV.2015., a vozi
|
7 41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
6 Ne vozi subotom
7
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,
do 4.IX.2015.
Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15Ne
x 5 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
0 28 niti |od 23.VI.
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

10

Dobova
91

95

12
10
12

Murakeresztur .
Kotoriba .
Kotoriba
Donji Mihaljevec
Donji Kraljevec
ehovec
Mala Subotica
akovec Buzovec
akovec
akovec
Varadin
Varadin
Turin
Sveti Ilija
Kruljevac
Novi Marof
Maarevo
Podrute
Budinina
Hraina Trgovie
Konjina
Donji Lipovec
Zlatar Bistrica
Poznanovec
Bedekovina
pikovina
Dubrava Zaboka
Hum Lug
Zabok
Gornja Stubica
Zabok
urmanec
Krapina
Zabok
Zabok
Veliko Trgovie
einci
Luka

od

2 21 13
x 21 20
x 21 27
x 21 30
x 21 37
x 21 43
x 21 46
x 21 47
2 21 57

2.

2.

2 23 02
2 23 05

Gornja
Stubica

3235

3317

22 19
22 26
22 32
22 35
22 42
22 48
22 51
22 52
23 02

2.

3319

Zaprei

Zagreb Glavni kol.

12 10
12

112
114
117

47
49
52
58
61
67
73
76
83
86
91
95
98
100
104
105
107
0
12
0
5
21

41

km
0
6
0
7
13
15
21
28
30

12

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.
Murakeresztur
Kotoriba
akovec
Varadin
Zabok
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

96
96

10

Budapest
K.

97

12
10
12 12

Frankfurt (M) Smart


SKUPINE
uizmeu
meunarodnom
U
prometu(M)
Hrvatske iprijevozu
Njemake cijena prijevozne karte
Frankfurt
Smart
od Zagreba
barem est
osoba putuju
od
do Frankfurta
veijeftinije.
od 49 euracijena
(plaanje
u kunama).
U
prometu
izmeu
Hrvatske
Njemake
prijevozne
karte
Visina
povlastice
iznosi od 10% do
Broj
mjesta
je
ogranien.
od
Zagreba
Frankfurta
vekoje
od 49
(plaanje u kunama).
70%
a ovisi do
o zemljama
kroz
seeura
putuje.
Broj mjesta je ogranien.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

119 Kupljenovo
122 Pojatno
Dobova
Savski Marof
Zaprei
Zagreb Gl. kol.
126 Novi Dvori
0
130 Zaprei
119 Zaprei
Kupljenovo
134
122 Podsused
Pojatno Staj.
137
126 Gajnice
Novi Dvori
3101
8019
3005
8021
8023
991
0 8107 441 8005 3001 8007 8009 3003 8013 8015 8017
130 Vrape
Zaprei
138
141 Kustoija
Zaprei
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
143
Zagreb
Zapadni
kol.
134 Podsused Staj.
_Y
0
145
GajniceGlavni kol.
137 Zagreb
XW
prema
138 Vrape
141 Kustoija
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
143 Zagreb Zapadni kol.
kmNeZagreb
S.L.
2
vozi subotom,
nedjeljom i blagdanom
0
Glavni kol.
145
8 0NeDobova
vozi petkom od 16.I.prema
do 19.VI. i od 11.IX.2015,
3 49 niti 19.XII.2014., 30.IV., 3.VI., 7.X.2015., a vozi jo 1.V., 5.VI. i
|
0
Savski Marof
79.X.2015.
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
23Ne
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| x 4 51
0 10
Zaprei-Savska
x30.IV.,
x 5 34
6 14jo6 1.V.,
27 x 5.VI.
6 52
x 7 10
7 17
| xniti419.XII.2014.,
54
5 18 3.VI.,
6 38i
85Ne
vozi petkom od 16.I. do 19.VI. i 0od1311.IX.2015,
7.X.2015., a vozi
0 0 16
79.X.2015.
Zaprei
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| x 4 57
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| x 4 58
0 17
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

97

91

97

od

2.2.

3110
3000

1.2. 2. R
_Y

2. 2.

2. 2.

2.

2. 2. 2.

2. 2.

3112
B 314 3114
8000 31168002 3118 300231208004 3122
8006

Krapina
Zaprei

2.2.

3124
8008

1.2.2. R

3126
+212

1.2. 2. R

2.2.

3128
7810
+1212
8010

2.2.

3130
8012

urmanec
Savski Marof

Mimara

Mimara

km
V
V
Zagreb Glavni kol.
2 5 44 1 7 58
1 9Dugo
2 13 13 Dugo Dugo
14 04
0
03 1 11 20
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo
0
Zabok
2 6 49 1 9 01
2 14 14
15 05
38
01 1 12 17
km
Selo Dugo Selo
Selo1 10Selo
Selo
Selo
00Zabok
1 3 25 1 4 122202 5 15 2 6 19 2 7 07
9 09 1 10 38
12 26 3 12252432 14 25
15 10
Vinkovci
4
trucljevo
x
|
x
|
x
x
x
x
9
14
x
12
31
x
15 15
5
20
6
24
12
57
7
12
10
43
14
30
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
7 Sveti
Kri Selo
Zaretje
9 18
x 10 54741 125 35
19
6 275x087 22
4 43x 2
5 18
6 23 215
235
Dugo
0x 3 33 x 4 43030x 5 23
55 x 1360115x 14 34
6 40
9 Dukovec
9 21
x 10 65009 126 38
22
6 305x347 25
5 09x 2
5 44
6 50 215
0x | x |4 51x 5 26
256
Zagreb Gl. kol.
22 x 1360438x 14 37
7 06
110Velika
Ves
x
x
x
x
x
x
9
24
x
12
41
x
15
25
3
38
4
35
5
29
6
33
13
07
7
28
10
53
14
40
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
5 00
142Pristava
xx |4 38x | | x 5 33
x 10 65717 x126 45
29
Zagreb Krapinska
Zap. kol.
| x x14 44
|
5 16x 6 375x447 x325 549 28
5 58
6 59 x 15
29 xx 13 11
7 13
0
164Krapina
x
3
44
x
4
42
2
x
x
x
9
31
x
12
48
x
15
32
5
36
6
40
13
14
7
35
11
00
14
47
|
Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
xx4416
x 11 60122 x126 49
33
|
7Krapina
Vrape
| x x14 48
|
5 21x 6 415x497 x36 | 9 32
6 03
7 05 x 15
43x 4 43
34 xx 13 18
7 18
188Dolie
xx |4 46x 4 45
x 11 60325 x126 51
35
Gajnice
|
| x x14 50
|
5 24x 6 435x537 x38 | 9 34
6 06
7 08 x 15
37 xx 13 20
7 21
utnica
4
48
20
x
|
x
x
x
x
9
37
x
12
54
x
15
38
6
46
13
23
7
41
11
06
14
53
|
11 Podsused Staj.
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
001x14442349
21
1 11 60933 x126 57
41
446 089 40
Zaprei
|
15urmanec
x 13 26
| 2x14 56
|
5 322 6 4962
017 3
6 14
7 16 x 15
541 4 51
45 3
7 29
0 urmanec
15
00 x 7 30
Zaprei
|
| x
| 4
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16
3
Hromec
x
15
08
Zaprei-Savska
|
17
| x
| x 15
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19
7 33
7 Sveti
Rok ob Sutli
19 x
Brdovec
|
19
| x
| x 15
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22
7 36
9 Dobovec
22 x
0
Savski
Marof
|
22
2
x
|
x
|
5
42
6
11
6
24
6
43
7
25
2
6
55
11 Vidina
x 15 26 7 39
Savski Marof
|
x
| x
| 4 15 31
0
140Rogatec
.
7 Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
prema 0
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
1
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
2Ne
Vozi
od subotom,
ponedjeljka
do petka
osim blagdana
do 6.VII. i odod
27.VIII.2012.
3
vozi
nedjeljom
i blagdanom
do 23.XII.2014.,
12.I. do 27.III., od 7.IV. do 19.VI. i od 7.IX.2015.
3Ne
Ne vozi
vozi subotom,
subotom nedjeljom, blagdanom i 8.I., 27.IV., 2.V. i 31.X.2015., a vozi jo 6.I., 4. i 22.VI., 5.VIII. i 8.X.2015.
4
4
Vozi
od
10.VI.2012.
5 Ne vozi subotom
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

13
10

Zabok
Zagreb Gl. kol.

X
V

1. 2.2.R

2. 2.

2.

3134 8016
8014

2 16 28
Dugo
2
17 27
Selo
2 17 37
x 17 42
x7 17
00 45
6 7 03
x7 17
26 48
6 7 32
x
17
51
7 32
7 48
7 25
x7 17
|
37 55 7 53
x7 17
|
39 58 7 55
x7 17
|
42 59 7 58
x7 18
|
45 01 8 02
x
18
|
7 48 04 8 05
2
|
7 18
53 07 8 10
5 17
| 19
7 54
8 11
x 17
27
| 38 7 57
8 14
x 17
|
8
00
8 17
x 17
41 8 03
|
8 20
x 17 45
| 50
5 17
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling

15 24
16 26
5 16 31
x 16 36
x 16 40
x 16 43
x 7161646
x 7162150
x 16
| 53
x 16
| 54
x 16
| 56
x 16
| 59
57173502

2.2.

3132 *158
7812
992

Rogatec
Dobova

10
13
13
98
86
98

Croatia

od

3140

2.
19 23
20 28
1 20 45
x 20
19 50
23
x 20 53
28
x
1 20
20 56
45
x
20
x 20 59
50
x
x 21
20 03
53
x
x 21
20 06
56
x 21
20 07
59
x 21 09
03
x 21 12
06
1
x 21
21 15
07
x 21 09
x 21 12
1 21 15

2.
21 05
22 05
1 22 18
x 22
21 23
05
x 22 27
05
x
1 22
22 30
18
x
22
x 22 33
23
x
x 22
22 37
27
1
x 22
22 40
30
x 22 33
x 22 37
1 22 40

2.
3140

urmanec

X
V

Rogatec

Rogatec

10

99

Mnchen Smart
U
prometuSmart
izmeu Hrvatske i Njemake cijena prijevozne karte
Mnchen
Zagreb Gl. kol.
Zaprei
Savski Marof
Dobova
od
Zagrebaizmeu
do Mnchena
ve
od 39 euracijena prijevozne karte
U prometu
Hrvatske
i Njemake
(plaanje
u kunama).
Broj
mjesta
je8008ogranien.
od Zagreba
do3000Mnchena
ve
od 39
eura
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
2.
1. 2. R
2. Broj
2.
2.
2.
2. je 2.ogranien.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
(plaanje u kunama).
mjesta
_Y

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

2.
1 18 18
1 19 22
1 19 31
x
1 19
18 36
18
x
1 19 39
22
x
1 19
19 42
31
x
19
x 19 45
36
x
x 19
19 49
39
x
x 19
19 52
42
x 19 53
45
x 19 55
49
x 19 58
52
1
x 20
19 01
53
x 19 55
x 19 58
1 20 01

2.
3138

2.
3136

Krapina

3138

3136

Zabok

urmanec
99

km
Zagreb Glavni kol.
0
Zabok
38
od 0
km
0 Zabok
4 trucljevo
Zagreb Glavni kol.
0
7 Sveti
Kri Zaretje
0
Zabok
38
9
0 Dukovec
Zabok
11
Velika
Ves
4 trucljevo
14
7 Pristava
Sveti KriKrapinska
Zaretje
0
16
9 Krapina
Dukovec
11 Krapina
Velika Ves
18
14 Dolie
Pristava Krapinska
20
0
16 utnica
Krapina
0
21 urmanec
Krapina
0 urmanec
Dolie
18
3 Hromec
utnica
20
7 Sveti
Rok ob Sutli
0
urmanec
21
9
0 Dobovec
urmanec
11
3 Vidina
Hromec
0
14
7 Rogatec
Sveti Rok.
ob Sutli
prema
9 Dobovec
11 Vidina
0
14 Rogatec .
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
prema

13
13
Krapina

Zabok
99

10 13
13
13

od

Rogatec .
Vidina
Dobovec
Sveti Rok ob Sutli
Hromec
0
urmanec .
urmanec
utnica
Dolie
0
Krapina
Krapina
Pristava Krapinska
Velika Ves
Dukovec
Sveti Kri Zaretje
trucljevo
0
Zabok
Zabok
0
Zagreb Glavni kol.
prema

1 3 53
x 3 56
x 4 00
x 4 03
x 4 07
x 4 10
1 4 15
4 23
5 21

2.

2.

1 4 32
x 4 35
x 4 38
x 4 40
x 4 44
x 4 47
x 4 51
x 4 54
x 4 58
x 5 01
1 5 06
1 5 12
1 6 12

3113

3111

1 5 25
x 5 28
x 5 31
x 5 33
x 5 41
x 5 44
x 5 48
x 5 51
x 5 55
x 5 58
1 6 03
1 6 08
1 7 07
Zagreb
Glavni kol.

2.

3101

2 6 57
x 7 00
x 7 03
x 7 05
x 7 06
x 7 09
x 7 13
x 7 16
x 7 20
x 7 23
2 7 28

2.

3115

2 8 02
x 8 05
x 8 08
x 8 10
x 8 11
x 8 14
x 8 18
x 8 21
x 8 25
x 8 28
2 8 33
8 39
9 39

2.

3117

2.

3121

11 38
1 9 58
11 41
x 10 01
11 44
x 10 04
11 46
x 10 06
11 47
x 10 07
11 50
x 10 10
11 54
x 10 14
11 57
x 10 17
12 01
x 10 21
12 04
x 10 24
12 09
1 10 29
2 10 37 1 12 22
2 11 35 1 13 24

2.

3119

2 13 08
x 13 11
x 13 14
x 13 16
x 13 17
x 13 20
x 13 24
x 13 27
x 13 31
x 13 34
2 13 39
2 13 50
2 14 53

2.

3123

3 13 39
x 13 42
x 13 45
x 13 47
x 13 48
x 13 51
x 13 55
x 13 58
x 14 02
x 14 05
3 14 10

2.

3125

4 14 19
x 14 24
x 14 28
x 14 34
x 14 44
4 14 50

2.

7811

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 23.XII.2014., od 12.I. do 27.III., od 7.IV. do 19.VI. i od 7.IX.2015.
4 Ne vozi subotom, nedjeljom, blagdanom i 8.I., 27.IV., 2.V. i 31.X.2015., a vozi jo 6.I., 4. i 22.VI., 5.VIII. i 8.X.2015.
5 Ne vozi subotom

8
11
12
14
17
21
0
38

km
0
3
5
7
11
14
0
1
3
5

13
2.

3127

1 15 22
x 15 25
x 15 28
x 15 30
x 15 34
x 15 37
x 15 41
x 15 44
x 15 47
x 15 50
1 15 55
1 16 03
1 17 07

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba putuju
jeftinije.
Rogatec
urmanec
Krapina
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

16 43
16 46
16 49
16 51
16 55
16 58
17 02
17 05
17 09
17 12
17 17
17 33
18 31

2.

3129

5 16 40
x 16 45
x 16 49
x 16 55
x 17 05
5 17 11

2.

7813

17 48
17 51
17 54
17 56
18 00
18 03
18 07
18 10
18 14
18 17
18 22
18 23
19 18
Zagreb
Glavni kol.
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5

2.

3103

5 18 43
x 18 46
x 18 49
x 18 51
x 18 52
x 18 55
x 18 59
x 19 02
x 19 06
x 19 09
5 19 14
19 27
20 22

2.

3131

Zabok

100

13 10
13
100

2.
Harmica

3001
2.

3 4 48
x 4 51
x 4 54
x 4 57
5 12
x 4 58
5 17
x 5 03
5 21
x 5 06
5 24
x 5 09
5 28
x 5 12
15
2215
50 5 31
x
x 5
2219
53 5 35
3
x 22 57
2
x 5
2323
00 6 17
2
x 5
2350
04 6 37
x 23 07 9 16
1 23 12 10 01

2.
Harmica Varadin

2.
3137

2. U
3135
_Y
XW
2.
Venezia
S.L.
3 49
|
|
|
|
|
|
1 21|25
x 21|28
x 21 31
x 21|33
|
x 21|34
x 21
37
4 20
x 21 41
4 42
x 21
44
5 02
x 21
47
x 21 50
1 21 55

2.
3133

Dobova
Rogatec
.
0
Savski Marof
Vidina
Savski Marof
0 07
Dobovec
Brdovec
0 10
Sveti
Rok ob Sutli
Zaprei-Savska
0 13
Hromec
0
Zaprei
0 00 16
urmanec
Zaprei .
17
urmanec
1 20
08
Podsused Staj.
0 22
utnica
x 20
11
Gajnice
0 25
Dolie
x 20 14
Vrape
0 28
0
Krapina
x 20
16
Kustoija
0 31
Krapina
x 20
16
Zagreb Zap. kol.
0 34
Pristava
Krapinska
x
20
19
0 x 20
Zagreb Gl. kol.
0 38
Velika Ves
23
Zagreb Gl. kol.
4 08
Dukovec
x120
26
Dugo
4 34
Sveti
KriSelo
Zaretje
x120
29
Slavonski
Brod
trucljevo
x 20 32
Vinkovci
0 1 20 37
Zabok
Zabok
1 21 03
0 1 22 05
Zagreb Glavni kol.
prema
Budapest
prema
K.

od
od

8005

441

8107

3 5 12
x 5 15
x 5 18
x 5 21
x 5 22
x 5 27
x 5 31
x 5 35
x 5 38
x 5 41
3 5 45
3 5 47
3 6 12

2.

8007
2.

3003
2.

8013

5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

2.

8015

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Krapina

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zabok

Zagreb Gl. kol.


101

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

3 5 28
x 5 31
x 5 34
x 5 37
x 5 38
x 5 43
x 5 46
x 5 49
x 5 53
x 5 56
3 6 00
6 04
6 30

Harmica Varadin Harmica

2.

8009

urmanec

Rogatec

1 Ne
Ne vozi
vozi nedjeljom
nedjeljom ii blagdanom
blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
1
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

km
km
0
0
7
3
0
5
3
7
5
11
7
14
0
11
1
14
3
15
5
18
20
8
22
11
12
14
17
21
0
38

10
13
Savski Marof

Dobova
91

101

13
10
13

od

3000
B 314

1.2.2. R
_Y

3210
3000

2.2.

2.
2.

3002
8000
2.2.

3200
8002
2.2.

3004
3002

Zaprei

2.2.

2. 2.
2.

2. 1. 2. R 2. 1. 2. R 2.

2.

2. 2.

2. 2.

3212 80063006 80083214+212


3216+1212
3008 8010 3218
8004
8012 3010992

Savski Marof

Mimara

Mimara

X
V

2. 2. R
1.

2.2.

3220
*158 3012
8014

2.2.

3222
8016

Gornja Stubica
Dobova

km
V
V
Zagreb Glavni kol.
1 11 20
2 13 13
04 15 24
2 16
0
5 44 1dol2
28
7 58 1 9 03 Dugo Dugo
od
Beograd 2Dugo
Dugo 14Dugo
Dugo
0
Zabok
2Selo
1 12 17
2 14 14
05 16 26
2 17
38
6 49 1
27
9 01
km
Dugo
Selo1 10 01 Selo
Selo
Selo 15 Selo
Selo
00Zabok
1 5 13 2 51 44
243
14 17 2 14 22 15 13 16 28 3 16 34 2 17 34 17 40
Vinkovci
20 2 6 56 1 9 06 1 10 03 1 10 41 1 12 23 1 12 29 2
2
Hum
Lug
x
2
5
47
x
x
x
x
2
x
1
1
2
15
16
16
31
2
6
59
10
06
12
26
14
25
17
37 17 43
5
16
10
44
12
32
14
20
16
37
9
09
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
4 Oroslavje
x510
x 15
x 16 40
177 46
14 23
1847 5 41
6 2315
219
7 00 6
03
235
Dugo Selo
0x 5 19 4 30 4 43 x2 9 51208
5x5512 35 6
6 40
7 Stubike
Toplice
x510
x 38
x 16 44
177 50
14 27
4451 6 09
6 5015
223
7 26 6
32
0x 5 23 4 51 5 09 x2 9 51634
256
Zagreb
Gl. kol.
6x2212 39 6
7 06
90Donja
Stubica
x
x
x
x
x
17
53
x
15
26
5
26
10
54
12
42
14
30
16
47
9
19
Zagreb Gl. kol.
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
4 34
7 25
5 00
0 11
122Gornja
3 16 51
|
|
ZagrebStubica
Zap. kol.
x 5430
| 14 x34 |
7 21
5 16 1 9 52344 x 5 54 1
510
5858 6 17 x 61
6 5915
x 30
7 37 177 57
53
38
2912x46 2
7 13
Varadin|
prema
| Varadin
4 Kustoija
x 4 40 Mala| Varadin
x |
| x Varadin
|
5 18
5 46 Varadin
6 00
6Varadin
19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
|
|
|
7 Vrape
x 4 43 Subotica
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
|
|
|
8 Gajnice
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| nedjeljom
x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 401xNe vozi
11 x 7 24
7 48
8 05
i7
3014
3016
3226
3228 6 33
3020
01
7 35
|
|
15 Zaprei
x 6 45 x
| x
|
5 32
6 01 33018
7blagdanom
16 x 7 29
7 53
8 10
6 08 6 14
4 54 3224
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Zaprei
|
|
| nedjeljom
x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 463xNe vozi
7
16
x
7
54
7
30
i blagdanom do 13.VI. i od 24.VIII.2015. 8 11
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
od 0
|
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
km0 Savski Marof
|
|
x
| x
|
Zagreb Glavni kol.
21 05
1 22 24
07 Dobova
01 18 18 5 31 19 23
7 56
4 7 21 5 7 21
Zabok
20 28 Harmica Budin22 05
1 23 21
38
19 22 Villach Harmica
Frankfurt Frankfurt
prema0 1Kotoriba
Harmica
Kotoriba Wien Harmica
0 Zabok
1 19 28 1Hbf
22 15 2 22 21 1 23 22
19 34 20 30 2 20 40 ina
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
2 Hum Lug
1 19 31 x 19 37 20 33 x 20 43 22 18 x 22 24 1 23 25
Oroslavje
x 19 40
x 20 46
x 22 27
14 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom
Stubike
Toplice do petka osim blagdana
x 19 do
x 22 31
44 6.VII. i odx 27.VIII.2012.
20 50
27 Vozi
od ponedjeljka
Donja
x 19 47
x 20 53
x 22 34
39 Ne
voziStubica
subotom
0
12
Gornja
Stubica
1
2
2 22 38
19
51
20
57
4 Vozi od 10.VI.2012.
Varadin
Varadin
akovec
Varadin
prema
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

14
10

Zabok
Zagreb Gl. kol.

10
14
14
102
86
102

Croatia

2.
3001

441

8005

3001

8007

8009

3003

8013

8015

8017

3101

Zaprei

2 21 07
x 21 11
x 21 14
x 21 18
x 21 21
2 21 24

2 22 48
x 22 52
x 22 55
x 22 59
x 23 02
2 23 05

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

od
dol1
Kotoriba
prema
Budapest
km
Kotoriba
K.
0 Gornja Stubica
3 17 06
19 01 1 20 07
Donja
19 05 x 20 11
10 do 26.VIII.2012.
13Ne
vozi Stubica
nedjeljom i blagdanom xod17
25.VI.
Stubike
Toplice do petka osim
x 17blagdana
08 i xod20
13
14
25
od ponedjeljka
do 19
6.VII.
27.VIII.2012.
8Vozi
Oroslavje
x 17 17
19
12 x 20
18
3
voziLug
nedjeljom i blagdanom x 17 20 17 28 19 15 x 20 21 1 20 58
10Ne
Hum
4
vozi subotom, nedjeljom i0blagdanom
12Ne
Zabok
3 17 23 17 31 19 18 1 20 24 1 21 01
0
Zabok
17 33 19 27
1 21 03
0
38
Zagreb Glavni kol.
18 31 20 22
1 22 05
prema

km
0
km
7
0
0
3
3
5
5
8
7
10
12
11
0
14
38
15
18
20
22

8107

Gornja Stubica

Savski Marof

8019

3005

8021

8023

991

Zabok

Zagreb Gl. kol.

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3003
3005
3215
3007
3217
3009
3219
3011
3221
3013
3223
3015
3225
_Y 3213
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
S.L.
Varadin
dol1
Budindol2
Varadin
Varadin
od Varadin Varadin
Dobova
3 49
Kotoriba
akovec
ina
|
0
Savski Marof
Gornja
Stubica
1
2
1
1
2
1
15 40
9
40
11
56
13
25
14
44
5
42
6
28
Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
Donja
Stubica
xx 6532
x 13 29 6 49
x 14x487 07
15 44
12 00
Brdovec
6 10 x6 23
x 6 35
7 14
| xx 5446
0 10
51
15 x 5 31x 9 44
Stubike
Toplice
x
x
x
x
x
x
15 47
5
49
6
35
9
47
12
03
13
32
14
51
Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| x 4 54
0 13
Oroslavje
xx 6539
x 13 36 6 55
x 14x557 13
15 51
12 07
0
Zaprei
6 17 x6 30
x 6 41
7 20
| xx 5453
0 16
57
21 x 5 37x 9 51
4
15
1
1
8
34
2
1
2
1
5
07
6
13
10
32
12
17
13
45
15
48
Hum
Lug
x
x
x
x
x
x
15 54 7 33
5
56
6
42
9
54
12
10
13
39
14
58
Zaprei
122
582 106 35
6 51
x 5459
x 6545
18 1
6 31
x 61
6256
x017 1
7 22
| 1
17 1 5 10
581 6516
22 x 8537
381 9557
42
1415 51
0
40 18
12 20 2
133
48 7109
Zabok
15 57
12 13
13
42
15
|
7 38
Podsused Staj.
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
Zabok
40 23
12 22 |
13x50 7 17 x 7 1
7 41
Gajnice
211
6 062 106 37
x 6508
x 6555
26 6 40 x 61
7205
7 31
| 1
25 1 5 12
061 6527
31 x 8539
46
50
2316 03
0
Zagreb Glavni kol.
5 21 1 6 12 1 7 07 1 7 30 1 7 49
9 39
2 11 35
1 13 24
2 14 53
1 17 07
Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
prema
|
Kustoija
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
Zagreb Zap. kol.
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
Zagreb Gl. kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
13227
6
25
6144Ne7 vozi
01 4
7 23
7 51
4 42 2
4 08
7 38
5 23 32316 17 3
5 47 3233
6 04
7 11
nedjeljom
i blagdanom
3229
3019
3235
Dugo Selo
1 4 34 3017
6 37 3
6
50
7209Ne7 vozi
29 4
48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 12
6 30
7 39
subotom,
nedjeljom7i blagdanom
Slavonski Brod
9 16
11
28
3
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
do
13.VI.
i
od
24.VIII.2015.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Vinkovci
10 01
12 25

10
14

Dobova
91

103
103

14
10
14

od

3503
B 314

1.2.2. R
_Y

3501
3000

2.2.

2.
2.

3505
8000
2.2.

3507
8002
2.2.

3509
3002

Zaprei

2.2.

2. 2.

2. 2. 1. 2. R

3511 8006
3513 80083515+212
8004

Mimara

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
V
16 53 1 20 19
0 Golubovec
5 49 3Dugo
6 37 3dol2
8 18 2 11 50 3
14 13Dugo
od 1 4 26 2
Beograd
Dugo
x 4 41 x 6 05 x Selo
8 Lepoglava
6 53 xDugo
8 33
14 28 Selo17 08 x 20 34
km
Selox 12 05 xSelo
x 4 46 x 61 10
120Kuljevica
Vinkovci
20 x 6 58 x 8 38 x 12 10 x 14 33 17 13 x 20 39 2 43
x 4 51 x 61 15
14
65Ivanec
Slavonski Brod
58 x 7 03 x 8 43 x 12 15 x 14 47 17 18 x 20 44 3 31
18 Stanjevec
20 49 6 15
4 08
43 x2 8 54808x 12 20 x514
1852 5 17
41 23 5x 55
235
Dugo Selo
0x 4 56 x 64 20
30 x 7
TunoGl. kol.
22 Cerje
20 55 6 38
5 15
09 x2 8 55534x 12 26 x514
4458 6 17
09 29 6x 22
0x 5 02 x 64 27
256
Zagreb
51 x 7
x
x
x
x
x
x
17
33
x
250Vidovec
5
06
6
31
7
19
8
59
12
30
15
02
20 4
59 6 50
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24
5 00
1
342Varadin
21 x09 |
Zagreb Zap. kol.
x 5416
x 6129
5 29
16 3 9 509442x125 40
515
5812 6 17
17 43
38 2 6 |41 3 7
54 3
prema
|
4 Kustoija
x 4 40
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
|
7 Vrape
x 4 43
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
|
8 Gajnice
x 4 46
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
111
NePodsused
vozi subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
Staj.
|
x 4 49
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
215
NeZaprei
vozi nedjeljom i blagdanom0 1 4 54
|
|
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
3 NeZaprei
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom i 4.IV.2015.,
osim 20.XII.2014.,
a u6razdoblju
od x17.I.
dox
|
|
5 33
6 02
15
6 34
6 46
13.VI.
i
od
12.IX.2015.
ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
|
17 Zaprei-Savska
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
|
19 Brdovec
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
0
|
22 Savski Marof
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
0 Savski Marof
|
x
|
0
7 Dobova
4 7 21
5 31
Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
(Main) Hbf
Hbf
ina

15
10

Golubovec
Zagreb Gl. kol.

Dugo
Selo

Dugo
Selo
2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

2.

8012

2.

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Varadin
Dobova

10
15
15
104
86
104

Croatia

Mimara

Varadin

8107

441

8005

3001

8007

8009

Savski Marof

3003

8013

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

Golubovec

Zagreb Gl. kol.


105

15
10
15

Jadran (Rijeka i Split), Vinkovci i Varadin.

prema
Budapest
Popust
75
i 85%
za
putovanja
djece predkolske
K. skupna
Popustodod
75
i 85%
za skupna
putovanja
djece predkolske
1 Ne vozi nedjeljom
i blagdanom
od 25.VI. do 26.VIII.2012.
dobi,
uenika
i
studenata
2 Vozi od ponedjeljka
do petka osimiblagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
dobi,
uenika
studenata
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Pravo
na
popust
imaju
skupine djece predkolske dobi, uenika
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Pravo
na popust imaju
skupine djece predkolske dobi, uenika
i studenata koji putuju u organizaciji obrazovne ustanove.
iSKUPINE
studenata
putuju u organizaciji
obrazovne ustanove.
u koji
meunarodnom
prijevozu
Takva
putovanja
mogu se organizirati
samo u odreene dane
putovanja
mogu
se organizirati
u odreene dane
od
barem
est
osoba
putuju
jeftinije. samo
iTakva
u odreenim
vlakovima.
Detaljne
informacije
i odobrenja
iVisina
unavedena
odreenim
vlakovima.
Detaljne
informacije
i odobrenja
za
putovanja
izdajuod
regionalne
Zagreb,
povlastice
iznosi
10% dojedinice
za
navedena
izdaju
regionalne
jedinice Zagreb,
Jadran
Split),
Vinkovci
i Varadin.
70%
a(Rijeka
ovisi oi putovanja
zemljama
kroz
koje
se putuje.

2.
3500

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3502
3504
3506
3508
3510
3512
3514
_Y
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
S.L.
od
km0 Dobova
3 49
07 Varadin
0 1 5 27 1 6| 55 2 10 17 1 13 12 14 15 3 15 44 3 19 18 3 22 25
Savski Marof
x 0507
x 410
25
x 15 54 x 19628
90 Vidovec
37 x 7| 05 3
22 35
Savski Marof
3 5 12143
07 x6 20
4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
4827 x 13 22
5 28
Tuno
x 0510
x 15 58 x 19632
123 Cerje
41 x 7| 18 xx 410
22 39
Brdovec
x 5 1514x30
10 x6 23
x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
5131 x 13 26
5 31
x
x
x
x
14
35
x
x
x
165 Stanjevec
5
46
7
23
10
36
13
31
16
03
19
37
22 44
Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27
x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| x 4 54
0 13
x 16 09 x 19643
207 Ivanec
51 x 7| 29 xx 410
22 50
0 x 0516
Zaprei
x 5 2114x41
17 x6 30
x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
5742 x 13 37
5 37
x 0517
x 16 13
22 Kuljevica
55 x 7| 33 xx 410
13 41
22 54
7 33
Zaprei
5 58x 19647
6 51
x 5 2214x45
18 x6 31
x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
5846 x5 12
5 38
Lepoglava
x
x
x
x
14
51
x
x
x
26
6
07
7
38
10
51
13
47
16
19
19
52
22
59
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 1 00622
3 16 36
34
24 1 7| 55 x2511
14 04
23 16
|
7 41
Gajnice
5 21
6 063 20609
14 Golubovec
x 5 3115x08
26 3
6 40
x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
25
0608 1
5 46
prema
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
1
vozi subotom,
u razdoblju
0
7 53
Zagreb
Gl. kol. nedjeljom i blagdanom
7 12
5 35 3 5 45a 3
6 od
20 17.I.6 do
22Ne
39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 osim
0 38 i 4.IV.2015.,
19 20.XII.2014.,
6 00
13.VI.
i od 12.IX.2015.
Zagreb
Gl. kol. ne vozi nedjeljom
1 4 08 i blagdanom
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
2 Ne vozi
nedjeljom
i blagdanom 1 4 34
Dugo
Selo
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
3 Ne vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

10
15

Dobova
91

105

B 3602
314

1. 2.2.R
_Y

3600
3000

2.2.

2. 2.

3604
8000

2. 2.

3606
8002

2. 2.
2.

2. 2.

300264028004 3608
8006

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od
Klotar
km
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
1 4 30
5 45 2
2Selo
0 Koprivnica
11 24 2 13 07
43
km
Dugo
Selo 8 33
Selo1 14
Selo
Subotica
x 4 37
60Kunovec
Vinkovci
1 52052 x 8 40 x 11 31 x 13 14 x 14 50
Rasinja
x
6
03
x
x
x
x
9
4
42
8
45
11
36
13
19
15
01
65
Slavonski Brod
1 58
x 15506
14 ukovec
8 50
2 x 511
0841 x 13 24
5 18
41
235
Dugo Selo
0xx 44 47
4 63008 x 4 43
Ludbreg
6
13
x
x
x
x
19
56
8
55
11
46
13
33
15
5 09 2 5 34
5 44
611
09
0
256
Zagreb Gl. kol.
4 51
x
6
18
x
x
x
x
250Martijanec
5
01
9
00
11
51
13
38
15
16
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13
5 00
xx 45 38
x 15619
282Novakovec
04
9 03 x 511
13 41
|6 22 x 5 16
Zagreb Zap. kol.
x x5 54
4454
5 58
17
xx 45 40
x 15623
304Jalabet
08
9 07 x 511
|6 26 x 5 18
Kustoija
x x| 13 45
4658
6 00
19
xx 45 43
x 15628
367Zbelava
13
9 12 x 512
|6 32 x 5 21
Vrape
x x| 13 50
4903
6 03
22
0 1x 45 46
6 38 2 9 18 2 12 09 2 13 56 1 15 34
42 Varadin
19
|
8 Gajnice
5 24
5 53 x |
6 06
6 25
prema
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
5 56 x |
6 09
6 28
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33
Zaprei
|
5
33
6
02
6
15
6 34
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
5 36
6 05
6 18
6 37
217
NeZaprei-Savska
vozi nedjeljom i blagdanom
Brdovec
|
19
5
39
6
08
6
21
6 40
322
Vozi
nedjeljom
Savski
Marofosim 5.IV.2015.,0a vozi 6.IV.2015.
|
5 42
6 11
6 24
6 43
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Hbf
ina

16
10

Koprivnica
Zagreb Gl. kol.

2. R
1. 2.

3612
+212

15 38 2 17 10
15 45 x 17
2 17
43
15 50 x 17
3 22
31
15
55 x 17
5 55
6 27
15
16
00 x 17
6 22
6 32
38
16
05
x
17
37
2 6 24 4 6 50
08 xx 17|40
x 16
6 29
20 xx 17|44
x 16
6 31
25 xx 17|49
x 16
6 34
16 31 2 17 55
x 6 37 x
|
x 6 40 x
|
x 6 45 x
|
x 6 46 x
|
x 6 49 x
|
x 6 52 x
|
2 6 55 x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.2.

3610
8008

2.2.

2. 2.
2.
X
V

2.1. 2. R

8016
2.

2.

V
Dugo Dugo
Dugo
1 19 14
20 22
1 17 54 3
18 02Selo
Selo
Selo
20 29
x
| x 18 09 x 19 21
20 33
x
| x 18 14 x 19 26
20 38
x
| x6 18
23 19
2 6x 4019 31
7 00 6 7 03
20 43
x 18 12 x6 18
50 24
2 7x 0619 40
7 26 6 7 32
x
x
20
48
x
|
18
29
19
45
5 6 50 6 55 2 7 08
7 16
7 32
7 48
7 25
x
|| x6 18
x
59 32
x 7x 1319 487 21 20 51|
7 37
7 53
x
|| x7 18
x
01 36
x 7x 1519 51 | 20 55|
7 39
7 55
x
|| x7 18
x
05 41
x 7x 1819 56 | 21 00|
7 42
7 58
21 06
1 18 29 3 18 47 1 20 02
|
|
x
|
7 08 x 7 21
7 45
8 02
Kotoriba
Kotoriba
|
|
x
|
7 11 x 7 24
7 48
8 05
7 35
|
x
|
7 16 x 7 29
7 53
8 10
|
x
|
7 16 x 7 30
7 54
8 11
|
x
|
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|
x
|
7 22 x 7 36
8 00
8 17
|
x
|
7 25 2 7 39
8 03
8 20
|
x
|
7 56
5 7 21
Frankfurt
Kotoriba Wien Harmica
(Main) Hbf
Meidling

1.2. 2.UR

8014

Varadin
Dobova

+570 8010
3614 80123616 992 3618
+1212
*158

Savski Marof

10
16
16
106
86
106

Croatia

Mimara

Mimara

Varadin

+571

441
2. U

3601

8107
2.

80052.

3603

3001 2.

3605

8007 2. 8009

3607
2.3003

3611

Savski Marof

8013
2.

3613

8015
2.

3615

3617

8017 2. 3101 2. 8019

6403

Zaprei

Budapest
K.

3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

Varadin

2.

3005

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Koprivnica

Koprivnica
Zagreb Gl. kol.

Rail Plus
SKUPINE
u meunarodnom
prijevozu
Ponuda
Rail
Plus namijenjena
je putnicima koji putuju vie
Rail
Plus
od barem
est
osobaKupnjom
putuju jeftinije.
puta
tijekom
godine.
iskaznice Rail Plus putnici
Ponuda
Rail
Plus
namijenjena
je
putnicima
putuju
vie
Visina povlastice
odod
10%
do
ostvaruju
pravo naiznosi
popust
25%
prilikom koji
svakog
putovanja.
puta
tijekom
Kupnjom
iskaznice
Rail Plus putnici
70% a
ovisi ogodine.
zemljama
kroz koje
se putuje.
ostvaruju pravo na popust od 25% prilikom svakog putovanja.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

2.
3601

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
+571
3603
3605
3607
3611
3613
3615
6403
3617
_Y
Kotoriba
od
XW
2.
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
km
od 1
Venezia
Harmica
Varadin
Varadin
0 Varadin
1 6 52
1 10 22 1 13Harmica
14
26 1Harmica
19urmanec
15 2 22 Harmica
4 31 2
5 34 Harmica
08
16 05 3 17 07
15
km
S.L.
6 Zbelava
x 4 37 x
| x 6 58 x 10 28 x 13 14
14 32 x 16 11 x 17 13
19 21 x 22 21
od x 4 43 x 3 |
12
14 37 x 16 17 xKotoriba
19 27 x 22 27
17 19
Dobova
0 Jalabet
49 x 7 03 x 10 34 x 13 20
14
0 x 4 46 x || x 7 06 x 10 37 x 13 23 14 40 x 16 20 x 17 22 19 30 x 22 30
Savski Marof
7 Novakovec
km
17
x 0407
x 4 48
49 x || 3
7 09 x 10 40
17 25
0 Martijanec
Savski Marof
3 5x1213326
07 x6 20
4 6 3219 33 x 22 336 46
5 28 14 43 x 16623
0
Varadin
1 0410
2 5| 53
14 51
1 10 46
1
26 x
1 16629
3
15 x
2 22 39
31 x
34xx
6 15
52 x
22
08
05
07
156 49
23
x
55
7
17 31
3 Ludbreg
Brdovec
x 5x
10 x
6 23
x 6 3519 39
1513x 32
5 31 14 49
6
Zbelava
x
x
|
x
x
x
14
32
x
x
4
37
6
58
10
28
13
14
16
11
17
13
28
53
43 x 22 21
59
7 19
50
436 52
5 ukovec
Zaprei-Savska
x 5 18 x 36
633
14 6 27 35
x 6 3819 21
| x 4 54
0 13
5 34
12
Jalabet
37 x 16639
27 x 22 48
416
43 x || xx 4 57
03 x 10 56
34
20
17
19
276 55
33
x 05
05
7 24
17 41
0
7 Rasinja
Zaprei
x 5x2113x 42
17 x6 30
x 6 4119 49
5 37 14 59
14
x 04
x2213x 23
14
x 16620
x6 31
19 30
x 51
46
7 06
10
17 22
22 30
Kunovec
Subotica
36 Novakovec
15 40
03
53 6
517
09 x || xx 4 58
28 x5 12
11 37
00
46
43
45
526 56
Zaprei
5
58
x
18
x
5
5
38
6
42
17 Koprivnica
Martijanec
x 5
x 6|09 1
x 7 35
x 11
x 13 53
14 10
43 1
x 16 50
x 17 52
19 00
33 2
x 22 59
4
49
09
10
40
26
23
25
33
0
42
1
2
1
1
15
3
20
16
07
|
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01
| x 5 03
0 22
23
5| 53xx 5 06
55 x Zagreb
7 15 x5 21
10 46
17 31
prema x 0425
Gajnice
6 06x 16629
14 Ludbreg
x 5x3113x 32
26 x6 40
x 6 Virovitica
5 46 14 49
5019 39 x| 22 397 05
28 ukovec
x 4 59 xGlavni|kol. x 7 19 x 10 50 x 13 36
14 53 x 16 33 x 17 35
19 43 x 22 43
Vrape
|
5
24
6
09
15
x
x
x
6
29
6
44
x
|
0
28
5
09
5
35
5
49
6
54
33 Rasinja
x 5 05 x
| x 7 24 x 10 56 x 13 42
14 59 x 16 39 x 17 41
19 49 x 22 487 09
KustoijaSubotica
6 13x 16643
18 Kunovec
x 5x3813x 46
32 x6 47
x 6 5819 53 x| 22 527 12
0 31
5 53 15 03
36
09 x || xx 5 12
7 28 x5 28
11 00
17 45
1
Ne
vozi nedjeljom
i blagdanom x 0534
Zagreb
Zap.
kol.
5
31
6
16
20
x
x
x
6
35
6
50
x
|
5
15
5
41
5
56
7
01
00 1 053816 2 4620
Koprivnica
42Ne
15 10 1 16 50 3 17 52
20 00 7
208
09 1 7 35 1 11 07 1 13 53
22 597 15
2
vozi subotom,
Gl. kol. nedjeljom i blagdanom
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb
3 5 19
6 39 6 54 4 7 05
7 19
Zagreb
prema a vozi 6.IV.2015.
Virovitica
3 VoziZagreb
nedjeljom
osim
5.IV.2015.,
Gl. kol.
1 4 08 Glavni
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
4 42
6 04
kol. 2 5 23
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
5 02 2 5 50
6 30
Slavonski
Brod
9
16
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Vinkovci
10 01
2 Ne vozi
subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Vozi nedjeljom osim 5.IV.2015., a vozi 6.IV.2015.

16
10
16

Varadin
Dobova
107

91

107
107

16
10
16 16

od

3901
B 314

1.2.2. R
_Y

7801
3000

2.2.

2.
2.

7803
8000
2.
2.

3903
8002
2.
2.

3905
3002

Zaprei

2. 2.
2.

2.

2.

2. 1. 2. R 2. 1. 2. R

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

Dugo
Selo
2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

6 23
6 50
6 55
6 59
7 01
7 05
7 08
7 11
7 16
7 16
7 19
7 22
7 25

2.

8012

Dugo
Selo

2.

3907 8006 39098008 7807


8004
+2123911+1212 8010

Savski Marof

Mimara

Mimara

km
V
V
3 13 25
3 14 49 18 10 3 19 25
0 akovec .
6 30 1Dugo
10 10 3dol2
11 46 4 12 22 Dugo
od 1 5 20 2
Beograd
Dugo
| x 19 30
x | x 6 35 x Selo| Dugo
x 11Selo
x 14 54
4 Dunjkovec
51 x 12 27 x
km
Selo13 30Selo
| 2343
x | 2 6 39 x
| 3 11 55 4 12 31 3 13 34 3 14 58
70Macinec
19 34
Vinkovci
0 1 5 33 11 20
18 23 3 31
. Brod
12
65Sredie
Slavonski
58 1 10 23
Sredie 6 15
prema 0Sredie
4 43 2 5 08
5 18
5 41
235
Dugo Selo
5 55
4 30 Sredie
5 09 2 5 34
5 44
6 09
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
4 51
6 38
0 Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50
5 00
12
NeZagreb
vozi subotom,
Zap. kol.nedjeljom i blagdanom
x 4 38 niti |8.I., 27.IV.,
| x
|
5 16 2.V. i 531.X.2015.
44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
24
NeKustoija
vozi nedjeljom i blagdanom x 4 40
|
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
37
NeVrape
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
x 4 43
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
48
Vozi
subotom
Gajnice
|
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
0 1 4 54
|
15 Zaprei
| x
|
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
Zaprei
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
0
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
0 Savski Marof
|
x
| x
|
0
7 Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina

17
10

akovec
Zagreb Gl. kol.

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Sredie
Dobova

10
17
17
108
86
108

Croatia

Sredie

8107

441

8005

3001

8007

8009

Savski Marof

3003

8013

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

akovec

Zagreb Gl. kol.


109

dok se za ostale zemlje karte mogu kupiti i na dan putovanja.

City Star
prema
Ponuda
Star Budapest
omoguuje
povoljnije povratno putovanje
K.
City StarCity
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
putnicima
Sloveniju,
Njemaku,povratno
vicarsku,
eku,
2 Vozi od ponedjeljkaCity
dou
petka
osim
blagdana
do 6.VII. Austriju,
i od 27.VIII.2012. povoljnije
Ponuda
Star
omoguuje
putovanje
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Srbiju,
Crnuu Goru,
Makedoniju
i Slovaku
(suputnicima
nudi
putnicima
Sloveniju,
Austriju,
Njemaku,
vicarsku,se
eku,
dodatni
popust
od 50%,
a krozprijevozu
vicarsku
od (suputnicima
10% na redovitu
Srbiju,
Crnu
Goru,
Makedoniju
i Slovaku
se nudi
SKUPINE
u meunarodnom
cijenu
karte
za City
Zakroz
putovanje
u Austriju,
Njemaku
dodatni
popust
od Star).
50%,
a
vicarsku
od 10%
na redovitu
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
icijenu
vicarsku
kartu
jeiznosi
potrebno
kupiti
najmanje
tri danaNjemaku
ranije
karte
za City
Star).od
Za10%
putovanje
u Austriju,
Visina
povlastice
do
dok
se
za ostale
zemlje
karte
i na dan
putovanja.
i70%
vicarsku
kartu
je potrebno
kupitikupiti
tri dana
ranije
a ovisi
o zemljama
krozmogu
koje
senajmanje
putuje.

2.
7800

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3900
7802
3902
3904
3906
3908
7806
3910
_Y
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
S.L.
od
km
0 Dobova
3 49
.
0
17 48
| 1 8 28
0 1 4 59
Savski Marof
7 Sredie
45
3513
x 0|07 2 6 49
5
1212
413
19642
0 Macinec
Savski Marof
6 46
2 7 04
7 11
| x3 4| 48 3 12 03 3
2844 3 15 08 6 07 |6 2034
32
x 5
x 0|10 x 6 53
8
1215
45xx 513
3 Dunjkovec
Brdovec
6 49
x 7 07
7 14
| xx 4| 51 x 12 07 x
3148 x 15 12 6 10 |6 23x x19646
35
0
2
3
4
3
3
18
01
3
akovec
.
1
5
12
1
8
41
12
6
58
12
12
12
50
13
53
15
17
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x19651
6 52
x 7 10
7 17
| x 4 54
0 13
38
prema 0
7 Zaprei
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| x 4 57
0 16
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| x 4 58
0 17
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
1
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
7 41
Gajnice
21 x 5 31 x 5 46
6 06
14Ne
x 5 062.V. 5i 31.X.2015.
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| 27.IV.,
0 25 niti 8.I.,
2
vozi nedjeljom i blagdanom
Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15Ne
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
3
Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
4
subotom
7 49
Zagreb
Zap. kol.
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20Vozi
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

10
17

Dobova
91

109

17
10
17

od

B3090
314

3802
8000

7350
8002

Savski Marof

2. 2.

2.1. 2. R

2. 1. 2. R 2. 2.

2.2.

3804 80043308 8006 38068008 7352


3002
+212 3310
+121238088010 3312
8012

1. 2.
2. R
2.2.
2.2.
2.2.
2. 2. 2.
_Y
Varadin Konjina Varadin Varadin Varadin Varadin

2.2.

3800
3000

Zaprei

2.2.

3618
992

1. 2.
2. R

3314
*158

8016
2.

8014
2.

Lendava
Dobova

Croatia

Mimara

Mimara

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

Varadin
Varadin Kopriv- Varadin
X
km
nica
V
V
V
1
5
38
2
3
1
2
15
27
2
3
16
53
4
19
30
5
21
24
6
22
29 Dugo
0 akovec .
5
23
10
57
10
57
13
31
15
32
15
32
19
24
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
x 5 26
5 41 x Selo
x 11
2 15 31
34 5 21 27 6 22 32 Selo
2 akovec Buzovec
11 00Dugo
00 x 13 34 Selo
27 19Selo
km
Selo
Selox 15 35 x 15 35 16 56 x 19 Selo
Selo Rok
x 5 32
x 15 41 x 15 412 43
x 19 33
70Novo
Vinkovci
1 20 x 11 06 x 11 06 x 13 40
x 5 38
x 15 47 x 15 473 31
x 19 39
12
65Vratiinec
Slavonski Brod
1 58 x 11 12 x 11 12 x 13 46
x 15 576 15
4 19 64523 2 6 40
17 Mursko
22 1 13 52 5 18
5 08
52
4115 53
7 00 6 7 03
235
DugoSredie
Selo
01 5 44 4 30 241143182x 11
5 55
00
.Gl. kol.
3 11
3 16 066 38
23 Lendava
31
5 09 2
5 34
5 44
6 09
6 50 2 7 06
7 26 6 7 32
256
Zagreb
6 22
4 51
prema
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
0 Zagreb Gl. kol.
1 4 34
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
|
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
| x
|
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
7 37
7 53
|
|
|
4 Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
17
NeVrape
vozi nedjeljom i blagdanom x 4 43
|
|
|
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
28
NeGajnice
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
|
|
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
311
Vozi
subotom
Podsused Staj.
|
|
|
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
415
NeZaprei
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,
0 1 4 54 niti|od 23.VI.
7 35
|
| x
|
5 32do 4.IX.2015.
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
7 16 x 7 29
7 53
8 10
5 Vozi
petkom od 16.I. do 19.VI. i od 11.IX.2015.
i 7.X.2015.,
Zaprei
| te jo519.XII.2014.,
|
| x
|
33
6 0230.IV., 3.VI.
6 15
6 34 xa 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
neZaprei-Savska
vozi 1.V., 5.VI. i 9.X.2015.
|
|
17
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
619
NeBrdovec
vozi petkom, subotom i dan prije blagdana
|
|
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
0
|
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
0 Savski Marof
|
|
x
| x
|
0
7 Dobova
7 56
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Kotoriba Wien Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina

18
10

akovec
Zagreb Gl. kol.

10
18
18
110
86
110

Lendava

8107
2.

3801

441
2.

7351

8005
2.

3803

3001
2.

3805

8007
2.

3017

80092.

3615

Savski Marof
3807

3003 2. 8013 2.8015

7353

8017
2.

3313

3101
2.

3315

Zaprei

8019
2.

3809

3005
2.

3317

8021
2.

3319

8023

991

akovec

akovec
Zagreb Gl. kol.

2.
3801

Budapest
K.

111

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


Interrail
od barem
estnamijenjena
osoba putuju
Karta
Interrail
je jeftinije.
putnicima koji u sklopu
Interrail
Visina povlastice
iznosi
od 10% dovie europskih zemalja.
jednog
putovanja ele
proputovati
Karta
namijenjena
je koje
putnicima
koji u sklopu
70% aInterrail
ovisi o zemljama
kroz
se putuje.
jednog putovanja ele proputovati vie europskih zemalja.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

od

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2. Kotoriba
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
7351
3803
3805
3017
3615
7353
3807
3313
3315
3809
3317
3319
_Y
km
XW
2 11 42
2 16 56
0 Lendava .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1 52.54 x 112. 55 3 112. 55 1 142. 05
5 192. 54
x 172. 09 3 172. 09
6 Mursko Sredie
od xHarmica
Harmica Varadin
urmanec x Harmica
Harmica Kotoriba
x 17 Harmica
11 Vratiinec
6 00 x Venezia
12 01 xVaradin
14 11
20 00 Varadin
12 01 x Harmica
15 x 17 15
km
S.L.
od
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
Kotoriba
x 6 06 x 12 07 x 12 07 x 14 17
x 20 06
x 17 21 x 17 21
16 Novo Selo Rok
km
Dobova Buzovec
0 akovec
x 6 12 x 12 3
21
1349x 12 13 x 14 23 1 15 18 4 16 44 x 17 27 x 17 27 17 32 3 19 52 x 20 12 3 21 43 22 48
Lendava
.
212
217
1116
42
1630
56 3 17 30 17 35 3 19 55 5 20 15 3 21 46 22 51
| 3 12 16 1 14 26 1 15 21 4 16 47 2
Savski Marof
7 akovec
001 6 15 2
.
230
1 50 54
3
5 19
Sredie prema
x 11 55
x 17 096 3
6
55 1 14 05 3Zagreb
09 Varadin
54 Varadin Varadin
0 Mursko
Savski Marof
311
0717
6 20
4 6 32 Varadin Varadin
6 46
2 7 04
7 11
| Varadin
07 Varadin
4 48
5 12 3 5Kopriv28
x 60 00
x 20
x 17 156 x1017
11
01 x 14 11 xGlavni
15 x 6 35
00
kol.x 5 nica
3 Vratiinec
Brdovec
6 23
6 49
x 7 07
7 14
| xx 12
10 x 12 01
4 51
5 15
31
Selo Rok
x 60 06
x 20
x 17 216 x1417
16
07 x 14 17 x 5 18 x 5 34
21 x 6 38
06
5 Novo
Zaprei-Savska
6 27
6 52
x 7 10
7 17
| xx 12
13 x 12 07
4 54
437
16 44 x 17 276 x1717
32 3 19 52 x 20
48 7 20
Buzovec
13 x 14 23 x15 15
27 x 17
12 3 21 43 x 22
121
vozi nedjeljom
i blagdanom0 x 60 12
7Neakovec
Zaprei
x 5
6 30
6 55
| xx 12
16 x 12 13
4 57
21 18
6 41
7 13
0 1 6015
438
16 4752
35 3 196 55
3 21
46 x 22
51 7 22
akovec
.
16 1 14
26 x15 15
30 x 17
15 3
223Vozi
subotom
7 33
Zaprei
5 12
5817 306 3
51 5 20
x 12
x 5
1817
6 31
6 56
| 3
17 2 12 16
7 09
4 58
22 21
6 42
7 14
311NePodsused
vozi subotom,
premai blagdanom
| Varadin
7 38
Staj. nedjeljom
5 17 x Zagreb
6 03
x 5 03
6 23 6 36 xVaradin
7 01 xVaradin
7 27
| Varadin
0 22 Varadin
7 14 xVaradin
5 27 x 5Kopriv43
6 47 Varadin
7 19
nica 6 06
414Vozi
nedjeljom osim 5.IV.2015., a vozi
6.IV.2015.
|
7 41
Gajnice
5 21 xGlavni
x 5 46
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
5 31kol.
515NeVrape
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,
do 4.IX.2015.
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
x 5 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| 23.VI.
0 28 niti od
1
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
2
subotom
7 49
Zagreb
Zap. kol.
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20Vozi
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
3
vozi subotom,
0 0 38
7 53
Zagreb
Gl. kol. nedjeljom i blagdanom
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22Ne
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
4 VoziZagreb
nedjeljom
Gl. osim
kol. 5.IV.2015., a1vozi
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
4 086.IV.2015.
7 38
6 04
5 Ne vozi
subotom,
nedjeljom i blagdanom,
do 4.IX.2015.
Dugo
Selo
1 4 34 niti5 od
6 37 3 6 12
6 50
2 5 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
02 23.VI.
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

18
10
18

Lendava
Dobova
111

91

111

18
10
18 18

B 15801
3000
2. U
_Y
XW2.

Adria

1 Vozi utorkom, etvrtkom i nedjeljom od 14.VI. do 30.VIII.2015.


2 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

2171
B 314
2.
1. 2. R
_Y

Dugo Selo
Zaprei

Krievci

Mimara

Koprivnica
Savski Marof

8001 8003 2031


2351
2201
8005
8007
B 741
8009
8011
B 783
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
V
V
od
dol2
Harmica SavskiV
Harmica dol5Savski
V
km
Split
Marof
Marof
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
0 Zagreb Glavni kol.
1 3 28 3 4 24 4Selo
47 3
6 33
6 15 4 6 22 Selo
4 36 4Dugo
6 50
km
Selo4 52
Selo5 5 02
Selo3 5 30 4 5 54
Selo
| x 6 27
|
4 Maksimir
x | x 4 30 x 4 41 4 52 x 4 57
x 5 07 x 5 35 x 5 59
6 38
Vinkovci
1| 20 x 4 43 4 55 x 5 01
|
60 Trnava
x | x
x 5 11 x 5 38 x 6 03 2 43| x 6 31
6 41
65
Slavonski Brod
58 x 4 45 4 57 x 5 03
|
7 ulinec
x | x 4134
x 5 13 x 5 41 x 6 06 3 31| x 6 34
6 44
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
235
Dugo Selo
0 | x 4438
5 55
30
6 15
Sesvete
|
|
11
x
x
5
02
x
x
x
x
x
6
48
4
50
5
08
5
45
6
10
6
38
5
18
5 09 2 5 34
5 44
6 09
6 50 2 7 06
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
4 51
6 38
| x 6 43
|
15 Sesvetski Kraljevec
x | x 4 42 x 4 54 5 06 x 5 12
x 5 22 x 5 49 x 6 14
6 52
Zagreb
Gl. kol.
3 5 49 5 54
54
77 16
125 10 3
5 395 17
6 13
4 34
6 24
6 650
08
00 4 4558
6 32
Selo
210 Dugo
x 1
3 4546
x 5 27
3 5253
4 6418 6 50
0
07
47 6 55 26756
3 45
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
| x
|
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
Dugo
Selo
x
x
7
3
46
5
28
|08
|
4 Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
277 Bojakovina
x x |4 43
x 5 33
||
|
Vrape
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 19
37 Vrbovec
x 4 02
x 5 44
Gajnice
||
|
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
458 Gradec
x x |4 46
x 5 51
Podsused Staj.
||
|
11 Repinec
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
50
x x |4 49
x 5 56
0
Zaprei
7
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
7
16
x
6
08
4
54
6
45
7
29
0 x 4 13
7 35
31
57 Krievci
x 6 01
Zaprei
|
x
x
|
x
|
5
33
6
02
6
15
6
34
7
16
x
6
46
7
30
0
Krievci
5 6 22
Zaprei-Savska
|
17
x
x
|
x
|
5
36
6
05
6
18
6
37
7
19
x
6
49
7
33
32
Bjelovar
0
5 7 04
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
0 Savski
Bjelovar
4 01
0
Marof
|
22
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39 3 5 47
32
Krievci
3 6 20
0
4 43
0 Savski Marof
|
x
| x
|
3 5 34 x 6 10
7 32
x0 4 15
7 Krievci
Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
x 5 38 x 6 14
61 Majurec
|
x |
Frankfurt Frankfurt
Villach Harmica Harmica BudinKotoriba
x 5 41 x 6Harmica
64 Vojakovaki Klotar premax Kotoriba
|
|
17
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina
x 5 44 x 6 20
67 Carevdar
|
x |
Lepavina
x 5 54 x 6 31
74Ne
|
x |
1
vozi nedjeljom i blagdanom
Sokolovac
x
76
|
5
56
x
|
x
6
34
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Muna
Reka
x 6 00 x 6 38
81Ne
|
x |
3
vozi
subotom
0
3 6 05 5 6 43
88 Koprivnica
7 51
x 4 34
4 Vozi od 10.VI.2012.
0
Koprivnica
8
05
5
do 9.VI.2012.
65VoziVirovitica
9 20
6 Ne vozi
nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
137
Naice
10 34
0
187
Osijek
11 19
0 Koprivnica .
x 4 46
8 Drnje
x |
12 Botovo
x |
0 1 4 58
15 Gyekenyes .
Vinkovci
Osijek
prema Budapest Novoselec
Slavonski
Keleti
Brod

20
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.

X
Harmica
V Savski dol3
Marof Harmica
Dugo
4 6 55 7 Selo
06 4 7 21
x 7 01 7 12 x 7 26
x 7 03 7 15 x 7 29
x 7 06 7 18 x 7 32
7 00 6 7 03
x 7 10 7 23
x 6
7 36
7 26
7 32
x 7 15 7 27 x 7 40
7 32
7 48
25 7 31
4 7719
4 7 44
|
7 37
7 53
|
7 39
7 55
|
7 42
7 58
|
7 45
8 02
|
7 48
8 05
|
7 53
8 10
|
7 54
8 11
|
7 57
8 14
|
8 00
8 17
|
8 03
8 20
|
7 56
Wien Harmica
Meidling

8013 8015 8017


*158 8014
8016
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.

Gyekenyes
Dobova

10

20
20
112
86
112

Croatia

Mimara

2011
2.

x 9 00
x 9 04
x 9 07
x 9 10
x 9 16
x 9 18
x 9 23
3 9 28

3 8 04
x 8 09
x 8 12
x 8 14
x 8 19
x 8 23
x 8 28
x 8 29
x 8 34
x 8 41
x 8 47
x 8 50
x 8 56

2203
2.

2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

2.

2.

8029
2.

2.

8006

dol4Savski
Marof
9 30
9 34
9 37
9 39
9 43
9 47
9 51

8004

Bjelovar

3 9 07
x 9 12
x 9 15
x 9 17
x 9 22
x 9 27
x 9 32
x 9 33
x 9 39
x 9 47
x 9 54
x 9 59
3 10 05
3 10 10
3 10 51

2301
2.

Zaprei

Savski
Marof
3 8 30
x 8 35
x 8 38
x 8 40
x 8 45
x 8 49
3 8 53

8025
2.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3.VII. i8000
od 24.VIII.2015.
3000 do
B 314
8002
3002
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

7 59
8 04
8 07
8 10
8 14
8 18
8 22

Harmica

8021
2.

10 51
|
|
|
|
|
|
11 10

10 51
|
|
|
|
|
|
11 10
11 20
12 25
13 49
14 34

Savski
Marof
4 10 25
x 10 29
x 10 32
x 10 34
x 10 39
x 10 43
4 10 47

2173
2.

10 37
10 43
|
|
10 50
|
10 58
10 59
11 06
11 14
11 21
11 26
11 32
11 41
12 22

2303
2.

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

10 43
10 48
10 51
10 52
10 57
11 01
11 05

2.

X
V

1. 2. R

*158

Beograd

Zurich
HB
11 05
|
|
|
|
|
11 23

x 12 23
x 12 27
x 12 30
x 12 33
x 12 39
x 12 41
x 12 46
3 12 51

3 11 21
x 11 26
x 11 29
x 11 31
x 11 36
x 11 40
x 11 45
x 11 46
x 11 52
x 12 06
x 12 13
x 12 17
x 12 22

2205
2.

2.

8014

2.

8016

Dobova

4 11 10
x 11 16
x 11 20
x 11 22
x 11 27
x 11 31
4 11 35

Harmica

8035
2.

Gyekenyes

8033 415
2.
1. 2. R
_Y
W

992

Koprivnica

11 21
|
|
11
33
Savski
Marof
Vinkovci Osijek Budapest Novoselec Bjelovar
Deli

10 08
|
|
|
|
|
10 26
10 27
|
10 38
|
|
10 50

V
Rijeka

B 703 +201
1. 2. R 1. 2. R

5 9 46 10 08
x 9 51 |
x 9 54 |
x 9 57 |
x 10 02 |
x 10 06 |
5 10 10 10 26
10 27
|
10 38
|
|
10 50

2013
2.

Krievci
113

10

Zagreb Glavni kol.


7 45
7 32
Maksimir
7 50
7 37
|
Trnava
7 53
|
ulinec
7 56
Sesvete
|
8 01
Sesvetski Kraljevec
|
8 05
Dugo Selo
7 51
8 10
0
Dugo Selo
7 52
Bojakovina
|
Vrbovec
8 05
|
Gradec
|
Repinec
8 17
Krievci
0
Krievci
8 24
Bjelovar
9 05
0
Bjelovar
Krievci
0
Krievci
Majurec
Vojakovaki Klotar
Carevdar
Lepavina
Sokolovac
Muna Reka
0
Koprivnica
Koprivnica
Virovitica
Naice
0
Osijek
Koprivnica .
Drnje
Botovo
Gyekenyes . Zagreb0Gl. kol.
dol5 Vinkovci
prema
Osijek DG

od

985
2.

Dugo Selo

Agram

61
64
67
74
76
81
88
0
65
137
187
0
8
12
15

27
37
45
50
57
0
32
0
32

km
0
4
6
7
11
15
21

20

Zagreb Glavni kol.

113

10 20
20

987
8008
2.
2.

Krievci

8037
2015
8039
8041
8043
981
B 743
3000
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
_Y
V

Dugo Selo
Zaprei
8045
2103
8047
+212 +1212 8010
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.

8049
8012
2.
2.

8051
992
2.
2.

Koprivnica
Savski Marof
2207 +205
8053
*158 8014
8016
2.
1. 2.
2.
1. 2. R
2.
X2.
V
X
Savski
V Koprivnica
Marof
Dugo
14 30
14
Selo30 3 14 40
14 35
14 35 x 14 46
14 38
14 38 x 14 49
14 41
14 41 x 14 52
7 00 6 7 03
14 46
147 46
56
26 x614
7 32
14 50
14 50 x 15 00
32 3 15
7 48
14 75525 147 55
04
|
7 37
7 53
15 00
157 00
|
39
7 55
15 06
157 06
|
42
7 58
15 14
15 14
|
45
8 02
15 21
157 21
|
48
8 05
15 25
157 25
|
7
53
8 10
15 30
15 30
|
7
54
8 11
15 45
|
7 57
8 14
16 26
|
8 00
8 17
14 48
|
8 03
8 20
15 30
|
15 73556 15 35
15 39
15 39
15 43
15Wien
43 Harmica
Meidling
15 46
15 46

Gyekenyes
Dobova

Croatia

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

od
Harmica Harmica Savski
Savski
V
V Harmica Zaprei Harmica
km
Marof
Marof
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
0 Zagreb Glavni kol.
11 28 3 11 45 3 11 Selo
18 Selo
4 12 36 13 00
54 12
08 5 13 13 13 19 5 13 41 4 13Selo
49 4 14
km
Dugo
Selo5 13Selo
Selo00 14 14
4 Maksimir
11 33 x 11 50 x 11 59 12 24 x 12 41 13 05 x
| x 13 18 13 23 x 13 46 x 13 54 x 14 05 14 20
0
Vinkovci
1
20
2
43
6 Trnava
11 35 x 11 54 x 12 02 12 27 x 12 43 | x
| x
| 13 26 x 13 49 x 13 57 x 14 08 14 23
65
Slavonski Brod
7 ulinec
11 38 x 11 571 x5812 04 12 30 x 12 45 | x
| x
| 13 283 x3113 52 x 13 59 x 14 11 14 26
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
235
Dugo Selo
0 42 x 12 024 x3012 09
5 55
6 15
11 Sesvete
11
x
|6 09x 6|22 13 336 x3813 57 x 14604
15 14 30
5 09 12
2345 x3412 49 13 13
5 44
50x214
0
256
Zagreb Gl. kol.
7 06
4 51
15 Sesvetski Kraljevec
11 46 x 12 06 x 12 13 12 38 x 12 53 | x
| x
| 13 37 x 14 01 x 14 08 x 14 19 14 34
Zagreb
Gl. kol.
1 43
4 416 5
50664
7 16
5 12 12 425 4
3912357
5 54
13x 2
554
214
3412 115 3
5 49
24 13
5014612
7 08
0012 17
5014
13 20
Selo
210 Dugo
11 50
5 13 625
38
0
23 14
136 31
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
| x
|
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
Selo
|
|
4 Dugo
Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x | 13 21
6 00
6 19x x136 32
7 01 x 7 15
31 x
277 Bojakovina
|
|
Vrape
x 4 43
| x
|
5 21
5 49 x | 13 27
6 03
6 22x x 6|34 x
7 05 x 7 18
13 35
37 Vrbovec
x 13 44
Gajnice
|
|
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x | 13 42
6 06
6 25x x 6|37 x
7 08 x 7 21
458 Gradec
Podsused Staj.
|
|
11 Repinec
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x | 13 47
6 09
6 28x x 6|40 x
7 11 x 7 24
50
0
Zaprei
7
35
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
7
16
x
6
08
4
54
6
45
7
29
13 52
0
57 Krievci
5 13 57
Zaprei
|
x
x
|
x
|
5
33
6
02
6
15
6
34
7
16
x
6
46
7
30
0
Krievci
5 14 02
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 375x146 42
7 19 x 7 33
49 x
32
Bjelovar
0
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
0 Savski
Bjelovar
0
Marof
|
22
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
32
Krievci
0
0 Savski Marof
|
x
| x
|
13 54
0
7 Krievci
Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
61 Majurec
13 58
Frankfurt Frankfurt
Harmica
Kotoriba
64 Vojakovaki Klotar prema Kotoriba Villach Harmica Harmica Budin14 02
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina14 05
67 Carevdar
Lepavina
74Ne
14 15
15 53
15 53
1
vozi nedjeljom i blagdanom
Sokolovac
76Vozi
15 56
15 56
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.14 18
Muna
Reka
81Ne
14 23
16 00
16 00
3
vozi
subotom
0
88 Koprivnica
14 28
16 05
16 05
4 Vozi od 10.VI.2012.
0
Koprivnica
14
45
5
Vozi
do
9.VI.2012.
65
Virovitica
16 01
6 Ne vozi
nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
137
Naice
17 32
0
187
Osijek
18 26
0 Koprivnica .
16 15
|
8 Drnje
|
12 Botovo
0
15 Gyekenyes .
16 27
prema
Budapest
Vinkovci
Osijek Vinkovci Klotar
Novska
Keleti

20
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.

10

20
20
114
86
114

Mimara

Mimara

8055
2.

B 745
1. 2. R
8059
2.

2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

2.

5 15 54
x 16 00
x 16 03
x 16 06
x 16 10
x 16 14
5 16 19

2019
2.

2.

8004

2.

8006

Virovitica Vinkovci

3 15 40
x 15 46
x
|
x
|
x
|
x
|
x 15 59
x 16 00
x
|
x 16 12
x
|
x
|
3 16 24
3 16 29
3 17 02

Zaprei

4 15 31
x 15 35
x 15 38
x 15 41
x 15 45
x 15 49
4 15 53

B 787
2.

2.

8008

Osijek

Novska

1. 2. R
V

2.

2.

8012

Savski Marof

1. 2. R

2105
2.

2209
2.

2.

Savski
Marof
17 05
17 10
17 13
17 16
17 20
17 24
17 28

8069
2.

X
V

1. 2. R

2.

8014

2.

8016

Bjelovar Vinkovci

V
Villach
Hbf
17 41
|
|
|
|
|
17 57

B 211
1. 2. R

Dobova

17 27
17 32
|
|
17 39
|
17 47
17 48
17 54
18 11
18 18
18 22
18 28
18 33
19 14

2305
2.

Gyekenyes

*158

x 17 49
x 17 53
x 17 56
x 17 59
x 18 05
x 18 08
x 18 13
5 18 18

5 16 50
x 16 55
x 16 58
x 17 00
x 17 05
x 17 09
x 17 14
x 17 15
x 17 21
x 17 29
x 17 36
x 17 40
x 17 45

992

dol4
Harmica
16 40 3 16 45
| x 16 50
| x 16 53
| x 16 55
| x 16 59
| x 17 04
| 3 17 08
|
|
|
|
|
17 18

+581
1. 2. U

3 16 28 17 19
x 16 32
|
x 16 36
|
x 16 39
|
x 16 46
|
x 16 49
|
x 16 53
|
3 16 59 17 40
17 55
19 09
20 19
21 02

2353
2.

+1212 8010

4 16 21
x 16 27
x 16 30
x 16 33
x 16 37
x 16 41
4 16 45

Harmica

8063
2.

+212

dol4
Harmica
3 16 02
x 16 08
x 16 11
x 16 13
x 16 18
x 16 22
3 16 26

8061
2.

Koprivnica

Sava

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3.VII. i8000
od 24.VIII.2015.
3000 do
B 314
8002
3002
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

15 23
15 28
15 31
15 33
15 38
15 42
15 46

Harmica Zaprei

8057
2.

Krievci
115

10

Zagreb Glavni kol.


14 45 4 15 06 15 18
|
Maksimir
14 50 x 15 11
|
Trnava
14 54 x 15 14
|
ulinec
14 57 x 15 16
Sesvete
|
15 02 x 15 21
Sesvetski Kraljevec
|
15 06 x 15 25
Dugo Selo
0 15 10 4 15 29 15 35
Dugo Selo
Bojakovina
Vrbovec
Gradec
Repinec
Krievci
0
Krievci
Bjelovar
0
Bjelovar
Krievci
0
Krievci
Majurec
Vojakovaki Klotar
Carevdar
Lepavina
Sokolovac
Muna Reka
0
Koprivnica
Koprivnica
Virovitica
Naice
0
Osijek
Koprivnica .
Drnje
Botovo
Gyekenyes . Zagreb0Gl. kol.
Vinkovci
Vinkovci
prema

od

2017
2.

Dugo Selo

Podravka

61
64
67
74
76
81
88
0
65
137
187
0
8
12
15

27
37
45
50
57
0
32
0
32

km
0
4
6
7
11
15
21

20

Zagreb Glavni kol.

115

10 20
20

8073
2021
3000
B 314
2.
2.
2.
1. 2. R
_Y

8075
8000
2.
2.

971
2023
8002
3002
2.
2.
2.
2.

Dugo Selo
Zaprei
8081
8004
2.
2.

Koprivnica
Savski Marof

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

8093
8016
2.
2.

Savski
Marof
Dugo
21 35 21 49
Selo
| 21 53
| 21 56
| 21 58
7 00 6 7 03
| 6
227 03
7 26
32
| 22 07
7 32
48
21
51 227 11
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Vinkovci

4 21 15
x 21 21
x 21 24
x 21 26
x 21 31
x 21 35
7 25
4 21
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Wien Harmica
Meidling

X
Harmica
V

B 747
8014
1. 2. R
2.
V

Gyekenyes
Dobova

8083
2107
2307
8085
2109 2211 8087
8089
8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R

Krievci

od
dol3
dol4
dol4Savski Zaprei
Harmica
Savski
V
V
km
Harmica
Zaprei
Marof
Marof
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
0 Zagreb Glavni kol.
17 48 3 17 55 3 18
5 19 05
19 16 Selo
4 19 45 3 19 55 20 07 20 11Selo
20 35Selo
20 41 20 48
39 Selo
06 18
km
Dugo
Selo
Selo
4 Maksimir
17 53 x 18 00 x 18 11 | x 19 10
19 21 x 19 50 x 20 00 20 13 20 16 20 40 20 46 20 54
Vinkovci
60 Trnava
17 56 x 18 10320x 18 14 | x 19 13
19 24 x 19 53 x 20 04 2 43|
20 19 20 43 20 50 20 57
65
Slavonski Brod
7 ulinec
17 58 x 18 10658x 18 16 | x 19 16
19 27 x 19 55 x 20 07 3 31|
20 22 20 46 20 53 21 00
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
235
Dugo Selo
0
5 55
4 30
6 15
Sesvete
20
20
18
50
11
18
03
x
x
x
19
31
x
x
20 266 50
20 50
18
11
18
21
19
21
20
00
20
12
5 09 2 5 34
5 44
6 09
2 720
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
0658 21 04
4 51
6 38
|
15 Sesvetski Kraljevec
18 07 x 18 15 x 18 25 | x 19 25
19 35 x 20 04 x 20 16
20 30 20 55 21 02 21 08
Zagreb
Gl. kol.
111
2 63
5 620
7 16
12 18 575 5
3919329
5439 4
6 13
2 721
4 34
5 49 519
24204
50346 55
0807 21
50 28
Selo
210 Dugo
18
3 18 519003 18529
20 59
12
0
20 08
20 6 20
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
| x
|
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
Selo
|
4 Dugo
Kustoija
x 4 40
|20 29
x
|
5 18 18 585 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 721
1508 |
277 Bojakovina
|
Vrape
x 4 43
|20 35
x
|
5 21 19 045 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 721
1814 |
20 43
19 12
37 Vrbovec
21 21
Gajnice
|
x 4 46
|20 50
x
|
5 24 19 195 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 721
2128 |
458 Gradec
Podsused Staj.
|
11 Repinec
x 4 49
|20 54
x
|
5 27 19 235 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 721
2432 |
50
0
Zaprei
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
7
16
x
6
08
4
54
6
45
7
2937 7 35
21 00
0
19 28
57 Krievci
21
Zaprei
|
x
x
|
x
|
5
33
6
02
6
15
6
34
7
16
x
6
46
7
30
0
Krievci
21 08
|
17 Zaprei-Savska
|21 49
x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
32
Bjelovar
0
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
0 Savski
Bjelovar
Marof
|
22
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
32
Krievci
0 0
0 Savski Marof
|
x
| x
|
19 30
21 39
0
7 Krievci
Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
61 Majurec
19 34
21 43
Frankfurt Frankfurt
BudinHarmica
64 Vojakovaki Klotar prema Kotoriba Villach Harmica 19Harmica
37
21 46Kotoriba
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina
67 Carevdar
19 40
21 49
Lepavina
74Ne
19 51
21 54
1
vozi nedjeljom i blagdanom
Sokolovac
76
19
54
21 56
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Muna
Reka
81Ne
19 59
22 01
3
vozi
subotom
0
88 Koprivnica
20 04
22 06
4 Vozi od 10.VI.2012.
0
Koprivnica
5
Vozi
do
9.VI.2012.
65
Virovitica
6 Ne vozi
nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
137
Naice
0
187
Osijek
0 Koprivnica .
8 Drnje
12 Botovo
0
15 Gyekenyes .
prema
Vinkovci
Slavonski
Novska Virovitica
Novska
Brod

20
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.

10

20
20
116
86
116

Croatia

Mimara

Mimara

od

989
2.

Zagreb Glavni kol.


21 55 22 30
Maksimir
22 00 22 35
Trnava
22 03 22 38
ulinec
22 05 22 40
Sesvete
22 10 22 45
Sesvetski Kraljevec
22 14 22 49
Dugo Selo
0 22 18 22 54
Dugo Selo
22 55
Bojakovina
23 01
Vrbovec
23 09
Gradec
23 16
Repinec
23 21
Krievci
0
23 27
Krievci
23 35
Bjelovar
0
0 16
Bjelovar
Krievci
0
Krievci
Majurec
Vojakovaki Klotar
Carevdar
Lepavina
Sokolovac
Muna Reka
0
Koprivnica
Koprivnica
Virovitica
Naice
0
Osijek
Koprivnica .
Drnje
Botovo
Gyekenyes . Zagreb0Gl. kol.
Novska dol3
prema
Virovitica

2111
2.

B 411
1. 2. R
_

4 23 20
x 23 24
x 23 27
x 23 29
x 23 34
x 23 38
4 23 42

2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

2.

2.

8004

3 23 32
x 23 36
x 23 40
x 23 43
x 23 49
x 23 52
x 23 56
3 0 02

2355
2.

Zaprei

Beograd

23 48
|
|
|
0 00
|
0 04

Harmica Ljubljana

8097
2.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3.VII. i8000
od 24.VIII.2015.
3000 do
B 314
8002
3002

Novska

22 51
22 56
23 00
23 02
23 07
23 11
23 16

2113
2.

Dugo Selo

2.

8006

2.

8008

Krievci

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

2.

992

Koprivnica

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

Gyekenyes
117

10

61
64
67
74
76
81
88
0
65
137
187
0
8
12
15

27
37
45
50
57
0
32
0
32

km
0
4
6
7
11
15
21

20

Zagreb Glavni kol.

117

10 20
20

Gyekenyes .
Botovo
Drnje
Koprivnica .
Osijek
Naice
Virovitica
Koprivnica
Koprivnica
Muna Reka
Sokolovac
Lepavina
Carevdar
Vojakovaki Klotar
Majurec
Krievci
Krievci
Bjelovar
Bjelovar
Krievci
Krievci
Repinec
Gradec
Vrbovec
Bojakovina
Dugo Selo
Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec
Sesvete
ulinec
Trnava
Maksimir
Zagreb Glavni kol.

prema

od

1. 2. R
_

1 0 00
x 0 04
x 0 09
x 0 13
x 0 15
x 0 18
1 0 23

2.

3 43
3 48
3 53
4 01
4 09
4 14
4 15
|
4 24
4 29
4 31
4 35
4 40

3 23 48
2 0 35
x 1 51
2 2 57
2 3 07
x 3 13
x 3 17
x 3 20
x 3 25
x 3 28
x 3 32
x 3 36
2 5 00
2 5 41

dol3
Osijek

x
x
x
x
x
x
4 11 x
| x
| x
| x
| x
| x
4 28 2
Ljubljana

dol2 Beograd
Vinkovci

2.

4 4 33
x 4 37
x 4 42
x 4 46
x 4 49
x 4 52
4 4 57
Harmica

2.

2.

5 4 43
x 4 48
x 4 53
x 4 57
x 4 59
x 5 01
5 5 06

Novska

1 Ne vozi nedjeljom, ponedjeljkom i dan iza blagdana


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi petkom, subotom i dan prije blagdana
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

73
77
81
82
84
88

38
43
51
61
67

km
0
3
7
15
0
50
122
65
0
7
12
14
21
24
27
31
0
32
0
32

20

4 01
4 43
4 48
4 54
4 59
5 07
5 14
5 20
5 21
|
5 30
|
|
5 37
5 42

Bjelovar

2.

2.

4 5 26
5 41
x 5 30
5 45
x 5 35
5 50
x 5 39
5 54
x 5 41
5 56
x 5 43
5 59
4 5 48
6 04
dol2 Harmica
Harmica

2.

5 45
5 50
5 55
6 00
6 02
6 06
6 11

Novska

2.

2.

5 24
5 30
5 35
5 43
5 51
5 56
5 57
6 01
6 06
6 10
6 12
6 15
6 20

4 53
4 58
5 02
5 06
5 11
5 14
5 17
5 21

5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

5 05
5 09
5 14
5 19
5 21
5 23
5 28
Savski
Marof

2.

6 08
|
6 16
|
|
|
6 26

Vinkovci

1. 2. R

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju jeftinije.
Gyekenyes
Koprivnica
Krievci
Dugo Selo
Visina povlastice iznosi od 10% do
B 410
980
8000
2100 koje
8002 2300 se
8004 putuje.
8006
2102 2200 B 740
70% a ovisi o 2024
zemljama
kroz

2 6 22
x 6 26
x 6 31
x 6 36
x 6 38
x 6 41
2 6 46
Savski
Marof

2.

8010

6 27
6 31
6 36
6 41
6 44
6 47
6 52

Novska

2.

2104

4 6 36
x 6 40
x 6 45
x 6 49
x 6 52
x 6 56
4 7 01
Savski
Marof

2.

8012

x 6 11
x 6 16
x 6 21
x 6 29
x 6 37
x 6 42
x 6 43
x 6 47
x 6 52
x 6 57
x 7 00
x 7 03
5 7 08

5 5 40
x 5 45
x 5 49
x 5 52
x 5 57
x 6 00
x 6 03
x 6 08
5 6 22
5 7 04

2.

2202

2
2
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

5 47
6 20
6 27
|
|
6 42
|
6 53
6 54
|
|
|
|
7 08
7 13

Virovitica

2.

B 786

Zagreb Glavni kol.

118

10
2020
118

Gyekenyes
3001

2. U
2.
2.
8014
2170
8016
_Y
XW
2.
2.
2.
Venezia Harmica Varadin
S.L.
3 49
| Novoselec
| 3 4 48
| x 4 51
| x 4 54
| x 4 57
5 12
| x 4 58
5 17
| x 5 03
5 21
| x 5 06
5 24
| x 5 09
5 28
| x 5 12
5 31
| x 5 15
5 35
4 20 3 5 19
6 17
4 42 2 5 23
6 37
5 02 2 5 50
9 16
10 01

2.
+571

8005

441

8107

Koprivnica
2.
8018

8007
2.
8020

8009
2.
2010

3003

Krievci

Savski Marof

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

2.
Harmica

2.
8022

8013

7 05
7 44
7 49
|
|
8 06
|
8 17
8 18
|
|
|
|
8 32
8 37

8 47
8 52
8 57
9 01
9 03
9 06
9 10
Harmica

x 8 22
x 8 27
x 8 32
x 8 43
x 8 51
x 8 56
x 8 57
x 9 01
x 9 06
x 9 11
x 9 13
x 9 16
5 9 21

6 51
|
|
|
|7 52
5
7
x 70858
7
x 81202
x 8 05
x 8 10
x 8 13
x 8 16
x 8 20
8 24
9 05

8 59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 36

2.
B 744

991

5 10 38
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
5 10 55

2.
1. 2. R
Harmica Kotoriba
V
Vinkovci
7 11
7 14
7 17
7 20
7 33
7 22
7 38
7 27
7 41
7 31
7 44
7 35
|
7 39
7 49
7 42
7 53
7 46
7 51
8 16

2.
8028

8023

2 9 46 10 15
x 9 50 10 19
x 9 55 10 24
x 9 59 10 28
x 10 01 10 29
x 10 03 10 32
2 10 07 10 37
Harmica Harmica

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
3 7509
x 7 14
30
x 7614
7 19
14x
x 7717
26x 7 23
x 7820
x
26 7 27
x 7823
39x 7 31
x 7 27
| x 7 34
3 7 31
| 2 7 38
7 38
|
8 03
|
11 28
|
12 25
|
8 58
2 10 10
2 10 51

9 10
|
|
|
|
|
9 27

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48

Vinkovci

2.

2.
8026

8021

119

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

4 8 08
x 8 12
x 8 17
x 8 22
x 8 24
x 8 27
4 8 32
Savski
Marof

2.
+580

3005

Osijek

2.
B 742

8019

Virovitica
6 20 4 6 32
6 23 x 6 35
6 27 x 6 38
6 30 x 6 41
6 31 x 6 42
6 36 x 6 47
6 40 x 6 50
6 44 x 6 54
6 47 x 6 58
6 50 x 7 01
6 54 4 7 05
7 01 4 7 11
7 29 4 7 39

8024

2.
2204

3101

2.
1. 2. R 1. 2. U
urmanec Harmica Varadin
X

2.

8017

Zagreb Gl. kol.


Zagreb Glavni kol.

2.

2.

2.
984

8015

Dugo Selo

Zaprei

Podravka

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2. U
2.
2.
2.
od Harmica
Harmica Varadin
km
0 Dobova
od 0 Varadin
dol2
7 Savski Marof
km
Vinkovci
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
0 07
Gyekenyes .
30 Brdovec
x 5 15 x 5 31
0 10
Botovo
53 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
0 13
7 Zaprei
Drnje
0
7
x 5 21 x 5 37
0
16
15 Koprivnica .
0 0 17
Zaprei
5 58
x 5 22 x 5 38
0
Osijek
6 03
11
x 5 27 x 5 43
0 22
50 Podsused
Naice Staj.
Gajnice
6 06
14
x
x
0
25
5
31
5
46
122
Virovitica
Vrape
6 09
15
x
x
0
28
5
35
5
49
65
Koprivnica
0
6 13
180 Kustoija
x 5 38 x 5 53
Koprivnica
20
631
21
Zap.
kol.
6 16
207 Zagreb
x
x
0
34
5
41
5
56
Muna Reka
x |
0
Zagreb
Gl.
kol.
6 20
22
3
3
0
38
5
45
6
00
12 Sokolovac
x |
Zagreb Gl. kol.
1
6 25
3 5 47
6 04
14 Lepavina
x 4 08
|
Dugo
Selo
1
6 50
3
4
34
6
12
6
30
21 Carevdar
x |
Slavonski Brod
24 Vojakovaki
Klotar
x |
Vinkovci
27 Majurec
x |
0 x 6 40
31 Krievci
0
Krievci
32
Bjelovar
prema 0
Budapest
K.
0
Bjelovar
0
32
Krievci
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od
Krievci
x 25.VI.
6 41 do 26.VIII.2012.
2
od ponedjeljka do petka osim
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Repinec
38Vozi
x blagdana
|
3
vozi nedjeljom i blagdanom x |
Gradec
43Ne
4
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Vrbovec
51Ne
x |
61 Bojakovina
x |
0x |
67 Dugo Selo
Dugo Selo
7 06 2 7 16 4 7 25 4 7 38
7 47 5 8 02
x |
7 11 x 7 21 x 7 29 x 7 42
7 51 x 8 07
73 Sesvetski Kraljevec
x |
7 17 x 7 26 x 7 34 x 7 47
7 56 x 8 11
77 Sesvete
x |
7 21 x 7 30 x 7 38 x 7 51
8 01 x 8 16
81 ulinec
x |
7 24 x 7 32 x 7 40 x 7 53
8 02 x 8 18
82 Trnava
x |
7 27 x 7 35 x 7 44 x 7 56
8 05 x 8 21
84 Maksimir
x |
0 2 7 18 7 32 2 7 40 4 7 49 4 8 01 8 10 5 8 26
88 Zagreb Glavni kol.
prema
Harmica
Savski
dol4
Harmica
Marof

10
20

Dobova
91

119

20
10
20

prema

5 9 27
5 10 09
5 10 18
x 10 24
x 10 29
x 10 40
x 10 48
x 10 54
x 10 55
x
|
x 11 04
x
|
x
|
x 11 11
5 11 16

Bjelovar

11 15
11 20
11 25
11 30
11 32
11 35
11 40

dol2
Tovarnik

2.

11 25
11 29
11 34
11 38
11 40
11 43
11 48
Savski
Marof

2.

2.

10 55
11 37
11 43
|
|
11 59
|
12 10
12 13
|
12 22
|
|
12 28
12 33

V
Vinkovci Virovitica

1. 2. R

4 11 46 12 08
|
x 11 51
|
x 11 56
|
x 12 00
|
x 12 02
|
x 12 05
4 12 11 12 25
Harmica Villach
Hbf

2.

12 18
12 22
12 27
12 31
12 33
12 36
12 40
Harmica

2.

Budapest
Deli
10 47
|
|
10 59

1. 2. R

11 18
11 24
11 28
11 32
11 37
11 40
11 43
11 48
5 14 02
5 14 42
11 49
11 54
11 59
12 07
12 15
12 21
12 22
12 27
12 32
12 36
12 38
12 42
12 47

11 18
|
|
|
|
|
|
11 48

11 49
|
|
12 07
|
12 21
12 22
|
12 32
|
|
12 42
12 47

2.

4 12 37
x 12 41
x 12 46
x 12 51
x 12 53
x 12 56
4 13 01
Zaprei

Novoselec

2.

2 12 53
x 12 57
x 13 02
x 13 07
x 13 08
x 13 11
2 13 16
Savski
Marof

2.

2 13 09
x 13 14
x 13 19
x 13 24
x 13 27
x 13 30
2 13 35

Slavonski
Brod

2.

2030

13 27
13 31
13 36
13 41
13 42
13 45
13 50
Harmica

2.

8042

2.

8048

4 13 51 14 13
x 13 55 14 17
x 14 00 14 22
x 14 04 14 26
x 14 06 14 28
x 14 10 14 31
4 14 15 14 36
Harmica Harmica

2.

8044

Zagreb Glavni kol.

10
2020

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

73
77
81
82
84
88

Gyekenyes .
Botovo
Drnje
Koprivnica .
Osijek
Naice
Virovitica
Koprivnica
Koprivnica
Muna Reka
Sokolovac
Lepavina
Carevdar
Vojakovaki Klotar
Majurec
Krievci
Krievci
Bjelovar
Bjelovar
Krievci
Krievci
Repinec
Gradec
Vrbovec
Bojakovina
Dugo Selo
Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec
Sesvete
ulinec
Trnava
Maksimir
Zagreb Glavni kol.

od

2.

Agram

38
43
51
61
67

km
0
3
7
15
0
50
122
65
0
7
12
14
21
24
27
31
0
32
0
32

20

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju jeftinije.
Gyekenyes
Koprivnica
Krievci
Dugo Selo
Visina povlastice iznosi od 10% do
2302
2012
8032
8034
B 210 koje
986
8036se
+200
2206
2172
8040
70% a ovisi o zemljama
kroz
putuje.

120
120

Sava

Gyekenyes

441

2. U
988
_Y
XW
2.
Venezia
S.L.
3 49
Virovitica
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 20
4 42
5 02

8107

2.
8050

2.
8052

8005
2.
2014

3001

Koprivnica
2.
2208

8007
2.
B 746

8009
2.
8054

3003

Krievci

Savski Marof

8015

8017

2.
2.
2.
8056
8058

8013

8019

3005

8021

8023
2.
8064

991

Zagreb Glavni kol.

Zagreb Gl. kol.

2.
2.
2.
2.
2.
B 702
2016
2350
8060
8062

3101

Dugo Selo

Zaprei

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

121

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica
Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
V
V
0 Dobova
od 0
Vinkovci
Osijek Vinkovci
Vinkovci
7 Savski Marof
km
0 Savski Marof
3 4 48
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
0 07
Gyekenyes .
30 Brdovec
x 4 51
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
0 10
Botovo
53 Zaprei-Savska
x 4 54
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
0 13
7 Zaprei
Drnje
0
7
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
15 Koprivnica .
0 0 17
7 33
Zaprei
5
12
5
58
3
6
51
x
x
x
6
18
6
31
x
6
56
x
7 22
7
09
4
58
5
22
5
38
6
42
7
14
0
Osijek
12
00
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11
x 5 03
6 23 6 36 x 6 4712 46 |
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
0 22
50 Podsused
Naice Staj.
|
7 41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
122
Virovitica
14 03
Vrape
|
7 44
5
24
6
09
x
15
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
0
28
7
20
5
09
5
35
5
49
6
54
7
27
65
Koprivnica
0
15 06
|
5 28 x 2
6 13
180 Kustoija
x 5 12
6 32 6 47 x 6 5815 15 |
72
1215x 367 23 x 7 31
7 39
0 31
5 38
53
Koprivnica
14 x
025
7 49
Zap.
kol.
7
08
5
31
6
16
x
207 Zagreb
x
x
x
6
35
6
50
x
7
15
x
7
42
0
34
7
27
5
15
5
41
5
56
7
01
7
34
|
Muna Reka
x 14 07
x 15 42
0
7
53
Zagreb
Gl.
kol.
7
12
5
35
6
20
3
22
3
3
3
6
39
6
54
4
7
19
2
7
46
0
38
7
31
5
19
5
45
6
00
7
05
7
38
|
12 Sokolovac
x 14 11
x 15 46
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3x5 47
6 25
2 5 23
6 44 7 01 4 7 11 |
7 x2315 547 38
7 51
14 Lepavina
14 146 04
Dugo
Selo
1
6
37
6
50
2
3
7
09
7
29
4
7
48
8
16
4
34
8
03
5
50
6
12
6
30
7
39
|
21 Carevdar
x 14 19
x 15 59
Slavonski Brod
9 16 x 14 22
11 28
|
24 Vojakovaki
Klotar
x 16 02
Vinkovci
10 01 x 14 25
12 25
|
27 Majurec
x 16 05
0
31 Krievci
x 14 29
2 16 10
15 33
0
Krievci
2 16 29
15 45
32
Bjelovar
2 17 02
16 26
prema 0
Budapest
0
Bjelovar
2K.
13 17
14 48
0
32
Krievci
2 13 59
15 30
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. 2
do14
26.VIII.2012.
Krievci
x 14 30
09
15 34
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do
Repinec
38Vozi
x
| 6.VII. i od 27.VIII.2012.
|
x 14 35
3
vozi nedjeljom i blagdanom
Gradec
43Ne
x
|
|
x 14 39
4
vozi subotom, nedjeljom i blagdanomx 14 23
Vrbovec
51Ne
x 14 46
15 46
61 Bojakovina
x
|
|
x 14 53
0
67 Dugo Selo
x 14 34
x 14 58
15 56
Dugo Selo
4 14 27 x 14 35 4 14 45 5 14 50 x 14 59 15 08 15 14 4 15 32 2 15 50 15 57 2 16 04
16 23 4 16 35 2 16 53
| 15 18 x 15 36 x 15 54 | x 16 08
x 14 31 x
16 27 x 16 39 x 16 57
73 Sesvetski Kraljevec
| x 14 49 x 14 55 x 15 03
x 14 36 x 14 44 x 14 54 x 15 00 x 15 08 15 17 15 23 x 15 41 x 15 59 16 06 x 16 13
16 32 x 16 44 x 17 02
77 Sesvete
| 15 28 x 15 45 x 16 03 | x 16 17
x 14 40 x
16 36 x 16 48 x 17 06
81 ulinec
| x 14 58 x 15 04 x 15 12
| 15 30 x 15 47 x 16 05 | x 16 19
x 14 42 x
16 38 x 16 51 x 17 08
82 Trnava
| x 15 01 x 15 07 x 15 14
| 15 33 x 15 50 x 16 07 | x 16 22
x 14 45 x 14 51 x 15 04 x 15 11 x 15 17
16 41 x 16 54 x 17 11
84 Maksimir
0 4 14 50 2 14 56 4 15 09 5 15 16 2 15 22 15 27 15 38 4 15 55 2 16 12 16 17 2 16 27
16 46 4 16 59 2 17 16
88 Zagreb Glavni kol.
prema
Savski
Harmica
Savski Harmica Harmica Rijeka
Harmica Zaprei Harmica
Marof
Marof

10
20

Dobova
91

121

20
10
20

Gyekenyes .
Botovo
Drnje
Koprivnica .
Osijek
Naice
Virovitica
Koprivnica
Koprivnica
Muna Reka
Sokolovac
Lepavina
Carevdar
Vojakovaki Klotar
Majurec
Krievci
Krievci
Bjelovar
Bjelovar
Krievci
Krievci
Repinec
Gradec
Vrbovec
Bojakovina
Dugo Selo
Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec
Sesvete
ulinec
Trnava
Maksimir
Zagreb Glavni kol.

prema

od

17 06
17 11
17 16
17 20
17 23
17 26
17 31

Vinkovci

2.

Beograd

1. 2. R
_Y
XW

2.

4 17 32 17 54 18 00
|
x 17 36
18 04
|
x 17 42
18 09
|
x 17 46
18 13
|
x 17 48
18 15
|
x 17 50
18 18
4 17 55 18 11 18 23
Zurich Harmica
Savski
HB
Marof

2.

17 48
17 53
17 57
18 04
18 11
18 16
18 17
18 22
18 27
18 31
18 33
18 37
18 42

17 16
17 21
17 25
17 32
17 37
17 40
17 43
17 47
18 33
19 14

2.

17 05
17 45
17 52
17 58
18 03
18 10
18 18
18 24
18 25
|
18 34
|
|
18 42
18 47

Klotar

2.

18 39
18 43
18 48
18 53
18 54
18 57
19 02
Savski
Marof

2.

5 19 17
x 19 22
x 19 27
x 19 32
x 19 34
x 19 38
5 19 43

dol2
Vinkovci

2.

2 19 35
x 19 39
x 19 44
x 19 49
x 19 51
x 19 54
2 19 59
Harmica

2.

19 55
19 59
20 04
20 08
20 10
20 14
20 19
Savski
Marof

2.

20 14
20 18
20 23
20 28
20 30
20 32
20 37

20 01
|
|
20 14
|
20 25
20 26
|
|
|
|
|
20 44

1. 2. R

B 782
1. 2. R

20 01
|
|
20 14
|
20 25
20 26
|
|
|
|
|
20 44

W
V
dol2 Budapest Osijek
Tovarnik Keleti
19 16
|
|
19 28
16 20
17 05
18 21
19 25
19 40 19 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 00 20 00

2.

4 20 30
x 20 34
x 20 39
x 20 43
x 20 45
x 20 47
4 20 52
Harmica

2.

8080

20 47
|
20 55
|
|
|
21 06

V
Vinkovci

1. 2. R

B 748

6 20 17
x 20 24
x 20 29
x 20 33
x 20 38
x 20 41
x 20 45
6 20 49
21 08
21 49

Klotar

2.

6450

Zagreb Glavni kol.

10
2020

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
6 Ne vozi subotom

73
77
81
82
84
88

38
43
51
61
67

km
0
3
7
15
0
50
122
65
0
7
12
14
21
24
27
31
0
32
0
32

20

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju jeftinije.
Gyekenyes
Koprivnica
Krievci
Dugo Selo
Visina povlastice iznosi od 10% do
2018
8066
414 8068
2210 2304
8072 se
2020 putuje.
8076
8078
2022
B 204
70% a ovisi o zemljama
kroz
koje

122
122

od

Gyekenyes

2.
Harmica

3001

2. U
2.
8084
21102.
_Y 2306
XW
2.
2.
2.
Venezia Harmica Varadin
S.L.
3 49
Virovitica Novska
|
| 3 4 48
| x 4 51
| x 4 54
| x 4 57
5 12
| x 4 58
5 17
| x 5 03
5 21
| x 5 06
5 24
| x 5 09
5 28
| x 5 12
5 31
| x 5 15
5 35
4 20 3 5 19
6 17
4 42 2 5 23
6 37
5 02 2 5 50
9 16
10 01

2.
8082

8005

441

8107

Koprivnica

2.

2.
8086

8007
2.
B 15800

3003
2.

2.

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017

Adria

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
7 Vozi utorkom, petkom i nedjeljom od 12.VI. do 28.VIII.2015.
8 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.

2.

8019

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48

2.

3005

3
x
x
x
x
x
3

Zagreb Gl. kol.

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zagreb Glavni kol.

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Dugo Selo

Zaprei
123

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

8015

8013

2.
2. U
_Y
Harmica XW
Varadin Harmica

2.
8088

8009

Krievci

Savski Marof

km
0 Dobova
od
Budapest
0
7 Savski Marof
km
Keleti
00 Savski
Marof
3 5 12 3 5 287 22 51
0 07
Gyekenyes
.
33 Brdovec
x
x
0
10
5
15
5
31
Botovo
x
|
57 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34x
0 13
Drnje
|
0
7 Zaprei
x 5 21 x 5 37x 23 03
15
Koprivnica .
0 0 16
Zaprei
5
58
x
x
0
17
5
22
5
38
0
Osijek
6 03
11
x 5 27 x 5 43
0 22
50 Podsused
Naice Staj.
Gajnice
6
06
14
x
x
0
25
5
31
5
46
122
Virovitica
6 09
15
x 5 35 x 5 49
65 Vrape
Koprivnica
0 0 28
13
180 Kustoija
x 5 38 x 5 53x 23611
0 31
Koprivnica
Zap. kol.
6
207 Zagreb
x 5 41 x 5 56x
0 34
Muna Reka
| 16
0 0 38
Gl. kol.
6
22
3 5 45 3 6 00x
12 Zagreb
Sokolovac
| 20
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6
3 5 47
6 04x
14 Lepavina
| 25
Dugo Selo
1 4 34
6
3 6 12
6 30x
21 Carevdar
| 50
Slavonski Brod
24 Vojakovaki
Klotar
x
|
Vinkovci
27 Majurec
x
|
0
31 Krievci
x 23 30
0
Krievci
32
Bjelovar
prema 0
Budapest
0
Bjelovar
20 12
K.
0
32
Krievci
20 54
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Krievci
21 01
x 23 31
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 21
6.VII.
Repinec
38Vozi
07 i od 27.VIII.2012.
x
|
Gradec
43Ne
21 12
x
|
3
vozi nedjeljom i blagdanom
Vrbovec
51Ne
21 22
x 23 43
4
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
61 Bojakovina
21 30
x
|
0
67 Dugo Selo
21 36
x 23 53
Dugo Selo
21 01 21 25 21 37 2 21 44 4 22 20 22 56 x 23 54
| x 21 48 x 22 24 23 00 x
21 05 21 29
73 Sesvetski Kraljevec
|
21 10 21 34 21 46 x 21 53 x 22 29 23 05 x
77 Sesvete
|
| x 21 57 x 22 33 23 09 x
21 15 21 39
81 ulinec
|
| x 21 59 x 22 35 23 11 x
21 17 21 40
82 Trnava
|
21 20 21 43 21 53 x 22 02 x 22 37 23 13 x
84 Maksimir
|
0 21 25 21 48 21 58 2 22 07 4 22 42 23 18 7 0 11
88 Zagreb Glavni kol.
prema
Harmica
Harmica
dol8
Split

10
20

Dobova
91

123

20
10
20

od

B2331
314

1. 2.
2. R
_Y

2321
3000

2.2.

2.2.

985
8000
2. 2.

2301
8002
2. 2.

2.2.

2323
3002 2303
8004

Zaprei

2.2.

2341
8006
2.
2.

987
8008

Bjelovar

2307
992
2.2.

2. 2.

2.1. 2. R 2. 2.

1.2.2. R

2333
B+1212
787
2305
+212
8010 2343
8012

Savski Marof

1.2.2. R

989
*158

Croatia

Mimara

Mimara

8016
2.

8014
2.

Klotar
Dobova

X
km
V
V
V
20
07
Zagreb Glavni kol.
2
1
10
37
2
14
30
1
17
27
0
7
32
22
30 Dugo
5
02
9
07
13
13
15
40
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
0
Krievci
2 6 01 8Selo
11Selo
32
57
17 1Dugo
23 27 Selo
10 05Selo
km
Selo 2 13 57 15 30 1 16 24 18 28
Selo
Selo 21 00
00Krievci
1 5 00 2 61 22
21 08
11 41
2 14 02 15 45
1 16 29 18 33
23 35
Vinkovci
20 8 24 1 10 10
2 43
4 Poljanka
x 5 05 x 61 27
21 13
11 46
x 14 07 15 50
x
| 18 38
23 40
65
Slavonski Brod
58 8 29 x 10 15
3 31
8 Brezovljani
x 2
11552
x
| 18 44
23 46
10 21
13 15 56
4 43
5 08
18
5 41 x 14
6 23 2 6 40 21 19
7 00 6 7 03
235
Dugo Selo
0x 5 11 x 64 33
5 55
30 8 35
6 15
11 krinjari
x 2
11557
x
| 18 49
23 51
10 26
18 16 01
5 09
5 34
44
6 09 x 14
6 50 2 7 06 21 24
7 26 6 7 32
0x 5 16 x 64 38
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
51 8 40
6 38
140Sveti
Ivan
abno
x
21
27
x
x
12
00
x
16
04
x
|
18
52
8
43
23
54
5
19
6
41
10
29
14
21
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
172Cirkvena
xx 4
x 10 32
5 38
22 x 6|44 8 46
24x16 07| x x | | 18 55
Zagreb Zap. kol.
21 23 |57
5 16
5 44 x 5 5412503
58
6 17 xx 14
6 59 x 7 13 21730
7 37
7 53
6 29
194Hrsovo
xx 4
x 10 35
0 |00
5 40
25 x 6|47 8 49
27x16 10| x x | | 18 58
|
Kustoija
5 18
5 46 x | 12606
00
6 19 xx 14
7 01 x 7 15 21 33
7 39
7 55
6 31
217Rovie
xx 4
x 10 38
0 |03
5 43
28 x 6|50 8 52
30x16 13| x x | | 19 01
|
Vrape
5 21
5 49 x | 12609
03
6 22 xx 14
7 05 x 7 18 21 36
7 42
7 58
6 34
228abjak
xx 4
x 10 40
0 |05
5 46
30 x 6|52 8 54
32x16 15| x x | | 19 03
Gajnice
|
5 24
5 53 x | 12611
06
6 25 xx 14
7 08 x 7 21 21 38
7 45
8 02
6 37
Klokoevac
26
x
21
42
x
x
12
15
x
16
19
x
|
19
07
8
58
0
09
5
34
6
56
10
44
14
36
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
Plavnice
30
x1 4
x 10 47
| x16 22| x x | | 19 10
0 |12
5 54
37 x 7|00 9 01
0
Zaprei
35
15Stare
5 32
6 01 3 6 0812618
14
6 33 xx 6 45
7 16 x 7 29 21745
7 53
8 10
0 1 5 41 2 7|04 9 05
32 Bjelovar
21 49
1 10 51
12 22
2 14 42 16 26 x 17 02 19 14
0 16
Zaprei
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
Bjelovar
1
2
1
1
11
35
13
18
20
09
21
51
x
9
08
0
20
14
45
17
04
5
48
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|5 39
| x
x
|
x x |7 36
||
35
|
| x
Brdovec
|
19Markovac
|x x | |
6 08
6 21x 6|40 x 6 52
7 22
8 00
8 17
|5 42
x 11 40
x 2
||
20714
37
|
50x
0
Savski Marof
|
22Grginac
|x x | |
6 11
6 24x 136 23
43 214
7 25
8 03
8 20
6 55
39 21 56 x
x 11 42
x 13 25
x 20 16 21 58 x
|
38 Grginac Novi
9 14
x
|
14 52
5 54
Savski
Marof
|
|x x | |
Trojstvo
x 11 45
x 13 28
x 20 19 22 01 x
||
410Veliko
9 17
14 55x
5 57
0
7 Dobova
7 56
4 7 21 5 7 21
5 31
x 11 49
x 13 32
x 20 23 22 05 x
|
42 Miulinovac
9 21
x
|
14 59
6 01
Harmicax 11
prema Kotoriba
BudinHarmica
x Harmica
x 20 27 Kotoriba
|
53
13 36
22 09 x Wien
45 Paulovac
9 25
|
15 03 Frankfurtx Frankfurt
6 05 Villach Harmica
(Main)
Hbf
(Main)
Hbf
Meidling
Hbf
ina
| x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
51 Zid Katalena
x
|
x 12 03
x 13 46
x 20 37 22 19 x
|
9 35
54 Sirova Katalena
x
|
15 13
6 15
1
vozi nedjeljom i blagdanom
0osim 6blagdana
Klotar
1 12 12
2 13 55
1 20 46 22 28 1 0 53
9 44
61Ne
1 17 37
15 22
24
2 Vozi od ponedjeljka do
petka
do
6.VII.
i
od
27.VIII.2012.
prema
Virovitica
Osijek
Virovitica
KoprivVirovitica
Virovitica Virovitica
3 Ne vozi subotom
DG
nica
4 Vozi od 10.VI.2012.
5Ne
Vozi
do subotom,
9.VI.2012.nedjeljom i blagdanom
1
vozi
6Ne
Ne vozi
vozi nedjeljom
nedjeljom ii blagdanom
blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
2

21
10

Krievci
Zagreb Gl. kol.

10

21
21
124
86
124

Klotar

8107

441

8005

3001

8007

8009

Savski Marof

3003

16 22
16 63007
|6 10
16 64014
16 64517
16 64818
16 65123
16 65326
|
16 65829
17 6
0532
|6 35
6
17 1039
|6 44
17 71509
17 18
17 21
17 25
17 29
17 33
17 40
17 45
17 52
18 47

2.

3101
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

19 29 1 20 56
61920374x6 21
32 04
| x x6 35|
6 23
19
47
x
6 27 x 6 38|
6193052x x6 21
41 19
619
3155
xx
6 21
42 22
19
58
x
6203600x x6 47|
|
6 40
x
6
| x 50|
6204406x 1
6 21
54 31
6204712x 6 58
6205015x 7 01
62054184 7 05
72001224 7 11
72029244 7 39
20 27
20 30
20 34
20 38
20 42
20 49
20 54
21 01
21 58

2.

2.
2340

8017

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

2.
2306

8015

2.
2.
Harmica
Virovitica

2.
2304

8013

Bjelovar

2.
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2300 B 786
2302
986
988
2320
_Y 984
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin
od
Virovitica
Virovitica Virovitica Virovitica
km
S.L. Virovitica
km
0 Dobova
3 49
10 06 1 12 17 2 14 01
1 5 12 | 6 26
0
0
Savski Marof
7 Klotar
10
1412x 3
Sirova
Katalena
x
|
7
12525
0 Savski Marof
35
| 6334
0 07
4 48
28 x 14 09
Katalena
x | | x| 4 51
|
10
3 Zid
Brdovec
x |5 15x x 5| 31 x
0 10
10
24
6
44
Paulovac
x
|
x
16
12
35
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34 x 14 19
| x 4 54
0 13
10
2921x x12540
x | | 6x 49
19
0 0 16
7 Miulinovac
Zaprei
x 5
4 57
37 x 14 24
3222x x12543
Trojstvo
x | | 6x 52
20 Veliko
14
27
Zaprei
5 12 10
5 58
x 5
0 17
4 58
38 x
3527x x12546
Novi
x | | 6x 55
23
14
30
Podsused
Staj.
5 17 10
6 03
11 Grginac
x 5
0 22
5 03
43 x
10
3731x x12548
Grginac
x | | 6x 57
x 14
24
32
Gajnice
5
21
6
06
14
x
0
25
5
06
5
46
|
| x
x |
| x
|
26 Markovac
Vrape
5 24 10
6 09
15 Bjelovar
x 5
5 09
49 2 14
0 0 28
4235x x12554
x 5 45 | 7x 02
29
38
Kustoija
5 28 10
6 13
18 Bjelovar
x 5 12
x 5
0 31
53 14
4 01
2 9 27
5538
x 5 47 |
x x13517
48
Zagreb
Zap. kol.
5 31 10
6 16
20 Stare
x 5
| 7x|05
0 34
5 15
56 14
Plavnice
4 04
x 9 30
5841x x13520
x
|
31
51
0 4 070 38
Zagreb Gl. kol.
5 35 11
6 20
22 Klokoevac
35
00 14
| 5 19
x 9 33
0145x 3
x | 4 20 3
35
54
13623
Zagreb Gl. kol.
6 17 11
6 25
35
4 08
04 14
| 5 23
4111
x 9 37
0547x 13627
x | 4 42 2
39 abjak
58
Dugo Selo
6 37 11
6 50
36
4 34
5 50
30 15
4113
x 9 39
0712x 13629
x | 5 02 7214
40 Rovie
00
Slavonski
Brod
9
16
4 16 x |
7 17 x 9 42 11 10 x 13 32
42 Hrsovo
15 03
Vinkovci
4 19 x |
7 20 x 910
44 Cirkvena
15 06
4501 11 13 x 13 35
4 23 x |
7 24 x 9 49 11 17 x 13 39
47 Sveti Ivan abno
15 10
4 27 x |
7 28 x 9 53 11 21 x 13 43
50 krinjari
15 14
7 32 x 9 57 11 25 x 13 47
|
53 Brezovljani
15 18
prema 4 31 x Budapest
4 38 x | K.
7 39 x 10 04 11 32 x 13 54
57 Poljanka
15 25
0 4 43 1 6 20
7 44 2 10 09 11 37 1 13 59
61 Krievci
15 30
10Ne vozi
nedjeljom i blagdanom 4od
Krievci
4825.VI.
7 49 2 10 18 11 43 1 14 09
1 6do
27 26.VIII.2012.
15 34
57VoziZagreb
Glavni kol.
5 42blagdana
8 37 2
1 7 13 do 6.VII.
16 17
1127.VIII.2012.
16 12 33 1 14 56
2
od ponedjeljka
do petka0osim
i od
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
prema
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10
21

Dobova

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Krievci

Zagreb Gl. kol.


91

125
125

21
10
21

2.
989

3000

8000

8002

8004

Dugo
Selo

+1212 8010

2.
Dugo
Selo

2.
985

8012
2.
6103

992
1. 2. R
B 703
X
1.V
2. R

*158

Bjelovar

2.

2.
2323

8016

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
1 11
31 7 53
7 39
x 11
40 7 55
7 42
x 11
46 7 58
7 45
x 11
52 8 02
7 48
x 11
59 8 05
7
53
x 12 02 8 10
7 54
1 12
07 8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03 1811
2035
1 12 12
1 12 19
Harmica x 12 28
x 12 35
x 12 41
x 12 49
1 12 51

2.
Dugo
Selo

2.
6435

8014

Bogojevo
Dobova
Erdut

2.
2.
Dugo
Selo
V
Rijeka
Zagreb
Glavni
6 23 2
kol.6 40
6 50 2 7 06
10 08
5 6 50 6 55 2 7 08
7 16 11
7 25
10
x
|1 9 02
7 21 11|20
6 59 x 7 13
|
||
x
|x 9 11
7 01 x 7 15
|
||
x
|x 9 17
7 05 x 7 18
|
x
|x 9 23
7 08 x 7 21
11|39
|
x
|x 9 30
7 11 x 7 24
11|46
7 35
||
x
|x 9 34
7 16 x 7 29
x
|1 9 39
7 16 x 7 30
11|54
x
|
7 19 x 7 33
1 12|17
x
|
7 22 x 7 36
1 12|54
|
x
|
7 25 29708
39
|
x
|
9 44
7
5 7 21
9 45
11 56
55
Frankfurt
Wien
Kotoriba
9 54
12 04
(Main) Hbf
Meidling
|
10 02
|
10 08
|
10 15
10 17
12 23
9 35
10 20
12 25
9 45
10 27
12 33
9 45
10 28
12 34
9 55
|
10 32
|
10 32
12 42
10 38
|
10 41
|
10 44
12 54
10 51
|
10 58
|
11 04
13 19
11 10
13 26
11 17
|
11 23
13 37
11 29
|
11 34
13 47
11 39

1. 2. R
1. 2. R
2.
B 783 O90106 6433

+212

BizovacSavski Marof Dalj


Osijek

2.
2.
1. 2.V
R
Dugo
Selo
V
dol1 Naice Zagreb2 43
Krievci Grad
Glavni3 31
5 18
5 41
5 55 kol. 6 15
5 44
6 09
6 22 6 50
6 38
5 54
6 13 2 6 24 47 51
6 50
5 58
6 17 x 6 29 x 8 05|
6 00
6 19 x 6 31 x 8 22|
6 03
6 22 x 6 34 x | |
6 06
6 25 x 6 37 x 8 33|
6 09
6 28 x 6 40 x 8 41|
6 14
6 33 x 6 45 x | |
6 15
6 34 x 6 46 x 8 49|
6 18
6 37 x 6 49 x10 06|
6 21
6 40 x 6 52 x10 42|
|
6 24 5 6
4843 2 6 55 x
x
|
6 24
4
7
6 27
8 50 21
Frankfurt
Harmica
6 37
8 59
(Main)
| Hbf
6 45
|
6 51
|
7 00
7 02
9 18
6 00
9 20
6 10
9 28
6 10
9 28
|
6 20
|
9 36
|
|
9 48
|
|
10 06
10 13
|
10 23
|
10 33

2.
6073

8008

Naice
8006

2.
2.
2.
6071 O90102 2321

3002

Peli
Zaprei
Suhopolje

1. 2. R
2.
2.
_Y6431
6011
6300

B 314

Virovitica

2.
2.
2.
2.
2.
od
Beograd Dugo
dol2
km
Selo Dugo Selo
0
Vinkovci
1 20
od
Zagreb
Strizivojna- Naice
65
Slavonski Brod
1 58
Glavni
Vrpolje
Grad
4
43 2 5 08
235
Dugo
Selo
0
4
30
km
kol.
5 09 2 5 34
0
256
ZagrebGlavni
Gl. kol.kol.
4 51
Zagreb
0
Gl. kol.
5 39 3 5 49
Koprivnica
880 Zagreb
0 1 4 34 5 00 5 12
|2 5 42 5 16
Zagreb Zap.16,
kol.
x 4 38
5 44 x 5 54
02 Koprivnica
20
|x 5 50 5 18
Kustoija
x 4 40
5 46 x |
94 Bregi
|
7
Vrape
x
5
21
5 49 x |
4
43
15 Novigrad Podravski
x 5 56
Gajnice
|
8
x
5
24
5 53 x |
4
46
21 Virje
x 6 01
Podsused Staj.
|x 6 08 5 27
11 urevac
x 4 49
5 56 x |
28
0
Zaprei
|
15
1
5
32
6 01 3 6 08
4
54
31 Kalinovac
x 6 11
Zaprei
|2 6 16 5 33
6 02
36 Klotar
0
|
17
5 36
6 05
0 Zaprei-Savska
Klotar
Brdovec
|
19
5
39
6 08
29
Bjelovar
0
0
Savski
Marof
|
22
5
42
6 11
0
Bjelovar
1 0 20
Marof
|
290 Savski
Klotar
0 1 0 53
01 0 54
7 Klotar
Dobova
5 31
prema xKotoriba
44 Pitomaa
1 03 Villach Harmica Harmica BudinHbf
ina
52 Vukosavljevica
x |
57 pii Bukovica
x |
1
vozi nedjeljom
Virovitica
Grad i blagdanom x |
64Ne
Virovitica
65Vozi
1 1 blagdana
21
2
od ponedjeljka do petka0osim
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne
vozi subotom
Virovitica
4 18
1
Suhopolje
4 25
x
0
73Vozi
4
od 10.VI.2012.
5 Vozi
do 9.VI.2012.
Suhopolje
4 26
x
6
vozi nedjeljom i blagdanom
do 26.VIII.2012.
0 od 25.VI.
Peli
4 30
1
77Ne
Peli
4 30
4 35
82 Cabuna
4 38
85 Podravska Bistrica
4 41
88 Sladojevci
4 48
94 Slatina
4 55
101 Nova Bukovica
5 01
107 Mikleu
5 07
112 ainci
5 14
118 Zdenci Orahovica
5 20
123 Ferianci
5 26
128 urenovac
5 32
133 Velimirovac
0
5 37
137 Naice

30
10

Koprivnica
Zagreb Gl. kol.
Klotar

10
30
30
126
86
126

Croatia

Mimara

Mimara

Naice
Pleternica
Nova Kapela-Batrina
0
Nova Kapela-Batrina
Pleternica
Naice
0
Naice
Jelisavac
Naika Breznica
Niza
Koka
Normanci
Cret
Bizovac
0
Bizovac
Belie
0
Belie
Bizovac
0
Bizovac
Samatovci
Josipovac
Vinjevac IPK
Vinjevac
Osijek Frigis
Petrove Gore
Vodovod
0
Osijek
Osijek
Osijek OLT
Osijek DG
Standard
Osijek Luka
Nemetin
Sarva
Bijelo Brdo
0
Dalj
Dalj
0
Erdut .
Erdut
0
Bogojevo .
prema
Daruvar

10 03 11 02
|
10 07
|
10 20
|
10 23
|
10 25
|
10 27
|
10 29
|
10 31
10 34 11 19
1 10 37
x 10 40
x 10 43
x 10 46
x 10 50
x
|
x 10 59
x 11 03
x 11 17
x 11 18
1 11 34

9 31 10 34
|
9 35
|
9 39
|
9 43
9 49 10 49
|
9 54
|
9 58
10 02 11 01

Banova
Jaruga

12 21
12 25
12 33
12 35
12 37
12 39
12 41
12 44
12 47
2 12 49 1 13 30
x 12 52 x 13 33
2 12 54 x 13 37
x 13 40
x 13 44
x
|
x 13 53
x 13 57
x 14 11
x 14 11
1 14 27

11 40
11 44
11 48
11 52
11 59
12 05
12 09
12 13

14 17
|
|
|
|
|
|
|
14 34

13 49
|
|
|
14 04
|
|
14 16

8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

2.

8002

2.

3002

2.

8004

2.

8006

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Virovitice i Siraa sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Zagreb
Gl.vlak
kol.
Zaprei
Savski
Marof
Prijevozna karta jedinstvena
je za
i autobus, a ispostavlja se prema
vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog
prijevoza
d.o.o.

x 6 51
x 6 55
x 7 03
x 7 05
x 7 07
x 7 09
x 7 11
x 7 13
x 7 16
6 43 x 7 23
6 46 x 7 26
6 49 2 7 28
6 52
6 56
|
7 05
7 09
7 23

6 16
6 20
6 27
6 29
6 31
6 33
6 35
6 37
6 40
1
x
x
x
x
x
x
x
1

2 6 17
x 6 21
x 6 25
x 6 29
x 6 36
x 6 41
x 6 45
x 6 49

5 38
5 42
5 46
5 50
6 02
6 07
6 11
6 15

2.

8014

2.

8016

Dobova

127

10

31

171
178
180
181
182
183
184
187
0
3
4
6
8
10
14
16
25

141
144
148
153
159
163
167
0
13
0
13

0
42
60
0
18
60

127

10 30
30

B 314

2.
1. 2. R
O90108 _Y
6131

3000

Klotar
2.
6013

8000
2.
981

8002
2.
6411

3002

Suhopolje
2.
B 787

8004

Virovitica ZapreiPeli

8006

8008

Naice
+212

+1212 8010

8012

Osijek
992

Bizovac
Savski Marof Dalj

*158

8014

Erdut
8016

Bogojevo
Dobova

2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
O90110 6133
6075 +581 6015
6017
6403
2307
X
V
V
V
2.
2.
2.
2.
2. Dugo
2.
2.
1. 2. UDugo 2. Dugo 2.
2.
2.
od
Beograd
Dugo
dol2
Dugo
Dugo
X Selo
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
0
Vinkovci
1
20
2
43
od
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Naice
Varadin
Zagreb
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
Glavni 6 23 2 6 40
Grad
Glavni
4 43 2Glavni
5 08
5Glavni
18
5 41
00 6 7 03
235
Dugo Selo
0
5 55
4 30
6 15
km
kol. 6 50 2 7 06
kol.7
5 09 2kol.5 34
5kol.
44
6 09
7 26 6 7 32
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
4 51
6 38
13
00
Zagreb
Glavni
kol.
00 Zagreb
16
40
Gl. kol.
7 16
5 12 14 52839 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 617
7 32
7 48
4 34
7 25
50 6 55 2 7 08
5 00
Koprivnica
882 Zagreb
0 1
|
|
Zap. kol.
x 4 38
| x
| 406 59 x 7 13
7 21
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29 x
7 37
7 53
04 Koprivnica
20 15
|
|
|
Kustoija 16, 20
x 4 40
| x
|17 557 01 x 7 15
5 18 14 545462x15 |40 6 00
6 19 x 6 31 x
7 39
7 55
97 Bregi
20 24
|
|
|
Vrape
x 4 43
| x
| | 7 05 x 7 18
5 21 15 50249x x15 |49 6 03
6 22 x 6 34 x
7 42
7 58
158 Novigrad
20 30
Gajnice Podravski
|
|
|
x 4 46
| x
| | 7 08 x 7 21
5 24 15 50853x x15 |56 6 06
6 25 x 6 37 x
7 45
8 02
Virje
|
21
x
15
14
20
36
16
02
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
28
166 09
0 1 4 54
Zaprei
7 35 20 43
|
|
15 urevac
| x
|18 217 16 x 7 29
5 32 15 62101x 3
6 33 x 6 45 x
7 53
8 10
08 6 14
| 7 16 x 7 30
31 Kalinovac
15 62502x 16 13 6 15
20 46
Zaprei
|
|
x
x
|
x
|
5
33
6
34
7
54
8 11
6
46
|
Klotar
36
x
0
15
30
20
51
16
18
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
0 Brdovec
Klotar
1 20 56
|
|
19
| x
|
5 39
6 08 16 22 6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
29
Bjelovar
1 21 31
00
Marof
|
|
22 Savski
| x
|
5 42
6 11 16 58 6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
00 Savski
Bjelovar
1 17 04
Marof
|
| 21 51
x
| x
|
297 Dobova
Klotar
1 17 37
00
7 56 22 28
4 7 21 5 7 21
5 31
Klotar
29
15 30 x Budin52 22
16 19 1 17 38
Frankfurt Frankfurt|
Wien
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica
Harmica
Kotoriba 20
Harmica
44 Pitomaa
15 38 x 16
21 01 22 38
28 x 17 47
(Main) Hbf (Main) 18
Hbf 46
Meidling
Hbf
ina
|
52 Vukosavljevica
|
15 46 x 16 36 x
21 08 22 45
1 13 15 15 51 x 16 42 x
|
pii
Bukovica i blagdanom
57Ne
|
21 14 22 51
1
vozi nedjeljom
| x 16 50 x 18 05
|
13 24
Virovitica
Grad
64Vozi
21 21 22 59
2
od ponedjeljka
do petka osim blagdana dox6.VII.
i od 27.VIII.2012.
1 13 26 15 59 2 16 52 1 18 07
0
Virovitica
19 07
65Ne
21 23 23 01
3
vozi subotom
Virovitica
13 38
1 18 45
13 41 16 01
19 09 4 19 31 5 19 31
4 Vozi
od 10.VI.2012.
|
Suhopolje
13
48
x
x
x
0
18
55
13
49
73
16
08
19
39
19
39
5 Vozi do 9.VI.2012.
Suhopolje
| x 19 40 x 19 40
48 do 26.VIII.2012.
x 18 55
13 56 16 09
6 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od 13
25.VI.
0 13 58
| x 19 44 x 19 44
1 19 05
14 00 16 13
77 Peli
Peli
| x 19 44 x 19 44
14 00 16 13
| x 19 50 x 19 50
14 05 16 19
82 Cabuna
| x 19 53 x 19 53
14 08 16 22
85 Podravska Bistrica
| x 19 56 x 19 56
14 11 16 25
88 Sladojevci
19 35 x 20 03 x 20 03
14 18 16 33
94 Slatina
| x 20 10 x 20 10
14 25 16 40
101 Nova Bukovica
| x 20 16 x 20 16
14 31 16 46
107 Mikleu
19 53 x 20 22 x 20 22
14 37 16 53
112 ainci
| x 20 28 x 20 28
14 44 17 01
118 Zdenci Orahovica
| x 20 34 x 20 34
14 50 17 07
123 Ferianci
20 09 x 20 39 x 20 39
14 55 17 20
128 urenovac
Velimirovac
| x 20 45 x 20 45
15 00 17 26
133
0
20 18 x 20 50 x 20 50
15 05 17 31
137 Naice

30
10

Koprivnica
Zagreb Gl. kol.

10

30
30
128
86
128

Croatia

Mimara

Mimara

Podravka

Naice
Pleternica
Nova Kapela-Batrina
0
Nova Kapela-Batrina
Pleternica
Naice
0
Naice
Jelisavac
Naika Breznica
Niza
Koka
Normanci
Cret
Bizovac
0
Bizovac
Belie
0
Belie
Bizovac
0
Bizovac
Samatovci
Josipovac
Vinjevac IPK
Vinjevac
Osijek Frigis
Petrove Gore
Vodovod
0
Osijek
Osijek
14 44
Osijek OLT
14 47
Osijek DG
14 49
Standard
Osijek Luka
Nemetin
Sarva
Bijelo Brdo
0
Dalj
Dalj
0
Erdut .
Erdut
0
Bogojevo .
prema
Banova
Jaruga

1. 2. R
V

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
+212

2.

8012

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

8016

8014

x 21 57
x 22 01
x 22 09
x 22 11
x 22 13
x 22 15
x 22 17
x 22 19
5 22 22

21 25
21 29
21 33
21 37
21 43
21 48
21 52
21 56

Dobova

Banova
Jaruga

3 19 17
x 19 20
3 19 22

x 21 30
x 21 34
x 21 42
x 21 44
x 21 46
x 21 48
x 21 50
x 21 52
4 21 55

x 19 45 20 45
|
x 19 49
|
x 20 02
|
x 20 05
|
x 20 07
|
x 20 09
|
x 20 11
|
x 20 13
1 20 16 21 02

x
x
x
x
x
x
x
x

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
4 Ne vozi nedjeljom i blagdanom do3000
28.VI. i Bod
a
vozi svakodnevno
29.VI. do
31430.VIII.2015.,
8000
8002
3002 8004 od8006
8008
29.VIII.2015.
5 Vozi nedjeljom i blagdanom osim od2. 29.VI.
do
29.VIII.2015.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
_Y

18 06
18 10
18 18
|
|
|
|
|
18 26

15 50
15 54
16 01
16 03
16 05
16 07
16 09
16 11
16 14

20 58
21 02
21 06
21 10
21 16
21 21
21 25
21 29

x
x
x
x
x
x
x
x

1 19 13 20 19
|
x 19 17
|
x 19 21
|
x 19 25
|
x 19 31
|
x 19 36
|
x 19 40
x 19 44 20 44

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Virovitice i Siraa sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Zagrebje Gl.
kol.
Zaprei
Savski
Marofd.o.o.
Prijevozna karta jedinstvena
za vlak
i autobus, a ispostavlja se prema
vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog
prijevoza

17 32
17 37
17 41
17 45
17 51
17 57
18 01
18 05

15 11
15 15
15 19
15 23
15 30
15 35
15 39
15 43

129

10

31

171
178
180
181
182
183
184
187
0
3
4
6
8
10
14
16
25

141
144
148
153
159
163
167
0
13
0
13

0
42
60
0
18
60

129

10
30 30

24
28
34
39
43
46
50
0
42
60
0
18
60

15
17
21
23
25
27
28
31
0
3
4
5
6
7
9
16
20
0
13
0
13

km
0
7
0
6

Bogojevo .
Erdut .
Erdut
Dalj
Dalj
Bijelo Brdo
Sarva
Nemetin
Osijek Luka
Standard
Osijek DG
Osijek OLT
Osijek
Osijek
Vodovod
Petrove Gore
Osijek Frigis
Vinjevac
Vinjevac IPK
Josipovac
Samatovci
Bizovac
Bizovac
Belie
Belie
Bizovac
Bizovac
Cret
Normanci
Koka
Niza
Naika Breznica
Jelisavac
Naice
Naice
Pleternica
Nova Kapela-Batrina
Nova Kapela-Batrina
Pleternica
Naice

30

od

2.
2.

2.

4 31
4 35
4 39
4 46
4 51
4 55
4 59
5 04

4 06
4 09
4 11
4 13
4 15
4 17
4 20
4 26
4 30

2.

Daruvar

2.

2.

5 48
|
|
|
|
|
|
6 13

8 17
8 21
8 25
8 32
8 37
8 41
8 45
8 50

1 7 31
x 7 45
x 7 49
x |
x 7 58
x 8 02
2 7 41 x 8 06
x 7 43 x 8 08
2 7 46 1 8 11
5 30 7 52
|
7 55
|
7 57
|
7 59
|
8 01
|
8 03
|
8 06
|
8 12
5 47 8 16

1. 2. U

Daruvar

2.

2.

6432

Virovitica

2.

988
2.

6402

Klotar

10 29
10 33
10 37
10 54
10 59
11 03
11 07
11 12

10 04
10 07
10 09
10 11
10 13
10 15
10 18
10 24
10 28

2.

6012

Koprivnica

30
10
30

2.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.Peli
Bogojevo
Dalj
Bizovac
Visina povlastice
iznosi
do
Erdut
Osijekod 10%
Naice
Suhopolje
B 786
984
6430
6010 O90103
+580se
6072 putuje.
6120 O90105
986
70% a ovisi o 6410zemljama
kroz
koje

130
130

Savski Marof

Podravka

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Siraa i Virovitice sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

Naice
5 09
11 13
6 14
54 Velimirovac
|
5 14
11 18
59 urenovac
5 30
11 31
6 24
8107 441 8005
3001 5 8007
8009
3003
8013 8015 8017
3101
8019
3005
8021
8023
99135
|
64 Ferianci
34
11
|
69 Zdenci Orahovica
5 41
11 42
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
75 ainci
5 48
6 40
112.48
_Y
|
80 Mikleu
5 53
11 53
XW
|
86 Nova Bukovica
5 59
11 59
93 Slatina
6 58
6 07
12 07
od Harmica Venezia Harmica Varadin 6 12
Harmica Varadin
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
| Harmica
99 Sladojevci
12 12
km
S.L.
|
102 Podravska Bistrica
6 16
12 16
Dobova
0
3
49
|
105 Cabuna
6 21
12 20
|
00
7 Savski
Peli Marof
|
110
6 26
12 25
0 Savski
6 07 6 20 41
6 46
2 7 04
7 11 12 25
| 3 4 48
0 07
5 12
28
6 328 36
Peli Marof
1 36535
|
6326
3
Brdovec
x
x
x
6
10
6
23
x
6
49
x
7
14
|
0
10
4
51
5
15
5
31
6
35
7
07
x 8 46
0
|
114 Suhopolje
6 30 x 6 45
12 29
5 Zaprei-Savska
6 14 6 27 x x
6 52
x 7 10
7 17 12 29
| x 4 54
0 13
5 18
34
6 388 46
Suhopolje
x x 6545
|
6x 31
00 0 16
7 Zaprei
6 17 6 30 x 1
6 55
x 7 13
7 20 12 44
| x 4 57
5 21
37
6 418 56
Virovitica
1 x 6555
7 24
122
6x 38
33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
57 58
6 519 28 6 56 3 71
6 18 6 31 x 6 42
x 38
7 221 12755
| x 45 58
0 171 4 45
0911
7 14
Virovitica
4 22
50
26
| 9 30 7 01 x 7x1411
38
Staj.
5 17 x 5 27 x 5 43
6|03
11 Podsused
6 23 6 36 x 6 47
x 40
7 27x 12758
| x 55 03
0 22x 4 47
7 19
Virovitica Grad
4 24
52
123
|
7
41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
4 31 x
|
5 58
9 37
x 11 47
1 13 05
|
130 pii Bukovica
Vrape
|
7
44
5
24
6
09
x
15
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
|
0
28
7
20
5
09
5
35
5
49
6
54
7
27
4 36 x
|
6 03
9 41
x 11 52
|
135 Vukosavljevica
|
| 9 57 7 12 x 7x2312
5 28 x 5 38 x 5 53
67 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
x 00
7 39
| x 56 12
0 31x 5 04
7 31
Pitomaa
4 45
12
46
143
7
49
Zagreb
Zap.
kol.
7
08
5
31
6
16
x
20
x
x
x
6
35
6
50
x
7
15
x
7
42
|
0
34
7
27
5
15
5
41
5
56
7
01
7
34
0 4 52 1 5 11
6 20
10 05
1 12 16
|
151 Klotar
0 0 381 5 41220 3 56 19
7 53
Gl. kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
220 Zagreb
6 39 6 54 4 7 05
217
7 46
3112
7 38
Klotar
26
10 06 7 19 3 71
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 51
71
3812 54
6 04
29 Zagreb
BjelovarGl. kol.
0 1 4 081 5 44542 2 57 23
02
10 42 7 23
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
0 Dugo
Bjelovar
Slavonski
Brod
9
16
11
28
0
29
Klotar
Vinkovci
10 01
12 25
Klotar
2 6 28
1 10 08
1 12 20
4 53
|
x 6 33
x 10 13
x 12 25
156 Kalinovac
4 58
|
x 6 37
x 10 17
x 12 29
159 urevac
8 02
5 03
prema
Budapest
x 6 44
x 10 24
x 12 36
166 Virje
|
5 10
K.
x 6 50
x 10 30
x 12 41
172 Novigrad Podravski
|
5 16
x 6 57
x 10 37
x 12 48
178 Bregi
|
5 23
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom
od
25.VI. do 26.VIII.2012. 2 7 06
0
Koprivnica
1 10 46
1 12 57
8 26
187
5 32
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
0
Koprivnica
2
1 14 02
8
39
7
52
11
18
3
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
0
88
Zagreb Glavni kol.
2 9 21
1 15 22
9 36
12 47
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
prema
Zagreb
Zagreb
Zagreb Naice
Zagreb
Zagreb
dol2
Glavni kol. Glavni kol.
Glavni kol. Grad
Glavni kol.
Glavni kol. Varadin

10

Dobova
91 131

131

30 30

10

24
28
34
39
43
46
50
0
42
60
0
18
60

15
17
21
23
25
27
28
31
0
3
4
5
6
7
9
16
20
0
13
0
13

km
0
7
0
6

Bogojevo .
Erdut .
Erdut
Dalj
Dalj
Bijelo Brdo
Sarva
Nemetin
Osijek Luka
Standard
Osijek DG
Osijek OLT
Osijek
Osijek
Vodovod
Petrove Gore
Osijek Frigis
Vinjevac
Vinjevac IPK
Josipovac
Samatovci
Bizovac
Bizovac
Belie
Belie
Bizovac
Bizovac
Cret
Normanci
Koka
Niza
Naika Breznica
Jelisavac
Naice
Naice
Pleternica
Nova Kapela-Batrina
Nova Kapela-Batrina
Pleternica
Naice

30

od
Bjelovar

2.

12 18
|
|
12 31
|
|
|
12 45

12 00
|
|
|
|
|
|
|
12 17

1. 2. R
2.

1 11 43
x 11 59
x 11 59
x 12 13
x 12 17
x
|
x 12 26
x 12 30
x 12 34 2 13 40
x 12 36 x 13 42
1 12 39 2 13 45

2.

x 14 19
x 14 23
x 14 27
x 14 34
x 14 39
x 14 43
x 14 47
2 14 52

2 13 48
x 13 51
x 13 53
x 13 55
x 13 57
x 13 59
x 14 02
x 14 08
x 14 12

2.

Banova
Jaruga

15 48
15 52
15 56
16 03
16 08
16 12
16 16
16 21

1
x
x
x
x
x
x
x
15 11 x
15 13 x
15 16 1
15 22
15 25
15 27
15 29
15 31
15 33
15 36
15 42
15 47

2.

14 37
14 53
14 53
15 07
15 11
|
15 20
15 24
15 28
15 30
15 33

2.

16 38
|
|
16 50
|
|
|
17 04

16 20
|
|
|
|
|
|
|
16 37

W
V

1. 2. R

x 16 55
x 16 59
x 17 03
x 17 09
x 17 14
x 17 18
x 17 22
1 17 27

1 16 30
x 16 33
x 16 35
x 16 37
x 16 39
x 16 41
x 16 44
x 16 50
x 16 54

2.

2.

2.

4 19 30
x 19 32
4 19 35

2.

6132

30
10
30

Banova
Jaruga

2.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.Peli
Bogojevo
Dalj
Bizovac
Virovitica
Koprivnica
Visina povlastice
iznosi
do
Erdut
Osijekod 10%
Naice
Suhopolje
Klotar
2320
2341 Bkroz
702
6102 koje
6130
6080
6014
6301
B 782
6074
2306
6450
70% a ovisi oO90107
zemljama
seO90109
putuje.

132
132

2.

2.

5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

Zagreb Gl. kol.

16 22
17 05
|
16 27
17 15 3005
16
32
8013 8015 16
8017
3101
8019
8021
8023
991
|
37
17 26
16 44
2.
2. 162.58
2.
2.
2.
2.
2.
2.
17 33
|
17 03
|
17 09
17 51
17 17
Harmica
urmanec
Harmica
Harmica Kotoriba
| Varadin
17 22
|
17 25
18 03
17 30
|
17 35
6 07 16
6 20
6 |46
2 7 04
7 11
32
20 4
17635
6 10 16
6 23
x
6
x 7 07
7 14
6
35
1849
11
30 17 39
6 14 16
6 27
x
6
52
x
7 17
6
38
7
10
18
11
30 x17640
6 17 16
6 30
6
55
x
7 20
41
7
13
18 19
40 17 47
7 33
3
6 51 18
6 18 6 31 x 6 42
6 56
x
7 22
7
09
7
14
21
18
44
|
7 38
6 23 6 36 x 6 47
7 |01 x 7 14 x 718
1948 7 27
|
7 41
6 26 6 40 x 6 50
7 |05 x 7 17 x 719
2304 7 31
|
7 44
6 29 6 44 x 6 54
7 |09 x 7 20 x 719
2709 7 35
|
|
6 32 6 47 x 6 58
7 12
3118 7 39
18
41 x 7 23 x 719
7 49
7 08 18
x
6 35 6 50 x 7 01
7 15
x
7
42
7
27
7
34
49
19 25
7 53
7 12
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 719
3829 7 46
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 38
20 06 7 51
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
8 03
11 28
12 25
3 19 31
18 50
x 19 36
|
18 59
x 19 41
19 07
x 19 48
|
x 19 53
|
x 20 00
19 25
3 20 09
19 40
20 44
Strizivojna- Zagreb
Naice
Zagreb Krievci
Vrpolje Glavni kol. Grad Glavni kol.

Zaprei

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Siraa i Virovitice sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

3 5 28
x 5 31
x 5 34
x 5 37
x 5 38
x 5 43
x 5 46
x 5 49
x 5 53
x 5 56
3 6 00
6 04
6 30

Harmica Varadin

3003

8009

Savski Marof

Naice
12 46
54 Velimirovac
|
59 urenovac
12 56 8007
8107 441 8005
3001
|
64 Ferianci
13 06
69 Zdenci Orahovica
U
2.
2.
2.
2.
13 14 2.
75 ainci
_Y
|
80 Mikleu
XW
|
86 Nova Bukovica
13 33
93 Slatina
od
Venezia
Harmica
Harmica
Varadin
|
99 Sladojevci
km
S.L.
Podravska Bistrica
|
102
0 Dobova
3 49
13 45
Cabuna
105
|
00
7 Savski
|
Peli Marof
110
0 Savski
| 3 4 48
012
0725
Peli Marof
| 3 5 12
3
Brdovec
x
|
0
10
4
51
13 53x 5 15
35
0 012
114 Suhopolje
5 Zaprei-Savska
x
|
13
4
54
5 18
13 53x
Suhopolje
00 012
7 Zaprei
| x 4 57
1635
14 01x 5 21
Virovitica
12
45
122
Zaprei
5
12
x
x
|
0
17
4
58
22
14
03 5
Virovitica Staj.
13
5 17
11 Podsused
| 30
0 22 2
5 03
5 27
| x
Virovitica Grad
x 13
33x
123
Gajnice
5
21
14
x
x
|
0
25
5
06
5
31
|
x 13 39
130 pii Bukovica
5 24
15 Vrape
| 44x 5 09
0 28 x 13
| x 5 35
Vukosavljevica
135
5 28
18 Kustoija
| 53x 5 12
0 31 x 13
14
23x 5 38
Pitomaa
143
5 31
20 Zagreb
| 01x 5 15
14
30x 5 41
0 00 34
KlotarZap. kol.
2 14
151
0
Gl.
kol.
5
35
220 Zagreb
3
3 5 45
4
20
38
5
19
Klotar
2 14 01
6 17 3 5 47
4 08 241442382 5 23
29 Zagreb
BjelovarGl. kol.
01
Dugo
Selo
1
6
37
2
5
02
4
34
5
50
0
Bjelovar Brod
2 13 18 9 16 3 6 12
0
29 Slavonski
Klotar
2 13 5510 01
Vinkovci
Klotar
2 14 03 14 31
156 Kalinovac
x 14 08 |
159 urevac
x 14 12 14 40
prema
Budapest x 14 19 14 48
166 Virje
K.
172 Novigrad Podravski
x 14 24 |
178
x 14 31 |
1 NeBregi
vozi nedjeljom i blagdanom
od 25.VI. do 26.VIII.2012.
15 06
0
Koprivnica
187
2 14
4027.VIII.2012.
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII.
i od
15 15
0
Koprivnica
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
0
16 17
88Ne vozi
Zagreb
Glavninedjeljom
kol.
4
subotom,
i blagdanom
prema
Krievci
Rijeka

10

Dobova
133
91 133

30 30
10

24
28
34
39
43
46
50
0
42
60
0
18
60

15
17
21
23
25
27
28
31
0
3
4
5
6
7
9
16
20
0
13
0
13

km
0
7
0
6

Bogojevo .
Erdut .
Erdut
Dalj
Dalj
Bijelo Brdo
Sarva
Nemetin
Osijek Luka
Standard
Osijek DG
Osijek OLT
Osijek
Osijek
Vodovod
Petrove Gore
Osijek Frigis
Vinjevac
Vinjevac IPK
Josipovac
Samatovci
Bizovac
Bizovac
Belie
Belie
Bizovac
Bizovac
Cret
Normanci
Koka
Niza
Naika Breznica
Jelisavac
Naice
Naice
Pleternica
Nova Kapela-Batrina
Nova Kapela-Batrina
Pleternica
Naice

30

od

20 12
20 16
20 20
20 38
20 42
20 46
20 50
20 55

19 50
|
19 54
|
19 57
|
20 01
20 07
20 11

1
x
x
x
x
x
x
x

0 07
|
|
0 19
|
0 26
|
0 34

5 23 48
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x 23 57
x
|
5 0 06

2.

Virovitica
Klotar

Koprivnica

30
10
30

Banova
Jaruga

2.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju
jeftinije.Peli
Bogojevo
Dalj
Bizovac
Visina povlastice
iznosi
do
Erdut
Osijekod 10%
Naice
Suhopolje
6016
980
70% a ovisi oO90111
zemljama
kroz koje se putuje.

134
134

2.

2.

2.

8013

5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

2.

8015

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


5 Ne vozi petkom, subotom i dan prije blagdana

2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zagreb Gl. kol.

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Siraa i Virovitice sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

3 5 28
x 5 31
x 5 34
x 5 37
x 5 38
x 5 43
x 5 46
x 5 49
x 5 53
x 5 56
3 6 00
6 04
6 30

Harmica Varadin Harmica

3003

8009

Savski Marof

Naice
20 56 x
0 35
54 Velimirovac
21 01 x
|
59 urenovac
21
07
x
0 45 3001
8107 441
8007
64 Ferianci
21 12 x 8005
0 49
69 Zdenci Orahovica
21 19 x
0 56
U
2.
2.
2.
2.
2.
75 ainci
21 26 x
1 03
_Y
80 Mikleu
21 31 x
1 08
XW
86 Nova Bukovica
21 37 x
1 14
93 Slatina
21 45 x
1 22
od
Venezia
Harmica
Harmica
99 Sladojevci
21
x
| Varadin
km
S.L.50
Podravska Bistrica
102
21
53 x
|
Dobova
0
3
49
105 Cabuna
21 58 x
1 33
00
7 Savski
Peli Marof
110
22 |
03 x
|
0 Savski
3 5 12
0755 22 |
Peli Marof
1021
03 x3 4 48
|
3
Brdovec
x
x 5 15
|
0
10
4
51
05 22 07 x
0 x 022
114 Suhopolje
1 41
5 Zaprei-Savska
x
x 5 18
|
13
4
54
Suhopolje
x 022
05 22 |
08 xx 4 15742
0
7
Zaprei
x 5 21
16
0 1022
15 22 15 x
122 Virovitica
1 49
Zaprei
5
12
x
x 5 22
|
17
4
58
Virovitica
x
1
51
Staj.
5 17 x 5 27
11 Podsused
| xx 5 03
0 22
Virovitica Grad
123
|
Gajnice
5
21
14
x
x 5 31
|
0
25
5
06
130 pii Bukovica
x
1 59
5 24 x 5 35
15 Vrape
| xx 5 09
0 28
Vukosavljevica
135
|
18 Kustoija
| xx 5 21212 5 28 x 5 38
0 31
Pitomaa
143
20 Zagreb
| xx 5 21519 5 31 x 5 41
0 00 34
KlotarZap. kol.
151
0
Gl.
kol.
5 35 3 5 45
220 Zagreb
4
20 3 5 19
38
Klotar
6 17 3 5 47
4 42 2 5 23
4 08
29 Zagreb
BjelovarGl. kol.
01
Dugo
Selo
1
6 37 3 6 12
2
5
02
4
34
5
50
0 Slavonski
Bjelovar Brod
9 16
0
29 Vinkovci
Klotar
10 01
Klotar
x
2 20
156 Kalinovac
x
|
159 urevac
x
2 29
prema
Budapest x
166 Virje
2 36
K.
172 Novigrad Podravski
x
2 41
178
x
2 48
1 NeBregi
vozi nedjeljom i blagdanom
od 25.VI. do 26.VIII.2012.
0
Koprivnica
187
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 1
6.VII.2i 57
od 27.VIII.2012.
0
Koprivnica
1
3 07
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
0
88
Zagreb
Glavni
kol.
1
4
40
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
prema
Zagreb
Glavni kol.

10

Dobova
135
91 135

30 30
10

od

2.2.

2.1. 2. R 2.
_Y
2.

2.

2. 2.

6200
6206
3000 6202
B 314814780006204 8002

Beli Manastir
Savski Marof

2.2.

2. 2.
2.

2.

2. 2. 1. 2. R2.

1. 2.2.R

2. 2.
2.

2.
2.

6208 8004621080066212 800818143+212


6214 +1212
8141 8010
6216 8012 6218 992
3002

Zaprei

Mimara

Mimara

X
V

1. 2. R

*158

8016
2.

8014
2.

Magyarboly
Dobova

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

V
V
km
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
0 Osijek
1 5 02 6 21
3 7 Dugo
10 3 11 41Selo
1 13 25
18 08
1
1 22 21
40 10
19 26Selo
km
Selo
Selo
Selo15 27
Selo
Selo
20Osijek
Dravski Most
x 5 06 6 251 20
x 7 44 10 14 x 11 45 x 13 29 15 31
18
12
x 19 30 x 22 25
Vinkovci
2 43
11
Darda
x
6
34
x
10
23
x
x
15
40
18
21
x
x
5
15
7
53
11
54
13
38
19
39
22
34
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
18 eminac
x 5 22 6 414 30
30 x 12 015x1813 455 15
18
28
x6 23
00 10
19 2
466x4022 41
4x438 2
5 08
41 47 5 55
7 00 6 7 03
235
Dugo Selo
6 15
00
28 BeliZagreb
Manastir
40 3 12 1151
18
38
1
10 10
19 2
5671
098 2
5 34
4413 556 15
09 57 6 22
6 50
7 26 6 7 32
01 5 32 6 514 51 53
256
Gl. .
kol.
0622 51
6 38
00Beli
Manastir
2
7
05
4
16
12
5
19
05
Zagreb Gl. kol.
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
4 34
7 25
5 00
0 1
112Magyarboly
16x23 | x5 19| 16 6 59 x 7 13
|2 7 165 16
|
Zagreb Zap..
kol.
x 4 38
7 21
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6429
7 37
7 53
Villany
prema
|
| Villany 5 18
|
4 Kustoija
x 4 40
x
| x Villany
|
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31
7 01 x 7 15
7 39
7 55
|
|
|
7 Vrape
x 4 43
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
|
|
|
8 Gajnice
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
111
NePodsused
vozi subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
Staj.
|
|
|
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
215
NeZaprei
vozi 25.XII.2014. i 1.I.2015. 0 1 4 54
7 35
|
|
| x
|
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
7 16 x 7 29
7 53
8 10
3 NeZaprei
vozi nedjeljom i blagdanom
|
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
417
Vozi
14.XII.2014.,
6.IV.
i
25.V.2015.
te
nedjeljom
od
4.I.
do
29.III.,
od
12.IV.
do
17.V.,
od
31.V.
do
14.VI.
i
od
6.IX.2015.
Zaprei-Savska
|
|
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
519
NeBrdovec
vozi nedjeljom od 4.I. do 29.III., od 12.IV. |do 17.V.,
od 31.V.
do 14.VI. i od
6.IX.2015.,
i 25.V.2015. |
| 24.
x i 31.XII.2014.,
|
5 39
6 08
6 21
6 40 xne6vozi
7 22 x6.IV.
8 00
8 17
52 xjo 14.,
7 36
0
|
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
0 Savski Marof
|
|
x
| x
|
0
7 Dobova
7 56
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Kotoriba Wien Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina

31
10

Osijek
Zagreb Gl. kol.

10

31
31
136
86
136

Croatia

2.2.
8150
Villany
2.
2
6 30
Harmica
Villany
2
6 41

Budapest
K.

6219
8019
3005

8021

8023

991

Osijek

Osijek
Zagreb Gl.
kol.

REMONT I PROIZVODNJA ELJEZNIKIH VOZILA d.o.o.


35000
Slavonski
Brod, Dr. Mile
Budaka 2 VOZILA d.o.o.
REMONT
IuPROIZVODNJA
ELJEZNIKIH
SKUPINE
meunarodnom
prijevozu
centrala:
035/410
534;putuju
410
545;
410 533 2
35000
Slavonski
Brod,
Dr. Mile
Budaka
od barem
est osoba
jeftinije.
tel./faks:
035/410 iznosi
515
centrala:
534; 410
Visina povlastice
od 545;
10% 410
do 533
e-mail:
rpv@rpvsb.hr
tel./faks:
035/410
515 kroz koje se putuje.
70% a ovisi
o zemljama
e-mail: rpv@rpvsb.hr

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

2.
6201

8150
6205 8005
6207 3001
6209 80076211 8009181543003 6213 801381568015 6215
8107 6203
441
8017 6217
3101

Beli Manastir

6201

Magyarboly

Zaprei

2.2. U 2. 2. 2.
2. 2.
2. 2.
2. 2.
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
2.
2.
2.
2.
6203
6209
6211
18154 6213
8156
6215
6217
6219
_Y6205 6207
od
Villany
Villany
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
km
4 14Varadin
42
5 18 20
0 Magyarboly .
od
Venezia Harmica Varadin
Harmica
Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
4Villany
14 53
5Villany
18 31
11 Beli Manastir .od 0
km
S.L.
km
0 Beli
Manastir
1 5 42
7 01 3349
16 15
18 46 1 20 05 1 23 02
8 20 10 51 3 12 24 1 14 10
Dobova
Magyarboly
0
10
x 5 510 2 6 30 7 10 x| 8 29 11 00 x 12 33 x 14 19 4 14 42 16 24 5 18 20 18 55 x 20 14 x 23 11
Savski Marof.
7 eminac
Beli
Manastir
18631
11
17
x 20 22 x 23 19
14 3
2754
0 Darda
Savski
Marof . 0 x 5 59 2 6041
3 411
3x5 12
2019
403
6 46
2 7 04
7 11
07 7 18 x| 8 37
4808 x 12 41
2814 53 16 32 6507
6 32
26
Dravski Most x
16 40
x
14 x35
0
Beli
Manastir
16
01 x
3
10
51 x
3 12 49
1
15 6 10 6 2319
18
46
1 20 30
1 23 27
5 07
42
20
24
105 31
05 x
02
3 Osijek
Brdovec
x 411
x x
x 11
6 49
x 7 07
7 14
| 8 45
0 10 7 26
5116
5 15
6 35
0
28
Osijek
1
7
30
3
11
20
3
1
16
44
19
15
1
6
11
8
49
12
53
14
39
10
x 5 51
24 6 14 6 2718
x 20 34
x 23 31
33
14 1
11
5 eminac
Zaprei-Savska
x 4 5400 x
x x5 18 x195 34
x 55
6 52
x 7 10
7 17
0 13 10 x| 29
6 38
17
16 32 6 17 6 3019
x 20 22 x 23 19
14 x275 37
7 Darda
Zaprei prema x 5 590
x 411
x x5 21
x 03
6 55
x 7 13
7 20
0 16 7 18 x| 8 37
5708 x 12 41
6 41
26 Osijek
Dravski Most x 6 07
16 40 6 18 6 3119
x 20 306 51
x 23 27
14 x355 38
7 33
Zaprei
1249
5 58
x 411
x x5 22
x 11
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
0 17 7 26 x| 8 45
5816 x 512
6 42
0
28
Osijek
1
7
30
3
11
20
3
1
16
44
19
15
1
1
6
11
8
49
12
53
14
39
20
34
23
31
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
prema
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
1
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15Ne
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
2
Ne
vozi
25.XII.2014.
i
1.I.2015.
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
3
vozi nedjeljom
7 49
Zagreb
Zap. kol. i blagdanom 0 34
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20Ne
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
1
Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i0
blagdanom
4
14.XII.2014.,
i 25.V.2015.
17.V.,6od
i od
6.IX.2015.
7 53
Zagreb
Gl. kol. 6.IV.
7 12
5 35 od
2031.V.6 do
22Vozi
34.I.
3 512.IV.
39 14.VI.
6 54 4
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20od
0te38nedjeljom
5 19do 29.III.,
45 3do
6 00
7 05
2 Ne vozi
25.XII.2014.
5
nedjeljom
4.I. do 29.III.,
od 31.V.
6.IX.2015.,
vozi
14.,
Zagreb
Gl. kol.odi 1.I.2015.
1 4od
6 17do314.VI.
6 25 ne 6
2 5 23
44 jo
7 01
424.
7 23 i 25.V.2015.
7 51
4217.V.,
0812.IV.4do
7 38
5 47 i od
6 04
7 11i 31.XII.2014., 6.IV.
3 Ne vozi
nedjeljom
i blagdanom 1 4 34
Dugo
Selo
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
4 VoziSlavonski
14.XII.2014.,
Brod6.IV. i 25.V.2015. te nedjeljom od 4.I. do 29.III.,
9 16 od 12.IV. do 17.V., od 31.V. do 14.VI. i od 6.IX.2015.
11 28
5 Ne vozi
nedjeljom
od
4.I.
do
29.III.,
od
12.IV.
do
17.V.,
od
31.V.
do
14.VI.
i
od
6.IX.2015.,
ne
vozi
jo
14.,
24.
i
31.XII.2014.,
6.IV.
i
25.V.2015.
Vinkovci
10 01
12 25

31
10
31
Savski Marof Beli Manastir

Magyarboly
Dobova
137
137
91 137

31
31
31
10

km
0
km4
6
0
7
4
6
11
7
15
21
11
15
21
24
31
38
24
43
31
38
47
43
51
57
47
63
51
67
57
63
71
67
75
79
71
84
75
88
79
84
88
95
98
105
95
98
105
115
125
115
132
125
139
146
132
151
139
156
146
162
151
156
162

Zagreb Glavni kol.


Maksimir
Trnava
Zagreb Glavni kol.
ulinec
Maksimir
Trnava
Sesvete
ulinec Kraljevec
Sesvetski
Dugo
Selo
Sesvete
Sesvetski
Dugo
SeloKraljevec
Dugo Selo
Ostrna
Preec
stj.
Dugo Selo
Ivani
OstrnaGrad
Deanovec
Preec stj.
Ivani Grad
irinec
Deanovec
Novoselec
Ludina
irinec
Popovaa
Novoselec
Voloder
Ludina
Popovaa Graenica
Moslavaka
Voloder
Repunica
Kutina
Moslavaka Graenica
Ilova
Repunica
Banova
Kutina Jaruga
Ilova
Banova
Jaruga
Banova Jaruga
Lipovljani
Stara
Subocka
Banova
Jaruga
Novska
Lipovljani
Stara Subocka
Novska
Novska
Raji
Okuani
Novska
Raji
Dragali
Okuani
Nova Gradika
Zapolje
Dragali
Staro
Petrovo Selo
Nova Gradika
Vrbova
Zapolje
Nova
Kapela-Batrina
Staro Petrovo
Selo
Vrbova
Nova Kapela-Batrina

40
40

od

od

0
0

0
0
0
0

0
0

2.

2.

3 4 24
x 4 30
x
3 4|24
x 4 34
30
x 4|38
34
x 4 42
x 4 46
38
42
x 4 47
x 4 46
51
x 4 59
47
x 5
4 07
51
x 5
4 18
59
07
x 5 23
x
5
3 18
28
x 5 23
3 5 28

2551
2.

2171
2.

B2.15801
U
_Y
XW
2. U
_Y
XW
dol2
Split
dol2
1Split
3 28
x |
x
1 3|28
x |
x |
x |
1
x 3|45
x |
1 3 45

2551

2171

B 15801

2.

4 47
4 52
4 55
47
4 57
52
4 02
55
5
4 06
57
5
5 10
02
5 06
5 10

4 4 36
x 4 41
x
4 4 43
36
x 4 45
41
43
x 4 50
45
x 4 54
4
x 4 58
50
x 4 54
4 4 58

8003
2.

8003

2.

8001
2.

8001

2.

2503
2.

2503

5 4 55
x 5 02
x
55
4 09
55
02
x 5 15
x 5 09
21
x 5 26
15
x 5 31
21
x 5 35
26
x 5 40
31
x 5 35
x 5 40

2.

2505
2.

2505

2.

2553
2.

2553

5 6 04
x 6 12
x
5 6 19
04
12
x 6 24
x 6 19
30
x 6 35
24
x 6 40
30
x 6 44
35
x 6 49
40
x 6 44
x 6 49

2.

2507
2.

2507

3 4 52
x 4 57
x
35
4 01
52
x 5
4 03
57
01
x 5 08
03
x 5 12
x 5 17
08
12
x 5 18
x 5 17
22
x 5|18
x 5 49
22
x 5|59
5 03
49
x 6
x 5
6 59
09
x 6 16
03
x 6 24
09
x 6 29
16
24
x 6 33
29
x 6 38
x 6 44
33
x 6 49
38
x 6 53
44
49
x 6 54
6 02
53
x 7
x 7
6 07
54
x 7 13
02
07
x 7 40
x 7 13
48
x 7 55
40
7 00
48
x 8
x 7
8 55
06
x 8 12
00
x 8 17
06
x 8 21
12
x 8 25
17
x 8 21
x 8 25

2.

2031
2.

2031

5 5 02
x 5 07
x
5 5 11
02
x 5 13
07
11
x 5 18
13
x 5 22
5
x 5 27
18
x 5 22
5 5 27

2.

2201
2.

2201

2.

8007
2.

8007

Harmica Savski
Marof
Harmica Savski
Marof
3 5 30 4
5 54
x 5 35 x 5 59
x
x
5
38
3 30 4 6
5 03
54
x 5 41
35 x 6
5 06
59
38 x 6 10
03
x 5 45
41 x 6 14
06
x 5 49
3
x 5 53
x 6 18
45 4
10
x 5 49 x 6 14
3 5 53 4 6 18

2.

8005
2.

8005

2.

1.V
2. R

B 783

2.

6 50
|
6|50
|
|
|
7|07
|
7 07

1.V
2. R

8011
B 2.
783R
2. 1.

8011

V Harmica dol5
Savski
Marof
Harmica dol5
6 33
6 15 4 6 22 Savski
6 38
| x 6 27 Marof
x
|
6
31
33
6 15 4 22 6 41
| x 6 34
38
27 6 44
41
31 6 48
| x 6 38
44
34 6 52
| x 6 43
6|32 4
x 6 47
48
38 6 56
6|33 x 6 43 6 52
6|32 4 6 47 6 56
6|33
6|54
|
6|54
|
|
|
|
|
|
7|40
|
7 49
40
7|54
7|49
7|54
8|11
8|12
8|11
8 25
12
|
8 25
35
|
8|35
|
8|48
|
8 48

8009
2.

8009

id

Tovarnik
Tovarnik id

B 2.
741R
1.

B 741

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


Dugo Selo
Novska
Strizivojna-Vrpolje
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
Dugo
Novska Nova Kapela-Batrina
Strizivojna-Vrpolje
Zagreb Glavni
kol.Selo Banova Jaruga
Vinkovci
Visina povlastice
10% do
Zagreb Glavni kol. iznosi
Banovaod
Jaruga
Nova Kapela-Batrina
Vinkovci
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.
40
10
40
40
138 138

138

Adria
Adria

Nova Kapela-Batrina
Luani Malino
Oriovac
Brodski Stupnik
Kuti
Stari Slatnik
Sibinj
Slobodnica
0
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Donja Vrba
Zadubravlje
Garin
Staro Topolje
Andrijevci
Perkovci
0
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Voinci
Ivankovo
0
Vinkovci
Vinkovci
Mirkovci
Novi Jankovci
Sremske Laze
Slakovci
Orolik
eletovci Stajalite
Vinkovaki Banovci
idski Banovci
Ilaa
0
Tovarnik
Tovarnik
id
prema Budapest
Keleti
3 5 00
x 5 05
x 5 10
x 5 13
x 5 16
x 5 18
x 5 23
x 5 26
x 5 28
x 5 30
3 5 34

10

8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

Zagreb Gl. kol.

2.

8002

2.

3002

2.

2.

2.

Koprivnica

1. 2. R
V

1. 2. R
V

2.

+1212 8010

2.

8012

Savski Marof

x 8 26
x 8 31
x 8 35
x 8 38
x 8 40
x 8 43
x 8 48
x 8 51
3 8 57

+212

x 6 50
x 6 55
x 6 59
x 7 02
x 7 04
x 7 07
x 7 12
x 7 14
x 7 21
x 7 24
x 7 30
x 7 33
x 7 37
x 7 41
x 7 45
x 7 49
x 7 53
x 7 54
x 8 02
x 8 07
x 8 11
5 8 19

8008

3 7 42
x 7 47
x 7 52
x 7 55
x 7 58
x 8 00
x 8 05
x 8 08
x 8 11
x 8 13
3 8 17

8006

x 5 41
x 5 45
x 5 49
x 5 53
x 5 55
x 5 58
x 6 03
x 6 05
x 6 12
x 6 17
x 6 23
x 6 26
x 6 30
x 6 34
x 6 39
x 6 43
x 6 47
x 6 48
x 6 56
x 7 00
x 7 05
5 7 12

8004

3 5 33
x 5 39
x 5 41
x 5 45
x 5 49
x 5 53
x 5 57
x 6 02
x 6 03
x 6 11
x 6 15
x 6 20
3 6 27

Zaprei

1 Vozi utorkom, etvrtkom i nedjeljom od 14.VI. do 30.VIII.2015.


2 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

2.

992

8 49
|
|
|
|
|
|
|
9 10
9 12
|
|
|
|
|
|
9 29
9 30
|
|
|
9 46

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

Osijek

139
139

10
40 40

8013
2.

8000

B 314

1. 2. R 80172.
8015
_Y
8015
8017
2.
2.

3000

2.
8013

3002

8004

8006

8008
+212

985
2.

2509
2.

2011
2.

8021
2.

2203
2.

8029
2.
V
2.

2301
2.
V
2.
2.

8025
2.

992
*158

2. 2013 2.B 7031. 2.2173


R

8012
2.2303

8014

2.8033

8016

2511
2.

2013
2.

B 2.
703R X2173
2303
8033
1.
2.
2.
2.
V
Dugo
2. Dugo 2.
1.V
2. R
2. Dugo2.
2.
Selo
Selo
Selo
V
Rijeka
Savski
Marof
6 23 2 6 40
Rijeka Savski 7 00 6 7 03
6 50 2 75069 46 10 08 4Marof
2637
610
7 32
43
10 25 710
6 55 2 7x 089 517 16| x7 10
3243 10
7 48
25 29 710
48
|
7
21
6 59 x 7x
7
37
7
53
13
|
|
x
10
51
10
32
9
54
5 46 10 08 4 25 10 37
43
7 01 x 7x 159 51
39|43 10
7 55
52
34 710
57 | | x |10 29
48
|
|
7 05 x 7x 18
7
42
7
58
9 54
57
39 10|50 10 51
10
02 | x 10 32
52
9 57
7 08 x 7x 21
8 02
11
01
43 7 45| 10
10
06 | | x |10 34
7 11 x 7x 24
4850
8 05
58 10
11
05
47 710
10 |10|26 x |10 39
57
10 02
7
35
|
7 16 x 7x 29
7
53
8
10
| 11 01
10 06
48
11 | x 10 43
10
58
10
26
x
11
05
10
47
10 10
|
7 16 x 7x 30
7
54
8
11
52
16
7 19 x 7x 33
8 14
x |10|48 7 57
10|11
|
7 22 x 7x 36
8
00
8
17
11 52
14
39
x 10
10 16
7 25 2 7x 39
8 20
10|46
x |11|20 8 03
x 10 39
x |11 14
24
51
x 10 46
x
11
20
7
56
4 29
57
11 Kotoriba
05
x 10
x 11 24
51
Wien
Harmica
11 57
20
x 10
4 11 29
Meidling
25
x 11 05
x 11 20
29
x 11 25
34
x 11 39
29
45
x 11 34
x 11 49
39
x 11 45
50
x 11 49
58
12 50
02
x 11
12 58
09
x 11
3 11 14 x 12 02
21
x
12
09
x 11 22
29
x 11 14
29 x 12 21
36
3
x 11 22
35 x 12 29
41
x 11 29
x
12
36
41
48
46 x 12 41
53
x 11 35
51 x 12 48
58
x 11 41
55 x 12
13 53
02
x 11 46
12 51
00 x 12
13 58
06
x 11
x 11 55 x 13 02
x 12 00 x 13 06

2.
2511

+1212 8010

2. R
985 2. 2509 2. 2011 2. 8021 2. 2203 2. 80251. 2. R
2301 1. 8029

8002

id

Vinkovci

Nova Kapela-Batrina

Tovarnik
Tovarnik
Dobova
id

Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Savski Marof Vinkovci
Nova Kapela-Batrina

Mimara

Mimara

od
Beograd
2.
2.
2.Dugo 2. dol2 2.
2. Dugo 2. Dugo 2.
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
0
Vinkovci
1 20dol3
od Harmica Savski
Harmica
Savski 2 43
dol4
65
Slavonski Brod
1 58
Harmica
Savski
Marof
Marof 3 31
4
43
2
5
08
5
18
5
41
235
Dugo Selo
0
5
55
4
30
6
15
km
Marof
od Harmica Savski dol3
Harmica
Savski
dol4
5 09 72
098 046 3
0 4 6 55 Marof
256
Zagreb
Gl. kol.
22
4 51
6 38
Harmica
Marof
Glavni
kol.
7 06
4
7 455 44 7 596 3
9 30
0 Zagreb
32 5 34
7 21
8 30 3
9 07 Savski
km40 Maksimir
Zagreb Gl. kol.
5 Marof
5 12 7 37 5 39 3 5 49
34 7 12
6
50
5 00
x174 01
x 7 26
7 505 54 8 046 x1382
9 34
096 x2484
35 x6 50
9 12
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
x
x
|
x
5
16
5
44
5
58
6
17
4
38
5
54
6
29
|
Trnava
x
7
15
x
7
53
8
07
x
x
x
6
7
03
7
29
8
12
8
38
9
15
4 6 55
06 4 21 7 32
45
7 59 3 04 3 30 3 07 9|37
30
0 Zagreb Glavni kol.
Kustoija
x 9|34
5 18 7|37 5 46 x | 7 50
40 7 12
ulinec
18| x 7 26
566 00 8 04
106 x198x09
39
74 Maksimir
06
32
146 x318x35
40 x| 9 12
17
xx 74 01
4
Vrape
x 9|37
5 21 | 5 49 x | 7
43 7 15
xx 74 03
67 Trnava
Sesvete
23| x 7 29
8 53
016 03 8 07
146 x228x12
43
11
10
36
196 x348x38
45 x| 9 15
22
xx 74 06
78 ulinec
Gajnice Kraljevec
x 9|39
5 24 | 5 53 x | 7
46 7 18
Sesvetski
27| x 7 32
8 56
056 06 8 10
186 x258x14
47
15
15
40
236 x378x40
49 x| 9 17
27
Podsused
11 Sesvete
x 74 10
| 9 22
x 9|43
5 27 7|51 5 56 x | 8 01
288x19
49 7 23
408x45
0 x4
Dugo
SeloStaj.
31| x
4 7 36
106 09 8 14
226 x
3
3
3
51
21
19
44
286 x
53 x
32
11
0
Zaprei
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
6
08
4
54
6
45
|
x 7 15 7 27 x 7 40
8 05
8 18 x 8 23 x 8 49 x 9 27 9 47
15 Sesvetski
Dugo SeloKraljevec
11
0 4 7 19 7 31| 4 7 44
Selo
8 10
21
Zaprei
| 9 32
x 9|51
5 33 7 51 6 02
348x286 3
468x53 3
Ostrna
156 15 8 226 3
24 Dugo
Zaprei-Savska
|
17 Dugo
| x
|
5 36
6 05
6 37 x 6 49 x
Preec
stj.
246 18
31
Selo
8 11
Brdovec
|
19 Ostrna
| x
|
5 39
6 08
6 40 x 6 52 x
Ivani
Grad
336 21
38
8 15
24
0
Savski stj.
Marof
|
22 Preec
| x
|
5 42
6 11
6 43 2 6 55 x
Deanovec
436 24
43
8 24
31
8 33
38
SavskiGrad
Marof
|
x
| x
|
irinec
47
470 Ivani
Deanovec
8
43
43
0
7
Dobova
4
5
7
21
5
31
7
21
53
51 Novoselec
Ludina
9 47
01
57 irinec
8
47
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Popovaa
9 53
09
63 Novoselec
51
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina 8
Voloder
14
67 Ludina
9 01
57
Popovaa
9 09
63
1
vozi nedjeljom
i blagdanom
Moslavaka
Graenica
19
71Ne
Voloder
67
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012. 9 14
Repunica
24
75Vozi
Kutina
33
79Ne
3
vozi subotom
Moslavaka
Graenica
9 19
71
Ilova
39
84Vozi
Repunica
9 24
75
4
od 10.VI.2012.
0
Banova
Jaruga
9
43
88
Kutina
33
79Vozi
5
do 9.VI.2012.
Ilova
9
39
84
Banova
Jaruga
44
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
0
9 43
88
LipovljaniJaruga
52
95 Banova
Stara Subocka
56
98 Banova
Jaruga
9 44
0
Novska
10
03
105
9 52
95 Lipovljani
Subocka
9 56
98 Stara
Novska
10
10
0
Novska
10
03
105
18
115 Raji
Okuani
25
125 Novska
10 10
10 18
115
Dragali
30
132 Raji
Okuani
10
25
125
36
139 Nova Gradika
Zapolje
41
146 Dragali
10 30
132
Staro Gradika
Petrovo Selo
46
151 Nova
10 36
139
Vrbova
50
156 Zapolje
10 41
146
0
Nova Petrovo
Kapela-Batrina
54
162 Staro
Selo
10 46
151
Vrbova
10 50
156
0
10 54
162 Nova Kapela-Batrina

40
40
10

Dugo Selo
Novska
Dugo
Novska
Zagreb Glavni
Gl. kol.
Zaprei
Zagreb
kol.Selo Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
Banova Jaruga
10

40
40
40
86
140 140

140

Croatia

Nova Kapela-Batrina
Luani Malino
Oriovac
Brodski Stupnik
Kuti
Stari Slatnik
Sibinj
Slobodnica
0
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Donja Vrba
Zadubravlje
Garin
Staro Topolje
Andrijevci
Perkovci
0
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Voinci
Ivankovo
0
Vinkovci
Vinkovci
Mirkovci
Novi Jankovci
Sremske Laze
Slakovci
Orolik
eletovci Stajalite
Vinkovaki Banovci
idski Banovci
Ilaa
0
Tovarnik
Tovarnik
id
prema
dol5
Osijek
DG

5 10 43
x 10 49
x 10 51
x 10 55
x 10 59
x 11 04
x 11 08
x 11 12
x 11 13
x 11 21
x 11 26
x 11 31
5 11 38

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

Zagreb Gl. kol.

2.

8002

2.

3002

2.

8004

10 55
11 00
11 03
11 07
11 09
11 11
11 16
11 19
11 25
11 26
11 32
11 35
11 39
11 43
11 47
11 51
11 55
11 56
12 04
12 09
12 13
12 21

Zaprei

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

2.

8006

2.

8008

Koprivnica

1. 2. R
V

2.

+1212 8010

2.

8012

2.

X
V

1. 2. R

*158

Osijek

992

x 13 07
x 13 12
x 13 16
x 13 19
x 13 22
x 13 24
x 13 29
x 13 32
5 13 38
]

Savski Marof

1. 2. R

+212

Bjelovar

x 12 01
x 12 05
x 12 09
x 12 13
x 12 15
x 12 18
x 12 23
x 12 25
x 12 32
x 12 33
x 12 39
x 12 42
x 12 45
x 12 49
x 12 53
x 12 58
x 13 02
x 13 03
x 13 11
x 13 16
x 13 20
x 13 28
x 13 35
x 13 40
x 13 44
x 13 48
x 13 51
x 13 54
x 13 58
x 14 02
x 14 04
x 14 07
3 14 11

2.

8014

2.

8016

Dobova

Bjelovar

141
141

10
40 40

3000

B 314
8000

8002

3002

2.
1. 8035
2. R
2.2205
2.
2.
415
8037
2013
_Y
415
8035
2205
8037
2013
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
_Y
od
Dugo2.
dol2
1.W
2. R Beograd
2.
2.
2.
km
Selo Dugo Selo
_Y
W
0
Vinkovci
1 20
od
Zurich
Harmica
65
Slavonski Brod
1 58
HB
4 43 2 5 08
235
Dugo Selo
4 30
km
od 0 Zurich Harmica
0921
211528
34
0 11
256
Zagreb
Gl. kol.
HB 05 44
Glavni
kol.
0 Zagreb
1151
10 3511
km40 Maksimir
Zagreb Gl. kol.
1 4 |34 x 5
1226 11533
39 3 5 49
1100
16 x 511
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
5
16
5
44 x 5 54
4
38
|
Trnava
x
x
11
35
6
11
20
11
29
28
0 Zagreb Glavni kol.
11 05 4 10 3 21
| 16
Kustoija
x 4 |40 x 11
1826
46 x |
ulinec
38
74 Maksimir
22 x 511
31 11533
4
|
7
Vrape
x
5
21
5
49 x |
4
43
| x 11 20
6 Trnava
Sesvete
42
11
27 x 11 29
36 11 35
78 ulinec
Gajnice Kraljevec
| 22
x 4 |46 x 11
2431
53 x |
Sesvetski
46
15
31 x 511
40 11538
Podsused
| 27
11 Sesvete
2736
56 x |
4 |49
0 x 11
Dugo
SeloStaj.
4 11
3511
50
21
23 x
35 x
45 11542
11
0
Zaprei
|
15
1
5
32
6
01 3 6 08
4
54
15 Sesvetski
Dugo SeloKraljevec
11|24 x 11 31 x 11 40 11 46
0 11|23 4 11
Selo
21
Zaprei
| 35 3511
3345 11650
02
Ostrna
24 Dugo
Zaprei-Savska
|
17 Dugo
5 36
6 05
Preec
stj.
31
Selo
11|24
Brdovec
|
19
5
39
6
08
Ivani Grad
11|48
38 Ostrna
24
0
Savski stj.
Marof
|
22 Preec
5 42
6 11
Deanovec
43
|
31
11|48
38
SavskiGrad
Marof
|
irinec
470 Ivani
|
43
0
Dobova
5 31
Novoselec
517 Deanovec
Ludina
57 irinec
|
47
prema Kotoriba
Villach Harmica Harmica BudinPopovaa
63 Novoselec
|
51
Hbf
ina
Voloder
67 Ludina
|
57
Popovaa
|
63
1
vozi nedjeljom
i blagdanom
Moslavaka
Graenica
71Ne
Voloder
|
67
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Repunica
75Vozi
Kutina
12|35
79Ne
3
vozi subotom
Moslavaka
Graenica
71
Ilova
84Vozi
Repunica
|
75
4
od 10.VI.2012.
0 12 43
Banova
Jaruga
88
Kutina
35
79Vozi
5
do 9.VI.2012.
Ilova
|44 do 26.VIII.2012.
84Ne
Banova
Jaruga i blagdanom od12
6
vozi nedjeljom
25.VI.
0 12|43
88
LipovljaniJaruga
95 Banova
Stara Subocka
98 Banova
Jaruga
12|44
0 13|02
Novska
105
95 Lipovljani
Subocka
98 Stara
Novska
13|03
0 13|02
105
Raji
115 Novska
Okuani
16
125 Novska
13 03
|
115
Dragali
132 Raji
Okuani
13
16
125
26
139 Nova Gradika
Zapolje
146 Dragali
|
132
Staro Gradika
Petrovo Selo
151 Nova
13|26
139
Vrbova
156 Zapolje
|
146
0 13|40
Nova Petrovo
Kapela-Batrina
162 Staro
Selo
151
Vrbova
|
156
0 13 40
162 Nova Kapela-Batrina

40
40
10
8008
+212

+1212 8010

5 41
6 09
6 13
6 17
6 19
6 22
6 25
6 28
6 33
6 34
6 37
6 40
6 43

5 18
5 44
5 54
5 58
6 00
6 03
6 06
6 09
6 14
6 15
6 18
6 21
6 24
Harmica

Dugo 2.
Selo
2.

2015
2.
V

8039
2.
V

8041
2.

8043
2.

992

981
2.

981 2.

*158

8014

B 2.
743RX
1.
V
1.V
2. R

987
2.

1. 2. R 9872.
B 743

8016

8045
2.

80452.

2.
2. Dugo 2.Dugo 2.
2.Dugo 2.
Selo
Selo
Selo
V
2 Harmica
43
Harmica Savski
Savski
3 31
Marof
Marof
6
23
2
7
00
6 7 03
5 55
6
40
6 Harmica
15
Harmica Savski
Savski
6 50
2 7360613 00 5 13 08 5 13 7132613
619
7 32
63
2211 4563
3811 54 12 18
Marof
4Marof
12
2 6 x2411
4506x50115
7 16
6 55
2 7410813 05
7 48
12 24
x 12
x 13 7183213 23
x
| 7 25
59 6 50
|
x 6x
x
|
x
|
7
21
6
59
x
7
37
7 53
29
7
13
|
x
12
27
x
x
|
13
26
x
|
12
02
12
43
11
54
3 45 3 11 54
18 4 36 13 00 5 13 08 5 13 13
19
x 6 x3111
x 50
7 01
x 741
7 55
30
28
12x59
04 |12 24
451513|05|x
57 x| 11
x 12
| | x 13|7183913 23
|
|
x 6 x3411
x
|
x
|
7
05
x
7
42
7 58
7
18
| 13 26
| x
34 x 12 43
33
09 12 27
49 13|13 x
12 54
02 x 12 02
x 12
|7 4513 28
| |x
x 6 x3711
x 57
7 08
x 745
8 02
38
37
13 |12 30
5321 | |x
12
06 x| 12x04
x 6 x4012
x 02
| 12x09
7 11
x 749
8 05
20|x 13|25| x
3
42
4 12
5 13|7314813 33
41
17 |12 34
572413 13
11 x
x
7
35
|
x 6 x4512
x 06
|
x
|
7
16
x
7
53
8 10
7
29
| 13 37
12 x 12 13 12 38 x 12 53 | x 13|26 x
13
20
3
12
42
4
5
13
41
x
13
31
12
17
12
57
13
25
|
x 6 x4612
x 11
|
x
|
7
16
x
7
54
8 11
7
30
|
16
x 6 x4912
x 12
|
7 19 x 7 33
7 57
8 14
24 | x
x 13|26|
|
x 6 x5212
x 16
|
x
|
7
22
x
8
00
8 17
7
36
32
x 13|47
2 6 x5512
x 24
|
7 25 2 7 39
8 03
8 20
39 | x
x
| |
x 12
x 13|47|
x 32
|
43 | x
x 12
x
|
7
56
439
5
7
21
7
21
48
56
x 12Frankfurt
x
|
43
Frankfurt
Wien Harmica
Kotoriba
13(Main)
03 Hbf (Main) Hbf
x 12
x 14
|20
48
Meidling
13 56
08
x 12
x
|
x 13 03
x 14|20
12
x 13 08
x
|
17
x 13 22
x 14|37
12
27
x 13 17
x
|
x 13 31
x 14 45
37
22
x 13 27
x 14|46
32
x 13 31
x 14|45
45
49
x 13 32
x 14|46
56
x 13 45
x 15|04
x 13
x 15|05
14 49
20
x 13
x 15|04
56
14 28
17
35
x 14 20
x 15 05
x 14 28
x
|
40
x 14 35
x
15
17
28
47
52
x 14 40
x
|
57
x 14 47
x 15|28
15 52
01
x 14
x
|
15 57
05
x 14
x 15|41
x 15 01
x
|
x 15 05
x 15 41

2513
2.

2. 2513 2. 20151. 2. R 80391. 2. R8041 2. 80432.

8006

8012

id

Vinkovci

Nova Kapela-Batrina

Tovarnik
Tovarnik
Dobova
id

Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Savski Marof Vinkovci
Nova Kapela-Batrina

Dugo
2.
Selo

2555
2.

2.2555

8004

Dugo Selo
Novska
Dugo
Novska
Zagreb Glavni
Gl. kol.
Zaprei
Zagreb
kol.Selo Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
Banova Jaruga
10

40
40
40
86
142 142

142

Croatia

Mimara

Mimara

Nova Kapela-Batrina
13 41
|
Luani Malino
|
Oriovac
|
Brodski Stupnik
Kuti
|
Stari Slatnik
|
Sibinj
|
Slobodnica
|
0 14 02
Slavonski Brod
Slavonski Brod
14 04
Donja Vrba
|
Zadubravlje
|
Garin
|
Staro Topolje
|
Andrijevci
|
Perkovci
|
0 14 22
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
14 23
Stari Mikanovci
|
Voinci
|
Ivankovo
|
0 14 39
Vinkovci
Vinkovci
14 55
Mirkovci
|
Novi Jankovci
|
Sremske Laze
|
Slakovci
|
Orolik
|
eletovci Stajalite
|
Vinkovaki Banovci
|
idski Banovci
|
Ilaa
|
0 15 12
Tovarnik
Tovarnik
15 13
id
15 44
prema
Beograd
Koprivnica

[
5 14 23
x 14 29
x 14 31
x 14 35
x 14 39
x 14 43
x 14 47
x 14 51
x 14 52
x 15 00
x 15 04
x 15 09
5 15 16

10

8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

Zagreb Gl. kol.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
6 Vozi nedjeljom i blagdanom

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

2.

8004

2.

8006

6 15 38
x 15 43
x 15 48
x 15 51
x 15 54
x 15 56
x 16 01
x 16 04
x 16 07
x 16 09
6 16 13

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010

2.

8012

Savski Marof

1. 2. R

+212

x 15 17
x 15 22
x 15 26
x 15 30
x 15 32
x 15 35
x 15 39
x 15 41
3 15 48
3 15 25 ]
x 15 31
x 15 34
x 15 38
x 15 42
x 15 47
x 15 51
x 15 55
x 15 56
x 16 04
x 16 09
x 16 14
3 16 21

2.

992

Osijek

X
V

1. 2. R

*158

x 15 42
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x 16 04
x 16 05
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x 16 22
x 16 23
x
|
x
|
x
|
5 16 39

2.

8014

2.

8016

Dobova

Klotar

143
143

10
40 40

2.
2103

2103
2.

B 314

1. 8047
2. R
_Y
8047
2.

3000

8049
2.

2.8049

8000

8051
2.

2.8051

8002

8004

8006

8008
+212

+205
1. 2.

2207
2.

8053
2.

2017
2.

8055
2.
V
2.

2.
2. 2207 2. 8053 2. 2017 1. 2.8055
R
+205

3002

8014

8016

6 23 2 6
7 00 6 7 03
40
Harmica
Zaprei
615
50182 715
7 32
0623 4 15 31 3 15 407 26 65
15 54
6 55
7 25
0828 x7 16
| 2 715
15 35 x
15 467 32 x7 48
16 00
|
7
21
615
59
x 715
7
37
7
53
13
| 18
31
x
x
|
x
15
38
15 23 4 15 31 3 15 40
516
15 03
54
7 01
1533
|| x 715
16
15
28 xx|15
x 55
15 41
35 xx| 15| 467 39 x7
16 06
00
|
|
7 05
x
7
42
7
58
7
18
15 38
31 xx 15
15 45
38 xx ||
16 10
03
||
15
xx 16
15
33 xx|15
x 02
15 49
41 xx| || 7 45 x8
16 14
06
7 08
2142
|| x 715
16
715
11|35x 715
2446
16
15
38 4
x|15
x| 15 |597 48 x8
x 05
15 53
45 3
16 19
10
7 35
|
715
16|36x 7 15
7
53
8
10
29 42 x
|
15 49 x
16 20
14
xx 16
x 11
16 24
19
| 15 597 54 x8
715
16
x 7 15
30 46 4 15 53 3
| 35
16
|
715
19
x 7 33
7 57 x8
| 36
16
x 14
16 32
20
|
715
22|57x 7 36
8 00 x8
17
x 16
16 45
24
|
7 25
8 03 x8
|| 2 7 39
16
x 20
16 51
32
15| 57
16 55
45
|
xx 16
|
x
16
51
7
56
|
x 17 01
||
16 13
55
Kotoriba Wien Harmica xx 17
||
xx 17
17 21
01
Meidling
||
xx 17
17 26
13
17 32
21
||
xx 17
17 36
26
||
xx 17
16|48
xx 17
53
17 32
||
xx 17
17 58
36
16
xx 18
16 56
48
17 02
53
17 03
58
16|57
xx 18
16 06
56
18 16
02
17
xx 18
|
x
18
21
16 57
x 18 03
17
xx 18
17 17
06
18 27
16
18 30
21
17|18
xx 18
17| 17
18 37
27
xx 18
17
xx 18
17 30
18
18 44
30
18 49
37
||
xx 18
17 41
30
18 55
44
17
xx 18
||
xx 19
18 00
49
|
xx 19
17 41
18 05
55
||
xx 19
19 09
00
[ xx 19
17|54
19 13
05
|
x 19 09
[ x 19 13
17 54

2.

2019
2.

*158

2. 2019

992

X B2.787
2015
745
8059
2017
2.
1.B 2.
R 8057
2.
2.
2.
V
V
2. Dugo
1. 2. R Dugo2.
2.
2. Dugo 2.
Selo
Selo
Selo
Harmica Zaprei

2. 745 2.8057
B

2. 8059 1. 2. BR 787 2. 2017

1. 2.2015
R

+1212 8010

8012

id

Vinkovci

Nova Kapela-Batrina

Tovarnik
Tovarnik
Dobova
id

Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Savski Marof Vinkovci
Nova Kapela-Batrina

od
Beograd
Dugo2. dol22.
XV
2.
2.
1. 2. Dugo 2. Dugo 2.
2.
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
XV
0
Vinkovci
1 20 Zaprei Harmica Kopriv2 43
od
Harmica
Savski
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
nica
Marof
4
43
2
5
08
5
18
5
41
235
Dugo Selo
0
5
55
4
30
6 15
km
od
Harmica Zaprei Harmica KoprivSavski
09 00
2 5
5 44
0 5 13 41 44135149 45 14
256
Zagreb
Gl. kol.
22 45 4615
3806
nica
Marof
Glavni
kol.
1434
14
14 30
14 30 6309
0 Zagreb
14 406 14
km40 Maksimir
Zagreb Gl. kol.
4 x 615
5 6 50
12 05 5
5 54
4 34
49 35
24 50
5011
x113
1439
203 5 14
14 35 6x 13
142
466 14
46 x 5130054 x5 14
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
x
x
|
x
|
5
16
5
44
5
58
6
17
4
38
5
54
6
29
Trnava
x
x
x
14
23
14
38
14
38
x
14
54
x
6
13
57
14
08
14
49
15
13
49
5 41 4 49 4 00
14
30 14 30 3 14 40 14 45 4 15 14
0 Zagreb Glavni kol.
06
| 59
Kustoija
x xx 15
|15 16
x
|
18 11
6 00
4 40
31 57
xx 13
1446
26
14
7
14
52
Maksimir
20x |14 41
35
14 41
35 6xx19
14
50
44 ulinec
54 x5 14
05 5
14x52
466 14
11
46 x 13
|
7
Vrape
x
x
|
x
x
|
x
|
5
21
5
49
6
03
6
22
4
43
6
34
Trnava
23
38 14
14 46
38 xx 14
14 02
54 xx 15
6 Sesvete
13 04
57 x 14 15
08 14 30
14 56
49 15
15 21
14
49 x 14
x 13 57
14 46
11
ulinec
26x |14 50
41
14 50
41 6xx25
14
57
78 Sesvetski
13
59 x5 14
11 5
14x00
526 15
16
13
52 x 14
Gajnice Kraljevec
| 08
x xx 15
|15 25
x
|
24 19
6 06
4 46
37 06
xx 14
1453
34
14
15
15
01
Podsused
| 12
11 Dugo
x 4
|15 29
x
|
27 23
6 09
4 49
40 10
SeloStaj.
0 xx 14
1456
38
14
21
15
06
Sesvete
x 14
x5 14
30x |14 55
46
14 55
46 63
x28
15
02
x 15
11
04 4
15 5
14x04
566 15
21
13
57 4
0
Zaprei
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
6
08
4
54
6
45
Sesvetski
14 50 14 50 x 15 00 15
15 11
06 x 15 25
15 Dugo
01 x 14 08 x 14 19 14 34
SeloKraljevec
x 14 07
0 x 14 11
Dugo
Selo
14 55
14 55 63
15
10
21 Ostrna
15x046 15
06 4 14
Zaprei
| 12 4
x 4|15 29
x
|
5 14
33 23 6140238
6 15
34
46 15
24
Zaprei-Savska
|
17 Preec
x
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 15
49 24
stj.
x 14 19
31
Dugo
Selo
15
11
07
Brdovec
|
19
x
x
|
x
|
5
39
6
08
6
21
6
40
6
52
x 14 28
15
38
OstrnaGrad
15 32
15
24 Ivani
11
0 x 14 42
Savski stj.
Marof
|
22 Deanovec
x
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 15
55 39
43
Preec
15
24
31
19
Ivani
15 43
32
380 irinec
28
SavskiGrad
Marof
|
x
| x
|
x 14 46
15
47
Deanovec
x
15
39
43
14
42
0
7
Dobova
4
5
7
21
5
31
7
21
15 48
51 Novoselec
52
15
57
15
irinec
15 56
43
47 Ludina
14 06
46 Villach Harmica Harmica BudinFrankfurt Frankfurt
prema xKotoriba
Harmica
x 15
16
63
Novoselec
15 03
48
51 Popovaa
14 14
52 Hbf
(Main) Hbf (Main) Hbf
ina
x 15 19
16
67
Ludina
15 08
56
57 Voloder
06
Popovaa
16 13
03
63Ne
14
1
vozi nedjeljom
i blagdanom x 15 24
Moslavaka
Graenica
16
71
Voloder
16 17
08
67Vozi
19
Repunica
x 15
16
75
28
2
od ponedjeljka do petka osim
blagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Kutina
x 15 40
16
79
3
vozi subotom
Moslavaka
Graenica
16 23
13
71Ne
24
Ilova
x 15 45
16
84
Repunica
16 28
17
75Vozi
28
4
od 10.VI.2012.
0
Banova
Jaruga
x
16
32
88
15
48
Kutina
16 23
79Vozi
40
5
do 9.VI.2012.
Ilova
16
28
84
45
Banova
Jaruga
x
16
38
15
49
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
0 x 15 56
Banova Jaruga
16 46
32
88 Lipovljani
48
16
95
Subocka
x
16
52
98 Stara
15
59
Banova Jaruga
16 38
49
05
16
105
Lipovljani
x 16
16 58
46
95 Novska
15 05
56
Stara Subocka
x 15 59
16 08
52
98 Novska
17
0 5 16 05
Novska
16 15
58
105 Raji
17
115
17
125 Okuani
Novska
17 22
08
Raji
17 27
15
115 Dragali
17
132
Okuani
17 47
22
125 Nova
Gradika
17
139
17
146
Dragali
17 52
27
132 Zapolje
Staro
Petrovo
Selo
17
151
17 57
47
139 Nova Gradika
18
156
Zapolje
17 01
52
146 Vrbova
0
Kapela-Batrina
18
162
Staro Petrovo
Selo
17 05
57
151 Nova
Vrbova
18 01
156
0
18 05
162 Nova Kapela-Batrina

40
40
10

Dugo Selo
Novska
Dugo
Novska
Zagreb Glavni
Gl. kol.
Zaprei
Zagreb
kol. Selo Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
Banova Jaruga

10

40
40
40
144

86
144 144

Croatia

Mimara

Mimara

Nova Kapela-Batrina
Luani Malino
Oriovac
Brodski Stupnik
Kuti
Stari Slatnik
Sibinj
Slobodnica
0
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Donja Vrba
Zadubravlje
Garin
Staro Topolje
Andrijevci
Perkovci
0
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Voinci
Ivankovo
0
Vinkovci
Vinkovci
Mirkovci
Novi Jankovci
Sremske Laze
Slakovci
Orolik
eletovci Stajalite
Vinkovaki Banovci
idski Banovci
Ilaa
0
Tovarnik
Tovarnik
id
prema

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

2.

8006

Budapest KoprivKeleti
nica

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

[
3 16 18
x 16 24
x 16 27
x 16 31
x 16 35
x 16 39
x 16 43
x 16 47
x 16 48
x 16 56
x 17 01
x 17 06
3 17 13

17 55
|
|
|
|
|
|
|
18 17
18 18
|
|
|
|
|
|
18 35
18 36
|
|
|
18 52

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

x 19 14
x 19 18
x 19 22
x 19 25
x 19 27
x 19 29
x 19 34
x 19 36
x 19 42
x 19 45
x 19 51
x 19 53
x 19 57
x 20 01
x 20 05
x 20 09
x 20 13
x 20 14
x 20 21
x 20 27
x 20 31
5 20 38

2.

8014

2.

8016

Dobova

Virovitica

18 06
18 10
18 14
18 17
18 19
18 21
18 26
18 28
18 34
18 36
18 42
18 45
18 48
18 52
18 56
19 00
19 04
19 05
19 12
19 17
19 20
19 28

145

Zagreb Gl. kol.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

145

10
40 40

2.
8061

8061
2.

B 314

1. 8063
2. R
_Y
8063
2.

3000

2105
2.

2.2105

8000

2209
2.

2.2209

8002

8069
2.

2.
8069

3002
B2.211

8006

2305
211
2.
1.B 2.
R

2.
2305

8004
+212
1.2021
2. R
2021
2.
V
2.

8008
2.
8073
8073
2.

8012
2.
2023
2023
2.

2.
971
971
2.

8075
2.
V
2.

1.8075
2. R

+1212 8010

8081
2.

2.
8081

992

X
8083
2.
V
2.

1.8083
2. R

*158

2.2307
2307
2.

2107
2.

8016

2.
2107

8014

id

Vinkovci

Nova Kapela-Batrina

Tovarnik
Tovarnik
Dobova
id

Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Savski Marof Vinkovci
Nova Kapela-Batrina

od
Beograd
Dugo2. dol22.
Dugo
Dugo
Dugo
2.
2.
2. Dugo
2. Dugo
1.V
2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
V dol3
0
Vinkovci
1 20
2 43 dol4
od
Villach
dol4 Harmica
dol4
Savski
dol4 Zaprei
65
Slavonski Brod
1 58 Harmica
3 31 Zaprei
Harmica
Savski
Hbf Harmica
Marof
4dol4
43 2 5 08 Savski 5 18 Villach
5 41 dol3
6 23 2 6 40 Marof
235
Dugo Selo
5 55
4 30
6 15 dol4
km
od 0 dol4 Harmica
dol4 Zaprei 7 00 6 7 03
5 16
09 45
2 5516
3450 17
4427 17
6Hbf
09
50 5
219
3207
03
256
Zagreb
Gl. kol.
6 22
7 06
6 55
38 3
Harmica
Harmica
Zaprei
Savski
Marof
Glavni
kol.
05 517
17
48 3 17
16 4 19 45 371926556 720
0 Zagreb
16 02 44165121 3
18 06 186 39
41 Harmica
05 19
km40 Maksimir
Marof
Zagreb Gl. kol.
5 186 11
7 16
12 50 x 516
3955317
5432 6|13 217
4813
4 34
5 49
7 25
6 24
50 6|55 x219
7 08
6 00
50 x
x116
10 517
53 4
x 18
21 x 19
08 x 5160027 x5 16
50 x 7203200 720
10 19
|
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
x
x
|
|
7
21
5
16
5
44
5
58
6
17
6
59
x
7
37
7
53| 07
4
38
5
54
6
29
7
13
|
|
|
Trnava
x
x
x
x
17
13
17
56
x
x
x
19
24
x
x
6
16
11
16
30
16
58
18
14
19
53
16
53
20
04
18
03
19
13
3 02 4 21 3 45 5 50
05 17 27 17 41 17 48 3 17 55 3 18 06 18 39 5 19 05 19 16 4 19 45 3 19 55 20
0 Zagreb Glavni kol.
| 33
| 55
Kustoija
x 17| 16
18 55
4600
00
3907
55| 13
4 40
6 31
71915
|32 6||19 x 17
xx 16
58
7
13
16
Maksimir
10 617
17
53xxx 18
19|27
21 xx 19
44 ulinec
08 x 16
27 x5 16
16
55
18|16
11 7||01 xx 19
19
50 xx 720
50 x 517
20
00 7 20
18|06
00 xx 18
10 19
|
|
|
7
Vrape
x
x
|
x
x
|
x
|
5
21
5
49
6
03
6
22
7
05
x
7
42
7
58|20
4
43
6
34
7
18
Trnava
13 17|39 ||
17 03
56 xx 18
19 31
24 xx 20
6 Sesvete
11 x 16 37
30 x 16 59
16 05
58 17 20
18 21
14 18 |50 x 19
19 00
53 xx 20
53 x 17
20 12
04 20
18 11
03 xx 18
19 21
13 19
x 16 18
18
11
ulinec
16 6 06
17
58xxx 18
19|35
27 xx 20
78 Sesvetski
13 x 16
33 x5 17
00
18|25
16 7||08 xx 19
19
55 xx 720
16
55 x 517
20
07 8 02||
18|15
06 xx 18
16 19
Gajnice Kraljevec
| 41
| 04
x 17| 24
24 04
5309
6||25 x 18
4516
4 46
6 37
71921
||
xx 16
07
15
22
25
Podsused
| 45
| 08
11 Dugo
x 17| 28
xx 18
27 08
5614
0947
6 |28
7 57
11
4820
0528
4 49
6 40
71924
SeloStaj.
03
11
21
57 x 18
26
29
Sesvete
17
39 17
20
20
18
50 xx 19
xx 16
x 16
x 517
20 617
18
03xxx 18
19|39
31 4
x 20
11
18 4
37 x5 17
05
18|29
21 18
20
00 xx 720
16
59 5
20
12 820
18|19
11 3
21 19
0 x116
Zaprei
7 35
| 41 x5 17
| 04 xx 720
15 Dugo
317
32 09
0109
6 |33
5321
6 08
4 54
6 45
71929
Sesvetski
| 17
24 6 14
07xxx 18
35 x 20
15
22 x 16
04 x 617
20
16 8 10|
18|20
15 xx 18|25 7|16 xx 19
25 19
SeloKraljevec
58 x 18
30
57 xx 19
0 3 16 26 4 16
Dugo
Selo
11xxx 18
21 Ostrna
57 x 18
08 5617
20
20 8 20
18|24
19 x3 18|29 18
29 19 39 4 20
Zaprei
| 45 x5 17
| 08 xx 720
33 13
0214 17 28 617
1547 17
6|34
7 16
5425
11 28
6 46
71930
24
34
Zaprei-Savska
|
|
17 Preec
|
36 21
6 18 17
6|37
7 19 xx 19
57
71933
stj.
x5 17
xx 720
|21 8 14
31
42
Dugo
Selo
58 x 6 49 xxx 18
09 6 05
18|32
20 x
30
Brdovec
|
|
19 Ivani
|
39 35
6 21 18
6 |40
7 22 xx 19
0047
71936
Grad
19 x 6 52 xxx 18
x5 17
xx 820
38
51
Ostrna
24
13 6 08
20
25 8 17
18|41
24 x
34
0
Savski stj.
Marof
|
|
22 Deanovec
|
42 41
6 24
6||43 2 6 55 xxx 18
7 25 x2
71939
x5 17
xx 82003
43
58
Preec
x 19
|54 8 20
31
21 6 11
18|48
32 x
42
Ivani
18|19
380 irinec
20 58
47
35
18|53
41 x
19 02
51
SavskiGrad
Marof
|
|
xxx 18
|
x 17 46
xx 20
xx 20
47
Deanovec
437 Novoselec
20 04
54
41
18
48 5 7 21
19 12
58
0
Dobova
7 56 xx 21
4
5 31 x 17 51
7 58
21
||
xx 18
xx 20
51
||
x 17 58
xFrankfurt
xx 20
xx 21
57
irinec
x 19
47 Ludina
20 11
58
46Harmica Budin18 06
53 Frankfurt
20 19
02Kotoriba Wien Harmica
prema Kotoriba Villach Harmica
Harmica
||
x 18
xx 19
xx 20
63
14
Novoselec
51 Popovaa
21 19
04
17 12
51
18Hbf
58 (Main) Hbf
20 26
12
(Main)
Meidling xx 21
Hbf
ina
||
x 18
xx 19
xx 20
xx 21
67
Ludina
57 Voloder
21 23
11
17 16
58
19 19
06
20 31
19
Popovaa
63Ne
21 28
19
12
19 25
14
20 35
26
1
vozi nedjeljom
i blagdanom
Moslavaka
Graenica
||
x 18 22
xx 19
xx 20
xx 21
71
Voloder
67Vozi
21 32
23
16 27.VIII.2012.
19 29
19
20 40
31
Repunica
||
x 18i od
xx 19
xx 20
xx 21
75
27
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII.
Kutina
19
05
x 18 35
x
x
x
79
21
38
19
42
20
45
3
vozi subotom
Moslavaka
Graenica
|
x
x
x
71Ne
21 28
22
19 25
20 35
Ilova
||
x 18 40
xx 19
xx 20
xx 21
84
Repunica
75Vozi
21 43
32
27
19 47
29
20 50
40
4
od 10.VI.2012.
0
Banova
Jaruga
19
x 18 44
xx 19
xx 20
xx 21
88
Kutina
19 14
05
79Vozi
21 47
38
35
19 51
42
20 53
45
5
do 9.VI.2012.
Ilova
|
x
x
x
84
21
43
40
19
47
20
50
Banova
Jaruga
19
15
x
x
x
x
21
48
18
45
19
52
20
54
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
0
Banova Jaruga
19|14
88 Lipovljani
21 55
47
44
19 00
51
20 02
53
x 18 53
xx 20
xx 21
xx 21
95
Subocka
|
x
x
x
x
98 Stara
21
59
18
58
20
04
21
05
Banova Jaruga
19 15
x 19 52
x 20 54
x 21 48
45
0
19|32
3
xx 20
xx 21
3
105
Lipovljani
x 19
x 22
95 Novska
21 06
55
18 04
53
20 11
00
21 11
02
Stara Subocka
x 18 58
x 21 59
98 Novska
20 24
04
21 15
05
19|33
xx 20
xx 21
0
Novska
19|32
3 19 04
3 22 06
105 Raji
20 32
11
21 22
11
xx 20
xx 21
115
xx 20
xx 21
125 Okuani
Novska
19|33
20 39
24
21 30
15
Raji
115 Dragali
20 44
32
21 35
22
||
xx 20
xx 21
132
Okuani
125 Nova
20 50
39
21 42
30
Gradika
19|53
xx 20
xx 21
139
||
xx 20
xx 21
146
Dragali
132 Zapolje
20 55
44
21 47
35
Staro
Petrovo
Selo
|
xx 21
xx 21
151
19 53
139 Nova Gradika
20 00
50
21 52
42
||
xx 21
xx 21
156
Zapolje
146 Vrbova
20 04
55
21 56
47
0
Kapela-Batrina
20|07
xx 21
xx 22
162
Staro Petrovo
Selo
151 Nova
21 09
00
21 00
52
Vrbova
|
x 21 04
x 21 56
156
0
20 07
x 21 09
x 22 00
162 Nova Kapela-Batrina

40
40
10

Dugo Selo
Novska
Dugo
Novska
Zagreb Glavni
Gl. kol.
Zaprei
Zagreb
kol. Selo Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
Banova Jaruga

10

40
40
40
146

86
146 146

Croatia

Mimara

Mimara

SavaSava

Nova Kapela-Batrina
Luani Malino
Oriovac
Brodski Stupnik
Kuti
Stari Slatnik
Sibinj
Slobodnica
0
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Donja Vrba
Zadubravlje
Garin
Staro Topolje
Andrijevci
Perkovci
0
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Voinci
Ivankovo
0
Vinkovci
Vinkovci
Mirkovci
Novi Jankovci
Sremske Laze
Slakovci
Orolik
eletovci Stajalite
Vinkovaki Banovci
idski Banovci
Ilaa
0
Tovarnik
Tovarnik
id
prema
Koprivnica

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

Bjelovar

2.

8006

20 08
|
|
|
|
|
|
|
20 29
20 31
|
|
|
|
|
|
20 49
20 50
|
|
|
21 06

2.

8008

Koprivnica

x 22 01
x 22 06
x 22 10
x 22 14
x 22 16
x 22 19
x 22 24
x 22 26
5 22 34

1. 2. R
V

2.

+1212 8010

2.

8012

Savski Marof

1. 2. R

+212

x 21 10
x 21 15
x 21 19
x 21 22
x 21 24
x 21 27
x 21 32
x 21 34
x 21 41
x 22 21
x 22 27
x 22 29
x 22 33
x 22 37
x 22 42
x 22 46
x 22 50
x 22 51
x 22 59
x 23 04
x 23 09
3 23 16

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

Virovitica

147

Zagreb Gl. kol.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

147

10
40 40

8085
2.

8000

8002

B 314

1. 2. R 22112. 8087 2. 8089


2109
_Y
2109
2211
8087
8089
2.
2.
2.
2.

3000

2.
8085
2111
2.

747
1.B 2.
R 8093
2.

8006
2.
2111

8004

2.
B 747 2.
8093

3002

+1212 8010

2113
2.
V
2.

1. 2. R 8097
1. 2. R B 4112.
2113

+212

8097
411
2.
1.B 2.
R
V _
Dugo
2.
2.
1. 2.
R
Selo
_
2 43
Harmica Ljubljana
3 31
6 23
5 55
6 15Harmica Ljubljana
50
6 22
6 38
22
30 22 51
4 23 20 23648
222
5 24
6 55
6 24
6 50 |
6 50
35 4
22 56
x 23
x 22
x
|
x
|
6
59
6
29
|
38
23
00
x
23
27
22 30 22 51 4 23 20 23 48
x 22
x23 29
7| 01
6 31
|
40
22
35 x23
22 02
56| xx 23
24|
x 22
x
|
x
|
7
05
6
34
22 45
38 23
23 07
00 xx 23
23 34
27
0 |00
22
40 x23
23 11
02| xx 23
29|
x 22
x23 38
7| 08
6 37
|
49
x 22
x23 42
11
6 40
54
22
45 x23
23 16
07| 4
x 23
00
34| 00704
x 22
16
6 45
49 x23
23 17
11| x x23 38| 07|05
54 x23
23 21
16| 4x23 42| 0|
x 22
704
16
6 46
x 6 49 x23
| 0|
705
19
23 29
17| x
x 6 52 x23
|
x
|
7
22
0 |26
23 38
21
2 6 55 x23
|
7| 25
|
23 45
29| x
23 50
38| x
x23
| 0|26
23 55
45
4
7 21 5 7 21 ||
23
0 02
23
50
Frankfurt
Frankfurt ||
0 11
23
55Hbf (Main) Hbf ||
(Main)
||
00 16
02
11
||
00 20
16
||
00 25
1 |12
00 31
20
||
00 36
25
11 21
00 40
12
31
36
1 |22
00 41
1|21
40
00 48
00 53
1|22
41
1 |39
00 59
48
0 53
1 |40
1|39
0 59
1|40
||
2 |00
||
2|00
||
2 |13
|
2 13
989
2.

2.
989

8008

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

2.

8012

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

id

Vinkovci

Nova Kapela-Batrina

Tovarnik
Tovarnik
Dobova
id

Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Savski Marof Vinkovci
Nova Kapela-Batrina

od
Beograd
2.
2.
2.Dugo 2. dol22.
1.V
2. RDugo
2. Dugo
2.
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
0
Vinkovci
1 20
od
Harmica
Savski Harmica V Savski
65
Slavonski Brod
1 58
Marof
Marof
4 43
2 Harmica
5 08
5Savski
18
5 41
235
Dugo Selo
4 30
km
od 0 Harmica
Savski
24
5 21
34 15 21 35 521
4449 21
6 55
09
0 20 11 20 4355120 415 09
256
Zagreb
Gl. kol.
Marof
Marof
Glavni
kol.
20
48
0 Zagreb
km40 Maksimir
Zagreb Gl. kol.
120
3 5 49
5 12
39 21
6 00
13
4 34
16 20 5400020 46
20 54 x5 21
| 5215453 22
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
5
16
5
44
5
58
6
4
38
5
54
Trnava
20
19
20
43
20
50
20
57
x
21
56
22
03
6
|
21
24
11
35
41
48 4 15 21 35 21 49 21 17
55
0 Zagreb Glavni kol.
| 20 53
Kustoija
x 20
x | | 621
5 18
46 26
0058
6 05
19
4 40
22
21
7
Maksimir
16 20 46
40
46
20 00
54 x5 21
21
53 22
22
00
44 ulinec
21
| 20 58
Vrape
x 20
x | | 622
5 21
49 31
0303
6 10
22
4 43
Trnava
19 20 50
43
50
20 04
57 x5 21
21
56 22
22
03
67 Sesvete
24
26
21
11
ulinec
22 20 55
46
20 02
53
00 x5 21
21
58 22
22
05
78 Sesvetski
26
Gajnice Kraljevec
| 21
x 20
x | | 622
5 24
53 35
0607
6 14
25
4 46
30
21 08
15
Podsused
| 21
11 Dugo
x 21
| |51 622
5 27
56 39
0911
6 18
28
SeloStaj.
0 x 204 49
34
21 12
21
Sesvete
26 20 59
50
20 07
58
04 4
x5 21
22
03 22
22
10
11
31
0
Zaprei
|
15
1
3
5
32
6
01
6
14
6
33
6
08
4
54
Sesvetski
20 30 21
20 00
55 21 02 21 08 x 21 35 21|52 22 07 22
22 19
14
15 Dugo
SeloKraljevec
0 20 34 21
Dugo
Selo
20 03
59
21 12 4
22
18
21 Ostrna
Zaprei
| 21 07
5 33
6 21
02 39 21|51 622
1511 22
6 24
34
24
Zaprei-Savska
|
17 Preec
5 36
6 05
6 32
37
stj.
21 11
31
Dugo
Selo
00
22
19
21|52 6 18 22
Brdovec
|
19
5
39
6
08
6
21
6
40
22|13
21 24
22
38
OstrnaGrad
03
22 41
24
24 Ivani
0
Savski stj.
Marof
|
22 Deanovec
5 42
6 11
6 48
43
| 6 24 22
21 31
43
Preec
11
22
32
31
Ivani
22|13
24
22 52
41
380 irinec
SavskiGrad
Marof
|
21 35
22
47
|
Deanovec
21
31
22
48
43
0
7
Dobova
5
31
41
22 58
51 Novoselec
|
48
23
57
irinec
35 Harmica Harmica Budin22 11
52
47 Ludina
prema Kotoriba 21
Villach
Harmica
21Hbf
56
23
63
Novoselec
41
22 19
58
51 Popovaa
ina|
|
22
23
67
Ludina
21 00
48
23 24
11
57 Voloder
Popovaa
21 06
56
23 29
19
63Ne
1
vozi nedjeljom
i blagdanom
Moslavaka
Graenica
|
22
23
71
Voloder
00do 6.VII. i od 27.VIII.2012.|
23 34
24
67Vozi
Repunica
22 10
23
75
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
Kutina
22|59
22 15
23
79
3
vozi subotom
Moslavaka
Graenica
06
23 39
29
71Ne
Ilova
|
22 20
23
84
Repunica
10
23 45
34
75Vozi
4
od 10.VI.2012.
0
Banova
Jaruga
23
08
22
23
23
49
88
Kutina
22 59
15
23 39
79Vozi
5
do 9.VI.2012.
Ilova
|
20
23
45
84
Banova
Jaruga
23
09
22
29
23
50
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
0
Banova Jaruga
23|08
23
23 58
49
88 Lipovljani
22 36
23
95
Subocka
|
22
40
0
02
98 Stara
Banova Jaruga
23 09
29
23 50
0
23|26
22 46
0 09
105
Lipovljani
36
23
58
95 Novska
Stara Subocka
22 40
0 02
98 Novska
23|28
0
Novska
23|26
22 46
0 09
105 Raji
115
23 41
125 Okuani
Novska
28
Raji
115 Dragali
|
132
Okuani
41
125 Nova
Gradika
23 51
139
|
146
Dragali
132 Zapolje
Staro
Petrovo
Selo
23
59
151
51
139 Nova Gradika
|
156
Zapolje
146 Vrbova
0
0 06
Kapela-Batrina
162
Staro Petrovo
Selo
23
59
151 Nova
|
156 Vrbova
0
0 06
162 Nova Kapela-Batrina

40
40
10

Dugo Selo
Novska
Dugo
Novska
Zagreb Glavni
Gl. kol.
Zaprei
Zagreb
kol. Selo Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
Banova Jaruga

10

40
40
40
148

86
148 148

Croatia

Mimara

Mimara

Nova Kapela-Batrina
Luani Malino
Oriovac
Brodski Stupnik
Kuti
Stari Slatnik
Sibinj
Slobodnica
0
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Donja Vrba
Zadubravlje
Garin
Staro Topolje
Andrijevci
Perkovci
0
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Voinci
Ivankovo
0
Vinkovci
Vinkovci
Mirkovci
Novi Jankovci
Sremske Laze
Slakovci
Orolik
eletovci Stajalite
Vinkovaki Banovci
idski Banovci
Ilaa
0
Tovarnik
Tovarnik
id
prema
Koprivnica

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

0 07
|
0 13
|
|
|
0 21
|
0 30
0 32
|
|
0 40
|
0 47
|
0 53
0 54
1 02
|
1 09
1 17

2.

8004

2.

8006

2.

8008

dol3
Virovitica

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

2 14
|
|
|
|
|
|
|
2 34
2 36
|
|
|
|
|
|
2 53
2 54
|
|
|
3 10
3 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 37
3 38
4 10
Beograd

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

149

Zagreb Gl. kol.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

292

258
263
266
268
270
273
276
278
280
285

235
241
245
253

200
202
205
210
214
219
224

166
171
174
175
177
182
184
191

149

10
40 40

km
0
km7
0
7
5
7
0
5
9
7
12
15
9
17
12
15
19
17
23
27
19
32
23
27
32
43
47
53
43
64
47
53
64
69
74
78
69
74
83
78
86
88
83
97
86
88
97
104
106
111
104
106
113
111
114
117
113
122
114
126
117
122
126

id
Tovarnik
id
Tovarnik
Tovarnik
Ilaa
idski
Banovci
Tovarnik
Ilaa
Vinkovaki
Banovci
idski Banovci
eletovci
Stajalite
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Stajalite
Orolik
Sremske
Laze
Slakovci
Novi
Jankovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Mirkovci
Vinkovci
Vinkovci
Ivankovo
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Stari Mikanovci
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Perkovci
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Andrijevci
Garin
Staro Topolje
Zadubravlje
Donja
GarinVrba
Slavonski
ZadubravljeBrod
Donja VrbaBrod
Slavonski
Slavonski Brod
Slobodnica
Sibinj
Slavonski Brod
Stari
Slatnik
Slobodnica
Sibinj
Kuti
Stari Slatnik
Brodski
Stupnik
Oriovac
Kuti
Luani
BrodskiMalino
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

40
40

od

od

2.

2100
2.

2100

2.

8002
2.

8002

Bjelovar

Bjelovar

2.

2300
2.

2300

2.

8004
2.

8004

2.

8006
2.

8006

2.
Koprivnica
Koprivnica

2.

2 36
2 45
2|36
22 52
45
2|59
52
32 00
2|59
33 07
00
||
07
33 14
||
|
3 14
3|23
3|24
3|23
33 33
24
||
3|33
||
3|42
||
33 48
42
|
3 48

1. 2. R

2102
740
2. 2200
2. 1.B 2.
R

2102 2200 B 740

2.

8010
2.

8010

2.

2104
2.

2104

2.

8012
2.

8012

2.

B2.786

B 786

Kopriv- Virovitica
nica
Kopriv- Virovitica
nica

2.

2202
2.

2202

2.

8014
2.

8014

2.

2170
2.

2170

40
10
40
40

0
0

0
0

0
0

2.

2.

dol2
Osijek
Beograd
0 26 dol2
0 33 Osijek
26
0 34
0|33
|
0 34
|
|
|
|
|
|
|
0|50
1|05
0|50
1|05
|
1|22
1|23
1|22
1|23
|
|
|
|
1|40
1|41
1|40
1|41
|
|
|
|
|
2|01
|
2 01

8000
2.

980
2.

B 2.
410
1.
R
_
1. 2. R
_
Beograd

8000

980

B 410

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


id
Vinkovci
Nova Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
id Tovarnik Vinkovci Strizivojna-Vrpolje
Nova Kapela-Batrina
Banova JarugaDugo
Zagreb
Novska
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

150

150 150

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi petkom, subotom i dan prije blagdana
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
4 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

132
137
142
149
156
163
173
183

Zaprei

3 49
|
3 57
8009
3003
8013 8015 8017 |
3101
4 06
2.
2.
2.
2.
2. |
2.
4 16
|
4 28
Harmica Varadin Harmica
4 29urmanec
4 02
|
4 08
4 40
4 13
4 47
4 20
3 5 28
6 07
6 20 4 6 32
4 48
4 21
x 5 31
6 10
6 23 x 6 35
|
4 25
x 5 34
6 14
6 27 x 6 38
4 58
4 32
x 5 37
6 17
6
30
x
6
41
|
4 37
|
4 41
5 58
6 51
x 5 38
6 18
6 31 x 6 42
|
6 03
x 5 43
6 23
6 36 x 6 47
|
4 46
|
6 06
x 5 46
6 26
6
40
x
6
50
5 16
4 51
|
4 58
|
6 09
x 5 49
6 29
6 44 x 6 54
5 32
5 07
|
6 13
x 5 53
6 32
6 47 x 6 58
|
5 12
7 08
6 16
x 5 56
6 35
6 50 x 7 01
7 12
6 20
3 6 00
6 39
6 54 4 7 05
|
5 17
5 48
5 24
6 25
6 44
7 01 4 7 11
6 04
|
5 32
6 50
7 09
7 29 4 7 39
6 30
|
5 40
6 07
5 44
5 41 5 45 5 57 6 08 1 6 22
5 21 3 5 26
| x 5 30
5 45 5 50 6 01 | x 6 26
5 30 x 5 35
5 50 5 55 6 06 6 16 x 6 31
| x 5 39
5 54 6 00 6 10 | x 6 36
| x 5 41
5 56 6 02 6 12 | x 6 38
5 37 x 5 43
5 59 6 06 6 15 | x 6 41
5 42 3 5 48
6 04 6 11 6 20 6 26 1 6 46
dol1 Harmica
Savski
Harmica
Marof

Savski Marof

Nova Kapela-Batrina
2 02
|
Vrbova
|
Staro Petrovo Selo
8107| 441 8005
3001
8007
Zapolje
Nova Gradika
2 16
U
2.
2.
2.
2.
2.
Dragali
|
Okuani
| _Y
XW
Raji
|
0
Novska
2 35
od Harmica
Varadin
Novska
2 36 Venezia Harmica 4
3 03
km Stara Subocka
S.L.
x 3 09
|
190
0 Dobova
3 49
Lipovljani
x 3 13
|
193
|
00
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
x 3 20
200
2 53
0 Savski
| 3 4 48 x 3 21 3 5 12
0 20754
BanovaMarof
Jaruga
3 Brdovec
| x 4 51 x 3 25 x 5 15
0 10
Ilova
|
204
5 Zaprei-Savska
| x 4 54 x 3 31 x 5 18
0 31304
Kutina
209
0 0 16
7 Zaprei
| x 4 57 x 3 35 x 5 21
Repunica
|
213
Moslavaka Graenica
|
217 Zaprei
12 x 5 22
| x 4 58 x 3540
0 17
17 x 5 27
11 Podsused
| x 5 03 x 3545
0 22
Voloder Staj.
|
221
Gajnice
5
21 x 5 31
14
x
|
0
25
5
06
|
x 3 49
225 Popovaa
Ludina
|
231
24 x 5 35
15 Vrape
| x 5 09 x 3556
0 28
Novoselec
|
237
28 x 5 38
18 Kustoija
| x 5 12 x 4505
0 31
irinec Zap. kol.
|
241
31 x 5 41
20 Zagreb
| x 5 15 x 4510
0 34
0 0 38
Gl. kol.
35 3 5 45
22 Zagreb
4 20 3 5 19 x 4514
Deanovec
|
245
Grad
250 Ivani
Zagreb
Gl. kol.
1 4 30851
17 3 5 47
4 42 2 5 23 x 4622
|
257 Preec
Dugostj.
Selo
1 4 34
37 3 6 12
5 02 2 5 50 x 4630
|
x 4938
264 Ostrna
Slavonski Brod
16
0
Selo
4
10
x
267 Dugo
4
42
Vinkovci
10 01
Dugo Selo
4 11 1 4 15 3 4 33 x 4 43 5 05
| x | x 4 37 x 4 48 5 09
273 Sesvetski Kraljevec
x 4 24 x 4 42 x 4 53 5 14
| Budapest
277 Sesvete
prema
| x K.4 29 x 4 46 x 4 57 5 19
281 ulinec
| x 4 31 x 4 49 x 4 59 5 21
282 Trnava
Maksimir
35 x 4 52 x 5 01 5 23
| x
284
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI.
do426.VIII.2012.
Zagreb
Glavni kol.do petka 0
3 4 57
40 6.VII.
4 28 1 4 do
427.VIII.2012.
288
5 06 5 28
2 Vozi
od ponedjeljka
osim blagdana
i od
prema
Ljubljana
Harmica
Savski
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Marof
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova

2.

2.

2.

8021
2.

8023
2.

991

Varadin
Harmica Kotoriba
4Harmica
42
4 48
4 53
5 00
6 46
2 7 04
7 11
5 01
6 49
x 7 07
7 14
5 05
6 52
x 7 10
7 17
5 12
6
55
x
7 20
7
13
5 17
5 21
7 33
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
7 38
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
5 26
7 41
x
7
05
x
7
31
7
17
7
23
5 32
5 39
7 44
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
5 48
|1 6 34
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
5 53
7 x496 39
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
7 x536 43
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
5 58
x 6 54
6 05
7 23
7 51
7 38
x 7 02
6 13
7 48
8 16
8 03
x 7 11
6 22
11 28
x 7 15
6 26
12 25
7 06 x 7 16
6 27 3 6 36 4 6 43 1 6 54
7 11 x 7 21
6 31 x 6 40 x 6 47 x |
7 17 x 7 26
6 36 x 6 45 x 6 52 x |
7 21 x 7 30
6 41 x 6 49 x 6 57 x |
7 24 x 7 32
6 44 x 6 52 x 7 00 x |
7 27 x 7 35
6 47 x 6 56 x 7 03 x 7 08
7 32 1 7 40
6 52 3 7 01 4 7 08 1 7 13
Savski
Harmica
Marof

3005

8019

Zagreb Gl. kol.


91 151

151

40 40

10

id
Tovarnik
Tovarnik
id
Ilaa
Tovarnik
idski
Banovci
Tovarnik
Vinkovaki
Banovci
Ilaa
eletovci
Stajalite
idski Banovci
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Stajalite
Sremske
Orolik Laze
Novi
Jankovci
Slakovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Vinkovci
Mirkovci
Ivankovo
Vinkovci
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Perkovci
Strizivojna-Vrpolje
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Garin
Andrijevci
Zadubravlje
Staro Topolje
Donja
GarinVrbaBrod
Slavonski
Zadubravlje
Slavonski
Donja VrbaBrod
Slobodnica
Slavonski Brod
Sibinj
Slavonski
Stari
SlatnikBrod
Slobodnica
Kuti
Sibinj
Brodski
Stupnik
Stari Slatnik
Oriovac
Kuti Malino
Luani
Brodski
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

2.

2502
2.
2.

8022
2.
2.

984
2.

984

2.

8024
2.

8024

B 742

Koprivnica
Koprivnica

2.

2.

2012
2.

2012

1 5 55
x 5 59
x1
6502
55
xx6504
59
xx6608
02
xx6612
04
xx6614
08
xx6617
12
xx6621
14
xx6625
17
1
6
30
x 6 21
5 56 x6635
25
|
6643
1
30
|5 56 6647
35
||
6652
43
6 12
6659
|
47
6 13
7
00
|
6 52
|6 12 7604
59
|6 13 7709
00
||
7713
04
||
7718
09
||
7721
13
||
7723
18
6 30
7729
|
21
6 31
7732
|
23
|6 30 7739
29
|
7 42
6
31
7
32
|
7 46
|
7 39
||
7749
42
||
7751
46
6 47 7 56
49
||
7759
|
7
51
6 53 8 03
6 47 7 56
|
7 59
6 53 8 03

1. 2. R

2204
2.
1.B2.742
R

2204

2.

8026
2.

8026

2.

8028
2.

8028

4 7 32
x
|
x 4 |7 32
xx ||
x x 7 48
|
x x 7 49
|
x x |7 48
x x |7 49
xx ||
xx ||
xx ||
xx ||
x x 8 06
|
x x 8 08
|
x x |8 06
x
|
x
8
x
| 08
x
|
xx ||
xx ||
x
|
xx ||
|
x x 8 29
x
|
x
|
x 8 29

Bjelovar

Bjelovar

2.

2.2302

V
1. 2. R

2302

1. B2. 744
R

B 744

8032

2.

2.

2.2012 2.8032

2012

152

1 3 53 4 5 08
x 4 01 x 5 15
x14304
08
53 x45519
xx 4410
15
01 xx 5523
xx 4417
19
04 xx 5530
xx 4418
x
5
47
10 x 5 23
xx 4422
30
17 xx 5552
xx 4427
x 5557
47
18 x
xx 4431
x
6
01
22 x 5 52
xx 4436
57
27 xx 6506
xx 4438
01
31 xx 6608
xx 4441
x
6
11
x 6 06
36 4
xx 4447
08
38 x 6618
xx 4448
41 x 6 11
xx 4454
47 4 6 18
x 4 57
48
xx 5401
x 4 54
xx 5404
57
xx 5506
01
x 5 10
04
xx 5513
x
5
06
x 5 17
x 5 10
x 5 13
x 5 17

2.

2010
2.

8022

Virovitica

2.

8020
2.

2502

od

2.

2.

2010

Virovitica

8018
2.

8016
2.

8020

od

8018

8016

40
10
40
40

km
0
km7
0
5
7
7
0
9
5
12
7
15
9
17
12
19
15
23
17
27
19
32
23
27
43
32
47
53
43
64
47
53
69
64
74
78
69
83
74
86
78
88
83
97
86
88
104
97
106
111
104
113
106
114
111
117
113
122
114
126
117
122
126

40
40

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


id
Vinkovci
Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
osoba
putuju Nova
jeftinije.
id est
Vinkovci
Nova
Kapela-Batrina
Banova
Jaruga
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Novska
DugoZagreb
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

152
152

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
4 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

132
137
142
149
156
163
173
183

Nova Kapela-Batrina
x 5 18
x 8 30
6 54 8 04
8 09
|
Vrbova
x 5 23
x
|
8 14
|
Staro Petrovo Selo
x 5 27
x
|
8107 441 8005 x 53001
8007
8009
3003
8013 8015 8017
8019
3005x 8021
8023
991
83101
18
|
Zapolje
|
31
Nova Gradika
x 5 37
x 8 44
7 08 8 24
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Dragali
8 29
|
x 5 43
x
|
_Y
Okuani
x 5 49
x
|
7 18 8 35
XW
Raji
|
8 42
x 5 55
x
|
[
0
Novska
7 29 8 50
1 6 03
x 9 03
od Harmica Venezia Harmica4Varadin
Harmica Varadin Harmica
Harmica Varadin
Kotoriba
Novska
]
20
7 32 urmanec
x 9 04 Harmica 9
6 13
km
S.L.
9 27
|
190 Stara Subocka
x 6 19
x
|
0 Dobova
3 49
Lipovljani
9 33
7 44
193
x 6 23
x
|
BanovaMarof
Jaruga
9 40
7 51
200
x 6 30
x 9 21
|
0
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
x 2
9 72204
0 Savski
6 07 6 20 47652
6 46
7 11 9 45
| 3 4 48x 6 31 3 5 12 3 5 28
0 07
32
Ilova
204
x x |7 07
3 Brdovec
6 10 6 23 x 6| 35
6 49
7 14 9 49
| x 4 51x 6 35 x 5 15 x 5 31
0 10
Kutina
209
x x9 73210
5 Zaprei-Savska
6 14 6 27 x 8602
6 52
7 17 9 55
| x 4 54x 6 45 x 5 18 x 5 34
0 13
38
Repunica
213
x x |7 13
0 0 16
7 Zaprei
6 17 6 30 x 6| 41
6 55
7 2010 00
| x 4 57x 6 49 x 5 21 x 5 37
Moslavaka Graenica
217 Zaprei
x x |7 14
7 33
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6| 42
6 56 3 7 09
7 2210 04
| x 4 58x 6 54
0 17
Voloder Staj.
221
x x |7 19
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused
6 23 6 36 x 6| 47
7 01 x 7 14
7 2710 09
| x 5 03x 6 59
0 22
Popovaa
225
x x |7 23
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40 x 6| 50
7 05 x 7 17
7 3110 15
| x 5 06x 7 04
0 25
Ludina
231
x x |7 27
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6| 54
7 09 x 7 20
7 3510 23
| x 5 09x 7 16
0 28
Novoselec
8
34
10
32
237
x
x
|
7
24
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
irinec Zap. kol.
241
x x |7 34
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb
6 35 6 50 x 7| 01
7 15 x 7 27
7 4210 37
| x 5 15x 7 29
0 34
Deanovec
245
x 2|7 38
0 0 38
7 53
Gl. kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb
6 39 6 54 4 7| 05
7 19 3 7 31
7 4610 47
4 20 3 5 19x 7 33
Grad
250 Ivani
x 10 18
Zagreb
Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 48750
7 23
7 5110 54
4 42 2 5 23x 7 41
7 38
6 04
11
257 Preec
x
|
Dugostj.
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7| 39
7 48
8 1611 02
5 02 2 5 50x 7 49
8 03
6 30
|
11 10
264 Ostrna
x
x
|
7
57
Slavonski Brod
9 16
11 28
0
9
09
Selo
11 14
267 Dugo
x
x
10
37
8
01
Vinkovci
10 01
12 25
Dugo Selo
3 7 25 3 7 38
7 47 x 8 02
3 8 08
8 47 4 8 57 9 10
1 9 46 10 15 x 10 38 4 10 55 11 15 11 25
8 18
|
x 7 29 x 7 42
7 51 x 8 07
x 8 12
8 52 x 9 01 |
x 9 50 10 19 x
| 11 20 11 29
273 Sesvetski Kraljevec
| x
|
x 7 34 x 7 47
7 56 x 8 11
x 8 17
8 57 x 9 06 |
x 9 55 10 24 x
277 Sesvete
| x 11 04 11 25 11 34
prema
Budapest
|
x 7 38 x 7K.51
8 01 x 8 16
x 8 22
9 01 x 9 11 |
x 9 59 10 28 x
| 11 30 11 38
281 ulinec
| x
|
x 7 40 x 7 53
8 02 x 8 18
x 8 24
9 03 x 9 13 |
x 10 01 10 29 x
| 11 32 11 40
282 Trnava
| x
Maksimir
8
32
x
x
8
05
x
9
06
x
x
10
32
x
11
11 11 35 11 43
|
7
44
7
56
8
27
9
16
10
03
284
x
x
|
8
21
1 Ne
vozi nedjeljom
i blagdanom
od
26.VIII.2012.
0
Zagreb
Glavni kol.
8 37
3 725.VI.
8 10 4 8 26
3 8 32
9 10 4 9 21 9 27
1 10 07 10 37 4 10 55 4 11 16 11 40 11 48
49 3do
8 01
288
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
prema
Savski
dol3
Savski
Harmica
Harmica
Harmica
Savski
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom Marof
Harmica
Marof
Marof
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91

153
153

40
10
40

km
0
km7
0
7
5
7
0
5
9
7
12
15
9
17
12
15
19
17
23
27
19
32
23
27
32
43
47
53
43
64
47
53
64
69
74
78
69
74
83
78
86
88
83
97
86
88
97
104
106
111
104
106
113
111
114
117
113
122
114
126
117
122
126

id
Tovarnik
id
Tovarnik
Tovarnik
Ilaa
idski
Banovci
Tovarnik
Ilaa
Vinkovaki
Banovci
idski Banovci
eletovci
Stajalite
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Stajalite
Orolik
Sremske
Laze
Slakovci
Novi
Jankovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Mirkovci
Vinkovci
Vinkovci
Ivankovo
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Stari Mikanovci
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Perkovci
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Andrijevci
Garin
Staro Topolje
Zadubravlje
Donja
GarinVrba
Slavonski
ZadubravljeBrod
Donja VrbaBrod
Slavonski
Slavonski Brod
Slobodnica
Sibinj
Slavonski Brod
Stari
Slatnik
Slobodnica
Sibinj
Kuti
Stari Slatnik
Brodski
Stupnik
Oriovac
Kuti
Luani
BrodskiMalino
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

40
40

2.

8036
2.

8036

Budapest
Deli
Budapest
Deli

1. 2. R

+200
1. 2. R

+200

Koprivnica
Koprivnica

2.

2206
2.

2206

2.

2172
2.

2172

2.

8040
2.

8040

1 9 42
x 9 49
x1 99 52
42
xx 99 56
49
52
xx 99 59
56
xx 109 01
xx 109 06
59
xx 10
10 09
01
xx 10
10 13
06
x 10 09
x 10 13

2.

2030
2.

2030

2.

8042
2.

8042

2.

8044
2.

8044

2.

8048
2.

8048

2.

8050
2.

8050

Virovitica

Virovitica

2.

988
2.

988

2.

8052
2.

8052

40
10
40
40

0
0

0
0

9 00
|
9|00
|
9|17
9|18
9|17
9|18
|
|
|
|
9|35
9|37
9|35
9|37
|
|
|
|
|
9|58
|
9 58

Virovitica

0
0

od

2.

1.V
2. R

2.

V Virovitica

986
2.

210
1.B 2.
R

8034
2.

od

986

B 210

8034

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


id
Vinkovci
Nova Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
id Tovarnik Vinkovci Strizivojna-Vrpolje
Nova Kapela-Batrina
Banova JarugaDugo
Zagreb
Novska
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

154

154 154

Sava

Savski Marof

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

Agram

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.

132
137
142
149
156
163
173
183

2.

2.

1 14 35
x
|
x 14 44
x
|
x
|
x 14 51
1 14 56

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

3 14 45
x 14 49
x 14 54
x 14 58
x 15 01
x 15 04
3 15 09
Harmica

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

991

8023

Zagreb Gl. kol.

Nova Kapela-Batrina
x 10 14
9 59
|
Vrbova
x 10 19
|
Staro Petrovo Selo
x 10 24
8107 441
8005
3001
8007
8009
3003
8013 8015x 10
801728
3101
8019
3005
8021
|
Zapolje
Nova Gradika
x 10 34
10 13
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Dragali
|
x 10 39
_Y
Okuani
|
x 10 45
XW
Raji
|
x 10 52
0
Novska
x 11 00
10 32
od Harmica Venezia
Harmica Varadin Harmica
Novska
x 11 05 urmanec Harmica Varadin
10 34 Harmica Varadin
km
S.L.
|
190 Stara Subocka
x 11 11
0 Dobova
Lipovljani
|3 49
193
x 11 17
|
00
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
200
x 11 24
10 51
0 Savski
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20x411
6 46
2 7 04
| 3 4 48
0 07 10 52
6 32
BanovaMarof
Jaruga
25
3 Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23xx 11
6 49
x 7 07
0 10
6 35
Ilova
| | x 4 51
204
29
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27xx 11
6 52
x 7 10
| x 4 54
0 13 11 02
6 38
Kutina
209
40
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x 7 13
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
|
213 Repunica
x 11 44
Moslavaka Graenica
| | x 4 58
217 Zaprei
49
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31xx 11
6 56 3 7 09 x 7 14
0 17
6 42
|
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused
6 23 6 36xx 11
7 01 x 7 14 x 7 19
0 22
6 47
Voloder Staj.
| | x 5 03
221
53
|
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40xx 11
7 05 x 7 17 x 7 23
0 25
6 50
Popovaa
| | x 5 06
225
59
Ludina
| | x 5 09
231
17
|
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44xx 12
7 09 x 7 20 x 7 27
0 28
6 54
Novoselec
| | x 5 12
11 42 6 32 6 47xx 12
237
25
|
5 28 x 5 38 x 5 53 3
6 13
18 Kustoija
7 12 x 7 23 x 7 31
0 31
6 58
irinec Zap. kol.
| | x 5 15
11 47 6 35 6 50xx 12
241
31
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56 x6 16
20 Zagreb
7 15 x 7 27 x 7 34
0 34
7 01
0 0 38
Gl. kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00 x6 20
22 Zagreb
7 19 3 7 31 2 7 38
7 05
Deanovec
|4 20 3 5 19
11 56 6 39 6 54x412
245
40
Grad
12 10 6 44 7 01x412
250 Ivani
48
Zagreb
Gl. kol.
1 4 08 11 447
6 17 3 5 47
7 23
42 2 5 23
7 38
6 04 x6 25
7 11
|5 02 2 5 50
257 Preec
56
Dugostj.
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
7 48
8 03
6 30 x6 50| 7 09 7 29x412
7 39
x 12 32
|
264 Ostrna
x 13 04
Slavonski Brod
9 16
11 28
0
Selo
x
12
36
12
07
267 Dugo
x
13
08
Vinkovci
10 01
12 25
Dugo Selo
3 11 46 12 08 12 13 12 18
12 22 x 12 37 1 12 53 x 13 09 13 27 3 13 51 14 13 3 14 27
12 22
|
|
x 11 51 |
12 22
12 27 x 12 41 x 12 57 x 13 14 13 31 x 13 55 14 17 x 14 31
273 Sesvetski Kraljevec
12 22 12 27
12 32
x 11 56Budapest
12 32 x 12 46 x 13 02 x 13 19 13 36 x 14 00 14 22 x 14 36
|
277 Sesvete
prema
|
|
x 12 00 K.
12 31
12 36 x 12 51 x 13 07 x 13 24 13 41 x 14 04 14 26 x 14 40
|
281 ulinec
|
|
x 12 02 |
12 33
12 38 x 12 53 x 13 08 x 13 27 13 42 x 14 06 14 28 x 14 42
282 Trnava
12
28
12
42
Maksimir
x
12
36
12 42 x 12 56 x 13 11 x 13 30 13 45 x 14 10 14 31 x 14 45
12
05
|
284
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
12 33i od12
12 47
Zagreb
Glavni kol.do petka 0
3 12
40
12 47 3 13 01 1 13 16 1 13 35 13 50 3 14 15 14 36 3 14 50
11 12 25
288
2 Vozi
od ponedjeljka
osim
blagdana
do 6.VII.
27.VIII.2012.
prema
Harmica Villach
Harmica
Zaprei Savski
Harmica Harmica Harmica Savski
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Hbf
Marof
Marof
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91 155

155

40 40

10

km
0
km7
0
7
5
7
0
5
9
7
12
15
9
17
12
15
19
17
23
27
19
32
23
27
32
43
47
53
43
64
47
53
64
69
74
78
69
74
83
78
86
88
83
97
86
88
97
104
106
111
104
106
113
111
114
117
113
122
114
126
117
122
126

id
Tovarnik
id
Tovarnik
Tovarnik
Ilaa
idski
Banovci
Tovarnik
Ilaa
Vinkovaki
Banovci
idski Banovci
eletovci
Stajalite
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Stajalite
Orolik
Sremske
Laze
Slakovci
Novi
Jankovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Mirkovci
Vinkovci
Vinkovci
Ivankovo
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Stari Mikanovci
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Perkovci
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Andrijevci
Garin
Staro Topolje
Zadubravlje
Donja
GarinVrba
Slavonski
ZadubravljeBrod
Donja VrbaBrod
Slavonski
Slavonski Brod
Slobodnica
Sibinj
Slavonski Brod
Stari
Slatnik
Slobodnica
Sibinj
Kuti
Stari Slatnik
Brodski
Stupnik
Oriovac
Kuti
Luani
BrodskiMalino
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

40
40

od

od

9 44
9 52
x4 9 56
44
x 10
9 01
52
x 10
9 08
56
01
x 10 15
08
x 10 19
x 10 24
15
x 10 28
19
24
x 10 33
28
x 10 35
x 10 38
33
x 10 44
35
38
x 10 46
44
x 10 53
x 10 56
46
x 11
00
10 53
10 03
56
x 11
00
x 11 05
x 11 09
03
x 11 13
05
x 11 17
09
x 11 13
x 11 17

2.

2.

2.

2018
2.

2018

Koprivnica
Koprivnica

2.

2208
2.

2208

12 00
|
12|00
||
12|16
12|17
12|16
12|17
||
||
||
||
12|34
12|36
12|34
12|36
||
||
||
||
||
12|56
|
12 56

2.

8056
2.

2.

746
1.B 2.
R 8054
2.
1.V
2. R

8056

B 746 8054

2.

8058
2.

8058

Osijek

V
Osijek

1.V
2. R

702
1.B 2.
R

B 702

2.

2016
2.

2016

2.

8060
2.

8060

2.

8062
2.

8062

2.

8064
2.

8064

2.

2504
2.

2504

1 13 44
x 13 52
x113
13 56
44
xx 14
13 01
52
xx 14
13 08
56
14 10
01
xx 14
14 14
08
xx 14
xx 14
14 19
10
xx 14
22
14 14
14 27
19
xx 14
14 30
22
xx 14
xx 14
32
14 27
[ 1
x 14
14 38
30
13 44 x 14 32
13[
50 1 14 38
13
13 54
44
13
13 58
50
13 01
54
14
13 03
58
14
14
07
14 01
14
14 10
03
14
14 15
07
14 10
14 15

2.

2018
2.

2018

40
10
40
40

0
0

2.

2552
2.

2552

1 10 52
x 10 56
x110 59
52
10 01
56
x 11
10 05
59
x 11
x 11 09
01
x 11 12
05
09
x 11 15
x 11 19
12
x 11 23
15
1
x 11 28
19
x
11
23 11 33
1 11 00
x 11 08 1 11 28 11 42
11 45
x111 12
33
00
11 50
x 11 17
42
08
11 57
x 11 24
45
12
50
17
11 58
x 11 25
11 02
57
24
12
x 11 29
12
x 11 34
11 06
58
25
12
10
x 11 38
02
29
06
34
12 14
x 11 43
10
38
12 17
x 11 46
12
20
x 11 48
14
43
12 26
x 11 54
17
46
12
20
11 04
48
]
x 12
12 26
11 10
54
x 12
x 12 14
]
04
x 12 18
10
14
x 12 21
18
x 12 23
x 12 27
21
x 12 30
23
x 12 35
27
x 12 30
x 12 35

2016
2.

2014
2.

0
4
0x

0
0

2016

2014

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


id
Vinkovci
Nova Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
id Tovarnik Vinkovci Strizivojna-Vrpolje
Nova Kapela-Batrina
Banova JarugaDugo
Zagreb
Novska
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

156

156 156

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
4 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

132
137
142
149
156
163
173
183

Nova Kapela-Batrina
x 11 18 x 12 36
14 16
12 57
|
Vrbova
x 11 23 x 12 40
14 20
|
Staro Petrovo Selo
x 11 28 x 12 45
14 25
3001
8007
8009
3003
8013 8015 8017
3101
8019
3005
8021
8023
x 12 50 8005
|
Zapolje
x8107
14 30 991
11 32 441
Nova Gradika
x 11 38 x 12 56
14 36
13 11
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2. 41 2.
Dragali
|
x 11 43 x 13 01
14
Okuani
x 11 49 x_Y
14 47
13 07
13 21
XW
Raji
|
x 11 56 x 13 13
14 53
[
0 x 12 04 1 13 21
Novska
15 01
13 33
od Harmica
Harmica
urmanec
Harmica
Novska
] Harmica Varadin
1 14 00 Harmica Varadin
x 12 37 Venezia
15 08 Kotoriba
13 34 Varadin Harmica
km
S.L.
x 14 06
|
190 Stara Subocka
x 12 43
15 14
0 Dobova
3 49
Lipovljani
x 14 12
193
13 44
x 12 52
15 20
|
00 x 12 59
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
x 14 19
200
13 51
15 27
0 Savski
3 5 12 313
6 07 6 20 4 6 32 x 14 20 6 46
2 7 04 15
7 11
| 3 4 48
5 28
BanovaMarof
Jaruga
52
x 0130700
28
3 Brdovec
x 5 15 x 5|31
6 10 6 23 x 6 35 x 14 24 6 49
x 7 07 15
7 14
| x 4 51
Ilova
204
x 0131004
32
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 14
6 14 6 27 x 6 38 x 14 38 6 52
x 7 10 15
7 17
| x 4 54
5 34
Kutina
02
209
x 0131324
39
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7
20
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
|
x 14 42
213 Repunica
x 13 28
15 43
Moslavaka Graenica
217 Zaprei
x 0131733
49 7 33
47 6 56 3 7 09 x 7 14 15
5 12 x 5 22 x 5|38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42 x 14
7 22
| x 4 58
5 17 x 5 27 x 5|43
6 03
11 Podsused
6 23 6 36 x 6 47 x 14| 52 7 01 x 7 14 x 7 19 15
7 27
| x 5 03
Voloder Staj.
221
x 0132237
53 7 38
|
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
|
x 14 57
225 Popovaa
x 13 42
16 04 7 41
Ludina
231
x 0132850
20 7 44
5 24 x 5 35 x 5|49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6 54 x 15| 05 7 09 x 7 20 x 7 27 16
7 35
| x 5 09
Novoselec
237
x 0143103
27
|
5 28 x 5 38 x 5|53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58 x 15| 13 7 12 x 7 23 x 7 31 16
7 39
| x 5 12
irinec Zap. kol.
241
x 0143408
32 7 49
18 7 15 x 7 27 x 7 34 16
7 08
5 31 x 5 41 x 5|56
6 16
20 Zagreb
6 35 6 50 x 7 01 x 15
7 42
| x 5 15
0 x 0143814 4 20 3 5 19 5 35 3 5 45 3 6|00 6 20 6 39 6 54 4 7 05 x 15
Gl. kol.
7 12
22 Zagreb
7 46
Deanovec
245
37 7 53
23 7 19 3 7 31 2 7 38 16
Grad
48
250 Ivani
x 4140829
16
44
Zagreb
Gl. kol.
1
6 17 3 5 47 14
6 25
6 44 7 01 4 7 11 x 15 34 7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
|
257 Preec
x 4143437
16
52
Dugostj.
Selo
1
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39 x
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6|30
|
x 15 59
264 Ostrna
x 14 45
17 01
Slavonski Brod
9 16
11 28
0
Selo
15
07
x
267 Dugo
x
17
05
16
03
14
49
Vinkovci
10 01
12 25
Dugo Selo
1 14 59 15 08 15 14 3 15 32 1 15 50 15 57 x 16 04 16 23 3 16 35 1 16 53 17 06
x 14 50
x 15 03 | 15 18 x 15 36 x 15 54 | x 16 08 16 27 x 16 39 x 16 57 17 11
273 Sesvetski Kraljevec
x 14 55
x 15 08 15 17 15 23 x 15 41 x 15 59 16 06 x 16 13 16 32 x 16 44 x 17 02 17 16
277 Sesvete
x 15 00Budapest
prema
x 15 12 | 15 28 x 15 45 x 16 03 | x 16 17 16 36 x 16 48 x 17 06 17 20
281 ulinec
x 15 04 K.
x 15 14 | 15 30 x 15 47 x 16 05 | x 16 19 16 38 x 16 51 x 17 08 17 23
282 Trnava
x 15 07
Maksimir
x 15 17 | 15 33 x 15 50 x 16 07 | x 16 22 16 41 x 16 54 x 17 11 17 26
284
x
15
11
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Zagreb
Glavni kol.do petka 0
1 15 22 15 27 15 38 3 15 55 1 16 12 16 17 1 16 27 16 46 3 16 59 1 17 16 17 31
288
4 15
16
2 Vozi
od ponedjeljka
osim
blagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
prema
Savski Harmica Harmica Rijeka
Harmica Zaprei Harmica
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Marof
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91 157

157

40 40

10

km
0
km7
0
7
5
7
0
5
9
7
12
15
9
17
12
15
19
17
23
27
19
32
23
27
32
43
47
53
43
64
47
53
64
69
74
78
69
74
83
78
86
88
83
97
86
88
97
104
106
111
104
106
113
111
114
117
113
122
114
126
117
122
126

id
Tovarnik
id
Tovarnik
Tovarnik
Ilaa
idski
Banovci
Tovarnik
Ilaa
Vinkovaki
Banovci
idski Banovci
eletovci
Stajalite
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Stajalite
Orolik
Sremske
Laze
Slakovci
Novi
Jankovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Mirkovci
Vinkovci
Vinkovci
Ivankovo
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Stari Mikanovci
Strizivojna-Vrpolje
Strizivojna-Vrpolje
Perkovci
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Andrijevci
Garin
Staro Topolje
Zadubravlje
Donja
GarinVrba
Slavonski
ZadubravljeBrod
Donja VrbaBrod
Slavonski
Slavonski Brod
Slobodnica
Sibinj
Slavonski Brod
Stari
Slatnik
Slobodnica
Sibinj
Kuti
Stari Slatnik
Brodski
Stupnik
Oriovac
Kuti
Luani
BrodskiMalino
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

40
40

od

od

Beograd
13 56
14 03
13 04
56
14
14|03
|
14 04
|
|
|
|
|
|
|
14|20
14|42
14|20
14|42
|
14|59
15|00
14|59
15|00
|
|
|
|
15|17
15|19
15|17
15|19
|
|
|
|
|
15|39
|
15 39

2.

8068
2.

8068

2.

2304
2.

2304

Kopriv- Klotar
nica
Kopriv- Klotar
nica

2.

2210
2.

2210

2.

8072
2.

8072

1 14 52
x 15 00
x115
14 04
52
xx 15
15 10
00
xx 15
15 17
04
15 18
10
xx 15
15 22
17
xx 15
xx 15
15 27
18
xx 15
30
15 22
15 35
27
xx 15
15 38
30
xx 15
xx 15
40
15 35
xx 15
15 46
38
15 49
40
xx 15
15 55
46
xx 15
xx 15
15 59
49
xx 16
03
15 55
15 05
59
xx 16
16 07
03
xx 16
xx 16
16 12
05
xx 16
16 15
07
xx 16
16 20
12
x 16 15
x 16 20

2.

2020
2.

2020

2.

8076
2.

8076

2.

8078
2.

8078

2.

2554
2.

2554

1 14 55 5 16 30
x 14 59 x 16 34
x1 14|55 x516
16 37
30
14 01
59 xx 16
16 39
34
xx 15
16 43
37
xx 15 |06 xx 16
xx 15
15 10
01 xx 16
16 47
39
xx 15
15 12
06 xx 16
16 50
43
15 15
10 xx 16
16 53
47
xx 15
x
x
15
12
16
50
x 15 19 x 16 57
xx 15
15 23
15 xx 17
16 01
53
1
x 15
x 17
15 28
19 5
16 06
57
x 15
15 40
23 x 17 01
115
15 48
28 5 17 06
15
15 52
40
15
15 57
48
16
15 04
52
15 05
57
16
16 09
04
16
16
16 14
05
16
18
16 09
16 22
14
16
16 25
18
16
16
27
16 22
16
16 33
25
16 36
27
16
16 43
33
16
16
16 47
36
16
51
16 43
16 53
47
16
16 55
51
16
16
16 59
53
17
16 02
55
17
16 07
59
17 02
17 07

2.

2022
2.

2022

782
1.B 2.
R

204
1.B 2.
R

X
WV
Budapest
Osijek
Keleti
Budapest Osijek
Keleti

1.X
2. R WV
1. 2. R

B 782

B 204

2.

8080
2.

8080

17 20
17 28
17| 20
17
17 36
28
17 |42
17 43
36
17
17| 42
17
17 50
43
||
17 56
50
17
||
|
17 56
18 |05
18 |07
18| 05
18| 07
||
||
||
18 |23
||
18
18 29
23
|
18 29

1.V
2. R

1.B 2.748
R

B 748

2.

8082
2.

8082

40
10
40
40

0
0

0
0

0
0

414
1. 2. R
_Y
XW
1. 2. R
_Y
XW
Beograd

8066
2.

2.

414

8066

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


id
Vinkovci
Nova Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
id Tovarnik Vinkovci Strizivojna-Vrpolje
Nova Kapela-Batrina
Banova JarugaDugo
Zagreb
Novska
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

158

158 158

Savski Marof

Zagreb Gl. kol.

17 08
18 30
|
17 13
|
17 17
8017
8019
3005
8021
8023
991
|
17 21 3101
17 27
18 45
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
|
17 33
17 39
18 55
|
17 45
17 53
19 07
Harmica
18 02 urmanec Harmica Varadin
19 08 Kotoriba
|
18 09
|
18 14
19 30
18 21
418
6 46
2 7 04 197 31
11
6 32
25
x 18
6 49
x 7 07
7|14
6 35
29
x 18
6 52
x 7 10 197 41
17
6 38
42
x 18
6 55
x 7 13
7|20
6 41
47
57
7 33
6 51
x 18
6 56 3 7 09 x 7 14
7|22
6 42
|
7 38
x 19
7 01 x 7 14 x 7 19
7|27
6 47
02
|
7 41
x
x 19
7
05
x
7
31
7
17
6 50
7
23
|
15
22
|
7 44
x 19
7 09 x 7 20 x 7 27
7|35
6 54
31
|
|
x 19
7 12 x 7 23 x 7 31
7|39
6 58
36
7 49
7 08
x 19
7 15 x 7 27 x 7 34
7|42
7 01
7 53
7 12
419
7 19 3 7 31 2 7 38
7|46
7 05
41
207 27
52
419
7 23
51
7 38
7 11
00
420
7 48
8|16
8 03
7 39
|
20 09
11 28
20 46
20 13
12 25
20 26 20 26 3 20 30 20 47 21 01
20 14
|
| x 20 34 |
21 05
20 18
|
| x 20 39 20 55 21 10
20 23
|
| x 20 43 |
21 15
20 28
|
| x 20 45 |
21 17
20 30
|
| x 20 47 |
21 20
20 32
20 44 20 44 3 20 52 21 06 21 25
20 37
Harmica
Harmica

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
4 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
5 Vozi nedjeljom i blagdanom

132
137
142
149
156
163
173
183

Nova Kapela-Batrina
x 16 21
15 40
|
Vrbova
x 16 25
|
Staro Petrovo Selo
x 16 30
8107 441
8005
3001
8007
8009x 16 3003
8013 8015
|
Zapolje
34
Nova Gradika
x 16 40
15 54
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Dragali
|
x 16 46
_Y
Okuani
x 16 52
16 04
XW
Raji
|
x 16 58
0
Novska
1 17 06
16 16
od Harmica Venezia
Harmica
Varadin
Harmica
Novska
4 17
16 19 Harmica Varadin
23
km
S.L.
|
190 Stara Subocka
x 17 29
0 Dobova
3 |49
Lipovljani
193
x 17 34
00
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
200
16| 36
x 17 41
0 Savski
3 5 12 3 5 x
6 07 6 20
0 07
2817 42
BanovaMarof
Jaruga
16| 37 3 4 48
3 Brdovec
x 5 15 x 5 x
6 10 6 23
|| x 4 51
0 10
3117 46
Ilova
204
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 x
6 14 6 27
0 13
3417 52
Kutina
16| 47 x 4 54
209
0
7
Zaprei
x
x
x
6 17 6 30
|
0
16
4
57
5
21
5
37
|
213 Repunica
x 17 56
Moslavaka Graenica
217 Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 x
5 58
6 18 6 31
|| x 4 58
0 17
3818 01
5 17 x 5 27 x 5 x
6 03
11 Podsused
6 23 6 36
|| x 5 03
0 22
4318 05
Voloder Staj.
221
Gajnice
5
21
6
06
14
x
x
x
6 26 6 40
|
0
25
5
06
5
31
5
46
|
225 Popovaa
x 18 11
Ludina
231
5 24 x 5 35 x 5 x
6 09
15 Vrape
6 29 6 44
|| x 5 09
0 28
4918 19
Novoselec
237
5 28 x 5 38 x 5 x
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47
|| x 5 12
0 31
5318 35
irinec Zap. kol.
241
5 31 x 5 41 x 5 x
6 16
20 Zagreb
6 35 6 50
|| x 5 15
0 34
5618 39
0 0 38
Gl. kol.
5 35 3 5 45 3 6 x
6 20
22 Zagreb
6 39 6 54
4 |20 3 5 19
0018 49
Deanovec
245
Grad
17
34 2 5 23
250 Ivani
Zagreb
Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01
4 42
6x
0418 56
257 Preec
Dugostj.
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29
5 |02 2 5 50
6x
3019 04
|
264 Ostrna
x 19 12
Slavonski Brod
9 16
0
Selo
17
53
267 Dugo
x
19
16
Vinkovci
10 01
Dugo Selo
3 17 32 17 54 18 00 18 17 18 25 18 39 x 19 17 1 19 35 19 55
x 17 36
18 04 18 22 | 18 43 x 19 22 x 19 39 19 59
|
273 Sesvetski Kraljevec
x 17 42Budapest
18 09 18 27 18 34 18 48 x 19 27 x 19 44 20 04
|
277 Sesvete
prema
x 17 46 K. |
18 13 18 31 | 18 53 x 19 32 x 19 49 20 08
281 ulinec
x 17 48
18 15 18 33 | 18 54 x 19 34 x 19 51 20 10
|
282 Trnava
Maksimir
x
18 18 18 37 18 42 18 57 x 19 38 x 19 54 20 14
|
17
50
284
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Zagreb
Glavni kol.do petka 0
3 17
18 i23
42 18 47 19 02 4 19 43 1 19 59 20 19
116.VII.
55 18do
288
2 Vozi
od ponedjeljka
osim
blagdana
od18
27.VIII.2012.
prema
Savski
Zurich Harmica
Savski
Harmica Savski
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Marof
HB
Marof
Marof
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91 159

159

40 40

10

km
0
km7
0
0
5
7
7
0
9
5
12
7
15
9
17
12
19
15
23
17
27
19
32
23
27
43
32
47
53
43
64
47
53
69
64
74
78
69
83
74
86
78
88
83
97
86
88
104
97
106
111
104
113
106
114
111
117
113
122
114
126
117
122
126

id
Tovarnik
Tovarnik
id
Ilaa
Tovarnik
idski
Banovci
Tovarnik Banovci
Vinkovaki
Ilaa
eletovci Stajalite
idski Banovci
Orolik
Vinkovaki Banovci
Slakovci
eletovci Laze
Stajalite
Sremske
OrolikJankovci
Novi
Slakovci
Mirkovci
Sremske Laze
Vinkovci
Novi Jankovci
Vinkovci
Mirkovci
Ivankovo
Vinkovci
Voinci
Vinkovci
Stari
Mikanovci
Ivankovo
Strizivojna-Vrpolje
Voinci
Strizivojna-Vrpolje
Stari Mikanovci
Perkovci
Strizivojna-Vrpolje
Andrijevci
Strizivojna-Vrpolje
Staro
Topolje
Perkovci
Garin
Andrijevci
Zadubravlje
Staro Topolje
Donja
Vrba
Garin
Slavonski
Brod
Zadubravlje
Slavonski Brod
Donja Vrba
Slobodnica
Slavonski Brod
Sibinj
Slavonski
Stari
SlatnikBrod
Slobodnica
Kuti
Sibinj
Brodski Stupnik
Stari Slatnik
Oriovac
Kuti Malino
Luani
Brodski
Stupnik
Nova
Kapela-Batrina
Oriovac
Luani Malino
Nova Kapela-Batrina

40
40

2.
Virovitica

2.

Virovitica

2.
2306

2.
8084

2.

2.
2110

2110

6 18 30
x 18 38
x 18 42
30
x618 47
x 18 54
38
x
18
42
x 18 55
18 59
47
xx 18
x
18
54
x 19 04
18 08
55
x 19
18 13
59
xx 19
x
19
04
x 19 16
19 18
08
xx 19
13
x 19 24
x
19
16
x 19 32
19 39
18
xx 19
x
19
24
x 19 43
32
x 19 47
19 49
39
xx 19
x
19
43
x 19 51
19 56
47
xx 19
49
x 19 59
x 20
19 04
51
x 19 56
x 19 59
x 20 04

2.

2.
2508

2508

2.

2.
8086

8086

2.

2.
8088

8088

Budapest
Keleti

2.
2024

U
2.15800
B_Y
XW
2. U
_Y
Budapest
XW
Keleti

2.

2.
2510

2510

1 19 45 1 20 42
x 19 54 x 20 50
x 19 57 x 20 54
19 03
45 x120
20 59
42
x120
19 10
54 xx 21
20 06
50
xx 20
x
x
19
57
20
54
x 20 11 x 21 07
20 15
03 xx 21
20 11
59
xx 20
x
x
20
10
21
06
x 20 20 x 21 16
20 23
11 xx 21
21 20
07
xx 20
20 28
15 xx 21
21 25
11
xx 20
x
x
20
20
21
16
x 20 31 x 21 27
20 34
23 xx 21
21 30
20
xx 20
20 40
28 xx 21
21 36
25
xx 20
x
x
20
31
21
27
x 20 43 x 22 33
20 49
34 xx 22
21 40
30
xx 20
x
x
20
40
21
36
x 20 53 x 22 43
20 57
43 xx 22
22 47
33
xx 20
20 59
49 xx 22
22 50
40
xx 20
x
x
20
53
22
43
x 21 02 x 22 52
20 06
57 xx 22
22 57
47
xx 21
20 09
59 xx 23
22 00
50
xx 21
x
x
21
02
22
52
x 21 14 x 23 04
x 21 06 x 22 57
x 21 09 x 23 00
x 21 14 x 23 04

2.

2024

B 15800

40
10
40
40

od 0

od

2306

8084

SKUPINE
u meunarodnom
prijevozu
id
Vinkovci
Nova Kapela-Batrina
Banova Jaruga
Zagreb Glavni kol.
od barem
putuju Nova
jeftinije.
id est
Vinkovci Strizivojna-Vrpolje
Kapela-Batrina
Banova JarugaDugo
Zagreb
Tovarnikosoba
Novska
Selo Glavni kol.
Visina povlastice
iznosi
od 10% do Novska
Tovarnik
Strizivojna-Vrpolje
Dugo Selo
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

160

160 160

Savski Marof

Adria

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 3.VII. i od 24.VIII.2015.
6 Ne vozi subotom
7 Vozi utorkom, petkom i nedjeljom od 12.VI. do 28.VIII.2015.
8 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.
9 Ne vozi nedjeljom, ponedjeljkom i dan iza blagdana

132
137
142
149
156
163
173
183

Nova Kapela-Batrina
x 20 05
x 21 15 x 23 05
Vrbova
x 20 09
x 21 19 x 23 10
Staro Petrovo Selo
x 20 13
x 21 24 x 23 15
8107 441 8005 x 20
300117 8007
8009
3003 x8013
3101
8019
3005
8021
8023
991
Zapolje
x 23 8017
19
21 288015
Nova Gradika
x 20 23
x 21 34 x 23 25
U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Dragali
x 20 29
x 21 40 x 23 31
_Y
Okuani
x 20 35
x 21 46 x 23 36
XW
Raji
x 20 41
x 21 52 x 23 42
0
Novska
6 20 49
x 22 00 1 23 50
od Harmica Venezia1Harmica
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
Novska
x 22 09
19 46 Varadin
km
S.L.
x 19 52
190 Stara Subocka
x 22 15
0 Dobova
3 49
Lipovljani
x 20 01
193
x 22 20
| x 20 07
00
7 Savski
BanovaMarof
Jaruga
200
x 22 27
0 Savski
3 5 12 3 5 28
6 46
2 7 04
7 11
|x 3
0 07
48
BanovaMarof
Jaruga
x 62207
20408
286 20 4 6 32
3 Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 49
x 7 07
7 14
| x x20412
0 10
51
Ilova
204
x 62210
326 23 x 6 35
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 52
x 7 10
7 17
| x x20422
0 13
54
Kutina
209
x 62214
386 27 x 6 38
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
x 20 26
213 Repunica
x 22 42
Moslavaka Graenica
217 Zaprei
7 33
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58 x 62218516 31 x 6 42
6 51
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| x x20436
0 17
58
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03 x 62223566 36 x 6 47
11 Podsused
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x x20541
0 22
03
Voloder Staj.
221
|
7 41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
x 20 46
225 Popovaa
x 23 02
Ludina
231
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09 x 62329096 44 x 6 54
15 Vrape
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x x20553
0 28
09
Novoselec
237
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13 x 62332176 47 x 6 58
18 Kustoija
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x x21505
0 31
12
irinec Zap. kol.
241
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16 x 62335226 50 x 7 01
20 Zagreb
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x x21511
0 34
15
0 0 38
7 53
Gl. kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20 x 62339276 54 4 7 05
22 Zagreb
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20
19
Deanovec
x 3
245
21516
Grad
x 2
250 Ivani
21523
Zagreb
Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25 x 62344397 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42
7 38
23
6 04
x 2
257 Preec
21531
Dugostj.
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50 x 72309467 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02
8 03
50
6 30
x 21 39
264 Ostrna
x 23 55
Slavonski Brod
9 16
11 28
0
Selo
x
267 Dugo
1
21
43
23
59
Vinkovci
10 01
12 25
Dugo Selo
21 25 21 37 x 21 44
3 22 20 22 56 7 23 54 9 0 00
| x 21 48
21 29
x 22 24 23 00 x
| x 0 04
273 Sesvetski Kraljevec
21 46 x 21 53
21 34 Budapest
x 22 29 23 05 x
| x 0 09
277 Sesvete
prema
|K. x 21 57
21 39
x 22 33 23 09 x
| x 0 13
281 ulinec
| x 21 59
21 40
x 22 35 23 11 x
| x 0 15
282 Trnava
21
53
Maksimir
21
43
x
23
13
x
| x 0 18
22
37
x
284
22
02
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
21 58do16.VII.
Zagreb
Glavni kol.do petka 0
21 48
3 22 42 23 18 7 0 11 9 0 23
288
22 07i od 27.VIII.2012.
2 Vozi
od ponedjeljka
osim
blagdana
prema
Harmica
dol8
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Split
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91 161

161

40 40

10

2. 2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

6010
3000O90103
B 314 O90101
8000 O90105
8002
2.
2.

6012
3002

Peli
Zaprei

1. 2. 2.
R

*158

8014

8016

Virovitica
Dobova

1.1.2.2.RR
2.
2. 2.
2.
1. 2. R
2.
2.
WV
X
Osijek Osijek
Osijek
V
V
V
DG
Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo
2 43
3 31
13 40 6 15
1
19 2
206 40
5 189 505 41
6 23
7 00 6 7 03
5 55
13 44 6 38
x6 50
19 2
247 06
5 449 546 09
7 26 6 7 32
6 22
10
02
13
52
x
19
32
7 16
5 54
13 2 6 24
7 32
7 48
7 25
6 50 x6 55
08
10 126
14 4
02 6|50 5
19 2
427
|
x
x
x
|
7
21
5 58
6
17
6
59
x
7 37
7 53
6
29
7
13
10 206 19 x 6 31
14 x10 | x
x7 01
19 x507 15
|
|
|
6 00
7
39
7 55
10 256 22 x 6 34
14 x15 | x
x7 05
19 x557 18
|
|
|
6 03
7 42
7 58
10 316 25 x 6 37
14 x21 | x
x7 08
20 x017 21
|
|
|
6 06
7
45
8 02
10 37
14 27
x 20 07
|
|
|
6 09
7 48
8 05
10 396 28 x 6 40
14 x29 | x
x7 11
20 x097 24
7
35
|
x
x
|
x
|
6 14
6
33
7
16
x
7
53
8 10
6
45
7
29
10 49
14 39
x 20 19
|
x
x
|
x
|
6 15
6
34
7
16
x
7
54
8 11
6
46
7
30
10 58
14 48
x 20 28
|
| x
|
6 18 | 6 37 x 6 49 |x
7 57
8 14
x7 19 |x 7 33
|
x
x
|
x
|
6 21
6
40
7
22
x
8
00
8 17
6
52
7
36
11 10
15 00
x 20 40
|
2
x
|
x
|
6 24
6
43
7
25
2
8
03
8 20
6
55
7
39
11 20
15 15
x 20 50
|
|
11 32
15 x27 | x
x 21 02
7
56
4
5
7
21
7
21
11 40
15 35
x 21 10
11 Harmica
45
15 40
Frankfurt Frankfurt x 21 15
Kotoriba Wien Harmica
11 48
15 (Main)
43 Hbf (Main) Hbf x 21 18
Meidling
11 52
15 47
x 21 22
11 56
15 51
x 21 26
12 04
15 59
x 21 34
12 12
16 07
x 21 42
12 17
16 12
x 21 47
12 25
16 20
x 21 55
12 25
16 20 17 35
x 21 55 22 03
12 35
16 30 17 39
x 22 05 22 07
18 11 x 22 05 22 08
12 35 13 53
16 30 17 40
18 21 1 22 15 22 15
12 45 14 03
16 40 17 47
Rijeka
Zagreb
Glavni kol.
2.

2.1. 2. R 2.
V
Osijek
Dugo
Selo

O90107
B 702 8008
O90109
6014 +1212
B 782 O90111
8004 8006
+212
8010 80126016 992

Suhopolje
Savski
Marof

Croatia

Mimara

Mimara

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i


blagdanom

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu kolodvora Banova Jaruga i Virovitica sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o. U kolodvoru Daruvar putnici prelaze u drugi autobus za kolodvor
Viroviticu po navedenom voznom redu. Podlono promijenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

od Osijek
Osijek
km
od
Beograd Dugo
dol2
0
Zagreb Glavni kol.
km
Selo Dugo Selo
790 Kutina
VinkovciJaruga
1 20
0
88
Banova
65
Slavonski Brod
1 58
0 Banova
00
5 03
43 2 5 08
235
DugoJaruga
Selo
4 301 4
3 Meuri
5 07
09 2 5 34
0
256
Zagreb Gl. kol.
4 51x 5
90 Poljana
x
5
15
Zagreb Bujavica
Gl. kol.
1 4 34
12
5 39 3 5 49
5 00x 5
142 Brezine
5 25
|
Zagreb
Zap.
kol.
x
5
16
5 44 x 5 54
4
38
184 Kukunjevac
x 5
5 33
|
Kustoija
x
18
5 46 x |
4
40
227 Dobrovac
5 38
| x 5
Vrape
x 4 43
21
5 49 x |
258 Lipik
x 5
5 44
Gajnice
|
x
24
5 53 x |
4
46
29 Pakrac Grad
x 5 50
Podsused Staj.
| x 5
11 Pakrac
x 4 49
27
5 56 x |
30
5 52
0
Zaprei
|
15
1
5
32
6 01 3 6 08
4
54
38 Badljevina
x 6 02
Zaprei
|
5
33
6 02
42 Sira
x 6 11
Zaprei-Savska
| x 5|36
17 Bijela
6 05
48
Brdovec
|
19
5
39
6 08
0
53 Daruvar
1 6 23
0
Savski Marof
|
22 Daruvar
5
42
11
1 5 30
1 76 31
Savski Marof
|
x 5 42
x 7 43
590 Vukovje
0
7
Dobova
5
31
x 5 50
x 7 51
63 Donja Vrijeska
x Villach
65 Maslenjaa
5 55 Harmica xHarmica
7 56 Budinprema Kotoriba
x 5Hbf
x 7 59 ina
67 kodinovac
58
x 6 02
x 8 03
71 Koreniani
1
vozi nedjeljom
Potoani
Katinac i blagdanom
x 6 06
x 8 07
74Ne
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
ulovac
x 6 14do 6.VII. i od
x 27.VIII.2012.
77Vozi
8 15
Pivnica
x 6 22
x 8 23
86Ne
3
vozi subotom
Pepelana
x 6 27
x 8 28
90Vozi
4
od 10.VI.2012.
0
Peli
x 6 35
x 8 36
96Vozi
5
do 9.VI.2012.
Peli
6 26
12 25
x do
6 35
6 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom od
25.VI.
26.VIII.2012.x 8 36
0 6 30 x 6 45
12 29
x 8 46
100 Suhopolje
Suhopolje
6 31 x 6 45
12 29
x 8 46
6 38 1 6 55
1 8 56 1 12 55
108 Virovitica
prema
pii
Bukovica

41
10

Banova
Zagreb Jaruga
Gl. kol.

10
41
41
162
86
162

Virovitica

441

8005

2.
2. U
2.
6011 O90104
_Y O90102
2.
XW

8107
2.
B 783
1. 2. R

3001

8009

3003

8013

8015

2.
2.
2.
2.
2.
O90106
985
B 703 O90108
2.
1. 2. R

8007

Suhopolje

Savski Marof

2.
981
2.

3101

3005

8021

8023

2.
2.
2.
2.
O90110 6015
6017
2.
2.

8019
2.

991

Banova Jaruga

Zagreb Gl. kol.

Osijek

Osijek

1 Ne vozi subotom, nedjeljom i


blagdanom
2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom do 28.VI. i


od 30.VIII.2015., a vozi svakodnevno od
29.VI. do 29.VIII.2015.

4 Vozi nedjeljom i blagdanom osim od 29.VI.


do 29.VIII.2015.

163

41
10
41

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu kolodvora Virovitica i Banova Jaruga sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o. U kolodvoru Daruvar putnici prelaze u drugi autobus za kolodvor
Banova Jaruga po navedenom voznom redu. Podlono promijenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

Osijek

Osijek

urmanec Harmica Varadin


Harmica Kotoriba
dol1pii Zagreb
Bukovica Glavni kol.
13 41
16 01 1 18 45 3 19 31 4 19 31
13 49
16 08 6
x 46
397 x0419 39
18 55 x 192
4 6 32
7 11
13 56
16 09 6
x 49
18 55 x 19x407 x0719 40
x 6 35
7 14
14 00
16 13 6
x 52
19 05 3 19x447 4
x 6 38
7 17
1019 44
x 6 41
6
55
x
7 20
7
13
x 19 05
x 56
193
14 7 09 x 7 14
7 33
6 51
x 6 42
6
7 22
x 01
19x19 7 14 x 7 19
|
7 38
x 6 47
7
7 27
x 05
19x27 7 17 x 7 23
|
7 41
x 6 50
7
7 31
x 09
19x35 7 20 x 7 27
|
7 44
x 6 54
7
7 35
x 12
19x39 7 23 x 7 31
|
|
x 6 58
7
7 39
x 15
19x43 7 27 x 7 34
7 49
7 08
x 7 01
7
7 42
x 19
193
46 7 31 2 7 38
7 53
7 12
4 7 05
7
7 46
x 23
19 51 7 38
4 7 11
7
7 51
x 48
19 59 8 03
4 7 39
7
8 16
x 20 1011 28
x 20 5012 25
x
|
x 21 02
x 21 11
x 21 21
x 21 23
x 21 29
x 21 35
x 21 40
x 21 48
x 21 58
x 22 06
1 22 10

2.
6013
2.

8017

Peli

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

V
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica VaradinV
Harmica
Zagreb Rijeka
od
Zagreb
km
S.L.
km
Glavni kol.
Glavni kol.
0 Dobova
3 49
9 35
13 38
Virovitica
9 20
10 20 12 25
| 1 6 00
0 4 18
Marof
70 Savski
455 2810 27 12 336 0713
48
Suhopolje
9 28
0 40 25
10
08 Savski
Marof
3 5 129 3
6 20
| x3 4648
07
Suhopolje
455 3110 28
48
40 26
10
3 Brdovec
x 5 159 x
6 1013
6 23
| xx 4651
10
Peli
555 3410 32
58
12
0 40 30
20
5 Zaprei-Savska
x 5 189 x
6 1413
6 27
| xx 4654
13
0
7 Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
|
0
16
4
57
5
21
5
37
Peli
9 55
13 58
x 6 20
Pepelana
10 x
045 38
07
18 Zaprei
29 5 12 x 5 22
5 58
6 1814
6 31
| xx 4658
0 17
Pivnica Staj.
10 x
095 43
12
22 Podsused
34 5 17 x 5 27
6 03
11
6 2314
6 36
| xx 5603
0 22
ulovac
10 x
175 46
20
31 Gajnice
42 5 21 x 5 31
6 06
14
6 2614
6 40
| xx 5606
0 25
Potoani Katinac
10 x
255 49
28
34 Vrape
50 5 24 x 5 35
6 09
15
6 2914
6 44
| xx 5609
0 28
Koreniani
10 x
295 53
32
37 Kustoija
54 5 28 x 5 38
6 13
18
6 3214
6 47
| xx 5612
0 31
kodinovac
10 x
335 56
36
41 Zagreb
58 5 31 x 5 41
Zap. kol.
6 16
20
6 3514
6 50
| xx 5615
0 34
Maslenjaa
10 3
366 00
39
43 Zagreb
01 5 35 3 5 45
0 0 38
Gl. kol.
6 20
22
6 3914
6 54
4 20 x3 5719
Vrijeska
10
41
14
44
x
45 Donja
7
06
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01
4 42 2 5 23
6 04
10 496 30
52
49 Vukovje
14 6 37 3 6 12
Dugo Selo
1 4 34
6 50
7 0914
7 29
5 02 x2 5750
0
11
00
15
03
1
55 Daruvar
7
25
Slavonski Brod
9 16
Daruvar
1
11
15
15
10
6
27
Vinkovci
10 01
|
|
x
|
60 Bijela
x 6 39
11 27
15 22
66 Sira
x 6 48
11 36
15 31
70 Badljevina
prema
xBudapest
11 46
15 41
6 58
78 Pakrac
x K.
11 48
15 43
7 00
79 Pakrac Grad
x 7 06
11 54
15 49
83 Lipik
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Dobrovac
x 7 12
00
15 55
86Vozi
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.12
x 7 17
12 05
16 00
90 Kukunjevac
3
vozi nedjeljom
Brezine
Bujavica i blagdanom
x 7 25
12 13
16 08
94Ne
4
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Poljana
x 7 35
12 23
16 18
99Ne
x 7 43
12 31
16 26
105 Meuri
0
1 7 47
12 35
16 30
108 Banova Jaruga
0
Banova Jaruga
9
Kutina
0
0
88
Zagreb Glavni kol.
Osijek
dol2
prema
Osijek
Osijek
Osijek DG

10
41

Dobova
91

163

6071
B 314

1.2.2. R
_Y

6601
3000

2.2.

2.2.

6603
8000
2.2.

6605
8002

Pleternica

Savski Marof

2.2.

2.

2. 2.

2. 2. 1. 2. R

1. 2. R2.
2.

2. 2.

2. 2.

6073
6607 80086609+212
O90204
6611 801066138012 6615
3002 O90202
8004 8006
+1212
992

Zaprei

1.2. 2. R
2.

6075
*158O90206
8014

2.
2.

6617
8016

Naice
Dobova

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom niti u razdoblju od 29.VI. do 29.VIII.2015.

od
X
km
V
V
V
12
15
18
32
1
2
6
58
2
14
20
2
21 18
0 Nova Kapela-Batrina
4
40
5
50
9
00
16
27
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
12 22
18 39
x 4 47
x Selo
7 05
x 9 07
14 27Selo
x 16 Selo
21 25
7 Dragovci
5 57 Dugo
34
km
Selo
Selo
Selo
Selo
12
26
18
43
x
x
7
09
x
14
31
x
21 29
90Ratkovica
4
51
6
01
9
11
16
38
Vinkovci
1 20 x 6 04
2 43
12
29
18
46
Buje
Koprivnica
x
7
12
x
14
34
x
21 32
12
4
54
9
14
16
41
65Sulkovci
Slavonski Brod
1 58 x 6 07
3 31
12
32
18
49
x
7
15
x
14
37
x
35
14
4
57
9
17
16
44
43 2 7 52008
5 18 2
5 41
62
2316
249
7 00 621
7 03
235
Dugo Selo
01 5 02
5 55
6 40 18 54
4 30 2 64 12
6 15
12
37
Pleternica
14
42
40
18
0
9
22
5 09 2 5 34
5 44
6 09
6 50 2 7 06
7 26 621
7 32
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
4 51
6 38
0 Zagreb
Pleternica
124
38 6 50 5 6 14
115403
7 52139 3 5 49 5 54 2
40
65 23
9 33
Gl. kol.
2 6 24
755
16
12
6 13
62
5516
250
7 32 21
7 48
34
7 25
5053
7 08 18
5 00 2
130
Poega
12
54
19
11
0
x
x
7
37
x
15
09
x
21
56
5
19
6
39
9
49
17
14
| 2 65 55
|
Zagreb
Zap. kol.
x 5435
x 6229
x32 | x
|15 256 2
74121
16
55344 x 5 54 5 58 2
6 11
17 45
5917
x 30
7 37
7 53
38
7 13
2
252
Velika
0
13
19
1
7
|
|
|
4 Kustoija
x 4 40
| x
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
07 Vrape
Velika
|
|
|
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
128 Gajnice
Poega
0 xx 44 43
|
|
|
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
46
0
25
Pleternica
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
8 05 6 33 x 6 45 x 1| 13 x36 |
0
Zaprei
7 35
|
| 3 197 42
15Pleternica
1 4 54
5 32
6 01 3 6 08 6 14
7 16 x 7 29
53
8 10
8 12
x 13 43
x 19 49
26 Zarilac
Zaprei
|
|
x
x
|
x
|
5
33
6
02
6
15
6
34
7
16
x
7
54
8 11
6
46
7
30
8 15
x 13 46
x 19 52
28 Kneci
Zaprei-Savska
|
| x 197 58
17Ciglenik
5 36
6 05
6 18
7 19 x 7 33
57
8 14
8 21 6 37 x 6 49 x x | 13 x52 |
29
Brdovec
|
|
19
x
x
|
x
|
5
39
6
08
6
21
6
40
7
22
x
8
00
8 17
6
52
7
36
8 42
x 14 12
x 20 19
33 Latinovac
0
|
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
8 51
x 14 20
x 20 28
36 aglin
Savski Marof
|
| x 20 35
x x | 14 x27 |
8 58
400Ljeskovica
0
7
Dobova
7
56
4
5
7
21
5
31
7
21
9 21
x 14 49
x 20 58
47 Londica
Frankfurt
Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinKotoriba Wien x Harmica
9 28Harmica
x 14 56
52 Zoljan
21 05
(Main)
1 Hbf
9ina
21
2Meidling
5 59
19 03 x 21 12
9 35
x Hbf
57 Naice Grad
15 (Main)
02 Hbf
0
1 6 08
9 30
2 19 12 3 21 20
9 43
1 15 10
60 Naice
10 Ne vozi
nedjeljom i blagdanom
Naice
1 6 17
9 31
2 19 13
2
od ponedjeljka do petka0osim blagdana
do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
50 VoziOsijek
1 7 16
10 34
2 20 16
3 Ne vozi subotom
prema
Velika
Osijek
Velika
Velika
dol2
Velika
dol2
Velika
Velika
dol2
Osijek
Poega
4 Vozi od 10.VI.2012.
Erdut
Velika
Velika
DG
5 Vozi do 9.VI.2012.
6organizaciji
Ne vozi nedjeljom
i blagdanom
od d.o.o.
25.VI. osiguran
do 26.VIII.2012.
U
H Putnikog
prijevoza
je prijevoz autobusima izmeu Pleternice i Naica sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.
Podlono promjenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

42
10

Nova
Kapela-Batrina
Zagreb
Gl. kol.

10
42
42
164
86
164

Croatia

Mimara

Mimara

2.
6600

2.
6602

3001

2.
2.
Harmica Varadin
Velika
Velika

8005

441

8107

2.
2. U
O90201 _Y
6070
XW
2.
od Harmica Venezia
od
S.L.
3 49
4|06
0
5|04
0 0 07
1 0410
35 1 5|41
x 0413
43 1 5|50
0 x 041650
|
x 0417
57
|
x 0522
20
|
x 0525
27
|
x 0528
36
|
x 0531
57
|
x 0634
03
|
x 0638
06
0
4 20
01
6 13
1 4 08
4 42
1 4 34
5 02

Naice
2.
6604

8009

8013

8015

2.
2.
2.
O90203 6606

3003

Pleternica

2 12 29
2 12 44
13 34
13 35
13 40
13 43
13 46
13 50
13 57

2 14 16
x 14 31
2 14 48
2 14 49
x 14 54
x 14 57
x 15 00
x 15 04
2 15 11

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

Velika

2.

2.
6608

8017
2.
O90205

8019

16 40
16 55
17 12
17 13
17 18
17 21
17 24
17 28
17 35

6 46
2 17
10
6 49
x 17
18
6 52
x 17
25
6 55
32
6 51x 17
6 56
x
17
55
|
7 01
02
| x 18
7 05
11
| x 18
7 09
x
18
32
|
7 12
38
7 08x 18
7 15
x
18
41
7 12
7 19
2 18 48
7 23
7 48

Zagreb Gl. kol.

2.
6074

3005

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2.
6616

8023
2.

991

22 15
22 31
22 36
22 41
22 44
22 47
22 51
22 58

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

2.
Harmica Kotoriba
Poega

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Naica i Pleternice sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.
Podlono promjenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

2 16 30
2 17 27 2 7 04
2 17 35 x 7 07
2 17 44 x 7 10
x 7 13
3 7 09 x 7 14
x 7 14 x 7 19
x 7 17 x 7 23
x 7 20 x 7 27
x 7 23 x 7 31
x 7 27 x 7 34
3 7 31 2 7 38
7 38
8 03
11 28
12 25
2 19 06
2 19 21
19 38
19 39
19 44
19 47
19 50
19 54
20 01

dol2
Velika

2.

2.
6612

8021

Nova Kapela-Batrina

2.
2.
urmanec Harmica Varadin
Velika
Osijek

2.
6610

3101

Zaprei

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

8 56
9 11
9 28
9 29
9 34
9 37
9 40
9 44
9 51

2.
2.
2.
Harmica Varadin Harmica
dol1
Velika
dol2
Osijek DG
Velika
7 52
8
50
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20
10 526 10 6 23
8 51x 5 31
x 5 15
11 006 14 6 27
9 00x 5 34
x 5 18
11 076 17 6 30
x 5 21 x 5 37
11 146 18 6 31
5 58
x 5 22 x 5 38
11 376 23 6 36
6 03
x 5 27 x 5 43
11 446 26 6 40
6 06
x 5 31 x 5 46
11 536 29 6 44
6 09
x 5 35 x 5 49
12 146 32 6 47
6 13
x 5 38 x 5 53
12 206 35 6 50
6 16
x 5 41 x 5 56
12 236 39 6 54
6 20
3 5 45 3 6 00
12 30
6 25
3 5 47
6 44 7 01
6 04
6 50
3 6 12
7 09 7 29
6 30

2.
6072

8007

Savski Marof

Dobova
OsijekMarof
Savski
Naice
Savski
Marof
3 4 48
Naice
Brdovec
x 4 51
Naice
Grad
Zaprei-Savska
x 4 54
Zoljan
Zaprei
x 4 57
Londica
Zaprei
5 12
x 4 58
Ljeskovica
Podsused Staj.
5 17
x 5 03
aglin
Gajnice
5 21
x 5 06
Latinovac
Vrape
5 24
x 5 09
Ciglenik
Kustoija
5 28
x 5 12
Kneci
Zagreb Zap. kol.
5 31
x 5 15
Zarilac
Zagreb Gl. kol.
5 35
3 5 19
Pleternica
Zagreb Gl. kol.
6 17
2 5 23
Pleternica
Dugo Selo
6 37
2 5 50
Poega
0
Slavonski Brod
9 16
Velika
0
Vinkovci
10 01
Velika
1 5 46 2 7 12
0
Poega
x 6 01 x 7 27
0
0
Pleternica
1 6 18 2 7 58
prema
Budapest
Pleternica
1 6 19 2 7 59
K.
x 6 24 x 8 04
46 Sulkovci
Buje
Koprivnica
x 6 27 x 8 07
48
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Ratkovica
x 6 30
51Vozi
8 10
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII.
i odx
x 6 34
x 27.VIII.2012.
53 Dragovci
8 14
3
voziKapela-Batrina
nedjeljom i blagdanom
0
Nova
1 6 41 2 8 21
60Ne
4 Ne vozi subotom, nedjeljom
i
blagdanom
prema

km
km
0
0
7
50
0
0
3
3
5
8
7
13
20
11
24
14
27
15
31
18
32
20
34
22
42
26
28
29
33
36
40

10
42

Dobova
91

165
165

42
10
42

od

6603
B 314

1.2.2. R
_Y

6601
3000

2.2.

2.2.

6605
8000
2.2.

6607
8002
2.2.

6609
3002

Zaprei

2.2.

2. 2.

2. 2. 1. 2. R 2.
1. 2. R

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

Dugo
Selo
2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

6 23
6 50
6 55
6 59
7 01
7 05
7 08
7 11
7 16
7 16
7 19
7 22
7 25

2.

Dugo
Selo

2.

8012

Savski Marof

6611 8006
6613 80086615+212
6617 +1212 8010
8004

Poega

Mimara

Mimara

km
V
V
Naice
0
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Pleternica
42
0
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
00 Nova
Kapela-Batrina
1 4 40 2 51 50
6 58 2 9 00
12 15 14 20 2 16 27
18 32 2 21
Vinkovci
20
43 18
18
7 20 2 9 22
0 1 5 02 2 61 12
12 37 14 42 2 16 49
18 54 3 21
65 Pleternica
Slavonski Brod
58
31 40
0 Pleternica
74 21
18 55 6 21
16 50 5 55
43 2
2 9533
08 12 38 514
1853 2
5 41
235
Dugo Selo
01 5 03 2 64 23
30
15 40
5 Novoselci
75 27
19 01 6 21
16 56 6 22
09 x2 9539
34 12 44 514
4459 x6 09
0x 5 09 x 64 29
256
Zagreb Gl. kol.
51
38 46
70Blacko
Jaki
x
x
7
30
x
15
02
x
21
12
47
19
04
5
12
6
32
9
42
17
07
Zagreb Gl. kol.
5 6 50
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 49
4 34
5 00
0 x1
132Poega
75 37
54 515
19x11 |21 56
17 14
Zagreb Zap. kol.
x 5419
x 6 29
x
|
16 x 9549
44 x 12
5809 x6 17
38 x 6 |39
5 54
x x 5420
75 38
19x26 | x
17 15
4Poega
Kustoija
x 13|17 615
x 6231
|
18 x 11530
462
0010 x6 19
40 x 6 |40
187Mihaljevci
x x 5426
75 44
19x32 | x
17 21
Vrape
x 6x 34
|
21 x 11536
49xx 13|23 615
0316 x6 22
43 x 6 |46
218Trenkovo
x x 5429
75 47
19x35 | x
17 24
Gajnice
x 6x 37
|
24 x 11539
53xx 13|26 615
0619 x6 25
46 x 6 |49
0
Velika
2
2
25
1
2
7
53
2
15
25
2
13
32
19
41
5
35
6
55
11
45
17
30
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
prema 0 1 4 54
|
15 Zaprei
| x
|
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
Zaprei
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
122
NeSavski
vozi nedjeljom
Marof i blagdanom0
|
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
2 Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
0 Savski Marof
|
x
| x
|
0
7 Dobova
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Hbf
ina

43
10

Pleternica
Zagreb Gl. kol.

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Velika
Dobova

10
43
43
166
86
166

Croatia

Velika

8107

441
2.
6606

3001

2.

2.
6608

8007
2.
6612

3003

8017

2 19 50
x6 19
07 56
6 20 4 6 32
x6 19
10 59
6 23 x 6 35
x6 20
14 05
6 27 x 6 38
1541
x6 20
17 06
6 30 22
x 6
2242
x6 20
18 13
6 31 22
x 6
22
2547
x6 20
16
23 6 36 x 6
3150
2
6 20
26 22
6 40 22
x 6
3654
6 29 6 44 22
x 6
22
5858
6 32 6 47 x 6
6 35 6 50 x 7 01
6 39 6 54 4 7 05
6 44 7 01 4 7 11
7 09 7 29 4 7 39

2.

2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Pleternica

Zagreb Gl. kol.


167
167

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2 19 06
x 19 12
x 19 15
2 19 21
19 22
519
5829
619
0332
619
0638
619
0939
20
6 1301
6 16
6 20
6 25
6 50

8015

2.
2.
2.
6614
6616

8013

2.
2.
2.
Harmica Varadin Harmica

2.
6610

8009

8 56 2 12 29 2 14 16 16 40
1628
46
22 3 5
39402
48x 12 35 x314
5 12
1631
49
25 x 5
x 9405
51x 12 38 xx 14
5 15
9
11
2
x
16
55
12
44
14
31
x 4 54
x 5 18 x 5 34
1637
56
32 x 5
x 9412
57 13 18 xx 14
5 21
1738
03
39 x 5
12 xx 14
x 9419
58 135 25
5 22
9
22
x
17
06
13
28
14
42
5 17 x 5 27 x 5 43
x 5 03
1746
12
48 x 5
21 2
x 9528
x 14
06 135 34
5 31
1749
13
49 x 5
24 2
x 9529
x 14
09 135 35
5 35
9
51
2
17
35
13
57
15
11
5 28 x 5 38 x 5 53
x 5 12
5 31 x 5 41 x 5 56
x 5 15
5 35 3 5 45 3 6 00
3 5 19
6 17 3 5 47
2 5 23
6 04
6 37 3 6 12
2 5 50
6 30
9 16
10 01

2.
2.
Harmica Varadin

2.
6604

8005

Poega

Savski Marof

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2.
6600

2. U
6602
_Y
XW
2.
2.
od Harmica Venezia
od
km
S.L.
km0 Dobova
3 49
07 Velika
|
01 5 46 2 7 12
Savski Marof
x
x
40 Trenkovo
5
52
7
18
Savski Marof
|
0 07
x 50 55
73 Mihaljevci
Brdovec
|
10 x 7 21
0 x 60 01
125 Poega
Zaprei-Savska
|
13 x 7 27
0x 60 02
7 Poega
Zaprei
|
16 x 7 42
Jaki
x 60 09
18 Blacko
Zaprei
|
17 x 7 49
Novoselci
x
x
20
6
12
7
52
11 Podsused Staj.
|
22
0 1 600 18
25
Gajnice
14 Pleternica
|
25 2 7 58
0 Vrape
Pleternica
1 60 19
15
|
28 2 7 59
18
Nova
Kapela-Batrina
0
1
2
6
41
8
21
18 Kustoija
|
0 31
0 Zagreb
Pleternica
Zap. kol.
20
|
0 34
00 0 38
42
NaiceGl. kol.
22 Zagreb
4 20
Zagreb Gl. kol. prema
1 4 08
4 42
Dugo Selo
1 4 34
5 02
Slavonski Brod
Vinkovci
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
prema
Budapest
K.

10
43

Dobova
91

10
43
43

od

6320
B 314

1.2.2. R
_Y

6300
3000

2.2.

2.
2.

6322
8000
2.
2.

6324
8002
2.
2.

6326
3002

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
od
Beograd Dugo
dol2
0
Slavonski amac .
km
Selo Dugo Selo
200 Strizivojna-Vrpolje
0
Vinkovci
1 20
0 Strizivojna-Vrpolje
1 5 35 2 61 18
65
Slavonski Brod
58 1 10 12 2 11 30 1 16 51
5 Budrovci
x 64 24
x 115 36
18 2
4 43
08 x 16 57
235
Dugo Selo
0xx 55 41
30 x 10
11
akovo
x
x 115 46
51
6
34
28 2
5 09
34 x 17 07
0x 6 00 x 64 43
256
Zagreb Gl. kol.
51 x 10
150Vikovci
x
x
10
37
11
55
16
ZagrebKoritna
Gl. kol.
16411
5 12
5 06
39 x317
34 x 65 54
5 49
00 x 10
272Lipovac
x
x
48
12
27
|
Zagreb Zap. kol.
x 4 38
5 16
5 44 xx 17
5 54
294Vuka
x
x
x
x
x
6
14
6
57
10
51
12
09
17
|
Kustoija
x 4 40
5 18
5 46 x | 30
327Dopsin
x x 6417
54 x 125 12
Vrape
5 21
49 xx 17| 33
43 x 7 |00 x 10
338Vladislavci
x x 6421
7 04 x 10
58 x 125 16
17 36
Gajnice
5 24
53 x
46 x
39 epin
x 6 26
x 7 |09 x 11
x 12 21
xx 17| 41
03
Podsused
Staj.
|
11
x
x
5
27
5
56
4
49
00116435
48 Osijek
2 7 18 1 11 12 2 12 30 1 17| 50
|
15 Zaprei
5 32
6 01 3 6 08
54
prema
Dalj
Zaprei
|
5 33
6 02
|
17 Zaprei-Savska
5 36
6 05
|
19 Brdovec
5 39
6 08
0
Savski
Marof
|
22
5
42
6 11
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
0 Savski
Marof i blagdanom
|
2 Ne
vozi nedjeljom
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHbf
ina

44
10

Strizivojna-Vrpolje
Zagreb Gl. kol.

2. 2.
2.

Harmica

21 12
21 18 5 55
5 41
21 28 6 22
6 09
21 37
2 6 24
6 13
21 48
x 6 29
6 17
21 51
x 6 31
6 19
21 54
x 6 34
6 22
21 57
x 6 37
6 25
22 02
x 6 40
6 28
22 11
6 33 x 6 45
6 34 x 6 46
6 37 x 6 49
6 40 x 6 52
6 43 2 6 55

Dugo
Selo

18 58
5 19
18 04
5 19
44 14
19
5 19
54 23
5 58 34
19
6 00 37
6 19
03 40
6 19
06 43
19
6 19
09 48
57
6 14
6 15
6 18
6 21
6 24

Dugo
Selo

2. 2.

6328 80066330 8008


8004

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Osijek
Dobova

10
44
44
168
86
168

Mimara

Osijek

od

Dobova

2.
441

2.
8107

2.
6321

6323

6321
2.
8005

6325

dol2
2.
Erdut
6301

2.
8007

6301

2.
6329

2.
8009

6329

2.

3003
2.

8013
2.

8015
2.

8017
2.

3101

Zaprei

2.

8019
2.

3005
2.

8021
2.

8023
2.

991

Strizivojna-Vrpolje

Zagreb Gl. kol.

Strizivojna-Vrpolje

2 13
2. 50 15
2. 40 20
2. 02
xVaradin
20 11Varadin Harmica
13 59 15 49Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
x 14 04 dol2
15 54 20 16
x 14 07 Erdut
15 57 20 19
x 14 10 16 00 20 22
x
03
25
14 50
13 16
2 13
1512
403 520
20
35
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
2802
x
16
13
35
x 14
1515
49x 520
20
13 23
59 x 5
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
3111
x
16
26
48
x 14
1518
54x 520
20
14 35
04 x 5
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
3416
x
16
34
20
56
14
43
x 14 07 x 5
1521
57x 520
19
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
37
6
41
7
13
2
16
40
02
49
x 14
1622
00x 521
20
14
10 x 5
7 33
5 12
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
3822 5 58
x 14
16
03
20
25
13
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
x 14
1631
13x 520
23 x 5
|
7 41
5 21
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
4635 6 06
x 14 35 16 26 20 48
|
7 44
5
24
6
09
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
7
20
5
35
5
49
6
54
7
27
x 14 43 16 34 20 56
|
|
5 28
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
5302 6 13
2 14
1638
40x 521
49 x 5
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
7 38
6 04
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
8 03
6 30
9 16
11 28
10 01
12 25

2.
6327

2.
3001

6327

Savski Marof

INFORMACIJE
SKUPINE
u meunarodnom
prijevozu
na
telefonima
060 333 444 (cijena
poziva s fiksne linije je
INFORMACIJE
od barem
est
osoba
jeftinije.
1,39
kn/min
+ PDV,
a sputuju
mobilne
2,37 kn/min + PDV, HT d.d.)
na
telefonima
060
333
444
(cijena
povlastice
iznosi od 10% dopoziva s fiksne linije je
iVisina
01 3782
583, www.hzpp.hr
1,39
+zemljama
PDV, a s mobilne
2,37
70% kn/min
a ovisi o
kroz koje
se kn/min
putuje. + PDV, HT d.d.)
i 01 3782 583, www.hzpp.hr

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2. U
2.
6323
6325
_Y
km
XW
1 2.
0 Osijek
4 27 2 2.
8 14 1 2.9 00
9 epin
4 36 xVenezia
8 23 xHarmica
9 09
od xHarmica
15 Vladislavci
8 28 x 9 15
od x 4 41 x S.L.
km
x 4 44 x 8 31 x 9 18
16 Dopsin
Dobova
0 Vuka
49x 9 21
x 8334
19
km
| x 9 24
0 xx 44 47
Savski Marof
7 Lipovac
Koritna
x
21
50
8
37
Osijek
1
2
0
4
27
8
14
9 48
00
0 Vikovci
Savski Marof
| 1
0 07
x
x3 49
33
00
34
x 05
x 8
9
4 10
36 x
8 47
23
9 51
09
3 epin
Brdovec
| x
akovo
x
x 8
xx 49
37
5
12
8 28
59
9 15
47
Vladislavci
x
x
x
15
4
41
5 Budrovci
Zaprei-Savska
| xx 49 54
05 13
x
x
43
20
9
07
55
Dopsin
x 04 16
xx 49 57
16
44 x 8 31
18
0
7
Zaprei
|
01
2
1
48
5
26
9
13
10
01
Vuka
x
x
x
19 Strizivojna-Vrpolje
4
47
8
34
9
21
Zaprei
x
|
0
17
4
58
0 Lipovac
Strizivojna-Vrpolje
Koritna
x
x
x
21
4
50
8
37
9
24
Staj.
11 Podsused
| x 5 03
0 22
0
20
Slavonski
amac
.
x 5 00 x 8 47
33
34
Gajnice
14 Vikovci
| xx 59 06
prema x 05 25
37 akovo
12 x 8 59 x 9 47
Vrape
15 Budrovci
| xx 59 09
x 05 28
43
20 x 9 07
55
Kustoija
18 Strizivojna-Vrpolje
x 10
| 1
5 12
0 1 005 31
48
26 2 9 13
01
20 Zagreb Zap. kol.
| x 5 15
34
0
Strizivojna-Vrpolje
0 0 38
Gl. kol. i blagdanom
22 Zagrebnedjeljom
4 20 3 5 19
1
0
20Ne vozi
Slavonski amac
.
Zagreb
Gl. kol.nedjeljom i blagdanom
1 4 08
4 42 2 5 23
2 Ne vozi
subotom,
prema
Dugo Selo
1 4 34
5 02 2 5 50
Slavonski Brod
Vinkovci
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
prema
Budapest
K.

44
10
44

Osijek
169

91

169
169

44
10
44 44

3000
B 314
8000
O96321 O96301
2.
1. 2. R
2.
_Y

5 18
5 44
3 5 49 5 54
x 5 54 5 58
x |
6 00
x |
6 03
x |
6 06
x |
6 09
3 6 08 6 14
6 15
6 18
6 21
6 24
Budinina

2 5 08
2 5 34
5 39
5 44
5 46
5 49
5 53
5 56
6 01
6 02
6 05
6 08
6 11
Harmica

2.

8004

Dugo
Selo

2.

2.

dol2
Dugo Selo

3002

8002

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od
Beograd Dugo
od
km
Selo
km
0
Vinkovci
1 20
Osijek
0
65 Strizivojna-Vrpolje
Slavonski Brod
1 58
48
00
235
Dugo Selo
3050 4 43
0 Strizivojna-Vrpolje
1 5 07 4
16
0
256
Zagreb
Gl.
kol.
5159 5 09
10 Kopanica Beravci
x 5 16 416
Zagreb Gl. kol.
0003 5 12
130Sikirevci
x1 4534
20 517
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
4
38
0 1 5 30 17 13 5 16
20 Slavonski amac
|
4
Kustoija
x
5 18
4
40
07Slavonski
amac .
|
Vrape amac/amac
5 21
5 Bosanski
.0 x 4 43
|
8 Gajnice
x
5 24
4
46
prema
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
Zaprei
|
5 33
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
17 Zaprei-Savska
5 36
|
19 Brdovec
5 39
0
|
22 Savski Marof
5 42
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica
Hbf

45
10

Strizivojna-Vrpolje
Zagreb Gl. kol.

Harmica

5 41
6 09
6 13
6 17
6 19
6 22
6 25
6 28
6 33
6 34
6 37
6 40
6 43

Dugo
Selo

2.

8006

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

2.

8008

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Slavonski amac Savski Marof


Bosanski amac/amac
Dobova

10
45
45
170
86
170

Mimara

3001
2.

O96322
O96330 8005
8107 441

2.
2. U
2.
O96322 O96330
_Y
XW

Bosanski amac/amac
2.

8007
2.

8009
2.

3003
2.

8013
2.

8015
2.

8017

Slavonski amac
2.

3101

Savski MarofSlavonski amac Zaprei

2.

8019
2.

3005
2.

8021
2.

8023
2.

991

Strizivojna-Vrpolje

Strizivojna-Vrpolje
Zagreb Gl. kol.

prema
Budapest
K. po posebnom odobrenju
Skupna putovanja
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
2 Vozi od
ponedjeljka
do petka
osim blagdana do
6.VII.
iposebnom
od 27.VIII.2012.
Na
temelju
zahtjeva
putovanja
najavljenih
organiziranih
Skupna
putovanja
po
odobrenju
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
skupina
uz zahtjeva
popust od
30 do 50%
odobravaju
organizacijske
Na temelju
putovanja
najavljenih
organiziranih
jedinice
H
Putnikog
prijevoza,
Prodaja
i marketing,
te
skupina
uzupopust
od 30
do 50%
odobravaju
organizacijske
SKUPINE
meunarodnom
prijevozu
regionalne
jedinice
Zagreb,
Jadran
(Rijeka
i Split),
jedinice
Hest
Putnikog
prijevoza,
Prodaja
i marketing,
te
od barem
osoba
putuju
jeftinije.
Vinkovci
i Varadin.
Popust
se
nedo
primjenjuje
na
regionalne
jedinice
Zagreb,
Jadran
(Rijeka i Split),
Visina povlastice
iznosi
od 10%
udaljenostima
kraim
odkroz
25 se
km.
Vinkovci
i Varadin.
Popust
ne primjenjuje
70% a ovisi
o zemljama
koje
se putuje. na
udaljenostima kraim od 25 km.

od
km
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
S.L.
0 Bosanski amac/amac .
od 0
5
Dobova amac .
0 Slavonski
3 49
km
| 17
0 1 5 37 17
Savski Marof
7 Slavonski
0
amac
Bosanski
amac/amac . x 0 50747
0
7 Sikirevci
17
Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 273 4 48
Slavonski
amac .
5
0 x 0 51051 17
10
3 Kopanica
Brdovec Beravci
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| 31x 4 51
01
20
17
5 Strizivojna-Vrpolje
Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| 40
0
Slavonski
amac
10 6
17
17x 4 54
51300
37
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
x 5 47
17 27
0 Sikirevci
Strizivojna-Vrpolje
10 Kopanica
0 x 0 51751 17
48
Osijek Beravci
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| 31x 4 58
20
17
|
7 38
Podsused Staj.
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Strizivojna-Vrpolje
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| 40x 5 03
prema 0 10 62200
|
7 41
Gajnice
5
21
6
06
x
14
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
|
0
25
7
17
5
06
5
31
5
46
6
50
7
23
0
Strizivojna-Vrpolje
0 0 28
48
Osijek
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
1
vozi subotom, nedjeljom
|
Kustoija
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18Ne
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
premai blagdanom
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
1 Ne vozi
subotom,
Zagreb
Gl. kol.nedjeljom i blagdanom
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

45
10
45

Bosanski
Dobova amac/amac
91
171 171

171

45
10
45
45

2.2.

2600
3000

2. 2. R
1.
_Y

2. 2.

2.

2.

2.

2. 2.

2. 2.

2. 2.
2.

2602
2610 8004
2612 8006
2614 8008
B 314 2604
8000 260680022608 3002

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od upanja
upanja
km
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
0 Vinkovci
1 5 36 1 6 42 2 8Selo
03 1
19 06 Selo
3 21 11
36 12Dugo
15 21 17 23Selo
km
Selo
60Ostrovo
x 5 43 x 6 1
4920x 8 43 12 10 x 15 28 17 30 19 13 x 21 18
Vinkovci
9 Gabo
x 5 47 x 6 1
5358x 8 47 12 14 x 15 32 17 34 19 17 x 21 22
65
Slavonski Brod
12 Markuica
Antin
x 5 50 x 6 4
122
17 x5 08
5630x 8 50
15 35 17 37519
21 25 5 55
4 43
1820 x5 41
235
Dugo Selo
0
16
Laslovo-Koro
x
x
122
22 x5 34
5
55
7
0151x 8 55
15 40 17 42519
21 30 6 22
5 09
4425 x6 09
0
256
Zagreb Gl. kol.
4
210Ernestinovo
x
x
x
12
28
x
17
48
19
31
x
6
01
7
07
9
01
15
46
21 36
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
2 6 24
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13
5 00
252Antunovac
x x6 40538x 7 11
12 32 x5 44
15 x50517
21 40
| x 9 05
Zagreb Zap. kol.
x 6 29
5 16
5835 x6 17
5452519
294Brijest
x
x
x
12
37
x
17
57
19
40
x
6
10
7
16
9
10
15
55
21 45
|
Kustoija
x 4 40
x 6 31
5 18
5 46 x |
6 00
6 19
0 1x6 416431 7 22
347Osijek
12 43 1
16 x01 18
21 51
| 2 9 16
Vrape
| 03619
x 6 34
5 21
5 49
0346 3
6 22
prema
|
8 Gajnice
x 4 46
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Zaprei
|
5
33
6
02
6
15
6 34 x 6 46
217
NeZaprei-Savska
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49
319
NeBrdovec
vozi subotom
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52
0
|
22 Savski Marof
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Hbf
ina

46
10

Vinkovci
Zagreb Gl. kol.

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Osijek
Dobova

10
46
46
172
86
172

Mimara

Osijek

8107

441

8005

3001

8007

8009

Savski Marof

3003

8013

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

Vinkovci

Zagreb Gl. kol.

Budapest
K.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

2 Vozi od ponedjeljka do petka


osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Obiteljska
karta
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Da
bi ostvarili pravo na obiteljsku kartu, zajedno moraju
putovati
tri, a najvie
deset lanova obitelji,
SKUPINEnajmanje
u meunarodnom
prijevozu
od kojih
dijete u dobi od est
baremjedan
est putnik
osoba treba
putujubiti
jeftinije.
do
navrenih
15 godina.
Popust
iznositi 40 ili 50%
Visina
povlastice
iznosi od
10% moe
do
na
redovitu
prijevozne
kartese
u 1.
i 2. razredu
70%
a ovisi cijenu
o zemljama
kroz koje
putuje.
redovitih vlakova u unutarnjem prijevozu.

prema

2.
2601

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2603
2607
2609
2611
2613
_Y 2605
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
S.L.
od
0 Dobova
3 49
km
|
0
7 Savski Marof
1 70 49
1 16 23 183
165 1220322
2 22 25
0 Osijek
Savski Marof
354
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 13
07 1 10 50
4 48
5 28
x 70 55
x 16 29 18x225 1520x 28
x 22 31
5
3 Brijest
Brdovec
x 00
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| 14
10 x 10 56
4 51
5 31
x 80 00
x 16 34 18x275 1820x 33
x 22 36
9
5 Antunovac
Zaprei-Savska
x 05
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| 14
13 x 11 01
4 54
5 34
x 16 38 18x315 2120x 37
x 22 40
13
0 x 80 04
7 Ernestinovo
Zaprei
x 09
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| 14
16 x 11 05
4 57
5 37
x 80 11
x 16 45
x 22 47
18 Laslovo-Koro
7 33
Zaprei
5 1218x385 2220x 44
5 58
6 51
x 16
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| 14
17 x 11 12
4 58
5 38
x 80 15
x 16 49
x 22 51
22
|
7 38
Podsused Antin
Staj.
5 1718x425 2720x 48
6 03
11 Markuica
x 20
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| 14
22 x 11 16
5 03
5 43
x 80 18
x 16 52
x 22 54
25
|
7 41
Gajnice
5 2118x455 3120x 51
6 06
14 Gabo
x 23
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| 14
25 x 11 19
5 06
5 46
x 80 22
x 16 56
x 22 58
28
Vrape
|
7 44
5 2418x495 3520x 55
6 09
15 Ostrovo
x 27
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| 14
28 x 11 23
5 09
5 49
0
Vinkovci
1
1
14
34
1
18
56
21
02
2
34
8
29
11
30
17
03
23
05
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
prema
upanja
7 49
7 08
5 31 x 5 41
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
x 5 56
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
1 Ne vozi
nedjeljom
i blagdanom 1 4 34
Dugo
Selo
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
2 Ne vozi
subotom
Slavonski
Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

10
46

Dobova
91

173
173

46
10
46

B2902
314

1. 2.2. R
_Y

2900
3000

2.2.

2.2.

6103
8002

2.2.

2904
3002

2. 2.
2.

2.

2.

2906 80062908 8008


8004

Harmica Harmica
Budinina

Harmica

Naice
Osijek
Grad
Dugo
dol2
Dugo Dugo
15 20Selo
1 19 33
Selo Dugo Selo 2 13 41 Selo
x 13 54 15 33 x 19 46
x 14 02 15 41 x 19 54
15 47 5x 41
20 005 55
4 43 2 5 08 x 14 08 5 18
15 53 6109
20 056 22
5 09 2 5 34 2 14 13 5 44
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24
5 16
5 44 x 5 54 5 58
6 17 x 6 29
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31
1 11
18 1 14
11 x |
5 21
5 49
6 03
6 22 x 6 34
1 11
34 1 14
27 x |
5 24
5 53
6 06
6 25 x 6 37
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45
5 33
6 02 Vukovar 6Vukovar
15
6 Vukovar
34 x 6 46
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55

2.2.

6073
8000

Dalj
Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od
km
od
Beograd
0 Vinkovci
1 4 04 1 10 21
km
50Nutar
x 4 17 x 10
34
Vinkovci
1 20
8 Bradin
x 4 25 x 10
42
65
Slavonski Brod
1 58
12 Bradin
48
235
DugoLipovaa
Selo
0x 4 31 x 104 30
Naselje
15 Vukovar-Borovo
53
01 4 36 1 104 51
256
Zagreb Gl. kol.
Trpinja
200Borovo
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 00
DaljZap. kol.
282Novi
|
Zagreb
x 4 38
0 x 4 40
314Dalj
|
Kustoija
|
7Dalj
Vrape
x 4 43
0 x 4 46
.
378Erdut
Gajnice
|
0 Erdut
Podsused Staj.
|
11
x 4 49
00 1 4 54
7 Bogojevo
Zaprei .
|
15
prema
Vukovar Vukovar
Zaprei
|
|
17 Zaprei-Savska
|
19 Brdovec
122
NeSavski
vozi subotom,
0
Marof nedjeljom i blagdanom
|
2 Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom,
0 Savski Marof
|
niti
od 23.VI. do 4.IX.2015.
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach
Hbf

47
10

Vinkovci
Zagreb Gl. kol.

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Erdut Marof
Savski

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Bogojevo
Dobova

10
47
47
174
86
174

Mimara

Bogojevo

8107

441

8005

3001

8007

Erdut
8009

Savski Marof

3003

8013

8015

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Dalj

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Vinkovci

Zagreb Gl. kol.


175

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

2.
2901

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2903
2905
6102
2907
6301
2909
2911
_Y
XW
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
km
S.L.
od
Vukovar Vukovar
Vukovar
Vukovar Vukovar
0 Dobova
3 49 Vukovar
km
|
0
7 Savski Marof
.
0 Bogojevo
Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20
| 3 4 48
0 07
.
7
0 0 10
3 Erdut
Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23
| x 4 51
5 Erdut
Zaprei-Savska
6 14 6 27
| x 4 54 1 11 43 x 5 18 x 1
0 13
5 34
0
14 37
0
7
Zaprei
x
x
x
6 17 6 30
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6 Dalj
1 11 59
1 14 53
0
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 18 6 31
| x 4 58
0 17
Dalj
Podsused
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11
6 23 6 36
| x 5 03
0 22
Dalj Staj.
9 Novi
Gajnice
5
21
6
06
14
x
x
x
6 26 6 40
|
0
25
5
06
5
31
5
46
17 Borovo Trpinja
1 05 28
16 4061
01 2 6 00
20
Naselje
22
Vrape
5 24 x2514
6 09
15 Vukovar-Borovo
x 11
29206 29
44
| 1
5 09
3540x 5 49
KustoijaLipovaa
5 28 xx 514
6 13
18 Bradin
47
| xx 11
5 12
3845x 5 53
x 05 31
16 456x32206 34
06 x 6 05
25
25
Zagreb
Zap.
kol.
5
31
6
16
20
x
x
x
6
35
6
50
|
0
34
5
15
5
41
5
56
x 5 12 x 6 11 x 11 31
x 14 51
16 51 x 20 40
29 Bradin
0 x 05 38
Zagreb Gl. kol.
5 35 3
6 20
22 Nutar
54
20x311
5 19
45593 6 00
x 514
16 596x39206 48
20 x 6419
39
32
01
2515
17 1261
33 2 6432
52
37 Vinkovci
Zagreb Gl. kol.
1 45 08
6 17 3
6 25
211
44217 01
01
421
5 23
4712 6 04
Dugo Selo
1
6
37
6
50
2
3
7
09
7
29
5
02
4
34
5
50
6
12
6
30
prema
Osijek
StrizivojnaSlavonski Brod
9 16
Vrpolje
Vinkovci
10 01
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,
niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
prema
Budapest
K.

10
47

Dobova
91

175

47
10
47

47a
10
2904
8000
2.
2.

2906
8002
2.
2.

2908
3002
2.
2.

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od
Vinkovci Vinkovci Vinkovci
km
Beograd
0 Vukovar-Borovo Naselje od 1 4 36 1
10 53 2Dugo
14 13 dol2
15 53 1 20 05
km
3 Vukovar
1 4 44 1 11 01 2Selo
14 21 Dugo
16Selo
01 1 20 13
Vinkovci
0
1 20
prema
Slavonski Brod
65
1 58
4 43 2 5 08
235
Dugo Selo
0
4 30
5 09 2 5 34
0
256
Zagreb
Gl. kol.
4 51
1
Ne vozi
subotom,
nedjeljom i blagdanom
2 Ne
vozi subotom,
od 23.VI.
0 Zagreb
Gl. kol. nedjeljom i blagdanom,
1 4 34 niti
5 12do 4.IX.2015.
5 39 3 5 49
5 00
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
5 16
5 44 x 5 54
|
4 Kustoija
x 4 40
5 18
5 46 x |
|
7 Vrape
x 4 43
5 21
5 49 x |
|
8 Gajnice
x 4 46
5 24
5 53 x |
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
5 56 x |
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
6 01 3 6 08
Zaprei
|
5 33
6 02
|
17 Zaprei-Savska
5 36
6 05
|
19 Brdovec
5 39
6 08
0
|
22 Savski Marof
5 42
6 11
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHbf
ina

2902
B 314
2.
1. 2. R
_Y
Vinkovci Vinkovci

2900
3000
2.
2.

Vukovar-Borovo Naselje
Zagreb Gl. kol.

5 18
5 44
5 54
5 58
6 00
6 03
6 06
6 09
6 14
6 15
6 18
6 21
6 24
Harmica

5 41
6 09
6 13
6 17
6 19
6 22
6 25
6 28
6 33
6 34
6 37
6 40
6 43

Dugo
Selo

2.

2.

Dugo
Selo

8006

8004

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

2.

8008

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Vukovar
Dobova

10
47a
47a
176
86
176

Mimara

10
47a

8107
2.

2. U
_Y
2903
XW
2905

8005

441
2907

2.

3001

2909

2.

8007

2911

2.

8009

Savski Marof

2.

3003
2.

8013
2.

8015
2.

8017
2.

3101

Zaprei

2.

8019

3005

2.

2.

8021

2.

8023

2.

991

Vukovar-Borovo Naselje

Zagreb Gl. kol.

Budapest

177

prema

od

177

47a
10
47a

29 eura (plaanje u kunama).

K.
Sparschiene/SparNight
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Nesklopu
vozi nedjeljom i blagdanom
U
ponude Sparschiene/SparNight broj mjesta za putovanja
Sparschiene/SparNight
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
u
koji voze
izmeu Hrvatske, Srbije,
Slovenije,
U vlakovima
sklopu ponude
Sparschiene/SparNight
broj
mjesta za putovanja
SKUPINE
u meunarodnom
Austrije
i vicarske
je ogranien.
Cijena karte
od Zagreba
u
vlakovima
koji voze
izmeuprijevozu
Hrvatske,
Srbije,
Slovenije,
od Beograda
barem
est
osoba
putuju
jeftinije.
do
i Villacha
od 19
eura,
a odkarte
Zagreba
do Bea,
Austrije
i vicarske
jeve
ogranien.
Cijena
od Zagreba
Visina
povlastice
iznosive
10%
od
Vinkovaca
do
Villacha
iod
odod
Zagreba
do a
Zricha
ve oddo Bea,
do
Beograda
i Villacha
19do
eura,
od Zagreba
70%
a ovisi
o zemljama
kroz
se putuje.
29
eura
(plaanje
kunama).
od
Vinkovaca
douVillacha
i odkoje
Zagreba
do Zricha ve od

km
0
7
km0
0
3
3
5
7

2.
2.
2.
2.
2. Harmica
2. Varadin Harmica
Venezia
Harmica
Harmica
Varadin
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
S.L.
Dobova
3 49
od 0
|
Savski Marof
Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
Vukovar
1 04 10
52 2 5 51
11 2 14 31 x 5
1615
31x1520
Brdovec
x 11
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| 1
4 51
3120
0 1 05 13
Vukovar-Borovo
00 2 5 59
19 2 14 39 x 5
1618
39x1520
Zaprei-SavskaNaselje
x 11
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| 1
4 54
3428
Zaprei
x 4 57 Vinkovci xVinkovci
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| Vinkovci
0 16 Vinkovci
prema 0 Vinkovci
5 21 x Vinkovci
5 37
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| x 4 58
0 17
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
1
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
7 41
Gajnice
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14Ne
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
2
Ne
vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom,
niti
od
20.VI.
do
6.IX.2015.
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

2901

2.

Vukovar

Dobova
91

od

2803
B 314

1.2.2. R
_Y

2801
3000

2.2.

2dol2
13 31
xDugo
13 Selo
34
x
|
x 13 47
2
213554
08
2 5 34
5 39
5 44
5 46
5 49
5 53
5 56
6 01
6 02
6 05
6 08
6 11

2.2.

2807
8002

Harmica Harmica

9 50
Dugo
9 53
Selo
|
10 06
104 14
43
105 27
09
10 35
12
105 43
5 16
105 44
18
105 49
21
5 24
5 27
5 32
5 33
5 36
5 39
5 42

2.2.

2805
8000

2.2.

2811
8004

2.

8006

Budinina

Harmica

15 00 1
19 34Dugo
Dugo
15 03 x Selo
19 37 Selo
| x
|
15 16 x 19 50
15 24 x 519
1858 5 41
15 38 x 520
4411 6 09
15 46 x 20 19
3
5427 6 13
49 x 520
155 54
x 5 54 5 58
6 17
x15 |55 x 620
0028 6 19
x16 |00 1620
0333 6 22
x |
6 06
6 25
x |
6 09
6 28
3 6 08 6 14
6 33
6 15
6 34
6 18
6 37
6 21
6 40
6 24
6 43

2.2.

2809
3002

Privlaka
Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
0 Vinkovci
6 11
od 1 3 28 1
Beograd
x 3 31 x 6 14
2 Vinkovci Bolnica
km
x | x 1| 20
60Vrapana
Vinkovci
x 3 44 x 61 27
13
65Privlaka
Slavonski Brod
58
x 3 52 1 64 34
19 OtokDugo Selo
235
0
30
Spava
x 4 05
31
0
256
Zagreb Gl. kol.
4 51
x 4 13
38 Vrbanja
Zagreb Gl.
34
5 00
0 x1
. kol.
450Drenovci
4421
|
2 Zagreb Zap. kol.
x 4 38
04Drenovci
x x 4421
|
Kustoija
40
47Gunja
1x 4426
|
Vrape
43
0 x 4 46
8 Brko .
|
8 Gajnice
prema
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
0 1 4 54
|
15 Zaprei
Zaprei
|
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
217
NeZaprei-Savska
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, |
Brdovec
|
19
nitiSavski
od 20.VI.
do 6.IX.2015.
0
Marof
|
22
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach
Hbf

48
10

Vinkovci
Zagreb Gl. kol.

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

2.

8008

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Drenovci
Savski
Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Brko
Dobova

10
48
48
178
86
178

Mimara

Brko

Dobova

2802

2.

2800

2.

Budapest
K.

2806

3001

2.
2.
2804
2806
10 56
11 01
2.
2.
11 02 Varadin
Harmica
11 10
11 18
11 32 2 14 03
11 39 x 14 10
104|56
3
48 x
|
01
x114 53
51 x 14 24
x114 56
54 2 14 27
02
x114 10
57
5 12
x114 18
58
03
5 17
x115 32
03 2 14
10
5 21
x115 39
06 x 14
x 5|09 x 5|24
x
14
24
11
53
5 28
x 5 12
27
5 31
x115 56
15 2 14
5 35
3 5 19
6 17
2 5 23
6 37
2 5 50
9 16
10 01

8009

2.

2810

3003

8013

8015

Privlaka
8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

Vinkovci

Zagreb Gl. kol.

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2808
2810
16 09 1 20 42
16 14 x 20 47
2.
2.
16 15 Harmica
x 20 48
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
16 23 x 20 56Varadin Harmica
16 31 x 21 04
16 45 x 21 18
16 52 x 21 25
09 3
1520
316
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
5 |12
28
x
|42
16
14 xx 521
20
47
x 17
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
5 15
3139
06
x 17
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
5 18
3442
09
16
15 x1
x 521
20
48
x 16
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
5 21
5
37
6
41
7
13
23 x 20 56
31 xx 521
7 33
6 51
x 16
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
5 22
3804 5 58
45 xx 521
|
7 38
x 16
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
5 27
4318 6 03
52 xx 521
|
7 41
x 16
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
5 31
4625 6 06
|
|
7 44
6 09
x 5 |35 xx 5 49
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
17
06
x
21
39
|
|
6 13
x 5 38 x 5 53
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
09 x1521
7 49
7 08
x 17
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
5 41
5642 6 16
7 53
7 12
6 20
3 5 45 3 6 00
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
6 25
3 5 47
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
7 38
6 04
6 50
3 6 12
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
8 03
6 30
11 28
12 25

8007

2.

2808

Savski Marof

Drenovci
2.

8005

2.

2804

179

-SKUPINE
30% popusta
za putnike kojiprijevozu
putuju u Srbiju, Crnu Goru i
u meunarodnom
Makedoniju
(kod
povratnih
od barem est
osoba
putujuputovanja
jeftinije. za suputnike dodatni
popust
iznosi 50%,
a djeca
do
est
putuju
besplatno)
-Visina
30% popusta
za putnike
koji
putuju
u Srbiju,
Crnu
Goru i
povlastice
iznosi
od
10%
do godina
Makedoniju
(kod
povratnih
putovanja
za suputnike dodatni
70% a ovisi o
zemljama
kroz
koje se putuje.
popust iznosi 50%, a djeca do est godina putuju besplatno)

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

8107 441
od
km
2.
2. U
0 Brko .
2800
2802
_Y
1 4 33 XW
4 Gunja
0 x 2.4 38 2.
8 Drenovci .
0 Drenovci
xHarmica
4 38
od
7 Vrbanja
x 4 46 Venezia
km
S.L.
od x 4 54
14 Spava
km
Dobova
0 Otok
49
26
x 5 08 1 6344
|
0 x 5 15 x 6 51
Savski.
Marof
7 Privlaka
Brko
0
32
1 04|07
Gunja
4
33 x ||
0 Vrapana
Savski Marof
39
x
0 x 054 10
Drenovci
8
38 x 7 05
3 Vinkovci
Brdovec .
|
43
Bolnica
29
5 Vinkovci
Zaprei-Savska
|
01
45
32
0
Drenovci
x 05
4 13
38 1 7 08
0
7 Vrbanja
Zaprei
|
0
16
prema x 4 46
14 Spava
x 04 17
54
Zaprei
|
26
x 05 22
08 1 6 44
Podsused Staj.
11 Otok
|
32
Privlaka
x 05 25
15 x 6 51
1
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Gajnice
14Ne
|
39
Vrapana
x 0|28 x ||
2
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,
Vrape
15Ne
x
7
05
43
Vinkovci
Bolnica
x
5
29
od 20.VI. do 6.IX.2015.
Kustoija
18niti
|
0 1 005 31
45
32 1 7 08
Zagreb Zap. kol.
20 Vinkovci
|
34
prema 0
22 Zagreb Gl. kol.
4 20
0 38
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
4 42
Dugo Selo
1 4 34
5 02
1 Ne vozi
subotom,
Slavonski
Brodnedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom,
Vinkovci
niti od 20.VI. do 6.IX.2015.

48
10
48
179

91

179

48
10
48
48

od

2703
B 314

1.2.2. R
_Y

2701
3000

2.2.

2.
2.

2705
8000
2.
2.

2707
8002
2.
2.

2709
3002

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

2.2.
Osijek

2. 2.
2.

2711 80062611 8008


8004

Harmica

3
1 21 10
19 32Dugo
Dugo
xSelo
x 21 14
19 36Selo
x 19 45 x 21 23
x 19 47 x 21 25
x5 19
x 41
21 325 55
18 54 5
x5 20
x 09
21 406 22
44 02 6
3 20 11 1 21 49
5 54
6 13 2 6 24
5 58
6 17 x 6 29
6 00
6 19 x 6 31
6 03
6 22 x 6 34
6 06
6 25 x 6 37
6 09
6 28 x 6 40
6 14
6 33 x 6 45
6 15
6 34 x 6 46
6 18
6 37 x 6 49
6 21
6 40 x 6 52
6 24
6 43 2 6 55

Zaprei

km
0 Vinkovci
5 51 1Dugo
10 22 2dol2
11 58 15 19
od 1 4 06 2
Beograd
x 4 10 x 5 55 x Selo
x 12Selo
2 Vinkovako Novo Selo
10 26 Dugo
02 15 23
km
x 4 19 x 61 04
90Rokovci
Vinkovci
20 x 10 35 x 12 11 15 32
Andrijaevci
x
x
x
x
10
4
21
6
06
10
37
12
13 15 34
65
Slavonski Brod
1 58
x 64 13
x 125 20
15 Cerna
44 2
4 43
08 15 41
235
Dugo Selo
0xx 44 28
30 x 10
Gradite
x
x
x
21
36
6
21
10
52
12
5 09 2 5 28
34 15 49
01 4 45 2 64 30
256
Zagreb Gl. kol.
51
0
1 11 01 2 12 37 15 58
28 upanja
0 Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49
5 00
|
2 Zagreb Zap. kol. prema
x 4 38
5 16
5 44 x 5 54
|
4 Kustoija
x 4 40
5 18
5 46 x |
|
7 Vrape
x 4 43
5 21
5 49 x |
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Gajnice
|
8
x
5
24
5 53 x |
4
46
211
NePodsused
vozi subotom,
nedjeljom
i
blagdanom,
niti
od
23.VI.
do
4.IX.2015.
Staj.
|
x 4 49
5 27
5 56 x |
315
NeZaprei
vozi subotom
0 1 4 54
|
5 32
6 01 3 6 08
Zaprei
|
5 33
6 02
|
17 Zaprei-Savska
5 36
6 05
|
19 Brdovec
5 39
6 08
0
|
22 Savski Marof
5 42
6 11
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHbf
ina

49
10

Vinkovci
Zagreb Gl. kol.

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

upanja
Dobova

10
49
49
180
86
180

Mimara

od

upanja

2700

2.
441

2600

2.
8107

2.
8005

2702
2.
3001

2704
2.
8007

2706

80092.

2614

Savski Marof
30032.

2708

8013

Budapest
K.

2.

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

8017

2.

8015
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Vinkovci

Vinkovci
Zagreb Gl. kol.
181

u meunarodnom
prijevozu
-SKUPINE
70% popusta
na jednosmjerna
i povratna putovanja skupina
od barem
osoba(najmanje
putuju jeftinije.
mladih
do est
20 godina
est osoba) izmeu Hrvatske,
-Slovenije,
70% popusta
na iznosi
jednosmjerna
povratna putovanja skupina
Visina
povlastice
od 10% ido
Austrije
i Srbije
mladih
do 20o godina
(najmanje
est
70% a ovisi
zemljama
kroz koje
seosoba)
putuje.izmeu Hrvatske,
Slovenije, Austrije i Srbije

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

2.
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
km
2600
2700
2702
2704
2706
2614
2708
_Y
XW
1 4 55 3
0 upanja
6 39 1 11 10 3 13 37 16 23 4 20 21 1 21 56
x 2.
7 Gradite
5 04 x 2.
6 48 x 11
2. 19 x 13
2. 46 16
2. 32 x 20
2. 30 x 22
2. 05
x 20 37
x 22 12
13 Cerna
5 11 xVenezia
6 55 xHarmica
11 26 xVaradin
13 53 16 39Harmica
od xHarmica
Varadin
Harmica
18 Andrijaevci
7 03 x 11 34 x 14 01 16 47 x 20 45 x 22 20
km
od x 5 19 x S.L.
x 5 21 x 7305
19
km
Dobova
0 Rokovci
49x 11 36 x 14 03 16 49 x 20 47 x 22 22
Novo Selo
x 5
x
x
58
x
x 22
26
11 45
20
31
| x
Savski Marof
7 Vinkovako
upanja
37
1
3 14
16
23
4
0
4 30
55
6 14
39
13 12
37 16
20 56
21
00 1
Vinkovci
1
1 11
17
02
4
1 21
28
34
11 10
49
00 1
22 56
35
x 05
x 7
x 14
1612
323
x 521
7
5 07
04 3
6 18
48
19 3
13 16
46 3 5
20
0 Gradite
Savski Marof
| x311
4 48
2830 x 22 05 6 07
prema x dol2
1615
39xx 5Osijek
13
11 x 6 55
26 x 13 53 x 5
20
3 Cerna
Brdovec
| xx 11
05 10
4 51
3137 x 22 12 6 10
Osijek
x 05 13
1618
47xx 520
18
19 x 7 03
34 x 14 01 x 5
5 Andrijaevci
Zaprei-Savska
| xx 11
4 54
3445 x 22 20 6 14
1621
49xx 520
19
21 x 7 05
36 x 14 03 x 5
0 x 05 16
7 Rokovci
Zaprei
| xx 11
4 57
3747 x 22 22 6 17
1
vozi subotom,
i blagdanom
Vinkovako
Novonedjeljom
Selo
x 05 17
xx 11
1622
58xx 520
26Ne
30 x 7 14
45 x 14
12 x 5
22 31 6 18
Zaprei
5
12
|
4
58
3856 x5 58
2
Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
0
Vinkovci
1
3
1
3
17
02
4
28
5
34
7
18
11
49
14
16
21
22 35 6 23
5 17 x 5 27 x 5 4300 1
6 03
11 Podsused Staj.
| x 5 03
0 22
3
vozi subotom, nedjeljom
do 4.IX.2015.
dol2
premai blagdanom,
Gajnice
5 21 x 5 31 x 5Osijek
6 06
14Ne
x 5 06
6 26
0 25 niti |od 23.VI.
46
4 Ne vozi subotom
Osijek
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15 Vrape
6 29
| x 5 09
0 28
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32
| x 5 12
0 31
1
vozi subotom,
Zagreb
Zap. kol. nedjeljom i blagdanom
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20Ne
6 35
| x 5 15
0 34
2
vozi nedjeljom
0 0 38
Zagreb
Gl. kol. i blagdanom
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22Ne
6 39
4 20 3 5 19
3 Ne vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom,
niti
od
23.VI.
do
4.IX.2015.
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44
4 42 2 5 23
6 04
4 Ne vozi
subotom
Dugo
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09
5 02 2 5 50
6 30
Slavonski Brod
9 16
Vinkovci
10 01

49
10
49

upanja
Dobova
181

91

181

49
10
49 49

B5103
314

1. 2.
2. R
_Y

5301
3000

2.2.

2.
2.

5001
8000

Sisak

2.
2.

5105
8002

2.2.

2. 2.R

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.

SavskiSunja
Marof

2. 2.

2. 2.

1. 2. R2.

2.
1. 2. R

2. 2.
2.

2. 2.

5107 80085109 +212


5201 +1212
5111 801051138012 5115992
8006

Sisak Caprag

X
V

2.
1. 2. R

2. 2.

5117
*158 5119
8014

2.2.

5203
8016

Novska
Dobova

V
V
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
10 55 2 11 59 13 57 2 43 2 14 48
15 45 2 16 40 2 17 46
19 01
11 03 x 12 07 14 05 3 31 x 15 00
15 54 x 16 48 x 17 58
19 10
14 08 6 15 x 15 03 6 23152
x 16 51 x 18 01
576 40
19713
511
1806 x5 12
41 10 5 55
00 6 7 03
14 10 6 38 x 15 05 6 50152
x 16 53 x 18 03
597 06
19715
511
4408 x6 12
09 12 6 22
26 6 7 32
11 16 x 12 16 14 14
x 15 09
16 03 x 16 57 x 18 07
19 19
7 16
5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
14 18
x 17 01
x 18 11
| 19723
x 6 29
x
| x x 15
| 13 6 5916x077 13
7 21
511
5820 x6 12
17 20
37
7 53
14 22
x 17 05| x 18 15
| 19731
x 6 31
x
| x x 15
| 17 7 0116x117 15
611
0024 x6 12
19 24
39
7 55
14 26
x 17 09| x 18 19
| 19735
x 6 34
x
| x x 15
| 21 7 0516x157 18
611
0328 x6 12
22 28
42
7 58
11 33 x 12 33 14 35
x 15 26
16 20 x 17 14 x 18 24
19 40
|
|
| x
|
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
11
40
x
14
42
x
x
x
16
31
19
47
12
40
15
37
17
25
18
35
|
|
| x
|
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
14 47
x 17 30
x 18 40
7 35
| 19752
x 6 45
x
| x x 15
| 42 7 1616x367 29
611
1445 x6 12
33 45
53
8 10
11 52 x 12 52 14 54
x 15 49
16 43 x 17 37 x 18 47
19 59
|
| x
|
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
11
54
x
14
56
x
x
x
16
45
20
01
12
54
15
51
17
39
18
49
|
| x
|
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
15 02
2 17 45 x 18 55
| 20807
x 6 52
x
| x 2 15
| 57 7 2216x517 36
612
2100 2
6 13
40 00
00
8 17
15 03
x 19 00
057 39
| 20808
x
| x
|
612
2417 6 43 2 6 55
7 25172
03
8 20
12 27
15 13
x
17
15
20
18
19
10
|
x
| x
|
12 34
15 20
x 19 17
17 22
7 56 20 25
4 7 21 5 7 21
12 41
15 27
2 19 24
17 29
20 32
Frankfurt Frankfurt
Harmica
Kotoriba Wien Harmica
15 28
(Main) Hbf (Main) Hbf 2 17 30
Meidling2 20 33
2 17 57
2 21 00
15 55
3 15 41
2 20 46
12 42
x 15 50
x 20 55
12 51
x 15 55
x 21 00
12 56
x 16 00
x 21 05
13 01
x 16 09
x 21 14
13 10
x 16 15
x 21 20
13 16
x 16 20
x 21 25
13 21
x 16 28
x 21 33
13 29
x 16 35
x 21 40
13 36
3 16 51
2 21 56
13 52
Volinja
dol2
dol2
Volinja
Volinja

5003
8004

B3002
397

Zaprei

od
od
Beograd Dugo
dol2
km
km
Selo Dugo Selo
Glavni kol.
11
6 32 2 7 45
00 Zagreb
9 18
5 20
45
Vinkovci
|
Klara Brod
x 1
6 44 x 7 57
7 Zagreb
5 58
53
65
Slavonski
|
x 4
47 2
x 8500
9 Buzin
5 30
56
46 43
08
235
Dugo Selo
0
|
Odra
x
6
49
x
11
8
02
5
58
5 09 2 5 34
0
256
Zagreb Gl. kol.
4 51
x 6 06
6 57 x 8 06
15 Velika Gorica
9 31
0 Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49
5 00
01 x 8510
212 Mraclin
Zagreb Zap. kol.
x 4 38 x 6|10
57 16
44 x 5|54
05 x 8514
244 Turopolje
Kustoija
x 4 40 x 6|14
57 18
46 x ||
09 x 8518
297 Peenica
Vrape
x 4 43 x 6|18
57 21
49 x ||
x 6 22
7 14 x 8 23
33 Lekenik
9 44
|
8 Gajnice
x 4 46
5 24
5 53 x |
Greda
x
7
21
x
42
8
34
6
33
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
5 56 x ||
x 6 38
7 26 x 8639
47
Zaprei
15 Stupno
01 3 6|08
00 1 4 54 1 6||45 557 32
33 x 8 46 10 01
50 Sisak
Zaprei
33
6 02
Sisak
1
3
30
2
7
35
x
8
48
6
47
17 Zaprei-Savska
6 05 10 02
Caprag
0 x 3 36 x 6||53 557 36
41 2 8654
54
Brdovec
19 Sisak
39
08 10 08
42
0 x 3 37 x 7|03 57 42
SavskiCaprag
Marof
22 Sisak
6 11 10 09
Kut
x
3
47
|
x
7
52
620 Blinjski
7
13
Savski Marof
|
Krajiki
|
x 5
7 59
677 Brani
7 31
20
0 x1 34 54
Dobova
0
01 2 7 27
10 32
8 06
72 Sunja
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica Budin0
Sunja
10
2Hbf
8 17
ina33
20
Volinja
0
11 00
2 8 44
Sunja
8 07
1 Ne
vozi nedjeljom i blagdanom
Staza
78Vozi
8 16
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII.
i od 27.VIII.2012.
Papii
81Ne
8 21
3
vozi subotom
a
85
8 26
4
Vozi
od
10.VI.2012.
91 ivaja
8 35
5 Vozi do 9.VI.2012.
Cerovljani
95Ne
8 41
6
vozi nedjeljom
Dubica i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
98 Hrvatska
8 46
105 Vinjica
8 54
109 Jasenovac
9 01
0
117 Novska
9 17
prema
Volinja
Sarajevo

50
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.

10
50
50
182
86
182

Croatia

Mimara

Mimara

prema

od

8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

2.

8006

2.

8008

Sunja

1. 2. R
V

2.

+1212 8010

2.

8012

Savski Marof

1. 2. R

+212

Sisak Caprag

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

Novska

183

2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

22 47
22 55
22 58
23 00
23 04
23 08
23 12
23 16
23 21
23 28
23 33
23 40
23 42
23 48

2.

5125

Sisak

2 20 58
x 21 05
x 21 08
x 21 10
x 21 14
x 21 18
x 21 22
x 21 26
x 21 31
x 21 42
x 21 47
x 21 54
x 21 56
2 22 02

2.

2.

20 00
20 08
20 11
20 13
20 17
20 21
20 25
20 29
20 38
20 45
20 50
20 57
20 59
21 05

5123

5121

Zagreb Gl. kol.

Zagreb Glavni kol.


Zagreb Klara
Buzin
Odra
Velika Gorica
Mraclin
Turopolje
Peenica
Lekenik
Greda
Stupno
Sisak
Sisak
Sisak Caprag
Sisak Caprag
Blinjski Kut
Brani Krajiki
Sunja
Sunja
Volinja
Sunja
Staza
Papii
a
ivaja
Cerovljani
Hrvatska Dubica
Vinjica
Jasenovac
Novska

10

78
81
85
91
95
98
105
109
117

62
67
72
0
20

54

km
0
7
9
11
15
21
24
29
33
42
47
50

50

Zagreb Glavni kol.

183

10 50
50

Novska
Jasenovac
Vinjica
Hrvatska Dubica
Cerovljani
ivaja
a
Papii
Staza
Sunja
Volinja
Sunja
Sunja
Brani Krajiki
Blinjski Kut
Sisak Caprag
Sisak Caprag
Sisak
Sisak
Stupno
Greda
Lekenik
Peenica
Turopolje
Mraclin
Velika Gorica
Odra
Buzin
Zagreb Klara
Zagreb Glavni kol.

prema

od

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i
blagdanom, niti od 23.VI. do
4.IX.2015.

70
75
84
88
93
96
102
106
108
110
117

67

50
55
63

km
0
8
12
19
22
26
32
36
39
45
0
20

50

1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1

2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2

5 53
5 59
6 01
|
6 13
6 23
|
6 30
|
6 37
|
|
|
6 51

2.

960

5 45
5 53
6 00
6 10
6 11
6 17
6 19
6 26
6 31
6 38
6 42
6 47
6 50
6 56
7 00
7 02
7 06
7 14

4 33
4 49
4 56
5 05
5 09
5 15
5 24
5 30
5 35
5 44

2.

5000

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3

3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6 31
6 39
6 46
6 56
6 57
7 03
7 05
7 12
7 22
7 29
7 33
7 38
7 41
7 47
7 51
7 53
7 56
8 04

5 19
5 35
5 42
5 51
5 55
6 01
6 10
6 16
6 21
6 30

2.

5002

3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
3

8 12
8 18
8 20
8 27
8 33
8 40
8 44
8 49
8 52
8 57
9 00
9 02
9 05
9 13

2.

5104

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

4 15
4 21
4 23
4 30
4 36
4 43
4 47
4 52
4 55
5 00
5 03
5 05
5 08
5 16

4 55
5 02
5 09
5 19
5 20
5 26
5 28
5 35
5 41
5 48
5 52
5 57
6 00
6 05
6 08
6 10
6 13
6 21

2.

2.

1
x
x
1

5102

5100

1 10 30
x 10 36
x 10 38
x 10 45
x 10 51
x 10 58
x 11 02
x 11 07
x 11 10
x 11 15
x 11 18
x 11 20
x 11 23
1 11 31

2.

5106

11 51
11 58
12 05
12 15
12 16
12 22
12 24
12 31
12 41
12 48
12 52
12 57
13 00
13 05
13 08
13 10
13 13
13 21

10 40
10 56
11 03
11 12
11 16
11 22
11 31
11 36
11 41
11 50

2.

5004

2.

5108

2 14 03
x 14 19
x 14 26
x 14 35
x 14 39
x 14 45
x 14 54
x 14 59
x 15 04
2 15 13

2.

5200

Sisak

3 11 10
3 11 37
3 12 54
x 13 01
x 13 08
x 13 18
x 13 19 3 14 06
3 13 25 x 14 12
x 14 14
x 14 21
x 14 27
x 14 34
x 14 38
x 14 43
x 14 46
x 14 51
x 14 54
x 14 56
x 14 59
3 15 07

Volinja

2.

5300

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem
est osoba
putuju jeftinije.
Novska
Sunja
Sisak Caprag
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

15 15
15 21
15 23
15 30
15 36
15 43
15 47
15 52
15 55
16 04
16 07
16 09
16 12
16 20

2.

5110

3 16 09
x 16 15
x 16 17
x 16 24
x 16 30
x 16 37
x 16 41
x 16 46
x 16 49
x 16 58
x 17 01
x 17 03
x 17 06
3 17 14

2.

5112

16 10
16 37
16 38
16 45
16 52
17 02
17 03
17 09
17 11
17 18
17 24
17 31
17 35
17 40
17 43
17 48
17 52
17 54
17 57
18 05

Volinja

2.

5114

3 18 13
x 18 19
x 18 21
x 18 28
x 18 34
x 18 41
x 18 45
x 18 50
x 18 53
x 18 58
x 19 01
x 19 03
x 19 11
3 19 19

2.

5116

Zagreb Glavni kol.

184

50 10
50
184

Novska
8005
2.
5120

441

2. U
5202
_Y
XW
2.
Venezia
S.L.
3 49
|
|
3 18|03
x 18|19
x 18|26
x 18|35
x 18|39
x 18|45
x 18|54
x 18|59
x 19|04
3 19
13
4 20
4 42
5 02

8107

2.
B 396

Sunja
2.
5122

3001
2.
5302

8007
2.

8009
2.

3003
2.

8013
2.

8015

Sisak Caprag

Savski Marof

2.

8017
2.

3101
2.

8019

Sisak

Zaprei

2.

3005
2.

8021
2.

8023
2.

991

Zagreb Glavni kol.

Zagreb Gl. kol.


185

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i


blagdanom

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2. R
2.
2.
2.
od Harmica
Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
0 Dobova
od 0 Sarajevo
dol3
Volinja
7 Savski Marof
km
0 Savski Marof
3Volinja
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
0 07
4 48
Novska
30 Brdovec
x 4 51
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
0 10
Jasenovac
58 Zaprei-Savska
x 4 54
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
0 13
12
Vinjica
0 0 16
7 Zaprei
x 4 57
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
19 Zaprei
Hrvatska Dubica
7 33
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
x 4 58
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
0 17
22
Cerovljani
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
x 5 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
0 22
ivaja
26 Gajnice
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14
x 5 06
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
0 25
a
32 Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15
x 5 09
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
0 28
Papii
36
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
x 5 12
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
0 31
Staza Zap. kol.
39 Zagreb
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20
x 5 15
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
0 34
0 0 38
Sunja Gl. kol.
45 Zagreb
0
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22
3 5 19
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
0 Zagreb
Volinja Gl. kol.
35
1923
12 6 17 3
3521
18
07
6 25
2
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 08
7 38
4713 6 04
01
20 Dugo
Sunja Selo
35
1950
39 6 37 3
3621
34
118
6 50
2
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
4 34
8 03
1240 6 30
Sunja
2016
55 3 21 41
19 40 9
18 35
Slavonski Brod
11 28
|
Krajiki
21
02
50 Brani
19
47
x
21
48
Vinkovci
10 01
12 25
|
55 Blinjski Kut
19 54 21 09 x 21 55
0 18 58
63 Sisak Caprag
20 04 21 19 x 22 05
Sisak Caprag
20 09 21 20 x 22 05
18 59
prema
0 19 05 Budapest
67 Sisak
20 15 21 26 3 22 11
K.
Sisak
20 17 21 28
19 06
Stupno
|
70
20 24 21 35
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Greda
|
21 41
75Vozi
20 i30
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do 6.VII.
od 27.VIII.2012.
Lekenik
84Ne
20 37 21 48
3
vozi nedjeljom i blagdanom 19 24
Peenica
|
21 52
88
20
41
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
93 Turopolje
20 46 21 56
|
96 Mraclin
20 49 21 59
19 37
102 Velika Gorica
20 54 22 04
|
106 Odra
20 57 22 07
|
108 Buzin
20 59 22 09
|
110 Zagreb Klara
21 06 22 12
0 19 49
117 Zagreb Glavni kol.
21 14 22 20
prema

10
50

Dobova
91

185

50
10
50

5109
8000

2. 2.

397
BB314

1. 2.
2. RR
_Y

5103
3000

2.2.

2. 2.
2.

2. 2.

5113 300251198004
8002

Zaprei

2.

8006

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

2.

8008

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

Volinja

od
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Zagreb
km
Glavni kol. Dugo
Glavni kol. dol2
Glavni kol. Glavni Dugo
kol.
od Glavni kol. Beograd
Dugo
0
Sisak
1 6 47
10 02 Selo
14 56
16 45
20Selo
01
km
Dugo Selo
Selo
220 Sunja
0 1 7 27 1102032 15 27 17 29 20 32
Vinkovci
0
Sunja
1
1
1
10
33
15
28
17 30
20 33
8 17
65
Slavonski Brod
1 58
5 Hrastovac
43 34
2 x 5 17
08 36 x 20 53918
5 41
235
Dugo Selo
0x 8 23 4103038 4 15
8 Grabotani
09 38
2 x 5 17
34 40 x 20 54344
6 09
0x 8 27 4105142 5 15
256
Zagreb Gl. kol.
120Majur
x
x
x
10
45
15
41
17
43
20
46
8
30
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13
5 00
152Hrvatska
Kostajnica
x x 48 38
10
34
| 50 5 15
Zagreb Zap.
kol.
x 5x 5420 55058
16 45 x 5 17
44 47
6 17
0 1x 48 40
204Volinja
.
11
44
| 00 5 15
Kustoija
x 1
| 21 60000
18 55 15 17
46 57
6 19
07Volinja
11
| 21 5 21
Vrape
x 4 43
5 49 x |
6 03
6 22
0 x 4 46 11
68Dobrljin
Gajnice .
| 29 5 24
5 53 x |
6 06
6 25
prema
|
11 Podsused Staj.
x 4 49 Sarajevo
5 27
5 56 x |
6 09
6 28
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33
Zaprei
|
5 33
6 02
6 15
6 34
117
NeZaprei-Savska
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
5 36
6 05
6 18
6 37
|
19 Brdovec
5 39
6 08
6 21
6 40
0
|
22 Savski Marof
5 42
6 11
6 24
6 43
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica BudinHarmica
Hbf
ina

52
10

Sunja
Zagreb Gl. kol.

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+212

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Dobrljin
Dobova

10
52
52
186
86
186

Mimara

Dobrljin

8107

441

8005

3001

8007

8009

3003

8013

Volinja

Savski Marof

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

Sunja

Zagreb Gl. kol.

Budapest
K.

187

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

2.
5300

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
5114
B 396
5120
5302
_Y
XW
2.
2.
2. R
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
km
S.L.
od
0 Dobova
3 49 Sarajevo
km
|
0
7 Savski Marof
.
0 Dobrljin
Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 417
0 07
4838
6
0 0 10
3 Volinja
Brdovec.
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| x 417
5146
5 Volinja
Zaprei-Savska
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
0 13
5407 1 19 x
1821x135 34
0
1 11
16| 10 x 418
10
1251
0
7
Zaprei
x
x
x
6
17
6
30
x
6
55
x
7 20
|
0
16
4
57
5
21
5
37
6
41
7
13
5 Hrvatska Kostajnica
x 11 20
16 20
18 18 x 19 22 x 21 23
8 Majur
x 11
16| 24 x 418
24
19 x
265x2221x275 38
7 33
Zaprei
5 58
6 51
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
0 17
5822 x5 12
12
x 11
16| 27 x 518
27
19 x
295x2721x305 43
|
7 38
Podsused Staj.
6 03
11 Grabotani
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
0 22
0325 x5 17
15
x 11
16| 31 x 518
31
19 x
335x3121x345 46
|
7 41
Gajnice
6 06
14 Hrastovac
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
0 25
0629 x5 21
0 1 11
20
16| 37 x 518
37
19 x
3951
Vrape
|
7 44
5 24
6 09
15 Sunja
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
0 28
0934 1
3521x405 49
0 Kustoija
Sunja
1 12
16| 38 x 518
54
19 x
4051
|
|
6 13
18
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
0 31
1235 5 28
3821x415 53
0 1 13
22
SisakZap. kol.
17| 09 x 519
25
20 x
1551
7 49
7 08
6 16
20 Zagreb
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
0 34
1505 5 31
4122x115 56
7 53
7 12
5Zagreb
35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3Zagreb
0 38 Zagreb
5 19
prema 0
Glavni
kol. 2
Zagreb Gl. kol.
1 4 08 Glavni
6 17 kol.
6 25
3 5 47
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42
7 38
5 23kol. Glavni
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
1 Ne vozi
subotom,
Slavonski
Brodnedjeljom i blagdanom
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

10
52

Dobova
91

187

52
10
52

B 314
8000

2.
1. 2. R
2.
B 15800_YB 16000

3000

Karlovac

4110

2.
4600

8002
2.
4112

3002

Otarije
Zaprei

2.
4602

8004
2.
4200

8006
2.

2 6 40
2
77
3406
2|7 08
x |7 13
x |7 15
x |7 18
x |7 21
x |7 24
x |7 29
x |7 30
x |7 33
x |7 36
87
1139
2
8 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 02

1. 2. U
Dugo Dugo
Selo
Selo

Bubnjarci
6 23
6 50
6 34
5436 50 6 55
6
x
|
6 59
6 52
x 57 |
7 01
6
x
|
7 05
7 00
7
x 03 |
7 08
x 06 |
7 11
7
x
|
7 16
7 10
7
x 13 |
7 16
7
x 16 |
7 19
7
x 20 |
7 22
7
x 27 |
7 25
7
x 28 4
| 7 35
7
5307x21 |
7Frankfurt
35 x 7 43
7(Main)
40 4
Hbf 7 52
7 44
7 49
7 52
7 58
8 03
8 15
8 20
8 23
8 25
8 29
8 29
8 35

2.

8014

8016

1. 2. R
2.
2.
4052
4100
7201
X
V
2.
2.
2.
Dugo
Selo

*158

Pula
Dobova

Bubnjarci
7 00 6 7 03
7
26
8 11 5 9 52 11 40 6 7 32
16x 10700
7 32
7 48
2511 48
8720
21x 10 |05 11 53
7 37
7 53
8725
| x 10 |10 11 59
7 39
7 55
8 30
|
|
7
42
7 58
8 33 x 10 13 12 02
8 36
| x 10 |19 12 05
7 45
8 02
| x 10 |22 12 08
7 48
8 05
8 39
7
35
|
7
53
8 10
8 44 x 10 27 12 13
8 47 x 10 |30 12 16
7 54
8 11
8 50 x 10 |33 12 19
7 57
8 14
8 54 x 10 |38 12 24
8 00
8 17
9 05 x 10 |45 12 31
8 03
8 20
9 06 x 10 |47 12 32 4 13 27
|
9 08 x 10749
5612 34 x
9 14 x 10
40 x 13 34
54 12
Wien
Kotoriba
Harmica
9 20 x Meidling
11 00 12 45 4 13 39
9 24 x 11 04
9 30 x 11 13
9 33 x 11 16
9 39 x 11 22
9 44 x 11 27
9 53 x 11 36
9 58 x 11 41
10 02 x 11 44
10 04 x 11 46
10 08 x 11 50
10 09 x 11 50
10 15 5 11 56
10 16
10 23
10 27
10 31
10 39
10 48
10 49
10 57
11 07

2.

2.
4000

2.V

992

+1212 8010

Lupoglav
8012

+212

RijekaMarof
Savski

1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
4401 B 700 4050 4403 ICN 521

8008

Ogulin

V
U
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
od
Dugo
dol2
Dugo Dugo
_YBeograd_Y
km
Dugo
Selo
Selo
Selo
Selo
XW
X
0
Vinkovci
1 20
2 43
V
65
Slavonski Brod
1 58
od
dol2Budapest
Budapest
Bubnjarci 3 31
4
43
2
5
08
5
18
5
41
235
Dugo
Selo
0
5
55
4
30
6 15
km
Keleti
Keleti
5 09 2 5 34
5 44
6 09
01
256
Zagreb
Gl. kol.
6 22
4 51
6 30
38
Glavni
kol.
0 Zagreb
6
0 30
Zagreb Gl. kol.
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6|50
x1 4 34 | 5 00
60 Remetinec
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
x
x
|
5
16
5
44
5
58
6
17
4
38
5
54
6
29
|
x
|
11 Hrvatski Leskovac
Kustoija
|
5 18
5 46 x |
6 00
6 19 x 6 31 x
|
xx 4 40 | |
184 Horvati
Vrape
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
|
xx 4 43 | |
217 Mavraii
|
xx 4 46 | |
248 Zdenina
Gajnice
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
Podsused Staj.
11 Desinec
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
|
xx 4 49 | |
27
0 x1 4 54 | |
Zaprei
15 Jastrebarsko
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x 6|53
29
|
x
| |
36 Domagovi
Zaprei
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
|
x
| |
39
Zaprei-Savska
17 Lazina
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
|
x
| |
43
Brdovec
19 Draganii
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
00 x
| |
53
Savski Marof
22 Karlovac
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x 7|09
4 3 50
5 5 18
6 5 40 5 6 28
x
| |
0 Karlovac
Savski Marof
x 7|10
x 3 52
x 5 20
x 5 42 x |4 7|21
| 5 31
547 Karlovac
0x
Dobova Centar
x 5 25
x 5 47 x 6 36
|
57
|
59 Mrzlo Polje
Frankfurt
prema xKotoriba Villach
Harmicax 3Harmica
BudinHarmica
4 4 02
5
x 5 53 5 6 41
5 30
x
|Hbf
64 Duga Resa
(Main) |Hbf
ina
x 5 57
|
x
|
68 Belavii
Zveaj
x 6 06
|
|
73Ne
1
vozi nedjeljom i blagdanom x
Gornji
Zveaj
x
|
x
|
76
6
09
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Generalski
Stol
x 6 15
|
x
|
81Ne
3
vozi subotom
Donje
x 6 20
|
x
|
85Vozi
4
od Dubrave
10.VI.2012.
Gornje
Dubrave
x
|
x
|
92
6
29
5 Vozi do 9.VI.2012.
Tounj
x
|
x
|
96
6
34
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
x 6 38
|
x
|
98 Kukaa
x 6 40
|
x
|
100 Koare
0x
x 6 44
7 58
|
103 Otarije
Otarije
x 6 44
7 58
x
|
01
6 6 55
8 08
2 00
109 Ogulin
Ogulin
1 3 37
4 08
4 6 25 7 7 02
8 09
x |
4 15
x 6 35 x 7 09
|
115 Ogulinski Hreljin
x |
4 19
x 6 39 x 7 13
|
119 Ljuboina
x |
4 23
x 6 43 x 7 18
|
123 Gomirje
x |
4 31
x 6 50 x 7 25
8 30
130 Vrbovsko
0
x |
4 40
x 6 59 7 7 40
8 39
139 Moravice
Moravice
x |
4 41
x 7 01
8 40
x |
4 49
x 7 09
|
146 Brod Moravice
x |
4 59
x 7 24
8 57
155 Skrad

60
10

Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.

10
60
60
188
86
188

Croatia

Mimara

Mimara

Adria

Adria

Kupjak
Zalesina
Delnice
Lokve
Vrata
Fuine
Li
Drivenik
Zlobin
Plase
Melnice
Meja
krljevo
Suak - Peine
Rijeka
Rijeka
Lupoglav

prema

Split

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 30

Split

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
3 6 00
3 6 40

5 03
5 07
5 14
5 22
5 28
5 32
5 36
5 41
5 46
5 53
5 57
6 07
6 15
6 25
6 29
x 7 28
x 7 33
x 7 40
x 7 49
x 7 55
x 7 59
x 8 03
x 8 11
x 8 16
x 8 23
x 8 27
x 8 33
x 8 42
x 8 52
4 8 56
|
|
9 10
|
|
9 26
|
|
|
|
|
|
|
10 06
10 10
10 25
11 05
4 14 25
4 15 05
Split

11 11
11 16
11 23
11 32
11 38
11 42
11 46
11 50
11 55
12 01
12 05
12 11
12 20
12 30
12 34
8 15 35
8 16 15

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

2.

8006

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

189

Zagreb Gl. kol.

1 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.


2 Vozi utorkom, petkom i nedjeljom od 12.VI. do 28.VIII.2015.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom, osim 22.VI., 5. i 15.VIII.2015.
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
5 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
6 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 23.XII.2014., od 12.I. do 27.III., od 7.IV. do 19.VI. i od 7.IX.2015.
7 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
8 Vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusom izmeu Rijeke i Lupoglava s mogunou nastavka putovanja vlakom na relaciji Lupoglav
- Pula - Buzet i dalje. Detaljan vozni red vlakova na spomenutim relacijama nalazi se u tablicama voznog reda 90. eljeznika prijevozna karta jedinstvena je za
vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.

159
162
168
176
183
185
189
192
197
201
204
209
217
226
229
0
36

189

10 60
60

Karlovac

Otarije
Otarije
Zaprei
Ogulin
Ogulin

Rijeka
RijekaMarof
Savski

Mimara

Mimara

Lupoglav
Lupoglav

Pula
Pula
Dobova

3000
4604
2.
4604
2.

B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
4054 4606
4056 ICN 523 4058
4102 B 702
4060
4062
4104
B 1821 4064 4106 B 1823
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
_Y 4606
4054
4056
ICN
4102
B 2.
702R 4060
4062
4104
B2.1821
4064
4106
U 4058
2.
2.
2.
1. 2.523
2.
2.
1.
2.
2.
2.
R
2.
2. XB2.1823
R
Y
_Y
2.
2.
2.
2.
1. 2. U 2.
2.
1. 2. R
2. V 2. V 2.
2. R
2.
2. V2. R
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo V
Dugo V
YDugo
_Y Dugo
VQ
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
od
Osijek
0
Vinkovci
1
20
2
43
V
VQ
V
km
65
Slavonski
Brod
3 31
od
Osijek
131
1558
4 14
0 Zagreb
9 21
18 38 4 19 53
17
05 4
15 20 15 445 4
17 15 6 15
304021 37 22 38 Bb 23 05 7 00 6 7 03
4 43
2 425 08
1816 32
5 41
6 23
235
DugoGlavni
Selo kol.
0
6
km
| 5
134
2330
x 14
x55
21 45 22 46 x
6 Remetinec
x 2
|
18 46 x 20 01
505 34 | 15 525 x4416 40
17 23 6 38
5
09
2
6
09
6 50
2|
0
256
Zagreb
Gl.
kol.
6
22
4
51
Zagreb Glavni
kol.
15
4 14 54
15 00
44 x
4 16 45
4 17 27
4 20
37 22 51
38 x
0 Hrvatski
9 21
Bb 23|05 7 26 6 7 32
38 x
32 17|05 x
19 08
53
42 15|20 16
15
300621 49
Leskovac
13 28
x
11
x
|7
18 51
Zagreb Gl. kol.
1 4 34 13534
16 57
5 12
6 13 |2 6x24174
6 55
7 48
4905
Remetinec
2300
15
525 x5416 51
457 22
46 x7 25| 7 32
60 Horvati
46 x6 50
40
01
14 00
505 39 |3 516
23 6 50
x 15
18
x 2|7 0821 58
18 5
56
20 13
32
|
Zagreb Zap.
kol.
x 4 38 13 37
21 00
5 16
6 17 |x 6x2917x35
6 59
7 53
5408
Hrvatski
Leskovac
28
005 x5816 54
21 01
497 23
22
51 x | | 7 37
112 Mavraii
51 x |20 16
45
08
14 03
545 44 |x 516
27 | 18 x59
x 15
21
x x |7 1322
|
Kustoija
x 4 40 13 41
5 18
6 19 |x 6x3117x39
7 01
7 55
Horvati
34
056 x0016 58
21 04
58 |23
22 04
57 x | | 7 39
184 Zdenina
18 x03
56 x |20 19
51
13
005 46 |x |16 12
32 | 19
x 15 06
24
x x |7 1522
|
|
|
7
Vrape
x
x
|
x
x
|
x
|
5
21
5
49
6
03
6
22
7
05
x
7
42
7 58
4
43
6
34
7
18
| 16
| x
Mavraii
13 44
37
x 15
16 15
08 x
x 17
x 17
x 20
22 07
01 23
23 07
00 x
21 Desinec
x
| 22
x
|
18 06
59 x
16 01
54 |
20 22
16 x
15 09
03
17 42
35
|
13
x
27
|
|
19
|
|
Zdenina
13
41
x
16
12
x
x
x
22
04
23
04
24
x
|
x
|
19
03
16
58
20
19
15
06
17
39
Gajnice
|
|
|
8
x
x
|
x
x
|
x
|
5
24
5
53
6
06
6
25
7
08
x
7
45
8 02
4
46
6
37
7
21
| 16 20 x 17 06 17 29 x 17 50
13 48
x 15 14
29 Jastrebarsko
| 22 12 23 12 x
|
19 11 x 20 35 x
Podsused Staj.
|
11 Domagovi
x 4 49 13 51
5 27
6 28 |x 6x4017x53
7 11
8 05
Desinec
44
156 x0917 09
07 |23 15
07 x | | 7 48
27
06 x |20 38
01
22
095 56 |x |16 23
42 | 19 x14
x 15 17
36
x x |7 2422 15
0
Zaprei
7
35
|
|
15
1
3
x
x
|
x
|
5
32
6
01
6
14
6
33
7
16
x
7
53
8 10
6
08
4
54
6
45
7
29
Jastrebarsko
48
20 x 17 12
12 23 18
12 x
29 Lazina
11 x 20 41
06 17|29 x 17 56
35 x
14
50
| 16 26
13 54
x 15 20
39
| 22 18
|
19 17
Domagovi
51
236 x1517 17
15 23 22
15 x | | 7 54
36 Draganii
14 x |20 46
09
38
176 02 | 16 30
17x00
53 | 19 x22
Zaprei
|
5 33
6 34 |x 6x4618
7 16
8 11
13 58
x 15 28
43
x x |7 3022 23
Lazina
13 09
54
266 x1817 24
18 23 29
18 x |23|43 7 57
39
17 x |20 53
12
41
206 05
17x07
56 | 19 x29
Zaprei-Savska
|
17 Karlovac
5 36
6 37
7 19
x |7
8 14
0
14
x 15 35
53
x 22
17|x456x4918
15|55 16 37
133322 30
|
|
13
58
x
16
30
x
x
x
22
23
23
22
43
x
|
x
|
19
22
17
17
20
46
15
28
18
00
Brdovec
|
|
19 Draganii
x
x
|
x
|
5
39
6
08
6
21
6
40
7
22
x
8
00
8 17
6
52
7
36
Karlovac
14 10
x 15 36 15 56 16 38 x 17 29 17 46 x 18 08 4 19 29 x 20 54 x 22 15 22 31
x 23 44
00
Karlovac
14 13
09
x 15
16 40
376 x
x2417
x5518
x |20
22 33
30 23 29 x
53
x 22
x |23|43 8 03
17|2
456x
15|55 16
19 x31
29 x
17 31
24
20 56
53
133922
15 38
356 11
18x10
07 x| 19
Savski Marof
|
22 Karlovac
5 42
6 43
7 25
2|7
8 20
Centar
14
x
54
x
Karlovac
4
10
38 x 17 36
31
29 x |21
29 17|46 x 18x16
20 01
54 x 22|15 22 39
36 15|56 16 45
08 x
Savski
Marof
|
| 19 x37
Polje
14 19
x 15 43
590 Mrzlo
x |23|44
Karlovac
Centar
1331
40 4
x 17 41
x7 21
33
547 Duga
31 4
31 | x 184
20 06
56 x
38
10 7
Resa
x 21
| 16 51
0
Dobova
14525
x 15 51
64
| 22 45
x7 56
23|56
19 5
43
22
Mrzlo Polje
19 Harmica
45 x 17Harmica
x 21 01 x
39
59 Belavii
37
36 | x 18 Frankfurt
43
16 x 19 47
|Budin29
x 15Harmica
16 55
49
68
| 22Kotoriba
x
| Harmica
55
26
Frankfurt
Wien
prema Kotoriba 14
Villach
|
14
25
x
16
64
|
x
19
43
21 06 x
22
ZveajResa
xHbf
| x
| ina
14Hbf
34
x 15
17 51
06 4 17 41 |
x 18
22 45
54
73 Duga
x
| 22
x 23|56
20 (Main)
00 4Hbf
16 51
00
18(Main)
31 x
Meidling
BelaviiZveaj
x 20
| x
| 17
14 37
29
x 16
16 09
55
x 18
22 57
49
68 Gornji
x
| 22
x
|
19 03
47
15 03
55
18 34
26 x
|
|
14
x
76
x
|
x
|
Zveaj
34
06
22 03
54
73Ne
00
00
31 x 20 09
Generalski
Stol i blagdanom
| x 18 40
| 17 15
14 43
x 16 09
81
x
| 23
x
|
1
vozi nedjeljom
Gornji
Zveaj
x
|
|
14
37
x
17
09
x
22
57
76
x
|
x
|
20
03
16
03
18
34
Donje
49do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
20
23 08
85Vozi
14
14
45
2
od Dubrave
ponedjeljka do petka osim blagdana
Generalski
Stol
x 20
| x
| 17
14 58
43
x 16
17 29
15
x 18
23 17
03
81Ne
x
| 23
x
|
20 22
09
16 22
09
18 54
40 x
3
vozi subotom
Gornje
Dubrave
|
|
14
x
92
x
|
x
|
Donje
x 20
| x
| 17
14 03
49
x 16
17 34
20
x 18
23 22
08
85Vozi
x
| 23
x
|
20 27
14
16 27
14
18 59
45 x
Tounj
|
|
15
x
96
x
|
x
|
4
od Dubrave
10.VI.2012.
Gornje
Dubrave
x
|
|
14
58
x
17
29
x
23
17
92
x
|
x
|
20
22
16
22
18
54
Kukaa
15 10
37
25
98Vozi
34
30
19 02
5
do 9.VI.2012.
Tounj
03
34
22
96
27
27
18
59
Koare
x
|
|
15
12
x
17
39
x
23
27
100
x
|
x
|
20
36
16
32
19
04
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
Kukaa
10
37
25
98 Otarije
34
30 16|41 17 43
02 x 20 40
0
18|33 x 19 08
15 16
x 16 36
103
x
| 23 31
x
|
x
|
|
15
12
x
17
39
x
23
27
100 Koare
x
|
x
|
20
36
16
32
19
04
Otarije
18 33 x 19 08 x 20 40
15 16
x 16 37
17 43
x
| 23 31
x
|
0
Otarije
x 20
18 39
33 4
15 22
16
x 16
17 49
43
x 19
23 37
31
103 Ogulin
x 23|08 23
x 0|39
20 46
40
16 43
36 16 41 17
19 14
08 4
0
18
15
4
109
9
Bb
Otarije
18 40
33 x 19 08 x 20 40
17 54
43
x
| 23 31
x
|
Ogulin
7 14 10 15 16 15 55 x 16 37
18
17
0 x 14 17 15 22 16 02 4 16 43
18|39 4 19 14 4 20 46
17
109
9 23 08 23 37
Bb 0 39
Ogulinski Hreljin
18 49
01
115 Ogulin
Ogulin
7 14 21
15 06
55
10
18|40
17 05
54
x
16
18
119 Ljuboina
Ogulinski Hreljin
02
17
01
115 Gomirje
x 14 25
16 10
|
18 09
123
Ljuboina
06
21
05
119 Vrbovsko
x 14 33
16 17
19|00
18 17
130
Gomirje
10
25
09
123 Moravice
0 x 14 42
16 26
19|08
18 26
139
x 14 33
16
19
18 17
130 Vrbovsko
Moravice
16 17
27
43
19 00
09
0 xxx 14
Moravice
16 36
26
14 51
42
19|08
18 26
139 Brod
Moravice
16
14
146
Moravice
27
14 05
43
09
x 15
16 46
19 26
155 Skrad
x 14 51
16 36
|
146 Brod Moravice
x 15 05
16 46
19 26
155 Skrad

60
60
10

Zagreb Glavni kol.


Zagreb
Zagreb Glavni
Gl. kol.kol.
Karlovac

10
60
60 60

190

86
190190

Croatia

Kupjak
Zalesina
Delnice
Lokve
Vrata
Fuine
Li
Drivenik
Zlobin
Plase
Melnice
Meja
krljevo
Suak - Peine
Rijeka
Rijeka
Lupoglav

prema

x 15 09
x 15 13
x 15 20
x 15 29
x 15 35
x 15 39
x 15 43
x 15 47
x 15 52
x 16 04
x 16 08
x 16 14
x 16 22
x 16 31
7 16 35

16 50
16 54
17 01
17 10
17 16
17 20
17 24
17 29
17 34
17 45
17 49
17 55
18 04
18 14
18 18
19 30
20 10
Split

|
|
19 39
|
|
19 55
|
|
|
|
|
|
|
20 36
20 39
dolBa
Split

dolBc
Split

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

2.

8006

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

191

Zagreb Gl. kol.

4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


7 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
9 Vozi od 26.VI. do 29.VIII.2015.
Ba Vozi od 27.VI. do 30.VIII.2015.
Bb Vozi od 29.V. do 3.X.2015.
Bc Vozi od 30.V. do 4.X.2015.

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusom izmeu Rijeke i Lupoglava s mogunou nastavka putovanja vlakom na relaciji Lupoglav
- Pula - Buzet i dalje. Detaljan vozni red vlakova na spomenutim relacijama nalazi se u tablicama voznog reda 90. eljeznika prijevozna karta jedinstvena je za
vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.

159
162
168
176
183
185
189
192
197
201
204
209
217
226
229
0
36

191

10 60
60

km
0
36
km
0
0
3
36
12
0
20
3
25
12
28
20
32
25
37
28
40
32
44
37
46
40
53
44
61
46
67
53
70
61
74
67
83
70
90
74
83
99
90
106
110
99
114
106
120
110
114
126
120
129
126
131
133
129
137
131
144
133
148
137
153
144
148
153

Lupoglav
Rijeka
Rijeka
Lupoglav
Suak
- Peine
Rijeka
krljevo
Rijeka
Meja
Suak - Peine
Melnice
krljevo
Plase
Meja
Zlobin
Melnice
Drivenik
Plase
Li
Zlobin
Fuine
Drivenik
Vrata
Li
Lokve
Fuine
Delnice
Vrata
Zalesina
Lokve
Kupjak
Delnice
Skrad
Zalesina
Brod Moravice
Kupjak
Moravice
Skrad
Moravice
Brod
Moravice
Vrbovsko
Moravice
Gomirje
Moravice
Ljuboina
Vrbovsko Hreljin
Ogulinski
Gomirje
Ogulin
Ljuboina
Ogulin
Ogulinski Hreljin
Otarije
Ogulin
Otarije
Ogulin
Koare
Otarije
Kukaa
Otarije
Tounj
Koare Dubrave
Gornje
KukaaDubrave
Donje
Tounj
Generalski Stol
GornjeZveaj
Dubrave
Gornji
Donje Dubrave
Generalski Stol
Gornji Zveaj

60
60

0
0

od 0

od

1
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 40
|
|
1|40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dol2
Split

2. U
B_Y
15801
XW
2. U
_Y
dol2
XW
Split

B 15801

4 3 58
x |
x |
4
x 3|58
x |
|
x
x |
x |
x |
|
x
x
x |
|
x |
|
x
x |
x |
x |

V
Split

2. R
V
Y
Split

4 04
4 10
4 10
4
4 04
14
4 17
10
4
10
4 20
14
4 26
4 34
17
4
4
4 20
40
4 45
26
4
4 34
4 40
4 45

2.

5 4 21
x |
x |
5
x 4|21
x |
|
x
x |
x |
x |
|
x
x
x |
|
x |
|
x
x |
x |
x |

2. R
VQ
_Y
dol6
Split
VQ
dol6
Split
2.

2.

2.
4103

2. R
2.
2. R
2.
BY
1820 4051 B_Y
1822 4051

2.
4101

2.

4103

B 1820 4051 B 1822 4051

4101

3 5 20
x 5 26
x 5 27
3
x 5
5 20
31
x 5
5 34
26
x
27
x 5 37
31
x 5 43
x 5
5 51
34
x
x
5
x 5 37
57
x 6
5 02
43
x
x 5 51
x 5 57
x 6 02

2.

2.
4053

4053

2.

2.
4111

4111

3 6 10
x 6 19
x 6 26
3
x 6 10
30
19
x 6 34
26
x 6 41
x
6
x 6 30
42
x 6
6 48
34
x
x 6 41
x 6 48
x
6
x 6 42
52
x 6
6 54
48
x
48
x 6 57
6 03
52
x 7
x 7
6 11
54
x
x
6
x 7 57
17
x 7
7 22
03
x
x 7 11
x 7 17
x 7 22

2.

2.
4055

4055

5 45
5 50
5 59
5 06
45
6
5|50
5
6 59
15
6|06
6|25
6|15
6|32
6|25
6|41
32
6 49
6|56
6|41
6
7 49
03
6
7 56
13
7|20
7
7 03
21
7
7 13
30
7 36
20
7
7|21
30
7 44
36
7 51
|
7 52
7 00
44
8
7 51
8 01
7|52
8|00
8|01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1.V
2. R

1. 2. R
B 703

B 703

9
x
x
9
x
x
x
9
x
7
x
x
9
x
7
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8 04
8 13
8 24
8 04
28
13
8 33
24
8 40
8
8 28
41
8 47
33
8
8 40
8 47
8
8 41
51
8 57
47
8
8 00
47
9
8 06
51
9
8 14
57
9
9
9 00
19
9 24
06
9
9 14
9 19
9 24

8 6 44
8 7 22

8 6 44
8 7 22

2.

2.
4057

4057

SKUPINE
u meunarodnom
prijevozu Otarije
Pula
Rijeka
od barem
est osoba
jeftinije.
Lupoglav putuju
Ogulin
Pula
Rijeka
Otarije
Visina povlasticeLupoglav
iznosi od 10% do
Ogulin
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.
2.

7 26
7 30
7 40
26
7 48
7 54
30
7
7
7 40
59
7 05
48
8
7 10
54
8
7 14
59
8
8 19
05
8
8
8 10
22
8 29
14
8
19
8 38
8 22
45
8 49
29
8
8
8 38
53
8
9 45
07
8 15
49
9
8
9 53
16
9
9 07
25
9 32
15
9
9 16
36
25
9 41
32
9 48
9 36 10 27
9 41 10 33
9 48 10 34
10
10 27
38
10 41
33
10
34
10 44
38
10 50
10 58
41
10
10
11 44
04
10 09
50
11
10 58
11 04
11 09

2.

2.
2.
4601 4059

4601 4059

2.

2.
4406

4406

Karlovac

Split

1. 2. U
Split

1. 2. U
ICN 520

ICN 520

3 12 18
x 12 24
x 12 24 13 07
3
|
x 12
12 18
28
x 12
12 31
24
|
x
24 13|07
x 12 34
28
|
x 12 40
|
x 12
12 48
31
|
x
|
x
12
34
|
x 12 54
|
x 12
12 59
40
|
x
|
x 12 48
|
x 12 54
|
x 12 59

2.

2.
4061

4061

Karlovac
Zagreb Glavni kol.

Zagreb Glavni kol.

192

60 10
60
60
192 192

Adria Adria

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.


193

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

161
165
170
175
176

Zveaj
x |
x | 4 48 x |
x 6 05
x 7 29 | x 9 31
11 12
x 13 02
|
Belavii
x |
x | 4 53 x |
x 6 10
x 7 34 | x 9 36
11 17
x 13 07
|
7 5 55 x 6 15 7 7 08 x 7 41 | x 9 41
Duga Resa
x | 3 4 11 x | 4 58 x 5 05
11 22 3 13 05 x 13 12
|
441
3001
8021
8023 | 991
x8009
x 13 10
Mrzlo Polje
x 8107| x
| 5 04
x | 8007
x 7 468017| x 3101
x 13 18
7 17 8015
6 20 x8013
4 16 x 8005
6 00 x3003
9 46 801911 283005
x 6 05 x 6 25 x 7 22 x 7 51 | x 9 51
| x 13 23
Karlovac Centar
x | x 4 21 x | 5 09 x |
11 33 x
|
0 x 2. | x2.4U23 x 42.51 5 112.x 5 162. [ x 2.6 07 32.6 27 72.7 24 x2.7 53 2.8 49 x 2.9 53 2. 11 35 2.3 13 182.x 13 252. 13 532.
Karlovac
Karlovac
x | x_Y
x 7 54 8 50 x 9 54
11 36
x 13 26 13 54
6 32
4 24 x 4 53 ] x 5 17 5 21 x 6 08
|
186 Draganii
x | xXW
x | 5 29 x 6 15
x 8 05 | x 10 01
11 44
x 13 34
6 40
4 32 x |
|
190 Lazina
x | x 4 36 x |
x | 5 33 x 6 19
x 8 09 | x 10 05
11 48
x 13 38
6 44
od x
Harmica
Varadin
Varadin
|Kotoriba
x 6 22Varadin
193 Domagovi
| xVenezia
|
x | 5 36Harmica
x 10 08 Harmica
11 51
x 13Harmica
6 47 Harmica x 8 12 | urmanec
4 39 xHarmica
41
km Jastrebarsko
|
196
x | x S.L.
x 5 34 5 40 x 6 26
x 8 15 9 07 x 10 11
11 55
x 13 49
6 54
4 43 x |
Desinec
|
202
x | x 4347
x | 5 44 x 6 30
x 8 19 | x 10 15
11 59
x 13 53
6 58
0 Dobova
49x |
0 x | x 4 |51 x |
Marof
7 Savski
Zdenina
|
205
x | 5 48 x 6 34
x 8 22 | x 10 18
12 06
x 13 57
7 04
Mavraii
|
5
51
x
x
208
x
|
x
|
x
|
x
x
12
09
x
7
07
4
54
6
37
8
25
10
21
14
00
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11 |
| 3 4 48
0 07
Horvati
| x 10 24
211
x 0 10
| x 4|
x |x 5 51555x x5 631
12 12
7 11 6 10 6x 23
57 xx 4| 51
45
8 31
3 Brdovec
x 6 35
6 49
x 7x0714 047 14 |
Hrvatski Leskovac
| x 10 29
218
x 0 13
| x 5|
x |x 5 61801x x5 634
12 18
7 17 6 14 6x 27
03 xx 4| 54
51
8 37
5 Zaprei-Savska
x 6 38
6 52
x 7x1014 107 17 |
Remetinec
| x 10 33
223
| x 5|
x |x 5 62106x x5 637
12 22
7 21 6 17 6x 30
07 xx 4| 57
56
8 41
0 x 0 16
7 Zaprei
x 6 41
6 55
x 7x1314 147 20 |
0 1031710 3 5 |15 4
Zagreb Glavni kol.
14 307 33
229 Zaprei
12 3
30 7 09 x 73
29 6 18 6331
04 5758
8 49
41
55
125x575 62214x 7
6 51
x 5431
x 6 94231 7 10
6 56
58
5 738
1414 227 22
prema Budapest
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6Osijek
7 01 x 7Bubnjarci
7 27
| x 5 03
0 22
14 x 7 19
47
Keleti
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
Vrape
|
7 44
5
24
6
09
x
15
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
|
0
28
7
20
5
09
5
35
5
49
6
54
7
27
U18organizaciji
H
Putnikog
prijevoza
d.o.o.
osiguran
je
prijevoz
autobusom
izmeu
Lupoglava
i
Rijeke
s
mogunou
nastavka
putovanja
vlakom
na
relaciji
|
Kustoija
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
Rijeka
- Ogulin
- Zagreb
i dalje. eljeznika
zaxvlak
i autobus,
7 49
Zap.
kol.
7 08 tarifnim
5 31 x 5je41
6 16 a ispostavlja
20 Zagreb
6 35 6 50 se
x prema
7 15 x odredbama
7 42
| x karta
0 34 prijevozna
7 27 x 7 34
5 15 jedinstvena
5 56
7 01 vrijedeim
H
d.o.o. 0
7 53
Zagreb Gl.prijevoza
kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Putnikog
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
0 38
Gl.etvrtkom
kol.
1 4 od
6 17 3 5 47
6 25
2 5 23
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
42 30.VIII.2015.
08 14.VI.4 do
7 38
6 04
1 VoziZagreb
utorkom,
i nedjeljom
Selo
1 4 34 od 13.VI.
6 37 3 6 12
6 50
2 529.VIII.2015.
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 do
8 03
50
6 30
2 VoziDugo
ponedjeljkom,
srijedom i subotom
Slavonski
Brod
9
16
11
28
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
10 01
12 25
4 VoziVinkovci
od 27.VI. do 30.VIII.2015.
5 Vozi od 31.V. do 5.X.2015.
6 Vozi od 30.V. do 4.X.2015.
prema
Budapest
7 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
8 Ne vozi nedjeljom i blagdanom, osim 22.VI.,K.5. i 15.VIII.2015.
9
i blagdanom,
niti26.VIII.2012.
od 23.VI. do 4.IX.2015.
1 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
nedjeljomnedjeljom
i blagdanom
od 25.VI. do
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

Dobova
91

193

60
10
60

km
0
36
km
0
0
3
36
12
0
20
3
25
12
28
20
32
25
37
28
40
32
44
37
46
40
53
44
61
46
67
53
70
61
74
67
83
70
90
74
83
99
90
106
110
99
114
106
120
110
114
126
120
129
126
131
133
129
137
131
144
133
148
137
153
144
148
153

Lupoglav
Rijeka
Rijeka
Lupoglav
Suak
- Peine
Rijeka
krljevo
Rijeka
Meja
Suak - Peine
Melnice
krljevo
Plase
Meja
Zlobin
Melnice
Drivenik
Plase
Li
Zlobin
Fuine
Drivenik
Vrata
Li
Lokve
Fuine
Delnice
Vrata
Zalesina
Lokve
Kupjak
Delnice
Skrad
Zalesina
Brod Moravice
Kupjak
Moravice
Skrad
Moravice
Brod
Moravice
Vrbovsko
Moravice
Gomirje
Moravice
Ljuboina
Vrbovsko Hreljin
Ogulinski
Gomirje
Ogulin
Ljuboina
Ogulin
Ogulinski Hreljin
Otarije
Ogulin
Otarije
Ogulin
Koare
Otarije
Kukaa
Otarije
Tounj
Koare Dubrave
Gornje
KukaaDubrave
Donje
Tounj
Generalski Stol
GornjeZveaj
Dubrave
Gornji
Donje Dubrave
Generalski Stol
Gornji Zveaj

60
60

0
0

od 0

od

2.
4603

2.

2.
7202

2.
11 10
11 50

2.

2.
4105

4105

2.

2.
4201

4201

9 11 45
x 11 50 11 10
x 12 00 11 50
9 12
11 12
45
x
x 12
11 18
50
x
x
12
x 12 00
23
x 12
12 29
12
x
18
x 12 34
23
x 12 38
x 12
12 43
29
x
x
12
x 12 34
46
x 12
12 53
38
x
12 02
43
x 13
x 12
13 46
09
x 13
12 13
53
x
x
x 13
13 02
18
x
13
x 13 09
27
13
x 13 35
x
x 13
13 18
36
x
13
x 13 27
45
x 13
13 52
35
x
x 13 36
56
13 01
45
x 14
x 14
13 08
52
9
x 13 56
3 14 57
x 14 01
x 15 03
9 14 08
x 15 03
3
x 14
15 57
07
x 15
15 09
03
x
03
x 15 12
07
x 15 18
x 15
15 26
09
x
x
15
x 15 12
32
x 15
15 37
18
x
x 15 26
x 15 32
x 15 37

4603

7202

13 35
13 40
13 50
35
13 58
13 04
40
14
13
14 50
09
13 15
58
14
04
14 20
09
14 24
14 29
15
14
14
14 20
32
14 39
24
14
29
14 48
14 32
55
14 59
39
14
14
15 48
04
14
15 55
13
14 21
59
15
15
15 04
22
15
15 13
32
15 39
21
15
15 22
43
32
15 47
39
15 54
15
16 43
15
15 21
47
16
15 54
16 21
16
16 15
25
16 36
21
16
21
16 39
25
16 43
16 51
36
16
16
16 39
57
16 02
43
17
16 51
16 57
17 02

2.

2.
4001

4001

3 15 30
x 15 34
x 15 44
3 15 52
30
x
x 15
15 58
34
x
x
15
x 16 44
03
x 16
15 09
52
x
15 15
58
x 16
03
x 16 19
x 16
16 24
09
x
x
16
x 16 15
27
x 16
16 34
19
x
24
x 16 43
x 16 27
55
x 16
16 59
34
x
x
x 16
17 43
04
x
16
x 17 55
13
16 21
59
x 17
x
x 17
17 04
22
x
17
x 17 13
31
x 17
17 38
21
x
x 17 22
42
31
x 17 46
x 17 53
38
3
x 17 42
x 17 46
3 17 53

2.

2.
4605

4605

2.

2.
4107

4107

17 15
16 18 17 20
16 58 |
17|15
17|20
|
|
|
|
|
|
18|00
|
|
|
|
00
18 16
|
|
|
18
18 16
30
|
|
18|46
18
18 30
47
18|56
18|46
18|47
18|56
19|20
19|21
19|28
19 20
19 25 19 29
| 19|21
| 19|28
19|25 19|29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

16 18
Split58
16

19 47
19 56
20 03
19
20 47
07
19 12
56
20
03
20 19
20
20 07
20
20 26
12
20
20 19
20 27
20
20 20
31
20 33
26
20
27
20 36
31
20 41
20 49
33
20
20
20 36
55
20 00
41
21
20 49
20 55
21 00

2.

2.

2.
4113

1. 2. U 1. 2. R 2.
ICN 522 B 701 4063
1. 2. U 1.V
2. R
Split

4113

ICN 522 B 701 4063

SKUPINE
u meunarodnom
prijevozu Otarije
Pula
Rijeka
od barem
est osoba
jeftinije.
Lupoglav putuju
Ogulin
Pula
Rijeka
Otarije
Visina povlasticeLupoglav
iznosi od 10% do
Ogulin
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

21 20
22 00
19 35
21 40
20
19
22
19 00
50
35
19 58
19 04
40
20
19
20 50
12
19 18
58
20
04
20 23
12
20 27
20 32
18
20
20
20 23
35
20 42
27
20
32
20 51
20 35
58
20 02
42
21
20
21 51
07
20
21 58
16
02
21 24
21
21 07
25
21
21 16
34
21 41
24
21
21 25
45
34
21 50
41
21 57
21 45
21 50
21 57

2.

2.
4607

4607

2 23 10
x
|
x
|
2 23|10
x
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x 1|04
2
x
|
x
|
2 1 04

U
_Y `

U
B 16001
`
_Y

B 16001

Karlovac

Karlovac
Zagreb Glavni kol.

Zagreb Glavni kol.

194

60 10
60
60
194 194

Adria Adria

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

prema

Budapest
K.

195

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

161
165
170
175
176

Zveaj
x 15 41 17 05
|
| 21 03
Belavii
x 15 46 17 10
|
| 21 08
3 13 54
15 07 x 15 50 17 15
3 19 14
Duga Resa
|
| 21 13 3 21 30
8005
300102 178007
8009 x 3003
8015
8017
3101
8019
3005
8021
8023
991
x 8107
12 x 16
Mrzlo Polje
20
|
| 21
18 x 21
13 59 441 15
35
19 19 8013
x 14 04
15 17 x 16 07 17 25
x 19 24
Karlovac Centar
|
| 21 23 x 21 40
2. 06 2. U
2. 09 17 2.
2. x 19
2. 26 202. 11 202.17 212.25 3 212.42
2.
2.
2.
2.
2.
0 3 14
152.19 3 16
Karlovac
27
_Y 15 20
Karlovac
x 19 30 20 12 20 18 21 26
17 28
XW
|
| 21 33
15 27
x 19 37
186 Draganii
17 39
|
| 21 37
15 31
x 19 41
190 Lazina
17 43
od Harmica Venezia Harmica
Harmica Kotoriba
|
| 21 40 urmanec Harmica Varadin
15 34 Varadin 17 46 Harmica xVaradin
193 Domagovi
19 44 Harmica
km Jastrebarsko
S.L.
| 20 34 21 44
15 41
x 19 48
196
17 49
| 21 48
Desinec
|
x 19 52
202
17 53
0 Dobova
3 49 15 45
|
0
Marof
7 Savski
Zdenina
| 21 51
|
15 48
x 19 55
205
17 57
Mavraii
| 4
15451
208
18
216 54
0 Savski
Marof
3 50012 3 5 28 x 19 59 6|07 6 20
6 46
2 7 04
7 11
| 3
0 07
48
32
Horvati
| x216 57
211
18
3 Brdovec
x 50415 x 5 31 x 20 02 6|10 6 23
6 49
x 7 07
7 14
| x15454
0 10
51
35
Hrvatski Leskovac
| x226 03
218
18
5 Zaprei-Savska
x 51018 x 5 34 x 20 07 6|14 6 27
6 52
x 7 10
7 17
| x15459
0 13
54
38
Remetinec
| x226 07
223
18
0 0 16
7 Zaprei
x 51421 x 5 37 x 20 11 6|17 6 30
6 55
x 7 13
7 20
| x16403
57
41
0 0 17
Zagreb Glavni kol.
57x226 15
229 Zaprei
19 20
7 33
5 12 18
5 58
6 51
x 52222 x 5 38 3 20
6 49
18 20
6 31
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| x16411
58
42
prema
Bubnjarci
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11 Podsused Staj.
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
|
7 41
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14 Gajnice
6 26 6 40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
| x 5 06
0 25
Vrape
|
7 44
5
24
6
09
x
15
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
|
0
28
7
20
5
09
5
35
5
49
6
54
7
27
U18organizaciji
H
Putnikog
prijevoza
d.o.o.
osiguran
je
prijevoz
autobusom
izmeu
Lupoglava
i
Rijeke
s
mogunou
nastavka
putovanja
vlakom
na
relaciji
|
Kustoija
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
Rijeka
- Ogulin
- Zagreb
i dalje. eljeznika
zaxvlak
i autobus,
7 49
Zap.
kol.
7 08 tarifnim
5 31 x 5je41
6 16 a ispostavlja
20 Zagreb
6 35 6 50 se
x prema
7 15 x odredbama
7 42
| x karta
0 34 prijevozna
7 27 x 7 34
5 15 jedinstvena
5 56
7 01 vrijedeim
H
d.o.o. 0
7 53
Zagreb Gl.prijevoza
kol.
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Putnikog
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
0 38
Gl. kol. srijedom i subotom
1 4 08 od 13.VI.
6 17 3 5 47
6 25
2 529.VIII.2015.
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 do
7 38
23
6 04
2 VoziZagreb
ponedjeljkom,
Dugo
Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
3 Ne vozi
subotom,
nedjeljom i blagdanom
Slavonski
Brod
9
16
11
28
9 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
Vinkovci
10 01
12 25

10

Dobova
91

195

60
10
60

od

4402
B 314

1.2.2. R
_Y

4400
3000

2.2.

2.2.

4404
8000

2.2.

2. 2.

2. 2. 1. 2. R

7202 80064408 80084410+212


8004

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

Duga
Resa
V
2
14 13Dugo15 39 2 19 32
Dugo
xSelo
14 24Selo15 50 x 19 43
x 14 31 15 57 x 19 50 2 43
x 14 45 16 11 x 19 58 3 31
x5 14
16 16 5x 55
20 03 6 15
18 50 5 41
x5 14
16 25 6x 22
20 12 6 38
44 59 6 09
x5 15
16
26
x
204
13 6 50
00
54
6 13 2 6 24
x5 15
16 31
20x18 |
x 6x 29
58 05 6 17
x6 15
16
36
2
20
13
00
6 19 x 6 31 x23 |
x6 03| 6 22 x 6 34 x
|
2 15 17
|
6 06
6 25 x 6 37 x
Bubnjarci
|
6 09
6 28 x 6 40 x
|
6 14
6 33 x 6 45 x
|
6 15
6 34 x 6 46 x
|
6 18
6 37 x 6 49 x
|
6 21
6 40 x 6 52 x
|
6 24
6 43 2 6 55 x
x
|
4 7 21
Frankfurt
BudinHarmica
(Main) Hbf
ina

2.2.

4406
3002

Duga
Resa
2dol2
2
13 20
11 05
xDugo
11 Selo
16 x 13 31
x 11 23 x 13 38
x 11 31 x 13 46
x211536
08x 13 51
x211545
34x 14 00
x 11546
01
39x314
5 49
x 11551
06
44xx 14
5 54
x 11559
2
14
46 x |11
x
| 49 x |
5
2 12 03
5 53 x |
Bubnjarci
5 56 x |
6 01 3 6 08
6 02
6 05
6 08
6 11

2.2.

7200
8002

Zaprei Kamanje

Karlovac
5 34 1Dugo
8 55
od 1 4 25 2
Beograd
x 4 36 x 5 45 x Selo
6 Mahino
9 06
km
x 4 43 x 51 52
110Zorkovac
Vinkovci
20 x 9 13
Ozalj
x
x
x
15
4
51
5
59
9 21
65
Slavonski Brod
1 58
x 64 04
17 Zaluka
43
235
Dugo Selo
0xx 45 56
30 x 94 26
0
Kamanje
.
x
x
23
05
6
13
95 35
09
0
256
Zagreb Gl. kol.
4 51
00Kamanje
x
x
x
5
06
6
24
9
35
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 00
22Brlog
Grad
x x 5411
Zagreb
Zap. kol.
16
38 x 6 |29 x 95 40
54Bubnjarci
1x 5416
Kustoija
18
40 2 6 |34 1 95 45
67Rosalnice
|
Vrape
x 4 43
5 21
0 x 4 46
8 Metlika .
|
8 Gajnice
5 24
prema
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
5 27
0 1 4 54
|
15 Zaprei
5 32
Zaprei
|
5 33
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
|
5 36
217
NeZaprei-Savska
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
|
19 Brdovec
5 39
0
|
22 Savski Marof
5 42
0 Savski Marof
|
0
7 Dobova
5 31
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica
Hbf

km

61
10

Karlovac
Zagreb Gl. kol.

Dugo
Selo

Dugo
Selo
2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

2.

8012

2.

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

1. 2. R

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Metlika
Dobova

10
61
61
196
86
196

Croatia

Mimara

Mimara

Metlika

8107

441

8005

Budapest
K.

2.

2.
Varadin
Bubnjarci

2.
4409

3003
2.

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Karlovac

Zagreb Gl. kol.


197

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

6 07 6 20
16 46 6210
20630
23
16 51 6x 14
20635
27
16 55 6x 17
20639
30
16 56 6x 18
20640
5 58
31
17
06
x
20
50
6 03
6 23 6 36
17 11 6x 26
20655
6 06
40
17 18 x 21 02
6 09
44
17 25 6x 29
21609
6 13
47
17 36 6232
21620
6 16
6 35 6 50
6 20
6 39 6 54
6 25
6 44 7 01
6 50
7 09 7 29

2.

8015

4411

8013

2.
2.
2.
Harmica Varadin Harmica
Bubnjarci

2.
7203

8009

2 12 18
2 15 38
x
| 3 5 12 3x5 28|
x 12 25 x2514
1519x x5 15
31 45
x 12 30 xx 514
1824x x5 15
34 50
x 12 34 xx 514
2128x x5 15
37 54
x 12
35 xx 514
5 12
2229x x5 15
38 55
x
x 12
x
14
39
45
16
5 17 x 5 27 x 5 43 05
x 12
50 xx 514
5 21
3143x x5 16
46 09
x 12 57 x 14 50 x 16 16
5 24
3558x x5 16
49 23
x 13
04 xx 514
5 28
3809x 2
5 16
53 34
2 13
15 x2515
5 31 x 5 41 x 5 56
Duga
5 35 3 5 45 3 6 00
Resa
6 17 3 5 47
6 04
6 37 3 6 12
6 30
9 16
10 01

2.
4407

8007

2.
7201

3001

Kamanje

Savski Marof

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

2.
4401

2. U
2.
4403
4405
_Y
XW
2.
2.
2.
od Harmica Venezia Harmica
od
km
S.L.
km
0 Dobova
3 49
.
|
0
Savski Marof
7 Metlika
Rosalnice
6
0 Savski Marof
| 3 4 48
0 07
1 05 10
11
26 2 6 44
53
3 Bubnjarci
Brdovec
x 49 51
| 1
x 05 13
Grad
15
31 x 6 49
58
5 Brlog
Zaprei-Savska
| xx 49 54
00 x 05 16
17
35 x 6 53
02
7 Kamanje
Zaprei .
| xx 10
4 57
Kamanje
x 05 17
36 x 6 54
03
Zaprei
| xx 10
4 58
0
Zaluka
x
x
x
5
46
7
04
10
13
11 Podsused Staj.
| x 5 03
0 22
2 Ozalj
x 06 25
01 x 7 09
18
Gajnice
14
| xx 10
5 06
5 Zorkovac
x 6 08 x 7 16 x 10 25
Vrape
15
| xx 10
5 09
6 Mahino
x 06 28
15 x 7 23
32
Kustoija
18
x 10
| 1
5 12
0 1 006 31
8 Karlovac
26 2 7 34
43
20 Zagreb Zap. kol.
| x 5 15
34
Duga
Duga
prema
0 Resa
22 Zagreb Gl. kol.
4 20 3 5 19
0 38
Resa
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
4 42 2 5 23
Dugo
Selo
5 02 2 5 50
1 Ne vozi
nedjeljom
i blagdanom 1 4 34
Slavonski
Brod
2 Ne vozi
subotom,
nedjeljom
i
blagdanom
Vinkovci

10
61

Dobova
91

197

61
10
61

B 314

1. 2. R
B 15800
_Y

3000

2.

2.
5421

8000

Zagreb Gl. kol.


Zagreb Glavni kol. Karlovac

Zagreb Glavni kol. Karlovac

Adria

2.
4200

8002
2.
5401

3002

Otarije

Zaprei

Otarije

2. U
2.
2.
2.
_Y
od
Beograd
Dugo
dol2
XW
km
Selo Dugo Selo
0
Vinkovci
1 20
od
dol2Budapest
65
Slavonski Brod
1 58
BKeleti
15800
km
45421
43 2 4200
5 08 5401
235 kmDugo Selo
0
4 30
ZagrebGl.Glavni
1
0 0Zagreb
0 30 5 09 2 5 34
0
256
kol. kol.
4 51
U
2.
2.
0
4
539
40 3 52.49
x
|
530 Zagreb
53 Karlovac
Gl. kol.
1 4 34
5 12
52.
5 00
_Y
44 x 5 54
Otarije
1032 103
| |
Zagreb
Zap. kol.
x 4x38 XW
5 16 x 5644
55 x |
Ogulin
1104 Kustoija
|2 00 5 18 4 5646
x04x40
|2 10 3
x 4x43
53
2141
5 49 x4 7| 00
07 Vrape
Ogulin
odx 4xdol2Budapest
88 105
Otarije Ravnice
| x5 3
50
Gajnice
|
xx 7| 09
24
5
53
46
km
km
9 106
unjevo
Selo
Podsused
Staj.
11
x 4x49 Keleti| | x5 3
2752
5 56 xx 7| 11
Zagreb Glavni kol.
0 107
0 Josipdol
10
46708
14
0 1 4x1
Zaprei
|0|30 x5 3
15
3256
6 01 3
54
0 xx
40
Karlovac
| x5 4
53
53 Vojnovac
17 114
Zaprei
| |
3303 4 6502
x
6
44
Otarije
x
|
103
103
Liki Podhum
20
x5 4
Zaprei-Savska
|
17 117
3606
6 05
0x
55
Ogulin
110
Latin
23
Brdovec
|2|00 x5 4
19 120
3909 4 6608
Plaki
27
x
0 124
Ogulin
3
3
41
0
Savski
Marof
|2|10 x
22
54
4214
6 11 4 7 00
105
8
Otarije
Ravnice
x
x 7 09
x
|
3
50
Blata
370 134
4 25
Savski
Marof
|
106
97 143
unjevo
Selo
x 7 11
3 34
52
Lika
Jesenica
46
x
| x 4
0
Dobova
5 31
107 Rudopolje
10 158
Josipdol
4 7 14
3 53
56 Harmica Budin61
x 4
x
prema Kotoriba
Villach| Harmica
Vojnovac
114
17
x
x
|
4
03
68 165 Vrhovine
3 5 00
Hbf
ina
Liki Podhum
117 Liko
20 180
Lee
83
x
| x 4 06
Latin
120
23Ne
x
| x 4 09
Studenci
191
94
x
|
1
vozi
nedjeljom i blagdanom
Plaki
124
27Vozi
x 4 i14
x
|
Perui
198od
101
x
| 6.VII.
2
ponedjeljka do petka osim blagdana
do
od 27.VIII.2012.
Blata
134
37Ne
Liki
Osik
204
107
x
| x 4 25
3
vozi
subotom
Lika
Jesenica
143od
46Vozi
0x
Gospi
213
116
| x 4 34
4
10.VI.2012.
Rudopolje
158do
61Vozi
x
|
Gospi
x
| x 4 53
5
9.VI.2012.
Vrhovine
165
68Ne
Bilaj
Ribnik i blagdanom od 25.VI.
218
121
x
| 3 5 00
6
vozi
nedjeljom
do 26.VIII.2012.
Liko Lee
180 Medak
83 226
129
x
|
134
x
|
Studenci
191 Krukovac
94 231
138
x
|
Perui
198 Radu
101 235
Liki Osik
204 Lovinac
107 241
144
x
|
0x
Gospi
213 Liko
116 245
Cerje
148
|
152 249 Riice
x
|
Gospi
tikada
253
156
x
|
121 218 Bilaj Ribnik
129 226 Medak
x
|
134 231 Krukovac
x
|
138 235 Radu
x
|
144 241 Lovinac
x
|
148 245 Liko Cerje
x
|
152 249 Riice
x
|
156 253 tikada
x
|

70
70
10
8006

8008

Ogulin
+212

B
5 700
18
30
5644
1.
2.
R
7
09
5 54
58
5758
800
08
6V
6 03
6 06
6 09
30
6614
09
6715
7
58
6 18
08
6821
6 24

2. V 2.

V2.

2 43
3 31
4050
ICN 521
4100
5 41
5 554000 6 4052
15
6 34
9 52 11 40
6 09 7 34
6 228 11 6
6 38
U
1.
2.
2.
2.
7 2.27
9
05
x
12
10
45
8
11
6 13 2 6 24 4 6 50 5 62.31
50
8 29
10 x09 x |11 50
x 03
x
|
6 17 9
6 29
8 35
10 x15 6|11 56
x
|
6 19 x| 6 31
| x
|
6 22 x| 6 34 x
| x
|
6 25 x| 6 37 x
| x
|
6 28 x| 6 40 x
6 34
7
34
x 07
x 11|40
6 33 9
6 458 x11 6| 9 52
7 27
x|11
x 12|31
6 34 8
6 469 x05 x |10 45
8 29
10 x09 x |11 50
x|03
x
|
6 37 9
6 49
8 35
10 x15 6|11 56
x
|
6 40 x| 6 52
|19
2
| x
|
6 43 9
6 55 x
|
x
| x
|
|
4 7 21 5 7 21
Frankfurt Frankfurt
Harmica 9|07
9|56
(Main) Hbf (Main) Hbf
10|07
|
|
9 19
10
20
|
10|30
10|31
9|56
10|07
|
10|20
10|53
10|30
10|31
|
|
|
|
10 53
|
|
|

1. 2. R 2. 1. 2. U
Dugo Dugo
Selo
Selo
V
2.
Dugo
Selo

2.
4054

8012

2.

2.
5423

992

ICN7523
00
157 20
26
1.15
2.7U
55
32
167 42
37
7| 39
7| 42
7| 45
7| 48
157 46
20
16
53
157|55
54
167|42
57
8| 00
168|59
03
|
|
16|46
Harmica
17|37
17|48
|
|
16
18 59
01
|
18|11
18|12
17|37
17|48
|
18|01
18|34
18|11
18|12
|
|
|
|
18 34
|
|
|

2.
4058

4058
6
7 03
157 44
6
32
2.
16
7 37
48
177 43
53
177 49
55
7 58
8 02
8 05
158 44
10
168 37
11
178 43
14
178 49
17
8 20

2.

8016

8014

Dobova
Knin

Knin

1. 2. R
2.
4056 ICN 523
X
2.
1. 2. U
V
Dugo
Selo

*158

4056
65403
23 2 64054
40 5423
1306
15
3 14 42
6 50 2 7
2.
2.
2.
2.7 35
14
09
x
7 16 15
6 55 2 7 08
25
1513
16 7 21 x 16|37
6 59 x 7
1515
22
| 3 16|43
7 01 x 7
|
7 14
05 25
x 7 18 16 |00
5
x7 14
|
08 34
x 7 21 16 |09
x7 14
|
11 36
x 7 24 16 |11
1329
15 167 15
x7 14
35 3 14|42
16 40
x 7
1430
09 16 22 x 15|35
x7 14
16 47
x 7
1533
16 16 26 x 16|37
x7 14
19 50
x 7
1536
22 16 29 3 16|43
x7 14
22 53
x 7
5
00
25
|
7 14
25 57
2 7 39 16 34
x 14 34
16 09
45
|
x 14 36
11
16 54
7 56
x 14 40
16 13
15 Wien
17
Kotoriba
x 14 47
16
17 22
20 Meidling
x 14 50
16 26
x 14 53
16 29
5 14 57
16 34
16 45
16 54
17 13
17 20

2.
Dugo
Selo

2.
5403

+1212 8010

Otarije Ravnice

Savski Marof
Gospi

Otarije Ravnice

2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
B 700 4050 ICN 521 4000
4052
4100

8004

Ogulin

Gospi

10
70
70
198

198

Adria

86
198

Croatia

Mimara

Mimara

257
273
283
295
300
307
321
0
95
0
102

Graac
Malovan
Zrmanja
Prljevo
Plavno
Paene
Knin
Knin
Zadar
Knin
Split

prema

1
1

x
x
x
x
x
x
1

Split

6 25
8 24

|
|
|
|
|
|
6 03

dol5
Moravice

Rijeka

11 54
13 38
Split Rijeka

11 04
|
|
|
|
|
11 53

10
8000
2.

B 314

1. 2. R
_Y

3000

2.

2.

8002

2.

3002

Zaprei

2.

8004

2.

8006

2.

8008

1. 2. R
V

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

2.

8012

Savski Marof

Duga
Resa

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

2.

8014

2.

8016

Dobova

19 35
21 18
Split Moravice

18 45
|
|
|
|
|
19 34

199

Zagreb Gl. kol.

1 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od 13.VI. do 29.VIII.2015.


2 Vozi utorkom, petkom i nedjeljom od 12.VI. do 28.VIII.2015.
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom do 23.XII.2014., od 12.I. do 27.III., od 7.IV. do 19.VI. i od 7.IX.2015.
5 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do 4.IX.2015.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom

160
176
186
198
203
210
224

199

10 70
70

2.

3000

8000

1. 2. R
2.
4102_YB 702
4060

B 314

Zagreb Gl. kol.


Zagreb Glavni kol. Karlovac

Zagreb Glavni kol. Karlovac

2.
4062

8002
2.

2.

8004

4104

3002

Otarije

Zaprei

Otarije

2.
B 1821

8006
+212

Gospi

Dugo
Selo
2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

6 23
6 50
6 55
6 59
7 01
7 05
7 08
7 11
7 16
7 16
7 19
7 22
7 25

2.

8012

Dugo
Selo

2.

+1212 8010

Otarije Ravnice

X
V

1. 2. R

*158

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

Dobova
Knin

Knin

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Savski Marof
Gospi

Otarije Ravnice

2.
1. 2. R
1. 2. R
4064 4106 B 1823

8008

Ogulin

Ogulin

2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2. R
2.
2. V 2. R V
_Y
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Y
Dugo
Q
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
V
V
V
0
Vinkovci
1 20
2 43
od
Osijek
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
4102 4 30
B 702 4 43
4060
41045 18 B 1821
1823
km
2 5 4062
08
5 41 4064
235 kmDugo Selo
0
5 554106 6B15
ZagrebGl.Glavni
3 16 32
17 05 5309
53448 21630
22 38 Ba
0 0Zagreb
18 38 3 19 5
172
15 5 34
23 05
0921 37
0
256
kol. kol.
6 22
4 51
6 38
2.
1.
2.
R
2.
2.
2.
2.
R
2.
2.
2.
0
3
17
24
17
45
x
3
20
53
22
30
23
29
530 Zagreb
53 Karlovac
x
19
29
18
07
x
22
13
23
43 6 50
Gl. kol.
1 4 34
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50R5
5 00
Otarije
1032 103
| 1723
20 40
19 08 3
|x
|18 33 5x 16
Zagreb
Zap. kol.
x 4 38
x 5 54 5 58x Y6
x 31
|
5 44
6 29 x x |_Y
Q
Ogulin
39 5318
1104 Kustoija
20 46
19 14 3
23608
|18
x04 40
x |
x 37
x
|
5 46
6 00x V
1923
6 31 x Ba| 0 39
| V 5 21
x 4 43
x
|
5 49 x |
6 03x 23623
22 x 6 34 x 9|V
07 Vrape
Ogulin
0 51
odx 4 46
Osijek 5 24
88 105
Otarije Ravnice
x
| 25 x 6 37 x x | |x
Gajnice
|
x
|
|
5
53
6
06
6
km
km
9 106
unjevo
Selo
| 28 x 6 40 x x | |x
Podsused
Staj.
|
11
x 4 49
|
5 27
5 56 x |
6 09x
6
Zagreb Glavni kol.
5314x
22x38 x
0 107
0 Josipdol
8 23
18 38
17 15 6 01
Ba|23
21638
30
05 |
10
1 04
0 1 43
Zaprei
15
3 63
x 37
x
3321
0819 6
5416 32|17 05 5332
6 45
0 3 17 24|17 45 5x 3318 07 6 02
Karlovac
5315x
23x29 x
53
53 Vojnovac
x 226
19 29 3 20 6
x |23|x
43 |
17 114
|13
Zaprei
x 30
3422
6 46
Otarije
103
| 3723
20 40
19 08 3
Liki Podhum
117
20
Zaprei-Savska
|18 33 5x 36
17 103
x 31
|
6 05
6 18x
6
6 49 x x | |x
0
Ogulin
110
20 46
19 14 3
Ba| 0|39
Latin
23
|08
Brdovec
|18 39 5339
19 120
x 37
x
|
6 08
6 21x 236
4023
6 52 x x
Plaki
27
0 124
Ogulin
x 23655
9| 1
23
0 20
51
0
Savski
Marof
|
22
x
|
5 42
6 11
6 248
43 2 6 55 x x
105
8
Otarije
Ravnice
x
|
x
|
Blata
370 134
Savski
Marof
|
x
| x
|
106
97 143
unjevo
Selo
Lika
Jesenica
46
x
|
0
Dobova
4 x7 21|5 7 21
5 31
107 Rudopolje
10 158
Josipdol
23|38
61
x Harmica
x 1|04
Frankfurt
Frankfurt
prema Kotoriba Villach Harmica Harmica Budin17
x
x Hbf2|14
Vrhovine
165 Vojnovac
68 114
7 0|50
(Main)
(Main) Hbf
Hbf
ina
Liki Podhum
117 Liko
20 180
Lee
83
x 1|05
x 2|36
Latin
120
23Ne
x
|
x
|
Studenci
191
94
x
|
x
|
1
vozi
nedjeljom i blagdanom
Plaki
124
27Vozi
8
x
55
Perui
198od
101
x 23
x 1
1 48
2 20
52
2
ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
Blata
134
37Ne
Liki
Osik
204
107
x
|
x
|
3
vozi
subotom
Lika
Jesenica
143od
46Vozi
0
Gospi
213
116
x 1|59
x 3|03
4
10.VI.2012.
Rudopolje
158do
61Vozi
x
x
Gospi
x 2|01
x 3|04
5
9.VI.2012.
Vrhovine
165
68Ne
7 0|50
Bilaj
Ribnik i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
218
121
x
x 2|14
6
vozi
nedjeljom
Liko Lee
180 Medak
83 226
129
x 1|05
x 2|36
134
x
|
x
|
Studenci
191 Krukovac
94 231
138
x 1|48
x 2|52
Perui
198 Radu
101 235
Liki Osik
204 Lovinac
107 241
144
x 2|25
x 3|28
0
Gospi
213 Liko
116 245
Cerje
148
x 1|59
x 3|03
152 249 Riice
x 2|01
x 3|04
Gospi
tikada
253
156
x
|
x
|
121 218 Bilaj Ribnik
129 226 Medak
x
|
x
|
134 231 Krukovac
x
|
x
|
138 235 Radu
x
|
x
|
144 241 Lovinac
x 2 25
x 3 28
148 245 Liko Cerje
x
|
x
|
152 249 Riice
x
|
x
|
156 253 tikada
x
|
x
|

70
70
10

10
70
70
200

200

Mimara

Mimara

86
200

Croatia

257
273
283
295
300
307
321
0
95
0
102

Graac
Malovan
Zrmanja
Prljevo
Plavno
Paene
Knin
Knin
Zadar
Knin
Split

prema

Duga
Resa

Rijeka

Duga
Resa

7 3 43
7 5 50
Split

x 2 37
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
7 3 38
9 4 42
9 7 00
Split

x 3 40
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
9 4 41

10 70
70

X
V

Prijevoz u vagonima
s leajima
na relaciji
Zagreb - Split
- Zagreb
3000
B 314
8000
8002
3002 8004 8006
8008
+212 +1212 8010 8012
992
*158 8014
8016
2.
1. 2. R
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R kuna.
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
u nonim vlakovima
za
samo
77,00
dodatnih
_Y

10

201

Hostel na kotaima
Prijevoz Zagreb
u vagonima
s leajima
- Split - Zagreb
Gl. kol.
Zaprei na relaciji Zagreb
Savski Marof
Dobova
Hostel
na
kotaima
u nonim vlakovima za samo 77,00 dodatnih kuna.

3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


7 Vozi od 27.VI. do 30.VIII.2015.
8 Vozi od 26.VI. do 29.VIII.2015.
9 Vozi od 30.V. do 4.X.2015.
Ba Vozi od 29.V. do 3.X.2015.

160
176
186
198
203
210
224

201

od

2.

Duga
Resa

4101

Duga
Resa

B 1822
4103

2.

2.

2. R
2.
_Y
3Q
0 08
x V|
x dol2
|
Duga
x Split|
Resa
x
|
2 22 06
x
2 0|07
x 1 20
x
|
x
3 0|
x
|08
x
x 1|33
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x 1
1 56
20
x
x 2|07
x
x
|
x
|
x 2|19
x
x
x 1|33
x
x 2|35
x 2|50
x
x
|
x
|
x
|
x
x 1|56
x 2 07
x
|
x 2 19
x
|
x 2 35
x 2 50
x
|
x
|

2. R
2.
_Y
Q
V
dol2
Duga
Split
Resa
06
4051 2
B22
1822
2
0 07 4103

4051

2.

4053

2.

4053

1 5 17
x 5 25
x 5 44

1 5 17
x 5 25
x 5 44

2.

5420

2.

5420

Moravice

2.

4055

Moravice

2.

4055

Ogulin

2.

5400

2.

5400

V
Rijeka

1. 2. R

B 703

V
Rijeka

1. 2. R

B 703

dol6
Moravice

2.

4057

dol6
Moravice

2.

4057

Otarije

Otarije

2.

4059

2.

4059

2.

4061

2.

4061

Duga
Resa

2.

2.
10 05
|
|
Split
Duga
|
Resa
|
8 30
10|04
11 05
|
10|
|05
11|16
|
|
|
|
|
|
|
|
11 37
05
11
11|38
|
|
11|49
11|16
12|02
12|14
|
|
|
11|37
11 38
|
11 49
|
12 02
12 14
|
|

1. 2. U

8 30 4105
ICN
10520
04

Split

1. 2. U

ICN 520 4105

Karlovac

2.

4201

2.

4201

2.

5402

2.

5402

Zagreb Glavni kol.

Karlovac

202

117
123
130
141
156
163
178

Gospi
Liki Osik
Perui
Studenci
Liko Lee
Vrhovine
Rudopolje
Lika Jesenica

Split
Knin
Zadar
Knin
Knin
Paene
Plavno
Prljevo
Zrmanja
Split
Malovan
Knin
Graac
Zadar
tikada
Knin
Riice
Knin
Liko
Cerje
Paene
Lovinac
Plavno
Radu
Prljevo
Krukovac
Zrmanja
Medak
Malovan
Bilaj Ribnik
Graac
Gospi
tikada
Gospi
Riice
Liki Osik
Liko Cerje
Perui
Lovinac
Studenci
Radu
Liko Lee
Krukovac
Vrhovine
Medak
Rudopolje
Bilaj
Ribnik
Lika
Jesenica
Gospi

od

2.

4101

Otarije Ravnice

Gospi

Ogulin

70 10
70

117
123
130
141
156
163
178

km km
0
102
0
95
0 0
14 14
21 21
26 km
26
km
38 38
0
48 102
48
64 64
0
68 68
95
72
72
0 76
0
76
14
80 14
80
21
21
86
26 86
26
90
90
38
95 38
95
48
48
103 103
64 108
64
108
68 68
72
72
117 117
76 123
76
123
80
80
130 130
86
86
141 141
90 156
90
156
95
95
163
163
103
103
178
108 178
108

Knin

Otarije Ravnice

70
SKUPINE u meunarodnom prijevozu
od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

202
202

10

Savski Marof

Zaprei

Zagreb Gl. kol.

Budapest
K.

203

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

187 187 Blata


x
|
x 5 53
|
6 15 08
197 197 Plaki
x 3 37
x 6 03
12 49
201 201 Latin
x
|
x
|
12
6
08
8107 441 8005
3001
8007
8009
3003
8013 8015 8017
3101
8019
3005
8021
8023 x 15991
x 15 15
204 204 Liki Podhum
x
|
x 6 11
|
x 15 18
207 207 Vojnovac
x
|
x 6 14
|
2.
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
5 7 25
x 15 26
214 214 Josipdol
x 6 22
13 01
_Y x 3 52
x 7 27
x 15 28
215 215 unjevo Selo
|
x 6 25
|
XW x
x 7 29
x 15 30
216 216 Otarije Ravnice
x
|
x 6 27
|
Ogulin
5 7 38
0
224
x 4 13Varadin
1 6 36 Varadin Harmica
|
15 39
od Harmica
Venezia Harmica
Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica6Kotoriba
Ogulin
4 04 x 4 21
1 5 20
1 6 42
7 52 4 8 41 10 27 1 12 18
1 14 57
|
km0
S.L.
10 x
1 5 26
x 6 48
8 00 x 8 47 10 33 x 12 24 13 06
x 15 03
0
218 Otarije
|
06 Dobova
34 49
1 4 24 5|21 x 5 17 4 6 08
56
6 32
x 7 54
8 50 x 9 54 11 36 x 13 26 13 54 15 20 1 16 09
268 Karlovac
0
Marof
7 Savski
1
5
15
4
7
04
16
11
Zagreb
Glavni
kol.
0
109
6
14
7
29
1
8
49
9
31
4
10
41
12
30
1
14
22
14
30
321
3
5
57
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
prema 0 10
3 Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6Osijek
23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| x 4 51
5 Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| x 4 54
0 13
0 0 16
7 Zaprei
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| x 4 57
1 Ne
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
vozi subotom,
7 33
Zaprei
5 12 x 5 22 5
5 58
6 do
51 23.XII.2014.,
x Ne
6nedjeljom
18 6 31 xi blagdanom
6 56 3 7od
x 7do
7 22
| x 4 58
0 17
0912.I.
5 38
6 42
14
2
od 30.V.Staj.
do 4.X.2015.
i odx 7.IX.2015.
|
7 38
Podsused
5 17 x 5 27 x 27.III.,
03 do619.VI.
11Vozi
23 6 36
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| x 5 03
0 22
5 43 od67.IV.
6 47
3
od 31.V. do 5.X.2015.
vozi subotom,
| niti od723.VI.
7 41
Gajnice
5 21 x 5 31 6
6 06
14Vozi
x Ne
6nedjeljom
26 6 40 xi blagdanom,
05 x do7 4.IX.2015.
7 31
| x 5 06
0 25
17 x 7 23
5 46
6 50
4
vozi nedjeljom i blagdanom
Vrape
|
7 44
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15Ne
6 29 6 44 x 6 54
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
| x 5 09
0 28
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 31
7 49
7 08
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50 x 7 01
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
| x 5 15
0 34
0 0 38
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4 42 2 5 23
7 38
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
Slavonski Brod
9 16
11 28
Vinkovci
10 01
12 25

Dobova
91

203

70
10
70

km km
0
102
0
95
0 0
14 14
km
21 km
21
0
26 26
38 102
38
0
48 48
95
64 64
0 68
0
68
14
72 14
72
21 76
21
76
26 80
26
80
38
86 38
86
48 90
48
90
64 95
64
95
103
103
68 68
108
72 108
72
76 76
80 117
80
117
123
86 123
86
130
130
90 90
95 141
95
141
103 156
103
156
108
108
163 163
178 178
117 117
123 123
130 130
141 141
156 156
163 163
178 178

Split
Knin
Zadar
Knin
Knin
Paene
Plavno
Split
Prljevo
Knin
Zrmanja
Zadar
Malovan
Knin
Graac
Knin
tikada
Paene
Riice
PlavnoCerje
Liko
Prljevo
Lovinac
Zrmanja
Radu
Malovan
Krukovac
Graac
Medak
Bilaj
Ribnik
tikada
Gospi
Riice
Liko Cerje
Gospi
Lovinac
Liki
Osik
Perui
Radu
Studenci
Krukovac
MedakLee
Liko
Bilaj Ribnik
Vrhovine
Gospi
Rudopolje
Gospi
Lika
Jesenica
Liki Osik
Perui
Studenci
Liko Lee
Vrhovine
Rudopolje
Lika Jesenica

od

od

Duga
Resa

2.

2. U
_Y
XW

B 15801

9V
23 26
x Split|
x
|
9 21|20
x
9
x 23|25
x
|
Ba 0 38
9 23|26
x
x
|
x
|
x
|
x 0|52
x
|
x
|
x
|
Ba 0|38
x
x
|
x 1|16
x 1|27
x 0|52
x 1|39
x
|
x 1|56
x 2|17
x
x 1|16
x 1|27
x
|
x 1 39
x
|
x 1 56
x 2 17
x
|
x
|

V
Split
B 1820
9 21 20
92.
23R25
Y

2. R
Y

B 1820

Karlovac

204

17 43
17 51
18 10

17 43
17 51
18 10

2.

2.

1. 2. U 1. 2. R
V
Split Rijeka Moravice Split
ICN 522 B 701 4063 B 15801
7 18 50
14 35
U21
1.16
2. U
2.
72.21
09 1. 2. R
_Y
XW
7 21 23
16 11 V
Split
| Rijeka Moravice x Split|
|
x
|
7 18|50
14|35
x
7
16|09
x 21|21
|
x
|
x
|
17 00
7 21|23
16|11
x
|
x
|
|
x
|
|
x
|
x
|
17|12
|
x
|
|
x
|
|
x
|
17|00
x
|
|
x
|
17|33
x
|
17|34
x
|
17|12
x
|
18|07
x
|
|
x
|
18|20
x
|
18|32
x
|
17|33
x
|
x
|
17|34
x
|
|
x
|
18 07
x
|
|
x
|
18 20
x
|
18 32
x
|
|
x
|
|
x
|

4063

ICN 522 B 701

Otarije

Ogulin

Zagreb Glavni kol.

Karlovac

Zagreb Glavni kol.

70 10
70

Rijeka

2.

Duga
4107
Resa

2.

4107

Otarije

Ogulin

Adria

2.

2.

Rijeka
4001 5422

5422

4001

Otarije Ravnice

Gospi

Otarije Ravnice

Gospi

Knin

Knin

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


70
od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

204
204

Adria

prema

Budapest
K.

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

2.

2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

3101

8017

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zagreb Gl. kol.

Auto-moto-vlak
SKUPINE
meunarodnom
prijevozu
Na
relaciji uZagreb
- Split - Zagreb
u vlakovima br. 1822/1823
Auto-moto-vlak
od barem automobil
est osobazaputuju
prevezite
samo jeftinije.
101 kn po smjeru ili motocikl za
Na
relaciji
Zagreb
Split
Zagreb
u vlakovima br. 1822/1823
Visina51
povlastice
iznosi od 10% do
samo
kn po smjeru.
prevezite
automobil
za samo
101 kn
smjeru ili motocikl za
70% a ovisi
o zemljama
kroz koje
sepo
putuje.
samo 51 kn po smjeru.

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

10

18 19
187 187 Blata
x
| x
|
|
18 30
197 197 Plaki
x
| x 3 04
19 07
18 34
201 201 Latin
| x
| Savski Marofx
|
Dobova
18 37
204 204 Liki Podhum
x
| x
|
|
18 41
207 207 Vojnovac
x
| x
|
|
187 214
187 Josipdol
Blata
18
xx || xx 3
| 20
18 19
49
214
19| 19
197 215
197 unjevo
Plaki
18
xx || xx 3 04
19 |07
18 30
51
215
|
Selo
18 34
54 8005
216
Ravnice
Latin
201 216
201 Otarije
18
|| xx8013|| 8015
8107 441
3001||
8007
8009 xx 3003
Liki Podhum
204 204 Ogulin
18
||
x7 1| 21xBa 3
| 33
0
19 37
03
224
Vojnovac
207
18 41
|
x
| x
|
0 207 Ogulin
2. 16 152. U
2.
2. | 192.21 20
2. 20 8 2.1 40 92. 3 58 2.
Josipdol
214
214
18
49
19
19
x
|
x
3
20
16 21_Y
0
19 24 19 28 20 26 x
6 218 Otarije
| x
|
unjevo Selo
215
18 51 1 19 30 20| 12 20 18 21 26 xx || xx 4
| 53
XW
17 28
56 215
Otarije Ravnice
216 268
216 Karlovac
18 54
|
x
| x
|
18
22
0
1
20
19
20
49
20
57
22
15
109
8
3
10
321
9
5
31
Zagreb
Glavni
kol.
Ogulin
0
224
19 03 Harmica Varadin
|
1 21 Harmica
Ba 3 33
od
Venezia
Harmica
Harmica 7
Varadin
prema
Budapest
Ogulin
16 15 S.L.
| 19 21 20 20 8
1
40
9
3
58
km0
Keleti
0 16 21 3 49
19 24 19 28 20 26 x
218 Otarije
| x
|
06 Dobova
17 28 | 1 19 30 20 12 20 18 21 26 x
268
| x 4 53
Savski
Marof nedjeljom i 0
7Ne
156
voziKarlovac
subotom,
blagdanom
1
20
19
Zagreb
Glavni
kol.
0
109
18
22
20
57
22
15
20
49
321
8
3
10
9
5
316 20
70Vozi
ponedjeljkom,
srijedom i subotom
Savski
Marof
3 429.VIII.2015.
3 5 12 3 5 28
6 07
| do
0 07 od 13.VI.
48
83Vozi
utorkom, etvrtkom i nedjeljom
od 14.VI.|do 30.VIII.2015.
prema 0 10
Brdovec
x 4 51
x 5 15 x 5 31 Budapest
6 10 6 23
Zaprei-Savska
x 5 18 x 5 34 Keleti
6 14 6 27
| x 4 54
0 13
95Vozi
od 27.VI. do 30.VIII.2015.
Zaprei
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30
| x 4 57
0 16
Ba7Vozi
od 28.VI. do 31.VIII.2015.0
1 Ne
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
Zaprei
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 18 6 31
| x 4 58
0 17
7
ponedjeljkom,
Podsused
Staj. srijedom i subotom
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
11Vozi
x 529.VIII.2015.
6 23 6 36
| do
0 22 od 13.VI.
03
8
utorkom, etvrtkom i nedjeljom0 od
Gajnice
5 21 x 5 31 x 5 46
6 06
14Vozi
x 5 06
6 26 6 40
25 14.VI.|do 30.VIII.2015.
9
od 27.VI. do 30.VIII.2015.
Vrape
5 24 x 5 35 x 5 49
6 09
15Vozi
6 29 6 44
| x 5 09
0 28
Ba
od 28.VI. do 31.VIII.2015.
Kustoija
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18Vozi
6 32 6 47
| x 5 12
0 31
5 31 x 5 41 x 5 56
6 16
20 Zagreb Zap. kol.
6 35 6 50
| x 5 15
0 34
0 0 38
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
22 Zagreb Gl. kol.
6 39 6 54
4 20 3 5 19
Zagreb Gl. kol.
1 4 08
6 17 3 5 47
6 25
6 44 7 01
4 42 2 5 23
6 04
Dugo Selo
1 4 34
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29
5 02 2 5 50
6 30
Slavonski Brod
9 16
Vinkovci
10 01

205 91

205
205

70
10
70
70

70a
10

Zaprei

Perkovi

Savski Marof

Croatia

Mimara

Split
Dobova

7 Vozi ponedjeljkom, srijedom i subotom od


13.VI. do 29.VIII.2015.

Adria

4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom


5 Vozi od 29.V. do 3.X.2015.
6 Vozi od 30.V. do 4.X.2015.

Mimara

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od 26.VI. do 29.VIII.2015.
3 Vozi od 27.VI. do 30.VIII.2015.

5521
3000
2.

B 1821
5801
5501
B 1823
5523
B 15800
5803 5503
5823
5525
5505
ICN 521
5527
B 2.
314R
80002.
8002
3002
8008
8010
80122.
992 2. *158
2.
2. R 8004 2. 8006
2. U +212
2. +1212
2.
2.
1. 2. U8014 2. 8016
Y
_Y
_Y
XW
2.
1. 2. R
2.
2.
2.Q 2.
2.
2.
1. 2. R
1. 2. R
2.
2.
2.
1. 2. R
2.
2.
V
V
_Y
X
od
dol2Zagreb
dol5Zagreb
dol8Budapest
Zagreb
V
V
V
km
Glavni kol.
Glavni kol.
Keleti
Glavni kol.
od
Beograd
dol2 5 23 05
Dugo Dugo7
Dugo Dugo
Dugo
0
Zagreb Glavni kol.
2
7 34
21 30Dugo
0 30
km
Selo
Selo7
Selo
Selo
Selo
321
Knin
3
0
11 53
3 38Selo Dugo Selo 6
6 03
4 41
Vinkovci
0 Knin
2
43
4
09
4
3 1 20
6
7
11 54
3 43
6 25 7 40
4 42
Slavonski Brod
65
8 Kaldrma
|
4 16
x 1 58|
x
|
x
| x3 73147
43212 5 08 x
5 41
6 23 2 6 40
235
Dugo Selo
0
5 55 | x6 71552
11 Kosovo
| 7 00 6 7 03
x 4 30| 4 4
| 5 18
x
09282 5 34 x
6 09
6 50 2 7 06
0
256
Zagreb Gl. kol.
6 22 | x6 73859
17 Tepljuh
| 7 26 6 7 32
x 4 51| 5 4
| 5 44
x
200 Siveri
x 2 6 24 |4 x6 850025 6 50 6 55 2 7 08
Zagreb Gl. kol.
1 4 34x 5 00| 5 4
7 16
1231
5 39 x3 5 49 | 5 54
6 13
7 48
7 25 | 7 32
|
|
2
Zagreb
Zap.
kol.
x
x
x
x
|
x
|
7
21
5
16
5
44
5
58
6
17
6
59
x
7 53
4
38
5
54
6
29
7
13
21 Drni
x
x
x
| x 8 06
12 147 37
4 08 4 35
5 07
|
| | 54
| | 7 39
Kustoija
x 4 40x
|
1843
5 46 xx | | 6 00
6 19
7 01 x 7 15
7 55
304 itni
x x 6 31 |x x |8 14x
|
| | 54
| | 7 42
Vrape
x 4 43x
|
2148
5 49 xx | | 6 03
6 22
7 05 x 7 18
7 58
347 Sedrami
x x 6 34 |x x |8 19x
388 Planjane
x x 6 37 |x x |8 23x
Gajnice
|
| | 54
| | 7 45
x 4 46x
|
2452
5 53 xx | | 6 06
6 25
7 08 x 7 21
8 02
Podsused Staj.
|
| 4 29 5 4
| 12 317 48
11 Unei
x 4 49x
| 9 12
2757
5 56 xx | 5 32
6 09
6 28
7 11
8 05
03x 7 24
42
x x 6 40 |x x |8 28x
0 1 4 54x | | 5 53203 6 01 x3 6 08 | 6 14 6 33
Zaprei
7 35
| | 7 53
15 Cera
| x 12
7 16
8 10
09x 7 29
43
x x 6 45 |x x |8 34x
x
12
13
51 Koprno
|
5
07
x
x
|
x
|
x
|
8
38
Zaprei
|
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
0
17x 7 33
54
x
x x 6 497 x18 4|8 42x
5 44
Zaprei-Savska
| 4 40 5 5
| 12 417 57
17 Perkovi
| 9 12
3611
6 05 x
6 18
6 37
7 19
8 14
|
|
19
| 4 12
55
3947
6 08 1
6 21
6 40 x 6 52 x 4|8 43x
7 22
8 00
8 17
0 Brdovec
Perkovi
55x 7 36
7 13
Marof
|
|
22 Savski
| 4 13
56
4217
6 11 1
6 24
6 43 2 6 55 x 4|9 13x
7 25
8 03
8 20
00
22
ibenik
252 7 39
7 43
Marof
|
x
| x 8 08
|
00 Savski
ibenik
4 4 45
4 10 53 |
4 7 21 5 8 73821
5 31
00
227 Dobova
Perkovi
4 5 14
4 11 23 7 56
Frankfurt Frankfurt
prema Kotoriba x Villach4 42
Kotoriba
Harmica Harmica
Harmica
54 Perkovi
5 19 xBudin-5 55
8 58
9 12 20Wien 12 Harmica
x
52
7 20
Hbf
Meidling |
58 Donji Dolac
5 23 x ina |
9 02
x 12 24
x Hbf |
x
|(Main) Hbf (Main)
61 Primorski Dolac
5 28 x
9 12
x 12 29
|
x
|
x
|
|
Bakovii
64Ne
5 31 x
9 15
x 12 32
|
x
|
x
|
|
1
vozi nedjeljom i blagdanom
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do
Brdace
66Vozi
5 34 x
9 18
x 12 35
|
x
| 6.VII. i od 27.VIII.2012.
x
|
|
3
vozi subotom
Preslo
67Ne
5 36 x
9 20
x 12 37
|
x
|
x
|
|
Prgomet
70Vozi
5 40 x
9 24
x 12 41
|
x
|
x
|
|
4
od 10.VI.2012.
5
doDalmatinski
9.VI.2012.
Labin
73Vozi
5 45 x
9 29
x 12 46
|
x
|
x
|
|
Sadine
80Ne
5 53 x
9 37
x 12 54
|
x do 26.VIII.2012.
|
x
|
|
6
vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI.
1 5 05 x
1 12 35 x 13 00
84 Katel Stari
5 59 x
9 43
|
13 20 1 14 13
5 27
6 37 1 6 55 x
x 5 09 x
x 12 39 x 13 04
87 Katel Kambelovac
6 03 x
9 47
| x 14 17
|
|
| x 6 59 x
x 5 12 x
x 12 42 x 13 06
89 Katel Gomilica
6 05 x
9 49
| x 14 20
|
|
| x 7 02 x
x 5 16 x
x 12 46 x 13 10
92 Katel Suurac
6 09 x
9 53
| x 14 24
|
|
| x 7 06 x
x 5 22 x
x 12 52 x 13 15
95 Solin
6 14 x
9 58
| x 14 30
|
|
| x 7 12 x
x 5 29 x
x 12 59 x 13 21
99 Split Predgrae
6 20 x
10 04
| x 14 37
|
|
| x 7 19 x
0 1 5 32 3 5 50
1 13 02 9 13 25
102 Split
6 24 6
10 08
13 38 1 14 40
8 24
7 00 1 7 22 7
prema
ibenik
ibenik
dol4
ibenik

Knin
Zagreb Gl. kol.

10
70a
70a
206
86
206

od

5507
2.

5531
2.

od

2.

Beograd

1. 2. R
_Y
Dugo

2.

Zagreb Glavni kol.


Knin
0
Knin
15 22
Kaldrma
15 29
Kosovo
15 34
Tepljuh
15 41
Siveri
15 44
Drni
15 52
itni
16 00
Sedrami
16 05
Planjane
16 09
Unei
16 14
Cera
16 20
Koprno
16 24
0 16 28
Perkovi
Perkovi
16 33
0 17 03
ibenik
ibenik
4 16 01
0
Perkovi
4 16 31
Perkovi
16 40
Donji Dolac
16 44
Primorski Dolac
16 49
Bakovii
16 52
Brdace
16 55
Preslo
16 57
Prgomet
17 01
Labin Dalmatinski
17 06
Sadine
17 14
Katel Stari
17 20 1 18 56
Katel Kambelovac
17 24 x 19 00
Katel Gomilica
17 26 x 19 03
Katel Suurac Zagreb Gl. kol.
17 30 x 19 07
Solin
17 35 x 19 13
Split Predgrae
17 41 x 19 19
0
Split
17 45 1 19 23
prema
ibenik
3000
B 314
8000

5805
2.

4 19 50
x 19 57
x 20 02
x 20 09
x 20 12
x 20 16
x 20 24
x 20 29
x 20 33
x 20 38
x 20 44
x 20 48
4 20 52
4 20 55
4 21 25

5807
2.

dol2

2.

2.

Dugo

2.

5533
2.

Dugo

2.

2.

8008

Ba 22 50
x 22 54
x 22 57
x 23 01
x 23 07
Ba 23 13

8006

20 16
20 46
4 21 06
x 21 10
x 21 15
x 21 18
x 21 21
x 21 23
x 21 27
x 21 32
x 21 40
x 21 46
x 21 50
x 21 53
x 21 56
x 22 01
x 22 07
4 22 11

5509
2.

20 32
|
|
|
|
|
|
|
|
21 00
|
|
|Zaprei
|
|
21 18
ibenik
8002
3002 8004

Zagreb
Glavni kol.
15 20
19 34
19 35
|
|
|
|
19 55
|
|
|
20 11
|
|
20 21

ICN 523
1. 2. U

1. 2. R
V

Dugo

2.

+1212 8010
1. 2. R

+212

Dugo

2.

8012

Savski Marof

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


4 Ne vozi subotom, nedjeljom i
blagdanom
8 Vozi utorkom, petkom i nedjeljom
od 12.VI. do 28.VIII.2015.
9 Ne vozi subotom, nedjeljom i
blagdanom, niti od 23.VI. do
4.IX.2015.
Ba Vozi od ponedjeljka do subote
osim blagdana od 21.VI. do
4.IX.2015.

Perkovi

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

Dugo

2.

8014

2.

8016

Dobova

Split
207

10

8
11
17
20
21
30
34
38
42
43
51
54
0
22
0
22
54
58
61
64
66
67
70
73
80
84
87
89
92
95
99
102

km
0
321

70a

Knin

207

10 70a
70a

od

Split
Split Predgrae
Solin
Katel Suurac
Katel Gomilica
Katel Kambelovac
Katel Stari
Sadine
Labin Dalmatinski
Prgomet
Preslo
Brdace
Bakovii
Primorski Dolac
Donji Dolac
0
Perkovi
Perkovi
0
ibenik
ibenik
0
Perkovi
Perkovi
Koprno
Cera
Unei
Planjane
Sedrami
itni
Drni
Siveri
Tepljuh
Kosovo
Kaldrma
0
Knin
Knin
Ogulin
0
Zagreb Glavni kol.
prema

4 04
4 10
4 14
4 17
4 20
4 25
4 30
4 38
4 44
4 47
4 49
4 52
4 56
5 00
5 04
5 47
6 17

5500
2.

1 4 45
1 5 14
1 5 17
x 5 20
x 5 24
x 5 31
x 5 35
x 5 39
x 5 45
x 5 54
x 5 57
x 6 01
x 6 08
x 6 12
1 6 20

ibenik

5800
2.

2 5 49
x 5 53
x 6 00
x 6 10
x 6 13
x 6 15
2 6 20

5522
2.

7 35
7 39
7 45
7 49
7 52
7 55
8 00
8 05
8 13
8 19
8 22
8 24
8 27
8 31
8 35
8 39
1 8 43
1 9 13

5502
2.

8 08
8 38
8 45
8 49
8 53
9 00
9 04
9 08
9 14
9 23
9 26
9 30
9 38
9 41
9 49

ibenik

5802
2.

9 18
|
|
9 28
|
|
|
9 46
|
|
|
|
10 04
10 05
|
14 30
Zagreb
Glavni kol.

8 30
|
|
|
|
|
8 50
|
|
|
|
|
|
|
|
9 17

ICN 520
1. 2. U

3 10 22
x 10 26
x 10 32
x 10 36
x 10 39
x 10 42
x 10 47
x 10 52
x 11 00
x 11 06
x 11 09
x 11 11
x 11 14
x 11 18
x 11 22
3 11 26
1 12 55
1 13 25

5504
2.

1 10 53
1 11 23
3 11 27
x 11 31
x 11 35
3 11 41

dol1
ibenik

5822
2.

2 11 30
x 11 34
x 11 41
x 11 46
x 11 49
x 11 51
2 11 56

5524
2.

2 13 35
x 13 39
x 13 46
x 13 51
x 13 54
x 13 56
2 14 01

5526
2.

15 23
|
|
15 33
|
|
|
15 51
|
|
|
|
16 09
16 11
|
20 49
Zagreb
Glavni kol.

14 35
|
|
|
|
|
14 55
|
|
|
|
|
|
|
|
15 22

ICN 522
1. 2. U

15 21
15 25
15 31
15 35
15 38
15 41
15 46
15 51
15 59
16 05
16 08
16 10
16 13
16 17
16 21
16 25
16 33
17 03

5506
2.

1 16 01
1 16 31
1 16 36
x 16 40
x 16 44
x 16 51
x 16 55
x 16 59
x 17 05
x 17 14
x 17 17
x 17 21
x 17 29
x 17 32
1 17 40

ibenik

5804
2.

2 16 30
x 16 34
x 16 41
x 16 46
x 16 49
x 16 51
2 16 56

5530
2.

18 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 54

x
19 55
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4
21 21
4
21 23
5
1 40
5
3 10
dol5Budapest
Keleti

4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B 15801
2. U
_Y
XW

Knin

Adria

51
54
60
64
68
72
81
82
85
91
94
102
0
224
321

km
0
3
7
10
12
15
18
22
29
32
35
36
38
41
43
44
0
22
0
22

70a

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem Split
est osoba putuju jeftinije.
Perkovi
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

208

70a 10
70a
208

10
70a

8107

441

8005

3001

8007

8009

Savski Marof

3003

8017

3101

8019

2.
2.
2.
2.
2.
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i
blagdanom
2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
Harmica
urmanec Harmica
3 Ne vozi subotom, nedjeljom
i
blagdanom, niti od 23.VI. do
4.IX.2015.
4 Vozi ponedjeljkom, srijedom i
6subotom
07 6 20 od
413.VI.
6 46
6 32 do 29.VIII.2015.
10 utorkom,
6 23 x 6 etvrtkom
6 49
35
56Vozi
i
6nedjeljom
14 6 27 xod614.VI.
6 52
38 do
630.VIII.2015.
17 6 30 x 6 41
6 55
6 51
18vozi
6 31
x 6 42 i blagdanom
6do
56
66Ne
nedjeljom
|
620.VI.
23 6i 36
x
01
6
47
od x5.IX.,
niti od 7
6 26 6 40
7 05
6 50ne vozi |
21.VI. do 4.IX.2015.
|
29 od
6 44
x 6 do
7 09
54 30.VIII.2015.
76Vozi
27.VI.
|
32 od
6 47
x 6do
7 12
58
86
31.V.
7 08
6Vozi
35 6 50
x 7 015.X.2015.
7 15
96Vozi
od
30.V.
do
4.X.2015.
7 12
39 6 54 4 7 05
7 19
Ba Vozi od ponedjeljka do subote
6osim
44 7blagdana
01 4 7 11
23
od 21.VI. do 7
7 09 7 29 4 7 39
7 48
4.IX.2015.

8015

Perkovi
8013

Zaprei

3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

Varadin

2.

3005

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021
2.

991

Knin

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Zagreb Gl. kol.


209

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2.
2. U
2.
2.
2.
2.
2.
_Y
5508 XW
5806
5532
B 1820
B 1822
5534
2.
2.
2.
2. R
2. R
2.
Y
_Y
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin
Q
km
S.L.
V
V
0 Dobova
3 49
od 0
ibenik
|
Savski
Marof
7
km
00 Savski
3 4 48
306
| 6
5 12 22
5 28
Split Marof
10
9
Ba 22 15
48 7 21 203
1907
41
33 Brdovec
| xx 20
4 51
Split Predgrae
x 0
| x
x5 15 x
|5 31
x 22 19
20
52 x
1910
45
57 Zaprei-Savska
x
x
x
|
0
13
4
54
5
18
Solin
x 19 51
x 20 59 x
| x
|5 34
x 22 26
0 x 0191655
7 Zaprei
| xx 21
4 57
Katel Suurac
| x x5 21 x |5 37
x 22 31
10
08 x
| xx 21
4 58
Katel Gomilica
x 0
| x x5 22 x |5 38
x 22 53458
12 Zaprei
11 x 5 12
1917
58
Staj.
11
| xx 21
5 03
Katel Kambelovac
x 0
| x x5 27 x |5 43
x 22 63603
15 Podsused
13 x 5 17
2022
01
2147x x5 31 22
14
x 21
x 29
| 6
5 06
5 46
Katel Stari
x 0
Ba 22 64106
18 Gajnice
18 x 521
2025
06
6 09
15
| x 5 09 x 5 24
Sadine
x 0
| x x5 35 x |5 49
22 Vrape
2028
11
Kustoija
5
28
6 13
18
x
x
x
|
0
31
5
12
5
38
5
53
x 20 19
x
| x
|
29 Labin Dalmatinski
6 16
20
| x 5 15 x 5 31
PrgometZap. kol.
x 0
| x x5 41 x |5 56
32 Zagreb
2034
25
0 x 0203828 4 20 3 5 19 x 5 35
6 20
22
Preslo Gl. kol.
| 3x5 45 3|6 00
35 Zagreb
x 4
| 3x5 47 |6 04
36 Brdace
2008
30
Zagreb Gl. kol.
1
6 25
4 42 2 5 23 x 6 17
Dugo Selo
1
6 50
5 02 2 5 50 x 6 37
x 4
| 3x6 12 |6 30
38 Bakovii
2034
33
Slavonski
Brod
Dolac
x 20 41
x 9 16
| x
|
41 Primorski
Vinkovci
Dolac
x 20 45
x 10 01
| x
|
43 Donji
0 1 20 49
x 22 26 x
44 Perkovi
23 08
0
Perkovi
1 20 55
0
22
ibenik
1
21
25
prema
Budapest
0
ibenik
20K. 16
0
22
Perkovi
20 46
1 Ne
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
od
25.VI.
do
Perkovi
20 26.VIII.2012.
54
x 22 27 x
23 09
2
od ponedjeljka do petka osim blagdana
do 6.VII. i odx 27.VIII.2012.
Koprno
51Vozi
20 58
| x
|
3
vozi nedjeljom i blagdanom
Cera
54Ne
21 02
x
| x
|
4
vozi subotom, nedjeljom i blagdanom 21 09
Unei
60Ne
x 22 42 x
23 24
64 Planjane
21 13
x
| x
|
68 Sedrami
21 17
x
| x
|
72 itni
21 23
x
| x
|
81 Drni
21 32
x 23 03 x
23 45
82 Siveri
21 35
x
| x
|
85 Tepljuh
21 39
x
| x
|
91 Kosovo
21 47
x
| x
|
94 Kaldrma
21 50
x
| x
|
0
102 Knin
21 58
7 23 25 9
0 07
0
Knin
7 23 26 8
0 08
224
Ogulin
x
3 58 x
4 21
0
321
Zagreb Glavni kol.
7 5 31 8
5 57
Zagreb dol8Zagreb
prema
Glavni kol. Glavni kol.

Split

Dobova
91

209

70a
10
70a

2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

2.

O95701
O95705 8002
O957073002
3000 O95703
B 314
8000

Zaprei

2.

8004
2.

8006
2.

8008
1. 2. R

+212
1. 2. R
2.

+1212 8010
2.

8012

Savski Marof

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

8016
2.

8014
2.

Zadar
Dobova

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom do 29.V. i od 5.IX.2015., a svakodnevno vozi od 30.V. do 4.IX.2015.


2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
3 Vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

V
V
od
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
km
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
00 Zagreb
VinkovciGlavni kol.
1 20
2 43
224
Slavonski Brod
65 Ogulin
1 58
3 31
00
321
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
7 00 6 7 03
235 Knin
Dugo Selo
5 55
4 30
6 15
2 5 17
34 15
5 44
6 09
6 50 2 7 06
7 26 6 7 32
0 1 5 05 24115110 35 09
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
6 38
0 Knin
12 00
140 Radui
x1 4534
27 x 511
Zagreb Gl. kol.
3 5 49 5 54
7 16
39 27
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
0032 x5 12 23 5 17
252 Kistanje
xx 4538
43 x 11
12 37 5 17
| 48 x5 16
|
Zagreb Zap. kol.
x 5 54 5 58
| x
|
7 21
44 52
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
7 37
7 53
334 evrske
xx 4540
|
| 58 x5 18
|
Kustoija
x |
| x
|
46 03
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
54 x 11
12 48 5 18
Ostrovica
407 Dalmatinska
xx 4643
03 x 12
12 57 5 18
|
| 07 x5 21
|
Vrape
x |
| x
|
49 12
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
458 Buli
xx 4646
10 x 12
13 04 5 18
Gajnice
|
| 14 x5 24
|
x |
| x
|
53 29
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
Lepuri
47
x
x
x
18
22
6
13
12
17
13
07
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
50
18 x 12
13 12 6 18
0 x1 4654
Zaprei
7 35
| 22 x5 32
|
15 Kolovac
3 6 08 6 14
| x
|
01 27
6 33 x 6 45 x
7 16 x 7 29
7 53
8 10
57 Benkovac
x 6 29 x 12
13 23 6 18
Zaprei
| 33 x5 33
|
| x
|
02 38
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
opot
60
x
x
x
18
43
6
34
12
38
13
28
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
64
x 6 40 x 12
13 33 6 18
Brdovec
| 43 x5 39
|
19 Ratevi
| x
|
08 48
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
69
x 6 46 x 12
13 40 6 18
0
Savski Marof
| 50 x5 42
|
22 Nadin
| x
|
11 55
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
730 kabrnje
x
x
x
19
00
6
52
12
56
13
45
Savski Marof
|
|
x
| x
|
767 Prkos
x 6 56 x 513
19 05
0
Dobova
7 56
4 7 21 5 7 21
3100 x 13 50
80 Galovci
19 09
7 00 xVillach
13 04 x 13 54
Frankfurt Frankfurt
Harmica
prema x
BudinKotoriba Wien Harmica
Harmica
84 Debeljak
xKotoriba
x 13 59
19 14
7 04 x 13 09Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
87 Sukoan
x 7 07 x Hbf
19 17ina
13 12 x 14 02
Bibinje
91Ne
x 7 18 x 13 23 x 14 13
19 28
1
vozi
nedjeljom
i
blagdanom
0 1 7 24 2 13 28 3 14 18 19 33
95 Zadar
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
prema
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5organizaciji
Vozi do 9.VI.2012.
U
H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Knina i Zadra sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
6 Ne vozi karta
nedjeljom
i blagdanom
od i25.VI.
do 26.VIII.2012.
Prijevozna
jedinstvena
je za vlak
autobus,
a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.
Podlono promjenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

71
10

Knin
Zagreb Gl. kol.

10
71
71
210
86
210

Croatia

Mimara

Mimara

Zadar

441

8005

3001

2.
2. U
2.
2.
_Y
O95700 O95702
O95704
XW

8107
2.

8007
2.

3003
2.

8013

5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

2.

8015

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

2.

8021

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom do 29.V. i od 5.IX.2015., a svakodnevno vozi od 30.V. do 4.IX.2015.

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

Knin

Zagreb Gl. kol.

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Zadra i Knina sa zaustavljanjem u svim slubenim mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.
Podlono promjenama; temeljem Ugovora o potporama u eljeznikom prijevozu.

3 5 28
x 5 31
x 5 34
x 5 37
x 5 38
x 5 43
x 5 46
x 5 49
x 5 53
x 5 56
3 6 00
6 04
6 30

Harmica Varadin Harmica

2.

8009

Savski Marof

od Harmica Venezia Harmica Varadin


km
S.L.
0 Dobova
3 49
|
7 Savski Marof
od 0
km
0 Savski Marof
3 5 12
| 3 4 48
0 07
30 Brdovec
x 5 15
| 40x 4 20
51 30
Zadar
10 71035
14
54 Zaprei-Savska
x 5 18
| 47x 4 20
54 37
Bibinje
x 0 71342
14
0 x 0 71651 14
78 Zaprei
x 5 21
| 56x 4 20
57 46
Sukoan
| 00x 4 20
58 50 5 12 x 5 22
Debeljak
11 Zaprei
x 0 71755
15
11
| 04x 5 20
03 54 5 17 x 5 27
Galovci Staj.
15 Podsused
x 0 72259
15
14
| 09x 5 20
06 59 5 21 x 5 31
Prkos
19 Gajnice
x 0 82504
15
kabrnje
22 Vrape
x 0 82809
15
15
| 14x 5 21
09 04 5 24 x 5 35
Nadin
26 Kustoija
x 0 83114
15
18
| 19x 5 21
12 09 5 28 x 5 38
RateviZap. kol.
31 Zagreb
x 0 83421
15
20
| 26x 5 21
15 16 5 31 x 5 41
0 x 0 83826 41520313 5 21
22
19 21 5 35 3 5 45
opot Gl. kol.
35 Zagreb
38 Benkovac
x 4 80832
372 5 21
Zagreb Gl. kol.
1
41542
23 27 6 17 3 5 47
45 Kolovac
x 4 83442
472 5 21
Dugo Selo
1
51502
50 37 6 37 3 6 12
48 Lepuri
x 8 47
15 52
21 42 9 16
Slavonski Brod
50 Buli
x 8 51
15 56
21 4610 01
Vinkovci
55 Dalmatinska Ostrovica
x 8 57
16 02
21 52
62 evrske
x 9 07
16 12
22 02
70 Kistanje
16 24
22 14
prema x 9 19Budapest
81 Radui
x 9 33 K.16 39
22 20
0 1 9 54 16 59 22 49
95 Knin
10Ne vozi
Kninnedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
224
2 Vozi Ogulin
od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
0
321
Zagreb
Glavni ikol.
3 Ne vozi
nedjeljom
blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom
premai blagdanom

10
71

Dobova
91

211
211

71
10
71

Kotoriba

1 4 34
x 5
4 47
38
x 5
4 54
40
5
x 64 59
43
03
x 64 07
46
x 64 11
49
164 14
54
6 17

4 09
5 11

5801
3000
2.
2.

5803
8000
2.
2.

Savski Marof

Croatia

Mimara

ibenik
Dobova

5823
8002
2.
2.

1 Vozi od 29.V. do 3.X.2015.


5825
5805
5807
5829
3002 8004 8006
8008
+2122 +1212
8010 do 8012
992
*158 8014
8016
Vozi od 30.V.
4.X.2015.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1. 2. R 4 Ne
1. 2.vozi
R subotom,
2.
2.nedjeljom
2. i blagdanom
1. 2. R
2.
2.
5 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI.
X
do
4.IX.2015.
V
V
V
dol5
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
Unei
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
1 23 05 1 23 05
7 34 15 20
7 34
2 43
2 1420
15 22 4 19 50
11 54
42 4 7 40
1
58
3
31
2 5 44 4 8 42
16 28 4 20 52
12 41
4 43 2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
7 00 6 7 03
5 55
4 30
6 15
15 2164
22
5 7093525 10
5 34
5 44
0919 41
6 50 2 7 06
7 26 6 7 32
6 22
4 51
6 38
16 25 4 20 49
8 39 5 11 26
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
4
4
4
3 7| 13 45 81643 4 12
16
33
14
56
23
10
55
20
55
|
x
| x
|
7 21
5 44 xx 515
6 17 x 6 29
6 59 x 7 13
7 37
7 53
54 5 58
x x| | x
x 7| 20 x 5 81850 x 13
16 406x1921x 02
02 x | 036 00
|
|
|
5
46
7
01
x
7
39
7 55
6
31
7
15
x x| | x
x 7| 25 x 5 82155 x 13
16 456x2221x 07
086 03
07 xx 15
|
|
|
|
5
49
7
05
x
7
42
7 58
6
34
7
18
|
x 7 29 x 8 59 x 13 11 x 15 12 16 49 x 21 11 x
|
|
x
|
5 53
06
7 08 x 7 21
7 45
8 02
6 37
x |
| 6
x x
| |
x25
x 7|
16 536
15 x
21x
15
33 x 5
924
03 x 13
|
|
|
x
|
x
x
|
x
|
5
27
5
56
6
09
6
28
7
11
x
7
48
8 05
6
40
7
24
x 615
x 23
29 | x
x 7| 37 x 5 93207 x 13
16 576x3321x 19
206 14
19 3
7
35
|
x
|
6
01
7
16
x
7
53
8 10
08
6
45
7
29
x 7 40 x 9 10 x 13 22 x 15 23 17 00 x 21 22 x 23 32
|
x 35 | x
|
6 02
3421x 25
7 16 x 7 30
7 54
8 11
6 46
4 23
3 7| 43 45 93313 4 13
17 0364
25 4 15 266 15
|
|
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|
|
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
|
|
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
|
|
x
| x
|
7 56
4 7 21 5 7 21
5 31
Frankfurt Frankfurt
Villach Harmica Harmica BudinKotoriba Wien Harmica
Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina

5821
B 314
2.
1. 2. R
_Y

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

od
od
km
km
Zagreb Glavni kol.
0
Vinkovci
3210 Knin
65 Perkovi
Slavonski Brod
375
00
235
Dugo Selo
0
Split
256
Zagreb Gl. kol.
43
Perkovi
00
0 Zagreb Gl. kol.
02 Perkovi
Zagreb Zap. kol.
6 Ripite
Kustoija
104
Dabar
7
Vrape Vrpolje
12 Primorsko
Gajnice Sveti Juraj
8 Primorski
16
Podsused Staj.
11
Raine
18
0
Zaprei
15
20 Mandalina
Zaprei
0
22 ibenik
17 Zaprei-Savska
prema
19 Brdovec
0
22 Savski Marof
0 Savski Marof
0
7 Dobova
prema

73
10

Perkovi
Zagreb Gl. kol.

10
73
73
212
86
212

Mimara

ibenik

Budapest
K.

2.
Harmica
8 08
8 10
8 14
8 18
3 48 48
22
x 48 51
08
26
x 48 54
10
31
x 48 57
14
38
8
18
x 48 58
58
x 10
58 03
22
08
x 58
8 06
26
45
8
31
x 10
5 09
05
38
x 14
58 12
30
x Knin
58 15
58
310
5 19
08
2 58 23
45
210
5 50
05
14 30
Knin

2.
5802

2. U
_Y
5820
XW
2.
Venezia
2
6 30
x S.L.
6 32
49
x 63 36
x 6 |40
x 6 |44
2 6 |48
30
x
32
x 6 |53
x 6 |59
36
2
x 6 |40
x 6 |44
x 6 |48
x 6 |53
2 6 |59
|
4 20
4 42
5 02

2.
5800

2.
Harmica
1
4 45
x 4 47
x 4 51
x 4 55
x 0407
59
105
410
45
x
03
47
x 04|13
x 05
416
51
1
14
x 0417
55
x 0422
59
x 0525
03
x 0 |28
10531
14
0 34
0 38
1 4 08
1 4 34

8005
2.

5802

5820

441
2.

5800

8107
2.

3001
2.

8007
2.

5824

Perkovi
Zagreb Gl. kol.
213

SKUPINE
u meunarodnom
Ako
vee skupine
putovanje prijevozu
najave pet dana prije nego to
od
barem
est
osoba
putuju
putovanje zapone, odobravajeftinije.
im se povoljnija cijena prijevoza
Visina
povlastice
iznosi
od
10%
do pet dana prije nego to
Ako
vee
skupine
putovanje
najave
u putnikim, brzim i IC-vlakovima.
70% a ovisizapone,
o zemljama
kroz koje
sepovoljnija
putuje. cijena prijevoza
putovanje
odobrava
im se
u putnikim, brzim i IC-vlakovima.

80092.

5804

Zaprei

Perkovi
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
5806
5828
2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
3003 2. 8013 2.8015 3
8017
3101
8019
3005
8021
991 do
Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom,8023
niti od 23.VI.
4.IX.2015.
2.
2.
2.
2.
2.
2. 42.Vozi od 2.
2.
2.
2.
2.
2.
31.V. do 5.X.2015.
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
5822
5824
5804
5806
5828
2 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
3 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom, niti od 23.VI. do
2.
2.
2.
2.
2.
Varadin
Harmica
Varadin
Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
4.IX.2015.
1 10 53 1 14 10 1 16 01
20 16 1 22 20
x 10 55 x 14 12 x 16 03
20 18 x 22 22 4 Vozi od 31.V. do 5.X.2015.
x 10 59 x 14 15 x 16 07
20 22 x 22 25
x 11 03 x 14 18 x 16 11
|
20 26 x
20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
12223x5 16
28 15
x 11 07 3
x 514
20 306x0722632
1022636
23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
1526
5 16
31 19
1 11
1514
1
1
166x
10 11
53 xx
10x x
20
01
x
20 34
27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
1830
34 24
186x1422641
10 16
55 xx 514
12x x5 16
22
03
x 11
20 39
30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
2137
37 31
x 11
x 514
x5 16
x1722648
2261
10 23
59 x1
15x 1
25
07
1
20 46
x
x
x
x
|
20
26
11
03
14
18
16
11
7 33
5 12
6 51
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
38 40 5
158
3 12
21 066 18 6 31 x 6 42
20 x 5 22 x 5 16
|
7 38
5 17
36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
2722x x5 17
43 45
x 13
20 11
306x2322632
11
07 xx 514
16
15 6
103
3
22
25
|
7 41
5 21
40 x 6 50
7 05 x 7 17 x 7 23
7 31
3126x 1
46 36
x 15
x5 16
20 54
346x2622636
11
11
16
19 6 06
20
23 xx 514
x 11
x
x
x
20
39
16
14
30
22
41
16
24
|
7 44
5 24
7 09 x 7 20 x 7 27
7 35
5 17
49 40 6
4090 086 29 6 44 x 6 54
16
11 x 5 35 x 1
1 20
20
11
23
|
|
5 28
3222648
47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
3837x 1
5 16
53 31 6
413
5 46
5761
49 x1514
7 49
7 08
5 31
7 15 x 7 27 x 7 34
7 42
56 40 6
116
3dol3
21 066 35 6 50 x 7 01
12
20 x 5 41 x 5 16
Knin
7 53
7 12
5 35
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
00 45 6
120
3Unei
22 116 39 6 54 4 7 05
13
25 3 5 45 3 6 17
6 17
7 23
7 51
7 38
6 16
04 36 6 25
20 546 44 7 01 4 7 11
15
23 3 5 47 1
6 37
7 48
8 16
8 03
6 17
30 40 6
4500 087 09 7 29 4 7 39
16
11 3 6 12 1
9 16
11 28
4 5 57
20
49
10 01
12 25
dol3
Knin
Unei
5822

Savski Marof

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

prema

od
km
od
ibenik
km0
2 Mandalina
04 Dobova
Raine
Marof
76 Savski
od 0
Primorski
Sveti Juraj
km
0 Savski
Marof
Primorsko
Vrpolje
10
30 Brdovec
ibenik
Dabar
12
52 Zaprei-Savska
Mandalina
Ripite
16
0
74 Zaprei
Raine
Perkovi
22
6
Primorski
Sveti Juraj
0 Zaprei
Perkovi
Staj.
11
Primorsko
Vrpolje
10
0
43 Podsused
Split
14
Dabar
12
0 Gajnice
Perkovi
Ripite
16
15
54 Vrape
Knin
0
Perkovi
22 Kustoija
18
0
375
Zagreb Glavni kol.
Zap. kol.
200 Zagreb
Perkovi
prema
0
22
43 Zagreb
Split Gl. kol.
Gl. kol.
0 Zagreb
Perkovi
54 Dugo
Knin Selo
Brodkol.
0
375 Slavonski
Zagreb Glavni
Vinkovci
prema

73
10
73

ibenik
Dobova
213

91

213

73
10
73 73

od

2.

1. 2. R
_Y
2.

2.

O95900
O95904 8002
3000 O95902
B 314
8000

2.

3002

Zaprei

2.

8004
2.

8006
2.

8008

Metkovi

1. 2. R

+212
1. 2. R
2.

+1212 8010
2.

8012

Savski Marof

Mimara

Mimara

2.

992

X
V

1. 2. R

*158

8016
2.

8014
2.

apljina
Dobova

km
V
V
2 12 40 Dugo
1 14 20dol2
0 Ploe
od 1 5 50 Beograd
Dugo Dugo
Dugo Dugo
Dugo
x 5 53 x 12 43 Selo
x 14 23
1 Stablina
km
Dugo Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
Selo
x 5 57 x 112
50 Rogotin
Vinkovci
2048 x 14 27
2 43
Banja
x
x
x
8
6
01
12
53
14
31
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
10 Komin
14 34
2 5 08
5 18
5 41
6 23 2 6 40
7 00 6 7 03
235
Dugo Selo
0 x 6 04 x 4123058 x4 43
5 55
6 15
13 Opuzen
14 40
2 5 34
5 44
6 09
6 50 2 7 06
7 26 6 7 32
0 x 6 10 x 4135103 x5 09
256
Zagreb Gl. kol.
6 22
6 38
x
x
x
160 Krvavac
6
14
13
08
14
44
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
Norinska
xx 4638
172 Kula
16 x 13
14 46 5 44 x 5 54 5 58
| 10 x5 16
|
Zagreb
Zap. kol.
| x
|
7 21
6 17 x 6 29 x
6 59 x 7 13
7 37
7 53
01
224 Metkovi
25 2 13
14 55 5 46 x |
|
| 15 1
|
Kustoija
x 4640
| x
|
5 18
6 00
6 19 x 6 31 x
7 01 x 7 15
7 39
7 55
07 Metkovi
|
|
|
Vrape .
x 4 43
| x
|
5 21
5 49 x |
6 03
6 22 x 6 34 x
7 05 x 7 18
7 42
7 58
48 Gabela
Gajnice
|
|
|
x 4 46
| x
|
5 24
5 53 x |
6 06
6 25 x 6 37 x
7 08 x 7 21
7 45
8 02
6
Struge
|
|
|
11 Podsused Staj.
| x
|
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11 x 7 24
7 48
8 05
00 x1 44 49
10
Zaprei.
7 35
|
|
15 apljina
| x
|
5 32
6 01 3 6 08 6 14
6 33 x 6 45 x
7 16 x 7 29
7 53
8 10
54
163 apljina
Zaprei
|
|
| x
|
5 33
6 02
6 15
6 34 x 6 46 x
7 16 x 7 30
7 54
8 11
prema
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
|
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19 x 7 33
7 57
8 14
|
|
19 Brdovec
| x
|
5 39
6 08
6 21
6 40 x 6 52 x
7 22 x 7 36
8 00
8 17
0
|
|
22 Savski Marof
| x
|
5 42
6 11
6 24
6 43 2 6 55 x
7 25 2 7 39
8 03
8 20
U organizaciji
H
Putnikog
prijevoza
d.o.o.
osiguran
je
prijevoz
autobusima
izmeu
Ploa
i
Metkovia
sa
zaustavljanjem
u
svim
slubenim
0 Savski Marof
|
|
x
| x
|
mjestima.
Prijevozna karta jedinstvena
je za vlak
i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim4
odredbama
Putnikog prijevoza d.o.o. 7 56
0
7 Dobova
7 21
5 31
7 21 5 H
Podlono promjenama; temeljem
potporama
u eljeznikom
prijevozu. Harmica
Frankfurt Frankfurt
Harmica Budinprema Ugovora
Kotoriba o Villach
Harmica
Kotoriba Wien Harmica
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

74
10

Ploe
Zagreb Gl. kol.

10
74
74
214
86
214

Croatia

2.

441

8005

3001

8007
2.

3003
2.

8013

6 20
6 23
6 27
6 30
6 31
6 36
6 40
6 44
6 47
6 50
6 54
7 01
7 29

2.

8015

4 6 32
x 6 35
x 6 38
x 6 41
x 6 42
x 6 47
x 6 50
x 6 54
x 6 58
x 7 01
4 7 05
4 7 11
4 7 39

2.

8017
2.

8019
2.

3005

6 51
|
|
|
|
7 08
7 12

6 46
6 49
6 52
6 55
6 56
7 01
7 05
7 09
7 12
7 15
7 19
7 23
7 48
3
x
x
x
x
x
3

7 09
7 14
7 17
7 20
7 23
7 27
7 31
7 38
8 03
11 28
12 25

urmanec Harmica Varadin

2.

3101

Zaprei

2.

991

7 11
7 14
7 17
7 20
7 22
7 27
7 31
7 35
7 39
7 42
7 46
7 51
8 16

7 33
7 38
7 41
7 44
|
7 49
7 53

Harmica Kotoriba

2.

8023

215

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2.

8021

Ploe

Zagreb Gl. kol.

2 7 04
x 7 07
x 7 10
x 7 13
x 7 14
x 7 19
x 7 23
x 7 27
x 7 31
x 7 34
2 7 38

U organizaciji H Putnikog prijevoza d.o.o. osiguran je prijevoz autobusima izmeu Metkovia i Ploa sa zaustavljanjem u svim slubenim
mjestima. Prijevoza karta jedinstvena je za vlak i autobus, a ispostavlja se prema vrijedeim tarifnim odredbama H Putnikog prijevoza d.o.o.
prema Ugovora oBudapest
Podlono promjenama; temeljem
potporama
u eljeznikom prijevozu.
K.
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
1 Ne
Ne vozi
vozi subotom,
nedjeljomnedjeljom
i blagdanom
od 25.VI. do 26.VIII.2012.
2
i blagdanom
2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom

5 58
6 03
6 06
6 09
6 13
6 16
6 20
6 25
6 50

6 07
6 10
6 14
6 17
6 18
6 23
6 26
6 29
6 32
6 35
6 39
6 44
7 09

Harmica Varadin Harmica

3 4 48
3 5 12 3 5 28
x 4 51
x 5 15 x 5 31
x 4 54
x 5 18 x 5 34
x 4 57
x 5 21 x 5 37
05 x 5 38
12 1
x6 428582 13520
x 17
5 22
14 x 5 43
17 xx 17
x6 53703x 13529
5 27
16 x 5 46
21 xx 17
x6 53906x 13531
5 31
20 x 5 49
24 xx 17
x6 54309x 13535
5 35
26 x 5 53
28 xx 17
x6 54912x 13541
5 38
29 x 5 56
31 xx 17
x6 55215x 13544
5 41
65
5619x 13548
33 3 6 00
35 x317
3
5 45
x
x
7
00
13
52
17
37 6 04
6 17 3 5 47
2 5 23
75
03502 13655
40 6 30
371
2
317
6 12
9 16
10 01

Harmica Varadin

2.

8009

Metkovi

Savski Marof

2. U
2.
2.
2.
O95901
_YO95903 O95905 O95907
XW

8107

Harmica Venezia
od
S.L.
3 49
|
0
|
0 07
|
0 10
|
0 13
0 00 16
|
1 5 10|1
0 17
x 5 19|x
0 22
x 5 21|x
0 25
x 5 25|x
0 28
x 5 31|x
0 31
x 5 34|x
0 34
x 5 384 20
x
0 0 38
x 5 424 42
x
1 4 08
1 5 455 02
1
10
4 34
prema

od

apljina

km
km
0 Dobova
apljina
163
Marof
7 Savski
apljina
.
00 Savski
Marof
Struge
34 Brdovec
Gabela
56 Zaprei-Savska
10
Metkovi .
7 Zaprei
0 Zaprei
Metkovi
Kula Norinska
Staj.
115 Podsused
Krvavac
146 Gajnice
Opuzen
159 Vrape
Komin
12 Kustoija
18
Banja Zap. kol.
14 Zagreb
20
RogotinGl. kol.
17 Zagreb
22
21 Stablina
Zagreb Gl. kol.
21 Ploe
Dugo Selo
Slavonski Brod
Vinkovci

10
74

Dobova
91

215

74
10
74

od
od

V
Beograd Dugo
Selo
120
2050
|
1 58
421
3004 4 43
4 51| 5 09
|
5 12
5 00
| | 5 16
| | 5 18
|21 28 5 21
|21 43 5 24
| | 5 27
|21 57 5 32
Ljubljana
|
5 33
|
5 36
|
5 39
|
5 42
|
5 31
Villach Harmica
Hbf

2.

1. R2. R
1. 2.
_Y

B 480 8000
B 314

1. 2.2.R

B 3000
482

Ljubljana

Opatija

5 18
5 44
3 5 49 5 54
x 5 54 5 58
x |
6 00
x |
6 03
x |
6 06
x |
6 09
3 6 08 6 14
6 15
6 18
6 21
6 24
Budinina

2 5 08
2 5 34
5 39
5 44
5 46
5 49
5 53
5 56
6 01
6 02
6 05
6 08
6 11
Harmica

2.

8004

Dugo
Selo

2.

2.

dol2
Dugo Selo

3002

8002

Zaprei

1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom


2 Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
3 Ne vozi subotom
4 Vozi od 10.VI.2012.
5 Vozi do 9.VI.2012.
6 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.

km
km
11 55
00Rijeka
Vinkovci
|
3 Krnjevo
65
Slavonski Brod
12 09
Matulji
10 Opatija
235
Dugo
Selo
0
Rukavac
13
0 ||
256
Zagreb Gl. kol.
14 Juii
0 Zagreb Gl. kol.
1 4 34
162Jurdani
Zagreb Zap. kol.
x 4| 38
| 40
184Permani
Kustoija
0 xx124433
287apjane
Vrape .
43
08apjane
Gajnice
x12450
46
|
6
Mala
Bukovica
11 Podsused Staj.
4 49
13404
00 x1
12
Bistrica .
Zaprei
15Ilirska
54
prema Ljubljana
Zaprei
17 Zaprei-Savska
19 Brdovec
0
22 Savski Marof
0 Savski Marof
0
7 Dobova
prema Kotoriba

80
10

Rijeka
Zagreb Gl. kol.

Harmica

5 41
6 09
6 13
6 17
6 19
6 22
6 25
6 28
6 33
6 34
6 37
6 40
6 43

Dugo
Selo

2.

8006

5 55
6 22
2 6 24
x 6 29
x 6 31
x 6 34
x 6 37
x 6 40
x 6 45
x 6 46
x 6 49
x 6 52
2 6 55

2.

8008

1. 2. R

+212

2 43
3 31
6 15
6 38
4 6 50
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
4 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

apjane

1. 2. R

Mimara

2 6 40
2 7 06
2 7 08
x 7 13
x 7 15
x 7 18
x 7 21
x 7 24
x 7 29
x 7 30
x 7 33
x 7 36
2 7 39

Dugo
Selo

Dugo
Selo

6 23
6 50
5 6 50 6 55
x
|
6 59
x
|
7 01
x
|
7 05
x
|
7 08
x
|
7 11
x
|
7 16
x
|
7 16
x
|
7 19
x
|
7 22
x
|
7 25
x
|
5 7 21
Frankfurt
(Main) Hbf

2.

8012

2.

+1212 8010

Savski Marof

X
V

1. 2. R

*158

Croatia

2.

2.

7 00 6 7 03
7 26 6 7 32
7 32
7 48
7 37
7 53
7 39
7 55
7 42
7 58
7 45
8 02
7 48
8 05
7 53
8 10
7 54
8 11
7 57
8 14
8 00
8 17
8 03
8 20

Dugo
Selo

8016

8014

7 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 56
Kotoriba Wien Harmica
Meidling
7 16
7 21
|
|
|
|
7 35

2.

992

Ilirska Bistrica
Dobova

10
80
80
216
86
216

Mimara

Ilirska Bistrica
8005

3001

8007

8009

apjane
apjane
3003
8013

Savski Marof

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

Rijeka
8021
8023

991

Rijeka

Zagreb Gl. kol.

217

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
B 483
_Y
XW
B 483
1. 2. R
Venezia
Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica Varadin
Harmica Kotoriba
1.
2. R
S.L.
3V
49
V
Ljubljana
|
Ljubljana
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
16
x 4 51
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23 x 6 35
6 49
x 7 07
7 14
| 50
16 50
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 52
x 7 10
7 17
| | x 4 54
|17
x 4 57
x 5 21 x 5 37
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7 13
7 20
| 04
17 04
17
7 33
5 12 x 5 22 x 5 38
5 58
6 51
x 4 58
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3 7 09 x 7 14
7 22
| 18
17 18
|
7 38
5 17 x 5 27 x 5 43
6 03
6 23 6 36 x 6 47
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
| | x 5 03
| | | x 5 06
|
7 41
5
21
6
06
x
x
x
6
26
6
40
x
7
05
x
7
31
7
17
5
31
5
46
6
50
7
23
|
| x 5 09
|
7 44
5
24
6
09
x
x
x
6
29
6
44
x
7
09
x
7
35
|
7
20
5
35
5
49
6
54
7
27
| |
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
6 32 6 47 x 6 58
7 12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
|17
42
7 49
7
08
5
31
6
16
x
x
x
x
6
35
6
50
x
7
15
x
7
42
|
7
27
5
15
5
41
5
56
7
01
7
34
17 42
| 3 5 19
7 53
7 12
5 35 3 5 45 3 6 00
6 20
6 39 6 54 4 7 05
7 19 3 7 31 2 7 38
7 46
|4 20
17
17455
6 17 3 5 47
6 25
2 5 23
6 44 7 01 4 7 11
7 23
7 51
4255
7 38
6 04
6 37 3 6 12
6 50
7 09 7 29 4 7 39
7 48
8 16
5 02 2 5 50
8 03
6 30
9 16
11 28
10 01
12 25

441

Opatija

Opatija

Ljubljana

Ljubljana

(plaanje u kunama).

217

prema
Budapest
K.
Vlakom
Vlakom uuMaarsku
Maarsku
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
-23 Vozi
60%
jeftinije
prijevozne
karte
zaza
pojedinana
povratna
od ponedjeljka
do petka osim
blagdana do 6.VII. i od 27.VIII.2012.
60%
jeftinije
prijevozne
karte
pojedinana
povratna
Ne vozi nedjeljom i blagdanom
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
putovanja
skupina
do do
29 osoba
putovanjai ipovratna
povratnaputovanja
putovanja
skupina
29 osoba
--SKUPINE
65%
jeftinije
povratne
prijevozne
karte
za
skupine
vee
65% jeftinije
povratne prijevozne
karte za skupine
vee
u meunarodnom
prijevozu
od
29
osoba
od 29
osoba
barem
est osoba putuju jeftinije.
-- pojedinana
jednosmjerna
putovanja
na na
relaciji
pojedinana
jednosmjerna
putovanja
relaciji
Visina
povlastice
iznosi od 10%
do
Zagreb - Budimpeta u 2. razredu ve od 29 eura
Zagreb
- Budimpeta
u 2.kroz
razredu
od 29 eura
70% a ovisi
o zemljama
koje ve
se putuje.
(plaanje
u kunama).

1. 2. R
od 1. Harmica
2. R
V
od 0V
Ljubljana
od Ljubljana
0 07
14
08 10
8 14
0|13
28
00 | 08 16
0 8 28
43
08 17
8 43
0|22
| 0|25
|
|
| 0|28
31
|0
9
07
0
9 0734
0 | 0|38
9
20
0
9 20
0 1
4 08
prema
1 4 34
prema

B 481

2.
B 481

Ilirska Bistrica8107

km
0 Dobova
7 Savski Marof
km0 Savski Marof
km0
Bistrica .
3 Ilirska
Brdovec
06
Bistrica .
Mala
Bukovica
5 Ilirska
Zaprei-Savska
67 Mala
Bukovica
12
apjane
.
Zaprei
120 apjane
apjane
Zaprei.
0
apjane
10
Podsused Staj.
11 Permani
10
12
Jurdani
Gajnice
14 Permani
12
Jurdani
Juii
14
Vrape
15
Juii
14
Rukavac
15
Kustoija
18 Rukavac
15
Opatija
Matulji
18
ZagrebMatulji
Zap. kol.
20
18 Opatija
Krnjevo
25
Zagreb Gl. kol.
22 Krnjevo
25
Rijeka
28
28 Rijeka
Zagreb Gl. kol.
Dugo Selo
Slavonski Brod
Vinkovci

10
80
80

Dobova
91

217

80
10
80
80

Pula

3000

B 314
8000

Pazin
8002

3002

8008

Rijeka

Lupoglav
8004 8006

Zaprei

+212

+1212Buzet
8010 8012

Savski Marof

992

Rakitovec
*158
8014
8016

Zagreb GlavniDobova
kol.

4700
4702
47062. 4708 2. 4710 2. 47122. B 1273
B 1.
1275
2.
1. 2. R 4704
2.
2.
2. R 4714
1. 2. R1 Ne2.vozi nedjeljom
2.
2.i blagdanom
1. 2. R do2.
2.
19.IV., od 4.V. do 24.VI.2015. i od
_Y
28.IX.2015.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
X
V
V 2 Ne vozi subotom, nedjeljom
Vi
blagdanom
od
Beograd Dugo
dol2
Dugo Dugo
Dugo Dugodo 23.XII.2014., od Dugo
12.I.
km
Selo Dugo Selo
Selo
Selo
Selo do 27.III.,
Selo od 7.IV. do 19.VI. iSelo
od 7.IX.2015.
od
0
Vinkovci
1 20
2 43
km
3 Ne vozi nedjeljom i blagdanom,
65
Slavonski Brod
1 58
3 31
osim
0 PulaDugo Selo
5 17 20
7 18510
4313
220514
0827 4 15 34
5 18
5 41
6 2322.VI.,
2 6 405. i 15.VIII.2015.
7 00 6 7 03
235
01 5 05 2 6 45530 9415
558 18 6101519 40
4 Ne
vozi2subotom,
nedjeljom i
2 ijana
x 17 23
x
| 22x
|6 38 |
6 09
6 50
7 26 6 7 32
0x | x |4 51 5| 09 2| 5 34| x 15 375 44
256
Zagreb Gl. kol.
6
7 06
13
29
14
36
19
49
9
24
90Galiana
x
x
x
x
x
|
x
|
7
04
15
43
5
14
17
29
blagdanom
Zagreb Gl. kol.
1 4 34
7 16
5 12
5 39 3 5 49 5 54
6 13 2 6 24 4 6 50 5 6 50 6 55 2 7 08
7 32
7 48
7 25
5 00
9528
122Vodnjan
Stajalite
x x5 41838x 7 08
x 17 33
x x 6
| 29xx | | 19x 53 |5 Ne
15 47
vozix subotom,
|
|i
Zagreb Zap.
kol.
x x5 54
7nedjeljom
21
1613 33514
4440
5 58
6 17
6 59
7 37
7 53
7 13
9530
134Vodnjan
x x5 42140x 7 10
x 17 39
x x 6
| 31xx | | 19x 55 | blagdanom
do 24.IV.,
| od 4.V.
|
| do 7 39
Kustoija
x x |15 50
1813 35514
4646
6 00
6 19
7 01 x 7 15
7 55
9537
207Jurii
x x5 42843x 7 17
x 17 46
x x 6
| 34xx | | 20x 02 | 22.VI.
|
|
|
Vrape
x x |15 57
2113 42514
4953
6 03
6 22
7 05 ixod7 28.IX.2015.
7 42
7 58
18
9539
218abrunii
x x5 43046x 7 19
x 17 48
x x 6
| 37xx | | 20x 04 |6 Vozi
Gajnice Selo
| i od 25.VI.
|
|
x x |15 59
2413 44514
5355
6 06
6 25
7 08odx 25.IV.
7 45
8 02
7 21 do 3.V.
|
|
|
|
abrunii
22
x
|
x
|
x
x
x
|
x
|
16
01
17
50
27.IX.2015.
|
|
|
11 Podsused Staj.
x 4 49
| x
| do
5 27
5 56 x |
6 09
6 28 x 6 40 x
7 11
x 7 24
7 48
8 05
9543
25
x 17 54
x x 6
| 45xx | | 20x 09 |7 Vozi
16 05
0x 15 43554x 7 24|
Zaprei
35
|
15Savienta
3x6 08
3213 49615
0100
6 14
6 33
7 16odx 25.VI.
7 53
8 10
7 29 do 730.VIII.2015.
9547
28 Smoljanci
x 5 39 x 7 28
x 17 58
x x 6
| 46xx | | 20x 13 |8 Vozi
Zaprei
|
|
3313 53615
0204 x 16 09
6 15
6 34
7 16odx 25.IV.
7 54
8 11
7 30 do 3.V. i od 31.VIII.
Kanfanar
9
51
13
58
15
09
20
18
32
x
x
x
x
x
x
7
33
18
37
18
37
16
13
5
43
18
02
|
|
17 Zaprei-Savska
| x
| do
5 36
6 05
6 18
6 37 x 6 49 x
7 19
x 7 33
7 57
8 14
27.IX.2015.
9557
36
x 5 49 x 7 39
x 18 08
x x 6
| 52xx | | 20x 24 |
Brdovec
|
|
19minj
3914 04615
0815 x 16 19
6 21
6 40
7 22 x 7 36
8 00
8 17
38
x 18 11
x 26
| 55xx | | 20x 27 |
0x 5 52 x 7 42| 10500
SavskiBrijeg
Marof
|
22Krajcar
4214 07615
1118 x 16 22
6 24
6 43
7 25 2 7 39
8 03
8 20
Petar
u
umi
10
04
14
11
15
23
20
31
410Sveti
x
x
x
x
x
x
7
47
18
48
18
48
16
26
5
56
18
15
Savski Marof
|
|
x
| x
|
Stajalite
36 7 21
467Heki
x 6 01 x 7 5
| x4 |7 21205
5231 10 09 14 16 15 28 x 16 31 x 18 20 x
0
Dobova
7 56
10 12 14 19 15 31 x 16 34 x 18 23 x
47 Heki
x 6 04 x 7 55
| x
| 20 39
prema0 x Kotoriba
Harmica
Kotoriba Wien Harmica
10 20 14Harmica
27 15 39Budin47
53 Pazin
x 16 42 x 18
19 03 20Frankfurt
8 03 Harmica
6 12 x Villach
31 x 19 03 x Frankfurt
(Main) Hbf (Main) Hbf
Meidling
Hbf
ina
Pazin
10 21 14 31 15 40 x 16 48 x 18 32 x 19 04 x 19 04 20 48
x 6 12 x 8 04
Novaki
10 26 14 36 15 45 x 16 53 x 18 37 x
57 Ne
| x
| 20 53
1
vozi nedjeljom i blagdanomx 6 17 x 8 09
Cerovlje
10 29i 14
15 48 x 16 56 x 18 40 x
60 Vozi
x 6 blagdana
| x
| 20 56
20 x 8 12
2
od ponedjeljka do petka osim
od 39
27.VIII.2012.
10 34 14
44
15 53 x 17 01 x 18 45 x
x 6 25 x 8 17do 6.VII.
| x
| 21 01
64 Borut
3
vozi
Hum
u subotom
Istri
10 41 14 51 16 00 x 17 08 x 18 52 x
x 6 32 x 8 24
| x
| 21 08
69 Ne
4
od 10.VI.2012.
0 x 6 40 2 8 32 10 49 14 59 16 08 4 17 16 5 19 00 x 19 30 x 19 30 21 16
Lupoglav
74 Vozi
50 VoziLupoglav
do 9.VI.2012.
3 6 44
11 10
21 20
16 18
6
nedjeljom i blagdanom
0 od 25.VI. do 26.VIII.2012.
3 7 22
36 Ne vozi
Rijeka
11 50
22 00
16 58
Lupoglav
10 50 15 10
x 6 44
6 19 01 x 19 31 x 19 31
77 Roko Polje
10 54 15 14
x 6 48
x 19 05 x
| x
|
82 Ro
11 01 15 21
x 6 55
x 19 12 x
| x
|
84 Nugla
11 04 15 24
x 6 58
x 19 15 x
| x
|
0 1 7 03
87 Buzet
11 09 15 29
6 19 20 x 19 46 x 19 46
0 Buzet
x 20 00 x 20 00
6 Rakitovec
7 20 23 8 20 23
prema
Divaa
Hrpelje- Ljubljana
Kozina

90
10

Zagreb Gl. kol.

10
90
90
218
86
218

Croatia

Mimara

Mimara

8107

441

Zagreb Glavni kol.


8005

3001

8007

8009

3003

Rijeka

Savski Marof

8013

8015

8017

3101

Zaprei

8019

3005

8021

8023

991

Zagreb Gl. kol.


219

SKUPINE u meunarodnom prijevozu


od barem est osoba putuju jeftinije.
Visina povlastice iznosi od 10% do
70% a ovisi o zemljama kroz koje se putuje.

2.

2. U
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
Rakitovec
Buzet
Lupoglav
Pazin
Pula
_Y
XW
1 Ne vozi subotom, nedjeljom i
4701
4703
4705
B 1272 B 1274
4707
4709
4711
4713
4715
blagdanom
od Harmica Venezia Harmica Varadin
Harmica Varadin Harmica
urmanec Harmica
Varadin
Harmica Kotoriba
2 Ne vozi subotom, nedjeljom i
km
2.
2.S.L.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
blagdanom do 23.XII.2014., od
0 Dobova
3 49
12.I. do 27.III., od 7.IV. do 19.VI. i
|
0
7 Savski Marof
od
0 Savski Marof
3 5 12 3 5 28
6 07 6 20 4 6 32
6 7.IX.2015.
46
2 7 04
7 11
| 3 4 48
0 07
3 Ne
vozi nedjeljom
od
3 Brdovec
x 5 15 x 5 31
6 10 6 23Divaa
x 6 35
6 49
x 7i blagdanom,
7 14
| x 4 51Hrpelje Ljubljana
0 10
07
km5 Zaprei-Savska
Kozina
osim
15.VIII.2015.
x 5 18 x 5 34
6 14 6 27 x 6 38
6 5222.VI., 5. i x
7 17
| x 4 54
0 13
7 10
4 Ne
vozi nedjeljom
0
5 8 35 6x 8535
0 0 16
7 Rakitovec
Zaprei
6 17 6 30 x 6 41
6 55
x 7i blagdanom
7 20 do
| x 4 57
21 x 5 37
13
0 0 17
od 4.V.
i od 7 33
6 Buzet
x 85
4212x x 8542
Zaprei
5 58
6 51 19.IV.,
6 18 6 31 x 6 42
6 56 3
x 24.VI.2015.
7 22
| x 4 58
7 09do
22 x 5 38
7 14
28.IX.2015.
0 Buzet
9 19 54|
x 95
17 26
1303
00 6 23 6 36 15
0217x x 9502
7 38
Podsused Staj.
11
x 11
x 56
7 01 x 7 14 x 7 19
7 27
0 22 2 5 18| 4x7 10
5 03
27 7
5 43
6 47
3 Nugla
x 19 59| 5 Vozi
x
|5 21x x 5| 31 xx 11
22 x 6
1306
05 6 26 6 40 16
7 41
Gajnice
14
x 01
7 05odx 25.VI.
x 30.VIII.2015.
7 31
0 25 x 5 23| x x7 15
7 17do
5 06
5 46
6 50
7 23
5 Ro
x 20 02| 6 Vozi
x
|5 24x x 5| 35 xx 11
25 x 6
1309
08 6 29 6 44 16
Vrape
7 44
15
x 04
7 09odx 25.IV.
x 3.V.
7 35
0 28 x 5 26| x x7 18
7 20do
5 09
5 49
6 54
7 27i od 31.VIII.
16
13
10
Roko
Polje
x
x
x
x
x
x
|
x
|
11
34
20
11
5
35
7
27
13
17
do
|
|
5 28 x 5 38 x 5 53
6 13
18 Kustoija
6 32 6 47 x 6 58
7 27.IX.2015.
12 x 7 23 x 7 31
7 39
| x 5 12
0 00 31
13
9 20 15
x 95
38 x 6
2031x x 9520
1316
21 6 35 6 50 16
7 49
Zagreb Zap. kol.
7 087 Vozi
x 7 27 nedjeljom
20 Lupoglav
x 11
x 17
7 15subotom,
x 7 34 i 7 42
34 2 5 39| x x7 31
5 15
41 7
5 56
7 01
0 Zagreb
RijekaGl. kol.
8 15
33
25 6 20 1614
6 00
0 0 38
7 12 blagdanom
5 35 3 5 45 310
22
39256 54
435
7 19 3 7 od
2 7 do
7 46od 7 53
4 20
31 17.I.
5 19
6 00
7 05 19 30
38 29.III.,
0 1 4 08
36
Lupoglav
8 16
32
05 6 25 1615
6 40
11.IV.
Zagreb Gl. kol.
6 17 3 5 47 11
44057 01
415
7 23 do 21.VI.
7 51 a
4 42
7 38 i od 12.IX.2015.,
5 23
6 04
7 11 20 10
Lupoglav
1
x 2
x 96
39 x 6
2137x 39621
7 32
1350
22 1715
svakodnevno
Dugo Selo
144 45
09087 29 16
418
7 48
8 16
5 02
34 5 40
8 03vozi od 20.XII.2014.
5 50
12 11
6 30
7 39 20 16
18 Hum
u Istri Brod
x 4 53
16 26
|9 16x
|
11 47 x 13 30 x 15 16
20 24
5 48 x 7 40 x
Slavonski
11 2830.III. do 6.IV.,
do 11.I.2015.,
23 Borut
x
x
16
33
x
x
x
|
x
|
5
55
11
54
20
31
4
59
15
23
7
47
13
38
Vinkovci
10 01
25
22.VI. do 12
6.IX.2015
27 Cerovlje
x 5 04
16 38
| x
|
6 00 x 7 52 x
11 59 x 13 43 x 15 28
20 36 8 Vozi subotom, nedjeljom i
30 Novaki
x 5 07
16 41
| x
|
12 02 x 13 46 x 15 31
20 39
6 03 x 7 55 x
blagdanom
0 x 5 12 Budapest
34 Pazin
16 46
6 08 x 8 00 x 9 45 x 9 45 12 07 x 13 51 x 15 36
20 44 9 Vozi od 25.IV. do 3.V. i od 25.VI.
prema
Pazin
x 5 12
16 47
20 49
6 K.
15 x 8 05 x 9 46 x 9 46 12 08 x 13 52 x 15 41
do 27.IX.2015.
40 Heki
x 5 20
16 55
| x
|
6 23 x 8 13 x
12 16 x 14 00 x 15 49
20 57
Heki
Stajalite
41
x
x
16
58
x
x
x
|
x
|
6
26
12
19
21 00
5
23
15
52
8
16
14
03
1 Ne vozi nedjeljom i blagdanom od 25.VI. do 26.VIII.2012.
SvetiodPetar
u umi do petka osim
46Vozi
x 5 blagdana
17 04
x 6.VII.
6 32do
21 05
28
05 x 10 05 12 24 x 14 12 x 15 57
8 21 ixod1027.VIII.2012.
2
ponedjeljka
Krajcar
Brijeg
49Ne
17 08
| x
|
6 36 x 8 25 x
12 28 x 14 16 x 16 01
21 09
3
vozi nedjeljom
i blagdanom x 5 32
minj
51
x
x
17
11
x
x
x
|
x
|
6
39
12
31
21 12
5
35
16
04
8
28
14
19
4 Ne vozi subotom, nedjeljom i blagdanom
55 Kanfanar
x 5 44
17 17
6 45 x 8 34 x 10 16 x 10 16 12 37 x 14 25 x 16 14
21 18
59 Smoljanci
x 5 48
17 21
| x
|
6 49 x 8 38 x
12 41 x 14 29 x 16 18
21 22
62 Savienta
x 5 52
17 25
| x
|
6 53 x 8 42 x
12 45 x 14 33 x 16 22
21 26
|
| x
|
65 abrunii
x 5 55
|
| x
| x
|
6 56 x | x
66 abrunii Selo
x 5 57
17 29
12 49 x 14 37 x 16 26
21 30
| x
|
6 58 x 8 46 x
67 Jurii
x 5 59
17 31
12 51 x 14 39 x 16 28
21 32
| x
|
7 00 x 8 48 x
74 Vodnjan
x 6 05
17 38
12 57 x 14 45 x 16 35
21 38
| x
|
7 11 x 8 54 x
75 Vodnjan Stajalite
x 6 07
17 40
12 59 x 14 47 x 16 37
21 40
| x
|
7 13 x 8 56 x
78 Galiana
x 6 11
17 44
13 03 x 14 51 x 16 41
21 44
| x
|
7 17 x 9 00 x
|
| x
|
85 ijana
x 6 17
|
| x
| x
|
7 23 x | x
0 1 6 20 7 26 4 9 08 5 10 42 6 10 42 13 11 2 14 59 1 16 49 17 52 21 52
87 Pula
prema

10
90

Dobova
91

219

90
10
90

Sretan put eli Vam H Putniki prijevoz.