CONVOCADAS PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
CONVOCATORIA MAIO:
- Prazo de matrícula do 16 ao 27 de marzo
- Realización da proba 29 de maio (horario de mañá e tarde)
CONVOCATORIA SETEMBRO:
- Prazo de matrícula 1 e 10 de xullo
- Realización da proba 9 de setembro (horario de mañá e tarde)
LUGAR DE MATRÍCULA E REALIZACIÓN DAS PROBAS:
CENTRO EPA DE OURENSE
C/ Álvarez de Sotomayor, 4 - Ourense
Teléfono: 988243834
RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a
obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións
para a súa realización.