You are on page 1of 5

Aralin 3

1. Kabisera- Sentro
2. Napipiho- Natitiyak
3. Namutla- Namuti
4. Paldo- Nakahanay
5. Nalalabi- Natitira
6. Piaster- Ang tawag pera sa ibang bansa
7. Tet- Ang bagong taon ng mga taga vietnam
8. Ivy- Gumagapang na halaman
9. Orchids- paboritong halaman ng matandang scholar
10. Pusong walang dumi- isang uri ng orchid.

Aralin 5
1.Kaulayaw-Kasama
2.Napapagal-Napapagod
3.pipis-Manipis
4.nag-aasam-Naghahangad
5.Nanghinawa-Nagsawa
6.Oyayi-awiting pampa tulog
7.pupol-Puno
8.Umaaso-Tumatahol
9.Umiingit-Umiiyak
10.Kagkag-Abala

Aralin 6
1.Dumadaloy- Umaagos
2.Nakapanlulumo- Nakakapanlambot
3.Payapain-Patahimikin
4.Nalalamangan-nahihigitan
5.Sinabuyan-Binuhusan
6.Lansihin-Lokohin
7.Labu-labo-Kaguluhan
8. Irigasyon-Patubig
9.Naulinigan- Narinig
10.Alkalde- Namumuno
Aralin 7
1.Pagtitimpi-Pagpipigil
2.Rumarahuyo-naakit
3.Alipores-Tagasunod
4.Pamimitagan- Paggalang
5.Hilahil-Problema
6.Beterano-Beterano
7.Napadpad- Napunta
8.Magtatamo- Nag-kakamit
9.Huwaran- Kagiting-giting
10.Nakagawin- Nakagisnan

Aralin 9
1.merkatil-Negosyo/hanapbuhay
2.Kultura-Paniniwala
3.magiting- Dakila
4.wawasakin- Sisirain
5.kapitalista-Namumuhunan
6.hinubog-Hinulma
7.realistiko- Makatotohanan
8.Pagtatasa- Pagtuklas
9.pagprotesta- Pagsalungat
10.pambubusabos- Pangaapi

Aralin 10
1.napopoot- Nagagalit
2.Matutunghayan- Nasasaksihan/nakikita
3.Pamiminsala- Pamimirwesyo/paninira
4.malirip- Maisip
5.supilin-Alisin/patayin
6.ahimsa- Paraannawalangkarahasan
7.atma- Kaluluwa
8.shastra- Lumangkasulatan ng hindu
9.kanibal- Kumakain ng kapwa
10.Karahasan-Kaguluhan

Aralin 12
1.Luad-Putek
2.Tugon-Sagot
3.Alasdosymedya- 12:00
4.iniitsa-Hinahagis
5.Nabalam-Naantala
6.Mahahangway-Matangkadnapayat
7.Jutka-Karawahe
8.nasusuklam-Naiinis
9.Winawasto-Itinama
10.Kinastigo-Mapagalitan
Aralin 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aralin 16
1.mabaston-mapalo
2.Bigshot-bigatin
3.Pasakit-sakit saulo
4.Parusa ng Diyos- Kamalasan
5.Magpatulo ng Pawis- pageehersisyo
6.Malungkot- walangkulaynabuhay

7.Parelak-relaks-walang ginagawa
8.nakikipag-bargain-nakikipag tawaran
9.sunodsamoda- Sunodsauso
10.Matandangkwago- Matandangmapangmata

Aralin 17
1.Binubulyawan-Sinisigawan
2.nakausad-Nakaahon
3.Lagusan-daanan
4.Kariktan-liwanag
5.nakahimlay-nakahiga
6.Nanglilimahid-nanggigitata
7.nakulimbat-nakompiska
8.Buhag-hag-Mahulo
9.Napakamisirable-nakakaawa
10.Hinihimod-dinidilaan

Aralin 18
1.Sumagupa- Sumuong
2.naasiwa3.Kamandag- Bangis
4.masasal5.banayad- malambot
6.nilalait - Hinahamak
7.Magkasanib- magkakampe
8.Nataranta -nagmamadali
9.Pinangangasiwaan- binabantayan
10.Hamon- pagsubok

Aralin 19
1.Interes-Gusto
2.postwar generation- angmgataopagkatapos ng dimaan
3.Kabuluhan4.Kabagot-bagot-nakakatamad
5.Mainam- epektibo
6.Mabubuhos-malalaglag
7.Napakapresko- napakalamig
8.nakulimbat- nakumpiska/nakuha

9.napakalaliwalas-napaka liwanag/masarapsamata
10.magkakaama-magkakakonekta