INFORMAÞII GENERALE 1A–1

CAPITOLUL 1

1A. INFORMAÞII GENERALE
CARACTERISTICI VEHICUL .......................................................................................................... 1A – 2
IDENTIFICAREA VEHICULULUI .................................................................................................... 1A – 5
CUPLURI DE STRÂNGERE UZUALE ........................................................................................... 1A – 8
PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU RIDICAREA VEHICULULUI ..................................................... 1A – 9
PRECAUÞII ..................................................................................................................................... 1A – 11
INSPECÞIA ÎNAINTE DE VÂNZARE ........................................................................................... 1A – 13

1A–2 INFORMAÞII GENERALE

CARACTERISTICI VEHICUL (NUMAI PENTRU BENZINÃ FÃRÃ PLUMB)
Caracteristica

Valoare

1. Dimensiuni
Lungime
Lãþime
Înãlþime
Ampatament
Ecartament, Faþã
Spate
Garda la sol minimã

Supape,
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

3340
1400
1395
2335
1220
1200
160

2. Mase
La gol
Încãrcat

Joc termic,

ADSA – 12°
ÎÎSA – 36°
ADSE – 46°
Evacuare
ÎÎSE – 10°
la rece(mm) admisie 0,15±0,02
evacuare0,20±0,02
la cald(mm) admisie 0,25±0,02
evacuare0,30±0,02
Admisie

6. Sistemul de alimentare
(kg)
(kg)

635
1010

3. Performanþe
Viteza maximã
(km/h)
Panta maximã
(tanθ)
Razã de bracare minimã
(m)

143
0,382
4,4

4. Motor
Tip motor
Alezaj x Cursã
(mm)
Nr. cilindri
Capacitate cilindricã
(cc)
Raport de comprimare
Putere maximã
(cp/rpm)
Cuplu maxim
(daNm/rpm)

F8C, benzinã f. Pb
(BRAZILIA : gasohol)
68,5 x 72,0
3 Cilindri
796
9,3
41/5500
6,0/2500

5. Sistemul de aprindere
Tip
Avans iniþial (°RAC faþã de p.m.i./
rpm)
Ordine de aprindere
Tip bujii

Valoare

Caracteristica

Integralã
8°/950rpm
(general)
4°/950rpm
(BRAZILIA, CHILE)
1–3–2
RNIIYC–4

Carburator
Pompa de benzinã
Filtrul de benzinã
Capacitate rezervor

(L)

Dublu corp inversat
Tip diafragmã
Cartuº filtrant
30

7. Sistemul de ungere
Tip
Pompa de ulei
Filtrul de ulei
Capacitate ulei
(cu filtru)

(L)

Mixt
Trohoidã
Cartuº filtrant
2,5
(2,7)

8. Sistemul de rãcire
Tip
Pompã
Termostat
Capacitate circuit

(L)

Cu lichid
Axialã
Cu cearã
4

INFORMAÞII GENERALE 1A–3

CARACTERISTICI VEHICUL (NUMAI PENTRU BENZINÃ CU PLUMB)
Caracteristica

Valoare

1. Dimensiuni

Joc termic,

Lungime
Lãþime
Înãlþime
Ampatament
Ecartament, Faþã
Spate
Garda la sol minimã

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

3340
1400
1395
2335
1220
1200
160

(kg)
(kg)

635
1010

2. Mase
La gol
Încãrcat
3. Performanþe
Viteza maximã
(km/h)
Panta maximã
(tanθ)
Razã de bracare minimã
(m)

143
0,382
4,4

4. Motor

Valoare

Caracteristica

la rece(mm) admisie 0,15±0,02
evacuare0,20±0,02
la cald(mm) admisie 0,25±0,02
evacuare0,30±0,02

6. Sistemul de alimentare
Carburator
Pompa de benzinã
Filtrul de benzinã
Capacitate rezervor

(L)

Dublu corp inversat
Tip diafragmã
Cartuº filtrant
30

7. Sistemul de ungere
Tip
Pompa de ulei
Filtrul de ulei
Capacitate ulei
(cu filtru)

(L)

Mixt
Trohoidã
Cartuº filtrant
2,5
(2,7)

8. Sistemul de rãcire

F8C, benzinã cu Pb
Tip motor
68,5 x 72,0
Alezaj x Cursã
(mm)
3 Cilindri
Nr. cilindri
796
Capacitate cilindricã
(cc)
9,3
Raport de comprimare
41/5500
Putere maximã
(cp/rpm)
Cuplu maxim
(daNm/rpm)
6,0/2500
5. Sistemul de aprindere
Tip
Avans iniþial (°RAC faþã de p.m.i./
rpm)
Ordine de aprindere
Tip bujii
Supape,
Admisie
Evacuare

Integralã
8°/950rpm
1–3–2
RNIIYC–4
ADSA – 12°
ÎÎSA – 36°
ADSE – 46°
ÎÎSE – 10°

Tip
Pompã
Termostat
Capacitate circuit

(L)

Cu lichid
Axialã
Cu cearã
4

1A–4 INFORMAÞII GENERALE
Caracteristica
9. Transmisie
Treapta I
Treapta a II-a
Treapta a III-a
Treapta a IV-a
Treapta a V-a
Mers înapoi

Valoare
C.V. 4

C.V. 5

3,818
2,210
1,423
0,971

3,818
2,210
1,423
0,971
0,837
3,583

3,583

10. Ambreiaj

Caracteristica

Standard

14. Suspensii
Faþã
Spate
Amortizoare
Arcuri
Stabilizare, Faþã
Spate

McPherson
Cu braþe trase
Cu gaz
Elicoidale
Barã de torsiune
Barã transversalã

15. Sistemul electric

Tip
Dimensiuni

(mm)

Monodisc uscat cu
arc diafragmã
170x110x3,2

11. Frâne

Baterie
Alternator
Demaror

(V-AH)
(V-A)
(kW)

12–28
12–50
0,8

16. Pneuri
Faþã
Spate

cu disc
cu tambur

12. Punþi
Tip punte faþã
Tip punte spate

Articulatã
Punte semirigidã

13. Sistemul de direcþie
Tip
Unghi de bracare,

Interior(°)
Exterior(°)
Diametrul volanului
(mm)
Convergenþa
(mm)
Unghiul de cãdre
(°)
Unghiul de fugã
(°)
Unghi pivot (transv.)
(°)

Cu cremalierã
42°
35°
365
1±2
30'±1
3°35'±1°
12,5°

Faþã
Spate

135 SR 12
(155/70 R 12)
135 SR 12
(155/70 R 12)

INFORMAÞII GENERALE 1A–5

IDENTIFICAREA VEHICULULUI
Numãrul ºasiului

Plãcuþa de identificare a vehiculului

Centrul tablierului de bord,
în compartimentul motor

Partea dreaptã a tablierului de
bord, în compartimentul motor

KL Y3S11 BBMC 000001

FIG. 1A – 1
Numãrul de identificare al motorului este localizat ca în figura de
mai jos.
F8C – 000001 În partea inferioarã a blocului motor
SPATE

FAÞÃ

FIG. 1A – 3

FIG. 1A – 2

1A–6 INFORMAÞII GENERALE

Elemente de fixare
Majoritatea ºuruburilor ºi piuliþelor utilizate la acest
vehicul sunt de tip metric. La înlocuirea unui ºurub sau
a unei piuliþe este foarte important sã fie respectate
diametrul, pasul ºi rezistenþa.

Identificarea rezistenþei elementelor de fixare
Cele mai utilizate clase de rezistenþã pentru filetele
metrice sunt 4T ºi 7T, iar clasa este marcatã pe capul
fiecãrui ºurub. Unele piuliþe metrice au specificaþia de
rezistenþã marcatã pe faþã. În fig. 1A – 4 sunt arãtate
diferitele moduri de marcare a rezistenþei.
La înlocuirea ºuruburilor ºi piuliþelor metrice trebuie
utilizate elemente cu aceeaºi rezistenþã sau cu rezistenþã
mai mare (acelaºi numãr marcat, sau mai mare).
Cu câteva excepþii, pasul filetelor este aºa cum este
specificat în tabelul de mai jos.

ATENÞIE
Filetele standard utilizate la acest vehicul sunt
filete cu trecere pânã la diametrul nominal M8 ºi
filete cu ieºire de la M10 în sus.
În tabel, relaþia între diametrul nominal ºi pas
este redatã în funcþie de felul filetului (cu trecere
sau cu ieºire). La înlocuirea unui ºurub sau
piuliþe trebuie þinut cont ºi de pas la filetele cu
acelaºi diametru nominal.

Filete metrice cu
trecere

Filete metrice cu
ieºire

Diametru

Pas

Diametru

Pas

nominal

(mm)

nominal

(mm)

M1,6
M2

0,35
0,4

M2,2
M2,5

0,45
0,45

M3 x 0,5
M3,5

0,45
0,6

M4 x 0,7
M4,5

0,7
0,75

M5 x 0,8
M6

0,8
1

M7
M8

1
1,25

M8 x 1

M10
M12

1,5
1,75

M10 x 1,25
M12 x 1,25

1,25
1,25

M14
M16

2
2

M14 x 1,5
M16 x 1,5

1,5
1,5

M18
M20

2,5
2,5

M18 x 1,5
M20 x 1,5

1,5
1,5

M22
M24

2,5
3

M22 x 1,5
M24 x 2

1,5
2

M27
M30

3
3,5

M27 x 2
M30 x 2

2
2

M33
M36

3,5
4

M33 x 2
M36 x 3

2
2

M39

4

M39 x 3

2

1

FIG. 1A – 4 MARCAREA REZISTENÞEI ªURUBURILOR .INFORMAÞII GENERALE 1A–7 NUMÃR DE IDENTIFICARE A REZISTENÞEI ªURUBURI METRICE – NUMÃRUL CORESPUNDE CLASEI DE REZISTENÞà A ªURUBULUI REZISTENÞA – CU CÂT NUMÃRUL ESTE MAI MARE ºI REZISTENÞA ESTE MAI MARE.

1A–8 INFORMAÞII GENERALE CUPLURI UZUALE DE STRÂNGERE Fiecare ºurub trebuie strâns cu cuplul specificat în capitolul respectiv. cuplul de strângere trebuie sã fie cu 10% mai mare decât cel specificat în tabelul de mai jos.00 – 28. Dacã nu este furnizatã o specificaþie.00 20.50 7. Duritate Diametru ºurub (mm) Cuplu (kgfm) ªuruburi convenþionale 4T Cuplu (kgfm) ªuruburi 7T 4 0.20 8 1. • Valorile din tabelul de mai jos sunt valabile numai pentru ºuruburile ºi piuliþele din metal ºi aliaj uºor. 1A – 5 TABEL CUPLURI DE STRÂNGERE .00 FIG.00 17. se utilizeazã valorile de cupluri de strângere din tabelul de mai jos. se va strânge cu cuplul specificat pentru filetul original.00 – 6.40 – 0.00 – 25.00 16 8.00 – 8.10 – 0.50 – 5.80 – 1.00 12 3.00 – 1.15 – 0.30 – 0.20 – 3. Dacã se utilizeazã un ºurub cu duritate mai mare decât a celui original.20 0.40 0.00 – 16.00 – 10.30 5 0.20 – 0.70 0.00 18 13.80 – 2.00 11.00 – 13.50 4.80 10 2.00 – 19.60 6 0.60 1.00 14 5. ATENÞIE • Pentru ºuruburile ºi piuliþele cu guler.

1A – 6.  În Fig. 1A – 8 este indicat modul de sprijin la ridicarea cu ajutorul unui elevator. ATENÞIE Puneþi cale de blocare la roþile rãmase pe podea. 2 5 4 PUNCT DE RIDICARE FAÞà PUNCT DE RIDICARE SPATE PNEU STÂNGA FAÞà PNEU STÂNGA SPATE BRAÞ SUSPENSIE FIG. 1A – 7 ºi Fig. • Înainte de a pune tampoanele sub vehicul. iar în Fig. Dacã vehiculul este ridicat unilateral din faþã sau din spate. 3. 5. se pun tampoane în poziþiile indicate (la fel pentru partea stângã ºi partea dreapta) ºi se ridicã vehiculul pânã toate cele patru roþi sunt ridicate de pe podea. 4. ATENÞIE • Când se utilizeazã elevatoare. • Aveþi grijã sã blocaþi elevatorul dupã ce aþi ridicat vehiculul. 1A – 6 PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU RIDICAREA VEHICULULUI Pentru ridicarea vehiculului acesta trebuie sprijinit în punctele indicate cu sãgeþi ca în Fig. 2. 1A – 9 ºi 1A – 10 este indicat modul de sprijin pentru un cric hidraulic de garaj. . trebuie þinut cont de echilibrul vehiculului pe parcursul operaþiilor de service. el trebuie asigurat pentru a nu se miºca în mod neaºteptat. Echilibrul vehiculului se poate schimba în funcþie de piesele ce sunt demontate.INFORMAÞII GENERALE 1A–9 PUNCTE DE SPRIJIN PENTRU RIDICAREA VEHICULULUI 1 3 1.

1A–10 INFORMAÞII GENERALE Modul de sprijin când se utilizeazã elevatorul FIG. 1A – 8 MODUL DE SPRIJIN PENTRU SPATE Modul de sprijin când se utilizeazã un cric hidraulic FIG. 1A – 10 MODUL DE SPRIJIN PENTRU SPATE . 1A – 7 MODUL DE SPRIJIN PENTRU FAÞà FIG. 1A – 9 MODUL DE SPRIJIN PENTRU FAÞà FIG.

D. se introduce tija aparatului dinspre partea de intrare a firelor. PIESà ÎN MIºCARE DE ROTAÞIE . când operaþiile efectuate o necesitã. 4. Ungerea Pentru ungere se utilizeazã numai lubrifianþii recomandaþi de câte ori este necesar. prindeþi-le de aºa naturã sã nu intre în contact cu piese în miºcare de rotaþie. • Când se verificã conectorii cu ajutorul unui aparat de mãsurã. Protecþia vehiculului Întotdeauna utilizaþi apãrãtoare pentru aripi ºi pentru scaune pentru a feri pãrþile vopsite ºi tapiþeria de murdãrie. • Cablejele trebuie sã fie prinse corect. Nu utilizaþi alte scule când este nevoie de S. Utilizaþi întotdeauna S. pentru a evita deteriorãrile. Utilizarea cricului Când se ridicã vehiculul cu cricul.V.V. Sistemul electric • La deconectarea conectorilor þineþi de elementul de blocare al conectorului. S. TIJA APARATULUI DE MÃSURà • La pozarea cablajelor.INFORMAÞII GENERALE 1A–11 PRECAUÞII 1. cu piese care vibreazã sau cu piese încinse. cricul trebuie instalat în poziþia corespunzãtoare ºi vehiculul trebuie asigurat.V. La conectare împingeþi conectorul pânã este complet asigurat. APÃRÃTOARE PENTRU ARIPà 2.D. 3.D. 5.

Toate componentele demontate trebuie aranjate cu grijã pentru a nu fi pierdute sau deteriorate ºi trebuie curãþate ºi unse corespunzãtor. în ordinea ºi cu cuplul specificate. acestea trebuie sã þinã cont de mãsurile de siguranþã pentru a evita accidentãrile. 11. Atunci când douã sau mai multe persoane lucreazã împreunã. ªuruburile ºi piuliþele trebuie strânse conform specificaþiilor de strângere. 12. Trebuie manevrate cu atenþie lichidele cum sunt acidul pentru baterie sau lichidul de frânã. 10. Dupã reasamblare verificaþi funcþionarea pieselor pentru a preveni reapariþia defectului. dupã ce au fost demontate. Se înlocuiesc garniturile. deoarece acestea pot provoca rãniri sau deteriorãri ale pieselor. 8. vehiculul trebuie curãþat pentru a feri piesele demontate de murdãrie. Înainte de efectuarea operaþiilor de întreþinere. O-ringurile ºi ºtifturile cu unele noi. 9. 7.1A–12 INFORMAÞII GENERALE 6. . la reinstalare.

• Cursa liberã la pedala de frânã ºi distanþa pânã la podea când pedala este complet apãsatã. • Funcþionarea ºtergãtoarelor ºi nivelul lichidului de spãlare a parbrizului. • Nivelul uleiului ºi dacã existã pierderi la motor. • Funcþionarea sistemului de lumini. • Starea bateriei. • ªuruburile de la roþi ºi de la punte dacã sunt slãbite. dacã sunt corect instalate. • Nivelul uleiului ºi dacã existã pierderi la transmisie. a claxonului ºi a sistemului de iluminare a bordului. • Nivelul lichidului de frânã. • Instalarea numãrului de înmatriculare. • Cureaua de transmisie dacã este slãbitã sau deterioratã. • Dacã existã documentele însoþitoare ale maºinii cum ar fi manualul de utilizare. • Cursa liberã a pedalei de ambreiaj ºi distanþa pânã la podea când pedala este complet apãsatã. dacã sunt deteriorate ºi dacã existã pierderi. jocul. trebuie fãcutã o inspecþie foarte atentã înainte de vânzare. • Funcþionarea levierului de schimbare a vitezelor. • Nivelul lichidului de rãcire ºi dacã existã pierderi. – Lista verificãrilor efectuate pentru inspecþie – • Funcþionarea direcþiei. Totuºi. • Funcþionarea încuietoarelor de la uºi. • Dacã existã pierderi de benzinã. . • Starea conductelor ºi furtunurilor sistemului de frânare. • Jocul la levierul frânei de parcare. • Dacã existã deteriorãri ale caroseriei sau ale finiþiei interioare. ghidul de service ºi celelalte. datoritã multiplelor etape de transport.INFORMAÞII GENERALE 1A–13 INSPECÞIA ÎNAINTE DE VÂNZARE Vehiculul este verificat cu minuþiozitate la fabricã înainte de livrare. • Funcþionarea glisierelor scaunelor.

1A–14 INFORMAÞII GENERALE PAGINà GOALà .

........................................................................... CARACTERISTICI TEHNICE MOTORUL ....INFORMAÞII GENERALE 1B–1 (CARACTERISTICI TEHNICE) 1B............................................ 1B – 5 ................................................................................................................................ 1B – 2 SISTEMUL DE ALIMENTARE .................................................................................... 1B – 5 ROÞILE ................................................................................................................................................... 1B – 3 TRANSMISIA ................................................................................................................................................................................. 1B – 4 SISTEMUL ELECTRIC .......................... 1B – 3 SISTEMUL DE UNGERE .................................................................................................... 1B – 4 DIRECÞIA ..................................................................................................................................................... 1B – 4 SISTEMUL DE FRÂNARE .......................... 1B – 3 SISTEMUL DE RÃCIRE ................................................................................................................................................

005~0.5 – 400 Presiunea de compresie (kgf/cm2 .925 44.05 68.570 69.825~43.15 La rece AD 0.46~1.45 Lungime arc liber(mm) Arc supapã Abatere de la ortogonalitate (mm) Jocul între culbutor ºi ax 0. dupã încãlzire 0.050~0.091 (mm) Abatere de la planeitate bloc motor (mm) Alezaj (mm) 68.10 5.09 53.775 43.450~5.020~0.500~5.900~43.725 43.000 Numãrãtoarea începe de la fulie Numãrãtoarea începe de la fulie Se mãsoarã în 8 locuri ºi se face media.625~43.0% CO Gaze de evacuare Sub 400 ppm HC Abatere de la planeitate chiulasã Abatere de la planeitate zonã galerie 1.07 0.14 EV 43.5±1.25 La cald 0.516 1 43.575 43.425~43.4 0.525 43.062 EV 14.30 La cald 950±50 Turaþia de mers în gol (rpm) 1.480 AD (mm) 5.450 1 43.700~43.512 AD (mm) 5. dupã încãlzire 10 min.650 2 Diametre paliere 43.66 EV Scaun contact AD=60.4 2.0 – 400 Observaþii Când se aplicã 10kgf în centrul curelei 10 min.00 36.13 AD Înãlþime camã (mm) 36.10 36.125 – 0.975 – 43.tijã (mm) AD 0.500~43.047 Joc ghid .54 0.850 3 arbore cu came (mm) 44.035~0.375 43.716 2 Diametre lagãre (mm) 43.0 Lungime cap ghid supapã (mm) 54.54 5. .20 Jocul la supape (mm) La rece EV 0.15 0.00 43.512 EV Diametru tijã supapã 5.025~44.520 Cilindrii Limita de realezare (mm) Limitã 10.465~5.06 0.66 AD Lungime 1. EV=75 supapã Unghiuri (°) 45 15 Diametru ghid supapã 5.500~5.04 (mm) Vibraþii arbore cu came (mm) 36.116 4 – 5 Joc ungere arbore cu came 0.050 4 – 5 43.0 Diferenþa de presiune de compresie (kgf/cm2) 7~9 Sãgeata curelei de transmisie Nouã 7~11 (mm) Veche 0.465 EV 0.1B–2 INFORMAÞII GENERALE (CARACTERISTICI TEHNICE) MOTORUL Chiulasã Standard Caracteristicã 12.46~1.15 0.916 3 44.100~44.500~68.rpm) Mai puþin de 1.

030 Segment nr.1~0.020~0.020~0.2 Caracteristicã Presiunea lichidului (kgf/cm2) Temp.030 Segment nr.03 La 100mm Se roteºte un tur ºi se considerã 1/2 din valoarea cititã 0.40 SISTEMUL DE ALIMENTARE Limitã Observaþii (mm) Standard 17.995~16.31 Limitã Observaþii 0.065 0.025~0.06~0.014 (Ø) Diametru exterior bolþ 15.060 Segment nr. 2 0.7 0.10 0. ºi max.006~16.040 0.75~1. 1 0.11~0.10 0.000 0. de pornire a ventilatorului (°C) Temp.INFORMAÞII GENERALE 1B–3 (CARACTERISTICI TEHNICE) Bielã Arbore cotit Segmenþi Piston Standard 68.5~2000 2. de început de funcþionare (°C) Temp.465 (mm) 0.00 37.05 93 82 95 Limitã Observaþii Standard 2.040 (mm) Vibraþii (mm) Caracteristicã Diametru piston Joc piston-cilindru Fanta segment (mm) Jocul în canal (mm) Uzurã parþialã maneton Diametru palier Diametru maneton Joc de ungere la cuzinet Joc axial (mm) (mm) (mm) (mm) 43.35 0.0 1.05 0.10~0.02 0.045 (mm) 0. de deschidere completã (°C) Standard 0.060 Segment nr.000 (Ø) Sãgeata (mm) Torsiune (mm) Joc axial la capãtul bielei 0.2 (mm) Jocul de ungere la cuzineþi 0.065 0.10 0.982~44.5 2.10 Segment ungere Diametru interior bosaj piston 16.465~68.7 0. pe jojã (L) Calitatea uleiului Intervalul de schimbare a uleiului Intervalul de schimbare a filtrului 3.10 0.982~38.0 SF/CC 10W–30 La 10000km La 10000km . 2 0.7 Limitã Observaþii Caracteristicã Distanþa de reglaj a plutitorului SISTEMUL DE RÃCIRE Radiator Termostat SISTEMUL DE UNGERE Ulei motor Caracteristicã Presiunea de ulei (kgf/cm2) La înlocuire Cantitatea La înlocuire împreunã de ulei(L) cu filtrul La demontare Cantitatea de ulei diferenþã între indicaþiile min. 1 0.020~0.15~0.020~0.

6 9.2 Trepte 3. 0.15 Observaþii Mãsuratã la periferie 0.2 SISTEMUL DE FRÂNARE Pedalã Caracteristcã Cursa liberã Distanþa de la podea Cilindru principal Diametru (mm) Diametru camerã etrier Frâna cu Grosime plãcuþe disc (Faþã) Grosime disc Bãtaie lateralã Diametru cilindru roatã Frâna cu Diametru tambur tambur Grosime plãcuþe (Spate) Joc tambur .1B–4 INFORMAÞII GENERALE (CARACTERISTICI TEHNICE) Cutie de viteze Ambreiaj TRANSMISIA Caracteristicã Pedalã (mm) Cursã liberã Distanþa de la podea (mm) (mm) Grosime Disc Cursa liberã de rotaþie (mm) (mm) Înãlþime cap nit Planeitate placã de presiune (mm) Calitate ulei Cantitate ulei (L) Joc pinion .0 Sub 0.0 0.5 (mm) Standard 20~30 Peste 60 7.5 0.3 0.3 0.furcã (mm) Grosime capete furci (mm) Trepte 1.1) 1.8 1.6 8.5 8.5 3–8 180 4.46 180 4.6 10.8 Limitã 1.9 Sub 0.1 9.5±1.2 9.0 8. 4 Treapta 5 Joc manºon balador .05 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 48.0 (2.plãcuþe Dinþi Frânã Diametru tambur de parcare Grosime plãcuþe Joc tambur .2~0.0 8.inel sincronizator (mm) Adâncime caneluri Treapta 1 sincroane (mm) Trepte 2.5 0~30 8~13 Limitã Observaþii .plãcuþe (mm) (mm) Standard 1~8 Peste 75 Limitã Observaþii Apãsatã cu 30kgf 19. 3.0 10.4.03 75W/85 2.0 17.0 9.15 Mãsuratã de la periferie Geometrie roþi faþã SISTEMUL DE DIRECÞIE Caracteristicã Paralelism Cãdere Fugã Unghi de bracare (mm) (°) (°) Interior Exterior Abatere de la direcþia de mers (m/km) Joc volan (mm) Cuplu necesar rotire pinion casetã (kgfcm) Standard 1±2 30'±1° 3°35'±1° 40° 35° int.1 7.4 0.7 7.5 8.

8 mm 0. grade/rpm) 1800 rpm Centrifugal 3000 rpm 4500 rpm – 80 mmHg Vacuumatic – 154 mmHg – 250 mmHg Rezistenþã fiºe bujii (kΩ/m) Rezistenþã primar bobinã de aprindere (Ω) Rezistenþã secundar bobinã de aprindere Greutate specificã electrolit (temp.25~0.8 10~12 1000±50 Observaþii 25°C.280 35 0.35 Sub 2.1kΩ 1.8 2.8kgf/cm2 Observaþii Se mãsoarã de la periferie .2 12.5° 16.8~3.5 Limitã 135SR12 1.4° 16° 10~22 1.5° 0° 8.35 1–3–2 8±1/950 8° 15. BPR5EY-II 1. 20°C) Capacitate (Ah) Putere demaror (kW) Rezistenþã rotor (Ω) Tensiune reglatã (V) Sãgeatã curea compresor (mm) Turaþie ralanti cu A/C pornit (rpm) Avans Sistem aprindere Cu plumb Tip Distanþa Limitã Standard RNIIYC-4.1 mm RNIIYC. 10A ROÞILE Jantã Caracteristicã Joc axial rulment Vibraþie Pneu Dimensiuni Presiune Faþã (mm) Spate (mm) Faþã Spate Faþã (kgf/cm2) Spate Standard 0~0.0 14. BPR5E 0.7 ~ 0.INFORMAÞII GENERALE 1B–5 (CARACTERISTICI TEHNICE) SISTEMUL ELECTRIC Caracteristicã Bujii Fãrã plumb Baterie Alternator Aer condiþionat Tip Distanþa (mm) Întrefier distribuitor Ordinea de aprindere Avans la aprindere (°RAC.35 0~0.0 ~ 1.2–14.

........................ 2A – 6 Rezistor suflantã ..................................................................... 2A – 3 DIAGNOSTICARE ................................................................................................................................................. VENTILAÞIE DESCRIERE GENERALà ................................................................ 2A – 2 Comenzile sistemului de încãlzire . 2A – 6 Unitate climatizare .......................... 2A – 3 Circuitul de ventilaþie ................................................................................................................................................................... 2A – 6 Comutator motor suflantã ...................................................................................................................................................................... 2A – 9 ......................................................... 2A – 5 SERVICE PE VEHICUL ...............................CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire.... 2A – 5 Motor suflantã .......... Ventilaþie) 2A–1 CAPITOLUL 2 CLIMATIZAREA ºI AERUL CONDIÞIONAT 2A................ ÎNCÃLZIRE........................................................................................................................................... 2A – 5 Schema electricã ...............................................................................................................................................................................................

a unui aerator pentru aer cald pe podea sub scaunul copilotului ºi a unor aeratoare pentru dezaburire de-a lungul parbrizului ºi în lateralele planºei de bord pentru geamurile laterale. 5 5 5 5 2 2 1 1 4 4 1. 3. Ventilaþie) DESCRIERE GENERALà Sistemul de încãlzire al acestui vehicul funcþioneazã cu apã caldã ºi poate utiliza atât aer proaspãt din exterior cât ºi aer recirculat. stânga ºi dreapta planºei bord. 4. FIG. 2A – 1 AERATOR LATERAL AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR CENTRAL AERATOR PODEA AERATOR DEZABURIRE . 2.2A–2 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. Încãlzirea ºi ventilaþia sunt asigurate prin intermediul unor aeratoare în centrul. 5.

2A – 3 CIRCUITUL DE VENTILAÞIE AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR LATERAL AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR PODEA AERATOR CENTRAL AERATOR LATERAL AER PROASPÃT DIN EXTERIOR AER RECIRCULAT FIG. 2A – 2 Temperatura aerului din interiorul autovehiculului poate fi reglatã utilizând aceastã manetã. Acþionând maneta spre stânga viteza suflantei creºte ºi în acelaºi timp ºi cantitatea de aer ce intrã în vehicul. Aerator podea Aeratoare central ºi laterale planºã bord ºi aerator podea Aeratoare central ºi laterale planºã bord FIG. A : Maneta de selectare a modului de livrare a aerului Aeratoare dezaburire parbriz ºi geamuri laterale D : Manetã de comandã a suflantei Aeratore dezaburire ºi aerator podea Cu ajutorul acestei manete se comandã viteza suflantei. Împingând maneta spre dreapta temperatura creºte. 2A – 5 .CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 2A – 4 C : Maneta de comandã a temperaturii FIG. Ventilaþie) 2A–3 COMENZILE SISTEMULUI DE ÎNCÃLZIRE B : Maneta de selectare a sursei de aer Aer recirculat Aer exterior FIG.

2A – 7 CIRCUITUL PENTRU MODUL MIXT DE LIVRARE A AERULUI AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ AERATOR LATERAL AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR PODEA AERATOR CENTRAL AERATOR LATERAL AER PROASPÃT DIN EXTERIOR AER RECIRCULAT FIG. 2A – 6 CIRCUITUL PENTRU ÎNCÃLZIRE CU AER RECIRCULAT AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ AERATOR LATERAL AERATOR PODEA AERATOR CENTRAL AERATOR LATERAL AER PROASPÃT DIN EXTERIOR AER RECIRCULAT FIG. 2A – 8 . Ventilaþie) CIRCUITUL PENTRU ÎNCÃLZIRE CU AER DIN EXTERIOR AERATOARE DEZABURIRE PARBRIZ AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR DEZABURIRE GEAM LATERAL AERATOR LATERAL AERATOR PODEA AERATOR CENTRAL AER PROASPÃT DIN EXTERIOR AERATOR LATERAL AER RECIRCULAT FIG.2A–4 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire.

Ventilaþie) 2A–5 DIAGNOSTICARE Simptom Cauza probabilã Suflanta nu funcþioneazã chiar dacã a fost comandat㠕 • • • Temperatura de ieºire nu corespunde celei reglate • • • • • Acþiune corectivã Siguranþa suflantei este arsã Rezistorul de reglare a vitezei suflantei este defect Motorul suflantei este defect Cablajul este defect • • Cablurile de comandã a încãlzirii sau timoneria de comandã defecte Voletul de aer defect Conductele de aer blocate Radiatorul de încãlzire este blocat sau are pierderi Furtunurile radiatorului de încãlzire au pierderi sau sunt blocate • Se înlocuieºte siguranþa Se verificã rezistorul ºi se înlocuieºte dacã este necesar Se înlocuieºte motorul Se repar㠕 • Se verificã starea cablurilor ºi a timoneriei Se reparã voletul Se reparã conductele Se înlocuieºte radiatorul de încãlzire Se înlocuiesc furtunurile • • • • SERVICE PE VEHICUL SCHEMA ELECTRICà 5 H M 7 6 L M R/N R/N Vd R/N R R/L A/V 2 R G/N 3 15A 4 1 1. 7. 4.CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 2. 6. 2A – 9 BATERIE LEGÃTURà FUZIBILà CONTACT CHEIE CUTIE DE SIGURANÞE COMUTATOR MOTOR SUFLANTà REZISTOR MOTOR SUFLANTà MOTOR SUFLANTà A/V: G/N: Vd: R/N: R/L: R: N: ALB/VERDE GALBEN/NEGRU VERDE DESCHIS ROZ/NEGRU ROZ/ALBASTRU ROZ NEGRU . 5. 3. FIG.

3.3 H–L 3. Se deºurubeazã ansamblul manetei de comandã. 2. se înlocuieºte rezistorul. Terminale Rezistenþa (ohmi) H–M 1. N H M 3 2 1 4 1. ATENÞIE Nu utilizaþi improvizaþii atunci când înfãºurarea rezistorului este deterioratã.2A–6 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. Se demonteazã finiþia panoului manetei de comandã a suflantei. Ventilaþie) MOTOR SUFLANTà Verificare Demontare Se mãsoarã rezistenþa între terminalele rezistorului. Înlocuiþi rezistorul cu unul similar 1. Se deconecteazã conectorul motorului ºi rezistorului de reglare. Se demonteazã panoul manetei de comandã a suflantei. 2. REZISTOR SUFLANTà Demontare Se slãbeºte ºurubul ºi se demonteazã rezistorul suflantei.0 M–L 1. 4. Montare Se efectueazã operaþiunile de la demonatare în ordine inversã. Se controleazã continuitatea între terminalele comutatorului motorului suflantei. ªURUBURI Montare FIG. FIG. Se deconecteazã terminalul de la borna „–" a bateriei. 2A – 10 Se monteazã rezistorul cu ajutorul ºurubului. 1. 5. COMUTATOR MOTOR SUFLANTà Demontare ºi verificare 1.7 1 Dacã rezistenþa mãsuratã nu corespunde valorii prescrise. 3. Se trage mânerul manetei de comandã. ATENÞIE Mãsurarea rezistenþei se face dupã ce aparatul de mãsurã a fost adus la zero. 4. Se demonteazã cele trei ºuruburi care fixeazã motorul pe unitatea de încãlzire. 3. 2. 2A – 11 ªURUB M (VITEZà MEDIE) H (VITEZà RIDICATÃ) L (VITEZà SCÃZUTÃ) L N :Negru R :Roz R/N : Roz/Negru R/L : Roz/Albastru R/N R/L R .

Reglaj A. Se trage complet levierul ºi elementul de legãturã în direcþia indicatã de sãgeata din figurã ºi apoi se asigurã cablul. 2A – 14 FIG.CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 4. 2A – 12 2. 3. Se pune maneta de comandã în poziþia de dezaburire parbriz. CABLU COMANDà MOD LIVRARE AER LEVIER COMANDà MOD LIVRARE AER UNITATE ÎNCÃLZIRE UNITATE RÃCIRE FIG. Se trage complet levierul în direcþia indicatã de sãgeata din figurã ºi apoi se asigurã cablul. 2. CABLU DE COMANDÃTEMP. 4. 3. Cablul de comandã a modului de livrare a aerului 1. 2A – 15 CABLU COMANDà AER LEGÃTURà . 1. FIG. LEVIER DE COMANDà TEMP. FIG. Cablul de comandã a temperaturii Se procedeazã în ordinea inversã a operaþiilor de la demontare. Dupã ce se asigurã cablul se verificã funcþionarea corespunzãtoare. 1. Ventilaþie) 2A–7 Montare B. Se pune maneta de comandã în poziþia de aer rece. 2. 2 3 4 4 1 2 3 1 1. 2. 2A – 13 3. Dupã ce se asigurã cablul se verificã funcþionarea corespunzãtoare. 3.

2A–8 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 3 2 1 1. Ventilaþie) C. 2A – 16 2. Cablu selectare sursã de aer 1. Se pune maneta în poziþia de recirculare a aerului din interior. 3. 2. 2A – 17 3. Se trage complet levierul în direcþia indicatã de sãgeata din figurã ºi apoi se asigurã cablul. VOLET DE AER CABLU SELECTARE SURSà DE AER LEVIER SELECTARE SURSà DE AER FIG. Dupã ce se asigurã cablul se verificã funcþionarea corespunzãtoare. . FIG.

5. 2A – 18 15 9. 2. 14. 3. 4. 7. 13. 10.CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 12. 6. Ventilaþie) 2A–9 UNITATE DE CLIMATIZARE 1 4 3 2 7 6 5 8 9 10 12 11 13 14 1. 11. 15. 8. UNITATE CLIMATIZARE SUFLANTà GARNITURà MOTOR MOTOR SUFLANTà REZISTOR SUFLANTà SUPORT REZISTOR RADIATOR ÎNCÃLZIRE VOLET DISTRIBUÞIE AER FIG. VOLET DE TEMPERATURà CARCASà UNITATE CLIMATIZARE (DREAPTA) CARCASà UNITATE CLIMATIZARE (STÂNGA) CABLU COMANDà TEMPERATURà CABLU COMANDà MOD LIVRARE AER CABLU SELECTARE SURSà DE AER ANSAMBLU LEVIER COMANDà CLIMATIZARE .

Ventilaþie) Demontare Montare 1. 2A – 20 . se demonteazã furtunurile (2) de la unitatea de climatizare. în ordine inversã. Se efectueazã operaþiile descrise la demontare. RADIATOR ÎNCÃLZIRE FIG. Se scoate radiatorul de încãlzire din unitatea de climatizare. Se slãbeºte ºurubul de golire a radiatorului ºi se goleºte lichidul de rãcire. 3. Se demonteazã planºa bord ºi piesele asociate. Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele carcasei unitãþii de climatizare.2A–10 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Încãlzire. 1 1. 2. • Se umple cu lichid de rãcire. Se decupleazã conectorii de la cablaj. Trebuie avute în vedere urmãtoarele aspecte: • Se regleazã cablurile de comandã. 2A – 19 5. 2 ªURUB DE MONTARE PIULIÞà DE MONTARE FIG. 2. 4. 1 1.

SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) Se repetã operaþia de vacuumare Se verificã dacã existã pierderi de refrigerent Se încarcã temporar sistemul pentru verificare Se verificã etanºeitatea conexiunilor Se lasã 5 minute Se opreºte vacuumarea Se începe vacuumarea VACUUMAREA SISTEMULUI ºI ÎNCÃRCAREA CU REFRIGERENT Freon R – 12 (500g) 3.CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Aer condiþionat) 2B–11 Aprox. 15 min. FURTUN DE ÎNCÃRCARE LA COMPRESOR REZERVOR DE ÎNCÃRCARE FIG. SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) 1 SE DESCHIDE SUPAPA REZERVORULUI DE ÎNCÃRCARE. 2B – 15 SE STRÂNG RACORDURILE ÎNCà PUÞIN 2. (peste 750 mmHg) Indicaþia aparatului este normalã Se strâng racordurile încã puþin SE DESCHIDE DUPà 5 MIN Se face un test de performanþã a sistemului Se face încarcarea finalã a sistemului cu refrigerent Mai mult de 15min (peste 750 mmHg) Se încarcã sistemul astfel încât manometrul sã indice 1 kgf/cm2 1. SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) 2 3 POMPA DE VACUUM (OPRITà DUPà ÎNCHIDEREA SUPAPELOR) FIG. SE STRÂNGE PIULIÞA DUPà CE S-A SCURS PUÞIN REFRIGERENT. Se închid supapele de joasã ºi înaltã presiune ale sistemului de instrumente ºi se opreºte pompa de vacuum. SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (DESCHISÃ) POMPA DE VACUUM (FUNCÞIONEAZÃ) NORMAL PIERDERI DE GAZ SE MAI STRÂNG RACORDURILE FIG. Se scoate aerul din furtunul de încãrcare înainte de încãrcarea cu refrigerent. 4. Se verificã etanºeitatea dupã aproximativ 5 minute. 2B – 13 VACUMAREA FIG. 2B – 16 AERISIREA FURTUNULUI DE ÎNCÃRCARE . 2B – 14 OPRIT DUPà ÎNCHIDEREA SUPAPELOR SE SLÃBEºTE PIULIÞA FURTUNULUI. Se face vacuumarea timp de 15 minute utilizând o pompã de vacuum.

2B – 17 ÎNCÃRCARE TEMPORARà 6. Se pregãteºte sistemul pentru încãrcarea finalã. Se scoate aerul din furtunul de încãrcare înainte de încãrcarea cu refrigerent. SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (DESCHISÃ) SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) SUPAPà REZERVOR DE ÎNCÃRCARE (DESCHISÃ) SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (DESCHISÃ) SUPAPà REZERVOR DE ÎNCÃRCARE (DESCHISÃ) REZERVOR DE ÎNCÃRCARE SE VERIFICà DACà EXISTà PIERDERI REZERVOR DE ÎNCÃRCARE SE FACE DUPà OPRIREA MOTORULUI A NU SE DESCHIDE SUPAPA DE JOASà PRESIUNE FIG.: RECE FIG. Se încarcã temporar sistemul cu refrigerent. 2B – 18 SE REFACE VACUUMAREA 7. Se începe încãrcarea finalã pe partea de înaltã presiune. FIG. 2B – 20 ÎNCÃRCAREA FINALà CU REFRIGERENT 9. SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) 2 3 SE SLÃBEºTE PIULIÞA FURTUNULUI. SUPAPà REZERVOR DE ÎNCÃRCARE (DESCHISÃ) REZERVOR DE ÎNCÃRCARE REZERVOR DE ÎNCÃRCARE FIG. MANOMETRUL DE PE PARTEA DE JOASà PRESIUNE INDICà 1KGF/CM2 8. 2B – 22 ÎNCÃRCAREA CU REFRIGERENT .2B–12 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Aer condiþionat) 5. SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (DESCHISÃ) SE DESCHIDE SUPAPA REZERVORULUI DE ÎNCÃRCARE. LA COMPRESOR SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) 1 FURTUN DE ÎNCÃRCARE FIG. SUPAPA DE JOASà PRESIUNE (ÎNCHISÃ) SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (DESCHISÃ) MANOMETRU ON (ATENÞIE) DACà ESTE DESCHIS.Se începe încãrcarea finalã de la partea de joasã presiune ºi se acþioneazã compresorul pânã când se încarcã 500 g de refrigerent. Se vacuumeazã mai mult de 15 minute. 2B – 21 ÎNCÃRCAREA FINALà CU REFRIGERENT 10. SE STRÂNGE PIULIÞA DUPà CE S-A SCURS PUÞIN REFRIGERENT. REZERVORUL DE ÎNCÃRCARE POATE FI DETERIORAT SE DESCHIDE DUPà 5 MIN POMPA DE VACUUM (FUNCÞIONEAZÃ) 5 UºI ÎNTRERUPÃTOR A/C: ON ÎNTRERUPÃTOR VENTILATOR: ON MANETà C-Dà TEMP. 2B – 19 AERISIREA FURTUNULUI DE ÎNCÃRCARE SUPAPA DE ÎNALTà PRESIUNE (DESCHISÃ) SE ÎNCHIDE SUPAPA DUPà CE S-AU ÎNCÃRCAT 500 G DE REFRIGERENT FIG.

2. • Trebuie utilizat refrigerentul recomandat când se adaugã refrigerent în sistem. • Cum presiunea indicatã de aparatele de mãsurã este influenþatã de temperatura mediului ambiant. Alte observaþii: • Întotdeauna trebuie utilizat refrigerent recomandat. • Când se face încãrcarea sistemului cu compresorul în stare de funcþionare. Când se încarcã sistemul cu refrigerent nou imediat dupã instalarea sistemului A/C: • Se face vacuumarea pe partea de înaltã presiune pentru cinci minute. .CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Aer condiþionat) 2B–13 11. dar este normal. • Un zgomot neobiºnuit. refrigerentul nu trebuie sã se scurgã pe partea de înaltã presiune. de aceea trebuie acordatã mare atenþie. se aude pentru câteva secunde la compresor atunci când începe sã funcþioneze imediat dupã umplerea cu refrigerent. Atenþie: Dacã se scurge o cantitate prea mare de refrigerent compresorul poate fi avariat. 3.Se verificã nivelul de încãrcare. iar apoi se face vacuumarea de pe ambele pãrþi ale sistemului (de înaltã presiune ºi de joasã presiune). dar este o situaþie normalã. Când se face reîncãrcarea sistemului: • Când se face descãrcarea sistemului. se face pe partea de joasã presiune. un „huruit". valorile citite trebuie interpretate conform graficelor de mai jos. Indicaþia manometrelor (temperatura mediului ambient mai mare de 30°C) Presiunea pe partea de înaltã presiune (kgf/cm2) Presiunea pe partea de joasã presiune (kgf/cm2) Partea de înaltã presiune: Partea de joasã presiune: 10 5 10 20 30 Temperatura mediului ambiant (°C) 12~15 kgf/cm2 2~3 kgf/cm2 20 15 10 10 20 30 Temperatura mediului ambiant (°C) FIG. • Fereastra de vizitare a receptorului uscãtor poate fi albã. (Se aude în mod special atunci când sistemul este încãrcat sau când temperatura mediului ambiant este prea scãzutã). 2B – 23 RELAÞIA ÎNTRE TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT ªI PRESIUNEA ÎN SISTEMUL A/C Precauþiuni la încãrcarea sistemului cu refrigerent 1.

MANETA DE COMANDà VENTILATOR: VITEZà MARE FIG.2B–14 CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Aer condiþionat) REGLAREA TURAÞIEI DE RALANTI CU AER CONDIÞIONAT 1. Întrerupãtor A/C: pornit. 2B – 26 TEST DE PERFORMANÞà . 2B – 25 REGLAREA ªURUBULUI DE RALANTI TESTUL DE PERFORMANÞà CONDIÞIILE TESTULUI: ÎNTRERUPÃTORUL A/C: ON. Levier comandã ventilator: vitezã mare FIG. Reglarea ºurubului de reglaj ralanti Turaþia motorului (rpm) Aerul condiþionat oprit 950 ± 50 Aerul condiþionat pornit 1100 ± 50 JOS SUS FIG. 2B – 24 RGLAREA TURAÞIEI DE RALANTI 2.

Dacã performanþele de rãcire nu sunt bune.CLIMATIZAREA ªI AERUL CONDIÞIONAT (Aer condiþionat) 2B–15 Domeniul de temperaturã la intrarea ºi ieºirea aeratorului central (Temperatura mediului ambiant 20~35°C) 40 Zo na de luc ru Temperatura la intrarea în evaporator (°C) 35 30 25 (24) 20 15 10 5 0 5 10 (12) 15 20 25 30 Temperatura la ieºirea aeratorului central (°C) Exemplu: Temperatura la intrarea evaporatorului Temperatura la ieºirea aeratorului central 24°C 12°C În acest caz. . iar situaþia este corectã. se verificã nivelul refrigerentului prin fereastra de vizitare a receptorului uscãtor. punctul obþinut este în zona de lucru cum este arãtat în figura de mai sus.

................................................................................................................................................................................................................................................ 3 – 4 Ansamblu amortizor ................. 3 – 12 SDV ............................. 3 – 11 DEZASAMBLARE ªI ASAMBLARE ......................................................................................................................................................................................................SUSPENSIE FAÞà 3–1 CAPITOLUL 3 SUSPENSIE FAÞà SUSPENSIE FAÞà DESCRIERE GENERALà ........................ 3 – 7 Bucºã braþ inferior .......................................................................... 3 – 8 Inspecþie ºi întreþinere ........................................................................................................................................ 3 – 4 Rulment roatã ........... 3 – 10 ARBORE TRANSMISIE FAÞà DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................................................ 3 – 2 SERVICE PE VEHICUL .................................................................................. 3 – 8 CUPLURI DE STRÎNGERE ............................................................................................................................................................................... 3 – 13 .............................

3. 3 – 1 SUSPENSIE FAÞà . 2. 7.3–2 SUSPENSIE FAÞà 3A. 8. SUPORT AMORTIZOR TAMPON ARC ELICOIDAL ANSAMBLU AMORTIZOR 5. BRAÞ SUSPENSIE BUCªÃ BARà STABILIZATOARE ARTICULAÞIE BARà STABILIZATOARE BARà STABILIZATOARE FIG. 4. 1 2 3 8 4 7 5 6 1. 6. SUSPENSIE FAÞà DESCRIERE GENERALà La acest vehicul se utilizeazã un sistem cu suspensie independentã cu amortizorul instalat pe braþ astfel încât rigiditatea la rulare sã fie îmbunãtãþitã.

FIG. TIP "PARALELOGRAM" TIP "BRAÞ SCURT .BRAÞ LUNG" FIG. 3 – 3 TIP McPHERSON . fuzeta. Astfel configuraþia este simplificatã ºi numãrul pieselor componente este mai mic. acest sistem de suspensie ocupã un spaþiu mai mic oferind posibilitatea creºterii spaþiului compartimentului motor. etc.SUSPENSIE FAÞà 3–3 SISTEMUL SUSPENSIE INDEPENDENTà Tip Tip cu douã braþe Tip McPherson Suspensia cu douã braþe Aceasta este alcãtuitã din braþul inferior ºi superior. Acest sistem este adoptat pe scarã largã ca suspensie faþã pentru tipurile de vehicule cu tracþiune faþã.braþ lung în funcþie de lungimea braþului inferior ºi superior. ºi este de 2 feluri : de tip paralelogram ºi de tip braþ scurt . arc elicoidal. 3 – 2 TIP CU DOUà BRAÞE Tipul McPherson Braþul superior nu mai existã dar amortizorul este fixat pe fuzetã.

Se desprinde fuzeta de ansamblul amortizor. 1 1 2 2 1. 2. 10.3–4 SUSPENSIE FAÞà SERVICE PE VEHICUL ANSAMBLU AMORTIZOR 13 14 12 11 10 9 8 7 6 1. SIGURANÞà (E-RING) ªURUBURI ªI PIULIÞE PRINDERE AMORTIZOR FIG. 3 – 6 . 11. 8. PIULIÞE AMORTIZOR ºASIU 2. 6. 3. Se demonteazã roþile faþã. 9. Se ridicã din partea faþã a vehiculului utilizând un cric. 3 – 4 ANSAMBLU AMORTIZOR Demontare 1. 7. se demonteazã piuliþele ºi ºuruburile care fixeazã ansamblul amortizor de fuzetã. SUPORT AMORTIZOR FIG. 2. 3 – 5 DEMONTARE AMORTIZOR 1. 5 3 4 1 2 FUZETA BRAÞ FAÞà AMORTIZOR ARC TAMPON LIMITARE MONTURà CURSà SUPORT SUPERIOR RULMENT SUPORT RULMENT MONTURà INFERIOARà MONTURà SUPERIOARà SUPORT AMORTIZOR SUPORT INTERIOR TAMPON FIG. 2. 4. 4. ATENÞIE ! Aveþi grijã sã nu deterioraþi racordurile de frânã. 5. Se demonteazã siguranþa (în formã de E) care fixeazã racordul de frînã. 14. 3. 13. 12.

DETERIORAT DEFORMAÞIE ZGÂRIAT ÎNDOIT SCÃPÃRI DE ULEI DETERIORAT 1 3 FIG. • În timpul comprimãrii. 2. Demontaþi piuliþa de fixare a amorizorului dupã ce aþi comprimat arcul cu ajutorul dispozitivelor speciale. 3 – 9 UNGEREA CU VASELINà . nu îndreptaþi arcul cãtre colegii de lucru. ATENÞIE ! • Demontaþi piuliþa dupã comprimarea suficientã a arcului. DISPOZITIV SPECIAL (PRESà DE ARC 09940 – 71430) ARC ANSAMBLU AMORTIZOR Asamblare Se parcurg în ordine inversã etapele de la dezasamblare. fixaþi arcul astfel încât sã nu se destindã. 3 – 8 INSPECTAREA ANSAMBLULUI AMORTIZOR 2 1. 3 – 7 COMPRIMAREA ARCULUI 1 1. FIG. Inspectaþi fiecare din piesele descrise în figura de mai jos. RULMENT AXIAL FIG.SUSPENSIE FAÞà 3–5 Dezasamblare Inspecþie 1. Atenþie la urmãtoarele : • Când montaþi rulmentul axial ºi protecþia antipraf ungeþi cu vaselinã toate suprafeþele de contact. 3. • Când utilizaþi dispozitivul special.

3 – 10 INSTALAREA PROTECÞIEI ANTIPRAF • Instalaþi arcul astfel încât sã fie bine fixat. SUPORT RULMENT FIG. SUPORT SUPERIOR ARC 2. 3 – 13 DEMONTAREA ROTULEI BIELETEI DE DIRECÞIE . Demontarea fuzetei. 4. 1. Se demonteazã piuliþa cu autoblocare. Se demonteazã etrierul. BUTUCUL ROÞII 2. 5. 1 2 2 3 1. 3 – 12 DEMONTAREA BUTUCULUI ROÞII FAÞà 6. 2. DISPOZITIV SPECIAL (PRESà ROTULE 09913–65210) FIG. 1 2 1. DISPOZITIV SPECIAL (CIOCAN CU INERÞIE 09942– 15510) FIG. Se demonteazã butucul roþii utilizând dispozitivele speciale. PROTECÞIE ANTIPRAF 2. Se slãbeºte piuliþa roþii. 3. 3 – 11 INSTALAREA ARCULUI Instalare Se parcurg în ordine inversã etapele de la dezasamblare. butucului roþii ºi a braþului inferior 1. 1 1.3–6 SUSPENSIE FAÞà • Când montaþi rulmentul axial aveþi grijã ca protecþia antipraf sã nu fie deterioratã sau poziþionatã greºit. MONTURA ARC (PLASTIC) 1 FIG. Se demonteazã rotula bieletei de direcþie utilizând dispozitivele speciale. Se monteazã cricul. DISPOZITIV SPECIAL (EXTRACTOR TAMBUR FRÂNà 09943–17910) 3.

FIG. 3 – 15 DEMONTAREA RULMENÞILOR • 3 1. RULMENTUL ROÞII • Înlocuiþi rulmentul dacã are joc. 3 – 16 PRESAREA RULMENÞILOR . 8. 1 1 2 1. Se demonteazã rotula braþului inferior. 3.SUSPENSIE FAÞà 3–7 7. ATENÞIE ! Se leagã etrierul cu ajutorul unei sârme de oþel pentru a nu deteriora furtunurile de frânã. Se demonteazã ºuruburile ºi piuliþele de pe braþ. bateþi (cu ciocanul) ºi scoateþi afarã rulmenþii exterior ºi interior. 3 – 14 PROTECÞIA FURTUNURILOR DE FRÂNà 1 1. 10. DISPOZITIV SPECIAL (PRESà DE RULMENÞI 09913–85210) FIG. 2. Se demonteazã fuzeta. presaþi rulmentul utilizând dispozitivul special. FURTUN FRÂNà SÂRMà DE OÞEL ETRIER Dupã ungerea cu vaselinã a rulmentului ºi a interiorului butucului.Se demonteazã braþul inferior împreunã cu bara stabilizatoare. Utilizând o tijã de alamã. 9. TIJà DE ALAMà FIG.

praf. 3 – 19 INSPECÞIA ARTICULAÞIEI Instalare Se parcurg în ordine inversã etapele de la dezinstalare. etc. 1 INSPECÞIE ªI ÎNTREÞINERE Rotula braþului inferior Se inspecteazã vizual burduful rotulei de crapãturi sau deteriorãri. FIG. Aveþi grijã la urmãtoarele : • Cînd montaþi garnitura pe discul de frânã. verificaþi poziþionarea corectã. BUTUC ROATà FIG. RULMENT INTERIOR 4. BRAÞ INFERIOR FIG. GARNITURà ETANºARE ULEI 5. • Când se montezã rulmentul exterior. 3 4 2 5 1. Dacã existã deteriorãri. garnitura trebuie sã fie orientatã în afarã. 1 GARNITURà 1. 3 – 17 BUTUCUL ROÞII BUCªÃ BRAÞ INFERIOR Se înlocuieºte bucºa deterioratã. DISPOZITIV SPECIAL (EXTRACTOR BUCªÃ 09943–77910) 1 FIG. DISC DE FRÂNà 2. BURDUF ROTULà 2.3–8 SUSPENSIE FAÞà ATENÞIE ! • Pentru a uºura asamblarea butucului se preseazã rulmentul ºi distanþierul pe care s-a aplicat vaselinã. funcþionarea va fi necorespunzãtoare din cauza impuritãþilor ce pot pãtrunde (nisip. DISTANÞIER 1 2 1. GARNITURà ETANºARE 3. RULMENT EXTERIOR 2. 3 – 18 EXTRACÞIE BUCªÃ 2 1. 3 – 20 DISC FRÂNà .).

DISPOZITIV SPECIAL (DISPOZITIV MONTARE BUTUC 09913–85210) FIG. 3 – 21 INSTALAREA BUTUCULUI • Piuliþa arborelui de transmisie Se strânge piuliþa arborelui de transmisie utilizând o cheie dinamometricã.SUSPENSIE FAÞà 3–9 • Se instaleazã discul ºi butucul roþii utlizând dispozitivele speciale. Cuplul piuliþei arborelui de transmisie (piuliþã cu autoblocare) (kgf•cm) 1500 – 2000 FIG. 1 1. 3 – 22 INSTALAREA PIULIÞEI ARBORELUI DE TRANSMISIE . cu cuplul specificat sau puþin inferior ºi se bate marginea piuliþei cu un dorn pentru a preveni slãbirea.

3–10 SUSPENSIE FAÞà CUPLURI DE STRÂNGERE Elemente de strâns Cupluri de strângere(kgf•cm) Piuliþe amortizor-ºasiu 180 – 280 ªuruburi ºi piuliþe prindere amortizor pe fuzetã 700 – 900 Piuliþa rotulei bieletei de direcþie 350 – 550 Piuliþa cu auto blocare a arborelui de transmisie 1500 – 2000 .

1 22 22 diametru arbore (mm) . Pe partea dinspre diferenþial se utilizeazã o articulaþie homocineticã tripodã sau cu bile cu rezistenþa la alunecare micã. PARTEA DINSPRE DIFERENÞIAL PARTEA DINPRE ROATà A TIP ARTICULAÞIE TRIPODà PARTEA DINSPRE DIFERENÞIAL PARTEA DINPRE ROATà TIP ARTICULAÞIE CU BILE FIG.1 "A" (mm) Stânga 335.5 335. ARBORELE DE TRANSMISIE FAÞà DESCRIERE GENERALà O articulaþie homocineticã este utlizatã la partea dinspre roatã a arborelui de transmisie pentru a transmite forþa de tracþiune fãrã ºocuri la schimbarea unghiului de transmisie.SUSPENSIE FAÞà 3–11 3B.0 526. 3 – 23 ARTICULAÞIA TRIPODà ªI ARTICULAÞIA CU BILE DIMENSIUNE TIP M/T A/T Lungime Dreapta 521.

3–12 SUSPENSIE FAÞà DEZASAMBLARE ºI ASAMBLARE Arborele de transmisie BURDUF RUPT BURDUF RUPT JOC LA ROTIRE JOC LA ROTIRE CANELURI UZATE ARBORE DETERIORAT CANELURI UZATE FIG. 3 – 25 DEMONTAREA CÃMêII EXTERIOARE . Dupã îndepãrtarea vaselinei ºi a siguranþei circulare. 3 – 24 DEZASAMBLARE ªI INSPECTARE ARBORE DE TRANSMISIE Dezasamblare 2. 1. • Când înlocuiþi arborele. RULMENT 3. Pentru înlocuirea burdufului se dezasambleazã articulaþia dinspre diferenþial. se scoate crucea (de la tripodã) de pe arbore. CÃMAºÃ EXTERIOARà FIG. Se demonteazã colierul ºi cãmaºa exterioarã la articulaþia dinspre diferenþial (în cazul articulaþiei cu bile se demonteazã inelul de siguranþã). SIGURANÞà CIRCULARà 1 FIG. 1 1. aveþi grijã ca burdufurile articulaþiilor sã nu fie deteriorate. 3 2 1. 3 – 26 DEMONTAREA SIGURANÞEI (ARTICULAÞIE TRIPODÃ) (În cazul articulaþiei cu bile se demonteazã cele 6 bile). ATENÞIE ! • Articulaþia dinspre roatã nu se dezasambleazã niciodatã. CRUCEA TRIPODà 2.

se monteazã articulaþia. • Se aplicã vaselinã pe articulaþia dinspre roatã sau în interiorul burdufului de cauciuc. se înlocuiesc piesele defecte ºi apoi se asambleazã corect. • Se verificã defectele înainte ºi dupã dezasamblare. Se instaleazã burduful dinspre diferenþial pe arbore. • Se fixeazã burduful pe articulaþie cu ajutorul colierului de prindere. se aplicã vaselinã pe articulaþie ºi în burduf.SUSPENSIE FAÞà 3–13 Asamblarea • Dupã umplerea cu vaselinã a burdufului. Se parcurg în ordine inversã etapele de la dezasamblare. • Dupã umplerea burdufului dinspre diferenþial cu vaselinã. Aveþi grijã la urmãtoarele : • SDV 3 1 2 09940 – 71430 Presã de arc 09913 – 85210 Dispozitiv montare butuc ºi extracþie rulmenþi 5 09943 – 77910 Extractor bucºã 09942 – 15510 Ciocan cu inerþie 6 09913 – 65210 Extractor rotulã bieletã de direcþie FIG. acesta se fixeazã cu ajutorul colierului de prindere. 3 – 27 4 09943 – 17910 Extractor tambur frânã . • Se instaleazã burduful de cauciuc pe arbore. se fixeazã cu siguranþa circularã. • Dupã montarea articulaþiei tripodã (sau articulaþiei cu bile) pe arbore. • Dupã curãþirea cãmãºii exterioare. se usucã cu aer comprimat ºi se ºterge cu o cârpã.

............................................................4 – 3 Suspensia spate.............4 – 5 CUPLURI DE STRÂNGERE ...................................................................................................................................................4 – 8 SDV ..............................................4 – 4 Inspecþie ºi întreþinere ........................4 – 8 .........................................................................................SUSPENSIE SPATE 4–1 CAPITOLUL 4 SUSPENSIE SPATE DESCRIERE GENERALà ..................................................................................4 – 2 SERVICE PE VEHICUL ............................................................................................................................................................................................... puntea spate ....................................

4. 3. 5. 4 3 1 4 2 1 5 1.4–2 SUSPENSIE SPATE DESCRIERE GENERALà Tipul suspensiei spate utilizate la acest vehicul este cu braþe trase. FIG. 2. 4 – 1 SUSPENSIA SPATE ARC SPATE AMORTIZOR BARà STABILIZATOARE TAMPON LIMITARE CURSà BRAÞ TRAS .

PIULIÞà CRENELATà 14. 6. 3. 4 – 2 ARC SPATE TAMPON LIMITARE CURSà MONTURà SUPERIOARà AMORTIZOR BARà STABILIZATOARE BRAÞ TRAS BUCºÃ 8. FIG.SUSPENSIE SPATE 4–3 SERVICE PE VEHICUL SUSPENSIA SPATE. TAMBUR FRÂNà 12. PUNTEA SPATE 450 ~ 700 5 2 8 3 450 ~ 700 1 350 ~ 550 4 7 450 ~ 700 9 10 11 700 ~ 900 12 800 ~ 1200 6 13 700 ~ 900 14 : CUPLURI DE STRÂNGERE (KGF•CM) 1. 2. DISTANÞIER 11. CAPAC ARBORE . PUNTE SPATE 9. 4. ºPLINT 13. 5. RULMENT 10. 7.

• Utilizaþi o cheie fixã platã pentru a demonta conductele de frânã. PUNTEA SPATE Demontare 1. FURTUN FRÂNà FIG. • Montaþi un dop de cauciuc la capãtul conductelor de frânã. Demontaþi bara stabilizatoare ºi coborâþi puþin elevatorul. 4 – 5 DEMONTAREA FURTUNURILOR DE FRÂNà FIG. DISPOZITIV SPECIAL (CIOCAN CU INERÞIE 09942 – 15500) 2. Se demonteazã roata spate. Se ridicã vehiculul pe elevator. 3.4–4 SUSPENSIE SPATE SUSPENSIA SPATE. 4 – 6 DEMONTAREA ªURUBULUI INFERIOR AL AMORTIZORULUI 5. . DISPOZITIV SPECIAL (EXTRACTOR TAMBUR FRÂNà 09943 – 17910) FIG. Se demonteazã tamburul frânã cu ajutorul dispozitivelor speciale. 4 – 3 POZIÞIA PE ELEVATOR 4. Se demonteazã furtunurile ºi conductele de frânã. AMORTIZOR 1 2 1. 2. Slãbiþi ºurubul inferior al amortizorului. 4 – 4 DEMONTAREA TAMBURULUI FRÂNà ºURUBUL INFERIOR AL AMORTIZORULUI FIG.

4 – 8 VERIFICARE JOC RULMENT ROATà SPATE . 4 – 9 DEMONTAREA RULMENÞILOR INSPECÞIE ºI ÎNTREÞINERE • Rulmentul roþii spate Montaþi cricul ºi verificaþi jocul axial prin miºcarea roþii în direcþie axialã. 4 – 7 DEMONTAREA BRAÞULUI TRAS 7. Extrageþi arcul ºi demontaþi braþul. FIG.35 1 1. Se demonteazã puntea spate. 0 – 0. DORN DE ALAMà FIG. Joc axial rulment (mm) La montarea rulmenþilor se aplicã suficientã vaselinã pe rulmenþi ºi pe suprafaþa interioarã a butucului roþii. 4 – 10 PRESAREA RULMENÞILOR FIG. DISPOZITIV SPECIAL (PRESà RULMENÞI 09913–85210) FIG.SUSPENSIE SPATE 4–5 Înlocuire rulment roatã spate 6. apoi se preseazã rulmenþii în butuc cu ajutorul dispozitivelor speciale. Dacã jocul este prea mare înlocuiþi rulmentul. • BRAÞ TRAS BRAÞ TRAS Se demonteazã rulmenþii interior ºi exterior utilizând un dorn de alamã.

4 – 11 POZIÞIONAREA RULMENÞILOR Instalare FIG. În acest fel arcul stã bine fixat în lãcaºuri. Atenþie la urmãtoarele : Strângeþi piuliþa punte spate la cuplul specificat. 4 – 12 MONTAREA BRAÞULUI TRAS FIG. RULMENT INTERIOR GARNITURà DISTANÞIER CAPÃTUL DESCHIS FIG. Cuplu de strângere piuliþã punte spate (kgf•cm) Braþul tras 800 – 1200 La montarea braþului ºurubul se poziþioneazã cu capãtul spre axa vehiculului.4–6 SUSPENSIE SPATE ATENÞIE ! La asamblarea rulmentului poziþionaþi corect garnitura de etanºare. 4 – 13 MONTAREA ARCULUI Piuliþa punte spate Se parcurg în ordine inversã etapele de la Dezinstalare. BRAÞ TRAS FIG. 4 – 14 STRÂNGEREA PIULIÞEI PUNTE SPATE . RULMENT EXTERIOR Arcul amortizor La montare arcul se poziþioneazã astfel încât capãtul închis sã fie deasupra capãtului deschis.

SUSPENSIE SPATE 4–7 ªplintul Asiguraþi-vã cã ambele capete ale ºplintului sunt corect îndoite peste piuliþa crenelatã. ºPLINT FIG. 4 – 15 MONTAREA ªPLINTULUI . astfel încât sã poatã fi montat capacul.

4–8 SUSPENSIE SPATE CUPLURI DE STRÂNGERE Piese strânse Cuplul de strângere (kg•cm) Bara stabilizatoare (pe caroserie) 450 – 700 Bara stabilizatoare (pe punte) 350 – 550 Amortizor (telescop) 450 – 700 Braþ tras 700 – 900 Piuliþa crenelatã 800 – 1200 SDV 1 2 09942 – 15510 Ciocan cu inerþie 09943 – 17911 Extractor tambur frânã 3 09913 – 85210 Presã rulmenþi .

................................5 – 20 Reglarea tijei de acþionare a servofrânei .........................................................................................5 – 20 SDV .............................................FRÂNE 5–1 CAPITOLUL 5 FRÂNE DESCRIERE GENERALà .......................................................................5 – 7 Supapa limitatoare de presiune ............................................ 5 – 5 Cilindrul principal .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 – 18 Cilindrul principal .................................................................................................................................................................................................................................................................................5 – 10 DEPANARE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 – 9 Ansamblu servofrânã ................5 – 21 ...............................................................5 – 17 Inspectare ......5 – 16 Frâna de parcare . 5 – 2 Etrier frânã cu disc .... 5 – 3 Frâna cu tambur ...............5 – 14 SERVICE PE VEHICUL .........................................................................................

MANETà FRÂNà PARCARE 3. CILINDRUL PRINCIPAL 2. Circuitul frânã faþã este un circuit paralel (stânga ºi dreapta) ºi circuitul frânã spate este un circuit serie (stânga ºi dreapta). în cilindrul principal se creazã presiune ºi sunt acþionate pistoanele (douã pentru faþã ºi douã pentru spate). Frâna de parcare este mecanicã cu cablu ºi acþioneazã pe roþile spate. SUPAPà LIMITATOARE DE PRESIUNE 4. Cilindrul principal lucreazã în tandem pe douã circuite separate. Între cilindrul principal ºi circuitul frânã spate este montatã o supapã limitatoare de presiune. 3 4 2 1 1. DISTRIBUITOR 5 CÃI FIG. DISTRIBUITOR 2 CÃI FIG. CILINDRU PRINCIPAL 2.5–2 FRÂNE DESCRIERE GENERALà Când pedala de frânã este apãsatã. MANETA FRÂNA PARCARE 3. Frâna faþã este cu disc iar frâna spate este cu tambur cu acþionare independentã a saboþilor. SUPAPà LIMITATOARE DE PRESIUNE 4. 5 – 2 CIRCUIT FRÂNà (TIP X) . 5 – 1 CIRCUIT FRÂNà (TIP H) 3 4 2 1 1.

Aceasta se realizeazã prin intermediul unei garnituri de cauciuc. 5 – 3 ETRIER Funcþionarea etrierului Frâna faþã este de tip cu etrier mobil cu piston. 4 3 2 5 1 1 1. 2. În acelaºi timp etrierul este deplasat datoritã presiunii de la fundul pistonului (2) astfel încât preseazã cealaltã plãcuþã de frânã pe disc. La frâna cu disc este necesarã o presiune de lucru ridicatã la pistonul roþii. 5.FRÂNE 5–3 ETRIER FRÂNà CU DISC Pe roþile din faþã sunt instalate frâne cu disc. Presiunea generatã în cilindrul principal acþioneazã asupra plãcuþei de frânã (1) dinspre piston ºi aceasta este presatã. în acest mod realizându-se presarea ambelor plãcuþe. 4. Chiar ºi o micã modificare a interstiþiului dintre disc ºi plãcuþã are o mare influenþã asupra cursei pedalei de frânã. 5 PLÃCUÞE FRÂNà PISTON DISC DE FRÂNà CAPAC ANTIPRAF SUPORT PLÃCUÞE FIG. Este necesar ca distanþa între disc ºi plãcuþe fie pãstratã tot timpul la o valoare minimã. Pentru aceasta diametrul alezajului pistonului este mare. 3. .

Astfel. indiferent de mãrimea uzurii plãcuþelor. Dacã plãcuþele de frânã se uzeazã. PISTON FÃRà PRESIUNE DE ACÞIONARE PISTON CU PRESIUNE DE ACÞIONARE FIG. La deplasarea pistonului. 5 – 5 DEFORMAREA GARNITURII DE ETANªARE . Garnitura de etanºare este puternic presatã pe piston ºi se miºcã odatã cu cilindrul (fig. 5 – 4 FUNCÞIONAREA ETRIERULUI Calibrarea interstiþiului dintre disc ºi plãcuþe Atunci când este acþionat. forþa elasticã înmagazinatã în garniturã împinge pistonul înapoi spre dreapta în poziþia iniþialã. 5 . interstiþiul dintre discul de frânã ºi plãcuþe este constant. dar cursa de revenire (cãtre dreapta) va avea aceeaºi valoare din cauza deformaþiei constante a garniturii de etanºare. garnitura de etanºare capãtã o deformaþie constantã ºi înmagazineazã energie elasticã. Atunci când pedala de frânã este eliberatã ºi dispare presiunea de acþionare. atunci cursa pistonului cãtre stânga va fi mai mare.5–4 FRÂNE C O R P ETRIERULUI U L CILINDRU CILINDRU G A R N I T U R à ETANºARE G A R N I T U R à ETANºARE DISCUL DE FRÂNà FIG. pistonul etrierului se deplaseazã cãtre stânga (în figurã).5).

3. 4. Odatã cu uzura saboþilor creºte ºi cursa pistoanelor. ANSAMBLU REGULATOR SABOÞI CILINDRU ROATà TAMBUR ARC REVENIRE FIG. 3 2 2 1 5 4 1.FRÂNE 5–5 FRÂNA CU TAMBUR Ansamblul frânã cu tambur include un sistem de autoreglare a jocului dintre saboþi ºi tambur. Acest model de frânã spate are un sistem de autoreglare (ansamblu regulator) a jocului dintre tambur ºi saboþi atunci când acesta se modificã din cauza uzurii saboþilor. 5 – 6 FRÂNà CU TAMBUR Funcþionare frânã cu tambur Atunci când pedala de frânã este apãsatã sunt acþionate cele douã pistoane ale cilindrului roatã. deci trebuie apãsat mai mult pe pedala de frânã. care împing saboþii cãtre exterior ºi împiedicã rotirea tamburului. Interstiþiul dintre tambur ºi saboþi trebuie reglat cu ajutorul ºuruburilor de reglare a saboþilor. 2. . 5.

UN DINTE SAU MAI MULÞI ROTIÞA CLICHETULUI SE ROTEºTE ºI JOCUL SE MICºOREAZÃ. SABOT UZAT -> REGULATORUL ESTE EXTINS.5–6 FRÂNE Sistemul de autoreglare a jocului dintre saboþi ºi tambur 1 Când jocul este corespunzãtor. MAI PUÞIN DE 1 DINTE ROTIÞA CLICHETULUI NU SE ROTEºTE 2 Când jocul este prea mare. FIG. 3 Când sabotul este uzat. 5 – 7 CALIBRAREA JOCULUI .

PISTON PRIMAR 3. GARNITURà ETANºARE PISTON SECUNDAR 1 4. PISTON PRIMAR 2. PISTON SECUNDAR FIG. Presiunea hidraulicã produsã în camera secundarã („b") se transmite frânei spate. 6. 5 – 8 CILINDRUL PRINCIPAL Ansamblul cilindrul principal Cilindrul principal conþine douã pistoane ºi trei garnituri de etanºare.FRÂNE 5–7 CILINDRUL PRINCIPAL 1 2 3 1. iar cea produsã în camera principalã („a") se transmite frânelor stânga-faþã ºi dreapta-spate>. PISTON SECUNDAR GARNITURà ETANºARE ARC REVENIRE PISTON SECUNDAR CORP CILINDRU PRINCIPAL FIG. < În cazul sistemului de frânare X-diagonal. iar cea produsã în camera principalã („a") se transmite frânei faþã (stânga ºi dreapta). REZERVOR 2. Presiunea hidraulicã se creeazã în camera principalã („a") ºi în camera secundarã („b"). 7 6 5 4 3 2 1. presiunea hidraulicã produsã în camera secundarã ("b") se transmite frânelor dreapta-faþã ºi stânga-spate. 7. 5. 5 – 9 STRUCTURA CILINDRULUI PRINCIPAL . GARNITURà ETANºARE 3.

5–8 FRÂNE Funcþionarea cilindrului principal Prin apãsarea pedalei de frânã pistonul primar se deplaseazã cãtre stânga producându-se presiune hidraulicã în camera „a". PISTON SECUNDAR FIG. Prin intermediul acestei presiuni ºi a arcului de revenire a pistonului primar. pistonul secundar se deplaseazã cãtre stânga creând presiune hidraulicã în camera „b". 5 – 10 FUNCÞIONAREA CILINDRULUI PRINCIPAL . 2 1 1. PISTON PRIMAR 2.

Când presiunea din cilindrul principal este mai mare decât presiunea limitã Supapa (3) este deplasatã la dreapta datoritã presiunii hidraulice produse în zona „A" pânã când se aºeazã în scaunul (4) închizând circuitul frânare spate. Presiunea din cilindrul principal se transmite în cilindrul roþii spate. 2. 5 – 11 SUPAPà LIMITATOARE PRESIUNE FRÂNà SPATE Nu funcþioneazã Funcþioneazã Când presiunea din cilindrul principal este mai micã decât presiunea limitã Pistonul este împins la stânga de arcul (2) creându-se un joc între supapã ºi scaunul sãu. 3. 3. FIG. 1 2 3 LA CILINDRII DE LA CILINDRUL ROÞILOR PRINCIPAL SPATE 4 1. PISTON ARC SUPAPà SCAUN SUPAPà FIG. 4. 3. PISTON ARC SUPAPà SCAUN SUPAPà . 2. 5 – 12 PISTON ARC SUPAPà SCAUN SUPAPà PRESIUNE ÎN CILINDRUL ROATà SPATE 2 4 PRESIUNE LIMITà PRESIUNE ÎN CILINDRUL PRINCIPAL FIG. 3 3 1 2 1 4 1. 2.FRÂNE 5–9 SUPAPA LIMITATOARE DE PRESIUNE Supapa limitatoare de presiune controleazã frânarea roþilor spate prin controlul presiunii hidraulice produsã în cilindrii de frânã spate. 4. 4. 5 – 13 1.

5. ARC PISTON SERVOFRÂNà 2. 5 3 2 4 1 7 6 1. TIJà PISTON SIGURANÞà LIMITATOR SUPAPà BURDUF FURCà TIJà PISTON . PISTON SERVOFRÂNà FIG. LIMITATOR CURSà TIJà PISTON 3.5–10 FRÂNE ANSAMBLU SERVOFRÂNà Servofrâna este un sistem care reduce forþa necesarã de apãsare pe pedala de frânã prin utilizarea diferenþei de presiune între galeria de admisie ºi mediul ambiant. 7. 6. 5 – 14 4.

PISTON SERVOFRÂNà FIG. ARC REVENIRE SUPAPà AER 8. ºURUB REGLARE TIJà 8 FIG. ARC REVENIRE PISTON SERVOFRÂNà 16. FURCà 6. Când pedala de frânã nu este apãsatã Tija de acþionare a supapei este împinsã cãtre dreapta de arcul (15). PISTON SERVOFRÂNà 12. FILTRU AER 5. 3 2 1 SUPAPà DE VACUUM "C" SUPAPà DE AER "D" "A" "B" 1. De asemenea se închide între camera „B" ºi aerul din exterior în timp ce partea ei interioar㠄D" intrã în contact cu scaunul supapei de aer. CAPAC SPATE 3. TIJà PISTON SERVOFRÂNà 17. Astfel în camerele „A" ºi „B" se creazã aceeaºi depresiune care permite arcului de revenire (15) sã deplaseze cãtre dreapta pistonul servofrânã. TIJà ACÞIONARE SUPAPà 4. În acest caz. Supapa de aer este de asemenea deplasatã cãtre dreapta prin intermediul siguranþei limitator (12). MEMBRANà SERVOFRÂNà 14. Supapa de comandã are o funcþie dublã de supapã de vacuum ºi supapã de aer. ºi se deschide pe mãsurã ce „D" se desprinde de scaunul supapei de aer (funcþie de supapã de aer). DISC DE REACÞIE 15. supapa aer servofrânã. 5 – 16 SERVOFRÂNà (CÂND NU ESTE FUNCÞIONALÃ) . forþa din pistonul servofrânã dezvoltatã datoritã diferenþei de presiune între cele douã camere „A" ºi „B" se adaugã forþei datã de pedalã. 5 – 15 ANSAMBLU SERVOFRÂNà Când pedala de frânã este apãsatã. supapa de control se închide între camerele „A" ºi „B" în timp ce partea ei exterioar㠄C" intrã în contact cu scaunul pistonului servofrânei ºi se deschide pe mãsurã ce „C" se desprinde de scaunul pistonului (funcþia de supapã de vacuum). forþa este transmisã pistonului cilindrului principal prin tija de acþionare a supapei. Aºa cum se observã în figura de mai jos. CAPAC FAÞà 2. SUPAPà DE COMANDà 2. SIGURANÞà LIMITATOR SUPAPà 13. supapa de vacuum (partea „C" a supapei de control) este deschisã ºi supapa de aer (partea „D" a supapei de control) este închisã. OPRITOR ARC SUPAPà DE COMANDà 9. OPRITOR ARC SUPAPà AER 7. SUPAPà DE COMANDà 10. SUPAPà AER SERVOFRÂNà 3.FRÂNE 5–11 Funcþionarea servofrânei 2 13 7 9 1 3 5 17 16 4 15 6 13 12 14 10 11 1. SUPAPà AER SERVOFRÂNà 11. În acelaºi timp. discul de reacþie ºi tija pistonului servofrânã.

2. Atunci când presiunea depãºeºte presiunea exercitatã de arcul revenire piston. SUPAPà AER SERVOFRÂNà ARC REVENIRE SUPAPà AER PISTON SERVOFRÂNà SUPAPà DE COMANDà FIG. supapa aer servofrânã se deplaseazã cãtre dreapta datoritã arcului de revenire. Supapa de vacuum (partea „C" a supapei de comandã) este închisã ºi taie comunicarea între camerele „A" ºi „B".5–12 FRÂNE Când pedala de frânã este apãsatã Fiind apãsatã de tija de acþionare. PISTON SERVOFRÂNà FIG. 3. SUPAPA DE COMANDà 2. 5 – 17 SERVOFRÂNA (ÎNCEPUTUL FUNCÞIONÃRII) Supapa aer servofrânã (partea „D" a supapei de comandã) este împinsã mai departe cãtre stânga. se deschide ºi permite aerului sã circule în camera „B". supapa de aer (partea „D" a supapei de comandã) este încã închisã. Astfel se creazã o diferenþã de presiune între camerele „A" ºi „B". Supapa de comandã este împinsã spre scaunul pistonului servofrânã de cãtre arcul supapei. SUPAPà AER SERVOFRÂNà 3. În acest fel forþa datã de pedala de frânã este transformatã în presiune hidraulicã înaltã în cilindrul pricipal. 4. Supapa de vacuum (partea „C" a supapei de comandã) se deschide ºi astfel se creazã depresiune în camera „B". 3 4 1 2 "A" "B" 1. 5 – 18 SERVOFRÂNA (FUNCÞIONARE) Când pedala de frânã este eliberatã "B" 1. pistonul servofrânã se deplaseazã înapoi (spre stânga) împreunã cu supapa de comandã. SUPAPà AER SERVOFRÂNà 3. 3 2 3 2 1 "A" 1 "B" 1. Ele se aflã în aceeaºi poziþie ca cea descrisã în situaþia când pedala de frânã nu este apãsatã. Datoritã acestei depresiuni pistonul cilindrului principal ºi pistonul servofrânã se deplaseazã în poziþiile iniþiale. 5 – 19 SERVOFRÂNA (SFÂRªITUL FUNCÞIONÃRII) . SUPAPà DE COMANDà 2. Supapa aer (partea „D" a supapei de comandã) obtureazã fluxul de aer cãtre camera „B". PISTON SERVOFRÂNà "A" FIG. Când pedala de frânã este eliberatã. În acelaºi timp. supapa aer servofrânã este deplasatã cãtre stânga.

supapa aer servofrânã. SIGURANÞà LIMITATOR 4. TIJA SUPAPà 2. pistonul servofrânã ºi mai departe la tija cilindrului principal. PISTON SERVOFRÂNà FIG. SUPAPà AER SERVOFRÂNà 4 3. siguranþa limitator supapã.FRÂNE 5–13 Observaþie Dacã vreuna din componentele servofrînei este defectã forþa de frânare de la pedalã nu va fi amplificatã. Circuitul de frânare funcþioneazã chiar dacã servofrâna este defectã. forþa de apãsare la pedala de frânã se transmite la tija de acþionare a supapei. 5 – 20 SERVOFRÂNà . 2 1 3 1. Totuºi.

5–14 FRÂNE DEPANARE Simptome Forþã de frânare insuficientã Cauza probabilã Pierderi de lichid în circuitul de frânã Discul sau plãcuþele de frânã pãtaþe de ulei Frâne supraîncãlzite Joc necorespunzãtor saboþi frânã Plãcuþe saboþi frânã pãtate de ulei Plãcuþe saboþi frânã uzate Cilindru roatã frânã defect Ansamblu etrier defect Aer în circuitele de frân㠕 • Determinaþi locul ºi reparaþi Curãþaþi sau înlocuiþi • • • • • • • Determinaþi cauza ºi reparaþi Reglaþi la dimensiunea prescrisã Înlocuiþi Înlocuiþi Reparaþi sau înlocuiþi Reparaþi sau înlocuiþi Aerisiþi circuitul de frân㠕 • Înlocuiþi Verificaþi ºi reparaþi • • • Înlocuiþi Corectaþi presiunea Corectaþi alinierea • • • • Plãcuþe saboþi frânã pãtaþe de ulei Joc tambur-saboþi necorespunzãtor (sistem autoreglare joc defect) Tambur uzat Presiune necorespunzãtoare în roþi Alinierea roþilor faþã necorespunzãtoare Cilindru roatã frânã defect Cauciucuri de diametre diferite Furtunuri ºi conducte de frânã defecte Ansamblu etrier defect • Subansamble suspensie slãbite • • Etrier slãbit Reparaþi sau înlocuiþi Utilizaþi acelaºi tip de cauciucuri Înlocuiþi furtunurile ºi conductele de frânã Verificaþi dacã pistoanele sunt blocate. dacã ghidajele ºi bucºele etrierelor sunt unse ºi se reparã dacã este nevoie Verificaþi toate subansamblele suspensiei Verificaþi ºi strângeþi ºuruburile la cuplurile specificate • Plãcuþe uzate • • • • • • • • • Frânare neegalã (Frâna nu lucreazã echilibrat) • • • • • • • • Zgomot fãrã ca frâna sã fie acþionatã Remediu • • • Înlocuiþi plãcuþele .

verificaþi etanºeitatea ºi aerisirea circuitului frânã. strângeþi ºuruburile sau înlocuiþi-le • • • • • • . Aerisiþi circuitul de frânã Corectaþi jocul tambur-saboþi. verificaþi martorii de avertizare. verificaþi ºi reparaþi mecanismul autoreglare joc Înlocuiþi saboþii Înlocuiþi saboþii • Reparaþi cilindrul principal • • Înlocuiþi furtunurile ºi conductele de frânã deteriorate Reglaþi • • • Înlocuiþi cablul frânei de parcare Înlocuiþi arcurile Reparaþi • • • • Înlocuiþi rulmenþii roatã Înlocuiþi fuzeta Reparaþi discul sau înlocuiþi-l Reparaþi tamburul sau înlocuiþi-l • Verificaþi ºi reparaþi plãcuþele sabot sau înlocuiþi-le dacã este necesar Înlocuiþi plãcuþele sabot Înlocuiþi rulmentul roatã Înlocuiþi plãcuþele de frânã.FRÂNE 5–15 Cauza probabilã Simptome Cursã prea mare a pedalei Frânã blocatã dupã ce pedala de frânã este eliberat㠕 • Circuit frânã defect Lichid de frânã insuficient • • Aer în circuitele de frânã Jocul tambur-saboþi necorespunzãtor (mecanism autoreglare joc defect) Saboþi îndoiþi Saboþi uzaþi • • • • • • • • Pedala zvâcneºte Frâne zgomotoase Cursa de întoarcere a pistoanelor cilindrului principal blocatã Furtunuri sau conducte frânã blocate Reglaj frânã de parcare necorespunzãtor Cablu frânã de parcare defect Arcuri de revenire slãbite sau rupte Cilindrul roatã sau pistonul de la etrier blocate • • • • Rulmenþi roatã defecþi sau slãbiþi Fuzeta defectã Bãtaie lateralã disc frânã Tambur deformat • Plãcuþe sabot lucioase sau materiale strãine prinse pe ele Plãcuþe sabot uzate sau deformate Rulment roatã faþã slãbit Plãcuþe frânã deformate sau ºuruburi etrier slãbite • • • Remediu • • • Verificaþi ºi înlocuiþi unde este necesar Umpleþi rezervorul cu lichid de frânã corespunzãtor.

Apãsaþi pedala de frânã de 2 sau 3 ori 3. JOCUL PEDALEI : 1~8 mm FIG. 2. Dacã distanþa "B" este mai micã decât 75 mm. "B " FIG. 5 – 21 DISTANÞA DE LA PEDALA APÃSATà LA PODEA 4. Dacã este defect se reparã sau se înlocuieºte. Inspectaþi jocul pedalei de frânã. atunci altã cauzã posibilã poate fi defectarea ansamblului regulator (sistemul autoreglare joc tambur-saboþi) sau lungimea tijei pistonului servofrânã reglatã necorespunzãtor.5–16 FRÂNE SERVICE PE VEHICUL Verificarea cursei pedalei de frânã Verificarea jocului pedalei de frânã 1. Porniþi motorul. fie existã aer în circuitul de frânã. ºtiftul de centrare a cilindrului principal ºi strâgeþi-le sau remediaþi eventualele defecte. Dacã distanþa "B" rãmâne mai micã decât 75 mm dupã înlocuirea saboþilor frânã spate ºi aerisirea circuitului frânã. • Verificarea ansamblului regulator se face dupã demontarea tamburului de frânã. cea mai probabilã cauzã este cã fie saboþii frânã spate sunt uzaþi excesiv. 5 – 22 INSPECTAREA JOCULUI PEDALEI DE FRÂNà Jocul pedalei de frânã (mm) 1–8 . Se apasã pedala de frânã cu aproximativ 30 kgf ºi se mãsoarã distanþa "B" de la pedalã la podea. Verificaþi ºurubul de prindere al pedalei. Aceasta trebuie sã fie mai mare de 75 mm.

Inspectare ºi întreþinere 1.FRÂNE 5–17 FRÂNA DE PARCARE 2. Intervalul specificat 3 – 8 dinþi Jocul mai puþin de 2 dinþi PIULIÞE REGLAJ CABLU FRÂNà FIG. Trageþi frâna de parcare cu aproximativ 20 kgf ºi numãraþi dinþii peste care a trecut clichetul. 5 – 24 REGLAREA CABLULUI DE FRÂNà FIG. Dacã valoarea mãsuratã este diferitã de cea specificatã micºoraþi lungimea cablului de frânã prin strângerea piuliþelor de reglaj. 5 – 23 VERIFICAREA FRÂNEI DE PARCARE .

5 – 27 VERIFICAREA BÃTÃII LATERALE .0 Limita minimã (mm) FIG. PLÃCUÞE FRÂNà Plãcuþele de frânã Discul frânã Mãsuraþi grosimea plãcuþei de frânã (numai materialul de fricþiune) • Grosime minimã plãcuþã frânã (mm) Verificaþi bãtaia lateralã Montaþi un comparator pe suprafaþa discului ºi mãsuraþi bãtaia lateralã rotind uºor. 3. 1 PLÃCUÞE FRÂNà PISTON DISC FRÂNà APÃRÃTOARE ANTIPRAF FIG.15 FIG. 4. ETRIER. 1.5–18 FRÂNE INSPECTARE 4 3 2 1. 5 – 26 VERIFICAREA GROSIMII PLÃCUÞEI DE FRÂNà mai micã decât 0. 5 – 25 DISC FRÂNÃ. 2.

uzura saboþilor. eventualele pete de ulei ºi apoi mãsuraþi grosimea (numai a saboþilor). Grosime minimã saboþi (mm) 1. deformaþii ºi defecte la suprafaþa de contact a plãcuþei sabot. 5 – 29 VERIFICAREA TAMBURULUI FRÂNà . 182.0 Saboþi frânã Verificaþi defectele. pete de ulei.0 Diametru minim (mm) COMPAS T A M B U R FRÂNà FIG. Dacã o parte din tambur sau marginea tamburului sunt deformate atunci tamburul se reparã sau se înlocuieºte. Grosimea minimã disc frânã (mm) 8.FRÂNE 5–19 • Mãsurarea grosimii discului frânã Utilizaþi un micrometru pentru mãsurarea grosimii discului de frânã. 5 – 28 VERIFICAREA GROSIMII DISCULUI FRÂNà Tambur frânã FIG.0 FIG. 5 – 30 VERIFICAREA SABOÞILOR FRÂNà Verificaþi tamburul de ovalitãþi.

SERVOFRÂNà FIG.5–20 FRÂNE CILINDRUL PRINCIPAL SERVOFRÂNEI Dezasamblare Reglare 1. REGLAREA TIJEI DE ACÞIONARE A ATENÞIE Înainte de asamblare. 5 – 32 MONTAREA DISPOZITIVULUI SPECIAL 2. Utilizând un dispozitiv special (distanþor reglare 3 1 2 1. 2. 2 2 1 1. ºURUB DE FIXARE 2. REZERVOR LICHID FRÂNà FIG. Mãsuraþi partea liberã a tijei sau distanþa dintre tija dispozitivului special ºi tija de acþionare. TIJà ACÞIONARE 3. DISPOZITIV SPECIAL (DISPOZITIV REGLARE TIJà 09950–96010) 2. DISPOZITIV SPECIAL (DISPOZITIV REGLARE TIJà 09950–96010) Asamblare Se parcurg etapele de la dezasamblare în ordine inversã. 5 – 31 CILINDRU PRINCIPAL 1 1. Potriviþi dispozitivul special (dispozitiv reglare tijã 09950-96010) astfel încât tija acestuia sã fie în contact cu primul piston al cilindrului principal (garnitura trebuie sã fie ataºatã cilindrului). spãlaþi fiecare piesã cu lichid de frânã. 5 – 33 MÃSURAREA LUNGIMII TIJEI ACÞIONARE PISTON SERVOFRÂNà . Poziþionaþi dispozitivul ca în figurã. FIG. 3. Demontaþi cilindrul principal. PISTONUL PRIMAR 2. Îndepãrtaþi ºurubul de fixare ºi pistonul secundar 1. Scoateþi pistonul primar.

FRÂNE 5–21 lungime tijã) ºi o cheie T (7 mm) reglaþi lungimea tijei de acþionare piston astfel încât distanþa dintre tija dispozitivului ºi tija de acþionare servofrânã devine 0. 5 – 34 REGLAREA LUNGIMII TIJEI DE ACÞIONARE PISTON SDV DISPOZITIV REGLARE TIJà 09950 – 96010 DISPOZITIV REGLARE LUNGIJME TIJà 09952 – 16010 . CHEIE T (7 mm) FIG. 2 1 1. DISPOZITIV SPECIAL (DISPOZITIV REGLARE LUNGIME TIJà 09952–16010) 2.

.... SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISILOR .........................................6B–1 6C........... SISTEMUL DE ALIMENTARE .. 6E–1 6F....6H–1 6I...................................................................................... SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE ............................ SISTEMUL DE RÃCIRE A MOTORULUI .... 6F–1 6G........................... SISTEMUL MECANIC ............. DEMARORUL ........................................................................................................................................................... 6G–1 6H..... 6 I–1 6J........6A–2 6B........................................................................................................................MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) 6A–1 CAPITOLUL 6 MOTORUL 6A........................................6C–1 6D...... CARBURATORUL . SISTEMUL DE EVACUARE .......................6D–1 6E........................................................ 6J–1 ...... SISTEMUL DE APRINDERE ................. DESCRIERE GENERALà ªI DIAGNOSTICARE .

.. 6A – 1 NUMEROTAREA CILINDRILOR ........................... • La reasamblare..... 2 ºi 3 (dinspre fulia arborelui cotit cãtre volant).......... 6A – 2 DIAGNOSTICAREA MOTORULUI ....... bielelor.............. cuzineþilor de bielã........................................... • La demontarea supapelor............ CILINDRUL 1 CILINDRUL 2 CILINDRUL 3 FIG. 1 3 1..................... segmenþilor. 3. se va aplica suficient ulei de motor pe suprafeþele ºlefuite pentru o ungere protectivã.6A–2 MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) 6A........ DESCRIERE GENERALà ºI DIAGNOSTICARE DESCRIERE GENERALà ......... Menþinerea în stare curatã a motorului este important a fi o deprindere de rutinã în urma reparãrii ºi prelucrãrii suprafeþelor ºlefuite...... 6A – 4 DESCRIERE GENERALà PRECAUÞII LA INTERVENÞII 2 Motorul include multe pãrþi care au fost prelucrate ºi finisate cu toleranþa de 1/1000mm ºi de aceea trebuie manevrate cu grijã în ceea ce priveºte curãþirea dupã repararea ºi verificarea pãrþilor sale interne.................... • Se va deconecta cablul de la borna (–) a bateriei înainte de repararea motorului pentru a fi împiedicatã eventuala deteriorare a sistemului electric. 2..................... Cilindrii motorului sunt notaþi prin numere 1... cuzineþilor de fus ºi de palier se vor aºeza în ordine pentru a nu fi confundate la reasamblare.... pistoanelor...........

Înainte de a aplica urmãtoarele proceduri se va verifica sistemul de alimentare pentru pierderi de benzinã. sprijinind motorul cu cricul sub baia de ulei se poate distruge sorbul prin contactul direct. se introduce furtunul pânã la punctul de îmbinare. Datoritã spaþiului mic dintre baie ºi sorbul pompei de ulei. MÃSURI DE PREVEDERE LA VERIFICAREA ºI ÎNTREÞINEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE • • • • • • • Se va lucra într-un mediu bine ventilat ºi fãrã surse de foc. se vor lua urmãtoarele mãsuri de prevedere. se va strânge mai întâi la mânã ºi apoi la cuplul specificat. 25~30 MM 3~7 MM În cazul ºtuþului drept. Dacã astfel de corpuri strãine ajung în cilindri prin galeria de admisie. se introduce furtunul pânã la începutul curburii ºtuþului. La strângerea piuliþei conice a conductei de benzinã. • Se deconecteazã cablul de la borna (–) a bateriei pentru a lucra in siguranþã la motor. 6A – 2 CONECTAREA FURTUNELOR .MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) 6A–3 MÃSURI DE PREVEDERE LA VERIFICAREA ºI ÎNTREÞINEREA MOTORULUI Pentru a preveni posibila deteriorare ºi pentru a obþine cel mai bun randament. garnitura se va înlocui cu una nouã ºi se va strânge la cuplul specificat. • Nu se va sprijini motorul cu cricul sub baia de ulei. În cazul unui ºtuþ scurt. Fumatul nu este permis. • La îndepãrtarea filtrului de aer sau a galeriei de admisie. se introduce furtunul pe o lungime de 25mm ÷ 30mm. Consultaþi metodele arãtate în figurã. pot provoca deteriorãri serioase ale motorului în timpul funcþionãrii. Lungimea îmbinãrii este de cca. FURTUN ºTUÞ CLEMà 3~7 MM Se introduce furtunul pânã la umãrul ºtuþului 3~7 MM În cazul ºtuþului cu cot. Metodele de conectare a furtunelor de benzinã depind de tipul ºtuþurilor. Se face presiune în conductã prin acþionarea pompei dupã cum este descris la „Proceduri de reparare pe maºinã a pompei de benzinã". 25mm ÷ 30mm. În acest moment se verificã punctul de pierderi din sistemul de alimentare. FURTUN 25~30 MM CLEMà 3~7 MM FIG. se va acoperi cu un capac de protecþie admisia pentru a împiedica pãtrunderea corpurilor strãine în motor. La strângerea ºuruburilor de la filtrul de benzinã.

C. segmenþilor ºi cilindrilor Altele • Curea distribuþie rupt㠕 Funcþionarea defectuoasã a supapei P.V. se regleazã distanþa între electrozi sau se înlocuiesc Se înlocuieºte Se înlocuiesc Se regleazã Se regleazã Se înlocuieºte Se înlocuiesc Se alimenteazã Se înlocuieºte Se curãþã Se înlocuieºte Se strâng la cuplul specificat sau se înlocuieºte garnitura Se regleazã Se reparã scaunul Se reparã sau se înlocuiºte supapa sau ghidul de supapã Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se înlocuiesc segmenþii Se înlocuiesc segmenþii ºi pistoanele ºi se honuiesc sau se înlocuiesc cilindrii Se înlocuieºte Se verificã ºi înlocuieºte dacã este necesar Se conecteazã corect sau se înlocuiºte furtunul Vezi mai sus Se regleazã Se regleazã sau înlocuiesc Se reparã sau înlocuieºte inclusiv rotorul Se înlocuieºte sau se conecteazã corect Se regleazã sau se înlocuieºte .6A–4 MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) DIAGNOSTICAREA MOTORULUI Manifestarea Pornire grea (cu demarare normalã) Cauza probabilã Funcþionare defectuoasã a aprinderii • Siguranþe • Bujii defecte • • Scãpãri electrice la fiºa de înaltã tensiune Conexiuni slabe la fiºa de înaltã tensiune sau la fiºele bujiilor • Reglaj defectuos al ruptorului • Reglaj incorect al aprinderii • Bobina de aprindere defect㠕 Capacul sau rotorul distribuitorului deteriorate Funcþionare defectuoasã a alimentãrii • Lipsã de benzinã în rezervor • Filtru de benzinã murdar sau colmatat • Conducta de benzinã colmatat㠕 Funcþionare defectuoasã a pompei de benzinã Presiunea redusã în compresie • Bujii nestrânse sau garniturã deteriorat㠕 • • • Joc inadecvat la supape Scãpãri pe la supape Zgomot la coada supapei Arc supapã decalibrat sau deteriorat Scãpãri la garnitura de chiulasã Zgomot anormal sau deteriorarea pistoanelor ºi cilindrilor Uzurã excesivã a pistoanelor. (ventilare pozitivã a carterului) Scãpãri datoritã slãbirii sau deteriorãrii furtunului de vacuum Motorul nu dezvoltã putere Remediu Presiunea redusã în compresie Funcþionare defectuoasã a aprinderii • Reglaj defectuos al aprinderii • Bujii defecte • Distribuitor • • Scãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune Funcþionare defectuoasã a sistemului de reglare a unghiului de avans • • • Se înlocuiesc Se curãþã.

 Se înlocuieºte  Se înlocuieºte sau se curãþã Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Distribuþia dereglatã Funcþionarea defectuoasã a sistemului de reglaj a unghiului de avans (sistem vacuumatic de reglare a unghiului de avans)  Se regleazã Se verificã ºi înlocuieºte dacã este necesar Scãpãri electrice.MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) 6A–5 Manifestare Motorul nu dezvoltã putere Mers în gol neregulat Cauzã probabilã Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Carburator murdar Conducta de benzinã înfundatã Filtru de benzinã înfundat sau murdar Filtru de aer înfundat sau murdar Garnitura galeriei de admisie deterioratã Altele Frâne blocate Ambreiajul patineazã Benzinã de calitate proastã Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Carburator murdar sau înfundat Filtru de aer înfundat sau murdar Garnitura galeriei de admisie deterioratã Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere  Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Scãpãri electrice. (ventilare pozitivã a carterului) Remediu  Se dezasambleazã ºi se curãþ㠍 Se curãþ㠍 Se înlocuieºte  Se înlocuieºte sau se curãþ㠍 Se înlocuieºte  Se reparã sau înlocuiesc  Se regleazã sau înlocuieºte  Se dezasambleazã ºi se curãþ㠍 Se înlocuieºte sau se curãþ㠍 Se înlocuieºte  Se regleazã sau înlocuieºte  Se înlocuieºte sau conecteazã corect  Se înlocuieºte  Se regleaz㠍 Se înlocuieºte  Se înlocuieºte sau conecteazã corect Se verificã ºi înlocuieºte dacã este necesar  Se regleaz㠍 Se înlocuiesc. motorul rãspunde cu întârziere. se regleazã distanþa între electrozi  Se înlocuieºte sau conecteazã corect Motorul ezitã (La apãsarea pedalei de acceleraþie.) Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Filtrul de benzinã înfundat Conductã sau furtun de benzinã înfundate sau deteriorate Pierderi de vacuum la galeria de admisie.V. Aceastã situaþie se remarcã la mers încet sau la pornire. slabã conexiune la fiºa de înaltã tensiune Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Funcþionare defectuoasã a filtrului de aer scãpãri la garnitura galeriei Presiunea redusã în compresie  Se înlocuieºte sau se curãþ㠍 Se înlocuieºte  Vezi pagina anterioar㠍 Se înlocuieºte garnitura ºi se strâng ºuruburile sau piuliþele .) Funcþionare defectuoasã a sistemului de aprindere Distribuþia dereglatã Bujii uzate. distanþa nereglatã între electrozi Motorul are mers neregulat (Puterea motorului variazã la vitezã fixã ºi viteza se schimbã fãrã a apãsa pedala de acceleraþie.C. slabã conexiune la fiºa de înaltã tensiune Rotorul distribuitorului uzat Distribuþia dereglatã Capac distribuitor deteriorat sau slãbit Presiunea redusã în compresie Altele Scãpãri datoritã slãbirii sau deteriorãrii furtunului de vacuum Funcþionarea defectuoasã a supapei P.

6A–6 MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) Remediu Manifestare Cauzã probabilã Motorul are mers neregulat (Puterea motorului variazã la vitezã fixã ºi viteza se schimbã fãrã a apãsa pedala de acceleraþie. ciocãnitul metalic se face cu expolzie anormalã. electrozi topiþi) Capacul sau rotorul distribuitorului deteriorate Presiunea redusã în compresie Altele Scãpãri la furtunul de vacuum Se înlocuieºte sau se conecteazã corect Se înlocuiesc Detonaþii în exces (În funcþie de deschiderea clapetei de acceleraþie.) Motor supraâncãlzit Vezi capitolul supraâncãlzit" Supraâncãlzire Funcþionare defectuoasã a aprinderii Bujii defecte Distribuþia dereglatã Scãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune Funcþionare defectuoasã a alimentãrii Filtru de benzinã sau conducta înfundate Scãpãri la garnitura galeriei de admisie Altele Depuneri de carbon în exces datoritã unei arderi anormale Lipsã lichid rãcire Funcþionare defectuoasã a termostatului Pompa de apã funcþioneazã fãrã eficienþã Dereglearea distribuþiei Radiator înfundat sau cu pierderi Ulei necorespunzãtor Filtru de ulei blocat. distanþã inadecvatã între electrozi. se reparã. se înlocuieºte Se înlocuieºte cu cel specificat Se înlocuieºte sau curãþã Se umple Se înlocuieºte sau reparã Se reparã Se reparã Se reglezã sau înlocuieºte Se înlocuieºte Se reparã Se curãþã sau înlocuieºte Se regleazã Se înlocuieºte sau se conecteazã corect .) Scãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune Bujii defectuoase(depuneri excesive de carbon. colmatat Lipsã ulei Pompa de ulei funcþioneazã fãrã eficienþã Pierderi de ulei Frâne blocate Ambreiaj care patineazã Deteriorarea garniturii de chiulasã Consum anormal de benzinã Sistemul de alimentare Pierderi de benzinã Filtru de aer înfundat Funcþionare defectuoasã a aprinderii Distribuþia dereglatã Scãpãri electrice sau conexiune slabã la fiºa de înaltã tensiune Se înlocuiesc Vezi pagina anterioarã Se înlocuieºte sau se conecteazã correct „Motor Se înlocuiesc Se regleazã Se înlocuieºte sau se conecteazã corect Se înlocuiesc sau se curãþã Se înlocuieºte garnitura Se îndepãrteazã carbonul Se completeazã Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se regleazã Se curãþã.

distanþã inadecvatã între electrozi. cilindru zgâriat Segment. locaº segment zgâriat Fantã segment în poziþie necorespunzãtoare Zgârirea sau distrugerea sistemului de supape Presiune scãzutã a uleiului Zgomot la motor Ulei de vâscozitate inadecvatã Manocontact ulei slãbit Lipsã ulei Filtru de ulei blocat Funcþionare proastã a pompei de ulei Zgârierea. segmentul Se regleazã poziþia Se înlocuiesc Se înlocuieºte cu cel specificat Se strânge Se umple Se curãþã Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se regleazã Se înlocuiesc Se înlocuieºte Se honuieºte. a ghidului Funcþionarea defectuoasã a arcului supapei Zgomot de segment în cilindru Zgâriere piston. segment sau cilindru Zgomot de bielã Zgâriere cuzinet de bielã Zgâriere bolþ Slãbire piuliþã bielã Zgomot de arbore Presiune redusã a uleiului Zgâriere cuzinet palier Zgâriere cuzinet maneton Slãbire ºurub capac cuzinet Joc excesiv la cuzinetul cu umãr al arborelui cotit (joc axial) Remediu Se înlocuiesc Se verificã. se înlocuieºte dacã este necesar • Vezi pagina anterioarã Se regleazã Se regleazã sau înlocuieºte Se înlocuieºte Se regleazã Se strânge Se strâng Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se strânge Se strânge Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se îndepãrteazã carbonul ºi se înlocuieºte segmentul Se honuieºte sau înlocuieºte Se înlocuieºte pistonul.MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) 6A–7 Manifestare Cauzã probabilã Consum mare de benzinã Bujii anormalee(depuneri în exces de carbon. distrugerea supapei de descãrcare a pompei de ulei Zgomot de supape Joc inadecvat la supape Zgârierea cozii supapei. electrozi arºi) Funcþionare defectuoasã a sistemului de reglare a unghiului de avans (sistem de reglare vacuumatic a unghiului de avans) Presiunea redusã în compresie Altele Joc anormal la supape Ambreiajul patineazã Funcþionare defectuoasã a termostatului Presiune redusã în pneuri Consum de ulei în exces Pierderi de ulei Buºon golire ulei slãbit ªuruburi slãbite la baia de ulei Pierderi la simeringul arborelui cotit Pierderi la garnitura capacului chiulasei Filtru de ulei slãbit Manocontact ulei slãbit Garnitura de chiulasa distrusã Pierderi la simeringul axului cu came Ulei în camera de ardere Segment blocat Piston./ înlocuieºte Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se înlocuieºte Vezi pagina anterioarã Vezi pagina anterioarã Se ºlefuieºte sau înlocuieºte Se strânge la cuplu Se regleazã sau înlocuieºte .

6A–8 MOTORUL(Descriere generalã ºi diagnosticare) BLANK .

......................... arborele cotit ºi blocul motor ................... 6B – 28 DEZASAMBLARE ............ arborele cu came.............. 6B – 11 Maneta de selectare a sursei de aer la admisie ......................... 6B – 15 Chiulasa....................................................................6B – 10 Galeria de evacuare .............................................................. 6B – 41 SVD-URI ................... 6B – 7 Schimbarea uleiului din motor .................................................................................................................................................................................................................................................................. 6B – 36 CUPLURI DE STRÂNGERE ............................................. 6B – 33 Ansamblul motor .............................. biele ºi cilindri ......................... 6B – 33 Cuzineþii........................................................................................................................................................................................................................................................................................ segmenþi.................................................................................................................... 6B – 6 Verificarea presiunii uleiului ........................ 6B – 6 Verificarea presiunii în compresie .......................................................................MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–1 6B...... supapele ºi axul culbutorilor ........................................................................................ 6B – 18 Pistoane............................................................................................ 6B – 11 Cureaua de distribuþie ºi întinzãtorul curelei .......................................................................................................................................................................................................................... 6B – 9 Distribuitorul ........................................................................................................................................................................................... 6B – 42 ........... 6B – 12 Pompa de ulei ......................................................... 6B – 6 Verificarea vacuumului ..................................................... SISTEMUL MECANIC DESCRIERE GENERALà ............ 6B – 8 Elementul filtrant al filtrului de aer ................................................................................................................................................... 6B – 7 Schimbarea filtrului de ulei ..................................................................................... 6B – 9 Carburatorul ºi galeria de admisie ....... 6B – 7 Reglajul jocului culbutorilor ........................................................................................................................................................................................................................ 6B – 2 SERVICE PE VEHICUL .....................

cu 3 cilindri in linie.carburator Putere maximã (CP/rpm) 41/5500 Cuplu maxim (kgf•m/rpm) 6/2500 Raport de compresie FIG. Alezajul x cursa = 68. 6B – 1 Motorul 9. rãcit cu apã. în 4 . cu capacitatea cilindricã de 796cc.s.5 x 72.3 .0(mm) Tip F8C – SOHC – 2 supape – Carburator – 41 cai putere Model motor(specificaþii) Tip F8C SOHC 2 supape .timpi.6B–2 MOTORUL(Sistemul mecanic) DESCRIERE GENERALà MOTORUL TIP F8C Acest motor este de tip m.a.

uleiul este livrat cãtre cuzineþii manetoanelor prin intermediul canalizaþiilor de ungere prelucrate în arborele cotit. segmenþilor ºi a pereþilor cilindrilor. etc. prin intemediul canalelor din axul culbutorilor. Uleiul este aspirat prin sorb ºi trimis prin pompã cãtre filtrul de ulei.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–3 UNGEREA MOTORULUI Ungerea motorului este de tip ceaþã de ulei. De acolo. Pompa de ulei este de tip trohoid ºi se aflã montatã pe arborele cotit spre partea cu fulia. Prin celãlalt circuit uleiul ajunge în chiulasã unde asigurã ungerea culbutorilor. va asigura ungerea pistoanelor. de unde prin orificiile mici prevãzute la capetele bielelor. 6B – 2 UNGEREA MOTORULUI . presiunea fiind realizatã de cãtre pompa de ulei. FIG. a supapelor. Uleiul filtrat parcurge douã circuite în blocul motor. Printr-unul din cele douã circuite uleiul ajunge la cuzineþii de palier ai arborelui cotit. a axului cu came.

Camerele de ardere au spaþiu de turbulenþã mãrit pentru creºterea eficienþei arderii. Cuzineþii sunt realizaþi dintr-un material pe bazã de aliaj de aluminiu. au profilul secþiunii de tip „I". 6B – 3 CHIULASA ºI TRENUL SUPAPELOR BLOCUL MOTOR Este cea mai mare componentã a motorului ºi are toate piesele necesare ataºate pe suprafaþa sa exterioarã. ARBORELE COTIT ºI BIELELE . Pentru a face faþã solicitãrilor de încovoiere ºi torsiune acesta este prelucrat dintr-un oþel special înalt aliat.6B–4 MOTORUL(Sistemul mecanic) CHIULASA ªI TRENUL SUPAPELOR ARBORELE COTIT Chiulasa este realizatã din aliaj de aluminiu turnat pentru o mai bunã duritate ºi greutate cât mai redusã ºi oferã sprijin într-o dispunere în linie a axelor culbutorilor ºi arborelui cu came. La unul din capetele sale se aflã pompa de ulei. FIG. La exterior sunt prevãzute canalizaþii ale circuitului de rãcire cât ºi ale celui de ungere. Aceastã piesã este cea care converteºte miºcarea rectilinie în miºcare de rotaþie prin intermediul bielelor care transmit puterea dezvoltatã prin ardere. În interior se aflã prelucraþi cilindrii ale cãror suprafeþe sunt honuite. Capãtul mare este demontabil în timp ce cel mic are cuzinet presat. Culbutorii au o miºcare sus-jos pentru închiderea ºi deschiderea supapelor de admisie ºi evacuare comandatã de arborele cu came atât pentru admisie cât ºi pentru evacuare. iar galeria de admisie ºi cea de evacuare se aflã dispuse transversal faþã de chiulasã. Blocul motor este realizat din fontã turnatã înalt aliatã. AXE CULBUTORI CULBUTOR ARBORE CU CAME SUPAPà ADMISIE SUPAPà EVACUARE FIG. Cuzinetul palierului nr. fulia ºi roata de distribuþie iar la celãlalt se aflã simeringul ºi volantul.3 este de tip cu guler. BIELELE Bielele sunt fabricate din oþel forjat. 6B – 4 BLOCUL MOTOR.

5. POMPA DE APà ALTERNATOR ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE PINION DISTRIBUÞIE FIG. 1 2 SUPORT SPATE SUPORT FAÞà 3 4 5 SUPORT CUTIE DE VITEZE 1. • • Segmenþii Sunt în numãr de trei. SEGMENÞI. 3. pe ansamblu. Are rolul de a transmite puterea de la capul pistonului la bielã. cu vitezã mare. BOLÞ. asupra performanþelor motorului. 2. compresia. explozia ºi. PISTON SEGMENÞI COMPRESIE SEGMENT DE UNGERE BOLÞ DE PISTON SIGURANÞà INELARà PERNE FIG. Au un rol critic în ceea ce priveºte presiunea în compresie. Pistoanele sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat care este uºor ºi are o excelentã conductivitate termicã pentru a corespunde cerinþelor impuse de miºcare continuã. ROATA Pistoanele ROATA DE DISTRIBUÞIE A ARBORELUI CU CAME Pistoanele sunt de tipul cu fustã scurtã. doi de compresie ºi unul de ungere ºi se aflã montaþi în ºanþurile prevãzute în pistoane ºi au scopul menþinerii în timpul miºcãrii extrem de rapide a unei etanºeitãþi corepunzãtoare. SIGURANÞà INELARà . 6B – 6 CUREAUA DE DISTRIBUÞIE Suporþii Au rolul de a reduce vibraþiile motorului ºi cele ale impactului rulajului asupra acestuia. Bolþurile de piston Bolþul de piston nu este fixat nici în piston nici în bielã fiind liber la ambele capete. 4. Exitã câte un suport atât pe partea admisiei cât ºi a evacuãrii ºi douã suporturi spre partea cutiei de viteze. consumul de ulei. 6B – 7 LOCALIZAREA SUPORÞILOR FIG. 6B – 5 PISTON.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–5 PISTOANE. SEGMENÞI ºI BOLÞURI • CUREAUA DE DISTRIBUÞIE.

4. Se opreºte motorul.6B–6 MOTORUL(Sistemul mecanic) SERVICE PE VEHICUL VERIFICAREA PRESIUNII DE COMPRESIE Se efectueazã astfel: 1. Se demonteazã filtrul de aer. Vacuumul realizat în galeria de admisie este un bun indicator al stãrii motorului. 4. 1.0 sau mai puþin 8. Se încãlzeºte motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. Se încãlzeºte motorul pânã la temperatura normalã de funcþionare. între 1. ºi se verificã dupã cum urmeazã : 1. Se scot bujiile ºi fiºele bujiilor din distribuitor. 5.5 Standard Presiunea în compresie (kgf/Cm2) 300 ÷ 400rpm VERIFICAREA VACUUMULUI REALIZAT DE MOTOR VACUUMETRU(09915 – 67310) FIG. Pe parcursul verificãrii se va asigura o cât mai bunã etanºeitate a compresmetrului în orificiul bujiei. 2. 6B – 8 MONTAREA COMPRESMETRULUI 6. 12. 2. COMPRESMETRU(09915 – 64510) FIG. ºi în aceastã condiþie de mãsurare se citeºte indicaþia pe vacuumetru. se scoate vacuumetrul ºi se conecteazã la loc furtunul de vacuum. 6B – 9 CONECTAREA VACUUMETRULUI 3. Dupã mãsurare. Se debreiazã (pentru a uºura sarcina demarorului). Se introduce compresmetrul în orificiul unei bujii. Se ruleazã motorul la mers în gol. 3. Vacuum standard (mm Hg) 460 ± 20 12 ÷ 13 Limitã Diferenþe cilindri 1. 7. ºi se conecteazã vacuumetrul la furtunul de vacuum sau la galeria de admisie. Se opreºte motorul. Se acþioneazã motorul cu demarorul ºi se citeºte cea mai mare presiune de pe compresmetru. se apasã pedala de acceleraþie complet pentru a deschide la maxim pedala de acceleraþie. .

5. 2.6 ATENÞIE! Banda se va da numai pe filet. ATENÞIE! La montarea filtrului se va unge garnitura de cauciuc a acestuia cu ulei. Dupã verificare. 2.5 ÷ 3. uzat sau decolorat. Se porneºte motorul ºi se verificã sã nu curgã ulei pe la manocontact. 6B – 10 MANOCONTACT Filtrul se va schimba la 1. Presiunea uleiului (kg/cm 2) 2. • Se verificã pierderile ºi se reparã dacã este cazul. se vor verifica urmãtoarele. Se monteazã manometrul în locul manocontactului. Se tureazã motorul la 2000 rpm ºi se citeºte presiunea uleiului. Se toarnã uleiul prin orificiul cu capac din capacul chiulasei. 1 Cuplul de strângere pentru filtrul de ulei (kgf•m) 1. 3.2 ÷ 1. SCHIMBAREA FILTRULUI DE ULEI Se va schimba folosind chiea de filtru. se etanºeazã filetul manocontactului cu bandã de etanºare ºi se strânge la cuplul specificat. • Se înlocuieºte uleiul dacã este diluat. Se scurge uleiul din motor prin desfacerea buºonului de golire a bãii de ulei. MANOCONTACT FIG.2 ÷ 1. Se porneºte motorul ºi se încãlzeºte pânã la temperatura normalã de funcþionare. • Se verificã nivelul uleiului ºi se completeazã dacã este necesar. 3. 6. Cuplul de strângere a manocontactului(kgf•m) 1. se monteazã la loc buºonul de golire a bãii de ulei ºi se strânge bine. 6B – 12 MONTAREA FILTRULUI DE ULEI SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR FIG. 4. CHEIE DE FILTRU DE ULEI(09915 – 47340) FIG. Se demonteazã manocontactul din blocul motor. Consultaþi urmãtorul tabel pentru uleiul recomandat ºi capacitate : . sã nu intre în orificiul manocontactului. 6B – 11 MONTARE MANOMETRU ULEI 1.6 fiecare 10.0 1. Dupã golirea uleiului.000km 1.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–7 VERIFICAREA PRESIUNII ULEIULUI ATENÞIE! Înaintea verificãrii presiunii uleiului. 4.

6B–8 MOTORUL(Sistemul mecanic) Capacitate ulei(L) –30 Schimb periodic (Incl. Se demonteazã capacul chiulasei.02 IN 0. CIL. Dupã acesta. . STAREA Punctul mort superior la cilindrul nr. 3.1) FIG.1 (compresie) 1 2 IN O O EX O O IN Punctul mort inferior la cilindrul nr.1 (o rotaþie de la punctul mort superior) 3 O EX O X Simbolurile O indica locul unde jocul la culbutori poate fi mãsurat ºi reglat. 6B – 14 JOCUL LA CULBUTORI REGLAJUL JOCULUI CULBUTORILOR 1. filtru de ulei) 2.5 (2.0 Temperatura ambientã a aerului°C –20 –10 0 10 20 SAE 30 10W –30 SAE 5W –30 NR. 2 1. 6B – 13 PUNCTUL MORT SUPERIOR ÎN COMPRESIE 3. 1 PIULIÞà BLOCARE ºURUB DE REGLAJ ºURUB DE REGLAJ COADà SUPAPà ATENÞIE! Folosiþi numai uleiul recomandat.02 EX 0.02 EX 0. 2.15 ± 0. 6B – 15 MÃSURAREA JOCULUI LA CULBUTORI Jocul la culbutori ( A ) FIG. Se slãbeºte piuliþa de blocare ºi se regleazã jocul la culbutori prin rotirea ºurubului de reglaj la stânga sau la dreapta.1 ajunge în compresie la punctul mort superior. A 3 FIG. 2.7) Dupã reparaþia motorului 3. Se verificã ºi se regleazã jocul la culbutori folosind lere. Se roteºte arborele cotit pânã când cilindru nr. (Se verificã ajungerea în punctul mort exterior în compresie prin faptul cã rotorul distribuitorului se aflã în direcþia secvenþei de aprindere pentru cilindrul nr.20 ± 0. Jocul la culbutori (mm) RECE CALD IN 0. se strânge piuliþa de blocare la cuplul specificat ºi se reverificã jocul la culbutori.02 4.30 ± 0.25 ± 0.

CARCASA DISTRIBUITORULUI 2 1 Montare Se parcurg în sens invers paºii de la demontare. ELEMENTUL DE FILTRARE A AERULUI În carcasa filtrului de aer se aflã elementul filtrant care este de tip uscat.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–9 ATENÞIE! În cazul motorului cald. 2. . Înlocuirea elementului de filtrare a aerului (în condiþii normale la fiecare 20000km de mers) 3 FIG. Se demonteazã pompa de benzinã. ANSAMBLU FILTRU DE AER ELEMENT FILTRANT CAPAC FILTRU DE AER GARNITURà FIG. Periodic se va verifica starea sa de curãþenie ºi se va curãþi sau înlocui. Se va avea grijã la urmãtoarele : • • 1. se va scurge ceva ulei de motor. 6B – 17 DISTRIBUITORUL. 3.0 Se deconecteazã borna (–) de la baterie. acesta se aduce la punctul în care porneºte ventilatorul electric. luând în considerare cele spuse la service pe vehicul. 6B – 16 DEMONTAREA ELEMENTULUI FILTRANT 4 se va folosi o garniturã nouã. aºa cã se va plasa o cârpã sub ea. Se demonteazã distribuitorul din carcasã. se va regla distribuþia. dupã care se opreºte. iar dupã 20~30 minute se trece la reglaj. 2. 4. 4. La demontarea carcasei distribuitorului. 3. 1. dupã caz.5 ÷ 2. Dar se recomandã sã se facã reglajul la rece. Cuplul de strângere a piuliþei de blocare(kgf•m) DISTRIBUITORUL Dezasamblare 1.

5. 2. 7. Se deconecteazã furtunul de benzinã.8 se vor strânge ºuruburile ºi piuliþele de montare a galeriei de admisie la cuplul specificat cuplul de strângere pentru galeria de admisie(kgf•m) 1. 9. Se demonteazã furtunul de la tamburul servofrânei. 3 Montare Se parcurg în sens invers etapele de la demontare.6B–10 MOTORUL(Sistemul mecanic) CARBURATORUL ºI GALERIA DE ADMISIE 1 2 3 4 5 1.8 ÷ 2. Se deconecteazã cablul de acceleraþie de la carburator. Se deconecteazã furtunul de vacuum. 3.Se demonteazã galeria de admisie. 5. • 1.8 . 3. 3. 6.8 ÷ 2. 4. CABLU DE ACCELERAÞIE ANSAMBLU CARBURATOR IZOLATOR CARBURATOR GALERIE DE ADMISIE GARNITURà FIG. 8. 4. 6B – 19 DEMONTAREA CARCASEI FILTRULUI DE AER 2. ANSAMBLU FILTRU DE AER ELEMENT FILTRANT CAPAC FILTRU DE AER GARNITURà cuplul de strângere pentru carburator(kgf•m) 4 FIG. Se demonteazã supapa EGR de pe galeria de admisie. Se va avea grijã de urmãtoarele : 2 • se vor strânge ºuruburile de montare a carburatorului la cuplul specificat 1 1. Se demonteazã furtunele de rãcire. 2. Se demonteazã ansamblu carburator. 10. 4. 6B – 18 CARBURATORUL ºI GALERIA DE ADMISIE Demontare 1. Se demonteazã carcasa filtrului de aer. Se deconecteazã furtunul de bypass al circuitului de rãcire.

CAPAC GALERIE DE EVACUARE 3. 4.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–11 GALERIA DE EVACUARE MANETA DE SELECTARE A SURSEI DE AER 4 2 3 IARNà – 15°C + VARà LEVIER 1 1. 3. Se va manevra în funcþie de temperatura ambiantã. 6B – 20 GALERIA DE EVACUARE cuplul de strângere pentru galeria de evacuare (kgf•m) 1. Montare Se parcurg în sens invers etapele de la demontare. FIG. Se demonteazã capacul galeriei de evacuare. CONDUCTà SECUNDARà DE AER 2. GALERIE DE EVACUARE 4. Se va avea grijã de urmãtoarele : • se verificã garnitura ºi dacã este deterioratã se înlocuieºte cu una nouã. Se demonteazã ºuruburile începând de la galeria centralã. Se demonteazã galeria de evacuare de pe chiulasã.8 Demontare 1. 2.8 ÷ 2. . Se demonteazã conducta secundarã de aer. • se monteazã strângându-se la cuplul specificat. ATENÞIE! Selectând levierul pe o poziþie greºitã poate duce la un mers neregulat al motorului. GARNITURà FIG. 6B – 21 LEVIERUL DE SELECTARE A SURSEI DE AER Se selecteazã poziþia levierului de selectare a sursei de aer din poziþia standard de 15°C la varã sau iarnã dupã caz.

2. POMPA DE APà ALTERNATOR ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE FIG. 3. 5. Fulie arbore cotit. Se aduce cilindrul nr. ÎNTINZÃTOR. Întinzãtor de curea. Capac exterior. 3. 6B – 22 CUREA DISTRIBUÞIE. CAPAC CUREA DISTRIBUÞIE Demontare ROATA DE DISTRIBUÞIE 1. 1 la punctul mort superior prin rotirea fuliei arborelui cotit. 4 CAPAC INTERIOR CUREA DISTRIBUÞIE ROATà DE DISTRIBUÞIE CAPAC EXTERIOR CUREA DE DISTRIBUÞIE CAPAC EXTERIOR CUREA DE DISTRIBUÞIE ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE CUREA DISTRIBUÞIE FIG. 4. 6B – 24 DEMONTARE CUREA DISTRIBUÞIE . Curea de distribuþie. 4. 6B – 23 DEMONTAREA FULIEI ARBORELUI COTIT PINION DISTRIBUÞIE FIG.6B–12 MOTORUL(Sistemul mecanic) CUREAUA DE DISTRIBUÞIE ºI ÎNTINZÃTORUL DE CUREA 1 2 3 5 6 1. 6. 2. 5.

Se va avea grijã de urmãtoarele : • Se vor strânge la mânã ºuruburile înaintea montãrii întinzãtorului. Montare 1. Pistoanele vor lovi în supape dacã arborele cotit se va roti cu 30° sau mai mult faþã de reperele de calare a distribuþiei. 3 1 Inspectare • • Se înlocuieºte cureaua de distribuþie dacã este deterioratã sau uzatã. 6B – 27 REPERE DISTRIBUÞIE (PINION DISTRIBUÞIE) FIG. 6B – 26 REPERE CALARE DISTRIBUÞIE (ARBORELE CU CAME) 1 1 2 2 1. se verificã direcþia sãgeþii de pe curea ºi se va monta astfel încât sã corespundã sensului de rotaþie. ROATà DE DISTRIBUÞIE REPER CALARE CAPAC INTERIOR CUREA DISTRIBUÞIE FIG. 2. Se parcurg în sens invers etapele de la demontare. ÎNTINZÃTOR ºURUB ÎNTINZÃTOR FIG. 1. • Oricare din cele douã repere de pe roata de distribuþie trebuie sã se suprapunã cu cel de pe capacul inte- REPER POANSONAT PE SUPRAFAÞA POMPEI DE ULEI REPER POANSONAT PE PINION • • rior al curelei. 2. Se aliniazã reperele de pe roata de distribuþie cu cele de pe pinionul de distribuþie ºi apoi se monteazã cureaua de distribuþie ºi se monteazã arcul întinzãtor. 3. . Se verificã funcþionarea linã a întinzãtorului. 2.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–13 2 ATENÞIE! Nu se vor roti arborele cotit sau arborele cu came cât timp cureaua de distribuþie este demontatã. ATENÞIE! Înaintea montãrii curelei de distribuþie. Se roteºte arborele cotit ºi potriveºte reperul de pe pinion în dreptul celui de pe suprafaþa pompei de ulei. 6B – 25 PIESELE DE PRINDERE A ÎNTINZÃTORULUI ATENÞIE! Se va înlocui arcul întinzãtorului cu unul nou.

.5 ÷ 7. 2.5 POMPà DE APà ALTERNATOR ÎNTINZÃTOR CUREA DISTRIBUÞIE PINION DISTRIBUÞIE FIG. 6B – 30 MONTAREA FULIEI ARBORELUI COTIT • Se regleazã jocul la supapele de admisie ºi evacuare. Se verificã din nou alinierea tuturor reperelor distribuþiei. 6B – 28 MONTAREA CURELEI DE DISTRIBUÞIE • Se monteazã cureaua de distribuþie ºi se roteºte arborele cotit douã ture în direcþia de rotaþie.6B–14 MOTORUL(Sistemul mecanic) • Se strânge fulia arborelui cotit la cuplul specificat. Cuplul de strângere a ºurubului întinzãtorului(kgf•m) 1.3 1 2 1.5 ÷ 2. consultând pagina 6B–18. apoi se strânge ºurubul întinzãtorului la cuplul specificat. 6B – 29 STRÂNGEREA ºURUBULUI ÎNTINZÃTORULUI FIG. Cuplul de strângere a fuliei arborelui cotit (kgf•m) ROATà DISTRIBUÞIE 6. ÎNTINZÃTOR ºURUB ÎNTINZÃTOR FIG.

7L dupã desfacerea motorului : 3. SAE 10W-30 Tip pompã de ulei tip rotativ (trohoid) Tip filtru ulei Element filtrant Presiune de funcþionare a manocontactului 0. Uleiul este împins spre partea mare a golului ºi apoi transportat în partea opusã într-un spaþiu mai restrâns ºi astfel este presat afarã pe orificiul de refulare datoritã restrângerii spaþiului. Specificaþii Ungere Tip forþat Capacitate ulei la schimbare odatã cu filtrul : 2. Atât rotorul interior cât ºi cel exterior se rotesc în interiorul carcasei pompei.1kg/cm2 Presiune ulei(2000rpm) 2. La rotirea rotorului. Dantura rotorului interior numãrã un dinte în minus faþã de cea a rotorului exterior. 2 ABSORÞIE NR.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–15 Pompa de ulei Principiu de funcþionare Pompa rotativã ABSORÞIE NR.0L Schimbare ulei la fiecare 10000km sau la fiecare 6 luni Schimbare filtrul de ulei la fiecare 10000km Ulei recomandat peste gradul SE. dantura acestuia se angreneazã cu cea a rotorului exterior. 1 ABSORÞIE NR. dinte cu gol unul dupã altul realizânduse astfel un transport de ulei de volum variabil.0kg/cm2 . rotorul exterior rotindu-se datoritã celui interior în acceaºi direcþie cu acesta ºi deci cu arborele cotit. 3 REFULARE ROTOR EXTERIOR INTRARE FIG. fiind alcãtuitã din douã rotoare unul interior ºi unul exterior în conformitate cu curba trohoidã.3 ± 0. 6B – 31 POMPà ROTATIVà Pompa rotativã este cunoscutã ºi sub numele de pompã trohoidã.5 ~ 3.

Se verificã starea de uzurã a rotorilor. Sorb 6. a plãcii ºi a carcasei. Pinion distribuþie 3. Distanþa lateralã (mm) FIG. 0. ºi în caz cã este peste valoarea specificatã se înlocuiesc. folosind lera. 6B – 33 DEMONTAREA ºURUBURILOR POMPEI DE ULEI 0. 4. 6B – 32 POMPA DE ULEI 1 Demontare 1. Suport faþã motor 4. Baie de ulei 5. fie rotorul exterior fie carcasa. ROTOR EXTERIOR ROTOR INTERIOR FIG.6B–16 MOTORUL(Sistemul mecanic) Inspectare 4 3 1 2 • • Se verificã starea simeringului ºi se înlocuieºte dacã este deteriorat. Fulie arbore cotit. 5. întinzãtor curea distribuþie 2.15 ºi mai puþin . 3. Mãsurare Se mãsoarã distanþa dintre rotorul exterior ºi carcasa sa. Pompa de ulei 2 1.31 puþin ºi mai ANSAMBLU POMPà ULEI ROTOR INTERIOR ROTOR EXTERIOR PLACà ROTOR SUPAPà DESCÃRCARE FIG. 2. 2. 6B – 34 MÃSURARE DISTANÞà Distanþa lateralã Se mãsoarã distanþa lateralã folosind o riglã ºi lera. Distaþa dintre rotorul exterior ºi carcasã (mm) 1. capac exterior.

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–17 • Se monteazã pompa de ulei strângându-se la cuplul specificat.9 ÷ 1. FIG. Cuplul de strângere a pompei de ulei(kgf•m) 0.2 FIG. Se va avea grijã de urmãtoarele : • La montarea carcasei pompei de ulei se va proteja simeringul cu un ghidaj. 1 2 1. ARBORE COTIT GHIDAJ SIMERING FIG. fãcând-o de aceeaºi înãlþime cu blocul motor. 6B – 37 PRINDEREA POMPEI DE ULEI • Se decupeazã cu un cuþit marginea garniturii pompei de ulei care iese peste marginea blocului motor. . 2. 6B – 38 DECUPAREA MUCHIEI GARNITURII • A se vedea paginile anterioare pentru montarea curelei de distribuþie. 6B – 35 MÃSURAREA DISTANÞEI LATERALE Montare Se parcurg în sens invers etapele de la demontare. 6B – 36 MONTAREA GHIDAJULUI SIMERINGULUI FIG.

Capac interior al curelei de distribuþie 11. 3 CHIULASà GHID SUPAPà ARBORE CU CAME AX CULBUTORI CULBUTOR ARC SUPAPà SUPAPà ADMISIE SUPAPà EVACUARE 4 6 1 7 2 8 FIG.Galerie de evacuare 13.6B–18 MOTORUL(Sistemul mecanic) CHIULASA. masca faþã 2. Furtun de benzinã 7. 6B – 39 CHIULASA.Capac chiulasã 15. SUPAPELE.Distribuitor 14. Întinzãtor. Furtun lichid de rãcire 5. 8. Cablu de acceleraþie 8. 2. AXELE CULBUTORILOR Demontare 1. Capac exterior al curelei de distribuþie ºi cureaua de distribuþie. AXELE CULBUTORILOR 5 1. 10. Carcasã filtru de aer 4. Buclier faþã. 2 3 8 5 6 4 7 1 FIG. 5. 7. Cablaj 9. ARBORELE CU CAME. 3. 4. 6B – 40 DEMONTAREA ºURUBURILOR CHIULASEI . Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte lichidul de rãcire 3. 6.Þeavã centralã de evacuare 12. Furtun de vacuum 6.Se demonteazã ºuruburile chiulasei(8) ºi ansamblul chiulasã. ARBORELE CU CAME.

ªurubul axului culbutorilor 5. 2. 2. Se demonteazã carcasa distribuitorului ºi galeria de evacuare pentru o mai uºoarã dezasamblare. Se monteazã dispozitivul de comprimat arcuri de supape. 2 1 1 1.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–19 Dezasamblare 1. DISPOZITIV DE COMPRIMAT ARCURI DE SUPAPE(09916 – 14510) ADAPTOR DISPOZITIV DE COMPRIMAT ARCURI DE SUPAPE(09916 – 48210) 2 FIG. 6B – 44 MONTARE DISPOZITIV DE COMPRIMAT ARCURI DE SUPAPE FIG. 2. 6B – 41 DEMONTAREA ºURUBULUI AXULUI CULBUTORILOR 3. 6B – 42 DEMONTARE AXE CULBUTORI 4. ARBORE CU CAME FIG. Se demonteazã axele culbutorilor de admisie ºi de evacuare. 1. 1 FIG. culbutorii ºi arcurile. PENSETÃ(09916 – 84510) SIGURANÞà SUPAPà FIG. Se demonteazã arborele cu came din chiulasã. 6B – 45 DEMONTARE SIGURANÞà SUPAPà . 6B – 43 DEMONTAREA ARBORELUI CU CAME 1. se comprimã arcurile supapelor ºi se demonteazã siguranþele supapelor.

Standard Limitã IN 36.11 Dimensiunea Înãlþime a camei (mm) ATENÞIE! Simeringul demontat se va înlocui. SIMERING SUPAPà ºURUBELNIÞà SCAUN ARC SUPAPà FIG. arborele cu came se va înlocui. dacã este necesar) dacã limitele nu se încadreazã în cele specificate. . Se demonteazã dispozitivul de comprimat arcuri de supape ºi apoi opritorul arcului ºi arcul de supapã. Se demonteazã simeringul supapei ºi scaunul arcului de supapã. 8.03 ºi mai puþin ATENÞIE! Ghidul de supapã demontat trebuie înlocuit cu unul nou de dimensiune mai mare. 3. 6B – 48 MÃSURAREA ÎNÃLÞIMII CAMEI 1. 1 FIG.10 EX 36. Mãsurarea încovoierii arborelui cu came Mãsurarea încovoierii arborelui cu came se face folosind comparatorul. ºi se va înlocui arborele cu came dacã valoarea mãsuratã este mai micã decât limita specificatã. 7. Nu se va refolosi ghidul de supapã. 6B – 46 DEMONTARE SIMERING SUPAPà 9. ºi dacã valoarea mãsuratã este peste limita specificatã. 2.6B–20 MOTORUL(Sistemul mecanic) 6. 6B – 49 MÃSURAREA ÎNCOVOIERII ARBORELUI CU CAME 1. Limita de încovoiere(mm) 0. folosind un micrometru de interior.135 36. 6B – 47 DEMONTAREA GHIDULUI DE SUPAPà Inspectare Uzura camelor Se mãsoarã înãlþimea camei folosind un micrometru. Uzura palierelor arborelui cu came Se mãsoarã diametrul exterior al fiecãrui palier în 4 locuri diferite ºi. Jocul în palier este dat de diferenþa dintre diametrul palierului arborelui ºi cel al alezajului. H 1 2 3 FIG. Nu se va refolosi.132 36. Cu ciocanul ºi extractorul de ghiduri de supape se va scoate ghidul de supapã dinspre camera de ardere cãtre direcþia arcului de supapã. Se scot supapele. se mãsoarã diametrul interior al palierelor din chiulasã în 4 locuri. Se va înlocui arborele cu came(sau chiulasa. EXTRACTOR GHID DE SUPAPÃ(09916 – 44910) FIG.

Se va înlocui axul culbutorilor a cãrui încovoiere este peste limitã. 6B – 51 MÃSURAREA DIAMETRULUI ALEZAJULUI (PALIERUL DIN CHIULASÃ) Încovoierea axului culbutorilor Se mãsoarã încovoierea folosind V blocuri ºi comparator.975 44.100 ÷ 44.06 Jocul între culbutor ºi ax Se mãsoarã diametrul axului culbutorilor ºi diametrul interior al culbutorilor folosind un micrometru de exterior ºi unul de interior. palier arbore cu palier în chiulasã came (alezajul) Standard 43.450 ÷ 43.15 Dimensiunea a b c d Diametru exterior.425 43.575 43.650 43.500 ÷ 43.091 0.916 Limitã 43.725 Standard 43.050~0. Se va înlocui axul sau culbutorii .900 ÷ 43.700 ÷ 43.116 Limitã 43.850 43. 6B – 50 MÃSURAREA DIAMETRULUI PALIERULUI ARBORELUI CU CAME Jocul între culbutor ºi ax Standard Limitã 0.10 FIG.625 ÷ 43.925 Standard 44.005~0.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–21 Dimensiunea Standard Limitã Jocul în palier(mm) 0.825 ÷ 43. Diametru interior.050 44. 6B – 52 MÃSURAREA ÎNCOVOIERII AXULUI CULBUTORILOR FIG.775 43.716 Limitã 43.516 Limitã 43.025 ÷ 44.040 0. ARBORE CU CAME PARTEA SPRE FULIE PARTEA SPRE POMPA DE BENZINà Limitã de încovoiere(mm) 0.375 43.525 Standard 43.125 FIG.

Se reparã suprafaþa în limita a 0.047 0.09 • FIG.020 ÷ 0. Dacã nu existã micrometru de interior. Se va înlocui supapa sau ghidul dacã valoarea mãsuratã este peste limite. Jocul limitã la vârful cozii 1 2 (mm) IN 0.se mãsoarã jocul folosind un comparator prin miºcarea marginii cozii în direcþiile 1 .045 ÷ 0.5 ºi mai puþin . încovoiere ºi se va înlocui dacã este cazul. 2 .512 5.455 – IN 5. Se verificã supapa sau coada pentru uzurã.18 1 2 FIG. 6B – 54 MÃSURAREA DIAMETRULUI COZII DE SUPAPà ºI DIAMETRULUI INTERIOR AL GHIDULUI cozii de 0.53 IN 0.500 ÷ 5. 6B – 55 MÃSURAREA JOCULUI LA COADA SUPAPEI Supape Se îndepãrteazã depunerile de pe supape. 6B – 53 MÃSURARE DIAMETRU AX CULBUTORI ºI DIAMETRU INTERIOR CULBUTOR Ghidul de supapã Se mãsoarã diametrul cozii de supapã ºi diametru ghidului (cel puþin într-un loc pe lungime).512 5.480 – EX 5.07 • • EX 0. Suprafaþa vârfului supapã(mm) FIG.072 0.440 ÷ 5. ardere.465 ÷ 5. ºi se calculeazã jocul între coadã ºi ghid Dimensiune Diametru coadã supapã(mm) Diametru interior ghid supapã(mm) Jocul între coadã ºi ghid(mm) Standard Limitã IN 5.53 EX 5.5mm dupã caz. Se verificã uzura fiecãrui vârf de coadã de supapã. dacã diferenþa este peste limita dintre diametru exterior ºi interior. În zona de contact a culbutorului cu coada de supapã poate apare uzurã neuniformã. sau se înlocuieºte dacã trebuie prelucratã cu mai mult.14 EX 0.500 ÷ 5.6B–22 MOTORUL(Sistemul mecanic) sau ºi una ºi alta.

Un contact bun înseamnã o lãþime de contact egalã Lãþimea de contact scaunului supapei (mm) a Se reparã prin frezare ºi prin lepuire dacã lãþimea de contact nu este uniformã sau în afara specificaþiilor.66 La frezarea scaunului se va folosi mai întâi o frezã cu un unghi mai mic. • La frezarea finalã se va reduce gradat puterea de apãsare pentru a nu rãmâne semne zgâriate pe suprafaþã. IN EX 1. Dacã valoarea mãsuratã depãºeºte limita se va înlocui supapa. 6B – 57 LÃÞIMEA DE CONTACT A TALERULUI SUPAPEI pe toatã suprafaþa. Abaterea limitã a talerului supapei pe direcþia de rotaþie(mm) 0. 6B – 56 MÃSURAREA ABATERII PE DIRECÞIA DE ROTAÞIE • Verificarea lãþimii de contact Se curãþã supapa ºi scaunul supapei ºi se aplicã un strat de tuº roºu pe suprafaþa de contact a scaunului supapei. care se va face cu o frezã la 45°. LÃÞIMEA DE CONTACT A TALERULUI SUPAPEI FIG.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–23 • Se mãsoarã abaterea în direcþia de rotaþie folosind un ceas comparator ºi un V bloc prin rotirea încet a supapei. Se verificã cum calcã supapa dupã ce este aºezatã pe el.46 – 1. ºi se creºte unghiul la prelucrarea din final. FREZà SCAUN SUPAPà FIG.08 1 1. 1 1. Repararea scaunului de supapã FIG. ATENÞIE! • În timpul frezãrii se va avea grijã de lãþimea de contact. 6B – 58 FREZAREA SCAUNULUI DE SUPAPà .

Planeitatea chiulasei Se mãsoarã planeitatea în 6 locuri diferite folosind o riglã dreaptã ºi o lerã. 6B – 60 MÃSURAREA CHIULASEI 0.05 Limita de deformare a galeriei(mm) 0.10 Chiulasa • • Se îndepãrteazã depunerile din camera de ardere. . Aveþi grijã sã nu zgâriaþi orificiile din chiulasã ale admisiei ºi ale evacuãrii. 6B – 61 MÃSURAREA DEFORMÃRII SUPRAFEÞEI DE AºEZARE A GALERIEI DE ADMISIE Arcurile supapelor Arcurile slãbite la supape pot cauza vibraþii. 15 15 45 (ADMISIE) 45 (EVACUARE) FIG. Se înlocuiesc arcurile de supape a cãror lungime în stare liberã ºi de încãrcare sunt mai mici decât cele admisibile. supapelor ºi scaunelor de supape. chiulasa se va înlocui. fãrã a menþiona posibilitatea micºorãrii puterii motorului datoritã scãpãrilor de gaze produse prin scãderea presiunii de aºezare a supapei pe scaun.6B–24 MOTORUL(Sistemul mecanic) ATENÞIE! Se mãsoarã planeitatea suprafeþei chiulasei pe fiecare din diagonale. ATENÞIE! Toate depunerile trebuie îndepãrtate fãrã a se zgâria suprafeþele chiulasei. În cazul în care repararea este imposibilã. se marcheazã zona deformatã prin plasarea pe o suprafaþã planã ºi se reparã prin ºlefuire finã. Deformarea suprafeþei chiulasei poate duce la reducerea puterii datoritã pierderii de compresie. camera de ardere ºi suprafaþa chiulasei ºi scaunele supapelor. Dacã valoarea mãsuratã este peste limita admisã. Deformarea suprafeþei de aºezare a galeriei Se inspecteazã suprafaþa de aºezare a galeriei pe chiulasã folosind o riglã dreapta ºi o lerã ºi se reparã sau se înlocuieºte chiulasa dacã este necesar . 6B – 59 UNGHIURILE SCAUNULUI DE SUPAPà Ovalitatea maxim admisã la capul supapei (mm) FIG. FIG.

ºi se introduc noile ghiduri complet folosind dipozitivul de introdus ghiduri de supape. Înaintea montãrii de ghiduri de supape noi în chiulasã. • Se va încãlzi uniform chiulasa la o temperaturã de 80÷100°C pentru a nu fi deformatã.45 53.2mm) Standard Limitã 54. . Se vor înlocui arcurile de supape a cãror abatere este peste limitã.4÷27 22 Ortogonalitatea arcurilor Se mãsoarã ortogonalitatea fiecãrui arc folosind o riglã ºi un echer drept.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–25 FIG. ºi se îndepãrteazã orice material strãin. se va finisa alezajul acestora cu un alezor de 11mm pentru a îndepãrta bavurile. • Dupã montare.4 23. 6B – 63 MÃSURAREA LUNGIMII ARCULUI COMPRIMAT Denumire Lungime arc în stare liberã(mm) Lungime arc comprimat (kg/44. Se reface alezajul ghidului de supapã cu un alezor de 5. 6B – 64 MÃSURAREA ORTOGONALITÃÞII ARCURILOR Asamblare 1. 6B – 62 MÃSURAREA LUNGIMII ARCULUI ÎN STARE LIBERà FIG. ci se va înlocui cu unul de dimensiune mãritã. Se monteazã ghidul de supapã. ALEZOR DE 11MM (09916 – 38210) FIG. se verificã partea din chiulasã a ghidului. 3. Limita abaterii de la ortogonalitate a arcurilor de supapã(mm) 1. Se va urmãri ca alezajele sã fie perfect circulare.4 ATENÞIE! Odatã dezasamblat un ghid de supapã nu se va refolosi. 6B – 65 ALEZOR 2. 1 FIG.5mm. 2.

Se monteazã supapa în ghid. Se va monta simeringul în ghid prin împingerea dispozitivului cu mâna.6B–26 MOTORUL(Sistemul mecanic) Supradimensiunea ghiudului de supapã(mm) Adâncimea de pãtrundere a ghidului de supapã(mm) 0. se va unge cu ulei de motor coada supapei ºi alezajul ghidului. 6B – 69 ARCUL DE SUPAPà 4. • Fiecare arc de supapã are un capãt superior (pas de capãt mare) ºi unul inferior (pas de capãt mic). 8. Folosind dispozitivul de montat supape. 3. GHID SUPAPà 2. ATENÞIE! • Nu se va refolosi simeringul vechi ci se va folosi unul nou. 7. 3 2 1 1. se comprimã arcul de supapã ºi se introduc cu penseta siguranþele supapei în ºanþul de pe coada acesteia. DISPOZITIV DE MONTARE GHID SUPAPÃ(09917–98220) DORN DISPOZITIV DE MONTARE GHID DE SUPAPÃ(09916–58210) DISTANÞA DE PÃTRUNDERE A GHIDULUI DE SUPAPÃ(14MM) FIG. Se va aplica ulei de motor pe camele ºi pe palierele arborelui cu came. 3 2 1 1 1.5MM 4. 6B – 67 MODIFICAREA GHIDULUI DE SUPAPà FIG. Se monteazã un simering de supapã nou în ghidul de supapã. 3. 1. se va verfica sã fie bine fixat în acesta. 2. 6B – 68 MONTARE SUPAPà 6. 6B – 66 MONTARE GHID DE SUPAPà FIG. . ALEZOR DE 2. Înaintea montãrii ei. Lovirea dispozitivului poate provoca deteriorarea simeringului. nu se va bate dispozitivul cu ciocanul sau altceva. cu capãtul inferior (pas de capãt mic) spre partea scaunului arcului. • Dupã ce se unge cu ulei de motor ºi se monteazã în ghidul de supapã. 9. Se va poziþiona corect. Se monteazã arcul de supapã ºi siguranþa arcului.03 14 5. PAS MARE PAS MIC CAPÃTUL DINSPRE SIGURANÞà CAPÃTUL DINSPRE SCAUN 2 4 FIG. • La montare. 2. Se monteazã arborele cu came dinspre partea cutiei de viteze.

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–27 Montare 3 1 Se face în ordinea inversã a demontãrii. 6B – 73 MONTAREA GARNITURII DE CHIULASà Chiulasa FIG. . 3. ºi se monteazã culbutorii. Cuplul de strângere a prezoanelor chiulasei (kgf•m) 7 8 1 4 3 2 6. în ordinea arãtatã în figurã. 6B – 72 DIRECÞIILE DE MONTARE PENTRU AXELE CULBUTORILOR Se va strânge fulia arborelui cotit la cuplul specificat. 6B – 70 INTRODUCEREA SIGURANÞELOR SUPAPEI FIG.0 5 6 FIG. Orificiul de ulei de pe garnitura de chiulasã se aflã spre partea fuliei arborelui cotit. Se ung cu ulei de motor culbutorii ºi axel culbutorilor. folosind dispozitivul special(de imobilizare a arborelui). 6B – 74 SECVENÞA DE STRÂNGERE A PREZOANELOR CHIULASEI • FIG. ORIFICIU DE ULEI 1. 2. DE MONTAT SUPAPE PENSETà SIGURANÞE SUPAPà FIG. arcurile ºi axele culbutorilor. Axele culbutorilor pentru supapele de admisie ºi evacuare sunt identice. ºi se strâng la cuplul specificat.5 ÷ 7. Se va avea grijã de urmãtoarele : 2 Chiulasa ºi garnitura de chiulasã Se va înlocui garnitura de chiulasã veche cu una nouã dupã ce se confirmã potrivirea orificiilor de ulei. DISP. 10. dar diferã direcþiile de montare. 6B – 71 MONTARE ARBORE CU CAME Se ung prezoanele chiulasei cu ulei de motor.

1.5 ÷ 6.570 Conicitate(mm) 0. Se procedeazã cu pistoanele ºi bielele cilindrilor nr. Se va mãsura în 3 locuri(vezi figura). 2 SEGMENT DE UNGERE PISTON BIELà CAPAC BIELà CUZINEÞI BOLÞ DE PISTON SIGURANÞà INELARà VEDERE EXPLODATà A ANSAMBLULUI PISTON BIELà Demontare 1. Se demonteazã siguranþa circularã ºi se scoate bolþul pistonului pentru a separa pistonul de bielã. 2.6B–28 MOTORUL(Sistemul mecanic) 5. 9.10 ºi mai puþin Ovalitate(mm) 0. 5. BIELE ºI CILINDRI 7. Se introduce câte un furtun pe ºuruburile capacelor de biele pentru a preveni zgârierea pereþilor cilindrilor sau a arborelui cotit. SEGMENT NR. 5. Se rãstoarnã blocul motor pentru a se demonta baia de ulei ºi sorbul. 1 1. Se vor honui la o dimensiune superioarã dacã uzura este peste limite. Se demonteazã reperele montate pe blocul motor. Dimensiune Limitã Diametru cilindru(mm) Ø68. 6B – 75 5 6 Se demonteazã segmenþii de compresie ºi ungere folosind dispozitivul de demontat segmenþi. 2. 4. ºi se slãbesc ºuruburile bielei. Se marchezã numãrul cilindrului pe piston ºi pe bielã cu un marcator. 6. 8. Se roteºte încet arborele cotit pentru a aduce în poziþia de sus capãtul mare al bielei. PISTOANE. • Se mãsoarã diametrele cilindrilor folosind un micrometru de interior pe direcþiile longitudinalã ºi transversalã. ºi se dispun cu atenþie pentru a nu fi amestecaþi. 4. 8. Dezasamblare • • 1 2 3 Curãþire 4 • 8 9 7 FIG.05 ºi mai puþin .0 Cuplul de strângere a fuliei arborelui cotit (kgf•m) • Consultaþi paginile anterioare pentru reglajele supapelor de admisie ºi evacuare. Uzurã peste limite a cilindrului. 3. Conicitatea rezultatã în urma mãsurãrii în cele 3 puncte este peste limitã (perpendicularitatea). În urmãtoarele cazuri se honuieºte la dimensiunea urmãtoare: 1.2 ºi 3 conform secvenþei din paragrafele 3 ÷ 7. 6B – 76 INTRODUCEREA FURTUNELOR Se îndepãrteazã depunerile de carbon de pe pistoane ºi segmenþi folosind o cârpã moale. În acest proces de curãþire nu se vor folosi scule metalice sau forþã în exces. 6. Inspectare Cilindri • Se curãþã pereþii cilindrilor ºi se verificã eventual zgârieturi sau uzurã excesivã. 2. Se scot pistonul ºi biela prin chiulasã prin împingere. FURTUN FIG. 3.1 SEGMENT NR. Ovalitatea rezultatã în urma mãsurãrii în cele 3 puncte este peste limitã. 7. SEGMENÞI. Se scoate capacul bielei. 3.

465 ÷ Ø68. • Dimensiunile mãrite vor fi în gama 0.50. acesta trebuie sã se facã la aceeaºi valoare la toþi 3 cilindrii.025 ÷ 0. piston ºi segmenþi la honuire ºi apoi la montare.485 cota I 0.MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–29 ATENÞIE • La mãrirea dimensiunii.25 Ø68.045 ATENÞIE La mãsurarea diametrului interior al cilindrului ºi a diametrului exterior al pistonului. 6B – 78 MÃSURAREA DIAMETRULUI EXTERIOR AL PISTONULUI Diametru exterior piston(mm) mãrime superioarã 15MM Standard Ø68.985 Jocul la piston Se calculeazã diferenþa dintre valoarea mãsuratã a diametrului interior a cilindrului (la 50mm mai jos de la suprafaþa chiulasei) ºi cea diametrului exterior al pistonului(la 15mm deasupra marginei fustei pistonului).75 ºi 1.735 cota a II-a 0. iar dimensiunea adoptatã sã fie aceeaºi pentru cilindru. 1 2 1 3 1.965 ÷ Ø68. 6B – 77 MÃSURÃTOAREA ºI PUNCTELE DE MÃSURARE A DIAMETRULUI CILINDRULUI 0.50 Ø68.25. Se va folosi un micrometru pentru a mãsura diametrul exterior al pistonului.715 ÷ Ø68. FIG. 0. Pistoane • • Se curãþã pistoanele cu o cârpã moale ºi se verificã dacã trebuie înlocuit. se calculeazã jocul cu valorile mãsurate atât pe direþia de miºcare a arborelui cât ºi pe direcþia bolþului de piston. Jocul la piston(mm) FIG. Diametrul exterior al pistonului se mãsoarã pe direcþia perpendicularã pe bolþul pistonului la 15mm înãlþime de la baza fustei. . 0.00.

20 0. ºi se mãsoarã jocul între segment ºi canal cu lera.006 ÷ 0.06 0. 2. se înlocuieºte pistonul. Joc axial la capãtul mare al bielei(mm) Standard Limitã 0. atunci biela respectivã sau arborele cotit trebuie înlocuite. 1 2 1.1 FIG.8 FIG.7 1.10 Segment de ungere 1 4 3 0.02 ÷ 0.019 SEGMENT LERà FIG. 6B – 80 1. BLOC MOTOR LERà SEGMENT MÃSURARE FANTà SEGMENT Bolþ piston Se mãsoarã jocul dintre bolþul de piston ºi bosajul pistonului.10 ÷ 0.06 ÷ 0. Dacã jocul mãsurat este peste limitã sau dacã este descoperitã vreo stricãciune la una din suprafeþele axiale de la ambele capete.30 Limitã 0. 3. ATENÞIE Se vor curãþa cilindrii înainte de introducerea segmenþilor. 6B – 81 MÃSURARE BOLÞ PISTON Biele • Joc axial la capãtul mare Se verificã jocul axial la capãtul mare al bielei.2 ÷ 0.6B–30 MOTORUL(Sistemul mecanic) Jocul segmentului în canal 2 Se curãþã depunerile din canal înaintea montãrii segmentului.1 ÷ 0.014 Joc bolþ piston 0.06 0.15 ÷ 0.995 ÷ 16.00 Diametru interior bosaj piston 16. Dacã fanta este mai mare decât limita admisã. având biela montatã pe arborele cotit în mod normal. iar apoi folosind o lerã se mãsoarã fanta. 2. se înlocuiesc segmenþii. Segment Fanta segment(mm) Standard Segment 1 0. Dacã valoarea mãsuratã depãºeºte limita.7 Segment de ungere 0.7 Segment 2 0. 6B – 79 MÃSURARE CANAL SEGMENT Fanta segmentului Pentru a se mãsura fanta la segment se introduce segmentul în cilindru pânã la poziþia de punct mort inferior.3 0.10 Segment 2 0. Mãsurare Standard Diametru exterior bolþ piston 15.006 ÷ 16. iar dacã rezultatul mãsurãtorii este peste standard se înlocuieºte bolþul de piston.02 ÷ 0.35 . Segment Jocul segmentului în canal(mm) Standard Limitã Segment 1 0.

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–31

•
•

Se pregãteºte, prin tãiere o lamelã de plastic la o
lungime egalã cu lãþimea cuzinetului ºi se plaseazã
axial pe maneton, fãrã a astupa gaura de ungere.
Se monteazã cuzinetul bielei ºi capacul ºi se strânge
la cuplul specificat. În tot acest timp nu se va roti deloc
arborele cotit.
Cuplul de strângere a
capacului cuzinetului (kgf•m)

•
Fig. 6B-82 MÃSURAREA JOCULUI AXIAL LA
CAPÃTUL MARE AL BIELEI
Sãgeata, torsionarea
Se verificã sãgeata ºi torsionarea bielei pe dispozitivul
de verificat biele, ºi dacã limita este depãºitã se
înlocuieºte.
Mãsurare

Limitã
0,05(la 100mm)

Sãgeatã
Torsionare

Se demonteazã capacul, ºi se mãsoarã lãþimea
lamelei de plastic pe scala gradatã de pe carcasa
cutiei cu lamele. Aceastã mãsurãtoare trebuie
efectuatã la partea cea mai latã a zonei comprimate
dându-se atenþie ºi valorilor mãsurate la ambele
capete ale lamelei.
Jocul de ungere a
cuzinetului (mm)

Standard

Limitã

0,020 ÷ 0,040

0,065

Dacã jocul depãºeºte limita se va înlocui cuzinetul.

0,10(la 100mm)

100MM

3,1 ÷ 3,5

Mãrime cuzinet
Mãrime

Diametru exterior maneton(mm)

Standard

37,982÷38,000

100MM

DISPOZITIV DE VERIFICAT
BIELE

Fig. 6B-83 MÃSURARE SÃGEATÃ, TORSIONARE
1

Jocul la cuzineþi
Se verificã suprafeþele cuzineþiIor pentru urme de
deteriorare, topire, ardere, etc. ºi se va observa urma
de contact. Cuzineþii gãsiþi cu defecte în urma verificãrii
trebuie înlocuiþi.
ATENÞIE
Cuzineþii nu se reparã prin prelucrare
mecanicã abrazivã nici cu hârtie abrazivã ºi
nici pe maºini unelte.
•

Se mãsoarã jocul de ungere a cuzinetului folosind o
lamelã de plastic.

2

1. LAMELÃ DE PLASTIC
2. SCALÃ

Fig. 6B-84

MÃSURARE JOC DE UNGERE A
CUZINETULUI DE BIELÃ

6B–32 MOTORUL(Sistemul mecanic)

Asamblare

3. Se monteazã cei trei segmenþi poziþionându-le fantele
ca în Fig. 6B–85.

Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se va
avea grijã de urmãtoarele:
1. la asamblarea bielã piston.
• se monteazã captul mic al bielei ºi pistonul pe bolþul
pistonului ºi se fixeazã cu siguranþe circulare.
Direcþiile de montare sunt marcate pe capul
pistonului, o sãgeatã ºi gaura de ungere pe bielã.(vezi
figura de mai jos)
1

2

SPRE FULIA ARBORELUI COTIT

4

4

1. PISTON
2. SÃGEATÃ
3. BIELÃ
4. GAURÃ DE UNGERE(SPRE
PARTEA ADMISIEI)

ASAMBLAREA BIELEI ºI PISTONULUI

• Existã marcat un „R" pe faþa superioarã a
segmentului nr. 2 aºa cum apare în Fig. 6B–86.
La montarea pe piston se va aºeza cu partea
marcatã în sus.
• Segmenþii nr.1 ºi nr.2 au grosimi diferite, cât ºi
forma ºi culoarea zonei de contact cu cilindrul.
Pentru identificare, consultaþi Fig. 6B–86.
• La montarea segmentului de ungere, se introduce
mai întâi distanþorul ºi apoi cele douã inele racloare.

MARCAJ

7

7

7

1. MARCAJ
2. FANTÃ SEGMENT NR.1
3
3. FANTÃ SEGMENT NR.2
4. FANTÃ SEGMENT UNGERE(INEL RACLOR
6 8
SUPERIOR)
5. PARTEA ADMISIEI
6. PARTEA EVACUÃRII
7. 45°
8. FANTÃ DISTANÞOR SEGMENT UNGERE
9. FANTÃ SEGMENT UNGERE(INEL RACLOR INFERIOR)

9

POZIÞIILE FANTELOR SEGMENÞILOR

Montare
1. Se aplicã ulei de motor pe piston, segmenþi, pereþii
cilindrilor, cuzineþi, bolþuri de pistoane ºi pe
manetoane.
2. La montarea bielelor ºi pistoanelor, se monteazã
furtune de protejare pe ºuruburile bielelor.
3. Se introduce pistonul în cilindru cu sãgeata indicând
spre fulia arborelui cotit.

2

1

Fig. 6B–88 MARCAJE PE CAPETELE
PISTOANELOR

3

1. SEGMENT 1
2. SEGMENT 2
3.SEGMENT
UNGERE.

7

1. PARTEA FULIEI ARBORELUI COTIT 2. PARTEA VOLANTULUI

1
2

R

2

1

Fig. 6B–87

3

Fig. 6B-85

5

4. Se comprimã segmenþii cu dispozitivul de comprimat
segmeþi, se aºeazã dispozitivul de comprimat
segmenþi pe cilindru ºi se introduce capul pistonului
în cilindru prin lovirea uºoarã a pistonului.

DE

Fig. 6B–86 POZIÞIA ºI MARCAJUL PISTONULUI

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–33

5. Se goleºte lichidul de rãcire pe la furtunul inferior
al radiatorului.
1

1.

DISPOZITIV DE COMPRIMAT SEGMENÞI(09916-77310)

Fig. 6B–89 INTRODUCEREA PISTONULUI ÎN CILINDRU
5. Se monteazã capacul bielei având sãgeata îndreptatã
spre fulia arborelui cotit ºi se strânge piuliþa la cuplul
specificat.
Cuplul de strângere a capacului
bielei (kgf•m)

3,1 ÷ 3,5

1

2

3

4
1.
2.

CAPAC CUZINET
SÃGEATÃ

3.
4.

PARTEA FULIEI ARBORELUI COTIT
PIULIÞÃ CAPAC CUZINET

Fig. 6B–90 MONTARE CAPAC CUZINET
6. Se asambleazã celelalte piese în ordinea inversã
demontãrii. Se va consulta paragraful „Cureaua de
distribuþie ºi întinzãtorul de curea" în capitolul 6B.
7. Se introduce uleiul în motor.
8. Se reumple cu lichid de rãcire(vezi capitolul 6C).
9. Se verificã ºi regleazã distribuþia (vezi capitolul 6F
„Reglaj distribuþie“).
10. La sfârºit se verificã eventualele pierderi de lichid
de rãcire sau benzinã sau ulei la fiecare îmbinare.

DEZASAMBLARE

Fig. 6B–91 DEMONTARE SUPORT BATERIE
6. Carcasã filtru de aer
7. Ansamblu radiator
8. Cablu de acceleraþie
9. Zãvor capotã
10. Traversã frontalã ºi claxon
11. Furtun servofrânã
12. Se deconecteazã urmãtoarele cablaje
• Conector cablaj principal motor
• Cablaj motor de la siguranþele principale
• Cablaj cutie de viteze
• Demaror
• Cablu de înaltã tensiune
• Conector contact de mers înapoi
• Solenoid de tãiere alimentare cu benzinã, furtune
BVSV(supapã bimetal de comandã vacuum)
13. Furtun încãlzitor, exterior
14. Furtun încãlzitor, interior
15. Furtun benzinã
16. Cablu ambreiaj
17. Þeavã evacuare
18. Cablu vitezometru
19. Tijã schimbãtor, tijã selector
20. Roatã faþã(stânga)
21. Furtun frânã

Clemã-E

ANSAMBLU MOTOR

Demontare
1.
2.
3.
4.

Capotã
Baterie
Suport baterie
Buclier faþã ºi cablaj.

Fig. 6B–92 DECONECTARE FURTUN FRÂNÃ

6B–34 MOTORUL(Sistemul mecanic)

22. ªuruburi suport amortizor(de sus)

Fig. 6B–93 DEMONTARE ºURUBURI (DE
SUS) SUPORT AMORTIZOR
23. Arborele de transmisie
24. Suport faþã motor

27. Suport stânga cutie de viteze

Fig. 6B–96 ºURUBURI SUPORT STÂNGA CUTIE
DE VITEZE
28. Se monteazã dispozitivul de ridicat ansamblul motor

Fig. 6B–97 RIDICARE ANSAMBLU MOTOR
Fig. 6B–-94 SUPORT FAÞà MOTOR
25. Suport spate motor
26. Suport spate cutie de viteze

Fig. 6B–-95 SUPORT SPATE CUTIE DE VITEZE

ATENÞIE
Înainte de a ridica complet motorul cu
dispozivul, se verificã din nou ca furtunele
ºi cablajele din jurul motorului sã fie
deconectate ºi libere.

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–35

Montare
Se parcurg invers procedurile de la demontare, având grijã ca strângerile sã se facã la cuplurile specificate.

8

3,0-5,0

3,0-5,0

3,5-4,5
11

3,5-4,5

7

3,5-4,5
10

6

3,5-4,5

5

3,5-4,5
3

4

1
9

3,5-4,5

4,0-6,0

2
3,5-4,5
4,0-6,0

Fig. 6B–98 MONTARE SUPORÞI MOTOR

6B–36 MOTORUL(Sistemul mecanic)

CUZINEÞI PALIER, ARBORE COTIT, BLOC MOTOR

1

10

9
6

7

8

2
4

3

5

1.
2.
3.
4.
5.

BLOC MOTOR
SIMERING FAÞÃ
CUZINET PALIER
ARBORE COTIT
CUZINET CU UMÃR

6.
7.
8.
9.
10.

SIMERING SPATE
GARNITURÃ CARCASÃ SIMERING
CARCASÃ SIMERING
RULMENT ARBORE DE INTRARE
VOLANT

Fig. 6B–-99 CUZINEÞI PALIER, ARBORE COTIT, BLOC MOTOR

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–37

Demontare
1. Se demonteazã motorul de pe caroserie.
2. Ansamblu cutie de viteze.
3. Suport alternator, fulie arbore cotit, curea de
distribuþie
4. Chiulasã
5. Baie de ulei ºi sorb
6. Pistoane ºi biele
7. Capac cuzinet palier ºi arbore cotit

1

Inspectare
Uzurã arbore cotit
Se mãsoarã uzura la palierul central cu un comparator
cu ceas ºi bloc de sprijin prin rotirea arborelui cotit. Dacã
uzura depãºeºte limita, se înlocuieºte arborele cotit.
Limita de uzurã(mm)

1. CUZINET AXIAL

Fig. 6B–-101 CUZINET AXIAL

0,03

ATENÞIE
Pentru a mãsura uzura, se roteºte arborele cotit
o datã pentru poziþionarea comparatorului pe
palier, ºi se citesc valorile reþinându-se 1/2 din
valoarea maximã cititã.

Fig. 6B–102 MÃSURARE JOC AXIAL
ARBORE COTIT
Ovalitate ºi conicitate (uzurã inegalã) a palierelor

Fig. 6B–100 MÃSURAREA SÃGEÞII ARBORELUI
COTIT

Jocul axial al arborelui cotit
Se monteazã cuzineþii (de palier ºi axial) ºi se strâng
ºuruburile capacelor la cuplurile specificate, ºi apoi se
mãsoarã jocul axial al arborelui cotit. Dacã valoarea
mãsuratã este peste limitã, se înlocuieºte cuzinetul cu
umãr cu unul standard sau cu unul de mãrime imediat
superioarã.
Cuplu de strângere ºurub
capac cuzinet palier(kgf•m)
Joc axial arbore
cotit(mm)

5,5 ÷ 6,0

Standard
0,11 ÷ 0,31

Limitã
0,4

Se mãsoarã fluctuaþiile diametrelor palierelor pe direcþiile
axialã ºi perpendicularã ale arborelui cotit ºi se confirmã
eventualã uzurã inegalã. Dacã se gãseºte o uzurã
serioasã, sau dacã abaterile sunt peste limitã se
înlocuieºte arborele cotit sau se reparã prin prelucrare
mecanicã.
Limita de ovalitate ºi de conicitate(mm)

0,01

6B–38 MOTORUL(Sistemul mecanic)

Joc de ungere la cuzinetul
arborelui cotit(mm)

Standard

Limitã

0,020 ÷ 0,040

0,065

ATENÞIE
La montarea unui arbore cotit se va avea grijã
a se folosi cuzineþii corespunzãtori.
Mãsurare

Standard

Diametru exterior palier arbore cotit(mm) 43,982÷44,000

Fig. 6B–103 VERIFICARE UZURà PARÞIALÃ
Cuzineþi arbore cotit
Se verificã suprafaþa de contact pentru uzurã, ardere,
zgâriere, etc. ºi dacã este necesar se înlocuiesc.
ATENÞIE
Nu se incearcã repararea suprafeþelor cuzineþilor.
1

Mãsurare joc de ungere cu lera de plastic
• Se taie o lera de plastic de lungime egalã cu lãþimea
cuzinetului ºi se plaseazã axial pe palier, evitând
acoperirea gãurii de ungere.
• Se monteazã cuzinetul ºi capacul sãu pe arborele
cotit, ºi se strânge la cuplul specificat. La acest pas
nu se va roti arborele cotit.
Cuplul de strângere (kgf•m)

5,5 ÷ 6,0

1.
2.

2

LERÃ DE PLASTIC
SCALÃ

Fig. 6B–105 MÃSURARE JOC DE UNGERE LA
CUZINETUL PALIER
Simering spate
Se verificã muchiile simeringului pentru uzurã,
deteriorare, ºi intruzie de material strãin. Se va înlocui
dacã este deteriorat.

1
1.

Fig. 6B–104 STRÂNGEREA LA CUPLUL
SPECIFICAT
•

Se demonteazã capacul ºi se mãsoarã lãþimea lerei
de plastic pe scala marcatã pe cutia cu lere. Aceastã
mãsurãtoare trebuie efectuatã la cea mai latã zonã
rezultatã prin deformare, dându-se totodatã atenþie
valorilor mãsurate la ambele extremitãþi ale lerei.
Dacã jocul de ungere depãºeºte limita, se va înlocui
cuzinetul.

SIMERING SPATE

Fig. 6B–106 SIMERING SPATE
Volant
• Se verificã pentru deteriorare, crãpãturi ºi uzurã
anormalã la coroanã, sau la suprafaþa de contact cu
placa de presiune. Dacã este necesar se va înlocui
volantul.
• Se mãsoarã deformarea volantului folosind
comparatorul cu ceas ºi blocul se sprijin, ºi se
înlocuieºte dacã este peste limitã.
Limitã de deformare(mm)

0,2

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–39

1

2
1.

2.

CANAL DE UNGERE

Fig. 6B–109 MONTARE CUZINET CU GULER

Fig. 6B–107 MÃSURARE DEFORMARE VOLANT
•

Bloc motor

CUZINET CU GULER

Mãsurarea deformãrii suprafeþei de aºezare a
garniturii (planeitate)

Se monteazã semicuzinetul cu orificiu de ungere la
blocul motor, iar cel fãrã orificiu de ungere la capacul
de cuzinet.

1

Se mãsoarã în 6 locuri diferite folosind lera ºi rigla
dreaptã dupã aceeaºi metodã ca la chiulasã. Se
ºlefuieºte ºi se reparã, dacã deformarea, sãgeatã sau
torsionare depãºeºte limita. Dacã ºlefuirea înseamnã
mai mult de 0,15mm, se va înlocui cu unul nou.
Se va da atenþie planeitãþii suprafeþei dintre camerele
de ardere.
2

Limita de deformare (mm)
Planeitatea standard (mm)

0,05
0,03

3

1.
2.
3.

BLOC MOTOR
CUZINET PALIER
ORIFICIU DE UNGERE

Fig. 6B–110 MONTARE CUZINET
•
•

ungerea cu ulei de motor a suprafeþei interioare a
cuzinetului, a suprafeþei palierului arborelui cotit
înainte de montarea cuzinetului.
Pe capacele cuzineþilor de palier sunt marcate în
ordine numerele de la 1 la 3. Se vor strânge în ordine,
la cuplul specificat, având sãgeata îndreptatã spre
partea fuliei arborelui cotit.
Cuplu de strângere (kgf•m)

Fig. 6B–108 MÃSURARE PLANEITATE

Montare
Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se va
avea grijã de :
• ungerea cu ulei de motor a ºanþului cuzinetului cu
guler, ºi se va plasa (ºanþul) în partea exterioarã a
palierului.

5,5 ÷ 6,0

6B–40 MOTORUL(Sistemul mecanic)

1

2

1.

SCULA SPECIALÃ(09924-17810)

Fig. 6B–111 PLASAREA CAPACELOR
CUZINEÞILOR DE PALIER
•

•

Fig. 6B–113 VOLANT

Carcasa ºi garnitura simeringului.
Nu se va refolosi vechea garniturã, ci una nouã. Se
va unge cu ulei de motor suprafaþa de contact a
simeringului, se monteazã ºi se strâng ºuruburile
carcasei la cuplul specificat.
Cuplul de strângere a
ºuruburilor carcasei (kgf•m)

0,9 ÷ 1,2

Cuplul de strângere a
ºuruburilor volantului (kgf•m)
•
•
•

Se monteazã pistoanele (vezi pagina anterioarã).
Se monteazã sorbul ºi baia de ulei.
Se monteazã ansamblul chiulasã pe blocul motor.

•

La montarea chiulasei pe un bloc motor nou,
se vor strânge prezoanele în ordine din
centru spre extremitãþi, cu un cuplu de
strângere de 50% din cel iniþial, apoi cu 80%
din el ºi se desfac, dupã care se parcurge
secvenþa de strângere cu 50% ºi apoi 100%
din cuplul specificat.
Cuplul de strângere (kgf•m)

•
•
•

•
•

Pentru montarea pompei de ulei consultaþi capitolul
respectiv
Se strânge volantul la cuplul specificat, folosind scula
specialã.

4,0 ÷ 4,5

ATENÞIE

Dupã montarea carcasei simeringului, dacã muchiile
garniturii ies în afarã se vor tãia la contur cu un cuþit.

Fig. 6B–112 TÃIEREA MUCHIEI GARNITURII

2. ºURUB VOLANT

6,5 ÷ 7,0

Se monteazã pinionul de distribuþie pe arborele cotit,
roata de distribuþie pe arborele cu came, fulia pompei
de apã.
Vezi capitolul 2B pentru montarea ambreiajului.
Se monteazã motorul pe caroserie (vezi pagina
anterioarã).

MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B–41

CUPLURI DE STRÂNGERE
Repere de strâns

Cuplu (kgf•m)

Prezoane chiulasã
Bujii

6,5 ÷ 7,0
2,0 ÷ 3,0

Galerii admisie - evacuare ºi piuliþe
ªuruburi roatã de distribuþie(arbore cu came)

1,8 ÷ 2,8
5,0 ÷ 6,0

Piuliþã, ºurub reglaj supapã
Piuliþã, ºurub capac curea distribuþie

1,5 ÷ 2,0
0,9 ÷ 1,2

ªuruburi fulie arbore cotit
Piuliþe capac cuzinet de bielã

6,5 ÷ 7,5
3,1 ÷ 3,5

Prezoane capac cuzinet palier
Prezoane volant

5,5 ÷ 6,0
4,0 ÷ 4,5

Manocontact
Filtru de ulei

1,2 ÷ 1,5
1,2 ÷ 1,6

Suport montare filtru de ulei
ªuruburi baie de ulei

2,0 ÷ 2,5
0,9 ÷ 1,2

Buºon golire ulei
ªuruburi capac chiulasã

3,0 ÷ 4,0
0,9 ÷ 1,2

ªuruburi axe culbutori
ªuruburi montare carburator

0,9 ÷ 1,2
1,8 ÷ 2,2

Sorb pompã ulei
ªuruburi corp pompã de ulei

0,9 ÷ 1,2
0,9 ÷ 1,2

ªurub placã rotor pompã de ulei
ªurub întinzãtor curea distribuþie

0,9 ÷ 1,2
1,5 ÷ 2,3

Prezon întinzãtor curea distribuþie
ªurub pompã de apã

0,9 ÷ 1,2
0,9 ÷ 1,2

ªuruburi carcasã simering arbore cotit
Piuliþã suport motor

0,9 ÷ 1,2
3,5 ÷ 4,5

Suport motor
Termocontact ventilator rãcire motor

3,0 ÷ 5,0
1,2 ÷ 1,5

SUSÞINERE ARBORE COTIT FULIE 09918 – 08210 ADAPTOR FURTUN MANOMETRU VACUUM 09915 – 67310 MANOMETRU VACUUM 1. COMPRIMAT SEGMENÞI 09915 – 77310 MANOMETRU ULEI . DEMONTARE GHID SUPAPà 09917 – 88220 ADAPTOR MONTARE GHID SUPAPà 09916 – 38210 ALEZOR(11MM) 09916 – 34541 MÂNER ALEZOR 09916 – 84510 PENSETà 09900 – 00410 SET CHEI HEXAGON 09915 – 64510 MANOMETRU 09916 – 77310 DISP. 09916 – 48210 ADAPTOR 09916 – 37320 ALEZOR(5MM) 09917 – 68220 DISP.6B–42 MOTORUL(Sistemul mecanic) SCULE SPECIALE 09915 – 47341 CHEIE FILTRU DE ULEI 09916 – 58210 MÂNER DISP. IMOBILIZARE VOLANT 09916 – 44910 DISP. 09916 – 14510 DISP. SUSÞINERE FULIE ARBORE CU CAME 09926 – 18210 GHID SIMERING(RúINà VINYL ) 09924 – 17810 DISP. COMPRIMAT ARC SUPAPà 2. MONTARE GHID SUPAPà 09927 – 56020 DISP.

....................... 6C – 6 SERVICE PE VEHICUL ..................................................................... 6C – 6 Service pe sistemul de rãcire .................................................................................................................................. 6C – 8 .................. SISTEMUL DE RÃCIRE A MOTORULUI DESCRIERE GENERALÃ .................. 6C – 7 Termostat ..................................... 6C – 5 Lichid rãcire .............MOTORUL(Sistemul de rãcire) 6C–1 6C................................ 6C – 5 Nivel lichid rãcire ............................................................................................................................................................................................................ 6C – 6 Sistem rãcire............................................................. 6C – 7 Þevi ºi furtune .................................. 6C – 7 Radiator .............................................................................................................................................................................................................................................. 6C – 7 Golire lichid rãcire ................................ 6C – 2 DEPANARE .............................................................................................................................................................................................. golire ºi re-umplere ........................................................................................... 6C – 8 Pompã de apã . 6C – 5 INSPECTARE ºI ÎNTREÞINERE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6C – 1 RADIATOR RADIATOR RÃCIT SUPRAÎNCÃLZIT REZERVOR REZERVOR BUºON RADIATOR BUºON RADIATOR DE LA REZERVOR CÃTRE REZERVOR RADIATOR ÎNCÃLZIT RADIATOR RÃCIT (B) (A) Fig. radiator. diferenþa de presiune „trãgând” lichidul de rãcire în radiator. . iar volumul de lichid în plus rezultat prin dilatare se scurge din radiator în rezervor. Fig.(a) aratã lichidul de rãcire încãlzit ºi dilatat. În Fig (b) este arãtatã situaþia în care la scãderea temperaturii lichidului de rãcire acesta se contractã. ºi are rolul de rãci motorul pentru a împiedica supraîncãlzirea ºi de a-i menþine o temperaturã adecvatã. termostat. ventilator rãcire.6C–2 MOTORUL(Sistemul de rãcire) DESCRIERE GENERALÃ CIRCULAÞIA LICHIDULUI DE RÃCIRE Sistemul de rãcire constã în : pompã de apã. furtune de cauciuc. În acest moment presiunea scade ºi supapa de vacuum din buºon se deschide. 6C – 2 Radiatorul de tip etanº sub presiune are ca element de etanºare un buºon care permite lichidului dilatat sã se scurgã în rezervor pentru a împiedica scurgerea în afarã. Odatã cu creºterea presiunii din sistemul de rãcire peste o anumitã limitã. ÎNCÃLZITOR RADIATOR TERMOSTAT CHIULASÃ POMPÃ DE APÃ BLOC MOTOR Fig. supapa de presiune din buºonul radiatorului se deschide permiþând lichidului dilatat sã se scurgã prin þeava de supraplin în rezervor.

6C – 3 Când motorul este rece.MOTORUL(Sistemul de rãcire) 6C–3 Când motorul este rece RADIATOR MOTOR POMPÃ DE APÃ GALERIE DE ADMISIE ÎNCÃLZITOR FURTUN DE BYPASS TERMOSTAT REZERVOR Fig. Când temperatura lichidului de rãcire este peste 82°C Fig. . 6C – 4 Termostatul începe sã se deschidã la 82°C ºi se deschide complet la 95°C. În acest timp. lichidul de rãcire circulã spre pompa de apã prin furtunul de bypass ºi în acelaºi timp ºi prin termostat --> furtun intrare în radiator --> radiator --> furtun ieºire din radiator --> pompã de apã. termostatul permite arcului sã închidã trecerea lichidului de rãcire ca în figurã. motor--> galerie de admisie --> furtun de bypass --> pompã de apã pentru a încãlzi rapid motorul. Cantitatea de lichid de rãcire ce curge spre radiator depinde de deschiderea termostatului.

Rotorul pompei este susþinut de un rulment etanºat complet. În funþionare. 6C – 5 BUºON RADIATOR DE TIP CU SUPAPE Vasul de expansiune Este conectat la radiator printr-un furtun. 6C – 6 POMPA DE APÃ 1 2 Termostat 4 6 5 1. Dupã oprirea motorului. SUPAPÃ DE PRESIUNE CÃTRE REZERVOR ELIBERARE VACUUM 2. 4. 3 5. Pe mãsurã ce motorul se încãlzeºte. ceara se dilatã ºi deschide supapa termostatului. dacã presiunea în sistem creºte peste 0. deci. În aceastã situaþie lichidul de rãcire circulã numai prin motor pentru a-l încãlzi repede ºi uniform. care are rolul de a elimina eventualele gaze sau aer.dacã existã. 6C – 7 TERMOSTAT . supapa va rãmâne închisã atâta timp cât lichidul de rãcire este rece. Buºonul are inscrpþionatã pe suprafaþã cifra 9 ceea ce înseamnã cã supapa de presiune se deschide la 0. La încãlzirea ºi dilatarea cerii. prin contractare se permite arcului sã închidã supapa. Astfel. 2 1. POMPÃ DE APÃ CUREA DISTRIBUÞIE FULIE POMPÃ DE APÃ 3 Fig. Astfel.6C–4 MOTORUL(Sistemul de rãcire) Buºon radiator 1 3 Buºonul de pe radiator este de tip cu supape. lichidul de rãcire se contractã ºi este tras înapoi în radiator de diferenþa de presiune. Volumul de lichid rezultat prin dilatare trece din radiator în rezervor prin acest furtun. având o supapã de presiune ºi una de vacuum. ºi se dilatã la încãlzire ºi se contractã la rãcire. 1.9kgf/cm². lichidul de rãcire se încãlzeºte ºi se dilatã. Supapa de vacuum este menþinutã pe scaunul sãu de un arc slab care permite deschiderea supapei peste a permite egalizarea presiunii în sistem când este creat vacuum prin rãcire lichidului din sistem. Ceara este conþinutã într-o casetã metalicã. radiatorul este menþinut plin cu lichid de rãcire tot timpul. Supapa de presiune este presatã pe scaun de un arc calibrat. care altfel ar putea deteriora radiatorul. Pompa de apã nu poate fi dezasamblatã. Pe corpul termostatului este prevãzutã o supapã de aerisire. caseta metalicã împinge în jos supapa pentru a o deschide.9kgf/cm². permiþând lichidului sã circule prin radiator. SUPAPÃ DE AERISIRE Fig. având rolul reglãrii debitului de lichid ºi de a regla. Este de tip cu cearã ºi este plasat în pasajul de ieºire a lichidului de rãcire din motor. 2. acumulate în circuit 1 Pompã de apã Pomp folositã este de tip centrifugal. împiedicând circulaþia acestuia prin radiator. 6. având ca rezultat o eficienþã sporitã în procesul de rãcire. temperatura acestuia. având rolul de protejare automatã a sistemului de rãcire la suprapresiune. La rãcirea cerii. SUPAPÃ DE VACUUM ELIBERARE PRESIUNE DE LA REZERVOR Fig. 3.

6C – 8 Funcþionare termostat DEPANARE Manifestare Motor supraîncãlzit Cauzã probabilã • • • • • • • • • • • Remediu Lipsã lichid de rãcire Funcþionare defectuoasã termostat Funcþionare defectuoasã pompã de apã ªtuþ radiator înfundat Pierderi de lichid de rãcire Termocontact ventilator defect Radiator înfundat Reglare defectuoasã a distribuþiei Funcþionare defectuoasã buºon radiator Frâne dereglate Patinare ambreiaj • • • • • • • • • • • Se verificã nivelul ºi se completeazã Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se curãþã sau reparã Se reparã Se verificã sau înlocuieºte Se înlocuieºte Se regleazã Se înlocuieºte Se regleazã Se regleazã sau înlocuieºte INSPECTARE ºI ÎNTREÞINERE LICHID DE RÃCIRE ATENÞIE Sistemul de refacere a lichidului de rãcire este standard. lichidul de rãcire este ºi un bun element anti-coroziune ºi un inhibitor al efectului de spumare. . Pe lângã efectul de protecþie la îngheþ. lichidul de rãcire este tras înapoi în radiator. Raportul de amestec al antigelului depinde de cea mai scãzutã temperaturã a zonei geografice. iar surplusul este colectat în rezervor.5°C) Temperatura la care supapa începe sã se deschidã(°C) 82 Temperatura la care supapa este complet deschisã(°C) 95 > 8 la 95°C Cursa supapei(mm) 1 SPRE MOTOR SPRE MOTOR AER LICHID DE RÃCIRE TERMOSTAT SUPAPÃ AX (1) LICHID DE RÃCIRE CÂND SÃ DESCHIDÃ (2) CÂND SÃ ÎNCHIDÃ Fig 6C – 9 FUNCÞIONARE SUPAPÃ DE AERISIRE CARCASÃ CEARÃ CEARÃ DESCHIS Fig. Lichidul de rãcire din radiator se dilatã cu creºterea temperaturii. Când sistemul se rãceºte.MOTORUL(Sistemul de rãcire) 6C–5 Caracteristici funcþionale termostat(±1. Pentru un randament bun al lichidului de rãcire se va menþine concentraþia acestuia conform valorilor din tabelul ce urmeazã.

apoi se apasã în jos buºonul ºi se roteºte iar spre stânga pentru a fi scos. nu sunt necesari extra inhibitori sau aditivi care pretind a îmbunãtãþi sistemul. Folosind un manometru. umflate etc. 2. se va desface buºonul rezervorului ºi se va completa cu lichid corespunzãtor pânã la aducerea nivelului în dreptul reperului „FULL". Se demonteazã buºonul radiatorului când motorul este rece. se ridicã capota ºi se priveºte rezervorul. URECHE 2 3 3. 5.9 ATENÞIE Pentru a nu vã accidenta nu scoateþi buºonul radiatorului cât timp motorul ºi radiatorul sunt încã fierbinþi. îi pot dãuna bunei funcþionãrii. FURTUN SPRE REZERVOR Fig. ATENÞIE • La folosirea unui antigel de calitate corespunzãtoare. Dacã buºonul este scos în aceste condiþii s-ar putea sã tâºneascã vapori ºi lichid fierbinte. 6C – 11 BUºON RADIATOR REZERVOR GOLIRE ºI REUMPLERE SISTEM RÃCIRE MAXIM 1. radiator ºi încãlzitor Capacitate(L) Rezervor Total 3.3 0. 6C – 10 VERIFICARE NIVEL LICHID DE RÃCIRE Cantitatea de lichid de rãcire Motor. se verificã sistemul ºi buºonul radiatorului pentru menþinerea presiunii de 0. SERVICE-UL SISTEMULUI DE RÃCIRE Asupra sistemului de rãcire se efectueazã urmãtoarele: 1. Se verificã lichidul ca nivel ºi ca proprietãþi.) se vor înlocui 6. Dacã este cazul se înlocuieºte buºonul cu unul corespunzãtor. Se verificã pierderile sau deteriorarea. se vor alinia urechile acestuia cu furtunul cãtre rezervor. Se va verifica nivelul lichidului de rãcire în rezervor când motorul este rece. BUºON RADIATOR 2. Dimpotrivã. 3. ATENÞIE La montarea buºonului radiatorului.5°C -25°C -34°C 30% 40% 50% Concentraþia de antigel pur NIVEL LICHID RÃCIRE Pentru a verifica nivelul.6 3. Se spalã buºonul radiatorului ºi gâtul de umplere cu apã curatã. ATENÞIE Nu se desface buºonul rezervorului în timp ce lichidul de rãcire fierbe. .6C–6 MOTORUL(Sistemul de rãcire) Temperaturã congelare lichid -14. Furtunele deteriorate(crãpate. 4. Se strâng colierele ºi se inspecteazã toate furtunele.9kgf/cm². Nu este necesar a se demonta buºonul radiatorului pentru a verifica nivelul lichidul lichidului de rãcire. Se curãþã suprafaþa frontalã a radiatorului. 1 1. demontând buºonul când motorul este rece. Un nivel normal al lichidului se va regãsi între reperele „FULL" ºi „LOW" de pe rezervor. Se roteºte buºonul spre stânga lent pânã se confirmã depresurizarea (nu se mai aude „fâºâitul"). MINIM Fig. Dacã nivelul gãsit este sub reperul „LOW" .

2. Montare Se parcurg invers procedurile de la demontare. 9. Se demonteazã capacul termostatului de la carcasã. • Se verificã începerea deschiderii sã aibã loc la temperatura specificatã. 75 pentru umplere. Se verificã deschiderea termostatului astfel: • Se imerseazã termostatul în apã. 6C – 13 SUPAPA DE AERISIRE A TERMOSTATULUI 2. Dupã umplere. 1 1. Se goleºte sistemul 2. Se curãþã în interior rezervorul cu apã ºi sãpun. 2 1 3 1. Se deconecteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte lichidul de rãcire. 3. Se ruleazã motorul în gol pânã furtunul superior al radiatorului devine fierbinte. 8. GOLIRE 1. deoarece altfel ar apare tendinþele de supraîncãlzire sau rãcire excesivã. pânã se încinge furtunul superior al radiatorului. Vezi pag. 6C – 12 DEMONTARE TERMOSTAT Inspectare 1. 7. ºi se încãlzeºte apã gradat. 6. Se verificã scaunul supapei pentru corpuri strãine care pot cauza o aºezare necorespunzãtoare. Se opreºte motorul ºi se desface furtunul inferior al radiatorului pentru a se goli lichidul de rãcire. . • Vezi pag. Se scoate buºonul radiatorului. se monteazã la loc furtunul ºi se strânge bine colierul. se aliniazã buºonul rezervorului cu sãgeata de pe rezervor.antigel în radiator ºi în rezervor (se umple radiatorul pânã la baza gâtului de umplere ºi rezervorul pânã la reperul „FULL"). FURTUNE ºI ÞEVI DIN SISTEMUL DE RÃCIRE Demontare 1. se va verifica lichidul de rãcire sã fie rece. • Dacã deschiderea începe la o temperaturã mult peste sau sub cea specificatã. 4. motorul are tendinþa de supraîncãlzire). Se ruleazã motorul. 3. Se monteazã buºonul radiatorului. care este montatã între galeria de admisie ºi distribuitor. 5. SUPAPÃ DE AERISIRE Fig. Se monteazã la loc furtunul inferior la radiator ºi se umple sistemul cu apã. Asiguraþi-vã cã supapa de aerisire este curatã(dacã supapa este înfundatã. Dupã golire. Cu buºonul demontat. Se clãteºte bine cu apã ºi se goleºte. Cu motorul mergând în gol. urmãrind alinierea urechilor lui cu furtunul rezervorului. ºi cablul demontat de la baterie. cu buºonul demontat. Se repetã aceºti paºi de 3 sau 4 ori pânã când lichidul de rãcire devine incolor. Se va avea grijã de urmãtoarele: • Strângerea suficientã a ºuruburilor colierelor. Se goleºte sistemul. termostatul trebuie înlocuit cu unul nou. 3. Se monteazã rezervorul ºi furtunul. TERMOSTAT Demontare 1. 3. se slãbesc ºuruburile tuturor colierelor ºi se scot. se completeazã cu lichid de rãcire în radiator pânã când nivelul ajunge la gâtul de umplere. SERVICE PE VEHICUL ATENÞIE Înaintea dezasamblãrii sistemului de rãcire. se ruleazã motorul în gol pânã când furtunul superior al radiatorului devine fierbinte datoritã lichidului de rãcire ce circulã prin termostatul deschis. 4. 2. 75 pentru umplere. DISTRIBUITOR CARCASÃ TERMOSTAT TERMOSTAT Fig. Se toarnã amestecul 50% apã .MOTORUL(Sistemul de rãcire) 6C–7 2. 2. Pentru a demonta aceste þevi ºi furtune.

Se monteazã o garniturã nouã la carcasã. Se umple circuitul. Se goleºte lichidul de rãcire. 4. 1 3 1. • Se verificã pierderile la îmbinãri. Se demonteazã fulia arborelui cotit. 6C – 17 ÎNTINZÃTOR ºURUB ÎNTINZÃTOR . 6C – 14 VERIFICARE TERMOSTAT Montare Demontare 1. 1. Se monteazã termostatul în carcasa sa având supapa de aerisire spre faþa motorului. 1. 6C-5 „Lichid de rãcire". Inspectare Se verificã radiatorul pentru pierderi sau deteriorãri. Fig. 2. Se curãþã Fig. Se deconecteazã terminalul „–" de la baterie. Se deconecteazã terminalul „–" de la baterie. Se demonteazã furtunele de la radiator. RADIATOR Demontare 1. 6C – 15 CURÃÞIRE RADIATOR Fig. 3. 2. 2. 2. 3. 2. ATENÞIE • Pentru umplerea sistemului vezi pag. 5. 2 1 Se curãþã faþa radiatorului. POMPÃ DE APÃ TERMOSTAT TERMOMETRU ÎNCÃLZITOR Fig. Se demonteazã întinzãtorul ºi cureaua de distribuþie. Se demonteazã furtunul inferior al radiatorului ºi se goleºte lichidul de rãcire. Se deconecteazã conetorul ventilatorului de rãcire. Se demonteazã capacul exterior al curelei de distribuþie. dacã existã. 6C – 16 CAPAC EXTERIOR CUREA DE DISTRIBUÞIE 5. 4.6C–8 MOTORUL(Sistemul de rãcire) Montare 2 Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se demonteazã radiatorul. 3. 3.

6. se va înlocui cu una nouã. Fig. 2. Dacã nu funcþioneazã uºor ºi lin sau face zgomot anormal se va înlocui. • Strângeþi fiecare ºurub ºi piuliþã la cuplul specificat. 5. ATENÞIE • Se va acorda atenþie specialã la montarea întinzãtorului de curea ºi curelei. Dacã trebuie ceva reparat la pompã. 3.3 3. . 1. 2. Se scoate pompa de apã 1. 2 Cuplul de strângere pentru ºuruburi ºi piuliþe(kgf•m) 1 3 1. Se monteazã pompa de apã pe blocul motor. 6C – 19 VERIFICARE POMPÃ DE APÃ 4. Vezi pagina 33 din acest manual. Se monteazã întinzãtorul de curea. se verificã fiecare parte pentru pierderi.0 ÷ 1. cureaua de distribuþie ºi capacul exterior al curelei de distribuþie. Se roteºte pompa de apã cu mâna pentru a verifica dacã funcþioneazã uºor. Se monteazã o garniturã de pompã nouã pe blocul motor.MOTORUL(Sistemul de rãcire) 6C–9 Montare 6. Se conecteazã terminalul „–" la baterie. Dupã montare. 6C – 18 FULIE POMPÃ DE APÃ Inspectare ATENÞIE Nu se dezasambleazã pompa de apã. Se umple sistemul. POMPÃ DE APÃ CUREA DISTRIBUÞIE FULIE POMPÃ DE APÃ Fig.

6C–10 MOTORUL(Sistemul de rãcire) BLANK .

.................................................................... 6D–2 Sistemul de alimentare ........ SISTEMUL DE ALIMENTARE DESCRIERE GENERALà ..........................MOTORUL(Sistemul de alimentare) 6D–1 6D......... 6D–2 SERVICE PE VEHICUL ..................... ........... Combustibilul specificat este menþionat pe capacul rezervorului................................................................ 6D–3 ATENÞIE Motorul modelului TICO necesitã folosirea combustibilului specificat (cu sau fãrã plumb)...... Folosirea altui combustibil decât cel specificat poate duce la pierderi de putere ºi deteriorarea motorului..........................................................................................................................................

retur. 6D – 2 POMPA DE BENZINà . acþionatã de un excentric aflat în carcasa distribuitorului. 4. pompa. vezi 1H „SISTEMUL DE CONTROL A EMISIILOR“ din acest manual. 2. linia de vapori). filtrul ºi indicatorul de nivel plus cele 3 linii (tur. 5. 1 4 3 2 5 1. Pentru vaporii de combustibil. 6D – 1 SISTEMUL DE ALIMENTARE Pompa de benzinã Este folositã o pompã cu membranã. FIG. 3.6D–2 MOTORUL(Sistemul de alimentare) DESCRIERE GENERALà SISTEMUL DE ALIMENTARE Principalele componente ale sistemului de alimentare sunt rezervorul. REZERVOR FILTRU BENZINà ÞEAVà TUR ÞEAVà RETUR POMPà BENZINà FIG.

• Se va avea la-ndemânã un extinctor cu CO2 . Se scoate buºonul rezervorului ºi se pune la loc dupã ieºirea vaporilor din rezervor. se înfive furtunul cu 25÷30mm peste maginea þevii. 2. se înfige furtunul pânã la începutul curburii sau pânã ce trece cu 20÷30mm de margine. Se demonteazã filtrul din suport. • Conectarea furtunelor depinde de tipul ºtuþurilor. Pe þevi ca în figura de mai jos. 20÷30MM SE STRÂNGE COLIERUL LA 3÷7MM DE LA CAPÃTUL FURTUNULUI. Se va conecta furtunul adecvat aºa cum se vede în figura de mai jos. trebuie avute în vedere urmãtoarele mãsuri de prevedere: • Se deconecteazã borna „–“ de la baterie. • Se desface buºonul rezervorului ºi se pune la loc dupã ce ies vaporii de benzinã. FILTRUL DE BENZINà FURTUN ºTUÞ COLIER 3~7MM SE STRÂNGE COLIERUL LA 3÷7MM DE LA CAPÃTUL FURTUNULUI. Pe þevi scurte. 5. Pe þevile drepte. Demontare 1. • Se va lucra într-un loc bine ventilat ºi fãrã surse de foc. 3. se înfige furtunul pânã la umãrul de pe þeavã. Se suspendã vehiculul. . se înfige furtunul pânã la îmbinare. • Nu se fumeazã. Se pune un recipient sub filtrul de benzinã. Se deconecteazã borna „–" de la baterie. • Se folosesc ochelari de protecþie. 3~7MM SE STRÂNGE COLIERUL LA 3÷7MM DE LA CAPÃTUL FURTUNULUI. 25÷30MM COLIER SE STRÂNGE COLIERUL LA 3÷7MM DE LA CAPÃTUL FURTUNULUI. • Se plaseazã semne cu „NO SMOKING" „FUMATUL INTERZIS“. • Depresurizarea sistemului se va face lent pentru a nu împroºca vapori de benzinã datoritã presiunii existente în sistem dupã oprirea motorului. 4. La þevile curbe.MOTORUL(Sistemul de alimentare) 6D–3 SERVICE PE VEHICUL ATENÞIE La inspectarea sistemului de alimentare.

6D–4 MOTORUL(Sistemul de alimentare) BLANK .

............................................................................................................................................... 6E – 8 Funcþionarea sistemului ºoc automat .................................................................................................. CARBURATORUL DESCRIERE GENERALà ......................................................................... 6E – 21 DEZASAMBLARE ...................................................................................................................... 6E – 18 SERVICE PE VEHICUL ....................................................................................................................................................... 6E – 4 Caracteristici carburator .................................................. 6E – 2 Schema carburatorului ..................................................................................................... 6E – 23 ............................................ 6E – 2 Principiul carburatorului................................................................................... 6E – 6 Funcþionarea fiecãrui sistem ..... 6E – 14 DEPANARE ..........................................................................................................................MOTORUL(Carburatorul) 6E–1 6E......................................................................................................................................................................

6E . Jiclor aer frânã motor Jiclor benzinã Jiclor benzinã frânã motor Prizã vacuum Jiclor ºpriþ pompã Capsulã tr.R.C. 2 Jiclor aer frânare 2 Jiclor aer frânare 1 Jiclor aer Jiclor benzinã Clapetã ºoc Difuzor mic Diafragmã Jiclor amestec frânã motor Jiclor aer frânare Jiclor aer C. a 2-a Jiclor principal treapta a 2-a Difuzor mare Tub emulsor Clapetã acceleraþie ªurub reglaj Pompã acceleraþie Orificii progresiune Tub emulsor Orificii progresiune Clapetã acceleraþie Prizã de vacuum Jiclor principal tr1 DESCRIERE GENERALà Fig.Capsule deschidere ºoc Termoelement (cearã) Camã Arc revenire Amestec Aer Levier camã La canistrã Plutitor Poantou Niplu Pulverizator Jiclor aer nr.1a SCHEMA CARBURATORULUI ªurub reglare ºoc Capsulã comandã treapta a 2-a Vacuum 6E–2 MOTORUL(Carburatorul) Pinion SCHEMA CARBURATORULUI (NUMAI BENZINà FÃRà PLUMB) ºOC AUTOMAT .

Jiclor aer frânã motor Jiclor benzinã Jiclor benzinã frânã motor Prizã vacuum Jiclor ºpriþ pompã Capsulã tr. 6E – 1b SCHEMA CARBURATORULUI ªurub reglare ºoc Levier camã Plutitor Poantou Niplu Pulverizator Jiclor aer nr. a 2-a Jiclor principal treapta a 2-a Difuzor mare Clapetã acceleraþie Tub emulsor tr2 ªurub reglaj Pompã acceleraþie Tub emulsor tr1 Orificii progresiune Orificii progresiune Clapetã acceleraþie Prizã de vacuum Jiclor principal tr1 MOTORUL(Carburatorul) 6E–3 Jiclor benzinã Diafragmã Capsulã comandã treapta a 2-a Pinion SCHEMA CARBURATORULUI (NUMAI BENZINà CU PLUMB) ºOC AUTOMAT .C. 2 Jiclor aer frânare 2 Jiclor aer frânare 1 Jiclor aer Clapetã ºoc Difuzor mic Jiclor amestec frânã motor Jiclor aer frânare Jiclor aer C.R.Capsule deschidere ºoc Vacuum Termoelement (cearã) Camã Arc revenire Amestec Aer FIG.

În consecinþã. de aceea. prin ridicarea plutitorului se închide cuiul poantou. cu cît distanþa „E" se scurteazã cu atât mai multã benzinã este absorbitã. Pe mãsurã ce se reface nivelul benzinei în camerã. la scãderea nivelului benzinei în camerã. fig. coborârea plutitorului deschide cuiul poantou permiþând curgerea benzinei în camerã. 6E – 3 REGLAJUL NIVELULUI BENZINEI Cantitatea de benzinã absorbitã prin tubul Venturi depinde de viteza debitului de aer ºi de distanþa dintre tub ºi suprafaþa benzinei. debitul în secþiunea larg㠄A" are vitezã mai micã decît în secþiunea mai îngust㠄B". La curgerea aerului prin tubul Venturi. (a). B A C E D BENZINà FIG. Astfel.6E–4 MOTORUL(Carburatorul) PRINCIPIUL CARBURATORULUI Tubul Venturi Tubul Venturi este ilustrat în figura alãturatã. În figura de mai sus. Astfel la trecerea aerului din „A" în „C". trebuie menþinut acelaºi nivel al benzinei. diferenþa de presiune fãcând ca benzina sã fie absorbitã prin prin tub ºi pulverizatã odatã cu aerul cãtre cilindru. . datoritã reducerii presiunii aerului în zona „B” unde se înþeapã conducta subþire apare presiunea de absorþie în aceasta. nivelul de benzinã este menþinut între înãlþimile „E " ºi „E' ". 6E – 2 ABSORBIREA BENZINEI PRIN TUBUL VENTURI Reglarea nivelului benzinei cu plutitorul DE LA POMPA DE BENZINà E' E POANTOU PLUTITOR CAMERà PLUTITOR (A) (B) FIG. presiunea aerului în „A" este mai mare decât cea din „B". În figurã. În acelaºi timp pe suprafaþa „D” a benzinei se exercitã presiunea atmosfericã.

în acest caz. Clapeta de acceleraþie aflatã la partea inferioarã a tubului Venturi(difuzor) controleazã depresiunea(vacuumul) din tub prin modificarea poziþiei. Amestecul. ºi astfel este pulverizatã o mare cantitate de benzinã prin fiecare ajutaj.MOTORUL(Carburatorul) 6E–5 Amestecarea benzinei cu aerul prin emulsionare Un amestec mai bun aer-benzinã se obþine printr-o mai bunã amestecare a benzinei ºi aerului. Clapeta de ºoc aflatã la partea superioarã a tubului Venturi(difuzorului) controleazã cantitatea de aer. În figura (c) apare clapeta de ºoc închisã. prin ajutajul principal trece o cantitate mare de benzinã. Depresiunea de dupã difuzor este crescutã datoritã limitãrii debitului de aer la intrare. Atât un amestec mai bun cât ºi o absorþie mai uºoarã se realizeazã prin adãugarea unui tub de alimentare cu aer pe tubul de absorþie a benzinei. este arãtat principiul emulsionãrii. Acest procedeu se numeºte emulsionare. este foarte bogat. AER EMULSIE BENZINà FIG. alãturatã. În figura(a) datoritã depresiunii mari din difuzor creatã de debitul mare de aer. În figura (b) clapeta de acceleraþie fiind închisã. 6E – 4 PRINCIPIUL EMULSIONÃRII Reglarea benzinei ºi aerului de cãtre clapetã CLAPETà ºOC DIFUZOR MIC AJUTAJ PRINCIPAL CLAPETà ACCELERAÞIE ORIFICIU MERS ÎN GOL (A) CLAPETà ACCELERAÞIE DESCHISà MAXIM (B) CLAPETà ACCELERAÞIE PARÞIAL DESCHISà (C) CLAPETà ºOC ÎNCHISà FIG. . În fig. 6E – 5 REGLAJUL CANTITÃÞILOR DE BENZINà ºI AER În general. cantitãþile de benzinã ºi de aer livrate motorului sunt controlate de clapeta de ºoc ºi de cea de acceleraþie. ºi deci cantitatea de benzinã absorbitã prin ajutajul principal. debitul de aer are cea mai mare vitezã pânã în corpul carburatorului realizând pulverizarea benzinei de la orificiul de mers în gol.

70 1. 0.89 1.6 n Tub emulsor 63 A 2.5 Diametru•înãlþime•orificiu1 mm 1. A 72.7 Nivel benzinã mm 55.05CC/cursã mm 1. distanþã mm Orificiu mers în gol mm 1.8 –d4.5 0.5 Clapetã acceleraþie închisã/deschisã.5 Jiclor retur combustibil mm 1.5 nivel constant Presiune combustibil Diametru ajutaj principal kg/cm2 mm Jiclor principal Jiclor aer compensator mm 0.3 Prizã aer mm 2.35 Unghi acþionare Diametru jiclor retur Diametru jiclor 15°/90° t 1.91 Diametru•înãlþime•orificiu2 mm 1.05 2. F 2.4 0.2 –b3.0 –a1.0 1.8.88 Circuit progresiune 25/8 ªurub reglaj mers în gol 8°/90° T 1.2 ± 0.C.1 M B 1.3 M 98.4 Început deschidere 65°C Deschidere totalã 80°C .4 Pompa de Diametru membranã mm 24 acceleraþie Diametru pulverizator pompã mm 0.4 –e8.0.6E–6 MOTORUL(Carburatorul) CARACTERISTICI CARBURATOR (MT) Dimensiune Element Dublu corp inversat în trepte Tip a II-a I-a Treapta Interior 59 Exterior Diametru capac carburator mm Diametru camerã de carburaþie mm 24 30 Diametru difuzor mare mm 21 26 Diametru difuzor mic mm 9 – 14 9 – 12 Diametru prizã ventilaþie mm 7 Ansamblu camerã Diametru interior sediu ac supapã mm 1.R.5 2.1 –c5.21 Diametru•înãlþime•orificiu3 mm 1.8 A 180 A 0.5 60° ± 10° mm Debit pompã C.35 ± 0.0 Jiclor aer progresiune/mers în gol mm Jiclor benzinã progresiune/mers în gol mm M 46.

Închidere completã clapetã ºoc/unghi deschidere 25° ± 2° / 90° ± 2° 2.0 Diametru orificiu 1 1. Distanþã clapetã ºoc. Unghi obturator începere deschidere forþatã ºoc 55° Închidere circuit frânã motor 61mmHg sau mai puþin Depresiune activare 540 ± 10mmHg Jiclor benzinã frânã de motor A 45 Jiclor amestec frânã de motor A 60 Jiclor aer frânã de motor 1.1 5.3 ± 0.8 6. -50 – 70mmHg activare dispozitiv vacuumatic deschidere ºoc în sarcinã 3.6mm . Temperaturã deschidere la mers în gol mãrit activare circuit deschidere (mm) Prizã vacuum 54 Început deschidere treapta a II-a 4. Frânã de motor mm 1.4 1. Temperaturã deschidere clapetã ºoc 32° ± 2° 3. Distanþã clapetã ºoc.1 ± 0.6mm Diametru orificiu 3 1.complet închis 0.1 membranã II 2.MOTORUL(Carburatorul) 6E–7 Dimensiune Element Diafragmã treapta a II-a Treapta a II-a ªoc automat 45° Joc obturator.8 ± 0.4mm Diametru orificiu 2 1.025 Orificiu vacuum 1.7 (23°C) 10°42' ± 30' membranã I 1.18 ± 0.

8. 6. 3. Benzina absorbitã prin jiclorul principal este dozatã de jiclorul 5 ºi amestecatã cu aerul dozat prin jicloarele de aer 1 ºi 2. 2 JICLOR BENZINà ORIFICII PROGRESIUNE ORIFICIU MERS ÎN GOL ºURUB REGLAJ CO 6 8 1 7 FIG. la scãderea nivelului. PLUTITOR POANTOU INTRARE BENZINà CAMERà NIVEL CONSTANT RETUR BENZINà FIG. 1 JICLOR DE AER NR. 5. 6E – 7 FUNCÞIONARE CIRCUIT DE MERS ÎN GOL ºI DE PROGRESIUNE . JICLOR PRINCIPAL ELECTROVALVà JICLOR DE AER NR. 5. 7.6E–8 MOTORUL(Carburatorul) FUNCÞIONAREA FIECÃRUI SISTEM Plutitorul Plutitorul acþioneazã în scopul menþinerii unui nivel constant al benzinei în camera de nivel constant. 3. Nivelul se pãstreazã la o valoare constantã datoritã acestor miºcãri sus-jos ale poantoului solidar cu plutitorul. 2. 4. 6E – 6 FUNCÞIONARE PLUTITOR Circuitul de mers în gol ºi de progresiune Electrovalva este montatã pe circuit pentru a întrerupe alimentarea cu amestec carburant a motorului odatã cu întreruperea contactului aprinderii. 5 2 3 1 4 1. 2. 4. 4 3 2 5 1. Amestecul este aspirat apoi în galeria de admisie prin orificiul de mers în gol ºi prin orificiile de progresiune în funcþie de deschiderea clapetei de acceleraþie. poantoul solidar cu plutitorul deschide calea de acces a benzinei în camerã.

3. 5. ºi la o depresiune în zona „A" din figurã peste valoarea specificatã la care diafragma trage de arcul tarat 5. 3. 2.MOTORUL(Carburatorul) 6E–9 Circuitul principal al treptei 1 Benzina absorbitã din camera de nivel constant este dozatã precis de jiclorul principal al acestei trepte. 4. 1 JICLOR DE AER NR. începe sã se deschidã clapeta de acceleraþie a treptei a 2-a datoritã eliberãrii sistemului de 1 A 2 5 3 4 FIG. 2 1 3 1. 2. 4. 1 ºi 2. 4 5 JICLOR DE AER NR. Amestecul realizat este aspirat apoi prin ajutajul principal în difuzorul mic. 2 AJUTAJ PRINCIPAL JICLOR PRINCIPAL TUB EMULSOR FIG. 6E – 9 1. CAPSULà DEPRESIUNE DIAFRAGMà CLAPETA DE ACCELERAÞIE A TREPTEI 1 CLAPETA DE ACCELERAÞIE A TREPTEI A 2-A ARC TARAT . 6E – 8 FUNCÞIONARE CIRCUIT PRINCIPAL AL TREPTEI 1 Circuit progresiune al treptei a 2-a Acest circuit funcþioneazã pânã la intrarea în funcþiune a circuitului principal al treptei a 2-a. Ulterior va fi amestecatã în tubul emulsor cu aerul venit prin jicloarele de aer nr. 5. La deschiderea clapetei de acceleraþie a treptei 1 la 45°.

5. de unde este aspirat în difuzorul mic prin ajutajul principal. diafragma acþioneazã în sus cu o forþã sporitã datoritã depresiunii crescute. JICLOR PRINCIPAL JICLOR AER JICLOR BENZINà ORIFICII PROGRESIUNE 4 FIG. 4. La deschiderea clapetei de acceleraþie a treptei 1 la 45° ºi când cea a treptei a 2-a începe sã se deschidã. 2. Amestecul carburant rezultat este aspirat în galeria de admisie prin orificiile de progresiune. 6E – 10 FUNCÞIONARE CIRCUIT PROGRESIUNE TREAPTA A 2-A Circuitul principal al treptei a 2-a Ori de câte ori clapeta de acceleraþie a treptei 1 este deschisã larg. 2. benzina din camera de nivel constant este amestecatã cu aerul dozat de jiclorul de aer 2. benzina din camera de nivel constant dozatã de jiclorul principal este amestecatã cu aerul dozat de jiclorul de aer iar amestecul carburant trecut prin tubul emulsor. 3 4 2 5 1 1. În acest moment. FIG. 6E – 11 FUNCÞIONAREA CIRCUITULUI PRINCIPAL AL TREPTEI A 2-A JICLOR PRINCIPAL TUB EMULSOR JICLOR DE AER AJUTAJ PRINCIPAL DIFUZOR MIC . Astfel. 2 3 1 1. 4. clapeta de acceleraþie a treptei a 2-a se deschide larg în funcþie de unghiul de deschidere al celei dintâi. având circuitul treptei a 2-a funcþionând.6E–10 MOTORUL(Carburatorul) blocare. 3. 3.

6. 6E – 12 POMPA DE ACCELERAÞIE GREUTATE BILà SUPAPà REFULARE MEMBRANà BILà SUPAPà ADMISIE AJUTAJ POMPà RETUR . benzina din camera de nivel constant intrã în pompa de acceleraþie în vederea unei noi pulverizãri. FIG. 2. 1 2 5 3 4 6 1. 5. 3. La revenirea pedalei de acceleraþie în poziþia normalã.MOTORUL(Carburatorul) 6E–11 Circuitul pompei de acceleraþie Clapeta de acceleraþie se deschide larg la apãsarea bruscã a pedalei de acceleraþie. În acest timp începe sã lucreze pompa de acceleraþie pentru livra suficientã benzinã. La apãsarea pedalei de acceleraþie. membrana pompei împinge benzina prin ajutajul pompei cãtre difuzor învingând rezistenþa opusã de bila ºi de greutatea ce formeazã supapa de refulare a pompei. 4.

2. La oprirea motorului (nu mai existã depresiune în galeria de admisie). 6. arcul de revenire al membranei face sã fie închis pasajul dintre priza de ventilaþie ºi camera de nivel constant. 4. 6E – 13 FUNCÞIONAREA SISTEMULUI DE VENTILARE A CAMEREI DE NIVEL CONSTANT . membrana este trasã datoritã depresiunii din galeria de admisie. ºi astfel supapa(aflatã pe acelaºi ax) deschide pasajul dintre priza de ventilaþie ºi camera de nivel constant ºi închide pasajul spre canistrã. 3. 7. ºi astfel vaporii generaþi în camera de nivel constant ajung în canistrã. MEMBRANà PRIZà DE VACUUM CANISTRà 6 FIG. 7 1 2 4 1.6E–12 MOTORUL(Carburatorul) Circuitul de ventilare a camerei de nivel constant(numai fãrã plumb) La pornirea motorului. 5 SOLENOID SUPAPà PRIZà DE VENTILAÞIE ARC 3 5. Acestã stare este menþinutã de forþa magneticã a solenoidului.

MOTORUL(Carburatorul) 6E–13

Circuitul frânei de motor
În cazul decelerãrii, supapa C.V(frânã de motor) lucreazã în momentul în care membrana este întinsã datoritã
depresiunii mari create în galeria de admisie. În acest timp, benzina din camera de nivel constant este dozatã prin
jiclorul de frânã de motor ºi amestecatã cu aerul dozat de jiclorul de aer pentru frânã de motor. Amestecul este dozat
prin jiclorul de amestec pentru frânã de motor ºi apoi absorbit în galeria de admisie.
5
1

2

4
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SUPAPÃ FRÂNÃ DE MOTOR
MEMBRANÃ
JICLOR BENZINÃ FRÂNÃ DE MOTOR
JICLOR AER FRÂNÃ DE MOTOR
JICLOR AMESTEC FRÂNÃ DE MOTOR
PRIZÃ DE VACUUM

6

FIG. 6E – 14 FUNCÞIONARE CIRCUIT FRÂNà DE MOTOR

Circuitul compensator la cald la mers în gol
Cînd benzina intra în carburator la o temperaturã ridicatã, se vaporizeazã, având ca rezultat o îmbogãþire a amestecului
combustibil ºi deci o funcþionare instabilã a motorului. În scopul menþinerii raportului de amestec adecvat, supapa
bimetal se deschide la temperaturi ridicate pentru a permite suplimentarea cantitãþii de aer în galeria de admisie.

1

1.

HIC (COMPENSATOR LA MERS ÎN GOL LA CALD)

FIG. 6E – 15 FUNCÞIONAREA COMPENSATORULUI LA MERS ÎN GOL LA CALD

6E–14 MOTORUL(Carburatorul)

Electrovalva

PASAJ AMESTEC PROGRESIUNE

ELECTROVALVÃ

FIG. 6E – 16 ELECTROVALVÃ
La tãierea contactului motor, datoritã inerþiei, motorul continuã sã se roteascã, absorbind amestec combustibil. Deºi
în aceastã situaþie nu mai apar scântei, amestecul combustibil continuã sã ardã datoritã temperaturii ridicate din
camera de ardere, având ca rezultat o miºcare iregulatã a motorului. Pentru a împiedica aceastã situaþie, electrovalva
închide circuitul de progresiune pentru a întrerupe alimentarea cu amestec combustibil dupã tãierea contactului. La
pornirea motorului, electrovalva este alimentatã ºi deschide circuitul.

FUNCÞIONAREA ºOCULUI AUTOMAT
Pornirea la temperaturã joasã
Termoelementul(cearã) se contractã la temperaturã joasã iar levierul camã se roteºte spre partea de joasã temperaturã
datoritã forþei arcului, presând pe cama clapetei de acceleraþie pentru a obþine cea mai adecvatã deschidere a clapetei.
Pe mãsurã ce pinionul(care are axul comun cu clapeta de ºoc) se miºcã pe sectorul dinþat, clapeta de ºoc se închide
datoritã rotirii pinionului prin forþa arcului 1.
2
1

8

9

11
10

12

7

4

3
5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ARC
PINION
LEVIER CAMÃ
ARC READUCERE LEVIER CAMÃ
LEVIER CLAPETÃ ACCELERAÞIE
LICHID RÃCIRE
TERMOELEMENT(CEARÃ)
ANSAMBLU DESCHIDERE ºOC
DEPRESIUNE GALERIE ADMISIE (2)
CLAPETÃ ºOC
LEVIER DESCHIDERE
DEPRESIUNE GALERIE ADMISIE (1)

FIG. 6E – 17 FUNCÞIONAREA ºOCULUI AUTOMAT

MOTORUL(Carburatorul) 6E–15

Dupã pornirea motorului
Dupã pornirea motorului, depresiunea crescutã din galeria de admisie deschide forþat clapeta de ºoc în poziþia 1
pentru a preveni creºterea concentraþiei amestecului combustibil. Pe mãsurã ce se încãlzeºte motorul, deci ºi lichidul
de rãcire, termoelementul se dilatã ºi roteºte levierul camã spre partea temperaturii ridicate care determinã miºcarea
pinionului pe sectorul dinþat în sensul deschiderii clapetei de ºoc. În acelaºi timp, levierul camã închide clapeta de
acceleraþie pentru a meþine motorul într-o stare adecvatã pânã la atingerea temperaturii specificate de cãtre lichidul
de rãcire, când depresiunea din galeria de admisie forþeazã clapeta de ºoc sã se deschidã în poziþia 2 pentru a
menþine un raport de amestec corespunzãtor împiedicând creºterea concentraþiei de CO ºi HC în gazele de evacuare.
În caz cã vehiculul ruleazã înainte ca motorul sã se încãlzeascã levierul de deschidere va acþiona în sensul deschiderii
clapetei de ºoc pentru a împiedica crºterea concentraþiei amestecului combustibil.

Funcþionarea membranei de deschidere a ºocului în poziþia 2

FILTRU DE AER
#2

#1

B.V.S.V
JICLOR

GALERIE DE ADMISIE

FIG. 6E – 18 MEMBRANà DESCHIDERE ºOC ÎN POZIÞIA 2
Deschiderea clapetei de ºoc în poziþia 1 se face imediat dupã pornirea motorului datoritã creeãrii depresiunii în
galeria de admisie, pentru a preveni îmbogãþirea amestecului combustibil.
Clapeta de ºoc se deschide în poziþia 2 când motorul s-a încãzit parþial, pentru a reduce CO ºi HC printr-un amestec
corespunzãtor la ardere.
Supapa bimetal (BVSV) comandã deschiderea în poziþia a 2-a clapetei de ºoc corespunzãtor modificãrii temperaturii
lichidului de rãcire din galeria de admisie. Sub temperatura specificatã BVSV închide priza de vacuum din galeria de
admisie, iar peste temperatura specificatã fãcând sã se deschidã clapeta de ºoc în poziþia a 2-a.

*

Temperaturã lichid rãcire

ªoc deschis în poziþia 1

ªoc deschis în poziþia 2

Clapetã ºoc

sub 18°C

ON

OFF

deschidere 1,8mm

peste 18°C

ON

ON

deschidere 2,3mm

Funcþionare BVSV
deschis

închis 8°C

18 ± 4°C

FIG. 6E – 19 BVSV

6E–16 MOTORUL(Carburatorul)

Schema de conectare a furtunelor (numai fãrã plumb)

La dis.

2
3

Furtun vacuum L260
Conductã P.C.V

18
19

4
5

Furtun vacuum L80
B.V.S.V

20
21

6
7

Furtun vacuum L95
Conductã vacuum

22
23

8
9

ªurub Conductã P.C.V
Furtun vacuum L65

24
25

10
11

Furtun vacuum L120
B.V.S.V

26
27

12
13

ªurub suport solenoid
Suport electrovalvã

28
29

14
15

Electrovalvã cu 3 cãi
Supapã control

30
31

16

Clemã

Clemã
Furtun canistrã
Furtun vacuum L150
Furtun B.V.V.
Canistrã
Furtun vacuum L350
Furtun vacuum L370
Furtun vacuum L180
Clemã
ªurub supapã E.G.R.
Conductã canistrã
Supapã E.G.R.
Garniturã supapã E.G.R.
Furtun vacuum L50
ªurub conductã

FIG. 6E – 20

La distrib.

17

Canistrã

Furtun vacuum L220

La E.G.R.

1

MOTORUL(Carburatorul) 6E–17

Schema de conectare a furtunelor

1 Furtun vacuum, OI, L220
2 Furtun vacuum, CO,L260
3 Conductã vacuum
4 Supapã, B.V.S
5 Furtun vacuum, III, L95
6 Conductã vacuum
7 ªurub, conductã pvc
8 Furtun vacuum, II. L80
9 ªurub, suport electrovalvã
10 Suport, electrovalvã
11 Electrovalvã 3 cãi
12 Supapã control

13 Clemã 2
14 Furtun vacuum
16 Furtun vacuum O, L180
17 Clemã,cablu accel & furtun
18 ªurub, supapã egr
19 Conductã canistrã
20 Garniturã, supapã egr
21 Furtun vacuum I, L65
22 ªurub, conductã
23 Garniturã
24 Placã, supapã egr
25 Buºon, galerie admisie

FIG. 6E – 20

6E–18 MOTORUL(Carburatorul)

DEPANARE
Manifestare

Cauzã probabilã

Remediu

Pornire grea pe vreme •
rece
•
•

Clapeta de ºoc nu se închide complet

•

Clapeta de ºoc nu se aºeazã bine
Funcþionare defectuoasã a membranei

•
•

Mers în gol ºi la vitez㠕
micã instabil
•
•
•

ªurub CO nereglat
ªurub reglaj clapetã acceleraþie nereglat
Jiclor principal murdar sau decalibrat
Pierderi la carburator(garniturã deterioratã, prezoane
slãbite)
Revenire slabã a clapetei de acceleraþie(înþepenire,
prindere slabã)
Neetanºeitate la suprafaþa de contact cu corpul
(garniturã defectã, ºurub de prindere slãbit,
deformarea suprafeþei de contact)
Funcþionare defectuoasã a ºocului automat(deschidere
slabã, deformarea levierului sau tijei)
Furtune servofrânã deteriorate sau desprinse

•
•
•
•

Se regleazã
Se regleazã
Se curãþã, sau înlocuieºte
Se înlocuieºte, se strâng

•

Se reparã, se înlocuieºte

•

Se înlocuieºte, reparã

•

Se regleazã

•

Se reparã, se înlocuiesc

Probleme la vitez㠕
medie ºi mare
•
•
•

Jiclor principal colmatat sau decalibrat

•

Se suflã cu aer, se
strânge, se înlocuieºte
Se înlocuieºte
Se curãþã, se înlocuieºte
Se curãþã, se înlocuieºte

Accelerare slabã

•
•
•

Jiclor principal colmatat sau decalibrat
•
Etanºare jiclor principal deterioratã
•
Refulare slabã a pompei de acceleraþie(ajutajul pompei •
înfundat, supapa de refulare funcþionând defectuos)

Se curãþã, se înlocuieºte
Se înlocuieºte
Se curãþã, se înlocuieºte

Preaplin în camera de •
nivel constant

Pierderi pe la scaunul poantoului(poantou uzat, material •
strãin, plutitor deformat, plutitor rupt)

Se înlocuieºte

•
•
•
•

Etanºare jiclor principal deterioratã
•
Jiclor principal aer colmatat
•
Benzinã puþinã în camera de nivel constant(filtru colmatat, •
poantou deteriorat)

Se curãþã clapeta ºi se i
unge axul ei
Se verificã ºi se reparã
Se
înlocuieºte
sau
regleazã

MOTORUL(Carburatorul) 6E–19 Motorul nu porneºte Se verificã nivelul în camera de nivel constant NU DA Se verificã dacã existã benzinã în camera de nivel constant(se verificã refularea din ajutajul pompei de acceleraþie) OK a) Funcþionare defectuoasã a electrovalvei b) Jiclor înfundat c) Apã în camera de nivel constant d) Emulsorul înfundat e) Unghi necorespunzãtor pentru poziþia 1 de mers în gol (la rece) f) Reglaj defectuos al ºurubului clapetei de acceleraþie g) Reglaj defectuos al ºurubului de reglaj h) Jiclor principal înfundat i) Prezoane montare carburator slab strânse j) Reglaj defectuos al ºurubului clapetei de ºoc(la rece) a) b) c) d) e) Înãlþimea plutitorului dereglatã Funcþionare defectuoasã a plutitorului Funcþionare defectuoasã a poantoului Poantou uzat Funcþionare defectuoasã a tijei de împingere f) Material strãin între poantou ºi scaun g) Prindere slabã a scaunului NU Se îndepãrteazã capacul camerei de nivel constant ºi se verificã existenþã benzinei NU DA a) Pompã de acceleraþie necorespunzãtoare b) Ajutaj pompã acceleraþie înfundat a) b) c) d) e) Rezervor gol Plutitor nereglat Filtru benzinã înfundat Poantou blocat Pompã benzinã necorespunzãtoare .

6E–20 MOTORUL(Carburatorul) Mers în gol neregulat Se mãsoarã emisia de CO DA NU Reglaj defectuos al ºurubului clapetei de acceleraþie CO puþin CO mult a) Jiclor aer înfundat b) Funcþionare defectuoasã termoelement c) Reglaj necorespunzãtor al ºurubului de reglaj a) Materiale strãine prezente în camera de nivel constant b) Jiclor benzinã. jiclor principal înfundate c) Prezoane montare carburator nestrânse d) ªurub reglaj nereglat e) Compensator la cald la mers în gol f) Funcþionare defectuoasã a electrovalvei g) Furtune servofrânã deteriorate sau netanºe Motor pornit Se verificã starea de funcþionare a electrovalvei DA a) Reglaj defectuos al CO b) Funcþionare defectuoasã a termoelementului c) Revenire slabã în poziþie a clapetei de acceleraþie NU Electrovalva defectã .

Turaþia la mers în gol rpm 950 ± 50 FIG. 6E – 22 ÎNCÃLZIRE 3.I. 2. FIG. Se aºteaptã oprirea ventilatorului. CHILE) 3 FIG. 6E – 23 REGLAJUL AVANSULUI LA APRINDERE 5. se regleazã turaþia la mers în gol la valorile specificate prin rotirea ºurubului de reglare a clapetei de acceleraþie.) FIG. Se deconecteazã compensatorul de mers în gol la cald (H.MOTORUL(Carburatorul) 6E–21 SERVICE PE VEHICUL REGLAJ MERS ÎN GOL 1. pentru adaptarea la cifra octanicã a benzinei). 6E – 24 REGLAREA TURAÞIEI LA MERS ÎN GOL . 1.(Reglajul trebuie fãcut dupã oprirea ventilatorului. Se verificã conexiunile la carburator ºi buna funcþionare a supapelor.C. 3. Se verificã distribuþia pentru limitele specificate(pot diferi de la þarã la þarã. 6E – 21 HIC 2. Se încãlzeºte motorul pânã porneºte ventilatorul de rãcire. 4. 1 2 FURTUN HIC CAPAC SUPAPà EGR (NUMAI FÃRà PLUMB) 8 ± 1/950 (în general) Avans aprindere(°/rpm) 4 ± 1/950 (în BRAZILIA.) ºi se acoperã cu un dop.

6E – 25 ºURUB REGLAJ CO FIG. se regleazã concentraþiile de CO ºi HC prin rotirea ºurubului de reglaj puþin câte puþin cu o sculã specialã(se mãsoarã ºi se face reglajul la mers în gol). 7.6E–22 MOTORUL(Carburatorul) 6. Se apasã pedala de acceleraþie pânã la 2500 rpm pentru a verifica oprirea ventilatorului de rãcire a motorului la mersul în gol. Se instaleazã testerul de CO ºi HC pentru a mãsura concentraþia de CO ºi HC.5 sau < HC(ppm) 100 sau < SCULà SPECIALà (REGLAJ CO 09913 – 18010) FIG. În general 1 BRAZIL GUATEMALA POLAND 1.5 ± 1 CO ºi HC HC(ppm) 300~800 impusã CO(%) 0. Se reconecteazã HIC cum a fost. ºi se mãsoarã concentraþia de CO ºi HC. Dacã rezultatele sunt peste limitele specificate. 6E – 26 MÃSURAREA CONCENTRAÞIEI DE CO ºI HC .5 sau < " HC(ppm) 100 sau < " CO(%) HC(ppm) 125 sau < CO(%) " 0.5 sau < 0. Concentraþia de CO(%) 1.

ANSAMBLU MEMBRANà ELECTROVALVà GARNITURà MEMBRANà ºURUB REGLAJ CO FURTUN FIG. 12. 3. 5. 9. 4. 6. ANSAMBLU CAPAC ANSAMBLU MEMBRANà NIPLU GARNITURà ANSAMBLU FILTRU PLUTITOR ANSAMBLU POANTOU 8. 2. 11. 7.MOTORUL(Carburatorul) 6E–23 DEZASAMBLARE COMPONENTE (NUMAI FÃRà PLUMB) 2 1 3 4 5 11 8 6 7 10 9 12 13 1. 10. 13. 6E – 27 COMPONENTE CARBURATOR .

12. 3. 2. 11. ANSAMBLU POANTOU PLACà GARNITURà MEMBRANà ºURUB REGLAJ CO FURTUN FIG. 5. 6E – 27 COMPONENTE CARBURATOR . 6. 13. 4. ANSAMBLU CAPAC ANSAMBLU MEMBRANà NIPLU GARNITURà ANSAMBLU FILTRU PLUTITOR 7. 8.6E–24 MOTORUL(Carburatorul) DEZASAMBLARE COMPONENTE (NUMAI CU PLUMB) 1 2 3 4 5 11 8 6 7 10 12 13 1. 10.

MOTORUL(Carburatorul) 6E–25 Precauþii la dezasamblare • • • La îndepãrtarea garniturii de la suprafaþa flanºei carburatorului se va avea grijã a nu se deteriora suprafaþa flanºei. SET ºURUBURI CLAPETà ACCELERAÞIE(1 ºI AL 2-LEA) SET ºURUBURI CLAPETà ºOC CLAPETE ACCELERAÞIE SISTEM ºOC AUTOMAT DIAFRAGME SISTEM POMPà ACCELERAÞIE FIG. 6E – 28 REPERE ALE CARBURATORULUI CARE NU SE DEZASAMBLEAZà . 2. 3. 2 5 1 3 6 4 1. 5. Plutitorul se va manevra cu grijã pentru a nu fi deformat sau spart. 6. Se va avea grijã a nu se pierde greutatea ºi bilele de oþel ale pompei de acceleraþie. Ele nu se vor dezasambla. 4. Repere care nu se dezasambleazã Urmãtoarele repere necesitã un reglaj de precizie.

PLUTITOR FIG. 2 1.2 DISTANÞA DE LA PLANUL B LA PLANUL DE JOS AL PLUTITORULUI 3. 6E – 30 VERIFICARE MEMBRANà 17. DESCHIZÃTOR ºOC LEVIER FIG. 4. 1 poz.3 PLA NB 1.2 ATENÞIE Se mãsoarã fãrã ca plutitorul sã atingã poantoul. În aceastã stare. 2. 6E – 31 VERIFICARE MEMBRANà DESCHIDERE ºOC(POZ. Se verificã faþã de valoarea specificatã.6E–26 MOTORUL(Carburatorul) INSPECTARE Nivel plutitor Se pune plutitorul pe corpul superior ºi se înclinã treptat din poziþia verticalã pânã când plutitorul atinge poantoul. Interstiþiu clapetã de ºoc(mm) 1 poz. A FIG. Se aplicã un vacuum de 400 mmHg sau mai mare asupra membranei de deschidere a ºocului prin conectarea la pompa de vacuum. A). Distanþa de reglaj a plutitorului(mm) 2 1 17. 1) . Cu levierul apãsat. 6E – 29 MÃSURAREA NIVEL PLUTITOR Deschidere ºoc 1. se astupã cu mâna furtunul de vacuum ºi se verificã revenirea levierului în poziþia originalã(1÷2 mm din revenire se face datoritã forþei de revenire a membranei). 2. se verificã interstiþiul la clapeta de ºoc(Fig. Se verificã dacã levierul revine rapid la luarea mâinii de pe furtunul de vacuum.8 2. 1.

Se demonteazã carcasa filtrului de aer. Dacã nu este pulverizat combustibil. .MOTORUL(Carburatorul) 6E–27 2. Se deschide complet clapeta de acceleraþie având clapeta de ºoc complet închisã.3 ÷ 3. 2. se verificã membrana dacã este gãuritã. În aceastã stare. 6E – 34 VERIFICARE POMPà DE ACCELERAÞIE 1. 6E – 32 VERIFICARE MEMBRANà DESCHIDERE ºOC(POZ. 2) 5. crãpatã. Pompa de acceleraþie 2 1 FIG. Dacã sunt probleme. AJUTAJ POMPà CARBURATOR FIG. 2. 6E – 33 VERIFICARE ANSAMBLU DESCHIDERE 1. se mãsoarã interstiþiul clapetei de ºoc „B". Se verificã dacã prin ajutajul pompei este pulverizat combustibil la apãsarea pedalei de acceleraþie. Ansamblu deschidere 1. Se verificã dacã a rãmas benzinã pe membranã.9 FIG. se curãþã. Interstiþiu clapetã de ºoc(mm) 2. dacã bila este blocatã sau canalizaþia înfundatã. se reparã sau se înlocuieºte.

6. 6E – 36 DIRECÞIA DE SUFLARE A AERULUI Precauþii la asamblare • • • • Se vor înlocui toate garniturile cu unele noi. 2. 2. 3. . principal de benzinã ºi de aer). Se demonteazã carcasa filtrului de aer ºi se ridicã carburatorul de pe galeria de admisie. Se verificã dacã arcul rãmâne în poziþia apãsat dupã ce s-a luat degetul de pe el. puternic folosind un deget ca în figurã. în starea asamblatã.6E–28 MOTORUL(Carburatorul) Membrana a 2-a Suflare cu aer 1. Dupã ce s-a verificat cã arcul a rãmas în poziþia În general. Nu se va permite existenþa prafului în carburator. ARC APÃSARE ÎN JOS AER COMPRIMAT FIG. Asiguraþi-vã cã aþi montat garniturile ºi cã membrana montatã nu e deterioratã sau miºcatã din poziþie. se verificã funcþionarea linã a reperelor asamblate. În aceste condiþii. se ia degetul de pe orificiul de vacuum ºi se urmãreºte dacã arcul revine lin la poziþia iniþialã. praful sau mizeria de canalizaþii este împinsã în zone mai greu accesibile. 5. 6E – 35 VERIFICAREA MEMBRANEI A 2-A apãsat. Apoi.(vezi fig. Se demonteazã plutitorul ºi poantoul din camera de nivel constant ºi se curãþã prin suflare cu aer orificiul de intrare a benzinei al poantoului. se recomandã a se sufla aerul în sensul în care se face admisia. 2 1 PRAF ADMISIE 1. Curãþire 1. Dacã apar probleme la punctele 4 ºi 5. Se curãþã prin suflare cu aer canalizaþiile corpului carburatorului. Dupã asamblare. Se apasã arcul în jos cãtre membranã. Se curãþã prin suflare cu aer jicloarele (progresiune. suflarea cu aer înseamnã suflarea de aer comprimat cu pistolul. de mai jos) Dacã se suflã aer pe orificii. 3. se astupã tot cu un deget orificiul de vacuum ºi se elibereazã arcul. FIG. 2. se înlocuieºte membrana a 2-a. 4. devenind imposibil de îndepãrtat dupã aceea. Se demonteazã a 2-a membranã de la carburator.

............................................................................................................. SISTEMUL DE APRINDERE DESCRIERE GENERALà ........................................................................ 6F – 3 Distribuitor ........................................................................................ 6F – 7 Bobinã de aprindere ........................................................................................................................... 6F – 8 Distribuþia ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6F – 7 SERVICE PE VEHICUL ....................................... 6F – 8 Distribuitor ............................ 6F – 9 ...................................................................................................MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F–1 6F.......................................................................................................................................... 6F – 2 Bujii .................................... 6F – 2 Sistemul de aprindere ........................ 6F – 7 Fiºe de înaltã tensiune ......................................... 6F – 3 DEPANARE .. 6F – 2 Bobina de aprindere .................................................................................................................................

4. ºi produce în secundar energie înaltã. 6. 9. 13. bobinã de aprindere. SISTEMUL DE APRINDERE 6 7 4 5 3 8 2 13 11 10 1 9 12 1. BATERIE SIGURANÞà PRINCIPALà CONTACT APRINDERE SIGURANÞà BOBINà APRINDERE DISTRIBUITOR ROTOR DISTRIBUITOR 8. distribuitor. circuit de tip închis.6F–2 MOTORUL(Sistemul de aprindere) DESCRIERE GENERALà Sistemul de aprindere realizeazã arderea amestecului combustibil în camerele de ardere prin generarea scânteilor electrice într-o ordine adecvatã. Faþã de circuitul magnetic deschis cel închis aproape nu are pierderi de flux magnetic. 10. 2.). BOBINà RUPTOR MODUL ELCTRONIC ROTOR RUPTOR REGULATOR AVANS VACUUM REGULATOR AVANS CENTRIFUGAL BUJII FIG. 6F – 2 BOBINA DE APRINDERE CU MIEZ MAGNETIC DE TIP ÎNCHIS . fiºe de înaltã tensiune ºi bujii. 3.I. 5. Bobina de aprindere cu miez magnetic de tip închis este folositã pentru sistemul de aprindere de înaltã energie (H. e mai mic ca mãrime.E. 7. 6F – 1 SCHEMA SISTEMULUI DE APRINDERE BOBINA DE APRINDERE TERMINAL ÎNALTà TENSIUNE LIPITURà Bobina de aprindere este un fel de transformator de înaltã tensiune(15000 ÷ 25000V) care poate genera scântei la bujii ºi care are miezul magnetic din fier. 12. Sistemul constã în : baterie. 11. BOBINà PRIMAR BOBINà SECUNDAR TERMINAL JOASà TENSIUNE STÂLP CENTRAL STÂLP LATERAL (A) STRUCTURà DE CIRCUIT MAGENETIC DE TIP ÎNCHIS (B) PRINCIPIUL CIRCUITULUI MAGENETIC DE TIP ÎNCHIS FIG.

8 DISTRIBUITOR Distribuitorul distribuie tensiunea înaltã indusã de bobina de aprindere fiecãrei bujii din cilindru în ordinea de aprindere. Sistemul de avans a.0 ÷ 1. regleazã avansul la aprindere în funcþie de sarcina motorului. rotor. FIG. 6F – 4 FUNCÞIONARE AVANS CENTRIFUGAL Avans centrifugal CARBURATOR REGULATOR AVANS ARC READUCERE LEGÃTURà VACUUMATIC b. Tot distribuitorul este cel care realizeazã întreruperea curentului în primar pentru a apare tensiunea înaltã din secundar.7 ÷ 0. modul electronic rotor ruptor magnetic. De asemenea. Avans vacuumatic VACUUM CONDUCTà MEMBRANà VACUUM CLAPETà ACCELERAÞIE UNGHI DE AVANS (A) SARCINà MARE PLACà INTERMEDIARà (B) SARCINà REDUSà FIG. DIRECÞIA DE MIºCARE A GREUTÃÞII CAMà ºTIFT SUPORT PLACà GHIDARE GREUTATE ARC READUCERE DIRECÞIA DE ROTAÞIE A AXULUI ºTIFT UNGHI DE AVANS (B) DUPà AVANS (A) ÎNAINTE DE AVANS 1. realizând prin producerea de scântei de înaltã tensiune aprinderea amestecului combustibil. regulator de avans centrifugal.1 CU PLUMB Producãtor Tip Distanþa între electrozi (mm) CHAMPION / GOLDEN FIG. 6F – 3 BUJII RNIIYC / BPR5E 0. bobinã ruptor. etc. 6F – 5 FUNCÞIONARE AVANS VACUUMATIC . Componentele sale sunt : regulator de avans vacuumatic. CHAMPION EN LD GO FÃRà PLUMB Producãtor Tip Distanþa între electrozi (mm) RN CHAMPION / GOLDEN IIYC -4 RNIIYC–4 / BPR5EY–11 1.MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F–3 BUJII Fac parte din circuitul secundar al aprinderii.

6F – 7. fiind montat pe acesta. Când se roteºte apare tensiune alternativã (semnal aprindere). nu mai apar defecþiunile datorate contactelor. Distribuitorul conþine un generator de semnal care distribuie semnalul de comandã a tranzistoarelor. vezi fig. MAGNET BOBINà RUPTOR ROTOR CÂND DINTELE AJUNGE ÎN DREPTUL MAGNETULUI FIG. atât fluxul magnetic cât ºi tensiunea produsã ajung în „O". 6F – 7 A ). Sistemul de generare a semnalului de aprindere se compune din rotor ce se roteºte odatã cu axul distribuitorului. 6F – 7 SISTEMUL DE GENERARE A SEMNALULUI DE APRINDERE .6F–4 MOTORUL(Sistemul de aprindere) 2. În succesiunea A B C din fig. (1) Rotor ruptor (sau generator) Prin rotirea rotorului ruptorului în distribuitor se induce tensiune alternativã în bobina ruptorului datoritã variaþiei fluxului magnetic. aceasta schimbã polaritatea când dintele rotorului se apropie de bobinã (când fluxul magnetic creºte datoritã micºorãrii întrefierului. bobinã ºi magnet montate pe placa fixã. Astfel apare tensiunea alternativã. 6F – 7 C ). În momentul în care dinþii rotorului ajung în poziþie simetricã faþã de centrul bobinei (fig. C ) devin maxime. 6F – 6 ROTOR ºI BOBINà RUPTOR (SEMNAL APRINDERE) (NIVEL IEºIRE MARE) SUPORT BOBINà A (NIVEL IEºIRE MARE) B ROTOR RUPTOR C MAGNET FIG. Deci tensiunea este generatã în sensul în care variazã fluxul magnetic. De la aceasta se culege la borne o tensiune alternativã corespunzãtoare variaþiei fluxului magnetic. iar înainte de sau dupã asta ( A . Circuitul de înaltã tensiune (secundar) Pentru întreruperea curentului în circuitul primar s-a adoptat soluþia de aprindere tranzistorizatã(electronicã). nu existã variaþie a fluxului magnetic care sã genereze tensiune alternativã în bobina ruptorului. 6F – 7 B ). Astfel. Când rotorul nu se roteºte. Neavând piese mecanice în miºcare. Creºterea frecvenþei de variere a fluxului magnetic implicã creºterea valorii tensiunii generate. întrefierul variazã datoritã rotirii rotorului determinând variaþia fluxului magnetic în bobinã. maxime care cresc odatã cu creºterea turþiei motorului. ºi când se îndepãrteazã de aceasta (când fluxul magnetic scade datoritã mãririi întrefierului vezi fig. Aceastã tensiune activeazã circuitul de comandã a tranzistoarelor care realizeazã intermitenþa curentului în circuitul primar.

Tr este blocat datoritã tensiunii mai mici decât cea de funcþionare din punctul P. 6F – 9 BOBINà RUPTOR CU TENSIUNE „+" MODUL – R1 R3 REZISTENÞà EXTERNà OFF P + R2 R5 BOBINà APRINDERE CONTACT APRINDERE FIG.) 2 în bobinã este generatã tensiune în sensul „+”. Tr permiþând ºi blocând succesiv trecerea curentului. tensiunea punctului P este aleasã mai micã decât cea de funcþionare pentru a nu lãsa curentul din primar sã-l parcurgã. aceasta este aplicatã punctului P ºi deci ºi pe baza tranzistorului Tr. Tr se deschide permiþând trecerea curentului în circuitul primar. 3 în bobinã este generatã tensiune în sensul „–". Din aceastã cauzã.R. În circuitul principal de tip complet tranzistorizat. Aceste paºi 2 ºi 3 se repetã în funcþionarea motorului. 6F – 8 CONTACT APRINDERE „ON" (PUS) MODUL (+) R1 R3 TR REZISTENÞà EXTERNà ON P (–) BOBINà APRINDERE R2 R5 FIG. tensiunea în punctul P care se aplicã pe divizorul de tensiune R1 ºi R2. (Pentru circuit în sine. Pe mãsurã ce tensiunea generatã de bobina rotorului este în sensul 2. Când motorul funcþioneazã este rotit ºi rotorul distribuitorului. MODUL R1 REZISTENÞà EXTERNà R3 TR CONTACT APRINDERE ON P ÎNALTà R2 R5 FIG. apãrând tensiune AC în bobinã. La generarea tensiunii în sens „+". este puþin mai mare decât tensiunea de deschidere a tranzistorului Tr. Ori de câte ori Tr este în starea blocat. Tr rãmâne în starea blocat. în secundarul bobinei de aprindere este generatã tensiune înaltã. 6F – 10 BOBINà RUPTOR CU TENSIUNE „-" . astfel curentul circulând pe circuitul primar al bobinei de aprindere. Din acest motiv. Sistemul de aprindere complet tranzistorizat a adoptat metoda de comandã a unghiului de închidere pentru a micºora valoarea tensiunii în secundar la turaþii mari. curentul în circuitul primar al bobinei de aprindere este blocat ºi deci în secundar este indusã o tensiune mãritã. nu este blocat pânã când tensiunea „-" generatã de bobina ruptorului nu se suprapune peste cea specificatã. T.MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F–5 (2) Funcþionarea sistemului de aprindere (circuitul principal) 1 Contact motor „ON" Când este pus contactul motor (pe ON).

apoi creºte. la turaþie micã. (cu unghi de închidere a camei mai mare). Necesitatea comenzii unghiului de închidere a camei 40 A CU COMANDà A UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI 30 20 B 10 FÃRà COMANDà A UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI 1000 2000 3000 TURÞIE DISTRIBUITOR(RPM) FIG. Oferind avantajul schimbãrii formei de undã a tensiunii din bobina ruptorului. rãmânând neschimbatã. TENSIUNE GENERATÃ(KV) a. Sistemul de aprindere complet tranzistorizat cu comanda unghiului de închidere a camei a fost adoptat pentru a preveni aceastã cãdere a tensiunii în secundarul bobinei de aprindere. Circuitul primar nu este strãbãtut de curent la oprirea motorului deoarece tensiunea în punctul P este stabilitã mai micã decât tensiunea de fucþionare a T.R. unghiul de închidere a camei se mãreºte odatã cu creºterea creºterea vitezei. Tensiunea în secundarul bobinei de aprindere este micºoratã cu creºterea turaþiei motorului. În acest caz. Aceasta înseamnã cã.6F–6 MOTORUL(Sistemul de aprindere) 4 Sistemul de aprindere complet tranzistorizat cu comanda unghiului de închidere a camei. NIVEL DE FUNCÞIONARE TR1 OFF FUNCÞIONARE TR1 ON UNGHIL DE ROTIRE A ROTORULUI FIG. Comanda unghiului de închidere a camei controleazã perioada de trecere a curentului (unghiul de închidere a camei) în circuitul primar. 6F – 11 COMPARAREA TENSIUNII GENERATE ÎN SECUNDAR FORMA SEMNALULUI DE IEºIRE AL BOBINEI RUPTORULUI TURÞIE MÃRITà b.. perioada de blocare a T. unghiul de închidere a camei scade pentru a limita curentul. semnalul de la rotor ia formele regulate din figurã. 6F – 13 CIRCUITUL DE BAZà AL SISTEMULUI DE APRINDERE CU COMANDA UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI . În acest caz.R.R. este prelungitã perioada de funcþionare a T.R. Funcþionarea comenzii unghiului de închidere a camei. La creºterea turaþiei distribuitorului creºte nivelul tensiunii generate de bobina ruptorului. 6F – 12 PRINCIPIUL DE COMANDà A UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI MODUL R1 BOBINà RUPTOR R2 R3 TR CONTACT APRINDERE R4 BOBINà APRINDERE BATERIE FIG. ºi se scurteazã timpul de deschidere a T.

Se mãsoarã distanþa între electrozi.8 FÃRà PLUMB RNIIYC–4/BPR5EY–11 1. 6F – 14 REGLARE DISTANÞà ÎNTRE ELECTROZI . Se scot fiºele de înaltã tensiune de la bujii. 6F – 15 VERIFICARE BOBINà DE APRINDERE A:DISTANÞà ÎNTRE ELECTROZI FIG. Când se mavreazã se va acþiona asupra manºonului de cauciuc. iar dacã este mare.0 ÷ 1.MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F–7 DEPANARE Manifestare Cauzã probabilã Motorul nu porneºte (dar se roteºte) Remediu Lipsã scântei • Bujii defecte • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pierderi la fiºele de înaltã tensiune Rotor sau capac defect Modul defect Întrefier necorespunzãtor la rotor ruptor Bobinã aprindere defectã Fiºe de înaltã tensiune slab conectate Siguranþã defectã Amortizor zgomot defect Reglaj aprindere defectuos Se regleazã distanþa între electrozi sau se înlocuiesc Se înlocuiesc Se înlocuiesc Se înlocuieºte Se regleazã Se înlocuieºte Se strâng conexiunile Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se regleazã SERVICE PE VEHICUL FIºE DE ÎNALTà TENSIUNE BOBINà DE APRINDERE 1. ATENÞIE Nu se va trage de cablu ºi nu se va îndoi pentru a nu fi deteriorat în interior. "A" FIG.1 2. se regleazã îndoind electrodul de masã.2 Ω 12.7 ÷ 0. Rezistenþã Înfãºurare primarã Înfãºurare secundarã 1. Se mãsoarã rezistenþa ohmicã a fiecãrei înfãºurãri pentru a se verifica încadrarea în limitele specificate.1 kΩ BUJII CU PLUMB CHAMPION / GOLDEN Distanþã între electrozi(mm) RNIIYC / BPR5E 0.

35 425 ÷ 505 FIG. 6F – 19 REGLARE AVANS APRINDERE 4. Dacã valoarea mãsuratã este peste limitã. 2. Avans aprindere (°/rpm) 8 ± 1/950 CHILE " 4 ± 1/950 COLOMBIA " " MYANMAR " 0 ± 1/950 BRAZIL " " ÎN GENERAL FIG.6F–8 MOTORUL(Sistemul de aprindere) DISTRIBUITOR 1. Dacã valoarea este peste limitã se regleazã. Se verificã turaþia de mers în gol. 6F – 17 ÎNCÃLZIRE MOTOR Turaþia de mers în gol(rpm) 950 ± 50 . Întrefier (mm) Rezistenþa bobinei ruptorului între + – (Ω) 0. Se verificã întrefierul dintre rotorul ruptorului ºi bobina rutorului.25 ÷ 0. 6F – 16 VERIFICARE BOBINà RUPTOR REGLARE APRINDERE 1. Se încãlzeºte motorul pânã când porneºte ventilatorul de rãcire (reglajul se va face dupã oprirea ventilatorului). 6F – 18 REGLAJ TURAÞIE DE MERS ÎN GOL 3. Se mãsoarã rezistenþa bobinei rotorului. FIG. Se verificã reglajul aprinderii. se regleazã unghiul de avans la aprindere prin rotirea corpului distribuitorului. FIG. 2.

....................................................................................................... 6G – 5 Demarorul .......................................................................................................................... DEMARORUL DESCRIERE GENERALà .............................. 6G – 4 INSPECTARE ................................................................................................................. 6G – 2 Demarorul .............................................................................................................6G – 2 DEPANARE ................................................. 6G – 2 Circuitul demarorului ..............................MOTORUL(Demarorul) 6G–1 6G...........................................................................................................................................................................6G – 5 .......

6G – 1 CIRCUITUL DEMARORULUI DEMAROR Tip DAEWOO Putere(Kw) 0. contact aprindere ºi cablajul aferent. demaror.8 . BOBINà APRINDERE DISTRIBUITOR CONTACT APRINDERE ELEMENT FUZIBIL DEMAROR BATERIE FIG.6G–2 MOTORUL(Demarorul) DESCRIERE GENERALà CIRCUITUL DEMARORULUI Circuitul demarorului constã în baterie.

7. 6G – 1. Ansamblul de cuplare magneticã ºi reperele demarorului sunt adãpostite într-o carcasã care le protejeazã de apã ºi murdãrie. ºi are un magnet permanent montat pe furcã (cadru). pinionul angrenându-se cu coroana dinþatã a volantului datoritã împingerii acestuia de cãtre furcã. 6. 8. 6G – 2. 3. Aceastã acþiune face sã se realizeze cuplarea magneticã ºi sã aibe loc rotirea motorului.MOTORUL(Demarorul) 6G–3 Demarorul este alcãtuit din reperele din fig. Dupã pornirea motorului. solenoidul este magnetizat la punere a contactului aprinderii pe „ON". cuplajul uni-sens al pinionului protejeazã rotorul la supraturare pânã când contactul motor este luat. 4. 1 3 2 4 5 6 8 1. când arcul de revenire face ca pinionul sã iasã din angrenare. ANSAMBLU SOLENOID ANSAMBLU FURCà ROTOR ANSAMBLU CUPLAJ 5. În ciruitul din fig. 6G – 2 COMPONENÞà DEMAROR . ANSAMBLU CARCASà ANSAMBLU CADRU ANSAMBLU SUSÞINERE ANSAMBLU CADRU 7 FIG. 2.

dar motorul nu este rotit • • • • • • Se înlocuieºte Se înlocuieºte cuplajul uni-sens Se înlocuieºte cuplajul uni-sens • Pinion uzat Ungere slabã a cuplajului uni-sens Cuplajul funcþioneazã în gol datoritã defectãrii arcului rolei Coroanã dinþatã uzat㠕 Se înlocuieºte volantul • • • • Uzurã anormalã a periilor Angrenaj pinion coroanã . volantul Se înlocuieºte Se înlocuieºte • • • Contacte solenoid topite Solenoid disfuncþional Contactul motor nu revine • • • Se reparã sau înlocuiesc Se înlocuieºte Se înlocuieºte Zgomot Demarorul nu se opreºte . ars sau uzat • Perii uzate sau arse • Arc perie cu elasticitate slab㠕 • • • • Se înlocuiesc Se înlocuieºte Se reparã sau înlocuieºte Se înlocuiesc Se înlocuieºte Demarorul funcþioneazã. uzat㠕 • • • Se înlocuiesc Se înlocuieºte pinionul. • Motorul nu se roteºte. solenoid deteriorat • Periile nu sunt aºezate bine • Arc perie cu elasticitate slab㠕 Colector ars • Rotor disfuncþional • • • • • • • • Se încarcã bateria Se înlocuieºte bateria Se strâng Se înlocuieºte solenoidul Se reparã sau înlocuiesc Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se înlocuieºte Demarorul se roteºte. • Demarorul nu lucreazã(intrare întârziatã în turaþie). demaror sau în orice piesã a motorului.6G–4 MOTORUL(Demarorul) DEPANARE Urmãtoarele manifestãri sunt datorate funcþionãrii defectuoase a demarorului.uzat Ungere slabã a pinionului Danturã interioarã angrenaj mers în gol. demarorul lucrând. Stare terminal baterie(conexiune la masã pe motor) ºi stare terminale demaror 3. Detalii ale disfuncþionãrii 2. Încãrcare baterie 4. dar prea încet (cuplu insuficient) Se inspecteazã demarorul în caz cã nu s-a gãsit nimic defect la baterie sau cablaj. • Zgomote anormale • Se localizeazã cauzele probabile în baterie. 1. Manifestare Demarorul nu funcþioneazã Se verificã cauzele probabile cu demarorul montat pe motor deoarece motorul nu poate porni fãrã demaror. cablaj. Instalare demaror Cauzã probabilã Remediu Nu se aude zgomot de funcþionare solenoidului • Baterie descãrcat㠕 Baterie uzat㠕 Contacte slãbite la borne • Conexiune slabã la mas㠕 Element fuzibil slãbit sau tãiat • Contact motor necorespunzãtor • Conexiuni slãbite • Cablu tãiat între contact motor ºi solenoid • Bobinã solenoid întrerupt㠕 Ungere necorespunzãtoare a pistonului • • • • • • • • • • Se încarcã bateria Se înlocuieºte bateria Se strâng sau înlocuiesc Se strânge Se strânge sau înlocuieºte Se înlocuieºte Se strâng Se reparã Se înlocuieºte Se înlocuieºte Se aude zgomot de funcþionare a solenoidului • Baterie descãrcat㠕 Baterie uzat㠕 Contacte slãbite la borne • Puncte de contact arse. • Contacte slabe ale solenoidului • Rotor disfuncþional • Colector deconectat.

Inspectare rotor Se inspecteazã colectorul pentru murdãrie sau ardere. dacã este necesar.5~0. Diametru exterior colector (mm) Standard Limitã 31. 6G – 6 FIG. Se îndepãrteazã cu hârtie abrazivã. Dacã deviaþia comparatorului este peste limitã. Se înlocuieºte rotorul dacã diametrul exterior al colectorului uzat este sub urmãtorul standard.MOTORUL(Demarorul) 6G–5 INSPECTARE DEMAROR 1.60 #300~400 FIG. 6G – 3 FIG. Ovalitate colector (mm) Standard Se verificã grosimea stratului de micã dintre lamelele colectorului.05 MICA LAMELà 0. se reparã sau înlocuieºte. se înlocuieºte rotorul.90 ÷ 32.0 Limit 0. ATENÞIE Dacã valoarea este peste cea specificatã mai jos.8 CORECT INCORECT FIG. 6G – 5 Se verificã colectorul pentru uzurã inegalã. Se reparã sau înlocuiesc dacã este sub limitã. 6G – 4 Limitã . Standard Grosime strat micã între lamelele colectorului(mm) peste 1.

rotorul este pus la masã. Dacã nu existã în vreo unul din puncte. Dacã pistonul revine. se va înlocui peria. 6G – 8 Inspectare perii Dacã lungimea periei uzate este sub valoarea de mai jos. M FIG. FIG. Test de menþinere Pãstrând conexiunea de mai sus cu pistonul ieºit. se înlocuieºte solenoidul. se înlocuieºte solenoidul. 6G – 9 . 6G – 10 2. Dacã pistonul nu se miºcã. 6G – 11 FIG. Test de atragere Se conecteazã bateria la solenoid precum în figura de mai jos. ºi trebuie înlocuit. Test de performanþã ATENÞIE Nu va dura mai mult de 3÷5 secunde pentru a nu arde bobinajul. Dacã existã continuitate. se deconecteazã firul „–" de la terminalul M. ºi se verificã revenirea pistonului. ºi se verificã dacã pistonul se miºcã spre afarã.25 FIG. acolo este un circuit întrerupt ºi rotorul trebuie înlocuit.00 ÷ 7. Lungime perie(mm) Standard Limitã 7.6G–6 MOTORUL(Demarorul) Test de masã 3. 6G – 7 Test de circuit deschis Se verificã continuitatea între lamele. S BAT FIG. Se verificã între colector ºi rotor.

dacã nu. Se verificã citirea curentului la ampermetru.MOTORUL(Demarorul) 6G–7 Se verificã revenirea pistonului Se deconect firul „–" de la solenoid ºi se verificã dacã pistonul revine. FIG. b) Se verificã dacã demarorul se roteºte lent ºi ferm având pinionul în afarã. 6G – 13 . se înlocuieºte solenoidul. Curent specificat(A) Mai mic de 53A la 11.5V FIG. 6G – 12 Test de performanþã fãrã sarcinã a) Se conecteazã bateria ºi un ampermetru la demaror ca în figura de mai jos.

6G–8 MOTORUL(Demarorul) BLANK .

..................................................................................... livreazã energie pentru o perioadã limitatã de timp când sarcina depãºeºte nivelul de energie dat de alternator............................... Tip PT28 – 20BL Capacitate(Ah) 35 ALTERNATOR FIG...................................... 6H – 4 Alternator .................................................................................................. 6H – 1 SERVICE PE VEHICUL .. Mai întâi........................................................ 6H – 1 Alternator .............. la pornirea motorului........ SISTEMUL DE ÎNCÃRCARE DESCRIERE GENERALà ........................................ 6H – 3 Baterie ............... 6H – 5 DESCRIERE GENERALà BATERIE Bateria are 3 funcþii în sistemul electric........................... 6H – 1 Baterie ..................... Cea de-a 3-a.............. acþioneazã ca un regulator al sistemului electric..................................................................................................... 6H – 1 BATERIE S-a adoptat soluþia cu regulator încorporat....5 ........................................................................................................................................ Ieºire(A) 50 Diametru fulie(mm) 58.............................. 6H – 3 Demontare ºi înlocuire ......................................................MOTORUL(Sistemul de încãrcare) 6H–1 6H............................................................. Apoi............................

6H – 3 CIRCUIT ALTERNATOR . 7. FULIE ANSAMBLU CAPAC FAÞà STATOR ROTOR ANSAMBLU ROTOR CARCASà SPATE ANSAMBLU PERII ºI REGULATOR ANSAMBLU REDRESOR CAPAC SPATE SUPORT ALTERNATOR 8 9 FIG. 4. REGULATOR REGULATOR IC BOBINà APRINDERE DIODE 5. 3. 9. BOBINà ROTOR MARTOR STARE DE ÎNCÃRCARE CONTACT PRINCIPAL SARCINà FIG. 7. 3.6H–2 MOTORUL(Sistemul de încãrcare) 1 2 3 6 7 4 5 1. 6. 4. 5. 2. 6H – 2 ALTERNATOR 7 3 2 4 8 5 1 1. 8. 2. 6. 8.

• Manevrarea bateriei se va face fãrã a purta inele. • Pentru a evita scurtcircuitele nu se va lucra aproape de borna „+" a bateriei cu scule metalice. 3. Nu se vor suprastrânge. ceasuri etc.MOTORUL(Sistemul de încãrcare) 6H–3 SERVICE PE VEHICUL BATERIE Suport ºi cleme de prindere Înainte de a monta bateria se va curãþa suportul ºi clemele de prindere. Se vor strânge bine ºuruburile de prindere pentru a preveni miºcarea bateriei pe suport. ºi se sting toate luminile. Rãniri (special la ochi) prin explozia bateriei. • La folosirea unei alte baterii acestea vor fi manevrate cu grijã. . • Dacã s-a intrat în contact cu electrolitul se va spãla cu apa din abundenþã locul. • Nu se utilizeazã echipamente la 24V. motor pe OFF. Pentru a preveni punerea la masã ºi pentru a lucra mai uºor se vor þine la distanþã cele douã vehicule. ATENÞIE • Lichidul din baterie este acid tare. Inspectare vizualã Se verificã carcasa bateriei sã nu fie crãpatã deoarece va pierde electrolit. Celãlalt capãt al cablului se leagã la masa vehiculului care are bateria descãrcatã (la suportul compresorului A/C sau la cel al alternatorului) la cel puþin 50 cm depãrtare de bateria uzatã (Niciodatã nu se va conecta direct la borna „–" a bateriei uzate). 5. ATENÞIE • La pornirea motorului cu ajutorul echipamentelor de încãrcare. • Nu lasaþi copii sã se apropie de baterie. Se conecteazã cu un cablu borna „–" a bateriei auxiliare. • Daunele pot surveni ca : 1. Mai întâi se va deconecta de la bateria bunã. Se deconecteazã cablurile de legãturã în ordinea inversã conectãrii. dacã se observã vreuna se înlocuieºte bateria. arderea cablajului sau a electrolitului. Se conecteazã cu un cablu borna „+" a bateriei auxiliare cu borna „+" a bateriei descãrcate. Se comutã contactul ATENÞIE • Nu se împinge sau tracta vehiculul pentru a fi pornit. se va verifica sã fie de 12V cu borna „–" la masã. Se porneºte motorul vehicului cu baterie bunã având toate accesoriile necuplate ºi apoi se porneºte celãlalt motor. Bateria auxiliarã folositã va fi numai de 12V. Se elibereazã frâna de parcare ºi se poziþioneazã selectorul de viteze pe neutru. Pornirea cu o baterie de ajutor în caz de urgenþã 1. Se va verifica ºi cauza crãpãrii ºi se va înlãtura. Se va evita contactul acestuia cu pielea. iar dacã este sub cel mai scãzut acceptabil se înlocuieºte bateria. Vor deteriora sistemul electric. 6. 2. • Nu se va plasa bateria aproape de surse de foc ce ar putea produce vapori inflamabili ºi explozivi. Deteriorãri posibible ale dispozitivelor electrice ale vehiculului. Se verificã nivelul electrolitului. îmbrãcãmintea sau materiale vopsite. deoarece poate fi deteriorat sistemul de evacuare sau alte pãrþi ale motorului.. 4. 2.

6H–4 MOTORUL(Sistemul de încãrcare) DEMONTARE ºI ÎNLOCUIRE La manevrarea bateriei se vor lua urmãtoarele mãsuri de protecþie. 6H – 4 3. Reglajul întinderii curelei în V FIG. 4. deteriorare. 6H – 5 ATENÞIE Se verificã întinderea curelei în V dupã deconectarea bornei „–" a bateriei. . Dacã întindrea curelei nu este conformã se repoziþioneazã alternatorul pentru a o regla. trebuie sã aibã urmãtoarea sãgeatã. Pentru a demonta sau înlocui bateria. La apãsarea curelei cu degetul. Lichidul din baterie este acid tare. Se conecteazã borna „–" a bateriei. 5. 2. Dacã ajunge. Sãgeata (mm) Curea nouã 7÷9 Curea uzatã 7 ÷ 11 10KGF FIG. întotdeauna se va deconecta mai întâi borna „–" apoi borna „+". Se verificã cureaua pentru crãpãturi. locul se va spãla cu apã din plin ºi curãþi imediat. O flacãrã sau scânteie aproape de baterie pot aprinde acest gaz. Se va evita ca electrolitul sã ajungã pe haine sau pe alte materiale. • • Din baterie se degajã hidrogen gazos. 1. Se strâng ºuruburile de reglaj ºi de pivotare ale alternatorului. deformare ºi dacã este necesar se va înlocui cureaua.

). etc. se aprind farurile ºi încãlzitorul având motorul turat la 2000rpm.MOTORUL(Sistemul de încãrcare) 6H–5 ALTERNATOR Funcþionare defectuoasã a martorului stãrii de încãrcarea Cauzã probabilã Manifestare Remediu Cu contact aprindere pus. 1.2 14. se mãsoarã curentul.8V(la 25°C) 25°C 125°C FIG. 2. 3. Curent standard Max. martor stare de încãrcare nu se aprinde • • • • • Siguranþã arsã Bec ars Conexiuni slãbite Regulator IC defect Perii cu contact slab pe colector • • • • • Se verificã siguranþa Se înlocuieºte Se restrâng Se verificã alternatorul Se reparã sau înlocuiesc Motor pornit. 15. TENSIUNE 16. 6H – 7 3. 50A Tensiune reglatã 14. 14. Se înlocuieºte regulatorul IC dacã masa periilor este normalã.8 14.0 ATENÞIE Folosiþi o baterie încãrcatã la capacitate. 6.34 15. BATERIE SISTEM DE ÎNCÃRCARE CONTACT FIG. 4.0 1 14. 5.0 6 5 14. dacã curentul mãsurat este mai mic de 20A. . Se conecteazã un voltmetru ºi un ampermetru ca mai jos. dacã bateria rãmâne descãrcatã mult sub capacitate. motor oprit. ATENÞIE Amintiþi-vã de corecþia tensiunii de încãrcare cu temperatura carcasei regulatorului dupã cum se observã mai jos.2 ÷ 14. Dacã tensiunea este mai micã decât limita standard. ºi martor stare încãrcare baterie este tot aprins • • • Curea în V slãbitã sau uzatã Regulator IC sau alternator defect Cablaj defect • • • Se regleazã sau înlocuieºte Se verificã sistemul de încãrcare Se reparã Bateria nu se încarcã Se verificã alternatorul dupã cum urmeazã. încãlzitor. ºi se face corecþia la alternator.0 -25°C 1. 6H – 6 2. Se verificã periile pentru punerea la masã în caz cã tensiunea este peste limita standard.3 13. Se tureazã motorul la 2000 rpm.2 2 4 3 13.8 ALTERNATOR AMPERMETRU VOLTMETRU 4. ATENÞIE Toate accesoriile vor fi nefolosite (ºtergãtoare.

6H–6 MOTORUL(Sistemul de încãrcare) BLANK .

.................... 6I – 8 Sistemul de depoluare ... 6I – 2 Diagrama sistemului de controlare a emisiilor ........................................................................................................................................................................................ 6I – 6 BVV ............................................................................................................. 6I – 4 Sistemul de controlare a emisiilor ........... 6I – 2 Sistemul de recirculare a gazelor de evacuare ................................... 6I – 9 ..........................................................................................................................................MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I–1 6I......... SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISIILOR DESCRIERE GENERALà ...........................................................

6I SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISIILOR M/T) .6I–2 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) DESCRIERE GENERALà SUPAPà CONTROL ELECTROVALVà CARBURATOR MERS ÎN GOL ACTUATOR ELECTROVALVà FILTRU DE AER SUPAPà PCV DISTRIBUITOR CAPSULà DESCHIDERE ºOC JICLOR REZONATOR CONTACT APRINDERE DIAGRAMA SISTEMULUI DE CONTROLARE A EMISIILOR (GENERAL : FIG.

6I SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISIILOR .CARBURATOR SUPAPà PCV DISTRIBUITOR CONTACT APRINDERE VACUUMATIC MERS ÎN GOL RELEU F/C CONTACT ELECTROVALVà ELECTROVALVà JICLOR ACTUATOR SUPAPà CONTROL FILTRU DE AER CAPSULà DESCHIDERE ºOC REZONATOR MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I–3 DIAGRAMA SISTEMULUI DE CONTROLARE A EMISIILOR (GENERAL : A/T) FIG.

6. se va schimba raportul de amestec final. La deschiderea clapetei de acceleraþie cu un anumit unghi. 6I – 2 SISTEMUL EGR Funcþionare supapei EGR depinde de temperatura lichidului de rãcire ºi de depresiunea din motor. 8. 4. 5. Dupã cum se arãtã în figura de mai sus. este deschisã comunicaþia între priza 1 ºi priza 2 pentru a activa supapa EGR prin acþiunea vacuumului din priza 2. sistemul EGR a fost adoptat pentru a reduce emisia de NOx prin scãderea temperaturii gazelor de evacuare. 7. SUPAPà EGR SUPAPà BIMETAL BVSV GALERIE DE ADMISIE MEMBRANà SUPAPà CARBURATOR PRIZà 1 PRIZà 2 7 2 8 FIG. 3. Sistemul EGR preia o parte din gazele de evacuare în galeria de admisie pentru a le amesteca cu aerul proaspãt. emisia de NOx creºte cu creºterea temperaturii de ardere. La pãtrunderea gazelor de evacuare în camera de ardere.6I–4 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) SISTEMUL DE RECIRCULARE A GAZELOR DIN EVACUARE (EGR) – NUMAI FÃRà PLUMB Emisia de NOx este strâns legatã de raportul de amestec pentru o ardere completã. 2. 6 GAZE DE EVACUARE DEPRESIUNE ÎN MOTOR(VACUUM) 1 4 5 3 1. priza de vacuum este plasatã la muchia de sus a clapetei de acceleraþie. iar când acesta are peste 50 ± 4°C. Asta înseamnã cã. Supapa bimetal BVSV este plasatã în lichid de rãcire. De aceea este necesar a se reduce la minim aceastã influenþã prin corelare cu temperatura lichidului de rãcire ºi cu depresiunea din motor. În acest moment. se aplicã vacuum la priza 2 a supapei bimetal BVSV. În consecinþã. . temperatura scade ºi emisia de NOx este redusã. ºi de o eficienþã mãritã a arderii.

c. ºi se suflã aer în priza BVSV (3 în Fig. Verificare BVSV (pas 1) Se pregãteºte verificare ca în figurã. d.) comunicã una cu alta. Dacã prizele (3 ºi 4 în Fig. Aerul nu trebuie sã iasã prin priza cealaltã (4 în Fig). ºi dezactiveazã supapa EGR când temperatura scade sub 40°C. se înlocuieºte supapa EGR deoarece e blocatã într-o poziþie. 4. Dacã membrana nu se miºcã.) când temperatura lichidului de rãcire este sub 40°C. 6I – 4 VERIFICARE BVSV . 6I – 3 VERIFICARE SUPAPà EGR * Depresiunea la activare supapei EGR . e. b. 2. POZIÞIA LA APLICAREA VACUUMULUI POZIÞIA LA PRESIUNEA ATMOSFERICà MEMBRANà Se deconecteazã furtunul de vacuum de la supapa BVSV. 3. – 60 ± 8mmHg(– 80 ± 10mm bar) (Temperaturã lichid de rãcire) Verificare BVSV (NUMAI FÃRà PLUMB) ON BVSV se deschide pentru a activa supapa EGR când temperatura lichidului de rãcire este 50±4°C. Se verificã furtunul de vacuum dintre BVSV ºi EGR. BVSV LICHID DE RÃCIRE SUFLARE AER PRIZà VACUUM TERMOMETRU FIG. Se conecteazã pompa de vacuum la supapa EGR dupã cum se vede în figurã. 1. 2. 3 5 4 1 2 1. Se verificã dacã membrana supapei EGR se miºcã lin la aplicarea unui vacuum de 200mmHg (260mm bar) asupra supapei. 3 2 1 FIG. OFF Deschis (50 ± 4°C) Închis (40°C) A. 5. înseamnã cã BVSV este defectã.MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I–5 Verificare componente (NUMAI FÃRà PLUMB) Supapã EGR (NUMAI FÃRà PLUMB) a. deci trebuie înlocuitã. 3.

6. 4. BVSV LICHID DE RÃCIRE SUFLARE AER IEºIRE AER TERMOMETRU ÎNCÃLZITOR FIG. pentru pasul 2. Verificare BVSV (pas 2) Se verificã în acelaºi mod ca la pasul 1.6I–6 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) B. 2. prizele BVSV (3 ºi 4 în Fig. locuri unde existã condiþii de producere a acestora. când lichidul de rãcire este încãlzit peste 50°C. 3 4 5 1 2 6 1.) trebuie sã comunice una cu alta. 3. 6I – 6 DIAGRAMA SISTEMULUI DE CONTROL A COMBUSTIBILULUI VAPORIZAT . 6I – 5 VERIFICARE BVSV SISTEMUL DE CONTROLARE A EMISIILOR (NUMAI FÃRà PLUMB) Canistra acumuleazã vaporii de benzinã din rezervor ºi din camera de nivel constant. BVV (SUPAPà VENTILARE) CONTACT APRINDERE BATERIE CANISTRà REZERVOR FIG. care se va înlocui. 5. Aceºtia ajung apoi în camera de ardere prin galeria de admisie pentru a fi arse. Dar. Lipsa comunicãrii între prize indicã o supapã BVSV defectã.

ADMISIE PRIZA DE AER FIG. Verificare 2 Se astupã cu degetul admisia în canistrã ºi se sufla cu putere aer pe priza de aer verificându-se circulaþia aerului pe evacuare. Verificare 1 Se suflã cu putere aer pe priza de aer cãtre admisie pentru a verificarea circulaþiei aerului. 6I – 7 CANISTRà a. 6I – 9 VERIFICARE CANISTRà . CÃTRE GALERIA DE ADMISIE VAPORI DE BENZINà DE LA CARBURATOR VAPORI DE BENZINà DE LA REZERVOR CANISTRà CÃRBUNE FILTRU FIG. ADMISIE EVACUARE PRIZà DE AER FIG. 6I – 8 VERIFICARE CANISTRà b. Vaporii de combustibil sunt preluaþi de vacuum ºi introduºi în galeria de admisie.MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I–7 Componente (NUMAI FÃRà PLUMB) Canistrã Acumuleazã vaporii de benzinã din rezervor ºi cei produºi în camera de nivel constant la oprirea motorului. în anumite condiþii de funcþionare a motorului.

Dacã este slab sau inexistent debitul de aer. 3.V. se va înlocui supapa cu 2 cãi. Supapa de ventilare BVV are rolul de a împiedica evacuarea HC în atmosferã. Se demonteazã supapa cu 2 cãi.V.(SUPAPà VENTILARE) CONTACT APRINDERE BATERIE CANISTRà REZERVOR FIG. creºterea temperaturii în compartimentul motor produce vaporizarea benzinei în camera de nivel constant deversând în atmosferã HC. 1 2 4 3 1. B. 6I – 8 SUPAPA CU 2 CÃI BVV (SUPAPA DE VENTILARE) – (NUMAI FÃRà PLUMB) La tãierea contactului aprinderii. 4. c. PARTEA PORTOCALIE PARTEA NEAGRà CÃTRE CANISTRà DE LA REZERVOR FIG. BVV închide pasajul de ventilare al carburatorului pentru a dirija vaporii de benzinã cãtre canistrã. Se suflã aer dinspre partea neagrã cãtre cea portocalie pentru a verifica continuitatea debitului de aer.6I–8 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) Supapa cu 2 cãi a. La tãierea contactului motor. 6I – 11 FUNCÞIONARE BVV . b. 2.

a unei cantitãþi mari de gaze când depresiunea în galerie este micã. iar la sarcinã mare o cantitate mai mare care va deschide larg supapa PCV. 6I – 13 SUPAPA PCV . 2. La sarcinã redusã. 6I – 12 SISTEMUL DE DEPOLUARE În general. CÃTRE GALERIA DE ADMISIE SARCINà REDUSà SARCINà MARE LA OPRIREA MOTORULUI FIG.MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I–9 SISTEMUL DE DEPOLUARE 1 Este un dispozitiv care recirculã gazele din carter în admisie pentru recombustie evitând dispersarea lor în atmosferã. Supapa PCV(ventilare pozitivã a carterului) funcþioneazã în sensul introducerii în galeria de admisie a unei cantitãþi reduse de gaze când depresiunea în galerie este mare ºi. FURTUN GAZE SUPAPà PCV FIG. cantitatea de gaze din carter depinde de sarcina motorului. este produsã o cantitate redusã de gaze deschizând puþin supapa PCV. 2 1.

6I–10 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) BLANK .

...MOTORUL(Sistemul de evacuare) 6J–1 6J.................................... 6J – 4 SERVICE PE VEHICUL ......................................................................................................................................................................... SISTEMUL DE EVACUARE DESCRIERE GENERALà .............................................................................................................. 6J – 4 ............... 6J – 2 INSPECTARE .......................

þeavã centralã de evacuare. etc. 4.6J–2 MOTORUL(Sistemul de evacuare) DESCRIERE GENERALà Sistemul de evacuare constã în galerie de evacuare. 3. catalizator. FIG. þeavã spate. CU PLUMB – ÎN GENERAL 5 2 4 1 3 1. 5. garniturã de etanºare. 2. amortizor de zgomot. 6J – 1a SISTEMUL DE EVACUARE GALERIE DE EVACUARE GARNITURà GALERIE DE EVACUARE GARNITURà ETANºARE ÞEAVà DE EVACUARE TOBà DE EVACUARE AMORTIZOR DE ZGOMOT .

6. 6J – 1b SISTEMUL DE EVACUARE GALERIE DE EVACUARE GARNITURà GALERIE DE EVACUARE GARNITURà ÞEAVà DE EVACUARE TOBà DE EVACUARE AMORTIZOR DE ZGOMOT CATALIZATOR.MOTORUL(Sistemul de evacuare) 6J–3 FÃRà PLUMB – ÎN GENERAL 5 6 1 2 4 3 1. FIG. FAGURE . 5. 2. 4. 3.

• Se verifcã eventualele neetanºeitãþi ale sistemului prinderi slabe sau deteriorãri.0 ÷ 5. Dacã este necesar se vor înlocui. În cazul întreþinerii periodice se verificã dupã cum urmeazã : • Se verificã suporþii de cauciuc sã nu fie deterioraþi sau deplasaþi din poziþii.8 ÷ 2.8 5 1.8 ÷ 2. La reasamblare se strâng la cuplurile specificate ºuruburile ºi piuliþele. conectãri fisurate. Orice operaþie aupra sa se va efectua dupã rãcirea acestuia.8 1. pãrþi deplasate. Se verificã sã nu se deterioreze garniturile la demontarea galeriei de evacuare.8 CUPLURI DE STRÂNGERE(KGF·M) FIG.8 2 4 5.6J–4 MOTORUL(Sistemul de evacuare) INSPECTARE SERVICE PE VEHICUL ATENÞIE Pentru a nu vã arde nu atingeþi sistemul de evacuare cât timp este fierbinte.0 1 3 4. • Asiguraþi-vã cã existã o distanþã suficientã între sistemul de evacuare ºi podeaua vehiculului pentru a preveni deteriorarea carpetei prin supraâncãlzire. 1A–20 pentru procedeele de montare . 1.demontare a galeriei de evacuare. gãuri care ar putea permite ajungerea în habitaclu a gazelor de evacuare.8 ÷ 2.8 ÷ 2. 6J – 2 VEDERE ASUPRA CUPLURILOR DE STRÂNGERE .0 1. • Se verificã deteriorarea caroseriei. • • • Se va consulta Fig.

0 ÷ 6. 6J – 2 VEDERE ASUPRA CUPLURILOR .8 4.0 CUPLURI DE STRÂNGERE(KGF·M) FIG.0 ÷ 6.0 1.2 3 1.8 6 1 2 4 4.8 ÷ 2.0 5.8 ÷ 1.8 5 1.8 0.8 ÷ 2.MOTORUL(Sistemul de evacuare) 6J–5 1.8 ÷ 2.8 ÷ 2.

6J–6 MOTORUL(Sistemul de evacuare) BLANK .

...........................................CUTIE DE VITEZE....................................................... 8A – 11 Demontare Cutie ............................... 8A – 2 DIAGNOZà .......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................... AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–1 CAPITOLUL 8 CUTIE DE VITEZE.................................................................................................................................................................................................... 8A – 11 Ansamblu Cutie............ 8A – 24 CUPLURI DE STRÎNGERE.. 8A – 9 8A – 9 8A – 10 DEZASAMBLARE CUTIE ....................................................................................................V 8A – 28 ..................................................................................... 8A – 27 S............. 8A – 22 Asamblare Cutie............................................................................................................................................ 8A – 18 Verificare ..........................................................................D........................ VERIFICARE SI SCHIMB ULEI ....... 8A – 8 SERVICE PE VEHICUL ............................................................................................ CUTIA DE VITEZE DESCRIERE GENERALà ........................................................... AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL 8A........... 8A – 13 Ansamblu Arbore De Intrare.......................................................................................................................................... ARTICULAÞIE SCHIMBÃTOR VITEZE ........ 8A – 16 Ansamblu Arbore Secundar.................................................................................................

ROATà TIPURI: CUPLAJ Cu roatã baladoare Cu angrenare constantã Cu angrenare sincronizatã <Cu roatã baladoare > BALADOARE FURCà CUPLARE ROATA BALADOARE ARBORE PRIMAR ROATà CONDUCÃT PINION DE MERS ÎNAPOI ARBORE SECUNDAR FIG. 8A – 1 CU ROATà BALADOARE <Cu angrenare constantã > NEUTRU CUPLAT FIG. d) Permite deplasarea înpoi a autovehicului. 8A – 2 CU ANGRENARE CONSTANTà .V. c) Permite stationarea fãrã oprirea motorului. a) Modificã cuplul preluat de la motor.8A–2 CUTIE DE VITEZE. b) Modificã treptele de vitezã.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) FUNCÞIONARE ºI TRANSFERUL DE CUPLU DESCRIERE PRINCIPALà FUNCÞIILE C.

837 Mers Înapoi 3.583 Raport final 4.CUTIE DE VITEZE.971 Treapta a 5-a 0.423 Treapta a 4-a 0. Raport transmitere Treapta 1 3. . 8A – 3 ANGRENARE SINCRONIZATà TICO adopta angrenarea sincronizatã pentru 4 sau 5 viteze înainte si una înapoi. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–3 < ANGRENARE SINCRONIZATà > 1 1 2 3 4 5 : Arbore primar : Roatã conducãtoare : Roatã canelatã : Inel sincronizator : Crabot 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : Manºon sincronizator 7 : Arc sincronizator 8 : Butuc sincronizator 9 : Rulment cu ace FIG.210 Treapta a 3-a 1.263 RULMENÞI: Tip Rulment arbore primar Rulment cu bile Rulment arbore secundar Rulment cu role la ambele capete Rulment diferenþial Rulment cu bile Vitezometru Roata pinionului vitezometrului este mai uºoarã din material plastic.818 Treapta a 2-a 2.

8A–4 CUTIE DE VITEZE.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) CU 4 TREPTE CU 5 TREPTE FIG. 8A – 4 VEDERE ÎN SECÞIUNE A CUTIILOR DE VITEZE CU 4 ªI 5 TREPTE. .

2.CUTIE DE VITEZE. PINION CONDUS VITEZOMETRU ºURUB INTERBLOCARE LEVIER SELECTARE TREPTE AX FURCà TREAPTA A 5-A AX LEVIER MERS ÎNAPOI AX FURCà TREPTELE 3 ºI 4 BRAÞ SCHIMBARE AX FURCà TREPTELE 1 ºI 2 CAMà SCHIMBARE TREPTELE A 5-A ºI MERS ÎNAPOI ºURUB BLOCARE FIG. 13. 15. 8A – 5 COMANDà SCHIMBARE TREPTE DE VITEZà . 4. 7. 17. 6. 16. 18. 19 14 21 11 12 ORNAMENT MANETà SCHIMBARE TREPTE MANETà SCHIMBARE TREPTE BURDUF MANETà NR. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–5 COMANDà SCHIMBARE TREPTE DE VITEZà (TIP CU TIJÃ) 1 2 4 3 5 6 8 9 10 10 7 9 15 20 16 17 18 7 13 11 1. 5. 11. 10.1 BURDUF MANETà NR. 3. 19. 14. 8.2 TIJà EXTENSIE TIJà SCHIMBARE TREPTE VITEZà FURCà SCHIMBARE TREPTELE 1 ºI 2 FURCà SCHIMBARE TREPTELE 3 ºI 4 LEVIER SCHIMBARE MERS ÎNAPOI FURCà SCHIMBARE TREAPTA A 5-A AX SCHIMBARE 12. 9. 20. 21.

Când levierul schimbãtorului este pe poziþia neutral. comprimã arcul de readucere 3 datoritã interferenþei cu boltul de ghidare. 8A – 6 POZIÞIE MANETà SCHIMBÃTOR 1. 2. Când levierul de selectare trepte de vitezã se miºcã spre dreapta din poziþia neutral. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE OPRITOR ARC READUCERE (NECOMPRIMAT) CAPAC DE GHIDARE ARC SELECTARE MERS ÎNAPOI (NECOMPRIMAT) LEVIER SELECTARE BOLÞ GHIDARE FIG. 8A – 7 POZIÞIA NEUTRU FIG. 1 2 7 1. 5. 3 4 5 FIG. 6. 4. Astfel.opritorul este ridicat de arcul de readucere 3 în dreptul bolþului de ghidare. 1 6 1. 7. 2 5 6. 1 2 3 7 1. 3. 2. 2. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE. În cazul cuplãrii treptei a 5-a arborele selectare se roteºte spre dreapta. opritorul este sub bolþul de ghidare.8A–6 CUTIE DE VITEZE. 2. LEVIER SCHIMBÃTOR VITEZE OPRITOR ARC READUCERE(COMPRIMAT) ARC SELECTARE MERS ÎNAPOI (COMPRIMAT) LEVIER SELECTARE BOLÞ GHIDARE 4. arborele de selectare se poate roti la stânga sau la dreapta. 3. 7. este imposibilã cuplarea accidentalã a treptei de mers înapoi. 8A – 9 TREAPTA A 5-A . 5. arborele de selectare ridicã opritorul. 4. OPRITOR ARC READUCERE(COMPRIMAT) CAPAC DE GHIDARE ARC SELECTARE MERS ÎNAPOI (COMPRIMAT) LEVIER SELECTARE BOLÞ GHIDARE 4 5 6 6 FIG. datoritã bolþului de ghidare. 8A – 8 POZIÞIA NEUTRAL-TREAPTA A 5-A 3. 3. 3 4 5 6.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) MECANISMUL DE SIGURANÞà TREAPTA DE MERS ÎNAPOI PENTRU Previne comutarea direct din treapta a 5-a în treapta de mers înapoi.

4.CUTIE DE VITEZE. 3. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–7 4. Când cuplarea în treapta de mers înapoi se face din poziþia neutral. opritorul se roteºte la stânga si astfel cuplarea este posibilã. 6. 5. 1 6 2 3 1. 2. 8A – 10 MERS ÎNAPOI . LEVIER SCHIMBARE VITEZE OPRITOR ARC READUCERE(COMPRIMAT) ARC SELECTARE MERS ÎNAPOI (COMPRIMAT) LEVIER SELECTARE BOLÞ GHIDARE 4 5 FIG.

8A–8 CUTIE DE VITEZE.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) DIAGRAMà DE DIAGNOZà CAUZE PROBABILE EFECTUL REPARAÞII Ieºiri neaºteptate din viteze • • • • • • Uzare furcã cuplare Uzare manºon sincronizator Slãbire sau uzare arcuri Uzare rulmenþi arbore intrare sau ieºire Uzarea dinþilor roþilor dinþate Pierdere sau slãbire inele siguranþ㠕 • • • • • Înlocuit Înlocuit Înlocuit Înlocuit Înlocuit Înlocuit Blocare într-o treaptã de vitez㠕 • Slãbire inele siguranþã sincronizator Îndoire sau deformarea furcii cutiei de viteze • • Înlocuit Înlocuit Schimbare greoaie a vitezelor • Jocul liber al pedalei ambreiajului inadecvat • Disc de presiune rupt sau uzat • Uzare placã presiune • Uzare inel sincronizator • Uzarea teºiturilor manºoanelor sau roþilor • Îndoire sau deformarea furcii cutiei de viteze • • • • • • Ajustat Înlocuit Înlocuit placã presiune Înlocuit Înlocuit manºon sau roatã Înlocuit • • • • • • • • • • înlocuit sau adãugat Înlocuit Înlocuit Înlocuit Înlocuit Zgomote Ulei insuficient sau inadecvat Rupere sau uzare rulmenþi Rupere sau uzare roþi Rupere sau uzare inel sincronizator Uzarea teºiturilor manºoanelor sau roþilor .

BUªON GOLIRE ULEI ARBORE CARDANIC STÂNGA BUªON NIVEL ULEI FIG.0 Cu 5 viteze 2. Ulei cutie vitezã 2 3 75W – 85 (GL – 4) SCHIMBARE ULEI 1 1.CUTIE DE VITEZE. 2. Pentru o schimbare uºoarã a uleiului . 3. Dacã nivelul de ulei este scãzut se adaugã prin gaura de umplere. Se introduce uleiul nou si buºonul de nivel se strânge la cuplul specificat. Aplicaþi o soluþie de etanºare pe buºonul de golire ulei ºi strângeþi la cuplul specificat. .1 La 2 ani sau 20. Cuplu strângere (kg•cm) Capacitate cutie (L) Perioada de schimb ulei Buºon golire Buºon nivel 250 – 300 360 – 540 Cu 4 viteze 2. 2. 3.000km 1. 8A – 11 POZIÞIE BUªON GOLIRE ªI BUªON NIVEL. Opriþi motorul ºi desfaceþi buºonul de golire.vehiculul se aºeazã pe o suprafaþã planã ºi uleiul din cutie trebuie sã fie rece. Verificaþi cantitatea de ulei înainte de a desface buºonul de nivel ulei 2. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–9 SERVICE PE VEHICUL VERIFICARE NIVEL ULEI 1. 4.

9. 5. MÂNER SCHIMBÃTOR VITEZE MANETà SCHIMBARE TREPTE GARNITURà CARCASà CARCASà LEIER SPÃTAR LEVIER CAPAC FIXARE LEVIER PERNà TIJE EXTENSIE DISTANÞOR BUCªÃ ARTICULAÞIE TIJE C-Dà TIJE DE C-Dà : CUPLU STRÂNGERE (KG•CM) : SE GRESEAZà FIG. 8A – 12 COMANDà SCHIMBARE TREPTE DE VITEZà Demontare Asamblare 1. 7. 4.8A–10 CUTIE DE VITEZE. 2. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni: • Se greseazã conform Fig. 3. 6. . 6. Se respectã ordinea inversã a operaþilor de demontare. Scoate-þi arborele levierului. 12.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) COMANDà SCHIMBARE TREPTE DE VITEZà 1 2 150~200 250~400 3 10 9 5 8 4 5 150~200 6 11 7 80~120 150~200 12 150~200 1. Desface-þi bucºele levierului. 4. 8A – 12. 8. • Cupluri de strângere conform Fig. Cutia consolei 2. Scoate-þi carcasa manetei schimbãtorului de viteze. 11. 3. 10. Scoate-þi levierul schimbãtorului. 8A – 12. Desface-ti capacul ºi carcasa levierului. 5.

4. Bara protecþie fatã 6.Cablu ambreiaj 11.Racordul frânelor DEMONTARE 1. Bateria 2. Suportul bateriei INEL FIG. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–11 DEMONTARE ANSAMBLU CUTIE 12. FIG.Þeava de evacuare . 8A – 14 RACORDUL FRÂNELOR 13.Garnitura de etanºare rulmenþi (Stânga) 16. Radiatorul 8. 8A – 13 DEMONTARE SUPORT BATERIE 3.Arborele ieºire (Stânga) 15. Racoardele radiatorului 7.Prezonul frânii (Stânga). 8A – 15 DEMONTARE FRÂNà 14. Deconectaþi: • Cablajul electromotorului • Cablajul de la mas㠕 Cablajul de la întrerupãtorul lãmpii spate 9. Cablu vitezometru 10.Electromotorul FIG. Scoate-þi lichidul de rãcire din radiator .CUTIE DE VITEZE. Roþile fatã 5.

Coborâþi ansamblu cutiei. MONTARE Procedaþi invers decât la demontare.Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni. Capacul cutiei. • Reglaþi jocul liber la cablul de ambreiaj. Demontaþi tija de schimbare ºi tija de legãturã pentru cutie. • Fixaþi ºi stângeþi bine cablajele. Placa inferioarã carcasei ambreiajului. 22. Lucraþi dupã ce aþi oprit motorul. 400 – 600 ATENÞIE În timpul reglarii cablului de ambreiaj este periculos sã vã apropiaþi de aripioarele de rãcire. ªuruburile ºi piuliþele cutiei.8A–12 CUTIE DE VITEZE. 19. 18. 560 – 660 ªuruburile conductei þevii de eºapament. 23. Detaºaþi cutia de motor. Cupluri de strângere (kg•cm) ªuruburi ºi piuliþe de prindere a cutiei de motor. Demontaþi ºuruburile de legãturã dintre cutie ºi blocul motor.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 17. . 20. 21.

CUTIE DE VITEZE. Furcã selectare treapta a 5-a. 3. Siguranþã treata a 5-a 1. Capac mecanism selectare 4. 8A – 18 DEMONTARE SIGURANÞà INELARà 8. 8A – 20 DEMONTARE INEL SIGURANÞà . 8A – 16 POZIÞIE ºURUB DEMONTARE ªURUB FIG. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–13 DEMONTAREA CUTIEI 7. Carcasa cutiei de viteze 2. 8A – 19 DEMONTARE BRAÞ FURCà 1. Capacul lateral de acoperire FURCà SELECTARE TREAPTA A 5-A 2. 8A – 17 DEMONTARE ªURUB PRINDERE FURC 5. 1 FIG. siguranþã inelarã. FIG. Mecanism de selectare al cutiei 6. ªurub 1 1. ªurub mecanism selectare FIG. SCULà SPECIALà (EXTRACTOR INEL SIGURANÞà 09925–78210) 2 FIG.

FIG.Placã portlagãre. 2. 8A – 23 DEMONTARE PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE SECUNDAR 14. . PINION VITEZA A 5-A DE PE ARBORELE SECUNDAR EXTRACTOR FIG. Arbore secundar: dupã cuplarea vitezelor 1 ºi 3 sau 2 ºi 4 demontaþi piuliþa.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 9. 12. 8A – 22 DEMONTARE ARBORE SECUNDAR. 10. 1. 13. Pinion viteza a 5-a de pe arborele secundar. Pinion viteza a 5-a de pe arborele primar. 8A – 21 DEMONTARE ANSANBLU MANªON ªI BUTUC 11. 8A – 24 DEMONTARE PLACà PORTLAGÃRE. 15. EXTRACTOR FURCà MANºON FIG. PIULIÞà ARBORE SECUNDAR FIG. Folosind extractorul desfaceþi ansamblul butuc manºon.Inel siguranþã.8A–14 CUTIE DE VITEZE. Placã port lagãre. 3. 1 1. 2 1 2 3 1 1. . 2.

1. 20.Capacul din stânga al cutiei de viteze. DISPOZITIVSPECIAL 09912–34510 FIG. ARBORE SECUNDAR ARBORE DE INTRARE FIG. 2.Demontare arbore de intrare ºi arbore secundar împreunã cu furca de schimbare viteze. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–15 16. .Levier schimbare treaptã de mers înapoi.Demontaþi arcul ºi bila arborelui de schimbare folosind un magnet. 1. FIG. 1 2 FIG. Roþi diferenþial. 18. 8A – 28 DEMONTARE ARBORE DE INTRARE ªI ARBORE SECUNDAR 21. 8A – 25 DEMONTARE ARC ªI BILà 17.CUTIE DE VITEZE. 8A – 26 BOLÞUL ARBORELUI PINIONULUI DE MERS ÎNAPOI ATENÞIE Capacul nu poate fi demontat fãrã desfacerea bolþului arborelui pinionului de mers înapoi.ªurubul arborelui pinionului de mers înapoi. 8A – 27 DEMONTARE CAPAC STÂNGA AL CUTIEI 19.

3. 8A – 30 DEMONTARE RULMENT ARBORE DE INTRARE (DREAPTA) 2. 3. Demontare distanþor pinion treapta a 5-a împreunã cu rulmentul stânga ºi pinionul treptei a 4-a. 3. 1 2 3 4 5 1. FIG. 5.8A–16 CUTIE DE VITEZE. 3 SCULà SPECILà ( PRESà HIDRAULICà 09930–30102 ) SCULà SPECIALà ( EXTRACTOR 09923–74510 ) SIMERING ARBORE DE INTRARE LOCAª RULMENT ARBORE SECUNDAR ( EXTRACTOR 09941– 64511 ) FIG. 2. Dupã fixarea extractorului pe rulment demontaþi cu ajutorul presei. 2. 1. 2. 8A – 29 DEMONTARE RULMENT ATENÞIE FOLOSIÞI EXTRACTORUL (09923 – 74510) ATUNCI CÂND DEMONTAÞI RULMENTUL CU ROLE.Simering arbore de intrare ºi arbore secundar. 4. 1 2 3 4 ANSAMBLU ARBORE DE INTRARE Demontare 1. ARBORE DE INTRARE RULMENT EXTRACTOR RULMENÞI 09920“–57810 1 2 1.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 22. 4. ARBORE PRIMAR DISTANÞOR PINION TREAPTA A 5-A RULMENT PINION TREAPTA A 4-A EXTRACTOR RULMENT 09921–57810 FIG. 8A – 31 DEMONTARE RULMENT ARBORE DE INTRARE (STÂNGA) .

2. 1 INEL SINCRONIZATOR PASTILà BUTUC MANªON C 2 4 1 1.MANºON SINCRONIZATOR TREAPTA 3-4. Demontare ansamblu manºon-butuc sincronizator treapta 3-4 împreunã cu pinionul treptei a 3-a. B ARBORE PRIMAR BUTUC . FIG. 2. 2. 1.CUTIE DE VITEZE. 8A – 35 MONTARE RULMENT ARBORE PRIMAR (DREAPTA) . 4. 1 2 2 3 4 3 1. respectaþi A=B 1.Respectaþi urmãtoarele indicaþii: • Pinioanele treptelor de viteze se ung pe interior cu ulei de cutie . 8A – 32 DEMONTARE SIGURANÞà INELARà 4. 4. CLEºTE SIGURANÞà SIGURANÞà INELARà BUTUC MANªON SINCRONIZATOR 3 3 2 A FIG. 3. DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09925 – 98221 RULMENT ARBORE PRIMAR FIG. 3. Demontare siguranþã inelar㠕 În cazul asamblãrii manºonului ºi butucului sincronizatorului. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–17 3. 3. 2. 8A – 34 ASAMBLARE MANªON • Montarea rulmentului se face cu ajutorul dispozitivului de montare rulmenþi (09925 – 98221) ºi al ciocanului. PINION TREAPTA A 3-A EXTRACTOR PINION 1 A=B C : STÂNGA (FLANºÃ ÎNGUSTÃ) D : CANELURà FIG. 8A – 33 DEMONTARE MANªON ªI BUTUC TREAPTA 3-4 Asamblare Se procedeazã invers demontãrii. 3.

2. Demontare 1 2 3 4 5 1. ARBORE SECUNDAR DISTANÞOR PINION TREAPTA A 3-A ºI A 4-A PINION TREAPTA A 3-A PINION TREAPTA A 2-A EXTRACTOR 09921 – 57810 1 2 3 4 5 FIG. 1 2 3 4 1. 2. 1. SIGURANÞà INELARà RULMENT ARC SINCRONIZATOR 4. fixând extractorul pe pinionul treptei a 2-a. 4. împreunã cu pinionul pentru treapta a 2-a. Gresaþi rulmenþii ºi asamblaþii.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) • • ANSAMBLU ARBORE SECUNDAR Intoduceþi siguranþa inelarã în locaº. 5. 1 1. 3. 5. 2. 2.8A–18 CUTIE DE VITEZE. 3. 4. folosind extractorul ºi presa. 2 3 3. montaþi distanþorul pinionului treptei a 5-a. PINION TREAPTA A 4-A ARBORE PRIMAR FIG. Demontaþi pinioanele treptelor a 3-a ºi a 4-a . ARBORE SECUNDAR (EXTRACTOR 09921 – 57810) RULMENT (STÂNGA) PINIONUL TREPTEI A 4-A EXTRACTOR RULMENÞI FIG. 8A – 39 DEMONTARE DISTANTOR ªI PINIOANE TREPTELE 2 ªI 3 . DISPOZITIV MONTARE RULMENT 09925 – 98221 DISTANÞOR PINION TREAPTA A 5-A RULMENT (STÂNGA) 1. 3. 8A – 36 MONTARE ARC SIGURANÞà • Dupã ce montaþi rulmentul stânga cu ajutorul sculei speciale ºi a ciocanului. Demontaþi rulmentul stânga împreunã cu pinionul treptei a 4-a. 8A – 38 DEMONTARE PINION TREAPTA A 4-A DE PE ARBORELE SECUNDAR 2. 8A – 37 MONTARE RULMENT ªI DISTANÞOR FIG.

Demontaþi arcul de siguranþã. 3. 3 2 ARC SINCRONIZATOR TREAPTA 1-2 PASTILà BUTUC MANºON FIG. 2. 1 2 TIJE METALICà RULMENT (DREAPTA) EXTRACTOR 09921 – 57810 FIG. butuc-manºon sincronizator respectaþi A = B. 1. 5. 3 B 1 1. 2. MANºON SINCRONIZATOR TREAPTA 1-2 PINION TREAPTA 1-A EXTRACTOR FIG. • Ungeþi cu ulei de cutie partea interioarã ºi coroana fiecãrui pinion. MANºON SINCRONIZATOR TREAPTA 1-2 SIGURANÞà INELARà SCULà SPECIALà 09900 – 06107 FIG. Folosind extractorul demontaþi rulmentul (dreapta). Fixaþi extractorul pe pinionul trepei 1-a ºi demontaþi ansamblu butuc manºon sincronizator treapta 1-2 împreunã cu pinionul. 3. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–19 3. 8A – 42 DEMONTARE RULMENT (DREAPTA) Asamblare Procedaþi invers ca la demontare.CUTIE DE VITEZE. 2. 1 1 2 2 3 3 1. 4. 8A – 40 DEMONTARE SIGURANÞà INEÞARà 4. 2. 3. • La asamblarea. 8A – 41 DEMONTARE ANSAMBLUL BUTUCMANªON SINCRONIZATOR TREAPTA 1-2 C 4 A 1. Respectaþi ordinea operaþilor ºi urmãtoarele indicaþii. 3. 8A – 43 ASAMBLARE BUTUC MANªON SINCRONIZATOR TREPTA 1-2 .

7. 2. 8A – 44 MONTARE RULMENT (DREAPTA) • Lãþimea canelurilor este diferitã la inelele sincronizatorului treptei 1-a ºi treaptei a 2-a. 8A – 46 INSTALARE BUTUC MANªON SINCRONIZATOR TREAPTA 1-2 • Montaþi arcul de siguranþã în locaº. 6. RULMENT CU ACE INEL SINCRON TREAPTA A 2-A PINION TREAPTA A 2-A FIG.8A–20 CUTIE DE VITEZE. A: B: 2 3 4 5 6 B INEL SINCRONIZATOR TREAPTA 1-A INEL SINCRONIZATOR TREAPTA A 2-A 8. 8A – 45 IDENTIFICARE INELE SINCRONIZATOR 1. 1 1. 5. 1. • Montaþi butucul ºi manºonul sincronizatorului treptelor 1-2 folosind dispozitivul special ºi ciocanul. 1 DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09925 – 18010 DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09940 – 53111 MANºON ºI BUTUC TREATA1-2 INEL SINCRONIZATOR TREPTA 1A PINION TREAPTA 1-A DE PE ARBORELE SECUNDAR RULMENT DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09923 – 78210 2 3 4 5 DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09923 – 78210 RULMENT (DREAPTA) ARBORE SECUNDAR 6 7 FIG.6MM FIG.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) • Montaþi rulmentul (dreapta) folosind dispozitivul de montare ºi ciocanul. 3. 1 A 1. 6. 2. 3 3. 2 1 FIG. 5. PINION TREPTA 1-A MANªON ªI BUTUC TREAPTA 1-2 ARC SIGURANÞà 4. 8A – 47 MONTARE ARC SIGURANÞà . 4. 2.2MM 9. 2 2. 3.

1. 3. DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09925 – 98221 RULMENT (STÂNGA) PINION TREAPTA A 4-A RULMENT (DREAPTA) DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI (09923 – 78210) 1 2 3 4 5 FIG. 8A – 48 MONTARE PINION ªI DISTANTOR • Pentru a proteja rulmenþii conici. 5.montaþi (presaþi) corespunzãtor pinionul treptei a 4-a. 5. 3. 4. 1. presaþii corespunzãtor cu ajutorul dispozitivului de montare rulmenþi.CUTIE DE VITEZE. DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09925 – 98221 PINION TREAPTA A 3-A . 2. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–21 • Dupã montarea(presarea) corespunzãtoare a pinionului treptei a 3-a ºi a distanþorului. A 4-A ºI DISTANÞOR PINION TRAPTA A 3-A PINION TREAPTA A 2-A DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09923 – 78210 1 2 3 4 5 FIG. 4. 2. 8A – 49 PRESARE CORESPUNZÃTOARE RULMENT(STÂNGA) .

AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) VERIFICARE Adâncimea canelurilor-zãvor ale inelului sincron (mm) Verificare suprafaþã conicã Dupã cuplarea inelului sincron pe pinion efectuaþi mãsurarea jocului ca în figura de mai jos. În acest caz suprafaþa interioarã a inelului trebuie sã fie perfect netedã.6 8.3 ºi 4 pinion tr. Conditii. se realizeazã parþial defectuos în ciuda jocului admis dintre inel ºi pinion. se vor verifica: suprafaþa conicã a pinionului ºi suprafaþa interioarã a pinionului. suprafaþa din spate fiind uzatã.8A–22 CUTIE DE VITEZE.6 10 9. pentru o inspecþie mai amãnunþitã aplicaþi un strat de vopsea roºie. Dacã jocul este sub limitã se va schimba inelul sincron.4 9.8 FIG. Suprafaþa conicã poate fi uzatã neuniform (vãluritã).0 0. Când sincronizatorul nu funcþioneazã în condiþii normale. legãtura dintre suprafaþa interioarã a inelului ºi suprafaþa conicã a pinionului. 8A – 50 VERIFICARE ANGRENARE CONICà . Dacã verificarea se face dificil.5 pinion treapta 1-a pinioane tr.2 9. De aceea. 8A – 50 VERIFICARE UZURà SUPRAFAÞà CONICà Verificarea stãrii de angrenare conicã. FIG. Jocul pinion-inel Standard Limitã 1. a 5-a Standard Limitã 8. 8A – 52 VERIFICARE ADÂNCIME CANELURÃ-ZÃVOR FIG. 2.

Grosime capete braþe furcã (mm) Standard Limitã Furcã trepta 1 ºi 2 Furcã treapta 3 ºi 4 8. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–23 Furca ºi manºonul sincronizator 1. Jocul dintre manºonul balador ºi furcã (mm) Standard Limitã 0.0 FIG. 8A – 53 VERIFICARE JOC LIMITà 2.6 1.7 7. Asamblaþi butucul ºi manºonul sincronizatorului ºi verificaþi dacã funcþioneazã silenþios. Dacã este peste limita admisã verificaþi furca. Mãsuraþi grosimile capetele braþelor de furcã.8 7.2 FIG.CUTIE DE VITEZE.8 8.1 7.Dacã sunt sub limitã trebuie schimbate.2 Furcã treapta a 5-a 7.2 – 0. Verificaþi uzura butucului. Mãsuraþi jocul dintre manºonul balador ºi furcã. 2. FIG. 8A – 55 VERIFICARE MANªON ªI BUTUC SINCRONIZATOR . 8A – 54 VERIFICARE FURCà Manºon ºi butuc sincronizator 1.

1 Verificaþi dacã aþi montat corect rulmentul. 8A – 57 MONTAREA ARBORELUI PINIONULUI DE MERS ÎNAPOI Când montaþi rulmentul conic cu role pentru arborele secundar. rotind arborele secundar. 5. • Montaþi arborele de intrare ºi arborele secundar prin dreapta carcasei. 2 Reglaþi jocul dintre suprafaþa carcasei ºi rulment folosind ºaibe distanþier de grosimi cunoscute. ARBORELE PINIONULUI DE MERS ÎNAPOI CARCASà DREAPTA LEVIERUL PINIONULUI DE MERS ÎNAPOI B 4. 2. Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni. 3. Montaþi arborele pinionului de mers înapoi cu orificiu (A) în dreptul semnului (B) de pe carcasã ARBORE DE INTRARE DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09913 – 84510 LOCAº RULMENT FIG. 8A – 58 MONTARE RULMENT 1 2 • A 3 4 5 1. . 180 – 280 150 – 220 Folosind dispozitivul de montare rulmenþi (09913 – 84510) ºi ciocanul montaþi rulmentul arborelui secundar. Cuplu de strângere (kg•cm) ªurub arbore ªuruburi carcas㠕 1 Strângeþi ºuruburile arborilor ºi carcasei la valoarea specificatã.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) • ASAMBLARE CUTIE DE VITEZE Se procedeazã invers ca la demontare. ºAIBà PINION DE MERS ÎNAPOI A•B – INSCRIPÞIONÃRI FIG. ARBORE SECUNDAR ARBORE DE INTRARE FIG. 2. 8A – 56 MONTARE ARBORE DE INTRARE ªI ARBORE SECUNDAR • 3 1. 2.8A–24 CUTIE DE VITEZE. reglaþi jocul cu ºaiba distanþier. 2 2 1 1. 3.

45 0.72 0.87 0.75 0.52 0.67 0.73 – 0.65 0. PINION TREAPTA A 5-A BUTUC CONDUCÃTOR BUTUC CONDUS FIG.03 – 1. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–25 3 Alegeþi ºaiba distanþier în aºa fel încât jocul A sã fie conform standardului.93 – 0. Cuplu de strângere pentru capac carcasã 60 – 70 1.68 – 0.48 – 0.00 0.80 0. PASTILà 3.47 0.10 1.37 0.97 1.38 – 0.83 – 0. 8A – 62 PINION TREAPTA A 5-A . 2. BUTUC 2 4. F Pinionul treptei a 5-a va fi montat cu suprafaþa prelucratã a butucului conducãtor în interior.42 0.62 0.58 – 0. 8A – 60 MONTARE CAPAC CARCASà • Asamblaþi manºonul ºi butucul sincronizatorului treptei a 5-a.92 1.63 – 0.90 0.02 1. (mm) Valori mãsurate Grosime ºaibã 0.77 0. 3.43 – 0. 8A – 59 ALEGERE GROSIME ªAIBà DISTANÞIER • Dupã ce aplicaþi loctit pe suprafaþa de prindere a carcasei. MANºON BALADOR D 1 2 4 3 A=B A C: D: E: F: INTERIOR ARC BUTUC ROATà LOCAº ZÃVOR CANELURI INTERIOARE FIG.50 0.85 0. ca în figurã.57 0. ARC SINCRONIZATOR TREAPTA A 5-A 2.CUTIE DE VITEZE. 5.95 0. strângeþi la valoarea specificatã.60 0. 4.05 0.70 0. 3.33 – 0.88 – 0.07 1.55 0.82 0. 2. 1.15 FIG.98 – 1. 8A – 61 ASAMBLARE MANªON ªI BUTUC TREAPTA A 5-A • LINIE DREAPTà ARBORE SECUNDAR RULMENT ªAIBà DISTANÞIER REPER 3 1 A 4 E B C 1. 1 3 5 2 FIG.78 – 0.53 – 0.

8A – 65 600 – 800 Potriviþi manºonul ºi butucul în dreptul ºanþului de ungere A ºi orificiului B. ªTEMUIRE ªTIFT FURCà TREAPTA A 5-A Cuplu de strângere pentru furcã (kg•cm) • 100 – 180 Curãþaþi ºi ungeþi suprafaþa de contact a capacului ºi carcasa (stânga) 1 A 2 1 2 3 A 1 C B 1. CAPAC LATERAL CARCASÃ(STÂNGA) A: APLICARE LOCTIT FIG. 8A – 66 MONTARE CAPAC LATERAL 1. PIULIÞà ARBORE SECUNDAR FIG. • Strângeþi ºtiftul furcii treptei a 5-a ºi ºtemuiþi-l pentru a preveni pierderea. – 64 MONTARE C. ºTEMUIRE 1 1.8A–26 CUTIE DE VITEZE. 2.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) • Dupã cuplarea treptelor 1 ºi 3 (2 ºi 4) strângeþi piuliþa arborelui secundar la valoarea specificatã. 2. 3. FURCà PINION TREAPTA A 5A INEL ARC SINCRON INEL SINCRON TREAPTA A5A A. ORIFICIU FIG. 8A ºTEMUIRE MANªON ªI BUTUC TREAPTA A 5-A Cuplu de strângere pentru capacul lateral (kg•cm) 80 – 120 . 8A – 63 STRÂNGERE PIULIÞà ARBORE SECUNDAR Cuplu de strângere piuliþã arbore secundar (kg•cm) • FIG. ªANÞ ULEI (MARCAT B) B.

CUTIE DE VITEZE. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) 8A–27 CUPLURI DE STRÂNGERE Piese de strâns Cuplu de strângere (kg•cm) Buºon golire ulei 360 – 540 Buºon nivel ulei 250 – 300 ªurub levier control 150 – 200 Prezon tijã extensie 150 – 200 Piuliþã tijã extensie 250 – 400 ªurub ºi piuliþã levier selectare trepte 150 – 200 ªurub roatã vitezometru 40 – 70 ªuruburi ºi piuliþe prindere cutie de motor 560 – 660 ªurub suport cutie 300 – 500 ªurub teavã eºapament 400 – 600 ªurub levier treaptã de mers înapoi 180 – 280 ªuruburi pinion ieºire 800 – 1000 ªurub carcasã cutie 150 – 220 ªurub arbore treaptã de mers înapoi 180 – 280 ªurub arbore secundar 600 – 800 ªurub furcã cutie 320 – 360 ªurub blocare carcasã cutie 180 – 280 ªurub ghidare carcasã cutie 80 – 120 ªurub capac carcasã (stânga) 80 – 120 Contactor lumini mers înapoi 200 – 260 .

8A–28 CUTIE DE VITEZE.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL ( CUTIA DE VITEZE ) SCULE SPECIALE 1 2 3 4 09930 – 30102 Extractor cu inerþie 009912 – 34510 Extractor cilindri 09900 – 06107 Cleºte siguranþe inelare 09917 – 58010 Extractor rulmenþi 5 6 7 8 09923 – 74510 Extractor rulmenþi 9 09923 – 78210 Manºon montare rulmenþi 09941 – 64511 Extractor rulmenþi 09925 – 78210 Extractor bulon de arc 09925 – 98221 Dispozitiv montare rulmenþi .

............................................... 8B – 5 CARCASà AMBREIAJ.......... 8B – 10 ..............................................................................................................................CUTIE DE VITEZE.................. DISC AMBREIAJ ªI VOLANT................................................................................................. 8B – 2 DIAGRAMA DE DIAGNOZà ............... 8B – 4 DEMONTARE .................................................................................. 8B – 10 SCULE SPECIALE ........................................ 8B – 5 Inspecþie ............................................................................................................................... Demontare 8B – 5 ................................ 8B – 8 CUPLURI DE STRÂNGERE .................................................................................................AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 8B–1 8B.......................................................................................................................................................................................... 8B – 3 SERVICE PE VEHICUL ............................ 8B – 7 Asamblare .............................................................. AMBREIAJUL DESCRIERE GENERALà ................................................................................................................

AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) DESCRIERE GENERALà Ambreiajul este de tip monodisc uscat cu arc diafragmã ºi este acþionat mecanic.2 Ambreiajul realizeazã transmiterea cuplului preluat de la motor la cutia de vitezã. VOLANT C A R C A S à AMBREIAJ DISC DE AMBREIAJ ARC DIAFRAGMà ARBORE COTIT RULMENT DE DEBREIERE RULMENT ARBORE DE INTRARE A R B O R E SECUNDAR CUTIE DE VITEZE (PLACà DE PRESIUNE) FIG. Ansamblul ambreiaj contine: disc de ambreiaj. preia miºcarea de rotaþie a volantului ºi o transmite spre cutia de viteze prin intermediul arborelui canelat de intrare . Placa de presiune preseazã discul de ambreiaj pe volant prin intermediul arcului diafragmã. arcul diafragmã. 8B – 2 PLACA DE PRESIUNE ªI DISCUL AMBREIAJULUI .rulment de debreiere. FIG. 8B – 1 VEDERE ÎN SECÞIUNE AMBREIAJ Dimensiuni disc de ambreiaj (mm) Diametru exterior x diametru interior x grosime 170 x 110 x 3.8B–2 CUTIE DE VITEZE. Discul ambreiajului se miºcã pe direcþie axialã. placa de presiune. etc. se fixeazã între placa de presiune ºi volant. carcasã ambreiaj.

Suprafeþe arse sau lustruite Rulmentul de debraiere culiseazã greu pe arborele de intrare Disc de ambreiaj defect sau suprafeþe de contact uzate Pierdere nituri disc de ambreiaj Arcuri de revenire slãbite Placa de presiune sau volantul uzate Slãbire ºuruburi sau piuliþe de prindere a ambreiajului de blocul motor •Se înlocuieºte discul •Se greseaz㠕 Uzare sau rupere rulment de debraiere • Uzare rulment arbore de intrare • Zgomot excesiv la butucul discului de ambreiaj • Rupere disc de ambreiaj • Zgomote la placa de presiune ºi arcul diafragm㠕Se inlocuieºte rulmentul de debraiere •Se inlocuieºte rulmentul arborelui de intrare •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte placa de presiune • • • • •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul • • • • • Zgomote Cursã necorespunzãtoare a pedalei Uzare sau ulei pe discul de ambreiaj Deformare sau ulei pe placa de presiune sau volant Arcul diafragmã slãbit sau rupt Cablu uzat Remediu Ulei pe suprafeþele discului de ambreiaj Uzurã excesivã a suprafeþelor discului Capetele niturilor freacã pe suprafaþa discului Arcurile discului de ambreiaj slãbite •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte discul •Se înlocuieºte placa de presiune sau volantul •Se strâng sau se înlocuiesc .AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 8B–3 DIAGNOZà Defect Patinare Cauzã Probabil㠕 • • • • Debraiere necorespunzãtoare (patinare) Trepidare (Rãpãit) • • • • Huruit •Se regleazã cablul •Se înlocuieºte •Se înlocuieºte placa de presiune sau volantul •Se înlocuieºte placa de presiune •Se înlocuieºte cablul Cursã necorespunzãtoare a pedalei Slãbire arc diafragmã sau arcuri de revenire slãbite Ruginire caneluri arbore intrare Ruperea sau uzarea canelurilor arborelui de intrare al cutiei • Discul de ambreiaj este deformat • Ulei pe discul de ambreiaj •Se regleazã cablul •Se înlocuieºte placa de presiune •Se gresez㠕Se înlocuieºte arborele de intrare • • Ulei pe suprafeþe.CUTIE DE VITEZE.

8B – 3 CURSA LIBERà A PEDALEI DE AMBREIAJ Cursa liberã a pedalei de debreiere DISTANÞA DE LA PODEA Când cursa liberã a pedalei este mai mare decât cea specificatã. FIG. • Cablul este uzat excesiv • Cablul este slãbit • Cablul este deformat • Burduful este deformat • Capãtul cablului este uzat . Distanþa între pedalã ºi podea înainte de cuplarea ambreiajului (mm) C U R S A LIBERà 60 ºi mai mult ATENÞIE În timpul inspecþiei.8B–4 CUTIE DE VITEZE. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) SERVICE PE VEHICUL Distanþa între pedalã ºi podea în momentul dinainte de cuplarea ambreiajului. aveþi grijã ca vehiculul sã nu porneascã brusc. acþionând frâna de parcare ºi eliberând pedala de ambreiaj. FIG. se verificã dacã distanþa dintre pedalã ºi podea este în limita specificatã în condiþii de ralanti. se regleazã cum este arãtat în figurã. 8B – 5 DISTANÞA ÎNTRE PEDALà ªI PODEA ÎN MOMENTUL DINAINTEA CUPLÃRII AMBREIAJULUI Cablul de ambreiaj A A : 2–3(MM) FIG. INSPECÞIE Cursa liberã la pedalã Cursa liberã la pedalã (mm) 20 – 30 Dupã ce se porneºte motorul. 8B – 4 CURSA LIBERà A PÂRGHIEI DE DEBREIERE Se verificã cablul de ambreiaj ºi se înlocuieºte dacã se observã una din situaþiile urmãtoare.

Folosind extractorul. 2.2 AX FURCà DE DEBRAIERE PÂRGHIE DE DEBRAIERE FIG. EXTRACTOR 09817-58010 RULMENTUL ARBORELUI DE INTRARE VOLANT FIG. 2. Folosind dispozitivul special de fixare a volantului. DISC DE AMBREIAJ ºI VOLANT 1 3 4 6 7 2 1. 3. 8B – 7 DEMONTARE CARCASà AMBREIAJ 1. demontaþi rulmentul de pe arborele de intrare. 3 1 1 2 2 3 1. 2. 8B – 6 AMBREIAJ DEMONTARE 1.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 8B–5 DEMONTARE CARCASà AMBREIAJ. 4. demontaþi ºuruburile carcasei ambreiajului ºi ale discului de ambreiaj (ansamblul placã de presiune). 3. 5. 8B – 8 DEMONTAREA RULMENTULUI ARBORELUI DE INTRARE . 2.CUTIE DE VITEZE. 5 CARCASà AMBREIAJ DISC DE AMBREIAJ RULMENT DE DEBRAIERE BUCºÃ NR. 3. 6. 7. CARCASà AMBREIAJ ºURUBURI FIXARE DISPOZITIV FIXARE VOLANT FIG.1 BUCºÃ NR.

7. 2.2 5. 3 2 1 1.1 folosind dorn M14 x 1. DORN DISPOZITIV SPECIAL 09923 – 46030 DISPOZITIV SPECIAL 09930 – 30102 FIG. 8B – 9 DEMONTARE BUCªÃ NR. Demontaþi rulmentul de debraiere rotind axul furcii de debraiere 4. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 3. 2 DORN (M14 X 1.5. Extrageþi bucºa cu ajutorul dispozitivului special. 3.5) FIG. 1 AX FURCà DE DEBRAIERE DISPOZITIV DEMONTARE BUCºÃ 09925–48210 FIG.8B–6 CUTIE DE VITEZE.2 folosind dispozitivul de demontare. 1 1. 8B – 10 FIXARE DORN 1. 8B – 11 DEMONTARE BUCªÃ 3 . Demontaþi bucºa Nr. Ax furcã de debraiere 6. 2. Demontaþi bucºa Nr.

8B – 12 MÃSURARE ÎNÃLÞIME CAPETE NITURI Cursa liberã a discului de ambreiaj în direcþie de rotaþie Verificaþi cursa liberã în direcþie de rotaþie cu discul de ambreiaj montat pe canelurile arborelui de intrare. Dacã jocul depãºeºte limita înlocuiþi discul de ambreiaj.0 . Cursã liberã prea mare dã naºtere la ºocuri în ambreiaj ºi zgomot anormal. Înlocuiþi-l cu unul nou dacã prezintã defecte. DISPOZITIV MÃSURà DISC DE AMBREIAJ GAURà NIT FIG. Verificaþi dacã se roteºte uºor ºi schimbaþi-l dacã funcþioneazã anormal.5 1 2 FIG. 3 1. Cursa libera a discului de ambreiaj (mm) 1.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 8B–7 INSPECTARE Rulmentul de debreiere Rulmentul Arborelui De Intrare Verificaþi dacã rulmentul de debreiere prezintã uzuri anormale ºi dacã se roteºte uºor. Discul de ambreiaj Mãsuraþi dacã capetele niturilor discului de ambreiaj sunt între limitele stabilite. 2. Înãlþime cap nit (mm) Standard Limitã 1. 8B – 13 VERIFICARE RULMENT DE DEBREIERE Axul arborelui de debreiere Verificaþi dacã arborele este deformat sau uzat ºi dacã bucºele arborelui sunt uzate.CUTIE DE VITEZE. 3.2 0.

2. 8B – 15 MONTARE BUCªÃ NR.1 DISPOZITIV SPECIAL DE CENTRARE 09923–36330 ªURUBURI CARCASà AMBREIAJ DISPOZITIV FIXARE VOLANT 09924–17810 FIG.1 • Montaþi ºi ºtemuiþi bucºa Nr. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) ASAMBLARE Se procedeazã invers ca la demontare. curãþaþi suprafeþele de contact ale volantului ºi plãcii de presiune ºi uscaþile complet.2 SIMERING AX ARBORE DE DEBRAIERE ºTEMUIRE FIG. • Montaþi bucºa Nr. 8B – 17 MONTARE VOLANT .2 ªI SIMERING 1. 1 3 4 2 • Strângeþi ºuruburile de legãturã dintre volant ºi arbore cotit la valoarea specificatã. Respectaþi urmãtoarele indicaþii.1 folosind dispozitivul special . 1 1.8B–8 CUTIE DE VITEZE. A: EXTRACTOR BUCºÃ 09915–48220 BUCºÃ NR. 3. 4. 3. Cuplu de strângere ºuruburi volant 570 – 650 (kg•cm) ATENÞIE Înainte de montare. 3. Montaþi carcasa ambreiajului ºi strângeþi ºuruburile (6) la valoarea specificatã. 8B – 16 MONTARE DISC DE AMBREIAJ FIG. 2. 2. folosind dispozitivul de centrare. ºURUBURI VOLANT DISPOZITIV FIXARE VOLANT FIG. A 2 1 1. 2. Cuplu de strângere pentru ºuruburile 180 – 280 carcasei ambreiajului (kg•cm) 1 2 2 3 3 1. Când montaþi discul de ambreiaj centraþi pe arborele cotit discul de ambreiaj.2 folosind dispozitivul special. 8B – 14 MONTARE BUCªÃ NR. PRESà 09943 – 88211 DISPOZITOV SPECIAL 09923 – 46040 BUCºA NR.

B: RULMENT DE DEBRAIERE PÂRGHIE DE DEBRAIERE ARBORE DE INTRARE SE GRESEAZà FIG. Cuplu de strângere pentru pârghia de debreiere (kg•cm) 100 – 160 1.CUTIE DE VITEZE. 3. 3. 2. 2. Gresaþi capãtul arborelui canelat de intrare. PIULIÞà PÂRGHIE DE DEBRAIERE SEMNE ºTANÞATE FIG. 1 A 2 B 3 1 1. 8B – 20 1 A 1.AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) 8B–9 • Montaþi pe volant rulmentul arborelui de intrare folosind dispozitivul de montare rulmenþi. DISPOZITIV MONTARE RULMENT 09925–98210 FIG. 8B – 18 MONTAREA RULMENTULUI ARBORELUI DE INTRARE • Montaþi axul ºi pârghia de debreiere în dreptul semnelor ºtanþate ºi strângeþi la valoarea specificatã. • • Montaþi rulmentul de debraiere dupã ce aþi gresat interiorul rulmentului ºi axul arborelui de debraiere. A. ºURUB. 8B – 19 SEMNE ªTANÞATE PE PÂRGHIA DE DEBRAIERE .

AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Ambreiajul) CUPLURI DE STRÂNGERE Piesele de strâns Cuplu de strângere (kg•cm) • ªurubul cãmãºii cablului de ambreiaj 90 – 130 • Suport cablu 180 – 280 • ªuruburi volant 570 – 650 • ªuruburi carcasã ambreiaj 180 – 280 • ªuruburi ºi piuliþe pârghie de debraiere 100 – 160 DISPOZITIVE SPECIALE 1 2 09924 – 17810 Dispozitiv fixare volant 09917 – 58010 Extractor rulmenþi 5 09925 – 48220 Extractor bucºã 6 09923 – 46040 Dispozitiv montare 3 09925 – 98210 Manºon de montare rulment 4 09923 – 36330 Dispozitiv centrare 7 8 09930 – 30102 Extractor cu inerþie 009943 – 88211 Dispozitiv montare rulmenþi .8B–10 CUTIE DE VITEZE.

................................................................................................................................................................................................................................................. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Diferenþialul) 8C–1 8C........................................................CUTIE DE VITEZE...... 8C – 2 Diferenþialul .......... DIFERENÞIALUL DESCRIERE GENERALà ...................................................................................... 8C – 4 ASAMBLARE ....................................................................... 8C – 4 .............................................................................................. 8C – 3 DEMONTARE .................................... 8C – 2 DIAGNOZà .........

Diferenþialul poate fi considerat ca un reductor final datoritã pinionului conducãtor ºi coroanei diferenþialului. 4. 6. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Diferenþialul) DESCRIERE GENERALà DIFERENÞIALUL Diferentialul este în aceeaºi carcasã cu cutia de viteze ºi cutia de viteze are sistem de prindere pe ºasiu comun cu motorul. Axa coroanei dinþate a transmisiei finale este paralelã cu arborele secundar al cutiei de viteze ºi este cu danturã elicoidalã. 10. Coroana dinþatã se fixeazã pe carcasa diferenþialului. 1 2 3 PINIOANE SATELIT PINIOANE PLANETARE AX PINIOANE SATELIT CARCASà PINION CONDUS VITEZOMETRU PINION CONDUS VITEZOMETRU SIMERING RULMENÞI DIFERENÞIAL (CU BILE) PINION CONDUCÃTOR VITEZOMETRU CARCASA DIFERENÞIALULUI COROANà DINÞATà TRANSMISIE FINALà 1 2 4 5 6 7 10 9 6 7 8 FIG. 7. . 9. 5. Diferenþialul asigurã o rulare uniformã a roþilor când viteza lor perifericã este diferitã ( în viraje roata din exterior parcurge o traiectorie mai lungã decât cea din interior). 3. 1.8C–2 CUTIE DE VITEZE. 8C – 1 CONFIGURAÞIA DIFERENÞIALULUI Diferenþialul schimbã direcþia ºi creºte momentul în funcþie de viteza perifericã a roþilor. 2. 8.

AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Diferenþialul) 8C–3 DIAGNOZà Defect Cauzã probabilã Zgomot la roþi Zgomot rulmenþi la • • • • • • Uleiul cutiei de viteze insuficient sau contaminat cu apã Ulei insuficient în cutia de viteze Angrenare defectuasã a pinioanelor Contact defectos între dinþii roþilor Slãbire pinioane Uzare pinion de atac sau coroan㠕 • Uleiul cutiei de viteze insuficient sau contaminat cu apã (Zgomot continu) uleiul cutiei de viteze inadecvat sau insuficient Uzare rulment diferenþial Uzare rulment diferenþial sau rulment pinion de atac • • Remediu • • • • • • Înlocuit sau completat Completat Ajustare Ajustare sau înlocuire Înlocuire sau strângere Înlocuire • • • • Înlocuit sau completat Înlocuit sau completat Înlocuit Înlocuit .CUTIE DE VITEZE.

3.9. 3.05 – 0.0. Se procedeazã invers ca la demontare.15. 8C – 3 DEMONTARE INELE SIGURANÞà ºURUBELNIÞà PINION PLANETAR CADRAN SUPORT MAGNET MÃSURAREA JOCULUI LIBER AL PINIOANELOR PLANETARE Grosime ºaibe distanþor (mm) 0. 1. 2. GHEARE EXTRACTOR RULMENÞI 09913–65810 ADAPTOR 09925–88210 RULMENT (DREAPTA) PINION VITEZOMETRU FIG. 4. 4. 1. DISPOZITIV DEMONNTARE INELE DE FIXARE 09922– 85811 CARCASà DIFERENÞIAL PINION PLANETAR PINION CATELIT FIG. DEMONTARE RULMENT DIFERENÞIAL Pinion vitezometru Rulment diferenþial (Stânga) Coroana diferenþialului Demontare inele de fixare. 2. 2. 1 Joc liber pinion planetar (mm) 0.8C–4 CUTIE DE VITEZE. Demontaþi rulmentul diferenþial folosind extractorul. 3. 4. 1 4 2 3 (DREAPTA) 4 2 1 2 3 1. 8C – 2 2. 5. 3. 8C – 4 1.2 . • Reglaþi jocul liber al pinioanelor planetare la mãrimea standard folosind ºaibe distanþor. 1.05. 1.1. Aveþi grijã de urmãtoarele instrucþiuni. 1. 0. AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Diferenþialul) DEMONTARE ASAMBLARE 1. 4. 4 FIG.95.33 2 3 3 (STÂNGA) 1 4 1.

AMBREIAJ ªI DIFERENÞIAL (Diferenþialul) 8C–5 • Presaþi rulmentul diferenþial folosind dispozitivul special . 4. DISPOZITIV MONTARE RULMENÞI 09951–76010 RULMENT DIFERENÞIAL (DREAPTA) PINION VITEZOMETRU ARBORE PINION SATELIT CARCASà DIFERENÞIAL RULMENT DIFERENÞIAL (STÂNGA) DISPOZITIV FIXARE 09951–16060 FIG. 5. 3. 8C – 5 • MONTARE RULMENÞI DIFERENÞIAL ªuruburile coroanei diferenþialului se strâng la valoarea specificatã. 6. 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 8C – 6 COROANà DINÞATà DIFERENÞIAL .CUTIE DE VITEZE. 7. ºURUBURI COROANà DIFERENÞIAL ºURUBURI COROANà DIFERENÞIAL SUPORT FIG. Cupluri de strângere ºuruburi curoanã diferenþial (kg•cm) 1 800 – 1000 2 3 1. 2. 3.

............................................................................................. 10A – 1 SERVICE PE VEHICUL ......................................................V-URI ............................................................................................ 10A – 1 Caseta de direcþie ................................................................... 10A – 7 S. 10A – 2 CUPLURI DE STRÂNGERE ...............................................DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) 10A–1 CAPITOLUL 10 DIRECÞIA 10A................................ 10A – 1 Mãrime roatã Specificaþia roþii 310 mm 135 SR 12 ............. PINION-CREMALIERà DESCRIERE GENERALà ..............................................D............................................................................... 10A – 7 DESCRIERE GENERALà CASETA DE DIRECÞIE FIG..............................

21. 9. 19. 14. 6. 3. 15. 4. 13. CREMALIERà 12. CASETà DIRECÞIE PINION SIMERING BUCºÃ RULMENT INEL 7. GARNITURà BIELETà COLIER BURDUF R O T U L à DIRECÞIE 17. COLIER BUCºÃ GHIDAJ SUPORT BIELETà BURDUF FIG. GARNITURà PINION PIESà DE PRESIUNE ªURUB AMORTIZARE CREMALIERà 10. 2. CAPAC ºURUB AMORTIZARE 11. 5. 10A – 2 COMPONENTE MECANISM DE DIRECÞIE . 8.10A–2 DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) SERVICE PE VEHICUL COMPONENTELE MECANISMULUI DE DIRECÞIE 13 12 16 11 15 14 21 7 19 5 16 4 10 6 17 2 18 3 9 1 8 20 1. 16. 20. 18.

Burduf cremalierã 2. 10A – 6 DEMONTARE BIELETà 4. Bucºele de reglare 5. Piuliþele roþiilor. CASETà DIRECÞIE FIG. 2. 10A – 4 DEMONTARE ROTULE 1. Demontare rotule dreapta ºi stânga Demontaþi 1. Inel amortizare ºocuri 3. BIELETà DIRECÞIE CREMALIERà FIG. PEDALà FRÂNà LEVIER DIRECÞIE FIG. Demontare ºuruburi de prindere carcasã casetã direcþie ºi ansamblul casetã direcþie 4. 10A – 3 DEMONTARE ARTICULAÞII 2. Suportul elastic ºi piesa de presiune . dreapta ºi stânga 3. 2. EXTRACTOR ROTULE 09913 – 65210 FIG.DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) 10A–3 Demontare 1. Beletã de direcþie 1 1 2 1. ªuruburile articulaþilor direcþiei 2 1 1 1. 10A – 5 DEMONTARE CASETà DIRECÞIE 1.

10A – 7 DEMONTARE GARNITURà PINION 7. Demontare garniturã pinion 1. demontaþi cremaliera în direcþia casetei. Demotaþi bucºele cremalierelei folosind dispozitivul special. Cremalierã ATENÞIE Când demontaþi cremaliera. Când asemblaþi bucºa cremalierei. 1 FIG. DISPOZITIV MONTARE BUCºE 09943 – 78210 CIOCAN FIG. PINION FIG. Pinion 1.10A–4 DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) Demontare bucºe cremalierã 6. bucºele pot fi deteliorate. 1 I N E L SIGURANÞà 2 1. Verificaþi bucºele dacã sunt uzate sau rupte ºi înlocuiþile dacã prezintã defecte. 10A – 8 DEMONTARE PINION 1 9. EXTRACTOR BUCºE 09944 – 48210 FIG. 10A – 10 ASAMBLARE BUCªÃ CREMALIERà . Siguranþã inelarã 8. 2. 1. folosiþi dispozitivul special ºi ciocanul. Inel siguranþã 2. montaþi inelul de siguranþã ºi gresaþi suprafaþa interioarã a bucºei. 10A – 9 DEMONTARE BUCªE CREMALIERà 3.

Rotula ATENÞIE Când demontaþi rotula. FIG. Demontaþi rulmentului pinionului folosind dispozitivul special.DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) 10A–5 Montarea rulmentului pinionului 1. MARAJ CIOCAN CU INERÞIE 09930 – 30102 EXTRACTOR RULMENT 09921 – 20200 FIG. 2. 1 B 2 1. 10A – 13 MARCARE BIELETà Asamblare Se respectã operaþiile. invers ca la demontare. aveþi grijã sã nu stricaþi bucºa cremalierei. 10A – 11 DEMONTARE RULMENT PINION 2. 1 1. DISPOZITIV MONTARE RULMENT 09943 – 88211 FIG. . Gresaþi rulmentul ºi montaþi-l cu ajutorul dispozitivului special. 10A – 12 MONTARE RULMENT PINION ATENÞIE Când montaþi cremaliera în casetã. este recomandat sã marcaþi poziþia iniþialã a capãtului bieletei "B".

slãbiþi-o cu~90° apoi restrângeþi-o reglând jocul pentru cuplul de rotire specificat al pinionului folosind dispozitivul special. CHEIE DINAMOMETRICà 09944 – 18211 FIG. Cupluri de strângere (kg•cm) 680 – 980 . 1. Cuplu rotire pinion (kg•cm) 8 – 13 1 FIG.10A–6 DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) Reglare bucºã cremalierã Dupã strângerea bucºei la maxim. 10A – 14 REGLARE CUPLU ROTIRE PINION Bieleta Montaþi bieleta pe cremalierã la cuplul specificat. 10A – 15 MONTARE BIELETà ATENÞIE Gresaþi pinionul ºi cremalira înainte de montare.

V.-URI 09913 – 65210 Extractor rotulã 09944 – 18211 Dispozitiv montare pinion 09930 – 30102 Ciocan cu inerþie 09921 – 20200 Extractor rulment pinion 09944 – 48210 Extractor bucºe 09943 – 88211 Dispozitiv montare rulment pinion 09943 – 78210 Dispozitiv montare bucºe .DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) 10A–7 CUPLURI DE STRÂNGERE Componente Cuplu de strângere (kg•cm) ªuruburile articulaþiilor bieletei de direcþie 200 – 300 Piuliþã rotulã 350 – 550 Piuliþa blocare rotulã-bieletã 350 – 550 Cuplu rotire pinion 8 – 13 Bieletã-cremalierã 680 – 980 S.D.

10A–8 DIRECÞIA (Pinion-Cremalierã) .

.......................................................................... 10B – 6 CUPLURI DE STRÂNGERE ................. DIRECÞIA DESCRIERE GENERALà ......... 10B – 5 Dispozitiv blocare direcþie ...........................................................................................................................................................................................................................................V.....................................-URI ................... 10B – 2 SERVICE PE VEHICUL 10B – 4 .......................................................................................................................... Volanul .................D......................DIRECÞIA 10B–1 10B.................... 10B – 4 Comutator semnalizare ........................................ 10B – 7 S................................................................................. 10B – 5 Coloana de direcþie ..................................................................................................................................................................... 10B – 7 .......

10B – 2 ANSAMBLU COLOANà DE DIRECÞIE COLOANA DE DIRECÞIE . FIG. 10B – 1 VOLANUL 1 1.10B–2 DIRECÞIA DESCRIERE GENERALà FIG.

Se face cu motorul oprit ºi volanul poziþionat pentru mers înainte. 10B – 4 DIRECÞIA TELESCOPICà Verificarea manevrãrii direcþiei 1. Verificaþi dacã presiunea în anvelope este standard ºi porniþi motorul. FIG. Înainte de verificarea forþei de operare pentru volan. Se poate regla înclinarea volanului sau aproprierea sau depãrtarea faþã de ºofer. 5. Jocul liber al volanului în direcþie circumferenþialã (mm) 0 ~ 30 2. 10B – 3 ÎNCLINAREA VOLANULUI FIG. Dacã volanul vibreazã puþin. 4. aºezaþi autovehiculul pe o suprafaþã planã ºi poziþionaþi volanul pentru mers înainte. verificaþi dacã jocul circumferenþial aparþine limitelor standard. Miºcaþi volanul în direcþie axialã ºi normalã ºi verificaþi jocul.DIRECÞIA 10B–3 MANEVRAREA DIRECÞIEI ºI COLOANA DE DIRECÞIE Direcþia telescopic㠕 Realizeazã poziþionarea volanului. 3.5 sau mai puþin Forþa de operare (kg) FIG. 3. Agãþaþi dispozitivul de verificare de volan ºi mãsuraþi forþa de operare prin tragerea dispozitivului în direcþie de rotaþie. 10B – 5 VERIFICARE ªI MASURAREA MANEVRABILITÃÞII VOLANULUI .

10B–4 DIRECÞIA SERVICE PE VEHICUL VOLANUL Demontare 1. Demontaþi volanul folosind dispozitivul special. ªtrângeþi piuliþa coloanei de direcþie la cuplul specificat. Instalare Deconectaþi borna (–) de la baterie. Aliniaþi volanul ºi coloana de direcþie în dreptul marcajelor fãcute. 4.50 . 4. 10B – 8 STRÂNGERE PIULIÞà COLOANà DE DIRECÞIE Cuplu strângere piuliþã (kg•m) 1 3. Conectaþi borna (–) la baterie. 2 1. 2. VOLAN EXTRACTOR VOLAN (09944– 36010) FIG. Marcaþi poziþia volanului ºi coloanei de direcþie. 5. 10B – 7 DEMONTARE VOLAN 2. 1 1. 1. 10B – 6 MARCARE VOLAN ªI COLOANà DE DIRECÞIE FIG. Montaþi buºonul cheii de contact. 3.50 – 4. MARAJ FIG. 2. Demontaþi piuliþa coloanei de direcþie. 2. Demontaþi burduful cheii de contact.

Demontaþi volanul. 10B – 9 DEMONTARE COMUTATOR SEMNALIZARE Instalare 1. Demontaþi conectorul manetei comutare semnalizare. Demontare 1. 4. 3. SURUBURI MONTARE FIG. 2. Dconectaþi cabluri contact aprindere. 5. ºURUBURI ARTICULAÞIE FIG. 4. 5. COLOANA DE DIRECÞIE Demontare 1. 2. 1 1 1. 3. Demontaþi piuliþele de fixare coloanã direcþie.DIRECÞIA 10B–5 COMUTATOR SEMNALIZARE Procedaþi invers ca la demontare. 10B – 10 DEMONTARE ARTICULAÞIE COLOANà DIRECÞIE 6. 10B – 11 DEMONTARE PIULIÞE FIXARE COLOANà DIRECÞIE . Desfaceþi complet partea de jos a articulaþiei coloanei de direcþie ºi slãbiþi partea de sus. Demontaþi coloana volanului. Demontaþi manetã comutare de pe coloana volanului. FIG. Demontaþi comutatorul. Demontaþi volanul. Deconectaþi borna (–) de la baterie. Diconectaþi borna (–) de la baterie.

Cuplu de strângere ºurub articulaþie (kg•cm) 200 – 280 1 1. Aveþi grijã de urmãtoarele instrucþiuni. 10B – 13 DEMONTARE DISPOZITIV BLOCARE . Demontaþi ansamblu coloanã de direcþie. 10B – 12 MONTARE ªURUB ARTICULAÞIE DISPOZITIV BLOCARE DIRECÞIE Demontare 1. PUNCTATOR ªURUB FIG. ºURUB ARTICULAÞIRE FIG. 2. Demontaþi folosind un punctator ºi lovind cu cioconul în direcþia inversã miºcãrii acelor de ceas. Când asamblaþi. poziþionaþi cheia de blocare pe canelura arborelui ºi verificaþi blocarea.10B–6 DIRECÞIA Instalare Instalare Se procedeazã invers ca la demontare. Se procedeazã invers ca la demontare. 1 2 1. 2.

80 3. FIG. . Piuliþã coloanã volan 2. ªurub articulaþie 2. Piuliþe instalare coloanã 1.10 – 1.50 2. Cuplu de strângere (kg•m) 1. 10B – 15 PIESE DE STRÂNS DISPOZITIVE SPECIALE DISPOZITIV SPECIAL 09944 – 36010 (EXTRACTOR VOLAN) 3.DIRECÞIA 10B–7 CUPLURI DE STRÂNGERE Piese de strâns 1.70 2.00 – 2.50 – 4.

............................................................................................ 11A – 7 DIAGNOZà ....................ROÞI ªI PNEURI 11A–1 CAPITOLUL 11 11A........................................................................................................................................... 11A – 2 Verificare ............................. 11A – 1 JANTà ªI PNEU Dimensiune pneu ºi presiune corespunzãtoare aer Presiune aer Dimensiune kg/Cm2 PSI 135 SR 12 1.................... 11A – 11 DESCRIERE GENERALà FIG........................................9 27 ..................................................................................................................8 26 155/70 SR 12 (Opþional) 1...................... 11A – 1 Pneuri ................. 11A – 8 SERVICE PE VEHICUL ........................................................................ ROÞI ªI PNEURI DESCRIERE GENERALà ......................................................................

11A – 2 STRUCTURA PNEULUI • Suprafaþa de rulare : este partea ce intrã în contact direct cu suprafaþa ºoselei. prezintã o mare rezistenþã la obosealã.11A–2 ROÞI ªI PNEURI PNEUL Structurã ºi funcþionare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Suprafaþã de rulare Centurã siguranþã pneu Carcasã Perete lateral Profil protecþie Camerã Talon Armãturã talon Valvã 5 6 7 8 9 FIG. fiind fixatã pe exteriorul carcasei ºi a centurii de siguranþã a pneului. • Peretele lateral : este prevãzut pentru îmbunãtãþirea confortului în conducere. prin protejarea carcasei ºi având scopul realizãrii unei mai bune amortizãri. ce alcãtuiesc structura pneului. • Camera : vehiculele sunt dotate. placatã cu o peliculã de cauciuc ºi acoperitã cu un cordon radial de folii de nylon. • Carcasa : este partea importantã a pneului. • Talonul : este reprezentat printr-o înfãºurare de sârmã oþelitã. • Centura de : siguranþã a pneului se aflã între suprafaþa de rulare ºi carcasã. Pneul. pãstrând presiunea aerului ºi suportând încãrcãtura vehiculului. în principiu. precum ºi ºocurile la care este supus. fiind o îmbrãcãminte rezistentã de cauciuc. Performanþele în funcþionare depind de profilul suprafeþei. dispusã radial. Ajutã la fixarea pneului pe jantã. în partea interioarã a carcasei. datorate ºocurilor externe ºi vibraþiilor. cu înalte performanþe antiabrazive. . cu pneuri fãrã camere. prevenind eventualele distrugeri ale pãrþii interioare a pneului. realizatã din fibre sintetice rezistente.

D Înãlþime Pneu FIG. Pneu )(13 inch) • 185/70 SR 13 185 /70 SR 13 Lãþime (185mm) Înãlþime/Lãþime = 70% Simbol vitezã & Radial Diametru jantã (=I. Pneu)(13 inch) • 175/70 R 13 82 S 175 /70 R 13 82 S Lãþime (175mm) Înãlþime/Lãþime=70%(*Raport planitate 70%) Radial Diametru jantã (=I.40 – 13 6.D.40 – 13 Lãþime (6.40 inch) Pneu Bias (pânã la 150 km/h) Diametru jantã (=I. Pneu)(13 inch) • 155 SR 13 155 SR 13 Lãþime (155mm) Simbol vitezã & Radial Diametru jantã (=I.ROÞI ªI PNEURI 11A–3 Tip ºi denumire (Tipul pneului) CENTURà SIGURANÞà CORD RADIAL CENTURà SIGURANÞà CORD ]NCLINAT FIG. 11A – 3 TIP PNEU PNEU RADIAL PNEU BIAS (Nomenclator) (Exemplu) • 6.O. Pneu)(13 inch) Index maxim de încãrcare Simbol vitezã maximã (pânã la 210 km/h) Lãþime Lãþime Pneu I.D.D.D. 11A – 4 TIP PNEU .D.

presiunea aerului din interiorul pneului. va determina formarea unui val. ce va apãrea în zona de contact dintre pneu ºi ºosea. 4. 2. starea ºoselei. 3. DEPLASARE CU VITEZà FOARTE MARE DEPLASARE CU VITEZà MICà FIG. viteza de deplasare. starea de încãrcare a vehiculului. repetã deformaþia. 5. rezultând astfel starea de plutire a pneurilor pe suprafaþa ºoselei. reluând deplasarea suprafeþei de rulare. poate conduce la un contact redus al suprafeþei de rulare a pneurilor cu suprafaþa ºoselei. acvaplanarea Deplasarea rapidã a vehiculului pe ºoselele a cãror suprafaþã este acoperitã cu apã. urmãtoarea deformaþie ce se va aplica pneului înaintea reluãrii ultimei deformaþii. Aceastã stare este cunoscutã sub numele de hidroplanare. micºorarea forþei de tracþiune ºi pierderea controlului direcþiei. ansamblul suspensie. pneul aflat în miºcare. Poate conduce la funcþionarea anormalã a frânelor. geometria roþilor . 11A – 6 FORMAREA VALULUI . Presiunea scãzutã a pneului poate conduce la formarea unui val mai sever. 11A – 5 HIDROPLANAREA Formarea valului În timpul deplasãrii. implicând starea de vulnerabilitate a vehiculului. Atunci când viteza de rotaþie a roþii creºte. 7. 8. amortizare.faþã. FIG. 6.11A–4 ROÞI ªI PNEURI Fenomene asociate ºi explicaþii referitoare la comportamentul pneurilor Hidroplanarea. echilibrarea roþilor. stilul de conducere al ºoferului ºi obiºnuinþa de a conduce. drumului. Principalele cauze ce conduc la micºorarea duratei de viaþã a pneului: 1.

Cauzã datoratã vitezei mari de rotaþie 2.Utilizarea pneului la o presiune scãzutã a aerului Uzura configuraþiei profilului de protecþie a suprafeþei de rulare 1.Verificarea butucului ºi articulaþie (vibraþii.Dezechilibrarea pieselor învecinate 2.Verificarea stãrii de ungere rulmenþilor.Reglare incorectã unghi de cãdere ºi convergenþã 2.Verificare nivel vibraþii pentru pneu ºi roatã 3. într-un singur punct Uzura excesivã a pãrþii laterale a suprafeþei de rulare (uzura excesivã rezultã cel mai des în exteriorul suprafeþei de rulare uzate) a 1.Uzurã excesivã datoratã suprarotaþiei Uzura excesivã în partea diametral opusã pãrþii laterale a suprafeþei de rulare uzate 1.Verificare pentru butuc ºi articulaþie roatã 3.Verificare nivel vibraþii pentru pneu ºi roatã 2.ROÞI ªI PNEURI 11A–5 Principalele cauze ale uzurii defectuoase Configuraþie Starea de uzurã Zone de verificare Uzurã neregulatã (zona de rulare se transformã treptat.Verificare nivel vibraþii pentru pneu ºi roatã 2.articulaþiilor 4.Convergenþã ºi unghi de cãdere dereglate . într-un poligon) 1.Verificare condiþii ungere ºi funcþionare rulment butuc ºi articulaþii sferice Uzurã parte lateralã suprafaþã de rulare 1.Dezechilibrarea pieselor învecinate Uzurã excesivã.Porniri ºi frânãri bruºte 1. înclinare) 1. pe o singurã parte Uzurã excesivã.

aplicându-se presiunea corespunzãtoare. calibrarea vitezometrului. diametru. Utilizarea altor tipuri de pneuri. iar pierderea controlului poate fi unul dintre efectele nedorite. sau a rulmentului. lãþime. laterale sau radiale. prezintã vibraþii excesive. Înlocuirea pneurilor se va realiza cu pneuri având aceleaºi dimensiuni. indicaþia vitezometrului ºi garda la sol a vehiculului. Înlocuirea jenþilor Jenþile se înlocuiesc atunci când sunt deformate. 2. deoarece manevrabilitatea poate fi grav afectatã. sã fie montate pe aceeaºi punte. Se recomandã ca noile pneuri.3 MAX. exceptând cazurile de urgenþã. având aceleaºi dimensiuni.11A–6 ROÞI ªI PNEURI Înlocuirea pneului Când este necesarã înlocuirea. Dimensiune jantã (mm) Echilibrare 45 Curbã tangaj 114. de diferite dimensiuni. în ansamblu. sau deformarea gãurilor de prindere ºi apariþia coroziunii. manevrabilitate. ATENÞIE ! Nu echipaþi vehiculul cu pneuri diferite ca dimensiuni. . Utilizarea oricarui alt tip de jenþi. mod de asamblare ºi dezasamblare.5 MM FIG. 11A – 7 ELEMENT REZISTENÞà JANTà Indicator vibraþie maximã Vibraþia datoratã punctelor de sudurã sau de vopsire este ignoratã. va trebui sã fie împerecheat cu un pneu a cãrui suprafaþã de rulare este cel mai puþin uzatã. capacitate de încãrcare. de diferite mãrimi pot afecta modul de deplasare. sau atunci când a fost expusã unor suduri. Dacã este necesarã înlocuirea unui singur pneu. poate afecta durata de viaþã a roþii. pentru a micºora variaþia forþei de frânare. garda la sol a caroseriei sau ºasiului. rãcirea sistemului de frânare. ºi construcþie ca în cazul pneurilor originale cu care a fost echipat vehiculul. Înlocuirea jenþii se va face cu o jantã conformã cu piesa originalã ca încãrcare. se recomandã utilizarea pneului la dimensiunea specificatã de fabricant.

ROÞI ªI PNEURI 11A–7 VERIFICARE Verificare presiune aer ÎNAINTE În timpul deplasãrii. creºterea temperaturii pneului. distrugeri ale carcasei. 4. 5. forþa de frecare mare la virare. ruperea cordului pneului. 2.25 FIG. Rotirea pneurilor Pentru egalizarea uzurii pneurilor. O presiune mai mare decât presiunea recomandatã poate provoca : CÂND ROATA DE REZERVà ESTE UZATà ÎNAINTE 1. 2. 3. Verificaþi presiunea aerului existent în pneu. direcþie nesigurã. presiunea aerului tinde sã creascã. reduce performanþele frânãrii. deviere a traiectoriei în cazul accelerãrii. O presiune mai micã decât presiunea recomandatã poate provoca : 1. 11A – 9 PREZON ªI PIULIÞà ROATà . condiþii improprii pentru conducere. 11A – 8 ROTIREA PNEURILOR Dimensiuni pneu ºi presiunea recomandatã Prezon roatã Presiunea inegalã a pneurilor unei punþi poate cauza : 1. eventuale distrugeri ale pneului datorate jenþii. uzura timpurie a pãrþii centrale a suprafeþei de rulare. schimbaþi-le periodic.8 (1. 2. Dimensiune 135 R 12 (155/70R12) Presiune (kg/cm2) 1. 6. comandã greoaie a direcþiei. 8. CÂND ROATA DE REZERVà NU ESTE UZATà FIG. consum mare de combustibil. 7. 4. manevrabilitate nesigurã. uzurã suplimentarã a suprafeþei de rulare. manevrare cu ºocuri.9) PREZON. 3. atunci când temperatura este scãzutã. PIULIÞà M10 X 1. 3.

9. deformare. echilibrare Înlocuire amortizor Înlocuire pneu Înlocuire pneu Înlocuire rulment Înlocuire jantã sau pneu Reglare presiune Arc rupt Roatã neechilibratã Geometrie roþi defectuoasã Uzurã amortizor Deplasãri efectuate cu viteze mari Supraîncãrcare Slãbire sau uzurã rulmenþi Rotirea roþilor neechilibrate Presiunea pneurilor necorespunzãtoare Strângere. cu uzurã neregulatã Presiune pneu necorespunzãtoare Arc rupt sau slãbit Uzurã lateralã a pneului Geometria necorespunzãtoare a roþilor Funcþionare necorespunzãtoare sistem frânare 7. Demontaþi roþile pentru echilibrarea lor. 2. Vibraþii radiale ansamblu roatã 8. 3. 2. 4. 8. Funcþionarea amortizorului defectuoasã Înlocuire amortizor Vibraþii 1. 5.Slãbire ºuruburi prindere casetã direcþie Echilibrare roþi sau înlocuire pneuri Înlocuire rulmenþi Înlocuire rotulã Înlocuire rotulã Înlocuire braþ comandã suspensie faþã Înlocuire jenþi sau pneuri Înlocuire jenþi sau pneuri Reglare geometrie roþi Strângere sau înlocuire sistem direcþie Strângere ºuruburi prindere . Uzurã rotulã braþ inferior 5. Stare Uzurã pneu Uzurã anormalã pneu (Uzurã excesivã) Cauza probabilã 1. sau înlocuire piese suspensie Miºcare defectuoasã roþi 1. Ridicaþi vehiculul pe elevator ºi verificaþi suspensia faþã ºi spate. Deformare parþialã pneuri 7. observaþi eventualele deformaþii ale curburii jenþii. suspensia. starea de uzurã a suprafeþei de rulare. eventualelor distrugeri ºi deformaþii. Roþi neechilibrate 2. Dilatare parþialã pneu Înlocuire pneu 2. Înlocuire arc Echilibrare. 6. Verificare preliminarã 1. 2. sau sistemul de direcþie pentru observarea gradului de uzurã. deoarece direcþia. 5. SUSPENSIE. Slãbire sau uzurã sistem direcþie 10. JENÞI SAU PNEURI) Testul de drum ºi o verificare preliminarã ar trebui efectuate înaintea depanãrii. Geometrie defectuoasã roþi faþã 9. 7.11A–8 ROÞI ªI PNEURI DEPANARE (DIRECÞIE. 6. uzura ºi jocurile rulmenþilor. Slãbire. Uzurã rotulã 4. distrugere suspensie Înlocuire pneu Reglare presiune pneu Înlocuire arc Înlocuire pneu Verificare ºi reglare geometrie roþi Verificare ºi reparare sistem frânare 1. 3. Vibraþii excesive pneuri 6. Verificaþi presiunea pneului ºi gradul de uzurã al pneului. 3. 4. Uzurã rulmenþi 3. jenþile ºi pneurile sunt interdependente. Reparaþie Pneu neechilibrat. înlocuire pneu Verificare ºi reglare geometrie.

Uzurã amortizor sau montare defectuoasã amortizor 4. Uzurã amortizor 3. braþ de comandã. remontare Stare Conducere dificilã Instabilitate sau vibraþii ale sistemului de direcþie Reglare geometrie Reparare sau înlocuire casetã de direcþie Reglarea presiunii pneurilor Reparare Înlocuire sau reparare Înlocuire bucºã Strângere ºurub sau înlocuire bucºã Strângere Strângere ºuruburi sau piuliþe Înlocuire rulmenþi roþi Înlocuire arc Ungere sau înlocuire rulmenþi Strângere barã stabilizatoare Înlocuire arc Reglare casetã de direcþie Reglare geometrie roþi . gripare. 5. Uzurã sau distrugere arc suspensie 9. Gripare rotulã bieletã direcþie Gripare rotulã Gripare coloanã direcþie Geometrie defectuoasã roþi faþã Presiune necorespunzãtoare pneuri Înlocuire rotulã Înlocuire rotulã Reparare sau înlocuire Reglare geometrie Reglarea presiunii pneurilor la valoarea indicatã Zgomote neobiºnuite casetã de direcþie 1. Joc rotulã 3. Disfuncþionalitaþi datorate ungerii defectuoase a rotulei sau articulaþiei inferioare 2. Casetã de direcþie dereglatã 7. Geometrie defectuoasã roþi faþã 3. Pneuri neechilibrate 2. joc al rotulei bieletei de direcþie. Slãbire piuliþã roatã 6.ROÞI ªI PNEURI 11A–9 Cauza probabilã Reparaþie 1. Rupere sau deformare arc 6. Uzura sau griparea rotulei Strângere Înlocuire Înlocuire Zgomot anormal 1. 2. Slãbire barã stabilizatoare 5. 4. Presiune pneuri necorespunzãtoare 5. Uzurã rulmenþi Dereglare poziþie cremalierã ºi pinion Uzurã garniturã etanº. Uzurã sau distrugere rulmenþi roþi 8. 3. garnituri casetã de direcþie 2. rotulei inferioare. Slãbire ºuruburi sau piuliþe suspensie 7. Geometrie defectuoasã roþi Reglarea presiunii pneurilor la valoarea indicatã Înlocuire braþ comandã sau capãt de barã Înlocuire amortizor. 3. Ungere defectuoasã a coloanei de direcþie Înlocuire rotulã sau braþ comandã suspensie faþã Joc excesiv casetã de direcþie 1. 4. 5. Reglaj incorect casetã de direcþie 4. Slãbire barã stabilizatoare 5. Uzurã. Uzurã bucºã braþ comandã 4. casetã direcþie Uzurã rotulã Uzurã pivot inferior Înlocuire rulmenþi Verificare ºi reglare cremalierã ºi pinion Înlocuire garniturã etanºare Înlocuire rotulã Înlocuire pivot inferior braþ comandã suspensie Manevrabilitate defectuoasã 1. rotulã ºi arbore cardanic 1. Ungere defectuoasã sau uzurã a rulmenþilor în mers Înlocuire capãt de barã. 2. Slãbirea ºuruburilor ºi piuliþelor 2. Uzurã sau distrugere rulmenþi roþi 3.

montare corectã Înlocuire arc 1. 2. 4. Supraîncãrcare 2. Uzurã amortizor. Arc necorespunzãtor Înlocuire arc Verificare încãrcare Înlocuire arc Suspensie prea moale 1. Stare defectuoasã amortizor sau jambã Înlocuire amortizor sau jambã Uzurã suspensie 1. Încãrcare excesivã 3. Rupere. Geometrie defectuoasã roþi faþã Înlocuire rulment Înlocuire arc Reparare sau înlocuire cilindru frânã sau etrier Înãlþime necorespunzãtoare aripã 1. Uzurã cilindru frânã 9. Supraîncãrcare Strângere ºurub sau înlocuire bucºe Înlocuire amortizor. Scãdere performanþe. 5. jambã. slãbire sau reducere performanþe arc 4. Vibraþii neadmise tambur frânã 7. Deformare disc 5. rupere.11A–10 ROÞI ªI PNEURI Stare Cauza probabilã Reparaþie Manevrabilitate defectuoasã în condiþii de frânare 1. 3. sau slãbire arc Verificare încãrcare Înlocuire amortizor sau jambã Înlocuire arc Zgomote. Pierderi lichid cilindru frânã sau etrier 4. Uzurã rulmenþi 2. Înlocuire jambã Înlocuire rulment roatã Înlocuire pneu sau jantã Înlocuire braþ comandã suspensie Verificare ºi echilibrare roatã Uzurã rapidã pneu Uzurã jambã Uzurã sau distrugere rulment roatã Vibraþii excesive roatã Uzurã rotulã Dezechilibrare roatã Înlocuire disc Înlocuire garniturã frânã Înlocuire tambur frânã Reglare presiune pneu la valoarea indicatã Înlocuire cilindru frânã Verificare ºi reglare geometrie roþi faþã Verificare încãrcare . deviaþii în timpul deplasãrii 1. Slãbire barã stabilizatoare 2. jambã sau montare defectuoasã 3. Dilatare pneu 8. Rupere sau deformare arc 2. Rupere sau deformare arc 3. Uzurã amortizor sau jambã 3. Uzurã parþialã garniturã frânã 6.

Aplicaþi un strat de ulei pe suprafaþa talonului. în prealabil. 11A – 11 ECHILIBRARE STATICà ROATà . cum ar fi resturile de cauciuc sau petele de coroziune. pentru a evita deformarea jenþii. Înlocuirea pneurilor. Se slãbesc piuliþele ºi se scoate roata. se va umfla pneul la presiunea limitã specificatã. poate conduce la deteriorarea talonului pneului ºi a armãturii talonului pneului. a tamburului sau a discului de frânã. curãþaþi punctele de coroziune aflate pe suprafaþa de montare a jenþii. SE VOR ADÃUGA CONTRAGREUTÃÞI FUZETà . Se suspendã roata cu ajutorul cricului. pe suprafaþa de montare a tamburului sau a discului de frânã. pentru ca talonul pneului sã poatã avea un contact perfect cu janta. vor fi reglate în urma echilibrãrii roþii. în cruce. Montare Montaþi ºi strângeþi piuliþele roþii. respectaþi îndrumãrile fabricantului. folosind leviere sau unelte neadecvate. În cazul înlocuirii pneurilor. dupã ce aþi înlãturat eventualele corpuri strãine. În caz contrar. 11A – 10 MONTARE ROATà ATENÞIE !!! Înainte de a monta roata. 3. Se slãbesc piuliþele roþii cu aproximativ 180° 2. FIG.ROÞI ªI PNEURI 11A–11 SERVICE PE VEHICUL Demontare Înlocuire pneuri 1. Echilibrarea roþii Cele douã tipuri de echilibrare. sau a pneului. A ATENÞIE !!! Nu se vor ataºa mai mult de douã contragreutãþi pe aceeaºi parte a jenþii. cu o perie de sârmã sau cu o rãzuitoare. reglarea se va face prin rotirea jenþii. este posibilã slãbirea piuliþelor în timpul deplasãrii. staticã ºi dinamicã. Dacã reglarea este imposibilã. Greutatea unei piese trebuie sã fie mai micã de 100g. Dupã montare. Se va aplica cuplul de strângere recomandat.LINIE ECHILIBRARE OSCILAÞII MARI ALE ROÞII DUPà ECHILIBRARE FIG.

11A – 12 ECHILIBRARE DINAMICà ROATà ATENÞIE !!! Se recomandã îndepãrtarea corpurilor strãine de pe suprafeþele pieselor supuse operaþiunii de echiibrare. 11A – 13 STRÂNGERE PIULIÞE ROATà . FIG. pentru o echilibrare corectã a roþii.LINIE ECHILIBRARE OSCILAÞII MARI ALE ROÞII DUPà ECHILIBRARE A FIG.11A–12 ROÞI ªI PNEURI Cuplu de strângere Cuplu de strângere piuliþã roatã (kg•cm) 500 – 800 SE VOR ADÃUGA CONTRAGREUTÃÞI FUZETà . în vederea evitãrii erorilor de mãsurare.

........................................................... relaþia unghiularã geometricã a poziþiei roþilor faþã este cunoscutã sub numele de geometria roþilor faþã................................ Contribuie la funcþionarea casetei de direcþie.......................................... manevrabilitatea ºi stabilitatea sa............ 11B – 2 Înclinaþie pivot fuzetã ............................................................................................................ Previne scãparea roþii în timpul conducerii........................................ 11B – 5 REGLARE ................. 11B – 3 Unghi de fugã .................................................................................. la un unghi ce permite conducerea vehiculului............................................................................................................... 11B – 3 MÃSURARE ........................................................... 2.............................................. 11B – 1 Unghi de cãdere ....................... Previne aplecarea sau deformarea articulaþiilor sistemului de direcþie............................................................................... AXA ROÞII SPRE CAROSERIE 90° UNGHI DE CÃDERE POZITIV FIG................................................................................................................................. 11B – 4 Convergenþã ............................................ 11B – 4 Test de derapaj ............................................. 3.........JENÞI & PNEURI (Geometrie roþi faþã) 11B–1 11B................. 11B – 2 Convergenþã ..................................... 11B – 5 DESCRIERE GENERALà Roþile din faþã sunt montate pe puntea faþã....................................... 11B – 1 Unghi de fugã ................ * Importanþa unghiului de cãdere 1...... 11B – 3 Report pivot fuzetã ...................................................... Previne deschiderea descendentã a roþii atunci când vehiculul este încãrcat..................................................... UNGHIUL DE CÃDERE Gradul de înclinare al roþii spre interior sau spre exterior.......................................................................................... 11B – 3 Unghi de cãdere .............. GEOMETRIE ROÞI FAÞà DESCRIERE GENERALà .. 11B – 4 Înclinaþie pivot fuzetã ...................................................................................................................................................... este unghiul dintre axa roþii ºi verticalã........................................................ 4...... Cu alte cuvinte.................... 11B – 1 UNGHI DE CÃDERE POZITIV ............................................................................................................................

11B–2 JENÞI & PNEURI (Geometrie roþi faþã) UNGHIUL DE FUGà Gradul de înclinare al axei longitudinale a pivotului. în linie dreaptã CONVERGENÞA Starea în care partea din faþã a roþilor este mai închisã decât partea din spate a roþilor. ÎNAINTE – "A" "B" "B" – "A" = CONVERGENÞA FIG. faþã de axa verticalã. * Importanþa unghiului de fugã 1.Previne divergenþa datoratã unghiului de cãdere.Previne divergenþa dintre rezistenþa la înaintare ºi reacþia forþei de tracþiune.Revenirea în linie dreaptã a casetei de direcþie 2. 18 DIVERGENÞA 20 FIG. 11B – 3 CONVERGENÞA * Divergenþa direcþiei cu 20° Reprezintã supravirarea roþii interioare faþã de roata exterioarã. 2. pe durata virãrii. în direcþia de înaintare. înainte sau înapoi. atunci când este privitã de sus. spre direcþia de înaintare.Stabilitatea mersului înainte. atunci când este privit de sus. 11B – 4 DIVERGENÞA DIRECÞIEI CU 20° . * FIG. divergenþa direcþiei cu 20° fiind necesarã pentru verificarea posibilelor defecþiuni ale mecanismului trapezoidal de direcþie. 11B – 2 UNGHI DE FUGà POZITIV Importanþa convergenþei 1.

unghiul de fugã ºi înclinaþia pivotului se mãsoarã împreunã. folosind indicatorul unghiului de cãdere. unghi de fugã. REPORT PIVOT FUZETà FIG. UNGHI DE FUGÃ. 3. 2.Creºte revenirea casetei de direcþie la linie dreaptã. fiind determinatã de înclinaþia pivotului ºi unghiul de cãdere. ÎNCLINAÞIE AXà DIRECÞIE (ÎNCLINAÞIE PIVOT) UNGHIUL DE CÃDERE VERTICALà REPORT PIVOT FUZETà Este distanþa dintre punctul de intersecþie al axei roþii cu suprafaþa drumului.JENÞI & PNEURI (Geometrie roþi faþã) 11B–3 ÎNCLINAÞIE PIVOT FUZETà (SAU ÎNCLINAÞIA AXELOR DIRECÞIEI) Gradul de înclinare dintre axa pivotului fuzetei ºi verticalã. 3. Dupã montarea aparatului. 2.Previne dansul roþilor din faþã. 4. Degresaþi suprafaþa pe care este montat capacul butucului ºi verificaþi dacã este cumva deterioratã. înclinaþie pivot fuzetã) având centrul tijei suprapus pe centrul fuzetei roþii. ÎNCLINAÞIE PIVOT FUZETà .Reducerea ºocului în timpul mersului ºi frânãrii. precum ºi capacul butucului roþii. Demontaþi capacul roþii faþã. privit din faþã. Orientaþi roþile faþã pe direcþia de mers înainte (drept). ºi punctul de intersecþie al axei pivotului fuzetei cu suprafaþa drumului. puneþi indicatorul suportului rotativ pe poziþia zero. Montaþi aparatul de mãsurare (unghi de cãdere. 11B – 5 ÎNCLINAÞIE PIVOT FUZETà ªI REPORT MÃSURARE Unghiul de cãdere. Poziþionaþi orizontal aparatul ºi citiþi valoarea unghiului de cãdere. APARAT MASURARE INDICAÞIE UNGHI DE FUGà MARTOR INDICAÞIE UNGHI DE CÃDERE SUPORT ROTATIV FIG. * Importanþa înclinãrii pivotului fuzetei 1. UNGHIUL DE CÃDERE 1. 5. 11B – 6 UNGHI DE CÃDERE. 6.

Ridicaþi roþile faþã cu ajutorul unui cric. 8. Dupã aºezarea aparatului în faþa roþilor (faþã) ºi dupã reglarea sa în funcþie de axele pneurilor (stg. luaþi citirea din dreapta ca referinþã. 6. 2. se va strânge ºurubul de blocare. 4. 4. ºi citiþi înclinaþia pivotului indicatã pe scalã. 2. 9. Viraþi roþile faþã cu 20°. Dupã slãbirea ºurubului de blocare al mecanismului de reglaj fin. INDICATOR CONVERGENÞà FIG. spre exterior. 10. 2. CONVERGENÞA 1. Viraþi roþile pe direcþia de mers înainte.dr.Dupã montarea indicatorului în raport cu axele pneurilor. Puneþi martorul indicatorului unghiului de fugã pe poziþia zero. Viraþi roþile din faþã cu 20° spre interior. starea rulmenþilor ºi presiunea pneurilor. ÎNCLINAÞIA PIVOTULUI FUZETEI 1. Puneþi roþile faþã pe direcþia de mers înainte. 3. în cazul roþii faþã stânga. 3. aflat pe spatele scalei. ºi trasaþi o linie pe centrul suprafeþei de rulare a pneurilor. prin slãbirea manºonului. Reglaþi înãlþimea aparatului la nivelul centrului pneului (punþii). verificaþi jocul articulaþiilor direcþiei. Citiþi valoarea unghiului de fugã indicatã de martor. Înainte de a mãsura.). citirea fãcându-se prin rotirea ºurubului de reglare. 6. Puneþi indicatorul pe poziþia zero. în funcþie de axele pneurilor. prin rotirea ºurubului de reglare a înclinaþiei pivotului. ºi viraþi roþile faþã cu 20° spre exte rior. Puneþi indicatoarele suporturilor rotative (pentru roþile faþã) pe poziþia zero. 7.11B–4 JENÞI & PNEURI (Geometrie roþi faþã) UNGHIUL DE FUGà 1. 5. Verificaþi nivelul locului de mãsurare. reglând poziþia indicatorului în funcþie de axele pneurilor. 11B – 7 INDICATOR CONVERGENÞà . se va strânge manºonul. 5. citiþi indicaþia micrometrului. Puneþi martorul pentru direcþia examinatã pe poziþia zero. prin mutarea indicatorului. Martor indicator aparat (indicaþia martorului. Montaþi indicatorul în spatele roþilor ºi reglaþi micrometrul ºi indicatorul al indicatorului opus. pe poziþia zero). Puneþi micrometrul pe poziþia zero.. Martor indicator aparat. 3. cu 20°. luaþi citirea din stânga ca referinþã ºi în cazul roþii faþã dreapta. prin rotirea micrometrului. 4.

prin rotirea suportului rotativ. Trecerea zonei de testare se va face cu vitezã redusã. Nu se va încãrca vehiculul. 2. pentru o distanþã parcursã de 1km. atunci când vehiculul trece cu vitezã redusã pe suportul de test. Mãrime derapaj (mm) IN 0. de-a lungul axei tester-ului. deformãrii sau a uzurii pieselor suspensiei. REGLARE • Când mãrimea derapajului este peste standard. • Convergenþa se regleazã prin modificarea lungimii barei de conexiune. 11B – 8 REGLARE CONVERGENÞà • • În cazul schimbãrii barei de conexiune sau a capãtului de barã.. sau a unghiului de fugã. Dupã reglare. Dupã efectuarea testului. în sus ºi în jos a caroseriei.JENÞI & PNEURI (Geometrie roþi faþã) 11B–5 TEST DE DERAPAJ Este un test de verificare a geometriei roþilor. slãbirii.5 . slãbiþi capetele de barã (stg. 1.) ºi reglaþi-le corect. este diferitã de valoarea standard. Citiþi valoarea rezultatã în urma efectuãrii testului ºi stabiliþi dacã aceasta este pozitivã sau negativã. 4.5 500-800KG•CM FIG. Mai întâi. Unghiul maxim de viraj (°) Interior 40 Exterior 35 Convergenþa (mm) 1±2 Unghiul de cãdere (°) 0°30' ± 1° Unghiul de fugã (°) 3°35' ± 1° Pivot (°) 12. înlocuiþi sau reparaþi aceste piese. fixaþi suportul utilizând pinul de blocare. strângeþi piuliþele de blocare la valoarea indicatã a cuplului de strângere. convergenþa roþilor faþã nu este corectã. Valoarea standard de derapaj este mai micã de 5m. Poziþionaþi vehiculul. cu excepþia ºoferului. Pentru a mãsura corect unghiul de cãdere ºi unghiul de fugã. ºi se realizeazã prin mãsurarea mãrimii derapajului. În cazul distrugerii. Sunt folosite douã tipuri de aparate indicatoare: cele cilindrice ºi cele cu indicare de la distanþã. dacã aceasta este reglatã în mod corect. verificaþi unghiul maxim de virare. aflat în starea de mers înainte. puteþi verifica dupã miºcarea de mai multe ori. Când valorea unghiului de cãdere.5 ± 1. verificaþi cauza producerii dereglãrii. iar pe durata efectuãrii testului nu viraþi ºi nu frânaþi vehiculul. 3.dr.

................................................................................................................................................ 12A – 3 Geamurile ............................. Podeaua este alungitã ºi compartimentul motorului este aranjat compact......................12A – 14 Dimensiuni caroserie ....................... 12A – 4 Mecanism închidere uºã ................................................................................................. uºa spate ......................... 12A – 6 Blocare uºã ............................................................................................................................................................... 12A – 3 Uºa faþã..................................................................................... 12A – 1 SERVICE PE VEHICUL .......12A – 15 Puntele de etanºare .............................................................................................................................12A – 19 DESCRIERE GENERALà Plafoniera este construitã fãrã cadru structurat monobloc....................... 12A – 9 Geamuri laterale ............. fiind integratã cu partea lateralã a caroseriei pentru a reduce greutatea autovehiculului ºi deasemenea pentru a mãri rigiditatea caroseriei.............................................................................................. FIG.......... 12A – 7 Mecanism închidere uºã .................... SERVICE DESCRIERE GENERALà ..................................CAROSERIA 12A–1 CAPITOLUL 12 CAROSERIA 12A........................................................................................................................................... pentru a obþine spaþiu cât mai mare în habitaclu.......... 12A – 1 ANSAMBLU CAROSERIE ...................................

12A – 2 Macaraua geam faþã FIG. ºi care confirmã blocarea. care echipeazã aceastã maºinã. 3. Mecanism închidere uºã Controlul fãrã piedici este realizat de un închizãtor cu douã trepte. 6. 5. 2. 1. 4. Macaraua este în interiorul uºii faþã. 1 CULISà MACARA GEAM GHIDAJ GEAM FIG. 3. 12A – 4 3 SECÞIUNE A A -A 4 1 A A A A 2 FIG. 4. 5 2 A M O R T I Z O R ÎNCHIZÃTOR PIULIÞà BILà BLOCARE 3 CAPAC ÎNCHIZÃTOR 4 6 1. 12A – 3 BOLÞ PERCUTOR BUTON BLOCARE MÂNER DESCHIDERE BUTUC CHEIE MÂNER EXTERIOR UºÃ MECANISM BLOCARE UºÃ Curãtaþi bine suprafaþa de prindere a geamului înainte de montarea pe pârghia de ghidaj. 2. ºi chederele uºiilor.12A–2 CAROSERIA UºA FAÞà Mecanism blocare uºã La acþionarea butonului de blocare se aude un clic care este realizat de cama de blocare ºi carcasã. FIG. 12A – 5 .

3. 9. 5. UºA SPATE Uºa faþã 1 3 2 2 6 7 8 5 4 10 9 Uºa spate 1 3 8 2 2 10 6 7 9 5 4 1. 7. 8.CAROSERIA 12A–3 SERVICE PE VEHICUL UºA FAÞÃ. 2. 12A – 6 COMPONENTE UªÃ FAÞà ªI UªÃ SPATE 6. GARNITURà CULISà CULISà GEAM MÂNER UªA GARNISAJ UªÃ FOLIE DEFLECTOR . 4. GEAM GARNITURà ETANªARE GEAM RAMà GEAM UºÃ MANIVELà MACARA GEAM MACARA GEAM FIG. 10.

2. Folie deflector. Demontare geam. • Când montaþi geamul pe culisã þineþi cont de dimensiunile de poziþionare a ghidajului. 12A – 8 DEMONTARE GHIDAJ GEAM 1. 2. 5. 3 FIG.Aveþi grijã de urmãtoarele instrucþiuni. FAÞà 4. 3. cum este arãtat mai jos.5 1 FIG. Manivela de manevrare a geamului. Panoul interior al uºii 2. 12A –10 MONTARE GHIDAJ GEAM . 6. 2 120. CULISà GEAM GEAM (MM) FIG. 12A – 7 DEMONTARE MANIVELà MACARA Se respectã operaþile invers ca la demontare. Panou uºã.12A–4 CAROSERIA GEAMURILE 7. Culisã geam. Demontare Demontaþi urmãtoarele componente: 1. Instalare 1. demontând inelul de siguranþã cu ajutorul unei cârpe balansatã cu mâinile.4 1 SPATE 2 34. Braþul cruce al macaralei 3. 12A – 9 DEMONTARE GEAM 2 1 Asamblare. MANIVELA MACARALEI GEAMULUI CÂRPà SAU PROSOP BALANSARE CU MÂINILE FIG.

1 • Montaþi manivela de manevrare a geamului când geamul este complet lãsat jos. 12A – 13 MONTARE MANIVELà DE MANEVRARE . Corectaþi înclinarea geamlui cu ajutorul ºuruburilor de reglaj ale braþului macaralei. 12A – 12 AJUSTAREA ÎNCLINÃRII GEAMURILOR ÎNCLINARE FIG.CAROSERIA 12A–5 • Când montaþi geamul asiguraþi-vã cã este fixat bine în cadru. 1. 12A – 11 • • Când montaþi geamul pe macara aveþi grijã ca aceasta sã fie slãbitã. ºURUBURI GEAMURI REGLARE FIG. 45° ± 15° CADRU FIG. 45° ± 15° 1.

5. 6. MÂNER INTEMECANISM ÎNCHIDERE RIOR 4.12A–6 CAROSERIA SISTEMUL DE ÎNCHIDERE A UªILOR 5 5 2 2 3 3 4 1 1 6 6 1. 12A –14 COMPONENTE B O L Þ PERCUTOR 2. BUTUC CHEIE MÂNER EXTERIOR ZÃVOR UªÃ SPATE . FIG. B U T O N BLOCARE 3.

al zonei dintre zãvorul uºii ºi bolþ sã fie de 12. FIG. Reglare Când montaþi tija mobilã. 3 FIG. 5. 2. 12A – 18 REGLARE ÎNÃLÞIME BOLÞ ZÃVOR . 12A – 17 POZIÞIE ÎMBINARE BOLÞ ZÃVOR Reglaþi înãlþimea de montare a bolþului zãvor astfel încât jocul "C". 12A – 15 TIJà MOBILà PÂRGHIE ÎMPINGERE LEVIER READUCERE ZÃVOR UºÃ MÂNER ACÞIONARE EXTERIOR FIG. 4.6 mm. ZÃVOR BLOCARE UªÃ 1 5 BOLÞ ZÃVOR A 4 2 1. acþionatã de mânerul exterior al uºii. INSTALARE TIJà MOBILà Când montaþi mânerul de acþionare interior.CAROSERIA 12A–7 ANSAMBLU ZÃVOR UªÃ Reglaþi poziþia bolþului percutor în dreptul centrului zãvorului de blocare al uºii. 3. 12A – 16 MECANISM TIJà LEVIER DESCHIDERE EXTERIOR LEVIER DESCHIDERE INTERIOR ZÃVOR ZÃVOR INTERIOR FIG. 2. 4. rotiþi tija în aºa fel încât jocul ansamblului zãvor-uºã "A" sã fie de 0~2 mm. jocul "B"dintre levierul de deschidere interioarã ºi levierul de împingere sã fie de 0~2 mm. 2 1 FAÞà 3 4 1. 3.

TIJà SIGURANÞà FIG.12A–8 CAROSERIA Montarea fiecãrei tije se face prin împingere în siguranþe ºi închiderea acestora prin presare. 12A – 19 MONTAREA TIJELOR .

1 3 2 4 5 6 1. 2. 7 ORNAMENT ORNAMENT LATERAL CHEDER PARBRIZ DISTANÞOR ºURUB GARITURà CAPAC FIG. Forþa la forfecare • • • • Ajutaj plastic (2 buc) Buºon-mâner (pentru completare adeziv) Sulã Coardã de pian • Cuþit • Pistol plastic cu cartuº (pentru aplicare adeziv) • Alcool • Bandã protectoare Demontare 1. Nu folosiþi adezivi la care termenul de valabilitate este depãºit. 2. 6. este de 3 luni de la data fabricaþiei.CAROSERIA 12A–9 PARBRIZUL Montarea parbrizului se face numai cu ajutorul adezivului. 12A – 20 INSTALARE PARBRIZ ATENÞIE • Termenul de valabilitate al adezivului SR. 4. Se ºterge parbrizul cu o pânzã curatã înmuiatã în alcool (pe interior ºi exterior). 2. • Adezivii SR se depoziteazã într-un loc întunecat ºi rece. FIG. 5. 12A – 21 ORNAMENT PARBRIZ . • Folosiþi adezivul SR într-un timp de maxim 1 orã de la deschiderea tubului (tubul adatã deschis nu mai poate fi închis). 40kg/cm2 2 Materiale adezive ºi dispozitive pentru instalarea parbrizului: • • SR set adeziv : 99000-34130 Adeziv : Adeziv uretanic U-80 Soluþie pentru parbriz : 35 Soluþie pentru caroserie: 67 Soluþie pentru ornamente: 38 Pensule pentru aplicarea soluþiilor (3 buc) 1 1.38(pentru ornamente). 4.35(pentru parbriz) No. Demontaþi ºtergãtoarele de parbriz. acoperiþi suprafaþa caroseriei în jurul parbrizului (pentru protejare). capacul de plastic ºi accesorile. 3. • Folosiþi soluþiile primare No. Nu le încurcaþi ! Folosiþi un adeziv de tipul specificat ºi cu urmãtoarele proprietãþi. alegerea acestuia fiind foarte importantã. Demontaþi oglinda interioarã ºi chederul. Aveþi grijã sã folosiþi adezivul adecvat numai pentru parbriz. 3.67(pentru caroserie) ºi No. 5. Folosind banda protectoare. 7. Demontaþi ornamentele.

ADEZIV GHID PARBRIZ CHEDER FIG. 1 3 2 1. 2. 2. Tãiaþi adezivul de pe partea caroseriei cu ajutorul cuþitului astfel încât suprafaþa de adeziv rãmasã pe caroserie sã fie de 1~2mm. 1 1. PARBRIZ 5. având grijã sã nu deterioraþi suprafaþa de contact. Tãiaþi adezivul în jurul parbrizului cu ajutorul corzii de pian. 12A – 26 FIG. SULà FIG. 12A – 25 9. 1 8. 6 COARDà PIAN 4. 12A – 22 7. Atenþie Tãiaþi adezivul cât mai aproape de geam pentru a proteja vopseaua de pe caroserie. 1 ADEZIV SUPRAFAÞà DE CONTACT (ADEZIV-PARBRIZ) FIG. 2. 2 5 4 1. Când refolosiþi parbrizul îndepãrtaþi adezivul de pe parbrizul folosit. 12A – 23 2 1. 12A – 24 . BANDà PROTECTOARE 6. CUÞIT ADEZIV FIG. Folosind sula faceþi o gaurã în adeziv ºi introduceþi coarda de pian. ATENÞIE Înainte de a folosi cuþitul curãþaþi-l cu alcool pentru a îndepãrta eventual uleiul de pe el.12A–10 CAROSERIA 6. 3.

12A – 29 6. 2. Semnele de montare corectã. 2. FIG. SUPORÞI ºURUB ORNAMENT FIG. SEMNE DE MONTARE FIG. ulei ºi praf. 2. a caroseriei ºi lãsaþi-le sã se usuce mai mult de 10 minute. Cãþaþi suprafaþa de lipire a parbrizului cu o cârpã uscatã. CAROSERIE CHEDER ATENÞIE Respectaþi instrucþiunile de montare ºi timpul de uscare al adezivilor. . Dacã folosiþi alcool lãsaþi sã se usuce mai mult de 10 minute. ATENÞIE Tineþi curatã suprafaþa parbrizului ºi a caroseriei de apã. 12A – 28 5. 12A –30 1. Folosind o pensulã nouã aplicaþi o cantitate suficientã de soluþie primarã pentru geam pe suprafaþa de lipire a parbrizului. Pentru a determina corect modul de aºezare al parbrizului pe caroserie urmãriþi ca distanþa sus-jos ºi dreapta-stânga dintre parbriz ºi caroserie sã fie aceeaºi. Instalare 1. Folosind alcool. 2. 7. curãþaþi suprafaþa de contact a parbrizului. Montaþi chederul pe caroserie. 12A – 27 4. 1 1 1.CAROSERIA 12A–11 Montare. Montaþi doi suporþi pentru geam ca în figurã. pe parbriz ºi caroserie sunt indicate. 2 1. 3. Montaþi ornamentele laterale pe geam. Folosind o pensulã nouã. deasemeni nu atingeþi cu mâna. aplicaþi o cantitate suficientã de lichid primar pentru caroserie pe suprafaþa caroseriei unde v-a fi montat chederul. PENSULà (NOUÃ) SOLUÞIE PRIMARà PENTRU CAROSERIE FIG. 1 2 2 1 1 2 1. 8.

12A–12 CAROSERIA VENTUZE DE CAUCIUC 1 (PENTRU MANEVRAREA UºOARà A PARBRIZULUI) 2 1. 12A – 34 B' 8 C 20 FIG. • Aveþi grijã sã nu detelioraþi suprafaþa acoperitã cu soluþie primarã. A – A' 14 8 B – B' A' B A B' C' C – C' B 17 FIG. 2. 12A – 32 .Folosind ventuzele montaþi parbrizul pe caroserie în dreptul semnelor de aºezare (vezi punctul 5) ºi presaþi-l pe caroserie. 12A – 31 9. ATENÞIE • Dupã aplicarea soluþiei primare lãsaþi sã se usuce mai mult de 10 minute. Începeþi aplicarea din partea centralã de jos a geamului. PENSULà (NOUÃ) SOLUÞIE PRIMARà PENTRU GEAM FIG. • Presaþi geamul la maximum 5 minute dupã ce aþi aplicat adezivul. Aplicaþi adeziv pe suprafaþa de lipire a parbrizului. • Aplicaþi uniform adezivul . 12A – 33 10. FIG. • Grosimea de adeziv trebuie mentinutã mai mare decât cele prezentate mai jos.

Înlãturaþi excesul de adeziv cu ajutorul unei cârpe uscate. respectaþi urmãtoarele instrucþiuni. CAROSERIE CHEDER ORNAMENT FIG. 12A – 36 13. • Nu folosiþi lampã infraroºu pentru uscarea suprafeþei de adeziv. RETUº FIG. . 2. nu miºcaþi maºina 2 ore. uscaþi parbrizul ºi aplicaþi adeziv. 12A – 35 FIG. 12A – 37 12. CAP DE TUB PT. Dacã adezivul este aplicat pe caroserie sau pe parbriz se ºterge cu o cârpã cu alcool.CAROSERIA 12A–13 11. Dacã existã infiltraþii. • Nu deschideþi uºa. 3.Montare ornamente.Verificaþi etanºeitatea turnând apã în jurul parbrizului la o orã dupã instalare. • Þineþi ornamentele jos cu ajutorul unei benzi adeziv pânã când adezivul este complet uscat. Dacã infiltrarea persistã. • Timp de 4 ore adezivul trebuie sã se întãreascã. 1 2 1. 1 1. se demonteazã geamul ºi se repetã întreaga procedurã.Schimbaþi capul de tub cu un cap de tub pentru reparaþii pentru a adãuga adeziv în spaþiile cu adeziv insuficient. • Nu folosiþi aer comprimat pentru uscarea suprafeþei de adeziv. ATENÞIE • Presiunea apei sã nu fie mare. 3 ATENÞIE Dupã terminarea instalãrii.

12A – 38 Demontarea ºi montarea geamului lateral este la fel cu montarea parbrizului ºi respectaþi urmãtoarele instrucþiuni. 12A – 39 CHEDER GEAM ORNAMENT . A SECTION A – A A 15MM 7MM FIG. 3. FIG. • Aplicaþi adezivul cum este arãtat în figurã. 2.12A–14 CAROSERIA GEAMUL LATERAL 2 3 1 1.

..... VÃZUTà DIN INTERIOR NO.....3) C' A(M6 ºURUB) VEDEREA B" A' I J(Ø7) 1 D D'(Ø10) E(M10 ºURUB) H ..... LUNGIMI ÎNTRE PUNCTE CAROSERIE ......... FIG....CAROSERIA 12A–15 DIMENSIUNILE CAROSERIEI Partea din faþã a caroseriei VEDEREA G A" K' K l(Ø7) H B(M6 ºURUB) L F(Ø7) B' C(Ø9..... 12A – 40 PUNCTE DIMENSIUNI 1 A – A' H 2 A–B H 820 574 3 A – B' H 1114 4 A–C H 431 5 C – B' H 960 6 C –C' H 792 7 C – D' X 835 8 C–E X 758 9 D–E H 525 10 D – D' H 526 11 D–F X 606 12 E–F X 654 13 G–H X 1170 14 I – I' H 1187 15 I–J X 720 16 I–K X 1284 17 I–L X 648 18 J – J' H 1189 19 J–K X 876 20 J–L X 846 21 K–K H 954 22 K–L X 847 23 L–I H 1149 ..... ... LUNGIME ORIZONTALà X ..........

VEDERE B' PUNCTUL DIN STÂNGA FAÞà PODEA FIG.12A–16 CAROSERIA H : PUNCTUL CEL MAI DE SUS AL CAPOTEI I.VEDERE A' . 12A – 41 G : PUNCTUL DIN FAÞà AL PLAFONULUI K.

CAROSERIA 12A–17 Partea din spate a caroseriei S M S'(Ø6) M M' M U(Ø85) PLANUL C" PLANUL M U' T' D" O P O' P' (M6 ºURUB) T V V PLANUL C" R(Ø5) Q(Ø12) T PLANUL D" V O PUNCTE DIMENSIUNI M – M' H 747 M–O X 574 M–Q X 845 O – M' X 1094 O – O' H 1162 P – P' H 1190 R – M' X 761 S – S' H 948 S–T X 978 S–U X 787 S–V X 923 T – T' H 1189 T – U' X 814 T–V X 632 U – U' H 1192 U–V X 261 V–V H 1203 R FIG. 12A – 42 .

12A–18 CAROSERIA PIULIÞà PLANUL DE BAZà Podeaua FIG. 12A – 43 .

12A – 44 MASTIC .CAROSERIA 12A–19 PUNCTELE DE ETANºARE VEDEREA VEDEREA F A VEDEREA B MASTIC DEMONTARE MASTIC VEDEREA DEMONTAÞI DUPà APLICAREA STRATULUI DE MASTIC L 100MM VEDEREA M VEDEREA D 50 M 50M D M VEDEREA E VEDEREA F MASTIC MASTIC VEDEREA B" DEMONTAÞI DUPà APLICAREA STRATULUI DE MASTIC VEDEREA E MASTIC MASTIC MASTIC DEMONTAÞI DUPà APLICAREA MASTICULUI MASTIC M – M APLICARE PE 2 PÃRÞI DEMONTARE DUPà APLICARE MASTICULUI MASTIC FIG.

12A – 45 .12A–20 CAROSERIA SECÞIUNEA G – G SECÞIUNEA I – I SECÞIUNEA J – J FÃRà MASTIC MASTIC MASTIC SUPRAFAÞà MASTIC SECÞIUNEA K – K I G I K J J G SUPRAFAÞà MASTIC K FARà MASTIC FIG.

.................................................. ARIPILE DESCRIERE GENERALà ................................. CAPOTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Aripile) 12B–1 12B........................CAROSERIA (Masca....................................................... Capota... 12B – 3 Capota ...................... 12B – 3 Aripã faþã ................ MASCA......... 12B – 2 SERVICE PE VEHICUL ............... 12B – 2 MASCA FAÞà ............................ 12B – 4 ..................

Capota. 12B – 1 MASCà FAÞÃ.12B–2 CAROSERIA (Masca. 3 FIG. 4. 3. 2. 3. MASCA SPATE PRINDERE LATERALà MASCà ªURUB LAMPà NUMÃR DE ÎNMATRICULARE ªURUB . 4. 2 MASCà FAÞà ºURUB CAPAC PRINDERE LATERALà MASCà OPRITOR 2 1 Mascã spate 2 3 5 4 3 2 1 1. 2. Aripile) DESCRIERE GENERALà MASCA Masca faþã 4 5 2 3 2 2 1. 5. SPATE 5.

Dacã înãlþimea de aºezare a capotei (stânga sau dreapta) nu corespunde cu înãlþimea de aºezare a aripei. 1 1. 12B – 3 2. Reglarea pe verticalã. 1 2 1. 2. Dacã la închiderea capotei nu se realizeazã ºi blocarea ei. 1.CAROSERIA (Masca. slãbiþi piuliþa ºtiftului de blocare ºi rotiþi-l în sens antiorar pentru a mãri înãlþimea. . Reglarea ºtiftului de blocare a capotei. 12B – 5 REGLAREA ÎNÃLÞIMII ªTIFTULUI FIG. Instalare Se respectã procedurile invers ca la demontare. 12B – 2 º U R U B U R I PRINDERE Reglare 3. o puteþi regla strângând sau eliberând cei doi distanþori de cauciuc. Reglarea poziþiei capotei (stânga-dreapta) se face din cele patru ºuruburi de fixare. D I S T A N Þ O R CAUCIUC FIG. 12B – 4 REGLARE DISTANÞORI CAPOTà 1. Aripile) 12B–3 SERVICE PE VEHICUL CAPOTA Demontare Demonaþi cele patru ºuruburi pentru a scoate capota. 42 ªTIFT PIULIÞà BLOCARE FIG. FIG. Capota.

2. Montare Se procedeazã invers ca la demontare. 6. 2. Aripile) ARIPA FAÞà 3 3 1 2 6 5 6 4 4 FIG. 1. Capota. ARIPà FAÞà APÃRÃTOR ROATà ªURUB PRINDERE APÃRÃTOR FAÞà SIGURANÞà PIULIÞà . 4. 3. Demontaþi apãrãtor roatã. 12B – 6 ARIPA FAÞà Demontare 1. 3. Scoateþi aripa. 5.12B–4 CAROSERIA (Masca. Demontaþi aripa faþã.

................................................................................................................................................................ 13 – 1 VERIFICARE PNEURI .............................................DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI......... SUSPENSIEI JENÞILOR ªI PNEURILOR DIAGNOSTICARE ............................................................................. 13 – 5 ............................. SUSPENSIEI........... 13 – 5 Indicatorii de uzurã a profilului ......... JENÞILOR ªI PNEURILOR 13–1 CAPITOLUL 13 DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI......................................................... 13 – 5 Uzurã anormalã sau timpurie ...............................

Întâi de toate trebuie efectuat testul de drum.13–2 DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI. Ca verificare preliminarã trebuie efectuate urmãtoarele operaþii. dacã existã joc în rulmenþi. ºi de aceea la efectuarea ei trebuie luate în considerare aceste sisteme. 1. suspensiei ºi roþilor este legatã de funcþionalitatea altor sisteme. Se învârt roþile. Dupã ce se ridicã vehiculul se verificã dacã componentele suspensiei ºi direcþiei sunt deteriorate sau slãbite. SUSPENSIEI. Simptom În timpul mersului se simte un efect de frânare Pneu uzat excesiv sau inegal Cauza probabil㠕 Acþiune corectivã Pneuri neechilibrate sau de dimensiuni diferite Presiune necorespunzãtoare în pneuri Arc rupt sau slãbit Bãtaie radialã a roþilor Geometrie necorespunzãtoare a roþilor • Se înlocuiesc pneurile • • • • • • Frânare neegalã Componente ale suspensiei deteriorate sau slãbite • • Se regleazã presiunea în pneuri Se înlocuieºte arcul Se înlocuieºte pneul Se verificã ºi se regleazã geometria roþilor Se verificã ºi se reparã frânele Se înlocuiesc sau se strâng componentele suspensiei • • Arc rupt Roatã neechilibrat㠕 • • • • • • • Geometria roþilor necorespunzãtoare Amortizor rupt Conducere necorespunzãtoare Vehicul supraîncãrcat Rulment roatã uzat Pneurile au fost rotite pe vehicul fãrã sã fie echilibrate Presiune în pneu necorespunzãtoare • • • • • • Se înlocuieºte arcul Se echilibreazã roata sau se înlocuieºte pneul Se verificã ºi se regleazã geometria Se înlocuieºte amortizorul Se înlocuieºte pneul Se înlocuieºte pneul Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte janta sau pneul • Se regleazã presiunea în pneu • • • • • Bãtaie radialã a roþii • • Presiune inegalã în pneuri Funcþionare necorespunzãtoare a amortizoarelor • • Se regleazã presiunea în pneuri Se înlocuieºte amortizorul Vibraþii sau trepidaþii • • • • • • • Roatã neechilibratã Rulment roatã deteriorat Rotulã bieletã de direcþie uzatã Rotulã suspensie uzatã Bãtaie lateralã excesivã a pneului Deformare parþialã a pneului Bãtaie radialã excesivã a ansamblului roatã Geometrie necorespunzãtoare a roþilor faþã Bielete de direcþie deteriorate sau slãbite Fixare casetã de direcþie slãbit㠕 • • • • • • Se echilibreazã roata Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte rotula Se înlocuieºte braþul inferior Se înlocuieºte janta sau pneul Se înlocuieºte janta sau pneul Se înlocuieºte janta sau pneul • Se regleazã geometria • Se strâng sau se înlocuiesc bieletele • Se strânge caseta • • • . JENÞILOR ªI PNEURILOR DIAGNOSTICARE Diagnosticarea direcþiei. 2. Se verificã dacã sunt echilibrate ºi bine strânse. Se verificã presiunea din pneuri ºi dacã sunt uzate anormal. 3.

blocare sau slãbire a rotulei bieletei de direcþie. bieletei sau articulaþiei arborelui de transmisie Amortizor deteriorat Bucºã braþ inferior suspensie uzatã Barã stabilizatoare slãbit㠕 Se înlocuieºte componenta afectat㠕 • • • • • • • Piuliþã roatã slãbitã Prinderi suspensie slãbite Rulment roatã deteriorat Arc suspensie deteriorat Rulment amortizor deteriorat sau uns insuficient • • • • • Se înlocuieºte sau se reparã Se înlocuieºte Se strânge ºurubul sau se înlocuieºte bucºa Se strânge Se strâng Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte arcul Se unge sau se înlocuieºte rulmentul • • Roþi neechilibrate Rotule slãbite • • • • Amortizor defect Barã stabilizatoare slãbit㠕 • • • Arc deteriorat Caseta de direcþie prost reglat㠕 • • Geometria roþilor din faþã necorespunzãtoare • • • • Vibraþii sau instabilitate la virare Se echilibreazã roþile Se înlocuieºte braþul inferior sau rotula bieletei de direcþie Se înlocuieºte amortizorul.DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI. rotulei braþului inferior. JENÞILOR ªI PNEURILOR 13–3 Manevrabilitate redus㠕 • • • • Joc prea mare la volan Acþiune corectivã Cauza probabilã Simptom • • • • • Funcþionare necorespunzãtoare a rotulei bieletei de direcþie sau a rotulei braþului inferior Geometrie necorespunzãtoare a roþilor faþã Reglare necorespunzãtoare a casetei de direcþie Presiune necorespunzãtoare în pneuri Blocare sau ungere insuficientã a coloanei de direcþie • Se înlocuieºte rotula bieletei sau braþul inferior al suspensiei • Se regleazã geometria • • Se verificã ºi se regleazã. reparã sau înlocuieºte caseta de direcþie Se regleazã presiunea în pneuri • Se reparã coloana de direcþie Rulment roatã uzat Reglare proastã a mecanismului pinion cremalierã în caseta de direcþie Articulaþie arbore coloanã de direcþie uzatã Rotulã bieletã de direcþie uzatã Rotulã braþ inferior uzat㠕 • Se înlocuieºte rulmentul Se verificã ºi se regleazã cremaliera ºi pinionul Se înlocuieºte articulaþia • • Se înlocuieºte rotula Se înlocuieºte braþul inferior al suspensiei • Revenire slabã a volanului • • • • • Blocare a rotulei bieletei de direcþie Blocare a rotulei braþului inferior Blocaje în casetei de direcþie Geometria roþilor faþã defectuoasã Presiune necorespunzãtoare în pneuri • • • • • Se înlocuieºte rotula Se înlocuieºte braþul inferior Se reparã sau se înlocuieºte Se regleazã geometria Se regleazã presiunea Zgomot la virare • • Rulment roatã deteriorat Uzurã sau blocare a rotulei bieletei de direcþie • • Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte rotula Zgomot anormal • Uzurã. SUSPENSIEI. Se strânge bara sau se înlocuieºte bucºa barei Se înlocuieºte arcul Se verificã ºi se regleazã cuplul de strângere la casetã Se regleazã geometria roþilor .

SUSPENSIEI.13–4 DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI. JENÞILOR ªI PNEURILOR Condition Tendinþã de deviaþie de la direcþia de mers la frânare Correction Probable Cause • • • • • • • • • Rulment roatã uzat Arc deteriorat Pierderi de ulei la cilindrii roþilor sau la etrieri Disc deformat Uzurã inegalã a plãcuþelor de frânã Deformare a tamburului Umflare inegalã a pneurilor Cilindru de roatã defect Geometria roþilor faþã necorespunzãtoare • • • • • • • • • Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte arcul Se reparã sau se înlocuieºte cilindrul sau etrierul defect Se înlocuieºte discul Se înlocuiesc plãcuþele Se înlocuieºte tamburul Se regleazã presiunea de umflare Se înlocuieºte cilindrul Se verificã ºi se regleazã geometria roþilor faþã Garda la sol inegal㠕 • • Arc suspensie deteriorat Supraîncãrcare Arc neadecvat • • • Se înlocuieºte arcul Se verificã încãrcarea Se înlocuieºte arcul Suspensie „moale” prea • Amortizor defect • Se înlocuieºte amortizorul Înãlþime prea micã a suspensiei • • • Supraîncãrcare Amortizor defect Arc deteriorat sau neadecvat • • • Se verificã încãrcarea Se înlocuieºte amortizorul Se înlocuieºte arcul Abatere de la axa vehiculului la viraje • • Barã stabilizatoare slãbitã Amortizor defect sau prins slab • • • • Arc deteriorat Supraîncãrcare • • Se strânge sau se înlocuieºte bucºa Se înlocuieºte amortizorul sau se strânge Se înlocuieºte arcul Se verificã încãrcarea • • • • • Amortizor defect Rulment roatã uzat sau deteriorat Vibraþie excesivã a roþii Rotulã braþ inferior uzatã Roatã dezechilibrat㠕 • • • • Se înlocuieºte amortizorul Se înlocuieºte rulmentul Se înlocuieºte janta sau pneul Se înlocuieºte braþul inferior Se verificã ºi se echilibreazã roata Uzurã timpurie a pneurilor .

13 – 1 Verificare uzurã pneuri . INDICATORII DE UZURà A PROFILULUI Pneurile noi au indicatori de uzurã care sã semnalizeze când pneul trebuie schimbat. Dacã uzura de-a curmeziºul pneului este inegalã. SUSPENSIEI.7 mm lãþime când adâncimea profilului este redusã la 1. anumite obiceiuri de conducere a vehiculului. JENÞILOR ªI PNEURILOR 13–5 VERIFICARE PNEURI UZURà ANORMALà SAU TIMPURIE Cauzele posibile ale uzurii anormale sau prea timpurii a pneurilor sunt diverse. 5. Indicatorii sunt benzi de 12. 2. nerotirea la timp ºi corectã a pneurilor. Când indicatorii apar în douã sau mai multe ºanþuri ale profilului în mai mult de 3 locuri. 4. etc. comparativ este inegalã. Dacã uzura pneurilor din faþã. În asemenea cazuri trebuie verificate urmãtoarele: 1. comparativ este inegalã. Dacã uzura pneurilor din faþã este diferitã de uzura pneurilor din spate. Profilurile pneurilor din faþã apar zgâriate cu muchii „pan㔠pe o parte a profilului. Pneurile sunt uzate excesiv.DIAGNOSTICAREA DIRECÞIEI. Uzura este inegalã de-a curmeziºul profilului oricãrui pneu din faþã. Dacã uzura pneurilor din spate. 2. Printre acestea se numãrã presiunea neadecvatã de umflare a pneurilor. VIRAJE BRUºTE PRESIUNE INSUFICIENTà ÎN PNEURI ROTAÞIE INCORECTà A PNEURILOR PE VEHICUL ROATà NEECHILIBRATà PNEURI NEEGALE ACCELERÃRI BRUºTE FIG. 3. comparativ este inegalã. • • • • • • În urmãtoarele cazuri trebuie verificatã geometria roþilor: 1.6 mm. roþile dezechilibrate. Dacã uzura pneurilor din faþã. 13 – 2 Indicatori de uzurã a profilului FIG. pneul trebuie înlocuit. 3.

........................................ 14 – 20 1) PORNIRE................ 14 – 2 Panou de bord ....................................... 14 – 6 Duzã spãlãtor parbriz ..................................... 14 – 14 Conexiuni ºi localizarea conexiunilor la masã ...................................................................................................................................................................................................................................... 14 – 9 CIRCUITE ELECTRICE ........................................................................................................................... 14 – 15 Configuraþia circuitelor ........... ÎNCÃRCARE ªI APRINDERE 2) SISTEMUL DE CONTROL AL ALIMENTÃRII 3) CIRCUITUL DE COMANDà AL CUTIEI DE VITEZE AUTOMATE 4) LANTERNE SPATE......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 – 8 Reglaj faruri ..................................................................................... 14 – 10 Diagrama circuitelor electrice .................. 14 – 5 Indicator temperaturã lichid de rãcire............................ 14 – 7 SERVICE PE VEHICUL ............................... martor lichid de frânã .............. CLAXON ªI AVERTIZOR SONOR 5) CIRCUIT DE LUMINI ªI CEAS DIGITAL 6) ªTERGÃTOR PARBRIZ ªI CIRCUIT ACÞIONARE AUTOMATà GEAMURI 7) BRICHETà ªI SISTEM AUDIO 8) PANOU DE BORD 9) SISTEM DE COMANDà CLIMATIZARE 10) SISTEM ÎNCHIDERE CENTRALIZATà UªI 11) HLLD (DISPOZITIV DE REGLARE A FARURILOR) ...................................................................................................................................................... 14 – 3 Martor presiune ulei............................. vitezometru .............. 14 – 3 Martor încãrcare baterie .............................................................................. 14 – 13 Localizarea conectorilor ºi conexiunile la masã ......................................................................................... 14 – 9 Verificare baterie .......... 14 – 2 Sistem de lumini ................................. 14 – 17 Diagrama circuitelor electrice ..................................................... indicator nivel de combustibil........................................ ºtergãtor ....................... 14 – 4 Martor centuri de siguranþã...................................................................................................................................................... 14 – 10 Diagrama localizãrii cablajelor electrice ......... 14 – 9 Cablaje electrice ...................................................................................................................................................................................................................................... 14 – 8 Evaluare standard ..... LUMINà INTERIOR......................... 14 – 16 Localizarea ºi repartizarea siguranþelor fuzibile .......................................................................................................................................................................SISTEMUL ELECTRIC 14–1 CAPITOLUL 14 SISTEMUL ELECTRIC DESCRIERE GENERALà ...............................................

14–2 SISTEMUL ELECTRIC DESCRIERE GENERALÃ SISTEM DE ILUMINARE LAMPÃ DE INTERIOR LAMPÃ CEAÞÃ SPATE LAMPÃ NUMÃR DE ÎNMATRICULARE A FAR LAMPÃ SEMNALIZARE FAÞÃ A : LAMPÃ SEMNALIZARE LATERALÃ ( OBS: DOTARE PENTRU SX ) LAMPÃ SEMNALIZARE SPATE .

INDICATOR ÎNCÃRCARE BATERIE 2. VITEZOMETRU 12.5V B+ tensiune terminal : 14. MARTOR AVERTIZARE FRÂNà DE MÂNà COMBINAT CU NIVEL LICHID DE FRÂNà 4. AVERTIZOR LUMINOS NIVEL SCÃZUT DE BENZINà 7 FIG. INDICATOR PRESIUNE ULEI MOTOR 3. martorul de încãrcare al bateriei se va aprinde numai atunci când starea de încãrcare a bateriei este neadecvatã. BUTON DE ADUCERE LA ZERO A JURNALIERULUI 10. KILOMETRAJ PARÞIAL ( JURNALIER ) 11.2 ~ 14. sau nu). MARTOR CENTURI DE SIGURANÞà 7.SISTEMUL ELECTRIC 14–3 TABLOUL DE BORD 1 OBSERVAÞIE : INDICATORUL "AVARIE"( ) POATE FI INSTALAT ÎN LOCUL MARTORULUI DE AVERTIZARE "NIVEL MINIM COMBUSTIBIL" PENTRU AUTOTURISMELE PENTRU EXPORT ÎN POLONIA 3 2 4 12 11 10 9 5 8 13 6 1. INDICATOR COMBUSTIBIL 8.5 ~ 13. INDICATOR LUMINI FAZà DRUM 6. L tensiune terminal : 10. 14 – 2 CIRCUIT ÎNCÃRCARE BATERIE Martorul de încãrcare al bateriei este un avertizor luminos care indicã ºoferului starea de încãrcare a bateriei (dacã se genereazã tensiune.8V . 14 – 1 DIAGRAMA INSTRUMENTELOR DE BORD MARTOR ÎNCÃRCARE BATERIE BATERIE CONTACT APRINDERE ALTERNATOR IG B L MARTOR ÎNCÃRCARE BATERIE E BATERIE FIG. INDICATOR SEMNALIZARE/AVARIE 5. INDICATOR TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE 13. KILOMETRAJ 9. Când contactul de aprindere este în poziþia "închis" ºi motorul este pornit.

iar martorul se aprinde. 14 – 4 CIRCUIT MARTOR PRESIUNE ULEI DE MOTOR BATERIE B+ B+ CONTACT APRINDERE CONTACTOR NIVEL LICHID DE FRÂNà MARTOR LICHID DE FRÂNÃ/FRÂNà DE MÂNà CONTACTOR FRÂNà DE MÂNà FIG. manocontactul trece pe poziþia "deschis" ºi martorul de presiune de ulei se stinge.14–4 SISTEMUL ELECTRIC MARTOR PRESIUNE ULEI DE MOTOR Manocontactul de presiune de ulei a motorului are un singur terminal. 14 – 6 CIRCUIT FRÂNà DE MÂNà ªI NIVEL LICHID DE FRÂNà . Când presiunea de ulei este mai micã decât valoarea specificatã. 14 – 3 LOCALIZARE CIRCUIT MANOCONTACT PRESIUNE ULEI DE MOTOR FIG. 1 FIG. sau nu mai existã lichid de frânã în rezervorul pentru lichid de frânã. Când nivelul lichidului de frânã este mic.martorul pentru nivelul lichidului de frânã ºi frâna de mânã este aprins. 14 – 5 POZIÞIE CONTACTOR MARTOR FRÂNà DE MÂNà (SUS). POZIÞIE CONTACTOR MARTOR NIVEL LICHID DE FRÂNà (JOS) BATERIE B+ B+ CONTACT APRINDERE MARTOR PRESIUNE ULEI DE MOTOR MANOCONTACT PRESIUNE ULEI DE MOTOR FIG. contactul de nivel pentru lichidul de frânã se deschide. manocontactul trece pe poziþia "închis" ºi martorul presiune de ulei se aprinde. MARTOR NIVEL LICHID FRÂNà COMBINAT CU MARTORUL FRÂNEI DE MÂNà Când este acþionatã frâna de mânã. Acþioneazã asupra martorului pentru presiunea de ulei a motorului. Când presiunea de ulei are valoarea mai mare decât cea specificatã.

BATERIE B+ CONTACT APRINDERE MARTOR CENTURI DE SIGURANÞà CONTACTOR CENTURI DE SIGURANÞà FIG.SISTEMUL ELECTRIC 14–5 MARTOR CENTURI DE SIGURANÞà Contactorul este instalat în ornamentul cataramei centurii de siguranþã. 14 – 10 VITEZOMETRU FIG. martorul centuri de siguranþã rãmânând aprins. Valoarea maximã indicatã pe scalã: 160km/h. fiind proiectat pentru a rãmâne în starea "închis" atât timp cât ºoferul nu s-a asigurat cu centura de siguranþã. Acest ansamblu de mãsurare ºi indicare constã dintr-o rezistenþã variabilã. 14 –8 LOCALIZARE ANSAMBLU CONTACTOR NIVEL DE COMBUSTIBIL . fiind conectat la cutia de viteze prin cablu. 14 – 7 CIRCUIT MARTOR CENTURI DE SIGURANÞà BATERIE B + CONTACT APRINDERE INDICATOR NIVEL MINIM COMBUSTIBIL AVERTIZOR NIVEL MINIM COMBUSTIBIL INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL ANSAMBLU MÃSURARE NIVEL COMBUSTIBIL FIG. FIG. 14 – 9 CIRCUIT INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL VITEZOMETRU Vitezometrul indicã viteza de deplasare a autoturismului ºi distanþa. INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL Indicatorul de nivel de combustibil oferã facilitatea ºoferului de a ºti permanent cantitatea de combustibil rãmasã în rezervor.

14 – 13 REPREZENTARE CONTACTOR ªTERGÃTOR BATERIE B + CONTACT APRINDERE INDICATOR TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE M O T O R ANSAMBLU MÃSURARE TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE MOTOR FIG. 14 – 15 ÎNLOCUIRE MOTOR ªTERGÃTOR . 14 – 11 LOCALIZARE INSTALAÞIE MÃSURARE TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE MOTOR ªTERGÃTOR Contactorul ºtergãtorului este instalat împreunã cu contactorul combinat ºi se înlocuieºte ca ansamblu. 14 – 12 CIRCUIT INDICATOR TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE MOTOR FIG. FIG.14–6 SISTEMUL ELECTRIC INDICATOR TEMPERATURà LICHID DE RÃCIRE MOTOR Indicã ºoferului temperatura lichidului de rãcire a motorului ºi se aflã instalat pe galeria de admisie. FIG. 14 – 14 LOCALIZARE INSTALAÞIE MOTOR ªTERGATOR FIG.

SISTEMUL ELECTRIC 14–7 DUZÃ SPÃLÃTOR PARBRIZ Duza este instalatã pe capotã ºi rezervorul cu lichidul de curãþare a parbrizului este instalat în compartimentul motor. 14 – 16 DUZÃ SPÃLÃTOR PARBRIZ FIG. FIG. pe aripa stângã. 14 – 17 REZERVOR SPÃLÃTOR PARBRIZ .

Se regleazã.Orientaþi cutia aparatului cu partea de sticlã spre far. 4. tester-ul în aºa fel încât pe scalã sã fie indicatã valoarea "0". pe verticalã. aflate pe partea superioarã a farului. 1. Localizaþi pe tester centrul spotului luminos proiectat. În condiþiile în care axa principalã a panoului optic este in afara proiecþiei de referinþã. ce indicã intensitatea luminoasã a farului.14–8 SISTEMUL ELECTRIC SERVICE PE VEHICUL REGLAJ FARURI REGLAJ FOCALIZARE 3. 14 – 19 REGLARE SPOT LUMINOS . 14 – 21 REGLAJ FARURI FIG. dar una privind reglarea pe stand (tester) a luminii farurilor. 1. citiþi aceastã valoare Existã mai multe metode de reglare a farurilor. ªURUB DE REGLAJ TESTER FARURI FAÞà FIG.Privind receptorul de luminã.275 M 3M FIG. 14 – 20 TESTER DE POZIÞIA "0" FIG. se poziþioneazã testerul.Parcaþi autoturismul în aºa fel încât distanþa dintre 0. reglaþi poziþia verticalã ºi orizontalã a farului. deasupra punctului valorii mãsurate. este descrisã mai jos. prin cele douã ºuruburi de reglare. 14 – 18 REGLAJ FOCALIZARE FARURI stand ºi farurile autoturismului sã fie de 3 m. 2. pe scala fotometricã.

deoarece izolaþia protectoare a cablajului poate fi distrusã prin contactul direct cu piese aflate în miºcare. prin vibraþii ºi alungiri. instalat în interiorul vehiculului.SISTEMUL ELECTRIC 14–9 EVALUARE STANDARD VERDE Direcþia spotului luminos al axei optice principale este paralelã cu direcþia de înaintare a vehiculului. etc. ºi faceþi instalarea în FIG. bateria nu mai poate fi utilizatã. Conectorii care asigurã diferite conexiuni ale cablajului sau terminalelor. vor fi deconectaþi pãstrând suportul conectorilor de legaturã. aceastã direcþie a axei optice principale nu trebuie sã fie orientatã în sus. 14 – 24 METODà FIXARE CABLAJ FOLOSIND CLEME . greutatea specificã a electrolitului este mare. Acoperiþi cu bandã izolatoare zonele ce pot intra în contact cu diverse piese metalice. de exemplu sistemul de evacuare. FIG. • Verde: Când starea de încãrcare este de peste 50 % ~ 60 %. culoarea dispare ºi va indica descãrcarea. evitaþi pe cât posibil zonele cu temperaturi ridicate. în aceste condiþii. În general. La o distanþã de 10m înainte. La instalarea reþelei în compartimentul motor. 14 – 22 BATERIE MF FIG. 14 – 23 STARE ÎNCÃRCARE BATERIE MF CABLAJ Verificare ºi întreþinere • • • • • Asiguraþi ferm ºi fix cablajul în punctele special destinate. • Negru: Când starea de încãrcare este sub 50 % ~ 60 %. • Transparenþã: Când nivelul electrolitului scade sub capãtul inferior al tijei. amplitudinea orizontalã poate fi de pânã la 30cm ºi amplitudinea verticalã poate fi de pânã la 3/10 din înãlþimea de iluminare instalatã pentru farul stâng. astfel culoarea verde poate fi observatã la suprafaþã. cu cleme. NEGRU INCOLOR (TRANSPARENT) CONTROL BATERIE Verificarea bateriei MF poate fi realizatã folosind indicatorul pentru starea de încãrcare a bateriei. culoarea negru poate fi observatã. Acoperiþi conductorii ºi capetele acestora care nu sunt conectate cu bandã izolatoare. iar amplitudinea (stânga) poate fi de pânã la 15cm ºi amplitudinea verticalã pentru vehiculul aflat în deplasare poate fi de pânã la 30cm. martorul de culoare verde se ridicã ºi atinge capãtul inferior al tijei.

Exemplu) 98 sau 166 Siguranþele fuzibile sunt menþionate în partea de sus a schemei electrice. Prima ºi cea de-a doua linie orizontalã. Toate liniile verticale sunt trasee electrice limitate. A ºti sã citeºti o schemã electricã este un lucru important pentru stabilirea diagnosticãrilor. Ca ºi contactoarele. cât ºi cunoaºterea simbolizãrii pentru citirea schemei electrice de circuit. ºi vor indica faptul cã acea linie este conectatã la linia cu numãrul încadrat în dreptunghi. reprezintã terminalul nr. reprezintã terminalul nr. Este importantã nu numai cunoaºterea modului de funcþionare. paralel sau perpendicular. De asemenea."F5" indicând poziþia siguranþei la numãrul 5 în tabloul de siguranþe.15A. iar contactoarele ºi componentele sunt neoperaþionale. releele ºi alte componente sunt indicate prin simboluri. Numerele acestor linii vor fi introduse în dreptunghiuri ca în exemplul de mai jos. . pentru o cât mai uºoarã citire a schemei electrice. culoarea de identificare ºi numãrul terminalului (din conector) sunt în mod precis marcate. care este alimentat cu curent electric atunci când contactorul de aprindere este închis. se va evita dublarea pentru simplificarea schemei electrice. dacã sunt folosite siguranþele fuzibile având aceeaºi valoare. Liniile electrice sunt marcate în mod deosebit pentru a evita intersectarea liniilor electrice de circuit. situate în partea cea mai de sus a schemei electrice. Cea de-a treia ºi cea de-a patra linie orizontalã. pot fi de nedistins unele de altele. Deasemenea.30.15 ºi cea de-a cincea linie reprezintã terminalul 15A.14–10 SISTEMUL ELECTRIC CIRCUITUL ELECTRIC DIAGRAMA CIRCUITULUI ELECTRIC 1) Simbolizare ºi utilizare Numele tuturor componentelor sunt menþionate într-o listã situatã deasupra schemei electrice. fiind poziþionate deasupra simbolurilor. care este conectat direct la baterie. Poziþia de lucru este marcatã deasupra liniei cu unul din semnele. ºi în cazul suprapunerii parþiale a douã linii verticale. traseele electrice limitate sunt numerotate crescãtor începând cu partea cea mai de jos a schemei electrice. Exemplu: F5. Schemele electrice nu indicã existenþa curenþilor în circuit. Numele componentelor sunt aranjate în ordine alfabeticã pe cât posibil. iar linia orizontalã aºezatã în josul schemei electrice indicã terminalele de legare la masã. La toate circuitele.

cuplaj) Releu de temperaturã Senzor Hall Senzor electronic Tranzistor PNP Întrerupãtor cu lamelã Tranzistor NPN Rezistenþã Rezistenþã variabilã Termorezistenþã Releu cu contacte normal deschise Releu cu contacte normal închise . ambreiaj. acþionat de picior) Cod de culoare Întrerupãtor manual rotativ de acþionare Întrerupãtor mecanic manual Diodã Sursã de tensiune Diodã Zenner Element de execuþie (De ex.SISTEMUL ELECTRIC 14–11 Simbolurile principalelor elemente de circuit Componente neelectronice Siguranþã fuzibilã Componente de protecþie Bobinã Componente de avertizare Condensator Baterie Conector Masã Masã generalã Sursã de tensiune Generator Motor electric Lampã Difuzor Claxon Contact normal deschis cu revenire Contact normal închis cu revenire Comutator Comutator cu mai multe poziþii Magnet permanent Limitator Indicator (aparat de mãsurã) Întrerupãtor manual rotativ Zonã de cablaj Întrerupãtor manual activat prin împingere Terminal Întrerupãtor manual activat prin tragere Punct de lipire Întrerupãtor manual activat prin împingere Intersecþie (firele nu sunt lipite) Punct comun Întrerupãtor manual rotativ Alte tipuri de întrerupãtoare acþionate din exterior (de ex. compresor aer condiþionat. piston) LED Supapã comandatã electric Element de protecþie termic Element secvenþial (De ex.

ceas. G Surse de tensiune Generator. terminale Y Dispozitive Electrovalvã compresor. voltmetru R Rezistenþe Circuit. baterie H Elemente de comunicare Semnale vizibile sau auditive K Elemente de conexiune Relee. semnalizare. relee cu temporizare L Bobine Bobinã de aprindere M Motoare ªtergãtoare. indicatoare X Conectoare Mufe. etc. element de preîncãlzire. divizor de tensiune S Întrerupãtoare ªtergãtoare. siguranþã.85: Secþiune nominalã a firului Simbol Culoare Simbol Culoare Simbol Culoare Simbol Culoare B Negru GY Verde cu dungã galbenã PL Roz cu dungã albastrã WR Alb cu dungã roºie BW Negru cu dungã albã GW Verde cu dungã albã PB Roz cu dungã neagrã WB Alb cu dungã neagrã BrW Maron cu dungã albã GL Verde cu dungã albastrã R Roºu YB Galben cu dungã neagrã BG Negru cu dungã verde L Albastru RY Roºu cu dungã galbenã YW Galben cu dungã albã BY Negru cu dungã galbenã LG Albastru cu dungã verde RB Roºu cu dungã neagrã YL Galben cu dungã albastrã BR Negru cu dungã roºie LR Albastru cu dungã roºie RW Roºu cu dungã albã YG Galben cu dungã verde BL Negru cu dungã albastrã LW Albastru cu dungã albã WL Alb cu dungã albastrã Y Galben Br Maron LB Albastru cu dungã neagrã WY Alb cu dungã galbenã GR Verde cu dungã roºie P Roz WG Alb cu dungã verde .85 Br: Culoare de bazã R: Dungã 0. geamuri acþionate electric P Aparate de mãsurã Turometru. dispozitive electrice de electromecanice ridicare Culoare fire cablaje Fiecare terminal este identificat prin locul de conectare ºi culoarea firelor este bazatã pe standarde industriale. releu de protecþie.14–12 SISTEMUL ELECTRIC Simboluri identificare componente de circuit Simbol Componente Nume componente E Componente diverse Componente diverse F Elemente de protecþie Întrerupãtor circuit. (Exemplu) Br R 0.

4. 5.4 CABLAJ NR.SISTEMUL ELECTRIC 14–13 DIAGRAMA DE LOCALIZARE A CABLAJELOR 1 5 2 8 3 4 1.5 CABLAJ UªÃ SPATE (CIRCUIT NR.8) FIG. 2. 3. 6.2 CABLAJ NR. 14 -25 DIAGRAMà LOCALIZARE CABLAJE .1 CABLAJ NR.3 CABLAJ NR. CABLAJ NR.

14 -26 .) SPATE (DR.14–14 SISTEMUL ELECTRIC CONEXIUNILE LA MASÃ ªI DIAGRAMA DE LOCALIZARE A CONECTORILOR FAR STÂNGA FAR DREAPTA COMUTATOR CONTROLER AER COND.) FIG. CEAS DIGITAL CUTIE SIGURANÞE SONDÃ REZERVOR ªTERGÃTOR SPATE LAMPÃ LAMPÃ SPATE (STG. AER COND.

1 W/H Nr.3 20 Conector .2 NUMAI TIP HLLD 4 W/H Nr.1 W/H Nr.3 4 W/H Nr.1 W/H Nr.1 Uºã W/H(FR/RH) ( Geamuri acþionate electric W/H ) 2 W/H Nr.2 14 W/H Nr.1 A/C W/H 4 W/H Nr.2 6 W/H Nr.3 W/H Nr.1 Uºã W/H(FR/LH) ( Geamuri acþionate electric W/H ) 3 W/H Nr.1 Uºã W/H(FR/RH) ( Închidere centralizatã uºi W/H ) X3A X4 X4A X5 X9 X10 X11 X12 X14 X16 X16A X20 X26 X42 X43 X61A X61B X62A X62B X70 CONEXIUNE PIN 10+14 W/H Nr.1 X3 10 W/H Nr.5 10 COMUTATOR P/N 13 W/H Nr.4 8 W/H Nr.1 Uºã W/H(FR/LH) ( Închidere centralizatã uºi W/H ) 3 W/H Nr.Combinaþii 8 W/H Nr.SISTEMUL ELECTRIC 14–15 CONEXUNI IDENTIFICARE CONECTOR X2 NUMÃR 18 W/H Nr.1 W/H Nr.1 10 Conector Analog I/P 12 Conector Analog I/P 13 Conector Radio 18 W/H Nr.1 W/H Nr.1 W/H Nr.2 NUMAI TIP CEAÞà SPATE 1+9 W/H Nr.2 Auto-T/M W/H Nr.5 Conector Controler ATM LOCALIZARE PUNERE LA MASà IDENTIFICARE G1 • Lângã cutia siguranþelor fuzibile G2 • În partea din spate a farului stâng • În partea din spate a farului drept G3 G4 G5 G6 G7 • Lângã bobina de inducþie • Sub scaunul din dreapta • Pe blocul motor • Lângã cablajul spate OBSERVAÞII Auto-T/M NUMAI TIP CEAÞà SPATE .1 A/C W/H 6 W/H Nr.1 W/H Nr.

14–16 SISTEMUL ELECTRIC

STRUCTURA CIRCUITULUI ELECTRIC
#

În schema de mai jos, contactorii ºi releele se aflã în starea deschis (OFF).

30
15
15A

(Baterie "+")
(Contact aprindere închis ("ON"))
(Contact aprindere închis, sau deschis când
demarorul este acþionat)

A

Indicare numãr circuit pentru simplificare
(Linie 123)
Dispozitiv electronic conectat (siguranþa nr.5)

B

Simbol piesã ºi simbol identificare terminal
K7 : Simbol Releu
85, 86, 30, 87 : Numãr terminal

C

Indicare conector pentru conexiunea la douã tipuri
de cablaje (conector nr.X50; terminal nr.3)

D

Indicare culoare izolaþie ºi valoare nominalã
(Maron 0.5mm2)
* Se referã la tabelul culorilor pentru înveliºurile izolatoare.

E

Indicare legare la masã terminal (poziþia nr.3)
* Se referã la "Diagrama legãrii la masã" pentru
localizarea punerii la masã a terminalului .
Conductorii care nu au o identificare pentru localizarea terminalului de punere la masã ºi culoarea
înveliºului izolator indicã faptul cã este direct legat
la masã, de caroserie sau motor.
Linie de împãmântare (Baterie "–") (CAROSERIE)

31

F

Numãr de ordine linie/coloanã (Numãr circuit)

SISTEMUL ELECTRIC 14–17

LOCALIZAREA ºI REPARTIZAREA SIGURANÞELOR FUZIBILE
LOCALIZARE TABLOU SIGURANÞE FUZIBILE

TABLOU SIGURANÞE FUZIBILE

LOCALIZARE SIGURANÞE FUZIBILE
15

WGr0.5

PGr0.85

20A
WY3.0
WR0.85

WL0.85

W0.5

WGr0.85

LgR1.25
5

1

2

3

4

15A

15A

15A

15A

WGr3.0

YB2.0

LW1.25

6

7

20A

30A
14

8

9

10

11

12

13

15A

15A

15A

15A

15A

15A

BW1.25

YL0.5

Y0.5

GR1.25

YGr0.85

WB0.85

YB2.0

BL2.0
WR1.25

WR1.25

16
15A
17
15A

L1.25

LY0.5

BrB0.5

REPARTIZARE SIGURANÞE FUZIBILE
BATERIE

CONEXIUNE

LINIE
NR. 30

FUZIBILÃ (60 A)

CONTACTOR
APRINDERE

"ON"

LINIE
NR. 15

WG 3.0

BL 2.0
YB 2.0

"PORNIRE"

CONEXIUNE
FUZIBILÃ

( 40

LINIE
NR. 15A

L 1.25

LINIE
NR. 30

WY 3.0

F6, F15

F8,F9,F10
F7,F11,F12
F13

F1,F2,F3,F14,F16

A)

CO MB SW

WR1.25

F16
F17
NUMAI ECE

14–18 SISTEMUL ELECTRIC

UTILIZARE SIGURANÞE FUZIBILE

CAPACITATE
NUMÃR
[A]
SIGURANÞÃ
15A
F1
F2
F3

15A
15A

UTILIZARE
• Far (Dr.)
• Far (Stg.)
• Indicator fazã drum
• Comutator frânã

• Lampã ceaþã spate

• Lampã interior• Lampã nr.înmatriculare
• Comutator lumini
F4
F5
F6
F7
F8
F9

15A
15A
20A
30A
10A

• Lampã ceaþã faþã
• Ventilator electric

• Cutie automatã viteze

• Acþionare electricã geam
• Bobinã de aprindere

• Cutie manualã viteze

F11

15A

• Lampã mers înapoi • Lampã semnalizare
• Motor suflant㕠Releu semnalizare

F12
F13

15A

• Controler aer condiþionat
• Dezaburire geam spate

F16

20A
15A

• Lampã interior • F17
• Comutator lumini

• Claxon
• Lampã avarie

F10

F14
F15

REGLARE ECE
• Comut. frân㠕 F16

• Radio
• Ceas digital

10A
10A

15A
–

OBSERVAÞII

• Mot.ªtergãtor/spãlãtor• Tablou de bord
• Ventilator electric

• Brichetã
• Nu se foloseºte

• Avertizor sonor

• Sistem închidere centralizatã uºi
• HLLD

REGLARE ECE
• HLLD
• Radio
• Ceas digital
• Lampã spate ceaþã

F17

15A

• Nu se foloseºte

• Lampã lateralã (Stg.)
REGLARE ECE
• Lampã lateralã (Dr.)

SISTEMUL ELECTRIC 14–19

RELEE - INFORMAÞII & LOCALIZARE
NUMÃR

DESCRIERE

LOCALIZARE

OBSERVAÞII

REPER
• Releu ventilator

REPER
• P38850A60A02

• În partea din stânga faþã a comparti-

• Releu semnalizare

–000
• P38610A78B00

mentului motor (lângã receptor-uscãtor )
• Lângã tabloul siguranþe fuzibile

• Releu ºtergãtor

–000
• 37400A78B11

(sub partea stângã a tabloului de bord)
• În interiorul tabloului de bord

• Releu avertizor

–5PK
• 39700A78B00

(În spatele comutatorului combinat)
• Lângã tabloul de siguranþe fuzibile

• Varianta G.C.C.

sonor
• Releu comandã ali-

–000
• 38850A60D10

• Lângã tabloul de siguranþe fuzibile

• Cutie de viteze

mentare combustibil
• Releu închidere

–000
• 38810A78B00

• Sub cutie mãnuºi

centralizatã uºi
• Controler A/C

–000
• 95510A78B01

• Sub cutie mãnuºi

–000

• Aer condiþionat

automatã

COMUTATOR
COMBINAT P.C.B

RELEU VENTILATOR

TABLOU SIGURANÞE
FUZIBILE
RELEU

RELEU SEMNALIZARE

RELEU ªTERGÃTOR

14–20 SISTEMUL ELECTRIC

DIAGRAMA CIRCUIT ELECTRIC
CIRCUIT ELECTRIC DE PUTERE
1) PORNIRE, ÎNCÃRCARE ªI APRINDERE
G1
G2
L1

BATERIE
M1 DEMAROR
S2 COMUTATOR P/N
ALTERNATOR
R1 BUJIE
Y1 V.S.V - ELECTROVALVÃ CREªTERE TURAÞIE RALANTI
BOBINÃ APRINDERE S1 COMUTATOR APRINDERE Y2 DISTRIBUITOR

BLOCARE
ACC - ON

CONEXIUNE
FUZIBILÃ

1

4

4

1

2

1

1

2

6

7

5
COMUTATOR APRINDERE

5

6

7

10

2
1
7

X9

X5

9

BOBINÃ APRINDERE

DISTRIBUITOR

SISTEMUL ELECTRIC 14–21

2) SISTEM COMANDÃ ALIMENTARE COMBUSTIBIL
K1 RELEU COMANDÃ ALIMENTARE COMBUSTIBIL
L2 REZISTENÞÃ ANTIPARAZIÞI ZGOMOT
L3 FILTRU (ATENUATOR) ZGOMOT

NUMAI PT. VEHICUL CU CUTIE
MANUALÃ DE VITEZE

S3
Y3
Y4
Y5

COMUTATOR VACUUM
BOBINÃ CARBURATOR
B.V.V.
V.S.V. ELECTROVALVÃ CREªTERE TURAÞIE RALANTI

NUMAI PT. VEHICUL CU CUTIE
AUTOMATÃ DE VITEZE
6
1

2

1

2

2
3

1
4

FILTRU ( ATENUATOR) ZGOMOT

7

9
X5

3

2
4

RELEU COMANDÃ
ALIMENTARE COMBUSTIBIL

S' 1 5 4 11 1 4 8 5 6 13 7 10 1 3 4 9 16 24 10 17 X70 X10 X9 .P.14–22 SISTEMUL ELECTRIC 3) CIRCUIT ELECTRIC .S P6 T. CALCULATOR CUTIE AUTOMATÃ DE VITEZE Y7 BOBINA Nr.S S2 COMUTATOR P/N Y6 BOBINA Nr.C.S.CUTIE AUTOMATÃ DE VITEZE P5 V.3 TERMINAL VERIFICARE ( VERDE ) 2 1 3 TERMINAL VERIFICARE ( NEGRU ) SOLENOID 1 2 3 Y.P.S' 1 2 V.2 Y8 BOBINA Nr.M.S.1 X70 T.

1 1 8 9 18 X2 1 2 3 6 COMUTATOR DEZABURIRE LUNETà 1 4 5 9 4 5 10 X3 10 14 G S B M AVERTIZOR SONOR .E.) MERS ÎNAPOI (DR.) CONTACTOR UªÃ (DR.C.SISTEMUL ELECTRIC 14–23 CIRCUITE ELECTRICE CAROSERIE 4) LAMPà SPATE. CLAXON ªI AVERTIZOR SONOR E1 E2 E3 E4 LAMPà LAMPà LAMPà LAMPà MERS ÎNAPOI (STG.) CONTACTOR DEZABURIRE LUNETà NUMAI E.) FRÂNà (DR.) FRÂNà (STG. LAMPà INTERIOR.) E5 LAMPà FRÂNà (CHMSL) E6 LAMPà INTERIOR E7 DEZABURIRE LUNETà E8 COMUTATOR DEZABURIRE S5 LED MARTOR (ORANGE) S6 E9 POZIÞIONARE COMUTATOR S7 DEZABURIRE LUNETà S8 (VERDE) H1 CLAXON S9 H2 AVERTIZOR SONOR S4 CONTACTOR LAMPà MERS ÎNAPOI CONTACTOR CLAXON CONTACTOR FRÂNà CONTACTOR UªÃ (STG.

FAÞÃ) LAMPÃ SEMNALIZARE (STG. SPATE) LAMPÃ ILUM.) FAZÃ DE ÎNTÂLNIRE ..) CEAS DIGITAL RELEU SEMNALIZARE COMUTATOR LAMPÃ CEAÞÃ SPATE COMUTATOR FAZÃ ÎNTÂLNIRE COMUTATOR LUMINI COMUTATOR LUMINI DE AVARIE COMUTATOR SEMNALIZARE 1 1 10 2 11 20 X20 FARURI ( STG.) FAZÃ DE DRUM .FAR (STG. SPATE) LAMPÃ SEMNALIZARE (DR.) LAMPÃ SEMNALIZARE LATERALÃ (DR.FAR (STG. FAÞÃ) LAMPÃ SEMNALIZARE LATERALÃ (STG.FAR (DR.) LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ (DR.) FAZÃ DE DRUM . SELECTOR A/T LAMPÃ LATERALÃ (STG.) LAMPÃ CEAÞÃ SPATE COMUTATOR LAMPÃ CEAÞÃ SPATE LAMPÃ CEAÞÃ SPATE LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ E38 E39 E40 H3 K1 S10 S12 S13 S14 S15 COMUTATOR LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ LAMPÃ CEAÞÃ FAÞÃ (STG. ) 1 8 9 18 1 3 1 4 8 9 8 3 X16 X26 18 X2 . FAÞÃ) LAMPÃ LATERALÃ (DR. FAÞÃ) LAMPÃ LATERALÃ (DR. SPATE) LAMPÃ SEMNALIZARE (DR.FAR (DR.) LAMPÃ LATERALÃ (STG.DR.14–24 SISTEMUL ELECTRIC 5)-1 CIRCUIT ELECTRIC DE ILUMINARE ºI CEAS DIGITAL (LOCALIZARE GENERALÃ) E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 FAZÃ DE ÎNTÂLNIRE . SPATE) LAMPÃ NUMÃR ÎNMATRICULARE E18 E19 E20 E21 E22 E23 E34 E35 E36 E37 LAMPÃ SEMNALIZARE (STG.

ºi alte lãmpi prin linia numãrul 58. • Linia numãrul 58 – Dacã se trece comutatorul de lumini pe poziþia 1 sau 2. S13 : Comutator lumini – Comutatorul fazei de întâlnire ºi comutatorul de lumini sunt indicate separat. curentul va alimenta lãmpile laterale.58. iluminarea ceasului va scãdea datoritã trecerii curentului prin linia nr. lãmpile de ceaþã. dar aceste comutatoare sunt de fapt combinate într-unul singur.30 în terminalele "1" ºi "2".SISTEMUL ELECTRIC 14–25 • 244 se continuã la indicatorul de fazã de drum aflat pe tabloul de bord. • H3 : Ceas digital – Curentul trece din linia nr. – Dacã se trece comutatorul pe poziþia 1. 1 4 1 5 9 10 14 3 X3A 1 8 4 COMUTATOR CEAS DIGITAL LÃMPI CEAÞà X4 B E 4 2 3 3 1 2 6 L 1 2 X26 RELEU SEMNALIZARE . • S12 : Comutator lumini de întâlnire.

(FAÞÃ DR. GEAM (FAÞÃ STG. SPÃLARE/ªTERGERE COMUT. GEAM EL. FLUID SPÃLARE MOTOR SPÃLÃTOR LUNETÃ S19 COMUT. EL. GEAM DREAPTA 10 3 1 2 7 X62 20 X20 . ACÞ. (FAÞÃ DR. GEAM EL. ACÞ. ACÞ.) MOT.14–26 SISTEMUL ELECTRIC 6) GEAMURI ACÞIONATE ELECTRIC ªI ªTERGÃTOR K3 M2 M3 M4 M5 RELEU ªTERGÃTOR MOT.) LUNETÃ COMUT. ACÞ.) S20 COMUT.) 2 2 1 1 1 2 1 3 4 X61 3 5 COMUT. (FAÞÃ STG. STERGÃTOR MOTOR ªTERGÃTOR LUNETÃ COMUT. (FAÞÃ DR. EL. EL.) MOTOR ªTERGÃTOR FAÞÃ MOTOR SPÃLÃTOR GEAM FAÞÃ 1 M6 M7 S15 S16 S17 S18 COMUT. EL. GEAM EL. GEAM STÂNGA 3 5 COMUT.

FLUID SPÃLARE SPÃLARE (FAÞÃ) (FAÞÃ) 1 9 1 1 4 .SPÃLARE COMUT. / ªTERGERE ªTERGERE ªTERG.SISTEMUL ELECTRIC 14–27 COMUT. SPÃLARE ªTERGERE SPÃLARE OFF ON ON OFF ON ON ON OFF 1 FUNCÞIONARE • Funcþioneazã numai motor ºtergãtor • Funcþioneazã numai motor spãlare fluid • Funcþioneazã atât motor ºtergere cât ºi motor spãlare (fluid) • Funcþioneazã atât motor ºtergere cât ºi motor spãlare (fluid) 1 8 9 18 3 X2 1 8 1 2 6 COMUT.FLUID MOTOR . FLUID SPÃLARE (SPATE) 2 2 1 4 3 2 18 3 X16 3 1 2 2 MOTOR .

C.14–28 SISTEMUL ELECTRIC 7) BRICHETÃ ºI SISTEM AUDIO (2 DIFUZOARE/4 DIFUZOARE.) NUM AI E.) DIFUZOR (FAÞÃ STG.) DIFUZOR (SPATE DR.C.) DIFUZOR (SPATE STG.E.E. ANTENÃ AUTO) E24 ILUMINARE BRICHETÃ E36 ANTENÃ H4 RADIO H5 H6 H7 H8 DIFUZOR (FAÞÃ DR. 1 18 5 X2 ANTENÃ AUTO 10 X3 1 X14 5 9 10 14 X3A 6 7 4 4 8 9 ANTENÃ AUTO BRICHETÃ NUM AI E. 1 1 M8 R2 13 1 8 9 18 X16 .

E. SURSÃ TENSIUNE 1 10 1 X11 1 12 8 9 X12 18 X2 1 4 5 9 10 14 1 9 X3A 6 8 18 X16 1 9 7 X5 .SISTEMUL ELECTRIC 14–29 8) TABLOUL DE BORD E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 ILUMINARE ILUMINARE MARTOR FRÂNÃ DE MÂNÃ MARTOR ÎNCÃRCARE BATERIE MARTOR CENTURI SIGURANÞÃ MARTOR NIVEL ULEI MOTOR MARTOR NIVEL SCÃZUT COMBUSTIBIL E32 E32 E34 H9 MARTOR SEMNALIZARE (STG.C.) MARTOR SEMNALIZARE (DR.) INDICATOR FAZÃ DE DRUM INDICATOR NIVEL COMBUSTIBIL H10 INDICATOR TEMPERATURÃ R6 SONDÃ NIVEL COMBUSTIBIL R7 SONDÃ TEMPERATURÃ R8 S22 S23 S24 S25 S26 U2 INDICATOR NIVEL MINIM COMBUSTIBIL COMUTATOR NIVEL LICHID FRÂNÃ COMUTATOR FRÂNÃ DE MÂNÃ COMUTATOR CENTURI SIGURANÞÃ MANOCONTACT PRES. ULEI MOTOR COMUTATOR VITEZÃ VEHICUL TABLOU DE BORD NUMAI E.

C.14–30 SISTEMUL ELECTRIC 9) SISTEM COMANDÃ CLIMATIZARE E33 E34 K4 M9 M10 R3 MARTOR COMUT. SUFLANTÃ R4 TERMISTOR EVAPORATOR U3 CONTROLER AER CONDIÞIONAT MARTOR COMUT. ÎNALTÃ PRESIUNE REZISTOR SUFLANTÃ A. TEMPERATURÃ VENTILATOR Y9 COMPRESOR MOTOR VENTILATOR S28 COMUTATOR SUFLANTÃ Y10 V.) S30 COMUTATOR AER CONDIÞIONAT NUMAI ECE NUMAI ECE CUTIE AUTOMATÃ 3 1 2 1 6 4 1 7 9 X5 8 3 9 1 2 6 X43 X10 1 1 6 1 16 CONTROLER AER CONDIÞIONAT 6 COMUTATOR SUFLANTÃ 4 5 9 10 14 X3A 3 4 COMUTATOR AER CONDIÞIONAT 1 1 3 4 8 X42 . AER CONDIÞIONAT V1 DIODA RELEU VENTILATOR S27 COMUT.S.V MOTOR SUFLANTÃ S29 ÎNTRERUPÃTOR DUBLU (JOASÃ. AER CONDIÞIONAT R5 SONDÃ TEMP.

DREAPTA ACTUATOR .SPATE.SISTEMUL ELECTRIC 14–31 10) SISTEM ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ UªI K3 M4 M6 S18 M5 RELEU ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ UªI ACTUATOR . DREAPTA COMUTATOR ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ UªI ACTUATOR . STÂNGA ÎNCHIS DESCHIS DESCHIS ÎNCHIS 2 1 X16A (W/H NR.1) X62B (W/H NR.SPATE.1) .FAÞÃ.1) 1 3 4 8 RELEU ÎNCHIDERE CENTRALIZATÃ UªI (W/H NR.1) X61B (W/H NR.

HLLD+ S31 M11 M12 COMUTATOR HLLD MOTOR HLLD (STÂNGA) MOTOR HLLD (DREAPTA) .14–32 SISTEMUL ELECTRIC 11) DISPOZITIV DE REGLARE A FARURILOR .

PU PYONG-KU.. KOREA TELEPHONE : 82-32-510-1762~1782 FACSIMILE : 82-32-519~3463 TC–SM–6A–1000A . PU PYONG-KU. KOREA TELEPHONE : 82-32-510-1762~1782 FACSIMILE : 82-32-519~3463 TC–SM–6A–500A Tico SERVICE MANUAL ISSUED BY OVERSEAS SERVICE DAEWOO MOTOR CO. 426-1 CHONG CHON 2-DONG. LTD. LTD. 426-1 CHONG CHON 2-DONG. INCHON.. INCHON.SISTEMUL ELECTRIC 14–33 Tico SERVICE MANUAL ISSUED BY OVERSEAS SERVICE DAEWOO MOTOR CO.