BTP/NJ/SR

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER NAMA SEKOLAH KATEGORI TARAF PENGIKTIRAFAN GANGSA Bilangan % murid [8] [9] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! PERAK Bilangan % murid [10] [11] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! EMAS Bilangan % murid [12] [13] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! NILAM Bilangan % murid [14] [15] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! Jumlah murid mendapat pengiktiraf an [16] 0 0 0 0 0 0 0 KOD SEKOLAH

TAHAP

Tahun

Enrolmen

Bil. Murid yg terlibat dalam Program

%

Purata Bilangan bilangan buku yang buku yang dibaca dibaca [7] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

% [17] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

[2] [3] [4] [5] [6] Satu #DIV/0! Dua #DIV/0! #DIV/0! Tiga JAUHARI #DIV/0! Empat #DIV/0! Lima Enam #DIV/0! Jumlah 0 0 #DIV/0! 0 Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (5 Buah Buku) Ganjaran Tahap Jauhari Pengiktirafan Buku dibaca Gangsa 90 - 179 Perak 180-269 Emas 270-359 Nilam 360 ke atas

[1]

Untuk murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6, jumlah buku yang dibaca hendaklah dikira dari Tahun SATU

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SELANGOR HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER NAMA SEKOLAH KATEGORI KOD SEKOLAH

BTP/NJ/SM

TAHAP

Tahun

Enrolmen

Bil. Murid yg terlibat dalam Program

%

Purata Bilangan bilangan buku yang buku yang dibaca dibaca [7] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

TARAF PENGIKTIRAFAN GANGSA PERAK EMAS Bilangan % Bilangan % Bilangan % murid murid murid [8] [9] [10] [11] [12] [13] #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! NILAM Bilangan % murid [14] [15] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #DIV/0!

Jumlah murid mendapat pengiktiraf an [16] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

% [17] ### ### ### ### ### ###

[2] [3] [4] [5] [6] Satu #VALUE! Dua #VALUE! #VALUE! JAUHARI Tiga #VALUE! Empat Lima #VALUE! Jumlah 0 0 #DIV/0! 0 Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (4 Buah Buku)

[1]

Ganjaran Tahap Jauhari Pengiktirafan Buku dibaca Gangsa 72-143 Perak 144-215 Emas 216-287 Nilam 288 ke atas

Untuk murid Tingkatan 2,3,4 dan 5, jumlah buku yang dibaca hendaklah dikira dari Tingkatan SATU

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI 0 HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER 0 NAMA SEKOLAH KATEGORI Bil. murid yg terlibat dalam Program [4] 0 0 KOD SEKOLAH 0

BTP/NRP/SR

TAHAP [1]

Tahun

Enrolmen murid [3] 0 0 0 0 0 0 0

% [5] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

[2] Satu Dua RAKAN Tiga PEMBACA Empat (RP) Lima Enam Jumlah

0

GANGSA Bilangan % murid [6] [7] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

TARAF PENGIKTIRAFAN PERAK EMAS Bilangan Bilangan % % murid murid [8] [9] [10] [11] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

NILAM Bilangan % murid [12] [13] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

Jumlah murid mendapat pengiktirafan [14] 0 0 0 0 0 0 0

% [15] #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ganjaran Tahap RP Pengiktirafan Markah Gangsa 100 - 199 Perak 200 - 299 Emas 300 - 399 Nilam 400 ke atas

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI SELANGOR HINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER NAMA SEKOLAH KATEGORI Bil. murid yg terlibat dalam Program [4] KOD SEKOLAH

BTP/NRP/SM

TAHAP [1]

Tahun

Enrolmen murid [3]

% [5] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0!

[2] Satu Dua RAKAN PEMBACA Tiga (RP) Empat Lima Jumlah

0

0

GANGSA Bilangan % murid [6] [7] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #DIV/0!

TARAF PENGIKTIRAFAN PERAK EMAS Bilangan Bilangan % % murid murid [8] [9] [10] [11] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Jumlah murid NILAM mendapat Bilangan pengiktirafan % murid [12] [13] [14] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 #DIV/0! #VALUE!

% [15] #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Ganjaran Tahap RP Pengiktirafan Markah Gangsa 100 - 199 Perak 200 - 299 Emas 300 - 399 Nilam 400 ke atas

Tuan/puan hanya perlu mengisi ruang yang berwarna HIJAU sahaja Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

Tandatangan dan cop Pengetua

Tarikh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful