You are on page 1of 1
Tudor Arghezi Components esentiala a existentei, poczia constituie o veritabia forma a cunoasterii de sing, iar poetul, asemeni iagician, ,poate cladi ,din materialul fragil al cuvintelor, constructii arhitectonice ce vor inerémeni mii de ani in amintirea camenilor” (Eugen Lovinescu). Pentru literatura romaneasca, cea mai Prolifica dintre etapel Gulturalizare ramane ¢ea interbelica, care se pronunta indeosebi pentru modemizarea.tabloului.liric si pentru ’indepartarea de canodnele. existente.“Un_varf de lace pentru “modernism il reprezinta poetul Tudor Arghezi, ce schimba sensul_universului poetic prin tema si Yiziunea complexa asupra lumii abordate in arta poetica intitulata “Testament”. | In viziunea mea, Tudor Arghezi, supranumit ,,al doilea Eminescu”, devine un_adevarat “poeta faber”, bijutier al cuivintelor ce transforma poezia in sentiment; si inoveaza la nivelul limbajului atat prin’ Valorificarea formelor expresive moderniste, cat si prin expansiunea imaginatici, sensibilitatii si luciditatii_proprii. Mai mult decat alat, consider ca pilonul_creatiei_argheziene din perioada infloritoare a modernismului_il_reprezinta. capoddpera.““Testament”,.ce concentreaza in cinci strofe pol adevarat manifest artistic. Jn primul rand, textul arghezian ce deschi mmul_de debut intitulat.,Cuvinte potrivite”, este Feprezentativ pentru galeria modernista in sp iul_ de trasaturi_abordate ,ce sustin Jotodata viziunéa coniplexa a poetulii despre lume| Printre aceste componente se numara caractérul de manifest Titerar al poeziei, prin_care_autorul_isi_prezinta_direct conceptia leu privire la_triada componentelor. actului_creator_sila_rolnl_asumat. -poetului~de-rob-al-cuvantului_,,Robul_a_scris- Domnul o citeste”. Un alt element demn de remareat il constituie dimensionarea’filozofica; poezia find vazuta ca 0 adevarata punte de Jegatura,intre. recut si prezent .De la strabunii mei pana la tine”. Acest i iporalitatii reuneste, intr-o maniera modemnista, atat valorile apuse Am Iuat cenusa mortilor , Cat si eliberarea spiritului prin intemedil artei ,,Biciul rabdat se-ntoarce in cuvinte”. O alta trasatura ce demonstreaza incadrarea texthlui in viziunea modemista 0 reprezinta structura eseistica in versuri, ‘discursul liric fiind conceput| sub forma unui testament spiritual adresat,a_ unui dialog imaginar intre tata si fiu_,Cartea-mea:i_,fiule,-o-treapta”. Poozia se suprapune unui discurs argumentativ, asemeni operei blagiene, componentfle evidentiindu-i-se pe parcursul textului : ipoteza un nume.adunat pe-o.carte™, partea argumentativa|.Ca sa schimbam, acum, intaia oara/ Sapa-n condei si brazda-n calimara”, si concluzia.,,-n adancul ei/ Zace mania bunilor mei” Apartenenta la modernism este sustinuta si prin puterea artistului de materidlizare a cuvantului, transfigurand astfel aspectele degradante ale realitatii in:material poetic:,Din graiul lor cu-ndemmuri péntru vite! eu am ivit cuvinte potrivite”. Ludicul este cheia de bolta.a.creatioi argheziene, insusi poetul marturisind in ,Cartea cu jucarii?:2N. 2 . a aferente, ce priveste tematica, se remarea tema cungasterii andihd valente spirituale ,.versuri si icoane”. Elementul zia ,Sudoarea muncii. sutelar.de ani”, dintag”. Pilefea-cathartica ce compun viziunea despre lume a poetului: In cee In al doifea rand, opera literara “Testament” fap aaa un evantai de teme si moti prin_creatie ca elen creatia devenind astfel un ideal peren Subliniata st in Capodopera argheziona...Flori de nitiile proprii_atribuite ; or. In si sfera, se regasese feme precum jubirea ,fiulc”, \ Nut a_drept i, dupa _moarte”, impul..,In_seara_razvratite,c / De la, strabunii_mei pana latine”, eonditia iimana-a-exi fentei...Suite.de_batranii_mai_pe t si tema religiei, anticipata inca de la nivelul titlului ,,Testament”, heart = work or Laprhus exces a te ; : cadhoxhic jen si I pies ducablt A ge , RR inn las Iie ps ol. abba