You are on page 1of 4

POLUAREA

POLUAREA Poluarea reprezintă contaminarea cu substanţe toxice a mediului natural, ce afectează sănătatea vieţuitoarelor şi naturii,

Poluarea reprezintă contaminarea cu substanţe toxice a mediului natural, ce afectează sănătatea vieţuitoarelor şi naturii, precum şi ecosistemele (organismele vii şi împrejurimile).

Deşi unele cauze ale poluării sunt naturale, majoritatea sunt cauzate de om. Cele mai cunoscute forme de poluare sunt:

  • a) Poluarea aerului

  • b) Poluarea apei

  • c) Poluarea solului

Poluarea aerului se produce prin emisia unor gaze si pulberi solide fine în atmosferă, provenite din arderile diferiţilor combustibili casnici,combustibili industriali, combustibili pentru motoarele maşinilor de transport.

POLUAREA Poluarea reprezintă contaminarea cu substanţe toxice a mediului natural, ce afectează sănătatea vieţuitoarelor şi naturii,

Măsuri împotriva poluării aerului

construirea de vehicule cât mai puţin poluante;

plantarea unor zone verzi de protecţie, protejarea pădurilor;

dotarea echipamentelor industriale poluante cu instalaţii de reţinere(filtre) sau neutralizat a poluanţilor atmosferici;

producerea energiei prin procedee nepoluante (solar, eolian);

utilizarea carburanţilor nepoluanţi de către autovehicule sau dotarea acestora cu filtre speciale.

M ă suri împotriva polu ă rii aerului  construirea de vehicule cât mai puţin poluante;

Poluarea apei

Scăderea calităţii apei se datorează:

apelor reziduale industriale; apelor menajere; diferitelor substanţe folosite în agricultură; îmbogăţirii cu substanţe organice ca urmare a menajere, a preluării unor îngrăşăminte.

depozitelor de gunoaie şi resturi

Măsuri împotriva poluării apei construirea de baraje;

epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradante; construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor şi rezidurilor,pentru a împiedica deversarea directă a acestora in apele de suprafată; să nu se arunce şi să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile râurilor deşeuri de orice fel.

Poluarea solului este strâns legată de poluarea aerului şi a apei. Ea se produce însă, mai ales, cu pesticide şi îngrăşăminte chimice pe bază de azot si fosfor. O parte dintre acestea ajung în corpul animalelor şi al omului, alterând functia diferitelor organe.

 epurarea apelor reziduale(cu ajutorul filtrelor,a unor substanţe chimice sau a unor bacterii biodegradante;  construirea

Măsuri împotriva poluării solului

folosirea judicioasă a îngrăşămintelor, pesticidelor;

modernizarea gropilor de gunoi;

controlul poluării industriale si a substantelor chimice utilizate în procesele industriale;

combaterea eroziunii solului;

colectarea rezidurilor menajere în recipiente speciale,pe sortimente(sticlă, metal, hârtie, material plastic) şi reciclarea acestora.

Controlarea poluării

Din cauza tragediilor nenumărate provocate de poluare s-au format mai multe organizaţii pentru combaterea poluării.

Datorită acestor organizaţii, în secolul XX au fost adoptate mai multe acte cu referire la reducerea poluării aerului, apei şi a solului si au fost desfăşurate acţiuni care au ajutat la aceasta.

 colectarea rezidurilor menajere în recipiente speciale,pe sortimente(sticlă, metal, hârtie, material plastic) şi reciclarea acestora. Controlarea