You are on page 1of 12

Genial!

Bon
Treball!

Preparats/des
Per A
Aprendre

Primer
Avs

Segon
Avs

Para i
Pensa

Para i Pensa
Nom: ________________________________________________
Data: ________________________________________________
Qu ha passat?

Mhe sentit

trist/a

confs/a

enfadat/ada avergonyit/da

altres:_______

La propera vegada ser millor

Anotacions de la mestra: ______________________________________________________


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Para i Pensa
Nom: ________________________________
Data: _______________________________

Para i Pensa

Qu ha passat?

Nom: ________________________________
Data: _______________________________

Mhe sentit

trist/a

confs/a

enfadat/ada avergonyit/da altres:______

La propera vegada ser millor

Anotacions de la mestra: ___________________________


____________________________________________________
____________________________________________________

Qu ha passat?

Mhe sentit

trist/a
confs/a
altres:______

enfadat/ada avergonyit/da

La propera vegada ser millor

Anotacions de la mestra: ___________________________


____________________________________________________
____________________________________________________