You are on page 1of 3

CABINET MINISTRU

__________________________________________________________________________
ORDIN
pentru modificarea i completarea Metodologiei privind formarea continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5561/2011
n baza prevederilor art. 242 i 243 din Legea educaiei naionale nr.1/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei Naionale, cu modificrile i completrile ulterioare,
Ministrul Educaiei Naionale
emite prezentul ordin
Art. I - Metodologia
privind formarea continu a personalului din nvmntul
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5561/2011, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 767 i 767 bis din 31 octombrie
2011, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La Art. 7 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) condiiile de vechime necesare nscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II se refer
la vechimea de predare efectiv la catedr i nu se confund cu vechimea n munc, recunoscut ca
vechime n nvmnt n vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedr se ia n
calcul perioada n care s-a prestat activitate efectiv de predare, ca personal didactic calificat,
respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplom sau de licen, dup caz, cu norm
ntreag i cu ndeplinirea condiiilor de formare iniial, conform legii.
2. La Art. 7 alineatul (1), dup litera d), se introduce o nou liter, litera e) cu urmtorul
cuprins:
e) Pentru personalul didactic calificat care nu a funcionat cu o norm ntreag sau care a
funcionat cu ore peste norma ntreag, se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedr
prin mprirea numrului de ore prestate de candidat n anul respectiv la numrul anual de ore
corespunztor funciei didactice cu norm ntreag din care a prestat ore, avndu-se n vedere
numrul de sptmni de activitate didactic din structura anului colar. Coeficientul se calculeaz
pentru fiecare dintre anii de funcionare la catedr dup obinerea definitivatului. Condiia de
vechime la catedr prevzut se consider ndeplinit atunci cnd suma coeficienilor anuali astfel
calculai este de cel puin 4, respectiv 3, n cazul candidailor care au obinut media 10 la examenul
de definitivare n nvmnt.
3. La art. 10, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu urmtorul
cuprins:
(21) Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale i doresc s se nscrie la examenul
pentru acordarea gradului didactic II vor solicita, n perioada 1 31 octombrie a anului
premergtor depunerii dosarului de nscriere, efectuarea primei inspecii curente, printr-o
cerere adresat conducerii unitii de nvmnt unde funcioneaz. Conducerile unitilor de
nvmnt, dup validare n consiliul de administraie, vor nainta cererile ctre inspectoratul
colar judeean/al Municipiului Bucureti, unde vor fi nregistrate.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,
Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro

CABINET MINISTRU
__________________________________________________________________________
4. La art. 11, dup litera h) a alineatului (1) se introduce o nou liter, litera i) cu urmtorul
cuprins:
i) copia raportului scris al inspeciei curente efectuate nainte de nscriere, certificat pentru
conformitate cu originalul de ctre conducerea colii
5. La art. 11, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu urmtorul
cuprins:
(6) Candidaii crora li s-au admis dosarele de nscriere vor fi planificai s efectueze inspecia
curent 2, iar n anul colar urmtor vor susine inspecia special i probele scrise/orale aferente
examenului de acordare a gradului didactic II.
6. La art. 26, alineatul (2), lit. a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
a) condiiile de vechime necesare nscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se refer la
vechimea de predare efectiv la catedr i nu se confund cu vechimea n munc, recunoscut ca
vechime n nvmnt n vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedr se ia n
calcul perioada n care s-a prestat activitate efectiv de predare, ca personal didactic calificat,
respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diplom sau de licen, dup caz, cu norm
ntreag i cu ndeplinirea condiiilor de formare iniial, conform legii.
7. La Art. 26 alineatul (2), dup litera d), se introduc dou noi litere, literele e) i f) cu
urmtorul cuprins:
e) Pentru personalul didactic calificat care nu a funcionat cu o norm ntreag sau care a
funcionat cu ore peste norma ntreag, se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedr
prin mprirea numrului de ore prestate de candidat n anul respectiv la numrul anual de ore
corespunztor funciei didactice cu norm ntreag din care a prestat ore, avndu-se n vedere
numrul de sptmni de activitate didactic din structura anului colar. Coeficientul se calculeaz
pentru fiecare dintre anii de funcionare la catedr dup obinerea gradului didactic II. Condiia de
vechime la catedr prevzut se consider ndeplinit atunci cnd suma coeficienilor anuali astfel
calculai este de cel puin 4, respectiv 3, n cazul candidailor care au obinut media 10 la examenul
de definitivare n nvmnt;
f) Pentru cadrele didactice care dup susinerea inspeciei speciale i a lucrrii metodico- tiinifice au
beneficiat de concediu ngrijire copil, respectiv au avut contractul de munc suspendat i nu
ndeplinesc condiiile de predare efectiv la catedr, validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor
probelor aferente examenului de acordare a gradului didactic I se va face cu seria corespunztoare
anului colar n care aceste cadre didactice i-au reluat activitatea didactic, n condiiile ndeplinirii
prevederilor legale privind vechimea de predare efectiv la catedr.
8. La art. 29, alineatele (2), (3) i (8) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(2) Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale i doresc s se nscrie la examenul pentru
acordarea gradului didactic I vor solicita, n perioada 1 31 octombrie a anului premergtor
depunerii dosarului de nscriere, efectuarea primei inspecii curente, printr-o cerere adresat
conducerii unitii de nvmnt unde funcioneaz.
(3) Conducerile unitilor de nvmnt, dup validare n consiliul de administraie, vor nainta
cererile ctre inspectoratul colar judeean/al Municipiului Bucureti, unde vor fi nregistrate.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,


Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro

CABINET MINISTRU
__________________________________________________________________________
(8) Pentru profesorii documentariti, la inspeciile curente se ncheie un raport scris dup modelul
prevzut n Anexa 9 la prezenta metodologie. Raportul de inspecie va fi consemnat n registrul de
inspecii al unitii de nvmnt.
9. La art. 34, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(3) Candidaii declarai respini la colocviul de admitere se pot renscrie pentru susinerea
examenului. Renscrierea se face prin depunerea unui nou dosar i parcurgerea tuturor etapelor
precizate n prezenta metodologie.
10. La art. 38, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
(4) Pentru profesorii documentariti, la inspecia special se ncheie un raport scris dup modelul
prezentat n Anexa 15 la prezenta metodologie. Raportul de inspecie va fi consemnat n registrul de
inspecii al unitii de nvmnt.
11. - La art. 44 alineatele (12) i (14) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(12) Ordinul ministrului educaiei naionale se transmite titularului de ctre inspectoratul colar
judeean/al municipiului Bucureti n exemplar original. Ministerul Educaiei Naionale informeaz
centrele de perfecionare cu privire la emiterea ordinului de ministru pentru validarea rezultatelor
examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului tiinific de doctor.
(14) n cazul cadrelor didactice cu o vechime n nvmnt mai mic de 6 ani, salarizarea se face la
nivelul corespunztor tranei de vechime 2 - 6 ani.
12. Anexele nr. 2, 3, 6, 8, 10, 14 i 16 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1-7 care fac
parte integrant din prezentul ordin.
Art. II. Direcia General Resurse Umane i Reea colar Naional din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale, inspectoratele colare, casele corpului didactic, instituiile de nvmnt
centre de perfecionare a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, duc la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea I.
Ministru
Remus PRICOPIE

Bucureti
Nr.___________
Data_________

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168,


Bucuresti
Tel: +40 (0)21 405 63 00
www.edu.ro