You are on page 1of 17

VOENJE UINKOVITIH

SASTANAKA

Conducting Effective Meetings

Ciljevi teme
Razlikovati faze sastanka
Utvrditi sastavnice
Upravljanje s ponaanjem
sudionika
Provoditi nastavak aktivnosti
Conducting Effective Meetings

DEFINICIJA

Sastanak je svaki kontakt s


jednom ili vie osoba bez
obzira na vrijeme,
nain i mjesto.
Conducting Effective Meetings

Razlozi zato lanovi


istupaju
Dugaki i dosadni sastanci
Politika kluba
Nedostatak znaajnijeg
uea

Conducting Effective Meetings

Faze sastanka

Priprema
Tijek
Aktivnosti poslije

Conducting Effective Meetings

Priprema sastanka

1. Odreivanje zadataka
2. Definiranje ishoda (rezultata)
3. Odreivanje aktivnosti
4. Lista sudionika, gostiju, uloge
5. Postavljanje rokova za
provedbu
Conducting Effective Meetings

Upravljanje sastankom

6. Finalizirati logistiku
(podrku)
7. Sastaviti dnevni red
8. Komunikacija
9. Zakazivanje sastanka
10.Pripremiti se
Conducting Effective Meetings

Sastavnice dobrog sastanka

Informirati
Rasprava/odluke
Biti prepoznatljiv
Conducting Effective Meetings

Informacija

Napredak
Vani datumi
(rokovi)
injenice (stanje)
Conducting Effective Meetings

Rasprava/odluke

Strategije
Ideje
Planiranje projekta

Conducting Effective Meetings

10

Prepoznatljivost
Formalno
Neformalno

Conducting Effective Meetings

11

Kategorije sudionika
sastanka

Uinkoviti
Tihi
Koji ometaju
Conducting Effective Meetings

12

TIPOVI SUDIONIKA
SASTANKA

racionalno aktivan
djelomino aktivan
neaktivan
spava
obeavajui konstruktor
Conducting Effective Meetings

13

TIPOVI SUDIONIKA
SASTANKA

hiperaktivan
priljivac
gnjavator
ometalo
negator
oekivajui destruktor
Conducting Effective Meetings

14

Nastavak sastanka
Urediti prostor
Ocijeniti sastanak
Pripremiti zapisnik
Kontaktirati u vezi zadataka

Conducting Effective Meetings

15

Ciljevi teme
Razlikovati faze sastanka
Utvrditi sastavnice
Upravljanje s ponaanjem
sudionika
Provoditi nastavak aktivnosti
Conducting Effective Meetings

16

"Kada umrem, nadam se da je to na


sastanku. Prijelaz iz ivota u smrt e
biti jedva primjetan.

Conducting Effective Meetings

17