You are on page 1of 2

Ljudi koji ive u njemu moda imaju svoje razloge da ga kude, ali Sarajevu treba priznati

jednu stvar - ni jednog putnika ili gosta nije ostavilo ravnodunim. Evo nekih misli o
Sarajevu, glavnom gradu BiH, koje preuzimamo s turistikog portala Sarajevo.travel:
Kada odete u Sarajevo, ono to ete iskusiti jeste ivot (Mike Leigh, engleski pisac i
reiser)
Na ovom svijetu postoji mnogo gradova sa imenom Saraj Ali, ovaj bosanski, obedemljeni
grad Sarajevo je najnapredniji, ljepi i ivahniji od svih. (Evlija elebija, osmanski
putopisac iz 17. stoljea)
U Sarajevu sve ima svoju priu i u Sarajevu nita nije sluajno. (Nedad Begovi, reiser)
Sarajevski svijet: pametni i papci, pohlepni i lijepi, umorni i mladi, mlaahni i mahniti, bogati
i jadni, jedri i bolesni, visoki i troni, ljuti i lavordije, areni i geniji, dijaspora i jalijai, eljovci
i pitari, djeca i odrasli, vjerni i nevjerni, moni i poboni sve u svemu, skoro etiristo hiljada
gradskih atoma. I da se ne laemo, tu nema kraja. Sarajevo se ili voli ili ne voli.
(Aleksandar Hemon, pisac)
Objektivno, Pariz je najljepi grad na svijetu, ne moe se porediti nita s Parizom u
Sarajevu, ali meni srce nikada ne zadrhti u Parizu kao u Sarajevu kada stojim u redu u
poti. (Goran Bregovi, muziar i kompozitor)
Kad ue u kafanu i ogledne se za mjesto gdje e sjesti, valja ti dobro paziti da ne
zapne za ibuke koje puai, sjedei na oniskim jastucima, isprue do nasred kafane. Ako
nogom stane na ibuk ili ga samo dirne, moe te skupo stati, jer kvari eif Sarajlija. I
koliko god je na ariji graja, u kafani je tiina. Lijepo uje kako krklja tekuina u nargilama
i kako vri kafa na eravici. (Robert Stanhopes, putnik koji je boravio u Sarajevu 1634.
godine)
Znam da je nakon rata nekada tee negoli u ratu, da je neprijatelj podmukliji da ovjeku,
poslije tolikog napora da bi se preivjelo, doe da se opusti. Ali vi to ne moete. Jer je ime
Sarajeva danas svjetlost i nada. Nada da hrabrost i tolerancija mogu pobijediti. (Kniz
Mourad, spisateljica)

Ovo je najljepi grad, sofisticiran, kompleksan i multikulturan. (Bono Vox, frontman benda
U2)
Vidi, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete zaigrano, prostoduno, naivno, lakoverno,
detinjasto... Zato ono prvo i prua ruke... (ore Balaevi, kantautor i pjesnik)
U koje god doba dana i sa koga god uzvienja bacite pogled na Sarajevo, vi uvijek i
nehotice pomislite isto. To je grad, grad koji dotrajava i umire i u isto vrijeme se raa i
preobraava. Danas, grad naih najljepih tenji i napora i najsmjelijih elja i nada. (Ivo
Andri, pisac i dobitnik Nobelove nagrade za knjievnost)
ta je arm Orijenta koji poinje u Sarajevu, a kojem Zapadnjaci ne mogu odoliti? Ovdje
nema planova koji dolaze iz racionalnog razmiljanja, te je sve stvar improvizacije i rezultat
ad hoc ideja i privremenih potreba. (Juraj Neidhard, jedan od najznaajnijih sarajevskih
arhitekata)