You are on page 1of 1

ISTORIJA KOSTIMA

ISPITNA PITANJA I CRTEI PO EPOHAMA


NACRTATI ENSKI I MUKI KOSTIM U TEHNIKAMA:LAVIRANI
TU,TEMPERA I CRTE ( TANKIM
FLOMASTEROM,RAPIDOGRAFOM,ROLEROM)
NA SVIM CRTEIMA,OBELEITI EPOHU I NAZIVE ODREENIH DELOVA
ODEE,KARAKTERISTINIH ZA TAJ VREMENSKI PERIOD

1. Egipat-2 muka i 2 enska kostima


2. Grka - 2 muka i 2 enska kostima
3. Rim - 2 muka i 2 enska kostima
4. Vizantija - 2 muka i 2 enska kostima
5. Srednjevekovni kostim Romanika-1 komplet, Gotika- 1 komplet, Burgundska moda
1 komplet
6. Renesansa rana Renesansa u Italiji 1 komplet, kasna Renesansa u Italiji 1
komplet, Renesansa u paniji 1 komplet
7. Barok Luj XIII - 2 muka i 2 enska kostima
8. Luj XIV - 2 muka i 2 enska kostima
9. Rokoko Luj XV vato linija 1 komplet
10. Luj XVI poloneza linija 1 komplet
11 Francuska buroaska revolucija ( 1785 1795 ) 1 komplet
12. Direktorijum ( 1795 1800) 2 muka i 2 enska kostima
13. Ampir ( 1800 1820 ) 2 muka i 2 enska kostima
14. Romantizam ( 1820 1850 ) 2 muka i 2 enska kostima
15. Moda krinolina ( 1850 1870 ) 2 muka i 2 enska kostima
16. Moda turnira ( 1870 1890 ) 2 muka i 2 enska kostima
17. Belle Epoque ( 1890 1900 ) 2 muka i 2 enska kostima