You are on page 1of 1

1.

Ik heb gekozen voor het muziekstuk:


Edvard Grieg: "Peer Gynt - Morning Mood
Klankklankduur: veel tonen worden uitgestrekt want het leven is aan het ontwaken.
Klankhoogte: veel hoge tonen om de zon te verbeelden en de dieren die wakker worden hierdoor
krijg je een heel vredig beeld in je hoofd.
Klanksterkte: na ongeveer een minuut neemt de klanksterkte sterk toe. Ineens breekt de zon door.
Dit geeft een heel sterk gevoel.
Klankkleur: er word gebruik gemaakt van veel lichte klanken met een ondertoon van een diepe bas.
Het stuk wordt voornamelijk met strijkinstrumenten gemaakt. Ook een aantal blaasinstrumenten.
VormHet stuk heeft eigen alleen maar herhaling het speelt dezelfde melodie keer op keer alleen met
andere instrumenten of een andere toonhoogte/ duur/sterkte. De variatie in dit stuk vind je terug op
de momenten tussen de herhalingen hier zit dan net een klein beetje verschil in de melodie.
BetekenisHet stuk vertelt het verhaal van de zonsopgang hoe het leven langzaam ontwaakt uit de slaap.
De luisterstijlen die de muziek waarschijnlijk bij kinderen opwekt zijn analytische- en motorische
luisterstijl.
2. Kinderen die analytisch luisteren, gaan nadenken wat het zou kunnen betekenen
De kinderen die juist motorisch luisteren gaan bewegen op de muziek.
Je zou de kinderen kunnen vertellen over deze twee luisterstijlen en ze laten kiezen waar ze
in zitten (welke groep) dan de groepen omdraaien en de kinderen juist op de manier van de
andere groep te laten luisteren.
3. De kinderen zijn nu in twee groepen verdeeld. De analytische luisteraars en de motorische
luisteraars ze gaan kennismaken met elkaars manier van luisteren. Dus doen ze twee
opdrachten bij opdracht een gaan de kinderen verdeelt in de ruimte staan de muziek gaat
spelen en ze moeten zich laten bewegen door de muziek. De kinderen doen dit allemaal dus
ze voelen zich niet voor het blok gezet.
De tweede opdracht, de kinderen moeten in groepjes van drie analytisch gaan luisteren. Je
vertelt de kinderen dat het lied over de zonsopgang gaat. Laat hen nu ook in de groepjes
overleggen wanneer er in het stuk wat veranderd en wat er dan zou kunnen gebeuren. Wat
zou de muziek kunnen verbeelden?
4. De kinderen gaan analyseren en bewegen.
Analyseren: de kinderen moeten goed luisteren wanneer er verandering is in het lied. In de
klank of in de vorm.
Motorisch: wanneer er iets veranderd in de klank of vorm zie je dat ook terug in de
bewegingen maar hoe? Daar moeten de kinderen over nadenken.
5. Bij opdracht 3 is dit al beschreven.
6. De leerlingen die uit zichzelf analytisch luisteren kunnen de leerlingen die motorisch luisteren
helpen het stuk op deze manier te begrijpen en andersom.
7. Laat iedereen verspreid in de ruimte staan en laat ze bedenken hoe zij de zonsopgang
kunnen verbeelden. Laat de kinderen dit nu doen.
8. De groepjes van drie wijzen een groepsleider aan en elke groepsleider vertelt wat zei in het
muziekstuk gevonden hebben. zet de muziek nog een keer op en laat de kinderen nog eens
luisteren, vraag of de kinderen nu ook op een andere manier geluisterd hebben?
9./10. Op dit moment niet van toepassing.