BIBLIOGRAFI    Abdul Rahman Hamzah (1998). Perakaunan Khusus. Piramid Perdana (M) Sdn. Bhd.    Aini Hayati Mohamed dan rakan‐rakan ( 2005).Pra‐U Pengajian Perniagaan 2 STPM Matrikulasi.  Pearson Longman    Colin Drury (1992).

 Management and Cost Accounting Third Edition. Chapman & Hall Ltd.    Che Zuriana Muhammad Jamil dan rakan‐rakan ( 2002). Perakaunan Perniagaan . UUM Sintok    Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt (1989). Intermediate Accounting. Wiley.    Faudziah Zainal Abidin, Nasruddin Zainudin, Faizah Ismail, Nurwati Ashikkin Ahmad Zaluki (2003).  Prinsip Pengurusan Kewangan Edisi Ke‐2. Prentice Hall.    Frank Wood, Alan Sangster (2007). Frank Wood’s Business Accounting 2. Prentice Hall Financial  Times.    Frank Wood (2000). Perakaunan Perniagaan bahagian 1 Edisi Ketiga. Longman    Godfrey, Jayne M. (1992) Accounting Theory Fifth Edition, John Wiley & Sons Australia, Ltd.    Hamzah Ismail ( 1989), Perakaunan Pertengahan Jld 1. UKM.    Ismail bin Ab. Wahab, Faridah binti Ahmad, Azmi bin Abd. Hamid (2002). Prinsip Perakaunan  Tingkatan 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Allwrite Sdn. Bhd.    John R. Dyson (2007). Accounting for Non‐Accounting Students Seventh Edition. Prentice Hall  Financial Times.     Kamus Dewan Edisi Keempat  (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.    Kamus Perakaunan (1991.  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.    Khalid Ismail, Ibrahim Tamby Chek, Baharudin Omar (2005). Rancangan Mengajar Prinsip  Perakaunan Tingkatan 5. Prentice Hall.     Khalid Ismail, Mahadzir Hamid (2005). Perakaunan Awalan Edisi Kedua. Prentice Hall.    Low Joon Yean (2003), Teks Lengkap STPM Perakaunan Kos Dan Pengurusan. Federal Publication .    Loh Lan (2002). Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.  Edusystem Sdn. Bhd. 

  Margaret Weaver (1997). Accounting. Made Simple Books    Prabir Das (2003). Perakaunan Kos Edisi Kedua. Fajar Bakti Sdn. Bhd.    Shaari Isa (1997). Perakaunan Teori Dan Praktis. Dewan Bahasa Dan Pustaka K.L.    Weygandt Kreso Kell (1990). Accounting Principles. Wiley.    Walter B. Meigs & Robert F. Meigs (1986). Financial Accounting Fifth Edition. Mc Graw Hill.    Wan Madznah Wan Ibrahim, Zaleha Abdul Shukor  (2005). Perakaunan Kewangan  Sukatan   Pelajaran Terbaharu Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Edisi Kedua. Penerbit Fajar Bakti  Sdn. Bhd.    Wan Madznah Wan Ibrahim, Azizah Hj. Dolah, Kamarulbaraini Keliwon (2006). Perakaunan  Pengurusan Sukatan  Pelajaran Terbaharu Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Edisi Kedua.  Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.    Wan Madznah Wan Ibrahim, Zaleha Abdul Shukor (2000). Perakaunan Kewangan Matrikulasi  Sukatan Pelajaran Matrikulasi Kementerian Pendidikan. Penerbit Fajar Bakti.                   

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful