You are on page 1of 1

Digital humanities lunch

albo:
jak ugry humanistyk cyfrow

Continuingthemedievaltraditionofeatingwhilelisteningtoalearnedpersonreadingandinterpretinglearned
texts,weareinvitingallthoseinterestedinthe
humanitatesdigitales
tojoinusforlunchonfridaysatIJPPANfor
thefollowingtalks.Theatmospherewillbeinformal,pleasebringyourlunchorjoinusinorderinglunchfroma
nearbyrestobarfor15zloty,ordumplingsfor10.

Nawizujcdoredniowiecznejtradycjiposilaniasiijednoczeniesuchaniauczonychmwczytajcych
uczoneksigi,zapraszamywszystkichzainteresowanychtematyk
humanitatesdigitales
dowziciaudziauw
obiadachpitkowychwIJPPAN.Atmosferaspotkabdzienieformalnaprosimyoprzyniesieniewasnych
kanapekalboowsplnezamwieniezestawulunchowegozniedalekiejknajpyza15zotych,ewentualnie
pierogwza10zotych.

kiedyigdzie:
wpitki,13:30,salakonferencyjnaIJPPAN,al.Mickiewicza31,Krakw
kontaktizamwienie:pracownia_metodologiczna@ijppan.krakow.pl

program:
6.2.2015KrzysztofNowak(IJPPAN):Medialatinitas.Pytkaintegracjazasobwinarzdzidlaaciny
13.2.2015RuprechtvonWaldenfels(IJPPAN):UstyaRiverBasinCorpus:korpustekstowodzwikowygwary
pnocnorosyjskiej
6.3.2015TomaszMajkowski(UJ):Historiaimetodygroznawstwa
20.3.201AchimRabus(UniversittJena):CompilingaCorpusofSpokenRusyn:WhyandHow?
27.3.2015KamilStachowski(UJ):Reduplikacjeturkijskie:metodykwantytatywnewjzykoznawstwie
historycznym
17.4.2015DariuszPiwowarczyk(UJ):Metodykomputerowewjzykoznawstwiehistorycznymfonologiai
morfologiahistoryczna
8.05.2015MariaKozowska(UJ)iMaciejEder(IJP):KtonapisaksigiErazmapopolsku?Rozwaania
stylometrycznofilologiczne
22.5.2015DavidLuke(UniverzitaKarlovavPraze):MappingVariationinSpokenCzech:theORTOFONand
DIALEKTCorpora
29.5.2015TBA
12.6.2015TBA

Smacznego!
PracowniaMetodologicznaIJPPAN
RafaGrski,MaciejEder,RuprechtvonWaldenfels