You are on page 1of 29

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


Tng quan th trng

HSX

HNX

Thay i (%)

-0,62%

-0,38%

Gi tr ng ca

577,01

84,86

KLGD (c phiu)

108.938.080

52.144.216

92,91

29,17

S c phiu tng gi

103

82

S c phiu gim gi

108

93

S c phiu ng gi

72

190

GTGD (triu USD)

Giao dch ca NTNN


Giao dch mua ca NTNN (triu USD)

15,21

Giao dch bn ca NTNN (triu USD)

12,80

GTGD rng ca NTNN (triu USD)

2,42

GTGD ca NTNN/Tng GTGD (%)

22,94%

Ngnh (tng hp)

Thay i

T trng

Vt liu c bn

-0,86%

0,14%

Dch v tiu dng

-0,58%

20,91%

Hng tiu dng

+1,21%

3,45%

Ti chnh

-0,04%

38,21%

Y t

+0,89%

1,47%

Cng nghip

+0,60%

7,29%

Nng lng

-1,10%

2,51%

Cng ngh

+0,06%

1,82%

Dch v tin ch

-3,31%

17,29%

Fiachra Mac Cana

Gim c iu hnh - Ph trch Nghin cu


+848 3823 3299
fiachra.maccana@hsc.com.vn

Tr s chnh
Tng 5 & 6 Ta nh AB,
S 76 L Lai., Qun 1, TPHCM
T: (+84 8) 3 823 3299
F: (+84 8) 3 823 3301
Chi nhnh H Ni
Tng 4 & 5
S 66A Trn Hng o,
Qun Hon Kim, H Ni
T: (+84 4) 3 9334693
F: (+84 8) 3 9334822
http://www.hsc.com.vn
HCMS <GO>
Xin hy c phn khuyn co cui bn tin.

Trang 1

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

NHN NH TH TRNG
Cc th trng gim tr li hm nay vi GTGD thp hn hm qua.
rng th trng thu hp hn trong chng ti nhn thy c 18 m tng
trn v 21 m gim sn. Mc tham gia th trng ca NTNN gim
trong phin hm nay mc d khi ny vn mua rng. C mt giao dch
tha thun ln din ra m MWG v mt giao dch tha thun nh hn
m VCB. Trong s cc m nh hng mnh n VNindex, GAS; VNM
v BVH gim trong khi VCB; MWG v HT1 tng. Trong s cc m giao
dch mnh khc, CII; VHG v HVG tng.
Th trng gim tr li vi gi c phiu GAS gim cng vi mt s blue
chip khc. Xu hng tng gn y ca th trng nh ng lc tng
mnh ca cc m ngn hng v GAS hin gp phi khng c. Chng
ti nhn thy ch s VNindex hin ang gp khng c ti 580 v c th
cn gim tr li trc khi thu ht c ngi mua. Chng hn hin gi
c phiu VCB bc su vo vng mua qu mc.
Nh chng ti cp vo tun trc, chng ti bt ng khi th trng
tng mnh, tuy nhin chng ti cng lu rng xu hng tng ch
phm vi hp vi mt s c phiu dn u trong khi nhn chung c th
trng ch tng nh. Nhn chung, cc t tng ch yu mt s c phiu
ny thng c ri ro ln hn bnh thng khi so vi cc t tng ng
lot hn v d b nh hng khi mt s c phiu b cht li.
Trong khi , mc d GTGD c ci thin, th xu hng tng ca th
trng cn c s tham gia ca nhiu c phiu hn trc khi c th tip
tc tng, gip Vnindex vt qua mc 580 v sau c th t 590. Hin
ti, dng nh th trng ang chu nh hng t tin n v kh nng
li thi hn thi hnh/c nhng thay i nh i vi Thng t 36 c
bit s c trin khai t ngy 1/2 v tht cht cc quy nh v cho vay
chng khon v t l nm gi tri phiu ngn hng. V hm nay NHNN
ph nh kh nng li thi hn ca Thng t v do khin th trng
o chiu.
Chng ti trc a ra nhn nh v kh nng thay i trong
Thng t v do khng cn nhc li y. n gin rng nu thng tin
v thay i ny l ng lc duy nht tc ng th trng hin ti th y
l c s khng th trng tng ngn hn. V vy trong khi VNindex
c th vt mc 580 trong ngn hn, chng ti vn nghi ng kh nng
ch s ny c th vt 590.
Mc khc, cc th trng trn th gii ang c nhng din bin tri
ngc, do t tng ngn hn hin ti ch bt ngun t nhng yu t
trong nc. NTNN vn tham gia giao dch nhng lc mua vo ca khi
ny l m nht so vi lc mua trong thi im ny ca nm ngoi (hoc
nm trc na) chng hn.

V tin tc v m, B Thng mi Hoa K cng b Vit Nam t thng


d thng mi 20,35 t USD vi M trong 11 thng u nm 2014 (tng
20,8% so vi cng k). Kim ngch thng mi song phng ca Vit
Nam vi M tng ch yu nh xut khu tng mnh, t 26,04 t USD
(tng 20,8% so vi cng k) v nhp khu t 5,69 t USD (tng 21,1%
so vi cng k)
(Xin vui lng xem tip trang sau)

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

NHN NH TH TRNG
Xut khu vn tp trung vo hng may mc, giy dp, thy sn, g v
cc sn phm t g. Trong 11 thng u nm 2014, xut khu hng
may mc sang M t 8,85 t USD, tng 14,04% so vi cng k trong
khi xut khu giy dp t 2,96 t USD (tng 26,5% so vi cng k).
Trong khi , xut khu thy sn, g v cc sn phm t g ln lt tng
18,8% v 12,5% so vi cng k v tng ng t 1,57 t USD v 2,02 t
USD. Hn na, xut khu in thoi v linh kin sang th trng M cng
t 1,38 t USD trong 11 thng u nm, tng 112,4% so vi 652 triu
USD gi tr xut khu tng ng trong cng k nm ngoi.
Trong khi , M l mt trong cc ngun nhp khu ca Vit Nam v
u nnh, hng in t, my mc v thit b. Trong 11 thng u nm
2014, Vit Nam nhp khu 339 triu USD u nnh, mt trong nhng
nguyn liu chnh cho xut khu thc n chn nui, tng ng k 21,5%
so vi cng k nm 2013, trong khi nhp khu hng in t, my mc
v thit b ln lt l 760 triu USD v 833 triu USD, tng ng tng
43,9% v 19,2% so vi cng k.
Nhn nh ca HSC Th trng M chim 18% tng kim ngch xut
khu ca Vit Nam trong nm 2013 so vi 18,4% t th trng chu u.
Nu hon thnh k kt TPP, xut khu s c thc y ng k. Thc
t, Phng thng mi Hoa K (AmCham) d bo Vit Nam s t mc
thng d thng mi 33 t USD vi M, tng ng tng gn 48,6%
so vi nm 2013.
Chng ti thy World Bank gim d bo tng trng kinh t th gii
vi cnh bo ch ring nn kinh t M tng trng s khng th ko c
nn kinh t th gii phc hi theo. Trong bo co gia k ca mnh,
World Bank gim d bo tng trng GDP th gii nm 2015 xung
cn 3% v 2016 xung cn 3,3% (d bo GDP a ra vo thng 6/2014
cho 2015 l 3,4% v 2016 l 3,5%). Ngha l ch tng trng khim tn.
World Bank cho bit gi du gim (Ngn hng ny d bo gi du s
gim trong sut 2015) s lm gim lm pht v lm chm qu trnh tng
li sut ti cc quc gia pht trin. Tuy nhin trin vng tng trng
chm li ti Trung Quc; chu u v Nht Bn cng vi kh nng tng
trng m ca Nga c l s trit tiu tc ng tch cc t trin vng kh
quan hn t nn kinh t M (v c l l c n ).
Nhn nh ca HSC nhng ri ro chnh c cp l s bt n ca
th trng ti chnh, tip n l kh nng kim ngch thng mi th gii
gim hoc tng chm li do mt s nn kinh t pht trin ch cht tng
trng km i. Trn thc t, li ch t vic gi du gim l im sng
chnh v iu ny c th gip kch thch tiu dng. Tuy nhin cc chuyn
gia cn ang tranh ci v cha thng nht v li ch chnh xc ca vic
gi du gim. S chnh lch ln gia tc tng trng ca cc quc
gia c l l ri ro ln nht v iu ny c th dn n s dch chuyn dng
vn mnh m hn mc bnh thng (c dng vn u t v dng vn
lin quan n hot ng thng mi); v nhng s dch chuyn ny c
th nh hng n t gi v h thng ngn hng ca nhiu quc gia.

(Xin vui lng xem tip trang sau)


Trang 2

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

NHN NH TH TRNG
V tin doanh nghip, chng ti thy nhng tin sau;

CTG c chp thun nim yt phn vn nh nc - VietinBank (CTG-Nm gi) c chp thun nim yt 2,4 t c
phiu thuc s hu nh nc (tng ng 64,46% c phn).
Gn y CTG nhn c Cng vn s 9375/NHNN-TTGSNH
ngy 16/12/2014 ca NHNN v vic nim yt c phn nh nc
ti ngn hng ny. Theo CTG s chun b h s xin nim yt
ton b 2,4 t c phiu thuc phn vn nh nc np HSX.
CTG c tng cng 3,72 t c phiu, trong 1,32 t c phiu
c nim yt.
mt thng tin khc, CTG cng c chp thun m chi
nhnh ti Lo vi vn iu l l 50 triu USD. CTG c 12 thng
thnh lp chi nhnh. Ngn hng cng c mt chi nhnh nc
ngoi ti c.
Nhn nh ca HSC thng tin ny c a ra ngay sau thng
tin sp nhp hp nht gia cc ngn hng (trong 2 ngn hng
c cho l c th sp nhp vi CTG l Ocean Bank v Petrolimex
Bank); theo s tng ng k t trng ca CTG trong cc ch s
chng hn nh VN30.
Tuy nhin thng tin trn khng nh hng n s lng c
phiu t do lu hnh hay room ca CTG. S lng c phiu lu
hnh ca CTG l 3.723.404.556 trong khi s lng nim yt l
1.323.199.600 (bng 36% tng s lng c phiu lu hnh). Tuy
nhin room dnh cho NTNN li l 30% s lng c phiu lu
hnh, tng ng 1.117.021.367 c phiu.
Tuy nhin vic nim yt ni trn s lm tng t trng v v tr ca
CTG trong Vnindex. Trc t trng ca CTG trong Vnindex l
2% v hin l 5,5%. V t trng ca CTG gia tng t v tr th 11
ln v tr th 6 trong Vnindex (sau GAS, VNM, VCB, VIC, MSN).
CTG l c phiu c t trng ln th 5 (ln th 6) trong Vnindex
(sau GAS, VNM, VCB, VIC, MSN) t ngy 11.
Nhm chuyn phn tch ngnh dch v ti chnh ca chng ti cho
bit thm rng vic sp nhp vi OCB nu c xy ra s cn c
thi gian v thc hin th tc giy t sp nhp c th mt t 8 n
18 thng. Mt iu cn lu l mc trch lp d phng ca OCB
vo cui nm nay. Nu mc trch lp cao th c l ngn hng ang
chun b sp nhp trong nm 2015. V chc chn ngn hng nh
nc s mun tnh hnh ti chnh ca OCB lnh mnh (sch s)
nht c th trc khi sp nhp.
CTG s l chn la th hai i vi c phiu ngnh ngn hng
ca chng ti sau VCB do CTG c nhiu hng doanh nghip ln ;
mng li tri rng v c qun l tt. Ngn hng ang i mt
vi nhng th thch t cht lng ti sn cho n h s chi ph
so vi thu nhp CIR cao hn so vi ngnh. Tuy nhin, CTG ang
tng bc gii quyt nhng vn ny vi s gip t i tc
chin lc l Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ v IFC.

Trang 3

(Xin vui lng xem tip trang sau)

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

NHN NH TH TRNG

Room ca CII c nng ln 39,88% sau khi hon tt


chuyn i tri phiu CII (Hose), doanh nghip c s h tng
ln nht ti TP HCM hon tt pht hnh 71,2 triu c phiu
chuyn i cho 783,148 t ng (36,4 triu USD) tri phiu
chuyn i. Tng s 783.148 tri phiu c ng k chuyn
i thnh 71.187.904 c phiu (t l 1:90,9) trong t chuyn i
u tin vo ngy 23/12/2014. Gi chuyn i l 11.000/cp.
Nm ngoi, t 8/4 n 23/6, CII pht hnh gn 1.082 t ng
tri phiu. UBCKNN iu chnh room ca CII ln 39,88% t
34,68% trc y, bt u t 14/1.
Chng ti thy rng Vinaphil d kin bn 5 triu c phiu CII t
16/1 n 14/2; theo gim s hu xung cn 14,62% (27,3 triu
c phiu) t 17,295% hin ti.

CEO nng gp i vn iu l sau khi hon tt pht hnh


thm c phiu CEO, doanh nghip BS v xut khu lao ng
c tr s ti H Ni hon tt pht hnh 34,3 triu c phiu cho
c ng hin hu vi gi pht hnh bng mnh gi (10.000/cp).
Theo vn iu l ca cng ty tng gp i ln 686,24 t
ng.
Nhn nh ca HSC CEO thuc nhm nhng doanh nghip
tng trng quy m nhanh m hu ht c lin quan n BS v
bt u ni ln vo nm ngoi. CEO c nhiu s kin c nh
hng n c phiu ca cng ty. C phiu ny c kh nhiu
NT ngn hn quan tm.

NHN NH V GMD

V cc tin doanh nghip khc, chng ti nhn thy Gemadept (GMD Nm gi) thng bo thnh lp mt cng ty con mi ti Campuchia, t
tn l CTCP Pacific Pride. Cng ty mi ny s qun l d n trng cao su
ti Campuchia v c vn u t l 27,8 triu USD (tng ng 595 t
ng) vi din tch trng l 9.773ha. Tnh lun cng ty con mi ny, GMD
hin c 3 cng ty con ti Campuchia trin khai trng cao su (hai cng
ty con khc l CTCP Pacific Pearl v Pacific Lotus) vi tng din tch
30.000ha t c thu. Trong , n hin ti, GMD trng 9.000ha
cao su (cng ty bt u trng t nm 2011). Chng ti c tnh tng vn
u t cho trng cao su v gii phng mt bng ti Campuchia n hin
ti l khong 620 t ng (150 t ng ch ring trong nm 2014). Trong
khi , cho nm nay, cng ty c k hoch u t thm 120 t ng vo
din tch trng mi (tng thm khong 1.500-2.000ha).
Mng trng cao su s cha c ng gp vo tng doanh thu cho mt vi
nm ti do cng ty s ch c th bt u thu hoch cao su trng v
theo c doanh thu sau 5-7 nm hoc sm nht l n cui nm 2016.
Chng ti c bit rng GMD c th bn cc cng ty con ny, tuy nhin
cu i vi t cha c trng trt v khai hoang l rt t. Khng cp
n thc t rng cng ty c nhng cam kt nht nh i vi chnh ph
Campuchia c php thu v s dng mnh t ny. Do , i vi
cng ty, vic trng tip cao su trn t c thu c v l cch duy nht
(1) to iu kin cho vic bn cao su sau ny d dng hn v (2) thc
hin cc cam kt trc vi chnh ph Campuchia.

Trang 4

(Xin vui lng xem tip trang sau)

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

NHN NH TH TRNG
Cho nm 2014, HSC gi nguyn d bo trc vi doanh thu thun l
2.825 t ng (tng trng 11,9%) v LNTT l 662,7 t ng, gp 2,22
ln nm 2013. Trong khi , cho nm 2015, chng ti d bo doanh thu
thun l 3.036,4 t ng (tng trng 7,5%) v LNTT l 162,9 t ng
(gim 75,4% so vi nm 2014). D bo ca chng ti da trn hai l
do tri ngc (1) ng gp cao hn t mng cng bin nh cng Nam
Hi nh V s hot ng ht cng sut trong nm ti trong khi (2)
mng cho thu vn phng s hon ton khng c ng gp doanh thu
trong nm ti sau khi cng ty hon thnh vic bn ta nh vn phng
GMD.
Cng trong m hnh ca chng ti cho nm 2015, chng ti khng bao
gm bt k ng gp no t kh nng bn 15% c phn cn li trong cc
cng ty lin kt s hu ta nh GMD. Thng v ny c th em li cho
cng ty khon li ln ti 100 t ng. V ti thi im hin ti, chng ti
cha r thi gian c th i vi vic din ra thng v ny. Do , EPS
c bn d bo l 982 (gim 77,5% so vi nm 2014) v nh gi cng
ty vi PE c bn i vi mng kinh doanh ch cht l 30,1 ln v PB c
bn l 0,7 ln (da trn gi c phiu hm nay). Nu ch n thun da
trn nh gi P/B, th c phiu c th c xem l r. Chng ti lu l
gi c phiu gim 13,3% trong nm ngoi.
GMD l doanh nghip hot ng ch yu lnh vc logistics vi v th dn
u trong cung cp dch v 3PL v trong hot ng vn chuyn hng ha
ti cc cng c pha bc v pha nam v d nhin phi k n hot ng
ca h ti nh ga hng ha hng khng ti sn bay Tn Sn Nht. Tuy
nhin, d n trng cao su tiu tn ca cng ty nhiu vn u t. Trong
khi vi ngun vn ny, GMD c th s dng thc hin cc thng v
M&A chin lc nhm cng c v th ca cng ty. Hn na d n cng
bin vi quy m ln ti khu vc Vng Tu- B Ra b tr hon trong
mt mt thi gian di v kh nng c trin khai tr li sm nht ch c
th l vo nm 2017. C phiu vn ng NT quan tm theo di, tuy
nhin, ch c th sau mt vi nm na, chng ta mi c th chng kin
c s tng trng bn vng ca c phiu.

Fiachra Mac Can

Trang 5

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

HSX - Bin ng trong ngy

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

SN THNH PH H CH MINH
HCM Th trng gim tr li mc d GTGD gim, t 1.979,98 t ng
(tng ng 92,91 triu USD). VN index gim 0,62% kt thc phin vi
577,01 im. 103 m tng trong c 9 m tng trn v 108 m gim
trong c 10 m gim sn. Khi ngoi chim 16,19% gi tr mua vo
v 13,61% gi tr bn ra ca ton th trng.

584
582
580
578
576
574
572
570
568

9:15
9:25
9:35
9:45
9:55
10:05
10:15
10:25
10:35
10:45
10:55
11:05
11:15
11:25
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50

566

HSX - Tng lng mua v bn

Gi tr mua vo ca NTNN gim v khi lng v cng gim v t


trng. H bn ra cng gim v khi lng v t trng. Khi ngoi chuyn
sang mua rng vi gi tr 51,186 t ng. Chng ti thy c 21 giao dch
tha thun c thc hin thnh cng trong hm nay.
Nhn chung, khi ngoi tch cc mua vo cc m MWG; VCB; HVG;
DPM v KDC. H cng bn ra nhiu MWG; VCB; PVD; KDC v DPM.
Hot ng giao dch tha thun din ra km si ng trong ngy hm
nay vi 1 giao dch siu ln; 1 giao dch cc ln cng cc giao dch trung
bnh v nh, chim 8,54% tng GTGD ton th trng.
Chng ti thy c giao dch tha thun ca 783.000 c phiu MWG;
1.200.000 c phiu VCB; 50.000 c phiu MSN; 50.000 c phiu REE;
375.330 c phiu VNE; 165.000 c phiu VMD; 150.000 c phiu NBB;
80.000 c phiu PET v 39.000 c phiu IMP trong s cc giao dch tha
thun hm nay, trong NTNN tham gia vo giao dch tha thun c
phiu MWG & VCB v 6 giao dch tha thun nh khc.
CCQ E1VFVN30 gi gi 9.600.

HSX - Chnh lch mua bn (%)

Trang 6

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

HNX - Bin ng trong ngy

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

sn h ni
H Ni - Sn H Ni cng gim vi GTGD gim, t 621,59 t ng,
tng ng 29,17 triu USD. HNIndex gim 0,38% cht phin vi
84,86 im. 82 m tng gi trong c 9 m tng trn v 93 m gim
trong c 11 m gim sn.

86
85
85
85
85
85
84
84
84
84
84

9:00
9:10
9:20
9:30
9:40
9:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30

83

Khi ngoi chim 0,58% gi tr mua vo v 0,53% gi tr bn ra ca ton


th trng. NTNN mua rng vi gi tr 0,335 t ng. Chng ti thy c
9 giao dch tha thun ln, trung bnh v nh c thc hin thnh cng
hm nay, chim 2,59% GTGD ton th trng. Th trng giao dch tha
thun trm lng.
Chng ti thy c giao dch tha thun ca 492.000 c phiu TIG;
338.800 c phiu IVS v 600.050 c phiu PVX v mt s giao dch tha
thun rt nh khc.

HNX - Tng lng mua v bn

HNX Bid/Offer Spread (%)

Trang 7

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

BNG THEO DI KHUYN NGH MUA BN


V th ngn hn (1 - 3 thng)
C phiu

Ngy mua

Gi mua

Gi hin ti

Li/l tm tnh

Thi gian (ngy) Ghi ch

1 SZL

01/12/2014

18

17,9

-0,56%

44 Nm gi

2 KDC

02/12/2014

51

47,6

-6,67%

43 Nm gi

3 HUT

10/12/2014

13,3

15

12,78%

35 Nm gi

4 TCO

16/12/2014

12,8

13,5

5,47%

29 Nm gi

5 SVC

18/12/2014

15,7

16,2

3,18%

27 Nm gi

V th trung hn (3 - 6 thng) ang m


C phiu
1 VPH

Ngy mua

Gi mua Gi hin ti

10/09/2014

8,3

10,6

2 FPT

17/11/2014

49,9

3 CTS

03/12/2014

9,2

4 HLD

04/12/2014

5 REE
6 MBB

Trang 8

Li/l tm tnh Thi gian (ngy) Ghi ch


27,71%

126 Nm gi

48,6

-2,61%

58 Nm gi

8,2

-10,87%

42 Nm gi

17,1

18,6

8,77%

41 Nm gi

10/12/2014

27,6

28,8

4,35%

35 Nm gi

17/12/2014

12,7

14,3

12,60%

28 Nm gi

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


CH S SC MNH TH TRNG
rng th trng HSX

rng th trng HNX

Trang 9

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

BIN NG TH TRNG
HSX
5 CP TNG gi nhiu nht
M CK

HNX
5 CP GIM gi nhiu nht

Gi Thay i

% M CK

5 CP TNG gi nhiu nht

Gi Thay i

M CK

5 CP GIM gi nhiu nht

Gi Thay i

% M CK

Gi

Thay i

COM

36,0

2,3

6,82 TDH*

17,4

-2,40

-12,12

CSC

15,5

1,4

9,93 SVN

3,6

-0,40

-10,00

TV1

14,1

0,9

6,82 HLA

1,2

-0,10

-7,69

CTA

4,5

0,4

9,76 VNF

44,1

-4,90

-10,00

PTC

9,6

0,6

6,67 PNC

11

-0,80

-6,78

BVG

2,3

0,2

9,52 TV3

23,8

-2,60

-9,85

TAC

48,0

3,0

6,67 PDN

34,7

-2,40

-6,47

CTN

6,0

0,5

9,09 HCT

12,1

-1,30

-9,70

VHG

12,8

0,8

6,67 NVN

2,9

-0,20

-6,45

HAD

49,0

4,0

8,89 PIV

6,7

-0,70

-9,46

* Ngy giao dch khng hng quyn

** Giao dch ngy u tin

5 CP c KLGD nhiu nht


M CK

5 CP c GTGD nhiu nht

7,5 HAG

7.911.440

94,3

** Giao dch ngy u tin

5 CP c KLGD nhiu nht

GTGD
%T trng
(t ng)

KLGD %T trng M CK

FLC

* Ngy giao dch khng hng quyn

M CK

5 CP c GTGD nhiu nht

KLGD %T trng M CK

GTGD
%T trng
(t ng)

5,2

KLF

11.940.580

23,8 KLF

131,0

21,6

5.961.300

11,9 SCR

54,6

9,0

VHG

6.065.720

5,7 VCB

87,3

4,8

SCR

OGC

4.583.850

4,3 CII

84,8

4,7

SHB

4.914.358

9,8 SHB

43,5

7,2

CII

4.412.430

4,2 FLC

84,3

4,7

PVX

2.807.422

5,6 PVS

41,4

6,8

HAG

4.065.820

3,9 VHG

75,7

4,2

HUT

2.343.515

4,7 HUT

35,0

5,8

* Ngy giao dch khng hng quyn

* Ngy giao dch khng hng quyn

** Giao dch ngy u tin

5 CP NTNN mua nhiu nht

5 CP NTNN bn nhiu nht

5 CP NTNN mua nhiu nht

M CK

GTGD

% M CK

GTGD

MWG

111.689.490

91,19% MWG

93.960.000

76,72%

VCG

960.000

VCB

82.877.633

62,75% VCB

54.793.723

41,49%

BVS

774.780

HVG

29.139.552

42,58% PVD

25.315.405

55,03%

SD9

577.780

DPM

17.514.520

28,24% KDC

20.644.484

33,86%

TCT

KDC

15.124.266

24,80% DPM

14.590.186

23,53%

IVS

* Ngy giao dch khng hng quyn

** Giao dch ngy u tin

M CK

** Giao dch ngy u tin

GTGD

5 CP NTNN bn nhiu nht


% M CK

GTGD

8,97% PVS

1.589.660

3,84%

30,23% KSQ

760.310

8,70%

34,10% LAS

567.640

11,32%

217.500

31,93% HNM

69.000

3,82%

126.000

1,91% PGS

55.630

0,92%

* Ngy giao dch khng hng quyn

** Giao dch ngy u tin

Gi tr giao dch rng ca nh u t nc ngoi (t ng)


167,6
130,3

130

89,8

80

-70

-12,9 2,3
-14,9

-28,6

-47,5-33,5

-3,3

0,0

96,8

41,3

14,8

-40,3
5,4

-7,7

13,9

4,6

7,6

4,3

2,5

8,2

3,9

6,3

45,2
8,8

21,4

4,4

-1,4

9,9
-37,3

-45,5
-91,8

-120

-111,0

hoSE

-170

-219,6

12/1/15

9/1/15

8/1/15

7/1/15

6/1/15

5/1/15

31/12/14

30/12/14

29/12/14

26/12/14

25/12/14

24/12/14

23/12/14

22/12/14

19/12/14

18/12/14

17/12/14

16/12/14

15/12/14

12/12/14

11/12/14

-246,1

Trang 10

0,3

-94,9

hastc

-220
-270

51,2

48,2
14,0

14/1/15

-20

14,5

92,4

13/1/15

30

98,5

75,9

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

BIN NG TH TRNG
HSX

HNX

Giao dch tha thun

Giao dch tha thun


KLGD (C phiu)

GTGD (1.000)

TIG

492.000

4.920.000

44.762.100

IVS

333.800

4.339.400

50.000

4.250.000

PVX

600.050

2.700.225

VNE

375.330

4.236.295

KSQ

140.400

1.614.600

VMD

165.000

3.125.000

HBS

280.000

1.484.000

NBB

150.000

3.096.300

BAM

200.000

1.040.000

PET

80.000

1.701.680

VDS

88

766

45

513

M CP

KLGD (C phiu)

GTGD (1.000)

783.000

93.960.000

VCB

1.200.000

MSN

MWG

M CP

IMP

39.000

1.696.500

VCG

DPM

50.000

1.550.000

CMC

50

250

REE

50.000

1.515.000

Tng

2.046.433

16.099.754

FLC

128.000

1.446.400

% GTTT so vi th trng

HHS

80.000

1.360.000

KDC

27.000

1.296.000

PTB

20.980

1.164.390

DCL

21.000

1.050.000

FPT

20.000

1.040.000

HVG

50.000

995.000

HTV

40.000

664.000

VHG

20.000

256.000

Tng

3.349.310

169.164.665

% GTTT so vi th trng

Trang 11

8,54%

2,59%

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

TNG QUAN TH TRNG


Cc ch s chnh
HNX D bo ca HSC v tnh hnh KD ca top 50 cty trn th trng

HSX
S lng CP nim yt
GT vn ha TT (triu USD)
P/E th trng nm 2015
P/B th trng

303
367
49.060,96 6.458,32 Doanh thu
14,0
14,4 Li nhun sau thu
1,9
1,1 EPS

2013
572.936.329
68.399.794
3.758

2014F
656.437.588
67.645.203
3.606

% y/y
14,6%
-1,1%
-4,0%

20 c phiu c gi tr vn ha ln nht th trng


Gi

S lng cp
ang lu hnh

Vn ha TT
(t ng)

EPS
2014 (*)

P/E
2014 (*)

P/B
2014 (*)

GAS

77.500

1.895.000.000

146.862,5

6.891,7

5.167

15,0

6.588

11,8

4,4

6.649

11,7

3,7

VNM

101.000

1.000.118.604

101.012,0

4.740,1

6.982

14,5

6.533

15,5

VCB

37.400

2.665.020.334

99.671,8

4.677,2

1.626

23,0

1.604

23,3

4,8

6.011

16,8

5,6

2,0

1.497

25,0

VIC

47.100

1.454.555.098

68.509,5

3.214,9

1.819

25,9

7.869

2,3

6,0

4,4

4.538

10,4

3,9

MSN

85.000

735.808.140

62.543,7

2.934,9

2.183

38,9

CTG

15.400

3.723.404.556

57.340,4

2.690,8

1.965

7,8

1.612

52,7

4,4

1.993

42,6

3,8

1.839

8,4

1,1

1.149

13,4

BID

16.300

2.811.202.644

45.822,6

2.150,3

1.284

1,0

12,7

1.434

11,4

1,4

1.617

10,1

HPG

54.000

481.908.175

26.023,0

1.221,2

1,3

2.386

22,6

4.663

11,6

2,4

6.428

8,4

2,5

BVH

34.600

680.471.434

23.544,3

STB

18.500

1.142.511.590

21.136,5

1.104,8

1.540

22,5

1.622

21,3

2,0

1.713

20,2

2,0

991,9

946

19,6

1.775

10,4

1,3

1.363

13,6

HAG

23.300

789.899.283

1,3

18.404,7

863,7

651

35,8

1.178

19,8

1,3

1.540

15,1

PVD

60.000

1,2

303.036.900

18.182,2

853,2

6.290

9,5

7.533

8,0

1,7

7.609

7,9

1,5

FPT
MBB

48.600

343.894.224

16.713,3

784,3

5.665

8,6

5.858

8,3

1,9

5.153

9,4

2,1

14.300

1.159.393.750

16.579,3

778,0

2.173

6,6

1.754

8,2

1,1

1.607

8,9

1,1

EIB

13.100

1.229.432.904

16.105,6

755,8

1.611

8,1

515

25,4

1,1

456

28,7

1,1

ACB

16.200

936.492.964

15.171,2

711,9

815

19,9

866

18,7

1,2

1.025

15,8

1,2

MWG

119.000

106.622.378

12.688,1

595,4

24.294

4,9

1,6

9.035

13,2

9,9

DPM

32.800

379.934.260

12.461,8

584,8

7.991

4,1

5.639

5,8

1,5

3.260

10,1

1,3

KDC

47.600

255.161.141

12.145,7

570,0

2.329

20,4

3.104

15,3

1,6

2.419

19,7

1,8

PVS

26.800

446.700.421

11.971,6

561,8

2.504

10,7

3.510

7,6

1,4

3.851

7,0

1,3

M CK

Vn ha TT
EPS 2012 P/E 2012
(triu USD)

EPS
2013

P/E 2013 P/B 2013

Chng ti s dng t gi USD/VND l 21.310; (*): d bo ca HSC

HoSE - 3mo

HNX - 3mo

USD 250

650

USD 70

600

USD 60

550

USD 50

500

USD 40

450

USD 30

400

USD 20

350

USD 10

300

USD -

USD 200

USD 150

100

80
USD 100

USD 50

Trang 12

60
15-oct
20-oct
23-oct
28-oct
31-oct
05-nov
10-nov
13-nov
18-nov
21-nov
26-nov
01-Dec
04-Dec
09-Dec
12-Dec
17-Dec
22-Dec
25-Dec
30-Dec
06-Jan
09-Jan
14-Jan

14-Jan

08-Jan

31-Dec

25-Dec

19-Dec

15-Dec

09-Dec

03-Dec

27-nov

21-nov

17-nov

11-nov

30-oct

05-nov

24-oct

20-oct

14-oct

USD -

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Tin vn
Khng iu chnh, khng li
Thng t 36
Tr li VnEconomy sng
nay (14/1), lnh o cao cp
chuyn trch ca Ngn hng
Nh nc cho bit c quan
ny s khng iu chnh ni
dung, khng li vic thc hin
Thng t 36 v cc gii hn,
t l an ton trong hot ng
cc t chc tn dng.
Nh vy, l trnh thc hin
thng t ny vn gi nguyn,
bt u t ngy 1/2/2015, tc
ch cn na thng na.
Khng nh trn ca lnh o
chuyn trch Ngn hng Nh
nc chnh thc khp li
nhng kh nng t ra thi
gian gn y, v tnh hung
gin l trnh thc hin hoc c
iu chnh ni dung quy nh
v cho vay u t, kinh doanh
chng khon trong Thng t
36.
Trc , khi ngn hng
nc ngoi cng tng c kin
ngh li thi im thc hin
thng t trn, v thi im qu
gp v h c th khng p
ng kp. Mt im m khi
ny quan ngi l gii hn v t
l u t vo tri phiu Chnh
ph.
Cn pha cc cng ty chng
khon, m i din l Hip hi
Kinh doanh chng khon cng
c ngh xem xt iu
chnh li gii hn cc t chc
tn dng ch c cho vay u
t, kinh doanh chng khon
ti a 5% vn iu l.
Trc cc kin ngh trn,
Ngn hng Nh nc cng
xem xt, trao i c th
vi cc u mi lin quan.
Kt lun cui cng l vn gi
nguyn cc ni dung v l
trnh thc hin Thng t 36.
(Vneconomy)
Gi USD t do tng tr li,
gi vng gim nh
Gi vng th gii gim nh
trong phin m qua v sng
nay (14/1), ko gi vng trong
nc gim vi chc ngn

Trang 13

ng mi lng. Gi USD t
do chm dt gim lin tc
t tun trc bng mc tng
20 ng, trong khi gi USD
ngn hng tm chng di
mc 21.400 ng.
Gi USD t do ti H Ni
sng nay ph bin mc
21.435-21.445 ng (mua
vo) v 21.465-21.475 ng
(bn ra), tng 20 ng so vi
sng qua. Trc , gi USD
t do gim khong 150
ng trong vng 1 tun.
Ti cc ngn hng thng
mi, gi USD nim yt sng
nay ngng gim. Vietcombank gi bo gi USD mc
21.320 ng (mua vo) v
21.380 ng (bn ra). Eximbank nim yt gi ngoi t
ny cc mc tng ng ln
lt l 21.295 ng v 21.265
ng.
Lc hn 10h tra nay theo gi
Vit Nam, gi vng giao ngay
ti th trng chu gim
2,3 USD/oz so vi ng ca
phin M, cn 1.229,6 USD/
oz, tng ng khong 31,8
triu ng/lng.
Phin m qua, gi vng ti
New York gim 2,5 USD/oz,
cn 1.231,9 USD/oz. Trong
phin, c lc gi vng ln gn
1.244 USD/oz, cao nht trong
3 thng. (Vneconomy)
EVN mun tnh chi ph
vo gi in
(SGGP).- Ti hi ngh tng
kt hot ng nm 2014
v k hoch nm 2015 ca
Tp on in lc Vit Nam
(EVN), din ra ngy 13-1, mt
ln na, nhng vn lin
quan n tng gi in li
c tp on cp.
Theo EVN, cc chi ph u
vo tng t u nm 2014 v
cha a vo cn i trong
gi in hin hnh, nh: iu
chnh gi than bn cho in,
tng gi kh trn bao tiu, tng
thu ti nguyn nc, tng
chi ph mi trng rng...
khin EVN l khong 8.000 t
ng. Nu cng vi khon l

do chnh lch t gi khong


8.800 t ng cha c cn
i, n nay tp on ny cn
l khong 16.800 t ng. Do
vy, trong kin ngh vi B
Cng thng, EVN mun b
ny quan tm, b sung cc chi
ph vo gi in nm 2015.
Mt vn c EVN phn
nn trong hi ngh l c gn
54% sn lng in i vo
cng nghip nhng ch lm ra
39% GDP, trong khi ch vi 4%
s dng cho thng mi v
dch v lm ra 44% GDP.
Nm 2014, EVN sn xut
v mua hn 142 t KWh in,
doanh thu t hn 196.000 t
ng. Mc tiu ca EVN trong
nm 2015, sn lng in sn
xut v mua gn 157 t kWh,
tng 10% so vi nm 2014.
Nm 2015 Sonadezi phn
u t doanh thu gn 3000
t ng
(HNMO) - Ngy 13-1 Tng
Cng ty Pht trin Khu cng
nghip (Sonadezi- ng Nai)
t chc hp bo v sn xut
kinh doanh nm 2014 v
hng pht trin 2015.
Theo nm 2015, Sonadezi
s phn u hon thnh k
hoch vi doanh thu 2.882
t ng, li nhun trc thu
338 t ng, t sut li nhun
7,09% v np ngn sch 222
t ng.
Nm 2014, Sonadezi t
doanh thu: 3.464 t ng,
t 127.36% so vi k hoch
nm. Li nhun trc thu:
362 t ng, t 115.32%
so vi k hoch nm. Tng
s pht sinh np ngn sch:
276 t ng, t 127.81% so
vi k hoch nm. To cng
n vic lm n nh cho hn
6.000 CBNV vi thu nhp bnh
6.800.000 ng/ngi/thng.
Bn cnh hot ng sn xut
kinh doanh, Sonadezi cng
cc n v thnh vin tch
cc tham gia nhiu chng
trnh x hi, t thin vi mc
kinh ph thc hin, ng gp
trong nm 2014 ca ton tng

cng ty l 7,4 t ng.


n cui thng 11/2014,
n xu ca ton h thng
khong 168 nghn t ng
Nm 2014, VAMC duyt
mua khong 98 nghn t
ng n xu, trong thng
12/2014 l khong 36 nghn
t ng.
Ngn hng Nh nc (NHNN)
cho bit, tnh n thi im
cui thng 11/2014, n xu
theo bo co ca cc TCTD
l 167.861 t ng tng
ng khong hn 3,8%; t
l n xu theo kt qu phn
loi da trn thng tin tn dng
ca CIC l 5,3%.
NHNN d kin, cui thng
1/2015 s chnh thc c s
liu cui cng v t l n xu
ca nm 2014. Tuy nhin,
t l n xu n cui thng
12/2014 s gim bi v thng
12/2014 cc TCTD bn n
xu rt mnh cho VAMC v
thc hin x l d phng ri
ro theo quy nh.
Cng theo NHNN, t ngy 1/1
n ngy 31/12/2014, VAMC
duyt mua khong 98
nghn t ng n xu, trong
thng 12/2014 l khong
36 nghn t ng. (Gafin)

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Danh sch cc cng ty nim yt trn sn HoSE


S th t

M CP

AAM

CTCP Thy sn MeKong

9.935.701

ABT

CTCP XNK Thy sn Bn Tre

11.497.207

ACC

Cng ty c phn b tng Becamex

10.000.000

ACL

CTCP XNK Thy sn Cu Long An Giang

18.399.675

AGF

CTCP XNK Thy sn An Giang

25.554.450

AGM

CTCP Xut Nhp Khu An Giang

18.200.000

AGR

CTCP Chng khon NH Nng nghip v PT Nng thn Vit Nam

211.199.953

ALP

CTCP Anphanam

192.484.413

ANV

CTCP Nam Vit

65.605.250

10

APC

CTCP chiu x An Ph

12.020.400

11

ASM

Cng ty c phn u t v xy dng Sao Mai tnh An Giang

57.220.128

12

ASP

CTCP Du kh Anpha S.G

37.339.542

13

ATA

CTCP NTACO

11.999.998

14

AVF

CTCP Vit An

43.338.000

15

BBC

CTCP Bnh ko Bin Ha

15.420.782

16

BCE

CTCP Xy dng v giao thng Bnh Dng

30.000.000

17

BCI

18

BGM

19

BHS

20

BIC

21

BID

Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam

2.811.202.644

22

BMC

CTCP khong sn Bnh nh

12.392.630

23

BMI

Tng CTCP Bo Minh

75.500.000

24

BMP

CTCP nha Bnh Minh

45.478.480

25

BRC

Cng ty C phn Cao su Bn Thnh

12.374.997

26

BSI

CTCP Chng khon Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam

86.500.000

27

BT6

CTCP b tng 620 Chu Thi

32.993.550

28

BTP

CNG TY C PHN NHIT IN B RA

60.485.600

29

BTT

Cng ty c phn Thng Mi Dch v Bn Thnh

10.599.776

30

BVH

Tp on Bo Vit

680.471.434

31

C21

Cng ty C phn Th k 21

18.336.371

32

C32

CTCP u t Xy dng 3-2

11.200.000

33

C47

Cng ty c phn xy dng 47

9.600.000

34

CAD

CTCP Ch Bin v xut Nhp Khu Thy Sn CADOVIMEX

13.195.860

35

CCL

Cng ty C phn u T v Pht Trin th Du Kh Cu Long

25.000.000

36

CDC

37

CIG

38

CII

39
40
41

CLL

42

CLW

43

CMG

Cng ty c phn tp on cng ngh CMC

66.242.694

44

CMT

CTCP cng ngh mng v truyn thng

7.283.370

45

CMV

CTCP thng nghip C Mau

12.103.912

46

CMX

CTCP ch bin thy sn v xut nhp khu C Mau

13.221.234

47

CNG

Cng ty c phn CNG Vit Nam

26.999.673

48

COM

CTCP vt t xng du

14.120.628

49

CSM

CTCP Cng Nghip Cao Su Min Nam

67.292.000

Trang 14

Tn Cng ty

S lng c phiu ang lu hnh

CTCP u t xy dng Bnh Chnh

72.267.000

CTCP Khai thc v ch bin Khong sn Bc Giang

22.753.840

CTCP ng Bin Ha

62.994.918

Tng CTCP Bo him Ngn hng u t v Pht trin Vit Nam

76.229.982

CTCP Chng Dng

14.958.733

Cng ty C phn COMA18

13.439.947

CTCP u t h tng k thut TP.HCM

115.527.000

CLC

CTCP Ct Li

13.103.830

CLG

CTCP u t v pht trin nh t Cotec

21.150.000

CTCP Cng Ct Li

24.000.000

CTCP cp nc Ch Ln

13.000.000

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

50

CTD

Cng ty c phn xy dng Cotec

42.133.344

51

CTG

Ngn Hng Thng Mi c phn Cng Thng Vit Nam

3.723.404.556

52

CTI

CTCP u t Pht trin Cng Thun IDICO

15.000.000

53

CYC

CTCP gch men Chang Yih

9.046.425

54

D2D

CTCP Pht trin th cng nghip s 2

10.654.984

55

DAG

Cng ty c phn tp on nha ng

13.749.979

56

DCL

CTCP Dc phm Cu Long

9.913.692

57

DCT

CTCP Tm lp Vt liu xy dng ng Nai

27.223.647

58

DHA

CTCP Ha An

15.061.213

59

DHC

CTCP ng Hi Bn Tre

14.999.908

60

DHG

CTCP Dc Hu Giang

87.154.200

61

DHM

CTCP Thng Mi v Khai thc Khong sn Dng Hiu

23.498.370

62

DIC

CTCP u t thng mi DIC

17.081.805

63

DIG

Tng CTCP u t pht trin xy dng

178.743.620

64

DLG

CTCP tp on c Long Gia Lai

149.253.508

65

DMC

CTCP xut nhp khu y t DOMESCO

26.713.797

66

DPM

CTCP Phn m v Ha cht du kh

379.934.260

67

DPR

CTCP cao su ng Ph

40.124.790

68

DQC

CTCP bng n in Quang

21.982.279

69

DRC

CTCP cao su Nng

83.073.849

70

DRH

CTCP u t Cn Nh M c

18.113.852

71

DRL

CTCP Thy in - in lc 3

9.500.000

72

DSN

CTCP cng vin nc m Sen

8.450.000

73

DTA

CTCP Tam

10.000.000

74

DTL

Cng ty c phn i Thin Lc

58.207.764

75

DTT

CTCP K ngh Thnh

8.151.820

76

DVP

CNG TY C PHN U T V PHT TRIN CNG NH V

40.000.000

77

DXG

Cng ty c phn dch v v xy dng a c t xanh

74.942.000

78

DXV

79

EIB

80
81
82
83
84
85

CTCP xi mng vt liu xy dng xy lp Nng

9.900.000

Ngn Hng Thng Mi c phn Xut nhp khu Vit Nam

1.229.432.904

ELC

CTCP u t pht trin cng ngh in t - vin thng

37.933.409

EMC

CTCP C in Th c

8.073.000

EVE

CTCP Everpia Vit Nam

27.507.218

FCM

CTCP Khong sn FECON

41.000.000

FCN

CTCP K Thut Nn Mng v Cng trnh Ngm Fecon

45.722.854

FDC

CTCP ngoi thng v pht trin u t Thnh ph H Ch Minh

27.609.988

86

FLC

CTCP Tp on FLC

314.893.882

87

FMC

CTCP thc phm Sao Ta

13.000.000

88

FPT

CTCP pht trin u t cng ngh FPT

343.894.224

89

GAS

Tng Cng ty Kh Vit Nam - CTCP

1.895.000.000

90

GDT

Cng ty C phn Ch bin G c Thnh

10.372.365

91

GIL

92

GMC

93
94
95

GTA

CTCP Ch bin G Thun An

9.830.000

96

GTN

CTCP u t v Sn xut Thng Nht

68.000.000

97

GTT

CTCP Thun Tho

43.503.000

98

HAG

CTCP Hang Anh Gia Lai

789.899.283

99

HAI

Cng ty c phn Nng Dc Hai

17.399.991

Trang 15

CTCP SXKD XNK Bnh Thnh

13.682.588

CTCP sn xut thng mi may Si Gn

11.641.070

GMD

CTCP i l lin hip vn chuyn

116.137.994

GSP

CTCP Vn ti Sn phm Kh Quc t

30.000.000

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

100

HAP

CTCP Hapaco

32.104.652

101

HAR

CTCP u t Thng Mi Bt ng sn An Dng Tho in

54.599.813

102

HAS

CTCP xy lp bu in H Ni

7.800.000

103

HAX

CTCP dch v t Hng Xanh

11.116.169

104

HBC

CTCP XD&KD a c Ha Bnh

52.692.487

105

HCM

CTCP Chng khon H Ch Minh

127.229.592

106

HDC

CTCP pht trin nh B Ra Vng Tu

27.408.212

107

HDG

Cng ty c phn H

65.153.584

108

HHS

Cng ty C phn u t Dch v Hong Huy

57.364.241

109

HLA

CTCP Hu Lin Chu

34.442.993

110

HLG

CTCP Tp on Hong Long

44.225.385

111

HMC

CTCP kim kh TP HCM

21.000.000

112

HOT

Cng ty C phn Du lch Dch v Hi An

7.999.937

113

HPG

CTCP tp on Ha Pht

481.908.175

114

HQC

CTCP T vn Thng mi Dch v a c Hong Qun

170.000.000

115

HRC

CTCP cao su Ha Bnh

17.260.976

116

HSG

CTCP tp an Hoa Sen

96.313.098

117

HSI

CTCP vt t tng hp v phn bn ha sinh

9.885.590

118

HT1

CTCP xi mng H Tin 1

317.952.000

119

HTI

CTCP u t Pht trin H tng IDICO

24.949.200

120

HTL

CTCP K thut v t Trng Long

8.000.000

121

HTV

CTCP vn ti H Tin

9.617.790

122

HU1

Cng ty c phn u t v xy dng HUD1

10.000.000

123

HU3

Cng ty c phn u t v xy dng HUD3

9.999.944

124

HVG

CNG TY C PHN HNG VNG

131.999.810

125

HVX

CTCP xi mng Hi Vn

39.960.000

126

ICF

CTCP u t thng mi thy sn

12.807.000

127

IDI

Cng ty C phn Du lch Dch v Hi An

45.600.000

128

IJC

Cng ty c phn Pht trin h tng k thut

274.194.525

129

IMP

CTCP dc phm Imexpharm

25.058.586

130

ITA

CTCP khu cng nghip Tn To

718.905.879

131

ITC

CTCP u t-Kinh doanh nh

68.646.328

132

ITD

Cng ty c phn Cng ngh Tin Phong

12.769.627

133

JVC

CTCP Thit b Y t Vit Nht

62.500.095

134

KAC

CTCP a c Khang An

20.000.000

135

KBC

Tng Cng ty Pht trin Th Kinh Bc Cng ty C phn

389.760.188

136

KDC

CTCP Kinh

255.161.141

137

KDH

CTCP u t v kinh doanh nh Khang in

75.000.000

138

KHA

CTCP xut nhp khu Khnh Hi

12.768.439

139

KHP

CTCP in lc Khnh Ha

40.051.296

140

KMR

CTCP Mirae

34.396.788

141

KSA

CTCP khong sn Bnh Thun Hamico

37.370.944

142

KSB

Cng ty c phn khong sn v xy dng Bnh Dng

18.000.000

143

KSH

Tng CTCP khang sn H Nam

11.690.000

144

KSS

Tng cng ty c phn khong sn Na R Hamico

39.432.337

145

KTB

CTCP u t Khong sn Ty Bc

40.200.000

146

L10

CTCP Lilama 10

8.900.000

147

LAF

CTCP ch bin hng xut khu Long An

14.728.019

148

LBM

CTCP vt liu xy dng Lm ng

8.157.500

149

LCG

CTCP LICOGI 16

76.249.618

Trang 16

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


150

LCM

151
152

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

CTCP Khai thc v Ch bin Khong sn Lo Cai

24.632.809

LGC

CTCP c kh in L Gia

22.098.745

LGL

CTCP u t v pht trin th Long Giang

19.996.375

153

LHG

CNG TY C PHN LONG HU

26.068.133

154

LIX

CNG TY C PHN BT GIT LIX

21.600.000

155

LM8

CTCP Lilama 18

8.050.000

156

LSS

CTCP Ma ng Lam Sn

50.000.000

157

MBB

Ngn hng Thng mi C phn Qun i

1.159.393.750

158

MCG

CTCP Xy Dng v C in Vit Nam

52.050.000

159

MCP

CTCP In v bao b M Chu

10.527.588

160

MDG

CTCP Min ng

10.324.781

161

MHC

CTCP hng hi H Ni

13.555.394

162

MPC

CTCP thy hi sn Minh Ph

69.001.560

163

MSN

CTCP Tp on Ma San

735.808.140

164

MTG

CTCP MT GAS

11.999.995

165

MWG

CTCP u t Th Gii Di ng

106.622.378

166

NAV

CTCP Nam Vit

7.999.981

167

NBB

CTCP u t Nm By By

53.581.800

168

NHS

CTCP ng Ninh Ha

60.750.000

169

NHW

Cng ty c phn Ng Han

22.944.451

170

NKG

Cng ty C phn thp Nam Kim

39.900.000

171

NLG

CTCP u t Nam Long

121.013.523

172

NNC

CTCP Ni Nh

8.768.175

173

NSC

CTCP ging cy trng trung ng

15.295.000

174

NTL

CTCP pht trin th T Lim

60.989.950

175

NVN

Cng ty c phn nh Vit Nam

10.656.800

176

NVT

CTCP bt ng sn du lch Ninh Vn Bay

90.500.000

177

OGC

CTCP tp on i Dng

299.999.999

178

OPC

CTCP Dc phm OPC

12.856.860

179

PAC

CTCP pin c quy min Nam

26.625.031

180

PAN

CTCP Xuyn Thi Bnh

60.543.748

181

PDN

Cng ty C phn Cng ng Nai

12.347.987

182

PDR

CTCP pht trin bt ng sn Pht t

130.200.000

183

PET

Tng CTCP dch v tng hp du kh

69.842.000

184

PGC

CTCP gas Petrolimex

50.284.150

185

PGD

CNG TY C PHN PHN PHI KH THP P DU

59.999.045

186

PGI

Tng Cng ty C phn Bo him PETROLIMEX

69.353.088

187

PHR

Cng ty CP Cao su Phc Ha

78.490.047

188

PIT

CTCP XNK Petrolimex

14.210.225

189

PJT

CTCP Vn ti xng du ng thy Petrolimex

10.817.238

190

PNC

CTCP vn ha Phng Nam

10.799.351

191

PNJ

CTCP Vng bc qu Ph Nhun

75.596.326

192

POM

CTCP Thp Pomina

186.317.161

193

PPC

194

PPI

195
196
197
198
199

Trang 17

CTCP Nhit in Ph Li

318.154.614

Cng ty c phn Pht trin h tng & Bt ng sn Thi Bnh Dng

25.049.053

PTB

Cng ty C phn Ph Ti

12.000.646

PTC

CTCP u t v xy dng bu in

10.000.000

PTK

CTCP Luyn kim Ph Thnh

21.600.000

PTL

CTCP u t h tng v th du kh

98.865.080

PVD

CTCP khoan v dch v khoan du kh

303.036.900

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


200

PVT

201
202

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Tng CTCP vn ti du kh

255.857.542

PXI

CTCP Xy dng cng nghip & dn dng du kh

30.000.000

PXL

CTCP u t khu cng nghip du kh Idico Long Sn

82.500.412

203

PXS

CTCP Kt cu Kim loi v Lp my Du kh

50.000.000

204

PXT

Cng ty C phn Xy lp ng ng B cha Du kh

19.821.510

205

QCG

CTCP Quc Cng Gia Lai

127.076.693

206

RAL

CTCP bng n phch nc Rng ng

11.500.000

207

RDP

CTCP Nha Rng ng

14.265.744

208

REE

209

RIC

210
211
212
213

CTCP c in lnh

265.648.792

CTCP Quc t Hong Gia

70.368.754

SAM

CTCP cp v vt liu vin thng

130.798.432

SAV

CTCP hp tc kinh t v XNK Savimex

9.567.680

SBA

Cng ty C phn Sng Ba

60.288.331

SBC

CTCP Vn ti v Giao nhn Bia Si Gn

8.000.000

214

SBT

CTCP ma ng Bourbon Ty Ninh

143.506.160

215

SC5

CTCP xy dng s 5

14.983.499

216

SCD

CTCP nc gii kht Chng Dng

8.477.640

217

SEC

Cng ty c phn ma ng nhit in Gia Lai

38.999.876

218

SFC

CTCP nhin liu Si Gn

11.234.819

219

SFI

220

SGT

221

SHI

222

SHP

223

SII

224

SJD

225

CTCP i l vn ti Safi

10.317.704

CTCP cng ngh vin thng Si Gn

74.001.604

Cng ty c phn quc t Sn H.

32.994.663

CTCP Thy in Min Nam

93.710.200

CTCP u t H tng Bt ng sn Si Gn

58.370.000

CTCP thy in Cn n

40.999.150

SJS

CTCP TPT th & KCN Sng

99.041.940

226

SKG

CTCP Tu cao tc Superdong Kin Giang

19.999.792

227

SMA

CTCP thit b ph tng Si Gn

16.120.000

228

SMC

CTCP u t thng mi SMC

29.511.643

229

SPM

CTCP S.P.M

13.770.000

230

SRC

CTCP Cao su Sao Vng

18.224.216

231

SRF

CTCP K ngh lnh

24.361.876

232

SSC

CTCP ging cy trng min Nam

14.930.955

233

SSI

CTCP chng khon Si Gn

353.794.942

234

ST8

CTCP Siu Thanh

13.740.385

235

STB

Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn

1.142.511.590

236

STG

CTCP Kho Vn Min Nam

8.351.857

237

STT

CTCP Vn chuyn Si Gn Tourist

8.000.000

238

SVC

Cty CP Dch v tng hp Si Gn

24.975.507

239

SVI

CTCP Bao B Bin Ha

10.673.542

240

SVT

Cng ty C phn Cng ngh Si Gn Vin ng

9.569.983

241

SZL

CTCP SONADEZI Long Thnh

18.190.900

242

TAC

CTCP du thc vt Tng An

18.980.200

243

TBC

CTCP Thy in Thc B

63.500.000

244

TCL

Cng ty C phn ai l Giao nhn Vn ti Xp d Tn cng

20.943.893

245

TCM

CTCP dt may Thnh Cng

49.099.501

246

TCO

Cng ty C phn Vn ti a phng thc Duyn Hi

13.780.000

247

TCR

CTCP cng nghip gm s Taicera

44.534.251

248

TDC

CTCP Kinh doanh v pht trin Bnh Dng

100.000.000

249

TDH

CTCP pht trin nh Th c

38.150.420

Trang 18

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

250

TDW

CTCP cp nc Th c

8.500.000

251

THG

Cng ty c phn u t v xy dng Tin Giang

10.000.000

252

TIC

Cng ty CP u t in Ty Nguyn

22.282.985

253

TIE

9.569.900

254

TIX

24.000.000

255

TLG

CNG TY C PHN TIE


Cng ty C phn Sn xut Kinh doanh Xut nhp khu Dch v v
u t Tn Bnh
Cng ty c phn tp on Thin Long

256

TLH

Cng ty C phn Tp on Thp Tin Ln

80.685.688

257

TMP

CTCP thy in Thc M

70.000.000

258

TMS

CTCP kho vn giao nhn ngoi thng

23.073.824

259

TMT

Cng ty c phn t TMT

30.429.417

260

TNA

CTCP thng mi XNK Thin Nam

7.999.736

261

TNC

CTCP cao su Thng Nht

19.250.000

262

TNT

Cng ty c phn Ti Nguyn

8.500.000

263

TPC

CTCP nha Tn i Hng

21.268.956

264

TRA

CTCP Traphaco

24.673.300

265

TRC

CTCP cao su Ty Ninh

29.125.000

266

TS4

CTCP thy sn s 4

16.051.594

267

TSC

CTCP vt t k thut nng nghip Cn Th

15.812.915

268

TTF

CTCP Tp on k ngh g Trng Thnh

73.499.536

269

TTP

CTCP bao b nha Tn Tin

13.550.000

270

TV1

CTCP t vn xy dng in 1

26.691.319

271

TYA

CTCP dy v cp in Vit Nam

27.892.014

272

UDC

CTCP xy dng v pht trin th tnh B Ra - Vng Tu

34.706.000

273

UIC

CTCP u t pht trin nh v th Idico

8.000.000

274

VCB

Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam

2.665.020.334

275

VCF

Cng ty C phn VINACAF Bin Ha

26.579.135

276

VFG

Cng ty C phn Kh trng Vit Nam

13.208.643

277

VHC

CTCP Vnh Hon

60.403.953

278

VHG

CTCP u t v sn xut Vit Hn

75.000.000

279

VIC

CTCP Vincom

1.454.555.098

280

VID

CTCP Giy Vin ng

25.522.767

281

VIP

CTCP vn ti xng du VIPCO

63.993.400

282

VIS

CTCP thp Vit

49.220.262

283

VLF

CTCP Lng thc Thc phm Vnh Long

11.959.982

284

VMD

CTCP y dc phm Vimedimex

8.440.268

285

VNA

CTCP vn ti bin VINASHIP

20.000.000

286

VNE

Tng CTCP xy dng in Vit Nam

62.122.141

287

VNG

Cng ty C phn Du lch Golf Vit Nam

13.000.000

288

VNH

CNG TY C PHN THY HI SN VIT NHT

8.023.071

289

VNI

CTCP u T Bt ng Sn Vin Nam

10.337.276

290

VNL

CTCP Giao Nhn Vn ti v thng mi

9.000.000

291

VNM

CTCP sa Vit Nam

1.000.118.604

292

VNS

CTCP nh Dng Vit Nam

56.549.516

293

VOS

CTCP vn ti bin Vit Nam

140.000.000

294

VPH

CTCP Vn Pht Hng

30.208.684

295

VPK

CTCP bao b du thc vt

8.000.000

296

VRC

CTCP xy lp v a c Vng Tu

14.011.142

297

VSC

CTCP container Vit Nam

34.374.941

298

VSH

CTCP thy in Vnh Sn Sng Hinh

206.241.246

Trang 19

26.792.426

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


299

VSI

300
301

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

CTCP u t v xy dng cp thot nc

13.199.997

VST

CTCP Vn ti v thu tu bin Vit Nam

58.999.337

VTB

CTCP in t Tn Bnh

10.804.520

302

VTF

CTCP thy sn Vit Thng

41.812.781

303

VTO

CTCP vn ti xng du VITACO

78.866.666

Trang 20

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Danh sch cc cng ty nim yt trn sn HNX


S th t

M CP

Tn cng ty

S lng c phiu ang lu hnh

AAA

CTCP Nha v mi trng xanh An Pht

19.800.000

ACB

Ngn hng Thng mi CP Chu

936.492.964

ADC

CTCP M Thut v Truyn Thng

1.500.000

ALT

CTCP Vn ho Tn Bnh

5.356.212

ALV

CTCP Khong sn Vinas A Li

1.981.936

AMC

CNG TY C PHN KHONG SN CHU

2.850.000

AME

CTCP Alphanam c in

12.000.000

AMV

CTCP Sn xut kinh doanh dc v Thit b y t Vit M

2.115.750

APG

CTCP Chng khon An Pht

13.528.900

10

API

11

APP

12
13

CTCP u t Chu - Thi Bnh Dng

26.400.000

CTCP Pht trin Ph gia v Sn phm Du m

3.963.960

APS

CTCP Chng khon Chu Thi Bnh Dng

39.000.000

ARM

CTCP Xut nhp khu Hng khng (AIRIMEX)

2.592.740

14

ASA

C phiu CTCP Lin doanh SANA WMT

10.000.000

15

B82

CTCP 482

3.000.000

16

BAM

CTCP Khong sn v Luyn kim Bc

30.000.000

17

BBS

CTCP Bao b Xi mng Bt Sn

4.200.000

18

BCC

CTCP Xi mng Bm Sn

95.661.397

19

BDB

CTCP Sch v Thit b Bnh nh

1.126.474

20

BED

CTCP Sch v Thit b trng hc Nng

3.000.000

21

BHT

22

BII

23
24
25
26

CTCP u t Xy dng Bch ng TMC

4.565.000

CTCP u t v Pht trin Cng nghip Bo Th

32.800.000

BKC

CTCP Khong sn Bc Kn

6.034.700

BLF

CTCP Thy sn Bc Liu

5.000.000

BPC

CTCP Bao b Bm Sn

3.800.000

BSC

CTCP Dch v Bn Thnh

3.150.747

27

BST

CTCP Sch thit b Bnh Thun

1.100.000

28

BTH

CTCP Ch to Bin th v Vt liu in H Ni

3.500.000

29

BTS

CTCP Xi mng Bt Sn

109.056.192

30

BVG

CTCP Thp Bc Vit

9.750.948

31

BVS

CTCP Chng khon Bo Vit

72.233.937

32

BXH

CTCP Bao b Xi mng Hi Phng

3.012.040

33

C92

CTCP Xy dng v u t 492

5.312.920

34

CAN

CTCP hp H Long

5.000.000

35

CAP

CTCP Lm Nng sn Thc phm Yn Bi

3.400.090

36

CCM

CTCP Khong sn v Xi mng Cn th

4.600.000

37

CEO

CTCP u t C.E.O

34.311.998

38

CHP

CTCP Thy in min Trung

120.000.000

39

CID

CTCP Xy dng v Pht trin C s h tng

1.082.000

40

CJC

CTCP C in Min Trung

2.000.000

41

CKV

CTCP Thng mi Bu chnh vin thng

4.050.000

42

CMC

CTCP u t CMC

4.561.050

43

CMI

44

CMS

45
46

CTCP Cavico Khong sn v Cng nghip

9.002.500

CTCP Cavico Xy dng nhn lc v Dch v

8.000.000

CPC

CTCP Thuc st trng Cn th

4.303.050

CSC

CTCP u t v Xy dng Thnh Nam

9.000.000

47

CT6

CTCP Cng trnh 6

6.108.078

48

CTA

CTCP Vinavico

8.454.381

49

CTB

CTCP Ch to Bm Hi Dng

2.758.680

Trang 21

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

50

CTC

CTCP Vn ho Du lch Gia Lai

8.799.926

51

CTM

CTCP u t Xy dng v Khai thc M Vinavico

4.399.996

52

CTN

CTCP Xy dng Cng trnh Ngm

6.958.345

53

CTS

CTCP Chng khon Ngn hng Cng thng Vit Nam

78.993.400

54

CTX

Tng CTCP u t xy dng v Thng mi Vit Nam

25.453.800

55

CVN

CTCP Vinam

3.250.000

56

CVT

CTCP CMC

8.000.000

57

CX8

CTCP u t v Xy lp Constrexim S 8

1.858.960

58

D11

Cng ty c phn a c 11

4.367.977

59

DAC

CTCP Viglacera ng Anh

1.004.974

60

DAD

CTCP u t v Pht trin Gio dc Nng

5.000.000

61

DAE

CTCP Sch Gio dc ti Tp. Nng

1.498.680

62

DBC

CTCP Dabaco Vit Nam

62.741.923

63

DBT

CTCP Dc phm Bn Tre

6.999.895

64

DC2

CTCP u t Pht trin - Xy dng (DIC) s 2

2.520.000

65

DC4

CTCP DIC s 4

5.000.000

66

DCS

Cng ty c phn Tp on i Chu

38.310.988

67

DGC

CTCP Bt git v Ha cht c Giang

33.499.366

68

DHP

CTCP in c Hi Phng

9.492.200

69

DHT

CTCP Dc phm H Ty

6.282.602

70

DID

CTCP Dic ng Tin

5.000.000

71

DIH

CTCP u t pht trin Xy dng - Hi An

2.984.942

72

DL1

CTCP T pht trin dch v cng trnh cng cng c Long Gia Lai

2.856.454

73

DLR

CTCP a c Lt

4.500.000

74

DNC

CTCP in nc lp my Hi Phng

2.199.697

75

DNM

Tng CTCP Y t DANAMECO

4.169.148

76

DNP

CTCP Nha ng Nai

3.427.637

77

DNY

CTCP Thp DANA -

26.999.517

78

DPC

CTCP Nha Nng

2.237.280

79

DST

CTCP Sch v Thit b Gio dc Nam nh

1.000.000

80

DXP

CTCP Cng on X

7.874.972

81

DZM

CTCP Ch to My Dz An

5.395.985

82

EBS

83

ECI

84
85

CTCP Sch Gio dc ti Tp.H Ni

10.219.484

CTCP Bn v Tranh nh Gio dc

1.860.000

EFI

CTCP u t ti chnh gio dc

13.425.700

EID

CTCP u t v Pht trin Gio dc H Ni

15.000.000

86

FDT

CTCP Du Lch Tn nh Fiditourist

3.054.500

87

FIT

88

GLT

89
90

CTCP u t F.I.T

46.777.494

Cng ty c phn K thut in Ton Cu

9.236.446

GMX

CTCP Gch Ngi Gm Xy Dng M Xun

5.320.694

HAD

CTCP Bia H Ni - Hi Dng

4.000.000

91

HAT

Cng ty c phn Thng mi Bia H Ni

3.123.000

92

HBD

CTCP Bao b PP Bnh Dng

2.231.058

93

HBE

CTCP Sch - Thit b Trng hc H Tnh

32.999.980

94

HCC

CTCP B tng Ho Cm - Intimex

3.670.522

95

HCT

CTCP Thng mi - Dch v - Vn ti Xi mng Hi Phng

2.016.385

96

HDA

CTCP Hng sn ng

2.970.000

97

HDO

CNG TY C PHN HNG O CONTAINER

14.959.879

98

HEV

CTCP Sch i hc - Dy ngh

1.000.000

99

HGM

CTCP C kh v Khong sn H Giang

12.600.000

Trang 22

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

100

HHC

CTCP Bnh ko Hi H

8.212.500

101

HHG

Cng ty c phn Hong H

13.600.000

102

HJS

CTCP Thu in Nm Mu

14.999.989

103

HLC

CTCP Than H Lm - TKV

23.206.621

104

HLD

CTCP u t v pht trin Bt ng sn HUDLAND

20.000.000

105

HLY

CTCP Viglacera H Long I

1.000.000

106

HMH

CTCP Hi Minh

10.000.000

107

HNM

CTCP Sa H Ni

12.500.000

108

HOM

CTCP Xi mng Hong Mai

72.000.000

109

HPC

CTCP Chng khon Hi Phng

40.130.620

110

HPS

CTCP Xy dng Ho Pht

1.565.250

111

HST

CTCP Pht hnh sch v Thit b Hng Yn

1.500.000

112

HTC

CTCP Thng mi Hc Mn

5.250.000

113

HTP

CTCP In sch Gio khoa Ho Pht

1.804.980

114

HUT

CTCP Tasco

84.647.491

115

HVT

CTCP Ha Cht Vit Tr

7.848.772

116

ICG

CTCP Xy dng Sng Hng

20.000.000

117

IDJ

CTCP u t Ti chnh Quc t v Pht trin Doanh nghip IDJ

32.600.000

118

IDV

CTCP Pht trin h tng Vnh Phc

5.099.493

119

INC

CTCP T vn u t IDICO

1.800.000

120

INN

CTCP Bao b v In Nng nghip

10.800.000

121

ITQ

CTCP Tp on Thin Quang

15.505.998

122

IVS

Cng ty C phn Chng Khon VNS

16.100.000

123

KHB

Cng ty c phn Khong sn Ha Bnh

6.270.000

124

KHL

CTCP Khong sn v vt liu xy dng Hng Long

12.000.000

125

KKC

CTCP Sn xut v Kinh doanh Kim kh

5.200.000

126

KLF

CTCP Lin doanh u t Quc t FLC

151.699.989

127

KLS

CTCP Chng khon Kim Long

202.500.000

128

KMT

CTCP Kim Kh Min Trung

9.846.562

129

KSD

Tng CTCP Xut nhp khu ng Nam HAMICO

12.000.000

130

KSK

CTCP Khong sn Luyn kim Mu

15.688.000

131

KSQ

CTCP Khong sn Quang Anh

3.000.000

132

KST

CTCP Vin thng Tin hc in t

2.996.010

133

KTS

CTCP ng Kon Tum

5.070.000

134

KTT

Cng ty c phn u t Thit b v Xy lp in Thin Trng

2.955.000

135

L14

Cng ty c phn Licogi 14

2.880.000

136

L18

CTCP u t v Xy dng s 18

5.400.000

137

L35

CNG TY C PHN C KH LP MY LILAMA

3.265.155

138

L43

CTCP Lilama 45.3

3.500.000

139

L44

Cng ty C phn Lilama 45.4

4.000.000

140

L61

CTCP Lilama 69.1

7.015.000

141

L62

CTCP Lilama 69.2

5.741.817

142

LAS

Cng ty c phn Supe Pht pht v Ha cht Lm Thao

77.832.000

143

LBE

CTCP Sch v Thit b Trng hc Long An

1.100.000

144

LCD

CTCP Lilama Th nghim C in

1.474.000

145

LCS

CNG TY C PHN LICOGI 16.6

7.600.000

146

LDP

CTCP Dc Lm ng Ladophar

3.399.959

147

LHC

CTCP u t v Xy dng Thy li Lm ng

2.000.000

148

LIG

Cng ty C phn LICOGI 13

12.000.000

149

LM3

Cng ty c phn Lilama 3

5.150.000

Trang 23

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


150

LM7

151
152

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

CTCP Lilama 7

4.957.000

LO5

Cng ty C phn Lilama 5

5.000.000

LTC

CTCP in nh Vin Thng

4.586.000

153

LUT

CTCP u t Xy dng Lng Ti

15.000.000

154

MAC

CTCP Cung ng v Dch v k thut Hng hi

6.333.123

155

MAS

CTCP Dch v Hng Khng Sn Bay Nng

3.008.816

156

MAX

CTCP KHAI KHONG V C KH HU NGH VNH SINH

7.200.000

157

MCC

Cng ty C phn gch ngi cao cp

4.668.300

158

MCF

Cng ty C phn Xy lp C kh Lng thc Thc phm

8.000.000

159

MCO

CTCP MCO Vit Nam

4.103.929

160

MDC

CTCP Than Mng Dng - TKV

15.083.952

161

MEC

CTCP Someco Sng

7.735.000

162

MHL

CTCP Minh Hu Lin

3.976.350

163

MIC

CTCP K ngh Khong sn Qung Nam

3.409.860

164

MIM

CTCP Khong sn v C kh

2.689.163

165

MKV

CTCP Dc Th y Cai Ly

8.069.307

166

MNC

CTCP Tp on Mai Linh Bc Trung B

14.849.578

167

NAG

Cng ty c phn Nagakawa Vit Nam

27.998.626

168

NBC

CTCP Than Ni Bo

12.865.500

169

NBP

CTCP Nhit in Ninh Bnh

5.653.800

170

NDN

CTCP u t pht trin Nh Nng

11.546.720

171

NDX

CTCP Xy lp Pht trin Nh Nng

4.120.000

172

NET

CTCP Bt git NET

15.998.892

173

NFC

CTCP Phn ln Ninh Bnh

10.487.551

174

NGC

CTCP Ch bin Xut khu Ng Quyn

1.200.000

175

NHA

Tng Cng ty u t Pht trin Nh v th Nam H Ni

8.835.000

176

NHC

CTCP Gch ngi Nh Hip

3.041.542

177

NLC

CTCP Thu in N Li

5.000.000

178

NPS

CTCP May Ph Thnh, Nh B

2.170.000

179

NST

CTCP Ngn Sn

9.485.953

180

NTP

CTCP Nha Thiu nin Tin Phong

56.339.290

181

NVB

Ngn hng TMCP Nam Vit

301.021.552

182

OCH

CTCP Khch sn v Dch v i Dng

200.000.000

183

ONE

CTCP Truyn thng s 1

5.000.000

184

ORS

CTCP Chng khon Phng ng

24.000.000

185

PCG

CTCP u t Pht trin Gas Th

18.870.000

186

PCT

CTCP Vn ti Du kh Cu Long

23.000.000

187

PDC

Cng ty C phn Du lch Du kh Phng ng

15.000.000

188

PEN

CTCP Xy lp III Petrolimex

5.000.000

189

PFL

CTCP Bt ng sn Ti chnh Du kh Vit Nam

50.000.000

190

PGS

CTCP Kinh doanh Kh ho Lng min Nam

38.000.000

191

PGT

Cng ty C phn Taxi Gas Si Gn Petrolimex

9.241.801

192

PHC

CTCP Xy dng Phc Hng Holdings

10.939.977

193

PHH

Cng ty C phn Hng H Du kh

20.000.000

194

PID

CTCP Trang tr ni tht Du Kh

4.000.000

195

PIV

CTCP u t v Thm nh gi Du kh PIV

1.200.000

196

PJC

CTCP Thng mi v Vn ti Petrolimex H Ni

3.126.300

197

PLC

CTCP Ho du Petrolimex

70.260.837

198

PMC

CTCP Dc phm Dc liu Pharmedic

9.332.573

199

PMS

CTCP C kh Xng Du

7.227.662

Trang 24

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon


200

POT

201
202

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

CTCP Thit b Bu in

19.430.006

PPE

CTCP T vn in lc Du kh Vit Nam

2.000.000

PPG

CTCP Sn xut Thng mi Dch v Ph Phong

7.342.500

203

PPP

CTCP Dc phm Phong Ph

4.500.000

204

PPS

CTCP in lc K thut Du kh Vit Nam

15.000.000

205

PRC

CTCP Portserco

1.200.000

206

PSC

CTCP Vn ti v Dch v Petrolimex Si Gn

4.800.000

207

PSD

CTCP Dch v Phn phi Tng hp Du kh

14.222.700

208

PSI

CTCP Chng khon Du kh

59.841.300

209

PTI

Tng CTCP Bo him Bu in

50.395.709

210

PTM

CTCP Khun mu Chnh xc v My CNC

4.200.000

211

PTS

CTCP Vn ti v Dch v Petrolimex Hi Phng

5.568.000

212

PV2

CTCP u t v Pht trin PVI

37.350.000

213

PVB

CTCP Bc ng Du kh Vit Nam

21.599.998

214

PVC

Tng CT Dung dch Khoan v Ho phm Du kh - CTCP

50.000.000

215

PVE

CTCP T vn u t v Thit k Du kh

25.000.000

216

PVG

CTCP Kinh doanh Kh ho lng Min Bc

27.719.850

217

PVI

Tng CTCP Bo him Du kh Vit Nam

234.241.867

218

PVL

CTCP Bt ng Sn in Lc Du Kh Vit Nam

50.000.000

219

PVR

Cng ty CP Kinh doanh Dch v cao cp Du kh Vit Nam

53.100.913

220

PVS

Tng CTCP Dch v K thut Du kh Vit Nam

446.700.421

221

PVV

CTCP u t Xy dng Vinaconex - PVC

30.000.000

222

PVX

Tng CTCP Xy lp Du kh Vit Nam

400.000.000

223

PXA

CTCP u t & Thng mi Du kh Ngh An

15.000.000

224

QHD

Cng ty C phn Que hn in Vit c

4.249.901

225

QNC

CTCP Xi mng v Xy dng Qung Ninh

18.451.109

226

QST

CTCP Sch v Thit b Trng hc Qung Ninh

1.620.000

227

QTC

CTCP Cng trnh Giao thng Vn ti Qung Nam

2.700.000

228

RCL

CTCP a c Ch Ln

5.039.709

229

S12

CTCP Sng 12

5.000.000

230

S55

CTCP Sng 505

2.496.000

231

S74

CTCP Sng 7.04

6.000.000

232

S99

CTCP Sng 9.09

12.496.929

233

SAF

CTCP Lng thc Thc phm SAFOCO

5.909.262

234

SAP

CTCP In sch Gio khoa ti Tp.H Ch Minh

1.286.984

235

SCJ

CTCP Xi mng Si Sn

19.516.000

236

SCL

CTCP Sng Cao Cng

9.000.000

237

SCR

CTCP a c Si Gn Thng Tn

150.148.891

238

SD1

CTCP Sng 1

5.000.000

239

SD2

CTCP Sng 2

12.000.000

240

SD4

CTCP Sng 4

10.300.000

241

SD5

CTCP Sng 5

25.999.848

242

SD6

CTCP Sng 6

34.771.611

243

SD7

CTCP Sng 7

9.000.000

244

SD9

CTCP Sng 9

30.566.300

245

SDA

CTCP SIMCO Sng

13.103.426

246

SDC

CTCP T vn Sng

2.609.710

247

SDD

CTCP u t v Xy lp Sng

16.007.685

248

SDE

CTCP K thut in Sng

1.751.092

249

SDG

CTCP Sadico Cn Th

6.499.997

Trang 25

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

250

SDH

251

SDN

CTCP Sn ng Nai

1.518.218

252

SDP

CTCP u t v Thng mi Du kh Sng

11.114.472

253

SDT

Cty CP Sng 10

39.945.403

254

SDU

CTCP u t Xy dng v Pht trin th Sng

20.000.000

255

SDY

CTCP Xi mng Sng Yaly

4.500.000

256

SEB

CTCP u t v Pht trin in min Trung

20.000.000

257

SED

CTCP u t v Pht trin Gio dc Phng Nam

8.000.000

258

SFN

CTCP Dt li Si Gn

3.000.000

259

SGC

CTCP Xut nhp Khu Sa Giang

7.147.580

260

SGD

CTCP Sch gio Dc ti Tp.HCM

4.137.000

261

SGH

CTCP Khch sn Si Gn

3.532.600

262

SHA

CTCP Sn H Si Gn

8.000.000

263

SHB

Ngn hng TMCP Si Gn - H Ni

886.579.547

264

SHN

CTCP u t Tng hp H Ni

32.453.360

265

SHS

CTCP Chng khon Si Gn H Ni

100.000.000

266

SIC

CTCP u t - Pht trin Sng

8.000.000

267

SJ1

CTCP Thy sn S 1

5.583.200

268

SJC

CTCP Sng 1.01

4.468.905

269

SJE

CTCP Sng 11

11.553.105

270

SKS

CTCP Cng trnh Giao thng Sng

4.500.000

271

SLS

CTCP Ma ng Sn La

6.800.000

272

SMT

CTCP Vt liu in v Vin thng Sam Cng

3.078.153

273

SPI

CTCP Spilt

2.500.000

274

SPP

CTCP Bao b Nha Si Gn

12.499.990

275

SQC

CTCP Khong sn Si Gn - Quy Nhn

110.000.000

276

SRA

CTCP SARA Vit Nam

2.000.000

277

SRB

CTCP Tp on SARA

8.500.000

278

SSG

CTCP Vn ti bin Hi u

5.000.000

279

SSM

CTCP Ch to Kt cu Thp VNECO.SSM

5.501.024

280

STC

CTCP Sch v Thit b Trng hc Tp. H Ch Minh

5.665.530

281

STP

CTCP Cng nghip Thng mi Sng

7.000.000

282

SVN

Cng ty c phn SOLAVINA

3.000.000

283

TAG

CTCP Th gii s Trn Anh

17.858.437

284

TBX

CTCP Xi mng Thi Bnh

1.510.280

285

TC6

CTCP Than cc Su TKV

12.998.694

286

TCS

CTCP Than Cao Sn - TKV

14.999.229

287

TCT

CTCP Cp treo Ni B Ty Ninh

6.394.000

288

TDN

CTCP Than o Nai - TKV

16.000.000

289

TET

CTCP Vi si May mc Min Bc

5.702.940

290

TH1

CTCP Xut nhp khu Tng hp I Vit Nam

12.594.857

291

THB

CTCP Bia Thanh Ha

11.424.570

292

THS

CTCP Thanh Hoa - Sng

3.000.000

293

THT

CTCP Than H Tu - TKV

13.649.738

294

THV

CTCP Tp on Thi Ha Vit Nam

26.500.000

295

TJC

CTCP Dch v Vn ti v Thng mi

6.000.000

296

TKC

CTCP Xy dng v Kinh doanh a c Tn K (Takco)

10.406.716

297

TKU

CTCP Cng nghip Tung Kuang

4.151.325

298

TMC

CTCP Thng mi Xut nhp Khu Th c

12.400.000

299

TMX

CTCP Thng mi xi mng

6.000.000

Trang 26

CTCP Xy dng H tng Sng

20.950.000

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

300

TNG

CTCP u t v Thng mi TNG

14.807.415

301

TPH

Cty CP In Sch gio Khoa ti Tp.H Ni

2.015.985

302

TPP

CTCP Nha Tn Ph

4.995.542

303

TSB

CTCP c quy Tia Sng

6.745.480

304

TSM

CTCP Xi mng Tin Sn H Ty

2.936.140

305

TST

CTCP Dch v K thut Vin thng

4.800.000

306

TTC

CTCP Gch men Thanh Thanh

5.992.348

307

TTZ

CTCP u t Xy dng v Cng ngh Tin Trung

5.250.000

308

TV2

CTCP T vn Xy dng in 2

4.439.000

309

TV3

CTCP T vn Xy dng in 3

3.381.000

310

TV4

CTCP T vn Xy dng in 4

14.599.614

311

TVC

CTCP Qun l u t Tr Vit

6.900.000

312

TVD

CTCP Than Vng Danh - TKV

24.997.256

313

TXM

Cty CP Thch cao Xi Mng

7.000.000

314

UNI

CTCP Vin Lin

14.484.468

315

V12

CTCP Xy dng s 12

5.818.000

316

V15

CTCP Xy dng s 15

10.000.000

317

V21

CTCP Xy dng s 21

1.700.000

318

VAT

CTCP Vin thng Vn Xun

1.200.000

319

VBC

CTCP Nha - Bao b Vinh

2.999.989

320

VBH

Cty CP in t Bnh Ho

2.900.000

321

VC1

CTCP Xy dng s 1

7.400.000

322

VC2

Cty CP Xy dng s 2

12.000.000

323

VC3

CTCP Xy dng s 3

8.000.000

324

VC5

CTCP Xy dng s 5

5.000.000

325

VC6

CTCP Vinaconex 6

8.000.000

326

VC7

CTCP Xy dng S 7

8.000.000

327

VC9

CTCP Xy dng s 9

12.000.000

328

VCC

CTCP Vinaconex 25

6.000.000

329

VCG

Tng CTCP Xut nhp Khu v Xy dng Vit Nam

441.710.673

330

VCM

CTCP Nhn lc v Thng mi Vinaconex

3.000.000

331

VCR

CTCP u t v Pht trin Du lch Vinaconex

36.000.000

332

VCS

CTCP p Lt cao Cp Vinaconex

52.999.251

333

VDL

CTCP Thc phm Lm ng

10.801.339

334

VDS

CTCP Chng khon Rng Vit

34.979.987

335

VE1

CTCP Xy dng in Vneco 1

3.000.000

336

VE2

CTCP Xy dng in Vneco2

2.158.880

337

VE3

C phiu Cng ty C phn Xy dng in VNECO 3

1.319.710

338

VE4

CTCP Xy dng in Vneco 4

1.028.000

339

VE8

CTCP Xy dng in Vneco 8

1.800.000

340

VE9

CTCP Xy dng in Vneco 9

7.200.088

341

VFR

CTCP Vn ti Thu tu

15.000.000

342

VGP

CTCP Cng rau Qu

8.214.692

343

VGS

CTCP ng thp Vit c VG PIPE

37.599.710

344

VHL

CTCP Viglacera H Long

9.000.000

345

VIE

CTCP Cng ngh Vin thng VITECO

1.561.244

346

VIG

CTCP Chng khon Thng mi v Cng nghip Vit Nam

34.133.300

347

VIT

CTCP Viglacera Tin Sn

9.900.000

348

VIX

CTCP Chng khon Vincom

30.000.000

349

VKC

Cng ty C phn Cp-Nha Vnh Khnh

13.000.000

Trang 27

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

350

VLA

351

VMC

352

VMI

353

VNC

354
355
356

VNN

CTCP u t Vietnamnet

5.726.698

357

VNR

Tng CTCP Ti bo Him Quc Gia Vit Nam

131.075.937

358

VNT

CTCP Giao nhn Vn ti Ngoi thng

5.472.000

359

VPC

CTCP u t v Pht trin Nng lng Vit Nam

5.625.000

360

VTC

CTCP Vin thng VTC

4.534.696

361

VTH

CTCP Dy cp in Vit Thi

5.000.000

362

VTL

CTCP Vang Thng Long

2.700.000

363

VTS

CTCP Viglacera T Sn

2.000.205

364

VTV

CTCP Vt t Vn ti Xi mng

15.600.000

365

VXB

Cng ty CP Vt liu Xy dng Bn Tre

4.049.006

366

WCS

Cng ty C phn bn xe Min Ty

2.500.000

367

WSS

CTCP Chng khon Ph Wall

50.300.000

Trang 28

CTCP u t v Pht trin Cng ngh Vn Lang

1.080.000

CTCP Vimeco

6.500.000

CTCP Khong sn v u t VISACO

5.400.000

CTCP Gim nh Vinacontrol

10.499.955

VND

CTCP Chng khon VNDIRECT

99.999.000

VNF

Cng ty C phn Vn Ti Ngoi Thng

5.600.000

Th t, ngy 14 thng 01 nm 2015

Bn tin chng khon

CNG TY C PHN CHNG KHON TP. H CH MINH

Khuyn Co
Bo co ny c vit v pht hnh bi HSC hoc mt trong cc chi nhnh phn phi ti Vit Nam v nc ngoi. Cc kin, d bo
v c tnh ch th hin quan im ca ngi vit ti thi im pht hnh, khng c xem l quan im ca HSC v c th thay i m
khng cn thng bo. HSC khng c ngha v phi cp nht, sa i bo co ny di mi hnh thc cng nh thng bo vi ngi c
trong trng hp cc quan im, d bo v c tnh trong bo co ny thay i hoc tr nn khng chnh xc. Thng tin trong bo co
ny c thu thp t nhiu ngun khc nhau v chng ti khng m bo v s hon chnh cng nh chnh xc ca thng tin.
Gi c v cc cng c ti chnh c th thay i m khng bo trc. HSC c th s dng cc nghin cu trong bo co ny cho hot
ng mua bn chng khon t doanh hoc mua bn chng khon cho cc qu m HSC ang qun l. HSC c th giao dch cho chnh
cng ty theo nhng gi v giao dch ngn hn ca cc chuyn gia phn tch trong bo co ny v cng c th tham gia vo cc giao
dch chng khon tri ngc vi kin t vn v quan im th hin trong bo co ny.
Cc thng tin cng nh kin trong bo co khng mang tnh cht mi cho mua hay bn bt c chng khon, quyn chn, hp ng
tng lai hay cng c phi sinh no. Cn b ca HSC c th c cc li ch ti chnh i vi cc chng khon v cc cng c ti chnh c
lin quan c cp trong bo co. Bo co nghin cu ny c vit vi mc tiu cung cp nhng thng tin khi qut. Bo co ny
khng nhm ti nhng mc tiu u t c th, tnh trng ti chnh c th hay nhu cu c th ca bt k ngi no nhn c hoc c
bo co ny. Nh u t phi lu rng gi chng khon lun bin ng, c th ln hoc xung. Nhng din bin trong qu kh, nu
c, khng hm cho nhng kt qu tng lai.
Cc cng c ti chnh c cp trong bo co c th s khng ph hp vi tt c nh u t. Nh u t phi c quyt nh ca
ring mnh bng cch tham kho cc nh t vn ti chnh c lp nu cn thit v da trn tnh hnh ti chnh v mc tiu u t c th
ca mnh.
Bo co ny l ti sn ca HSC v khng c cng b rng ri ra cng chng, v vy khng ai c php sao chp, ti sn xut, pht
hnh cng nh ti phn phi bt k ni dung no ca bo co v bt k mc ch no nu khng c vn bn chp thun ca HSC. Khi
s dng cc ni dung c HSC chp thun, xin vui lng ghi r ngun khi trch dn. Mi c nhn, t chc s chu trch nhim i vi
HSC v bt k tn tht hoc thit hi no m HSC hoc khch hng ca HSC phi chu do bt k hnh vi vi phm theo Khuyn co ny
v theo quy nh ca php lut.

TR S CHNH
Tng 5 & 6, Ta nh AB
S 76 L Lai, Qun 1, TPHCM
T : (+84 8) 3 823 3299
F : (+84 8) 3 823 3301
CHI NHNH H NI
66A Trn Hng o
Qun Hon Kim, H Ni
T : (+84 4) 3 933 4693
F : (+84 4) 3 933 4822
infor@hsc.com.vn
www.hsc.com.vn
HCMS <GO>

Trang 29