You are on page 1of 1

ADITZA SUBJUNTIBOA NOR-NORK(1)

1. Arau hauek denek errespeta______________, aurrena arauak jarri dituztenek


bete beharko lituzke.
2. Papera birziklatzeko ontziak jarri ditugu geletan, zuek papera birzikla________
3. Nire telefono zenbakia ahantz ez _______, papertxo honetan emango dizut
idatzita.
4. Telebistan esandako gezur guztiak guk sinets _________esaten dituzte.
5. Inauterietan inork ezagut ez ________ mozorroa aldatuko dut aurten.
6. Tutoreak maiz hitz egite du nirekin, nire bizitza bidera __________.
7. Irakasleek gu estima __________, haiek esandakoa egin behar izaten dugu.
8. Zuek ikasketak aintzat har __________, beharrezkoa al da egunero sermoia
botatzea?
9. Juleni eta Nereari zigorra ondo etorriko zaie, berriz ere lanak egin gabe ekar ez
_______
10. Zerbait asmatu beharko dugu, zuek gu bakean laga______________
11. Anek lana gogor egin beharko du, irakasleak haren ahalegina kontuan har
_______
12. Iratiren gurasoek Bartzelonako lagunekin hitz egin __________, Irati bera ari da
ahaleginetan.
13. Nik zu beste jenderen artean ikus________, betaurrekoak jantzita eraman
beharko ditut.
14. Berandu iristen naizenean zuzendariak ni ikus ez ________, beste ate batetik
sartu beharko dut.
15. Irakasleak gu lanean jar ___________, bi hitz esatearekin nahikoa izaten du.
16. Zuk ni pikutara bidal _________, asko falta al zaizu?
17. Zuek ni gonbita _________, zer egin behar dudan jakin nahi dut?
18. Zer egin behar dugu Aiorak gu bere taldean onar _________
19. Libek eta Borjak aldizkariak irakur ____________, lasaitasuna beharko dute.
20. Nire anaia txikiak errespeta __________, zuek ere bera errespetatu beharko
duzue.