You are on page 1of 26

Indirektne mjere

zatite bilja

Pripremila:Zlatica Bodroi Selak, dipl.ing.agr.


S MAR Slav. Brod

Mjere zatite bilja


indirektne
direktne

Indirektne mjere zatite bilja


biljna karantena
uzgoj otpornih (tolerantnih) kultivara
agrotehnike mjere

Karantena
QUARANTA = 40

privremena izolacija bolesnih ili


potencijalno bolesnih osoba,
ivotinja ili biljaka u svrhu
sprjeavanja irenja zaraze.
1377. g. DUBROVNIK (zatita od
kuge) otoi Mrkan, kasnije otok Mljet
- trajala je 30 dana
kasnije je produena na 40 dana

Biljna karantena
tijekom 19. i 20. stoljea zbog nekontrolirne
razmjene poljoprivrednih proizvoda u Europu su
uneseni organizmi koji su izazvali katastrofalne
tete na poljoprivrednim kulturama:
1842. godine plamenjaa krumpira
1878. godine plamenjaa vinove loze
1932. godine kalifornijska titasta u
1944. godine krumpirova zlatica
1956. godine (kod nas 1995.) bakterijska pale
jabuke i kruke
1992. godine (kod nas 1995.) - kukuruzna zlatica

Plamenjaa krumpira
(Phytophtora infestans)

Plamenjaa vinove loze


(Plasmopara viticola)

Kalifornijska titasta u
(Quadraspidiotus perniciosus)

Krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)

Bakterijska pale jabuke i kruke


(Erwinia amyolovora)

Kukuruzna zlatica
(Diabrotica virgifera virgifera)

Biljna karantena
zatita teritorija neke drave od
prodora i irenja karantenskih tetnih
organizama = karantenske bolesti,
tetnici i korovi
vanjska karantena
unutarnja karantena

Vanjska karantena
kontrola uvoza, izvoza i tranzita biljnog
materijala
fitocertifikat
biljem i biljnim proizvodima koji podlijeu
propisima o zatiti bilja, a time i biljnoj
karanteni, smatra se ivo bilje, sjeme i sadni
materijal, cijele ili mehaniki obraene biljne
plodine, rezano cvijee, aromatino bilje,
duhan, brano i proizvodi mlinske industrije,
stona hrana biljnog podrijetla, sijeno, slama,
sama i pogae uljarica, stono brano, vlakna
predivih biljaka (daske, parket, furnir, stolarija
itd.), sirovo pluto, liko, ambalaa biljnog
podrijetla, tlo, glisnjak i slini supstrati

Unutarnja karantena
Sprjeava irenje karantenskih, ali i
ekonomski znaajnih tetnih
organizama unutar drave
kontrola uvezenog sjemenskog i
sadnog materijala namjenjenog za
dalju reprodukciju
zdravstveni pregledi vonih i loznih
rasadnika, rasadnika ukrasnog i drugog
bilja

KARANTENSKA SLUBA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VANJSKA KARANTENA
OSIGURAVA DA
TETNI ORGANIZMI
KOJIH NEMA NE DOU
U DRAVU

UNUTARNJA KARANTENA
SPRJEAVA IRENJE
KARANTENSKIH
TETNIH ORGANIZAMA
UNUTAR DRAVE

GRANINI INSPEKTORI

LISTA A 1

LISTA A2

Uzgoj otpornih (tolerantnih)


kultivara i hibrida
prirodna selekcija
klasina selekcija
genetiko preinaavanje biljaka NE

Uzgoj otpornih (tolerantnih)


kultivara i hibrida
cijepljenje europske loze na ameriku
lozu kao podlogu (otporna na filokseru)
kultivari jabuke Zlatni delies, Crveni
delies, Starkrimson i Wellspur otporni
su na pepelnicu, a Cooper 7SB2,
Enterprize, Rewena i Florina na
bakterijsku pale, fuzikladij i pepelnicu
kultivari soje Ika i Anica otporni su na
plamenjau soje (Peronospora
manshurica)

Agrotehnike mjere
uporaba zdravog sjemena i sadnog
materijala
plodored
homogena gnojidba
obrada tla
vrijeme sjetve
vrijeme etve
unitavanje korova
navodnjavanje

Uporaba zdravog sjemena i


sadnog materijala
penina nematoda
smrdljiva snijet
sjemenski krumpir
virusi
bakterijska pale
jabuke i kruke
arka ljive
VIRUS FREE sadnice
Smrdljiva snijet
Tilletia caries

Plodored
smanjuje intenzitet razmnoavanja
tetnih organizama, a time i tete
crni itarac npr. redovni je pratitelj
nepravilnog plodoreda

Gnojidba
nezreli stajski gnoj pogoduje pojavi
rovaca i drugih tetnika u tlu, liinki
dvokrilaca
Homogena (uravnoteena) gnojidba
utjee na poveanje otpornosti biljaka
oprez s duikom !

Obrada tla
Unitavaju se patogeni i smanjuje
brojnost tetnika koji se odravaju u tlu
i u biljnim ostacima.
zaoravanjem strnita smanjuje se
brojnost injaka, crnog itarca,
podgrizajuih sovica, rovca, itnog
balca, nematoda, glodavaca i dr.

Vrijeme sjetve
Sjetvom u optimalnom roku i na
optimalnu dubinu stvaraju se povoljni
uvjeti za klijanje i nicanje ime se
smanjuje napad razliitih tetnika i
mogunost jae zaraze patogenim
mikroorganizmima
jari usjevi (kukuruz, eerna repa,
suncokret i dr.) manje su izloeni
napadu pipa, buhaa, podgrizajuih
sovica
smanjen napad smrdljive snijeti itarica

Vrijeme etve

etvu i berbu treba obaviti pravovremeno, u


to kraem roku i sa to manje gubitaka
pravovremena etva i berba smanjuju napad
glodavaca i crnog itarca
rana etva poveava opasnost od tetnika u
skladitu
kasna etva pogoduje itnim stjenicama
ostaci plodina produavaju period ishrane
tetnika i omoguuje im lake prezimljenje
(crni itarac, itne stjenice, hrak, poljska
voluharica, repin moljac)

Unitavanje korova
Korovi su alternativne hraniteljice raznih
tetnih organizama. Omoguavaju im
odravanje ili prezimljavanje.
utika
crna itna hra
travni korovi
septorioze

Navodnjavanje
tetno
crveni pauci
repina pipa
buhai
repina korjenova u
repin moljac
kukuruzna pipa
tetni glodavci
Pogoduje
kukuruzni moljac
kukuruzna zlatica
lisne sovice
lisne ui
injaci