You are on page 1of 4

Donderdag 9 april 2015

Theater De Veste, Delft

BIO
BASED

Ontmoet
80 collegas

INDUSTRY2015
www.biobasedcongres.nl

Het biobased
potentieel van
Nederland:
Bio-coal en nextgeneration biofuels
Innovatie op het gebied
van chemie en kunststof
Biomassa als grondstof
voor de industrie

Met topsprekers als:

Sven Thormhlen
Corbion

Stientje van Veldhoven


Tweede kamer

Strategische topontmoeting over de kansen


voor de biobased industrie

Met een excursie naar de


Bioprocess Pilot Facility

Jeroen Koot
BioMCN

Michiel den Hertog


LyondellBasell

Michael Dickstein
Heineken

BIO
BASED
INDUSTRY2015

Kansen voor de biobased industrie


Van energie tot plastic, chemie,

gebied wordt constant gennoveerd

cosmetica, voedsel en verf; op

om deze duurzame vorm van energie

steeds meer plekken wordt biomassa

verder te optimaliseren. Wat zijn de

ingezet als vervangende grondstof

laatste ontwikkelingen? Waar liggen

voor de traditionele industrien.

nog kansen en hoe kan wetgeving


hiertoe bijdragen? Zo gaan we onder

Nederlands potentieel

meer in op bio-kolen en biofuels.

De vooraanstaande chemie in combinatie met een sterke agrarische

Circulaire Economie

sector en goedgeorganiseerde

De biobased industrie is een belangrijk

logistiek maken Nederland een

onderdeel van de bio-economie; een

biobased land bij uitstek. Maken

economie zonder afval. Dat is niet

we daar optimaal gebruik van?

alleen duurzaam, hier kan ook veel

Hoe kunnen we het Nederlandse

geld worden bespaard. Hoe kunnen

potentieel verder ontwikkelen?

deze nieuwe ontwikkelingen verder


worden versneld?

Bio-energie
In biobased energie wordt momenteel

Ontmoet 80 leidinggevenden met

op grote schaal genvesteerd. Op dit

interesse in de Biobased industry!

Frits de Groot
Dagvoorzitter

Wilfred Heijblom
Organisator

Programma
Donderdag 9 april 2015

10.30 Excursie naar Bioprocess Pilot


Facility (BPF)

BPF is ontworpen om de scale-up van laboratoriumschaal naar industrile schaal mogelijk te maken
voor duurzame productieprocessen. Op het
inschrijfformulier kunt u aangeven of u interesse
heeft om de excursie bij te wonen.
(Maximaal 25 deelnemers, dus wees er snel bij!)

12.30

In Nederland zijn er veel kansen


voor de biobased industrie.

15.40

Biomass Innovation (Engelstalig)

16.00

Coal power as renewable energy


(Engelstalig)

Ontvangst met netwerklunch

Andy Piers, CEO River Basin Energy, talks about


the development of advanced fuels for coal
power stations. The goal is to replace coal for
bio-coal in thermal power stations. Piers
enlightens us on the technical developments
within the company and shares his views on
the possibilities of bio-coal.

13.30 Welkom
Dagvoorzitter Frits de Groot, Teammanager
Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening, Transport en
Infrastructuur VNO-NCW, heet u welkom in
Theater de Veste

13.40

Openingswoord

16.20

Op weg naar een bio-economie


De biobased ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op. Vanuit de overheid is de Stichting
Topconsortium voor Kennis- en Innovatie
Biobased Economy(TKI-BBE) opgezet. Kees de
Gooijer, Voorzitter TKI-BBE, vertelt hoe de
ontwikkelingen richting een bio-economie
kunnen worden versneld.

14.20

Nederlandse biobased potentie

15.00

Koffiepauze

Next-generation biofuels
Op het gebied van biofuels wordt constant
gennoveerd. Zo snel dat de wetgeving het niet
altijd kan bijhouden. Jeroen Koot, CEO BioMCN
zal ingaan op de laatste ontwikkelingen in zijn
vakgebied en vertellen over de mogelijkheden
en uitdaging van de next-generation biofuels.

Michael Dickstein, Director Global Sustainable


Development Heineken, opent de 2e editie van
Biobased Industry.

14.00

Corbion is a frontrunner in biobased ingredients


for food and chemicals with a strong market
position in lactic acids. Sven Thormhlen, CTO
Corbion, shares the companys most recent
developments in the field of biotechnology.

16.40

Slotwoord:
ETBE, Biobased industry is here
Michiel den Hertog, Manager Sustainability en
Business Development LyondellBasell, verzorgt het
slotwoord.

17.00

Afsluiting & netwerkborrel

Tafelgesprek met:
Stientje van Veldhoven, Lid Tweede Kamer D66
Willem Sederel, Directeur Biobased Delta
Hans Huijbers, Voorzitter ZLTO
Colette Alma, Director General VNCI
Arij van Berkel, Director Sustainable Chemical
Industry, TNO

Schrijf in:
www.biobasedcongres.nl

Ja, schrijf mij in:

BIO
BASED
INDUSTRY2015

Deelnemer 1

Deelnemer 2

de heer / mevrouw

de heer / mevrouw

Naam

___________________________________________________________

Naam

___________________________________________________________

Voornaam

___________________________________________________________

Voornaam

___________________________________________________________

Functie

___________________________________________________________

Functie

___________________________________________________________

E-mail

___________________________________________________________

E-mail

___________________________________________________________

Telefoon

___________________________________________________________

Telefoon

___________________________________________________________

Uw bedrijfsgegevens
Bedrijf

Adres

Postcode/plaats

www.biobasedcongres.nl
+31 (0)10 435 04 77

Datum & Locatie


Donderdag 9 april 2015
Theater De Veste, Delft

Ordernr.

BTW-nr.

4 of meer deelnemers
inschrijven?
Neem contact op voor
een aantrekkelijke korting!
Aan deelname zijn de op deze pagina vermelde
kosten en voorwaarden verbonden.

alleen voor Belgi

Congres op niveau

Organisator

Netwerken in ongedwongen sfeer


Enthousiaste en deskundige sprekers
Parkeren altijd inbegrepen
Kosteloze vervanging door een collega
Tot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door


Management Producties, een toonaangevend
Nederlands-Belgisch mediabedrijf, opererend
op het snijvlak van strategische marktinformatie, vakkennis en zakelijk netwerken.

Uw bedrijf profileren?

De kosten
Wie ontmoet u?
Op dit event ontmoet u meer dan
80 directeuren en managers van bedrijven
gespecialiseerd in chemie, agri, afval &
recycling, energie en uit de biobased
industrie. Daarnaast verwachten wij
belangstellenden van diverse havens,
de overheid en de politiek.

Meer informatie?
Management Producties
Wilfred Heijblom, programma
Jesse van Wijnen, organisatie
Telefoon +31 (0)10 435 04 77
info@managementproducties.com

De deelnamekosten van deze bijeenkomst


bedragen 499,- (excl. BTW*) per persoon.
Dit is inclusief uw lunch, consumpties, parkeren en
documentatie.

Ook interessant voor u?


www.afvalcongres.nl
www.rotterdamenergyport.nl
www.gasindustry.nl
www.managementproducties.com

Bevestiging & Reminder


Na ontvangst van uw reservering sturen wij een bevestiging
van uw deelname. Een aantal dagen voor de bijeenkomst
ontvangt u van ons nog een mail met de laatste details.
Annuleringsvoorwaarden
Mocht u bij nader inzien verhinderd zijn, dan kunt u tot
twee weken voor aanvang kosteloos annuleren (alleen
schriftelijk). Daarna bent u het volledige deelnamebedrag
verschuldigd. U kunt zich altijd laten vervangen door een
collega.
Graag houden wij u op de hoogte van onze programmas
en die van onze partners. Mocht u dit niet op prijs stellen,
wilt u dan contact met ons opnemen?
* Als gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de
BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds.
Informeer bij uw boekhouding.
Bronvermelding
Copyright foto voorzijde: Bioprocess Pilot Facility

C495-BBIvj15

U heeft de mogelijkheid om uw organisatie,


projecten en diensten op een cross-mediale
manier aan de doelgroep van deze bijeenkomst
te presenteren: via live event, congreswebsite
en social media.
Kijk op onze website voor de mogelijkheden
of neem contact op met Anita Korendijk
ak@managementproducties.com